ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ...

59
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 350 Α / 00366 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ : ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1983 ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ. III. Title. 350 Α 350 Α / 00366 366 350 Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 1989. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΣΕΛ. 539 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 2. ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ. I. ΔΕΚΛΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ. II. Title. 7.580 350 Δ 7524 350 Ε/00610 ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ, 1980 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΤΟΜΟΙ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ. 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. 3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. II. Title. 530 Ε 350 Ε/00610 610 350 Κ / 00367 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. -- ΑΘΗΝΑ, 1959 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 8 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΚΑΚΑΝΤΟΥΣΗΣ, ΘΕΩΔΟΡΟΣ Β.. II. Title. 350 Κ 350 Κ / 00367 367 350 Μ / 00368 Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1945-1965. -- ΑΘΗΝΑ ; ΚΟΜΟΤΗΝΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 1987

Transcript of ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ...

Page 1: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ

350 Α / 00366 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ : ΑΝΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1983 ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ.. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ. III. Title. 350 Α 350 Α / 00366 366 350 Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 1989. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΣΕΛ. 539 1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 2. ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ. I. ΔΕΚΛΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ. II. Title. 7.580 350 Δ 7524 350 Ε/00610 ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ, 1980 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΤΟΜΟΙ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΗ. 2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. 3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ. II. Title. 530 Ε 350 Ε/00610 610 350 Κ / 00367 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. -- ΑΘΗΝΑ, 1959 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 8 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. 3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΚΑΚΑΝΤΟΥΣΗΣ, ΘΕΩΔΟΡΟΣ Β.. II. Title. 350 Κ 350 Κ / 00367 367 350 Μ / 00368 Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1945-1965. -- ΑΘΗΝΑ ; ΚΟΜΟΤΗΝΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 1987

Page 2: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 7 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ.. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ. III. Title. 350 Μ 350 Μ / 00368 368 350 Ρ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΞΑΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΛΙΣ", 1998 1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 2. ΕΙΣΟΔΗΜΑ. 3. ΕΡΓΑΣΙΑ. I. ΛΙΝΑΡΔΟΣ - ΡΥΛΜΟΝ, ΠΕΤΡΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΛΙΣ". III. Title. 6.604 350 Ρ 6017 350 Σ / 00369 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ. -- ΑΘΗΝΑ, 1961 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ. 3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΣΚΑΠΕΣΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ. II. Title. 350 Σ 350 Σ / 00369 369 350 Υ / 00370 ΠΕΡΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 1955 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ. 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. II. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ. III. Title. 350 Υ 350 Υ / 00370 370 350 Υ / 02799 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2000 : ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΚΛΕΡΗ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 1992 - 1995. -- 1. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 1992. -- ΣΕΛ. 373, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ - ΛΕΥΚΟ - ΓΑΛΑΖΙΟ 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ. 4. ΕΛΛΑΔΑ. I. ΔΕΚΛΕΡΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ. II. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. III. ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ. IV. Title. 350-Υ 350 Υ / 02799 2799 351 P / 04723 DECISION IN KOREA. -- 1. -- NEW YORK : THE MCBRIDE COMPANY, 1954. -- ΣΕΛ. 340, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. 2. ΚΟΡΕΑ. 3. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. POATS, RUTHERFORD M.. II. THE MCBRIDE COMPANY. III. Title. 951-P 351 P / 04723 4723

Page 3: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

351 Α / 00371 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Α. -- Γ΄ ΕΚΔΟΣΗ. -- ΑΘΗΝΑ, 1992 ISBN 960-7389-28-X 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.. II. Title. 351 Α 351 Α / 00371 371 351 Λ / 00372 ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. -- ΑΘΗΝΑ, 1964 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. 3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. LANGROD, GEORGES. II. Title. 351 Λ 351 Λ / 00372 372 351 Μ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ. = Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ, 1999 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΕΛΛΑΔΑ. 3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 4. ΕΥΡΩΠΗ. 5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ. I. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ. III. Title. 6.639 351 Μ 6099 351 Ξ / 00373 ΠΕΡΙ ΧΡΗΣΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ - ΑΡΧΑΙ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΡΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ. -- ΡΟΔΟΣ, 1954 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΞΑΝΘΟΥΛΗ, ΝΑΠΟΛ. II. Title. 351 Ξ 351 Ξ / 00373 373 351 Ο / 00374 Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΚΡΑΤΟΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1961 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΚΡΑΤΟΣ. 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.. II. Title. 351 Ο 351 Ο / 00374 374 351 Σ / 00375 Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΡΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1961 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, Κ. Δ.. II. Title. 351 Σ 351 Σ / 00375 375

Page 4: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

352 Α ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.. -- ΑΘΗΝΑ, 1998 1. ΕΛΛΑΔΑ. 2. ΕΥΡΩ. 3. ΙΣΟΤΗΤΑ. 4. ΟΝΕ. 5. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. I. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ. II. Title. 6529 352 Α 5859 352 Α / 00376 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. Α. -- 2. -- ΑΘΗΝΑ, 1992 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ Α ΚΑΙ Β΄ ΤΟΜΟΣ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ.. II. Title. 352 Α 352 Α / 00376 376 352 Β / 00384 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ = 8 ΟΜΙΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ". -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ, 1959 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ]. 3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΕΚΔΟΣΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ. II. Title. 352 Β 352 Β / 00384 384 352 Γ / 00378 Η ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1964 1. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΓΑΒΑΛΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ.. II. Title. 352 Γ 352 Γ / 00378 378 352 Κ / 00380 ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ : ΙΣΤΟΡ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ = ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ, 1978 1. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΚΑΤΣΑΔΩΡΟΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.. II. Title. 352 Κ 352 Κ / 00380 380 352 Ο / 00383 Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ : ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ = ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ. -- ΑΘΗΝΑ, 1967

Page 5: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.. II. Title. 352 Ο 352 Ο / 00383 383 352 Ψ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, 1997 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΕΛΛΑΔΑ. 4. ΘΕΣΜΟΙ. I. ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ. II. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. III. Title. 6.683 352 Ψ 6091 352.2 Μ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2008. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 481. -- (ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) ISBN 978-960-445-258-3 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ. 3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ. 4. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. 5. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ. I. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ. II. Title. 8.541 352.2 Μ 9049 353 L / 04093 THE AMERICAN PRESIDENCY, AN INTERPRETATION. -- 1. -- NEW YORK : HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS, 1940. -- ΣΕΛ. 278 1. ΗΠΑ. 2. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 3. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ. 4. ΠΡΟΕΔΡΙΑ. 5. ΠΡΟΕΔΡΟΣ. I. LASKI, HAROLD. II. HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS. III. Title. 353-L 353 L / 04093 4093 353 N / 04094 NATIONAL SECURITY AND THE GENERAL STAFF. -- 1. -- WASHINGTON : INFANTRY JOURNAL PRESS, 1946. -- ΣΕΛ. 608, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ 1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ. 2. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 3. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ. 4. ΗΠΑ. 5. ΠΕΝΤΑΓΩΝΟ. I. NELSON, OTTO L., MAJOR GENERAL. II. INFANTRY JOURNAL PRESS. III. Title. 353-N 353 N / 04094 4094 353 X / 04095 THE FBI STORY : A REPORT TO THE PEOPLE. -- 1. -- NEW YORK : RANDOM HOUSE, 1956. -- ΣΕΛ. 368, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. FBI. 2. ΗΠΑ. 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. I. WHITEHEAD, DON. II. RANDOM HOUSE. III. Title. 353-X 353 X / 04095 4095

Page 6: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

353 Σ Η ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. = ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1974-2000.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ, 2001. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΦΕ, ΣΕΛ. 174 1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. I. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ. III. Title. 7.407 353 Σ 7031 353.03 J / 04096 TO HEAL AND TO BUILD : THE PROGRAMS OF PRESIDENT. -- 1. -- NEW YORK : MCGRAW-HILL BOOK COMPANY, INC., 1968. -- ΣΕΛ. 506, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 1. ΗΠΑ. 2. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 4. ΠΡΟΕΔΡΟΣ. I. JOHNSON, LYNDON B.. II. MCGRAW-HILL BOOK COMPANY, INC.. III. Title. 353.03-J 353.03 J / 04096 4096 353.1 Α Ο ΑΒΕΒΑΙΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΛΙΣ", 2001 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 327 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 2. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 3. ΘΕΣΜΟΙ. 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ. 5. ΛΑΙΚΙΣΜΟΣ. 6. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ. I. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΛΙΣ". III. Title. 6.980 353.1 Α 6503 353.1 Μ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ : Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΘΕΜΕΛΙΟ", 1999 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. 4. ΕΞΟΥΣΙΑ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 6. ΚΡΑΤΟΣ. 7. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ. I. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΘΕΜΕΛΙΟ". III. Title. 6.618 353.1 Μ 6011 353.1 Μ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2001. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 214 ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ISBN 960-15-0500-8 1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΕΛΛΑΔΑ. I. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. II. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ, Α.. III. Title. 8.129 353.1 Μ 8307 353.1 Π ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 1998. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ, ΣΕΛ. 232

Page 7: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ISBN 960-232-790-1 1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. I. ΠΑΓΚΑΚΗΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Λ.. II. Title. 7.583 353.1 Π 7526 353.3 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑ : Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΥΡΙΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥΡΙΚΗ, 1997. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ.317. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΡΙΑ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΣΕΛ.320 ISBN 960-85554-6-9 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. ΑΜΠΕΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥΡΙΚΗ. III. Title. 6.619 353.3 Α 6023 354 F / 04097 HOW RUSSIA IS RULED. -- 1. -- CAMBRIDGE : HARVARD UNIVERSITY PRESS, 1954. -- ΣΕΛ. 575, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ 1. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 2. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ. 3. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ. 5. ΡΩΣΙΑ. 6. ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. I. FAINSOD, MERLE. II. HARVARD UNIVERSITY PRESS. III. Title. 354-F 354 F / 04097 4097 354 W / 04098 THE AMERICAN POLITICAL MIND : A TEXTBOOK IN POLITICAL THEORY. -- 1. -- NEW YORK : MCGRAW-HILL BOOK COMPANY, INC., 1949. -- ΣΕΛ. 506, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 1. ΗΠΑ. 2. ΘΕΩΡΙΑ. 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. I. WILSON, FRANCIS G.. II. MCGRAW-HILL BOOK COMPANY, INC.. III. Title. 354-W 354 W / 04098 4098 354 Δ / 00385 Η "ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ" ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ, 1956 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 2. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 3. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΔΡΑΚΑΚΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ.. II. Title. 354 Δ 354 Δ / 00385 385 354.47 S / 04099 THE GOVERNMENT AND POLITICS OF THE SOVIET UNION. -- 1. -- NEW YORK : RANDOM HOUSE, 1965. -- ΣΕΛ. 191, ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ - ΜΑΥΡΟ 1. ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. 2. ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ. 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 4. ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. I. SCHAPIRO, LEONARD. II. RANDOM HOUSE. III. Title.

Page 8: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

354.47-S 354.47 S / 04099 4099 355 A / 04100 BATAILLES POLITIQUES ET MILITAIRES SUR L' EUROPE : TEMOIGNAGES (1932 - 1940). -- 1. -- PARIS : EDITIONS DU MYRTE, 1948. -- ΣΕΛ. 341, ΧΡΩΜΑ ΜΠΕΖ 1. ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗ. I. ARMENGAUD. II. EDITIONS DU MYRTE. III. Title. 355-A 355 A / 04100 4100 355 C ON WAR. -- ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΕ ΜΑΥΡΟ-ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΣΕΛ. 870 ISBN 0-679-42043-6 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. CLAUSEWITZ, CARL. II. Title. 8.236 355 C 8459 355 C / 04114 ON WAR. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : COMBAT FORCES PRESS, 1953. -- ΣΕΛ. 641, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. CLAUSEWITZ, KARL. II. COMBAT FORCES PRESS. III. Title. 355-C 355 C / 04114 4114 355 D / 04120 WAR AND THE SOVIET UNION : NUCLEAR WEAPONS AND THE REVOLUTION IN SOVIET MILITARY AND POLITICAL THINKING. -- 1. -- NEW YORK : FREDERICK A. PRAEGER, PUBLISHERS, 1959. -- ΣΕΛ. 268, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ. 2. ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. I. DINERSTEIN, H. S.. II. FREDERICK A. PRAEGER, PUBLISHERS. III. Title. 355-D 355 D / 04120 4120 355 E / 04124 THE RED ARMY TODAY. -- 2. -- HARRISBURG : THE MILITARY SERVICE PUBLISHING, 1951. -- ΣΕΛ. 284, ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ YPAΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ. 2. ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. I. ELY, LOUIS B.. II. THE MILITARY SERVICE PUBLISHING. III. Title. 355-E 355 E / 04124 4124 355 F / 04132 THE GENERALSHIP OF ALEXANDER THE GREAT. -- 1. -- LONDON : EYRE & SPOTTISWOODE, 1958. -- ΣΕΛ. 319, ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ

Page 9: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 2. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 3. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ. 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. FULLER, J. F.. II. EYRE & SPOTTISWOODE. III. Title. 355-F 355 F / 04132 4132 355 G / 02553 MODERN MILITARY DICTIONARY WITH SLANG TERMS. -- 1. -- WASHINGTON D.C. : P. S. BOND PUBLISHING Co., 1942. -- ΣΕΛ. 272, ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ 1. ΑΓΓΛΙΚΟ. 2. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ. 3. ΛΕΞΙΚΟ. 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. 5. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. I. BOND, P. S.. II. GARBER, MAX B.. III. P. S. BOND PUBLISHING Co.. IV. Title. 355-G 355 G / 02553 2553 355 H / 04141 THE MILITARY STAFF : ITS HISTORY AND DEVELOPMENT. -- 2. -- HARRISBURG : THE MILITARY SERVICE PUBLISHING, 1949. -- ΣΕΛ. 286, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ. 2. ΗΠΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΑ. 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ. 5. ΣΤΡΑΤΟΣ. I. HITTLE, J. D.. II. THE MILITARY SERVICE PUBLISHING. III. Title. 355-H 355 H / 04141 4141 355 I / 04152 INFANTRY IN BATTLE. -- 3. -- EASHINGTON ; D.C. : INFANTRY JOURNAL PRESS, 1939. -- ΣΕΛ. 422, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΜΑΧΗ. 2. ΠΕΖΙΚΟ. 3. ΠΟΛΕΜΟΣ. 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. INFANTRY JOURNAL PRESS. II. Title. 355-I 355 I / 04152 4152 355 J / 04146 JOMINI AND HIS SUMMARY OF THE ART OF WAR : A CONDENSED VERSION. -- 2. -- HARRISBURG : THE MILITARY SERVICE PUBLISHING, 1952. -- ΣΕΛ. 161, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΕΝΑ 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 3. ΤΕΧΝΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΤΖΟΜΙΝΙ. I. JOMINI, ANTOINE H.. II. THE MILITARY SERVICE PUBLISHING. III. Title. 355-J 355 J / 04146 4146 355 K / 04155 MILITARY POLICY AND NATIONAL SECURITY. -- 1. -- PRINCETON : PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1956. -- ΣΕΛ. 274, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ 1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 2. ΗΠΑ. 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 5. ΣΤΡΑΤΟΣ. I. CRAIG, GORON A.. II. HILSMAN, ROGER. III. KAUFMANN, WILLIAM W.. IV. KNORR, KLAUS. V. PRINCETON UNIVERSITY PRESS. VI. Title. 355-K 355 K / 04155

Page 10: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

4155 355 L / 04161 DEFENSE. -- 1. -- HARRISBURG : THE MILITARY SERVICE PUBLISHING, 1950. -- ΣΕΛ. 159, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΕΝΑ 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΡΙΤΕΡ. 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. VON LEEB, RITTER. II. THE MILITARY SERVICE PUBLISHING. III. Title. 355-L 355 L / 04161 4161 355 M / 02554 MILITARY TERMS, ABREVIATIONS AND SYMBOLS. -- WASHINGTON D.C. : DEPARTMENT OF THE ARMY, 1949 1. ΑΓΓΛΙΚΟ. 2. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ. 3. ΛΕΞΙΚΟ. 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. 5. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 6. ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ. I. DEPARTMENT OF THE ARMY. II. Title. 355-M 355 M / 02554 2554 355 N SAS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΚΗ, 2002. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΕΛ. 446. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ISBN 978-960-86839-6-9 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΕΠΙΒΙΩΣΗ. I. DAVIES, BARRY. II. Title. 8.426 355 N 8942 SHOCK & AWE. -- , 1996 1. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. I. NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY.. II. Title. 6.731 355 N 6136 355 N / 04130 THE DOCTRINE OF COMMAND AND CONTROL - AN INTERALLIED COMPARISON. -- 1. -- : NATO. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΔΟΓΜΑ. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ. 4. ΝΑΤΟ. I. NATO. II. Title. 355-N 355 N / 04130 4130 355 O / 04177 LIMITED WAR : THE CHALLENGE TO AMERICAN STRATEGY. -- 1. -- CHICAGO : THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1957. -- ΣΕΛ. 315, ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΗΠΑ. 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΠΟΛΕΜΟΣ. 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. OSGOOD, ROBERT. II. THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS. III. Title. 355-O 355 O / 04177 4177

Page 11: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 O / 04178 A SHORT HISTORY OF THE ARMY AND NAVY : A COMPLETELY NEW AND CONCISE HISTORY. -- 1. -- WASHINGTON : INFANTRY JOURNAL PRESS, 1944. -- ΣΕΛ. 2622, ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ 1. ΗΠΑ. 2. ΙΣΤΟΡΙΑ. 3. ΝΑΥΤΙΚΟ. 4. ΣΤΡΑΤΟΣ. I. PRATT, FLETCHER. II. INFANTRY JOURNAL PRESS. III. Title. 355-P 355 O / 04178 4178 355 R / 04184 SMALL UNIT TACTICS INFANTRY : INCLUDING COMBAT FORMATIONS SIGNALS APPLICATION ON FIRE. -- 1. -- HARRISBURG : THE MILITARY SERVICE PUBLISHING, 1948. -- ΣΕΛ. 182 1. ΜΑΧΕΣ. 2. ΜΙΚΡΗ ΜΟΝΑΔΑ. 3. ΜΟΝΑΔΑ. 4. ΤΑΚΤΙΚΗ. I. THE MILITARY SERVICE PUBLISHING. II. Title. 355-R 355 R / 04184 4184 355 S CORPORATE WARRIONS : THE RISE OF THE PRIVATIZED MILITARY INDUSTRY. -- ITHACA ; LONDON : CORNELL UNIVERSITY PRESS, 2003. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΓΚΡΙ, ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΕΛ. 330 ΚΑΙ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΕΝΤΕ (5) ISBN 0-8014-8915-6 1. ΜΙΣΘΟΦΟΡΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ. I. SINGER, P.W.. II. Title. 8.175 355 S 8402 355 S / 04187 EXPERIMENTS ON MASS COMMUNICATION. III. -- 1. -- PRINCETON : PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1949. -- ΣΕΛ. 345, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ 1. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. 2. ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. 3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ. I. HOVLAND, CARL L.. II. LUMSDAINE, ARTHUR A.. III. SHEFFIELD, FRED D.. IV. PRINCETON UNIVERSITY PRESS. V. Title. 355-S 355 S / 04187 4187 355 T / 02557 DICTIONARY OF UNITED STATES MILITARY TERMS FOR JOINT USAGE : (WITH THE NATO, SEATO, AND CENTO GLOSSARIES, INCORPORATED). -- WASHINGTON D.C. : JOINT CHIEFS OF STAFF, 1968. -- ΣΕΛ. 322, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ 1. ΑΓΓΛΙΚΟ. 2. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ. 3. ΛΕΞΙΚΟ. 4. ΝΑΤΟ. 5. ΝΑΤΟΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. 6. ΝΑΤΟΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 7. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. 8. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. I. JOINT CHIEFS OF STAFF. II. JOINT CHIEFS OF STAFF. III. Title. 355-T 355 T / 02557 2557 355 U / 04356 ESSENTIALS OF MILITARY TRAINING : A TEXTBOOK FOR MEMBERS OF THE REGULAR ARMY, NATIONAL GUARD, AND ORGANIZED RESERVE CORPS. -- 1. --

Page 12: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

HARRISBURG : THE MILITARY SERVICE PUBLISHING, 1951. -- ΣΕΛ. 863, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 2. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. I. THE MILITARY SERVICE PUBLISHING. II. Title. 355-U 355 U / 04356 4356 355 V / 04361 LANDING OPERATIONS : STRATEGY, PSYCHOLOGY, TACTICS, POLITICS, FROM ANTIQUITY TO 1945. -- 1. -- HARRISBURG : THE MILITARY SERVICE PUBLISHING, 1952. -- ΣΕΛ. 831, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 2. ΙΣΤΟΡΙΑ. 3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 5. ΣΤΡΑΤΟΣ. 6. ΤΑΚΤΙΚΗ. 7. ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 8. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. I. VAGTS, ALFRED. II. THE MILITARY SERVICE PUBLISHING. III. Title. 355-V 355 V / 04361 4361 355 W / 04362 SDI AND THE ALTERNATIVES. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS, 1991. -- ΣΕΛ. 259, ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. WORDEN, SIMON P.. II. NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS. III. Title. 355-W 355 W / 04362 4362 355 Α / 00387 ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΛΑΟΥΖΕΒΙΤΣ. 1, Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ. -- ΑΘΗΝΑ, 1977 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 8 ΑΝΤΙΤΥΠΑ Περιέχεται στο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ. 75 1977 1. ΕΥΡΩΠΗ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ARON/, REYMOND. II. Title. 355 Α 355 Α / 00387 387 355 Α ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ, Α. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 355 Β ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1951 1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΒΙΜΠΛΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ. II. Title. 392 355 Β 392 355 Β Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ. : ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΙΜΑΙΡΑΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ', 1997. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΚΡΙ-ΚΙΤΡΙΝΟ, ΣΕΛ. 235 ISBN 960-7882-00-8

Page 13: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΔΙΑΣΤΗΜΑ. 2. ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΒΕΜΠΟΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ. II. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ'. III. Title. 6.551 355 Β 5890 355 Β ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ. = ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ, 1998. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΦΕ, ΣΕΛ. 355 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 2. ΠΑΙΓΝΙΑ. 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗΣ, ΠΑΡΙΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ. III. Title. 7.251 355 Β 6894 355 Β / 00389 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. -- ΑΘΗΝΑ ; ΚΟΜΟΤΗΝΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 1989 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΒΕΡΕΜΗΣ, ΘΑΝΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ. III. Title. 355 Β 355 Β / 00389 389 355 Β Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ, Μ. VITTI 355 Β Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ, Μ. ΒΙΜΠΛΗ 355 Β / 02551 NEW DICTIONARY OF AMERICAN MILITARY TERMS. -- 1. -- ΑΘΗΝΑ, 1955. -- ΣΕΛ. 286, ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 4 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ. 2. ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ. 3. ΛΕΞΙΚΟ. 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. 5. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. I. BASSAKIDES, GEORGE. II. Title. 355-B 355 Β / 02551 2551 355 Γ 2021 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ, 2006. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΟΡΝΤΩ, ΣΕΛ. 270 ISBN 960-7560-33-7 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 3. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 4. ΑΜΥΝΑ ΝΗΣΩΝ. 5. ΑΜΥΝΤΙΚΛΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 6. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ. I. ΓΡΙΒΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ. II. ΜΙΧΑΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ. III. Title. 8.181 355 Γ 8405 355 Γ ΠΟΙΚΙΛΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, GRIEPENKERL 355 Γ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ

Page 14: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ, 2000 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΟΡΝΤΩ, ΣΕΛ. 435 1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. 2. ΔΙΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ. I. ΓΑΓΓΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ. II. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ. III. Title. 6.934 355 Γ 6510 355 Γ ΔΟΓΜΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΓΕΕΘΑ, 2003. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 1. ΔΟΓΜΑ ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 2. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 3. ΑΕΡΑΜΥΝΑ. 4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 5. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. I. ΓΕΕΘΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ). II. Title. 7.633 355 Γ 7582 355 Γ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΚΙΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ, 2002. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 307 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΓΡΙΒΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ. II. ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ. III. Title. 7.356 355 Γ 7009 355 Γ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ : Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑ- ΝΙΚΗ ΜΟΝΟΚΡΑΤΙΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε", 1999 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 224 (ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΕΞΙ ) ISBN 960-7882-06-7 1. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΚΡΑΤΙΑ. 2. ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 4. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΓΡΙΒΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε". III. Title. 6.716 355 Γ 6109 355 Γ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΜΑΧΙΜΟΥ ΗΓΗΤΟΡΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, 1994, 1999. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΔΥΟ ΜΕ ΚΑΦΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΣΕΛ. 327. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ISBN 960-90927-1-3 1. ΜΑΧΕΣ. 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. I. GALLAGHER, JAMES J.. II. Title. 8.376 355 Γ 8897

Page 15: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 Γ / 00394 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ = ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ", 1988 ΜΑΙΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 5 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. WILSON, ANDRIEW. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ". III. Title. 355 Γ 355 Γ / 00394 394 355 Δ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. -- ΑΘΗΝΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, 1997. -- ΣΕΛ. 402 - ΧΡΩΜΑ ΜΟΛΥΒΙ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΓΕΣ/7ου ΕΓ/5 1. ΑΝΘΡΩΠΟΣ. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 4. ΠΟΛΕΜΟΣ. 5. ΣΤΡΑΤΟΣ. I. DEBENEY, MARIE-EYGENE. II. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. III. Title. 6321 355 Δ 5355 355 Ε ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΠΥΕΘΑ(ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ), 2001. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 310. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ. 1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 3. ΑΜΥΝΑ. 4. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. 5. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. II. Title. 7.510 355 Ε 7454 355 Ε/00399 ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1955 1. ΣΤΡΑΤΟΣ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. Title. 355 Ε 355 Ε/00399 399 355 Ζ/00401 ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ = ΤΑΚΤΙΚΗ. -- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1950 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΤΑΚΤΙΚΗ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜ.. II. Title. 355 Ζ 355 Ζ/00401 401

Page 16: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 Η Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ. : ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.. -- ΕΚΔΟΣΗ 2Η. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ", 2002. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 400. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΕΝΤΕ (5) ISBN 960-7803-21-3 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. 3. ΗΓΕΜΟΝΙΣΜΟΣ. 4. ΠΟΛΕΜΟΣ. 5. ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ. 6. ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. I. ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ". III. Title. 7.415 355 Η 7057 355 Η Η ΕΜΜΕΣΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΛΙΝΤΕΡ ΧΑΡΤ 355 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1992. -- ΣΕΛ. 194, ΚΟΚΚΙΝΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΗΦΑΙΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ. III. Title. 402 355Η 402 355 Θ/00403 ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ : ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1964 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ, ΙΑΣ. Ι.. II. Title. 355 Θ 355 Θ/00403 403 355 Ι ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΑΜΥΝΑ. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ", 2001. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΡΙΑ (3) ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΣΕΛ. 71 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΑΜΥΝΑ. 3. ΠΥΡΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. I. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ. II. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. III. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ". IV. Title. 7.440 355 Ι 7081 355 Ι ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΟ ΙΡΑΚ. -- ΑΘΗΝΑ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, 2003. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΓΑΛΑΖΙΟ, ΣΕΛ 99 ISBN 960-8124-38-7 1. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΙΡΑΚ. I. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Κ.. II. Title. 8.713 355 Ι 8713

Page 17: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 Ι Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΣΕΛ. 47 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. I. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. II. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. III. Title. 7.096 355 Ι 6616 355 Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ, ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, 2004. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΠΛΕ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ "ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ" ISBN 960-8124-41-7 1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ. 2. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. I. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ. II. Title. 7.738 355 Ι 7733 355 Ι/00404 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1986 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ. III. Title. 355 Ι 355 Ι/00404 404 355 Κ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ", 1999. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, ΣΕΛ. 245 ISBN 960-7057-34-1 1. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 2. ΑΙΓΑΙΟ. 3. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ. 4. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. 5. ΕΛΛΑΔΑ. 6. ΤΟΥΡΚΙΑ. I. ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ". III. Title. 7.099 355 Κ 6633 355 Κ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 2003. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΟΡΝΤΩ, ΣΕΛ. 122 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΥ. ISBN 960-7882-18-0 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΟΛΠΟΥ. 3. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. I. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ. II. Title. 8.176 355 Κ 8404

Page 18: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 Κ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. : Μια πολύπλευρη προσέγγιση. / ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΚΑΝΤΑΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2002. -- Εξώφυλλο ΓΚΡΙ, σελ. 320 + Υπάρχουν δύο αντίτυπα ISBN 960-02-1571-5 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 2. ΑΜΥΝΑ. 3. ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 4. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 5. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ. I. ΚΑΝΤΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ. II. Title. 7.516 355 Κ 7459 355 Κ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε, 2000 1. ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ. I. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΜΑΝΟΥΣΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. III. Title. 6839 355 Κ 6387 355 Κ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥΡΙΚΗ, 2001. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΔΥΟ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΦΕ, ΣΕΛ. 346. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ISBN 960-86839-0-4 1. ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. CREVELD, MARTIN. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥΡΙΚΗ. III. Title. 7.363 355 Κ 7002 355 Κ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥΡΙΚΗ, 2001. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ (4) ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 375 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 3 ISBN 960-86839-1-2 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. VAN CREVELD, MARTIN. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥΡΙΚΗ. III. Title. 7.264 355 Κ 6915 355 Κ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ.. -- Α'. -- ΘΕΣ/ΚΗ : ΕΚΔ. "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ", 1998. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΩΒ, ΣΕΛ. 250 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 3. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ. 6. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 7. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΙ. I. ΚΟΛΛΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.. II. ΕΚΔ. "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ". III. Title. 6.537 355 Κ 5777

Page 19: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 Κ Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. -- ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΣΕΛ. 56 ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1984-85 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΤΕΧΝΗ. I. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ, ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ. II. Title. 8.306 355 Κ 8527 355 Κ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Σ.Α.ΤΖΗΡΙΤΑ, 1960 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 7 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. CLAUSEWITZ, CARL. II. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Σ.Α.ΤΖΗΡΙΤΑ. III. Title. 409 355 Κ

355 Κ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ. -- Β'. -- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ". -- ΣΕΛ. 289 - ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ ΚΑΙ ΛΕΥΚΟ ISBN 960-260-230-9 1. ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ. 2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ. 3. ΕΙΡΗΝΗ. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ. 5. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. 6. ΟΗΕ. 7. ΟΠΛΑ. I. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ. II. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΩΝ/ΝΟΣ. III. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ". IV. Title. 5.350 355 Κ 5350 355 Κ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ : ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ, 1998. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΟΖ, ΣΕΛ. 435 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΡΙΑ (3) ISBN 960-310-223-7 1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 4. ΠΟΛΕΜΟΣ. 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 6. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. I. ΚΟΝΔΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΟ. III. Title. 6.809 355 Κ 6366 355 Κ ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟ ΑΥΤΑΡΧΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ. : ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΥ Π.Ν ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974.. -- : ΑΘΗΝΑ : ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 2004. -- ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 710 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 1. ΣΤΡΑΤΟΣ. 2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ. 3. ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. I. ΚΑΚΑΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ. II. Title. 7.758 355 Κ 7772

Page 20: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 Κ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.. -- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΝΙΑΣ, 1999, 1991. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΜΠΡΙΜΕ, ΣΕΛ. 424. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΕΝΤΕ (5) ISBN 960-288-047-3 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΤΕΧΝΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 4. ΑΜΥΝΑ. I. KLAUSEWITZ, KARL. II. Επιμ. ΞΕΠΟΥΛΙΑ, ΝΑΤΑΣΑ. III. Title. 7.511 355 Κ 7463 355 Κ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ; : ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ, 2001. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΟΡΝΤΩ, ΣΕΛ. 255 1. ΒΙΑ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. I. ΚΑΦΦΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ. III. Title. 7.197 355 Κ 6716 355 Κ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε., 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 187 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ. 2. ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. 4. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΝΙΚΟΣ. II. ΣΠΑΝΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ. III. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε.. IV. Title. 7.015 355 Κ 6544 355 Κ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, 2002. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΑΧΗΣ ΓΑΛΑΖΙΟ, ΣΕΛ. 142 ISBN 960-7882-14-8 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ. 2. ΗΓΕΣΙΑ. 3. ΕΝΟΠΛΕΣ ΣΥΡΡΑΞΕΙΣ. I. ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ. II. Title. 7.569 355 Κ 7513 355 Κ / 02510 ΕΛΛΗΝΟ-ΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ : 10.000 ΛΕΞΕΙΣ. -- 1. -- ΑΘΗΝΑ : ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΕΛΚΟ, 1994. -- ΣΕΛ. 116 ISBN 960-7525-01-9 1. ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ. 2. ΛΕΞΙΚΟ. 3. ΛΕΞΙΚΑ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ. I. ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΕΛΚΟ. II. Title. 355-Κ 355 Κ / 02510 2510 355 Κ/00405 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ = ΑΜΥΝΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ, 1957 1. ΤΕΧΝΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.. II. Title.

Page 21: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355Κ 355 Κ/00405 405 355 Κ/00406 ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ. -- ΑΘΗΝΑ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ, ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ. II. Title. 355 Κ 355 Κ/00406 406 355 Κ ΣΑΜΟΥΡΑΙ. ΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΟΥ, ΑΛ. ΚΑΚΑΒΑΣ 355 Κ Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, Π. ΚΩΝΣΤΑ 355 Κ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Π. ΚΩΝΣΤΑ 355 Κ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, PALAT 355 Λ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ", 1997 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 155 1. ΑΛΒΑΝΙΚΟ. 2. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ. 3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 4. ΚΥΠΡΙΑΚΟ. 5. ΣΚΟΠΙΑ. 6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 7. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ". III. Title. 6.810 355 Λ 6368 355 M ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ. : ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ ΚΑΙ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ, 2001. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΑΧΗΣ ΜΩΒ, ΣΕΛ. 667 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ. 2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ. I. ΜΙΛΕΡ, ΤΖΟΥΝΤΙΘ. II. ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ. III. Title. 7.293 355 M 6947 355 Μ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2006. -- ΠΕΝΤΕ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΕ ΓΑΛΑΖΙΟ ΕΞΩΦΥΥΛΟ, ΣΕΛ. 287. -- (ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ) ISBN 960-02-1995-8 1. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ. 2. ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. 3. ΕΛΛΑΔΑ. 4. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 5. ΠΟΛΕΜΟΣ. 6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ. 7. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 8. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. I. ΜΑΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Θ. II. Title. 8.254 355 Μ 8479

Page 22: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 Μ Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΚΑΚΕΡΑ : Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ.. -- Α. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ - Α.Α ΛΙΒΑΝΗ", 1998. -- ΣΕΛ. 370 1. ΑΜΕΡΙΚΗ. 2. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ. 3. ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 4. ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. 5. ΙΑΠΩΝΙΑ. 6. ΚΙΝΑ. I. BRZEZINSKI, ZBIGNIEW. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ. Α.Α ΛΙΒΑΝΗ". III. Title. 6393 355 Μ 5427 355 Μ ΣΑΝΤΑΜ ΧΟΥΣΕΙΝ = Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙ, 1990 ΒΙΒΛΙΟ 400 ΣΕΛΙΔΩΝ 1. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΙΡΑΚ. 2. ΣΑΝΤΑΜ ΧΟΥΣΕΙΝ. I. ΜΙΛΛΕΡ, ΤΖΟΥΝΤΙΘ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙ. III. Title. 6365 355 Μ 5392 355 Μ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ", 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΣΕΛ. 110 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΤΕΧΝΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. I. ΜΟΥΣΑΣΙ, ΜΙΓΙΑΜΟΤΟ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ". III. Title. 7.406 355 Μ 7032 355 Μ ΧΗΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΑΓΔΑΤΗ. (ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ). -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΣ "ΠΑΤΑΚΗ", 2000. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΔΥΟ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 315 ISBN 960-378-405-2 1. ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ. 2. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΠΟΛΕΜΟΣ. 4. ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ. 5. ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.. II. ΕΚΔΟΣΕΣ "ΠΑΤΑΚΗ". III. Title. 6.967 355 Μ 6487 355 Μ / 00413 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ, 1966 Περιέχεται στο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ. 31 1966 1. ΙΣΤΟΡΙΑ. 2. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. MURAISE, ERIC. II. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. III. Title. 355 Μ 355 Μ / 00413 413

Page 23: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 Μ / 02564 ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. -- 1. -- ΑΘΗΝΑ, 1952. -- ΣΕΛ. 317, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 5 ΑΝΤΙΤΥΠΑ (ΤΟ 1 ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ) 1. ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ. 2. ΛΕΞΙΚΟ. 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. I. ΜΠΑΛΛΑΣ, ΑΝΑΡΓ. Γ., ΑΝΧΗΣ ΠΕΖ.. II. Title. 355-Μ 355 Μ / 02564 2564 355 Μ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, Γ. ΜΠΡΑΤΣΟΥ 355 Μ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΑΝ. ΜΠΛΕΤΑ 355 Μ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙ ΙΔΕΑΙ, ΚΛ. ΜΠΟΥΛΑΛΑ (2 ΤΟΜΟΙ) 355 Ν ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΡΑΤΩ", 1993. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΕΠΙΘΕΣΗ. 4. ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡΤΗΣ. 5. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΡΑΤΩ". II. Title. 7.253 355 Ν 6910 355 Ν/00425 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ = ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1939 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. DEBENEY, MARIE-EYGENE. II. Title. 355 Ν 355 Ν/00425 425 355 Ο/00426 ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. -- ΑΘΗΝΑ, 1980 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ Β.. II. Title. 355 Ο 355 Ο/00426 426 355 Π ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ", 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΟΖ, ΣΕΛ. 182 1. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ. 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 3. ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ. 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 5. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ". III. Title. 7.008 355 Π 6540

Page 24: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355 Π ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ. = ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ, 1997 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ,ΣΕΛ. 277 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΒΑΛΚΑΝΙΑ. 3. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. I. ΠΛΑΤΙΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ. III. Title. 6.924 355 Π 6455 355 Π / 00427 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΟΥ 1909 ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε, 1981 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 2. ΣΤΡΑΤΟΣ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ, ΒΙΚΤΩΡ. II. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε. III. Title. 355 Π 355 Π / 00427 427 355 Σ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ, 2001, 2005. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΔΥΟ ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΣΕΛ. 397 ISBN 960-206-469-2 1. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. 2. ΜΑΧΕΣ 4ου-5ου ΑΙΩΝΑ. 3. ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 4. ΠΟΛΕΜΟΣ. 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 6. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. I. ΣΤΑΙΝΧΑΟΥΕΡ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΗΜ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ. III. Title. 7.048 355 Σ 6561 355 Σ / 00430 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΥΣΗ : Η ΕΣΣΔ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ;. -- ΑΘΗΝΑ, 1968 Περιέχεται στο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ. 40 1968 1. ΔΥΣΗ. 2. ΡΩΣΙΑ. 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 4. ΣΤΡΑΤΟΣ. 5. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. SCHNEIDER, FERNARD THIEBAUT. II. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. III. Title. 355 Σ 355 Σ / 00430 430 355 Σ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ, Θ. ΣΤΑΘΗ 355 Σ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, Σ. ΣΟΚΟΛΟΦΣΚΥ 355 Σ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ, Π. ΣΙΦΝΑΙΟΥ 355 Τ WAR AND ANTI-WAR.. -- USA, 1993. -- EΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΟ, ΣΕΛ. 410

Page 25: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ALVIN, TOFFLER. II. HEIDI, TOFFLER. III. Title. 6462 355 Τ 5723 355 Τ Ο ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, Α. ΤΑΓΑΡΗ 355 Τ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΟΥΡΑΝΙΟΥ. = ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ". -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 131 1. ΒΑΛΚΑΝΙΑ. 2. ΟΥΡΑΝΙΟ. 3. ΠΕΡΣΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ. 4. ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ. 5. ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 6. ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ. I. ΤΡΙΓΑΖΗΣ, ΠΑΝΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ". III. Title. 7.003 355 Τ 6542 355 Τ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ : 1) ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 2) ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 3) ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ 4) ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΓΡΟΘΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΣΟΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 2 BIBΛΙΑ ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΕΚΣΟΣΕΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ. II. Title. 6.402 355 Τ 5453 355 Τ / 00435 Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. -- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΝΙΑΣ, 1991 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ISBN 960-288-053-8 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΤΣΟΥ, ΣΟΥΝ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΝΙΑΣ. III. Title. 355 Τ 355 Τ / 00435 435 355 Υ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. = ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ-ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ-ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ", 2002. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΣΕΛ. 301 ΤΟΜΟΙ ΤΡΕΙΣ (3) 1. ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ. 2. ΕΛΛΑΔΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ. 4. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΣΑΛ. 5. ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. II. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. III. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ". IV. Title. 7.419 355 Υ 7956 949.5 Υ 7053 355 Υ / 02567 GREEK - ENGLISH MILITARY TERMINOLOGY DICTIONARY. -- : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1948. -- ΣΕΛ. 273, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ

Page 26: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ. 2. ΛΕΞΙΚΟ. 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΕΜΟΥ. II. Title. 355-Υ 355 Υ / 02567 2567 355 Φ ΠΟΛΕΜΟΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ", 2001. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 447 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. FREEDMAN, LAWRENCE. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ". III. Title. 7.298 355 Φ 6941 355 Φ/00438 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. 1,2, 1: AΠΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 2: ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΘ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ 1950-1967. -- ΑΘΗΝΑ, 1969 Περιέχεται στο: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ. 43 1969 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΟΣ. 3. ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. FONTAINE, ANDRE. II. Title. 355 Φ 355 Φ/00438 438 355 Φ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ, Τ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 355 Χ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΝΑΚΗ, 1999. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΟΡΝΤΩ, ΣΕΛ. 255 1. FIR. 2. ΑΙΓΑΙΟ. 3. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 4. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 5. ΝΑΤΟ. I. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ. II. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΥΛΟΣ. III. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΝΑΚΗ. IV. Title. 7.040 355 Χ 6586 355 Χ/6563 ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 150 1. ΠΑΙΓΝΙΑ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. ΧΟΥΧΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. II. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ. III. Title. 7.065 355Χ 6563 355 Χ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ. -- ΘΕΣ/ΚΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΝΙΑΣ, 1995. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΟΡΝΤΩ, ΣΕΛ. 620 ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ, 600 ΣΕΛΙΔΩΝ ISBN 960-288-037-6

Page 27: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ. 3. ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. HART, LIDDELL. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΝΙΑΣ. III. Title. 6228 355 Χ 355 Χ 5299 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, 1999. -- ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 78 ISBN 960-344-654-8 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ. II. Title. 7.761 355 Χ 7776 355 Χ ΤΟ ΑΜΦΙΒΟΛΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ, 1995. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ-ΓΚΡΙ, ΣΕΛ. 110 1. ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ. I. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΩΣΤΑΣ. II. ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΙΔΕΡΗ. III. Title. 7.116 355 Χ 6662 355 X ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ, 2005. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 275 ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ISBN 960-536-194-9 1. ΠΟΛΕΜΟΙ. 2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. I. HANSON, VICTOR DAVIS. II. Title. 7.832 355 X 7999 355 Χ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, Κ. ΧΡΑΝΙΩΤΗ 355 Χ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,Γ. ΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΚΑΝΑΚΗ» 1999 355 Χ / 00444 ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Η ΑΜΥΝΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 1962 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΟΣ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. HART, LIDDELL. II. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ. III. Title. 355 Χ 355 Χ / 00444 444

Page 28: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.01 Κ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ. : ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2006. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ. -- (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ) ΤΡΕΙΣ ΤΟΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΔ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ISBN 960-02-1970-2 1. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 2. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ. 3. ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ. 4. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. 5. ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ. 6. ΚΥΠΡΟΣ. I. ΚΑΚΑΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ. II. Title. 8.184 355.01 Κ 8410 355.02 W MAN THE STATE AND WAR A THEORETICAL ANALYSIS. -- N. YORK, 2001. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ , ΣΕΛ.263 ISBN 0-231-12537-2 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. WALTZ, KENNETH. II. Title. 8.237 355.02 W 8460 355.02 Γ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΝΕΚΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ, 2006. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΣΕΛ. 444. -- (ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ) ISBN 960-7560-35-3 1. ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ. I. GRAYLING, A.C.. II. Title. 8.322 355.02 Γ 8725 355.02 Γ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΓΛΟΥ, 2007. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ-ΓΚΡΙ, ΣΕΛ. 447. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΠΟΞΕΡ, ΑΓΓΛΩΝ-ΜΠΟΕΡ, ΡΩΣΟΙΑΠΩΝΙΚΟΣ, ΙΤΑΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ, ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΣΙΝΟΙΑΠΩΝΙΚΟΣ, Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΙΝΔΟΚΙΝΑΣ, ΑΡΑΒΟΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΟΡΕΑΣ, ΑΛΓΕΡΙΑΣ, ΒΙΕΤΝΑΜ, ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΦΩΚΛΑΝΤ, ΚΟΛΠΟΥ, ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ISBN 960-7927-58-3 1. ΠΟΛΕΜΟΙ. I. ΓΑΡΙΒΑΛΝΤΙ, ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ. II. Title. 8.349 355.02 Γ 8748 355.02 Γ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ. : ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΤΟΥ ΕΜΦΥΛΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΛΚΟΣ, 2004. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 370. -- (ΙΣΤΟΡΙΑ) ISBN 960-426-350-1 1. ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ. 2. ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΓΚΑΓΚΟΥΛΙΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ. II. Title. 7.860 355.02 Γ 8038

Page 29: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.02 Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΑΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ 3000 π.Χ - 500 μ.Χ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ, 2005. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ-ΑΣΠΡΟ, ΣΕΛ. 256. -- (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ) ISBN 960-423-215-0 1. ΜΑΧΕΣ. 2. ΠΟΛΙΟΡΚΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΓΕΔΕΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ. II. Title. 7.924 355.02 Γ 8132 355.02 Γ ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΗ : Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΧΥ, 2007. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΔΥΟ (2) ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΣΕΛ. 173. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ISBN 960-436-158-8 1. ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΓΡΙΒΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ. II. Title. 8.335 355.02 Γ 8739 355.02 Δ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΠΤΡΟΝ, 2005. -- ΧΡΩΜΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΠΟΡΝΤΩ, ΣΕΛ. 280 ISBN 960-8317-50-9 1. ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. 2. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ. 3. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. I. ΔΕΡΒΕΝΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ. II. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ. III. Title. 7,878 355.02 Δ 7981 355.02 Κ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2005. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΕΝΤΕ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΣΕΛ. 225 ISBN 960-02-1853-6 1. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΤΡΑΤΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 3. ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ. 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. 5. ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΣΤΡΑΤΟΣ. 6. ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 7. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. I. ΚΑΦΦΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ. II. Title. 8.204 355.02 Κ 8432 355.02 Κ Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ (750-192 π.χ.). -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2001. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΣΕΛ. 381. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ISBN 960-7803-20-5 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΑΡΧΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗ. 3. ΜΗΔΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. I. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. II. Title. 7.654 355.02 Κ 7592

Page 30: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.02 Λ Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. : ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ, 2005. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 200. -- (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ) ISBN 960-423-512-5 1. Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΜΑΧΕΣ. I. LIVESEY, ANTHONY. II. Επιμ. ΓΕΔΕΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ. III. Title. 8.088 355.02 Λ 8275 355.02 Λ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΙΚΗΦΟΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ, 2005. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΕΛ. 200. -- (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ) ISBN 960-423-515-X 1. ΜΑΧΕΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ. 3. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 4. ΡΟΜΜΕΛ. 5. ΝΑΠΟΛΕΩΝ. 6. ΧΙΤΛΕΡ. 7. ΧΑΝ--ΤΖΕΝΚΙΣ. I. LIVESEY, ANTHONY. II. ΓΕΔΕΩΝ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ. III. Title. 8.087 355.02 Λ 8274 355.02 Λ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. -- ΞΑΝΘΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΠΑΝΙΔΗ, 2006. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΣΕΛ. 237. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ISBN 960-6653-12-9 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ. 4. ΚΥΠΡΙΑΚΟ. 5. ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ. I. ΛΥΓΕΡΟΣ, ΝΙΚΟΣ. II. Title. 8.339 355.02 Λ 8741 355.02 Λ ΟΙ 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΑΧΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ, 2004. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΡΙΑ (3) ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΣΕΛ. 471. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ISBN 960-536-166-3 1. ΜΑΧΕΣ. 2. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. LANNING, MICHAEL LEE. II. Title. 8.344 355.02 Λ 8743 355.02 Λ ΟΙ ΕΚΑΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ, 2005. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΤΡΙΑ (3) ΜΕ ΑΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 446. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΑΠΌ ΤΟΝ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΦΙΝΤΕΛ ΚΑΣΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΙΤΟ ISBN 960-536-205-8 1. ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ. I. LANNING, MICHAEL LEE. II. Title. 8.318 355.02 Λ 8720

Page 31: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.02 Λ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ. : ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ SCRIPTA, 2003. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ-ΚΙΤΡΙΝΟ, ΣΕΛ. 374. -- (ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ) ISBN 960-7909-50-X 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. LEVY, BERNARD-HENRY. II. Title. 7.973 355.02 Λ 8151 355.02 Μ ΒΑΣΕΙΣ, ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. : ΑΠΟ ΤΟΝ ΨΥΧΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ, 2002. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΑΧΗΣ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 285 ISBN 960-14-0677-8 1. ΒΑΣΕΙΣ. 2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ. 3. ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 4. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ. 5. ΝΑΤΟ. I. ΜΑΡΔΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ. II. ΜΑΡΔΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ. III. Title. 7.651 355.02 Μ 7567 355.02 M Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΧΑΜΑΙΛΕΟΝΤΑ. : ΑΠΟΚΡΥΨΗ-ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ-ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ-ΑΠΑΤΗ-ΨΕΜΑ-ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ ΣΤΟΝ ΖΩΝΤΑΝΟ ΚΟΣΜΟ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΛΑΣ, 2003. -- ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 205 ISBN 960-460-726-X 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. BOUVET, JEAN-FRANCOIS. II. Title. 7.701 355.02 M 7710 355.02 M ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. : ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, 2004. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΣΕΛ. 335. -- (ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ) ISBN 960-218-385-3 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 3. ΗΓΕΣΙΑ. I. BOSE, PARTHA. II. Title. 7.980 355.02 M 8153 355.02 M ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. : ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΩΣΤΟΙ ΕΛΙΓΜΟΙ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ, 2001. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ-ΓΚΡΙ, ΣΕΛ. 241 ISBN 960-218-223-7 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. 3. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. I. ΜΑΡΚΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ.. II. Title. 7.668 355.02 Μ 7596

Page 32: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.02 M ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, 2004. -- ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΕΚΡΟΥ, ΣΕΛ. 270 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΛΕΜΩΝ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΟΠΛΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΘΕ ΛΟΓΗΣ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ, ΤΑ ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΑ, ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ, ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ. ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ή ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ. ISBN 960-02-1725-4 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 2. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 3. ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 4. ΠΟΛΕΜΟΙ. 5. ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 6. ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 7. ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. I. BONIFACE, PASCAL. II. ΕΠΙΜ. ΝΤΑΛΗΣ, ΣΩΤΗΡΗΣ. III. Title. 7.784 355.02 Μ 7783 355.02 Π Thycydides on strategy : ATHENIAN AND SPARTAN GRAND STRATEGIES IN THE PELOPONNESIAN WAR AND THEIR RELEVANCE TODAY. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΡΑΣΙΑ, 2006. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 306 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ , ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ISBN 960-8187-16-8 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΠΛΑΤΙΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. II. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. III. Title. 8.160 355.02 Π 8393 355.02 Π ΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΚΙΑΒΕΛΛΙ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΚΗ, 2004. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΕΞΩΦ. ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ.1.103 ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΤΙΤΥΠΑ) ISBN 960-86839-9-8 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ. 3. ΜΑΚΚΙΑΒΕΛΛΙ. I. PARET, PETER. II. Title. 7.853 355.02 Π 7991 355.02 Σ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2002. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ-ΚΟΚΚΙΝΟ, ΣΕΛ.364. -- (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ) ISBN 960-02-1620-7 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΗΠΑ. 3. ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. I. SCHWEIZER, PETER. II. Title. 7.897 355.02 Σ 8061

Page 33: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.02 Σ ΓΙΑΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ;. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2003. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 236. -- (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ) ISBN 960-02-1679-7 1. ΑΜΕΡΙΚΗ. I. SARDAR, ZIAUDDIN. II. DAVIES, MERRYL WYN. III. Title. 7.910 355.02 Σ 8074 355.02 Σ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ, 1995. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΚΡΟΥ, ΣΕΛ. 64. -- (ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΦΗΜΙΣΜΕΝΩΝ ΜΑΧΙΜΩΝ ΑΝΔΡΩΝ. ISBN 960-7199-54-5 1. ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ. 2. ΟΠΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΣΕΚΟΥΝΤΑ, ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΙΚΤΩΡ. II. Title. 8.057 355.02 Σ 8235 355.02 Φ Η ΙΔΙΟΦΥΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2005. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΣΕΛ. 600 ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ISBN 960-7803-33-7 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. 3. ΜΑΧΕΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. I. FULLER, J. F.. II. Title. 7.826 355.02 Φ 7994 355.02 Χ Ο ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ. : Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΚΗ, 2003. -- ΧΡΩΜΜΑ ΡΑΧΗΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 330 ΣΕΙΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ISBN 960-86839-7-1 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΜΑΧΗ. I. HANSON, VICTOR DAVIS. II. Title. 7.824 355.02 Χ 7986 355.02 Χ Ο ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ. Η ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΚΗ, 2003. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 330 ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΕΣΤΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ. ISBN 960-86839-7-1 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 3. ΠΕΔΙΟ ΜΑΧΗΣ. I. HANSON, VICTOR DAVIS. II. Title. 7.664 355.02 Χ

Page 34: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

7600 355.04 Χ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ, 1934. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 270. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) 1. ΠΟΛΕΜΟΙ. 2. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. I. HART, LIDDELL. II. Title. 8.767 355.04 Χ 8767 355.1 Β ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, 2003. -- ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΓΚΡΙ, ΣΕΛ. 325 ΜΕΛΕΤΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ WRIGHT ΤΟ 1903. ISBN 960-88052-0-1 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. I. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ, Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΣ (ΔΓΥ). II. Title. 7.759 355.1 Β 7778 355.1 Β ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΣ, 1999 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 257 1. ΕΞΟΥΣΙΑ. 2. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. 3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ. 5. ΣΤΡΑΤΟΣ. 6. ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ. I. ΒΑΣΜΑΤΖΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΣΤΡΚΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ. II. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. III. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΣ. IV. Title. 6.763 355.1 Β 6145 355.1 Γ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ. : Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, 2000 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 56 (ΑΝΤΙΤΥΠΑ 3) 1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. I. ΓΟΥΛΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΝΤΓΟΣ ε.α. II. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. III. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. IV. Title. 6.816 355.1 Γ 6372 355.1 Γ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, 1997 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 320 ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ,ΣΕΛ. 160

Page 35: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. I. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. II. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. III. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ. IV. Title. 6.658 355.1 Γ 6050 355.1 Γ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΙΧΜΑΛΩΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. -- 1η ΕΚΔΟΣΗ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΙΔΕΡΗ, 2008. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ, ΣΕΛ.302. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ISBN 978-969-08-0454-6 1. ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ. 2. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. I. ΓΑΓΓΑΣ, ΔΙΟΝΥΣΗΣ. II. Title. 8.463 355.1 Γ 8984 355.1 Δ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ", 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ, ΣΕΛ. 296 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ. I. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ". III. Title. 6.972 355.1 Δ 6549 355.1 Κ Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 40. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε, 1990. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΑΛΑΖΙΟ, ΣΕΛ. 557 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ ' 40. I. ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ Δ.. II. Title. 8.255 355.1 Κ 00000 8482 355.1 Μ Ο ΕΥΕΛΠΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "Ι.ΦΛΩΡΟΣ", 1999. -- ΕΞΩΦ. ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 279 1. ΕΥΕΛΠΙΣ. 2. ΣΣΕ. I. ΚΑΣΤΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ. II. ΜΥΛΩΝΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ. III. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "Ι.ΦΛΩΡΟΣ". IV. Title. 6.726 355.1 Μ 6123 355.1 Τ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ.. -- 14η. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ", 1996. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΣΕΛ. 285 1. ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ. I. ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ". III. Title. 7.372 355.1 Τ 7010

Page 36: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.1 Φ 1828 - 1998 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ. : ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 70 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ 7ου ΕΓ/ΓΕΣ, 1998 ΕΙΝΑΙ 3 ΤΟΜΟΙ 1. ΣΣΕ. I. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΑΝΤΓΟΣ ε.α.. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ 7ου ΕΓ/ΓΕΣ. III. Title. 6.642 355.1 Φ 6051 355.1 Χ Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επιστήμες, 2001. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ, ΣΕΛ. 150 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΖΩΗ. I. ΧΟΥΖΟΥΡΗ, ΕΛΕΝΑ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επιστήμες. III. Title. 7.338 355.1 Χ 6986 355.2 Ρ ΜΑΧΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ : 50 ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΕ 2.500 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΛΙΑ, 2007. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 224. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ISBN 960-7560-49-0 1. ΜΑΧΕΣ. 2. ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΟΛΠΟΥ. 3. ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΞΙ ΗΜΕΡΩΝ. I. REGAN, GEOFFREY. II. Title. 8.471 355.2 Ρ 8976 355.2 Σ ΚΑΜΙΚΑΖΙ : ΤΟ ΕΠΙΦΟΒΟ ΟΠΛΟ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 1944-1945. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΛΚΟΣ, 2008. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟ-ΓΑΛΑΖΙΟ, ΣΕΛ. 590. -- (ΠΟΛΕΜΟΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ) ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΠΩΣ Η ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟΥΣ. ISBN 960-426-463-6 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 3. ΚΑΜΙΚΑΖΙ. I. SHEFTALL, M.G.. II. Title. 8.433 355.2 Σ 8936 355.2 Σ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΡΩΜΑΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ EURO BOOKS, 1996. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΚΡΟΥ, ΣΕΛ. 48. -- (ΣΕΙΡΑ ΜΑΧΙΜΩΝ) ISBN 960-7199-75-8 1. ΡΩΜΑΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ. I. ΣΕΚΟΥΝΤΑ, ΝΙΚ. II. ΝΟΡΘΓΟΥΝΤ, ΣΑΙΜΟΝ. III. ΧΟΥΚ, ΡΙΤΣΑΡΝΤ. IV. Title. 8.058 355.2 Σ 8219

Page 37: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.2 Χ ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ 1118-1461 μ.Χ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ, 1996. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΚΡΟΥ, ΣΕΛ. 48. -- (ΣΕΙΡΑ ΜΑΧΙΜΩΝ) ISBN 960-7199-76-6 1. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ. 2. ΒΥΖΑΝΤΙΟ. I. ΧΗΘ, ΓΙΑΝ. II. ΜΑΚΜΠΡΑΙΤ, ΑΝΓΚΟΥΣ. III. Title. 8.055 355.2 Χ 8234 355.2 Χ / 00447 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΝΣΤΡΑΤΙΑ : ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΝΑ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. -- ΑΘΗΝΑ : ΚΕΔΡΟΣ, 1976 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΟΣ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ. II. ΚΕΔΡΟΣ. III. Title. 355.2Χ 355.2 Χ / 00447 447 355.3 H / 04365 THE PEACEFUL USES OF MILITARY FORCES. -- 1. -- NEW YORK : FREDERICK A. PRAEGER, PUBLISHERS, 1968. -- ΣΕΛ. 325, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΕΝΑ 1. ΕΙΡΗΝΗ. 2. ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΧΡΗΣΗ. I. HANNING, HUGH. II. FREDERICK A. PRAEGER, PUBLISHERS. III. Title. 355.3-H 355.3 H / 04365 4365 355.3 Α / 00448 Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ. 4,7, 4ος: Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 7ος: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ ; ΚΟΜΟΤΗΝΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 1992 Περιέχεται στο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. 4 1992 1. ΣΤΡΑΤΟΣ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΣ Κ.. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ. III. Title. 355.3Α 355.3 Α / 00448 448 355.3 Κ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. -- ΕΚΔΟΣΗ Δ΄. -- ΑΘΗΝΑ, 2002. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΣΕΛ. 493 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ. 2. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 3. ΗΓΕΣΙΑ. 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ. 6. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. 7. ΔΙΑΛΟΓΟΣ. 8. ΦΟΒΟΣ - ΘΑΡΡΟΣ. 9. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. 10. ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. I. ΚΩΣΤΑΡΑΣ, ΓΡΗΓ. ΦΙΛ.. II. Title. 8.212 355.3 Κ 8433 355.3 Π Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, 2001. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 518 ISBN 960-393-711-8

Page 38: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ. 2. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΕΩΝ. 4. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. I. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. II. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ. III. Title. 7.300 355.3 Π 6939 355.3 Π ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΥΝΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ", 1999 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΟΡΝΤΩ, ΣΕΛ. 230 (2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ) 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. I. ΠΟΛΥΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. II. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ "ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ". III. Title. 6.818 355.3 Π 6373 355.3 Τ / 00449 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΑΙΟΣ, 1976 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 4 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΣΤΡΑΤΟΣ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗΣ Σ.. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΑΙΟΣ. III. Title. 355.3Τ 355.3 Τ / 00449 449 355.3 Υ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, 2000 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΣΕΛ. 32 (ΦΥΛΛΑΔΙΟ) 1. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ. II. Title. 6.826 355.3 Υ 6377 355.3 Υ Η ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ, 2000 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 16 (ΦΥΛΛΑΔΙΟ) 1. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 2. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ. 3. ΕΠΟΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ. II. Title. 6.825 355.3 Υ 6378 355.4 A / 04369 EVOLVING PACIFIC BASIN STRATEGIES : THE 1989 PACIFIC SYMPOSIUM. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS, 1990. -- ΣΕΛ. 344 1. ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 3. ΣΥΜΠΟΣΙΟ. 4. ΩΚΕΑΝΟΣ. I. ALVES, DORA. II. NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS. III. Title. 355.4-A 355.4 A / 04369

Page 39: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

4369 355.4 B / 04367 CONTEMPORARY STRATEGY : THEORIES AND POLICIES. -- 4. -- NEW YORK : HOLMES & MEIER PUBLISHERS, INC., 1975. -- ΣΕΛ. 324, ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ISBN 0-8419-0222-4 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. BAYLIS, JOHN. II. BOOTH, KEN. III. GARNETT, JOHN. IV. WILLIAMS, PHIL. V. HOLMES & MEIER PUBLISHERS, INC.. VI. Title. 355.4-B 355.4 B / 04367 4367 355.4 F / 04371 SECURITY IN THE AMERICAS. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS, 1989. -- ΣΕΛ. 369, ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ 1. ΑΜΕΡΙΚΗ. 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. I. FAURIOL, GEORGES. II. NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS. III. Title. 355.4-F 355.4 F / 04371 4371 355.4 H / 04373 MEASURES SHORT OF WAR : THE GEORGE F. KENNAN LECTURES AT THE NATIONAL WAR COLLEGE, 1946 - 47. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS, 1991. -- ΣΕΛ. 326, ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΦΥΣΤΙΚΙ - ΛΕΥΚΟ 1. ΜΕΤΡΑ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 3. ΤΑΚΤΙΚΗ. I. HARLOW, GILES D.. II. MAERZ, GEORGE C.. III. NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS. IV. Title. 355.4-H 355.4 H / 04373 4373 355.4 T / 04372 THE UNCERTAIN TRUMPET : THAT THE DOCTRINE OF MASSIVE RETALIATION HAS ENDANGERED OUR NATIONAL SECURITY * THAT OUR MILITARY PLANNING IS FROZEN TO THE REQUIREMENTS OF GENERAL WAR * THAT WEAKNESSES IN THE JOINT CHIEFS OF STAFF SYSTEM HAVE LEFT THE PLANNING OF OUR MILITARY ST.... -- 1. -- NEW YORK : HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS, 1960. -- ΣΕΛ. 203, ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 1. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 2. ΗΠΑ. 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 4. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. I. TAYLOR, MAXWELL D., GENERAL. II. HARPER & BROTHERS, PUBLISHERS. III. Title. 355.4-T 355.4 T / 04372 4372 355.4 Α ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΤΤΩΝ. -- ΧΡΩΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΕΚΡΟΥ-ΚΑΦΕ, ΣΕΛ. 192 ISBN 960-7031-40-7 1. ΑΜΥΝΑ. 2. ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. 3. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ. 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. 5. ΕΛΛΑΔΑ. I. ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ. II. Title.

Page 40: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

7.694 355.4 Α 7785 355.4 Β / 00450 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. -- ΑΘΗΝΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, 1987 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΣΤΡΑΤΟΣ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. BEAUFRE. II. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. III. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. IV. Title. 355.4Β 355.4 Β / 00450 450 355.4 Ι ΑΡΔΕΝΝΕΣ 1944 : ΤΟ ΛΥΚΟΦΩΣ ΤΗΣ ΒΕΡΜΑΧΤ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2003. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 82. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 5 ISBN 960-87242-0-1 1. ΑΡΔΕΝΝΕΣ. 2. ΜΑΧΗ ΑΡΔΕΝΝΩΝ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.560 355.4 Ι 8560 355.4 Ι ΒΕΡΟΛΙΝΟ 1945 : Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΤΛΕΡΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2005. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 103. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 17 ISBN 960-8345-45-6 1. ΜΑΧΗ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.561 355.4 Ι 8561 355.4 Ι ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ 1973 : Δ΄ ΑΡΑΒΟΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2004. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 97. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 14 ISBN 960-8345-25-1 1. ΓΙΟΜ ΚΙΠΟΥΡ. 2. ΑΡΑΒΟΙΣΡΑΗΛΙΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.553 355.4 Ι 8553 355.4 Ι ΓΚΑΖΑΛΑ - ΤΟΜΠΡΟΥΚ 1942 : Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΜΕΛ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2006. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 98. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 23 ISBN 960-8345-78-2

Page 41: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΓΚΑΖΑΛΑ. 2. ΤΟΜΠΡΟΥΚ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.558 355.4 Ι 8558 355.4 Ι ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ : Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2001. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 82. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΟΣ 1 1. ΕΛ ΑΛΑΜΕΙΝ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.554 355.4 Ι 8554 355.4 Ι Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ : Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΥΣΗ ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2005. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 82. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ , ΤΕΥΧΟΣ 19 ISBN 960-8345-56-1 1. ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. I. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.548 355.4 Ι 8548 355.4 Ι Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ : ΤΑ ΞΥΛΙΝΑ ΤΕΙΧΗ ΖΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2006. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 82. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 25 ISBN 960-8345-88-X 1. ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.552 355.4 Ι 8552 355.4 Ι ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 480 π.Χ. : Η ΠΙΟ ΑΝΙΣΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2005. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 82. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 16 ISBN 960-8345-40-5 1. ΜΑΧΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ. I. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.549 355.4 Ι 8549 355.4 Ι ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΑΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ : Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΔΙΟΦΥΙΑ ΤΟΥ ΑΝΝΙΒΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ". -- ΑΘΗΝΑ :

Page 42: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2004. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 88. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ", ΤΕΥΧΟΣ 15 ISBN 960-8345-30-8 1. ΚΑΡΧΗΔΟΝΙΑΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.566 355.4 Ι 8566 355.4 Ι ΚΟΥΡΣΚ 1943 : Ο ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΣΕΡ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2003. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 121. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 13 ISBN 960-8345-12-X 1. ΚΟΥΡΣΚ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.564 355.4 Ι 8564 355.4 Ι ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1204 : Η ΠΡΩΤΗ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ. -- ΠΕΡΡΙΟΔΙΚΟ "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ". -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2006. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 82. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ", ΤΕΥΧΟΣ 24 ISBN 960-8345-80-4 1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. 2. Δ΄ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ. 3. ΑΛΩΣΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.565 355.4 Ι 8565 355.4 Ι ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 490 π.Χ : Η ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΤΡΙΒΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΚΗ ΥΠΕΡΟΨΙΑ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2006. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 66. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 21 ISBN 960-8345-63-4 1. ΜΑΧΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ. I. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.550 355.4 Ι 8550 355.4 Ι ΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ : Η ΠΥΡΡΕΙΟΣ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΩΝ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2002. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 97. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 7 ISBN 960-87242-4-4 1. ΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.556 355.4 Ι 8556

Page 43: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.4 Ι ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ : ΕΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2002. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ" , ΤΕΥΧΟΣ 8 ISBN 960-87242-7-9 1. ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.567 355.4 Ι 8567 355.4 Ι ΜΙΝΤΓΟΥΕΙ 1942 : Η ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΑΕΡΟΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΥ Β' Π.Π. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2006. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 90. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 20 ISBN 960-8345-60-X 1. ΑΕΡΟΝΑΥΜΑΧΙΑ. 2. ΜΙΝΤΓΟΥΕΙ. 3. Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.563 355.4 Ι 8563 355.4 Ι ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ : Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ: 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1944. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2003. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 114. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 11 & 26 ISBN 960-8345-06-5 1. ΜΑΧΗ ΝΟΡΜΑΝΔΙΑΣ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.557 355.4 Ι 8557 355.4 Ι ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ : Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΜΟΣ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2001. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 81. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 2 ISBN 960-86822-3-1 1. ΠΕΡΛ ΧΑΡΜΠΟΡ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.555 355.4 Ι 8555 355.4 Ι ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ : Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ΄ ΡΑΙΧ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2003. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 106. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 10 ISBN 960-8345-02-2 1. ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ. I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title.

Page 44: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

8.559 355.4 Ι 8559 355.4 K ΤΑ ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΟΥ WARREN BUFFET. = ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΣ, 2002. -- Εξώφυλλο πράσινο, σελ. 389 ISBN 960-7563-77-8 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. 4. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 5. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. I. CUNNINGHAM, LAWRENCE. II. Title. 7.501 355.4 K 7452 355.4 Λ/00465 Η ΕΜΜΕΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ. -- ΑΘΗΝΑ, 1986. -- (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 1. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, Ν.. II. Title. 355.4Λ 355.4 Λ/00465 465 355.4 M Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ : ΑΦΟΡΜΕΣ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ-ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 2006. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 408. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ). -- (ΜΑΧΕΣ) ISBN 978-960-453-350-3 1. ΜΑΧΗ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ. I. MATTHEWS, RUPERT. II. Title. 8.478 355.4 M 8993 355.4 Μ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (1571 μ.Χ) : ΟΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΟΞΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΥΑΝΔΡΟΣ, 2004. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ, ΣΕΛ. 238. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ISBN 960-88034-3-8 1. ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. I. ΜΙΣΥΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ. II. Title. 8.319 355.4 Μ 8719 355.4 Μ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1571. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ, 2006. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΔΥΟ (2) ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 545. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ). -- (ΙΣΤΟΡΙΑ) ISBN 960-536-280-5 1. ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. 2. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. BICHENO, HUGH. II. Title. 8.334 355.4 Μ 8730

Page 45: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.4 Υ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 2. ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ. I. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ. II. Title. 7.695 355.4 Υ 7786 355.5 Ι ΛΕΥΚΤΡΑ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ. Η ΘΗΒΑΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ. -- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ, 2006. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 58. -- (ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΑΧΕΣ) ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΥΧΟΣ 22 ISBN 960-8345-70-7 1. ΜΑΧΗ ΛΕΥΚΤΡΑ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ. 2. ΛΕΥΚΤΡΑ. 3. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ. I. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. II. Title. 8.551 355.5 Ι 8551 355.5 Μ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. : ΜΟΡΦΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1991. -- χρώμα ράχης λευκό, σελ. 500 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ. 3. ΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. 4. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ. I. ΜΠΑΜΠΑΝΑΣΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ. II. Title. 7.491 355.5 Μ 7441 355.6 X Ο ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ : ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 411-362 π.Χ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΩΛΚΟΣ, 2005. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 332. -- (ΠΟΛΕΜΟΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ) ISBN 978-960-426-450-6 1. ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 4. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ. 5. ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ. 6. ΜΑΧΗ ΛΕΥΚΤΡΩΝ. 7. ΜΑΧΗ ΛΕΥΚΤΡΑ - ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ. 8. ΜΑΧΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ. I. HATCHINSON, GODFREY. II. Title. 8.441 355.6 X 8957 355.6 Ρ ΤΟ ΠΕΖΙΚΟ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ EUROBOOKS, 2006. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΙΤΡΙΝΟ, ΣΕΛ. 372. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΡΟΜΜΕΛ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ Β' Π.Π ISBN 960-87218-3-0 1. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ. 2. Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. I. ΡΟΜΜΕΛ, ERWIN. II. Title. 8.768 355.6 Ρ 8768

Page 46: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.6 Σ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ISO 9001:2000 : ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΟΤ ΕΠ ISO 9001. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΥΛΟΣ, 2003. -- ΧΩΜΜΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ ΛΕΥΚΟ ΜΩΒ, ΣΕΛ. 295 ISBN 960-531-156-9 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ. 3. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ. 4. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. 5. ISO (ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ). I. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ. II. Title. 7.767 355.6 Σ 7764 355.8 Μ ΥΓΡΟ ΠΥΡ : ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΗ ΒΕΛΗ & ΣΚΟΡΠΙΟΙ - ΒΟΜΒΕΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΚΟΣΜΟ). -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ, 2006. -- ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΔΥΟ (2) ΜΕ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΑΥΡΟ, ΣΕΛ. 409. -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ). -- (ΙΣΤΟΡΙΑ) ISBN 960-536-279-1 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΠΛΑ. 2. ΧΗΜΙΚΑ ΟΠΛΑ. 3. ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. I. MAYOR, ADRIENNE. II. Title. 8.325 355.8 Μ 8727 355.8 Σ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΠΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., 2003. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΥΡΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΜΟΣ Β΄ 1. ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 3. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 4. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΔ. 5. ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 6. ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ. 7. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. 8. ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 9. ΑΦΡΙΚΗ. 10. ΑΣΙΑ. 11. ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ. I. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ. II. Title. 7.696 355.8 Σ 7729 355.8 Χ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑΣ 1980-2000. (ΠΙΝΑΚΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ). -- ΑΘΗΝΑ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, 2000 1. ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ. I. ΧΟΥΧΟΥΛΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. II. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ. III. Title. 6.828 355.8 Χ 6362 355.8 X ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ, 1988. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΡΑΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ, ΣΕΛ. 32 ISBN 960-04-0070-9 1. ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ. 2. ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ. 3. ΠΥΡΗΝΙΚΑ. 4. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. I. HAWKES, NIGEL. II. Title. 7.643 355.8 X 7576

Page 47: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

355.9 K / 04379 STRATEGIC MINERALS : U.S. ALTERNATIVES. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS, 1990. -- ΣΕΛ. 293, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ. 2. ΗΠΑ. 3. ΟΡΥΚΤΑ. 4. ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ. 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. I. KESSEL, KENNETH A.. II. NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS. III. Title. 355.9-K 355.9 K / 04379 4379 356 S / 04378 ARMED FORCES OF THE WORLD : A REFERENCE HANDBOOK. -- 3. -- NEW YORK : FREDERICK A. PRAEGER, PUBLISHERS, 1971. -- ΣΕΛ. 296, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΕΝΑ 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ. 2. ΚΟΣΜΟΣ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. I. FREDERICK A. PRAEGER, PUBLISHERS. II. Title. 356-S 356 S / 04378 4378 356 T / 04377 ENGINEERS IN BATTLE. -- 1. -- HARRISBURG : THE MILITARY SERVICE PUBLISHING, 1942. -- ΣΕΛ. 108, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΕΝΑ 1. ΜΑΧΗ. 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. I. THOMPSON, PAUL W.. II. THE MILITARY SERVICE PUBLISHING. III. Title. 356-T 356 T / 04377 4377 356 Α/00456 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 1833-1955. -- ΑΘΗΝΑ 1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ. 2. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΒΑΣ. ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. II. Title. 356 Α 356 Α/00456 456 356 Γ/00460 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 1940-1989. -- ΑΘΗΝΑ, 1992 1. ΣΤΡΑΤΟΣ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ. II. Title. 356 Γ 356 Γ/00460 460 356 Δ/00461 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. -- ΑΘΗΝΑ, 1977 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΔΡΕΜΠΕΛΑΣ, ΑΛΕΞ. Χ.. II. Title. 356 Δ 356 Δ/00461 461

Page 48: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

356 Ζ / 02948 Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. -- 1. -- ΑΘΗΝΑ : ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε, 1990. -- ΣΕΛ. 326, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 3. ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. I. ΖΙΑΝΙΚΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α., ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α. ΕΛΛΗΝ.ΑΣΤΥΝ.. II. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε. III. Title. 356-Ζ 356 Ζ / 02948 2948 356 Ζ/00462 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1883 1. ΘΕΩΡΙΑ. 2. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΗ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΖΟΡΜΠΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ.. II. Title. 356 Ζ 356 Ζ/00462 462 356 Μ/00463 Η ΕΤΕΡΟΔΙΚΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. -- ΑΘΗΝΑ ; ΚΟΜΟΤΗΝΗ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 1991 1. ΑΜΕΡΙΚΗ. 2. Η.Π.Α. 3. ΗΠΑ. 4. ΣΤΡΑΤΟΣ. 5. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ. III. Title. 356 Μ 356 Μ/00463 463 356 Π/00464 Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ : ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Σ. ΞΗΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. -- ΑΘΗΝΑ : ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε, 1986 1. ΣΤΡΑΤΟΣ ΞΗΡΑΣ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π.. II. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΤΗΣ "ΕΣΤΙΑΣ" Ι. Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε. III. Title. 356 Π 356 Π/00464 464 356 Σ/00467 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 1828-1962. -- ΑΘΗΝΑ, 1962. -- (ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) 1. ΣΧΟΛΕΣ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. Title. 356 Σ 356 Σ/00467 467 356.7 Γ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΟ ΣΤΟ INTERNET : ΚΕΙΜΕΝΑ-ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1999. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ, ΣΕΛ.145 ISBN 960-02-1348-8 1. INTERNET. I. ΓΕΡΜΕΝΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ε.. II. Title.

Page 49: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

7.533 356.7 Γ 7483 356.92 S / 04375 9th INTERNATIONAL ADVANCED COURSE FOR YOUNG MEDICAL OFFICERS : PROCEEDINGS. -- 1. -- ATHENS : MINISTER OF NATIONAL DEFENSE, 1980. -- ΣΕΛ. 176, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ 1. ΙΑΤΡΙΚΗ. 2. ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 3. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ. 4. ΣΥΝΕΔΡΙΟ. I. MINISTER OF NATIONAL DEFENSE. II. Title. 356.92-S 356.92 S / 04375 4375 356.92 Σ / 00470 ΧΧΙV ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ = 25 - 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1982. -- ΑΘΗΝΑ, 1982 1. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ. 2. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. Title. 356.9Σ 356.92 Σ / 00470 470 357 Ο / 00471 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ. 1,2. -- ΑΘΗΝΑ, 1964 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 4 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΤΟΜΟ ΚΑΙ 2 ΓΙΑ ΤΟΝ 2ο 1. ΣΤΡΑΤΟΣ. 2. ΤΑΝΚΣ. 3. ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. BAYER, EDDY. II. Title. 357 Ο 357 Ο / 00471 471 358 C / 04390 THE ARMY AIR FORCES IN WORLD WAR II. 1, PLANS AND EARLY OPERATIONS JANUARY 1939 TO AUGUST 1942. -- 1. -- CHICAGO : THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 1948. -- ΣΕΛ. 788, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 2. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ. 3. Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ. 4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 5. ΙΣΤΟΡΙΑ. 6. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 7. ΠΟΛΕΜΟΣ. 8. ΣΧΕΔΙΑ. I. CATE, JAMES L.. II. CRAVEN, WESLEY F.. III. THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS. IV. Title. 358-C 358 C / 04390 4390 358 D / 04374 THE COMMAND OF THE AIR. -- 1. -- NEW YORK : COWARD - MCCANN, INC., 1942. -- ΣΕΛ. 394, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΑΕΡΑΜΥΝΑ. 2. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. DOUHET, GIULIO. II. COWARD. MCCANN, INC.. III. Title. 358-D 358 D / 04374 4374

Page 50: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

358 E / 04380 THE IMPACT OF AIR POWER : NATIONAL SECURITY AND WORLD POLITICS. -- 1. -- TORONTO : D. VAN NOSTRAND COMPANY, INC., 1959. -- ΣΕΛ. 914, ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΜΠΛΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 2. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 3. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 5. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ. I. EMME, EUGENE M.. II. D. VAN NOSTRAND COMPANY, INC.. III. Title. 358-E 358 E / 04380 4380 358 F / 04389 THE ANGELS : A HISTORY OF THE 11th AIRBORNE DIVISION 1943 - 1946. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : INFANTRY JOURNAL PRESS, 1948. -- ΣΕΛ. 176, ΧΡΩΜΑ ΜΠΕΖ 1. 11Η ΑΕΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ. 2. ΑΓΓΕΛΟΙ. 3. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 4. ΗΠΑ. 5. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. I. FLANAGAN, EDWARD M., MAJOR. II. INFANTRY JOURNAL PRESS. III. Title. 358-F 358 F / 04389 4389 358 G / 04381 OBSERVER'S DIRECTORY OF MILITARY AIRCRAFT. -- 1. -- LONDON : FREDERICK WARNE, 1982. -- ΣΕΛ. 256, ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΜΑΥΡΟ ISBN 0-7232-2769-9 1. ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ. 2. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ. 3. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ. 4. ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ. I. GREEN, WILLIAM. II. SWANBOROUGH, GORDON. III. FREDERICK WARNE. IV. Title. 358-G 358 G / 04381 4381 358 H / 02552 THE UNITED STATES AIR FORCE DICTIONARY. -- WASHINGTON D.C. : AIR UNIVERSITY PRESS ; PRINCETON ; NEW JERSEY : D. VAN NOSTRAND COMPANY, INC., 1956. -- ΣΕΛ. 578, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΕ 2 ΑΝΤΙΤΥΠΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ) 1. ΑΓΓΛΙΚΟ. 2. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 3. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. 4. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 5. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ. 6. ΗΠΑ. 7. ΛΕΞΙΚΟ. 8. ΛΕΞΙΚΑ ΑΓΓΛΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ. I. HEFLIN, WOODFORD A.. II. AIR UNIVERSITY PRESS. III. D. VAN NOSTRAND COMPANY, INC.. IV. Title. 358-Η 358 H / 02552 2552 358 L / 04388 AIR POWER. -- 1. -- LONDON : GERALD DUCKWORTH & CO. LTD., 1955. -- ΣΕΛ. 200, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ 1. ΑΕΡΑΜΥΝΑ. 2. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 3. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. LEE, ASHER. II. GERALD DUCKWORTH & CO. LTD.. III. Title. 358-L 358 L / 04388

Page 51: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

4388 358 M ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ : Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΔΟΛΦΟ ΧΙΤΛΕΡ, Ο ΣΤΑΟΥΦΕΝΜΠΕΡΓΚ ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΛΚΥΡΙΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ANUBIS, 2007. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ, ΣΕΛ. 470 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ISBN 960-306-610-1 1. ΧΙΤΛΕΡ. 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΛΚΥΡΙΑ. I. BAIGENT, MICHAEL. II. LEIGH, RICHARD. III. Title. 8.432 358 M 8937 358 M / 04385 AN ILLUSTRATED GUIDE TO THE WORLD'S CIVIL AIRLINERS. -- 1. -- LONDON : SALAMANDER BOOKS LTD., 1982. -- ΣΕΛ. 279, ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ISBN 0-86101-107-4 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 2. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 3. ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ. 4. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ. 5. ΟΔΗΓΟΣ. 6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. I. GREEN, WILLIAM. II. MOWINSKI, JOHN. III. SWANBOROUGH, GORDON. IV. SALAMANDER BOOKS LTD.. V. Title. 358-M 358 M / 04385 4385 358 O / 04383 AN ILLUSTRATED GUIDE TO THE MODERN US ARMY : ALL THE MAJOR WEAPONS USED BY THE WORLD'S MOST TECHNOLOGICALLY ADVANCED GROUND FORCES. -- 1. -- LONDON : SALAMANDER BOOKS LTD., 1984. -- ΣΕΛ. 160, ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ ISBN 086-101-168-6 1. ΕΕΥΡΕΤΗΡΙΟ. 2. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ. 3. ΗΠΑ. 4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. 5. ΟΠΛΑ. 6. ΣΤΡΑΤΟΣ. I. O' NEILL, RICHARD. II. SALAMANDER BOOKS LTD.. III. Title. 358-O 358 O / 04383 4383 358 P / 04392 STRATEGIC AIR POWER : THE PATTERN OF DYNAMIC SECURITY. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : INFANTRY JOURNAL PRESS, 1949. -- ΣΕΛ. 313, ΧΡΩΜΑ ΚΑΦΕ 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 2. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 4. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 5. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. POSSONY, STEFAN T.. II. INFANTRY JOURNAL PRESS. III. Title. 358-P 358 P / 04392 4392 358 S / 04393 VICTORY THROUGH AIR POWER. -- 1. -- NEW YORK : SIMON AND SCHUSTER, 1942. -- ΣΕΛ. 354, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 2. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. I. DE SEVERSKY, ALEXANDER, MAJOR. II. SIMON AND SCHUSTER. III. Title. 358-S 358 S / 04393

Page 52: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

4393 358 U / 04395 THE AIR OFFICER'S GUIDE : A READY-REFERENCE ENCYCLOPEDIA OF ALL MILITARY INFORMATION PERTINENT TO COMMISSIONED OFFICERS OF THE UNITED STATES AIR FORCE. -- 5. -- HARRISBURG : THE MILITARY SERVICE PUBLISHING, 1951. -- ΣΕΛ. 581, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 1. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. 2. ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ. 3. ΟΔΗΓΟΣ. 4. ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ. 5. ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. I. THE MILITARY SERVICE PUBLISHING. II. Title. 358-U 358 U / 04395 4395 359 B / 04396 LA STRATEGIE NAVALE : ET SON APPLICATION DANS LA GUERRE DE 1939-1945. -- 1. -- PARIS : PAYOT, 1947. -- ΣΕΛ. 228, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟ. I. COGNIET, ANDRE. II. PAYOT. III. Title. 359-B 359 B / 04396 4396 359 C / 04402 TROOPSHIP. -- 1. -- ALDERSHOT : GALE & POLDEN LIMITED, 1948. -- ΣΕΛ. 88, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ 1. ΝΑΥΤΙΚΟ. 2. ΟΠΛΙΤΑΓΩΓΟ. 3. ΠΛΟΙΑ. 4. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. I. CHELL, R. A., LIEUTENANT - COLONEL. II. GALE & POLDEN LIMITED. III. Title. 359-C 359 C / 04402 4402 359 D / 04407 NAVAL LOGISTICS. -- 1. -- ANNAPOLIS ; MARYLAND : THE UNITED STATES NAVAL INSTITUTE, 1960. -- ΣΕΛ. 351, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ. 2. ΝΑΥΤΙΚΟ. 3. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. I. DYER, GEORGE C., VICE ADMIRAL. II. THE UNITED STATES NAVAL INSTITUTE. III. Title. 359-D 359 D / 04407 4407 359 E / 04409 SEA POWER IN THE PACIFIC : 1936 - 1941 A SELECTED BIBLIOGRAPHY OF BOOKS, PERIODICAL ARTICLES, AND MAPS FROM THE END OF NAVAL CONFERENCE TO THE BEGINNING OF THE WAR IN THE PACIFIC. -- 1. -- PRINCETON : PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 1942. -- ΣΕΛ. 80, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΕΝΑ 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 2. ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ. 3. ΙΣΧΥΣ. 4. ΝΑΥΤΙΚΟ. 5. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. 6. ΧΑΡΤΕΣ. I. ELLINGER, WERNER B.. II. ROSINSKI, HERBERT. III. PRINCETON UNIVERSITY PRESS. IV. Title. 359-E 359 E / 04409 4409

Page 53: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

359 F / 04411 ARMS ACROSS THE SEA. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : THE BROOKING INSTITUTION, 1978. -- ΣΕΛ. 134, ΧΡΩΜΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ΜΠΛΕ ISBN 0-8157-2746-1 1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ. 2. ΘΑΛΑΣΣΑ. 3. ΝΑΥΤΙΚΟ. 4. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. I. FARLEY, PHILIP J.. II. KAPLAN, STEPHEN S.. III. LEWIS, WILLIAM H.. IV. THE BROOKING INSTITUTION. V. Title. 359-F 359 F / 04411 4411 359 G / 04412 THE SEA WAR IN KOREA. -- 1. -- ANNAPOLIS ; MARYLAND : THE UNITED STATES NAVAL INSTITUTE, 1957. -- ΣΕΛ. 555, ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΓΚΡΙ 1. ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 2. ΚΟΡΕΑ. 3. ΝΑΥΤΙΚΟ. 4. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 5. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. 6. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. GAGLE, MALCOLM W.. II. MANSON, FRANK A.. III. THE UNITED STATES NAVAL INSTITUTE. IV. Title. 359-G 359 G / 04412 4412 359 J / 04449 AN ILLUSTRATED GUIDE TO BATTLESHIPS AND BATTLECRUISERS. -- 1. -- LONDON : SALAMANDER BOOKS LTD., 1985. -- ΣΕΛ. 151, ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 1. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ. 2. ΝΑΥΤΙΚΟ. 3. ΟΔΗΓΟΣ. 4. ΠΛΟΙΑ. 5. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. I. JORDAN, JOHN. II. SALAMANDER BOOKS LTD.. III. Title. 359-J 359 J / 04449 4449 359 K / 04406 BATTLE REPORT : THE END OF AN EMPIRE. -- 1. -- NEW YORK : RINEHART & COMPANY, INC., 1948. -- ΣΕΛ. 532, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ 1. Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ. 2. ΙΣΤΟΡΙΑ. 3. ΝΑΥΤΙΚΟ. 4. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. 5. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. HARRIS, RUSSEL L., LIEUTENANT COMMANDER. II. KARIG, WALTER, CAPTAIN. III. MANSON, FRANK A., LIEUTENANT COMMANDER. IV. RINEHART & COMPANY, INC.. V. Title. 359-K 359 K / 04406 4406 359 L / 04405 FUNDAMENTALS OF NAVAL WARFARE. -- 1. -- NEW YORK : THE MACMILLAN COMPANY, 1947. -- ΣΕΛ. 488, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 1. ΝΑΥΤΙΚΟ. 2. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. 4. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. LEVERT, LEE J.. II. THE MACMILLAN COMPANY. III. Title. 359-L 359 L / 04405 4405 359 M / 04386 PARATROUPES : L' HISTOIRE, L' ORGANISATION ET L' EMPLOI TACTIQUE DES FORCES AEROPORTEES. -- 1. -- PARIS : PAYOT, 1946. -- ΣΕΛ. 192, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΕΝΑ

Page 54: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟ. I. MIKSCHE, F. O.. II. PAYOT. III. Title. 359-M 359 M / 04386 4386 359 P / 04423 LA SEA POWER : DANS LA SECONDE GUERRE MONDIALE 1939 - 1945. -- 1. -- PARIS : PAYOT, 1949. -- ΣΕΛ. 266, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΕΝΑ 1. Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ. 2. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΣΧΥΣ. 3. ΙΣΤΟΡΙΑ. 4. ΝΑΥΤΙΚΟ. 5. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. 6. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. PULESTON, W. D.. II. PAYOT. III. Title. 359-P 359 P / 04423 4423 359 R / 04425 DER GEEFRIEG : THE GERMAN NAVY'S HISTORY 1939 - 1945. -- 2. -- ANNAPOLIS ; MARYLAND : THE UNITED STATES NAVAL INSTITUTE, 1960. -- ΣΕΛ. 440, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ. 2. ΓΕΡΜΑΝΙΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΑ. 4. ΝΑΥΤΙΚΟ. 5. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. 6. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. RUGE, FRIEDRICH, VICE ADMIRAL. II. THE UNITED STATES NAVAL INSTITUTE. III. Title. 359-R 359 R / 04425 4425 359 S / 04426 A HISTORY OF SEA POWER. -- 1. -- NEW YORK : DOUBLEDAY & COMPANY, INC., 1942. -- ΣΕΛ. 467, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 1. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΣΧΥΣ. 2. ΙΣΤΟΡΙΑ. 3. ΝΑΥΤΙΚΟ. I. STEVENS, WILLIAM O.. II. WESTCOTT, ALLAN. III. DOUBLEDAY & COMPANY, INC.. IV. Title. 359-S 359 S / 04426 4426 359 V / 04431 LA TRAGIQUE DESTINEE DU SCHARNHORST. -- 1. -- PARIS : AMIOT DUMONT, 1952. -- ΣΕΛ. 233, ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΕΝΑ 1. ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟ. I. MORDAL, JACQUES. II. VULLIEZ, ALBERT. III. AMIOT DUMONT. IV. Title. 359-V 359 V / 04431 4431 359 W / 04430 MAHAN ON NAVAL WARFARE : SELECTIONS FROM THE WRITINGS OF REAR ADMIRAL ALFRED T. MAHAN. -- 1. -- BOSTON : LITTLE, BROWN AND COMPANY, 1942. -- ΣΕΛ. 372, ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ 1. ΜΑΧΑΝ. 2. ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 3. ΠΟΛΕΜΟΣ. I. MAHAN, ALFRED T.. II. WESTCOTT, ALLAN. III. LITTLE, BROWN AND COMPANY. IV. Title. 359-W 359 W / 04430 4430

Page 55: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

359 Α / 00473 Ο ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ = 1912-13 ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΕΖΗΣΑ ΩΣ ΔΟΚΙΜΟΣ. -- : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 1. ΝΑΥΤΙΚΟ. 2. ΣΤΡΑΤΟΣ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Κ. Α.. II. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. III. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. IV. Title. 359 Α 359 Α / 00473 473 359 Β / 00475 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ = ΑΠΟ ΤΟ 5000 Π.Χ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΧΡΥΣΑΥΓΗ" 1. ΝΑΥΤΙΚΟ. 2. ΣΤΡΑΤΟΣ. 3. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. VAN LOON, H. W.. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΧΡΥΣΑΥΓΗ". III. Title. 359 Β 359 Β / 00475 475 359 Β / 00476 ΦΑΡΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ. -- ΑΘΗΝΑ : ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, 1951 1. ΝΑΥΤΙΚΟ. 2. ΣΤΡΑΤΟΣ. 3. ΦΑΡΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. II. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ. III. Title. 359 Γ 359 Β / 00476 476 359 Δ / 00479 ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. 1. -- ΑΘΗΝΑ, 1964 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 2. ΝΑΥΤΙΚΟ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΔΕΠΑΣΤΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Ν.. II. Title. 359 Δ 359 Δ / 00479 479 359 Z ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ : ΑΠΟ ΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΩΣ ΤΟ ΜΙΝΤΓΟΥΕΙ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΑΛΙΟΣ, 2007. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ. 283. -- (ΙΣΤΟΡΙΑ). -- (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΝΑΥΜΑΧΙΩΝ ISBN 978-960-536-345-1 1. ΝΑΥΜΑΧΙΕΣ. 2. ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ. 3. ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΑΚΤΙΟΥ. 4. ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. 5. ΤΡΑΦΑΛΓΚΑΡ. 6. ΓΙΟΥΤΛΑΝΔΗ. 7. ΜΙΝΤΓΟΥΕΙ. I. JOFFRIN, LAURENT. II. Title. 8.517 359 Z 9034 359 Κ ΚΑΣΙΩΤΕΣ ΝΑΥΤΙΛΟΙ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΓΕΝΙΕΣ ΑΞΙΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΝΩΝ.. -- ΑΘΗΝΑ, 1993 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΑΛΑΖΙΟ, ΣΕΛ. 310

Page 56: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΑΥΤΙΛΩΝ. 2. ΚΑΣΙΩΤΕΣ. I. ΚΟΜΝΗΝΟΣ, ΜΙΝΟΣ Δ.. II. Title. 6.765 359 Κ 6143 359 Κ ΟΜΗΡΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΙΔΕΡΗ, 2006. -- ΧΡΩΜΑ ΡΑΧΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 295 ISBN 960-08-0401-X 1. ΝΑΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. I. ΚΑΤΑΓΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. II. Title. 8.288 359 Κ 8502 359 Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΚΡΙΤΑΣ", 1998. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΔΥΟ 1. ΝΑΥΤΙΛΙΑ. I. ΛΩΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΚΡΙΤΑΣ". III. Title. 7.128 359 Λ 6649 359 Λ Η ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 1945-2000.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΚΡΙΤΑΣ", 2000. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ, ΣΕΛ. 70 1. ΝΑΥΤΙΛΙΑ. I. ΛΩΣ, ΜΑΤΘΑΙΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΚΡΙΤΑΣ". III. Title. 7.129 359 Λ 6648 359 Λ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ (Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΔΕΑΣ).. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.", 1998. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΕΚΡΟΥ, ΣΕΛ.264 1. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ. 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ. 3. ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΣΧΥΣ. 4. ΙΣΤΟΡΙΑ. 5. ΣΤΟΛΟΣ. 6. ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ. 7. ΙΣΤΟΡΙΑ. I. ΛΟΥΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.". III. Title. 6.795 359 Λ 6200 359 Λ ΠΟΡΕΙΑ ΣΕ ΤΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ", 1999. -- ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ, ΣΕΛ.610 ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΟΥ ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΛΥΜΠΕΡΗ 1. ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ. 2. ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ. 3. ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ. 4. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ. 5. ΙΜΙΑ. I. ΛΥΜΠΕΡΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΠΟΙΟΤΗΤΑ". III. Title. 7.020 359 Λ 6555

Page 57: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

359 Λ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΘΩΡΗΚΤΩΝ "ΑΒΕΡΩΦ" ΚΑΙ "ΥΔΡΑ" 1912-1913. -- ΑΘΗΝΑ : "ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ" -Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ, 1993. -- ΣΕΛ. 215 1. ΑΙΓΑΙΟ. 2. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ. 3. ΔΡΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. I. ΛΑΔΗΣ, ΦΩΝΤΑΣ. II. "ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ" -Α.Α.ΛΙΒΑΝΗ. III. Title. 6387 359 Λ 5436 359 Λ / 00480 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΥ. -- ΑΘΗΝΑ, 1963 1. ΝΑΥΤΙΚΟ. 2. ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΛΑΙΜΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ Γ.. II. Title. 359 Λ 359 Λ / 00480 480 359 Μ Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ.. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ", 1998 ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΜΠΛΕ, ΣΕΛ. 400 1. ΕΥΡΩΠΗ. 2. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. I. MOLLAT, MICHEL. II. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ". III. Title. 6.546 359 Μ 5880 359 Μ / 00483 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ. -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ : ΝΑΥΤΙΚΑΙ - ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Ι.ΛΙΟΝΤΗ, 1971 1. ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ. 2. ΝΑΥΤΙΚΟ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΘΥΜΗΣ Η.. II. ΝΑΥΤΙΚΑΙ. ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΦΟΙ Ι.ΛΙΟΝΤΗ. III. Title. 359 Μ 359 Μ / 00483 483 359 Ν / 00489 ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΙ ΠΟΡΤΟΛΑΝΟΙ : 28 ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠ' ΤΟ 19ο ΑΙΩΝΑ. -- ΑΘΗΝΑ : ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 1981 1. ΝΑΥΤΙΚΟ. 2. ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. II. Title. 359 Ν 359 Ν / 00489 489 359 Π / 00490 ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. 1, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1972 ΥΠΑΡΧΟΥΝ 6 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Page 58: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

1. ΘΑΛΑΣΣΑ. 2. ΝΑΥΤΙΚΟ. 3. ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 4. ΣΤΡΑΤΟΣ. 5. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α.. II. Title. 359 Π 359 Π / 00490 490 359 Φ / 00491 "ΝΑΥΤΙΚΑ" Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1955 1. ΝΑΥΤΙΚΟ. 2. ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΦΩΤΕΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.. II. Title. 359 Φ 359 Φ / 00491 491 359.1 L / 04422 CORSAIRE DANS L' ANTARCTIQUE : UN EPISODE DE LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE. -- 1. -- PARIS : FAYARD, 1961. -- ΣΕΛ. 284, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΟ. I. MCLAUGHLIN, W.R. D.. II. FAYARD. III. Title. 359.1-L 359.1 L / 04422 4422 359.1 Μ / 00487 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ = ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΙ. -- ΑΘΗΝΑ, 1949 1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. 2. ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ, ΕΠΑΜ.. II. Title. 359.1Μ 359.1 Μ / 00487 487 359.1 Σ / 02820 Θ/Κ "Γ. ΑΒΕΡΩΦ" : ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΘΩΡΗΚΤΟΥ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ. -- 1. -- ΑΘΗΝΑ : ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, 1987. -- ΣΕΛ. 429 1. ΑΒΕΡΩΦ. 2. ΕΛΛΑΔΑ. 3. ΘΩΡΗΚΤΟ. 4. ΙΣΤΟΡΙΑ. 5. ΝΑΥΤΙΚΟ. 6. ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ. I. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ Α.. II. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. III. Title. 359.1-Σ 359.1 Σ / 02820 2820 359.4 M / 04429 U-BOATS IN THE BAY OF BISCAY : AN ESSAY IN OPERATIONS ANALYSIS. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS, 1990. -- ΣΕΛ. 206, ΧΡΩΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟ - ΜΩΒ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ. 3. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ. I. MCCUE, BRIAN. II. NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS. III. Title. 359.4-M 359.4 M / 04429 4429

Page 59: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥsetha.army.gr/sites/setha.army.gr/files/attachments/8... · 2015-07-31 · ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

359.5 Σ / 00494 ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. -- ΑΘΗΝΑ, 1962 1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ. 2. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ. 3. ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑ. 4. ΣΤΡΑΤΟΣ. 5. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ. II. Title. 359.5Σ 359.5 Σ / 00494 494 359.8 M / 04428 SLIDE RULES AND SUBMARINES : AMERICAN SCIENTISTS AND SUBSURFACE WARFARE IN WORLD WAR II. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS, 1990. -- ΣΕΛ. 267, ΧΡΩΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ 1. Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ. 2. ΙΣΤΟΡΙΑ. 3. ΠΟΛΕΜΟΣ. 4. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ. 5. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ. I. MEIGS, MONTGOMERY C.. II. NATIONAL DEFENSE UNIVERSITY PRESS. III. Title. 359.8-M 359.8 M / 04428 4428 359.9 Γ / 00495 ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ = ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ. -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, 1956 1. ΝΑΥΤΙΚΟ. 2. ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. 3. ΝΑΥΤΙΛΙΑ. 4. ΣΤΡΑΤΟΣ. 5. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. II. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. III. Title. 359.9Γ 359.9 Γ / 00495 495 359.9 Φ / 00496 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΤΑΜΟΠΛΟΙΑΝ ΤΟΥ ΚΑΤΩ ΔΟΥΝΑΒΕΩΣ. -- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ, 1975 Περιέχεται στο: ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ. 144 1975 1. ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑ. 2. ΝΑΥΤΙΚΟ. 3. ΣΤΡΑΤΟΣ. 4. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΕΜΟΥ. 5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ. I. ΦΩΚΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ Γ.. II. ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ. III. Title. 359.9Φ 359.9 Φ / 00496 496