ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ......

Click here to load reader

 • date post

  24-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ......

 • Μάθημα : PLC - E

  Καθηγητής : Βλαχόπουλος Δημήτριος

  Εργαστηριακός συνεργάτης: Γκιάτα Βασιλική

  θέμα : ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ AC Χ.Τ.: ABB ACS 350 DRIVE

  1

  ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ AC ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

  (AC DRIVE/INVERTER)

  ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ AC Χ.Τ.: ABB ACS 350 DRIVE

 • Μάθημα : PLC - E

  Καθηγητής : Βλαχόπουλος Δημήτριος

  Εργαστηριακός συνεργάτης: Γκιάτα Βασιλική

  θέμα : ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ AC Χ.Τ.: ABB ACS 350 DRIVE

  2

  Γνωρίζετε ότι ;

  Περίπου 65% της ηλεκτρικής ενέργειας στις βιομηχανίες καταναλώνεται από τους ηλεκτρικούς κινητήρες. Και ακόμη,

  λιγότερο του 10% των κινητήρων αυτών λειτουργεί με ρυθμιστή στροφών.

  Εάν περισσότεροι κινητήρες συνδεθούν με ρυθμιστές στροφών , θα έχουμε αξιοσημείωτη εξοικονόμηση ενέργειας.

  ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ AC Χ.Τ.: ABB ACS 350 DRIVE

  1. Εισαγωγή– Γενικά ρυθμιστών στροφών κινητήρων AC

  Στα τελευταία χρόνια ραγδαία είναι η εξέλιξη και παραγωγή των ρυθμιστών στροφών κινητήρων AC (AC DRIVE)

  Χ.Σ.. συναντάμε πλήθος τύπων ρυθμιστών στροφών που ανταποκρίνονται σε ευρείας

  κλίμακας εφαρμογές για ειδικές λύσεις, τον έλεγχο λειτουργίας αντλιών, ανεμιστήρων, ταινιόδρομων και

  αεροσυμπιεστών, και εφαρμογές σε διάφορα μηχανήματα που απαιτούν ακρίβεια.

  Η δυνατότητα των ρυθμιστών στροφών να μεταβάλουν την ταχύτητα και την ροπή ενός ηλεκτρικού κινητήρα κατά

  την περιστροφή του φορτίου, εξασφαλίζει οφέλη που περιλαμβάνουν:

   σημαντική εξοικονόμηση ενεργείας

   Βελτίωση των διαδικασιών έλεγχου παραγωγής

   Μείωση των απαιτήσεων συντήρησης

   Αποτελεσματική αναβάθμιση των εγκατεστημένων συστημάτων παραγωγής

  Εικόνα 1: ABB ACS 350 DRIVE

  2. Οδηγίες και Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

  Στα κεφάλαια του USER’S MANUAL (υπάρχουν κατά περίπτωση Οδηγίες και Προειδοποιήσεις

  Ασφάλειας) τις οποίες πρέπει να τηρούμε για την προσωπική μ ας ασφάλεια , την ασφάλεια

  της εγκατάστασης και την προστασία της συσκευής .

 • Μάθημα : PLC - E

  Καθηγητής : Βλαχόπουλος Δημήτριος

  Εργαστηριακός συνεργάτης: Γκιάτα Βασιλική

  θέμα : ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ AC Χ.Τ.: ABB ACS 350 DRIVE

  3

  Στο USER’S MANUAL

 • Μάθημα : PLC - E

  Καθηγητής : Βλαχόπουλος Δημήτριος

  Εργαστηριακός συνεργάτης: Γκιάτα Βασιλική

  θέμα : ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ AC Χ.Τ.: ABB ACS 350 DRIVE

  4

  1 Έξοδος αέρα ψύξης

  2 Οπές στερέωσης

  3 Κάλυμμα της θέσης του Panel(a) /Βasic ControlPanel (b)/ AssistantControl Panel ( c)

  4 Κάλυμμα ακροδεκτών ( ή προαιρετικό ποτενσιόμετρο)

  5 Σύνδεση Panel

  6 Προαιρετική Σύνδεση (δεν υπάρχει)

  7 Σύνδεση FlashDrop

  8 Τροφοδότηση ΟΚ και LEDs Σφαλμάτων Flash (LEDs σελ. 287)

  9 Κοχλίας γείωσης του φίλτρου EMC

  1 0 Κοχλίας γείωσης VARISTOR (VAR)

  1 1 Λήπτης Fieldbus

  1 2 I/O συνδέσεις

  1 3 Σύνδεση τροφοδότησης (U1,V1,W1/ U1,N), σύνδεση αντίστασης φρένου (B( RK+,BRK-) και σύνδεση κινητήρα (U1,V1,W1 )

  1 4 Έλασμα στήριξης I/O

  1 5 Έλασμα στήριξης

  1 6 Σφιχτήρες

  3. Ρυθμιστής στροφών ABB ACS 350 DRIVE Η άσκηση θα εκτελεστεί με τον ρυθμιστή στροφών του εργαστηρίου ABB ACS 350 DRIVE ( Εικόνα 1) τύπου :

  ACS 350-01E-09A8-2, με τεχνικά χαρακτηριστικά:

   IP20/UL OPEN TYPE (ανοικτού τύπου)  2.2 kW (3HP)

  U1 1-200…240V

  I1 21.0 A

  f1 48…63 Hz

  U2 3 – 0…U1V (Τριφασικός με τάση U2 0…U1=1-200…240 V)

   Η σύνδεση των κινητήρων του εργαστηρίου θα γίνεται σε τρίγωνο Δ, όχι σε αστέρα Υ.

  Ι2 9.8 Α (150% 1/10min)

  f2 0…500 Hz

  Σημείωση: Από τον τύπο του DRIVE ACS 350-01E-09A8-2 μπορούμε να αναγνωρίσουμε τα εξής :

  01=1-phase input, E=EMC filter connected 50 Hz , 09A8=output current 2=input voltage 200…240V.

   Οι πληροφορίες σχετικά με το ACS 350 είναι από μετάφραση του USER’S MANUAL (Εγχειρίδιο χρήσης) της ΑΒΒ : ACS 350 Drives (0,37…22 kW, 0,5 …30 Hp)

  (EN_ACS350%20UM_D.pdf). 3.1. Περιγραφή ACS 350

  Ο ACS 350 DRIVE μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας σε τοίχο ή σε πίνακα έλεγχου κινητήρων AC. Ανάλογα με το

  μέγεθος R0… R4 χρησιμοποιούμε κατάλληλες βάσεις στήριξης.

  Στην Εικόνα 2 περιγράφεται εξωτερικά ο ACS 350.

  Καλύμματα ΟΝ (R0 and R1) Καλύμματα ΟFF (R0 and R1)

  Εικόνα 2: Περιγραφή ACS 350.

 • Μάθημα : PLC - E

  Καθηγητής : Βλαχόπουλος Δημήτριος

  Εργαστηριακός συνεργάτης: Γκιάτα Βασιλική

  θέμα : ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ AC Χ.Τ.: ABB ACS 350 DRIVE

  5

  3.2. συνδέσεις Στην Εικόνα 3 δίνεται το διάγραμμα συνδέσεων του ACS 350 και η περιγραφή κάθε σύνδεσης. Οι συνδέσεις

  Ι/Ο μπορούν να προγραμματιστούν με αντίστοιχες παραμέτρους.

  Το διάγραμμα συνδέσεων δείχνει τις προεπιλεγμένες συνδέσεις Ι/Ο της τυπικής MACRO της ΑΒΒ. Για τις

  συνδέσεις I/O διαφορετικών MACRO μπορούμε να δούμε στις παραγράφους APPLICATION MACROS και

  ELECTRICAL INSTALLATION του USER’S MANUAL.

  Εικόνα 3: Διάγραμμα συνδέσεων STANDARD MACRO.

  Control Panel

  θωράκιση καλώδιου ελέγχου (μπλεντάζ)

  Εξωτερική συχνότητα αναφοράς : 0...10V

  Κοινό σημείο γείωσης αναλογικής εισόδου(ΙΝPUT) Τάση αναφοράς : +10VDC, max 1- mA Δεν χρησιμοποιείται (σε αυτή τη συνδεσμολογία) 0...10V Κοινό σημείο γείωσης αναλογικής εξόδου (OUTPUΤ)

  Βοηθητική τάση εξόδου +24VDC,max. 200mA

  Κοινό σημείο γείωσης τροφοδοτικού

  Κοινό σημείο γείωσης για όλες τις ψηφιακές εισόδους

  συχνότητα έξοδου

  Κοινό σημείο γείωσης αναλογικής εξόδου (OUTPUT)

  Προγραμματιζόμενο ρελέ και ψηφιακές Έξοδοι

  Έξοδος ρελέ 250 VΑC/30 VDC

  Ψηφιακή έξοδος, PNP transistor

  τύπος 30vdc, max 100mA 30 VDC, max.100 mA

  Βίδα γείωσης φίλτρου EMC

  Πρίζα fieldbus Βίδα γείωσης Varistor

  /L

  /N

  1-phase power supply

  Di5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως είσοδος συχνότητας.

  Επιλογή αύξησης ή μείωσης επιτάχυνσης