ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ....

89
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 5175 Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 149 Aριθμός 123 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, με Πράξη του με Αρ. 749/2019 και ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2019, διόρισε τον κύριο Κυριάκο Κόκκινο ως Επικεφαλής Επιστήμονα Έρευνας και Καινοτομίας, από την 31 η Ιανουαρίου 2019. Aριθμός 124 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Η κ. Φανούλα Χατζηφάνη διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Νομικού Λειτουργού, Δικαστική Υπηρεσία, από την 1η Μαρτίου 2019. (Π.Φ. 36772) Aριθμός 125 ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ Ο κ. Μαρίνος Άνιφτος, μόνιμος Λειτουργός Συνεργατικών Εταιρειών, Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, προάγεται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών Α΄, Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, από τις 15 Φεβρουαρίου 2019. (Π.Φ. 34346) Η κ. Σαβούλλα Πολυβίου, μόνιμος Ανώτερος Εργατικός Λειτουργός, Τμήμα Εργασίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Πρώτου Εργατικού Λειτουργού, Τμήμα Εργασίας, από την 1η Φεβρουαρίου 2019. (Π.Φ. 25789)

Transcript of ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ....

Page 1: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ A

Αριθμός 5175 Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019 149

Aριθμός 123

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, με Πράξη του με Αρ. 749/2019 και ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 2019, διόρισε τον κύριο Κυριάκο Κόκκινο ως Επικεφαλής Επιστήμονα Έρευνας και Καινοτομίας, από την 31

η Ιανουαρίου

2019.

Aριθμός 124

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Η κ. Φανούλα Χατζηφάνη διορίζεται με δοκιμασία στη μόνιμη θέση Νομικού Λειτουργού, Δικαστική Υπηρεσία, από την 1η Μαρτίου 2019. (Π.Φ. 36772) Aριθμός 125

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Ο κ. Μαρίνος Άνιφτος, μόνιμος Λειτουργός Συνεργατικών Εταιρειών, Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, προάγεται στη μόνιμη θέση Λειτουργού Συνεργατικών Εταιρειών Α΄, Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών, από τις 15 Φεβρουαρίου 2019.

(Π.Φ. 34346)

Η κ. Σαβούλλα Πολυβίου, μόνιμος Ανώτερος Εργατικός Λειτουργός, Τμήμα Εργασίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Βοηθού Πρώτου Εργατικού Λειτουργού, Τμήμα Εργασίας, από την 1η Φεβρουαρίου 2019. (Π.Φ. 25789)

Page 2: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

Η κ. Ανδρεούλα Κοκκίνου, μόνιμος Εργατικός Λειτουργός, 1ης Τάξης, Τμήμα Εργασίας, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Εργατικού Λειτουργού, Τμήμα Εργασίας, από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

(Π.Φ. 25769)

Ο κ. Χρίστος Κ. Ιωσήφ, μόνιμος Πολιτικός Μηχανικός, 1ης Τάξης, Υπουργείο Εσωτερικών, προάγεται στη μόνιμη θέση Ανώτερου Πολιτικού Μηχανικού, Υπουργείο Εσωτερικών, από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

(Π.Φ. 28741)

Aριθμός 126

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Ο κ. Παύλος Σιακαλλής, μόνιμος Τελωνειακός Λειτουργός, Τελωνεία, αποσπάται στη Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών, για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, δυνάμει του άρθρου 47(1)(ε) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 14 Ιανουαρίου 2019 μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2021.

(Π.Φ. 36521)

Οι πιο κάτω μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι αποσπώνται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Νόμων του 2017 και 2018, από την 1η Ιανουαρίου 2019 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021:

Σημείωση: Οι τίτλοι των θέσεων εμφανίζονται σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού του 2018, Νόμο του 2017 (Ν. 51(ΙΙ)/2017).

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Π.Φ. 20424) ΣΕΡΓΙΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Π.Φ. 20958) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Π.Φ. 23225) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Π.Φ. 23303) ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗ

(Π.Φ. 26323) ΜΑΡΙΑ ΚΤΩΡΙΔΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Π.Φ. 29390) ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ

(Π.Φ. 32889) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΦΑΓΕΙΟΥ ΚΟΦΙΝΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Π.Φ. 36044) ΤΡΥΦΩΝ ΚΟΣΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, Γ.Δ.Π., ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Π.Φ. 34859) ΧΡΥΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙAKOΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, Γ.Γ.Π., ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Π.Φ. 19798) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, Γ.Γ.Π., ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Π.Φ. 21995) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 21996) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 21999) ΑΝΝΑ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

(Π.Φ. 22006) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 23006) ΜΑΡΙΑ ΑΡΕΣΤΗ

(Π.Φ. 23840) ΘΕΟΦΑΝΩ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 24623) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΑΝΑΓΗ

150

Page 3: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, Γ.Γ.Π., ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Π.Φ. 24363) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 25699) ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 25720) ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΡΔΑΛΛΟΥ

(Π.Φ. 25722) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 25732) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΗ

(Π.Φ. 25734) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 25757) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 25813) ΜΗΛΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 25823) ΗΡΩ ΧΙΝΤΗ

(Π.Φ. 26768) ΛΕΝΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 29563) ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 30407) ΠΑΟΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 30988) ΕΛΕΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

(Π.Φ. 31016) ΕΜΜΑ ΚΟΛΙΑΡΟΥ

(Π.Φ. 31038) ΑΡΕΤΗ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 31092) ΔΩΡΑ ΒΑΛΙΑΝΤΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 31226) ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 31241) ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΝΗ

(Π.Φ. 31264) ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 31355) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 31360) ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΙΜΗ

(Π.Φ. 31370) ΘΕΚΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 31376) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 31382) ΑΓΑΘΗ ΜΑΡΚΟΥ

(Π.Φ. 31392) ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 31415) ΠΑΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 31478) ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

(Π.Φ. 31672) ΜΑΡΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 32164) ΜΑΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 32194) ΕΛΕΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 32816) ΖΩΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 32827) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΙΕΡΚΟΥΛΑ

(Π.Φ. 33124) ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 33133) ΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33135) ΡΟΔΟΥΛΑ ΕΥΔΩΡΑ

(Π.Φ. 33152) ΕΛΠΙΔΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 33154) ΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 33554) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΤΟΟΥΛΙΑ

(Π.Φ. 33555) ΕΛΕΝΑ ΤΟΡΝΑΡΙΤΗ-ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 33977) ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 34224) ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΤΑΣ

(Π.Φ. 34307) ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΣ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 34778) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 34831) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΑΒΒΑ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 35351) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑ

151

Page 4: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 35352) ΝΑΤΑΣΑ ΙΔΑΛΙΑ

(Π.Φ. 35394) ΑΡΕΤΗ ΠΑΠΑΟΥ

(Π.Φ. 35408) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 35418) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 35800) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ Α', Γ.Γ.Π., ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Π.Φ. 24086) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 24090) ΦΕΙΔΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

(Π.Φ. 24091) ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 24092) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 24093) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΣΕΡΓΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ, Γ.Γ.Π., ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Π.Φ. 24087) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 24195) ΣΤΕΛΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 24222) ΜΑΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

(Π.Φ. 25373) ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΗΧΙΔΗΣ

(Π.Φ. 25374) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΦΕΛΛΑ

(Π.Φ. 25375) ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

(Π.Φ. 25376) ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 25380) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 25382) ΠΟΛΥΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

(Π.Φ. 25997) ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΑΣ

(Π.Φ. 26285) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΔΗΣ

(Π.Φ. 26286) ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

(Π.Φ. 26288) ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ

(Π.Φ. 26289) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

(Π.Φ. 26290) ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 26292) ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

(Π.Φ. 26296) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 29641) ΙΩΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 29646) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

(Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ

(Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ

(Π.Φ. 29656) ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 31597) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 31598) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 31600) ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 33606) ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 33609) ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΙΡΛΑΠΠΟΣ

(Π.Φ. 33610) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33611) ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

(Π.Φ. 33613) ΜΑΡΙΑ ΨΩΜΑ-ΣΤΑΥΡΟΥ

152

Page 5: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΑΠ, Γ.Γ.Π., ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Π.Φ. 35979) ΣΟΦΙΑ ΑΤΤΙΠΑ

ΓΡΑΦΕΑΣ ΣΑΠ, Γ.Γ.Π., ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Π.Φ. 35980) ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α΄, Γ.Β.Π., ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Π.Φ. 21835) ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΙΟΥ

(Π.Φ. 22846) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, Γ.Β.Π., ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(Π.Φ. 26257) ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 30413) ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 32833) ΣΤΕΛΛΑ ΦΩΤΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 35116) ΑΘΗΝΑ ΙΕΡΕΙΔΟΥ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 19523) ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΟΡΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 19522) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΡΑΤΖΙΑ

(Π.Φ. 20684) ΕΛΕΝΗ ΚΥΘΡΑΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 20685) ΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 20687) ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΑΨΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 20688) ΙΟΥΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 20692) ΑΓΑΘΟΥΛΛΑ ΙΝΤΖΙΕΓΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 20695) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 20698) ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΟΥ-ΛΑΖΑΡΟΥ

(Π.Φ. 20699) ΝΙΝΑ ΜΗΝΑ - XΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 20708) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 22380) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΜΑΡΚΟΥ

(Π.Φ. 22381) ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΥ

(Π.Φ. 22383) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 22386) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 22391) ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 22392) ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΚΟΤΖΙΑ

(Π.Φ. 22393) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 22397) ΓΕΩΡΓΙΑ ΨΑΡΑ

(Π.Φ. 22400) ΒΑΡΒΑΡΑ ΦΕΛΛΑ

(Π.Φ. 22404) ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗ

(Π.Φ. 22405) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 22408) ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 22409) ΜΑΓΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 22418) ΕΙΡΗΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 22419) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

153

Page 6: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 22420) ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΟΥΜΙΔΟΥ

(Π.Φ. 22424) ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 22426) ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 22428) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 22712) ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 22933) ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 22937) ΝΙΚΟΥΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 22939) ΕΛΕΝΗ ΣΙΕΚΚΕΡΗ

(Π.Φ. 22941) ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΤΖΗΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 23128) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΡΩΤΟΣ/Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 17263) ΛΥΔΙΑ ΦΙΑΚΑ

(Π.Φ. 17378) ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΤΙΦΑ

(Π.Φ. 18796) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 18800) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31.1.19

(Π.Φ. 20300) ΜΑΡΙΑ ΕΞΩΜΕΤΟΣΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 20377) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 20379) ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 22868) ΚΑΙΣΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 22926) ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ-ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 22927) ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΟΝΟΓΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 22928) ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 22934) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΑΠΑΛΙΚΗ

(Π.Φ. 22935) ΑΝΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΥ-ΑΣΚΩΤΟΥ

(Π.Φ. 22940) ΣΩΤΗΡΑ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 22942) ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 22943) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 23123) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΕΣΠΟΤΗ

(Π.Φ. 23125) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 23131) ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΠΑΥΛΟΥ

(Π.Φ. 23574) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 23575) ΝΙΚΗ ΒΟΤΣΗ

(Π.Φ. 23576) ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

(Π.Φ. 23577) ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΙΛΑΝΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 23578) ΜΑΡΩ ΜΗΝΑ

(Π.Φ. 23579) ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 23585) ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 24928) ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΤΡΟΝΙΚΟΥ

(Π.Φ. 24930) ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΡΝΑΒΑ

(Π.Φ. 24931) ΧΡΙΣΤΟΥΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 24932) ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΡΥΩΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 24934) ΠΑΝΙΚΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

(Π.Φ. 24935) ΕΛΕΝΗ ΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 24936) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 24938) ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΚΑΝΤΑΡΗ

(Π.Φ. 24939) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΟΥΣΚΟΥΝΟΥ

(Π.Φ. 24941) ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

154

Page 7: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 24943) ΦΟΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 24944) ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΓΚΟΥ-ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 24945) ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΣΕΜΙΔΟΥ

(Π.Φ. 24947) ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 24948) ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 24950) ΙΑΝΘΗ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 24952) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 24955) ΣΤΕΛΛΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 24956) ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 24957) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ

(Π.Φ. 24958) ΑΓΓΕΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 24959) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 24961) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 24963) ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 24964) ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 24965) ΡΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 24966) ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΚΥΡΡΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31.1.19

(Π.Φ. 24967) ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 24968) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 24969) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 24970) ΒΑΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΜΑΜΑΛΑΚΗ

(Π.Φ. 24972) ΟΛΓΑ ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 24973) ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

(Π.Φ. 24974) ΣΤΕΛΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

(Π.Φ. 24975) ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΗ

(Π.Φ. 24977) ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΣΙΑΛΗ

(Π.Φ. 24978) ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 24980) ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

(Π.Φ. 24981) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 24982) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 24983) ΝΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 24984) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 24985) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 24987) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 24989) ΗΛΙΑΣ ΠΕΑΖΙΝΟΥ

(Π.Φ. 24990) ΧΡΥΣΩ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 24991) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 24992) ΜΑΡΙΑ ΠΠΑΛΗ

(Π.Φ. 24994) ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 24996) ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΤΑΣΗ

(Π.Φ. 24997) ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25000) ΔΕΣΠΩ ΤΟΦΑΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 25002) ΜΑΡΙΑ ΦΑΣΣΙΑ

(Π.Φ. 25003) ΣΤΕΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 25004) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΦΡΑΓΚΟΥΛΛΗ

(Π.Φ. 25006) ΖΩΟΥΛΛΑ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜ

(Π.Φ. 25007) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΤΖΗΙΩΝΑ

155

Page 8: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 25009) ΧΡΥΣΤΑΛΛΩ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ-ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 25010) ΑΝΝΙΤΑ ΧΟΥΤΡΗ

(Π.Φ. 25011) ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 25012) ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 25013) ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ

(Π.Φ. 25014) ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 25015) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 25016) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 25383) ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 25384) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 25385) ΤΑΣΟΥΛΑ ΠΕΠΠΟΥ

(Π.Φ. 25996) ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 26153) ΘΕΜΟΥΛΑ ΠΑΠΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 26154) ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ

(Π.Φ. 26155) ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΠΙΖΗ

(Π.Φ. 26156) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26157) ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 26158) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26159) ΕΦΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26160) ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26163) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 26164) ΔΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 26165) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 26166) ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 26167) ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΠΟΥΡΗ

(Π.Φ. 26168) ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 26170) ΣΚΕΥΗ ΚΑΝΤΑΡΗ

(Π.Φ. 26171) ΑΝΝΑ ΚΚΑΛΛΗ

(Π.Φ. 26172) ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 26173) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 26175) ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ

(Π.Φ. 26176) ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 26177) ΑΝΘΗ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

(Π.Φ. 26178) ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΠΑΠΑ

(Π.Φ. 26179) ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 26181) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΣΚΟΣ

(Π.Φ. 26182) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

(Π.Φ. 26183) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 26186) ΑΥΓΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26190) ΝΕΟΦΥΤΑ ΠΙΣΙΑΡΑ

(Π.Φ. 26191) ΣΕΛΕΥΚΙΑ ΣΕΛΕΥΚΟΥ

(Π.Φ. 26192) ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 26195) ΜΑΡΙΑ ΤΖΟΥΛΙΟΥ

(Π.Φ. 26196) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥΜΑΣΗ

(Π.Φ. 26199) ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 26200) ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜ

(Π.Φ. 26201) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

156

Page 9: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 26202) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΩΡΑΤΤΑ

(Π.Φ. 26387) ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26408) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 26409) ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΕΛΛΑ-ΜΕΣΣΙΟΥ

(Π.Φ. 26445) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 26457) ΕΛΕΝΗ ΤΟΥΜΠΟΥΡΗ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 20382) ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 20385) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

(Π.Φ. 20389) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 20392) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 20411) ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 20776) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

(Π.Φ. 20778) ΔΕΣΠΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 20781) ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 20784) ΑΓΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

(Π.Φ. 20795) ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 20803) ΦΩΣΤΗΡΑ ΠΑΤΣΑΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 20805) ΡΟΔΟΘΕΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 20807) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ

(Π.Φ. 20809) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 20810) ΕΛΕΝΗ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 20813) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΤΣΕΝΤΙΔΟΥ

(Π.Φ. 20817) ΝΙΚΗ ΠΕΡΑΤΙΤΟΥ

(Π.Φ. 20819) ΦΡΟΣΩ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

(Π.Φ. 20820) ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 20821) ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΜΙΧΑΗΛ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 20822) ΝΙΚΗ ΛΟΪΖΟΥ

(Π.Φ. 20824) ΑΝΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

(Π.Φ. 20827) ΝΙΚΗ ΜΑΛΑΗ

(Π.Φ. 20829) ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 20832) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

(Π.Φ. 20837) ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

(Π.Φ. 20839) ΠΟΛΥΒΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

(Π.Φ. 20841) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

(Π.Φ. 20843) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

(Π.Φ. 20845) ΜΕΛΑΝΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 20848) ΖΩΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 20850) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΟΥ

(Π.Φ. 20852) ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 20854) ΜΑΡΩ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 20858) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 20859) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 20860) ΜΑΡΙΑ ΣΑΝΤΗ

(Π.Φ. 20861) ΣΟΛΟΜΩΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 22591) ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

157

Page 10: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 22593) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 22594) ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 22595) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 22596) ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 22599) ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ

(Π.Φ. 22600) ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 22601) ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 22603) ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

(Π.Φ. 22604) ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

(Π.Φ. 22606) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

(Π.Φ. 22608) ΣΤΑΣΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 22609) ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 22610) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 22611) ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥ

(Π.Φ. 22612) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΝΝΕΤΗ

(Π.Φ. 22613) ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 22615) ΚΑΚΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 22616) ΦΡΥΝΗ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 22617) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 22618) ΧΡΥΣΟΘΕΜΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 22619) ΞΕΝΙΑ ΓΛΥΚΗ

(Π.Φ. 22620) ΚΥΠΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΟΛΗ

(Π.Φ. 22624) ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ-ΑΒΑΝΗ

(Π.Φ. 22625) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΚΟΥΤΑ

(Π.Φ. 22626) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 22634) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 22636) ΚΑΤΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 22637) ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 22639) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 22640) ΣΟΥΛΑ ΜΑΡΚΟΥΛΙΑ

(Π.Φ. 22641) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ-ΠΙΤΤΑΚΑ

(Π.Φ. 22642) ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 22643) ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΤΑΚΑ

(Π.Φ. 22644) ΧΑΡΟΥΛΛΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

(Π.Φ. 22645) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 22646) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 22647) ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 22648) ΕΙΡΗΝΗ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 22649) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΑΡΗΣ

(Π.Φ. 22653) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 22659) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 22661) ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΜΙΚΑΛΛΟΥ

(Π.Φ. 22663) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 22669) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 22671) ΑNTΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 22676) ΖΩΗ ΙΩΣΗΦ

(Π.Φ. 22677) ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

158

Page 11: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 22678) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 22688) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 22689) ΗΡΟΥΛΑ ΞΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 22695) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΡΑΓΚΟΥ

(Π.Φ. 22697) ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 22860) ΡΕΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 22862) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΛΕΤΡΑ

(Π.Φ. 22863) ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΘΙΜΟΥ

(Π.Φ. 22865) ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

(Π.Φ. 22866) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΑΒΒΑ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 22867) ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

(Π.Φ. 22869) ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

(Π.Φ. 22870) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 22872) ΣΟΥΛΛΑ ΚΑΡΑΟΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 22873) ΕΛΕΝΗ ΚΑΙΑΦΑ

(Π.Φ. 22874) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΣΑΠΗ

(Π.Φ. 22875) ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΙΗ

(Π.Φ. 22877) ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΡΑΤΙΚΟΥ

(Π.Φ. 22879) ΜΑΡΙΑ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 22880) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 22881) ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗ

(Π.Φ. 22882) ΑΓΓΕΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 22883) ΝΙΚΗ ΣΠΥΡΟΥ-ΠΑΡΜΑΞΗ

(Π.Φ. 22884) ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΥΛΗ

(Π.Φ. 22885) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ

(Π.Φ. 22886) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΓΙΑΤΖΕΑ

(Π.Φ. 22887) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

(Π.Φ. 22888) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

(Π.Φ. 22890) ΜΑΙΡΗ ΣΚΟΥΛΛΟΥ

(Π.Φ. 22893) ΛΥΔΙΑ ΡΟΔΙΤΟΥ

(Π.Φ. 22894) ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΤΗΛΛΥΡΟΥ

(Π.Φ. 22895) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ-ΤΟΥΜΑΖΟΥ

(Π.Φ. 22896) ΗΡΩ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 22899) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 22900) ΜΕΛΑΝΗ ΚΑΝΤΑΡΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 22901) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 22902) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 23620) ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

(Π.Φ. 23628) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΟΥΜΗ

(Π.Φ. 23641) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 23642) ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΠΠΗ

(Π.Φ. 23644) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 23655) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΚΚΙΔΟΥ

(Π.Φ. 23662) ΑΝΝΑ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 23663) ΛΟΥΚΙΑ ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 23674) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 23675) ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

159

Page 12: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 23680) ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΤΑΛΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 25150) ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 25161) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΗ

(Π.Φ. 25176) ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΑΛΑΘΟΥΡΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 25193) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΠΥΡΤΑ

(Π.Φ. 25205) ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 25208) ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΡΑΤΗ

(Π.Φ. 25225) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 25661) ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 26169) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 26379) ΣΟΥΛΛΑ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 26380) ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 26381) ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 26382) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 26383) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

(Π.Φ. 26384) ΜΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 26385) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 26386) ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26388) ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

(Π.Φ. 26389) ΑΙΓΛΗ ΑΣΗΜΕΝΟΥ

(Π.Φ. 26390) ΑΝΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ

(Π.Φ. 26391) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΝΕΖΗ

(Π.Φ. 26392) ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26393) ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26394) ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 26396) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΟΥΝΑΡΗ

(Π.Φ. 26397) ΝΕΟΦΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΚΟΥ

(Π.Φ. 26398) ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 26399) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 26401) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26403) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 26405) ΑΘΗΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 26406) ΚΟΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 26407) ΓΙΟΥΛΑ ΙΩΣΗΦ

(Π.Φ. 26410) ΧΑΡΟΥΛΛΑ ΚΟΥΣΙΑΠΠΗ

(Π.Φ. 26413) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 26414) ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΤΤΗ

(Π.Φ. 26415) ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΛΑΜΠΗ

(Π.Φ. 26416) ΘΩΜΑΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 26417) ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 26418) ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26419) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ

(Π.Φ. 26422) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26424) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 26425) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 26427) ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΤΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26428) ΕΛΕΝΗ ΠΑΧΙΤΗ

160

Page 13: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 26430) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΙΠΗ

(Π.Φ. 26431) ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

(Π.Φ. 26433) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΕΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26435) ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26437) ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 26438) ΔΕΣΠΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 26439) ΑΓΓΕΛΑ ΤΤΑΚΚΑ

(Π.Φ. 26442) ΛΟΥΙΖΑ ΤΣΟΥΡΗ

(Π.Φ. 26443) ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΩ

(Π.Φ. 26448) ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 26449) ΧΑΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 26450) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26451) ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΛΟΗ

(Π.Φ. 26452) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 26453) ΦΑΝΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 26455) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 26456) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 26458) ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 26460) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 26461) ΧΡΥΣΩ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 26475) ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΥ

(Π.Φ. 26477) ΜΑΡΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26478) ΑΓΓΕΛΑ ΑΓΓΕΛΗ

(Π.Φ. 26480) ΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥΛΛΗΣ

(Π.Φ. 26481) ΚΟΥΛΛΑ ΙΩΑΚΕΙΜ

(Π.Φ. 26482) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 26483) ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 26484) ΑΝΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 27293) ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 27294) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ

(Π.Φ. 27295) ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 27297) ΜΑΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 27298) ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 27299) ΘΩΜΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 27300) ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 27301) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 27302) ΛΙΖΑ ΧΑΤΖΗΧΑΝΝΑ

(Π.Φ. 27304) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 27307) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 27308) ΠΑΙΒΗ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 27309) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΨΥΧΗ

(Π.Φ. 27311) ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 27312) ΕΛΠΙΔΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 27313) ΑΝΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

(Π.Φ. 27314) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ

(Π.Φ. 27315) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 27316) ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΧΑΠΕΣΙΗ

161

Page 14: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 27317) ΝΑΝΤΙΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ

(Π.Φ. 27318) ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΥΣΣΗΣ

(Π.Φ. 27320) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ

(Π.Φ. 27321) ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 27324) ΕΛΕΝΗ ΜΑΝΤΗ

(Π.Φ. 27326) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ

(Π.Φ. 27328) ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 27329) ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 27330) ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 27331) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

(Π.Φ. 27332) ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 27333) ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΤΑΝΙΟΥ

(Π.Φ. 27334) ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 27335) ΕΛΠΙΔΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 27336) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΤΖΙΟΥΒΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 27337) ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΕΤΤΑΣ

(Π.Φ. 27338) ΜΑΡΙΑ ΠΑΦΙΤΗ

(Π.Φ. 27340) ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΠΗΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 27341) ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 27342) ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΟΥΛΛΟΥ

(Π.Φ. 27344) ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 27345) ΣΤΕΛΛΑ ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 27346) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 27347) ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΟΥΘΟΣ

(Π.Φ. 27348) ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 27349) ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 27350) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

(Π.Φ. 27351) ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΡΙΧΙΝΑ

(Π.Φ. 27353) ΔΩΡΟΣ BAΛΙΑΝΤΗΣ

(Π.Φ. 27355) ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 27356) ΜΑΡΙΑ ΚΑΙΜΗ

(Π.Φ. 27357) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 27358) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ

(Π.Φ. 27360) ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 27361) ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 27363) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 27364) ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 27365) ΧΡΥΣΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 27366) ΝΑΤΑΛΥ ΕΚΤΩΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 27367) ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΥΤΥΧΙΟΥ

(Π.Φ. 27369) ΜΙΧΑΛΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

(Π.Φ. 27370) ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

(Π.Φ. 27372) ΖΗΝΑ ΘΕΟΤΗ-ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 27373) ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 27374) ΣΑΒΟΥΛΛA ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 27375) ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 27378) ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΝΝΑΒΑ

162

Page 15: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 27379) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΣΑΜΑΝΗ

(Π.Φ. 27380) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΥ

(Π.Φ. 27381) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΑΤΣΟΥΡΗ

(Π.Φ. 27382) ΜΑΡΙΑ ΚΛΑΜΠΑΝΕΒΑ

(Π.Φ. 27384) ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΥ

(Π.Φ. 27385) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑ ΚΟΣΜΑ

(Π.Φ. 27386) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΠΠΗ

(Π.Φ. 27387) ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΣΙΟΣ

(Π.Φ. 27741) ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗ

(Π.Φ. 28215) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 28224) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 28236) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΑΧΙΜΗΣ

(Π.Φ. 28242) ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 28255) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 28258) ΜΑΡΙΑ ΔΙΣΤΡΑ

(Π.Φ. 28261) ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 28282) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 28286) ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 28288) ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 28303) ΔΕΣΠΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 28310) ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

(Π.Φ. 28313) ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ

(Π.Φ. 28315) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΛΟΥΚΑ

(Π.Φ. 28324) ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 28333) ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 28338) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 28357) ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

(Π.Φ. 28374) ΑΝΘΟΥΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 28380) ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΩΛΗ-ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28392) ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 28393) ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 28398) ΧΡΥΣΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 28399) ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΡΗ

(Π.Φ. 28412) ΧΡΥΣΩ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 28413) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 17393) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 18801) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

(Π.Φ. 19648) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 20775) ΔΩΡΑ ΠΑΠΑΖΗΣΙΜΟΥ

(Π.Φ. 20806) ΑΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 20825) ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 22445) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΜΑΔΙΑΚΟΣ

(Π.Φ. 22590) ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 22621) ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 22630) ΧΡΥΣΩ ΖΑΝΤΗ

163

Page 16: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 22657) ΧΡΥΣΩ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 22662) ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 22673) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 22687) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 22871) ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΤΖΗ

(Π.Φ. 22878) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 22889) ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ-ΣΗΜΑΔΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 22891) ΑΓΑΘΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 22897) ΛΕΥΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 22898) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 23622) ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΡΓΥΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 23623) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

(Π.Φ. 23625) ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 23627) ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΙΑΓΚΟΥ

(Π.Φ. 23629) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 23630) ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 23632) ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 23633) ΕΦΗ ΖΗΝΙΕΡΗ

(Π.Φ. 23634) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 23635) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ

(Π.Φ. 23636) ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΣΙΑΛΗ-ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 23638) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 23639) ΜΑΡΟΥΛΑ ΚΑΝΑΡΗ

(Π.Φ. 23640) ΝΙΚΗ ΦΛΩΡΟΥ

(Π.Φ. 23643) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 23646) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 23648) ΕΛΕΝΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 23649) ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΕΙΡΟΥΔΗ

(Π.Φ. 23650) ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΓΟΥ

(Π.Φ. 23651) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΗΣ

(Π.Φ. 23653) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Π.Φ. 23654) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

(Π.Φ. 23656) ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ

(Π.Φ. 23657) ΜΑΡΙΑ ΜΥΛΟΡΔΟΥ

(Π.Φ. 23658) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 23660) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 23661) ΜΑΡΙΑ ΜΙΤΑ-ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

(Π.Φ. 23664) ΝΙΚΗ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ

(Π.Φ. 23666) ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 23667) ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΕΤΡΟΥ

(Π.Φ. 23670) ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΣΣΙΔΗΣ

(Π.Φ. 23671) ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 23672) ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΙΑΜΜΟΥΤΗΣ

(Π.Φ. 23673) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΙΡΙΒΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 23676) ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ

(Π.Φ. 23678) ΑΛΚΗΣΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 23679) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

164

Page 17: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 23682) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ

(Π.Φ. 23686) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΙΞΟΥ

(Π.Φ. 23687) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΦΡΙΞΟΥ

(Π.Φ. 23689) ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 23690) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΝΟΙΚΟΥ

(Π.Φ. 23692) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 23693) ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 23694) ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 23695) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 23697) ΜΑΡΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

(Π.Φ. 23776) ΣΤΕΛΛΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 25121) ΜΑΡΙΑ ΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 25122) ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 25123) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 25124) ΑΛΕΞΙΑ ΑΔΑΜΟΥ

(Π.Φ. 25125) ΠΑΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΗ

(Π.Φ. 25126) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 25128) ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 25129) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΡΚΑ

(Π.Φ. 25130) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΕΣΤΗ

(Π.Φ. 25131) ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ

(Π.Φ. 25132) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

(Π.Φ. 25133) ΕΛΕΝΗ ΒΑΛΙΑΝΤΗ

(Π.Φ. 25134) ΖΗΝΩΝΑΣ ΒΙΟΛΑΡΗ

(Π.Φ. 25136) ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΥΡΑ-ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

(Π.Φ. 25137) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 25138) ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΓΛΥΚΥ

(Π.Φ. 25139) ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25141) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 25142) ΑΡΓΥΡΟΥΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 25143) ΜΗΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 25144) ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

(Π.Φ. 25145) ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 25146) ΣΩΤΗΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 25147) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΕΛΛΗΝΑ-ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 25148) ΑΘΗΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 25149) ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΖΑΝΤΗ

(Π.Φ. 25152) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΟΦΑ

(Π.Φ. 25153) ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 25154) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 25157) ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 25158) ΒΑΚΙΑ ΚΑΙΜΗ

(Π.Φ. 25159) ΤΑΣΟΥΛΑ ΚΑΙΜΗ

(Π.Φ. 25160) ΓΕΩΡΓΟΥΛΛΑ ΚΑΝΤΑΡΗ

(Π.Φ. 25163) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΦΕΤΖΗ

(Π.Φ. 25164) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΟΙΛΙΑΡΗ

(Π.Φ. 25165) ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΚΟΙΛΙΑΡΗ

165

Page 18: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 25166) ΑΛΙΚΗ ΚΟΝΝΑΡΗ

(Π.Φ. 25167) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΟΝΝΑΡΗ

(Π.Φ. 25168) ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΠΠΗ

(Π.Φ. 25169) ΣΟΦΙΑ ΚΟΥΣΕΤΤΗ

(Π.Φ. 25170) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25172) ΠΑΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 25173) ΧΡΥΣΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 25174) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 3.2.19

(Π.Φ. 25175) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΡΕΣΤΗ

(Π.Φ. 25178) ΑΡΤΕΜΙΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 25179) ΒΑΣΟΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 25181) ΕΛΕΝΑ ΜΑΛΑΗ

(Π.Φ. 25182) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Π.Φ. 25183) ΜΑΡΙΝΑ ΜΕΛΑ

(Π.Φ. 25184) ΑΓΑΘΗ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Π.Φ. 25185) ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

(Π.Φ. 25186) ΜΑΡΙΑ ΜΟΥΡΟΥΤΗ

(Π.Φ. 25187) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 25189) ΣΤΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 25192) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

(Π.Φ. 25194) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 25195) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 25196) ΣΠΑΣΚΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ

(Π.Φ. 25197) ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

(Π.Φ. 25198) ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ

(Π.Φ. 25201) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

(Π.Φ. 25202) ΣΩΤΗΡΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 25203) ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 25206) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΕΥΑΓΟΡΟΥ

(Π.Φ. 25207) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΤΡΑΤΗ

(Π.Φ. 25209) ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25210) ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25211) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25212) ΔΩΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25213) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

(Π.Φ. 25215) ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥΓΚΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 25216) ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΛΛΗ

(Π.Φ. 25217) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΤΟΥΜΑΖΟΥ

(Π.Φ. 25219) ΔΑΦΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 25220) ΚΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 25221) ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 25222) ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

(Π.Φ. 25223) ΜΑΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 25224) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΒΙΟΛΑΡΗ

(Π.Φ. 25226) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 25227) ΑΝΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ

(Π.Φ. 25228) ΑΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

166

Page 19: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 25229) ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25230) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 25231) ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 25652) ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΓΙΑΓΚΟΥ

(Π.Φ. 25653) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΜΑΟΥ

(Π.Φ. 25655) ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 25656) ΔΕΣΠΩ ΖΙΝΤΙΛΗ

(Π.Φ. 25657) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25658) ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 25660) ΧΡΥΣΤΑΛΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ-ΒΡΑΧΙΜΗ

(Π.Φ. 25662) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 25663) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 25664) ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 25666) ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25687) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 25688) ΤΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 26162) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26240) ΑΛΙΚΗ ΠΟΛΥΔΩΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26241) ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΗ

(Π.Φ. 26242) ΡΙΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 26244) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 26246) ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ ΜΟΥΣΚΟΥ

(Π.Φ. 26247) ΜΑΡΙΑ ΠΙΕΡΗ

(Π.Φ. 26426) ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΧΑΡΙΔΗΜΟΥ

(Π.Φ. 27594) ΜΑΡΙΝΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 27598) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΑΤΣΕΛΗ

(Π.Φ. 27655) ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

(Π.Φ. 28216) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 28217) ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 28218) ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 28221) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 28222) ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 28223) ΑΛΕΞΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 28225) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 28226) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 28227) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 28228) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 28229) ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28230) ΑΡΙΣΤΗ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ

(Π.Φ. 28231) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΣΙΕΛΙΩΤΗ

(Π.Φ. 28232) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ

(Π.Φ. 28233) ΜΑΡΙΑ ΒΑΚΑΝΑ

(Π.Φ. 28234) ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΛΙΑΝΤΗ

(Π.Φ. 28235) ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 28238) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΔΗΣ

(Π.Φ. 28239) ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 28240) ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

167

Page 20: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 28241) ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 28243) ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 28244) ΜΥΡΟΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 28245) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 28247) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 28248) ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 28249) ΣΟΦΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 28250) ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 28252) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 28253) ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 28254) ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 28257) ΜΑΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ

(Π.Φ. 28259) ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΥΜΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 28262) ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 28264) ΤΖΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΛΛΗΝΑ

(Π.Φ. 28265) ΣΩΦΡΟΝΙΑ(ΦΡΟΣΩ) ΑΔΑΜΟΥ-ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

(Π.Φ. 28266) ΧΡΥΣΩ ΕΥΕΛΘΟΝΤΟΣ

(Π.Φ. 28270) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΟΡΠΑ

(Π.Φ. 28271) ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 28272) ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

(Π.Φ. 28273) ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

(Π.Φ. 28274) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

(Π.Φ. 28275) ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

(Π.Φ. 28276) ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

(Π.Φ. 28277) ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 28280) ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 28281) ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 28283) ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 28284) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 28285) ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 28287) ΧΡΥΣΩ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 28289) ΝΙΚΗ ΚΑΝΤΑΡΗ

(Π.Φ. 28290) ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ

(Π.Φ. 28291) ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

(Π.Φ. 28292) ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΝΟΥ

(Π.Φ. 28293) ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΠΕΠΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28294) ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΠΠΗ

(Π.Φ. 28295) ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΟΥΖΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28296) ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΟΥ

(Π.Φ. 28297) ΜΑΡΙΑ ΚΥΝΗΓΟΥ

(Π.Φ. 28298) ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 28299) ΜΑΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 28300) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28301) ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 28302) ΑΝΝΙΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 28304) ΕΛΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 28305) ΣΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

168

Page 21: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 28307) ΝΤΙΝΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 28308) ΟΛΓΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 28309) ΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

(Π.Φ. 28312) ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΑΣΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28314) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28317) ΣΑΒΟΥΛΛΑ ΜΗΛΙΚΟΥΡΗ

(Π.Φ. 28318) ΒΕΡΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ

(Π.Φ. 28319) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 28320) ΞΑΝΘΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 28321) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 28322) ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 28325) ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 28326) ΣΩΤΗΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 28327) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 28328) ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΣΙΑ

(Π.Φ. 28329) ΜΗΝΑΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 28330) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 28331) ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 28334) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 28335) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 28336) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ

(Π.Φ. 28337) ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28339) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 28340) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 28341) ΚΥΠΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 28342) ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΣ

(Π.Φ. 28343) ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28346) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΠΑΥΛΟΥ

(Π.Φ. 28348) ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΠΑΦΙΤΟΥ

(Π.Φ. 28349) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 28350) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΕΛΗΣ

(Π.Φ. 28351) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 28353) ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

(Π.Φ. 28354) ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

(Π.Φ. 28358) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 28359) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 28360) ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 28361) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 28362) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΚΚΑΣ

(Π.Φ. 28363) ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ

(Π.Φ. 28364) ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΟΚΟΥΡΟΥ

(Π.Φ. 28366) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΟΛΩΜΟΥ

(Π.Φ. 28367) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΥΡΜΕΛΗ

(Π.Φ. 28368) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 28369) ΑΝΝΑ ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 28370) ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 28372) ΕΛΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

169

Page 22: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 28373) ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 28375) ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 28377) ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 28378) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΦΟΥΝΑ

(Π.Φ. 28379) ΘΑΛΕΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 28381) ΙΩΑΝΝΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

(Π.Φ. 28382) ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑ

(Π.Φ. 28383) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΤΟΥΜΠΗΣ

(Π.Φ. 28384) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 28385) ΕΥΤΕΡΠΗ ΤΣΙΑΜΕΖΗ

(Π.Φ. 28386) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΑΙΔΩΝΟΣ

(Π.Φ. 28387) ΚΟΥΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 28388) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΦΡΑΓΓΟΥΛΛΗ

(Π.Φ. 28390) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΥΔΑ

(Π.Φ. 28394) ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 28396) ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 28397) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 28400) ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

(Π.Φ. 28401) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

(Π.Φ. 28403) ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 28404) ΜΙΧΑΗΛΙΝΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 28405) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗ

(Π.Φ. 28406) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 28407) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΗΣΤΟΥ

(Π.Φ. 28410) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 28411) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 28414) ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 28415) ΜΑΡΙΑ ΖΩΝΙΑ

(Π.Φ. 28416) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28417) ΑΓΓΕΛΑ ΧΑΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 28428) ΣΩΤΗΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 28429) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΑΠΑΛΗΣ

(Π.Φ. 28464) ΦΩΤΟΥΛΛΑ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ

(Π.Φ. 29130) ΜΑΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 29131) ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 29132) ΕΡΜΙΟΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 29133) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 29134) ΦΑΝΟΥΛΑ ΓΟΝΑΤΑ-ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 29135) ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 29136) ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 29137) ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 29138) ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 29139) ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

(Π.Φ. 29140) ΑΛΕΞΙΑ ΑΣΠΡΗ

(Π.Φ. 29141) ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 29142) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 29143) ΚΟΡΙΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ

170

Page 23: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 29145) ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 29147) ΜΑΡΙΟΣ ΖΟΡΠΑΣ

(Π.Φ. 29148) ΔΕΣΠΩ ΘΕΟΔΩΡΟΥ-ΝΙΚΟΛΑ

(Π.Φ. 29149) ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 29150) ΕΛΕΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 29151) ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 29152) ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 29153) ΦΩΤΟΥΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 29154) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΗ

(Π.Φ. 29155) ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΑ

(Π.Φ. 29156) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΝΟΥΝΗ

(Π.Φ. 29159) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 29160) ΛΟΥΚΙΑ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 29161) ΜΙΧΑΗΛΙΝΑ ΛΕΥΤΕΡΗ

(Π.Φ. 29162) ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 29163) ΜΥΡΟΥΛΑ ΜΕΛΕΤΙΟΥ

(Π.Φ. 29164) ΘΕΚΛΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 29165) ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

(Π.Φ. 29166) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

(Π.Φ. 29167) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΟΥΤΤΗ

(Π.Φ. 29168) ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 29169) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 29170) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

(Π.Φ. 29171) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ

(Π.Φ. 29172) ΜΑΡΙΝΑ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

(Π.Φ. 29173) ΦΑΝΗ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

(Π.Φ. 29174) ΠΑΟΛΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 29175) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 29176) ΕΛΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

(Π.Φ. 29178) ΛΟΥΚΙΑ ΠΑΤΣΑΛΟΥ

(Π.Φ. 29179) ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥ

(Π.Φ. 29180) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΣΑ

(Π.Φ. 29181) ΜΑΡΩ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 29182) ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 29183) ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 29185) ΡΩΞΑΝΗ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 29186) ΑΞΙΟΘΕΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 29187) ΜΑΡΙΑ ΣΩΖΟΥ

(Π.Φ. 29188) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΙΦΑ-ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ

(Π.Φ. 29189) ΛΕΥΚΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

(Π.Φ. 29190) ΕΛΕΝΗ ΦΑΚΚΙΤΑ

(Π.Φ. 29191) ΜΑΡΙΑ ΦΩΚΑ

(Π.Φ. 29193) ΑΝΤΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 29195) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 29196) ΕΛΕΝΑ ΚΟΓΚΟΡΟΖΗ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 29197) ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 29198) ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

171

Page 24: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 29199) ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 29200) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 29201) ΑΡΙΣΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 29263) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

(Π.Φ. 29287) ΒΙΟΛΕΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΒΑ

(Π.Φ. 29288) ΦΑΝΟΥΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 29814) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 29815) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΝΤΡΕΟΥ-ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 29816) ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 29817) ΚΑΙΤΗ ΖΕΝΙΟΥ

(Π.Φ. 29818) ΕΛΕΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 29819) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 29820) ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΗ

(Π.Φ. 29822) ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

(Π.Φ. 29823) ΗΒΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 29824) ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 29825) ΛΟΥΚΙΑ ΛΟΥΚΑ

(Π.Φ. 29826) ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

(Π.Φ. 29827) ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ

(Π.Φ. 29829) ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

(Π.Φ. 29830) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 29831) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 29832) ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 29834) ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΠΑΣ

(Π.Φ. 29835) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

(Π.Φ. 29836) ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Π.Φ. 29837) ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

(Π.Φ. 29838) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΙΜΟΘΕΟΥ

(Π.Φ. 29839) ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΙΦΑΣ

(Π.Φ. 29841) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΒΙΛΗΣ

(Π.Φ. 29843) ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 29844) ΒΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 29845) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 29846) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 29847) ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 30570) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 30571) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 30572) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΣ

(Π.Φ. 30573) ΕΛΕΝΗ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ-ΣΥΜΕΟΥ

(Π.Φ. 30575) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 30576) ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΗ

(Π.Φ. 30577) ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 30579) ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΛΛΑΓΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 30581) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 30582) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 30583) ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 30584) ΚΥΠΡΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

172

Page 25: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 30585) ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 30587) ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 30588) ΠΟΠΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 30589) ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 30590) ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 30592) ΒΑΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 30593) ΕΛΕΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 30595) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 30596) ΜΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 30597) ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30598) ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 30599) ΒΑΣΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 30600) ΕΛΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30602) ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30603) ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

(Π.Φ. 30605) ΜΗΝΟΔΩΡΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

(Π.Φ. 30606) ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΛΙΑΝΤΗ

(Π.Φ. 30607) ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ

(Π.Φ. 30608) ΛΟΥΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 30609) ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 30610) ΑΛΕΞΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 30611) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 30613) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 30614) ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΣΣΙΑΣ

(Π.Φ. 30615) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΥΩΝΗ

(Π.Φ. 30617) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΣΙΑΛΗ

(Π.Φ. 30618) ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 30619) ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ

(Π.Φ. 30620) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΡΥΩΝΗ

(Π.Φ. 30621) ΕΛΕΝΗ ΒΥΡΑ

(Π.Φ. 30623) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ ΓΑΒΡΙΗΛ

(Π.Φ. 30624) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΓΑΛΑΤΗ

(Π.Φ. 30626) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΛΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

(Π.Φ. 30627) ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 30628) ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 30629) ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30630) ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30631) ΓΙΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30632) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30633) ΛΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30634) ΛΟΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30636) ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30638) ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30639) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30640) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30641) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΣΙΑΤΗ

(Π.Φ. 30642) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΓΚΟΥ

173

Page 26: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 30643) ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

(Π.Φ. 30644) ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΩΡΚΑΤΖΙΗ

(Π.Φ. 30645) ΜΑΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30646) ΣΤΕΛΛΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30647) ΑΘΗΝΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

(Π.Φ. 30648) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

(Π.Φ. 30649) ΟΡΕΣΤΕΙΑ ΔΑΦΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30650) ΑΝΤΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30651) ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30652) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30653) ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30654) ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30655) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30656) ΕΥΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 30658) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 30659) ΜΑΡΘΑ ΔΙΑΚΟΥΡΤΗ

(Π.Φ. 30660) ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

(Π.Φ. 30662) ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30663) ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 30664) ΡΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 30665) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

(Π.Φ. 30666) ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30667) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30668) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 30669) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 30670) ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΝΟΣ

(Π.Φ. 30671) ΜΑΡΙΑ ΖΑΤΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΗ

(Π.Φ. 30674) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΣΙΜΑ

(Π.Φ. 30675) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 30676) ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

(Π.Φ. 30677) ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 30678) ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ

(Π.Φ. 30679) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

(Π.Φ. 30680) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

(Π.Φ. 30681) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 30682) ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 30683) ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 30684) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 30685) ΣΤΕΛΛΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 30687) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΕΡΟΚΗΠΙΔΗΣ

(Π.Φ. 30688) ΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 30689) ΜΑΡΘΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30690) ΑΝΘΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30691) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30692) ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30693) ΕΛΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30694) ΘΕΟΔΩΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

174

Page 27: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 30695) ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30696) ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30697) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30698) ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30700) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΗΣ

(Π.Φ. 30701) ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΑΗΣ

(Π.Φ. 30702) ΣΤΑΛΩ ΜΟΡΓΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 30703) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

(Π.Φ. 30704) ΕΛΕΝΗ-ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΡΑΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 30707) ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥ

(Π.Φ. 30708) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΦΕΤΖΗ

(Π.Φ. 30709) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΨΗ

(Π.Φ. 30710) ΜΑΡΙΑ ΚΙΝΕΖΟΥ

(Π.Φ. 30711) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΙΝΤΗΣ

(Π.Φ. 30712) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

(Π.Φ. 30713) ΕΛΕΝΗ ΚΟΝΤΟΥ-ΤΣΑΚΝΑΚΗ

(Π.Φ. 30714) ΑΝΘΗ ΚΟΥΛΛΑ

(Π.Φ. 30715) ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΛΛΟΥΡΟΥ

(Π.Φ. 30716) ΣΩΦΡΟΝΟΥΛΑ ΚΟΥΜΟΥΡΟΥ

(Π.Φ. 30717) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΠΠΗ

(Π.Φ. 30718) ΛΙΝΑ ΚΟΥΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30719) ΡΙΑΝΑ ΚΟΥΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30720) ΑΝΘΗ ΚΟΥΡΜΟΥΖΟΥ

(Π.Φ. 30721) ΒΕΝΕΛΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΑΡΗ

(Π.Φ. 30722) ΗΛΙΑΝΑ ΚΟΥΡΤΕΛΛΟΥ

(Π.Φ. 30724) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 30725) ΧΑΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 30726) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 30727) ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 30729) ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 30731) ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 30732) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30733) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 30734) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 30736) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 30737) ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 30738) ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 30739) ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑ

(Π.Φ. 30740) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

(Π.Φ. 30741) ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ

(Π.Φ. 30742) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

(Π.Φ. 30743) ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

(Π.Φ. 30745) ΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

(Π.Φ. 30747) ΝΙΚΗ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30748) ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΠΕΤΡΙΤΗ

(Π.Φ. 30749) ΙΟΥΛΙΕΤΤΑ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 30750) ΜΑΡΙΑ ΛΟΙΖΟΥ

175

Page 28: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 30752) ΛΕΙΑ ΛΟΥΚΑ

(Π.Φ. 30753) ΛΟΥΚΙΑΝΑ ΛΟΥΚΑ

(Π.Φ. 30754) ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΜΑΚΟΣ

(Π.Φ. 30755) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΜΑΚΕΔΟΝΑ

(Π.Φ. 30756) ΙΟΥΛΙΑ ΜΑΜΑ-ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 30757) ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΙΗΠΑ

(Π.Φ. 30758) ΘΩΜΑΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

(Π.Φ. 30759) ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΙΑΣ

(Π.Φ. 30760) ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΡΤΗΣ

(Π.Φ. 30762) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΣΙΑΣ

(Π.Φ. 30763) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Π.Φ. 30765) ΑΝΤΡΗ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ-ΜΑΥΡΟΓΙΑΚΟΥΜΟΥ

(Π.Φ. 30766) ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

(Π.Φ. 30767) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΣΑΡΙΤΗ

(Π.Φ. 30769) ΜΑΡΙΑ ΜΕΣΑΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 30770) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΗ

(Π.Φ. 30771) ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΕΣΤΑΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 30772) ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΗΛΙΚΟΥΡΗ

(Π.Φ. 30773) ΔΕΣΠΩ ΜΗΝΑ

(Π.Φ. 30774) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ ΜΙΚΑΛΛΗ

(Π.Φ. 30775) ΜΑΡΘΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 30776) ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 30777) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 30778) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 30779) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 30780) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 30782) ΛΕΥΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30783) ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30784) ΛΑΜΠΗΔΟΝΑ ΜΝΑΣΩΝΟΣ

(Π.Φ. 30785) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 30786) ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΟΥΣΚΟΥ

(Π.Φ. 30787) ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑ

(Π.Φ. 30789) ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΥΡΑΤΙΔΗΣ

(Π.Φ. 30790) ΕΛΕΝΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

(Π.Φ. 30791) ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΑΟΥΜ

(Π.Φ. 30792) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 30793) ΜΥΡΟΥΛΑ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 30794) ΑΝΝΑ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 30795) ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 30799) ΕΦΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30800) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 30801) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 30802) ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 30803) ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 30805) ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 30806) ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 30807) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

176

Page 29: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 30808) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 30809) ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 30811) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

(Π.Φ. 30813) ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

(Π.Φ. 30814) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 30815) ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 30816) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 30817) ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 30818) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 30819) ΠΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 30821) ΦΩΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 30822) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 30823) ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 30825) ΑΝΤΡΗ ΠΑΝΑΡΗ

(Π.Φ. 30827) ΝΕΟΦΥΤΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30828) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΟΤΤΟΥ

(Π.Φ. 30829) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30830) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30832) ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 30834) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ

(Π.Φ. 30835) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 30836) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30837) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30838) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΟΥΤΣΟΥ

(Π.Φ. 30839) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΗ

(Π.Φ. 30840) ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΠΟΥΝΑ

(Π.Φ. 30841) ΘΕΟΦΙΛΑ ΠΑΤΣΑΛΗ

(Π.Φ. 30842) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 30843) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΤΣΑΛΟΥ

(Π.Φ. 30844) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΥΛΟΥ

(Π.Φ. 30845) ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥ

(Π.Φ. 30846) ΑΝΤΡΗ ΠΕΤΡΟΥ

(Π.Φ. 30847) ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΥ

(Π.Φ. 30848) ΜΑΡΙΟΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ

(Π.Φ. 30849) ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΟΝΤΟΣ

(Π.Φ. 30850) ΜΑΡΙΑ ΠΟΤΑΜΑΡΗ

(Π.Φ. 30851) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΙΤΟΥ

(Π.Φ. 30853) ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

(Π.Φ. 30854) ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

(Π.Φ. 30855) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΡΟΥΣΙΑ

(Π.Φ. 30856) ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 30857) ΣΤΕΛΛΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 30858) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 30859) ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 30861) ΝΙΚΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30862) ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΑΞΙΑΤΕ

(Π.Φ. 30863) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΙΑΤΗΣ

177

Page 30: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 30864) ΜΑΡΙΑ ΣΚΕΜΠΕΤΖΗ-ΤΣΟΜΠΑΝΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 30865) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ

(Π.Φ. 30867) ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΡΜΕΛΗ

(Π.Φ. 30870) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 30871) ΝΕΟΦΥΤΑ ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 30872) ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 30875) ΑΘΗΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 30877) ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 30878) ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

(Π.Φ. 30879) ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 30880) ΕΛΕΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 30881) ΘΕΛΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 30883) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΧΙΖΑΣ

(Π.Φ. 30884) ΑΝΝΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

(Π.Φ. 30885) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

(Π.Φ. 30886) ΕΛΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30887) ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30888) ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30889) ΣΩΦΡΟΝΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ

(Π.Φ. 30890) ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

(Π.Φ. 30891) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

(Π.Φ. 30892) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΤΙΦΑ-ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 30893) ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ΤΟΜΑΣΙΔΗΣ

(Π.Φ. 30894) ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

(Π.Φ. 30895) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥΜΠΗ

(Π.Φ. 30896) ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΟΦΗ

(Π.Φ. 30897) ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

(Π.Φ. 30898) ΑΓΑΘΗ ΤΡΙΓΓΑ

(Π.Φ. 30899) ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ

(Π.Φ. 30900) ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30901) ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΚΚΑ

(Π.Φ. 30903) ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΚΑ

(Π.Φ. 30904) ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΑΚΟΝΤΗΣ

(Π.Φ. 30905) ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 30906) ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 30907) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 30908) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 30909) ΝΙΚΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ

(Π.Φ. 30910) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΕΤΡΟΥ-ΦΟΥΚΚΑΡΗ

(Π.Φ. 30911) ΑΝΤΡΗ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

(Π.Φ. 30913) ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΚΑΣ

(Π.Φ. 30914) ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ

(Π.Φ. 30915) ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 30916) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 30917) ΒΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 30918) ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 30919) ΕΛΠΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

178

Page 31: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 30921) ΜΟΡΦΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 30922) ΞΕΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 30923) ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 30924) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΣΙΕΧΑΠ

(Π.Φ. 30925) ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΧΑΡΗ

(Π.Φ. 30926) ΚΥΠΡΟΥΛΛΑ ΧΑΡΗ

(Π.Φ. 30928) ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

(Π.Φ. 30929) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ

(Π.Φ. 30930) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 30931) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΤΖΗΛΕΟΝΤΗ

(Π.Φ. 30933) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 30935) ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΞΕΝΗΣ

(Π.Φ. 30936) ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 30937) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 30938) ΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 30939) ΕΛΕΝΑ ΧΙΩΤΗ

(Π.Φ. 30940) ΖΩΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30941) ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 30943) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 30944) ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 30945) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 30946) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 30948) ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 30950) ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 30951) ΚΟΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 30952) ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 30953) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 30955) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 30956) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 30957) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 30958) ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 30959) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 30960) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 32430) ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 32431) ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32433) ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 32434) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 32436) ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 32437) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 32438) ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 32439) ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 32440) ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 32441) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 32442) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32443) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32444) ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 32445) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΛΑΜΗ

179

Page 32: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 32446) ΑΥΓΗ ΒΟΣΚΟΥ

(Π.Φ. 32447) ΒΑΣΩ ΒΥΡΑ

(Π.Φ. 32448) ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 32449) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 32450) ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 32451) ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 32452) ΜΗΝΑ ΓΛΥΚΗ

(Π.Φ. 32454) ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 32455) ΣΑΒΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 32456) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

(Π.Φ. 32457) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΖΗΝΩΝΟΣ

(Π.Φ. 32458) ΟΛΥΜΠΙΑ ΖΗΝΩΝΟΣ

(Π.Φ. 32459) ΠΡΑΞΟΥΛΑ ΖΗΝΩΝΟΣ

(Π.Φ. 32460) ΚΩΣΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 32461) ΘΕΟΔΩΡΑ ΗΡΑΚΛΗ

(Π.Φ. 32463) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 32464) ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

(Π.Φ. 32465) ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 32466) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32467) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 32468) ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 32469) ΑΛΕΞΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 32471) ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 32472) ΕΥΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 32473) ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 32474) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 32475) ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΚΟΥΣΙΑ

(Π.Φ. 32476) ΣΟΦΙΑ ΚΑΜΟΥΓΙΑΡΟΥ

(Π.Φ. 32477) ΜΑΡΙΝΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

(Π.Φ. 32478) ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ

(Π.Φ. 32479) ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΚΟΝΤΟΥ

(Π.Φ. 32480) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ

(Π.Φ. 32481) ΣΟΦΙΑ ΖΗΣΟΥΛΗ

(Π.Φ. 32482) ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΑΣΑΣ

(Π.Φ. 32483) ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 32484) ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 32486) ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 32487) ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ

(Π.Φ. 32488) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32489) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 32490) ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 32492) ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΞ

(Π.Φ. 32493) ΜΑΡΙΤΑ ΛΑΜΠΡΙΑ

(Π.Φ. 32494) ΕΛΕΝΗ ΛΕΙΨΟΥ

(Π.Φ. 32495) ΝΙΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 32496) ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 32497) ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

180

Page 33: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 32498) ΜΑΡΙΑ ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ

(Π.Φ. 32499) ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΜΕΛΑ

(Π.Φ. 32500) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

(Π.Φ. 32502) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΜΙΣΙΑΛΗ

(Π.Φ. 32503) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 32504) ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 32505) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΔΕΣΤΟΥ

(Π.Φ. 32506) ΦΛΩΡΑ ΜΟΥΖΟΥΡΑ

(Π.Φ. 32508) ΡΕΒΕΚΚΑ ΜΥΛΟΡΔΟΥ

(Π.Φ. 32509) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 32510) ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 32511) ΑΝΤΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 32512) ΚΑΛΙΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 32513) ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32514) ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 32515) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 32516) ΜΑΡΙΑ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

(Π.Φ. 32517) ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

(Π.Φ. 32518) ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΟΥΖΟΥΝΗ

(Π.Φ. 32519) ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 32520) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 32521) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 32522) ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 32523) ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 32524) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32525) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 32526) ΖΗΝΟΒΙΑ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32527) ΑΥΓΟΥΣΤΑ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

(Π.Φ. 32528) ΝΙΚΗ ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 32529) ΔΕΣΠΩ ΡΩΣΣΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32530) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΡΩΤΗ

(Π.Φ. 32531) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 32532) ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

(Π.Φ. 32533) ΑΝΤΡΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32534) ΕΛΕΝΗ ΣΕΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 32535) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 32537) ΘΑΛΕΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 32538) ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 32539) ΑΝΤΡΙΑ ΣΤΑΣΗ

(Π.Φ. 32540) ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32541) ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 32542) ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΕΚΑ

(Π.Φ. 32544) ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 32545) ΚΟΥΛΑ ΣΥΓΧΑΡΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 32546) ΙΑΚΩΒΟΣ ΣΥΡΙΜΗΣ

(Π.Φ. 32548) ΕΛΕΝΗ ΤΟΜΑΣΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32549) ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

181

Page 34: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 32550) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ

(Π.Φ. 32552) ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 32553) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 32554) ΛΟΥΚΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 32555) ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 32556) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 32557) ΣΟΦΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 32558) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 32559) ΕΛΙΝΑ ΧΑΤΖΗΜΗΝΑ

(Π.Φ. 32560) ΕΛΕΝΑ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

(Π.Φ. 32561) ΑΓΓΕΛΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 32563) ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 32565) ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 32566) ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 32567) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 33617) ΑΒΡΑΑΜ ΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 33618) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 33619) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 33620) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΗ

(Π.Φ. 33621) ΛΟΥΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ

(Π.Φ. 33622) ΦΑΝΗ ΑΛΛΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 33624) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 33625) ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 33626) ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 33628) ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 33629) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 33630) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΘΑΝΟΥ

(Π.Φ. 33631) ΣΤΕΛΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 33632) ΦΑΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 33633) ΞΕΝΟΥΛΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

(Π.Φ. 33634) ΜΑΡΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΗ

(Π.Φ. 33635) ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 33636) ΕΛΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 33637) ΑΝΤΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 33638) ΜΑΡΙΑ ΒΥΡΑ

(Π.Φ. 33640) ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

(Π.Φ. 33641) ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33642) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33643) ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33644) ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33645) ΣΟΥΖΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33646) ΧΡΥΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33647) ΑΝΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 33648) ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 33649) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 33650) ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 33651) ΑΡΕΤΗ ΔΟΥΜΑΡΑΠΗ

182

Page 35: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 33652) ΜΑΡΙΑ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ

(Π.Φ. 33653) ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 33654) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 33656) ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΡΤΗΛΑ

(Π.Φ. 33657) ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Π.Φ. 33658) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Π.Φ. 33659) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Π.Φ. 33662) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ

(Π.Φ. 33663) ΑΝΘΙΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 33665) ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33666) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 33667) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 33668) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

(Π.Φ. 33669) ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 33670) ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 33671) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΓΝΑΤΙΟΥ-ΚΟΛΩΝΑ

(Π.Φ. 33672) ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

(Π.Φ. 33673) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 33675) ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 33677) ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 33678) ΓΙΟΥΛΙΑ ΚΑΜΕΡΗ

(Π.Φ. 33679) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ

(Π.Φ. 33680) ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

(Π.Φ. 33681) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΩΓΕΑ

(Π.Φ. 33682) ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΑΠΗ

(Π.Φ. 33683) ΒΑΣΟΥΛΛΑ ΚΑΣΙΑ

(Π.Φ. 33684) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΚΟΛΟΥ

(Π.Φ. 33685) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΙΛΙΑΡΗΣ

(Π.Φ. 33686) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΟΚΟΤΣΗ

(Π.Φ. 33687) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΚΟΣΜΑ

(Π.Φ. 33688) ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΜΗ

(Π.Φ. 33691) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

(Π.Φ. 33692) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 33693) ΧΛΟΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 33694) ΣΟΛΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

(Π.Φ. 33696) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 33697) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 33698) ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 33699) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 33700) ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 33702) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 33703) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 33704) ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 33705) ΔΕΣΠΩ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

(Π.Φ. 33706) ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33707) ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33708) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

183

Page 36: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 33709) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33710) ΜΙΝΑ ΜΙΧΑΛΑ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

(Π.Φ. 33711) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΛΥΒΑ

(Π.Φ. 33712) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΟΝΟΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33713) ΑΝΝΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ

(Π.Φ. 33714) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 33715) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

(Π.Φ. 33716) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑ

(Π.Φ. 33717) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 33718) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 33719) ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33720) ΣΩΤΗΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΗ

(Π.Φ. 33721) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 33723) ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΜΠΟΡΗ

(Π.Φ. 33724) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 33725) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 33726) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 33727) ΔΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 33728) ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 33729) ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33731) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33732) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 33733) ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33734) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΗ

(Π.Φ. 33735) ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΛΟΥ

(Π.Φ. 33736) ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΠΕΓΕΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 33737) ΝΑΝΤΙΑ ΠΕΡΔΙΚΟY

(Π.Φ. 33738) ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

(Π.Φ. 33739) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 33741) ΕΛΕΑΝΑ ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 33742) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

(Π.Φ. 33743) ΓΙΑΝΝΑ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

(Π.Φ. 33744) ΝΙΚΟΛ-ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΠΟΜΟΝΗ

(Π.Φ. 33746) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

(Π.Φ. 33747) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

(Π.Φ. 33748) ΜΗΛΙΑ ΡΑΛΛΗ

(Π.Φ. 33749) ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΟΥΚΚΑ

(Π.Φ. 33750) ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΥΣΟΥ

(Π.Φ. 33751) ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 33752) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΑΝΤΗ

(Π.Φ. 33753) ΣΕΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33754) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΙΑΤΗ

(Π.Φ. 33755) ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΟΡΔΗ

(Π.Φ. 33756) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΥΡΟΥΚΛΗ

(Π.Φ. 33757) ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

(Π.Φ. 33760) ΚΟΡΑΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 33761) ΜΑΡΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ

184

Page 37: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 33762) ΜΑΡΙΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ

(Π.Φ. 33763) ΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΖΗ

(Π.Φ. 33764) ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΤΡΑΠΑΛΗΣ

(Π.Φ. 33765) ΑΛΕΞΙΑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

(Π.Φ. 33766) ΜΠΕΑΤΑ ΑΛΔΟΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ

(Π.Φ. 33767) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΑΚΚΑ

(Π.Φ. 33768) ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΗ

(Π.Φ. 33769) ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΤΣΗ

(Π.Φ. 33770) ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΤΟΥΜΠΑ

(Π.Φ. 33772) ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 33773) ΕΛΕΝΗ ΦΩΚΑ

(Π.Φ. 33774) ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΜΠΟΥΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 33776) ΑΝΤΡΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 33777) ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 33779) ΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 33780) ΣΤΕΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 33781) ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 33782) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 33783) ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 33785) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ

(Π.Φ. 33786) ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 33787) ΑΝΤΡΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ

(Π.Φ. 33788) ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33789) ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33790) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 33791) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 33792) ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 33794) ΣΒΕΤΛΑΝΑ ΨΑΡΑ

(Π.Φ. 33795) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΨΕΥΔΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 33917) ΣΥΛΒΙΑ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ-ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34382) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 34384) ΕΛΕΝΑ ΑΔΑΜΟΥ

(Π.Φ. 34387) ΑΝΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

(Π.Φ. 34389) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 34391) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 34392) ΜΑΡΙΚΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 34393) ΚΟΥΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

(Π.Φ. 34394) ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

(Π.Φ. 34396) ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 34397) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 34398) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 34399) ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 34401) ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

(Π.Φ. 34402) ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΥΜΑΤΑ

(Π.Φ. 34403) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΣΙΑ

(Π.Φ. 34404) ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΗΣ

(Π.Φ. 34405) ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΡΝΑΒΑ

185

Page 38: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 34409) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 34410) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 34412) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΚΤΩΡΟΣ

(Π.Φ. 34413) ΑΝΤΡΗ ΒΙΟΛΑΡΗ

(Π.Φ. 34415) ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΑΝΩΜΑΤΗ

(Π.Φ. 34416) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ

(Π.Φ. 34417) ΘΕΤΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 34418) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 34419) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 34420) ΓΙΑΝΝΑ ΣΚΑΡΗ

(Π.Φ. 34421) ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 34422) ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 34423) ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 34424) ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 34425) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΓΙΑΓΚΟΥ

(Π.Φ. 34426) ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗ

(Π.Φ. 34427) ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΗ

(Π.Φ. 34428) ΜΕΛΙΝΑ ΓΙΑΣΟΥΜΗ

(Π.Φ. 34429) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΑΚΤΥΛΙΔΗ

(Π.Φ. 34430) ΗΛΙΑΝΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 34433) ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 34434) ΑΝΤΡΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 34435) ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ

(Π.Φ. 34436) ΜΑΡΙΑ ΕΦΡΑΙΜΗ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

(Π.Φ. 34437) ΠΕΤΡΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ

(Π.Φ. 34438) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΖΥΜΑΡΑ

(Π.Φ. 34439) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 34440) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 34441) ΔΕΣΠΩ ΗΛΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 34442) ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ

(Π.Φ. 34443) ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

(Π.Φ. 34444) ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 34445) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 34446) ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

(Π.Φ. 34447) ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

(Π.Φ. 34448) ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

(Π.Φ. 34449) ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 34450) ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ

(Π.Φ. 34451) ΕΛΕΝΗ ΙΑΚΩΒΙΔΗ

(Π.Φ. 34452) ΧΑΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34453) ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34454) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34455) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34456) ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34457) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34458) ΡΟΔΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34459) ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΖΑΜΙΑ

186

Page 39: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 34460) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΚΑΖΑΡΑ

(Π.Φ. 34461) ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΥΛΛΗ

(Π.Φ. 34462) ΑΝΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΚΟΥΡΗ

(Π.Φ. 34463) ΕΛΕΝΑ ΚΑΠΕΛΑ

(Π.Φ. 34464) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34465) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΠΑΣΙΤΗ

(Π.Φ. 34466) ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΑΠΗ

(Π.Φ. 34468) ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΚΟΥΛΟΣ

(Π.Φ. 34469) ΔΩΡΑ ΚΟΛΑΝΗ

(Π.Φ. 34470) ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΛΟΒΟΥ

(Π.Φ. 34471) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΝΑΡΗΣ

(Π.Φ. 34472) ΑΡΕΤΗ ΚΟΡΑΣΗ

(Π.Φ. 34473) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ

(Π.Φ. 34474) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΜΟΥΡΟΣ

(Π.Φ. 34475) ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 34476) ΚΟΥΛΑ ΚΟΥΡΤΕΛΛΑ

(Π.Φ. 34477) ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΚΥΠΡΟΥ

(Π.Φ. 34478) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 34479) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 34480) ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 34481) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 34482) ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ

(Π.Φ. 34483) ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

(Π.Φ. 34484) ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 34485) ΑΘΗΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 34486) ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 34487) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 34488) ΜΑΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 34489) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 34490) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 34491) ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

(Π.Φ. 34492) ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

(Π.Φ. 34493) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 34494) ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 34495) ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΟΥΚΑ

(Π.Φ. 34496) ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΟΥΚΑ

(Π.Φ. 34497) ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΕΚΚΙΔΗ

(Π.Φ. 34498) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΛΕΚΚΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34499) ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΜΑΗΣ

(Π.Φ. 34500) ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ ΜΑΝΤΖΟΥΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34501) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΟΥ

(Π.Φ. 34502) ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΚΟΥ

(Π.Φ. 34503) ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΜΑΤΣΕΝΤΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34504) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34505) ΜΑΡΘΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

(Π.Φ. 34506) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

(Π.Φ. 34507) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΝΑ

187

Page 40: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 34508) ΜΑΡΙΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥΣ

(Π.Φ. 34509) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 34511) ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 34512) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 34514) ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΜΟΔΕΣΤΟΥ

(Π.Φ. 34516) ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 34517) ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 34518) ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 34519) ΝΙΚΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 34520) ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 34522) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΛΑΜΑ

(Π.Φ. 34523) ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

(Π.Φ. 34524) ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΜΠΑΚΑ

(Π.Φ. 34525) ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 34526) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 34527) ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 34528) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 34529) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 34530) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 34531) ΑΓΓΕΛΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

(Π.Φ. 34532) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ

(Π.Φ. 34533) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 34534) ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34535) ΘΕΟΦΑΝΩ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

(Π.Φ. 34536) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΛΑΤΑΣ

(Π.Φ. 34537) ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΡΠΟΥΝΑ

(Π.Φ. 34538) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΠΑΥΛΟΥ

(Π.Φ. 34539) ΜΑΡΙΑ ΠΑΦΙΤΗ

(Π.Φ. 34540) ΕΛΛΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34541) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥ

(Π.Φ. 34545) ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

(Π.Φ. 34546) ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

(Π.Φ. 34547) ΑΝΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΥΛΛΗ

(Π.Φ. 34548) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΛΗΣ

(Π.Φ. 34549) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΟΥΡΓΟΥΡΗ

(Π.Φ. 34550) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΟΥΡΟΥ

(Π.Φ. 34551) ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΥΘΑΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34552) ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΥΡΚΑΣ

(Π.Φ. 34554) ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

(Π.Φ. 34556) ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΡΔΑΛΛΟΥ

(Π.Φ. 34557) ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΡΚΟΥΝΗ

(Π.Φ. 34558) ΜΑΡΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 34559) ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΟΦΟΥ

(Π.Φ. 34560) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗ

(Π.Φ. 34561) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΣΗ

(Π.Φ. 34562) ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΗ

(Π.Φ. 34563) ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

188

Page 41: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 34564) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 34567) ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

(Π.Φ. 34568) ΕΛΕΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 34569) ΣΚΕΥΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

(Π.Φ. 34570) ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 34571) ΑΛΕΝΑ ΤΑΡΧΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34572) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΕΜΠΡΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 34573) ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ

(Π.Φ. 34574) ΑΝΤΡΗ ΤΟΥΡΟΥ

(Π.Φ. 34575) ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΤΣΟΥΡΗ-ΠΑΥΛΟΥ

(Π.Φ. 34576) ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

(Π.Φ. 34577) ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

(Π.Φ. 34578) ΠΕΤΡΟΥΛΛΑ ΦΩΤΙΟΥ

(Π.Φ. 34579) ΑΙΜΙΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 34580) ΒΑΣΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 34581) ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 34582) ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 34583) ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 34584) ΧΑΡΙΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 34585) ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΑΣΙΚΟΥ

(Π.Φ. 34586) ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 34587) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ

(Π.Φ. 34588) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ

(Π.Φ. 34589) ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑ ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗ

(Π.Φ. 34590) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 34591) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΗΣ

(Π.Φ. 34592) ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ

(Π.Φ. 34593) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΙΡΙΠΗ

(Π.Φ. 34594) ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ

(Π.Φ. 34595) ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 34596) ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 34597) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 34598) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 34599) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 34600) ΛΑΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 34601) ΠΕΤΡΟΥΛΛΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 34602) ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 34604) ΦΡΟΣΩ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 34605) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΧΡΥΣΟΜΗΛΗ

(Π.Φ. 34606) ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 34607) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 34608) ΛΟΥΙΖΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 34609) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 34610) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΨΥΛΛΟΣ

(Π.Φ. 34611) ΣΠΥΡΟΥΛΛΑ ΚΟΦΙΝΗ

(Π.Φ. 34612) ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΣΑ

(Π.Φ. 34613) ΜΑΡΘΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

189

Page 42: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 34614) ΓΙΑΝΝΑ ΚΥΝΗΓΟΥ

(Π.Φ. 34615) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35491) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΔΑΜΟΥ

(Π.Φ. 35493) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΛΑΓΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 35494) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 35495) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 35496) ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 35497) ΒΑΝΘΟΥΛΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 35498) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 35499) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 35500) ΣΟΦΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 35501) ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑ

(Π.Φ. 35502) ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 35503) ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 35504) ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 35505) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35506) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35507) ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

(Π.Φ. 35508) ΘΕΚΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 35509) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 35511) ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

(Π.Φ. 35512) ΜΥΡΟΥΛΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

(Π.Φ. 35513) ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΟΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 35514) ΗΛΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 35516) ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 35517) ΦΑΝΟΥΛΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 35518) ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΙΑΓΚΟΥ

(Π.Φ. 35519) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ

(Π.Φ. 35520) ΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 35521) ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΛΥΚΕΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 35523) ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 35524) ΔΕΣΠΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 35525) ΧΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 35527) ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ

(Π.Φ. 35528) ΣΤΕΛΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

(Π.Φ. 35529) ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΛΙΓΚΟΥ

(Π.Φ. 35530) ΓΙΑΝΟΥΛΑ ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 35531) ΕΙΡΗΝΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 35532) ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35533) ΜΑΡΙΝΑ ΖΑΒΡΟΥ

(Π.Φ. 35534) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΖΑΡΟΥ

(Π.Φ. 35535) ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΗΝΩΝΟΣ

(Π.Φ. 35536) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 35537) ΦΑΙΔΩΝ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 35538) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ

(Π.Φ. 35539) ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 35540) ΑΝΤΡΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

190

Page 43: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 35541) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 35542) ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 35543) ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑ

(Π.Φ. 35544) ΕΛΕΝΗ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 35545) ΕΛΕΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 35546) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 35547) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΚΑ

(Π.Φ. 35548) ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ ΚΑΥΚΑΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35549) ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΙΤΣΗΣ

(Π.Φ. 35550) ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

(Π.Φ. 35551) ΜΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

(Π.Φ. 35552) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗ

(Π.Φ. 35553) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΜΗ

(Π.Φ. 35554) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΝΕΤΑΣ

(Π.Φ. 35555) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΠΠΗΣ

(Π.Φ. 35556) ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΡΗ

(Π.Φ. 35557) ΑΙΜΙΛΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35558) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35559) ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 35560) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 35561) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 35562) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 35563) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 35564) ΜΙΧΑΕΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 35565) ΕΛΕΝΑ ΚΩΣΤΑ

(Π.Φ. 35567) ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 35568) ΜΑΡΙΑ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 35569) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΑΓΚΑΦΑ

(Π.Φ. 35570) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΜΙΛΟΣ

(Π.Φ. 35571) ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥ

(Π.Φ. 35572) ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗ

(Π.Φ. 35573) ΜΗΝΑ ΜΗΝΑΣ

(Π.Φ. 35574) ΕΛΛΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΗΤΣΑ

(Π.Φ. 35575) ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 35576) ΕΡΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 35578) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 35579) ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 35580) ΝΑΤΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35581) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΚΑΛΙΑΟΥ

(Π.Φ. 35583) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ

(Π.Φ. 35584) ΑΓΝΗ ΜΥΡΙΑΝΘΟΥΣ

(Π.Φ. 35585) ΜΑΡΙΑΜ ΜΧΙΤΑΡΙΑΝ

(Π.Φ. 35586) ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 35587) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35588) ΑΣΤΕΡΩ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35589) ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35591) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΝΙΟΚΚΑ

191

Page 44: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 35592) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

(Π.Φ. 35593) ΣΟΦΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ

(Π.Φ. 35594) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΥΔΑΣ

(Π.Φ. 35595) ΜΑΡΙΟΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

(Π.Φ. 35597) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 35598) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗ

(Π.Φ. 35599) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΚΕΙΜ

(Π.Φ. 35600) ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ

(Π.Φ. 35602) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΠΑΠΑΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 35603) ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

(Π.Φ. 35604) ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35605) ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

(Π.Φ. 35606) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΡΜΑΞΗ

(Π.Φ. 35607) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΤΤΙΧΗ

(Π.Φ. 35608) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 35609) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 35611) ΕΛΕΝΗ ΠΛΕΝΤΗ

(Π.Φ. 35612) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΓΙΑΤΖΕΑΣ

(Π.Φ. 35613) ΑΝΤΡΗ ΠΟΤΑΜΟΥ

(Π.Φ. 35614) ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

(Π.Φ. 35615) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΡΙΡΗ

(Π.Φ. 35616) ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 35617) ΕΛΕΝΗ ΣΕΙΡΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35618) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35619) ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 35620) ΕΛΕΝΗ ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 35621) ΜΥΡΙΑ ΣΠΥΡΟΥ

(Π.Φ. 35622) ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΦΑΝΗ

(Π.Φ. 35623) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35624) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35625) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35626) ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35627) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35628) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΥΜΕΟΥ

(Π.Φ. 35629) ΕΛΕΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 35630) ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 35631) ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΑΛΙΩΤΗ

(Π.Φ. 35632) ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΣΟΥ

(Π.Φ. 35633) ΑΥΞΕΝΤΗΣ ΤΟΦΗΣ

(Π.Φ. 35634) ΠΩΛΙΝΑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

(Π.Φ. 35635) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35637) ΕΛΕΝΗ ΦΑΙΔΩΝΟΣ

(Π.Φ. 35638) ΝΕΑΡΧΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 35639) ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 35640) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

(Π.Φ. 35641) ΕΛΕΝΗ ΦΟΙΒΟΥ

(Π.Φ. 35642) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ

192

Page 45: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 35643) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΩΤΙΟΥ

(Π.Φ. 35644) ΑΒΡΑΑΜΗΣ ΧΑΝΝΑΣ

(Π.Φ. 35645) ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 35646) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 35647) ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 35648) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ

(Π.Φ. 35649) ΒΑΣΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 35650) ΑΝΤΡΟΥΛΛΑ ΧΑΤΖΗΕΥΤΥΧΙΟΥ

(Π.Φ. 35651) ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

(Π.Φ. 35653) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΕΙΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 35654) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 35655) ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 35656) ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 35657) ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 35659) ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 35660) ΦΛΩΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 35661) ΧΡΙΣΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 35663) ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 35664) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 35665) ΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 35666) ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 35667) ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 35668) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΩΜΑΣ

(Π.Φ. 35689) ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΡΜΑΚΚΗΣ

(Π.Φ. 36143) ΑΔΑΜΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

(Π.Φ. 36144) ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ

(Π.Φ. 36145) ΜΑΡΙΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ

(Π.Φ. 36146) ΑΘΗΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 36147) ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 36148) ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 36149) ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 36150) ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 36151) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

(Π.Φ. 36152) ΑΝΤΡΗ ΑΡΕΣΤΗ

(Π.Φ. 36153) ΕΛΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

(Π.Φ. 36154) ΜΑΡΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

(Π.Φ. 36155) ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ

(Π.Φ. 36156) ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΕΛΛΑ

(Π.Φ. 36157) ΣΤΕΛΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 36158) ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 36159) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΒΕΝΕΤΗ

(Π.Φ. 36160) ΕΛΕΟΝΩΡΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 36161) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 36162) ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 36163) ΜΑΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

(Π.Φ. 36164) ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΛΥΚΗΣ

(Π.Φ. 36165) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

193

Page 46: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 36166) ΝΙΚΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 36167) ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 36168) ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 36169) ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 36170) ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 36171) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 36172) ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 36173) ΑΝΤΡΗ ΕΥΤΥΧΙΟΥ

(Π.Φ. 36174) ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΤΗΛΑ

(Π.Φ. 36175) ΤΟΝΙΑ ΖΑΡΤΗΛΑ

(Π.Φ. 36176) ΔΩΡΑ ΖΗΝΤΙΛΗ

(Π.Φ. 36177) ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΗΣΙΜΟΥ

(Π.Φ. 36178) ΑΝΝΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 36179) ΑΡΙΣΤΟΣ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 36180) ΣΩΤΗΡΗΣ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 36182) ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 36183) ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ

(Π.Φ. 36184) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 36185) ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 36186) ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 36187) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΟΥΛΛΗ

(Π.Φ. 36188) ΕΛΙΝΑ ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΟΥ

(Π.Φ. 36189) ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΛΛΗ

(Π.Φ. 36190) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΟΥΣΙΑ

(Π.Φ. 36192) ΡΑΝΙΑ ΚΑΝΑΡΗ

(Π.Φ. 36193) ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

(Π.Φ. 36194) ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΟΥΣΙΟΥ

(Π.Φ. 36195) ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΥΟΣ

(Π.Φ. 36196) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΛΑΜΠΑΝΕΒΑ

(Π.Φ. 36197) ΕΛΕΝΑ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

(Π.Φ. 36198) ΖΩΗ ΚΟΚΚΑΛΗ

(Π.Φ. 36199) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΛΑΝΗΣ

(Π.Φ. 36200) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΛΑΝΗΣ

(Π.Φ. 36201) ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΕΤΗ

(Π.Φ. 36202) ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΡΑΣΙΑΣ

(Π.Φ. 36203) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 36204) ΜΑΡΙΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 36205) ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 36206) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 36207) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 36208) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 36209) ΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 36210) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 36211) ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 36212) ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

(Π.Φ. 36213) ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΛΕΠΤΟΥ

(Π.Φ. 36214) ΦΡΟΣΩ ΛΕΥΚΟΥ

194

Page 47: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 36215) ΕΛΠΙΔΑ ΛΙΑΣΙΔΟΥ

(Π.Φ. 36216) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ

(Π.Φ. 36217) ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 36218) ΛΟΥΙΖΑ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 36219) ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΚΡΗ

(Π.Φ. 36220) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΕΚΚΙΔΟΥ

(Π.Φ. 36221) ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 36222) ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΣ

(Π.Φ. 36223) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ

(Π.Φ. 36224) ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΝΑ

(Π.Φ. 36225) ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΑ

(Π.Φ. 36226) ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΚΑΛΛΟΣ

(Π.Φ. 36227) ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 36228) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 36229) ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 36230) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛΟΥ

(Π.Φ. 36231) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΟΛΕΣΚΗ

(Π.Φ. 36232) ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ-ΚΟΥΤΕΛΙΔΑ

(Π.Φ. 36233) ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

(Π.Φ. 36234) ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 36235) ΚΕΡΣΤΙΝ-ΜΟΝΙΚΑ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 36236) ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 36237) ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 36238) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 36239) ΜΑΡΙΑ ΝΤΖΩΡΤΖΗ

(Π.Φ. 36240) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΞΥΔΙΑΣ

(Π.Φ. 36241) ΑΛΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

(Π.Φ. 36243) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 36244) ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 36245) ΦΡΙΞΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 36246) ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΑΠΑΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 36247) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 36248) ΑΝΝΑ ΠΑΠΙΡΗ

(Π.Φ. 36249) ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 36250) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΕΤΕΛΗ

(Π.Φ. 36251) ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 36252) ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΙΡΙΚΚΗΣ

(Π.Φ. 36253) ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ

(Π.Φ. 36254) ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

(Π.Φ. 36255) ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

(Π.Φ. 36256) ΑΙΜΙΛΙΑ ΡΑΚΟΝΙΑΤΣ

(Π.Φ. 36258) ΛΟΙΖΟΣ ΡΟΥΣΟΥ

(Π.Φ. 36259) ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 36260) ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 36261) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 36262) ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 36263) ΛΥΝ ΣΑΡΤΖΕΡΣΟΝ

195

Page 48: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 36264) ΑΝΝΑ ΣΙΑΜΜΑ

(Π.Φ. 36265) ΜΑΡΙΑΜ ΣΙΑΜΜΑ

(Π.Φ. 36266) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΣΠΑΧΟ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 36267) ΑΝΤΩΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 36268) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΥΖΙΝΟΥ

(Π.Φ. 36269) ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ

(Π.Φ. 36270) ΔΑΦΝΗ ΣΥΡΙΜΗ

(Π.Φ. 36271) ΑΝΝΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

(Π.Φ. 36272) ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

(Π.Φ. 36273) ΜΑΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 36274) ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ

(Π.Φ. 36275) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 36276) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΦΑΡΚΩΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 36277) ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗ

(Π.Φ. 36278) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΦΩΤΙΟΥ

(Π.Φ. 36279) ΦΩΤΗΣ ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ

(Π.Φ. 36280) ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 36281) ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 36283) ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΗ

(Π.Φ. 36285) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 36286) ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗ

(Π.Φ. 36287) ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ ΧΕΙΜΩΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 36288) ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 36289) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 36290) ΑΝΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 36291) ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 36292) ΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 36293) ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 36294) ΜΑΡΙΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ (Π.Φ. 36295) ΣΟΦΙΑ ΨΩΜΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ, ΓΕΝΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 22024) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΗΜΕΡΙΔΟΥ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 19845) ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥ

(Π.Φ. 19847) ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 20722) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 19843) ΣΩΤΗΡΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 20734) ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΠΡΩΤΟΣ/Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 20720) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 20750) ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

196

Page 49: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 20755) ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 20757) ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΔΙΟΥ

(Π.Φ. 20760) ΞΕΝΙΑ ΠΟΓΙΑΤΖΗ

(Π.Φ. 20765) ΡΟΔΟΥΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 20767) ΓΙΩΡΓΟΥΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 22195) ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 24910) ΑΝΘΟΣ ΓΙΑΝΝΑΠΗΣ

(Π.Φ. 26284) ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 26337) ΙΑΚΩΒΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 26351) ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΑΣ

(Π.Φ. 26354) ΜΑΡΙΑ ΦΕΛΛΑ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 20743) ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 20764) ΔΑΥΙΔ ΦΡΑΓΚΟΥ

(Π.Φ. 22167) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 23321) ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 23557) ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

(Π.Φ. 23560) ΡΕΒΕΚΚΑ ΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΙΑΣΕΜΙΔΟΥ

(Π.Φ. 23561) ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 23562) ΣΤΕΛΙΟΣ ΖΟΡΛΑΚΗΣ

(Π.Φ. 23563) ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

(Π.Φ. 23564) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΚΑΙΛΗ

(Π.Φ. 23565) ΑΒΡΑΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 23566) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 23567) ΕΛΕΝΗ ΜΑΠΠΗ

(Π.Φ. 23568) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΥΖΑΚΗ

(Π.Φ. 23569) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

(Π.Φ. 23570) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

(Π.Φ. 23572) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 23573) ΣΟΦΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 24808) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ-ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 24809) ΣΟΦΙΑ ΟΔΥΣΣΕΩΣ

(Π.Φ. 24810) ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΠΟΝΑΣ

(Π.Φ. 24811) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΟΝΑΣ

(Π.Φ. 24812) ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΡΟΦΟΥ

(Π.Φ. 24813) ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 24814) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 24815) ΣΟΦΙΑ ΛΑΜΠΙΤΣΗ

(Π.Φ. 24817) ΜΑΡΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 25503) ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 25504) ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΛΙΑΝΤΗΣ

(Π.Φ. 25505) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΓΙΑΓΚΟΥ

(Π.Φ. 25506) ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

(Π.Φ. 25507) ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΠΟΝΑ

(Π.Φ. 25508) ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΑΥΛΟΥ

(Π.Φ. 25509) ΕΥΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

197

Page 50: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 25510) ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΣΟΥ

(Π.Φ. 25511) ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 25512) ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 25513) ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 26331) ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 26332) ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ

(Π.Φ. 26333) ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 26334) ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26335) ΜΑΡΙΑ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ

(Π.Φ. 26338) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 26339) ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 26340) ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ

(Π.Φ. 26341) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΕΝΤΡΟΣ

(Π.Φ. 26342) ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 26343) ΞΕΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 26344) ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 26345) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 26346) ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΠΑΝΤΕΛΗ

(Π.Φ. 26347) ΑΝΤΡΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26348) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΖΩΤΟΣ

(Π.Φ. 26349) ΔΩΡΑ ΡΟΥΣΟΥ

(Π.Φ. 26350) ΦΟΥΛΑ ΣΙΟΚΟΥΡΟΥ

(Π.Φ. 26352) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΓΚΗ

(Π.Φ. 26353) ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 26355) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 26356) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 26357) ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 28453) ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 28454) ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΙΠΙΤΗΣ

(Π.Φ. 28455) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

(Π.Φ. 28456) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

(Π.Φ. 28457) ΔΕΣΠΩ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 28458) ΣΥΛΒΑ ΠΟΧΑΝΗ

(Π.Φ. 28460) ΕΛΕΝΗ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

(Π.Φ. 28461) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 28462) ΞΕΝΟΦΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 28847) ΝΙΚΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 20749) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΡΦΗΣ

(Π.Φ. 20751) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΥΡΙΧΗΣ

(Π.Φ. 20769) ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

(Π.Φ. 22193) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 23322) ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΑΛΟΥΜΗΣ

(Π.Φ. 28845) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΛΩΝΕΥΤΗ

(Π.Φ. 28846) ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 28848) ΕΥΑ ΔΕΣΠΟΤΗ

198

Page 51: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 28849) ΣΥΛΒΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 28850) ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΚΟΥΛΛΗΣ

(Π.Φ. 28851) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΑΣΙΑΣ

(Π.Φ. 28852) ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 28853) ΡΕΝΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

(Π.Φ. 28854) ΒΑΣΟΣ ΤΖΙΟΥΛΙΟΣ

(Π.Φ. 28855) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 28856) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 28857) ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 28858) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 29184) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 30594) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 30604) ΜΑΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

(Π.Φ. 30661) ΜΑΡΙΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 30686) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 30868) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΑΣΙΗ

(Π.Φ. 31124) ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 31125) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 31126) ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 31127) ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

(Π.Φ. 31128) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

(Π.Φ. 31129) ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΑΝΩΜΑΤΗΣ

(Π.Φ. 31130) ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 31131) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 31132) ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΧΑΡΙΑ

(Π.Φ. 31133) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Π.Φ. 31134) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 31135) ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 31136) ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΚΛΗ

(Π.Φ. 31137) ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 31138) ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΙΑΛΗ

(Π.Φ. 31139) ΕΙΡΗΝΗ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 31140) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΟΛΗ

(Π.Φ. 31141) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 31142) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 31143) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 31144) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 31145) ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑ

(Π.Φ. 31146) ΑΛΕΞΙΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

(Π.Φ. 31147) ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 31148) ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Π.Φ. 31149) ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Π.Φ. 31150) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 31151) ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 31152) ΕΛΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 31153) ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 31154) ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

199

Page 52: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 31155) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 31156) ΜΑΡΙΑ ΠΕΙΡΕΑ

(Π.Φ. 31158) ΚΑΛΟΖΩΗΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 31159) ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 31160) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ

(Π.Φ. 31161) ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 31162) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΕΛΛΗ

(Π.Φ. 31163) ΘΕΚΛΑ ΤΕΡΕΠΕΗ-ΠΕΤΡΟΥ

(Π.Φ. 31164) ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΓΚΗΣ

(Π.Φ. 31165) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ

(Π.Φ. 31166) ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΙΒΙΤΑΝΟΥ

(Π.Φ. 31167) ΣΤΕΛΛΑ ΦΕΣΑ

(Π.Φ. 31168) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 31169) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 31170) ΜΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 31171) ΞΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 31172) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 31173) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 31174) ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 31175) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 31176) ΖΩΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 32432) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 32453) ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 32462) ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 32470) ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 32485) ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 32547) ΕΛΕΝΗ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ

(Π.Φ. 32551) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΦΥΛΑΚΤΗ

(Π.Φ. 32564) ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33203) ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 33204) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 33205) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΖΑΝΔΡΕΑ

(Π.Φ. 33206) ΑΓΓΕΛΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 33207) ΣΑΒΒΑΣ ΦΛΟΚΚΑΣ

(Π.Φ. 33208) ΘΑΣΟΣ ΦΩΚΟΥ

(Π.Φ. 33209) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΡΓΙΔΟΥ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 33210) ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 33211) ΦΡΟΣΩ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 33212) ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΣΙΗΚΚΑΣ

(Π.Φ. 33213) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 33215) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΡΙΒΑ

(Π.Φ. 33216) ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 33217) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 33218) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

(Π.Φ. 33219) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΚΑΜΕΝΟΣ

(Π.Φ. 33220) ΑΘΗΝΟΥΛΛΑ ΚΑΡΑΟΛΗ

(Π.Φ. 33221) ΚΑΛΙΟΠΗ ΚΟΡΟΜΙΑ

200

Page 53: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 33222) ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 33223) ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑ

(Π.Φ. 33224) ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 33225) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33226) ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

(Π.Φ. 33227) ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

(Π.Φ. 33228) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΑΣΙΗΚΚΗ-ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 33229) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33230) ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗ

(Π.Φ. 33231) ΣΠΥΡΟΣ ΤΡΙΚΟΥΤΣΙΗΣ

(Π.Φ. 33232) ΑΝΤΡΗ ΦΩΤΙΟΥ

(Π.Φ. 33233) ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 33234) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33235) ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33623) ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 33627) ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 33655) ΓΙΑΝΝΑ ΕΦΡΑΙΜ

(Π.Φ. 33664) ΜΑΡΙΝΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 33690) ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΑΜΒΗ

(Π.Φ. 33695) ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 33701) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΙΛΗ

(Π.Φ. 33740) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΙΚΗ

(Π.Φ. 33745) ΠΟΛΙΑΝΑ ΠΠΑΛΗ

(Π.Φ. 33758) ΛΟΥΙΖΑ ΣΦΗΚΑ

(Π.Φ. 33771) ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΥ

(Π.Φ. 33778) ΔΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 34316) ΑΥΓΗ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 34317) ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 34318) ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

(Π.Φ. 34319) ΒΑΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 34320) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34321) ΔΕΣΠΩ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 34322) ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΥΣΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 34323) ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΡΟΥΣΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 34324) ΕΙΡΗΝΗ ΕΛΛΗΝΑ

(Π.Φ. 34325) ΚΩΣΤΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ

(Π.Φ. 34326) ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34327) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34328) ΠΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 34329) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΕΛΕΤΗ

(Π.Φ. 34330) ΜΑΡΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

(Π.Φ. 34331) ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΣΚΟΤΤ

(Π.Φ. 34332) ΕΛΕΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 34333) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ

(Π.Φ. 34334) ΑΝΤΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 34335) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 34336) ΔΩΡΙΤΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

201

Page 54: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 34337) ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 34338) ΗΛΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ

(Π.Φ. 34383) ΣΩΤΗΡΑ ΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 34388) ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 34395) ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΝΤΡΕΟΥ

(Π.Φ. 34406) ΑΝΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 34408) ΝΙΚΟΛΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 34411) ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

(Π.Φ. 34414) ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΡΥΩΝΗ

(Π.Φ. 34431) ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 34432) ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ

(Π.Φ. 34510) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 34515) ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 34542) ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΗΧΙΔΗΣ

(Π.Φ. 34543) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΗΧΙΔΗΣ

(Π.Φ. 34544) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΙΚΗ

(Π.Φ. 34553) ΜΑΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 34565) ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

(Π.Φ. 35261) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

(Π.Φ. 35262) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΗ

(Π.Φ. 35263) ΕΛΕΝΗ ΜΙΚΑΛΛΗ

(Π.Φ. 35522) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 36126) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 36127) ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

(Π.Φ. 36128) ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ

(Π.Φ. 36129) ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 36130) ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 36131) ΑΓΓΕΛΑ ΚΑΜΙΝΤΖΗ

(Π.Φ. 36132) ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ

(Π.Φ. 36133) ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 36134) ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑ

(Π.Φ. 36135) ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 36136) ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΩΥΣΗ

(Π.Φ. 36137) ΣΤΕΛΛΑ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 36138) ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 36139) ΠΑΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

(Π.Φ. 36140) ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗ

(Π.Φ. 36141) ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΣΤΑ

(Π.Φ. 36142) ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ

ΠΡΩΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 30000) ΘΕΟΔΩΡΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 27237) ΠΑΝΔΩΡΑ ΑΡΣΙΩΤΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 27484) ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 23737) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 27248) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΑΛΑΖΗ-ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ

202

Page 55: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 22057) ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 22948) ΙΩΑΝΝΑ ΖΟΥΒΑΝΝΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 23736) ΕΜΜΕΛΕΙΑ ΒΟΥΝΟΥ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 23739) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 24076) ΓΙΑΝΝΟΥΛΛΑ ΜΑΤΣΗ-ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 24124) ΟΥΡΑΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 24125) ΒΑΓΙΟΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ

(Π.Φ. 24126) ΧΡΥΣA ΣΙΑΚΑΛΛΗ-ΤΖΙΑΚΟΥΡΗ

(Π.Φ. 24127) ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΣ

(Π.Φ. 24136) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 24231) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΚΟΥΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31.1.19

(Π.Φ. 24237) ΛΟΙΖΟΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 24240) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΦΤΑΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 24247) ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 24249) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 24250) ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

(Π.Φ. 24261) ΑΒΡΑΑΜ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 25298) ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΒΡΟΣ

(Π.Φ. 25427) ΡΕΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 25435) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ

(Π.Φ. 25684) ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΣΤΡΗΣ

(Π.Φ. 26489) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 26490) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ

(Π.Φ. 26491) ΜΙΧΑΗΛ ΜΥΡΙΑΝΘΕΥΣ

(Π.Φ. 26954) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 26955) ΜΑΡΙΟΣ ΛΟΪΖΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 26961) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

(Π.Φ. 27241) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

(Π.Φ. 27242) ΣΙΜΩΝ ΜΑΛΑΣ

(Π.Φ. 27244) ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΜΕΛΑΝΘΙΟΥ

(Π.Φ. 27284) ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 27488) ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

(Π.Φ. 27584) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

(Π.Φ. 27814) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΣ

(Π.Φ. 28489) ΔΕΣΠΩ ΠΙΕΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 29796) ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ

(Π.Φ. 30273) ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΣΠΡΗΣ

(Π.Φ. 34243) ΛΑΚΗΣ ΠΑΛΑΖΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 22051) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ-ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 22976) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΕΤΑΞΑ-ΜΠΑΜΠΑΛΗ

(Π.Φ. 24134) ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 24159) ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 24230) ΣΩΤΗΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΣΑΒΒΙΔΟΥ

(Π.Φ. 24232) ΕΛΕΝΗ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ-ΠΑΠΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

203

Page 56: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 24235) ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

(Π.Φ. 24242) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΧΑΤΖΗΧΑΡΟΥ

(Π.Φ. 24300) ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΦΛΟΥΡΕΝΤΖΟΥ

(Π.Φ. 25551) ΜΗΝΑΣ ΠΙΠΗΣ

(Π.Φ. 26956) ΣΑΚΗΣ ΛΟΙΖΟΥ

(Π.Φ. 26959) ΑΔΑΜΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗΣ

(Π.Φ. 27009) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

(Π.Φ. 27010) ΑΡΙΣΤΗ ΚΟΥΡΡΗ

(Π.Φ. 27013) ΕΥΛΑΒΙΑ ΨΑΡΑ-ΧΡΗΣΤΟΥ

(Π.Φ. 27014) ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 27020) ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΙΟΥ-ΜΑΖΕΡΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 27022) ΘΑΛΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΥΡΗ

(Π.Φ. 27079) ΙΩΣΗΦ ΜΟΥΤΗΡΗΣ

(Π.Φ. 27081) ΡΟΖΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΡΕΣΤΙΦΙΛΙΠΠΟ

(Π.Φ. 27254) ΧΛΟΗ ΓΙΑΠΑΝΑ

(Π.Φ. 27256) ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΠΑΝΑΓΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 27257) ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 27291) ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 27292) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΙΒΙΤΑΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 27471) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 27474) ΜΑΡΩ ΚΩΣΤΑΝΤΗ

(Π.Φ. 27481) ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΖΕΙΤΟΥΝΙ-ΚΟΥΛΟΥΜΑ

(Π.Φ. 27509) ΝΕΟΦΥΤΑ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 27549) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

(Π.Φ. 27555) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΡΔΟΣ

(Π.Φ. 27651) ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 27652) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 28180) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ

(Π.Φ. 28928) ΜΑΡΩ ΚΛΗΡΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28930) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 30007) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΤΟΦΑ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 31212) ΛΑΚΗΣ ΓΙΟΥΚΚΑΣ

(Π.Φ. 31213) ΚΥΠΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 31214) ΑΡΙΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 31224) ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

(Π.Φ. 31477) ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΛΩΝΗΣ

(Π.Φ. 32653) ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 32660) ΑΜΑΛΙΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 32848) ΤΩΝΙΑ ΑΔΑΜΙΔΗ

(Π.Φ. 32849) ΑΔΩΝΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 32850) ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΜΑΣ

(Π.Φ. 33001) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΣ

(Π.Φ. 33006) ΜΩΥΣΗΣ-ΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

(Π.Φ. 33182) ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 33189) ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33195) ΑΔΑΜΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 33197) ΑΝΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

204

Page 57: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 33200) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

(Π.Φ. 33202) ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΟΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 33340) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΟΥΤΡΗ

(Π.Φ. 33341) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 33459) ΜΑΡΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΙΟΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 33510) ΖΙΑΤ ΙΜΠΡΑΧΙΜ

(Π.Φ. 33570) ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 33615) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 33896) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ

(Π.Φ. 34054) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ

(Π.Φ. 34055) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 34058) ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΦ-ΒΙΚΤΩΡΟΣ

(Π.Φ. 35066) ΒΑΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35070) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΝΤΑΚΑΣ

(Π.Φ. 35137) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΤΙΜΗΛΙΩΤΟΥ-ΜΑΤΣΕΝΤΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35717) ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

(Π.Φ. 35757) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35802) ΣΑΒΒΑΣ ΨΑΡΕΛΗΣ

(Π.Φ. 36525) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΟΥΡΗΣ

(Π.Φ. 36548) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΙΔΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 24078) ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΜΑ

(Π.Φ. 24080) ΦΡΟΣΟΥΛΑ ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 24081) ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΤΕΡ

(Π.Φ. 24238) ΤΖΟΥΛΗ ΣΙΑΧΠΕΝΤΕΡΙΑΝ

(Π.Φ. 24248) ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΑΚΑΘΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 24256) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΟΥ

(Π.Φ. 25439) ΕΛΕΝΑ ΜΕΝΕΛΑΟΥ-ΜΑΤΒΕΕΒΑ

(Π.Φ. 27016) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

(Π.Φ. 27021) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 27023) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 27080) ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

(Π.Φ. 27238) ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 27245) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΚΗΣ

(Π.Φ. 27247) ΕΙΡΗΝΟΥΛΛΑ ΒΑΣΟΥ

(Π.Φ. 27249) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 27250) ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 27253) ΓΙΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ-ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 27258) ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ

(Π.Φ. 27283) ΣΤΑΛΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΠΑΝΑΟΥΡΗ

(Π.Φ. 27445) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

(Π.Φ. 27446) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ

(Π.Φ. 27447) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΕΛΙΡΗ

(Π.Φ. 27449) ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 27470) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

(Π.Φ. 27478) ΑΦΡΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

205

Page 58: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 27480) ΜΑΡΩ ΙΑΚΩΒΟΥ-ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 27483) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 27487) ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 27500) ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ

(Π.Φ. 27506) ΠΑΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 27507) ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 27512) ΕΛΕΝΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 27515) ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ

(Π.Φ. 27516) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 27517) ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 27520) ΣΚΕΥΟΥΛΑ ΜΙΣΣΟΥΡΗ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 27521) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 27523) ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΝΑΚΟΥ

(Π.Φ. 27524) ΜΙΧΑΕΛΑ-ΜΑΡΙΑΝΑ ΠΡΑΣΤΙΤΗ

(Π.Φ. 27525) ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ

(Π.Φ. 27528) ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ

(Π.Φ. 27529) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΗΛΙΚΟΥ

(Π.Φ. 27531) ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΙΤΥΡΗ

(Π.Φ. 27532) ΔΕΣΠΩ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 27551) ΜΑΡΟΥΛΛΑ ΣΒΑΝΑ

(Π.Φ. 27552) ΘΕΛΜΑ ΣΙΑΗΛΗ-ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ

(Π.Φ. 27554) ΜΑΡΙΑ ΣΙΤΑΡΟΥ

(Π.Φ. 27556) ΣΥΛΒΙΑ ΣΤΟΓΙΑΝΟΒΑ-ΖΑΜΠΑ

(Π.Φ. 28603) ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΣΑΛΟΥ

(Π.Φ. 28636) ΧΑΡΑ ΑΖΙΝΑ

(Π.Φ. 29799) ΒΑΡΒΑΡΑ ΖΗΝΙΕΡΗ

(Π.Φ. 29891) ΜΑΡΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

(Π.Φ. 29905) ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 29906) ΑΝΝΙΤΑ ΙΩΝΑ

(Π.Φ. 29907) ΣΛΑΒΙΑΝΚΑ ΚΟΡΝΙΩΤΗ

(Π.Φ. 29909) ΕΛΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 30001) ΜΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

(Π.Φ. 30002) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ-ΚΛΟΚΚΑΡΗ

(Π.Φ. 30004) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΗΛΑΣΑΣ

(Π.Φ. 30005) ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 30008) ΠΡΟΚΟΠΙΑ ΤΣΟΥΛΛΗ

(Π.Φ. 30274) ΧΑΤΣΙΚ ΚΕΣΙΣΙΑΝ

(Π.Φ. 31602) ΑΚΗΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 8.2.19

(Π.Φ. 31603) ΕΛΕΝΑ ΣΟΛΩΜΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 31604) ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΣΚΩΤΟΥ

(Π.Φ. 32010) ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

(Π.Φ. 32183) ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32217) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΛΑΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 32648) ΤΕΡΕΖΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ

(Π.Φ. 32650) ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΤΤΗΣ

(Π.Φ. 32651) ΟΛΓΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 32654) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

206

Page 59: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 32655) ΚΡΙΚΟΡ ΣΙΜΑΜΟΝΙΑΝ

(Π.Φ. 32656) ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΙΑΤΡΟΥ

(Π.Φ. 32658) ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΕΛΕΠΗΣ

(Π.Φ. 32659) ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 32661) ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 32851) ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

(Π.Φ. 32852) ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΕΙΜΕΝΗ

(Π.Φ. 32853) ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΗΝΑ

(Π.Φ. 32901) ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 32902) ΕΛΕΝΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 32903) ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΤΣΙΟΛΟΥΔΗΣ

ΑΠΟ 1/1/19-28/2/19 ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟ 1/3/19-31/12/21 ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ

(Π.Φ. 32906) ΑΓΑΘΗ ΛΟΪΖΟΥ-ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 32907) ΦΟΙΝΙΚΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 32908) ΕΡΑΤΩ ΧΙΝΗ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 33002) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 33003) ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 33012) ΣΤΕΛΛΑ ΓΙΟΦΚΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

(Π.Φ. 33019) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΠΡΟΜΑΛΛΗ-ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 33022) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 33023) ΕΛΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 33024) ΝΙΚΗ ΙΕΡΕΙΔΟΥ

(Π.Φ. 33025) ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 33026) ΠΕΤΡΟΣ ΚΙΟΥΤΕΝΙΑΝ

(Π.Φ. 33027) ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΤΖΙΑΠΑΣΙΗ

(Π.Φ. 33028) ΒΑΛΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

(Π.Φ. 33029) ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

(Π.Φ. 33031) ΔΕΣΠΩ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 33032) ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

(Π.Φ. 33034) ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΡΥΦΩΝΟΣ

(Π.Φ. 33035) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

(Π.Φ. 33036) ΧΡΙΣΤΟΣ ΦΟΥΤΑΣ

(Π.Φ. 33037) ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ

(Π.Φ. 33190) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΝΝΑΒΑΣ

(Π.Φ. 33191) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

(Π.Φ. 33192) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 33194) ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΗΡΟΔΟΤΟΥ

(Π.Φ. 33196) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 33201) ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33338) ΓΚΑΣΣΑΝ ΣΙΑΛΧΟΥΠ

(Π.Φ. 33407) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ

(Π.Φ. 33433) ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

(Π.Φ. 33434) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΜΑΙΚΑΝΤΗ

(Π.Φ. 33512) ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΦΡΑΓΚΟΥ

(Π.Φ. 33571) ΑΘΗΝΑ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ

(Π.Φ. 33614) ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΣΠΑΣΤΡΗ

207

Page 60: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 33895) ΑΝΤΕΛ ΚΟΖΜΑΝ

(Π.Φ. 33897) ΙΩΑΝΝΑ ΡΕΚΚΑ

(Π.Φ. 33902) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΜΕΥΤΗ

(Π.Φ. 33903) ΕΥΑΝΘΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 33904) KHALID-ΧΑΛΙΤ WAHBI-ΓΟΥΑΜΠΙ

(Π.Φ. 33906) ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 33908) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33910) ΜΑΡΙΑ ΖΕΝΙΟΥ

(Π.Φ. 33911) ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΣΑΜΑΡΑ

(Π.Φ. 33912) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡΓΗ

(Π.Φ. 33913) ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΣΙΑΜΙΣΙΗ

(Π.Φ. 33914) ΧΡΥΣΩ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 34059) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

(Π.Φ. 34061) ΕΛΕΝΑ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΗ

(Π.Φ. 34115) ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΠΠΗ

(Π.Φ. 34201) ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΜΑΤΣΑΓΓΟΣ

(Π.Φ. 34240) ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

(Π.Φ. 34241) ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΥΛΛΗ

(Π.Φ. 34264) ΕΛΕΝΗ ΛΕΜΕΣΙΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 34265) ΗΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝΟΣ

(Π.Φ. 34266) ΘΕΟΝΙΤΣΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ

(Π.Φ. 34273) ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗ

(Π.Φ. 34274) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΙΔΗΣ

(Π.Φ. 34712) ΜΑΡΙΑ ΑΡΣΑΛΗ

(Π.Φ. 35069) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

(Π.Φ. 35097) ΕΛΕΝΑ ΣΑΜΜΟΥΤΗ

(Π.Φ. 35098) ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ

(Π.Φ. 35099) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 35188) ΠΟΛΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35276) ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΛΑΒΑΣ

(Π.Φ. 35277) ΚΥΠΡΟΥΛΛΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ

(Π.Φ. 35278) ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 35279) ΜΑΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

(Π.Φ. 35294) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 35295) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΛΕΚΗΣ

(Π.Φ. 35296) ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 35446) ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΧΙΛΛΕΩΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35447) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 35450) ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35452) ΜΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35455) ΕΥΓΕΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 35456) ΤΕΡΕΖΑ-ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

(Π.Φ. 35715) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ

(Π.Φ. 35716) ΖΑΦΕΙΡΩ ΡΟΔΙΤΟΥ-ΚΥΡΙΑΖΗ

(Π.Φ. 35718) ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΝΟΣ

(Π.Φ. 35740) ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΑΚΩΒΟΥ

(Π.Φ. 35741) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ

208

Page 61: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 35743) ΜΑΡΙΑ ΒΡΑΣΙΔΑ

(Π.Φ. 35744) ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΑΜΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 35745) ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΙΖΗ

(Π.Φ. 35746) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ

(Π.Φ. 35747) ΠΕΤΡΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 35748) ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΙΑΚΩΒΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35750) ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΒΡΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35751) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΝΤΟΝΑΡΗΣ

(Π.Φ. 35752) ΜΑΡΙΑ ΤΡΥΦΩΝΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35753) ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΧΟΛΛΑΝΤ-ΑΡΤΥΜΑΤΑ

(Π.Φ. 35754) ΜΙΧΑΕΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΝΕΔΕΑ

(Π.Φ. 35755) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΚΑΚΟΥΡΗ-ΠΑΣΤΕΛΛΗ

(Π.Φ. 35756) ΜΑΡΙΑ ΚΚΟΛΟΥ

(Π.Φ. 35760) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΝΤΟΠΗΘΑΡΗ

(Π.Φ. 35801) ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 35828) ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35830) ΗΒΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35831) ΗΛΙΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 35832) ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

(Π.Φ. 35833) ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΕΝΙΔΗ-ΚΑΛΛΗ

(Π.Φ. 35917) ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ

(Π.Φ. 35922) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ

(Π.Φ. 35926) ΙΩΑΝΝΑ-ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 35930) ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

(Π.Φ. 35931) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α', ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 25020) ΘΕΟΦΑΝΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Β', ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 27226) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΛΑΚΤΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α', ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 18074) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ-ΧΑΣΙΚΟΥ

(Π.Φ. 20937) ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΚΟΣ

(Π.Φ. 20941) ΑΥΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 25026) ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΕΤΡΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 25029) ΜΑΡΙΑ ΒΑΛΤΟΥΔΗ-ΣΙΑΜΠΕΛΑ

(Π.Φ. 25031) ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 27219) ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 27222) ΚΙΚΗ ΓΡΙΒΑ

(Π.Φ. 27224) ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 27234) ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ

(Π.Φ. 27235) ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 27658) ΔΑΦΝΗ ΠΙΠΗ-ΒΟΡΚΑ

(Π.Φ. 29527) ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΛΕΟΝΤΙΟΥ

209

Page 62: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 31679) ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

(Π.Φ. 33834) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 33835) ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΙΩΣΗΦ

(Π.Φ. 33837) ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33838) ΕΙΡΗΝΗ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ

(Π.Φ. 33842) ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ-ΑΔΑΜΟΥ

(Π.Φ. 33843) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ-ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 33845) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 33899) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΜΑΚΑΡΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ Α', ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 23904) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 26670) ΜΑΡΙΑ ΛΕΡΝΗ-ΠΟΤΑΜΑΡΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 36473) ΧΛΟΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 36474) ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

(Π.Φ. 36476) ΜΑΡΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

(Π.Φ. 36478) ΧΑΡΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 36480) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 24856) ΚΟΥΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 22759) ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΖΗΝΩΝΟΣ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 22762) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 22763) ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΙΤΣΙΛΛΗ

(Π.Φ. 22764) ΧΑΡΙΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ-ΛΟΦΙΤΟΥ

(Π.Φ. 22766) ΜΑΙΡΗ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 25341) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΠΙΕΡΗ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 25338) ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΙΑΡΤΙΔΗΣ

(Π.Φ. 25339) ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 25340) ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 25342) ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΙΠΗ

(Π.Φ. 25343) ΣΤΑΛΩ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ-ΜΗΝΑ

(Π.Φ. 25682) ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΠΑΣΤΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26948) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26950) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΗΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28481) ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΗ

(Π.Φ. 30473) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 30474) ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

210

Page 63: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 30475) ΝΙΚΟΣ ΑΣΠΡΗΣ

(Π.Φ. 30476) ΑΛΕΞΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ

(Π.Φ. 30477) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΛΑΜΠΗ

(Π.Φ. 32713) ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΟΥ-ΚΩΜΟΔΡΟΜΟΥ

(Π.Φ. 33363) ΕΛΕΝΑ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ

(Π.Φ. 33364) ΕΥΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33365) ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΗ-ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33366) ΜΑΤΙΝΑ ΛΑΜΑΡΗ

(Π.Φ. 33367) ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

(Π.Φ. 33369) ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 33370) ΕΙΡΗΝΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 33371) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΜΠΑΚΑΣ

(Π.Φ. 33372) ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΖΗ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ

(Π.Φ. 33373) ΑΝΝΙΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ

(Π.Φ. 33374) ΑΛΕΚΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

(Π.Φ. 33375) ΓΙΑΝΝΑ ΡΩΣΣΙΔΟΥ

(Π.Φ. 33376) ΕΛΕΝΗ ΣΙΗΜΗΤΡΑ

(Π.Φ. 33377) ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33378) ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΑΒΟΥΡΕΛΟΥ

(Π.Φ. 33379) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΤΤΑΚΚΑ

(Π.Φ. 33380) ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ

(Π.Φ. 33381) ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΧΑΤΖΗΞΕΝΗ

(Π.Φ. 33382) ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 33946) ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΙΑΤΡΟΦΥΣΙΚΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 26264) ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΑΤΡΟΦΥΣΙΚΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 34685) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΝΟΙΚΟΥ

(Π.Φ. 34686) ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

(Π.Φ. 34717) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΟΛΗΣ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

(Π.Φ. 34718) ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ ΚΟΚΟΝΑ

ΙΑΤΡΟΦΥΣΙΚΟΣ, 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 26591) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

(Π.Φ. 26592) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΚΑΡΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 23232) ΚΑΤΙΝΑ ΚΟΥΛΛΟΥΡΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 32776) ΕΛΕΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

(Π.Φ. 35190) ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 35191) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

211

Page 64: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 24835) ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΣΟΤΟΠΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 24836) ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΟΡΜΟΡΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΣΟΤΟΠΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 27781) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΕΠΗ

(Π.Φ. 28635) ΣΙΜΩΝΑ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 18148) ΣΤΕΛΛΑ ΣΚΟΥΡΟΥΜΟΥΝΗ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 18150) ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 22577) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 22905) ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΟΥ

(Π.Φ. 22909) ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 22910) ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ-ΤΡΥΦΩΝΟΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 22906) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΟΥΡΗ-ΛΑΜΑΡΗ

(Π.Φ. 22908) ΣΤΕΛΛΑ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΗ

(Π.Φ. 22911) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 23233) ΛΟΥΛΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

(Π.Φ. 23234) ΜΗΛΙΤΣΑ ΚΟΥΖΑΛΗ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΩΝ/ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 24864) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 24865) ΜΑΡΙΑ ΠΗΛΑΒΑΚΗ

(Π.Φ. 24866) ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 24867) ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΑΚΡΟΜΑΛΛΗ (ΗΛΙΑΔΟΥ)

(Π.Φ. 24868) ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΝΗΓΟΥ

(Π.Φ. 24869) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ

(Π.Φ. 24870) ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 24871) ΦΡΟΣΩ ΠΥΡΓΟΥ-ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 24872) ΒΕΡΑ ΣΥΚΟΠΕΤΡΙΤΟΥ

(Π.Φ. 24873) ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

(Π.Φ. 24919) ΔΑΦΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 24920) ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 25686) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 27587) ΗΛΙΑΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥ

(Π.Φ. 27588) ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 27589) ΛΟΥΚΙΑ ΜΙΧΑΗΛ

212

Page 65: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 27590) ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΡΡΕΤ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

(Π.Φ. 27591) ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

(Π.Φ. 27592) ΠΙΕΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

(Π.Φ. 27593) ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ

(Π.Φ. 29009) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΕΤΤΟΣ

(Π.Φ. 29378) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΛΚΑΝΗΣ

(Π.Φ. 29379) ΕΛΕΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

(Π.Φ. 29380) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑ

(Π.Φ. 29381) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

(Π.Φ. 32242) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 32243) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ-ΚΛΟΥΦΕΤΟΥ

(Π.Φ. 32244) ΜΑΡΙΑ ΛΑΠΡΑΤΣΙΩΤΗ

(Π.Φ. 32245) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΗ

(Π.Φ. 32765) ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 32766) ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΡΤΕΜΗ

(Π.Φ. 32767) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΒΛΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 32768) ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΥ

(Π.Φ. 32769) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 32770) ΕΛΕΝΑ ΖΑΡΑΠΑΤΑΚΗ

(Π.Φ. 32771) ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑ

(Π.Φ. 32772) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΩΜΑ

(Π.Φ. 32773) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΙΛΙΑΡΗ

(Π.Φ. 32774) ΑΝΤΡΟΥΛΑ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 32775) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 32777) ΒΑΡΣΑΝΑ ΠΑΠΑΛΛΟΥ

(Π.Φ. 32778) ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 32779) ΕΛΕΝΑ ΠΑΡΜΕΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32780) ΧΑΡΙΤΑ ΠΟΛΥΒΙΟΥ

(Π.Φ. 32781) ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 32782) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 32783) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

(Π.Φ. 32784) ΚΟΥΛΑ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗ

(Π.Φ. 32785) ΣΑΒΒΑΣ ΤΤΙΝΙΟΖΟΥ

(Π.Φ. 32787) ΑΝΘΟΥΛΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

(Π.Φ. 32788) ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

(Π.Φ. 32789) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

(Π.Φ. 33586) ΗΛΙΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 34963) ΤΖΙΩΡΤΖΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ

(Π.Φ. 34964) ΜΑΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34965) ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ

(Π.Φ. 34966) ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 35251) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ Α΄, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 23191) ΕΛΙΖΑ ΜΑΡΚΙΔΟΥ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

213

Page 66: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 26667) ΦΡΟΣΩ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 26668) ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΙΑΠΠΑ

(Π.Φ. 29104) ΘΑΛΕΙΑ ΑΒΡΑΑΜ

(Π.Φ. 31980) ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 33523) ΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 33524) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

(Π.Φ. 33525) ΠΟΛΛΥ-ΞΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤ. ΠΡΟΣΘ. & ΟΡΘΟΤ. ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 24795) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ, 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 19600) ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

ΑΚΟΥΟΛΟΓΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 31203) ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 23801) ΑΝΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34046) ΜΑΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 34047) ΑΝΤΩΝΙΕΤΤΑ ΤΟΥΜΑΖΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 30447) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΛΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 28463) ΡΙΑ ΜΟΥΓΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ/ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 36308) ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΡΕΣΤΗ

(Π.Φ. 36309) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

(Π.Φ. 36310) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

(Π.Φ. 36311) ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

(Π.Φ. 36312) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 36313) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

(Π.Φ. 36314) ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 36315) ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΑΛΛΑΚΗΣ

(Π.Φ. 36316) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΥ

(Π.Φ. 36317) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ

(Π.Φ. 36319) ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΡΒΑΚΗΣ

(Π.Φ. 36320) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΕΑΡΧΟΥ

(Π.Φ. 36321) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑ

(Π.Φ. 36323) ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

(Π.Φ. 36326) ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 36328) ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΛΑΣ

214

Page 67: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 36329) ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

(Π.Φ. 36330) ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΕΣΤΗΣ

(Π.Φ. 36340) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 36341) ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΟΥΡΟΣ

(Π.Φ. 36342) ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

(Π.Φ. 36343) ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΖΑΤΗΣ

(Π.Φ. 36344) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 36349) ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΟΥΠΠΑΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 22588) ΜΑΙΡΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ-ΚΑΛΑΚΟΥΤΑ

(Π.Φ. 23903) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΗ

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 17628) ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΥ

(Π.Φ. 23472) ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 26327) ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ-ΧΑΤΖΗΙΩΝΑ - ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 24541) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 26328) ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26588) ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΤΑ

(Π.Φ. 27458) ΑΓΑΘΗ ΒΑΛΑΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 28165) ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΗ-ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ

(Π.Φ. 29880) ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ-ΠΑΛΕΞΑ

(Π.Φ. 31293) ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΛΟΣΕ-ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ

(Π.Φ. 34668) ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΛΥΒΩΚΑ

(Π.Φ. 35383) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙΜΗ

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, 1ΗΣ ΤΑΞΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 34666) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΥ

(Π.Φ. 34667) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 35157) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΓΑΠΙΟΥ-ΜΑΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 25498) ΝΙΚΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Α΄, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 26012) ΔΕΣΠΩ ΛΕΩΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26589) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΛΑΤΡΙΤΗΣ

(Π.Φ. 29300) ΦΩΤΟΥΛΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ

(Π.Φ. 30070) ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 31177) ΣΕΜΕΛΗ ΒΥΖΑΚΟΥ

(Π.Φ. 31179) ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

215

Page 68: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 31178) ΡΟΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 31181) ΑΝΝΙΤΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

(Π.Φ. 34064) ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 34065) ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΜΑΡΑ

(Π.Φ. 34066) ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΜΗΝΑ

(Π.Φ. 34068) ΜΑΡΙΑ ΤΖΙΟΓΚΟΥΡΟΥ

(Π.Φ. 34069) ΝΑΤΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

(Π.Φ. 35690) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 35691) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ

(Π.Φ. 35693) ΠΑΤΡΙΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 35694) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

(Π.Φ. 35695) ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΦΗΚΟΥΡΗΣ

(Π.Φ. 35696) ΛΟΥΗΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 25501) ΤΑΣΟΥΛΑ ΤΥΡΙΜΟΥ-ΜΑΡΑΓΚΟΥ

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 24200) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΤΑ

ΑΝΩΤΕΡΟΣ/Η ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 28865) ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

(Π.Φ. 34211) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 28867) ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

(Π.Φ. 31521) ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 31522) ΜΕΛΑΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 31523) ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΟΥΦΕΞΗ

(Π.Φ. 31526) ΑΝΤΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 31676) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 33439) ΕΥΑ ΔΗΜΟΥ

(Π.Φ. 33441) ΜΑΡΙΑ ΦΙΑΚΚΟΥ

(Π.Φ. 34212) ΕΛΕΝΗ ΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 34213) ΑΘΗΝΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 35158) ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΚΙΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑ Α΄ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

(Π.Φ. 23186) ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ

(Π.Φ. 24198) ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Π.Φ. 21433) ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 21436) ΦΩΤΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΜΟΥΣΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31.1.19

(Π.Φ. 21439) ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΝΙΗΛ-ΚΑΛΑΚΟΥΤΗ

216

Page 69: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

(Π.Φ. 21443) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΤΑΗΣ

(Π.Φ. 22791) ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΛΟΙΖΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗ

(Π.Φ. 22792) ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΣΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ Α', ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Π.Φ. 21441) ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΟΥΦΑΡΗΣ

(Π.Φ. 21442) ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ

(Π.Φ. 22789) ΦΙΛΙΟΣ ΚΑΘΗΤΖΙΩΤΗΣ

(Π.Φ. 22796) ΑΝΔΡΟΥΛΛΑ ΠΟΛΥΒΙΟΥ-ΚΩΣΤΗ

(Π.Φ. 23748) ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 23749) ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ

(Π.Φ. 23751) ΧΛΟΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 24288) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΛΛΗΣ

(Π.Φ. 25367) ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

(Π.Φ. 25638) ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 26654) ΑΘΗΝΑ ΠΕΛΕΝΤΡΙΤΟΥ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Π.Φ. 26645) ΕΛΕΝΙΤΣΑ ΑΒΡΑΑΜΙΔΟΥ

(Π.Φ. 26652) ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ

(Π.Φ. 28577) ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ

(Π.Φ. 28578) ΕΛΙΑΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 28579) ΣΠΥΡΟΥΛΑ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

(Π.Φ. 29106) ΘΕΑΝΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(Π.Φ. 29107) ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ

(Π.Φ. 29108) ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΦΕΓΓΙΤΟΥ

(Π.Φ. 29110) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΩΤΟΥ-ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

(Π.Φ. 29114) ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 29117) ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

(Π.Φ. 29622) ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 29623) ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

(Π.Φ. 29624) ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

(Π.Φ. 29626) ΕΛΕΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

(Π.Φ. 31270) ΑΝΤΡΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΥΘΡΑΙΩΤΗ

(Π.Φ. 31271) ΕΛΕΝΑ ΛΟΥΚΑΙΔΟΥ

(Π.Φ. 31273) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ

(Π.Φ. 31274) ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-ΤΣΙΑΝΝΗ

(Π.Φ. 31301) ΕΛΕΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΗ

(Π.Φ. 31302) ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ-ΚΟΥΔΟΥΝΑ

(Π.Φ. 31305) ΑΔΑΜΟΣ ΦΑΡΚΩΝΗΣ

(Π.Φ. 32030) ΑΝΤΡΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ

(Π.Φ. 32857) ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

(Π.Φ. 32858) ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

(Π.Φ. 32859) ΜΑΡΙΔΕΝΑ ΠΕΤΣΙΔΟΥ

(Π.Φ. 34616) ΕΦΗ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

(Π.Φ. 30331) ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ

(Π.Φ. 32076) ΡΕΒΕΚΚΑ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

217

Page 70: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

Aριθμός 127

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

O κ. Νικόλας Σωκράτους, μόνιμος Τεχνικός, Τεχνικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(στ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από την 1η Φεβρουαρίου 2019.

(Π.Φ. 35272)

Η κ. Άννα Αργυρού-Πολυκάρπου, μόνιμος Βοηθός Φορολογίας, Τμήμα Φορολογίας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(δ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 22 Δεκεμβρίου 2018.

(Π.Φ. 27427)

Ο κ. Άκης Πισσαρίδης, μόνιμος Ιατρικός Λειτουργός, 1ης Τάξης (Ακτινολογίας), Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1)(γ) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017, από τις 9 Φεβρουαρίου 2019.

(Π.Φ. 31602) Αριθμός 128

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ

Ο κ. Παστού Επιφάνιος διορίστηκε στο Στρατό της Δημοκρατίας, ως Αξιωματικός με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, από τις 15.12.2018 και αποσπάστηκε, από την ίδια ημερομηνία, για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά.

Αριθμός 129

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΑΓΩΓΗ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), ανακοινώνει ότι ο κ. Παναγιώτης Κελίρης, μόνιμος Λειτουργός Α΄ (Ηλεκτρισμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) προάγεται στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου της ΡΑΕΚ από την 1η Μαρτίου 2019.

Αριθμός 130

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (7) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΟΚΥπΥ)

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων στις πιο κάτω ειδικότητες, για πέντε (5) κενές θέσεις Διοικητικών Λειτουργών, μια (1) κενή θέση Λογιστικού Λειτουργού και μια (1) κενή θέση για Λειτουργό Πληροφορικής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, υπό την αίρεση ψήφισης του Προϋπολογισμού 2019 του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ως ακολούθως:

1. Πέντε (5) κενές θέσεις Διοικητικών Λειτουργών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος ακαθάριστος μισθός 26.541,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί και προς τούτο, μεταξύ άλλων, διεξάγει σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά.

(β) Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

(γ) Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.

(δ) Διασφαλίζει την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων και επιπέδων εξυπηρέτησης σε συνεννόηση με τη διεύθυνση.

(ε) Έχει την ευθύνη της έρευνας, του καταρτισμού και της συγγραφής εκθέσεων και άλλων εγγράφων με βάση τις ανάγκες της διεύθυνσης του Οργανισμού και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

218

Page 71: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Εργασιακές Σχέσεις, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, ή άλλο συναφές (π.χ. Οικονομικά, κλπ.)

(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα/θέματα που αναφέρονται στο σημείο (1) πιο πάνω, είναι επιθυμητό.

(3) Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (1) πιο πάνω, είναι επιθυμητό.

(4) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσίας.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, καθώς και ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

2. Μια (1) κενή θέση Λογιστικού Λειτουργού Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος ακαθάριστος μισθός 32.947,41 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου.

(β) Βοηθά και συμβουλεύει τη Διεύθυνση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών και στην αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

(γ) Διενεργεί ή/και επιβλέπει ειδικές έρευνες και μελέτες που του ανατίθενται.

(δ) Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα όπως χρέωση, πίστωση, άθροισμα και συμφωνία λογαριασμών και γενικά γραφειακά καθήκοντα όπως αρχειοθέτηση ειδών και χειρισμός αλληλογραφία ρουτίνας.

(ε) Καταγράφει, αποθηκεύει και αναλύει πληροφορίες, εκτελεί υπολογισμούς και παράγει έγγραφα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λογιστικού λογισμικού.

(στ) Ταξινομεί, καταγράφει, και συνοψίζει αριθμητικά και οικονομικά δεδομένα, για να ετοιμάσει και να διατηρήσει οικονομικά αρχεία και τα ελέγχει για την ορθότητά τους σε σχέση με την καταχώρηση, τη μαθηματική ακρίβεια και την κωδικοποίηση.

(η) Παραλαμβάνει, καταχωρεί, και καταθέτει μετρητά και επιταγές, αντιστοιχίζει έντυπα παραγγελιών με τιμολόγια και κωδικοποιεί έγγραφα σύμφωνα με τις διαδικασίες του Οργανισμού.

(θ) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση του τμήματος με τις πολιτικές, διαδικασίες και τους κανονισμούς του Οργανισμού και τη σχετική νομοθεσία.

(ι) Αρχειοθετεί και εντοπίζει πληροφορίες με σκοπό την ετοιμασία στατιστικών, οικονομικών, λογιστικών ή ελεγκτικών εκθέσεων και άλλων εγγράφων και την ενημέρωση των προϊσταμένων του.

(κ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν σ’ αυτόν.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική ή στα Οικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

(Σημ.: Ο όρος "πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών, σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, όπως εκάστοτε τροποποιείται.

(3) Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (1) πιο πάνω.

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη χρηματοοικονομική διαχείριση, είναι επιθυμητό.

(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

219

Page 72: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

3. Μια (1) κενή θέση Λειτουργού Πληροφορικής, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος ακαθάριστος μισθός 26.541,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Α. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Βοηθά στην ετοιμασία και εισαγωγή προτύπων, μεθοδολογιών και διαδικασιών για την ανάπτυξη και εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής και μεριμνά για την τήρησή τους.

(β) Συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής καθώς και στην εισαγωγή έτοιμων πακέτων πληρο-φορικής και αναλαμβάνει τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας και ερευνών για τη μεταφορά εφαρμογών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

(γ) Ενημερώνεται, εκπαιδεύεται και υποστηρίζει όλα τα ειδικά προγράμματα/πακέτα που χρησιμοποιούνται στα διάφορα τμήματα του Οργανισμού και συμμετέχει στην εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών.

(δ) Υποστηρίζει τηλεπικοινωνιακά δίκτυα πληροφοριών, λειτουργικά συστήματα, προγράμματα επικοινωνίας, φροντίζει για τη διασύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σχεδιάζει και συντηρεί τις τράπεζες πληροφοριών.

(ε) Σχεδιάζει, οργανώνει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες διεκπεραίωσης, οργανώνει και τηρεί αρχείο ταινιών, δίσκων και προγραμμάτων, εισάγει πρότυπα διεκπεραιώσεων και μεριμνά για την τήρησή τους.

(στ) Εξετάζει τις εφαρμογές και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση της απόδοσής τους, παρακολουθεί τις τροπο-ποιήσεις των λειτουργικών συστημάτων και ενημερώνει το προσωπικό για αυτές και βοηθά στην ετοιμασία προδιαγραφών και αξιολόγησης προσφορών για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.

(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:

Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology).

(Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Τριετής τουλάχιστον πείρα σε παρόμοια θέση. Εκπαίδευση και εμπειρία στον τομέα της υγείας είναι επιθυμητή.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας.

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:

(1) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα.

(2) Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται εντός του Οργανισμού μετά από εισήγηση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί-

(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή

(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.

(3) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

(4) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.

Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

220

Page 73: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

Υποβολή Αιτήσεων

(α) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στο τηλέφωνο 22605734 και 22605670. Θα πρέπει να απευθύνονται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.

(β) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο “Απαιτούμενα Προσόντα” πιο πάνω, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα.

(γ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1448 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.

Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από τις 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.30 (Θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται).

Αριθμός 131

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (ΚΛ. Α1)

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων, παραθέτει πιο κάτω τον Πίνακα των αιτητών κατά σειρά προτεραιότητας, για την απασχόληση δώδεκα (12) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο μέχρι δύο (2) ετών, για την εκτέλεση των καθηκόντων Βοηθού Λειτουργού Υποστήριξης Στεγαστικών Σχεδίων (Κλίμακα Α1), σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016.

Σημειώνεται ότι στον εν λόγω Πίνακα περιλαμβάνονται μόνο τα στοιχεία των υποψηφίων που πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο δύο της σχετικής προκήρυξης με Αριθμό 5, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 5167 , ημερομηνίας 4.1.2019.

Ο Ειδικός Πίνακας των αιτητών οι οποίοι θα κριθούν από τις Ειδικές Πολυθεματικές Επιτροπές ότι εμπίπτουν στον ορισμό «άτομο με αναπηρίες», στις περιπτώσεις των οποίων τυγχάνει εφαρμογής ο περί της Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2009, θα δημοσιευτεί σε μεταγενέστερο στάδιο όταν θα ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ιδίου νόμου, ο ένας εκ των δώδεκα (12) υποψηφίων που θα προσληφθούν, θα πρέπει να είναι άτομο με αναπηρίες.

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν ένσταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6(6)(α), του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου Νόμου του 2016, κατά της σειράς κατάταξής τους στον Πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η ένσταση θα απευθύνεται στο Διευθυντή της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων και θα αποστέλλεται είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση [email protected], είτε με συστημένο ταχυδρομείο στη διεύθυνση, Ηλία Παπακυριακού 34, 2415 Λευκωσία.

221

Page 74: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

ΠΗΝΑΚΑ ΑΗΣΖΣΩΝ ΚΑΣΑ ΔΗΡΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ

ΒΟΖΘΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΥΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΔΓΑΣΗΚΩΝ ΥΔΓΗΩΝ (12 Θέσεις)

Α/Α Α.Γ.Σ ΜΟΡΗΑ

1 999314 16

2 997469 16

3 985082 14

4 936119 14

5 972055 14

6 934190 14

7 AB358798 14

8 966715 14

9 1015094 14

10 982214 14

11 967726 14

12 951405 14

13 921867 14

14 955440 14

15 930721 14

16 643685 14

17 897349 14

18 886452 14

19 975280 14

20 992220 14

21 960119 14

22 989777 14

23 956386 14

24 893221 14

25 957852 14

26 1028904 14

27 1092727 14

28 890136 14

29 978235 14

30 1115128 14

31 958239 14

32 1034001 14

33 1024035 14

34 961428 14

35 948674 14

36 892041 14

37 943461 14

38 1028515 14

39 988145 14

40 971216 14

41 868319 14

42 1026637 14

43 987722 14

44 973189 14

45 886738 14

46 958148 14

47 929894 14

48 954025 14

49 ΑΕ146189 14

50 955236 14

51 867995 14

52 896329 14

53 895273 14

54 957848 14

55 979535 14

56 990987 14

57 993811 14

58 1053575 14

59 979263 14

60 960546 14

61 975367 14

62 969390 14

63 969056 14

64 971744 14

65 846100 14

66 933071 14

67 968844 14

68 953982 14

69 986153 13

70 844201 13

71 1019760 13

72 974981 13

73 1035420 13

74 1014051 13

75 853010 13

76 885168 13

77 1054731 13

78 833755 13

79 833647 13

80 873808 13

81 861950 13

82 1030551 13

83 884078 13

84 1029147 13

85 944816 13

86 981550 13

87 959033 13

88 950313 13

89 988210 13

90 883008 13

91 867943 13

92 862744 13

93 733806 13

94 973733 13

95 788911 13

96 758686 13

97 897607 13

98 834200 13

99 893760 13

100 1032877 13

101 884027 13

102 885013 13

103 896118 13

104 995776 13

105 945150 13

106 969471 13

107 ΑΚ969753 13

108 879741 13

109 871525 13

110 990297 13

111 810580 13

112 823374 13

113 840922 13

114 966347 13

115 810117 13

116 896063 13

117 897426 13

118 862014 13

119 882183 13

120 872665 13

121 973888 13

122 652899 13

123 877687 13

124 1015364 13

125 982236 12,5

126 ΑΒ444316 12

127 1004781 12

128 924872 12

222

Page 75: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

129 989827 12

130 946014 12

131 933451 12

132 975056 12

133 955762 12

134 984734 12

135 929529 12

136 926843 12

137 1012915 12

138 686013 12

139 967412 12

140 1004895 12

141 690529 12

142 955835 12

143 915829 12

144 935323 12

145 875582 12

146 984982 12

147 949457 12

148 866339 12

149 978002 12

150 983358 12

151 970327 12

152 959712 12

153 959917 12

154 954359 12

155 950999 12

156 931187 12

157 940067 12

158 1216646 12

159 970994 12

160 936287 12

161 864544 12

162 944312 12

163 962266 12

164 957803 12

165 843246 12

166 999247 12

167 825976 12

168 897153 12

169 608313 12

170 954177 12

171 919389 12

172 891226 12

173 848602 12

174 864467 12

175 988138 12

176 846115 12

177 990690 11,5

178 838905 11,5

179 955573 11

180 725409 11

181 1002326 11

182 962632 11

183 971813 11

184 657032 11

185 950685 11

186 962067 11

187 710869 11

188 1018318 11

189 1077335 11

190 997927 11

191 955254 11

192 935416 11

193 979744 11

194 976374 11

195 883685 11

196 878947 11

197 1047161 11

198 928961 11

199 945933 11

200 974244 11

201 945141 11

202 895666 11

203 886858 11

204 967109 11

205 1009939 11

206 884904 11

207 927541 11

208 881120 11

209 940675 11

210 1047956 11

211 1336690 11

212 994610 11

213 961719 11

214 789114 11

215 818197 11

216 822779 11

217 843946 11

218 857680 11

219 892594 11

220 1016352 11

221 891490 11

222 1043563 11

223 990585 11

224 993534 11

225 957166 11

226 970804 11

227 963854 11

228 935153 11

229 963513 11

230 932297 11

231 1054383 11

232 993039 11

233 971477 11

234 949954 11

235 813135 11

236 857524 11

237 1027530 11

238 858433 11

239 968078 11

240 997640 11

241 834184 11

242 856802 11

243 859234 11

244 860547 11

245 878268 11

246 1026574 11

247 1024407 11

248 1090053 11

249 972188 11

250 934775 11

251 888100 11

252 1027145 11

253 989582 11

254 859840 11

255 972946 11

256 963079 11

257 966710 11

258 806451 11

259 817761 10

260 629219 10

261 766842 10

262 826458 10

263 892864 10

223

Page 76: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

264 868788 10

265 861588 10

266 1054002 10

267 949023 10

268 1007178 10

269 980550 10

270 967801 10

271 714726 10

272 952291 10

273 1013672 10

274 935891 10

275 830513 10

276 848528 10

277 884439 10

278 1066551 10

279 ΑΒ126069 9

280 843285 9

281 871524 9

282 1050430 9

283 990536 9

284 667179 9

285 599730 8

286 1000474 8

287 1050569 8

288 660484 8

289 736554 8

290 963291 8

291 679989 8

292 738254 8

293 762712 8

294 808639 8

295 847108 8

296 992266 8

297 982307 8

298 952721 8

299 617735 8

300 984317 8

301 1244195 8

302 953458 7

303 982742 7

304 661340 7

305 965497 7

306 948768 7

307 691476 7

308 934932 7

309 1045747 7

310 943174 7

311 989284 7

312 983941 7

313 663348 7

314 702510 7

315 784726 7

316 775804 7

317 669634 7

318 1001068 7

319 959111 7

320 1032115 7

321 975009 7

322 726531 7

323 723554 7

324 820677 7

325 1036596 7

326 996933 7

327 974742 7

328 954234 7

329 921388 7

330 609297 7

331 1032619 7

332 905914 7

333 674150 7

334 882765 7

335 1023610 7

336 978900 7

337 930030 7

338 977209 7

339 984974 7

340 571975 7

341 775042 7

342 749675 7

343 785029 7

344 776376 7

345 818377 7

346 819809 7

347 1035642 7

348 876945 7

349 895492 7

350 1037810 7

351 1032806 7

352 945733 7

353 927077 7

354 957418 7

355 971220 7

356 935312 6

357 769562 6

358 688441 6

359 684113 6

360 701689 6

361 760624 6

362 854713 6

363 866662 6

364 883853 6

365 883147 6

366 1040386 6

367 889916 6

368 991557 6

369 999565 6

370 989813 6

371 921166 6

372 872125 6

373 965227 6

374 836073 6

375 1007625 6

376 802194 6

377 600331 6

378 681454 6

379 806000 6

380 816723 6

381 843019 6

382 856298 6

383 874939 6

384 1016229 6

385 987349 6

386 1001398 6

387 1030649 5

388 751569 5

389 762304 5

390 790969 5

391 838653 5

392 863166 5

393 861417 5

394 872577 5

395 985223 5

396 959939 5

397 948729 5

398 842841 5

224

Page 77: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

Αριθμός 132

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 2.12.2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 2.12.2018 για την πλήρωση της κενής μόνιμης θέσης Βοηθού Λειτουργού Διεκπεραίωσης, Βουλή των Αντιπροσώπων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν. 110(Ι)/2017), (θέση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 20.4.2018, αρ. γνωστοποίησης 293).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους "επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση" σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη Γραπτή Εξέταση και συγκεντρώνει συνολικά γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον αυτοί (α) ικανοποιούσαν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης και (β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζουν οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 2.12.2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗΣ ΒΟΗΘΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Α/Α ΑΡ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

(Με βαρύτητα 30%)

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

(Με βαρύτητα 30%)

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

(Με βαρύτητα 40%)

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

100%

1. ΒΛΔ308 93,3 68,8 83,3 81,96

2. ΒΛΔ127 90,0 71,9 76,7 79,23

3. ΒΛΔ153 73,3 78,1 78,3 76,77

4. ΒΛΔ299 93,3 68,8 56,7 71,29

5. ΒΛΔ271 83,3 53,1 75,0 70,94

6. ΒΛΔ043 86,7 81,3 48,3 69,71

7. ΒΛΔ039 56,7 81,3 65,0 67,38

8. ΒΛΔ310 73,3 68,8 61,7 67,29

9. ΒΛΔ165 56,7 50,0 85,0 66,00

10. ΒΛΔ079 60,0 62,5 70,0 64,75

11. ΒΛΔ321 43,3 65,6 78,3 64,02

12. ΒΛΔ235 80,0 40,6 68,3 63,52

13. ΒΛΔ305 73,3 56,3 60,0 62,88

14. ΒΛΔ029 80,0 50,0 55,0 61,00

15. ΒΛΔ022 60,0 59,4 61,7 60,48

16. ΒΛΔ244 83,3 43,8 48,3 57,46

17. ΒΛΔ289 76,7 43,8 50,0 56,13

18. ΒΛΔ276 53,3 43,8 65,0 55,13

19. ΒΛΔ185 70,0 56,3 41,7 54,54

20. ΒΛΔ154 73,3 53,1 40,0 53,94

21. ΒΛΔ315 53,3 43,8 56,7 51,79

22. ΒΛΔ240 50,0 50,0 51,7 50,67

23. ΒΛΔ004 40,0 62,5 48,3 50,08

Φάκ.: 15.21.001.002.001.036.001

225

Page 78: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

Αριθμός 133

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 9.12.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 9.12.2018 για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Τεχνικού, Τμήμα Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν. 110(Ι)/2017), (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27.7.2018, αρ. γνωστοποίησης 543).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους "επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση" σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη Γραπτή Εξέταση και συγκεντρώνει συνολικά γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον αυτοί (α) ικανοποιούσαν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης και (β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζουν οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 9.12.2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/Α ΑΡ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΤΕΣΤ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

100%

1. ΤΤΠ630 100,0 82,5 90,4 91,0

2. ΤΤΠ669 87,5 97,5 78,8 87,9

3. ΤΤΠ512 93,8 85,0 75,0 84,6

4. ΤΤΠ484 93,8 80,0 76,9 83,6

5. ΤΤΠ629 87,5 87,5 75,0 83,3

6. ΤΤΠ395 81,3 95,0 73,1 83,1

7. ΤΤΠ652 87,5 77,5 82,7 82,6

8. ΤΤΠ594 87,5 75,0 84,6 82,4

9. ΤΤΠ112 93,8 95,0 57,7 82,1

10. ΤΤΠ185 81,3 82,5 82,7 82,1

11. ΤΤΠ625 75,0 87,5 82,7 81,7

12. ΤΤΠ593 78,1 87,5 78,8 81,5

13. ΤΤΠ694 96,9 72,5 75,0 81,5

14. ΤΤΠ169 96,9 67,5 76,9 80,4

15. ΤΤΠ493 93,8 62,5 84,6 80,3

16. ΤΤΠ580 87,5 72,5 80,8 80,3

17. ΤΤΠ632 68,8 87,5 82,7 79,6

18. ΤΤΠ126 93,8 70,0 75,0 79,6

19. ΤΤΠ401 87,5 80,0 71,2 79,6

20. ΤΤΠ385 84,4 85,0 69,2 79,5

21. ΤΤΠ452 84,4 82,5 71,2 79,3

22. ΤΤΠ545 71,9 75,0 90,4 79,1

23. ΤΤΠ399 81,3 75,0 80,8 79,0

24. ΤΤΠ508 87,5 70,0 78,8 78,8

25. ΤΤΠ365 78,1 67,5 90,4 78,7

26. ΤΤΠ295 100,0 55,0 80,8 78,6

27. ΤΤΠ490 71,9 82,5 80,8 78,4

28. ΤΤΠ579 78,1 77,5 78,8 78,2

29. ΤΤΠ329 96,9 70,0 67,3 78,1

30. ΤΤΠ606 84,4 72,5 76,9 77,9

31. ΤΤΠ588 90,6 70,0 73,1 77,9

32. ΤΤΠ208 87,5 75,0 71,2 77,9

33. ΤΤΠ544 84,4 70,0 78,8 77,7

34. ΤΤΠ224 81,3 72,5 78,8 77,5

35. ΤΤΠ099 71,9 77,5 82,7 77,4

36. ΤΤΠ342 84,4 72,5 75,0 77,3

37. ΤΤΠ251 81,3 72,5 76,9 76,9

38. ΤΤΠ533 93,8 65,0 71,2 76,6

39. ΤΤΠ620 75,0 87,5 67,3 76,6

226

Page 79: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

40. ΤΤΠ075 81,3 67,5 80,8 76,5

41. ΤΤΠ381 75,0 75,0 78,8 76,3

42. ΤΤΠ116 75,0 82,5 71,2 76,2

43. ΤΤΠ279 90,6 72,5 65,4 76,2

44. ΤΤΠ292 84,4 65,0 78,8 76,1

45. ΤΤΠ255 84,4 62,5 80,8 75,9

46. ΤΤΠ297 84,4 77,5 65,4 75,8

47. ΤΤΠ338 81,3 65,0 80,8 75,7

48. ΤΤΠ222 93,8 67,5 65,4 75,5

49. ΤΤΠ331 78,1 75,0 73,1 75,4

50. ΤΤΠ563 93,8 65,0 67,3 75,4

51. ΤΤΠ052 78,1 70,0 76,9 75,0

52. ΤΤΠ196 100,0 50,0 75,0 75,0

53. ΤΤΠ044 87,5 70,0 67,3 74,9

54. ΤΤΠ037 90,6 72,5 61,5 74,9

55. ΤΤΠ076 78,1 67,5 78,8 74,8

56. ΤΤΠ377 81,3 57,5 84,6 74,5

57. ΤΤΠ454 78,1 60,0 84,6 74,2

58. ΤΤΠ263 96,9 52,5 73,1 74,2

59. ΤΤΠ287 68,8 82,5 71,2 74,1

60. ΤΤΠ393 75,0 70,0 76,9 74,0

61. ΤΤΠ510 84,4 77,5 59,6 73,8

62. ΤΤΠ359 84,4 60,0 76,9 73,8

63. ΤΤΠ167 75,0 65,0 80,8 73,6

64. ΤΤΠ101 81,3 62,5 76,9 73,6

65. ΤΤΠ467 78,1 67,5 75,0 73,5

66. ΤΤΠ424 78,1 67,5 75,0 73,5

67. ΤΤΠ430 87,5 67,5 65,4 73,5

68. ΤΤΠ193 78,1 65,0 76,9 73,3

69. ΤΤΠ446 81,3 67,5 71,2 73,3

70. ΤΤΠ011 81,3 65,0 73,1 73,1

71. ΤΤΠ351 78,1 67,5 73,1 72,9

72. ΤΤΠ235 87,5 60,0 71,2 72,9

73. ΤΤΠ131 78,1 75,0 65,4 72,8

74. ΤΤΠ691 81,3 60,0 76,9 72,7

75. ΤΤΠ254 78,1 70,0 69,2 72,5

76. ΤΤΠ577 75,0 75,0 67,3 72,4

77. ΤΤΠ556 81,3 55,0 80,8 72,3

78. ΤΤΠ059 71,9 70,0 75,0 72,3

79. ΤΤΠ598 81,3 62,5 73,1 72,3

80. ΤΤΠ651 84,4 50,0 80,8 71,7

81. ΤΤΠ319 78,1 67,5 69,2 71,6

82. ΤΤΠ024 81,3 60,0 73,1 71,4

83. ΤΤΠ514 90,6 52,5 71,2 71,4

84. ΤΤΠ302 78,1 55,0 80,8 71,3

85. ΤΤΠ332 75,0 67,5 71,2 71,2

86. ΤΤΠ264 68,8 77,5 67,3 71,2

87. ΤΤΠ457 84,4 57,5 71,2 71,0

88. ΤΤΠ346 71,9 52,5 88,5 70,9

89. ΤΤΠ262 78,1 62,5 71,2 70,6

90. ΤΤΠ106 78,1 70,0 63,5 70,5

91. ΤΤΠ090 59,4 67,5 84,6 70,5

92. ΤΤΠ679 68,8 67,5 75,0 70,4

93. ΤΤΠ321 87,5 52,5 71,2 70,4

94. ΤΤΠ469 81,3 62,5 67,3 70,4

95. ΤΤΠ282 78,1 67,5 65,4 70,3

96. ΤΤΠ633 68,8 65,0 76,9 70,2

97. ΤΤΠ214 65,6 70,0 75,0 70,2

98. ΤΤΠ005 87,5 57,5 65,4 70,1

99. ΤΤΠ609 84,4 67,5 57,7 69,9

100. ΤΤΠ398 75,0 57,5 76,9 69,8

101. ΤΤΠ092 78,1 60,0 71,2 69,8

102. ΤΤΠ501 87,5 60,0 61,5 69,7

103. ΤΤΠ286 81,3 60,0 67,3 69,5

104. ΤΤΠ307 81,3 67,5 59,6 69,5

227

Page 80: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

105. ΤΤΠ296 90,6 50,0 67,3 69,3

106. ΤΤΠ150 93,8 52,5 61,5 69,3

107. ΤΤΠ534 68,8 60,0 78,8 69,2

108. ΤΤΠ267 59,4 75,0 73,1 69,2

109. ΤΤΠ475 78,1 60,0 69,2 69,1

110. ΤΤΠ161 78,1 60,0 69,2 69,1

111. ΤΤΠ529 62,5 77,5 67,3 69,1

112. ΤΤΠ585 78,1 67,5 61,5 69,1

113. ΤΤΠ383 87,5 60,0 59,6 69,0

114. ΤΤΠ476 59,4 65,0 82,7 69,0

115. ΤΤΠ082 71,9 52,5 82,7 69,0

116. ΤΤΠ472 56,3 77,5 73,1 68,9

117. ΤΤΠ157 65,6 70,0 71,2 68,9

118. ΤΤΠ335 81,3 60,0 65,4 68,9

119. ΤΤΠ047 81,3 60,0 65,4 68,9

120. ΤΤΠ081 78,1 65,0 63,5 68,9

121. ΤΤΠ162 59,4 62,5 84,6 68,8

122. ΤΤΠ600 78,1 55,0 73,1 68,7

123. ΤΤΠ271 87,5 47,5 71,2 68,7

124. ΤΤΠ071 87,5 60,0 57,7 68,4

125. ΤΤΠ386 78,1 57,5 69,2 68,3

126. ΤΤΠ199 75,0 67,5 61,5 68,0

127. ΤΤΠ130 81,3 55,0 67,3 67,9

128. ΤΤΠ418 78,1 60,0 65,4 67,8

129. ΤΤΠ604 84,4 55,0 63,5 67,6

130. ΤΤΠ191 62,5 57,5 82,7 67,6

131. ΤΤΠ435 62,5 65,0 75,0 67,5

132. ΤΤΠ217 84,4 45,0 73,1 67,5

133. ΤΤΠ339 78,1 62,5 61,5 67,4

134. ΤΤΠ028 87,5 62,5 51,9 67,3

135. ΤΤΠ602 81,3 70,0 50,0 67,1

136. ΤΤΠ433 65,6 62,5 73,1 67,1

137. ΤΤΠ536 87,5 50,0 63,5 67,0

138. ΤΤΠ088 62,5 57,5 80,8 66,9

139. ΤΤΠ241 53,1 72,5 75,0 66,9

140. ΤΤΠ114 75,0 60,0 65,4 66,8

141. ΤΤΠ645 71,9 65,0 63,5 66,8

142. ΤΤΠ239 59,4 77,5 63,5 66,8

143. ΤΤΠ316 62,5 62,5 75,0 66,7

144. ΤΤΠ409 71,9 55,0 73,1 66,7

145. ΤΤΠ370 75,0 72,5 51,9 66,5

146. ΤΤΠ642 71,9 60,0 67,3 66,4

147. ΤΤΠ664 75,0 52,5 71,2 66,2

148. ΤΤΠ031 71,9 57,5 69,2 66,2

149. ΤΤΠ422 78,1 55,0 65,4 66,2

150. ΤΤΠ184 87,5 55,0 55,8 66,1

151. ΤΤΠ323 65,6 57,5 75,0 66,0

152. ΤΤΠ030 78,1 52,5 67,3 66,0

153. ΤΤΠ061 78,1 52,5 67,3 66,0

154. ΤΤΠ198 78,1 52,5 67,3 66,0

155. ΤΤΠ189 75,0 57,5 65,4 66,0

156. ΤΤΠ177 65,6 72,5 59,6 65,9

157. ΤΤΠ546 50,0 65,0 82,7 65,9

158. ΤΤΠ151 81,3 45,0 71,2 65,8

159. ΤΤΠ582 56,3 70,0 71,2 65,8

160. ΤΤΠ303 62,5 67,5 67,3 65,8

161. ΤΤΠ407 71,9 67,5 57,7 65,7

162. ΤΤΠ168 90,6 60,0 46,2 65,6

163. ΤΤΠ032 65,6 60,0 71,2 65,6

164. ΤΤΠ661 53,1 72,5 71,2 65,6

165. ΤΤΠ687 75,0 52,5 69,2 65,6

166. ΤΤΠ413 71,9 57,5 67,3 65,6

167. ΤΤΠ284 68,8 62,5 65,4 65,5

168. ΤΤΠ326 50,0 60,0 86,5 65,5

169. ΤΤΠ039 65,6 62,5 67,3 65,1

228

Page 81: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

170. ΤΤΠ456 65,6 62,5 67,3 65,1

171. ΤΤΠ527 71,9 60,0 63,5 65,1

172. ΤΤΠ223 75,0 62,5 57,7 65,1

173. ΤΤΠ666 62,5 65,0 67,3 64,9

174. ΤΤΠ497 68,8 62,5 63,5 64,9

175. ΤΤΠ244 68,8 62,5 63,5 64,9

176. ΤΤΠ278 62,5 60,0 71,2 64,6

177. ΤΤΠ421 78,1 50,0 65,4 64,5

178. ΤΤΠ513 43,8 70,0 78,8 64,2

179. ΤΤΠ438 46,9 72,5 73,1 64,2

180. ΤΤΠ521 81,3 47,5 63,5 64,1

181. ΤΤΠ355 65,6 65,0 61,5 64,1

182. ΤΤΠ499 75,0 65,0 51,9 64,0

183. ΤΤΠ139 68,8 65,0 57,7 63,8

184. ΤΤΠ535 65,6 45,0 80,8 63,8

185. ΤΤΠ361 84,4 55,0 51,9 63,8

186. ΤΤΠ628 71,9 42,5 76,9 63,8

187. ΤΤΠ304 68,8 47,5 75,0 63,8

188. ΤΤΠ233 68,8 55,0 67,3 63,7

189. ΤΤΠ584 81,3 42,5 67,3 63,7

190. ΤΤΠ450 75,0 52,5 63,5 63,7

191. ΤΤΠ330 75,0 52,5 63,5 63,7

192. ΤΤΠ396 59,4 52,5 78,8 63,6

193. ΤΤΠ104 59,4 57,5 73,1 63,3

194. ΤΤΠ056 81,3 57,5 50,0 62,9

195. ΤΤΠ160 62,5 55,0 71,2 62,9

196. ΤΤΠ122 75,0 50,0 63,5 62,8

197. ΤΤΠ567 75,0 50,0 63,5 62,8

198. ΤΤΠ369 71,9 55,0 61,5 62,8

199. ΤΤΠ350 68,8 60,0 59,6 62,8

200. ΤΤΠ166 68,8 60,0 59,6 62,8

201. ΤΤΠ097 62,5 60,0 65,4 62,6

202. ΤΤΠ247 65,6 45,0 76,9 62,5

203. ΤΤΠ448 78,1 40,0 69,2 62,5

204. ΤΤΠ474 75,0 45,0 67,3 62,4

205. ΤΤΠ225 68,8 55,0 63,5 62,4

206. ΤΤΠ017 81,3 42,5 63,5 62,4

207. ΤΤΠ205 65,6 67,5 53,8 62,3

208. ΤΤΠ080 62,5 47,5 76,9 62,3

209. ΤΤΠ266 59,4 60,0 67,3 62,2

210. ΤΤΠ415 56,3 65,0 65,4 62,2

211. ΤΤΠ610 71,9 55,0 59,6 62,2

212. ΤΤΠ053 71,9 45,0 69,2 62,0

213. ΤΤΠ078 75,0 52,5 57,7 61,7

214. ΤΤΠ503 59,4 52,5 73,1 61,7

215. ΤΤΠ480 65,6 40,0 78,8 61,5

216. ΤΤΠ358 71,9 45,0 67,3 61,4

217. ΤΤΠ416 65,6 55,0 63,5 61,4

218. ΤΤΠ489 62,5 60,0 61,5 61,3

219. ΤΤΠ623 59,4 65,0 59,6 61,3

220. ΤΤΠ021 62,5 50,0 71,2 61,2

221. ΤΤΠ362 71,9 50,0 61,5 61,1

222. ΤΤΠ290 65,6 60,0 57,7 61,1

223. ΤΤΠ447 62,5 47,5 73,1 61,0

224. ΤΤΠ175 59,4 52,5 71,2 61,0

225. ΤΤΠ612 68,8 52,5 61,5 60,9

226. ΤΤΠ259 75,0 57,5 50,0 60,8

227. ΤΤΠ543 53,1 57,5 71,2 60,6

228. ΤΤΠ522 56,3 60,0 65,4 60,5

229. ΤΤΠ063 68,8 55,0 57,7 60,5

230. ΤΤΠ231 75,0 50,0 55,8 60,3

231. ΤΤΠ429 65,6 55,0 59,6 60,1

232. ΤΤΠ195 75,0 47,5 57,7 60,1

233. ΤΤΠ638 71,9 52,5 55,8 60,0

234. ΤΤΠ100 68,8 47,5 63,5 59,9

229

Page 82: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

235. ΤΤΠ406 75,0 52,5 51,9 59,8

236. ΤΤΠ689 65,6 42,5 71,2 59,8

237. ΤΤΠ060 62,5 47,5 69,2 59,7

238. ΤΤΠ676 65,6 50,0 63,5 59,7

239. ΤΤΠ015 56,3 65,0 57,7 59,6

240. ΤΤΠ102 68,8 42,5 67,3 59,5

241. ΤΤΠ207 50,0 62,5 65,4 59,3

242. ΤΤΠ204 71,9 50,0 55,8 59,2

243. ΤΤΠ091 59,4 45,0 73,1 59,2

244. ΤΤΠ291 59,4 52,5 65,4 59,1

245. ΤΤΠ218 43,8 70,0 63,5 59,1

246. ΤΤΠ459 65,6 50,0 61,5 59,1

247. ΤΤΠ617 65,6 50,0 61,5 59,1

248. ΤΤΠ268 53,1 52,5 71,2 58,9

249. ΤΤΠ557 56,3 55,0 65,4 58,9

250. ΤΤΠ615 43,8 57,5 75,0 58,8

251. ΤΤΠ107 62,5 50,0 63,5 58,7

252. ΤΤΠ573 59,4 55,0 61,5 58,6

253. ΤΤΠ649 68,8 47,5 59,6 58,6

254. ΤΤΠ143 81,3 42,5 51,9 58,6

255. ΤΤΠ192 56,3 50,0 69,2 58,5

256. ΤΤΠ618 71,9 40,0 63,5 58,4

257. ΤΤΠ596 71,9 40,0 63,5 58,4

258. ΤΤΠ502 62,5 45,0 67,3 58,3

259. ΤΤΠ349 43,8 67,5 63,5 58,2

260. ΤΤΠ173 56,3 55,0 63,5 58,2

261. ΤΤΠ494 59,4 57,5 57,7 58,2

262. ΤΤΠ105 62,5 60,0 51,9 58,1

263. ΤΤΠ570 46,9 60,0 67,3 58,1

264. ΤΤΠ425 56,3 52,5 65,4 58,0

265. ΤΤΠ277 56,3 52,5 65,4 58,0

266. ΤΤΠ354 62,5 50,0 61,5 58,0

267. ΤΤΠ135 59,4 52,5 61,5 57,8

268. ΤΤΠ402 68,8 42,5 61,5 57,6

269. ΤΤΠ465 56,3 55,0 61,5 57,6

270. ΤΤΠ141 46,9 52,5 73,1 57,5

271. ΤΤΠ213 71,9 40,0 59,6 57,2

272. ΤΤΠ485 56,3 47,5 67,3 57,0

273. ΤΤΠ466 62,5 50,0 57,7 56,7

274. ΤΤΠ667 43,8 42,5 82,7 56,3

275. ΤΤΠ631 65,6 47,5 55,8 56,3

276. ΤΤΠ590 56,3 50,0 61,5 55,9

277. ΤΤΠ439 59,4 60,0 48,1 55,8

278. ΤΤΠ397 50,0 57,5 59,6 55,7

279. ΤΤΠ119 75,0 47,5 44,2 55,6

280. ΤΤΠ087 40,6 52,5 73,1 55,4

281. ΤΤΠ187 71,9 47,5 46,2 55,2

282. ΤΤΠ124 56,3 40,0 69,2 55,2

283. ΤΤΠ347 56,3 47,5 61,5 55,1

284. ΤΤΠ016 40,6 65,0 59,6 55,1

285. ΤΤΠ410 59,4 40,0 65,4 54,9

286. ΤΤΠ314 43,8 57,5 63,5 54,9

287. ΤΤΠ624 59,4 47,5 57,7 54,9

288. ΤΤΠ575 50,0 45,0 69,2 54,7

289. ΤΤΠ013 46,9 57,5 59,6 54,7

290. ΤΤΠ479 53,1 55,0 55,8 54,6

291. ΤΤΠ601 65,6 50,0 48,1 54,6

292. ΤΤΠ453 68,8 42,5 51,9 54,4

293. ΤΤΠ548 68,8 42,5 51,9 54,4

294. ΤΤΠ605 65,6 47,5 50,0 54,4

295. ΤΤΠ562 53,1 42,5 67,3 54,3

296. ΤΤΠ183 62,5 42,5 57,7 54,2

297. ΤΤΠ289 56,3 42,5 63,5 54,1

298. ΤΤΠ050 59,4 45,0 57,7 54,0

299. ΤΤΠ242 59,4 50,0 51,9 53,8

230

Page 83: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

300. ΤΤΠ561 65,6 47,5 48,1 53,7

301. ΤΤΠ542 50,0 47,5 63,5 53,7

302. ΤΤΠ069 59,4 52,5 48,1 53,3

303. ΤΤΠ500 56,3 47,5 55,8 53,2

304. ΤΤΠ589 65,6 40,0 53,8 53,2

305. ΤΤΠ313 46,9 52,5 59,6 53,0

306. ΤΤΠ520 59,4 40,0 59,6 53,0

307. ΤΤΠ337 59,4 42,5 55,8 52,5

308. ΤΤΠ115 62,5 42,5 51,9 52,3

309. ΤΤΠ419 59,4 47,5 50,0 52,3

310. ΤΤΠ345 59,4 45,0 51,9 52,1

311. ΤΤΠ179 59,4 50,0 46,2 51,8

312. ΤΤΠ634 46,9 47,5 57,7 50,7

313. ΤΤΠ140 40,6 45,0 65,4 50,3

Φάκ.: 15.21.001.012.013.005.001 Αριθμός 134

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 16.12.2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας γνωστοποιεί τον κατάλογο των επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 16.12.2018 για την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Πληροφορικής, Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου του 2017 (Ν. 110(Ι)/2017), (θέσεις που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 27.7.2018, αρ. γνωστοποίησης 545).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους "επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση" σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη Γραπτή Εξέταση και συγκεντρώνει συνολικά γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η τελική απόφαση για την υποψηφιότητα των επιτυχόντων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον αυτοί (α) ικανοποιούσαν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων τις απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης και (β) πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που καθορίζουν οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμοι.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΣΤΙΣ 16.12.2018

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΑΡ.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΤΕΣΤ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΤΕΣΤ

ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΤΕΣΤ

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

100%

1. 190965 77,27 73,53 86,84 79,21

2. 200300 72,73 79,41 84,21 78,78

3. 216361 90,91 76,47 68,42 78,60

4. 217585 84,09 67,65 81,58 77,77

5. 209096 79,55 76,47 76,32 77,44

6. 146931 81,82 64,71 84,21 76,91

7. 200371 75,00 73,53 81,58 76,70

8. 215007 77,27 70,59 81,58 76,48

9. 173408 84,09 67,65 76,32 76,02

10. 150591 72,73 73,53 81,58 75,95

11. 200830 77,27 64,71 84,21 75,40

12. 208851 84,09 70,59 71,05 75,24

13. 207501 84,09 58,82 81,58 74,83

14. 214976 84,09 55,88 84,21 74,73

15. 193303 81,82 73,53 65,79 73,71

231

Page 84: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

16. 205932 88,64 44,12 86,84 73,20

17. 196246 77,27 55,88 81,58 71,58

18. 200378 72,73 67,65 73,68 71,35

19. 164926 86,36 58,82 68,42 71,20

20. 215279 88,64 58,82 65,79 71,08

21. 214185 68,18 52,94 92,11 71,08

22. 194174 77,27 58,82 76,32 70,80

23. 159893 84,09 50,00 76,32 70,14

24. 206950 79,55 64,71 65,79 70,01

25. 163704 81,82 52,94 73,68 69,48

26. 159341 59,09 67,65 81,58 69,44

27. 184530 72,73 61,76 73,68 69,39

28. 192715 63,64 64,71 78,95 69,10

29. 159920 75,00 55,88 76,32 69,07

30. 206072 77,27 58,82 71,05 69,05

31. 172742 63,64 55,88 86,84 68,79

32. 167767 81,82 52,94 71,05 68,60

33. 170041 84,09 55,88 65,79 68,59

34. 217204 70,45 58,82 76,32 68,53

35. 160472 79,55 47,06 78,95 68,52

36. 216853 68,18 52,94 84,21 68,44

37. 20011 70,45 55,88 78,95 68,43

38. 212883 54,55 55,88 94,74 68,39

39. 148840 70,45 52,94 81,58 68,32

40. 214588 65,91 61,76 76,32 68,00

41. 214674 75,00 50,00 78,95 67,98

42. 190527 81,82 58,82 63,16 67,93

43. 171856 77,27 47,06 78,95 67,76

44. 218621 79,55 50,00 73,68 67,74

45. 196280 70,45 50,00 81,58 67,34

46. 156830 75,00 52,94 73,68 67,21

47. 203834 75,00 47,06 78,95 67,00

48. 214065 79,55 50,00 71,05 66,87

49. 211532 65,91 52,94 81,58 66,81

50. 161376 77,27 67,65 55,26 66,73

51. 194987 81,82 44,12 73,68 66,54

52. 217352 72,73 52,94 73,68 66,45

53. 218136 63,64 61,76 73,68 66,36

54. 218595 70,45 44,12 84,21 66,26

55. 201047 70,45 44,12 84,21 66,26

56. 162011 65,91 61,76 71,05 66,24

57. 159546 77,27 52,94 68,42 66,21

58. 216877 77,27 70,59 50,00 65,95

59. 157953 65,91 52,94 78,95 65,93

60. 209500 72,73 55,88 68,42 65,68

61. 213154 84,09 41,18 71,05 65,44

62. 216912 77,27 52,94 65,79 65,33

63. 194375 68,18 58,82 68,42 65,14

64. 153970 77,27 47,06 71,05 65,13

65. 212627 52,27 58,82 84,21 65,10

66. 214798 75,00 41,18 78,95 65,04

67. 197023 68,18 52,94 73,68 64,94

68. 195303 65,91 47,06 81,58 64,85

69. 161883 61,36 61,76 71,05 64,73

70. 211930 61,36 61,76 71,05 64,73

71. 205418 61,36 55,88 76,32 64,52

72. 217075 84,09 64,71 44,74 64,51

73. 213940 86,36 41,18 65,79 64,44

74. 205306 61,36 52,94 78,95 64,42

75. 164117 65,91 55,88 71,05 64,28

232

Page 85: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

76. 157337 63,64 50,00 78,95 64,19

77. 191322 81,82 50,00 60,53 64,11

78. 211769 65,91 50,00 76,32 64,07

79. 208217 61,36 58,82 71,05 63,75

80. 194967 72,73 41,18 76,32 63,41

81. 207853 63,64 50,00 76,32 63,32

82. 149244 75,00 41,18 73,68 63,29

83. 153282 81,82 50,00 57,89 63,24

84. 216567 77,27 41,18 71,05 63,17

85. 164861 77,27 41,18 71,05 63,17

86. 204755 56,82 55,88 76,32 63,01

87. 164044 70,45 47,06 71,05 62,86

88. 212373 70,45 44,12 73,68 62,75

89. 192728 72,73 44,12 71,05 62,63

90. 211758 68,18 52,94 65,79 62,30

91. 205565 54,55 55,88 76,32 62,25

92. 211150 59,09 55,88 71,05 62,01

93. 208949 63,64 58,82 63,16 61,87

94. 215929 59,09 50,00 76,32 61,80

95. 164477 70,45 41,18 73,68 61,77

96. 195962 65,91 52,94 65,79 61,55

97. 209547 79,55 47,06 57,89 61,50

98. 215044 79,55 44,12 60,53 61,40

99. 212948 79,55 44,12 60,53 61,40

100. 185532 65,91 47,06 71,05 61,34

101. 200576 59,09 61,76 63,16 61,34

102. 204050 68,18 50,00 65,79 61,32

103. 192568 52,27 47,06 84,21 61,18

104. 206626 70,45 47,06 65,79 61,10

105. 207198 70,45 47,06 65,79 61,10

106. 199090 68,18 41,18 73,68 61,01

107. 213946 72,73 44,12 65,79 60,88

108. 216692 72,73 41,18 68,42 60,77

109. 196910 65,91 55,88 60,53 60,77

110. 154546 63,64 50,00 68,42 60,69

111. 156374 77,27 44,12 60,53 60,64

112. 172820 68,18 47,06 65,79 60,34

113. 150766 68,18 44,12 68,42 60,24

114. 216382 70,45 47,06 63,16 60,22

115. 183148 59,09 52,94 68,42 60,15

116. 195576 56,82 47,06 76,32 60,06

117. 217804 61,36 52,94 65,79 60,03

118. 149049 68,18 61,76 50,00 59,98

119. 183214 59,09 47,06 73,68 59,94

120. 217373 61,36 47,06 71,05 59,83

121. 209710 65,91 50,00 63,16 59,69

122. 167595 47,73 47,06 84,21 59,67

123. 148955 84,09 47,06 47,37 59,51

124. 205719 65,91 44,12 68,42 59,48

125. 218474 68,18 41,18 68,42 59,26

126. 213003 56,82 47,06 73,68 59,19

127. 193641 72,73 41,18 63,16 59,02

128. 192141 61,36 47,06 68,42 58,95

129. 146683 61,36 47,06 68,42 58,95

130. 209323 65,91 47,06 63,16 58,71

131. 206169 70,45 50,00 55,26 58,57

132. 160151 65,91 41,18 68,42 58,50

133. 192961 68,18 44,12 63,16 58,49

134. 217606 70,45 47,06 57,89 58,47

135. 202379 70,45 44,12 60,53 58,37

233

Page 86: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

136. 154559 59,09 50,00 65,79 58,29

137. 214644 50,00 58,82 65,79 58,20

138. 204970 56,82 41,18 76,32 58,10

139. 208241 75,00 41,18 57,89 58,02

140. 203328 68,18 55,88 50,00 58,02

141. 218060 63,64 47,06 63,16 57,95

142. 216425 61,36 41,18 71,05 57,86

143. 212453 61,36 41,18 71,05 57,86

144. 167497 61,36 41,18 71,05 57,86

145. 208555 63,64 41,18 68,42 57,74

146. 146971 63,64 41,18 68,42 57,74

147. 199052 56,82 50,00 65,79 57,54

148. 218045 56,82 50,00 65,79 57,54

149. 174770 68,18 41,18 63,16 57,51

150. 164272 70,45 44,12 57,89 57,49

151. 203852 61,36 50,00 60,53 57,30

152. 217048 50,00 55,88 65,79 57,22

153. 200747 61,36 47,06 63,16 57,19

154. 218765 63,64 47,06 60,53 57,07

155. 210782 63,64 41,18 65,79 56,87

156. 190173 72,73 47,06 50,00 56,60

157. 158132 59,09 44,12 65,79 56,33

158. 190631 59,09 44,12 65,79 56,33

159. 212419 63,64 50,00 55,26 56,30

160. 196847 59,09 41,18 68,42 56,23

161. 216469 54,55 58,82 55,26 56,21

162. 214303 63,64 41,18 63,16 55,99

163. 181211 56,82 47,06 63,16 55,68

164. 193362 61,36 52,94 52,63 55,65

165. 163092 56,82 41,18 68,42 55,47

166. 215820 50,00 55,88 60,53 55,47

167. 206686 61,36 47,06 57,89 55,44

168. 206473 65,91 52,94 47,37 55,41

169. 155413 59,09 41,18 65,79 55,35

170. 209127 59,09 41,18 65,79 55,35

171. 217597 56,82 52,94 55,26 55,01

172. 204143 50,00 41,18 73,68 54,95

173. 193485 54,55 41,18 68,42 54,71

174. 204965 59,09 47,06 57,89 54,68

175. 203538 52,27 41,18 68,42 53,96

176. 217067 61,36 44,12 55,26 53,58

177. 218536 52,27 41,18 65,79 53,08

178. 186834 50,00 58,82 50,00 52,94

179. 207218 47,73 50,00 60,53 52,75

180. 196187 61,36 44,12 52,63 52,70

181. 217771 61,36 41,18 55,26 52,60

182. 212315 52,27 44,12 60,53 52,31

183. 158344 59,09 44,12 52,63 51,95

184. 153547 59,09 41,18 55,26 51,84

185. 160673 43,18 41,18 71,05 51,80

186. 210942 56,82 52,94 44,74 51,50

187. 200096 50,00 41,18 63,16 51,44

188. 169920 54,55 41,18 57,89 51,21

189. 192404 47,73 44,12 60,53 50,79

190. 182571 56,82 41,18 52,63 50,21

191. 149257 45,45 44,12 60,53 50,03

Φάκ.: 15.21.001.018.009.005.011

234

Page 87: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

Αριθμός 135

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τον προκαταρκτικό κατάλογο των αιτητών με σειρά προτεραιότητας, για την πλήρωση δεκαεπτά (17) θέσεων Ελεγκτών, και τριών (3) θέσεων Ελεγκτών Τεχνικού Ελέγχου, εκ των οποίων οι δύο (2) στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής και η μία (1) στην ειδικότητα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.

Σύμφωνα με τις βασικές πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξής του στον προκαταρκτικό κατάλογο που καταρτίστηκε, μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν με τους εξής τρόπους:

(i) Με το χέρι, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, Δεληγιώργη 6, Λευκωσία, δίπλα από το κτίριο της ΠΑΣΥΔΥ, στο ισόγειο, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30, ή

(ii) Μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημο-κρατίας, Τ.Θ. 25175, 1307 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία», ή

(iii) Μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22668153, ή

(iv) Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν λάβει απόδειξη παραλαβής (μέσω email), θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς στο 22401459.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να ληφθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2019, μέχρι τις 2.30 μ.μ.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ

Α/Α ΑΔΤ Μόρια Α/Α ΑΔΤ Μόρια Α/Α ΑΔΤ Μόρια Α/Α ΑΔΤ Μόρια

1 1017280 10,6 17 828651 8,23 33 762173 8,7 49 1042274 5,3

2 870546 10,5 18 886510 8,22 34 842828 8,6 50 974698 5,2

3 840646 10,4 19 858119 8,21 35 883103 8,5 51 858570 5,1

4 825128 10,3 20 884531 8,20 36 828425 8,4 52 895210 5,0

5 867097 10,2 21 875065 8,19 37 809428 8,3 53 873406 4,0

6 845561 10,1 22 865619 8,18 38 839568 8,2 54 1011319 3,2

7 802184 10,0 23 844539 8,17 39 880877 8,1 55 978548 3,1

8 881369 9,2 24 840486 8,16 40 813268 8,0 56 832912 3,0

9 865531 9,1 25 867334 8,15 41 989864 7,3 57 979291 2,2

10 883597 9,0 26 769053 8,14 42 1037433 7,2 58 861931 2,1

11 739958 8,29 27 763556 8,13 43 888053 7,1 59 861951 2,0

12 1016419 8,28 28 754723 8,12 44 626638 7,0 60 1028665 1,2

13 1013074 8,27 29 829262 8,11 45 998530 6,3 61 871581 1,1

14 700710 8,26 30 871300 8,10 46 846474 6,2 62 818201 1,0

15 884605 8,25 31 875500 8,9 47 615182 6,1

16 881576 8,24 32 729010 8,8 48 724771 6,0

235

Page 88: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Α/Α ΑΔΤ Μόρια Α/Α ΑΔΤ Μόρια Α/Α ΑΔΤ Μόρια

1 882632 15,0 12 852632 10,0 23 1139808 7,0

2 864749 13,0 13 866474 9,2 24 1042036 6,4

3 797026 12,0 14 898090 9,1 25 1105771 6,3

4 643685 10,8 15 728248 9,0 26 994205 6,2

5 799908 10,7 16 647073 8,6 27 862555 6,1

6 829373 10,6 17 898528 8,5 28 755221 6,0

7 699323 10,5 18 777349 8,4 29 1021993 5,1

8 878667 10,4 19 1027627 8,3 30 865580 5,0

9 802466 10,3 20 767070 8,2 31 868376 4,2

10 718371 10,2 21 866510 8,1 32 989131 4,1

11 711387 10,1 22 851122 8,0 33 813481 4,0

Σημειώνονται επίσης τα ακόλουθα:

Στους Πίνακες παρουσιάζονται μόνο οι αιτητές οι οποίοι πληρούσαν όλα τα απαιτούμενα προσόντα και έχουν μοριοδοτηθεί με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά καθορίστηκαν στην προκήρυξη ημερομηνίας 21 Δεκεμβρίου 2018.

Για τον καθορισμό προτεραιότητας, στις περιπτώσεις αιτητών που ισοψηφούν, λήφθηκε υπόψη, με βάση τη σχετική σημείωση στην προκήρυξη:

o η τελική βαθμολογία του απολυτηρίου Λυκείου, και

o η ημερομηνία γέννησης (προτεραιότητα στους υποψήφιους με προγενέστερη ημερομηνία γέννησης).

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Α/Α ΑΔΤ Μόρια

1 847006 14,0

2 944837 10,3

3 1069831 10,2

4 796827 10,1

5 886953 10,0

6 1018742 8,2

7 815538 8,1

8 819593 8,0

9 1019677 5,0

236

Page 89: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...(Π.Φ. 29647) ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ (Π.Φ. 29651) ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ (Π.Φ. 29652) ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗ (Π.Φ.

Αριθμός 136

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 6(4) του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), τους τελικούς καταλόγους των αιτητών, με σειρά κατάταξης, για την πλήρωση των τριών (3) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου (Κλ. Α8) για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Στους καταλόγους δεν περιλαμβάνονται αιτητές που επέδειξαν ενδιαφέρον να απασχοληθούν ως εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου, αλλά, δεν πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, τα οποία είχαν καθοριστεί στη σχετική δημοσίευση της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας, αρ. γνωστοποίησης 17 και ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2019.

Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, έχει γίνει κατάταξη με βάση το βαθμό του πανεπιστημιακού διπλώματος. Σε περιπτώσεις περαιτέρω ισοβαθμίας, η τελική επιλογή/ κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με κλήρωση.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του πιο πάνω Νόμου, κάθε ενδιαφερόμενος αιτητής δικαιούται να υποβάλει ένσταση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης του καταλόγου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι ενστάσεις μπορούν να σταλούν μέσω του τηλεομοιότυπου 22867253 ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) όχι αργότερα από τις 8 Μαρτίου 2019.

Πίνακας Κατάταξης για τις θέσεις με ειδικότητα στα Οικονομικά/ Διοίκηση Επιχειρήσεων

Α/Α ΑΔΤ Μονάδες βάσει κριτηρίων αξιολόγησης

Μονάδες βάσει βαθμού πανεπιστημιακού διπλώματος

(για ισοψηφία)

1 1354119 4 4

2 875482 4 4

3 734850 4 3

4 856817 1 -

Πίνακας Κατάταξης για τη θέση με ειδικότητα στη Μηχανολογική Μηχανική

Α/Α ΑΔΤ Μονάδες βάσει κριτηρίων αξιολόγησης

Μονάδες βάσει βαθμού πανεπιστημιακού διπλώματος

(για ισοψηφία)

1 833162 0 4

2 962139 0 4

3 1011931 0 4

4 767235 0 4

5 868363 0 4

6 942446 0 4

7 967524 0 3

____________________________________________________________________________________________________________

Tυπώθηκε στο Tυπογραφείο της Kυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ. 22405824, Φαξ 22303175 – www.mof.gov.cy/gpo Aντίτυπα της Eπίσημης Eφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

237