ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)ΚΑΙ)ΓΕΝΕΤΙΚΗ...

of 23 /23
Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης Tμήμα Φαρμακευτικής Δρ. Xρήστος Παναγιωτίδης Tμήμα Φαρμακευτικής ΔIAΛEΞΗ 8 ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ

Transcript of ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ)ΚΑΙ)ΓΕΝΕΤΙΚΗ...

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΔIAΛEΞΗ  8  

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ  ΚΑΙ  ΓΕΝΕΤΙΚΗ  ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ  ΣΤΑ  ΒΑΚΤΗΡΙΑ  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

χρωµόσωµα

Ο  ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ  ΤΩΝ  ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ  ΚΥΤΤΑΡΩΝ  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ  ΣΕ  ΣΤΕΡΕΑ  ΘΡΕΠΤΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ  ΚΑΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΥ  ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ  

Αραίωση 1:100

Αραίωση 1:100

Αραίωση 1:100

0.05 ml (50 µl) επιστρώνεται στην επιφάνεια στερεοποιηµένου άγαρ που περιέχει και θρεπτικό υλικό σε ένα τρυβλίο Petri

109 E. coli ανά ml 103 E. coli ανά ml

~106 κύτταρα ανά αποικία

~50 αποικίες ανά τρυβλίο

Επώαση στους 37οC για ~12 ώρες

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ  ΚΑΙ  ΦΥΣΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΣΕ  ΕΝΑ  ΠΛΗΘΥΣΜΟ  ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ  

50 µl (1 σταγόνα)

Επώαση στους 37οC για ~12 ώρες

109 E. coli που είναι ανθεκτικά στην ριφαµπικίνη

109 E. coli ανα ml αναπτύχθηκαν από ένα και µόνο κύτταρο που ήταν ευαίσθητο στην

ριφαµπικίνη

Θρεπτικό υλικό που περιέχει ριφαµπικίνη

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

TA  ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ  ΚΥΤΤΑΡΑ  ΖΕΥΓΑΡΩΝΟΥΝ  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ  ΑΠΟΔΟΣΗ  ΤΗΣ  ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΖΕΥΞΗΣ    

Φυλετικό ινίδιο

χρωµόσωµα

Πλασµίδιο F

γέφυρα

ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΟΤΗΣ

ΝΕΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΟΤΗΣ

ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΟΤΗΣ

ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΕΚΤΗΣ

Σχηµατισµός γέφυρας

Αντιγραφή & µεταφορά του πλασµιδίου

Διαχωρισµός των κυττάρων

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΣΥΝΘΕΣΗ  &  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΟΥ  DNA  ΤΟΥ  ΠΛΑΣΜΙΔΙΟΥ  F  

Πλασµίδιο F ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΟΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΕΚΤΗΣ

ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΛΩΝΟΥ ΤΟΥ DNA

ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΕΚΤΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΚΛΩΝΟΥ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΕΚΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΟΤΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ DNA ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΕΚΤΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ DNA. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

Κύτταρο E. coli ανθεκτικό στη ριφαµπικίνη (rifR) που φέρει ένα πλασµίδιο F

Πλασµίδιο F

rifR

rifR

rifR

ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΟΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΔΕΚΤΗΣ

Ενσωµάτωση του πλασµιδίου F στο βακτηριακό χρωµόσωµα

Σύξευξη µε ένα κύτταρο E. coli ευαίσθητο σε ριφαµπικίνη και µεταφορά του γονιδίου αντοχής στη ριφαµπικίνη

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΓΟΝΙΔΙΩΝ  ΤΟΥ  ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΥ  ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΟΣ  ΜΕΣΩ  ΤΟΥ  ΠΛΑΣΜΙΔΙΟΥ  F  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ  

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ

DNA

Θραύσµα DNA

Κύτταρο δέκτης

ΠΡΟΣΛΗΨΗ «ΓΥΜΝΟΥ» ΜΟΡΙΟΥ DNA

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΟΜΟΛΟΓΟΣ  ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  

Σηµείο επιχιασµού

Δύο οµόλογες δίκλωνες έλικες DNA

Μόρια DNA που έχουν επιχιασθεί

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

Ο  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ  ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  ΚΛΩΝΩΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟΝ  ΟΜΟΛΟΓΟ  

ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  

Δύο οµόλογες δίκλωνες έλικες DNA

Δύο µόρια DNA που συνδέονται µε µια δοµή ανταλλαγής διασταυρουµενων κλώνων

ΕΓΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΛΩΝΩΝ

ΕΓΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΛΩΝΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΛΩΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΕΓΚΟΠΗ

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΜΟΝΤΕΛΟ  ΟΜΟΛΟΓΟΥ  ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΜΟΝΤΕΛΟ  ΟΜΟΛΟΓΟΥ  ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΙΑΣ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ  ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ  ΚΛΩΝΩΝ  -­‐  

ΣΥΝΔΕΣΗ  ΤΟΥ  HOLLIDAY  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

Ο  ΟΜΟΛΟΓΟΣ  ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  ΟΔΗΓΕΙ  ΕΙΤΕ  ΣΕ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ  DNA  Η  ΣΕ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  ΔΥΟ  ΚΥΚΛΙΚΩΝ  

ΜΟΡΙΩΝ  DNA  ΣΕ  ΕΝΑ  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

Ο  ΚΥΚΛΟΣ  ΖΩΗΣ  ΕΝΟΣ  ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ  ΙΟΥ  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

Ο  ΚΥΚΛΟΣ  ΖΩΗΣ  ΤΟΥ  ΒΑΚΤΗΡΙΟΦΑΓΟΥ  λ  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΤΟΥ  DNA  ΑΠΟ  ΕΝΑ  ΒΑΚΤΗΡΙΟ  Σ’  ΕΝΑ  ΑΛΛΟ  ΜΕ  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ  

χρωµόσωµα

Ενσωµατωµένο DNA του φάγου λ

ΕΠΑΓΩΓΗ EΣΦΑΛΜΕΝΗ ΕΚΤΟΜΗ ΤΟΥ ΙΙΚΟΥ DNA

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΟΥ,

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Ο ΙΟΣ ΜΟΛΥΝΕΙ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΞΕΝΙΣΤΗ

Ελεύθερα σωµατίδια του ιού που φέρουν και βακτηριακό DNA

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΤΡΑΝΣΠΟΖΟΝΙΑ  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΤΡΙΑ  ΕΙΔΗ  ΤΡΑΝΣΠΟΖΟΝΙΩΝ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΠΟΛΛΑ  ΠΟΥ  ΥΠΑΡΧΟΥΝ  ΣΤΑ  ΒΑΚΤΗΡΙΑ  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΔΥΟ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΟΠΟΙΟΥΣ  ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΤΑ  ΤΡΑΝΣΠΟΖΟΝΙΑ  -­‐  1  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΔΥΟ  ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΟΠΟΙΟΥΣ  ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΤΑ  ΤΡΑΝΣΠΟΖΟΝΙΑ  -­‐  1  

Δρ.  Xρήστος  Παναγιωτίδης  -­‐  Tμήμα  Φαρμακευτικής  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΝΟΣ  ΤΡΑΝΣΠΟΖΟΝΙΟΥ