ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · 2016. 12. 21. · ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

of 227 /227
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4964 Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016 4253 Aριθμός 5688 ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 __________ Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1) Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 42(1)(θ) του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου και των εκδοθέντων με βάση το άρθρο αυτό Κανονισμών (Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000) η ενάσκηση των οποίων εκχωρήθηκε σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κ.Δ.Π. 1/2002 εκδίδει την ακόλουθη γνωστοποίηση: 1. Στην παρούσα Γνωστοποίηση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο: ¨Έφορος Φαρμακευτικής¨ σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως Έφορος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Νόμου περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων [Κεφ. 254 και Νόμοι 59 του 1962, 37 του 1967, 16 του 1979, 28 του 1989, 33(Ι) του 1993, 61(Ι) του 1995 και 145(Ι) του 2000] ¨Φαρμακείο¨ σημαίνει κατάστημα που είναι γραμμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων [Κεφ. 254 και Νόμοι 59 του 1962, 37 του 1967, 16 του 1979, 28 του 1989, 33(Ι) του 1993, 61(Ι) του 1995 και 145(Ι) του 2000] 2. Ως αργίες των φαρμακείων καθορίζονται οι Κυριακές και οι ημέρες που αναφέρονται στον Πρώτο Πίνακα των Κ.Δ.Π. 280/2000 και ως ημιαργίες η Τετάρτη και το Σάββατο κάθε εβδομάδας.

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ · 2016. 12. 21. · ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

 • ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

  ΤΜΗΜΑ B

  Αριθμός 4964 Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016 4253

  Aριθμός 5688

  ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 2000 __________

  Γνωστοποίηση σύμφωνα με τον Κανονισμό 3(1)

  Το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται στο Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει του άρθρου 42(1)(θ) του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου και των εκδοθέντων με βάση το άρθρο αυτό Κανονισμών (Οι περί Ρυθμίσεως του Ανοίγματος και Κλεισίματος των Φαρμακείων Κανονισμοί του 2000) η ενάσκηση των οποίων εκχωρήθηκε σε αυτό από το Υπουργικό Συμβούλιο με την Κ.Δ.Π. 1/2002 εκδίδει την ακόλουθη γνωστοποίηση:

  1. Στην παρούσα Γνωστοποίηση, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο:

  ¨Έφορος Φαρμακευτικής¨ σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται ως Έφορος σύμφωνα με τις διατάξεις του

  άρθρου 2 του Νόμου περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων [Κεφ. 254 και Νόμοι 59 του 1962, 37 του 1967, 16 του 1979, 28 του 1989, 33(Ι) του 1993, 61(Ι) του 1995 και 145(Ι) του 2000]

  ¨Φαρμακείο¨ σημαίνει κατάστημα που είναι γραμμένο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Νόμου περί

  Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων [Κεφ. 254 και Νόμοι 59 του 1962, 37 του 1967, 16 του 1979, 28 του 1989, 33(Ι) του 1993, 61(Ι) του 1995 και 145(Ι) του 2000]

  2. Ως αργίες των φαρμακείων καθορίζονται οι Κυριακές και οι ημέρες που αναφέρονται στον Πρώτο Πίνακα των Κ.Δ.Π. 280/2000 και ως ημιαργίες η Τετάρτη και το Σάββατο κάθε εβδομάδας.

 • 3. Δημοσιεύεται ο Κατάλογος των Φαρμακείων και ο Κατάλογος των Διημερευόντων Φαρμακείων κατά πόλη

  και ημερομηνία κατά την οποία θα διημερεύουν.

  4. (α) Κάθε Φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό την ημέρα που αναγράφεται το όνομά του στον Κατάλογο των Διημερευόντων Φαρμακείων, από τις 1.30 μέχρι τις 3.00 μετά το μεσημέρι και από τις 6.30 μέχρι τις 10.00 μετά το μεσημέρι της ιδίας ημέρας, αλλά αν αυτή είναι Τετάρτη ή Σάββατο τότε από τις 1.30 μέχρι τις 10.00 μετά το μεσημέρι.

  (β) Κάθε φαρμακοποιός που φαίνεται στον Κατάλογο των Διημερευόντων Φαρμακείων ότι διημερεύει Κυριακή ή κατά τις γιορτές 1

  η Οκτωβρίου, 28

  η Οκτωβρίου, 25

  η Δεκεμβρίου, 26

  η Δεκεμβρίου, 1

  η

  Ιανουαρίου, 6η Ιανουαρίου, 27

  η Φεβρουαρίου, 25

  η Μαρτίου, 1

  η Απριλίου, 16

  η Απριλίου 17

  η Απριλίου και

  18η Απριλίου που θεωρούνται αργίες, θα διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό από τις 8.00 το πρωί μέχρι τις

  10.00 μετά το μεσημέρι.

  Επιπρόσθετα, ο φαρμακοποιός που διημερεύει, παρόλο ότι έκλεισε το φαρμακείο του, είναι υποχρεωμένος από τις 10.00 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 8.00 το πρωί της επομένης ημέρας να είναι διαθέσιμος να εκτελέσει οποιαδήποτε συνταγή. Για το σκοπό αυτό είναι υποχρεωμένος πριν κλείσει το φαρμακείο του να τοποθετήσει,

  για πληροφόρηση του κοινού, σε περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα, τον αριθμό του τηλεφώνου στον οποίο θα μπορεί να ζητηθεί για την εκτέλεση συνταγής όπως προνοείται πιο πάνω.

  Σε περίπτωση που τα φάρμακα που απαιτούνται για την εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής δε διατίθενται από οποιοδήποτε φαρμακοποιό, ο οποίος διημερεύει, αυτός πρέπει να σημειώνει στη συνταγή τις λέξεις ¨Μη διαθέσιμα Φάρμακα¨ και να υπογράφει αυτή, γράφοντας την ημέρα και την ώρα.

  5. Οποιοσδήποτε φαρμακοποιός μπορεί να ανοίξει το φαρμακείο του οποιαδήποτε ημέρα και ώρα, αποκλειστικά με σκοπό να εκτελέσει ιατρική συνταγή όταν αυτή, γράφει τις λέξεις ¨Μη διαθέσιμα Φάρμακα¨ και εφόσον είναι χρονολογημένη και υπογραμμένη από φαρμακοποιό ο οποίος σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω παραγράφων 4(α) και 4(β) οφείλει να διημερεύει.

  6. Όλοι οι φαρμακοποιοί κάθε ημέρα, πριν κλείσουν τα φαρμακεία τους, θα βάζουν σε περίοπτη θέση, σε φωτιζόμενη θυρίδα για πληροφόρηση του κοινού, το όνομα, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο των φαρμακείων που οφείλουν να είναι ανοικτά για την ημέρα εκείνη και τα τηλέφωνα οικίας των υπεύθυνων φαρμακοποιών των φαρμακείων αυτών.

  7. (α) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων 4(α) και 4(β) της παρούσας Γνωστοποίησης, αν οποιοσδήποτε φαρμακοποιός επειδή θα απουσιάζει από τη Δημοκρατία ή θα είναι άρρωστος ή θα εμποδίζεται από οποιαδήποτε άλλη αιτία δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό όπως προνοούν οι πιο πάνω παράγραφοι, είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει έγκαιρα τον Έφορο με επιστολή, αναφέροντας ακριβώς την ημέρα ή τις ημέρες που δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό.

  (β) Όταν ο Έφορος πάρει τέτοια επιστολή μπορεί να απευθύνεται με επιστολή του προς οποιοδήποτε άλλο φαρμακοποιό της ίδιας πόλης, που το όνομά του φαίνεται στον Κατάλογο Φαρμακείων, να δώσει οδηγίες σ’ αυτόν να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό την ημέρα ή τις ημέρες κατά τις οποίες ο αναφερόμενος φαρμακοποιός στην υποπαράγραφο (α) της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να διατηρεί το φαρμακείο του ανοικτό.

  (γ) Κάθε φαρμακοποιός που θα πάρει οδηγίες από τον Έφορο όπως προνοεί η υποπαράγραφος (β) της παρούσας παραγράφου, είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με αυτές και με τις πρόνοιες της παραγράφου 4(α) ή της παραγράφου 4(β) της παρούσας γνωστοποίησης, ανάλογα με την περίπτωση.

  8. Η παρούσα Γνωστοποίηση ισχύει από την 1ην

  Οκτωβρίου 2016 και τελειώνει την 30ήν

  Απριλίου 2017.

  Μαρία Παπαϊωάννου, Έφορος, Συμβουλίου Φαρμακευτικής.

  4254

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  777

  Αγαπίου

  Ελένη

  Λεω

  φ. Αμμοχώστου

  19

  Δρόμος ΣΟ

  ΠΑΖ

  Αγλαντζιά

  2102

  2231

  4634

  2249

  1526

  1063

  Αγγελή

  Ελένη

  Ανθουπόλεω

  ς 60

  Στα φώ

  τα του

  ΕΛΛΗΝΑ

  αριστερά

  στα

  150μ

  .Λακατάμεια

  2301

  2225

  2324

  2225

  2324

  380

  Αθανασιάδου

  Δέσποινα

  Λεω

  φ. Αθαλάσσ

  ας 1

  32 Δ

  Έναντι Υπουργείου

  Δικαιοσύνης

  Στρόβολος

  2024

  2242

  7707

  2243

  1301

  1033

  Αναστασίου

  Αντριάνα

  Προμηθέως

  12 A

  Λευκω

  σία

  1065

  2266

  5544

  2277

  9650

  1070

  Αντωνίου

  Μαργαρίτα

  Δημοκρατία

  ς 16

  Κοντά

  στα

  φώτα

  ΄΄C

  oca-

  Col

  a.΄΄

  Άγιος

  Δομέτιος

  2370

  2232

  2700

  639

  Αντωνίου

  Άννη

  Λεω

  φ. Γερίου

  26Α

  Γέρι

  2200

  2248

  7810

  2233

  5443

  1061

  Αντωνίου

  Ανδρέας

  Ιωάννη

  Κρανιδιώτη

  111

  Λατσιά

  2231

  2210

  5395

  703

  Αντωνίου

  Ιωάννης

  Γιάννου Κρανιδιώτη

  64

  Λατσιά

  2235

  2248

  1370

  2248

  1233

  432

  Αντωνίου

  Μαίρη

  Λεω

  φ. Προδρόμου

  21,

  21Α

  Μεταξύ Φώτων Γρίβα Διγενή και

  Υπουργείου

  Άμυνας

  Λευκω

  σία

  1095

  2266

  4442

  2243

  6752

  968

  Αργυρού

  Παναγιώτα

  (Τάνια

  )Παύλου Μελά

  28 Β

  Δρόμος Κρατικής

  Έκθεσης

  Έγκωμη

  2413

  2265

  8628

  2242

  7414

  725

  Αρέστη

  Παναγιώτης

  Λεω

  φ. Στροβόλου

  206

  Πλησίον

  "Pep

  si C

  ola"

  Στρόβολος

  2048

  2242

  0058

  2249

  1533

  1008

  Αριστοδήμου

  Κωνσταντίνα

  Λεω

  φόρος Σταυρού

  71Ε

  Απέναντι απ

  ό περίπτερο

  Οκτάγωνο

  Στρόβολος

  2035

  2249

  2929

  2249

  4102

  627

  Ασιήκαλη

  Νικολαίς

  Κρόνου

  5Καϊμακλί

  Λευκω

  σία

  1026

  2243

  4488

  2245

  9422

  685

  Βαρέλια

  Λίζα

  Αχαιών

  6 Γ

  Δρόμος Πολυκλινικής Λευκω

  σίας

  Λευκω

  σία

  1101

  2277

  6861

  9900

  6201

  Λευκωσία

  4255

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  862

  Βαρέλιας

  Παύλος

  Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  45 Α

  Λυθροδόντας

  2565

  2254

  3939

  2277

  0981

  1019

  Βρακάς

  Δημήτρης

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου Γ΄

  265

  Έναντι M

  arks

  & S

  penc

  er

  Λακατάμεια

  ςΛακατάμεια

  2311

  2238

  4900

  786

  Γενεθλίου

  - Χρ

  ιστοδούλου

  Αναστασία

  Λεω

  φ. Αθαλάσσ

  ας 2

  7 Η

  Στρόβολος

  2012

  2242

  7913

  2251

  2252

  727

  Γεωργιάδης

  Πλούταρχος

  Λεω

  φ. Τσερίου

  34 Γ

  Δίπλα

  από ΖΑ

  ΚΟ

  και

  έναντι

  ψαραγοράς

  BLU

  E IS

  LAN

  DΣτρόβολος

  2042

  2231

  1995

  2232

  5995

  609

  Γεωργίου

  Γεώργιος

  Αρχ.

  Μακαρίου ΙΙΙ

  & Αθηνώ

  ν 1

  Πάροδος

  Αρχ

  . Μακαρίου

  Κάτω

  Δευτερά

  2450

  2245

  5058

  2262

  4625

  737

  Γεωργίου

  Νικόλας

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου Γ΄

  10 Δ

  Λατσιά

  2220

  2248

  8425

  2233

  8726

  518

  Γεωργίου

  Ελένη

  Αγίου

  Παύλου

  69Κοντά

  στην εκκλησία

  Αγίου

  Παύλου,

  προς Άγιο Δομέτιο

  Λευκω

  σία

  1107

  2278

  1766

  2277

  3868

  312

  Γεωργίου

  Σούλα

  Βασιλέω

  ς Παύλου Α

  ' 12Α

  Παρά το

  ΓΣΠ

  Λευκω

  σία

  1096

  2267

  2502

  2237

  1650

  871

  Γεωργίου

  -Τίφα

  Κατερίνα

  Λεω

  φ. Κυρηνεία

  ς 10

  0Απέναντι απ

  ο Εκκλησία Αγίου

  Ανδρέα,

  Πλατύ

  Αγλαντζιά

  2113

  2234

  0340

  2251

  4500

  776

  Γιάγκου

  Φρόσω

  Λεω

  φ. Στροβόλου

  48

  Τσέρι

  2480

  2238

  3330

  2238

  4466

  817

  Γκομπριάλ

  Ναμπίλ

  Γιάννης

  28ης

  Οκτωβρίου

  28 Β

  Έναντι Κινηματογράφο

  υ "ΟΘΕΛ

  ΛΟΣ"

  Έγκωμη

  2414

  2259

  0447

  2281

  9910

  673

  Γρηγορίου

  - Παρανή

  Μαρία

  Προδρόμου

  65 Γ

  - ΔΈναντι Στρατοπ

  έδου

  Στρόβολος

  2063

  2266

  4750

  2235

  4282

  419

  Δανιήλ

  Γεώργιος

  Γρ. Α

  υξεντίου

  165 Γ

  Άγιος

  Δομέτιος

  2369

  2277

  5260

  2277

  3317

  1036

  Δανιήλ

  Μάριος

  Ιπποκράτους

  14Α

  800 μέτρα απ

  ό τον πολυχώρο

  "ΦΑΡΜΑ

  "Λακατάμεια

  2325

  2237

  2201

  2259

  0917

  977

  Δασκαλάκης

  Ηλίας

  Ηλία Παπ

  ακυριακού

  24 A

  Πρώ

  ην B

  linke

  rs, από

  Gen

  eral

  Fl

  oorin

  g προς

  Xina

  ris &

  Προσήλιο.

  Έγκωμη

  2415

  2235

  5955

  2272

  0901

  4256

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  1023

  Δημητρίου

  Αναστασία

  Κωνσταντινουπόλεω

  ς 76

  Α50

  0 μέτρα απ

  ό το

  φώτα

  Γάλλου

  πρέσβη απ

  έναντι

  από το

  γυμνάσιο

  Κωνσταντινουπόλεω

  ςΣτρόβολος

  2045

  2225

  0085

  2226

  1656

  789

  Ελ Ασί

  Μωχάμετ

  Δημοκρατία

  ς 25

  Ακάκι

  2720

  2282

  4166

  2282

  3005

  374

  Ευαγγέλου

  Δέσποινα

  Μετοχίου

  34 Ε

  Λευκω

  σία

  1101

  2277

  4123

  2235

  2123

  878

  Ευαγγέλου

  Κώστας

  Αλεξανδρουπ

  όλεω

  ς 1

  Στρόβολος

  2059

  2251

  5704

  2234

  0032

  596

  Ευθυμίου

  - Κούλα

  Μαρία

  Λεω

  φ. Καλλιπόλεω

  ς 53Γ

  300μ

  . από το

  Πανεπιστήμιο

  Λευκω

  σία

  1071

  2237

  7056

  2281

  3435

  553

  Ζήνω

  νος

  Ζήνω

  ν25ης

  Μαρτίου

  62Παλαιομέτοχο

  2682

  2283

  3786

  2237

  2870

  483

  Ζήνω

  νος

  - Μιχαηλίδου

  Γεωργία

  Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  60

  Περιστερώ

  να27

  3122

  8219

  2022

  3728

  70

  807

  Ηλιάδου

  - Ιωαννίδου

  Ντίνα

  Λεω

  φ. Κέννεντυ

  27Α

  Έναντι Υπεραγοράς

  "Αθηαινίτη

  " Παλουριώτισ

  σαΛευκω

  σία

  1046

  2243

  5645

  2244

  1368

  804

  Ιακω

  βίδης

  Κωνσταντίνος

  Κρήτης

  6ΓΠλαγιόδρομος

  Deb

  enha

  ms

  Cen

  tral, μετά

  τη διασταύρωση

  Τρουλλίδη

  Λευκω

  σία

  1060

  2275

  2877

  2225

  5058

  56Ιακω

  βίδης

  Μιχαήλ

  Αγίου

  Νικολάου

  8Λευκω

  σία

  1055

  2287

  8888

  672

  Ιωαννίδου

  Μαρία

  Αγίου

  Ελευθερίου

  4ΑΠλησίον

  "ΛΟΓΟ

  Υ"Στρόβολος

  2055

  2235

  6800

  2221

  0086

  481

  Κακουλλή

  - Ντίσ

  κου

  Μαρία

  Πειρ

  αιώς

  43 Α

  Στρόβολος

  2023

  2249

  3343

  2231

  4335

  1021

  Καλλιτσιώνη

  Ανδρούλλα

  (Άντρεα)

  Λεω

  φ. Αγλαντζιάς

  48Απέναντι απ

  ό την Ψαραγορά

  "το

  Λατσί

  " και

  απέναντι απ

  ό το

  ΜΕΤR

  ΟΑγλαντζιά

  2108

  2233

  1316

  2253

  3447

  1000

  Καλλιτσιώνη

  Μαρία

  Λεω

  φ. Γερίου

  104

  Γέρι

  2200

  2257

  5226

  2253

  3447

  4257

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  623

  Κανάρη

  - Λεω

  νίδου

  Μαρία

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου Γ

  177

  Έναντι Κεντρικής

  Συνεργατικής

  Λακατάμεια

  ςΛακατάμεια

  2311

  2238

  3566

  2235

  8486

  970

  Καντοπούλου

  Ελισσ

  άβετ

  Γρηγόρη Αυξεντίου

  36

  Απέναντι απ

  ό φο

  ύρνο

  ΠΑΝΔΩΡΑ

  , μεταξύ

  κολυμβητηρίου και εκκλησία Αγ.

  Γεώργιου.

  Άγιος

  Δομέτιος

  2360

  2277

  0150

  9762

  7448

  1031

  Καρακώ

  στα

  Αναστασία

  Μετοχίου

  63Κοντά

  στην Αμερικάνικη

  Πρεσβεία

  Λευκω

  σία

  2407

  2277

  4950

  9968

  7016

  965

  Καρή

  Χριστιάνα

  Ανδρέα Αβρααμίδη

  50

  Απέναντι απ

  ό Αρεταίειο

  Νοσοκομείο

  Στρόβολος

  2024

  2277

  1999

  2235

  1072

  406

  Κάφ

  ουρου

  Έλενα

  Εθνικής

  Φρουράς

  3 Α

  Πάροδος

  Λεω

  φ. Μακαρίου Γ

  Έναντι Χίλτον

  Λευκω

  σία

  1071

  2237

  7313

  2248

  0643

  1013

  Κίκας

  Μιχάλης

  Λεω

  φ. Χαλκάνω

  ρος

  13Α

  , Κατ

  . 5Δάλι

  2540

  2252

  1991

  2252

  3104

  920

  Κίτσ

  αΜαρίνα

  Λεω

  φ. Κυρ

  . Μάτση

  21Γ

  & Σάμου

  στα φώ

  τα τροχαίας,

  Άγιοι

  Ομολογητές

  Λευκω

  σία

  1082

  2244

  1780

  2242

  0506

  990

  Κολιού

  Άννα

  Αγίας

  Παρασκευής

  22Α

  Δίπλα

  από Απολλώ

  νειο

  Νοσοκομείο

  .Έγκωμη

  2412

  2210

  3884

  9938

  3067

  152

  Κολλητήρη

  Ισμήνη

  Πολυκλείτου

  8Συντεχνιακό φα

  ρμακείο ΠΕΟ

  Λευκω

  σία

  1045

  2234

  9778

  2232

  8216

  - 22

  3740

  93

  227

  Κοντόπουλος

  Μιχάλης

  Λεύκω

  νος

  83Λευκω

  σία

  1011

  2275

  2681

  2234

  8969

  232

  Κοντόπουλου

  Άννα

  Λεω

  φ. Διγενή Ακρίτα

  39 Ξ

  Έναντι Αυτοκινήτων

  "Maz

  da"

  Λευκω

  σία

  1070

  2275

  2927

  2242

  1918

  1020

  Κορφιάτη

  Έμιλυ

  Λεω

  φ. Γερίου

  42Γέρι

  2200

  2248

  5888

  1067

  Κορωνίδου

  Αναστασία

  Αρχ

  . Μακαρίου Γ΄

  25

  Κακοπ

  ετριά

  2800

  2292

  3030

  239

  Κουκουλλής

  Κυριάκος

  Σοφο

  ύλη

  8Ακίνητα

  Σιαντεκλαίρ

  Λευκω

  σία

  1096

  2267

  6077

  2267

  2621

  602

  Κουππάρη

  Μαρία

  Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  96 Γ

  Αστρομερίτης

  2722

  2282

  3005

  2282

  2589

  4258

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  1085

  Κουσίδης

  Γιώργος

  Λεω

  φόρο

  Αγίου

  Παύλου

  30Α

  Λευκω

  σία

  1107

  2210

  7057

  9635

  6292

  475

  Κουταλιανού

  - Κωμοδίκη

  Σύλβια

  Λεω

  φ. Κυριάκου Μάτση

  10

  Πλησίον

  Αστυνομικού

  Σταθμού

  Αγίου

  Δομετίου

  Έγκωμη

  2408

  2235

  5350

  2235

  1431

  453

  Κούτρουλος

  Θεοχάρης

  28ης

  Οκτωβρίου

  42Α

  Δρόμος Παγωτών

  Έγκωμη

  2414

  2235

  0091

  2272

  1945

  957

  Κραμβής

  Σ.

  Κλεάνθης

  Καλλιπόλεω

  ς 12

  Γ- Δ

  Δίπλα

  από ταχυδρομείο

  Λυκαβητού

  .Λευκω

  σία

  1055

  2276

  1699

  2251

  6577

  1071

  Κρητιώ

  του

  Ιωάννα

  Αρχ

  . Μακαρίου Γ΄

  83

  Ακάκι

  2720

  2210

  6280

  568

  Κτενά

  Κλεοπ

  άτρα

  Μιχαήλ Ολυμπ

  ίου

  10Δάλι

  2540

  2252

  4411

  2252

  5411

  1032

  Κτενάς

  Αριστοτέλης

  Ομήρου

  18Παρά το

  Άγαλμα Σολω

  μού

  Λευκω

  σία

  1097

  2267

  2845

  2249

  2381

  303

  Κτενάς

  Γεώργιος

  Λεω

  φ. Σπύρου

  Κυπ

  ριανού

  14

  Μεταξύ φώ

  των αστυνομίας

  Λυκαβητού

  και

  Γαβριηλίδη

  Λευκω

  σία

  1075

  2276

  0951

  2249

  2381

  719

  Κυπ

  ριανού

  Κόκκινου

  Δώρα

  Λεω

  φ. Λεμεσού

  124

  Φώτα

  ΡΙΚ

  Στρόβολος

  2015

  2242

  2470

  2242

  8499

  828

  Κυπ

  ρίδημου

  Νίκη

  Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  59 Α

  Κακοπ

  ετριά

  2800

  2292

  4492

  2292

  5492

  4Κυριακίδης

  Κωστάκης

  Λήδρας

  256

  Λευκω

  σία

  1011

  2267

  2288

  2277

  4850

  1050

  Κυριάκου

  Εύα

  Πρίγκιπα Καρόλου

  16

  Άγιος

  Δομέτιος

  2273

  2227

  0770

  383

  Κυριακούδης

  Μιχάλης

  Πινδάρου

  8Δρόμος γραφ

  είων ΔΗ

  .ΣΥ.

  , δίπλα

  απ

  ό καφεστιατόριο

  ¨Ξάδελφο

  ς¨Λευκω

  σία

  1060

  2234

  4877

  2277

  3127

  982

  Κωνσταντίνου

  Γεώργιος

  Γιαννιτσών

  8Περιοχή

  Σταυρού

  Στρόβολος

  2027

  2210

  7447

  2238

  0736

  487

  Λαζάρου

  Λίζα

  Λεω

  φ. Αγ.

  Γεω

  ργίου

  106

  Λακατάμεια

  2304

  2238

  1581

  2238

  3120

  4259

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  782

  Λεβέντη

  Φρόσω

  Λεω

  φ. Λάρνακος

  69Αγλαντζιά

  2101

  2233

  8941

  2233

  8941

  515

  Λιασή

  Κατερίνα

  Λεω

  φ.Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  79

  Έναντι εστιατορίου

  RA

  NC

  HO

  Λακατάμεια

  2323

  2238

  4464

  2232

  4314

  733

  Λοϊζίδ

  ουΈλενα

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  1Δίπλα

  από Γυμνάσιο

  Παλλουριώτισ

  σας

  Καιμακλί

  Λευκω

  σία

  1020

  2234

  9696

  2276

  8767

  628

  Μακρίδου

  Στέλλα

  Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  9 Α

  Πέρα Χω

  ριό

  Νήσου

  2572

  2252

  1071

  2242

  8663

  889

  Μαλούπα

  Τασούλα

  Λεω

  φ. Γρηγόρη

  Αυξεντίου

  183

  Άγιος

  Δομέτιος

  Άγιος

  Δομέτιος

  2369

  2277

  2653

  2233

  7172

  1015

  Μαρνέρου

  Άννα

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου Γ΄

  209

  Δίπλα

  από

  Sho

  ebox

  και

  Piz

  za

  Hut

  Πάνω

  Λακατάμεια

  2311

  2272

  1727

  2272

  1711

  1016

  Μαυρομμάτη

  Λένα

  (Χρυσταλλένη

  )Λεω

  φ. Ακροπ

  όλεω

  ς 68

  Μεταξύ

  Mar

  ks a

  nd S

  penc

  er's

  και

  εκκλησίας Αγίου

  Δημητρίου

  δίπλα

  απο τράπ

  εζα Πειρ

  αιώς

  Στρόβολος

  2012

  2242

  4233

  2232

  1267

  402

  Μένοικος

  Μιχάλης

  Λεω

  φ. Λάρνακος

  73 Α

  Αγλαντζιά

  2101

  2233

  2165

  2233

  0865

  833

  Μήτση

  Μάγδα

  Πινδάρου

  18Έναντι οικήματος

  ΔΗΣΥ

  Λευκω

  σία

  1060

  2275

  0672

  2243

  8434

  1081

  Μίος

  Κωνσταντίνος

  Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  , 7Δίπλα

  από Φούρνο

  "Σεμίραμις

  "Λακατάμεια

  2324

  2232

  3673

  625

  Μίου

  Βέρα

  Λεω

  φ. Στροβόλου

  139Β

  Έναντι Υπεραγοράς

  "Δήμος

  "Στρόβολος

  2042

  2242

  8666

  2232

  0026

  1076

  Μιχαήλ

  Άντρια

  Πρεβέζης

  8, κτήριο ΕΤΥ

  ΚΑπέναντι απ

  ό εστια

  τόριο

  Εστιάδες

  Λευκω

  σία

  1065

  2231

  4088

  2231

  4088

  252

  Μιχαηλίδου

  Χλόη

  Λεω

  φ. Διγενή Ακρίτα

  12

  Απέναντι απ

  ό ΜΡΜ

  Μιχαηλίδης

  Λευκω

  σία

  1045

  2243

  3480

  2233

  7979

  1074

  Μουρούζη

  Πολυκάρπου

  Άννα

  Ανδρέα Αβρααμίδη

  23 Α

  Δρόμος ΑΡΕΤΑ

  ΙΕΙΟΥ,

  έναντι

  φρουταρίας

  BE

  LLA

  FR

  UIT

  Στρόβολος

  2024

  2242

  0040

  2242

  0002

  259

  Μουσκίδης

  Δήμος

  Λεω

  φ. Νίκης

  3Προς Ακρόπ

  ολη

  Λευκω

  σία

  1086

  2231

  7259

  2242

  4025

  - 22

  5100

  96

  4260

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  1058

  Νεοφύ

  του

  Μαρίνα

  Γερμανού

  Πατρώ

  ν 5

  Πίσω

  από το

  MA

  LL της

  ΈγκωμηςΈγκωμη

  2414

  2232

  2226

  9908

  9428

  867

  Νικολάου

  Χαρά

  Λεω

  φ. Κυρηνεία

  ς 14

  5Πλατύ

  , Δίπλα

  από φο

  ύρνο

  V

  ienn

  aΑγλαντζιά

  2113

  2233

  5477

  2251

  1117

  211

  Νικολάου

  Γιώργος

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  21 Β

  Λευκω

  σία

  1065

  2275

  8900

  2237

  8363

  201

  Νικολάου

  Τάκης

  Λεω

  φ. Στασίνου

  35Άνοιγμα

  Κολοκάση,

  πλησίον

  Τράπ

  εζας

  Κύπ

  ρου

  Λευκω

  σία

  1060

  2234

  5116

  2243

  2916

  784

  Νικολάου

  - Πήτερ

  Ανδρέας

  Αγίου

  Ανδρέα

  1210

  0μ. Α

  πό την εκκλησία

  Παλουριώτισ

  σας προς Άγιο

  Αντώνιο

  Λευκω

  σία

  1040

  2243

  0032

  2242

  4078

  781

  Νικολοπ

  ούλου

  Χαρούλα

  Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  48

  Κλήρου

  2600

  2263

  4635

  2238

  3198

  660

  Νιούλικος

  Θεοδόσης

  Λεω

  φ. Δημοσθένη

  Σεβέρη

  22Δρόμος Προεδρικού

  Λευκω

  σία

  1080

  2266

  9664

  2266

  1852

  943

  Νοβακ

  Μάρτα

  Καντάρας

  71Στρόβολος

  2043

  2232

  4205

  9771

  4787

  471

  Νουρής

  Νίκος

  Λεω

  φ. Διγενή Ακρίτα

  33

  Έναντι Αγοράς Αγίου

  Αντωνίου

  Λευκω

  σία

  1055

  2275

  1801

  2237

  4323

  940

  Ξενοφώ

  ντος

  Ξένιος

  Κώστα Μισιαούλη

  8Τσ

  έρι

  2480

  2272

  1451

  2238

  1298

  753

  Οικονομίδου

  - Κεφάλα

  Μάρλεν

  Ιθάκης

  84 Γ-

  ΔΈναντι Απολλω

  νείου

  Νοσοκομείο

  υΈγκωμη

  2400

  2235

  2933

  2281

  9700

  615

  Παναγή

  Αγγέλω

  Ανδροκλέους

  15Β

  Πολυκατοικία ΑΜΑΡΑΛ

  13

  Έναντι Μ

  εγάρου

  Αλήθειας

  Λευκω

  σία

  1061

  2276

  3575

  2231

  7370

  948

  Παπ

  άΈλενα

  Παπ

  . Παπ

  αγαθαγγέλου

  5ΓΑγία Βαρβάρα

  2560

  2252

  7525

  2252

  2535

  485

  Παπ

  αγεω

  ργίου

  Αναστασία

  Λεω

  φ. Σταυρού

  56,

  Έναντι Δημοτικού

  Σχολείου

  Σταυρού

  Στρόβολος

  2035

  2249

  8307

  2249

  6001

  1069

  Παπ

  αδοπ

  ούλου

  Ξανθή-

  Ελευθερία

  Ψαρών

  3ΑΈναντι Ιπποκράτειου

  Νοσοκομείο

  υ, Έγκωμη

  Έγκωμη

  2408

  2210

  6044

  9995

  8272

  4261

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  792

  Παπ

  αδοπ

  ούλου

  Μαίρη

  Θεμιστοκλή Δέρβη

  38Γ

  Κοντά

  στα

  φώτα

  Γαβριηλίδη

  - S

  tarb

  ucks

  Λευκω

  σία

  1066

  2267

  6936

  2211

  6936

  797

  Παπ

  αδούρη

  Αννίτα

  25ης

  Μαρτίου

  20Β

  Παρά τα

  Φώτα

  McD

  onal

  d's

  Έγκωμη

  2408

  2259

  0400

  2251

  2605

  848

  Παπ

  αϊακώβου

  Ιάκω

  βος

  Λεω

  φ. Δημοκρατίας

  60Έναντι Λυκ

  . Απ

  . Βαρνάβα

  Στρόβολος

  2034

  2245

  0644

  2287

  6916

  770

  Παπ

  αλλή

  Ελένη

  Λεω

  φ. Αγίου

  Ανδρέου

  75Β

  500 μ.

  από την Εκκλησία

  Παλλουριώτισ

  σας

  Λευκω

  σία

  1040

  2243

  0143

  2278

  2626

  952

  Παπ

  αναστασίου

  Σοφία

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου Γ΄

  320Α

  Απέναντι απ

  ό το

  στρίψιμο για το

  εστια

  τόριο ΤΣ

  ΑΝΤΑ

  ΛΙ

  Πάνω

  Λακατάμεια

  2313

  2237

  2337

  1004

  Παπ

  ανδριανός

  Σπύρος

  Ανεξαρτησίας

  1Λύμπια

  2566

  2252

  4387

  659

  Παπ

  απέτρου

  - Κυπ

  ριανού

  Λίλια

  Λεω

  φ. Λάρνακος

  102

  Απέναντι απ

  ό βενζίνη ΕΚΟ

  Ευθυμιάδης

  Αγλαντζιά

  2103

  2233

  6095

  2243

  5956

  654

  Παρανής

  Μιχάλης

  Λυκαβητού

  28Δ

  Δρόμος

  "Χρυσοβαλάντου

  ", απ

  έναντι απ

  ό Τράπ

  εζα Κύπ

  ρου

  Έγκωμη

  2401

  2235

  5715

  2235

  4282

  578

  Παστελίδου

  Άντρη

  Ιφιγένεια

  ς 76

  Έναντι Δημοτικού

  σχολείου

  "Ακροπ

  όλεω

  ς"Στρόβολος

  2003

  2237

  8880

  2242

  6726

  +22

  4546

  26

  936

  Παστέλλη

  Ελένη

  Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  33

  I & Θ

  Λατσιά

  2220

  2257

  4573

  2248

  3813

  253

  Πατάτας

  Αντώνιος

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  33Γ

  Δίπλα

  από κατάστημα

  MA

  NG

  O

  Μακαρίου

  Λευκω

  σία

  1065

  2275

  4644

  2231

  1598

  956

  Πατσαλή

  Μαρίνα

  Ελευθερίας

  2Δρόμος Τροόδους

  Αστρομερίτης

  2722

  2282

  2850

  601

  Πατσαλίδου

  Ευδοκία

  Βυζαντίου

  37Δ

  Ακίνητα

  Φιλικής

  Ασφ

  αλιστικής

  Στρόβολος

  2064

  2266

  8824

  2233

  0467

  499

  Παύλου

  Χρυσταλλένη

  Αρχ

  . Κυπ

  ριανού

  77

  Στρόβολος

  2059

  2249

  4939

  2242

  0475

  642

  Παφ

  ίτηΜαρία

  Πεδιαίου

  18Συνοικισμός

  Άγιος

  Μάμας

  Λακατάμεια

  2330

  2232

  4114

  2232

  3943

  4262

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  925

  Παφ

  ίτης

  Γιώργος

  Λυκαβυτού

  42 Β

  Πίσω

  από Μακάριο

  Στάδιο-

  Δρόμος Χρ

  υσοβαλάντου

  Έγκωμη

  2401

  2265

  8161

  2251

  8049

  626

  Πετρίκκος

  Δημήτρης

  Δημήτρη

  Χάματσου

  51 Β

  Δάλι

  2540

  2252

  3500

  2252

  4801

  908

  Πέτρου

  Δέσποινα

  Λεω

  φ. Τσερίου

  84

  Δίπλα

  από Υπ

  εραγορά

  Αυγουστής

  , Έναντι φούρνου

  Ζορπ

  άςΣτρόβολος

  2043

  2244

  1666

  2242

  9330

  473

  Πιέρα

  Ισσ

  έγιεκ

  Ελένη

  Λεω

  φ. Νίκης

  23 Β

  & Γ

  Δίπλα

  από σταθμό

  βενζίνης

  ΕΚΟ

  Λευκω

  σία

  1086

  2249

  0580

  2249

  9232

  590

  Πόντου

  Ανδρέας

  Λεω

  φ. Ελευθερίας

  2710

  0μ. Α

  πό το

  Δημ

  .Σχολείο

  Συνοικισμού Ανθούπολης

  Λακατάμεια

  2304

  2238

  2550

  2272

  1818

  1083

  Προεστός

  Κωνσταντίνος

  Αγίου

  Γεω

  ργίου

  121 και

  Ανθούσης

  10Λακατάμεια

  2304

  2232

  7100

  9667

  2201

  1082

  Προεστού

  Μαργαρίτα

  Αρμενίας

  5ΑΑρ

  χή Αρμενίας κοντά στα φώ

  τα

  λεωφ.

  Λεμεσού

  Στρόβολος

  2003

  2233

  3670

  2200

  1060

  666

  Ραγκαβάς

  Ιωάννης

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  98

  Λατσιά

  2224

  2248

  6488

  2249

  2717

  671

  Ροτσίδου

  Αθηνά

  Στασάνδρου

  26Α

  Μετοχικό Φαρμακείο

  ΣΕΚ

  Λευκω

  σία

  1060

  2276

  4691

  2248

  4828

  421

  Ρούσου Σουτζιή

  Χρυσάνθη

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  6 Α

  Πέρα Χω

  ριό

  Νήσου

  2572

  2252

  1230

  2252

  2956

  841

  Σάββα

  Χρήστος

  Λεω

  φ Αθαλάσσ

  ας 1

  46Α

  Δίπλα

  από ζαχαροπλαστείο

  B

  IAN

  CO

  & ψησταριά Καπ

  άτσος

  Στρόβολος

  2024

  2251

  4131

  2235

  6369

  491

  Σαββίδης

  Κύπ

  ρος

  Ιφιγενείας

  24

  200 μ.

  Από Εκκλησία Αγίου

  Δημητρίου

  Στρόβολος

  2007

  2249

  5463

  2234

  0305

  507

  Σεργίου

  Γιάγκου

  Δώρα

  Κωνσ

  ταντίνος

  Δελφώ

  ν 18

  Από Μετόχι Κύκκου προς Άγιο

  Δομέτιο

  , μετά τη

  Ρώσσ

  ικη

  Πρεσβεία

  .Λευκω

  σία

  1101

  2277

  5613

  2277

  8449

  774

  Σκουμπ

  ρής

  Χαράλαμπ

  οςΒυζαντίου

  26 Α

  +ΒΔίπλα

  από Σολώ

  νειο

  βιβλιοπωλείο

  Στρόβολος

  2064

  2266

  1499

  2237

  0357

  4263

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  670

  Σολω

  μού

  Κύπ

  ρος

  Λεω

  φ. Αρχαγγέλου

  49 Ε

  & Ζ

  Παρισσινός,

  πλησίον

  μεγάρου

  ΔΙΑΣ

  - Sig

  ma

  TV, δίπλα

  από

  Sca

  ndia

  και

  Cab

  lene

  tΣτρόβολος

  2057

  2235

  7047

  2235

  4816

  520

  Σολω

  μού

  Ουρανία

  Λεω

  φ.Στροβόλου

  & Πύθωνος

  4Δίπλα

  από Γυάλινη ΠολυκατοικίαΣτρόβολος

  2042

  2231

  3123

  2237

  5724

  837

  Σπανός

  Νικόλας

  Θεσσαλονίκης

  1ΔΔιπλα

  από υπ

  εραγορά

  ΜΕΤΡ

  Ο

  (ΠΛΑΤΥ

  )Αγλαντζιά

  2122

  2233

  7761

  2244

  4437

  636

  Σπανού

  -Χα

  τζηχαραλάμπους

  Χριστιά

  ναΑθηνώ

  ν 23

  Β - Γ

  Μεταξύ Δημαρχείου και G

  loria

  Je

  ans

  Caf

  éΣτρόβολος

  2020

  2249

  1351

  2249

  2558

  739

  Σπιρίτου

  Μαρία

  Λεω

  φ. Τσερίου

  109Δ

  Απέναντι απ

  ό C

  arre

  four

  Στρόβολος

  2043

  2232

  0553

  2249

  6649

  961

  Σταματογιάννη

  Ελένη

  Λεω

  φόρος Λεμεσού

  2Εμπ

  ορικό Κέντρο Κρόνος

  Λατσιά

  2220

  2248

  9077

  979

  Σταυρινίδης

  Γεώργιος

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου Γ΄

  73 Α

  -ΒΛατσιά

  2220

  2248

  8398

  2248

  0304

  314

  Σταύρου

  Αυγή

  Λεω

  φ. Διγενή Ακρίτα

  76

  Από

  Deb

  enha

  ms

  προς Αγορά

  Αγ.

  Αντωνίου

  Λευκω

  σία

  1061

  2275

  1679

  2233

  3220

  900

  Στεφανίδης

  Ανδρέας

  Λωφ.

  1ης Απριλίου

  4Μοσφιλω

  τή76

  4722

  5322

  7722

  4359

  01

  981

  Στυλιανού Κυριάκου

  Στέλιος

  Αγίου

  Παύλου

  101

  Πλησίον

  Ιπποδρόμου

  Άγιος

  Δομέτιος

  2362

  2277

  1122

  2259

  0272

  854

  Σωκράτους

  Λουϊζα

  Πειραιώς

  24Γ

  Έναντι καταστήματος

  υφασμάτων

  "SA

  NTE

  X"Στρόβολος

  2023

  2242

  2279

  2232

  1828

  1060

  Τίφα

  -Χ'Παντελή

  Νικολέτα

  Βεγίνας

  4Έναντι I

  KE

  AΣτρόβολος

  2030

  2238

  2278

  2244

  4222

  447

  Τοούλας

  Ανδρέας

  Λεω

  φ. Κέννετυ

  22 Δ

  Λευκω

  σία

  1087

  2246

  0202

  2237

  7349

  514

  Τούμπα

  Γιούλα

  Λεω

  φ. Αθαλάσσ

  ης 8

  6Γ και

  Δωριέω

  νΈναντι καταστήματος

  "Mot

  herc

  are"

  Στρόβολος

  2012

  2231

  3677

  2249

  9681

  775

  Τρακκούδη

  - Κυπ

  ριανού

  Μαρία

  Αντρέα Αβρααμίδη

  88Β

  Δρόμος Αρεταίειου Νοσοκομείο

  υΣτρόβολος

  2024

  2249

  0360

  2251

  4821

  973

  Τσαγγάρη

  Ρένα

  Μακαρίου Γ'

  6A

  Αρεδιού

  2614

  2263

  3450

  4264

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  886

  Τσαγγάρη

  Χριστίνα

  Νίκου

  Κρανιδιώτη

  Δίπλα

  από Υπ

  εραγορά

  "Άλφα

  Μέγα"

  Έγκωμης

  Έγκωμη

  2411

  2248

  0405

  2251

  6861

  909

  Τσαγγαρίδης

  Παναγιώτης

  Λεω

  φ.Αρχ

  . Μακαρίου

  4Πάνω

  Δευτερά

  2460

  2246

  5400

  2232

  3004

  887

  Τσαγγαρίδης

  Χαράλαμπ

  οςΜακεδονιτίσσ

  ης 9

  2 A

  +BΠλησίον

  Κ-C

  inep

  lex

  Στρόβολος

  2057

  2287

  1954

  2231

  9608

  249

  Τσαγκάρης

  Λούκας

  Γρίβα Διγενή

  64 &

  Βύρωνος

  Brid

  ge H

  ouse

  Λευκω

  σία

  1095

  2267

  1531

  2243

  9014

  1073

  Τσιτόγλου

  Σουλτάνα

  Λεω

  φ. Αθαλάσσ

  ας 1

  05Ε

  Στρόβολος

  2024

  2242

  5078

  223

  Φερεκύδης

  Aντώνης

  Λεω

  φ. Πουλίου

  & Καπ

  οτά

  24Έναντι Ψ

  ησταριάς

  "Κομήτη"

  Παλουριώτισ

  σαΛευκω

  σία

  1035

  2243

  1643

  2243

  8679

  744

  Φέσια

  Ήβη

  Λεω

  φ. Τσερίου

  173Γ

  Μεταξύ

  "Πισσαρίδη

  " και

  κυκλοφ

  οριακού κόμβου

  Τσερίου

  Στρόβολος

  2045

  2232

  1499

  2232

  5995

  988

  Φιλίππου

  Χλόη

  Λεω

  φ. Λάρνακος

  151Α

  Απέναντι απ

  ό το

  πάρκο

  Ακαδημίας

  Λευκω

  σία

  1048

  2273

  1020

  9985

  7222

  562

  Φραγκούλη

  Εύα

  Αθηνώ

  ν 58

  Στρόβολος

  2040

  2231

  4660

  2249

  2935

  894

  Χαραλαμπ

  ίδης

  Γιώργος

  Αγίου

  Ελευθερίου

  64 Β

  Αρχάγγελος

  Στρόβολος

  2055

  2237

  1177

  2235

  3584

  566

  Χαραλάμπ

  ους

  Ματθαίος

  Λεω

  φ. Αρμενίας

  48Α

  Έναντι Αρμένικης

  Μητρόπολης

  Στρόβολος

  2003

  2242

  6655

  2249

  2968

  581

  Χαραλάμπ

  ους

  - Γιάλλουρου

  Ξένια

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  &

  Δοϊράνης

  1Κάτω

  από κλινική

  "Αγγελή"

  Λευκω

  σία

  1070

  2237

  4939

  2287

  7694

  1051

  Χατζηαθανασίου

  Κωνσταντίνος

  Αρχ

  . Μακαρίου Γ'

  17

  Δίπλα

  από ΜΤΝ

  και

  πλησίον

  φο

  ύρνο

  Ζορπά.

  Λακατάμεια

  2324

  2200

  2237

  9946

  6134

  732

  Χατζηαποστόλου

  Αντώνης

  Λεω

  φ. Κυριάκου Μάτση

  37Α

  Δρόμος

  Juni

  or E

  nglis

  h S

  choo

  lΛευκω

  σία

  1082

  2231

  1416

  2251

  0679

  946

  Χατζηαποστόλου

  Γεώργιος

  Λεω

  φόρος Λάρνακας

  75Δ

  Κοντά

  στο

  Ζαχαροπ

  λαστείο

  "Orie

  ntal

  "Λευκω

  σία

  1046

  2210

  0029

  2210

  5263

  958

  Χατζηγεω

  ργίου

  Ερρίκος

  Λεω

  φ. Κυρηνεία

  ς 13

  2ΓΜεταξύ Εκκλησίας

  Απ

  . Ανδρέα

  και Αγ.

  Νεκταρίου

  Αγλαντζιά

  2113

  2233

  8002

  2233

  0761

  989

  Χατζηγιάννη

  Κλειώ

  Λεω

  φ. Λάρνακος

  49Β

  Πλησίον

  ανθοπ

  ωλείου

  Blu

  mec

  oΑγλαντζιά

  2101

  2233

  3311

  2243

  6322

  4265

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  216

  Χατζηγρηγορίου

  Γρηγόρης

  Λεω

  φ. Ομήρου

  27

  Λευκω

  σία

  1097

  2267

  3594

  2251

  0112

  656

  Χατζηιωάννου

  Αντωνίου

  Αννίτα

  Ελένη

  Νάξου

  14Γ

  Πάροδος

  Μακαρίου και Διγενή

  Ακρίτα

  απέναντι απ

  ό C

  YTA

  Λευκω

  σία

  1070

  2275

  5999

  2242

  9210

  -22

  4294

  29

  618

  Χατζηκυριάκου

  Γεώργιος

  Γρηγόρη Αυξεντίου

  5 Β

  Κοκκινοτριμιθιά

  2660

  2283

  3777

  2283

  5200

  226

  Χατζηχαραλάμπους

  Νίκος

  Λεω

  φ. Προδρόμου

  49 Γ

  Λευκω

  σία

  1090

  2245

  1451

  2277

  0444

  394

  Χατζηχριστοδούλου

  Αθηνά

  Λεω

  φ. Κέννετυ

  56Α

  Πλησίον

  "Ακης Εξπρες"

  Λευκω

  σία

  1076

  2249

  6994

  2235

  8479

  934

  Χριστοδουλίδης

  Χάρης

  Ανδρέα Αβρααμίδη

  49

  Πλησίον

  Αρεταίειου

  Νοσοκομείο

  υ, Δασούπολη

  Στρόβολος

  2024

  2287

  9747

  574

  Χριστοδούλου

  Κυπ

  ρούλλα

  Καρπενησίου

  25Α

  Κάθετος

  Λεω

  φ. Μακαρίου και

  Κέννετυ

  Λευκω

  σία

  1077

  2237

  6960

  2237

  8494

  439

  Χριστοδούλου

  Νίκη

  Λεω

  φόρος Βύρωνος

  & Μιχαλάκη

  Καραολή

  Μέγαρο

  "Ανεμόμυλος"

  Λευκω

  σία

  1095

  2267

  9780

  2262

  2250

  635

  Χριστοδούλου

  Ανδρέας

  Σταδίου

  73Γ

  Έναντι "

  Piz

  za H

  ut"

  Στρόβολος

  2057

  2259

  0396

  2251

  2252

  1057

  Χριστοδούλου

  Τρύφ

  ωνας

  Λεω

  φόρο

  Αθαλάσσ

  ας 7

  5 Α

  +Β10

  0 μετρα απ

  ό υδοτοπ

  ρομηθεια

  προς αστυνομια Στροβολου.

  Στρόβολος

  1641

  2249

  5555

  9978

  7003

  785

  Χρίστου

  Ελένη

  Λεω

  φ. Καντάρας

  13Α

  Καϊμακλί

  Λευκω

  σία

  1037

  2243

  5250

  2273

  0120

  762

  Χριστοφίδης

  Χάρης

  Περικλέους

  39Α

  Μετ

  . Φώτων

  Κώστα Θεοδώ

  ρου

  και Κληματαριάς

  Στρόβολος

  2021

  2251

  1351

  2231

  9454

  941

  Χριστοφό

  ρου

  Στέλιος

  Ηνω

  μένω

  ν Εθνών

  18Α

  Δάλι

  2548

  2257

  3035

  2243

  1515

  1012

  Χριστοφό

  ρου-

  Παπ

  απροδρόμου

  Βέρα

  Ιφιγενείας

  59,

  Ακρόπ

  ολη

  Δίπλα

  από Φούρνο Ζορπ

  ά, κάτω

  απ

  ό χημείο

  Γιαννουκκά

  Στρόβολος

  2003

  2221

  0303

  2249

  1165

  455

  Χρυσάνθου

  Μαρίνα

  Μάρκου Δράκου

  10Ε

  Παλουριώτισ

  σαΛευκω

  σία

  1040

  2243

  0323

  2233

  6218

  589

  Χρυσοστόμου

  - Σω

  τηρίου

  Γκέλη

  Θεμιστοκλή Δέρβη

  39Α

  Δίπλα

  από Οργανισμό

  Χρ

  ηματοδότησης

  Στέγης

  Λευκω

  σία

  1066

  2276

  8279

  2231

  3990

  4266

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  563

  Αγαθοκλέους

  Όλγα

  Αγίας

  Φυλάξεω

  ς 26

  7Μετά το

  Rou

  nd-A

  bout

  Αγίας

  Φύλας

  Λεμεσός

  3116

  2538

  6221

  2573

  0209

  824

  Αγαθοκλέους

  Αγαθοκλής

  Γρηγόρη Αυξεντίου

  8 Δ

  Πλησίο Δημοτ

  . Σχολείου

  Χαλκούτσας

  Μέσα Γειτονιά

  4003

  2575

  1275

  2575

  3942

  863

  Αγαμέμνονος

  Χαρούλα

  Βασιλέω

  ς Κωνσταντίνου

  131

  Πλησίον

  Τσιρείου Σταδίου

  Λεμεσός

  3080

  2587

  0748

  2556

  0442

  543

  Αγγελόπ

  ουλος

  Τάκης

  Γρ.Αυξεντίου

  & Σπ

  . Κυπ

  ριανού

  6

  200μ

  από Δημ

  . Σχολείο

  Χα

  λκούτσας

  Μέσα Γειτονιά

  4003

  2575

  1900

  2532

  8511

  395

  Αγγελοπ

  ούλου

  Γιάννα

  Λεω

  φ. Γρίβα

  Διγενή

  34Α

  Έναντι εκκλησίας

  Αγίου

  Νικολάου

  Λεμεσός

  3106

  2558

  1965

  2532

  8511

  717

  Αθηνοδώ

  ρου

  Αθηνόδω

  ρος

  Λεω

  φ. Γ

  . Νεοφύ

  του

  49Βόρεια

  ξενοδοχείου

  AJA

  XΜέσα Γειτονιά

  4006

  2558

  3303

  2538

  2106

  559

  Ανδρέου

  Σάσια

  Λεω

  φ. Μακαρίου ΙΙΙ

  79

  Έναντι Π

  υροσβεστικής

  , Λαϊκό

  Αρ.

  3Λεμεσός

  3067

  2557

  7708

  2558

  8033

  577

  Αντωνιάδης

  Πόλυς

  Αγίας

  Ζώνης

  30Έναντι εκκλησίας

  Αγίας

  Ζώνης

  Λεμεσός

  3027

  2535

  8034

  2535

  6371

  987

  Αντωνιάδης

  Ανδρέας

  Ελευθερίας

  26Παλώδια

  1264

  2577

  0909

  2577

  0441

  966

  Άσπ

  ρος

  Ανδρέας

  Θεσσαλονίκης

  72Α

  Δρόμος σινεμά

  ΟΘΕΛ

  ΛΟΣ,

  Πλησίον

  Λεω

  φ. Μακαρίου

  Λεμεσός

  3025

  2533

  9066

  2533

  1831

  576

  Άσπ

  ρος

  Δημήτρης

  Λεοντίου

  A' 1

  59Δρόμος Παλαιού

  Νοσοκομείο

  υΛεμεσός

  3022

  2534

  2050

  2572

  8208

  686

  Βασιλείου

  Άριστος

  Λεωφ.

  Γρίβα

  Διγενή

  63Έναντι Ψ

  ησταριάς

  Καπ

  άτσος

  Λεμεσός

  3101

  2558

  0906

  2538

  6449

  756

  Βασιλείο

  υΙωάννα

  Λεω

  φ. Γρίβα

  Διγενή

  117

  Πολυκατοικία ΡΙΑΛΑΣ,

  έναντι

  MA

  RIE

  L FA

  SH

  ION

  Λεμεσός

  3101

  2558

  7780

  2538

  6449

  1002

  Βασιλείου

  Πέτρος

  Οδυσσ

  έα Γεω

  ργίου

  5Τραχώνι

  4651

  2539

  9717

  2538

  6848

  Λεμεσό

  ς

  4267

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  947

  Βασιλοπ

  ούλου

  Φωτεινή

  Τζών Κένετυ

  6ΓΠεριοχή

  Kan

  ika

  - Εναέριος

  Λεμεσός

  3106

  2558

  5840

  2572

  2632

  523

  Βότσης

  Άγγελος

  Δωδεκανήσου

  19

  Κοντά

  στο

  Αθηναϊδειο

  γυμνάσιο

  Λεμεσός

  3021

  2534

  1123

  2536

  5316

  738

  Βρακά

  Αγγέλα

  Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  93Γ

  Δρόμος Μέσα Γειτονιάς

  Μέσα Γειτονιά

  4003

  2572

  5474

  2572

  6668

  681

  Γαβριήλ

  Θουκιδίδου

  Αλεξία

  Αγίας

  Σοφ

  ίας

  92Γ

  Έναντι εκκλησίας

  Αποστόλου

  Ανδρέα

  Λεμεσός

  3066

  2573

  1411

  2533

  8714

  1068

  Γεωργίου

  Στανισλάβα

  Σπύρου

  Κυπ

  ριανού

  11,

  Ακαδημίας

  Com

  plex

  , Sho

  p 13

  -14

  Δίπλα

  από

  Car

  refo

  ur C

  olum

  bia

  και δίπλα

  από την

  PR

  IME

  TEL και

  MTN

  Γερμασόγεια

  4043

  2525

  0888

  9964

  5595

  1022

  Γεωργίου

  Ελένη

  Κρεμαστής

  Ρόδου

  58 Β

  Επισκοπή

  4620

  2593

  2575

  2593

  3815

  891

  Γεωργίου

  Ναταλία

  Φραγκλίνου Ρούσβελτ

  258Β

  Ζακάκι

  (έναντι Π

  ετρολίνας)

  Λεμεσός

  3046

  2582

  1555

  2558

  4237

  620

  Γεωργίου

  Ντίνος

  Νίκου

  Παττίχη

  50Δρόμος

  Πολεμιδιών

  100μ

  από

  "ΕΚΟ

  " Παμπίνου

  Λεμεσός

  3071

  2533

  8831

  2543

  2167

  300

  Γιάννακας

  Μίκης

  Λεοντίου Α

  171

  Δρόμος Παλαιού

  Νοσοκομείο

  υ -

  έναντι ΣΠ

  Ε Μόρφο

  υΛεμεσός

  3020

  2536

  4724

  2535

  7065

  911

  Γιάνναρου

  Σοφία

  Αγίας

  Φυλάξεω

  ς 91

  400m

  . Βορείω

  ς Φώτων Καφ

  έ Παρί, Έναντι S

  PA

  VE

  NTO

  Λεμεσός

  3087

  2538

  8202

  2572

  9948

  795

  Γκάρφο

  ρθΠαύλος

  Αποστόλου Λουκά

  31Β

  Κολόσσι

  4632

  2593

  5139

  2538

  5725

  751

  Γκρίτζαλη

  Ιφιγένεια

  Κωνσταντίνου

  & Ευριπίδη

  26Α

  Τραχώνι

  4651

  2571

  2816

  2571

  3148

  682

  Γρηγορίου

  Σοφία

  Χαράλαμπ

  ου Φτερούδη

  2 Ανοικοδόμησης

  - Αγ.

  Αθανασίου

  Άγιος

  Αθανάσιος

  4104

  2572

  5558

  2531

  2319

  898

  Γρηγορίου

  Γρηγόρης

  Κωστή Παλαμά

  37Β

  Αγιος

  Νεκτάριος

  βορείω

  ς Λανιτείου

  Μέσα Γειτονιά

  4001

  2575

  4111

  2556

  6818

  910

  Δαμιανού

  Παύλος

  Λεω

  φόρος Ομονοίας

  68 Α

  Λεμεσός

  3052

  2556

  2444

  2538

  4141

  4268

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  926

  Δημητρίου

  Μάριος

  Πέτρου Τσ

  ίρου

  71Γ

  Πλησίον

  Fis

  co L

  otus

  Pla

  zaΛεμεσός

  3076

  2533

  9191

  2510

  3783

  962

  Δήμου

  Έλενα

  Πάφ

  ου 2Β

  Ερήμη

  4630

  2593

  5873

  2593

  2375

  914

  Δρουσιώτης

  Ονούφ

  ριος

  Γλάδστωνος

  131Β

  Έναντι π

  αλαιού

  οικήματος

  ΑΕΛ

  Λεμεσός

  3032

  2537

  9777

  9944

  7977

  183

  Ευαγόρου

  Αντωνία

  Αγίας

  Ζώνης

  32Α

  Λαϊκό

  Αρ.

  2Λεμεσός

  3027

  2537

  1194

  2557

  2558

  404

  Ευσταθίου

  Χαράλαμπ

  οςΕλλάδος

  168

  Έναντι ΡΙΟ

  , Τζαμούδα

  Λεμεσός

  3041

  2535

  9115

  2532

  5354

  884

  Ζηνοβίου

  Σπύρος

  Ευγενίου Βουλγάρεω

  ς 4

  Έναντι π

  ρώην

  φρουταρίας

  ΜΑΓΚ

  ΟΚάτω

  Πολεμίδια

  4153

  2571

  5555

  2532

  0324

  384

  Θεοδώ

  ρου

  Πάμπος

  Λεω

  φ. Μακαρίου

  47Πλησίον

  φώτων Σιμιλλίδη

  Λεμεσός

  3065

  2556

  6411

  2557

  4038

  381

  Θεοφίλου

  Δώρα

  Γεωργίου Α

  26

  Πλησίον

  Αστυνομίας Ποταμού

  Γερμασόγειας

  Γερμασόγεια

  4047

  2532

  2570

  2532

  3790

  1044

  Θεοφίλου

  Θεόφιλος

  Μαρίνα Λεμεσού

  Δ2,

  Αρ.

  10

  Λεμεσός

  3601

  2505

  1212

  2532

  2570

  802

  Θεοχαρίδου

  Μαρία

  Γρίβα Διγενή

  66Β

  Πλησίον

  Κρησφ

  υγέτου

  Λεμεσός

  3101

  2558

  1456

  2558

  4464

  1064

  Θρασυβούλου

  Άννα

  Λεω

  φόρο

  Πάφ

  ου 2

  9AΛεμεσός

  3052

  2557

  2303

  2557

  8584

  410

  Ιερείδης

  Μιχαλάκης

  Νίκου

  Παττίχη

  2 – Ρούμπ

  ενς

  Δρόμος Πολεμιδιών

  Λεμεσός

  3071

  2533

  6242

  2533

  4653

  298

  Ιωάννου

  Λούης

  Δωδεκαννήσου

  8

  Δρόμος Αθηναϊδίου

  Λεμεσός

  3021

  2536

  4188

  9942

  2029

  907

  Ιωάννου

  - Καμενίδου

  Γιάννα

  Λεω

  φ. Φραγκλίνου Ρουσβελτ

  255Ε

  Ζακάκι

  , Eναντι αρτοπ

  οιείο

  υ S

  unfre

  shΛεμεσός

  3046

  2571

  5315

  2571

  5716

  1018

  Καλαϊτζίδη

  Ίρμα

  Γεωργίου Α

  ‘ 61,

  κατ

  . GΠαραλιακός δρόμος

  , μεταξύ

  Δασούδι

  & P

  izza

  Hut

  Γερμασόγεια

  4047

  2531

  2012

  2534

  2612

  4269

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  558

  Καλότυχου

  Έλση

  Ανεξαρτησίας

  6 Πλησίον

  παραλιακού δρόμου

  Λεμεσός

  3036

  2536

  0160

  2538

  4714

  365

  Καραγιάννης

  Χαράλαμπ

  οςΠέτρου Τσ

  ίρου

  41

  &

  Λεκορπουζιέ

  150μ

  . Βόρεια

  Deb

  enha

  ms

  Apo

  llon

  Λεμεσός

  3075

  2533

  6176

  2539

  4850

  614

  Καραμανίδου

  Ανθούλα

  Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  39

  Δρόμος Μέσα

  Γειτονιάς

  πλησίον

  Λούνα

  Παρκ Γαλακτικα

  Μέσα Γειτονιά

  4003

  2572

  8408

  2572

  7517

  606

  Κέκκος

  Χαράλαμπ

  οςΑγίας

  Φυλάξεω

  ς 20

  2ΑΠλησίον

  κλινικής

  Χρυσοβαλάντου

  Λεμεσός

  3083

  2533

  9810

  2575

  2352

  951

  Κιννή

  Άντρη

  Αγίας

  Παρασκευής

  125

  0m από τον κυκλικό κόμβο

  προς το

  χωριό της Γερμασόγειας

  Γερμασόγεια

  4044

  2532

  4030

  2532

  9797

  426

  Κιννής

  Ηλίας

  Γρίβα Διγενή

  19

  Έναντι Αστυν

  . Σταθμού

  Αγίου

  Νικολάου

  Λεμεσός

  3106

  2558

  2626

  2532

  8874

  707

  Κλεάνθους

  Χρυστάλλα

  Γλάδστωνος

  16Δ

  Έναντι Κεντρικού

  Ταχυδρομείου

  και π

  λησίον

  Κεντρικής

  Αστυνομίας

  Λεμεσός

  3022

  2574

  8070

  2538

  2437

  452

  Κλεοβούλου

  Κλειώ

  Θεόδω

  ρου Ποταμιάνου

  52Πλησίον

  Υπεραγοράς

  Ορφ

  ανίδη

  Κάτω

  Πολεμίδια

  4155

  2573

  5505

  2556

  1798

  1053

  Κοϊτσεβα

  Μποζάνα

  Πεντέλης

  6Ύψωνας

  4184

  2551

  0101

  2593

  2220

  317

  Κοσκινάς

  Σάββας

  Λεω

  φ. Αρχ

  . Μακαρίου ΙΙΙ

  8Δρόμος Μέσα Γειτονιάς

  Μέσα Γειτονιά

  4000

  2572

  8205

  2572

  8210

  998

  Κοτζιαμάνη

  Μόρφω

  Σπύρου

  Κυπ

  ριανού

  9Πλησίον

  διασταύρω

  σης Σ.

  Κυπ

  ριανού

  & Ν

  . Παττίχη

  (Ανατολικά

  )Λεμεσός

  3070

  2533

  6337

  2510

  7742

  835

  Κουπέπας

  Ανδρέας

  Ανοικοδομήσεω

  ς 37Β

  Βόρεια

  roun

  d ab

  out Λ

  ινόπ

  ετρας

  κι αριστερά

  (δρόμος

  Συνοικισμού)

  Άγιος

  Αθανάσιος

  4104

  2572

  4545

  2532

  2840

  539

  Κούρτελλου

  Χρυστάλλα

  Σπύρ

  . Κυπ

  ριανού

  & Βασ

  . Κωνσταντίνου

  84

  Φώτα

  Σπύρου

  Κυπ

  ριανού

  &

  δρόμος

  Τσιρείου Δημοτικού

  Λεμεσός

  3077

  2587

  0288

  2573

  7455

  454

  Κρητικός

  Νίκος

  Παναγίας Ευαγγελίστριας

  107

  Έναντι Δημαρχείου Κ

  . Πολεμιδιών

  Κάτω

  Πολεμίδια

  4156

  2539

  7704

  2538

  6455

  4270

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  1027

  Κυριαζής

  Αντρέας

  Ευαγόρα

  Παλληκαρίδη

  2Κάτω

  Αμίαντος

  4810

  2555

  2871

  2533

  8317

  949

  Κυριάκου

  Κυριάκος

  Μιχαήλ Γιωργάλλα

  11Γ

  Παρεκκλησιά

  4520

  2563

  4612

  2533

  1318

  757

  Κωνσταντινίδου

  Ιωάννα

  Λεω

  φ. Αμαθούντος

  100

  Πλησίον

  Fou

  r Sea

  sons

  - Κυπ

  ρεόπ

  ουλος

  Cou

  rt. 6

  Άγιος

  Τύχων

  4532

  2531

  0554

  2538

  5725

  652

  Κωνσταντινίδου

  Έλλη

  Σπύρου

  Κυπ

  ριανού

  55Β

  Πλησίον

  KFC

  Κάτω

  Πολεμίδια

  4154

  2538

  7225

  2573

  6114

  482

  Κωνσταντίνου

  Μάρω

  Πάφ

  ου 1

  3, κατ

  .2Ερήμη

  4630

  2593

  2955

  2577

  0059

  836

  Κωνσταντίνου

  Γεωργία

  Μελίνας

  Μερκούρη

  127 Α

  30μ βόρεια

  από φώ

  τα

  Βιομηχανικής Ύψωνα

  Κάτω

  Πολεμίδια

  4156

  2571

  1505

  2593

  3483

  963

  Κωνσταντίνου

  Λουϊζα

  Γεωργίου Νεοφύ

  του

  23Έναντι Ξενοδοχείου

  Aja

  xΜέσα Γειτονιά

  4006

  2558

  5859

  9918

  2006

  307

  Κωνσταντίνου

  Κωστάκης

  Λεω

  φ. Αμαθούντος

  18Παρά τα

  φώτα

  Hig

  h C

  hapa

  ral,

  Τουριστική Περιοχή

  Μουταγιάκα

  4531

  2531

  6464

  2533

  9609

  1028

  Κωνσταντίνου

  Στέλλα

  Αγίων Σαράντα

  2, Αμαθούντα

  Παρεκκλησιά

  4543

  2563

  6320

  255

  Κωσταντόπουλος

  Κώστας

  Θεσσαλονίκης

  & Επικούρου

  1Έναντι σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ

  Λεμεσός

  3026

  2536

  5325

  2521

  2727

  295

  Λαμάρη

  Κάτια

  Λεω

  φ. Μακαρίου ΙΙΙ

  187

  Πλησίον

  ΑΡΙΕΛ

  Λεμεσός

  3030

  2535

  4978

  2538

  1197

  794

  Λαμπριανίδου

  - Σταυρινού

  Νίκη

  Ηλία Καννάουρου

  19Ύψωνας

  Ύψωνας

  4180

  2539

  3171

  2539

  7588

  1080

  Λεφτερίδη

  Μαρίνα

  Χαράλαμπ

  ου Ευαγόρου

  37Άγιος

  Αθανάσιος

  4107

  2500

  1895

  2534

  1739

  902

  Λεω

  νίδου

  Νατάσα

  Κολωνακίου

  60

  Δρόμος

  CO

  LUM

  BIA

  , Περιοχή

  Λινόπ

  ετρας,

  έναντι

  ELE

  CΤR

  OLI

  NE

  Άγιος

  Αθανάσιος

  4103

  2532

  7766

  2510

  2915

  713

  Λεω

  νίδου-Γιασκουρή

  Αθηνούλα

  Λεω

  φ. Κολωνακίου

  43

  Δίπλα

  από Υγειονομικό Κέντρο

  Λινόπ

  ετρας

  Άγιος

  Αθανάσιος

  4103

  2537

  0440

  2538

  1521

  4271

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  128

  Λημνιάτης

  Γεώργιος

  Αθηνώ

  ν 31

  Έναντι π

  αλαιού

  βιβλιοπ

  ωλείου

  Ιωαννίδη

  , νοτίως πλατείας

  Σαριπόλου

  Λεμεσός

  3041

  2536

  2373

  2536

  2373

  765

  Λουκαϊδου

  – Πετράκη

  Ελεάνα

  Λεω

  φ. Μακαρίου ΙΙΙ

  135

  Μεταξύ

  PIZ

  ZA H

  UT

  & φώτα

  N

  AA

  FIΛεμεσός

  3021

  2573

  0050

  2575

  5516

  787

  Λυσιώτης

  Βαγγέλης

  Σπύρου

  Κυπ

  ριανού

  15

  Δίπλα

  από

  Car

  refo

  ur C

  olum

  bia

  Γερμασόγεια

  4043

  2531

  1234

  2581

  1818

  237

  Λυσιώτης

  Λώρης

  Θεσσαλονίκης

  36

  Δρόμος σινεμά

  ΟΘΕΛΛΟΣ

  Λεμεσός

  3025

  2536

  4775

  2572

  5169

  754

  Μακρίδου

  - Κλόκκου

  Κίκα

  Μίλτωνος

  66Α

  Αγ.

  Σπυρίδωνας πλησίον

  Plu

  s D

  isco

  unt M

  arke

  tΛεμεσός

  3047

  2571

  2790

  2574

  6954

  584

  Μαλιώτη

  Χρυσάνθη

  Γεώργιου Αβέρω

  φ 26

  Α &

  Ρήνου

  Πλησίον

  Λυκείο

  υ Αγίου

  Ιωάννη

  Λεμεσός

  3061

  2556

  7939

  2556

  1171

  321

  Μάμιλου

  Ελένη

  Λεω

  φ. Γρίβα

  Διγενή

  3ΒΈναντι Δικαστικού

  Μεγάρου

  Λεμεσός

  3035

  2536

  8166

  2577

  5204

  1065

  Μάρκου

  Αγγέλα

  Μίλτωνος

  27, κατ

  .3Λεμεσός

  3051

  2510

  8898

  9689

  3387

  992

  Μαρνέρος

  Λεω

  νίδας

  Ηλία Καννάουρου

  48Ύψωνας

  4187

  2539

  9702

  2573

  3014

  745

  Ματθαίου

  Νίκος

  Αγίας

  Ζώνης

  62Δ

  Δρόμος Μέσα Γειτονιάς

  έναντι

  γυναικολογικής

  κλινικής Ανδρέα

  Ματθαίου

  Μέσα Γειτονιά

  3090

  2537

  5522

  2572

  1678

  414

  Μαυρογιάννη

  Δέσποινα

  Λεω

  φ. Μακαρίου

  ΙΙΙ 2

  28

  Δίπλα

  από ψησταριά Διομήδης

  Λεμεσός

  3030

  2536

  1626

  2577

  2588

  1055

  Μενελάου

  Παυλίνα

  Λεκορπουζιέ

  32, Ν

  άαφι

  Βόρεια

  φώτων

  Deb

  enha

  ms

  Apo

  llo, 2ο στρίψιμο αριστερά

  , έναντι παιδαγω

  γικού ΤΕ

  ΠΑΚ

  Λεμεσός

  3075

  2525

  1122

  2510

  2995

  829

  Μεταξά

  Χριστίνα

  Χριστάκη

  Κράνου

  510

  0μ. Α

  πό Αστ

  . Σταθ.

  Π.

  Γερμασόγειας

  , πλησίον

  ΣΙΓΜΑ

  Γερμασόγεια

  4047

  2531

  4848

  2532

  2840

  325

  Μιχαήλ

  Κάλια

  Γιαν

  Σιμπέλιους

  18

  Νοτίως Φώτων Σιμιλλίδη

  Λεμεσός

  3017

  2557

  6833

  2557

  8521

  4272

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  664

  Μιχαηλίδης

  Μιχάλης

  28ης

  Οκτωβρίου

  369

  D

  eben

  ham

  s παραλιακός δρόμος

  Λεμεσός

  3107

  2558

  2914

  2533

  6933

  634

  Μιχαηλίδου

  Αγγέλα

  Σπύρου

  Κυπ

  ριανού

  58

  Πλησίον

  Sm

  art και

  Mel

  isΓερμασόγεια

  4042

  2533

  8270

  2573

  8636

  215

  Μιχαηλίδου

  Κική

  Αγίας

  Ζώνης

  1ΕΈναντι Π

  αττιχείο

  υ θεάτρου

  Λεμεσός

  3027

  2536

  3546

  2572

  2589

  397

  Νικολαϊδου

  Γεωργία

  Λεω

  φ.Ομονοίας

  74

  Λεμεσός

  3048

  2556

  0981

  2556

  3693

  999

  Νικολάου

  Βασίλης

  Χαραλάμπ

  ους Ευαγόρου

  1ΒΒορείω

  ς ro

  und

  abou

  t Λινόπ

  ετρας

  & δεξιά

  , δίπλα

  από εστια

  τόριο

  Γεύση.

  Άγιος

  Αθανάσιος

  4104

  2572

  8798

  9949

  0773

  463

  Νικολάου

  Σούλα

  Γεωργίου Α΄ 3

  1Παραλιακός δρόμος

  Πλησίον

  P

  IZZA

  HU

  TΓερμασόγεια

  4040

  2532

  5450

  2538

  3877

  937

  Νικολάου

  Νικόλας

  Γλάδστωνος

  116

  Έναντι Κεντρικού

  Συνεργατικού

  Ταμιευτηρίου

  Λεμεσός

  3032

  2536

  4359

  9940

  9006

  396

  Ορφ

  ανίδης

  Παύλος

  Αποστόλου Βαρνάβα

  14Α

  Βορείω

  ς φώ

  των Συμμιλίδη

  Λεμεσός

  3065

  2556

  6115

  2572

  8033

  616

  Παλλαρή

  Χριστίνα

  Πάφ

  ου 9

  2 Δρόμος Ύψωνα

  200μ.

  Από φώ

  τα

  Ομονοίας

  Κάτω

  Πολεμίδια

  4152

  2539

  4611

  2571

  2886

  378

  Παναγή

  Χρύσω

  Γεωργίου Α

  ' 99

  Παραλιακός δρόμος

  , 100μ

  απέναντι απ

  ό ξενοδοχείο

  A

  pollo

  nia

  Γερμασόγεια

  4048

  2532

  2237

  2510

  5074

  950

  Παναγή

  Χρίστος

  Γρηγόρη Αυξεντίου

  96Παρεκκλησιά

  4520

  2563

  6131

  2533

  1934

  890

  Παναγίδου

  Παυλίνα

  Φραγκλίνου Ρούσβελτ

  82Α

  Κτίριο

  Κτηματολογίου

  , Δίπλα

  απ

  ό Κοινω

  νικές Ασφ

  αλίσεις

  , Δρόμος

  LID

  LΛεμεσός

  3011

  2557

  5777

  2525

  7444

  392

  Παναγιωτοπούλου

  Λήδα

  Αγίας

  Φυλάξεω

  ς 10

  4ΑΛεμεσός

  3087

  2538

  2244

  2533

  4866

  980

  Παναγιώτου

  Παναγιώτης

  Αγίας

  Φυλάξεω

  ς 22

  510

  0 μ.

  από το

  roun

  d ab

  out

  Αγ.Φύλας

  , προς Αγία Φύλα,

  δίπλα

  από

  Sun

  fresh

  .Λεμεσός

  3116

  2577

  0930

  2581

  1860

  4273

 • Κατάλογος

  Φαρμακείων Παγκύπρια

  2016

  -201

  7

  ΑΜ

  Επιθετο

  Ονομα

  Διεύθυνση

  Συμπ

  λ Διεύθυνση

  Δήμος

  ΤΤΤηλ Φαρμ

  Τηλ Οικίας

  651

  Παντέλα

  Έμιλυ

  Σπύρου

  Κυπ

  ριανού

  76

  Ποταμός

  Γερμασόγειας

  Γερμασόγεια

  4043

  2531

  2091

  2532

  2483

  808

  Παντέλας

  Χρίστος

  Νίκου

  Παττίχη

  97

  Έναντι φρουταρίας ΠΑΝΕΡΙ

  Λεμεσός

  3070

  2573

  6646

  2573

  4005

  1054

  Παπ

  αδόπ

  ουλος

  Φίλιππος

  Γεωργίου Α΄ 8

  3Έναντι Αστυνομίας Γερμασόγειας

  Γερμασόγεια

  4047

  2510

  5282

  2575

  0820

  646

  Παπ

  αδοπ

  ούλου

  Ντίνα

  Ν. Π

  αττίχη

  121

  Πλησίον

  roun

  dabo

  ut Πολ�