Οδηγός Εκπαιδευτών -...

53
ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Σωτήρης Κεφάλας, ΕΤΕ Επιθεωρητής Ξενοδοχειακών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ Εργασία: 22 - 806322 Κινητό: 99 - 684456 Φάξ: 22 - 428273 Ηλ.Ταχ: [email protected]

Transcript of Οδηγός Εκπαιδευτών -...

Page 1: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Σωτήρης Κεφάλας, ΕΤΕΕπιθεωρητής Ξενοδοχειακών

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ

Εργασία: 22 - 806322Κινητό: 99 - 684456Φάξ: 22 - 428273Ηλ.Ταχ: [email protected]

Page 2: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α/α ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΛΙΔΑ

1. Μήνυμα από το Επιθεωρητή 32. Το πλαίσιο της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής

Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ)4

3. Βελτίωση του Έργου που Επιτελείται στις Τεχνικές Σχολές 54. Tι Πρέπει να Γνωρίζει ο Εκπαιδευτικός 75. Καθήκοντα Εκπαιδευτικού 86. Η Σωστή Στάση Εκπαιδευτικού 97. Καθήκοντα Υπεύθυνου Τμήματος 108. Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης 119. Αναπλήρωση Εκπαιδευτικών 1210. Αναπληρώσεις: Κανονισμός Λειτουργίας 1311. Καθήκοντα Εφημερευόντων 1312. Ενέργειες από τον Εκπαιδευτικό πριν την Έναρξη του

Μαθήματος14

13. Στρατηγικές για την Ενίσχυση της Αυτοεκτίμησης των Μαθητών

15

14. Πρώτη Συνάντηση με την Τάξη 16

15. Βελτίωση του Περιβάλλοντος της Αίθουσας Διδασκαλίας 17

16. Συνεργατική μάθηση 18

17. Συνήθειες και Πρακτικές που Πρέπει να Αποφεύγονται από τους Εκπαιδευτικούς στο Χώρο του Σχολείου

19

18. Συνήθειες και Πρακτικές που Πρέπει να Αποφεύγονται από τους Μαθητές στο Χώρο του Σχολείου

20

19. Αξιολόγηση Μαθητών 21

20. Άδεια Απουσίας Διδακτικού Προσωπικού 23

21. Διάφορα Καθήκοντα Εκπαιδευτών, Έντυπα και Εγκύκλιοι

- Καθήκοντα και Ευθύνες του Υπεύθυνου Εργαστηρίων Κλάδου

- Κανονισμοί Λειτουργίας Εργαστηρίων- Κανονισμοί Λειτουργίας Εργαστηρίων Μαγειρικής- Έντυπο Ελέγχου Εργαστηρίου Μαγειρικής- Έντυπο Ελέγχου Εργαστηρίου Τραπεζοκομίας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εκπαιδευτικού

26

22.

23.

24.

25.

26.

2

Page 3: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015 ευχόμαστε σε όλους και όλες καλή χρονιά και κάθε επιτυχία στις νέες προκλήσεις που μας αναμένουν. Κάθε νέο ξεκίνημα είναι σταθμός για νέες αποφάσεις, για περισσότερη δραστηριοποίηση και δημιουργία. Αυτή την προσφορά μας την περιμένουν οι μαθητές μας και τη χρειάζεται ο τόπος μας.

Σε μια εποχή με ποικίλα προβλήματα το έργο της Αγωγής και της μόρφωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το ξέρουμε πως η προσπάθεια να καλλιεργήσουμε γνώση αλλά και ανθρωπιά δεν είναι εύκολη. Όμως η χαρά και η ικανοποίηση, όταν τα καταφέρουμε, κάνει ξεχωριστό το έργο του εκπαιδευτικού από όλα τα άλλα επαγγέλματα.

Επιθεωρητή1 Σεπτεμβρίου 2014

3

Page 4: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΜΤΕΕ)

Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) λειτουργούν προγράμματα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και προγράμματα Συστήματος Μαθητείας και Διά Βίου Εκπαίδευσης.

Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη Θεωρητική και την Πρακτική Κατεύθυνση. Στα προγράμματα αυτά μπορούν να φοιτήσουν μαθητές/τριες που συμπλήρωσαν με επιτυχία την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Η διάρκεια σπουδών και στις δύο κατευθύνσεις είναι τρία χρόνια. Μετά την επιτυχή συμπλήρωση του προγράμματος, οι μαθητές/τριες της ΜΤΕΕ αποκτούν απολυτήριο, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο του απολυτηρίου δημόσιου εξατάξιου σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.

Προοπτικές του/της αποφοίτου

Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, πέρα από την ολόπλευρη ανάπτυξη και ολοκλήρωση του ατόμου, παρέχει στον/στην απόφοιτο το αναγκαίο γνωσιολογικό υπόβαθρο για:

Ομαλή και δημιουργική ένταξή του/της στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή Να μπορεί να διεκδικήσει θέση σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της

Κύπρου ή άλλων χωρών Να εκπαιδεύεται και να καταρτίζεται δια βίου, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται και

να αναπροσαρμόζεται σ΄ ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο.

4

Page 5: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Εισηγήσεις από τη Διεύθυνση ΜΤΕΕ1. Πειθαρχία

Η εμπέδωση της πειθαρχίας να επιτυγχάνεται με αυτοδέσμευση εκπαιδευτικών και μαθητών

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και να ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν σωστά τους ρόλους τους

Οι μαθητές να ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σχετικές με τη λειτουργία του σχολείου

Να κωδικοποιηθούν οι ποινές έτσι ώστε να εφαρμόζεται ενιαία πολιτική Επιθυμία μας είναι η ανάπτυξη διαλόγου με τους μαθητές και όχι αντιπαράθεσης Επιβάλλεται η έγκαιρη προσέλευση καθηγητών και μαθητών στην τάξη και η

αυστηρή τήρηση του ωραρίου Να προγραμματιστούν διαλέξεις από εκπαιδευτικούς ή άλλους ειδικούς οι οποίες με

τη θεματολογία τους να προάγουν την πειθαρχία και να καλλιεργούν στους μαθητές στάσεις αυτοπροστασίας από τους κινδύνους που ελλοχεύουν και να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις προοπτικές που μπορούν να έχουν μέσα από τα προγράμματα της ΜΤΕΕ.

2. Αποτελεσματική Διδασκαλία Να ενθαρρυνθούν οι καθηγητές να προετοιμάζουν σχέδιο μαθήματος και να

εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους διδασκαλίας που να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά των μαθητών.

Να δίνεται κατ’ οίκον εργασία η οποία να ελέγχεται συστηματικά. Να προγραμματιστούν και να πραγματοποιηθούν δειγματικές διδασκαλίες. Να ενθαρρύνονται οι αλληλοεπισκέψεις εκπαιδευτών στις τάξεις. Να εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες των εκπαιδευτικών και να παρέχεται βοήθεια

μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, των Βοηθών Διευθυντών ή άλλων καθηγητών που θα δρουν ως μέντορες.

Να διασφαλίζεται η έγκαιρη παροχή των διδακτικών βιβλίων στους μαθητές. Η αξιολόγηση των μαθητών να έχει ως στόχο τη στήριξη και επανατροφοδότηση και

όχι την απόρριψη και περιθωριοποίηση τους. Να αξιοποιείται ο υπάρχων εξοπλισμός και η εκπαιδευτική τεχνολογία. Η κατανομή των μαθημάτων να αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση

του διδακτικού προσωπικού προς όφελος των μαθητών. Να κωδικοποιηθούν οι ασκήσεις των εργαστηριακών μαθημάτων και να γίνεται

συστηματική αξιολόγηση των μαθητών.

3. Οργάνωση – Διοίκηση Τάξης Η τάξη να διοικείται αβίαστα και δημοκρατικά. Να αναπτύσσεται επικοινωνία και διάλογος με τους μαθητές με στόχο την

κοινωνικοποίησή τους. Να επιδιώκεται η γνωριμία με τους μαθητές και τα προβλήματά τους. Να δίνεται σημασία στο περιβάλλον της τάξης και να καλλιεργείται αίσθηση

σεβασμού προς τη σχολική περιουσία. Να αποφεύγεται η αποπομπή των μαθητών από την τάξη.

5

Page 6: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

4. Νέοι Εκπαιδευτικοί Να καταβάλλεται προσπάθεια να υποβοηθούνται οι νέοι καθηγητές στο έργο τους με

την ανάθεση μαθημάτων που θα τους διευκολύνει στα πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους.

Να ενημερώνονται για τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα και τα διδακτικά βιβλία.

Να συζητούνται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να τους δίνεται η σχετική στήριξη.

Να ενθαρρύνονται να δίνουν τις δικές τους εισηγήσεις και να αξιοποιείται η γνώση και η πείρα που απόκτησαν στη βιομηχανία.

Να ενημερώνονται επίσης Για το σωστό τρόπο επικοινωνίας και αντιμετώπισης των μαθητών και των

γονιών. Για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους. Για την Τεχνική Εκπαίδευση και το έργο του σχολείου στο οποίο υπηρετούν . Για τις προοπτικές των ιδίων και των μαθητών τους. Για τους τρόπους αξιολόγησης των μαθητών.

5. Υλικοτεχνική υποδομή Οι αρμόδιοι Β.Δ. να είναι ενήμεροι για τους προϋπολογισμούς που αφορούν τον

κλάδο τους και να συνεργάζονται με τον αποθηκάριο, τον υπεύθυνο εργαστηρίου και τους εκπαιδευτές του κλάδου τους για υλοποίηση ή σύνταξη του προϋπολογισμού.

Να αξιοποιείται έγκαιρα και αποτελεσματικά ο νέος εξοπλισμός. Να γίνεται συστηματική μελέτη της αγοράς για εντοπισμό νέου εξοπλισμού και να

δίνονται εισηγήσεις για νέες προδιαγραφές με στόχο τον εμπλουτισμό του εξοπλισμού για εξυπηρέτηση των αναγκών των αναλυτικών προγραμμάτων.

Να γίνεται συστηματική συντήρηση του εξοπλισμού (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα), με εμπλοκή ακόμη και των μαθητών στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος.

Να καταβάλλεται προσπάθεια για διαμόρφωση των διαφόρων χώρων έτσι ώστε να υπάρχει το σωστό μαθησιακό περιβάλλον.

Ο νέος εξοπλισμός να καταχωρείται στο βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. Να εφαρμόζονται οι δημοσιονομικές διατάξεις για άχρηστα και φθαρμένα είδη. Να προωθηθεί ο σχεδιασμός πρότυπων εργαστηρίων με εμπλοκή των

εκπαιδευτικών του κλάδου. Να προωθηθεί η δημιουργία αρχείου με οδηγίες και καταλόγους χρήσης των

μηχανημάτων. Να ζητηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΠ να αποστέλλουν στο σχολείο τα

σχέδια και τους όρους που αφορούν βελτιώσεις/επεκτάσεις, συντηρήσεις και νέα έργα.

6

Page 7: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ;

Παρουσίαση Εκπαιδευτικών στα σχολεία Όλοι οι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίαση τους στο σχολείο και της τοποθέτησης τους από την αρμόδια αρχή (συνήθως την 1η Σεπτεμβρίου), με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, συμπληρώνουν το έντυπο «Ατομικό Δελτίο» που αφορά τα προσωπικά τους στοιχεία. Όλοι οι με σύμβαση και οι μόνιμοι με δοκιμασία για πρώτη φορά συμπληρώνουν παράλληλα και το έντυπο «Βεβαίωση Ανάληψης Καθηκόντων» . Και τα δύο έντυπα παραδίδονται στη Γραμματεία, η οποία με τη σειρά της, αποστέλλει τη Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων στο Λογιστήριο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για σκοπούς αντιμισθίας, το δε ατομικό δελτίο παραμένει στο σχολείο.

Ώρα παρουσίασης στο σχολείο: 07:15 π.μ.

Υπογράφουν καθημερινά με την άφιξη τους το «παρουσιολόγιο διδακτικού προσωπικού»

Συνεργάζονται με το Συντονιστή Β.Δ. για την κατανομή των περιόδων διδασκαλίας.

Ενημερώνονται για το πρόγραμμα ανεξετάσεων και για τις επιτηρήσεις.

Ενημερώνονται για τα αναλυτικά προγράμματα του μαθήματος τους για προετοιμασία.

Δηλώνουν συμμετοχή στις διάφορες Επιτροπές και Ομίλους.

Δηλώνουν συμμετοχή στους εκκλησιασμούς.

Συμμετέχουν ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του Καθηγητικού Συλλόγου.

Αναλαμβάνουν καθήκοντα εφημερεύσεων, υπευθύνων τμημάτων, αιθουσών,

εργαστηρίων και σχεδιαστηρίων, σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης της Σχολής.

Ενημερώνονται καθημερινά για τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και

για τις ανακοινώσεις της Διεύθυνσης της Σχολής, που αναρτώνται στις

πινακίδες του Καθηγητικού Συλλόγου και από το Διαδίκτυο στη διεύθυνση

http://www.moec.gov.cy/

7

Page 8: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

1. Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας όλο ανεξαίρετα το διδακτικό προσωπικό του σχολείου οφείλει να συντρέχει τον Διευθυντή και τους Βοηθούς Διευθυντές στο έργο της διοίκησης του σχολείου.

2. Οι εκπαιδευτές διδάσκουν στις τάξεις και τα τμήματα που καθορίζονται από τον Διευθυντή του σχολείου.

3. Οι εκπαιδευτές αναλαμβάνουν εκτός από τη διδασκαλία και άλλη εργασία που τους αναθέτει ο Διευθυντής και που είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και μετέχουν σ’ όλες τις δραστηριότητες του σχολείου.

4. Οι εκπαιδευτές αναλαμβάνουν αναπλήρωση καθηγητή ή εκπαιδευτή που απουσιάζει. Σχετικές διευθετήσεις για την αναπλήρωση των απουσιαζόντων θα γίνονται από τον Διευθυντή.

5. Οι εκπαιδευτές που εργάζονται σε δυο ή περισσότερα σχολεία ανήκουν υπηρεσιακά στο σχολείο εκείνο στο οποίο διδάσκουν τις περισσότερες ώρες τη βδομάδα.

6. Οι εκπαιδευτές παραμένουν στο σχολείο καθ΄ όλη τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του. Για να απουσιάσουν απαιτείται απαραίτητα άδεια του Διευθυντή.

7. Οι εκπαιδευτές εκκλησιάζονται με τους μαθητές 2-4 φορές το χρόνο σύμφωνα με το πρόγραμμα που καθορίζεται από τη Διεύθυνση.

8. Οποιαδήποτε υπηρεσιακά έγγραφα των εκπαιδευτών υποβάλλονται στον Διευθυντή του οικείου τμήματος εκπαίδευσης, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχουν προσωπικοί λόγοι, απαραίτητα μέσω του Διευθυντή, με τις αναγκαίες παρατηρήσεις. Ο Διευθυντής του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης επιστρέφει στον εκπαιδευτή κάθε έγγραφο, το οποίο δεν υποβλήθηκε μέσω του Διευθυντή κατά παράβαση της παραγράφου αυτής.

9. Για άδεια απουσίας οι εκπαιδευτές υποβάλλουν έγκαιρα και με βάση τη νομοθεσία, αίτηση προς το Υπουργείο, απαραίτητα μέσω του Διευθυντή. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα αναγκαία δικαιολογητικά και αν πρόκειται για ασθένεια, πιστοποιητικό κυβερνητικού γιατρού (αυτό μπορεί να εγκριθεί και αργότερα από το Υπουργείο, χωρίς πιστοποιητικό γιατρού, με τη συμπλήρωση ειδικού τύπου από τον καθηγητή μόλις επιστρέψει από την εργασία του).

10. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να ενισχύουν την κρατική υπόσταση της Κύπρου και να αποφεύγουν με επιμέλεια μέσα στο σχολείο οποιεσδήποτε κομματικές δραστηριότητες και ενέργειες που συνιστούν κομματική τοποθέτηση και προπαγάνδα, να εκπληρώνουν ευσυνείδητα το παιδευτικό τους καθήκον και να πειθαρχούν στους κανονισμούς, τις αποφάσεις και τις οδηγίες των εκπαιδευτικών αρχών.

11. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να είναι σ’ όλα πρότυπα υπεύθυνου και ελεύθερου δημοκρατικού πολίτη, να χαρακτηρίζονται από αξιοπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα, να συνεργάζονται συναδελφικά μεταξύ τους και να συμπεριφέρονται προς τους μαθητές με τον τρόπο που αρμόζει σε πραγματικούς παιδαγωγούς.

8

Page 9: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

Η ΣΩΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ «ΕΝΑΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ»1. Προσπαθήστε να είστε ανθρώπινος και όχι μόνο μια μηχανή διδασκαλίας.

2. Μη δίνετε την πρώτη θέση στην ύλη, που διδάσκετε, αλλά σε μας τους μαθητές σας.

3. Κάντε με να νιώσω ότι ενδιαφέρεστε για μένα, θεωρώντας με σαν ένα ανθρώπινο πλάσμα και όχι σαν ένα απλό αριθμό του βαθμολογίου σας.

4. Μη με κρίνετε μόνο από τους βαθμούς, που πετυχαίνω με τις απαντήσεις μου, αλλά περισσότερο από την προσπάθεια που καταβάλλω.

5. Μην περιμένετε να ξεπεράσω το ταλέντο μου και τις δυνατότητές μου και δώστε μου κάποια ενθάρρυνση κάπου-κάπου.

6. Μη ζητάτε από μένα να θεωρώ τις σπουδές μου σαν την πιο μεγάλη απόλαυση της ζωής μου. Ειλικρινά δεν είναι κάτι τέτοιο για μένα.

7. Μην περιμένετε να ικανοποιούμαι με όλα τα θέματα που διδάσκετε. Υπάρχουν και άλλα που με ενδιαφέρουν ίσως μάλιστα και περισσότερο στην περίπτωσή μου.

8. Βοηθήστε με να μάθω να σκέπτομαι και να κρίνω μόνος μου και όχι να απομνημονεύω έτοιμες απαντήσεις. Βοηθήστε με περισσότερο να βρίσκω μόνος μου τις απαντήσεις έστω κι αν αυτό είναι περισσότερο κουραστικό και για σας και για μένα.

9. Ακούστε πρόθυμα τις ερωτήσεις που κάνω με σοβαρότητα, έστω κι αν σας φαίνονται βλακώδεις. Μ΄ αυτή τη συμπεριφορά σας θα μάθετε και μένα ν΄ ακούω τους άλλους προσεκτικά.

10. Να έχετε απαιτήσεις από μένα φτάνει να είστε δίκαιος. Γνωρίζω πως είναι αναγκαίο αυτό έστω και αν επαναστατώ εξωτερικά.

11. Μη με γελοιοποιείτε μπροστά στους συμμαθητές μου. Αυτό πληγώνει και μπορεί να στραφεί εναντίον σας. Μια λέξη σας, που θα ειπωθεί ιδιαιτέρως με σοβαρότητα και καλοσύνη θα φέρει μεγαλύτερο αποτέλεσμα.

12. Μη με οικτίρετε μπροστά στους άλλους όταν δεν τα καταφέρνω καλά σε κάτι. Αυτός ο οίκτος φέρνει αμηχανία.

13. Μη μου προβάλλετε άλλο συμμαθητή μου για παράδειγμα, υπάρχει πιθανότητα να τον μισήσω.

14. Όταν πετυχαίνω κάτι μη με παρουσιάζεται σαν παράδειγμα στους άλλους, αυτό με βάζει σε δύσκολη θέση. Σε μια τέτοια περίπτωση θα χαρώ πολύ μ΄ ένα καλό σας λόγο.

15. Παρακαλώ κρατήστε για τον εαυτό σας τα προσωπικά σας προβλήματα και τις πολιτικές σας ιδέες. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι σε θέση ούτε να τα λύσω ούτε να τις κρίνω.

16. Να θυμάστε καμιά φορά ότι ήσασταν και εσείς κάποτε μαθητής. Είχατε καλύτερους βαθμούς και δεν ξεχνούσατε ποτέ;

17. Σας παρακαλώ να συνεχίζετε πάντα τη μελέτη σας και να μη χρησιμοποιείτε στην τάξη με μηχανικό τρόπο τις κιτρινισμένες σημειώσεις που συντάξατε πριν από πολλά χρόνια.

18. Μην προσδοκάτε από μένα πολύ συχνά ένα λόγο ευχαριστίας. Είμαι ευγνώμων αλλά δυσκολεύομαι πολύ να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου με λόγια.

9

Page 10: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Από τον Διευθυντή σε συνεργασία με τους Βοηθούς Διευθυντές, ορίζονται oί εκπαιδευτές υπεύθυνοι τμημάτων, οι οποίοι έχουν τα πιο κάτω καθήκοντα:

1. Έχουν τη γενική ευθύνη του τμήματος και το οργανώνουν με βάση τις αρχές της δημοκρατικής διοίκησης και σύμφωνα με το καταστατικό των μαθητικών συμβουλίων, σε μαθητική κοινότητα.

2. Παρακολουθούν τη διαγωγή, την επιμέλεια, την επίδοση και την τακτική φοίτηση των μαθητών σ’ όλα τα μαθήματα.

3. Συνεργάζονται στενά με τους διδάσκοντες στα τμήματα και διερευνούν σε συνεργασία με το συμβούλιο του τμήματος θέματα που έχουν σχέση με την επιμέλεια, την επίδοση και τη συμπεριφορά του τμήματος ή μαθητών του τμήματος και φροντίζουν για τη λήψη συλλογικών αποφάσεων για τη βελτίωση των μαθητών σ’ αυτούς τους τομείς.

4. Σε συνεργασία με το συμβούλιο του τμήματος, κατανέμουν αρμοδιότητες και ευθύνες στους μαθητές του τμήματος (επιμελητής, επιτροπή πρόνοιας, επιτροπή καθαριότητας και εξωραϊσμού της αίθουσας, επιτροπή εκδηλώσεων και πινακίδας, υπεύθυνος για τη φύλαξη και μεταφορά/διακίνηση του βιβλίου της ύλης, κλπ).

5. Φροντίζουν να είναι ενημερωμένοι για την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση και την προσωπικότητα των μαθητών του τμήματος χωρίς να παραβιάζουν οποιαδήποτε κατοχυρωμένα ατομικά δικαιώματα.

6. Οργανώνουν συσκέψεις των γονιών των μαθητών, σε συνεννόηση με τον Διευθυντή, στις οποίες συζητούνται θέματα αγωγής, πειθαρχίας και προόδου των μαθητών.

7. Επιδίδουν τα Δελτία Προόδου.8. Μετέχουν στις συνεδρίες του Πειθαρχικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που εξετάζεται

παράπτωμα μαθητή του τμήματος τους.Για την περίπτωση των Τεχνικών Σχολών, οι υπεύθυνοι τμημάτων έχουν, πέραν των όσων καθορίζονται πιο πάνω, τα ακόλουθα επιπλέον καθήκοντα: 1. Διατηρούν το portofolio, για κάθε μαθητή του τμήματος τους μέσα στα πλαίσια του

Προγράμματος Δράση – Δημιουργικότητα και Κοινωνική Προσφορά (έπαινοι, βραβεία, διακρίσεις, εργασίες κλπ).

2. Τηρούν φάκελο του τμήματος στον οποίο καταγράφονται: κοινωνικά – πολιτιστικά του τμήματος έντυπο καταγραφής βίας και απειθαρχίας όλα τα έντυπα του προγράμματος ΔΔΚ πρακτικά συνεδριάσεων των Παιδαγωγικών Ομάδων.

3. Συντονίζουν την Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) που αποτελείται από το σύνολο των διδασκόντων στο τμήμα και εισηγείται μέτρα που αφορούν εξειδικευμένες περιπτώσεις μαθητών που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας, ψυχολογικής στήριξης, στήριξης σε θέματα αγωγής και μέτρα βελτίωσης της αυτοεικόνας του μαθητή. Τηρούν πρακτικά των Συνεδριάσεων των παιδαγωγικών ομάδων.

4. Αναλαμβάνουν την ευθύνη της οργάνωσης των δραστηριοτήτων του τμήματος και την αξιολόγηση της πορείας του.

5. Αναλαμβάνουν την ευθύνη εφαρμογής των εσωτερικών κανονισμών του σχολείου που συναποφασίζονται από τους καθηγητές και τη Διεύθυνση του σχολείου.

6. Έχουν την ευθύνη επικοινωνίας με τους γονείς για θέματα επίδοσης και αγωγής.7. Παρακολουθούν καθημερινά τις απουσίες των μαθητών, διερευνούν του λόγους της

απουσίας, επικοινωνούν με τους μαθητές και τους γονείς για το θέμα αυτό και μεριμνούν ώστε να καταχωρούνται οι απουσίες, τις δικαιολογούν και παρουσιάζουν την εικόνα του τμήματος τους στις συνεδρίες του Καθηγητικού Συλλόγου όταν εξετάζονται θέματα απουσιών.

10

Page 11: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

8. Είναι σε τακτική συνεργασία με τον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και ενημερώνει ο ένας τον άλλο για περιπτώσεις μαθητών με συχνές απουσίες, προβλήματα υγείας, κλπ. Ενημερώνουν την Παιδαγωγική Ομάδα του τμήματος τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του τμήματος τους.Για το σκοπό αυτό συστήνεται όπως το κάθε σχολείο καταρτίσει πρόγραμμα

δημιουργικής απασχόλησης και επικοινωνίας, την ευθύνη της εφαρμογής του οποίου θα έχει ένας Βοηθός Διευθυντής Α΄ ή Β. Δ/ντής, ο οποίος θα οριστεί ως υπεύθυνος για την οργάνωση και επιτήρηση των αναπληρώσεων (βλέπε πιο κάτω).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης και επικοινωνίας θα πρέπει βασικά να περιλαμβάνει κατάλογο θεμάτων με τα οποία θα μπορούν να ασχοληθούν οι μαθητές με τον καθηγητή τους, μέσα στα πλαίσια μιας ελεύθερης επικοινωνίας, συζήτησης και διαλόγου. Τέτοια θέματα, για τα οποία υπάρχει συνήθως μεγάλη ανάγκη αλλά και ενδιαφέρον από τα παιδιά για συζήτηση και διάλογο, είναι π.χ. τα εξής:1. Σχέσεις των δύο φύλων2. Ανθρώπινα δικαιώματα3. Ναρκωτικά4. Σπουδές5. Επαγγελματική αποκατάσταση και ανεργία6. Η αναγκαιότητα της ειρήνης7. Το περιβάλλον (κίνδυνοι και ευθύνες, περιβαλλοντική συνείδηση)8. Το κυπριακό πρόβλημα και οι σχέσεις με τους Τουρκοκύπριους9. Ευρωπαϊκή Ένωση (γνωριμία με τα όργανα και τους θεσμούς της, ευρωπαϊκά

προγράμματα, ευκαιρίες κτλ.)10. Επίκαιρα θέματα από τον καθημερινό τύπο και τις ειδήσεις 11. Οδική ασφάλεια12. Οποιαδήποτε άλλα θέματα μπορούν να εισηγηθούν οι Καθηγητικοί Σύλλογοι και τα ίδια

τα παιδιάΣυστήνεται όπως οι σχετικές συζητήσεις για τα πιο πάνω ή και για άλλα θέματα που θα

γίνονται στην τάξη κατά τη διάρκεια των αναπληρώσεων λαμβάνουν τη μορφή διαλογικών συζητήσεων (debates), με συντονιστή τον καθηγητή ή κάποιον μαθητή, ώστε να εξασκηθούν τα παιδιά στην ελεύθερη έκφραση απόψεων, στην ανοχή της διαφωνίας, στην ετοιμότητα και την αυθόρμητη επιχειρηματολογία.

Διευκρινίζεται ότι, μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κενών περιόδων προς όφελος των παιδιών, μπορούν όπου είναι δυνατό, να χρησιμοποιούνται και οι ειδικές αίθουσες που διαθέτει το σχολείο και να εμπλουτίζονται οι συζητήσεις που διοργανώνονται με προβολές, ακροάσεις κλπ.

Το κάθε σχολείο είναι καλά να ετοιμάσει μια Τράπεζα Υλικού για δημιουργική απασχόληση και επικοινωνία, το οποίο θα είναι στη διάθεση των καθηγητών που θα κάνουν τις αναπληρώσεις. Για το σκοπό αυτό, το θέμα μπορεί να απασχολήσει και μια από τις πρώτες συνεδρίες του Σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς

Θα πρέπει επίσης το κάθε Σχολείο να ενθαρρύνει και να επιβραβεύσει τις εθελοντικές αναπληρώσεις, ώστε, αν είναι δυνατό, σε καμιά περίπτωση να μη μένουν τα παιδιά στην αυλή χωρίς οποιαδήποτε απασχόληση και επιτήρηση.

Οι κενές περίοδοι μπορούν επίσης να αξιοποιούνται από τους υπεύθυνους τμημάτων, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Τονίζεται τέλος, ότι για το θέμα αυτό μπορούν να υποβληθούν από τα Σχολεία προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού οποιεσδήποτε άλλες απόψεις ή εισηγήσεις με στόχο την όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των αναπληρώσεων προς όφελος των παιδιών

11

Page 12: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Παρά το γεγονός ότι κανένας δεν επιθυμεί να αναλαμβάνει επιπρόσθετα καθήκοντα και μάλιστα με ελάχιστη προειδοποίηση, σε αρκετές περιπτώσεις είναι αναπόφευκτο το γεγονός να καλείται ο εκπαιδευτικός να καλύψει την απουσία κάποιου συναδέλφου του. Οι πιο κάτω εισηγήσεις έχουν σκοπό να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσουμε και στη μείωση του άγχους που αυτά ενδέχεται να μας προκαλέσουν.

Ενημερωνόμαστε όσο το δυνατό πιο έγκαιρα. Αυτό μας βοηθά να προετοιμάζουμε μια εποικοδομητική αναπλήρωση. Σε περίπτωση απουσίας που είναι γνωστή από την προηγούμενη μέρα, το αντίστοιχο πρόγραμμα αναπληρώσεων είναι καλύτερα να ετοιμάζεται ανάλογα.

Φροντίζουμε να έχουμε προετοιμάσει ένα πακέτο (δέσμη) από διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να διεγείρουν και να κρατήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Τέτοια μπορεί να είναι επίκαιρα θέματα συζήτησης, θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους, ανάγνωση κειμένου, σταυρόλεξα, αναζήτηση λέξεων, αινίγματα, κτλ.

Έχουμε πρόχειρες κόλλες για γράψιμο, για την αντιμετώπιση κάθε ενδεχομένου.

Δεν αναμένουμε να μάθουμε τα ονόματα των μαθητών σε μια διδακτική περίοδο, όμως αν δεν υπάρχει έτοιμο σχέδιο, μπορούμε να σχεδιάσουμε πρόχειρα τις θέσεις με τα ονόματά τους.

Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στους μαθητές να μας συγκρίνουν με τον/την συνάδελφο που αναπληρώνουμε. Έστω και αν αυτό είναι κολακευτικό για μας, είναι συνάμα αντιδεοντολογικό από επαγγελματική και συναδελφική άποψη.

Να είμαστε ρεαλιστές. Να μη μας διακατέχει υπερβολική αισιοδοξία για το τι μπορούμε να πετύχουμε, ειδικά για την αναπλήρωση μιας περιόδου και από το γεγονός ότι μπορεί να είμαστε ‘’ξένοι’’ για τους μαθητές.

Να μην ανεχόμαστε αταξίες και απειθαρχία. Οι μαθητές τείνουν συνήθως με τη στάση τους να κάνουν τη ζωή δύσκολη στους αναπληρωτές καθηγητές. Χρησιμοποιούμε όλες τις τεχνικές που μπορούμε για την καταστολή κάθε τάσης για απειθαρχία.

Δεν επιτρέπουμε στους μαθητές να φεύγουν από την τάξη ή την αίθουσα Δημιουργικής Απασχόλησης.

Να αναμένουμε ότι οι μαθητές πιθανό να αντιδρούν για την αναπλήρωση. Μερικοί μαθητές αντιπαθούν τις αλλαγές και εμείς ίσως να αναπληρώνουμε τον καθηγητή που οι μαθητές συμπαθούν ιδιαίτερα.

Διατηρούμε την αίσθηση του χιούμορ. Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με κατανόηση.

Σεβόμαστε τόσο το συνάδελφο που αναπληρώνουμε όσο και το συνάδελφο που θα επισκεφθεί την τάξη μετά από εμάς. Συμπληρώνουμε το βιβλίο ύλης και καταχωρούμε τις απουσίες. Βεβαιωνόμαστε ότι αφήνουμε την τάξη τακτοποιημένη.

12

Page 13: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ: ΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Με βάση τους ισχύοντες Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, άρθρο 24 (4) «οι καθηγητές και εκπαιδευτές αναλαμβάνουν μέχρι επτά περιόδους το χρόνο αναπλήρωση καθηγητών ή εκπαιδευτών που απουσιάζουν», με βάση σχετικές διευθετήσεις που γίνονται από τη Διεύθυνση του Σχολείου.Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι αναπληρώσεις γίνονται με τρόπο που επιτρέπει στα παιδιά να διακινούνται άσκοπα στους σχολικούς χώρους ή ακόμα και να εγκαταλείπουν το σχολείο, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, καλούνται οι Διευθύνσεις των Σχολείων να προβούν, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, στις αναγκαίες διευθετήσεις, ώστε οι αναπληρώσεις να γίνονται κανονικά, με βάση και τις πιο κάτω οδηγίες:

1. Σε όλα τα Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές οι επτά αναπληρώσεις θα πρέπει να γίνονται κανονικά από όλους τους καθηγητές, με βάση σχετικό πρόγραμμα που θα ετοιμάζεται από τον προγραμματιστή ή τον υπεύθυνο Βοηθό Διευθυντή

2. Η έννοια της αναπλήρωσης εξυπακούει ότι ο καθηγητής θα πρέπει να μεταβεί κανονικά στην τάξη, η οποία έχει κενή περίοδο, και να παραμείνει μαζί με τα παιδιά μέχρι το τέλος της περιόδου

3. Αναφορικά με τους τρόπους απασχόλησης των παιδιών εισηγούμαστε τα εξής:

Οι αναπληρώσεις θα πρέπει να λάβουν τα χαρακτήρα περιόδων δημιουργικής απασχόλησης και επικοινωνίας, με τους μαθητές και τις μαθήτριες, ώστε τα παιδιά να επωφελούνται από την παρουσία του αναπληρωτή καθηγητή και όχι απλά να απασχολούνται.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Οι εκπαιδευτές εκ περιτροπής αναλαμβάνουν, σύμφωνα με ειδικό πρόγραμμα που

ετοιμάζει ο Διευθυντής, καθήκοντα εφημερίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου. Σκοπός της εφημερίας είναι η συναναστροφή των διδασκόντων με τους μαθητές έξω από την αίθουσα διδασκαλίας και η τήρηση της τάξης και καλής συμπεριφοράς των μαθητών στη σχολική αυλή, τους διαδρόμους το κυλικείο και άλλους χώρους του σχολείου.

Καθήκοντα εφημερίας αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτές και κατά τις αθλητικές συναντήσεις μεταξύ των τμημάτων ή τάξεων του σχολείου ή του σχολείου με άλλο σχολείο ή και άλλες εκδηλώσεις που γίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.

13

Page 14: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο κάθε εκπαιδευτικός λειτουργός αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται στη Σχολική Μονάδα. Ο κάθε εκπαιδευτικός όμως, επιβάλλεται να προετοιμάζεται κατάλληλα πριν από το μάθημά του και σ΄ αυτό το στάδιο αναμένεται να έχει:

Συνολική και ολοκληρωμένη γνώση του αναλυτικού προγράμματος το οποίο καλείται να διδάξει.

Διαθεματικό συντονισμό και προγραμματισμό του μαθήματος με άλλα συναφή μαθήματα.

Βαθμολόγιο και παρουσιολόγιο των μαθητών.

Παράλληλα οφείλει:

Να προμηθεύσει τους μαθητές με τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία και εκεί που δεν υπάρχουν, με σημειώσεις

Να ελέγχει και να αξιολογεί την κατ΄ οίκον εργασία των μαθητών (τετράδια, σχέδια, μελέτες κλπ), που τους έχει αναθέσει στο προηγούμενο ή και σε προηγούμενα μαθήματα

Να καταστρώσει σχέδιο μαθήματος. Το σχέδιο μαθήματος πρέπει να περιλαμβάνει τα βασικά εκείνα στοιχεία που χαρακτηρίζουν και προδιαγράφουν την πορεία διδασκαλίας συγκεκριμένης ενότητας ή κεφαλαίου ενός συγκεκριμένου μαθήματος.

Τα βασικά αυτά στοιχεία είναι: Τίτλος της ενότητας ή του κεφαλαίου Στόχοι Εισαγωγή – Σύνδεση με τα προηγούμενα Παρουσίαση της ύλης (Παράδοση – Διδασκαλία της ύλης, σειρά

παρουσίασης της ύλης, μέθοδος/μέθοδοι διδασκαλίας και χρονοδιάγραμμα παρουσίασης της ύλης)

Εποπτικά ή και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας Βιβλιογραφία – Πρότυπα και Προδιαγραφές Ανάθεση Εργασίας Ανακεφαλαίωση – Εμπέδωση της ύλης

Η φιλοσοφία που διέπει την αναγκαιότητα, ο εκπαιδευτικός να καταστρώνει έστω και ένα απλό σχέδιο μαθήματος δεν είναι η γραφειοκρατία αλλά η υποβοήθηση του εκπαιδευτικού για την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων της ενότητας ή του κεφαλαίου του μαθήματος που πρόκειται να διδάξει.

Να προετοιμάσει τα απαραίτητα για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας ή κεφαλαίου του συγκεκριμένου μαθήματος, εποπτικά ή/και άλλα βοηθητικά μέσα διδασκαλίας ή/και οποιοδήποτε άλλο απαραίτητο στη διδασκαλία εξοπλισμό (συσκευές, όργανα, εργαλεία, εργαλειομηχανές, μηχανήματα, μηχανές και άλλα).

14

Page 15: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Χρησιμοποιούμε τα μικρά ονόματα των μαθητών

Κάνουμε χειραψία με τους μαθητές

Συνομιλούμε με κάθε μαθητή

Δημιουργούμε ευκαιρίες επιτυχίας για κάθε μαθητή

Αναθέτουμε ευθύνες σε όλα τα παιδιά

Επαινούμε τα θετικά στοιχεία του κάθε μαθητή

Μαθαίνουμε τους μαθητές μας να δέχονται την αποτυχία

Αποφεύγουμε τις συγκρίσεις και τον ανταγωνισμό

Δημιουργούμε ευκαιρίες συνεργατικής μάθησης

Αποφεύγουμε την υπερπροστασία

Μαθαίνουμε στα παιδιά να ανακαλύπτουν τη γνώση

Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να ριψοκινδυνεύουν

Αφήνουμε τους μαθητές να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που τους αφορούν

Επιδεικνύουμε ενδιαφέρον για τη ζωή των μαθητών και έξω από το σχολείο

Δημιουργούμε ευκαιρίες στους μαθητές να κάνουν επιλογές

Εκθέτουμε τις εργασίες των μαθητών

Είμαστε θετικά πρότυπα αυτοεκτίμησης

15

Page 16: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΗ

Κάθε αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Η πρώτη εντύπωση είναι καθοριστική σε κάθε χώρο, στον οποίο κυριαρχούν οι διαπροσωπικές σχέσεις. Επειδή δεν θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία για να αλλάξουμε τις πρώτες εντυπώσεις, είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε τις σωστές βάσεις επικοινωνίας από την πρώτη συνάντηση με την τάξη μας.

Δεν ξεχνούμε να συστηθούμε στους μαθητές/τριες.

Εξηγούμε στους μαθητές τι αναμένουμε από αυτούς. Συζητούμε τις αρχές και κανονισμούς συμπεριφοράς, την εμφάνιση και στολή. Οι μαθητές μπορούν να εισηγηθούν επιπρόσθετους κανόνες για τη λειτουργία της τάξης τους, οι οποίοι να κωδικοποιηθούν, αφού συμφωνηθούν με τους καθηγητές τους.

Μαθαίνουμε το συντομότερο τα ονόματα των μαθητών. Οι οδηγίες είναι πιο αποτελεσματικές όταν απευθύνονται στον καθένα προσωπικά. Οι ετικέτες μπροστά από κάθε μαθητή είναι πολύ αποτελεσματικές.

Βοηθούμε τους μαθητές να μάθουν τα ονόματα των συμμαθητών τους. Ο καθένας μπορεί να συστήσει το διπλανό και τους φίλους του. Αυτό βοηθά και τον καθηγητή να θυμάται τα ονόματά τους.

Βοηθούμε τους μαθητές να γνωριστούν μεταξύ τους (ταυτόχρονα τους μαθαίνουμε και εμείς). Ο καθένας περιγράφει περιληπτικά το εαυτό του/της. Ένα ερωτηματολόγιο μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά, ιδιαίτερα αυτά που είναι ντροπαλά ή δυσκολεύονται να εκφραστούν.

Εξηγούμε τους γενικούς στόχους του μαθήματος, τα διδακτικά βιβλία, και τους τρόπους αξιολόγησης.

Φροντίζουμε να μάθουμε τι γνωρίζουν ήδη οι μαθητές μας σχετικά με το μάθημα, προφορικά ή με ένα απλό ερωτηματολόγιο.

Εξηγούμε στους μαθητές τις διαθέσιμες μαθησιακές πηγές, όπως βιβλιοθήκη, εξοπλισμό, επαγγελματικά έντυπα, τηλεοπτικά προγράμματα, ηλεκτρονικά μέσα και τους καθοδηγούμε πώς να έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Ζητούμε από τους μαθητές να εκφράσουν ελεύθερα τις προσδοκίες τους από το σχολείο και τους καθηγητές τους.

Επιμένουμε στην αυστηρή τήρηση των αρχών και κανονισμών συμπεριφοράς. Εντοπίζουμε κάθε παρεκτροπή από την αρχή και επαναφέρουμε σε τάξη τους μαθητές, χωρίς να μειώνουμε την προσωπικότητά τους.

16

Page 17: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Αρκετές αίθουσες διδασκαλίας μοιάζουν αποξενωμένοι και απρόσωποι χώροι. Μπορούμε με λίγη προσπάθεια να οργανώσουμε και να δημιουργήσουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον σε ένα χώρο, στον οποίο θα περάσουμε εμείς και οι μαθητές μας αρκετό από το χρόνο μας.

Επιλέγουμε έντονα και φωτεινά χρώματα για κάλυψη των τοίχων και των πινακίδων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες φωτογραφίες, αφίσες και χρωματιστό χαρτί. Υλικά με διαφορετική υφή σπάζουν τη μονοτονία.

Εκθέτουμε τις εργασίες των μαθητών. Οι εργασίες μπορούν να προσδώσουν ενδιαφέρον, ελκυστικότητα και είναι μια καλή εκπαιδευτική προσέγγιση.

Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να προσκομίζουν φωτογραφίες, πίνακες και άλλο υλικό για ανάρτηση στις πινακίδες. Καλλιεργείται αίσθημα κοινοκτημοσύνης και οι μαθητές αισθάνονται δεσμευμένοι να προστατεύουν το χώρο τους.

Χρησιμοποιούμε φρέσκα ή αποξηραμένα φυτά και λουλούδια για ευπρεπισμό όπου είναι δυνατό. Ένα βάζο με λουλούδια μπορεί να αλλάξει την όψη της αίθουσας.

Κάποια μικροπροβλήματα μπορούμε να τα διορθώσουμε μόνοι μας, όπως σφίξιμο μιας βίδας, τοποθέτηση μιας βελόνας για να κρεμάσουμε ένα πίνακα ή μια οθόνη.

Αφιερώνουμε μερικά λεπτά για την καθαριότητα της αίθουσας. Καθάρισμα θρανίων, μάζεμα χαρτιών.

Διαρρυθμίζουμε τα θρανία με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση προς όλους μαθητές/τριες ενώ αυτοί/αυτές εργάζονται για να δώσουμε προσωπική καθοδήγηση και επανατροφοδότηση.

Παρακινούμε τα παιδιά να διατηρούν σε τάξη τα έπιπλα και εξοπλισμό.

17

Page 18: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Βοηθώντας τους μαθητές να μαθαίνουνΟι μαθητές μπορούν να μάθουν αρκετά από τους συμμαθητές τους. Μερικά πράγματα γίνονται πιο κατανοητά αν τους τα εξηγήσει ένας φίλος τους που τα έχει καταλάβει καλά. Οι ομαδικές εργασίες δημιουργούν ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον. Η συνεργατική μάθηση είναι μια μαθητοκεντρική προσέγγιση κατά την οποία οι μαθητές εργάζονται μαζί για να μεγιστοποιήσουν τόσο τη δική τους γνώση, όσο και αυτή των συμμαθητών τους.

Εξηγούμε στους μαθητές τα πλεονεκτήματα/ οφέλη της συνεργατικής μάθησης. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν εργάζονται ομαδικά παρά ατομικά ή ανταγωνιστικά, αναπτύσσουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις και ενισχύουν το ενδιαφέρον και την αυτοεκτίμησή τους.

Στοχεύουμε στη συνεργασία παρά στον ανταγωνισμό. Σχεδιάζουμε ασκήσεις (ομαδικές εργασίες) οι οποίες προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των μελών και των ομάδων. Όλοι οι μαθητές/τριες γίνονται μέτοχοι της διαδικασίας και των γνώσεων.

Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να βοηθούν τους συμμαθητές τους να μαθαίνουν. Τους ενθαρρύνουμε να ανταλλάσσουν ερωτήσεις και να δίνουν τις κατάλληλες απαντήσεις.

Δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους συμμαθητές τους. Οργανώνουμε τις ομάδες μας διαφορετικά κάθε φορά.

Λαμβάνουμε υπόψη τις ευαισθησίες των μαθητών/τριών και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Να μην υποχρεώνουμε τους μαθητές/τριες να εργάζονται μαζί, αν διαπιστώνουμε πρόβλημα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις.

Ελέγχουμε τη συμμετοχή όλων στις ομάδες, ώστε να αποθαρρύνουμε τη συνήθεια μερικών να επαναπαύονται στις προσπάθειες των άλλων.

Εντοπίζουμε τους απρόθυμους. Αλλάζουμε περιοδικά τη σύνθεση των ομάδων, ώστε τα ίδια απρόθυμα ή μη συνεργάσιμα άτομα να μη συμμετέχουν πάντα στις ίδιες ομάδες.

Εμπλέκουμε τους μαθητές στην αξιολόγηση των συμμαθητών τους. Στην πιο απλή της μορφή αυτή η πρακτική μπορεί να αναφέρεται σε έλεγχο των απαντήσεων, σύμφωνα με ένα μοντέλο απαντήσεων που ετοιμάζουμε εμείς οι ίδιοι.

Δίνουμε την ευκαιρία στους μαθητές να μοιραστούν το αποτέλεσμα όλων των ομάδων με παρουσίαση, έκθεση.

18

Page 19: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. Καθυστέρηση προσέλευσης στο σχολείο.

2. Καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη.

3. Αποχώρηση από το σχολείο χωρίς άδεια.

4. Παράλειψη παράδοσης των απουσιολογίων αυθημερόν, με τη λήξη του μαθήματος.

5. Τερματισμός μαθήματος, διάλυση της τάξης πριν από την καθορισμένη ώρα.

6. Διάλυση της τάξης μετά από διαγώνισμα (Οι μαθητές εξέρχονται και ενοχλούν).

7. Αποπομπή μαθητών/τριών από την τάξη με το παραμικρό.

8. Αποστολή μαθητών στον Καθηγητικό Σύλλογο για να μεταφέρουν τα απουσιολόγια την πρώτη περίοδο και να τα προσκομίζουν την τελευταία.

9. Ανάθεση σε μαθητές να φεύγουν από την τάξη για να φωτοτυπήσουν φυλλάδια.

10. Κάπνισμα και κατανάλωση καφέδων στην τάξη ή στα εργαστήρια.

11. Ανάρμοστα κοσμητικά επίθετα στους μαθητές, ειρωνεία και προσβολές.

12. Κάπνισμα στο Σχολικό χώρο.

13. Η χρήση της βαθμολογίας σαν απειλή των μαθητών για να επιβάλουν την τάξη.

14. Άνιση μεταχείριση των μαθητών/τριών, διάκριση σε ‘’καλούς’’ και ‘’κακούς’’

15. Παράλειψη ανάθεσης και ελέγχου κατ’ οίκον εργασίας.

16. Παράλειψη λήψης παρουσιών με την είσοδο στην τάξη.

17. Παράλειψη ενημέρωσης Διεύθυνσης για απουσίες μαθητών/τριών.

18. Παράλειψη εφημέρευσης στα διαλείμματα, καθυστέρηση προσέλευσης.

19. Παράλειψη τήρησης του προγράμματος αναπλήρωσης εκπαιδευτικών.

20. Παράλειψη προσκόμισης δικαιολογητικών όταν απουσιάζουν.

21. Παράλειψη κλειδώματος των τάξεων με τη λήξη του μαθήματος.

22. Χρήση κινητού τηλεφώνου στην τάξη.

23. Αποχή από τις συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις, παράλειψη ελέγχου μαθητών.

24. Υπολειτουργία Παιδαγωγικών Ομάδων, Επιτροπών.

25. Απροθυμία ανάθεσης και συλλογής εργασιών των μαθητών για το περιοδικό.

26. Παράλειψη ανάθεσης καθηκόντων επιμελητών στις τάξεις.

27. Απασχόληση μαθητών/τριών στον Καθηγητικό Σύλλογο.

28. Παράλειψη αναφοράς σοβαρών περιπτώσεων παρέκκλισης από τους σχολικούς κανονισμούς.

29. Παράλειψη καταχώρησης απουσίας σε απόντες μαθητές.

30. Ανεπαρκής επίβλεψη / έλεγχος των μαθητών στα εργαστήρια και ειδικές αίθουσες.

31. Ανάθεση σε μαθητές/τριες να μεταφέρουν κλειδιά από και προς τις αίθουσες.

19

Page 20: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. Καθυστέρηση προσέλευσης στο σχολείο.2. Καθυστέρηση προσέλευσης στην τάξη το πρωί και μετά από διάλειμμα.3. Προσέλευση χωρίς στολή και ευπρεπή εμφάνιση.4. Παρενόχληση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος.5. Κυκλοφορία στην αυλή κατά την ώρα του μαθήματος.6. Παραμονή στην τάξη κατά τα διαλείμματα.7. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς εκπαιδευτικούς. 8. Υβριστική συμπεριφορά προς καθηγητές και συμμαθητές τους.9. Υβριστική συμπεριφορά προς γείτονες του σχολικού χώρου.10. Αποχώρηση από την τάξη πριν τη λήξη του μαθήματος χωρίς άδεια.11. Αποχώρηση από το σχολείο χωρίς άδεια.12. Έξοδος από το σχολικό χώρο για αγορά προϊόντων από γειτονικά καταστήματα.13. Μεταφορά και/ή κατανάλωση τροφίμων και ποτών στην τάξη.14. Καταστροφή περιουσίας κατά το μάθημα και τα διαλείμματα.15. Κάπνισμα στο σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου.16. Κάπνισμα στην είσοδο του σχολείου πριν την έναρξη και μετά τη λήξη των μαθημάτων.17. Παράλειψη μεταφοράς εντύπων του σχολείου στο σπίτι (προσκλήσεις).18. Προσκόμιση πλαστών δικαιολογητικών.19. Χρήση κινητού τηλεφώνου στην τάξη.20. Κλοπή αντικειμένων από τα εργαστήρια.21. Γράψιμο στους τοίχους και στα θρανία.22. Άναμμα φωτιάς στην τάξη.23. Χρήση επικίνδυνων ουσιών στην τάξη και στον υπόλοιπο σχολικό χώρο.24. Αχρήστευση κλειδαριών των τάξεων.25. Σπάσιμο καρεκλών και θρανίων.26. Κακή χρήση των αποχωρητηρίων, πρόκληση ζημιών, ρύπανση.27. Καυγάδες στην τάξη και στην αυλή του σχολείου.28. Παράλειψη προσκόμισης βιβλίων, τετραδίων και κατ΄ οίκον εργασίας.29. Άρνηση συμμετοχής στο μάθημα.30. Πρόκληση ζημιών σε οχήματα καθηγητών.31. Πέταγμα σκουπιδιών στην τάξη και στον υπόλοιπο σχολικό χώρο.32. Μεταφορά και διανομή εντύπων αισχρού περιεχομένου στο σχολικό χώρο.33. Αναγραφή υβριστικών ή προσβλητικών συνθημάτων.34. Κατοχή και μεταφορά επικίνδυνων αντικειμένων στο σχολικό χώρο.35. Παρενόχληση των συγκεντρώσεων και εκδηλώσεων.36. Αδικαιολόγητη απουσία από εκδηλώσεις, εκδρομές κτλ.37. Επιθετική συμπεριφορά, καβγάδες στο σχολείο και έξω από αυτό.

20

Page 21: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ1. Οι παρόντες κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι Κανονισμοί για τις εξετάσεις στα

Δημόσια Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, του 1991.

2. Η αξιολόγηση αποβλέπει στο συνεχή έλεγχο της απόδοσης του συνόλου των μαθητών και στη διασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για μάθηση, αφομοίωση και ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής ικανότητας των μαθητών.

3. Η προφορική αξιολόγηση της προόδου των μαθητών στηρίζεται στην κρίση του καθηγητή που σχηματίζεται από :

(α) την καθημερινή συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα, την ικανότητα, το ενδιαφέρον και την πρωτοβουλία του. Ο μαθητής πρέπει να αξιολογείται ως εξελισσόμενη πολύπλευρη προσωπικότητα,

(β) την επίδοσή του σε ποικίλες εμπεδωτικές, συμπληρωματικές και δημιουργικές εργασίες που δίνονται στην τάξη ή για το σπίτι και

(γ) από την επίδοσή του σε εξεταστικό δοκίμιο πάνω στο μάθημα της ημέρας ή/και σε γραπτή εξέταση πάνω σε ενότητα νοουμένου ότι θα προηγηθεί απαραίτητα εμπεδωτική επεξεργασία της ενότητας στην τάξη. Η γραπτή εξέταση πάνω στο μάθημα της ημέρας ή/και πάνω σε ενότητα διεξάγεται τουλάχιστο μια φορά κάθε τετράμηνο. Νοείται ότι ο καθηγητής, πέραν των πιο πάνω, διεξάγει ολιγόλεπτες γραπτές ασκήσεις πάνω στο μάθημα της ημέρας. Νοείται, επίσης, ότι δεν μπορεί να διεξαχθεί πέραν της μιας γραπτής εξέτασης πάνω σε ενότητα την ίδια ημέρα.

4. Τα εξεταστικά δοκίμια περιλαμβάνουν κατάλληλες ερωτήσεις ή και ασκήσεις ή προβλήματα, με τα οποία ελέγχονται από τη μια οι γνώσεις και από την άλλη η διάκριση των βασικών στοιχείων του εξεταζόμενου θέματος και γενικότερα η κριτική ικανότητα του μαθητή.

5. Η εξέταση πρέπει να είναι κατά το δυνατό σύντομη χρονικά και να μην ξεπερνά σε καμιά περίπτωση τη μια διδακτική περίοδο. Συνιστάται να γίνονται κοινά διαγωνίσματα σε τμήματα που διδάσκονται ίδιο αναλυτικό πρόγραμμα.

6. Ο καθηγητής διορθώνει και αξιολογεί τα εξεταστικά δοκίμια το συντομότερο δυνατόν, σε οκτώ ημέρες το αργότερο και τα επιστρέφει στους μαθητές με τις αναγκαίες παρατηρήσεις. Οι τελευταίοι υποχρεούνται να τα επιστρέψουν στον καθηγητή τους, υπογραμμένα από το γονιό ή τον κηδεμόνα τους για να φυλακτούν ολόκληρο το χρόνο στο σχολείο.

7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης του μαθητή από τον διδάσκοντα, με βάση τον Κανονισμό 3 (α), (β), (γ) των παρόντων Κανονισμών, αποτελεί το βαθμό του τετραμήνου. Πριν από την κατάθεση της βαθμολογίας πραγματοποιούνται συντονιστικές συσκέψεις των διδασκόντων κατά τμήμα με σκοπό την αλληλοενημέρωσή τους πάνω στην επίδοση των μαθητών και την προώθηση ενιαίας βαθμολογικής πολιτικής.

8. Με τη λήξη κάθε τετραμήνου κάθε καθηγητής παραδίνει στον Διευθυντή ενυπόγραφο Δελτίο βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται, απέναντι από το ονοματεπώνυμο του κάθε μαθητή, ο βαθμός του τετραμήνου:

(α) με χαρακτηρισμούς (Α, Β, Γ, Δ, Ε) για το γυμνασιακό κύκλο

(β) αριθμητικών και ολογράφως για το λυκειακό κύκλο.

Στο γυμνασιακό κύκλο, εκτός από τους χαρακτηρισμούς, ο καθηγητής αναγράφει και μια ή περισσότερες από τις παρατηρήσεις που αναγράφονται στο Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης.

21

Page 22: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

9. Οι βαθμοί καταχωρίζονται αμέσως με την ευθύνη του Διευθυντή στο Βιβλίο Γενικού Ελέγχου. Τυχόν αριθμητικό λάθος διορθώνεται και μονογράφεται από τον οικείο καθηγητή και τον Διευθυντή του σχολείου. Άλλη αλλαγή στους βαθμούς που καταχωρίστηκαν επιτρέπεται μόνο με πράξη του Καθηγητικού Συλλόγου.

10. Όπου υπάρχουν κλάδοι μαθημάτων που βαθμολογούνται χωριστά, βαθμό του τετραμήνου στο μάθημα αποτελεί ο μέσος όρος των επί μέρους μαθημάτων. Νοείται ότι στο γυμνασιακό κύκλο καταχωρείται σε ένα Δελτίο βαθμολογίας χαρακτηρισμός που αποφασίζεται από τους διδάσκοντες. Σε περίπτωση διαφωνίας καταχωρίζεται ενδιάμεσος χαρακτηρισμός, ο οποίος όμως δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αμέσως επόμενο χαρακτηρισμό που ακολουθεί τον χαμηλότερο.

11. Βαθμός τετραμήνου που δεν εξάγεται για μάθημα που διδάσκεται λιγότερο από δυο μήνες σ’ ένα ή δυο τετράμηνα, ετήσιο βαθμό του μαθήματος αποτελεί ο βαθμός του τετραμήνου ή ο μέσος όρος των βαθμών των δύο τετραμήνων.

Σε περίπτωση που μαθητής δεν έχει αξιολόγηση τετραμήνου σ’ ένα μάθημα, βαθμολογείται στο τετράμηνο αυτό με το μέσο όρο των βαθμών των δύο άλλων τετραμήνων.

12. Η βαθμολογία των δύο πρώτων τετραμήνων γνωστοποιείται στους γονείς με το Δελτίο Ετήσιας Επίδοσης, ενώ η βαθμολογία του τρίτου τετραμήνου γνωστοποιείται προφορικά στους μαθητές πέντε ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

22

Page 23: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παραχώρηση αδειών σε έκτακτους εκπαιδευτικούς λειτουργούς

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ: Μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες.1. Σε εκπαιδευτικό με έκτακτη σύμβαση του οποίου η απασχόληση υπερβαίνει τους

τρεις συνεχείς μήνες μπορεί να παραχωρηθεί, για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους, άδεια απουσίας με πλήρεις απολαβές μιας εργάσιμης ημέρας για κάθε μήνα απασχόλησης με ανώτατο όριο 10 εργάσιμες ημέρες, ύστερα από έγκριση του Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ: Μέχρι 28 ημέρες το χρόνο.1. Όσα αναφέρονται στην περίπτωση της άδειας απουσίας και ασθένειας των

μονίμων εκπαιδευτικών λειτουργών ισχύουν κατ’ αναλογία και για τους έκτακτους εκπαιδευτικούς εφόσον προβλέπονται στους όρους υπηρεσίας τους. Σημειώνεται ότι οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί δεν δικαιούνται άδεια ασθένειας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό.

2. Οι γυναίκες έκτακτες εκπαιδευτικοί λειτουργοί δικαιούνται άδεια μητρότητας όπως και οι μόνιμες εκπαιδευτικοί.

Ο έκτακτος εκπαιδευτικός του οποίου η απασχόληση είναι διάρκειας ενός σχολικού έτους δικαιούται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άδεια ασθένειας 28 ημερών με πλήρεις απολαβές. Επιπρόσθετα δικαιούται 14 μέρες παράταση της άδειας αυτής με πλήρεις απολαβές καθώς και 42 μέρες χωρίς απολαβές, ύστερα σύσταση του Ιατρικού Συμβουλίου.

Παραχώρηση αδειών σε μόνιμους εκπαιδευτικούς λειτουργούς (α) Άδεια απουσίας (καν. 4 και 5). Μέχρι 12 εργάσιμες ημέρες για κάθε σχολικό έτος:

1. Για οποιαδήποτε απουσία εκπαιδευτικού για προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους διάρκειας μιας ημέρας και πέρα, πρέπει να υποβάλλεται γραπτή αίτηση σε ειδικό έντυπο ( αίτηση για άδεια απουσίας) και να επισυνάπτεται σχετικό δικαιολογητικό (ίδε παράρτημα Α).

2. Όλες οι αιτήσεις για άδεια απουσίας διαβιβάζονται στον Διευθυντή του οικείου τμήματος εκπαίδευσης για έγκριση. Νοείται ότι οι αιτήσεις για τις δύο μονοήμερες άδειες που δικαιούται ο Διευθυντής του σχολείου για κάθε σχολικό έτος, ( καν. 4(1), δεν διαβιβάζονται.

3. Άδεια απουσίας για μετάβαση στο εξωτερικό ύστερα από πρόσκληση λογίζεται έναντι της άδειας απουσίας των 12 ημερών εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά λαμβανομένου υπόψη του σκοπού επίσκεψης και του οφέλους που θα προκύψει από αυτή.

4. Όταν παραχωρείται άδεια απουσίας χωρίς απολαβές οι μέρες είναι συνεχόμενες δηλ. αποκόπτονται οι απολαβές και για όλες τις μη εργάσιμες ημέρες που παρεμβάλλονται μεταξύ των εργάσιμων ημερών της άδειας απουσίας.

5. Άδεια ασθένειας κατά τη διάρκεια άδειας απουσίας λογίζεται σε βάρος της άδειας απουσίας εκτός αν προσκομισθεί πιστοποιητικό ότι ο εκπαιδευτικός χρειάζεται / χρειάστηκε νοσηλεία σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

6. Με εξαίρεση επείγουσες περιπτώσεις, οι αιτήσεις για άδεια απουσίας θα πρέπει να υποβάλλονται τουλάχιστο 8 μέρες πριν από την έναρξή τους ώστε να παρέχεται ικανοποιητικός χρόνος για εξέταση και απάντηση.

23

Page 24: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

Παραχωρείται άδεια απουσίας για οικογενειακούς λόγους

(α) Για λόγους υγείας της οικογένειας είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

(β) Μέχρι τρεις ημέρες με απολαβές για να παραστούν στην τελετή αποφοίτησης τέκνων, νοουμένου ότι δεν έχουν εξαντληθεί οι 12 εργάσιμες ημέρες.

Δεν παραχωρείται άδεια για συνοδεία τέκνων στο εξωτερικό για εξασφάλιση εγγραφής σε πανεπιστήμια ή για εξεύρεση διαμονής, με εξαίρεση τη συνοδεία ανάπηρου τέκνου.

Παραχωρείται άδεια απουσίας για προσωπικούς λόγους

(α) Μέχρι τρεις ημέρες για τέλεση γάμου.(β) Μετάβαση στο εξωτερικό για ιατρικές εξετάσεις(γ) Για συμμετοχή σε πανεπιστημιακές εξετάσεις στην Κύπρο ή το εξωτερικό.(δ) Καλλιτεχνικές, πνευματικές και άλλες δραστηριότητες (που είναι κάτω από την

αιγίδα του Υ.Π.Π.)(ε) Αθλητικές εκδηλώσεις στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Σε αθλητές που συμμετέχουν ή

προπονητές που συνοδεύουν εθνικές ομάδες της Κύπρου σε διεθνείς αγώνες).

Άδεια Ασθενείας Διδακτικού Προσωπικού

(β) Άδεια ασθένειας ( Καν. 6-Καν.11):Μέχρι 42 ημέρες το χρόνο. Εξ αυτών 8 ημέρες χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό.1. Η άδεια ασθένειας παραχωρείται μόνο για ασθένεια του ιδίου του

εκπαιδευτικού λειτουργού.2. Για άδεια ασθένειας χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό (8 συνολικά μέρες το

σχολικό έτος) συμπληρώνεται την ημέρα ανάληψης καθηκόντων σε ειδικό έντυπο (αίτηση για μη πιστοποιημένη άδεια ασθένειας. Ίδε παράρτημα Β΄).

Η άδεια αυτή παραχωρείται μόνο σε μόνιμους εκπαιδευτικούς λειτουργούς κάτω από τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνει ο καν. 10(2).

Όταν τα πιστοποιητικά εκδίδονται εκτός Κύπρου θα πρέπει να πιστοποιούνται από την Πρεσβεία ή το Προξενείο της Κύπρου στη χώρα έκδοσής τους.

3. Γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά από ιδιώτες γιατρούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας για την αντικειμενικότητα του πιστοποιητικού ασθένειας, που εκδόθηκε από ιατρό του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, αποστέλλεται τούτο στον Διευθυντή του οικείου τμήματος Εκπαίδευσης, ο οποίος μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο Υπουργείο Υγείας για διερεύνηση (καν. 10(7) )

4. Στις περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός λειτουργός εξαντλήσει την άδεια ασθένειας των ημερών που δικαιούται, διαβιβάζονται αμέσως τα σχετικά πιστοποιητικά στο Υπουργείο για να σταλεί στο Ιατροσυμβούλιο. Οποιαδήποτε άλλα πιστοποιητικά προσκομίσει στο σχολείο πρέπει να διαβιβάζονται αμέσως στο Υπουργείο για ενημέρωση και για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες χρειάζονται.

5. Τα πιστοποιητικά ασθενείας των εκπαιδευτικών να αποστέλλονται στην Υπηρεσία Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μόνο αν πρόκειται για παραπομπή του εκπαιδευτικού σε ιατροσυμβούλιο ή αν αμφισβητείται η γνησιότητά τους.

24

Page 25: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

Διαδικασία δικαιολόγησης απουσίας από εκπαιδευτικού που απουσίαζε ή θα απουσιάσει

Από Άδεια Ασθένειας:1. ΄Οταν ο εκπαιδευτικός απουσιάσει με άδεια ασθένειας πρέπει αμέσως με την

επιστροφή του στο σχολείο να φέρει το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό στον Υπεύθυνο Β.Δ., ο οποίος με τη σειρά του θα το παραδώσει στη Γραμματεία για καταχώρηση στον προσωπικό του φάκελο. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο «μη πιστοποιημένης άδειας ασθένειας», το οποίο παίρνουν απο τη Γραμματεία.

2. ΄Αδεια Απουσίας:α. Εκπαιδευτικός που θα απουσιάσει από το σχολείο σε σεμινάριο πρέπει να υποβάλει

και σχετική αίτηση για άδεια απουσίας.β. Εκπαιδευτικός που θα απουσιάσει από το σχολείο για υπηρεσία στην Εθνική

Φρούρα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, συμπληρώνει σχετικό έντυπο και το παραδίδει στον προγραμματιστή για να διευθετήσει αναπλήρωση.

γ. Εκπαιδευτικός που θα απουσιάσει έκτακτα από το σχολείο ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο Β.Δ.

δ. Εκπαιδευτικός που θα φύγει για προσωπική εργασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου υπογράφει στο ημερολόγιο έκτακτης απουσίας.

Ο Επιθεωρητής σας εύχεται καλή επιτυχία στο έργο σας και σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι ανά πάσα στιγμή στο πλευρό σας, για οποιαδήποτε βοήθεια και καθοδήγηση.

«ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ»

25

Page 26: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ

/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

(Έχουν συμφωνηθεί με την ΟΛΤΕΚ και ισχύουν από τις 30 Νοεμβρίου 1992)Τα καθήκοντα και οι ευθύνες του Υπεύθυνου Εργαστηρίων Κλάδου/ Ειδικότητας στα Σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, είναι τα πιο κάτω:

1. Βοηθά το Βοηθό Διευθυντή – Συντονιστή του κλάδου του/της ειδικότητάς του, σε θέματα που αφορούν τον καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος λειτουργίας των εργαστηρίων που είναι κάτω από την ευθύνη του.

2. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες στα εργαστήρια που είναι κάτω από την ευθύνη του, Εκπαιδευτές και Τεχνολόγους και υποβάλλει στο Βοηθό Διευθυντή – Συντονιστή του κλάδου/της ειδικότητάς του, εισηγήσεις για τον καταρτισμό των Προϋπολογισμών (Τακτικό και Ανάπτυξης).

3. Συνεργάζεται με τους διδάσκοντες στα εργαστήρια που είναι κάτω από την ευθύνη του, Εκπαιδευτές και Τεχνολόγους και υποβάλλει στο Βοηθό Διευθυντή – Συντονιστή του κλάδου/της ειδικότητάς του, μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα, κατάλογο των αναγκών σε υλικά και εργαλεία, που είναι απαραίτητα για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εργαστηρίων.

Συμβουλεύει επίσης το Βοηθό Διευθυντή – Συντονιστή, αναφορικά με τις αγορές υλικών και εξοπλισμού, για τα εργαστήρια που είναι κάτω από την ευθύνη του.

4. Ελέγχει, μαζί με τους διδάσκοντες στα εργαστήρια που είναι κάτω από την ευθύνη του, Εκπαιδευτές και Τεχνολόγους και τον Αποθηκάριο της Σχολής, στην αρχή και στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, τα περιουσιακά στοιχεία των εργαστηρίων που είναι κάτω από την ευθύνη του.

5. Συμμετέχει ενεργά, μαζί με τους διδάσκοντες στα εργαστήρια Εκπαιδευτές και Τεχνολόγους, με βάση σχετικό πρόγραμμα και οδηγίες του οικείου Βοηθού Διευθυντή, στα προγράμματα επισκέψεων ξένων και μαθητών, στα εργαστήρια που είναι κάτω από την ευθύνη του.

6. Φροντίζει για την προμήθεια όλων των αναγκαίων μέσων και την προώθηση των αναγκαίων ενεργειών, ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική τήρηση των κανονισμών ασφάλειας, προστασίας, υγιεινής και εργονομίας στα εργαστήρια.

7. Φροντίζει, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες Εκπαιδευτές, για την εκτέλεση της περιοδικής συντήρησης του εξοπλισμού των εργαστηρίων που είναι κάτω από την ευθύνη του.

26

Page 27: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ׃ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Σκοπός της λειτουργίας του εστιατορίου της Σχολής είναι η πρακτική εξάσκηση των μαθητών του Ξενοδοχειακού Τμήματος.

2. Η εξάσκηση των μαθητών γίνεται με «τακτικούς πελάτες» τους ίδιους τους μαθητές του Ξενοδοχειακού Τμήματος και «έκτακτους πελάτες» άλλους μαθητές, καθηγητές ή άλλους πολίτες. Το αντίτιμο των γευμάτων καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Το πρόγραμμα λειτουργίας του εστιατορίου καταρτίζεται από το Διευθυντή της κάθε Σχολής κατά την έναρξη του σχολικού έτους και εγκρίνεται από το Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

4. Ο Διευθυντής της Σχολής δικαιούται να φιλοξενεί μέχρι πέντε άτομα σε κάθε παράθεση. Νοείται ότι η φιλοξενία έχει σκοπό να προάγει τους στόχους της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Στο τέλος του κάθε μήνα, οι Διευθυντές των Σχολών υποβάλλουν στο Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατάλογο των φιλοξενηθέντων σε έκαστο γεύμα.

5. Οι προκρατήσεις για τα διάφορα γεύματα ή δείπνα γίνονται τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα στη Γραμματεία της Σχολής, όπου και καταχωρούνται σε ειδικό «Δελτίο Προκρατήσεων» με τρία αντίγραφα.

Σε περίπτωση ακύρωσης οποιασδήποτε προκρατήσεως μετά τον καταρτισμό του «Δελτίου Προκρατήσεων», η ακύρωση αυτή σημειώνεται επί του «Δελτίου Προκρατήσεων» και αναφέρεται ο λόγος για την ακύρωση.

6. Ο Διευθυντής ελέγχει το «Δελτίο Προκρατήσεων» και όταν κατά την κρίση του συμπληρωθεί ο αριθμός των πελατών, ή όταν τελειώσει η προθεσμία για προκρατήσεις, δίνει ένα αντίγραφο στον εκπαιδευτή Μαγειρικής για να προβεί στις αναγκαίες παραγγελίες τροφίμων και ένα άλλο στον εκπαιδευτή Τραπεζοκομίας, για να ετοιμάσει τα αναγκαία τραπέζια με τον εξοπλισμό τους.

7. Ο κατάλογος φαγητών για κάθε γεύμα ή δείπνο καταρτίζεται από τον εκπαιδευτή Μαγειρικής, μέσα στα πλαίσια του Αναλυτικού Προγράμματος για την εκπαίδευση των μαθητών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγκριση του Διευθυντή της Σχολής, είναι δυνατό να καταρτιστεί ειδικός κατάλογος φαγητών εκτός προγράμματος.

Η ποσότητα των φαγητών που προσφέρονται είναι σύμφωνα με την τιμή προσφοράςτου γεύματος.

27

Page 28: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

8. Ο ολικός αριθμός των προσώπων που παρακάθησαν στο γεύμα ή στο δείπνο καταγράφεται στο «Δελτίο Προκρατήσεων», το οποίο προσυπογράφει ο Διευθυντής της Σχολής.

9. Η πληρωμή γίνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Εστιατορίου προς τον εκπαιδευτή Τραπεζοκομίας, ο οποίος εκδίδει απόδειξη Τύπου F18 για κάθε πελάτη ή ομάδα πελατών. Στο τέλος της ημέρας, ο εκπαιδευτής αυτός παραδίδει τις εισπράξεις στη Γραμματεία της Σχολής, όπου εκδίδεται απόδειξη Τύπου F273 και καταχωρείται το ποσό στην παράγραφο «Τροφεία». Οι εισπράξεις θα κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, Κεφάλαιο «Έσοδα εκ Προσφοράς Υπηρεσιών και Πωλήσεων Αγαθών», Άρθρο «Δίδακτρα και Τροφεία». Σε κάθε είσπραξη χρημάτων, η Γραμματεία προσυπογράφει το πίσω μέρος του τελευταίου φύλλου του Τύπου F18 που εκδόθηκε από το σχετικό βιβλιάριο, καταχωρώντας ταυτόχρονα το ποσό που εισέπραξε, καθώς και τον αριθμό του Τύπου F273 που εξέδωσε στον εκπαιδευτή.

10. Όλα τα τρόφιμα και ποτά που αγοράζονται, καθώς και εκείνα που τυχόν περισσεύουν μετά από κάθε γεύμα ή δείπνο, είναι κάτω από την ευθύνη των εκπαιδευτών Μαγειρικής και Τραπεζοκομίας αντιστοίχως. Οι εκπαιδευτές είναι υπόλογοι έναντι του Διευθυντή, προς τον οποίο και ετοιμάζουν για κάθε μήνα σχετική κατάσταση.

11. Ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία του Εστιατορίου γίνεται από το Διευθυντή, μετά από συνεννόησή του με τους εκπαιδευτές του Ξενοδοχειακού Τμήματος της Σχολής.

12. Στο τέλος του σχολικού έτους, ο Διευθυντής της κάθε Σχολής υποβάλλει κατάσταση εισπράξεων.

Υπουργείο Παιδείας και ΠολιτισμούΔιεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

28

Page 29: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ1. Οι μαθητές/τριες εισέρχονται και εξέρχονται με τάξη από τα εργαστήρια από την

καθορισμένη είσοδο - έξοδο.2. Τα αποδυτήρια των μαθητών/τριών παραμένουν κλειστά σε όλη τη διάρκεια της ημέρας

(ανοίγουν και κλείνουν κατά την έναρξη και λήξη του μαθήματος μόνο).3. O διδάσκων είναι υπεύθυνος για την τάξη και καθαριότητα στα αποδυτήρια κατά τη

διάρκεια του μαθήματος. Ελέγχει προτού εγκαταλείψουν οι μαθητές/τριες το εργαστήριο.4. Δεν επιτρέπεται η είσοδος και η διέλευση μαθητών/τριών από τα εργαστήρια και η

διατάραξη του μαθήματος. 5. Απαγορεύεται το κάπνισμα από τους εκπαιδευτές σε οποιοδήποτε χώρο των

εργαστηρίων. 6. Απαγορεύεται αυστηρώς η χρήση του κινητού τηλεφώνου από τους εκπαιδευτές σε

οποιοδήποτε χώρο των εργαστηρίων.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ1. Ο διδάσκων έχει άμεση ευθύνη για την καθαριότητα του εργαστηρίου στο οποίο

διεξάγεται το μάθημά του. Η καθαριότητα περιλαμβάνει την προσωπική υγιεινή των μαθητών, την καθαριότητα του εξοπλισμού και όλων των χώρων που χρησιμοποιεί ο ίδιος και οι μαθητές του (χώροι υγιεινής, αποδυτήρια, αποθήκη).

2. Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων καταρτίζουν πρόγραμμα τακτικής καθαριότητας, με εμπλοκή των καθαριστριών και των μαθητών, σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθήματος της ημέρας.

3. Τα υλικά καθαριότητας αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα αναλώσιμα υλικά. 4. Τα εργαστήρια να ψεκάζονται και να απολυμαίνονται κατά τη λήξη και την έναρξη της

σχολικής χρονιάς.5. Ο διδάσκων ελέγχει συνεχώς τη διαδικασία και τις μεθόδους καθαριότητας που

εφαρμόζουν οι μαθητές και τους καθοδηγεί ανάλογα, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στη λήξη του εργαστηριακού μαθήματος.

ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΗ πειθαρχία δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού και απειλών αλλά συνειδητοποίησης από τους μαθητές/τριες της σημασίας που έχει για τους ίδιους η αποτελεσματική διεξαγωγή του μαθήματος.

1. Τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο εργαστήριο.

2. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να βρίσκονται σε εγρήγορση καθ΄ όλη τη διάρκεια του μαθήματος και να ελέγχουν ότι όλοι οι μαθητές/τριες ασχολούνται μόνο με τις δραστηριότητες του μαθήματος, όπως έχουν ανατεθεί από τους διδάσκοντες.

3. Οι μαθητές παρουσιάζονται στο εργαστήριο με τη στολή που απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα τους. Μαθητές/τριες χωρίς στολή παραπέμπονται στο Βοηθό Διευθυντή.

4. Το προγράμματος εφημερίας να τηρείται σχολαστικά.5. Οι μαθητές/τριες να μη μετακινούνται άσκοπα στο εργαστήριο ή να απομακρύνονται

χωρίς άδεια.6. Οι εκπαιδευτές να μην αφήνουν ούτε στιγμή ανεπιτήρητη την τάξη.7. Ο χρόνος των διαλειμμάτων να τηρείται σχολαστικά, σύμφωνα με το ωρολόγιο

πρόγραμμα του σχολείου.8. Κατά τα διαλείμματα οι μαθητές εξέρχονται από το εργαστήριο και ο εκπαιδευτής το

κλειδώνει σε περίπτωση που θα το εγκαταλείψει προσωρινά.

29

Page 30: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΑΣΦΑΛΕΙΑ1. Να μην αφήνονται κλειδιά στις πόρτες ή σε άλλο μέρος στο οποίο μπορεί να

προσεγγίσουν οι μαθητές/τριες χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από τον εκπαιδευτή.2. Σε καμιά περίπτωση δεν παίρνουν κλειδιά οι μαθητές. Μόνο οι εκπαιδευτές κλειδώνουν ή

ξεκλειδώνουν τους διάφορους χώρους.3. Οι εκπαιδευτές κατά την αποχώρηση τους βεβαιώνονται ότι οι διακόπτες υγραερίου,

ηλεκτρισμού και νερού είναι κλειστοί.4. Όλες οι βλάβες και οι ζημιές καταγράφονται στο αντίστοιχο βιβλίο. Όλες οι

επιδιορθώσεις καταγράφονται στις κάρτες συντήρησης εξοπλισμού.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

α. Παραγγελίες Αναλώσιμων Υλικών 1. Οι διδάσκοντες έχουν συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα υλικά πριν από την έναρξη του

μαθήματος. Η αναζήτηση και συγκέντρωση των υλικών κατά τη διάρκεια του μαθήματος προκαλεί σημαντική απώλεια διδακτικού χρόνου.

2. Όλες οι ανάγκες σε αναλώσιμα υλικά καταχωρίζονται στο κατάλληλο έντυπο και παραδίδονται έγκαιρα (τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το μάθημα) στον υπεύθυνο εργαστηρίου, ο οποίος με τη σειρά του τα προσκομίζει στον αρμόδιο Β.Δ για έγκριση και προώθηση για εκτέλεση.

3. Αγορές γίνονται μόνο με τη συμπλήρωση του κατάλληλου εντύπου και εξουσιοδότηση από το Β.Δ. Η αγορά χωρίς εξουσιοδότηση συνεπάγεται τη διαγραφή από τα τιμολόγια του συγκεκριμένου είδους.

4. Δεν επιτρέπεται η μετάβαση μαθητών για μεταφορά υλικών από την αποθήκη κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

5. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η μετάβαση μαθητών για μεταφορά υλικών από γειτονικά καταστήματα ή υπεραγορές.

β. Παραλαβή Αναλώσιμων Υλικών 1. Κατά τη διαδικασία παραλαβής τα εντεταλμένα άτομα οφείλουν να τηρούν σχολαστικά

τους κανονισμούς και τις δημοσιονομικές διατάξεις που προνοούνται σχετικά με το θέμα αυτό.

2. Η παραλαβή γίνεται από τον αποθηκάριο ή τους υπεύθυνους εργαστηρίων. Μπορούν επίσης να παραλαμβάνουν και άλλοι εκπαιδευτές με εξουσιοδότηση της διεύθυνσης. Οι διδάσκοντες δεν πρέπει να διακόπτουν το μάθημα τους για να παραλαμβάνουν υλικά.

3. Κάθε τιμολόγιο να συνοδεύεται από έγκυρο δελτίο παραγγελίας.4. Ελέγχονται όλα τα είδη ώστε να συνάδουν με τις προδιαγραφές προσφορών, όσον αφορά

την ποιότητα, τη συσκευασία και την ποσότητα που παραγγέλθηκε. Κάθε τιμολόγιο υπογράφεται από τον αποθηκάριο ή τον υπεύθυνο εργαστηρίου ή άλλο εντεταλμένο εκπαιδευτή που παραλαμβάνει τα υλικά.

5. Υλικά που αναγράφονται στο τιμολόγιο και δεν προσκομίζονται (για να προσκομισθούν αργότερα), να διαγράφονται και όταν προσκομιστούν να συνοδεύονται από νέο, κατάλληλα συμπληρωμένο τιμολόγιο.

30

Page 31: Οδηγός Εκπαιδευτών - schools.ac.cytech-xenodocheiaka.schools.ac.cy/data/uploads/entypa-kai... · Web view7. Η ολική εκτίμηση της επίδοσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣΓια ομαλότερη λειτουργία του εργαστηρίου, παρακαλείστε όπως τηρείτε

σχολαστικά, τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Φροντίζετε να έχετε εκ των προτέρων ότι χρειάζεστε για την ομαλή λειτουργία του μαθήματος, για να αποφεύγεται η άσκοπη διακίνηση

2. Πριν δώσετε την παραγγελία σας στον υπεύθυνο αγορών, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν στις αποθήκες προμήθειες που παραγγέλλετε

3. Κάνετε οικονομία στις προμήθειες και τα καύσιμα

4. Ελέγχετε την εμφάνιση και την καθαριότητα των μαθητών

5. Βεβαιωθείτε ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν σωστά τον εξοπλισμό του εργαστηρίου, χωρίς ζημιές ή απώλειες

6. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη διάρκεια των παραθέσεων, τόσο στο εστιατόριο (να διορθώνονται με διακριτικότητα τυχόν λάθη των μαθητών), όσο και στην κουζίνα. Οι μαθητές κάνουν τις υπηρεσίες τους υπεύθυνα και χωρίς θόρυβο

7. Παραμένετε στο εργαστήριο κατά τη διάρκεια του εργαστηριακού μαθήματος

8. Ορίζετε υπεύθυνο εργαστηρίου (ΜΑΘΗΤΗ) ο οποίος θα έχει συγκεκριμένες οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηριακού μαθήματος

9. Επιτρέπετε στους μαθητές να εγκαταλείπουν το εργαστήριο μόνο όταν κτυπήσει το κουδούνι

10. Φυλάσσετε σε ειδικό χώρο τυχόν σπασμένα, ώστε να δικαιολογούνται κατά την καταμέτρηση

11. Εγκαταλείπετε το εργαστήριο τελευταίοι και αφού βεβαιωθείτε ότι:

Το εργαστήριο είναι καθαρό

Ο εξοπλισμός είναι καθαρός και τοποθετημένος στη θέση του

Έχετε διακόψει την παροχή υγραερίου κάθε συσκευής και την κεντρική (κύλινδρος)

Έχετε κλείσει τις πρίζες και τα φώτα

Τα ψυγεία είναι κλειστά και λειτουργούν (έλεγχο θερμοκρασιών)

Οι αποθήκες προμηθειών και εξοπλισμού είναι συγυρισμένες, καθαρές και κλειδωμένες

Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι κλειστά και ασφαλισμένα

Τα αποδυτήρια είναι καθαρά

12. Αναφέρετε οποιαδήποτε βλάβη έγκαιρα στον υπεύθυνο εργαστηρίου.

31