ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...Κ.Δ.Π. 40/2021 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

of 27 /27
Κ.Δ.Π. 40/2021 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 5453 Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021 199 Αριθμός 40 Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) Κεφ. 260. 32(Ι) του 2003 31(I) του 2020 72(Ι) του 2020. Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 6) του 2021. 2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και λόγω αδήριτης ανάγκης που προκύπτει από τα επιδημιολογικά δεδομένα με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τη διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, και

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...Κ.Δ.Π. 40/2021 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

--------------ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΡΟΣ Ι
Αριθμς 40 Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260
Διταγμα δυνμει του ρθρου 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ)
Κεφ. 260. 32(Ι) του 2003 31(I) του 2020 72(Ι) του 2020.
Ο Υπουργς Υγεας, ασκντας τις εξουσες που του παρχονται απ το ρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περ Λοιμοκαθρσεως Νμου, Κεφ. 260 και οι οποες του εκχωρθηκαν με την Απφαση του Υπουργικο Συμβουλου με ημερομηνα 3 Σεπτεμβρου 2020, εκδδει το ακλουθο Διταγμα:
Συνοπτικς ττλος.
1. Το παρν Διταγμα θα αναφρεται ως το περ Λοιμοκαθρσεως (Καθορισμς Μτρων για Παρεμπδιση της Εξπλωσης του Κορωνοο COVID-19) Διταγμα (Αρ. 6) του 2021.
2. Επειδ, η προστασα της δημσιας υγεας και το σστημα υγειονομικς περθαλψης αποτελον ευθνη της Δημοκρατας και λγω αδριτης ανγκης που προκπτει απ τα επιδημιολογικ δεδομνα με σκοπ τον περιορισμ της εξπλωσης της ασθνειας του Κορωνοο COVID-19, την προστασα της δημσιας υγεας, αλλ και την αποτροπ πιθανς κατρρευσης του συστματος υγεας απ τη διασπορ του ιο, λαμβνοντας υπψη τις απαιτσεις σε ανθρπινο δυναμικ και υλικοτεχνικς υποδομς που θα εναι αναγκαες για αντιμετπιση της ραγδαας εξπλωσης του ιο και επειδ καθσταται επιβεβλημνη η λψη πρσθετων αναγκαων μτρων, και
200
Επσημη Εφημερδα, Παρρτημα Τρτο (Ι): 23.3.2020.
Επειδ με Γνωστοποηση που δημοσιεθηκε στην Επσημη Εφημερδα της Δημοκρατας, κατπιν εξουσιοδτησης του Υπουργικο Συμβουλου, ο Υπουργς Υγεας κρυξε ως μολυσμνες τοπικς περιοχς με τον Κορωνο COVID-19 δυνμει του ρθρου 4 του περ Λοιμοκαθρσεως Νμου, Κεφ. 260, τις Επαρχες Λευκωσας, Λεμεσο, Λρνακας, Αμμοχστου και Πφου, εκδδονται τα ακλουθα:
Επσημη Εφημερδα, Παρρτημα Τρτο (Ι): 8.1.2021 15.1.2021 19.1.2021 20.1.2021.
2.1 Τα περ Λοιμοκαθρσεως (Καθορισμς Μτρων για Παρεμπδιση της Εξπλωσης του Κορωνοο COVID-19) Διατγματα (Αρ. 2) ως (Αρ. 5) του 2021 καταργονται, με ισχ απ την 1η Φεβρουαρου 2021 και ρα 00.01 π.μ, εξαιρουμνης της παραγρφου 2.2 (ε)(iii) του περ Λοιμοκαθρσεως (Καθορισμς Μτρων για Παρεμπδιση της Εξπλωσης του Κορωνοο COVID-19) Διατγματος (Αρ. 2) του 2021, πως τροποποιθηκε με το περ Λοιμοκαθρσεως (Καθορισμς Μτρων για Παρεμπδιση της Εξπλωσης του Κορωνοο COVID-19) Διταγμα (Αρ. 3) του 2021, η οποα καταργεται με τη δημοσευση του παρντος Διατγματος στην Επσημη Εφημερδα της Δημοκρατας.
2.2 Λγω αδριτης ανγκης που προκπτει απ τα επιδημιολογικ δεδομνα για την προστασα
της δημσιας υγεας, για αντιμετπιση της εξπλωσης του Κορωνοο COVID-19 και λαμβνοντας υπψη τι, απ τις 18 Ιανουαρου 2021 μχρι και τις 26 Ιανουαρου 2021, καταγρφηκαν 1.284 κροσματα, εν ο μσος ρος των νοσηλευμενων καθημεριν κυμανεται μεταξ 160 ως 175 ασθενν τη μρα και δεδομνου τι κατ την πιο πνω περοδο καταγρφηκαν 20 θνατοι ασθενν με τελικ αιτα θαντου την ασθνεια COVID-19, καθς και τι το ποσοστ θετικτητας των διαγνωστικν εξετσεων για την ασθνεια του Κορωνοο COVID-19, κυμανεται στο 1,2%, απ την 1η Φεβρουαρου 2021 και ρα 00.01 π.μ. μχρι τη 14η Φεβρουαρου 2021 και ρα 23.59 μ.μ., ισχουν τα ακλουθα για τις Επαρχες Λευκωσας, Λεμεσο, Λρνακας, Αμμοχστου και Πφου, εκτς και εν διαφορετικ αναφρεται στην παροσα παργραφο:
Παρρτημα Ι. Παρρτημα ΙΙ.
(α) Απαγορεονται οι μετακινσεις, εξαιρουμνων των ακολοθων περιπτσεων: (i) Μετβαση απ και προς τους χρους εργασας, καθς και για σκοπος εργασας, με την κατοχ του Εντπου Βεβαωσης Κυκλοφορας Εργαζομνου (ντυπο Α), το οποο επισυνπτεται ως Παρρτημα Ι, στο παρν Διταγμα, (ii) αναγκαες επισκψεις σε κρατικς υπηρεσες, υπηρεσες του ευρτερου δημσιου τομα και της τοπικς αυτοδιοκησης και μετακινσεις για αγορ προμθεια αγαθν/υπηρεσιν απ και προς επιχειρσεις/ υπηρεσες, των οποων η λειτουργα δεν χει ανασταλε, (iii) επσκεψη σε ιατρ για αιμοδοσα μετβαση σε φαρμακεο για διενργεια εργαστηριακς εξτασης για την ασθνεια του Κορωνοο COVID-19 για εμβολιασμ στα κντρα εμβολιασμο για την ασθνεια του Κορωνοο COVID-19, (iν) μετβαση σε τρπεζα, στο μτρο που δεν εναι δυνατ η ηλεκτρονικ συναλλαγ, (ν) διακνηση για παροχ βοθειας σε πολτες που αδυνατον να αυτοεξυπηρετηθον που οφελουν να αυτοπροστατευθον ευρσκονται σε αυτοπεριορισμ /και σε χρους υποχρεωτικο περιορισμο για επσκεψη σε οικα, τηρουμνων των προνοιν της παραγρφου (ζ), (νi) μετβαση για εκκλησιασμ/λλες μορφς θρησκευτικς λατρεας για ατομικ προσευχ μετβαση σε τελετς, πως κηδεες, γμους και βαφτσεις, (vii) μετακνηση για φυσικ σκηση ατομικ θληση, και (viii) μετακνηση διαζευγμνων γονων γονων που τελον σε δισταση, η οποα εναι αναγκαα για την απρσκοπτη επικοινωνα και επαφ γονων και τκνων: Νοεται τι, η χρση της κατ εξαρεση μετακνησης προσπων, πλην της υποπαραγρφου (i), περιορζεται σε δο φρες την ημρα, με εξασφλιση δειας μσω της αποστολς μηνματος SMS στον αριθμ 8998:
Νοεται επσης τι, επιτρπεται η διακνηση ατμων με αναπηρα και ατμων που εμππτουν στο φσμα του αυτισμο, με τη συνοδεα που εναι αναγκαο του συνοδο τους, καθς επσης και η διακνηση για φυσικ σκηση για τις ανγκες κατοικδιου ζου, εφσον περιορζεται σε ακτνα 500 μ. απ την κατοικα τους: Νοεται περαιτρω τι, πρσωπα νω των 65 ετν δνανται να παρουσισουν γγραφη δλωση κατ εξαρεση μετακνησης με τη χρση του Εντπου Β, το οποο επισυνπτεται ως Παρρτημα ΙΙ, υπ την προπθεση τι η κατ εξαρεση μετακνησ τους δεν υπερβανει συνολικ τις δο μετακινσεις ημερησως:
201
Noεται επιπρσθετα τι, η διρκεια ισχος του μηνματος SMS θα ισχει για ελογο χρονικ διστημα, το οποο δεν υπερβανει τις 3 ρες εκτς εν ο μετακινομενος αποδεξει την αναγκαιτητα για περαιτρω παρταση, (β) Οι επιτρεπμενες κατ εξαρεση μετακινσεις, οι οποες προνοονται στην παργραφο (α), υπκεινται στους ακλουθους ρους και προποθσεις: (i) απαγορεεται η μετακνηση προσπων απ τις 21.00 μ.μ. μχρι τις 05.00 π.μ., εξαιρουμνων σων κατχουν το ντυπο Βεβαωσης Κυκλοφορας Εργαζομνου, ντυπο Α, και το οποο πιστοποιε την αναγκαιτητα της μετακνησης κατ τις πιο πνω ρες, (ii) λα τα πρσωπα φρουν μαζ τους δελτο ταυττητας διαβατριο, ως πρσθετο αποδεικτικ στοιχεο, ταν αυτ ζητηθε απ τις αρμδιες αρχς, (iii) σε ιδιωτικ οχματα δναται να επιβανουν πρσωπα του ιδου νοικοκυριο, αναλγως της χωρητικτητας του οχματος χωρς τη χρση μσκας, (iv) σε περιπτσεις μετακνησης με ιδιωτικ χημα, προσπων απ διαφορετικ νοικοκυρι, δναται να επιβανουν στο διο χημα μχρι τρα πρσωπα συμπεριλαμβανομνου του οδηγο με απαρατητη τη χρση μσκας, (v) σε περιπτσεις μετακνησης για σκοπος εργασας με ιδιωτικ χημα χωρητικτητας μεγαλτερης των πντε προσπων, επιτρπεται να επιβανουν μχρι τσσερα πρσωπα με απαρατητη τη χρση μσκας, (vi) στην περπτωση που οποιοδποτε πρσωπο αδυνατε να οδηγε, επιτρπεται σε λλο πρσωπο να το μεταφρει κατπιν υπεθυνης δλωσης του συγκεκριμνου προσπου,
(γ) Ανεξαρττως των προνοιν των υποπαραγρφων (α) και (β) εξαιρονται των περιορισμν μετακνησης αποκλειστικ και μνο για λγους αδριτης και επεγουσας ανγκης:
(i) η μετβαση σε ιατρικ κντρο νοσηλευτριο φαρμακεο κτηνατρο για επεγοντα ιατρικ περιστατικ,
(ii) η μετβαση για παροχ επεγουσας βοθειας σε πρσωπα που αδυνατον να
αυτοεξυπηρετηθον που οφελουν να αυτοπροστατευθον: Νοεται τι, τα πρσωπα που διακινονται κατ εξαρεση, με βση τις πρνοιες της υποπαραγρφου (γ), φρουν μαζ τους δελτο ταυττητας διαβατριο, ως πρσθετο αποδεικτικ στοιχεο, ταν αυτ ζητηθε απ τις αρμδιες αρχς,
(δ) Δεν επιτρπεται η πρσβαση στους ακλουθους χρους: (i) παιδτοπους, και (ii) δημσιους χρους συναθροσεων, πως π.χ. πλατεες, προαλια εκκλησιν και λλων θρησκευτικν χρων, φργματα, εκδρομικος και κατασκηνωτικος χρους, μαρνες, μονοπτια της φσης, και/ λλους παρμοιους χρους, (ε) Επιτρπεται η πρσβαση στους ακλουθους χρους μνο για σκοπος φυσικς σκησης
ατομικς θλησης και νοουμνου τι οι αθλομενοι δεν υπερβανουν τα δο πρσωπα, εξαιρουμνων των ανλικων τκνων:
(i) πρκα και γραμμικ πρκα, και
(ii) παραλες,
συναυλες, πανηγρια, περιλαμβανομνων φεστιβλ, καθς και παρεμφερν εκδηλσεων σε δημσιους ιδιωτικος χρους,
(ζ) Επιτρπεται μχρι και την 7η Φεβρουαρου 2021 η παρουσα μχρι δο προσπων σε οικα,
πραν των μνιμα σε αυτν διαμενντων προσπων και απ την 8η Φεβρουαρου 2021 επιτρπεται η παρουσα μχρι τεσσρων προσπων σε οικα, πραν των μνιμα σε αυτν διαμενντων προσπων:
202
Νοεται τι, επιτρπεται η παρουσα ανλικων παιδιν και ατμων με αναπηρα, καθς και βρεφονηπιοκμων, παιδοκμων και νηπιαγωγν, πραν των μνιμα διαμενντων, αποκλειστικ και μνο για σκοπος φροντδας και φλαξης, η παρουσα σε οικα για σκοπος υποβοθησης προσπων τα οποα αδυνατον να αυτοεξυπηρετηθον /και για σκοπος φροντδας και φλαξης ανλικων προσπων, καθς και η παρουσα επαγγελματιν για σκοπος εργασας μνο για το ελογο χρονικ διστημα που απαιτεται για τη διεκπεραωση της εργασας τους,
(η) Απαγορεεται μχρι και την 7η Φεβρουαρου 2021 η παρουσα πιστν κατ τον εκκλησιασμ /και λλων μορφν θρησκευτικς λατρεας και απ την 8η Φεβρουαρου 2021 επιτρπεται η παρουσα πιστν κατ τον εκκλησιασμ /και λλων μορφν θρησκευτικς λατρεας, νοουμνου τι δεν υπερβανουν τα 50 πρσωπα και τηρουμνου του μτρου του ενς προσπου αν 3 τ.μ. κατ ελχιστον καθς και τηρουμνων των κατευθυντριων οδηγιν του Υπουργεου Υγεας:
Νοεται τι, την ευθνη για συμμρφωση χει το πρσωπο πρσωπα τα οποα με βση το εσωτερικ θεσμικ πλασιο της θρησκεας και/ δγματος εναι υπεθυνα του συγκεκριμνου χρου λατρεας,
(θ) Επιτρπεται η ατομικ προσευχ σε εκκλησες, τεμνη και λλους θρησκευτικος χρους λατρεας, εκτς των ωρν που τελεται εκκλησιασμς /και λλες θρησκευτικς τελετς και νοουμνου τι εντς του χρου θρησκευτικς λατρεας δεν παρευρσκονται πραν των 10 προσπων ταυτχρονα:
Νοεται τι, την ευθνη για συμμρφωση χει το πρσωπο πρσωπα τα οποα με
βση το εσωτερικ θεσμικ πλασιο της θρησκεας και/ δγματος εναι υπεθυνα του συγκεκριμνου χρου λατρεας,
(ι) Επιτρπεται η τλεση γμων, βαπτσεων, κηδειν με μγιστο αριθμ τα 10 πρσωπα, (κ) Απαγορεεται η διεξαγωγ γευμτων /και δεπνων για γμους και βαφτσεις, καθς και για οποιεσδποτε λλες εκδηλσεις, (λ) Απαγορεονται τα επισκεπτρια σε νοσηλευτρια, κλινικς, ιατρικ και διαγνωστικ κντρα, (μ) Απαγορεονται τα επισκεπτρια σε οκους ευγηρας, μονδες φροντδας ηλικιωμνων,
κντρα χρονως πασχντων, δομς και ξεννες φιλοξενας ευπαθν ομδων, ξεννες μεταβατικς φιλοξενας αστγων, κντρα ημρας, δομς παιδικς προστασας, εξαιρουμνων των επισκψεων σε τομα με αναπηρα, που κθε νοικος μπορε να δεχτε δο επισκψεις τη βδομδα και σε εξαιρετικ αναγκαες περιπτσεις εξετζονται απ τον αρμδιο κοινωνικ λειτουργ αιτματα για πρσθετες επισκψεις,
(ν) Τα χειρουργεα και οι εισαγωγς ασθενν σε λα τα κρατικ και ιδιωτικ νοσηλευτρια
ρυθμζονται με βση τις οροφς που τθενται με κατευθυντριες οδηγες οι οποες εκδδονται απ το Υπουργεο Υγεας,
(ξ) Πρσωπα τα οποα προσεγγζουν χρο στον οποο χει πρσβαση το κοιν, υποχρεονται
πως τηρον απσταση δο μτρων απ λλα πρσωπα,
71 του 1965 22 του 1970 48 του 1991
97(I) του 1996.
(ο) Οι συνελεσεις/εκλογς Συντεχνιν εγγεγραμμνων με βση τους περ Συντεχνιν Νμους του 1965-1996, δναται να πραγματοποιονται με ηλεκτρονικ μσα, μετ απ γκριση της Εφρου Συντεχνιν,
(π) Ο αντατος αριθμς επιβατν που δνανται να μεταφρουν λα τα λεωφορεα τακτικν επιβατν με κμιστρο αν επιβτη, καθς και λα τα μσα δημσιων μεταφορν και/ ιδιωτικν μεταφορν, σε συνρτηση με τη χωρητικτητ τους, καθορζεται σμφωνα με τις κατευθυντριες οδηγες, οι οποες εκδδονται απ το Υπουργεο Μεταφορν, Επικοινωνιν και ργων:
Nοεται τι, η χρση προστατευτικς μσκας προσπου εναι υποχρεωτικ απ τους
εργαζμενους και επιβτες σε λα τα μσα μεταφορς που αναφρονται στην παροσα παργραφο,
(ρ) Οι επιχειρσεις λιανικο εμπορου τροφμων και τα φαρμακεα, εξυπηρετον κατ τις καθημερινς ημρες, το Σββατο και τις Κυριακς (που ισχει) απ την ρα ναρξης της λειτουργας τους ως τις 09.00 π.μ., αποκλειστικ και μνο πρσωπα:
(i) εξντα πντε ετν και νω, και
(ii) με αναπηρες,
203
(σ) Η λειτουργα των Δικαστηρων και των Πρωτοκολλητεων διπεται απ τις κατευθυντριες οδηγες που εκδδονται απ το Αντατο Δικαστριο,
(τ) Επιτρπεται η διεξαγωγ γραπτν εξετσεων κατπιν αιτματος του αρμοδου φορα καθς και η διεξαγωγ συνεδρισεων Κρατικν Αρχν και/ συνεδρισεων Αρχν και/ Yπηρεσιν και/ Οργνων και/ Σωμτων, τα οποα προνοονται απ το Σνταγμα, σε χρους για τους οποους δνεται γκριση απ το Υπουργεο Υγεας,
(υ) (i) Η λειτουργα των ιδιωτικν και δημσιων σχολεων δημοτικς εκπαδευσης διενεργεται με εξ αποστσεως εκπαδευση μχρι και την 7η Φεβρουαρου 2021 και απ την 8η
Φεβρουαρου 2021 με φυσικ παρουσα,
(ii) η λειτουργα των ιδιωτικν και δημσιων σχολεων μσης εκπαδευσης διενεργεται με εξ αποστσεως εκπαδευση και απ την 8η Φεβρουαρου 2021 διενεργεται με φυσικ παρουσα η εκπαδευση της Γ τξης λυκεων και τεχνικν σχολν, περιλαμβανομνων των εσπερινν και της αντστοιχης τξης των ιδιωτικν Σχολν Μσης Εκπαδευσης και οι υπλοιπες τξεις συνεχζουν τη λειτουργα τους με εξ αποστσεως εκπαδευση, (iii) η λειτουργα των ιδιωτικν και δημσιων νηπιαγωγεων, βρεφοκομικν σταθμν, συμπεριλαμβανομνης και της προδημοτικς, διενεργεται με φυσικ παρουσα,
(iv) η λειτουργα των ειδικν σχολεων και των Ειδικν Μονδων των δημσιων σχολεων διενεργεται με φυσικ παρουσα,
(v) η λειτουργα των δημσιων και ιδιωτικν Αντερων και Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων διενεργεται με εξ αποστσεως εκπαδευση:
Νοεται τι, σε περιπτσεις που εναι κρως απαρατητη η φυσικ παρουσα φοιτητν ακαδημακν Αντερων και Αντατων Εκπαιδευτικν Ιδρυμτων, ετε για ερευνητικος σκοπος ετε για σκοπος διεξαγωγς εργαστηριακν μαθημτων για προετοιμασα των φοιτητν για εξετσεις δναται να διεξγονται εργαστηριακ μαθματα να πραγματοποιεται ερευνητικ εργασα με φυσικ παρουσα, τηρουμνων των υγειονομικν πρωτοκλλων: Νοεται περαιτρω τι, ο Υπουργς Παιδεας, Πολιτισμο, Αθλητισμο και Νεολαας ως αρμδια αρχ, δναται να ρυθμζει τη φυσικ παρουσα εκπαιδευτικο και λλου προσωπικο στα σχολεα για την ομαλ λειτουργα της εξ αποστσεως εκπαδευσης,
(φ) Αναστλλεται η λειτουργα λων των ιδιωτικν φροντιστηρων και ιδιωτικν εκπαιδευτικν
κντρων:
Νοεται τι, επιτρπεται η διεξαγωγ των φροντιστηρων /και δραστηριοττων εξ
αποστσεως με τη χρση ηλεκτρονικν μσων,
(χ) Απαγορεονται λες οι ομαδικς αθλητικς και κοινωνικς δραστηριτητες:
Νοεται τι, επιτρπονται οι ομαδικς αθλητικς δραστηριτητες που εμππτουν στις πρνοιες της παραγρφου (ωφ),
(ψ) Αναστλλεται μχρι την 8η Φεβρουαρου 2021 και ρα 05.00 π.μ., η λειτουργα λων των επιχειρσεων λιανικο εμπορου, περιλαμβανομνων και των πολυκαταστημτων, εξαιρουμνων των ακλουθων επιχειρσεων: (i) επιχειρσεις λιανικο εμπορου τροφμων και ποτν (υπεραγορς, παντοπωλεα,
κρεοπωλεα, ιχθυοπωλεα, φορνοι, αρτοποιεα, ζαχαροπλαστεα, φρουταγορς, κβες, περπτερα, μνι μρκετ, προντων καπνο) χωρς τη χρση τραπεζοκαθισμτων,
(ii) φαρμακεα,
(iv) πρατρια καυσμων,
(vi) επιχειρσεις και εργαστρια ιατρικν και βιομηχανικν αερων και μηχανημτων,
(vii) επιχειρσεις και εργαστρια οπτικν,
(viii) επιχειρσεις πλησης ακουστικν βαρηκοας,
204
(x) επιχειρσεις που εμπορεονται ανταλλακτικ και εξαρτματα αυτοκιντων,
(xi) επιχειρσεις πλησης ελαστικν,
(xiii) επιχειρσεις καθαρισμο οχημτων,
(xv) καθαριστρια,
(xvii) επιχειρσεις πλησης ζωοτροφν κτηνιατρικν φαρμκων,
(xviii) επιχειρσεις πλησης, περιποησης και διατροφς ζων συντροφις,
(xix) επιχειρσεις των τηλεπικοινωνιακν παροχν, κατ το μρος που αφορ υπηρεσες σνδεσης πληρωμς, μεταφορς λογαριασμν, ανανωσης υπολοπου, επισκευς και αντικατστασης κινητν συσκευν,
(xx) επιχειρσεις εμπορας φυτοφαρμκων, λιπασμτων και γεωργικν φαρμκων, υλικν εξοπλισμο,
(xxi) φυτρια και ανθοπωλεα, και
(xxii) λακς αγορς τροφμων με λειτουργα στο 50% της χωρητικτητς τους και τηρουμνης απστασης του 1.5 μτρου μεταξ των προσπων και τηρουμνων των κατευθυντριων οδηγιν του Υπουργεου Υγεας:
Νοεται τι, οι επιχειρσεις λιανικο εμπορου, των οποων η λειτουργα δεν βρσκεται σε αναστολ καθς και οι επιχειρσεις που επαναρχζουν λειτουργα απ την 8η Φεβρουαρου 2021, οφελουν να τηρον το μτρο του ενς προσπου αν 10 τ.μ. κατ ελχιστον, ωφλιμου χρου για καταστματα κτω των 1.000 τ.μ. και ενς προσπου αν 15 τ.μ. κατ ελχιστον ωφλιμου χρου, για καταστματα των 1.000 τ.μ. και νω και επιπρσθετα στα καταστματα των 1.000 τ.μ. και νω θα διασφαλζεται λεγχος με την παρουσα εξουσιοδοτημνου προσπου του καταστματος στις εισδους για τη μη υπρβαση του μγιστου αριθμο φυσικς παρουσας πελατν: Νοεται επσης τι, οφελουν να λαμβνουν μτρα για σηματοδτηση της απστασης τουλχιστον 2 μτρων, η οποα πρπει να τηρεται απ τους πελτες κατ τη διρκεια εξυπηρτησς τους, τσο εντς σο και εκτς των υποστατικν και να αναρτον στις εισδους του υποστατικο τον μγιστο επιτρεπμενο αριθμ προσπων που δνανται να ευρσκονται εντς του υποστατικο, στη βση των κατευθυντριων οδηγιν που εκδδονται απ τα Υπουργεα Υγεας και Εργασας, Πρνοιας και Κοινωνικν Ασφαλσεων: Νοεται περαιτρω τι, λες οι επιχειρσεις λιανικο εμπορου ανεξαρττως εν ευρσκονται σε αναστολ χι, δνανται να παρχουν υπηρεσες ηλεκτρονικο τηλεφωνικο εμπορου με παρδοση κατ οκον,
(ω) Αναστλλεται μχρι την 8η Φεβρουαρου 2021 και ρα 05.00 π.μ. η λειτουργα των εμπορικν κντρων, εξαιρουμνων των υπεραγορν εντς των κντρων αυτν:
Νοεται τι, με τη λειτουργα τους απ την 8η Φεβρουαρου 2021, οι εν λγω επιχειρσεις οφελουν να τηρον το μτρο του ενς προσπου αν 15 τ.μ. κατ ελχιστον, συνολικ στον χρο του εμπορικο κντρου και επιπρσθετα να διασφαλζουν λεγχο με την παρουσα εξουσιοδοτημνου προσπου του εμπορικο κντρου στις εισδους του για τη μη υπρβαση του μγιστου αριθμο φυσικς παρουσας πελατν: Νοεται επσης τι, οφελουν να λαμβνουν μτρα για σηματοδτηση της απστασης τουλχιστον 2 μτρων, η οποα πρπει να τηρεται απ τους πελτες κατ τη διρκεια εξυπηρτησς τους τσο εντς σο και εκτς των εμπορικν κντρων και να αναρτον στις εισδους τους το μγιστο επιτρεπμενο αριθμ προσπων που δνανται να ευρσκονται εντς του εμπορι&kapp