Αλγόριθμοι - sch. · PDF file 04/01/09...

Click here to load reader

 • date post

  09-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Αλγόριθμοι - sch. · PDF file 04/01/09...

 • Αλγόριθμοι

  Βασικές έννοιες

  ΤΕΛΟΣ

  file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 2

  Κριτήρια πληρότητας

   Είσοδος  Έξοδος  Καθοριστικότητα  Περατότητα  Αποτελεσματικότητα

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 3

  Σκοπιές μελέτης αλγορίθμων  Υλικού

   Η ταχύτητα εκτέλεσης εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του υπολογιστή

   Γλωσσών προγραμματισμού  Η επιλογή γλώσσας προγραμματισμού ρυθμίζει και

  την δομή και το πλήθος των εντολών του αλγόριθμου  Θεωρητική

   Υπάρχει ή όχι αποδοτικός αλγόριθμος για την επίλυση ενός προβλήματος;

   Αναλυτική  Υπολογιστικού πόροι που απαιτούνται από ένα

  αλγόριθμο ( ελάχιστη RAM, περιφερειακή μνήμη, κάρτα γραφικών κλπ )

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 4

  Τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμων

   Ελεύθερο κείμενο  Φυσική γλώσσα με βήματα  Διαγραμματικές τεχνικές

   Διαγράμματα ροής, Σύμβολα  Κωδικοποίηση

   Ψευδοκώδικας – ψευδογλώσσα, Εντολές  Γλώσσα προγραμματισμού

   C  Basic  Pascal  Java

  Πλήθος γλωσσών προγραμματισμού

  file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/#????????? 16 file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/ file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/ file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/ file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/ file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/ file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/ file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/ file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/ file:///C:/Documents and Settings/user/?? ??????? ???/?? Web ???/WebTzoka/

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 5

  Διάγραμμα ροής ΑΡΧΗ

  ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΑΣΗ, ΥΨΟΣ

  Ε(ΒΑΣΗ*ΥΨΟΣ)/2

  ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ε

  ΤΕΛΟΣ

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 6

  Ελεύθερο κείμενο

  Το πρόβλημα

  Υπολογισμός εμβαδού τριγώνου

  Αλγόριθμος

  Πάρε τη βάση και το ύψος, πολλαπλασίασέ τα, διαίρεσε με το 2 και εμφάνισε το αποτέλεσμα

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 7

  Φυσική γλώσσα με βήματα

  1. Πάρε βάση και ύψος τριγώνου

  2. Υπολόγισε εμβαδόν χρησιμοποιώντας τον τύπο β.υ/ 2

  3. Εμφάνισε αποτέλεσμα

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 8

  Ψευδοκώδικας

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Υπολογισμος_εμβαδου_τριγώνου

  ΔΙΑΒΑΣΕ Βάση

  ΔΙΑΒΑΣΕ Ύψος

  Εμβαδόν  (Βάση* Ύψος)/2

  ΕΜΦΑΝΙΣΕ Εμβαδόν

  ΤΕΛΟΣ Υπολογισμός_εμβαδού_τριγώνου

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 9

  Γλώσσα προγραμματισμού  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΝ_ΤΡΙΓΩΝΟΥ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: βάση, ύψος, Εμβαδόν  ΑΡΧΗ

   ΓΡΑΨΕ «ΔΩΣΕ ΒΑΣΗ:»  ΔΙΑΒΑΣΕ βάση  ΓΡΑΨΕ «ΔΩΣΕ ύψος:»  ΔΙΑΒΑΣΕ Ύψος  Εμβαδόν  βάση* ύψος/2  ΓΡΑΨΕ « ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΊΝΑΙ :», Εμβαδόν

   ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ_ΤΡΙΓΩΝΟΥ

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 10

  Pascal  Program Embadon;  Var

   B, Y, E :Real;  Begin

   Writeln (‘ΔΩΣΕ ΒΑΣΗ:’);  Readln(b);  Writeln (‘ΔΩΣΕ ύψος:’);  Readln (y);  E  B*Y/2;  Writeln (‘ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΊΝΑΙ :’), E

   End.

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 11

  Σύμβολα Διαγραμμάτων ροής Αρχή ή Τέλος

  Είσοδος ή έξοδος

  Επεξεργασία

  Απόφαση

  Ροή εργασιών

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 1

  Αλγόριθμοι

  Βασικές έννοιες

  ΤΕΛΟΣ

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 2

  Κριτήρια πληρότητας

   Είσοδος  Έξοδος  Καθοριστικότητα  Περατότητα  Αποτελεσματικότητα

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 3

  Σκοπιές μελέτης αλγορίθμων  Υλικού

   Η ταχύτητα εκτέλεσης εξαρτάται από την αρχιτεκτονική του υπολογιστή

   Γλωσσών προγραμματισμού  Η επιλογή γλώσσας προγραμματισμού ρυθμίζει και

  την δομή και το πλήθος των εντολών του αλγόριθμου  Θεωρητική

   Υπάρχει ή όχι αποδοτικός αλγόριθμος για την επίλυση ενός προβλήματος;

   Αναλυτική  Υπολογιστικού πόροι που απαιτούνται από ένα

  αλγόριθμο ( ελάχιστη RAM, περιφερειακή μνήμη, κάρτα γραφικών κλπ )

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 4

  Τρόποι αναπαράστασης αλγορίθμων

   Ελεύθερο κείμενο  Φυσική γλώσσα με βήματα  Διαγραμματικές τεχνικές

   Διαγράμματα ροής, Σύμβολα  Κωδικοποίηση

   Ψευδοκώδικας – ψευδογλώσσα, Εντολές  Γλώσσα προγραμματισμού

   C  Basic  Pascal  Java

  Πλήθος γλωσσών προγραμματισμού

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 5

  Διάγραμμα ροής ΑΡΧΗ

  ΔΙΑΒΑΣΕ ΒΑΣΗ, ΥΨΟΣ

  Ε(ΒΑΣΗ*ΥΨΟΣ)/2

  ΕΜΦΑΝΙΣΕ Ε

  ΤΕΛΟΣ

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 6

  Ελεύθερο κείμενο

  Το πρόβλημα

  Υπολογισμός εμβαδού τριγώνου

  Αλγόριθμος

  Πάρε τη βάση και το ύψος, πολλαπλασίασέ τα, διαίρεσε με το 2 και εμφάνισε το αποτέλεσμα

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 7

  Φυσική γλώσσα με βήματα

  1. Πάρε βάση και ύψος τριγώνου

  2. Υπολόγισε εμβαδόν χρησιμοποιώντας τον τύπο β.υ/ 2

  3. Εμφάνισε αποτέλεσμα

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 8

  Ψευδοκώδικας

  ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ Υπολογισμος_εμβαδου_τριγώνου

  ΔΙΑΒΑΣΕ Βάση

  ΔΙΑΒΑΣΕ Ύψος

  Εμβαδόν  (Βάση* Ύψος)/2

  ΕΜΦΑΝΙΣΕ Εμβαδόν

  ΤΕΛΟΣ Υπολογισμός_εμβαδού_τριγώνου

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 9

  Γλώσσα προγραμματισμού  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΜΒΑΔΟΝ_ΤΡΙΓΩΝΟΥ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: βάση, ύψος, Εμβαδόν  ΑΡΧΗ

   ΓΡΑΨΕ «ΔΩΣΕ ΒΑΣΗ:»  ΔΙΑΒΑΣΕ βάση  ΓΡΑΨΕ «ΔΩΣΕ ύψος:»  ΔΙΑΒΑΣΕ Ύψος  Εμβαδόν  βάση* ύψος/2  ΓΡΑΨΕ « ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΊΝΑΙ :», Εμβαδόν

   ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ_ΤΡΙΓΩΝΟΥ

 • 04/01/09 βασικές έννοιες Αλγορίθμων 10

  Pascal  Program Embadon;  Var

   B, Y, E :Real;  Begin

   Writeln (‘ΔΩΣΕ ΒΑΣΗ:’);  Readln(b);  Writeln (‘ΔΩ