ΣΥΝΤΟΜΟ...

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΣΥΝΤΟΜΟ...

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΛΙΑΤΣÓΣ

Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών

Συστημάτων του ΑΤΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Ιανουάριος 2016

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑ: Παλιατσός Αθανάσιος του Γεωργίου

ΙΔΙΟΤΗΤΑ Τακτικός Καθηγητής του Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, του ΑΤΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Μαθηματικός της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. - Διδακτορικό Δίπλωμα στη Φυσική του Περιβάλλοντος, του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, 12244 Αιγάλεω. Τηλ.: 210-5381256, Fax: 210-5381579, e-mail: [email protected]

1.1. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

α) Πτυχιούχος Ηλεκτρονικός της Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών ΠΑΛΜΕΡ (1975).

β) Έτυχα υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. για την επίδοσή μου στο Γ' έτος σπουδών της Ανωτέρας Σχολής Ηλεκτρονικών. Λήψη επαίνου στις 6.3.1973.

γ) Από 21.11.1972 μέχρι και 14.5.1974 παρακολούθησα και περάτωσα στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. 16-εξάμηνο Σεμινάριο Ειδικότητας Προγραμματισμού Η/Υ, συνολικής διάρκειας εξακοσίων ενενήντα επτά (697) ωρών.

2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2.1. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

α) Από 1.4.1978 μέχρι 30.9.1981 δίδαξα τα μαθήματα: Λογικά κυκλώματα - Ψηφιακοί Υπολογισταί Ι και ΙΙ και Προγραμματισμός Η/Υ - Γλώσσα FORTRAN. στο φροντιστήριο "ΠΑΛΜΟΣ, Γ. Αθανασιάδη - Θεολ. Μπλέτσα", Καποδιστρίου 12, Αθήνα, σε αποφοίτους Ανωτέρων Ιδιωτικών Σχολών Ηλεκτρονικών και Ναυπηγών.

β) Από το Εαρινό εξάμηνο 1981-1982 και τα διδακτικά έτη 1982-1983, 1983-1984 (πέντε συνεχή εξάμηνα) δίδαξα σαν ωρομίσθιος, κλάδου 26, στο ΚΑΤΕΕ/Πειραιά αντίστοιχα για 18, 22, 35, 30 και 32 ώρες την εβδομάδα τα εργαστήρια των μαθημάτων: Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Μετρήσεις, Ηλεκτροτεχνία Ι-ΙΙ, ΣΑΕ ΙΙ, Λογικά Κυκλώματα και Προγραμματισμός Η/Υ.

γ) Από τον Οκτώβριο του 1983 έως και τον Μάρτιο του 1984 δίδαξα σαν ωρομίσθιος καθηγητής τα μαθήματα: Στοιχεία Ανωτέρων Μαθηματικών - Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Σ.Α.Ε.) - Ειδικά Κυκλώματα σε πρωτοετείς και δευτεροετείς δοκίμους της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ/Καβούρι).

δ) Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του διδακτικού έτους 1984-1985, δίδαξα σαν Έκτακτος Καθηγητής Εφαρμογών, στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών (Ομάδα Πληροφορικής) της Σ.Τ.ΕΦ. για έξι (6) και είκοσι μία (21) ώρες την εβδομάδα, το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος, αντίστοιχα, του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (Γλώσσα FORTRAN).

ε) Στις 20.2.1985 με την Ε5/378/22.1.1985 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 20/01.02.1985 τ. Ν.Π.Δ.Δ.) έγινα μόνιμο μέλος της προσωρινής βαθμίδας των Επιμελητών, της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών (Ομάδα Πληροφορικής).

στ) Από 10.2.1986 με βάση την Ε5/1431/7.3.1986 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ δίδαξα το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Γλώσσα FORTRAN, σαν μέρος του μαθήματος "Αριθμητική Ανάλυση και Η/Υ", στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ειδικότητας Μηχανολογίας και Ναυπηγικής.

Επίσης δίδαξα στο αντίστοιχο Επιμορφωτικό Σεμινάριο ειδικότητας Ηλεκτρολογίας, μόνο το εργαστηριακό μέρος του προαναφερθέντος μαθήματος.

ζ) Από 9.11.1987 μέχρι 26.2.1988 με βάση την Ε5/1748/8.6.1988 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ δίδαξα το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ, στο Γ' Σεμινάριο με τίτλο "Επεξεργασία Στοιχείων με Η/Υ".

η) Με την Ε5/381/21.1.1988 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΠΘ εντάχθηκα, αναδρομικά από 6.7.1985, στη βαθμίδα του Καθηγητή Εφαρμογών, με την ειδικότητα του Μαθηματικού, στο Γενικό Τμήμα Μαθηματικών της Σ.Τ.ΕΦ. του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

θ) Στις 20.3.1991 με ομόφωνη απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών εκλέχθηκα στη Βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

ι) Κατά τα διδακτικά έτη 1990-1991 και 1991-1992, μετά από ανάθεση του Συμβουλίου του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών, δίδαξα τα εξής μαθήματα: Μαθηματικά Ι, στο Α' εξάμηνο του Τμήματος Μηχανολογίας. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Αριθμητική Ανάλυση), στο Γ' εξάμηνο του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων και τέλος Προγραμματισμό Η/Υ Ι (BASIC), στο Γ' εξάμηνο του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων.

ια) Κατά το διδακτικό έτος 1992-1993, μετά από ανάθεση του Συμβουλίου του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών, δίδαξα τα εξής μαθήματα: Μαθηματικά Ι, στο Α' εξάμηνο των Τμημάτων Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας καθώς και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Αριθμητική Ανάλυση), στο Γ' εξάμηνο του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων.

ιβ) Κατά τα διδακτικά έτη 1991-1992 και 1992-1993 περατώθηκαν οι εξής πτυχιακές εργασίες:

1. "Σχέση Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης" (Παντοπούλου Αναστασία, Καρβούνη Βασιλική) (*).

2. "Αξιολόγηση τιμών Ρύπανσης από Όζον για το έτος 1986. Σύγκριση τιμών περιόδου 1986-1991" (Κορόσογλου Αναστάσιος, Παντζόπουλος Μάρις) (**).

3. "Ανίχνευση και εκτίμηση των περιοδικοτήτων της Ηλιακής Δραστηριότητας" (Τσιλίκα Χρυσούλα, Παπακωσταντίνου Μιλτιάδης) (*).

4. "Ανίχνευση και εκτίμηση των περιοδικοτήτων της Ηλιακής Δραστηριότητας - Μέρος ΙΙ: Συσχέτιση ηλιακής δραστηριότητας και γεωμαγνητικού πεδίου (Μανεσιώτης Πέτρος) (*).

στις οποίες ήμουν είτε εισηγητής (*), είτε επέβλεψα την εκπόνησή τους (**).

ιγ) Κατά το διδακτικό έτος 1993-1994, μετά από ανάθεση του Συμβουλίου του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών, αφενός μεν δίδαξα τα μαθήματα: Μαθηματικά Ι, στο Α' εξάμηνο του Τμήματος Ηλεκτρονικής και τα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά (Αριθμητική Ανάλυση), στο Γ' εξάμηνο του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων.