Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET...

12
LEADER ONLINE SCHOOL www.leaderschool.gr SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING Οδηγός | Σεμινάρια PELP

Transcript of Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET...

Page 1: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER ONLINE SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

Οδηγός | Σεμινάρια PELP

Page 2: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνετε το e-mail

Με την παρακάτω μορφή θα λάβετε τους κωδικούς σας.

Για πρόσβαση https://seminaria.pelp.gr

Page 3: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΒΗΜΑ 2 | Πατάτε Σύνδεση

Έπειτα πάνω δεξιά κάνετε κλικ για σύνδεση

Page 4: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΒΗΜΑ 3 | Συμπληρώνετε Κωδικούς

Συμπληρώνετε τους κωδικούς που έχετε λάβει στο email (ΒΗΜΑ 1)

Page 5: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΒΗΜΑ 4 | Επιλογή Σεμιναρίου

Προσοχή! Επιλέγετε ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ το πρώτο σεμινάριο (ενότητα από τη λίστα σεμιναρίων). Πχ. B650 | Σεμινάριο Google Analytics & Trackingμέσω Ίντερνετ και ΌΧΙ το συγκεντρωτικό σεμινάριο.

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Page 6: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η σειρά των σεμιναρίων είναι:

A101 | Εισαγωγή στο Digital Marketing & τις Πωλήσεις μέσω Ίντερνετ

B200 | Σεμιναριo 4 Φάσεις του SEO για επιτυχία στη Google

B300 | Σεμινάριο Email Marketing, Mailchimp & Επιτυχία

B510 | Σεμινάριο Google Adwords Search & Επιτυχημένες Καμπάνιες στη Google

B520 | Σεμινάριο Google Adwords Display & Επιτυχία στο GDN & το Remarketing

B650 | Σεμινάριο Google Analytics & Tracking

B700 | Διαφήμιση στο Διαδίκτυο σε Μεγάλα Site

B710 | Σεμινάριο Διαφήμιση στο YouTube

C810 | Σεμινάριο Organic Facebook & Επιτυχία

C820 | Διαφήμιση στο Facebook & Επιτυχία

C900 | Σεμινάριο LinkedIn & Αγορά Εργασίας

C910 Σεμινάριο Twitter, Real Time Marketing & Επιτυχία

C920 Σεμινάριο YouTube, Video Marketing & Επιτυχία

C930 | Google Plus & Επιτυχία στο Local SEO

C940 | Σεμινάριο Pinterest, Instagram & Επιτυχία

D990 | Πώληση, Σχεδιασμός & Κοστολόγηση μιας Ολοκληρωμένης Καμπάνιας Digital Marketing

Page 7: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΒΗΜΑ 5 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αφού επιλέγουμε το σεμινάριο της επιλογής μας, πατάμε πάνω του (κλικ) και μεταφερόμαστε αυτόματα στα περιεχόμενά του.

Page 8: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΒΗΜΑ 6 | ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Επιλέγουμε το βίντεο που θέλουμε να δούμε και πατάμε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ. Ξεκινάμε από πάνω προς τα κάτω.

Page 9: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΒΗΜΑ 7 | ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

Στο πάνω μέρος βλέπουμε τον τίτλο του βίντεο. Στην αριστερή στήλη βλέπουμε τα επόμενα βίντεο. Όταν ολοκλήρωθεί το βίντεο μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο κάνοντας κλίκ στα 2 σημεία.

Page 10: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΒΗΜΑ 7 | ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

Στο κάτω μέρος βλέπουμε τα σημεία ελέγχου του βίντεο. Μπορούμε να πατήσουμε πάνω στην Παύση ή τα Play.Μπορούμε να ανεβάσουμε τον ήχο (απαιτείται να έχετε τα ηχεία σας ανοιχτά)Μπορούμε να βάλουμε πλήρη οθόνη το βίντεο.Μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα και να μειώσουμε την ποιότητα του βίντεο.

Page 11: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΒΗΜΑ 8 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Για να επιστρέψουμε στην προηγούμενη οθόνη επιλέγουμε το κουμπί Back. Για να επιστρέψουμε στην πιο προηγούμενη οθόνη επιλέγουμε το κουμπί Back ξανά.

Page 12: Οδηγός | Σεμινάρια PELP · 2019-09-12 · LEADER SCHOOL SOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING ΒΗΜΑ 1 | Λαμβάνεʒε ʒο e-mail

LEADER SCHOOL www.leaderschool.grSOCIAL MEDIA & INTERNET MARKETING • BUSINESS TRAINING • COACHING

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Όταν βρεθείτε στην αρχική σελίδα μας, επιλέγουμε το σεμινάριο που έχουμε πληρώσει για να δούμε πάλι τις ενότητές του και ΌΧΙ τα άλλα σεμινάρια.

ΝΑΙ

ΟΧΙ