ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ...

Click here to load reader

 • date post

  22-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ...

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

  ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 01.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

  ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

  ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 15.437.317,50

  ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 30.874.635 ΝΕΩΝ,

  ΚΟΙΝΩΝ, ΑΥΛΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ

  ΑΞΙΑΣ € 0,50 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ € 0,78 ΑΝΑ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΟΧΗ. Η

  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ

  ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 9 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 16 ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ

  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

  ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ

  ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13α ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος

  Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφόρα την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του

  επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004

  της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

  Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 20.12.2016

  000-021.indd 1 20/12/2016 21:08

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

  ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

  ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 01.07.2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ

  ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

  ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

  ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ € 15.437.317,50

  ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ 30.874.635 ΝΕΩΝ,

  ΚΟΙΝΩΝ, ΑΥΛΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ

  ΑΞΙΑΣ € 0,50 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ € 0,78 ΑΝΑ ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΟΧΗ. Η

  ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΕΙΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ

  ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 9 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 16 ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΟΙΝΕΣ

  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

  ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ

  ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13α ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920.

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος

  Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφόρα την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του

  επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004

  της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει.

  Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η 20.12.2016

  000-021.indd 1 20/12/2016 21:08

 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  2

  1 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ......................................................................................................5

  2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ......................................................................................................22

  3 ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ............................................................................................................44

  3.1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ...............................................................................44

  3.1.1 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία - Υπεύθυνα Πρόσωπα ......................................... 44

  3.1.2 Νόμιμοι Ελεγκτές ............................................................................................... 45

  3.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ EΛΕΓΧΟΣ .............................................................................................49

  3.3 ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ .........................................................................50

  3.4 ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ...................................................................................51

  3.5 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΣΤΟΡ ΧΡΗΣΕΩΝ 2014-2015 ΚΑΙ ΤΗΣ 30.06.2016 ...................................52

  3.6 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ......................................................61

  3.6.1 Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρία ................................................................... 61

  3.6.2 Σύντομο Ιστορικό της Εταιρίας ............................................................................. 62

  3.6.3 Δραστηριότητα της Εταιρίας και του Ομίλου ........................................................ 63

  3.6.4 Συνοπτική Περιγραφή του Χαρτοφυλακίου Ακινήτων του Ομίλου της Trastor της 30.06.2016 .............................................................. 68

  3.6.5 Συνοπτική περιγραφή των ακινήτων της Εταιρίας και του Ομίλου την 30.06.2016 ......................................................................... 70

  3.6.6 Εκτίμηση Αξίας του Χαρτοφυλακίου της Εταιρίας την 30.06.2016 ........................ 82

  3.6.7 Επενδύσεις ......................................................................................................... 89

  3.6.8 Τρέχουσες και Σκοπούμενες Επενδύσεις .............................................................. 89

  3.6.9 Κατάσταση Επενδύσεων ..................................................................................... 90

  3.6.10 Περιβαλλοντικές ρυθμίσεις και σχετικά θέματα .................................................... 90

  3.6.11 Ασφαλιστική Πολιτική ........................................................................................ 91

  3.6.12 Εγγυήσεις και Εμπράγματα Βάρη......................................................................... 92

  3.6.13 Σήματα .............................................................................................................. 92

  3.6.14 Άδειες Λειτουργίας ...........................................