ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ...

of 34 /34
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί αξιολογητές Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα- Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό Δημόπουλος Θεμιστοκλής Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΑΤΕΙΘ Καθηγητής Τοπογράφου Μηχανικού [email protected] http://www.cie.teithe.gr/images/stori es/TEI/BIOGRAFIKA/greek/biograp hy_dimo_2.pdf Κωνσταντινίδης Δημήτριος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΑΤΕΙΘ Καθηγητής Μελέτη οπλισμένου σκυροδέματος και εφαρμογή σε κατασκευές [email protected] http://konstantinidis.weebly.com/ Παπαλιάγκας Θεοδόσιος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΑΤΕΙΘ Καθηγητής Οργάνωση Εργοταξίου [email protected] http://www.cie.teithe.gr/images/stori es/TEI/BIOGRAFIKA/greek/papalia gas%20greek.pdf Σαμαράς Γρηγόριος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΑΤΕΙΘ Καθηγητής Ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού εξειδικευμένου στις κατασκευές έργων [email protected] http://www.cie.teithe.gr/images/stori es/TEI/BIOGRAFIKA/greek/samgre g.pdf Πεχλιβανίδης Γεώργιος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΑΤΕΙΘ Καθηγητής Υδραυλική και υδραυλικά έργα [email protected] http://www.cie.teithe.gr/images/stori es/TEI/BIOGRAFIKA/greek/pexliva n.pdf Καραγιαννίδης Νικήτας Φυτικής Παραγωγής ΑΤΕΙΘ Καθηγητής Εδαφολογία [email protected] http://www.cp.teithe.gr/monimoi/cv/ karagiannidis.pdf Σαββίδης Ιωάννης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιερ γειών ΑΤΕΙΘ Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων στην φυσική ωκεανογραφία [email protected] http://www.aqua.teithe.gr/index.php/ el/facultystuff/faculty/96.html

Embed Size (px)

Transcript of ΜΗΤΡΩΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ...

 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί αξιολογητές

  Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-

  Τμήμα Βαθμίδα

  Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Δημόπουλος

  Θεμιστοκλής

  Πολιτικών

  Μηχανικών

  Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Τοπογράφου

  Μηχανικού

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stori

  es/TEI/BIOGRAFIKA/greek/biograp

  hy_dimo_2.pdf

  Κωνσταντινίδης

  Δημήτριος

  Πολιτικών

  Μηχανικών

  Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Μελέτη

  οπλισμένου

  σκυροδέματος

  και εφαρμογή σε

  κατασκευές

  [email protected]

  http://konstantinidis.weebly.com/

  Παπαλιάγκας Θεοδόσιος

  Πολιτικών Μηχανικών

  Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Οργάνωση Εργοταξίου

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TEI/BIOGRAFIKA/greek/papalia

  gas%20greek.pdf

  Σαμαράς

  Γρηγόριος

  Πολιτικών

  Μηχανικών

  Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Ειδικότητα του

  Πολιτικού

  Μηχανικού

  εξειδικευμένου

  στις κατασκευές

  έργων

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stori

  es/TEI/BIOGRAFIKA/greek/samgre

  g.pdf

  Πεχλιβανίδης

  Γεώργιος

  Πολιτικών

  Μηχανικών

  Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Υδραυλική και

  υδραυλικά έργα

  [email protected] http://www.cie.teithe.gr/images/stori

  es/TEI/BIOGRAFIKA/greek/pexliva

  n.pdf

  Καραγιαννίδης Νικήτας

  Φυτικής Παραγωγής

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Εδαφολογία [email protected]

  http://www.cp.teithe.gr/monimoi/cv/karagiannidis.pdf

  Σαββίδης Ιωάννης Τμήμα

  Τεχνολογίας

  Αλιείας -

  Υδατοκαλλιερ

  γειών

  ΑΤΕΙΘ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  Εφαρμογή

  μαθηματικών

  μοντέλων στην

  φυσική

  ωκεανογραφία

  [email protected]

  http://www.aqua.teithe.gr/index.php/

  el/facultystuff/faculty/96.html

 • Εξωτερικοί αξιολογητές από Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ

  Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα

  Γνωστικό αντικείμενο

  Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Λόκκας Φιλόθεος Πολιτικών

  Μηχανικών Τ.Ε.

  ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Καθηγητής Κατασκευές

  Έργων

  [email protected] http://www.teilar.gr/dbData/Bio/pr-

  fa2ae57c.html

  Τίκα βασιλικού

  Θεοδώρα

  Πολιτικών

  Μηχανικών

  Α.Π.Θ.

  Καθηγήτρια Εδαφομηχανική-

  Εδαφοδυναμική

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/images/stories

  /efiles/general/cvtikagr-0910n.pdf

  Παραλίκα Μαρία Πολιτικών

  Μηχανικών Τ.Ε. και

  Μηχανικών

  Τοπογραφίας και

  Γεωπληροφορικής

  Τ.Ε

  ΤΕΙ Αθήνας

  Αναπληρώτρια

  Καθηγήτρια

  Πολιτικός

  Μηχανικός με

  ειδίκευση στην

  εφαρμοσμένη

  μηχανική (Αντοχή

  Υλικών)

  [email protected] http://www.teiath.gr/userfiles/vmouss/

  documents/cv_paralika_gr2009.pdf

  Σαχπάζης

  Κωνσταντίνος

  Μηχανικών

  Περιβάλλοντος Τ.Ε. ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  Γεωτεχνική

  Μηχανική

  [email protected] http://geope.teikoz.gr/ep/ep_sahpazis.h

  tm

  Παπαθεοδώρου

  Κωνσταντίνος

  Πολιτικών

  Μηχανικών Τ.Ε. και

  Μηχανικών

  Τοπογραφίας και

  Γεωπληροφορικής

  Τ.Ε.

  ΤΕΙ Κεντρικής

  Μακεδονίας

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  Εδαφολογία

  Γεωλογία και

  Τεχνικές

  Μετρήσεων

  [email protected]

  http://geo.teiser.gr/images/stories/DO

  WNLOAD/CV/cv_cpap.pdf

  Χατζηγώγος

  Θεόδωρος

  Πολιτικών

  Μηχανικών

  Α.Π.Θ.

  Καθηγητής Αριθμητικές και

  στοχαστικές

  μέθοδοι στη

  Γεωτεχνική Μηχανική

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component/op

  tion,com_contact/task,view/contact_id

  ,136/Itemid,61/lang,el/

  Χρηστάρας

  Βασίλειος

  Γεωλογίας

  ΑΠΘ

  Καθηγητής Τεχνική Γεωλογία [email protected] http://users.auth.gr/christar/

  Γεωργιάννου

  Βασιλική

  Πολιτικών

  Μηχανικών

  Ε.Μ.Π.

  Αναπληρώτρια

  Καθηγήτρια

  Πειραματική

  Εδαφομηχανική

  [email protected] http://www.civil.ntua.gr/geotech/staff_

  extended.php?id=1113489973&lang=

  gr

 • Πελέκης Παναγιώτης

  Τμήμα Εκπαιδευτικών

  Πολιτικών

  Μηχανικών

  ΑΣΠΑΙΤΕ

  Αναπληρωτής Καθηγητής

  ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

  –ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ

  [email protected] http://structural.aspete.gr/users/pelekis_el.pdf

  Βγενοπούλου

  Ειρήνη

  Πολιτικών

  Μηχανικών Τ.Ε.

  ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

  Καθηγήτρια Γεωμηχανική σε

  Εφαρμογές στα

  Έργα Υποδομής

  και Κυκλοφορίας

  (Θεμελιώσεις,

  Σήραγγες,

  Υδροδυναμικά

  έργα, Έργα

  οδοποιϊας)

  [email protected] http://www.teipat.gr/civil/eldocs/pdfs/

  CVs/Dr_E_Bgenopoulou_CV.pdf

 • Εξωτερικοί αξιολογητές από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού

  Ονοματεπώνυ

  μο Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Πάνος

  Παπανα-

  στασίου

  Τμήμα Πολιτικών

  Μηχανικών και Μηχανικών

  Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Καθηγητής Γεωμηχανική [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~panospap.aspx

  John Hadji-

  georgiou

  University of Toronto,

  Department of Civil

  Engineering

  Καθηγητής Γεωμηχανική [email protected] http://www.lassondeinstitute.utoronto.c

  a/

  Πέτρου

  Μιχαήλ

  Τμήμα Πολιτικών

  Μηχανικών και Μηχανικών

  Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Καθηγητής Δομικά υλικά [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~petrou.aspx

  Χριστοδούλου

  Συμεών

  Τμήμα Πολιτικών

  Μηχανικών και Μηχανικών

  Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Αναπληρωτ

  ής

  Καθηγητής

  Πλήρως ολοκληρωμένα και αυτοματοποιημένα

  συστήματα διεύθυνσης κατασκευαστικών

  έργων

  [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~schristo.aspx

  Αναγνώστου

  Γεώργιος

  Institute for Geotechnical

  Engineering,

  Swiss Federal Institute of

  Technology

  Καθηγητής Σήραγγες και Βραχομηχανική [email protected]

  http://www.tunnel.ethz.ch/people/ganag

  nos

  Θεόδωρος

  Τριανταφυλλίδης

  Institute of Soil Mechanics

  and Rock Mechanics, Karlsruhe Institute of

  Technology

  Καθηγητής Εδαφομηχανική [email protected] http://www.ibf.uni-

  karlsruhe.de/personen/triantafyllidis_en.html

  Κύπρος

  Πυλακούτας

  Department of Civil and

  Structural Engineering

  University of Sheffield

  Καθηγητής Structural concrete, FRP and fibre

  reinforcement, repair, construction innovation

  and earthquake engineering

  [email protected]

  http://www.shef.ac.uk/civil/staff/acade

  mic/kp

  Διόφαντος

  Χατζημιτσής

  Τμήμα Πολιτικών

  Μηχανικών και Μηχανικών

  Γεωπληροφορικής,

  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

  Κύπρου

  Αναπληρωτ

  ής

  Καθηγητής

  Εφαρμογή GIS σε έργα υποδομών,

  σύγχρονων υλικών οδοστρωσίας κ.α.

  [email protected] http://www.cut.ac.cy/ceg/staff/elected//

  d.hadjimitsis

 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί αξιολογητές

  Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Δημόπουλος Θεμιστοκλής Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Τοπογράφου

  Μηχανικού

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/biography_dimo_2

  .pdf

  Κωνσταντινίδης Δημήτριος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Μελέτη

  οπλισμένου

  σκυροδέματος

  και εφαρμογή

  σε κατασκευές

  [email protected]

  http://konstantinidis.weebly.com/

  Παπαλιάγκας Θεοδόσιος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Οργάνωση

  Εργοταξίου

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/papaliagas%20greek.pdf

  Σαμαράς Γρηγόριος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Ειδικότητα του

  Πολιτικού

  Μηχανικού

  εξειδικευμένου

  στις

  κατασκευές

  έργων

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/samgreg.pdf

  Πεχλιβανίδης Γεώργιος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Υδραυλική και

  υδραυλικά

  έργα

  [email protected] http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/pexlivan.pdf

  Καραγιαννίδης Νικήτας Φυτικής Παραγωγής

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Εδαφολογία [email protected]

  http://www.cp.teithe.gr/monimoi/cv/karagi

  annidis.pdf

  Σαββίδης Ιωάννης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας -

  Υδατοκαλλιεργειών ΑΤΕΙΘ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  Εφαρμογή

  μαθηματικών μοντέλων στην

  φυσική

  ωκεανογραφία

  [email protected]

  http://www.aqua.teithe.gr/index.php/el/fac

  ultystuff/faculty/96.html

 • Εξωτερικοί αξιολογητές από Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ

  Ονοματεπώνυμο

  Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Λόκκας Φιλόθεος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Καθηγητής Κατασκευές

  Έργων

  [email protected] http://www.teilar.gr/dbData/Bio/pr-

  fa2ae57c.html

  Τίκα βασιλικού Θεοδώρα Πολιτικών Μηχανικών

  Α.Π.Θ.

  Καθηγήτρι

  α

  Εδαφομηχανι

  κή-

  Εδαφοδυναμι

  κή

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/images/stories/efil

  es/general/cvtikagr-0910n.pdf

  Παραλίκα Μαρία Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και

  Μηχανικών Τοπογραφίας και

  Γεωπληροφορικής Τ.Ε

  ΤΕΙ Αθήνας

  Αναπληρώ

  τρια

  Καθηγήτρι

  α

  Πολιτικός

  Μηχανικός

  με ειδίκευση

  στην

  εφαρμοσμέν

  η μηχανική

  (Αντοχή

  Υλικών)

  [email protected] http://www.teiath.gr/userfiles/vmouss/doc

  uments/cv_paralika_gr2009.pdf

  Σαχπάζης Κωνσταντίνος Μηχανικών Περιβάλλοντος Τ.Ε.

  ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  Γεωτεχνική Μηχανική

  [email protected] http://geope.teikoz.gr/ep/ep_sahpazis.htm

  Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και

  Μηχανικών Τοπογραφίας και

  Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Αναπληρω

  τής

  Καθηγητής

  Εδαφολογία

  Γεωλογία και

  Τεχνικές

  Μετρήσεων

  [email protected]

  http://geo.teiser.gr/images/stories/DOWNL

  OAD/CV/cv_cpap.pdf

  Χατζηγώγος Θεόδωρος Πολιτικών Μηχανικών

  Α.Π.Θ.

  Καθηγητής Αριθμητικές

  και

  στοχαστικές

  μέθοδοι στη

  Γεωτεχνική

  Μηχανική

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component/option

  ,com_contact/task,view/contact_id,136/Ite

  mid,61/lang,el/

  Χρηστάρας Βασίλειος Γεωλογίας ΑΠΘ

  Καθηγητής Τεχνική Γεωλογία

  [email protected] http://users.auth.gr/christar/

  Γεωργιάννου Βασιλική Πολιτικών Μηχανικών

  Ε.Μ.Π.

  Αναπληρώ

  τρια

  Καθηγήτρι

  α

  Πειραματική

  Εδαφομηχανι

  κή

  [email protected] http://www.civil.ntua.gr/geotech/staff_exte

  nded.php?id=1113489973&lang=gr

 • Πελέκης Παναγιώτης Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

  ΑΣΠΑΙΤΕ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΕΔΑΦΟΜΗΧΑ

  ΝΙΚΗ–

  ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ

  ΙΣ

  [email protected] http://structural.aspete.gr/users/pelekis_el.pdf

  Βγενοπούλου Ειρήνη Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

  Καθηγήτρι

  α

  Γεωμηχανική

  σε

  Εφαρμογές

  στα Έργα

  Υποδομής

  και

  Κυκλοφορία

  ς

  (Θεμελιώσει

  ς, Σήραγγες,

  Υδροδυναμικά έργα,

  Έργα

  οδοποιϊας)

  [email protected] http://www.teipat.gr/civil/eldocs/pdfs/CVs

  /Dr_E_Bgenopoulou_CV.pdf

 • Εξωτερικοί αξιολογητές από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού

  Ονοματεπώνυμο

  Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Πάνος Παπαναστασίου

  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και

  Μηχανικών Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Καθηγητής Γεωμηχανική [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~panospap.aspx

  John Hadjigeorgiou

  University of Toronto, Department

  of Civil Engineering Καθηγητής Γεωμηχανική [email protected] http://www.lassondeinstitute.utoronto.ca

  /

  people/principal.htm

  http://www.enews.engineering.utoronto.

  ca/

  sept3/facultyappointments.html

  Πέτρου Μιχαήλ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και

  Μηχανικών Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Καθηγητής Δομικά

  υλικά

  [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~petrou.aspx

  Χριστοδούλου Συμεών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και

  Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  Πλήρως

  ολοκληρωμένα και

  αυτοματοποι

  ημένα

  συστήματα

  διεύθυνσης

  κατασκευαστ

  ικών έργων

  [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~schristo.aspx

  Αναγνώστου Γεώργιος Institute for Geotechnical

  Engineering, Swiss Federal

  Institute of Technology

  Καθηγητής Σήραγγες και

  Βραχομηχανι

  κή

  [email protected]

  http://www.tunnel.ethz.ch/people/ganag

  nos

  Θεόδωρος

  Τριανταφυλλίδης

  Institute of Soil Mechanics and

  Rock Mechanics, Karlsruhe

  Institute of Technology

  Καθηγητής Εδαφομηχανι

  κή

  [email protected] http://www.ibf.uni-

  karlsruhe.de/personen/triantafyllidis_en.

  html

 • ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί αξιολογητές

  Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Δημόπουλος Θεμιστοκλής Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Τοπογράφου

  Μηχανικού

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/biography_dimo_2

  .pdf

  Κωνσταντινίδης Δημήτριος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Μελέτη

  οπλισμένου

  σκυροδέματος

  και εφαρμογή

  σε κατασκευές

  [email protected]

  http://konstantinidis.weebly.com/

  Παπαλιάγκας Θεοδόσιος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Οργάνωση

  Εργοταξίου

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/papaliagas%20greek.pdf

  Σαμαράς Γρηγόριος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Ειδικότητα

  του Πολιτικού

  Μηχανικού

  εξειδικευμένο

  υ στις

  κατασκευές

  έργων

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/samgreg.pdf

  Πεχλιβανίδης Γεώργιος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Υδραυλική και

  υδραυλικά

  έργα

  [email protected] http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/pexlivan.pdf

  Καραγιαννίδης Νικήτας Φυτικής Παραγωγής

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Εδαφολογία [email protected]

  http://www.cp.teithe.gr/monimoi/cv/karagi

  annidis.pdf

  Σαββίδης Ιωάννης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας -

  Υδατοκαλλιεργειών ΑΤΕΙΘ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  Εφαρμογή

  μαθηματικών μοντέλων στην

  φυσική

  ωκεανογραφία

  [email protected]

  http://www.aqua.teithe.gr/index.php/el/fac

  ultystuff/faculty/96.html

 • Εξωτερικοί αξιολογητές από Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ

  Ονοματεπώνυμο

  Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Λόκκας Φιλόθεος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Καθηγητής Κατασκευές

  Έργων

  [email protected] http://www.teilar.gr/dbData/Bio/pr-

  fa2ae57c.html

  Τίκα βασιλικού Θεοδώρα Πολιτικών Μηχανικών

  Α.Π.Θ.

  Καθηγήτρι

  α

  Εδαφομηχανι

  κή-

  Εδαφοδυναμι

  κή

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/images/stories/efil

  es/general/cvtikagr-0910n.pdf

  Παραλίκα Μαρία Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  και Μηχανικών Τοπογραφίας

  και Γεωπληροφορικής Τ.Ε

  ΤΕΙ Αθήνας

  Αναπληρώ

  τρια

  Καθηγήτρι

  α

  Πολιτικός

  Μηχανικός

  με ειδίκευση

  στην

  εφαρμοσμέν

  η μηχανική

  (Αντοχή

  Υλικών)

  [email protected] http://www.teiath.gr/userfiles/vmouss/doc

  uments/cv_paralika_gr2009.pdf

  Σαχπάζης Κωνσταντίνος Μηχανικών Περιβάλλοντος Τ.Ε.

  ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  Γεωτεχνική Μηχανική

  [email protected] http://geope.teikoz.gr/ep/ep_sahpazis.htm

  Παπαθεοδώρου

  Κωνσταντίνος

  Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  και Μηχανικών Τοπογραφίας

  και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Αναπληρω

  τής

  Καθηγητής

  Εδαφολογία

  Γεωλογία και

  Τεχνικές

  Μετρήσεων

  [email protected]

  http://geo.teiser.gr/images/stories/DOWNL

  OAD/CV/cv_cpap.pdf

  Χατζηγώγος Θεόδωρος Πολιτικών Μηχανικών

  Α.Π.Θ.

  Καθηγητής Αριθμητικές

  και

  στοχαστικές

  μέθοδοι στη

  Γεωτεχνική

  Μηχανική

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component/option

  ,com_contact/task,view/contact_id,136/Ite

  mid,61/lang,el/

  Χρηστάρας Βασίλειος Γεωλογίας ΑΠΘ

  Καθηγητής Τεχνική Γεωλογία

  [email protected] http://users.auth.gr/christar/

  Γεωργιάννου Βασιλική Πολιτικών Μηχανικών

  Ε.Μ.Π.

  Αναπληρώ

  τρια

  Καθηγήτρι

  α

  Πειραματική

  Εδαφομηχανι

  κή

  [email protected] http://www.civil.ntua.gr/geotech/staff_exte

  nded.php?id=1113489973&lang=gr

 • Πελέκης Παναγιώτης Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

  ΑΣΠΑΙΤΕ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΕΔΑΦΟΜΗΧΑ

  ΝΙΚΗ–

  ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ

  ΙΣ

  [email protected] http://structural.aspete.gr/users/pelekis_el.pdf

  Βγενοπούλου Ειρήνη Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

  Καθηγήτρι

  α

  Γεωμηχανική

  σε

  Εφαρμογές

  στα Έργα

  Υποδομής

  και

  Κυκλοφορία

  ς

  (Θεμελιώσει

  ς, Σήραγγες,

  Υδροδυναμικά έργα,

  Έργα

  οδοποιϊας)

  [email protected] http://www.teipat.gr/civil/eldocs/pdfs/CVs

  /Dr_E_Bgenopoulou_CV.pdf

  Κολιόπουλος Παναγιώτης Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  και Μηχανικών Τοπογραφίας

  και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Καθηγητής ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ

  ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  [email protected] http://teis-stat-dyn.weebly.com/cv-

  panagiwtis-koliopoulos.html

  Τσώνος Αλέξανδρος

  Δημήτριος

  Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Καθηγητής Αντισεισμικέ

  ς

  κατασκευές,

  Οπλισμένο

  Σκυρόδεμα,

  Επισκευή και ενίσχυση

  κατασκευών

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component/option

  ,com_contact/task,view/contact_id,129/Ite

  mid,61/lang,el/

  Ταλασλίδης Δημοσθένης Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Καθηγητής Στατικός και

  Δυναμικός

  υπολογισμός

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component/option

  ,com_contact/task,view/contact_id,122/Ite

  mid,61/lang,el/

  Καραγιάννης Χρήστος Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ Πολιτικών

  Μηχανικώ

  ν ΔΠΘ

  Αντισεισμικέ

  ς

  κατασκευές,

  [email protected] http://www.civil.duth.gr/department/dep/K

  aragiannis.shtml

 • Οπλισμένο Σκυρόδεμα,

  Επισκευή και

  ενίσχυση

  κατασκευών

  Μουρατίδης Αναστάσιος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Καθηγητής Διαχείριση

  Έργων

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component/option

  ,com_contact/task,view/contact_id,87/Item

  id,61/lang,el/

  Παπαϊωάννου Παναγιώτης Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Καθηγητής Σχεδιασμός

  Οδικών

  Δικτύων,

  Οδική

  Ασφάλεια,

  Οικονομική

  των Μεταφορών,

  [email protected] http://users.auth.gr/~papa/

  Καλφακάκου Γλυκερία Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ Καθηγήτρι

  α

  Διαχείριση

  Τεχνικών

  Έργων

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component/option

  ,com_contact/task,view/contact_id,64/Item

  id,61/lang,el/

  Κοκκάλης Αλέξανδρος

  Πολιτικών Μηχανικών ΔΠΘ Αν.

  Καθηγητής

  Οδοποιία,

  Οδοστρώματ

  α

  [email protected] http://www.civil.duth.gr/department/dep/K

  okkalis.shtml

  Λαμπρόπουλος Σέργιος Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Καθηγητής Διαχείριση

  Τεχνικών

  Έργων

  [email protected] http://users.ntua.gr/laser/

  Παντουβάκης Πάρης Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Καθηγητής Διαχείριση

  Τεχνικών

  Έργων

  [email protected] http://users.ntua.gr/jpp/jpp_gr2.htm

 • Εξωτερικοί αξιολογητές από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού

  Ονοματεπώνυμο

  Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Πάνος Παπανα-στασίου

  Τμήμα Πολιτικών

  Μηχανικών και

  Μηχανικών

  Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Καθηγητής Γεωμηχανική [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~panospap.aspx

  John Hadji-georgiou

  University of Toronto,

  Department of Civil

  Engineering

  Καθηγητής Γεωμηχανική [email protected] http://www.lassondeinstitute.utoronto.ca/

  people/principal.htm

  http://www.enews.engineering.utoronto.ca/

  sept3/facultyappointments.html

  Πέτρου Μιχαήλ Τμήμα Πολιτικών

  Μηχανικών και

  Μηχανικών

  Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Καθηγητής Δομικά

  υλικά

  [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~petrou.aspx

  Χριστοδούλου Συμεών Τμήμα Πολιτικών

  Μηχανικών και

  Μηχανικών

  Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Αναπληρω

  τής

  Καθηγητής

  Πλήρως

  ολοκληρωμέ

  να και

  αυτοματοποι

  ημένα

  συστήματα

  διεύθυνσης

  κατασκευαστ

  ικών έργων

  [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~schristo.aspx

  Αναγνώστου Γεώργιος Institute for

  Geotechnical

  Engineering, Swiss Federal Institute

  of Technology

  Καθηγητής Σήραγγες και

  Βραχομηχανι

  κή

  [email protected]

  ch

  http://www.tunnel.ethz.ch/people/ganagno

  s

  Θεόδωρος

  Τριανταφυλλίδης

  Institute of Soil

  Mechanics and Rock

  Mechanics, Karlsruhe

  Institute of

  Technology

  Καθηγητής Εδαφομηχανι

  κή

  [email protected]

  u http://www.ibf.uni-

  karlsruhe.de/personen/triantafyllidis_en.ht

  ml

 • Κύπρος Πυλακούτας Department of Civil and Structural

  Engineering

  University of

  Sheffield

  Καθηγητής Structural concrete,

  FRP and

  fibre

  reinforcemen

  t, repair,

  construction

  innovation

  and

  earthquake

  engineering

  [email protected]

  http://www.shef.ac.uk/civil/staff/academic/kp

  Κάππος Ανδρέας Civil Engineering

  City University

  London

  Καθηγητής Αντισεισμικέ

  ς

  κατασκευές, Οπλισμένο

  Σκυρόδεμα,

  Γεφυροποιία

  [email protected] http://ajkap.weebly.com/english.html

  Διαμαντίδης Δημήτριος Civil Engineering

  Regensburg

  University of Applied

  Sciences

  Καθηγητής Κατασκευές [email protected]

  s-regensburg.de

  http://www.hs-

  regensburg.de/fakultaeten/bauingenieurwesen/pers

  onen-

  kontakt.html?tx_browser_pi1[showUid]=3312&c

  Hash=811599b467

 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ Εσωτερικοί αξιολογητές

  Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Δημόπουλος Θεμιστοκλής Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητή

  ς

  Τοπογράφου

  Μηχανικού

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/biography_dimo_2

  .pdf

  Κωνσταντινίδης Δημήτριος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητή

  ς

  Μελέτη

  οπλισμένου

  σκυροδέματος

  και εφαρμογή

  σε κατασκευές

  [email protected]

  http://konstantinidis.weebly.com/

  Παπαλιάγκας Θεοδόσιος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητή

  ς

  Οργάνωση

  Εργοταξίου

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/papaliagas%20greek.pdf

  Σαμαράς Γρηγόριος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητή

  ς

  Ειδικότητα του

  Πολιτικού

  Μηχανικού

  εξειδικευμένου

  στις

  κατασκευές

  έργων

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/samgreg.pdf

  Πεχλιβανίδης Γεώργιος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητή

  ς

  Υδραυλική και

  υδραυλικά έργα

  [email protected] http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/pexlivan.pdf

  Καραγιαννίδης Νικήτας Φυτικής Παραγωγής

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητή

  ς

  Εδαφολογία [email protected]

  http://www.cp.teithe.gr/monimoi/cv/karagi

  annidis.pdf

  Σαββίδης Ιωάννης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών

  ΑΤΕΙΘ

  Αναπληρ

  ωτής

  Καθηγητής

  Εφαρμογή

  μαθηματικών

  μοντέλων στην φυσική

  ωκεανογραφία

  [email protected]

  http://www.aqua.teithe.gr/index.php/el/fac

  ultystuff/faculty/96.html

  ΖΟΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ

  ΑΤΜΟΣΦΑΙΡ

  ΑΣ

  [email protected]

 • ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ - ΚΕΣΙΔΟΥ

  ΑΝΑΣΤΑ-ΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  ΦΥΣΙΚΟΥ

  [email protected]

  ΜΩΡΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΑΠΛ

  ΗΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΉΣ

  ΠΟΙΟΤΗΤΑ

  ΝΕΡΩΝ -

  ΥΔΑΤΙΚΗ

  ΡΥΠΑΝΣΗ

  [email protected] http://www.aqua.teithe.gr/index.php/el/fac

  ultystuff/faculty/94.html

  ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛ

  ΗΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΉΣ

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

  ΝΤΟΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  ΝΕΡΟΥ

  [email protected]

  http://www.food.teithe.gr/bio/samaras.pdf

  ΤΕΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛ

  ΗΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΉΣ

  ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-

  ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

 • Εξωτερικοί αξιολογητές από Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ

  Ονοματεπώνυμο

  Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Λόκκας Φιλόθεος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Καθηγητής Κατασκευές

  Έργων

  [email protected] http://www.teilar.gr/dbData/Bio/pr-

  fa2ae57c.html

  Τίκα βασιλικού Θεοδώρα Πολιτικών Μηχανικών

  Α.Π.Θ.

  Καθηγήτρι

  α

  Εδαφομηχανικ

  ή-

  Εδαφοδυναμικ

  ή

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/images/stories/efil

  es/general/cvtikagr-0910n.pdf

  Παραλίκα Μαρία Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  και Μηχανικών

  Τοπογραφίας και

  Γεωπληροφορικής Τ.Ε

  ΤΕΙ Αθήνας

  Αναπληρώ

  τρια

  Καθηγήτρι

  α

  Πολιτικός

  Μηχανικός με

  ειδίκευση

  στην

  εφαρμοσμένη

  μηχανική

  (Αντοχή

  Υλικών)

  [email protected] http://www.teiath.gr/userfiles/vmouss/doc

  uments/cv_paralika_gr2009.pdf

  Σαχπάζης Κωνσταντίνος Μηχανικών Περιβάλλοντος Τ.Ε.

  ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  Γεωτεχνική Μηχανική

  [email protected] http://geope.teikoz.gr/ep/ep_sahpazis.htm

  Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  και Μηχανικών

  Τοπογραφίας και

  Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Αναπληρω

  τής

  Καθηγητής

  Εδαφολογία

  Γεωλογία και

  Τεχνικές

  Μετρήσεων

  [email protected]

  http://geo.teiser.gr/images/stories/DOWNL

  OAD/CV/cv_cpap.pdf

  Χατζηγώγος Θεόδωρος Πολιτικών Μηχανικών

  Α.Π.Θ.

  Καθηγητής Αριθμητικές

  και

  στοχαστικές

  μέθοδοι στη

  Γεωτεχνική

  Μηχανική

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component/option

  ,com_contact/task,view/contact_id,136/Ite

  mid,61/lang,el/

  Χρηστάρας Βασίλειος Γεωλογίας ΑΠΘ

  Καθηγητής Τεχνική Γεωλογία

  [email protected] http://users.auth.gr/christar/

  Γεωργιάννου Βασιλική Πολιτικών Μηχανικών

  Ε.Μ.Π.

  Αναπληρώ

  τρια

  Καθηγήτρι

  α

  Πειραματική

  Εδαφομηχανικ

  ή

  [email protected] http://www.civil.ntua.gr/geotech/staff_exte

  nded.php?id=1113489973&lang=gr

 • Πελέκης Παναγιώτης Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

  ΑΣΠΑΙΤΕ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝ

  ΙΚΗ–

  ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙ

  Σ

  [email protected] http://structural.aspete.gr/users/pelekis_el.pdf

  Βγενοπούλου Ειρήνη Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

  Καθηγήτρι

  α

  Γεωμηχανική

  σε Εφαρμογές

  στα Έργα

  Υποδομής και

  Κυκλοφορίας

  (Θεμελιώσεις,

  Σήραγγες,

  Υδροδυναμικά

  έργα, Έργα

  οδοποιϊας)

  [email protected] http://www.teipat.gr/civil/eldocs/pdfs/CVs

  /Dr_E_Bgenopoulou_CV.pdf

  ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

  ΡΕΥΣΤΟΜΗ

  ΧΑΝΙΚΗ

  [email protected] http://www.teipat.gr/plirofories/doc/anakoi

  n2012/ek4050112.pdf

  ΦΙΛΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙ-ΚΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ-

  ΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  ΡΕΥΣΤΩΝ

  [email protected]

  https://sites.google.com/site/aefilios/public

  ations

  ΠΙΣΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ/

  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  ΥΔΑΤΙΚΩΝ

  ΠΟΡΩΝ:

  ΕΦΑΡΜΟΣΜ

  ΕΝΗ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

  ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

  ΣΥΣΤΗΜΑΤ

  Α

  [email protected]

  &

  [email protected]

  http://users.teiath.gr/vpissias/didaskontes_

  erevnites.html

  &

  http://users.teiath.gr/vpissias/cv_pissias_gr

  _2010_10.pdf

  ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ / ΑΝ.

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  ΥΔΑΤΙΚΩΝ

  ΠΟΡΩΝ

  [email protected]

  http://www.civil.teilar.gr/?q=node/21

 • ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

  ΑΣΠΑΙΤΕ /ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤ

  ΉΣ

  ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

  ΚΑΙ

  ΛΙΜΕΝΙΚΑ

  ΕΡΓΑ

  [email protected] http://construction.aspete.gr/users/Stergiop

  oulos.pdf

  ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ/

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΑΠΛΗ

  ΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΉΣ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

  ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

  ΣΤΗ

  ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ

  ΕΡΓΩΝ

  [email protected] http://users.teiath.gr/sibetheros/

  ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗ

  ΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΉΣ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤ

  ΙΚΗ

  ΡΕΥΣΤΟΔΥΝ

  ΑΜΙΚΗ

  sofialidi[email protected] http://engineering.teicm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=103%

  3A2011-01-24-11-36-

  00&catid=31%3A2011-01-24-10-11-43&Itemid=85&lang=el

  ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗ

  ΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΉΣ

  ΥΔΡΟΔΥΝΑ

  ΜΙΚΑ ΚΑΙ

  ΑΝΤΙΠΛΗΜ

  ΜΥΡΙΚΑ

  ΕΡΓΑ

  [email protected]

  http://www.civ.uth.gr/CV/56.pdf

  ΣΟΥΠΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡ/ΜΑ

  ΧΑΝΙΩΝ/ ΦΥΣΙΚΩΝ

  ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

  ΝΤΟΣ

  ΑΝΑΠΛΗ

  ΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΉΣ

  ΥΔΡΟΓΕΩΛ

  ΟΓΙΑ &

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ

  Α

  ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ

  Υ

  ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  [email protected]

  te.gr

  https://www.chania.teicrete.gr/academic/n

  atural-resources-department/personnel-

  fp/182-soupios-pantelis

  ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΠΑΡΑΚΤΙΑ

  ΤΕΧΝΙΚΗ

  ΚΑΙ

  ΩΚΕΑΝΟΓΡ

  ΑΦΙΑ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/index.php?

  option=com_contact&task=view&c

  ontact_id=73&Itemid=

 • ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  AN.

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  Σ ΑΚΤΩΝ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,165/Itemid,61/ &

  http://www.civil.auth.gr/images/sto

  ries/efiles/general/cv_karambas_gr.

  pdf ΚΟΥΤΙΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,72/Itemid,61/lang,el/

  &

  http://www.civil.auth.gr/images/sto

  ries/filesg/christoforos_koutitas_cv.

  pdf ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΘΑΛΑΣΣΙΑ

  ΈΡΓΑ [email protected]

  http://www.civil.auth.gr/dep/angeli

  des/ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΕΤΡΟΣ

  ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗΤ

  ΗΣ

  ΜΗ

  ΜΟΝΙΜΕΣ

  ΡΟΕΣ

  ΑΣΥΜΠΙΕΣΤ

  ΩΝ

  ΡΕΥΣΤΩΝ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,21/Itemid,61/lang,el/

  ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

  ΚΛΕΙΣΤΩΝ

  ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ

  ΑΓΩΓΩΝ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,114/Itemid,61/lang,el/

  &

  http://users.auth.gr/~prinosp/ ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΕΡΙΚΛΗΣ

  ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

  ΤΩΝ ΜΗ

  ΜΟΝΙΜΩΝ

  ΡΟΩΝ ΚΑΙ

  ΥΔΑΤΙΚΟΙ

  ΠΟΡΟΙ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,77/Itemid,61/lang,el/

 • ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ :

  ΥΠΟΓΕΙΑ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

  ,

  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚ

  Η ΚΑΙ

  ΗΛΙΑΚΗ

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,68/Itemid,61/lang,el/

 • Εξωτερικοί αξιολογητές από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού

  Ονοματεπώνυμο

  Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Πάνος Παπανα-στασίου

  Τμήμα

  Πολιτικών

  Μηχανικών και

  Μηχανικών

  Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο

  Κύπρου

  Καθηγητής Γεωμηχανική [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~panospap.aspx

  John Hadji-georgiou

  University of

  Toronto,

  Department of

  Civil

  Engineering

  Καθηγητής Γεωμηχανική [email protected] http://www.lassondeinstitute.utoronto.ca/

  people/principal.htm

  http://www.enews.engineering.utoronto.ca/

  sept3/facultyappointments.html

  Πέτρου Μιχαήλ Τμήμα

  Πολιτικών Μηχανικών και

  Μηχανικών

  Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο

  Κύπρου

  Καθηγητής Δομικά

  υλικά

  [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~petrou.aspx

  Χριστοδούλου Συμεών Τμήμα

  Πολιτικών

  Μηχανικών και

  Μηχανικών

  Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο

  Κύπρου

  Αναπληρω

  τής

  Καθηγητής

  Πλήρως

  ολοκληρωμέ

  να και

  αυτοματοποι

  ημένα

  συστήματα

  διεύθυνσης κατασκευαστ

  ικών έργων

  [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~schristo.aspx

  Αναγνώστου Γεώργιος Institute for

  Geotechnical

  Engineering,

  Swiss Federal

  Institute of

  Technology

  Καθηγητής Σήραγγες και

  Βραχομηχανι

  κή

  [email protected]

  ch

  http://www.tunnel.ethz.ch/people/ganagno

  s

 • Θεόδωρος Τριανταφυλλίδης Institute of Soil Mechanics and

  Rock

  Mechanics,

  Karlsruhe

  Institute of

  Technology

  Καθηγητής Εδαφομηχανική

  [email protected]

  u http://www.ibf.uni-karlsruhe.de/personen/triantafyllidis_en.ht

  ml

  Nikolaos Katopodis

  University of

  Michigan USA

  / Department of

  Civil and

  Environmental

  Engineering

  Καθηγητής Ecohydrolog

  y

  and

  Hydraulic

  Engineering

  [email protected] http://www-personal.umich.edu/~ndk/

  Michael Bruno

  Stevens Institute of Technology,

  USA

  Department of

  Civil,

  Environmental

  & Ocean

  Engineering

  Καθηγητής Ocean Engineering

  [email protected] http://www.stevens.edu/ses/ceoe/faculty-profile?id=54

  Emre Otay

  Bogaziçi

  University

  Department of

  Civil

  Engineering

  Αν.

  Καθηγητής

  Coastal

  Engineering

  [email protected] http://www.ce.boun.edu.tr/otay/

  Thomas Hein

  BOKU

  University of

  Vienna,

  AUSTRIA

  Dept of Water,

  Atmosphere &

  Environment

  Αν.

  Καθηγητής

  [email protected] http://www.wcl.ac.at

  http://www.iad.gs/docs/cv/CV_Hein.pdf?P

  HPSESSID=5ffb3bb8c30652636cedb3673

  44f62aa

  Nadia Pinardi

  Department of

  Physics and

  Astronomy,

  University of

  Αν.

  Καθηγητής

  Oceanograph

  y

  [email protected] http://www.unibo.it/Faculty/default.htm?T

  abControl1=TabCV&UPN=nadia.pinardi

  %40unibo.it

 • Bologna ITALY

  Vassiliki Kourafalou

  University of

  Miami, USA

  Research

  Associate

  Professor

  Physical

  Oceanograph

  y

  [email protected] http://users.teiath.gr/pdrak/pyrkon/DYNA

  MICS.files/cv_kourafallou.pdf

 • ΈΡΓΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εσωτερικοί αξιολογητές

  Ονοματεπώνυμο Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Δημόπουλος Θεμιστοκλής Πολιτικών Μηχανικών

  Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Τοπογράφου

  Μηχανικού

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/biography_dimo_2

  .pdf

  Κωνσταντινίδης Δημήτριος Πολιτικών Μηχανικών

  Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Μελέτη

  οπλισμένου

  σκυροδέματος

  και εφαρμογή

  σε κατασκευές

  [email protected]

  http://konstantinidis.weebly.com/

  Παπαλιάγκας Θεοδόσιος Πολιτικών Μηχανικών

  Τ.Ε. ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Οργάνωση

  Εργοταξίου

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/papaliagas%20greek.pdf

  Σαμαράς Γρηγόριος Πολιτικών Μηχανικών

  Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Ειδικότητα του

  Πολιτικού

  Μηχανικού

  εξειδικευμένου

  στις

  κατασκευές

  έργων

  [email protected]

  http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/samgreg.pdf

  Πεχλιβανίδης Γεώργιος Πολιτικών Μηχανικών

  Τ.Ε.

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Υδραυλική και

  υδραυλικά

  έργα

  [email protected] http://www.cie.teithe.gr/images/stories/TE

  I/BIOGRAFIKA/greek/pexlivan.pdf

  Καραγιαννίδης Νικήτας Φυτικής Παραγωγής

  ΑΤΕΙΘ

  Καθηγητής Εδαφολογία [email protected]

  http://www.cp.teithe.gr/monimoi/cv/karagi

  annidis.pdf

  Σαββίδης Ιωάννης Τμήμα Τεχνολογίας

  Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών

  ΑΤΕΙΘ

  Αναπληρωτ

  ής Καθηγητής

  Εφαρμογή

  μαθηματικών μοντέλων στην

  φυσική

  ωκεανογραφία

  [email protected]

  http://www.aqua.teithe.gr/index.php/el/fac

  ultystuff/faculty/96.html

 • ΖΟΥΜΑΚΗΣ

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤ

  ΗΣ

  ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡ

  ΑΣ

  [email protected]

  ΓΙΟΥΒΑΝΟΥΔΗ -

  ΚΕΣΙΔΟΥ

  ΑΝΑΣΤΑ-ΣΙΑ

  ΚΑΘΗΓΗΤ

  ΗΣ

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

  ΦΥΣΙΚΟΥ

  [email protected]

  ΜΩΡΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡ

  ΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤ

  ΉΣ

  ΠΟΙΟΤΗΤΑ

  ΝΕΡΩΝ -

  ΥΔΑΤΙΚΗ

  ΡΥΠΑΝΣΗ

  [email protected] http://www.aqua.teithe.gr/index.php/el/fac

  ultystuff/faculty/94.html

  ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ

  ΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤ

  ΉΣ

  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

  ΝΤΟΣ ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ

  [email protected]

  http://www.food.teithe.gr/bio/samaras.pdf

  ΤΕΛΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡ

  ΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤ

  ΉΣ

  ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-

  ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ

 • Εξωτερικοί αξιολογητές από Ελληνικά ΑΕΙ και ΤΕΙ

  Ονοματεπώνυμο

  Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Λόκκας Φιλόθεος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΤΕΙ Θεσσαλίας

  Καθηγητής Κατασκευές

  Έργων

  [email protected] http://www.teilar.gr/dbData/Bio/pr-

  fa2ae57c.html

  Τίκα βασιλικού Θεοδώρα Πολιτικών Μηχανικών

  Α.Π.Θ.

  Καθηγήτρι

  α

  Εδαφομηχανι

  κή-

  Εδαφοδυναμι

  κή

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/images/stories/efil

  es/general/cvtikagr-0910n.pdf

  Παραλίκα Μαρία Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  και Μηχανικών Τοπογραφίας

  και Γεωπληροφορικής Τ.Ε

  ΤΕΙ Αθήνας

  Αναπληρώ

  τρια

  Καθηγήτρι

  α

  Πολιτικός

  Μηχανικός

  με ειδίκευση

  στην

  εφαρμοσμέν

  η μηχανική

  (Αντοχή

  Υλικών)

  [email protected] http://www.teiath.gr/userfiles/vmouss/doc

  uments/cv_paralika_gr2009.pdf

  Σαχπάζης Κωνσταντίνος Μηχανικών Περιβάλλοντος Τ.Ε.

  ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  Γεωτεχνική Μηχανική

  [email protected] http://geope.teikoz.gr/ep/ep_sahpazis.htm

  Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  και Μηχανικών Τοπογραφίας

  και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.

  ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

  Αναπληρω

  τής

  Καθηγητής

  Εδαφολογία

  Γεωλογία και

  Τεχνικές

  Μετρήσεων

  [email protected]

  http://geo.teiser.gr/images/stories/DOWNL

  OAD/CV/cv_cpap.pdf

  Χατζηγώγος Θεόδωρος Πολιτικών Μηχανικών

  Α.Π.Θ.

  Καθηγητής Αριθμητικές

  και

  στοχαστικές

  μέθοδοι στη

  Γεωτεχνική

  Μηχανική

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component/option

  ,com_contact/task,view/contact_id,136/Ite

  mid,61/lang,el/

  Χρηστάρας Βασίλειος Γεωλογίας ΑΠΘ

  Καθηγητής Τεχνική Γεωλογία

  [email protected] http://users.auth.gr/christar/

  Γεωργιάννου Βασιλική Πολιτικών Μηχανικών

  Ε.Μ.Π.

  Αναπληρώ

  τρια

  Καθηγήτρι

  α

  Πειραματική

  Εδαφομηχανι

  κή

  [email protected] http://www.civil.ntua.gr/geotech/staff_exte

  nded.php?id=1113489973&lang=gr

 • Πελέκης Παναγιώτης Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών

  ΑΣΠΑΙΤΕ

  Αναπληρωτής

  Καθηγητής

  ΕΔΑΦΟΜΗΧΑ

  ΝΙΚΗ–

  ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ

  ΙΣ

  [email protected] http://structural.aspete.gr/users/pelekis_el.pdf

  Βγενοπούλου Ειρήνη Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.

  ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

  Καθηγήτρι

  α

  Γεωμηχανική

  σε

  Εφαρμογές

  στα Έργα

  Υποδομής

  και

  Κυκλοφορία

  ς

  (Θεμελιώσει

  ς, Σήραγγες,

  Υδροδυναμικά έργα,

  Έργα

  οδοποιϊας)

  [email protected] http://www.teipat.gr/civil/eldocs/pdfs/CVs

  /Dr_E_Bgenopoulou_CV.pdf

  ΜΑΥΡΙΔΗΣ

  ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/

  (ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ)

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣ

  ΤΙΚΗ

  ΡΕΥΣΤΟΜΗ

  ΧΑΝΙΚΗ

  [email protected]

  http://www.teipat.gr/plirofories/doc/anakoi

  n2012/ek4050112.pdf

  ΦΙΛΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙ-ΚΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤ-

  ΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΜΗΧΑΝΙΚ

  Η

  ΡΕΥΣΤΩΝ

  [email protected]

  https://sites.google.com/site/aefilios/public

  ations

  ΠΙΣΣΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ/

  ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ:

  ΕΦΑΡΜΟΣ

  ΜΕΝΗ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚ

  Η ΚΑΙ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚ

  Α

  ΣΥΣΤΗΜΑ

  ΤΑ

  [email protected]

  &

  [email protected]

  http://users.teiath.gr/vpissias/didaskontes_

  erevnites.html &

  http://users.teiath.gr/vpissias/cv_pissias_gr

  _2010_10.pdf

 • ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΑΝ.

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  ΥΔΑΤΙΚΩΝ

  ΠΟΡΩΝ

  [email protected] http://www.civil.teilar.gr/?q=node/21

  ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

  /ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗΡ

  ΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤ

  ΉΣ

  ΘΑΛΑΣΣΙΑ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚ

  Η ΚΑΙ

  ΛΙΜΕΝΙΚΑ

  ΕΡΓΑ

  [email protected]

  http://construction.aspete.gr/users/Stergiop

  oulos.pdf

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού

  ταχυδρομείου προστατεύεται από

  κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να

  ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη

  δείτε.

  ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ/

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗ

  ΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚ

  Η ΜΕ

  ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ

  ΜΗΧΑΝΙΚ

  Η

  ΘΑΛΑΣΣΙΩ

  Ν ΕΡΓΩΝ

  [email protected] http://users.teiath.gr/sibetheros/

  ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ/

  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

  ΑΝΑΠΛΗ

  ΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΉΣ

  ΥΠΟΛΟΓΙΣ

  ΤΙΚΗ

  ΡΕΥΣΤΟΔΥ

  ΝΑΜΙΚΗ

  [email protected] http://engineering.teicm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=103%

  3A2011-01-24-11-36-

  00&catid=31%3A2011-01-24-10-11-

  43&Itemid=85&lang=el

  ΦΑΡΣΙΡΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ/

  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  ΥΠΟΔΟΜΗΣ

  ΑΝΑΠΛΗ

  ΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ

  ΥΔΡΟΔΥΝ

  ΑΜΙΚΑ ΚΑΙ

  ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ

  ΕΡΓΑ

  [email protected]

  http://www.civ.uth.gr/CV/56.pdf

  ΣΟΥΠΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

  ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡ/ΜΑ

  ΧΑΝΙΩΝ/ ΦΥΣΙΚΩΝ

  ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ-

  ΝΤΟΣ

  ΑΝΑΠΛΗ

  ΡΩΤΉΣ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΉΣ

  ΥΔΡΟΓΕΩΛ

  ΟΓΙΑ &

  ΤΕΧΝΟΛΟΓ

  ΙΑ

  ΕΝΤΟΠΙΣΜ

  ΟΥ

  ΥΔΑΤΙΚΩΝ

  ΠΟΡΩΝ

  [email protected]

  e.gr

  https://www.chania.teicrete.gr/academic/n

  atural-resources-department/personnel-

  fp/182-soupios-pantelis

 • ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

  ΚΑΙ

  ΩΚΕΑΝΟΓΡ

  ΑΦΙΑ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/index.php?

  option=com_contact&task=view&c

  ontact_id=73&Itemid=

  ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  AN.

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ

  ΜΗΧΑΝΙΚ

  Η ΚΑΙ

  ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  ΠΡΟΣΤΑΣΙ

  ΑΣ ΑΚΤΩΝ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,165/Itemid,61/ &

  http://www.civil.auth.gr/images/sto

  ries/efiles/general/cv_karambas_gr.

  pdf ΚΟΥΤΙΤΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΛΙΜΕΝΙΚΑ

  ΕΡΓΑ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,72/Itemid,61/lang,el/

  &

  http://www.civil.auth.gr/images/sto

  ries/filesg/christoforos_koutitas_cv.

  pdf ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΘΑΛΑΣΣΙΑ

  ΈΡΓΑ [email protected]

  http://www.civil.auth.gr/dep/angeli

  des/ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΕΤΡΟΣ

  ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗΤ

  ΗΣ

  ΜΗ

  ΜΟΝΙΜΕΣ

  ΡΟΕΣ

  ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

  ΡΕΥΣΤΩΝ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,21/Itemid,61/lang,el/

  ΠΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚ

  Η

  ΚΛΕΙΣΤΩΝ

  ΚΑΙ

  ΑΝΟΙΚΤΩΝ

  ΑΓΩΓΩΝ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,114/Itemid,61/lang,el/

  &

  http://users.auth.gr/~prinosp/

 • ΛΑΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗ

  ΜΟΝΙΜΩΝ

  ΡΟΩΝ ΚΑΙ

  ΥΔΑΤΙΚΟΙ

  ΠΟΡΟΙ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,77/Itemid,61/lang,el/

  ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

  ΑΠΘ/ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

  ΚΑΘΗΓΗ

  ΤΗΣ

  ΥΔΑΤΙΚΟΙ

  ΠΟΡΟΙ :

  ΥΠΟΓΕΙΑ

  ΥΔΡΑΥΛΙΚ

  Η,

  ΓΕΩΘΕΡΜΙ

  ΚΗ ΚΑΙ

  ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  [email protected] http://www.civil.auth.gr/component

  /option,com_contact/task,view/cont

  act_id,68/Itemid,61/lang,el/

 • Εξωτερικοί αξιολογητές από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού

  Ονοματεπώνυμο

  Ίδρυμα-Τμήμα Βαθμίδα Γνωστικό

  αντικείμενο Ηλ. ταχυδρομείο Βιογραφικό

  Πάνος Παπανα-στασίου

  Τμήμα Πολιτικών

  Μηχανικών και

  Μηχανικών

  Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Καθηγητής Γεωμηχανική [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~panospap.aspx

  John Hadji-georgiou

  University of Toronto,

  Department of Civil

  Engineering

  Καθηγητής Γεωμηχανική [email protected] http://www.lassondeinstitute.utoronto.ca/

  people/principal.htm

  http://www.enews.engineering.utoronto.ca/

  sept3/facultyappointments.html

  Πέτρου Μιχαήλ Τμήμα Πολιτικών

  Μηχανικών και

  Μηχανικών

  Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Καθηγητής Δομικά

  υλικά

  [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~petrou.aspx

  Χριστοδούλου Συμεών Τμήμα Πολιτικών

  Μηχανικών και

  Μηχανικών

  Περιβάλλοντος,

  Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Αναπληρω

  τής

  Καθηγητής

  Πλήρως

  ολοκληρωμέ

  να και

  αυτοματοποι

  ημένα

  συστήματα

  διεύθυνσης

  κατασκευαστ

  ικών έργων

  [email protected] http://www.ucy.ac.cy/goto/law/el-

  GR/~schristo.aspx

  Αναγνώστου Γεώργιος Institute for Geotechnical

  Engineering,

  Swiss Federal Institute of Technology

  Καθηγητής Σήραγγες και

  Βραχομηχανι

  κή

  [email protected]

  ch

  http://www.tunnel.ethz.ch/people/ganagno

  s

  Θεόδωρος Τριανταφυλλίδης Institute of Soil

  Mechanics and Rock

  Mechanics, Karlsruhe

  Institute of Technology

  Καθηγητής Εδαφομηχανι

  κή

  [email protected]

  u http://www.ibf.uni-

  karlsruhe.de/personen/triantafyllidis_en.ht

  ml

 • Nikolaos Katopodis

  University of Michigan USA

  / Department of Civil and

  Environmental

  Engineering

  Καθηγητής Ecohydrology

  and

  Hydraulic

  Engineering

  [email protected] http://www-personal.umich.edu/~ndk/

  Michael Bruno

  Stevens Institute of

  Technology, USA

  Department of Civil,

  Environmental & Ocean

  Engineering

  Καθηγητής Ocean

  Engineering

  [email protected] http://www.stevens.edu/ses/ceoe/faculty-

  profile?id=54

  Emre Otay

  Bogaziçi University

  Department of Civil

  Engineering

  Αν.

  Καθηγητής

  Coastal

  Engineering

  [email protected] http://www.ce.boun.edu.tr/otay/

  Thomas Hein

  BOKU University of

  Vienna, AUSTRIA

  Dept of Water,

  Atmosphere &

  Environment

  Αν.

  Καθηγητής

  [email protected] http://www.wcl.ac.at

  http://www.iad.gs/docs/cv/CV_Hein.pdf?P

  HPSESSID=5ffb3bb8c30652636cedb3673

  44f62aa

  Nadia Pinardi

  Department of Physics and

  Astronomy, University of

  Bologna

  ITALY

  Αν.

  Καθηγητής

  Oceanograph

  y

  [email protected] http://www.unibo.it/Faculty/default.htm?T

  abControl1=TabCV&UPN=nadia.pinardi

  %40unibo.it

  Vassiliki Kourafalou

  University of Miami, USA

  Research

  Associate Professor

  Physical

  Oceanography

  [email protected] http://users.teiath.gr/pdrak/pyrkon/DYNA

  MICS.files/cv_kourafallou.pdf