ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 &...

of 21 /21
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙI ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4627 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 569 Αριθμός 540 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992, 63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996, 30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 57(Ι) ΤΟΥ 2006) ______________ Γνωστοποίηση Απαλλοτριώσεως Με το παρόν γνωστοποιείται ότι η ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στον Πίνακα που παρατίθεται είναι αναγκαία για τον ακόλουθο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, δηλ. για τη δημιουργία και ανάπτυξη των δημοσίων οδών στη Δημοκρατία και η απαλλοτρίωση της επιβάλλεται για τους πιο κάτω λόγους δηλ. για την αναβάθμιση του δρόμου Κιτίου Μαζωτού. Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται πως έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στην ιδιοκτησία που αναφέρεται πιο πάνω και ενίσταται στη σκοπούμενη απαλλοτρίωση της, καλείται, μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της γνωστοποιήσεως αυτής στην Eπίσημη Eφημερίδα της Δημοκρατίας, να στείλει στον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων, μέσω του Αν. Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων, λεπτομερή στοιχεία για το δικαίωμα ή συμφέρον του, αποδείξεις γι’ αυτά, καθώς και πλήρως αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους της ένστασής του.

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 &...

Page 1: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙI

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Αριθμός 4627 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 569

Αριθμός 540

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992,

63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996, 30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 57(Ι) ΤΟΥ 2006) ______________

Γνωστοποίηση Απαλλοτριώσεως Με το παρόν γνωστοποιείται ότι η ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στον Πίνακα που παρατίθεται είναι αναγκαία

για τον ακόλουθο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, δηλ. για τη δημιουργία και ανάπτυξη των δημοσίων οδών στη Δημοκρατία και η απαλλοτρίωση της επιβάλλεται για τους πιο κάτω λόγους δηλ. για την αναβάθμιση του δρόμου Κιτίου – Μαζωτού.

Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται πως έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στην ιδιοκτησία που αναφέρεται πιο πάνω και ενίσταται στη σκοπούμενη απαλλοτρίωση της, καλείται, μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της γνωστοποιήσεως αυτής στην Eπίσημη Eφημερίδα της Δημοκρατίας, να στείλει στον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων, μέσω του Αν. Διευθυντή Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων, λεπτομερή στοιχεία για το δικαίωμα ή συμφέρον του, αποδείξεις γι’ αυτά, καθώς και πλήρως αιτιολογημένη έκθεση για τους λόγους της ένστασής του.

Page 2: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

570

Page 3: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

571

Page 4: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

572

Page 5: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

573

Page 6: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

574

Page 7: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

575

Page 8: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

576

Page 9: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

577

Page 10: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

35593 .

24 2014.

. (9/ /239/2008,

4/ /75/2008).______________

26 2014.

, .

( . . . 16.05.04.09.01)( . . . 16.5.5.39.1)

* Απαλλοτριώνεται μέρος του τεμαχίου

578

Page 11: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Αριθμός 541 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992, 63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996, 30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 57(Ι) ΤΟΥ 2006)

______________ Γνωστοποίηση Απαλλοτριώσεως

Ο Δήμος Παραλιμνίου, ως Απαλλοτριώνουσα Αρχή, γνωστοποιεί ότι η ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στον Πίνακα που παρατίθεται πιο κάτω είναι αναγκαία για τον ακόλουθο σκοπό δημόσιας ωφέλειας, δηλαδή για την επίτευξη των σκοπών των Δημοτικών Αρχών στο Δήμο Παραλιμνίου και η απαλλοτρίωσή της επιβάλλεται για τη διαπλάτυνση της οδού Αγίου Δημητρίου, έτσι ώστε να διευκολύνεται η τροχαία κίνηση.

Κάθε πρόσωπο που ισχυρίζεται πως έχει οποιοδήποτε δικαίωμα ή συμφέρον πάνω στην ιδιοκτησία που αναφέρεται πιο κάτω και φέρει ένσταση στην σκοπούμενη απαλλοτρίωσή της, καλείται μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή από την επίδοσή της στα ενδιαφερόμενα μέρη ή, σε περίπτωση που η επίδοση καθίσταται αδύνατη, από τη δημοσίευση της γνωστοποίησης σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες, οποιαδήποτε από τις ημερομηνίες αυτές είναι μεταγενέστερη, να υποβάλει ένσταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Παραλιμνίου μαζί με λεπτομερή στοιχεία για το δικαίωμα ή συμφέρον του, καθώς και τους λόγους της ένστασής του.

______________ ΠΙΝΑΚΑΣ

Η ιδιωτική ακίνητη ιδιοκτησία στην πόλη Παραλίμνι της Επαρχίας Αμμοχώστου με το τεμάχιο όπως περιγράφεται πιο κάτω:

∗ Απαλλοτριώνεται μέρος του τεμαχίου. Η έκταση γης της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελείται από 21 τετρ. μέτρα, περίπου, και δείχνεται με κόκκινο

χρώμα στο σχετικό σχέδιο το υπογραμμένο από το Δήμαρχο Παραλιμνίου με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 2014. Αντίγραφο του πιο πάνω σχεδίου ευρίσκεται για επιθεώρηση από κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο Γραφείο του

Επάρχου Αμμοχώστου. ______________

Έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ,

Απολλοτριώνουσα Αρχή. (ΔΠ 105) (9/ΚΧΤ/666/2009 – 3ΔΑΕ111/2009)

Αριθμός 542 Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(I) ΤΟΥ 1992, 63(I) ΚΑΙ 74(I) ΤΟΥ 1996, 30(I) ΤΟΥ 1998, 135(I) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 57(I) ΤΟΥ 2006)

_____________ Διάταγμα ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 7

Επειδή με τη γνωστοποίηση αρ. 134 που δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με ημερομηνία 1η Μαρτίου 2013 (που θα αναφέρεται στο εξής ως «η γνωστοποίηση αρ. 134), το Κοινοτικό Συμβούλιο Βυζακιάς, Απαλλοτριώνουσα Αρχή (που θα αναφέρεται στο εξής ως «η Απαλλοτριώνουσα Αρχή»), εξέδωσε γνωστοποίηση απαλλοτριώσεως και περιγραφή και λεπτομέρειες της ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι αναγκαία για τους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας που καθορίζονται στη γνωστοποίηση.

Και επειδή, με το διάταγμα απαλλοτρίωσης αρ. 560 που δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2013 (που θα αναφέρεται στο εξής ως «το διάταγμα αρ. 560») διατάχθηκε η απαλλοτρίωση της ακίνητης ιδιοκτησίας που περιγράφεται στη γνωστοποίηση αρ. 134.

Και επειδή η Απαλλοτριώνουσα Αρχή θεωρεί την ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στη γνωστοποίηση αρ. 134 και στο διάταγμα αρ. 560 ως μη αναγκαία για τους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας που αναφέρονται στη γνωστοποίηση αρ. 134.

Φύλλο/ Μερίδιο/Όνομα και Διεύθυνση Σχέδιο Τμήμα Τεμάχιο Εγγεγραμμένου Ιδιοκτήτη

Δήμος Παραλιμνίου 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος Γιάννη Αντρέας

1ης Απριλίου 6 5510 Αυγόρου

579

Page 12: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Και επειδή σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου δεν καταβλήθηκε ή κατατέθηκε αποζημίωση σε σχέση με την απαλλοτρίωση της ακίνητης ιδιοκτησίας που περιγράφεται στην γνωστοποίηση αρ. 134 και στο διάταγμα αρ. 560.

Για τους λόγους αυτούς, η Απαλλοτριώνουσα Αρχή σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 7 του περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως Νόμου, με το παρόν ανακαλεί τη γνωστοποίηση αρ. 134 και το διάταγμα αρ. 560.

______________ 'Εγινε στις 6 Οκτωβρίου 2014.

(Υ.Ε.5.3.11.43) (Επ. Λ/σίας 5.3.12.43.1.1)

Αριθμός 543 Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΤΑΞΕΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

(ΝΟΜΟΙ 21 ΤΟΥ 1962, 50 ΤΟΥ 1966 , 61 ΤΟΥ 1975, 43 ΤΟΥ 1986,108 ΤΟΥ 1991, 85(Ι) ΤΟΥ 1992, 76(Ι) ΤΟΥ 1996 ΚΑΙ 81(Ι) ΤΟΥ 1998)

_______________ Διάταγμα ανάκλησης σύμφωνα με το άρθρο 4(3)

Επειδή με το διάταγμα επίταξης που δημοσιεύτηκε ως διοικητική πράξη με αρ. 561 στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος ΙΙ) της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4576 και ημερομηνία 15 Νοεμβρίου 2013, (που αναφέρεται στο εξής ως «το διάταγμα αρ. 561»), η ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στον πίνακα του διατάγματος αρ. 561 έχει επιταχθεί για τους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας που αναφέρονται στο διάταγμα αρ. 561 για περίοδο ενός έτους από την ημερομηνία της δημοσίευσης του διατάγματος αρ. 561.

Και επειδή η Επιτάσσουσα Αρχή θεωρεί την επίταξη της ιδιοκτησίας που περιγράφεται στο διάταγμα με αρ. 561 ως μη αναγκαία για τους σκοπούς δημόσιας ωφέλειας που αναφέρονται στο υπό αναφορά διάταγμα.

Για τους λόγους αυτούς, ο Υπουργός Εσωτερικών ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται στο Υπουργικό Συμβούλιο από την επιφύλαξη (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 4 του περί Επιτάξεως Νόμου και που η άσκησή τους ανατέθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο σ’ αυτήν, με το παρόν ανακαλεί το διάταγμα αρ. 561, από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Διατάγματος.

______________ 'Εγινε στις 6 Οκτωβρίου 2014.

(Υ.Ε.5.3.11.43) (Επ. Λ/σίας 5.3.12.43.1.1)

Αριθμός 544

Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 139(Ι) ΤΟΥ 2013)

______________ Διορισμοί δυνάμει του άρθρου 5

Εγώ, ο Αν. Διευθυντής Τμήματος Δασών, ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχει το άρθρο 5 του περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμου του 2013, Ν. 139(Ι)/2013, ορίζω τους πιο κάτω λειτουργούς του Τμήματος Δασών ως Επιθεωρητές για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 607/2012 και του Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας Ν. 139(Ι)/2013:

1. Ανδρέας Ηροδότου Δασικός Λειτουργός 1ης Τάξης 2. Δημήτρης Εφραίμ Δασικός Λειτουργός

______________ Έγινε στις 10 Οκτωβρίου 2014.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Αν. Διευθυντής Τμήματος Δασών .

580

Page 13: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Αριθμός 545 OI ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2011

______________ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 101(4)

Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 101 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως το 2011, εγώ ο Μάριος Παναγίδης, Αν. Έπαρχος Λευκωσίας, γνωστοποιώ σε όλους τους ενδιαφερόμενους που διαμένουν στην Επαρχία Λευκωσίας ότι ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος και ο ειδικός εκλογικός κατάλογος των Κοινοτικών Εκλογέων της 2ας Οκτωβρίου, 2014 όσον αφορά την Πόλη, τους Δήμους, και Κοινοτικά Συμβούλια του πιο κάτω Πίνακα, έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 3 του άρθρου 101 των πιο πάνω Νόμων και θα εκτίθεται για επιθεώρηση καθημερινά μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. και 1.00 μ.μ. στους χώρους που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα για περίοδο 10 ημερών από την ημέρα που δημοσιεύεται η παρούσα γνωστοποίηση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Δημοκρατίας.

______________ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α. Λευκωσία: 1. Γραφείο Επάρχου2. Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη κάθε ενορίας

Β. Δήμοι: (Γραφείο κάθε Δήμου) 1. 'Αγιος Δομέτιος

α) Εν. Αγ. Γεωργίου2. Αγλαντζιά3. 'Εγκωμη4. Στρόβολος

α) Ενορία Αγίου Βασιλείουβ) Ενορία Αγίου Δημητρίουγ) Ενορία Απ. Βαρνάβα & Αγ. Μακαρίουδ) Ενορία Σταυρούε) Ενορία Χρυσελεούσα

5. Λακατάμιαα) Ενορία Αγίας Παρασκευήςβ) Ενορία Αρχάγγελος - Ανθούπολης

6. Λατσιάα) Ενορία Αγίου Γεωργίουβ) Ενορία Αγίου Ελευθερίου

7. Δάλια) Ενορία Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένηςβ) Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας

8. Γέρι9. Τσέρι

Γ. Koινοτικά Συμβούλια (Γραφείο ή οικία κάθε Κοινοτάρχη) 10. Αγία Βαρβάρα11. Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου12. Αγίοι Τριμιθιάς13. Ακάκι14. Αλάμπρα15. Ανάγεια16. Γαλάτα17. Καμπιά18. Κλήρου19. Λινού20. Λυθροδόντας21. Λύμπια

22. Μάμμαρι23. Μένοικο24. Μυλικούρι25. Οικισμός Ανθούπολης26. Παλιομέτοχο27. Πέρα Χωριό Νήσου28. Περιστερώνα29. Πλατανιστάσα30. Ποτάμι31. Σαράντι32. Σπήλια (Άγιος Αντώνιος)33. Ψημολόφου

ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗΣ, Αν. Έπαρχος.

581

Page 14: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Αριθμός 546 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2011

______________ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 101(4)

Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 101 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2011, εγώ η Χριστίνα Ροδοσθένους, Αν. Έπαρχος Λεμεσού, γνωστοποιώ σε όλους τους ενδιαφερόμενους που διαμένουν στην Επαρχία Λεμεσού, ότι ο συμπληρωματικός εκλογικός κατάλογος και ο ειδικός εκλογικός κατάλογος των Κοινοτικών Εκλογέων της 2ας Οκτωβρίου 2014, όσον αφορά τους Δήμους Λεμεσού, Αγίου Αθανασίου, Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών, Γερμασόγειας, Ύψωνα και Κοινότητες του πιο κάτω Πίνακα, έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 101 των πιο πάνω Νόμων και θα εκτίθεται για επιθεώρηση καθημερινά μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. και 1.00 μ.μ. στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού και στους χώρους που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα για περίοδο δέκα ημερών από την ημέρα που δημοσιεύεται η παρούσα γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

______________ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α. ΠΟΛΗ ΛΕΜΕΣΟΥ 1. Γραφείο Επάρχου2. Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη κάθε ενορίας.

Β. ΔΗΜΟΙ 1. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ενορία Αγίου ΑθανασίουΕνορία Αγίου Γεωργίου ΦραγκούδηΕνορία Αγίου ΣτυλιανούΕνορία Αποστόλου Λουκά

2. ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΕνορία ΠάνθεαΕνορία Τιμίου ΠροδρόμουΕνορία Χαλκούτσας

3. ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΑΕνορία Αγίου Νικολάου Ενορία Ανθούπολις Ενορία Αποστόλου Βαρνάβα Ενορία Αρχάγγελου Μιχαήλ Ενορία Μακαρίου Γ΄ Ενορία Παναγίας Ευαγγελίστριας

4. ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΕνορία Αγίας Παρασκευής Ενορία Ποταμού Γερμασόγειας

5. ΥΨΩΝΑΣ1. Γραφείο κάθε Δήμου.2. Γραφείο ή οικία κάθε Κοινοτάρχη.

Γ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Άγιος Αμβρόσιος Άγιος Δημήτριος Άγιος Θεράπων Άγιος Τύχωνας Αγρίδια Αγρός Ακαπνού Ακρωτήρι Άρσος Ασγάτα Αψιού

Βάσα Κοιλανίου Βουνί Δωρός

Επισκοπή Ερήμη Ζωοπηγή

Καλό Χωριό Κάτω Μύλος Κολόσσι

Κουκά Κυπερούντα Λάνια Μοναγρούλλι Μονή Μουτταγιάκα Όμοδος Παρεκκλησιά

Πελένδρι Πεντάκωμο Πισσούρι Πλάτρες Κάτω Πολεμίδια Πάνω Πραστειό Ευδήμου Πραστειό Κελλακίου Πύργος Σούνι Ζανατζιά Σπιτάλι Τραχώνι Τρεις Ελιές Τριμίκλινη Φοινικάρια

2. Γραφείο ή οικία κάθε Κοινοτάρχη.______________

Έγινε στις 8 Οκτωβρίου 2014. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ,

Αν. Έπαρχος.

582

Page 15: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Αριθμός 547 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2011

______________ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 101(4)

Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 101 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2011, εγώ ο Οδυσσέας Κ. Χατζηστεφάνου, Αν. Έπαρχος Λάρνακας, γνωστοποιώ σε όλους τους ενδιαφερόμενους που διαμένουν στην Επαρχία Λάρνακας ότι ο Συμπληρωματικός Εκλογικός Κατάλογος και ο Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος των Κοινοτικών Εκλογέων της 2ας Οκτωβρίου 2014, όσον αφορά την Πόλη, Δήμους και Κοινότητες του κατωτέρω Πίνακα έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 101 των ανωτέρω Νόμων και θα εκτίθεται για επιθεώρηση καθημερινά, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. και 1.00 μ.μ. στους χώρους που αναφέρονται στον πιο κάτω πίνακα για περίοδο 10 ημερών από την ημέρα που δημοσιεύεται η παρούσα γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Α. Δήμος Λάρνακας (1) Γραφείο Έπαρχου Λάρνακας (2) Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη κάθε ενορίας (3) Δημαρχείο Λάρνακας

Β. Δήμοι Αθηαίνου Αραδίππου Δρομολαξια – Μενεού Λειβάδια Πάνω Λεύκαρα (1) Γραφείο Έπαρχου Λάρνακας

(2) Γραφείο Δήμου (3) Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη κάθε ενορίας Γ. Κοινότητες

(1) Γραφείο Έπαρχου Λάρνακας (2) Γραφείο οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου

Αγγλισίδες Μοσφιλωτή Άγιος Θεόδωρος Ξυλοτύμπου Ζύγι Ξυλοφάγου Καλαβασός Ορμήδεια Καλό Χωριό Ορόκλινη Κελλιά Περβόλια Κίτι Πύλα Κλαυδιά Τόχνη Κόρνος Τρούλλοι Μαρώνι

ΟΔΥΣΣΕΑΣ Κ. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ, Αν. Έπαρχος Λάρνακας.

Αριθμός 548 Ο ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2011

______________ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 101 (4)

Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 101 των περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2011, εγώ ο Ανδρέας Κτωρίδης, Αν. ΄Επαρχος Αμμοχώστου, γνωστοποιώ σε όλους τους ενδιαφερόμενους που διαμένουν στην Επαρχία Αμμοχώστου, ότι ο Συμπληρωματικός Εκλογικός Κατάλογος της 2ας Ιουλίου 2014, όσον αφορά τους Δήμους και τις Κοινότητες του πιο κάτω Πίνακα, έχει ετοιμασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 101 των πιο πάνω Νόμων και θα εκτίθεται για επιθεώρηση καθημερινά μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. και 1.00 μ.μ. στους χώρους που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα για περίοδο 10 ημερών από την ημέρα που δημοσιεύεται η παρούσα γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Α. Γραφείο Επάρχου Αμμοχώστου στη Λάρνακα Γραφείο Επάρχου Αμμοχώστου στο Παραλίμνι

Β. Δήμοι: Αγίας Νάπας ) Παραλιμνίου ) α) Γραφείο Δήμου Δερύνειας ) β) Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη Σωτήρας )

583

Page 16: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Γ. Κοινότητες: ´Aχνα ) Αυγόρου ) α) Γραφείο Κοινοτικού Συμβουλίου

Λιοπετρίου ) β) Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη. Φρέναρος )

______________ Λάρνακα, 3 Οκτωβρίου 2014.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΤΩΡΙΔΗΣ, Αν. ΄Επαρχος Αμμοχώστου.

Αριθμός 549 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2011

______________ Γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 101(4)

Ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 101 των περί του Αρχείου Πληθυσμού Νόμων του 2002 έως 2011, εγώ ο Γιαννάκης Μαλλουρίδης, Έπαρχος Πάφου, γνωστοποιώ σε όλους τους ενδιαφερόμενους που διαμένουν στην Επαρχία Πάφου, ότι ο Συμπληρωματικός Εκλογικός Κατάλογος και ο Ειδικός Εκλογικός Κατάλογος των Κοινοτικών Εκλογέων της 2ας Οκτωβρίου 2014 όσον αφορά τους Δήμους Πάφου, Γεροσκήπου και Πόλεως Χρυσοχούς και τις Κοινότητες του πιο κάτω Πίνακα, έχει ετοιμασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 3 του Άρθρου 101 των πιο πάνω Νόμων και θα εκτίθεται για επιθεώρηση καθημερινά μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. και 3.00 μ.μ. στα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και στους χώρους που αναφέρονται στον πιο κάτω Πίνακα για περίοδο δέκα ημερών από την ημέρα που δημοσιεύεται η παρούσα γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

______________ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α. ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ 1. Γραφείο Επάρχου Πάφου2. Γραφείο Δήμου Πάφου3. Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη κάθε Ενορίας

Β. ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ 1. Γραφείο Δήμου Γεροσκήπου2. Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη Γεροσκήπου

Γ. ΔΗΜΟΣ ΠΕΓΕΙΑΣ 1. Γραφείο Δήμου Πέγειας2. Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη Πέγειας

Δ. ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΧΟΥΣ 1. Γραφείο Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς2. Γραφείο Βοηθού Επαρχιακού Επόπτη Πόλεως Χρυσοχούς3. Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη Πόλεως Χρυσοχούς4. Γραφείο ή οικία Κοινοτάρχη Προδρομίου

Ε. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Αγ. Μαρίνα Χρυσοχούς Αγ. Μαρινούδα Αναρίτα Αμαργέτη Γουδί Γιαλιά Γιόλου Έμπα Καλλέπεια Κονιά Κισσόνεργα Λέμπα Μεσόγη

Μαραθούντα Μέσα Χωριό Παναγιά Πολέμι Περιστερώνα Πωμός Στενή Στρουμπί Τάλα Τσάδα Τρεμιθούσα Χλώρακα

______________ Έγινε στις 6 Οκτωβρίου 2014.

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ, Έπαρχος.

584

Page 17: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Αριθμός 550 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ______________

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του άρθρου 10(1)

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ότι: (α) Στις 6 Οκτωβρίου 2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών για το

Στεγνοκαθαριστήριο «K & N Papapetrou Laudry Services Ltd» στην οδό Πλούτωνος 6, στη Λεμεσό. (β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

Αριθμός 551 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ______________

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του άρθρου 10(1)

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ότι: (α) Στις 6 Οκτωβρίου 2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών για το

Στεγνοκαθαριστήριο «Flekor Ltd» στη Λεωφ. Τζων Κέννεντυ 39Β, στη Λευκωσία. (β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

Αριθμός 552

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013

______________ Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών

Εκπομπών δυνάμει του άρθρου 10(1) Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ότι: (α) Στις 6 Οκτωβρίου 2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών για το

Στεγνοκαθαριστήριο «Ελένη Στρατηγοπούλου» στην οδό Κίρκης 4, στη Λάρνακα. (β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

585

Page 18: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Αριθμός 553 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ______________

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του άρθρου 10(1)

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ότι: (α) Στις 7 Οκτωβρίου 2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών για το

Στεγνοκαθαριστήριο «Νέα Πρωτεύουσα» στη Λεωφ. Γρίβα Διγενή 49, στους Αγίους Ομολογητές, στη Λευκωσία. (β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

Αριθμός 554 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ______________

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του άρθρου 10(1)

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ότι: (α) Στις 9 Οκτωβρίου 2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών για το

Στεγνοκαθαριστήριο «Dora Dry Clean Ltd» στη Λεωφ. Αποστόλου Λουκά 5, στο Κολόσσι. (β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

Αριθμός 555 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ______________

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του άρθρου 10(1)

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ότι: (α) Στις 3 Οκτωβρίου 2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών για το

Στεγνοκαθαριστήριο «Πανίκος Λοΐζου» στην οδό Αγίου Ανδρέου 322, στη Λεμεσό.

(β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

586

Page 19: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Αριθμός 556 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ______________

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του άρθρου 10(1)

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ότι: (α) Στις 13 Οκτωβρίου 2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών για το

Στεγνοκαθαριστήριο «Crystal Dry Cleaning» στη Λεωφ. 1ης Απριλίου 42, στη Λάρνακα.

(β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

Αριθμός 557 Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ______________

Γνωστοποίηση λήψης αίτησης για Άδεια Βιομηχανικών Εκπομπών δυνάμει του άρθρου 10(1)

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποιεί ότι: (α) Στις 10 Οκτωβρίου 2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Βιομηχανικών Εκπομπών για το

Στεγνοκαθαριστήριο «Hi-Tech Ltd» στην οδό Γεώργιου Γρίβα Διγενή 24, στην Ορόκλινη, στη Λάρνακα.

(β) Η αίτηση και οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετίζονται με αυτή βρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Απελλή 12, 2ος όροφος Λευκωσία και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει, εντός τριάντα πέντε ημερών (35) από τη δημοσίευση, στην Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απόψεις ή εισηγήσεις αναφορικά με την αιτούμενη άδεια ή το περιεχόμενο της αίτησης.

Αριθμός 558 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ

ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ______________

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος γνωστοποιεί ότι-

(α) Στις 9.10.2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων από την Εταιρεία «Ελαιοτριβείο Πυρήνας Λτδ» (ελαιοτριβείο) σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στην Επαρχία Λευκωσίας.

(β) Η αίτηση βρίσκεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη) και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της αίτησης εντός 35 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας γνωστοποίησης.

587

Page 20: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Αριθμός 559

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009

______________

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος γνωστοποιεί ότι-

(α) Στις 9.10.2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων από την Εταιρεία «Κυριάκος Αριστείδης & Υιοί Λτδ» (χοιροστάσιο) σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στην Επαρχία Λεμεσού.

(β) Η αίτηση βρίσκεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη) και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της αίτησης εντός 35 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας γνωστοποίησης.

Αριθμός 560 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ

ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ______________

Αίτηση για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος γνωστοποιεί ότι- (α) Στις 8.10.2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων από την Εταιρεία

«Ι. Γ. Παπουή & Υιοί Λτδ» (αγελαδοτροφείο) σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στην Επαρχία Λευκωσίας.

(β) Η αίτηση βρίσκεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη) και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της αίτησης εντός 35 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας γνωστοποίησης.

Αριθμός 561

ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009

______________ Αίτηση για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος γνωστοποιεί ότι- (α) Στις 7.10.2014 παραλήφθηκε αίτηση για χορήγηση Άδειας Απόρριψης Αποβλήτων από τον «Λεύκο

Παπαπέτρου» (ελαιοτριβείο) σύμφωνα με τους πιο πάνω Νόμους. Οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας βρίσκονται στην Επαρχία Λευκωσίας.

(β) Η αίτηση βρίσκεται στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Τμήμα Περιβάλλοντος, Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 20-22, 2414 Έγκωμη) και είναι διαθέσιμη στο κοινό για επιθεώρηση κατά τις εργάσιμες ώρες.

(γ) Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει στον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της αίτησης εντός 35 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας γνωστοποίησης.

588

Page 21: ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ...1 2 1 $ 0 2 ) 1 $ / 2 # ! . . ) 2 ù . û 0 # # 2 . 2 " û 1 & ò ! & 0 0 ! . 24 0 2 0 ! # 2014. ... 0/1-2895-3790 22 237* 1/1 Παπαδόπουλος

Ο ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 15 ΤΟΥ 1962, 25 ΤΟΥ 1983, 148 ΤΟΥ 1985, 84 ΤΟΥ 1988, 92(Ι) ΤΟΥ 1992,

63(Ι) ΚΑΙ 74(Ι) ΤΟΥ 1996, 30(Ι) ΤΟΥ 1998, 135(Ι) ΤΟΥ 1999 ΚΑΙ 57(Ι) ΤΟΥ 2006) ______________

Διόρθωση Αναφορικά με τη γνωστοποίηση απαλλοτρίωσης με αρ. 1173, που δημοσιεύτηκε στο Τρίτο Παράρτημα (Μέρος ΙΙ) της

Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας με αρ. 4128 και ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 2006, να αντικατασταθεί η πρώτη παράγραφος στη σελίδα 1788 μετά τον Πίνακα, όπως πιο κάτω:

Η έκταση γης της πιο πάνω ακίνητης ιδιοκτησίας αποτελείται από 3.165 τ.μ. περίπου. Τα επιπρόσθετα 290 τ.μ. επηρεάζουν το τεμάχιο 367 (πρώην), τεμάχιο 438 (νέο), που φαίνεται με κόκκινο χρώμα στο σχέδιο που επισυνάπτεται, υπογραμμένο από τη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

______________ Έγινε στις 13 Οκτωβρίου 2014.

(Υ.Π.Π. 5.28.22.22)

________________________________________________________________________________________________ Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας

1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

Ετήσια συνδρομή: €51,00.

589