Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j...

of 12 /12
Τάκης Παναγόπουλος Νικόλας Μπομπέτσης Ανάπτυξη Λογισμικού Τηλεπικοινωνιών και δικτύων 2015 - 2016

Embed Size (px)

Transcript of Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j...

Page 1: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

Τάκης ΠαναγόπουλοςΝικόλας Μπομπέτσης

Ανάπτυξη Λογισμικού Τηλεπικοινωνιών και δικτύων 2015 - 2016

Page 2: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

Περιεχόμενα• Τι είναι το Maven

• Maven Repositories

• Log4j Example with Maven

Page 3: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

Τι ειναι το Maven

• Το maven είναι ένα build εργαλείο που χρησιμοποιείται σε Java Projects

Page 4: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

Maven Repositories• Maven local repository

• Maven local repository is used to store the project dependency libraries, and the default folder is “.m2”

• Maven central repository• Maven central repository is the default location for Maven to download

all the project dependency libraries.

• Maven remote repository• Not all libraries are store in Maven central repository, often times, you

need to add some remote repositories to download the libraries from another location instead of the default central repository.

Page 5: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

Δημιουργία του project

Βήμα 1 Βήμα 2

Page 6: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

Configure project

Page 7: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

Log4j property file

Page 8: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

Log4j Class file

Page 9: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

POM Maven clean

Cleans up artifacts created by prior builds

Page 10: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

POM Maven installInstall the package into the local repository, for use as a dependency in other projects locally

Page 11: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

Jar File

Page 12: Νικόλας Μπομπέτσης Τάκης Παναγόπουλος · 2015-11-03 · •Log4j Example with Maven. Τι ειναι το Maven •Το maven είναι ένα build

Example Output