ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago ·...

47
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κωδικός Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου Είδος Μητρώου Κωδικός Χρήστη Όνομα Επώνυμο Κατηγορία Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10536 GREGORY ABADIAS Αλλοδαπής Institut Pprime MATERIALS SCIENCE, CONDENSED MATTER PHYSICS Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8379 ENRIQUE ALBA Αλλοδαπής University of Málaga COMPLEX OPTIMIZATION, METAHEURISTICS, SMART CITIES, SOFTWARE ENGINEERING, DYNAMIC PROBLEMS, BIOINFORMATICS, COMMUNICATION NETWORKS, HIGH PERFORMANCE COMPUTING Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9526 PASCHALIS ALEXANDRIDIS Αλλοδαπής University at Buffalo - The State University of New York (SUNY) CHEMICAL ENGINEERING, MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, NANOTECHNOLOGY, POLYMERS, COLLOIDS Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6029 PARIS AVGERIOU Αλλοδαπής University of Groningen COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6365 CONSTANTINE BALANIS Αλλοδαπής Arizona State University ELECTRICAL ENGINEERING Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 414 GEORGIOS BARAKOS Αλλοδαπής University of Glasgow AEROSPACE ENGINEERING Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2096 AHMET TUGRUL BASOKUR Αλλοδαπής Ankara University Faculty of Engineering APPLIED GEOPHYSICS Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4278 ALBERTO BORGHETTI Αλλοδαπής University of Bologna ELECTRICAL POWER SYSTEMS Αναπληρωτής Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 347 IOANNIS BOTSIS Αλλοδαπής EPFL MECHANICS OF MATERIALS Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8480 CHARALAMBOS CHARALAMBOUS Αλλοδαπής University of Cyprus STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL, INFORMATION THEORY Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11229 GIANFRANCO CHICCO Αλλοδαπής Politecnico di Torino POWER AND ENERGY SYSTEMS Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1333 ARISTOS CHRISTOU Αλλοδαπής University of Maryland MATERIALS SCIENCE, PHYSICS Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 374 ALEXANDER CHRONEOS Αλλοδαπής Coventry University/Imperial College London MATERIALS PHYSICS/CONDENSED MATTER PHYSICS Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11148 KONSTANTINOS DANAS Αλλοδαπής Kingston University, London INFORMATION SYSTEMS, HEALTH INFORMATICS Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8194 PETER DAVIES Αλλοδαπής University of Dundee FLUID MECHANICS Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9577 MANOLIS GAVAISES Αλλοδαπής CITY, University of London Computational Fluid Dynamics Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3530 COSTAS GEORGOPOULOS Αλλοδαπής Kingston University London CIVIL STRUCTURAL ENGINEERING: SEISMIC DESIGN TO EUROCODE 8, ADVANCED CONCRETE DESIGN, SUSTAINABLE DESIGN AND CONSTRUCTION Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1915 VLASTIMIR GLAMOCANIN Αλλοδαπής Ss. Cyril and Methodius University Skopje, Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies, DAAD Competence Center POWER ENGINEERING, SMART GRIDS Καθηγητής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10061 ERNST GOCKENBACH Αλλοδαπής Leibniz Universität Hannover HIGH VOLTAGE ENGINEERING Καθηγητής

Transcript of ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago ·...

Page 1: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10536 GREGORY ABADIAS Αλλοδαπής Institut Pprime

MATERIALS SCIENCE,

CONDENSED MATTER PHYSICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8379 ENRIQUE ALBA Αλλοδαπής University of Málaga

COMPLEX OPTIMIZATION,

METAHEURISTICS, SMART CITIES,

SOFTWARE ENGINEERING, DYNAMIC

PROBLEMS, BIOINFORMATICS,

COMMUNICATION NETWORKS, HIGH

PERFORMANCE COMPUTING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9526 PASCHALIS ALEXANDRIDIS Αλλοδαπής

University at Buffalo - The

State University of New

York (SUNY)

CHEMICAL ENGINEERING, MATERIALS

SCIENCE AND ENGINEERING,

NANOTECHNOLOGY, POLYMERS,

COLLOIDS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6029 PARIS AVGERIOU Αλλοδαπής University of Groningen

COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE

ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6365 CONSTANTINE BALANIS Αλλοδαπής Arizona State University ELECTRICAL ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 414 GEORGIOS BARAKOS Αλλοδαπής University of Glasgow AEROSPACE ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2096 AHMET TUGRUL BASOKUR Αλλοδαπής

Ankara University Faculty

of Engineering APPLIED GEOPHYSICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4278 ALBERTO BORGHETTI Αλλοδαπής University of Bologna ELECTRICAL POWER SYSTEMS

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 347 IOANNIS BOTSIS Αλλοδαπής EPFL MECHANICS OF MATERIALS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8480 CHARALAMBOS CHARALAMBOUS Αλλοδαπής University of Cyprus

STOCHASTIC OPTIMAL CONTROL,

INFORMATION THEORY Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11229 GIANFRANCO CHICCO Αλλοδαπής Politecnico di Torino POWER AND ENERGY SYSTEMS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1333 ARISTOS CHRISTOU Αλλοδαπής University of Maryland MATERIALS SCIENCE, PHYSICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 374 ALEXANDER CHRONEOS Αλλοδαπής

Coventry

University/Imperial

College London

MATERIALS PHYSICS/CONDENSED

MATTER PHYSICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11148 KONSTANTINOS DANAS Αλλοδαπής

Kingston University,

London

INFORMATION SYSTEMS, HEALTH

INFORMATICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8194 PETER DAVIES Αλλοδαπής University of Dundee FLUID MECHANICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9577 MANOLIS GAVAISES Αλλοδαπής CITY, University of London Computational Fluid Dynamics Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3530 COSTAS GEORGOPOULOS Αλλοδαπής

Kingston University

London

CIVIL STRUCTURAL ENGINEERING:

SEISMIC DESIGN TO EUROCODE 8,

ADVANCED CONCRETE DESIGN,

SUSTAINABLE DESIGN AND

CONSTRUCTION Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1915 VLASTIMIR GLAMOCANIN Αλλοδαπής

Ss. Cyril and Methodius

University Skopje, Faculty

of Electrical Engineering

and Information

Technologies, DAAD

Competence Center POWER ENGINEERING, SMART GRIDS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10061 ERNST GOCKENBACH Αλλοδαπής

Leibniz Universität

Hannover HIGH VOLTAGE ENGINEERING Καθηγητής

Page 2: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6414 DIOFANTOS HADJIMITSIS Αλλοδαπής

CYPRUS UNIVERSITY OF

TECHMOLOGY,

DEPARTMENT OF CIVIL

ENGINEERING &

GEOMATICS

REMOTE SENSING, GIS, GEO-

INFORMATION, GEOMATICS,

ENVIRONMENTAL ENG., CIVIL

ENGINEERING, SUSTAINABLE

CONSTRUCTION, COASTAL ZONE

MANAGEMENT, WATER RESOURCES

MANAGEMENT, GEOPHYSICS ETC. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5893 GEORGES HADZIIOANNOU Αλλοδαπής University of Bordeaux PHYSICAL CHEMISTRY Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5833 YANNIS HARDALUPAS Αλλοδαπής Imperial College London

MECHANICAL ENGINEERING

THERMOFLUIDS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5548 DIMITRIOS IOANNOU Αλλοδαπής

ECE Dept, George Mason

University MICRO/NANOELECTRONICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1421 ANTONIS KAKAS Αλλοδαπής University of Cyprus COMPUTER SCIENCE Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5639 NIKOLAOS KARKANIAS Αλλοδαπής

CITY UNIVERSITY

LONDON, SYSTEMS &

CONTROL RESEARCH

CENTRE

SYSTEMS, CONTROL THEORY, APPLIED

MATHEMATICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11319 MARIA KOLOKOTRONI Αλλοδαπής Brunel University

ENERGY AND BUILDINGS, MECHANICAL

ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7648 GEORGE KORFIATIS Αλλοδαπής

Stevens Institute of

Technology ENVIRONMENTAL ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9863 PETROS KOUMOUTSAKOS Αλλοδαπής ETH Zurich COMPUTATIONAL SCIENCE Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7660 EVANGELOS KRANAKIS Αλλοδαπής

Carleton University,

School of Computer

Science, Ottawa ON, K1S

5B6 COMPUTER SCIENCE Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5867 JAN KUZMIK Αλλοδαπής

Institute of Electrical

Engineering, Slovak

Academy of Sciences ELECTRONICS AND MATERIAL SCIENCE Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3257 KONSTANTIN LASSITHIOTAKIS Αλλοδαπής VIA University College

MECHANICAL ENGINEERING,

AUTOMATION AND CONTROL

ENGINEERING Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8002 DIMITRIOS LIGNOS Αλλοδαπής

École polytechnique

fédérale de Lausanne

SEISMIC DESIGN AND EVALUATION OF

STEEL STRUCTURES

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 15 KARL MALLWITZ Αλλοδαπής

Hochschule Wismar

University of Applied

Sciences Business

Technology and Design

ROAD ENGINEERING, SOIL MECHANICS

AND FOUNDATION ENGINEERING,

GEOTECHNICAL ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9181 PAUL MAROPOULOS Αλλοδαπής Aston University

MECHANICAL ENGINEERING

MANUFACTURING ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3078 MANUEL MATIAS Αλλοδαπής

Department of

Geosciences, Uni. Aveiro APPLIED GEOPHYSICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 370 ATHANASIOS MEGARITIS Αλλοδαπής Brunel University

MECHANICAL ENGINNERING,

AUTOMOTIVE ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6024 EFSTATHIOS MELETIS Αλλοδαπής

University of Texas at

Arlington

MATERIALS SCIENCE AND

ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 729 POPESCU MIHAI OCTAVIAN Αλλοδαπής

POLITEHNICA University

of Bucharest

ELECTRO-TECHNOLOGY, POWER

ELECTRONICS, ELECTRICAL

APPARATUS, QUALITY Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2442 THEODORE MOUSTAKAS Αλλοδαπής

Boston University /

Photonics Center

MATERIALS PHYSICS AND MATERIALS

SCIENCE Καθηγητής

Page 3: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 512 CALIN MUNTEANU Αλλοδαπής

Technical University of

Cluj-Napoca

FUNDAMENTALS OF

ELECTROMAGNETICS, ELECTRIC

CIRCUITS THEORY, ELECTROMAGNETIC

COMPATIBILITY Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 26 VLADIMIR NIKORA Αλλοδαπής University of Aberdeen FLUID MECHANICS, HYDRAULICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18281 PASCAL NORMAND Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΠΔΔ 310 30-12-2004

MICRO-NANOELECTRONICS

PROCESSING TECHNOLOGY

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10772 ALEXANDER ORON Αλλοδαπής

Technion- Israel Institute

of Technology

MECHANICAL ENGINEERING - FLUID

MECHANICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3280 SOKRATES PANTELIDES Αλλοδαπής Vanderbilt University

MATERIALS PHYSICS AND

NANOSCIENCE Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8704 GEORGIA PAPAEFTHYMIOU Αλλοδαπής Villanova University PHYSICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1921 PANOS PARDALOS Αλλοδαπής University of Florida

INDUSTRIAL AND SYSTEMS

ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7317 ALEXANDRE PIANTINI Αλλοδαπής

University of São Paulo /

Institute of Energy and

Environment LIGHTNING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8679 EFSTRATIOS PISTIKOPOULOS Αλλοδαπής

Department of Chemical

Engineering, Texas A&M

University,Texas

CHEMICAL ENGINEERING

PROCESS SYSTEMS ENGINEERING

ENERGY SYSTEMS

CONTROL

OPTIMZIATION Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2844 JOSEP POU Αλλοδαπής

University of New South

Wales

ELECTRICAL ENGINEERING, POWER

ELECTRONICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7068 RENATO RIZZO Αλλοδαπής

University of Naples

Federico II

POWER SYSTEMS, POWER

ELECTRONICS, ELECTRICAL MACHINES

AND DRIVES

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1585 LUIS M ROMEO Αλλοδαπής UNIVERSITY OF ZARAGOZA ENERGY Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3593 CONSTANTINOS SIOUTAS Αλλοδαπής

University of Southern

California

AIR POLLUTION, AEROSOLS,

ATMOSPHERIC SCIENCE,

ENVIRONMENTAL ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7773 IVAN TODOROV Αλλοδαπής Queen's University Belfast MATHEMATICAL ANALYSIS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6383 ΣΥΜΕΩΝ ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ 602/25-05-2018/τ. Γ' ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19596 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΕΡΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Τεύχος Γ’ 673/24.04.201

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8172 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Αλλοδαπής

Centre for Electrical

Power and Energy,

Technical University of

Denmark

POWER ELECTRONICS, ENERGY

CONVERSION, RENEWABLE ENERGY,

MOTOR DRIVES, POWER SYSTEMS,

SMART GRID Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17647 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 621/21-6-2012/ τ.Γ΄

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ.

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19506 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΔΑΜ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

28/7-2-06/ΝΠΔΔ- 80, τ'Γ,

31.01.2020

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4812 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 599/26-6-2008 τ.Γ'

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Page 4: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11037 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 793/Γ/7-8-2012 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3141 ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ-

ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 905/τ.Γ'/14-09-2017

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19533 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 623/19-7-2010, Τ.Γ' ΑΛΓΕΒΡΑ, ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19079 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 106/3-7-97 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΝΑΥΤΙΚΗ & ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1863 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 13/ΝΠΔΔ/24-07-86 ΨΗΦΙΑΚΑ ΛΟΓΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 132 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΪΔΙΝΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 760/20-8-2010, Τ.Γ' ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8490 ΙΟΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗΣ Αλλοδαπής

Embry Riddle

Aeronautical University AEROSPACE ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19921 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1045/Γ/14-12-2007

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΚΕΡΑΙΕΣ, ΔΙΑΔΟΣΗ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18043 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 597/30-07-09 τ.Γ΄

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4267 ΑΘΗΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΗΣ 12/29-01-99

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΧΗΜΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ,ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8158 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 12/19-1-04 τ.ΝΠΔΔ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Κ΄ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19788 ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ

ΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 722/24.07.2017

Λειτουργία και Σχεδίαση

Υδροδυναμικών Μηχανών και

Εγκαταστάσεων Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17627 ΠΕΤΡΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛ

ΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 208/11-9-02 τΝΠΔΔ

ΜΗ ΜΟΝΙΜΕΣ ΡΟΕΣ ΑΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

ΡΕΥΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19171 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ) 118/ΝΠΔΔ/28-5-2003 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8988 ΣΠΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 635/10-7-2008 τ. Γ΄

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17596 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 256/13-10-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10284 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 173/3-11-99 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΓΝΩΣΤ. ΑΝΤ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΒΑΘΜ. ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗ) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3079 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 65/14-4-98 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. Καθηγητής

Page 5: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9921 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Αλλοδαπής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΥΦΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17569 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 687/Γ/2013

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6394 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1244/22-11-2012

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19753 ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΟΥΣΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 148/27.6.03/ τ.ΝΠΔΔ ΘΕΩΡΙΑ ΤΕΛΕΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 321 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1018/21-09-2012 τ.Γ΄

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΜΗΧΑΝΩΝ,

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ,

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 819 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 654/Γ/17-8-07

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9896 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 237/2-10-00 τΝΠΔΔ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7142 ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 163/24-7-2002

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17472 ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

Σ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 416/Γ/12-5-2008

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΩΝ

Χ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4906 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ

Σ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 161/22-2-2017 τ.Γ'

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3207 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ 1799/Β/25-07-2013

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17939 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΑΒΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 145/23.8.1996 /τ.Ν.Π.Δ.Δ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18876 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΕΙΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Β’ 1943/07.06.2017

Υλικά Λιθογραφίας - Οργανικά

Ηλεκτρονικά

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19088 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 1454/Γ/24-10-2014

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

(ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑ,

ΜΑΓΝΗΤΟΣΦΑΙΡΑ) Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7804 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΤΙΚΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γ’ 1340/13.11.2018

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11059 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1106/Γ/15-10-12 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8043 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 667/Γ/18-7-2008 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

Page 6: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10800 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΤΕΡΗΣ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ 536 - 14.05.2018

ΣΤΑΤΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ

ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9887 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΥΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ 889/16-8-2013 τ. Γ' ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΥΛΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10803 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 70/Γ/04-02-10

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΙ - ΕΝΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18987 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 771/Γ/2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18897 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΙΝΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 271/7-3-2012 τ.Γ΄

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1217 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΪΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 235/20-09-05 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19397 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΒΑΪΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 983/Γ/25-07-2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3813 ΚΙΜΩΝ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Αλλοδαπής University of Denver

ELECTRICAL AND COMPUTER

ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18775

ΜΑΡΙΟΣ -

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 130/Γ/25-02-2015

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΣΤΑΘΗ ΡΟΗ ΕΝΤΟΣ ΠΟΡΩΔΩΝ

ΕΔΑΦΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18926 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΑΜΟΝΤΕΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2/ΝΠΔΔ/19-01-98

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ, ΨΗΦΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7457 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΟΥΓΕΩΡΓΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 41/21.1.2009 /τ.Γ΄

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΣΟ-ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5355 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1799/Β/25-07-2013 ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6188 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 113/Γ/31-1-2014 ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18794 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΙΑΜΠΑΣΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 410/Γ/11-04-12

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3150 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΡΖΑΚΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ) 1106/15-10-2012, τεύχος Γ

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΟ ΥΠΕΡΥΘΡΟ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8585 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 135/27-08-99

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, OΠΩΣ Η

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Η ΥΓΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7117 ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΤΑΛΗΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. 271/31-10-2005 ΝΠΔΔ

ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΛΙΚΩΝ - ΠΟΛΥΜΕΡΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6687 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΕΝΕΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 51/28-1-2010 τ.Γ΄

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Καθηγητής

Page 7: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19947 ΕΡΡΙΚΟΣ-ΧΑΪΜ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 18/04-02-1998

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΒΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΒΙΟΣΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17293 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4/Γ/12-1-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2074 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60/Γ/26-01-09

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8347 ΜΑΡΙΑ ΒΙΡΒΟΥ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 616/τ.Γ'/6-8-2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18419 ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΒΙΤΖΗΛΑΙΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 439/31-5-2010 τ.Γ΄

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ

ΤΟΙΧΟΠΟΪΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6984 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 721/Γ/04-09-09

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7447 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 215/28-09-2001/ΝΠΔΔ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5293 ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-

ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1157/Γ/29-10-2012,

80/Γ/31-01-20

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ &

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1519 ΠΕΤΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 073/17-06-93

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ -

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 988 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ημεδαπής ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 640/17-08-2007, T. Γ΄ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19713 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16/26-1-05 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9259 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΚΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 1036/19.09.2018

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9478 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΑΚΗΣ Αλλοδαπής Ohio State University

ELECTRICAL AND COMPUTER

ENGINEERING

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8571 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 334/21-5-07

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19046

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΟΣΝΙΑΚΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 372/24-04-2015 τ.Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 873 ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ημεδαπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 76/Γ/17-02-2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17372 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ-ΑΡΤΙΚΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 278/17-12-02, Τ. ΝΠΔΔ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19023 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Γ’ 531/10.04.2019 ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8342 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 325/Γ/17-03-2014

ΡΑΝΤΑΡ - ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ,

ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΕΡΑΙΕΣ Καθηγητής

Page 8: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2438 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΥΔΡΙΑΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 292/27-11-2001νπδδ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17309 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 647/4-7-2012, Τ.Γ'

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3324 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Αλλοδαπής University of Warwick Λογιστικη

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6612 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΡΝΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 91/21-5-98 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9884 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 615/τ.Γ'/30-8-2011

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΓΝΩΣΗΣ - ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18149 ΣΠΥΡΟΣ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ '- ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19273 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 671/10-07-2015, τ. Γ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18485 ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 100/10-4-06

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5408 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΕΤΤΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 196/17-11-95, Τ. ΝΠΔΔ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ

ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18447 ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΙΩΤΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1038/Γ/5-8-2014

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17254 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΝΤΕΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 656/10-07-2012 τ.Γ΄ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19806 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΝΤΕΚΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 641/20-06-2013/τ.Γ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18151 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΡΑΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΦΕΚ Τ.3 ΑΡ.Φ. 120,

5/2/2013 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18993 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Φύλλου 43, 14/2/2006

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛ−

ΛΟΝΤΟΣ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 22478 Λεωνίδας Γεργίδης Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ 1607/τ.Γ'/ 18.09.2020

Μαθηματικές και Υπολογιστικές

Μέθοδοι σε Πορώδη, Σύνθετα και

Πολυμερικά Υλικά

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3700 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 524/τ.Γ'/20-5-2013

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17334 ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

704/Γ/21-7-2016,

4167/30-11-2017 τ.Β

(γνωστικό αντικείμενο)

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθηγητής

Page 9: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18213 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 206/27-8-03 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ

ΣΤΕΡΕΟΥ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΥΜΑΤΩΝ

ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ

ΘΡΑΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ

ΕΠΑΦΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 766 ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 524/20-5-2013 ΤΓ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11181 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 355/13-5-2009 τ.Γ΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4122 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 83/21-5-96 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 51 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλλοδαπής Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ.

ΡΕΟΛΟΓΙΑ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17360 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 037/24-02-86

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17413 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Ημεδαπής ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΦΕΚ 708(3), 02/09/2009 ΗΛΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7265 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2182/Β/4-9-2013

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19725 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 1323/06.08.2019

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΤΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥΣ

ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΣΕ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18144 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 544/25-6-2010 τ.Γ΄

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

(ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ, ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΑΙ

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ): ΜΕΘΟΔΟΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2563 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 310/12-12-2003

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3088 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 646/27-5-2014 τ.Γ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10720 ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΕΣΚΗΣ Αλλοδαπής University College London

FLUID MECHANICS, MECHANICAL

ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19299 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 288/Γ/11-03-2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΕ

ΥΔΑΤΙΝΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Καθηγητής

Page 10: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 117 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

300/2-12-03 (γνωστικό

αντικείμενο 4377/τ.Β΄/02-

10-2018)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ ΚΑΙ

ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18150 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

704/Γ/21-7-2016

(διορθώσεις στο

767/Γ/12-8-2016)

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18123 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΟΚΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 290/5-5-2011, Τ.Γ'

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11414 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 264/19-10-05 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11095 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 516/Γ/07-07-09

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΙΣΧΥΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19134 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΑΛΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 861/30.10.07 τ.Γ ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18398 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1020/Γ/09-10-2015 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17630 ΔΡΟΣΟΣ ΓΚΙΝΤΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Γ’ 738/27.07.2017 ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1974 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 161/22-02-2017/τ. Γ '

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4780 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 235/10-10-2001

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9917 ΠΕΛΑΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΓΚΟΥΜΑ Αλλοδαπής

University of Texas,

Arlington Materials Science & Engineering Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17832 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΣΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 683/Γ/02-06-2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19461 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΕΖΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 310/ΝΠΔΔ/30-12-2004

MICROELECTRONICS, ELECTRON BEAM

LITHOGRAPHY AND SIMULATION,

MOLECULAR AND ORGANIC

ELECTRONICS

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17728 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 62/ΝΠΔΔ/95

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΧΑΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

PLASMA ETCHING PROCESSES

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8257 ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΛΑ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τεύχος B’

2155/07.06.2019

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8283 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΝΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ 559/Γ/30-04-2014

ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΛΛΟΜΟΡΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

(ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18099 ΘΕΟΔΟΥΛΑ ΓΡΑΨΑ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1824/10-10-2019 τ. Γ'

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΩΝ

ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19132 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1090/28-12-07 τ.Γ΄

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ Καθηγητής

Page 11: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9216 ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 638/13-08-09 τ.Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5395 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΩΓΟΥΣΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 63/22-3-02

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM,

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ NC Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19598 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΜΙΓΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 1446/τ.Γ'/06.12.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2472 ΜΙΧΑΗΛ ΔΑΝΙΚΑΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 683/3-8-2010/ Τ.Γ΄ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 22485 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΣΙΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

281 20/3/2018 τ Γ',

Γ’/1759/03.10.2019

Πειραματική Μηχανική και Θραύση

των Υλικών

Επίκουρος

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10857 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΥΙΔ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 718/Γ/03-09-09

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ C.N.C. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11511 ΜΙΧΑΗΛ

ΔΕΒΕΤΣΙΚΙΩΤΗΣ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ Αλλοδαπής

North Carolina State

University

ELECTRICAL AND COMPUTER

ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18592 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 885/07.08.2018

EΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΫΛΙΚΑ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΗΤΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17328 ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

276/Γ/12/3/2012, 2152

/11-6-2018/τ. Β'

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18923 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 813/Γ/1-8-2013 ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 22708 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΠΟΡΑΝΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 232/30.9.2004

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6554 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 333/τ.Γ'/26-3-2012

ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ – ΕΥΦΥΗ

ΔΙΚΤΥΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17379 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΜΕΤΖΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 621/21-6-2012, Τ.Γ'

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ -

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

- ΦΥΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18772 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΕΜΙΡΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1592/Γ/26-11-2014

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6010 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΡΒΟΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  265/31-08-2006 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 21580 Δημήτριος Δερματάς Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τεύχος Γ’ 84/03.02.2020 «Ρύπανση Γεωπεριβάλλοντος» Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6228 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛ

ΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 181/30-10-95 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Καθηγητής

Page 12: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8125 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 67/31-01-07, Τ.Γ' ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17304 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Αρ. Φύλλου 286, 11

Μαρτίου 2014

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ-ΠΥΡΗΝΙΚΗ

ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1879 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αλλοδαπής University of Cyprus COMPUTER SCIENCE Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19616 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑΛΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 401/2-5-08 τ.Γ΄

ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19007 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 305

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5597 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 96/11-6-96 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6847 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΡΑΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1301 τ.Β/13.4.2018

Μηχανική Μάθηση, Επεξεργασία

Σήματος και Συστήματα Παράλληλης

Επεξεργασίας Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6469 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ

Σ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 137/13-06-2003/τ.ν.π.δ.δ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6772 ΠΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΣΗΣ Αλλοδαπής

Cornell University, School

of Civil and Env. Eng.

ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS,

PHYSICAL OCEANOGRAPHY AND

LIMNOLOGY, COMPUTATIONAL FLUID

DYNAMICS AND HIGH PERFORMANCE

SCIENTIFIC COMPUTING

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3076 ΒΑΪΑ ΔΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 972/Γ/24-07-14

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6714 ΣΠΥΡΟΣ ΔΙΠΛΑΣ Αλλοδαπής University of Oslo/SINTEF

MATERIAL SCIENCE, METALLURGY,

INDUSTRIAL MINERALS

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2150 ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΣΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 489/26-05-2017 τ.Γ

Προγραμματισμός, Σχεδίαση και

Εφαρμογές Ψηφιακών Συστημάτων Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18820 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 375/τ.Γ'/22-4-2008

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ

ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10401 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΚΑΚΗΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 1244/Γ/30-10-2013

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10830 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΙΚΑΚΗΣ Αλλοδαπής Cranfield University

FLUID MECHANICS,

NANOTECHNOLOGY, COMPUTATIONAL

SCIENCE Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2969 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 300/02-12-03

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6674 ΦΩΚΙΩΝ ΕΓΚΟΛΦΟΠΟΥΛΟΣ Αλλοδαπής

University of Southern

California

AEROSPACE AND MECHANICAL

ENGINEERING Καθηγητής

Page 13: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18888 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 385/Γ/3-11-2006

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18034 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 787/Γ/25-8-2016

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ - ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5840 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Αλλοδαπής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4425 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΙΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 591/16-8-2007, Τ.Γ'

ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΙ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18366 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ 1213/19.10.2018 Μαγνητικές Ιδιότητες της Ύλης Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6936 ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αλλοδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ - ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΥΣΗ -

ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2825 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 395/31-3-14 τ Γ

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ,

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΗ

ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 336 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΖΑΝΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Τεύχος Γ’ 977/04.09.2018

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΡΙΑ

ΡΥΠΑΝΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5923 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΑΟΥΤΣΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

907/Γ/31-8-2012,

2313/Γ/10-12-19 ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19539 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΣΠΑΛΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1246/31-12-2010 τΓ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19133 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 262/21-4-2011, Τ.Γ'

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ -

ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3931 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ 372 - 26.04.2017 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19150 ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 788Γ/29.07.2013

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ &

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1067 ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΕΡΒΑΣ Αλλοδαπής University of Southampton

OPTICAL FIBRE TECHNOLOGY AND

COMMUNICATIONS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17547 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 796/Γ/25-06-2014

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4830 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΛΙΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1072/21.11.2008 /τ.Γ΄

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3569 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΗΣ Αλλοδαπής

Université Toulouse 3 -

Paul Sabatier

ΠΗΓΕΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11360 ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΖΙΑΝΝΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2267/Β/12-9-2013 ΦΥΣΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18240 ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΜΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 885/6-11-07 τ.Γ΄

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ -

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ Καθηγητής

Page 14: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3231 ΛΟΥΚΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τεύχος Γ’ 1767/04.10.2019 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4010 ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΟΥΜΠΟΥΡΤΙΚΟΥΔ

ΗΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 269/31-8-06/ΝΠΔΔ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19864 ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΥΔΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 147/τ.Γ'/17-02-2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18235 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΑΝΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 518/27/7/2011

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ

ΥΛΗΣ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4552 ΣΕΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 190/23-10-1998, Τ. ΝΠΔΔ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17443 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17/22-1-02 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18624 ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/24-1-2003 (NΠΔΔ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

INFORMATICS &

TELECOMMUNICATIONS

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7900 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 221/3-4-07 τΓ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17922 ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 478/Γ/22-5-2015 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ-ΠΟΛΥΜΕΡΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10992 ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1331/Γ/17-12-2012

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΚΕΡΑΙΕΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18654 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΟΥ-

ΣΟΥΓΛΕΡΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 465 τ.Γ/ 15-7-2011

ΜΙΚΡΟ-ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(ΦΥΣΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ,

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ)

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 17-10-2003) Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10305 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΒΒΟΥΣΑΝΟΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1087/Γ/27-12-07

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΙΤΗΤΑ ΣΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8083 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΓΚΑΛΟΥ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1376/31.12.2012/Γ,

Τεύχος B’

1913/29.05.2019

(Μεταβολή γνωστικού

αντικειμένου)

«Προστασία Υδάτινου Περιβάλλοντος

και Οικολογία» Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5973 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΓΚΑΡΗΣ Αλλοδαπής

SOUTHERN ILLINOIS

UNIVERSITY -

CARBONDALE

DIGITAL DESIGN AUTOMATION

EMBEDDED SYSTEMS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18764 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ 1607/18.09.2019 ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Καθηγητής

Page 15: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17470 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙΚΤΣΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.Γ/1143/10-10-2018

ΥΠΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ

ΘΕΡΜΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΥΣΗ

ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 703 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΛΕΤΣΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 227/Γ/25-2-2014

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ω/Σ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19681 ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΑΚΑΛΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 325/15-03-2013 τ.Γ΄

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΡΓΙΛΟΠΥΡΙΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17687

ΔΗΜΗΤΡΑ-

ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 408/29-5-2009 τ.Γ΄

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ:

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17419 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 206/τ.ν.π.δ.δ./27-8-2003

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΗΠΙΕΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6313 ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΛΛΙΘΡΑΚΑΣ-

ΚΟΝΤΟΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΡΩΝ 641/20-06-2013/τ.Γ

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ME

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΕ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 23088 Ιωαννης Καλλιντερης Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 270/06.11.2001

Αεροδυναμικος Σχεδιασμος

Αεροχηματων Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2072 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 67/30-03-2001 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17853 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 342/8-5-2009, Τ.Γ' ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19623 ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1801/Β/25-07-2013

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3883 ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 859/Γ/30-10-07 ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19880 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 620/30-8-2011 τ.Γ΄

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ &

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 984 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 35/τ.Γ'/23-01-07 ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Επίκουρος

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18782 ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 721/13-8-2010 τΓ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1071 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΛΤΣΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 35/17-02-03

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ,

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19961 ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΛΦΑΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 174/20.02.2020

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18891 ΝΙΚΟΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ημεδαπής

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &

ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΣ ΙΤΕ 258/17-

5/14.01.2012

Υπολογιστική δυναμική ρευστών και η

αριθμητική μοντελοποίηση

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18352 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΠΕΖΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 204/23.8.2000 ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

Διευθυντής

Ερευνών

Page 16: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18279 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1209/14-11-12 τ.Γ΄

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18554 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ 1824/10.10.2019

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7219 ΓEΩPΓIOΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 105/01-03-2011 Τεύχος Γ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ -

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18842 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΛΑΖΟΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1014/τ.Β'/2-6-2015 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4775 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ) 991/Γ/17-09-2012

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18835 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 835/τ.Γ'/16-8-2012

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ – ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11162 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΚ Γ 492 - 29.05.2015

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9331

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 1046/30-12-2009, τ. Γ΄

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1366 ΣΩKPATHΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 140/4-9-1975 τ. ΝΠΔΔ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ

ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18812 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΠΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 94/30-4-02 τΝΠΔΔ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7638 ΧΑΪΔΩ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 75/31-01-2012 τ.Γ΄

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ -

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17521 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 69/3-4-2001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ, ΣΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17972 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 209/24-8-05 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18141 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 1323/06.08.2019

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8749 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΚΑΠΙΛΙΔΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 56/29-1-2007 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10293 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 958/28.08.2018 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1119 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ 670/13-7-2012 τ. Γ΄

ΚΕΡΑΜΙΚΑ,ΣΥΝΘΕΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΩΔΗ

ΥΛΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9276 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 350/τ.Γ'/1-6-2011

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7625 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΛΙΔΗΣ Αλλοδαπής

Carnegie Mellon

University ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6145 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 344/13-3-2019/τ. Γ' ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17889 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ' 1463 27/10/2014

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ /

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Καθηγητής

Page 17: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2474 ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1739/τ.Γ/24-12-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 25517 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ 1607/τ.Γ'/18-09-2019 Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1877 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 871/τ.Γ΄/02-08-2018 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19233 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 66/Γ/23-01-2014 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3146 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

207/Γ/12-03-2015, Γ’

751/30.05.2020

ΔΙΑΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2136 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ) 271/31-8-06

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1603 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΡΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 241/28-9-05 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3513 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ Αλλοδαπής

CNRS Laboratoire

d'Annecy-le-Vieux de

Physique des Particules

PARTICLE PHYSICS, ACCELERATORS,

ASTROPARTICLE PHYSICS

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18709 ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΣΣΩΜΕΝΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 800/Γ/2014

ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8526 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 232/30-09-04/ΝΠΔΔ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥΣ &

ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 46 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΠΡΑΚΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 706/Γ/21-7-2016

ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 693 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1912/Β/7-8-2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19406 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 294/τ.Γ/2-5-2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9454 ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Αλλοδαπής East Carolina University

MATHEMATICS/ANALYSIS/OPERATOR

ALGEBRAS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9958 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Αλλοδαπής University of Michigan ENVIRONMENTAL FLUID MECHANICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4318 ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΡΙΤΣΑ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1141/Γ/11-11-2016 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9468 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 71/6-5-96 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 386 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΕΛΙΡΗΣ Αλλοδαπής

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ /

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17954 ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΕΝΝΟΥ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 89/6-2-08 τ.Γ'

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ Καθηγητής

Page 18: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17881 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 098/10-06-88

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΤΟΠΙΚΑ

ΔΙΚΤΥΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8799 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΡΙΣΑ)

907/Γ/31.08.2012-

592/Β/26-02-19

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ (ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ)

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10618 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΡΑΚΟΣ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1455/Γ/24-10-2014

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ

ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 532 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ Αλλοδαπής

University of

Saskatchewan CHEMICAL ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4892 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΙΟΣΚΕΡΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 373/Γ/12-05-10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ -

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17527 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 420/Γ/12-5-2016

ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17441 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΛΑΔΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 452/04-12-2006 τ.Γ΄

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5310 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Αλλοδαπής

CERN the European

Organization for Nuclear

Research

ΜΙΚΡΟΕΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ (VLSI

DESIGN) ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΩΝ Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10387 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 727/26.06.2018

ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19951 ΧΡΥΣΗ ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ’ 1185/18.10.2018

Διαφορικές Εξισώσεις – Ειδικές

Συναρτήσεις Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10892 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΚΟΣΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 369/21-04-08 τ.Γ΄

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18852 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΚ 50/6-3-02

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19755 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 325/15-03-2013 τ.Γ΄

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΜΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΥΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 316 ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΟΛΟΚΟΤΣΑ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1274/Γ/14-12-2016 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19136 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 552/15-5-2018 τ.Γ'

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9097 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 317/Γ/19.05.2011 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8610 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 552/15-05-2018/τ. Γ'

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18174 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΟΦΑΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1066/12-12-2011 τΓ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Page 19: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1426 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 605/τ.Γ΄/26-08-2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Επίκουρος

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6526 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΗΣ Αλλοδαπής

University of Glasgow,

School of Engineering

AEROSPACE ENGINEERING, FLUID

DYNAMICS, FLOW DIAGNOSTICS,

FLUID/STRUCTURE INTERACTIONS,

SHOCK PHYSICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19765 ΚΙΜΩΝ ΚΟΝΤΟΒΑΣΙΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1045/14-12-2007

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

-ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ &

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

-ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18766 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 814/31-08-2016, Τ.Γ ΑΛΓΕΒΡΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7166 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ) 634/Γ/29-06-2012

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΚΕΡΑΙΕΣ -

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6376 ΑΡΕΤΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1376/τ.Γ'/31-12-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19103 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 592/30-7-2009 τ.Γ'

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΙΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19119 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΝΤΟΕΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ,

ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ,

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Αρ. Φύλλου 169, 17

Μαρτίου 2011

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ

ΓΗΣ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2487

ΔΙΟΝΥΣΙΑ-

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΝΤΟΝΗ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 184/14-10-1998

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17851 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 489/Γ/27-5-08

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18909 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΡΕΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΦΕΚ 226-25.02.2014 (τ.

ΝΠΔΔ)

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8143 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.Γ'/965/03-11-2017

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΚΥΚΛΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΤΛΙΩΝ, ΚΥΚΛΩΝ

ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19843 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΤΡΩΝΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τεύχος 3 / Α.Φ. 369 / 2011

METEOROLOGY - ATMOSPHERIC

PHYSICS - CLIMATOLOGY

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2910 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ Αλλοδαπής Ecole Centrale Nantes

EARTHQUAKE ENGINEERING

SOIL STRUCTURE INTERACTION

NON LINEAR MODELING OF

REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

MODELING OF STRAIN LOCALIZATION Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18610 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20090300610 MICROELECTRONICS

Διευθυντής

Ερευνών

Page 20: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7707 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΓΚΟΛΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 879/Γ/31-08-2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11115 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΔΟΥΜΑΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 346/17-10-06

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18084 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1001/τ.Γ'/10.09.2018

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18736 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1777/Γ/30-12-2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Επίκουρος

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1993 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Γ’ 625/06.07.2016

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18247 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΜΠΙΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 181/4-8-2004 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ

ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7795 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1143/τΓ/10-10-2018

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ-ΘΕΡΜΙΚΕΣ

ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10861 ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 354/Γ/24-10-06

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19678 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 292/22-11-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 489 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 189/Γ/4-3-2016

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19760 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 244/24-03-15τ.Γ΄

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΙΜΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17915 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΦΕΚ 1045-14 Δεκεμβρίου

2007 TELECOMMUNICATION NETWORKS

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17738 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 51/25-01-2019/τ. Γ'

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19775 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΜΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 54/28-1-2019/τ. Γ'

ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΚΑΥΣΗΣ. -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΡΟΪΚΑ ΠΕΔΙΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ (ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΙΑ LASER

ΣΕ ΑΕΡΙΕΣ ΦΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ). -

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΘΑΛΑΜΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΜΙΚΤΙΚΩΝ ΑΚΡΟΦΥΣΙΩΝ

ΑΕΡΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9987 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ Αλλοδαπής University of New Haven ENVIRONMENTAL ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9986 ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΤΕΝΑ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ 372/26-4-2017 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Καθηγητής

Page 21: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 931 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΜΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1325/Γ/22-12-2016

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ

EΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17292 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 437/19-5-2016 τ. Γ'

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ-ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ , ΜΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1880 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Τ.Ε. 175/24-9-1998 ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1924 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 917/17.08.2018

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19703 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΕΚ Γ 120 - 05.02.2013

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ -

ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ -

EXPERIMENTAL HIGH ENERGY PHYSICS Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1694 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 219/3-4-07 τ.Γ΄

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΥΦΥΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΟΔΗΓΗΣΗ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7720 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ Αλλοδαπής Khalifa University MECHANICAL ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18560 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΤΑΤΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 61/27-6-94 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΝΑΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18963 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 724/Γ/06-06-2014

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 499 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Αλλοδαπής University College London HIGH ENERGY PHYSICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1087 ΒΑΧΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αλλοδαπής

Centre National de la

Recherche Scientifique

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΛΕΠΤΑ ΥΜΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΜΑΤΑ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΤΜΟ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3290 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 637/τ.Γ΄/ 03.07.2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9667 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 206/27-8-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΣΟΥ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ

ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5717 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1699/Β/10-7-2013

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6047 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τ.Ε. 1573/Β/2013 σελ. 23286 ΦΥΣΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Page 22: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19719 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 67/2-02-2016 Τ. Γ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6669 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΡΙΣΑ) 437/Γ/17-04-2013 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8261 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ) 824/Γ/05-10-09

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18755 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΦΕΚ Γ 707 - 31.07.2008 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8692 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 144/Γ/09-03-12

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18216 ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γ 476/07.05.2013

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ,

ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5380 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΕΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1052/2-11-2010 τ.Γ΄,

τ.Γ’/722/24.07.2017 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17987 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 312/11-4-08 τ Γ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5077 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Γ 877 - 07.09.2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6496 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 656/Γ/7-9-11 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3774 ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΨΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ)

339/τ' Γ/21-3-2013 Β’

1923/30.05.2018 Τεχνολογίες και εφαρμογές Διαδικτύου Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 820 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΕΚΑΤΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ Γ’ 337/10.04.2017 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19374 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΕΡΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1403/Γ/30-12-2016 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 492 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 168/Γ/26-2-2016 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1797 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

166/10.10.1997

/τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19558 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 478/Γ/15-04-2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18593 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΟΛΙΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 215/Γ/09-03-2017

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ - ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17274 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 129/23-5-00 τΝΠΔΔ

ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΟΠΤΙΚΗ,

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3971 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΟΙΔΩΡΙΚΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ 1123/09-11-2017/τ. Γ' ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

Page 23: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2916 ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΛΟΚΚΑΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τ.Ε. (ΛΑΡΙΣΑ) 21/28-1-2002

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΡΓΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19145 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 186/ΝΠΔΔ/3-11-95

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ (ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΩ ΤΟ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΦΕΚ)

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4437 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΓΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 254/14-10-2003/ΝΠΔΔ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5033 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΓΟΥΡΑΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 659/11-7-2012/τ.Γ΄ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4240 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 182/15.02.2013 τ. Γ΄ ΑΝΑΛΥΣΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11026 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 667/18.7.2008 /τ.Γ΄

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18827 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΓΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1912/Β/7-8-2013

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΛΩΝ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ & ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7721 ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

229/Γ/22-03-10 ,

3143_Β_31.7.18 (ΦΕΚ

ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΗΜΑΤΟΣ - ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1260 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 208/14-07-2006 τ.ΝΠΔΔ

ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17969 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 48/22-02-06 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ,

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ &

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ,

ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ &

ΣΤΡΟΒΙΛΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ. ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

& ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19185 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αρ. Φύλλου 385,

03/11/2006

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19614 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 416/Γ/7-4-2014

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΤΟΥΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5842 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 156/18-7-2002 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1637 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 388/Γ/26-04-2016 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18857 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1225/τ.Γ΄/22-10-2018

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Καθηγητής

Page 24: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5835 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 74/23-03-2006

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ,

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1731 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ Αλλοδαπής University of Cambridge

BIOELECTRONICS

NEURAL INTERFACES Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19547 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΜΑΛΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 864/Γ/25-08-2015 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2123 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΑΣΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 307/Γ/9-5-07

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ,

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΝΟΜΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19221 ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΜΑΝΣΟΥΡ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 787/25-08-2016 τΓ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17580 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1223/19-11-2012 τ. Γ' ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17308 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 151/16-7-2002

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

INTERFACING DATA TRANSFER,

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4395 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 89/30-03-2006 τ.ΝΠΔΔ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ: ΘΕΩΡΙΑ

ΜΟΝΙΜΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ

ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8590 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ Αλλοδαπής

University of Wisconsin -

Madison PROCESS SYSTEMS ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17839

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ-

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 877/7-9-2017 τ. Γ'

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΥΦΑΣΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ,

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ-ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ

ΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18567 ΝΕΛΛΗ ΜΑΡΔΑ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 15/Γ/18-01-2017

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11386 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 956/Γ/30-11-09

ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17214 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΙΝΑΓΗ Ημεδαπής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

474/Γ/21-05-2015 - Β’

653/28.02.2019 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1906 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΜΟΡΚΟΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1052/Γ/12-11-08

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1134 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 704/23-7-2012 τ.Γ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10350 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 149/9-7-02 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ. Καθηγητής

Page 25: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4546 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Αλλοδαπής

Technical University of

Sofia

APPLIED MATHEMATICS, SYSTEMS

THEORY, ELECTRICAL ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8604 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΤΙΚΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ 101/11-2-2009 τ. Γ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ-ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

(ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10347 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 309/12-12-03 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18721 ΦΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1702/Γ/17-12-2014

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ -

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10052 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΟΣ Αλλοδαπής

King's College London,

University of London

ASTROPARTICLE PHYSICS, QUANTUM

FIELD THEORY, STRINGS AND

QUANTUM GRAVITY

PHENOMENOLOGY Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 20892 Σταμάτης Μαυρομμάτης Ημεδαπής ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 18/Γ/27-1-2003 Στοιχεία Μηχανών

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9302 ΘΩΜΑΣ

ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟ

Σ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ

804/9-8-2012, Τ.Γ',

B/140/29.01.2020

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΚΑΙ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9106 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 426/15-4-2013 ΤΓ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19774 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ

ΑΘΗΝΩΝ - ΕΑΑ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1263/31-12-2010

ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ,

ΣΕΙΣΜΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18649 ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΕΡΑΚΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 63/14-5-1993, Τ. ΝΠΔΔ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19077 KΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΜΕΡΓΙΑ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 270/2002 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6430 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 295/21-12-2000, Τ. ΝΠΔΔ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ,

ΣΥΝΟΛΟΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2374 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

308/Γ/8-04-2015 (ΦΕΚ

αλλαγής τμήματος

3358/τ.Β΄/10.08.2018

όπως διορθώθηκε στο

ΦΕΚ

3653/τ.Β΄/27.08.2018)

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΕΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6794 ΣΟΦΙΑ ΜΗΤΚΙΔΟΥ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 2067/Β/26-08-2013

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ-

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11305 ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΑΚΗ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Γ 1159 - 27.08.2014

ΒΙΟΫΛΙΚΑ Η/ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17497 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΙΚΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 518/Γ'/27.07.2011

PULSED ELECTRON PARAMAGNETIC

RESONANCE SPECTROSCOPY Κύριος Ερευνητής

Page 26: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2233 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 98/8-5-2002

ΒΑΣΙΚΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8921 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 737/07-08-2008 τ.Γ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18684 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

124/10-07-98, αλλαγή

γνωστικού αντικειμένου:

2635/Β'/27.07.2017 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17422 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 967/30-9-2015 τΓ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΣΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17592 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ 519 - 08.06.2017

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10215 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 430/26-5-2010 τΓ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΩΝ,

ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4641 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 763/14-8-08 τ. Γ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4767 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 772/τ.Γ’/16-8-2016 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8438 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Αλλοδαπής

US Naval Research

Laboratory

MULTIPHYSCIS, COMPUTATIONAL

MULTIPHYSICS (INCLUDING

MECHANICS, ELECTROMAGNETICS,

HEAT TRANSFER, CHEMISTRY),

MECHANICAL, ELECTRICAL AND CIVIL

ENGINEERING, COMPUTATIONAL

SCIENCES, COMPUTATIONAL

MATERIAL SCIENCE, HIGH

PERFORMANCE COMPUTING, INVERSE

METHODS, COMPOSITE MATERIALS,

EXPERIMENTAL MECHANICS, FULL

FIELD METHODS, SENSOR NETWORKS,

AUTOMATION OF RESEARCH

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5054 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΡΦΟΥΛΗ Αλλοδαπής

Institut Polytechnique de

Grenoble

MICRO AND NANOTECHNOLOGIES,

MICROELECTRONICS DEVICES (PHYSICS

AND CHARACTERIZATION),

MICROSYSTEMS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18587 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΡΩΝΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1038/τ.Γ'/5-8-2014

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9794 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΖΑ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 142/13.02.2019

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7991 ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50/6-3-02 ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18243 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 554/12-6-2008 τ.Γ'

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ & ΨΗΦΙΑΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ Καθηγητής

Page 27: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18045 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΚ Γ' 786, 29-7-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΔΙΚΤΥΩΣΗ Η/Υ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19972 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 38/21-2-89 τΝΠΔΔ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3316 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 814/31-08-2010/τ.Γ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 22015 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΖΙΟΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Γ 121/2016 (17-02-2016)

Οχήματα−Κιβώτια Ταχυτήτων των

Οχημάτων

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17378 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΠΑΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 999/29-10-08 τΓ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 61 ΘΩΜΑΣ ΜΠΑΚΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 494/27-5-2008 τ.Γ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜOSSBAUER Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19731 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 313/Γ/31.03.2017 ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10957 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 262/31-8-06/ΝΠΔΔ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6068 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3145/τ.Β'/31-07-2018

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΕ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4328 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΝΙΟΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 13/20-1-06/ΝΠΔΔ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3480 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 2439/Β/8-8-2016

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17249 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΡΓΙΩΤΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ’ 1002/10.10.2017

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10149 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡΤΖΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 141/τ.ΝΠΔΔ/03-07-2001

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΡΥΠΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10501 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 404/Γ/9-5-2016 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

Page 28: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 21092 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

& ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΚΕΤΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 26/25-1-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ)

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17828 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ.545/25-06-2010

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17716 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 768/04.08.2017

ΚΥΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ,

ΥΔΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10910 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ' 926/31.05.2019

ΣΥΝΘΕΤΑ, ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2077 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΡΗΣ Αλλοδαπής University of Delaware

ΡΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΥΠΛΟΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΡΟΗ

ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,

ΥΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΟΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19400 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 731/6-08-2008/τ.Γ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ CAD-

CAM Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19404 ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 56/29-1-2007 τ. Γ'

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4843 ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 173/Γ/28-2-08

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9392 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΚΙΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ’ 763/05.07.2018 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9730 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΝΤΟΖΟΓΛΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 239/22.10.2002/τ.Ν.Π.Δ.Δ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19671 ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 787/τ.Γ'/25-08-2016

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19205

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΚΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 476 7/5/2013 ΦΥΣΙΚΟΣ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10768 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΝΤΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 45/3-4-1990 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ - ΔΥΝΑΜΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19121 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 146/22-6-05 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 12082 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 590, τ.Γ' (23.6.2017)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Page 29: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10324 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 358/3-4-2013 τ.Γ΄

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ &

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ &

ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ

& ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10100 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 71/4-4-02

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -

ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8070 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2/19-01-98

ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΡΑΔΙΟΖΕΥΞΕΙΣ

ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 251 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΑΣΤΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ

ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1161/Γ/28-8-2014 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8359 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΑΤΣΙΑΒΑΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 67/30-3-01 τΝΠΔΔ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΑΛΑΝΤΩΝΤΙΚΩΝ

ΜΕΓΕΘΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7332 ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 219/03.04.07 τ.Γ'

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9483 ΡΟΔΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ Αλλοδαπής

Commissariat a l'Energie

Atomique CEA, Saclay,

France PARTICLE PHYSICS

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 21780 Παντελής Νικολακόπουλος Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 982/7-6-2019 τ. Γ' Στοιχεία Μηχανών-Τριβολογία

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6112 ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 740/17.8.2010 τ. Γ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7845 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1206/τ.Γ'/28.11.2017

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2966 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΑΛΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 631/17-8-2007 τ.Γ' ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4683 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1069/Γ/05-11-10, 80/Γ/31-

01-20

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18211 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 801/9-8-2012 τΓ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2525 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 57/29.01.2020

ΚΑΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΥΠΩΝ ΣΕ

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4400 ΑΝΘΙΜΟΣ ΞΕΝΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 769/Γ/12-08-2016

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10238 ΚΩΣΤΑΣ ΞΥΔΕΑΣ Αλλοδαπής Lancaster University

DIGITAL SIGNAL PROCESSING, DIGITAL

COMMUNICATION SYSTEMS,

INFORMATION PROCESSING AND

FUSION, VIDEO PROCESSING.

AI, AEROSPACE , UAVS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10152 ΛΑΜΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 859/Γ/04-07-2014

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ

ΤΑΣΗΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Page 30: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3362 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 344/25-5-07 ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ - ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1859 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΓΑΝΗΣ Αλλοδαπής National Taiwan University ELEMENTARY PARTICLE PHYSICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1959 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΑΓΙΑΤΑΚΗΣ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 542/15.05.2018

Διάδοση οπτικών κυμάτων και

εφαρμογές σε συστήματα

επικοινωνιών και αισθητήρων Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1588 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΠΑΪΠΕΤΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ 991-5/9/2013, τ. Γ'

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΗ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18863 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 123/Γ/14-02-17 ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19250 ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΟΥΡΑ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 805/1-10-09 τΓ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ,

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

ΣΤΕΡΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2122 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΗΣ 163/02-10-95 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2115 ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

Σ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1101/Γ/31-12-07 - 2155/7-

6-2019/τ.Β’( μετακίνηση )

, 1101/31-03-2020/τ.Β’ (

οργανική θέση)

ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2296 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

Σ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 281/τ.Γ'/31-3-2008

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – ΕΜΠΕΙΡΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1576 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 830/Γ/7-9-2016

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3924 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΔΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 86/21-4-2003 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ

ΡΥΠΑΝΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2390 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΕΤΣΟΣ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1109/Γ/1-10-13

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18249 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝΙΔΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1489/17-12-2018 τ. Γ'

«Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας και

Θερμότητας σε Απλά και Πολυφασικά

Συστήματα» Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4793 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 69/3-4-2001

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3031 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 114/5-6-2001 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10988 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 233/08-08-2006 τ.ΝΠΔΔ

ΥΛΙΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ Καθηγητής

Page 31: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19202 ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΠΑΝΤΖΙΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 135/28-07-98 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9242 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1049/12-11-2008/ T.Γ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10572 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ 1264/28-11-2012τ. Γ΄

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8250 ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Αλλοδαπής University College London

CHEMICAL ENGINEERING

(PROCESS SYSTEMS ENGINEERING) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17685 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 967/30-9-2015 τΓ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8371 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (τ.Γ) 78/03.02.2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5762 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 116/23-5-2005 /τ.Ν.Π.Δ.Δ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19208 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 334/21-5-07

ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ & ΚΥΜΑΤΙΚΗ

ΟΠΤΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18514 ΑΓΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 664/28-7-2010 τΓ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19154 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 184/15-2-2013 Τγ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17984 ΣΗΜΙΡΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-

ΣΤΟΪΚΟΥ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 98/8-5-2002

ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17818 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ’ 693/17.07.2017

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και

διεσπαρμένη παραγωγή ηλεκτρικής

ενέργειας Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9217 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 74/5-4-05 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3820 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 846/Γ/1-11-11

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ & ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3211 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Αλλοδαπής

Université catholique de

Louvain

MΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ,

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10168 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΛΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 49/Γ/28-1-2016

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18596 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 288/22-10-02

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ, ΨΗΦΙΑΚΑ

ΦΙΛΤΡΑ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΙΚΟΝΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3529 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 305/4-5-2009 τ.Γ΄ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Καθηγητής

Page 32: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2640 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1729/Γ/22-12-2014 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17255 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 843/22.8.2012 τ.Γ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4303 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2486/Γ/31-12-19

ΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΜΦΟΤΕΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ,

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4159 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 135/10-11-94 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

(ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ). ΣΧΕΣΕΙΣ

ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ,

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΟΛΥΜΕΡΗ,

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6615 ΓΑΡΥΦΑΛΟΣ

ΠΑΠΑΣΧΟΙΝΟΠΟΥΛ

ΟΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 64/9-3-2006/ νπδδ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19833 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΙΛΑΟΥ Ημεδαπής

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &

ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 813/10-8-2012 COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10486 ΑΔΡΙΑΝΗ ΠΑΠΠΑ-ΛΟΥΪΖΗ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 184/15-2-2013 τΓ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9940 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 246/Γ/02-03-12

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΙ,

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ,

ΟΧΗΜΑΤΑ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10297 ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΛΙΚΑ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 209/Γ/20-02-2014

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5870 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

213/21-2-2014 τ. Γ' και

4755/24-12-2019/Β' και

2151/7-6-2019/Β' ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19318 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4/12-1-01 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2249 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 966/17-10-2008, Τ.Γ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7485 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΣΧΟΣ Αλλοδαπής Université Paris-Dauphine ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18412 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΑΛΑΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Τεύχος Γ’ 573/21.05.2018

«Δομή της Ύλης - Σύνθεση και

Χαρακτηρισμός Προηγμένων Υλικών» Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4519 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 123/τ.Γ’/07.02.2019

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5314 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΤΙΧΗΣ Αλλοδαπής Πανεπιστίμιο Κύπρου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EHEALTH,

MHEALTH), ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ,

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ,

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

Page 33: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19534 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΑΤΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ 193 - 23.02.2018

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ

ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19274 ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ 121/09.02.2018

Ηλεκτρονική Μικροσκοπία, Δομικές

και Ηλεκτρονικές Ιδιότητες Στερεών Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9779 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣΤΑΘΗΣ Αλλοδαπής

Georgia Institute of

Technology ENVIRONMENTAL ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5019 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ Ημεδαπής ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 344/Γ/25-5-07 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2013 ΚΙΑΜΑΛ ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 39/18-2-00 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-

ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18915 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΛΕΚΑΣΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 426/11.4.2012/τ.Γ΄ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17487 ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΑΝΤΩΝΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 687-31/10/2007 ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19441 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2/19.1.1998/τ.Ν.Π.Δ.Δ ΣΙΔΗΡΟΠΑΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3191 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 659/11-7-2012 τ. Γ΄

ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΑ ΠΟΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4100 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ Αλλοδαπής University of Brighton

COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL

INTELLIGENCE, SOFTWARE

ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9074 ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 438/9-6-2009 τΓ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18173 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΗΛΙΝΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 402/28.5.09 τ. Γ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17462 ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΣΣΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 305/ΝΠΔΔ/22-12-2004 ΥΠΕΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ,ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17381 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΤΟΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 465/Γ/15-07-2011 ΝΟ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19207 ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 478/Γ/22-5-2015 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΡΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11513 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΙΔΗΣ Αλλοδαπής University of Cyprus COMMUNICATION NETWORKS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9682 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΘΟΣ Αλλοδαπής City University London

COGNITIVE PSYCHOLOGY AND

EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18325 ΧΑΡΙΤΩΝ ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 247/Γ/24-03-2015

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18100 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1116/Γ/22-8-2014 ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17930 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 145/23-8-96, Τ. ΝΠΔΔ Τηλεπικοινωνίες Καθηγητής

Page 34: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1735 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΥΖΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 260/Γ/27-3-2015

ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΚΥΚΛΑ:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6418 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 187/3-8-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7024 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΛΑΣ Ημεδαπής ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΦΕΚ Μετακίνησης:

Τεύχος Β΄

5454/5.12.2018, ΦΕΚ

Διορισμού: Τεύχος Γ΄

751/3.8.2018

«Πληροφορική και Πλαίσιο Παροχής

Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Επικοινωνιών» Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17587 ΜΟΣΧΟΣ ΠΟΛΥΣΙΟΥ Ημεδαπής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1699/Β/10-7-2013

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1547 ΗΛΙΑΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ 1046/τ.Γ/20-10-2017

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18600 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 254/Γ/30-03-10 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17187 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΙΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 532/29-7-2011 τΓ΄ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3521 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΥΜΕΝΑΚΟΥ Ημεδαπής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 676/26-8-2009 τ. Γ΄.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8831 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΑΠΑΣ Ημεδαπής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Ε. 63 / 22-3-02

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17192 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 241/5-10-00 τΝΠΔΔ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ

ΑΓΩΓΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19469 ΑΣΤΕΡΩ ΠΡΟΒΑΤΑ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΕΚ ΝΠΔΔ 278 -

10.11.2003

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ-

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18877 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΡΟΒΑΤΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 638/13-08-09 τ.Γ΄

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9772 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 641/20-06-2013/τ.Γ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9046 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΡΟΒΙΔΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΡΙΣΑ) 1959/Β/12-8-2013 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19643 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΥΣΑΛΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 932/22.08.2018

ΝΑΥΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 332 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΜΠΙΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 260/07-12-88

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2947 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 552/16.06.2016/τ.Γ

ΟΠΤΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ Καθηγητής

Page 35: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18931 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1413/ΝΠΔΔ/31-12-2012

MICROELECTRONICS, PHOTONICS AND

MICRO SYSTEMS

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 382 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΡΑΣΣΙΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2/8-1-03 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5458 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 693/Γ΄/3-7-2013

ΣΤΑΤΙΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ

ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3890 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 149/9-7-2002/νπδδ

ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ &ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10517 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΖΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 1154/Γ/27-8-2014

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18562 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΟΓΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 188/6-8-03 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΕΡΙΟΧΗ "ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ-

ΨΥΞΗ"ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ"ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΥΚΛΩΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΥΤΩΝ,ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ". Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17387 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 967/Γ/30-09-2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2887 ΗΛΙΑΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 967/Γ/30-9-2015

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΕ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 13569 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ 515/τ.Γ'/07-06-2017

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΥΛΩΝ Λέκτορας

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3451 ΑΘΗΝΑ ΣΑΓΙΑ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 89/30-03-2006 τ.ΝΠΔΔ

ΠΕΡΙΟΧΗ "ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ" ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ,

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΑΣΕΩΣ

ΔΙΜΕΡΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ

ΜΕΣΩΝ" Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18255 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΖΟΥ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 52/12-3-02 τΝΠΔΔ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7266 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΚΚΑΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 224/1-8-06/ΝΠΔΔ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17400 ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1095/Γ/28-11-08

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17741 ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑΚΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

175/08-09-87, Β’

3218/06.08.2018

Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση

Συστημάτων Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19050 ΖΗΣΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 164/11-7-03 τΝΠΔΔ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17617 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 112/8-2-2017 τ. Γ'

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΟΝ ΕΜΒΙΟΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ Καθηγητής

Page 36: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 22297 Ματθαιος Σανταμουρης Αλλοδαπής UNSW

Φυσικη Κτιριου και Αρχιτεκτονικη

Επιστημη Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7923 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΠΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 730/τ.Γ'/04-09-2009

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18296 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 656/10-07-2012 τ.Γ΄

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17516 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 56/29-1-2007 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΕ ‘ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΑΙ

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7043 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 94/30-4-2002

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΘΕΩΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7578 ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 997/Γ/17-09-2012

ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

(ΜΗΧΑΝΩΝ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ,ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩ

Ν) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9155 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 1126/08.10.2018 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17485 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ

1714/1-10-2019 ΤΟΜΟΣ Γ'

(αναδρομικά από 27-6-

2017)

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8162 ΚΛΕΙΩ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 418/Γ/11.05.2016

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19216 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΓΙΑΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 221/3-4-07 τΓ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ.

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18505 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΑΝΟΥΔΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1799/Β/25-07-2013

ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ IN VIVO

NMR ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5782 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2182/Β/4-9-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4336 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 972/Γ/2014 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6951 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΔΗΡΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 584/Γ/27-06-2016

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11211 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΝΑΤΚΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1249/Γ/30-10-13 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7377 ΑΛΕΞΙΟΣ-ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 256/16-10-2003, Τ. ΝΠΔΔ

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΝ

ΤΟΥΣ. ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9825 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ Αλλοδαπής

Technical University of

Denmark

BIOCHEMICAL ENGINEERING,

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY,

BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS AND

CHEMICALS, ANAEROBIC DIGESTION

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Page 37: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2250 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 147/8-2-2013 τ. Γ' ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1615 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΛΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 052/16-03-89 ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17681 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΛΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 313/14-12-05 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4943 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 607/29-05-2018/τ. Γ

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18768 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 796/Γ/25-06-2014 ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18107 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 117/16-06-89

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10139 ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΠΙΤΑΣ Αλλοδαπής Nazarbayev University

MECHANICAL ENGINEERING

ENGINEERING DESIGN; STRUCTURAL

MECHANICS; MECHANISM THEORY Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 23132 Βασίλειος Σπιτάς Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1767 /τ.Γ/ 4-10-19

Ανάλυση και Σχεδιασμός Στοιχείων

Μηχανών και Συστημάτων Μετάδοσης

Κίνησης

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10941 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 590/16-8-07 τ.Γ΄

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3944 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΡΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 255/29-8-06/ΝΠΔΔ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10499 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΑΤΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

404/13-11-06, αλλαγή

γνωστικού αντικειμένου:

4351/τ. Β'/13-12-2017

ΦΥΣΙΚΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9780 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ Αλλοδαπής

Royal Holloway,

University of London

MULTI-AGENT SYSTEMS, ARTIFICIAL

INTELLIGENCE, TEMPORAL REASONING. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1345 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 161/6-7-2005 /τ.Ν.Π.Δ.Δ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5364 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 241/15-10-2001

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΕΜΠΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19022 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 78/03-02-09 τ.Γ΄

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΣΥΝΑΦΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8110 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΥΔΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 176/14.02.12 τ.Γ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2533 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 165/2-10-1995/τ..ν.π.δ.δ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

Page 38: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18120 ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τ.Γ, 1176 - 23.11.2017

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7462 ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

ΜΑΝΑΣΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 1326/19.12.2017

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ &

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΧΩΡΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18006 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ Γ 428 - 26.05.2010

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

ΝΑΝΟΠΟΡΩΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19104 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 209/17-3-2010, Τ.Γ'

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18227 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΟΥΜΠΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΕΚ 521 / 24-10-2013

ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΦΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ

ΕΝΕΡΓ. / ΠΕΡΙΒ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18095 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 300/16-12-2004, Τ. ΝΠΔΔ ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5171 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΡΟΥΘΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 57/3-3-06 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10692 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ Αλλοδαπής Heriot Watt University

MATERIALS, WEARABLE ELECTRONICS,

SMART, NANOFABRICATION, TEXTILES,

DESIGN, NANOMATERIALS

MEASUREMENT, SIMULATION,

SYSTEMS, ROBOTICS, INTELLIGENT

ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9533 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΒΡΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1087/27-12-2007, Τ.Γ' ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 361 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1806/Γ/30-12-2014

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8024 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ Ημεδαπής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. 1109/Γ/16-10-2012 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18222 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 50/6-3-02 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Επίκουρος

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1897 ΘΩΜΑΣ ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 190/23-10-1998, Τ. ΝΠΔΔ

ΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 13173 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ Ημεδαπής

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ &

ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΤΕ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 552/τ.Γ'/02-04-2019

Μαθηματικές μέθοδοι στην μηχανική

των υλικών Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2728 ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΧΙΖΑΣ Αλλοδαπής University of Cyprus

COMPUTER SCIENCE

(COMPUTATIONAL INTELLIGENCE -

MEDICAL INFORMATICS) Καθηγητής

Page 39: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18550 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 372/24-04-2015 τΓ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3730 ΦΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλλοδαπής University of Minnesota

CIVIL AND ENVIRONMENT

ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1715 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2182/Β/4-9-2013 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17349 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 302/29-12-00 τΝΠΔΔ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9652 ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΡΟΥΔΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 806/1-10-2009 τ. Γ΄

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΔΟΣΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8293 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 117/31.5.2002 /τ.Ν.Π.Δ.Δ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5659 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 190/τνπδδ/23-10-98

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18958 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΑΤΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1405/31-12-2012 τ. Γ'

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18115 ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 992/Γ/27-10-08 ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ LASERS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19249 ΕΛΕΝΗ ΤΑΤΛΑ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Γ’ 695/17.07.2017 Αρχιτεκτονική Θεωρία και Σχεδιασμός Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3321 ΗΛΙΑΣ ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 290/21-11-03 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ,

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΘΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4071 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΡΖΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 1111/Γ/20-08-2014

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΓΡΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19899 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 299/Γ/07-04-2015 ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10034 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΜΠΙΡΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 59/21-4-97 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΟΙΟΥ-ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ-

ΠΡΟΩΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6477 ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΜΤΖΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1017/Γ/31-7-2014 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 384 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ Αλλοδαπής University of Victoria COMPUTER SCIENCE Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7943 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΕΔΑΚΗΣ Αλλοδαπής

Laboratoire de Génie

Chimique Univ. Paul

Sabatier, Toulouse

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

Page 40: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1456 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΕΜΠΕΛΙΚΟΣ Αλλοδαπής Purdue University

BUILDING ENGINEERING, ENERGY

EFFICIENCY, RENEWABLE ENERGY,

INDOOR ENVIRONMENTAL COMFORT

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 24356 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΖΕΣ Αλλοδαπής

New York University Abu

Dhabi ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ, ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 823 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ) 1129/Γ/23.10.2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ -

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5165 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΙΩΝΑΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 250/19-10-2004/ΝΠΔΔ

COMPUTER ENGINEERING, ΨΗΦΙΑΚΗ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 847 ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΓΑΝΑΚΗΣ Αλλοδαπής University of Waterloo

POLYMER PROCESSING AND

RHEOLOGY, REACTIVE EXTRUSION OF

POLYMERS, CHEMICAL MODIFICATION

OF POLYMERS, PROCESSING OF

POLYMERS WITH SCCO2, MODELLING

AND NUMERICAL SIMULATIONS OF

POLYMER PROCESSING OPERATIONS,

RUBBER DEVULCANIZATION Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18131 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΓΚΕΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 1765/Γ/29-12-2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5236 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 1327/19.12.2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7305 ΑΝΑΝΙΑΣ ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1033/Γ/13-10-2015

"ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ" ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ,

ΚΑΥΣΗ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΚΑΥΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11382 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΠΡΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 290/5-5-2011, Τ.Γ' ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8249 ΜΑΡΙΑ ΤΟΜΠΡΟΥ-ΤΖΕΛΛΑ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ’ 1278/31.10.2018

ΦΥΣΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ -

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΟΡΙΑΚΟ ΣΤΡΩΜΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18183 ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 307/10-4-08 τ.Γ΄

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11078 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΠΡΑΚΤΣΙΟΓΛΟΥ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 90/24-4-03 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ -

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3750 ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΡΤΟΡΕΛΗ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2182/Β/4-9-2013

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17604 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 839/Γ/2014

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Καθηγητής

Page 41: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19224 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΕΖΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 828/23.07.2018

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 66 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Αλλοδαπής

Media Technology,

Aalborg University

Copenagen MEDIA TECHNOLOGY

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18916 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 311/13-12-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19576 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 258/26-10-04 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΡΟΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18808 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΡΩΝ

16/22-1-2002,

B’/1324/13.04.2020

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ &Ι

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΡΥΧΕΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5071 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΑΛΥΣΙΔΑΣ 335/Γ/6-5-09 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2706 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αλλοδαπής Kadir Has University

INTERNATIONAL RELATIONS,

INTERNATIONAL POLITICS, SECURITY,

EU FOREIGN POLICY, BLACK SEA

POLITICS, GREEK FOREIGN POLICY,

EUROPEAN SECURITY

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19903 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 083/12-05-89 ΦΥΣΙΚΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18568 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1349/Γ/28-12-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19440 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΛΑΜΕΓΚΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 41/13-3-96 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 709 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 60/24-2-04 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΛΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19705 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ Γ 610 - 06.08.2009 ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19511 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 64/5-4-1995 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΦΥΣΙΚΕΣ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11512 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΝΗΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 198/10-08-2000/Τ. ν.π.δ.δ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΚΑΙ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9900 ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ Αλλοδαπής

Τεχνολογικό

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (MULTIMEDIA

INFORMATION RETRIEVAL) Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5061 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ Αλλοδαπής

Technical University of

Berlin (Technische

Universität Berlin) ENERGY ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4259 ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ Αλλοδαπής

Washington State

University MATHEMATICS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 21672 Κωνσταντίνος Τσερπές Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 982/7-6-2019 τ. Γ' ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Page 42: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18049 ΑΘΗΝΑ ΤΣΕΤΣΕΚΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 265/Γ/22-3-2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ &

ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6467 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 541/Γ/12-6-2015

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6306 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΑΚΑΡΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 301/16.3.2012/τ.Γ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ MΕΤΑΤΡΟΠΗΣ EΝΕΡΓΕΙΑΣ:

ΚΑΤΑΛΥΣΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΣΗ-

ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6476 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 2067/Β/26-08-2013

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18994 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1140/Γ/10-11-2015

ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17594 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΝΙΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 163/11-7-03 τ.Ν.Π.Δ.Δ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9996 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ’ 1281/14.12.2016

ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7567 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1097/Γ/14-08-2014, Γ’

1346/12.08.2019 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17801 ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1095/ Γ/1-11-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9378 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΟΣ Ημεδαπής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ’ 218/02.03.2018

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9194 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 163/23-06-2000 τ. ΝΠΔΔ

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11038 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2267/Β/12-9-2013

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι ΚΑΙ ΙΙ ΚΑΙ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 299 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΝΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 211/24-8-2005 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18104 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ (ΛΑΜΙΑ) 254/Γ/30-03-10 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11000 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΧΡΙΝΤΖΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 806/τ.Γ'/1-10-2009

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ – ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΚΟΝΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19089 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 641/20-06-2013/τ.Γ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10181 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1573/Γ/21-11-2014

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4376 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -

"ΔΗΜΗΤΡΑ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ

ΔΑΣΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΙΛΙΣΙΑ

ΑΤΤΙΚΗΣ) Α Π 7565/10-7-2008 ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19227 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 245/21-08-2006 τ.ΝΠΔΔ ΝΑΥΠΗΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Page 43: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19738 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 597/30-07-09 τ.Γ΄

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ

ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8383 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 671/Γ/10-7-2015 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 165 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΩΝΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ Τεύχος Γ’ 1584/13.09.2019

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17978 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΕΚ 904/17-8-2018/τ.Γ'

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΤΥΡΒΩΔΕΙΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17593 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΦΑΛΑΡΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 302/ΝΠΔΔ/3-12-2013

ΦΩΤΟΧΗΜΕΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ-

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17399 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΜΕΛΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1799/Β/25-07-2013 ,

2954/20.07.2018 Τ2

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕ

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΟΝ Η/Υ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19398 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 130/2003 PARTICLE PHYSICS

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9235 ΣΠΗΛΙΟΣ ΦΑΣΟΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 85/27-4-01 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ &

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΠΡΟΒΛΕΨΗ & ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ARMA & ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ,

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ & ΑΛΛΕΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4893 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 962/28-28-2013, Τ.Γ'

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10393 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΦΑΤΣΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1176/τ.Γ'/ 23.11.2017

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ-

ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4979 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 160/28-6-00 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18706 ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 1489/τ.Γ'/17-12-2018 ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7552 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΟΥΔΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 214/30-3-07 τ.Γ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18999 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ Ημεδαπής ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 62/29.01.2019, τ. Γ'

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7511 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 751/4-9-2009 τ.Γ΄

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΥΨΗΛΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Καθηγητής

Page 44: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18846 ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΝΤΗ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 591/16-8-07 τ.Γ΄

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΥΣΗΣ ΑΕΡΙΩΝ, ΥΓΡΩΝ

ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.ΔΙΦΑΣΙΚΗ

ΡΟΗ ΣΤΕΡΕΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ.ΣΧΕΤΙΚΕΣ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΛΕΙΟΤΡΙΒΗΣΗ,

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 907 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 657/Γ/21.06.2013

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΦΑΣΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17603 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 110/18-4-06 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18518 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 1783/17-06-2016, Τ.Β' ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11499 ΑΝΕΣΤΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ Αλλοδαπής

Zayed University – College

of Communication and

Media Science

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, RURAL TOURISM,

SPORT EVENT MANAGEMENT Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9521 ΛOYKAΣ ΧΑΔΕΛΛΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 39/20-4-1994

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE

ENGINEERING) ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΣΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18223 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΠΟΥΛ

ΟΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 224/5.10.2001/τ.Ν.Π.Δ.Δ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 355 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 052/16-03-89

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΥΡΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2993 ΗΛΙΑΝΑ ΧΑΛΙΚΙΑ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 146/22-06-05 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΥΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ &

ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ.

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ & ΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2194 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ Αλλοδαπής

School of Mathematics,

Computer Science and

Engineering, City

University, London CONTROL THEORY Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1177 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΙΟΡΗΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 896/15-07-2014 τ.Γ΄

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9716 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 287/27-12-2002 τ. ΝΠΔΔ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑ-ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4963 ΑΝΤΡEΑΣ ΧΑΡΑΛAΜΠΟΥΣ Αλλοδαπής

Technical University of

Sofia

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 25482 Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος Αλλοδαπής University of Nottingham

Computer Science, Data Science,

Online Social Networks, Natural

Language Processing, Machine Learning

Εντεταλμένος

Ερευνητής

Page 45: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19886 ΓΕΩΡΓΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛ

ΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τεύχος Γ' - 956//30-09-

2015 ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 3153 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 989/17-09-2012 τ.Γ΄

ΝΑΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11483 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ Ημεδαπής

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 16/22-1-2002 ΦΥΣΙΚΗ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9366 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1784/Γ/30-12-2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17434 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΑΝΔΡΟΥΛΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 416/12-6-2008 ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κύριος Ερευνητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11157 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ Ημεδαπής ΑΣΠΑΙΤΕ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2182/Β/4-9-2013

Η/Μ ΘΕΩΡΙΑ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ –

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ –

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ

ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19336 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 199/10-09-01/ΝΠΔΔ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17720 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 219/27-12-95 τ.Ν.Π.Δ.Δ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8973 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ημεδαπής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Γ’ 901/10.08.2018 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΟΣΚΩΝ - ΛΕΙΜΩΝΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 5392 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ημεδαπής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ 1126/08.10.2018 ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17383 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1232/Γ/2-12-2016

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-

ΥΔΡΟΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9151 ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔ

ΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ &

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 1721/Γ/19-12-2014

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 6818 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ Αλλοδαπής University of Cyprus

ELECTRICAL AND COMPUTER

ENGINEERING

SYSTEMS AND CONTROL

DISTRIBUTED ALGORITHMS Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18940 ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 549/25-6-2010 τΓ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10629 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΙΤΖΑΝΙΔΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 91/21-5-1998 τ.ΝΠΔΔ

ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ

ΠΕΔΙΑ:ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 18187 ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΙΩΤΙΝΗΣ Ημεδαπής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1799/Β/25-07-2013

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10755 ΘΩΜΑΣ ΧΟΝΔΡΟΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ &

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 317/19-5-2011 τ.Γ΄

ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

Page 46: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 8166 ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ ΧΟΡΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2430/31.12.2019 τ. Γ΄

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19530 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 591/16-8-07 τ.Γ΄

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ,

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 7828 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 997/Γ/29.7.2014

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19566 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΥΣΙΑΔΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 385/Γ/3.11.2006

ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ−ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διευθυντής

Ερευνών

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19879 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Ημεδαπής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΡΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΠΟΡΩΝ 277/22-04-2009/τ.Γ

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 9198 ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ Αλλοδαπής

Stevens Institute of

Technology ENVIRONMENTAL ENGINEERING Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 900 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Αλλοδαπής Frederick University

MATERIALS SCIENCE AND

ENGINEERING, RENEWABLE ENERGY

SOURCES AND HYDROGEN

TECHNOLOGIES Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10614 ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Αλλοδαπής University of Cyprus

NEURAL NETWORKS

COMPUTATIONAL NEUROSCIENCE

NEURAL CODING

REINFORCEMENT LEARNING

COGNITIVE NEUROSCIENCE

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4365 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 536/Γ/13-06-2016 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 1106 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ Ημεδαπής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 307/Γ/14-3-2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ, ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 4753 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ημεδαπής ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 204/28-03-2007, τ. Γ΄

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΔΙΚΤΥΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 10157 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Ημεδαπής

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ &

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 656/Γ/07-07-2015

ΚΕΡΑΙΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 11443 ΚΡΙΣΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αλλοδαπής

Cyprus University of

Technology

EARTHQUAKE ENGINEERING

ASSESSMENT AND REPAIR OF EXISTING

RC STRUCTURES Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2453 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΨΑΛΤΑΚΗΣ Ημεδαπής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΤΙΚΩΝ &

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 89/19-05-1989 τ. NΠΔΔ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αναπληρωτής

Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 2243 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΑΚΟΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 142/02-03-2015, τ. Γ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ Καθηγητής

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 17431 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΡΑΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 452/04-12-2006 τ.Γ΄ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Καθηγητής

Page 47: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ... · 2 days ago · management, water resources management, geophysics etc. Καθηγη ής 881 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΕΛΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κωδικός

Μητρώου Φορέας Μητρώου Τμήμα/Ινστιτούτο Μητρώου

Είδος

Μητρώου

Κωδικός

Χρήστη Όνομα Επώνυμο

Κατηγορία

Χρήστη Φορέας Χρήστη Σχολή Χρήστη Τμήμα/Ινστιτούτο Χρήστη ΦΕΚ Διορισμού Γνωστικό Αντικείμενο Βαθμίδα

881

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εξωτερικό 19897 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΑΡΗΣ Ημεδαπής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 819/Γ/30-06-2014

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΥΧΡΟΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Καθηγητής