Οδηγός - Nero Multimedia...

Click here to load reader

 • date post

  22-May-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Οδηγός - Nero Multimedia...

 • Dell Mobile Sync

  Οδηγός

 • Dell Mobile Sync 2

  Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων.

  Το παρόν έγγραφο, όπως το λογισμικό που περιγράφεται σε αυτό, παρέχεται ως άδεια και

  μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αναπαραχθεί μόνο σύμφωνα με την άδεια χρήσης. Τα

  περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου, καθώς και του σχετικού λογισμικού, υπόκεινται σε

  αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Nero AG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ορθότητα των

  περιεχομένων του παρόντος εγγράφου και αποποιείται τυχόν αξιώσεων που υπερβαίνουν

  τους όρους της εγγύησης.

  Το παρόν έγγραφο και όλα τα περιεχόμενά του προστατεύονται από το νόμο περί

  πνευματικών δικαιωμάτων και είναι ιδιοκτησία της Nero AG. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου

  δικαιώματος. Επιπλέον, το παρόν έγγραφο περιέχει υλικό που προστατεύεται από διεθνώς

  ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή,

  μετάδοση ή μεταγραφή του συνόλου ή μέρους του παρόντος εγγράφου χωρίς την έγγραφη

  άδεια της Nero AG.

  Έχετε υπόψη ότι τα υπάρχοντα γραφικά, εικόνες, βίντεο, μουσικοί τίτλοι ή άλλα υλικά που

  ενδέχεται να επιθυμείτε να εισάγετε ή να αντιγράψετε σε έργα μπορεί να προστατεύονται από

  νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού του τύπου

  υλικού στα έργα σας μπορεί να παραβιάζει τα δικαιώματα του κατόχου της πνευματικής

  ιδιοκτησίας. Φροντίστε να λάβετε όλες τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις από τον κάτοχο των

  πνευματικών δικαιωμάτων.

  Εάν δεν έχετε τα πνευματικά δικαιώματα, δεν έχετε άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών

  δικαιωμάτων ή οι ενέργειές σας δεν εμπίπτουν στους όρους “θεμιτής χρήσης” του νόμου περί

  πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να παραβιάζετε εθνικούς ή διεθνείς νόμους περί

  πνευματικών δικαιωμάτων. Η μεταγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση ή δημοσίευση του

  υλικού με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων μπορεί να εγείρει αξιώσεις για ζημιές και την

  επιβολή άλλων νόμιμων μέτρων εναντίον σας. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τα δικαιώματά σας,

  πρέπει να επικοινωνήσετε με το νομικό σας σύμβουλο.

  Copyright © 2010 Nero AG και οι χορηγοί αδειών χρήσης. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου

  δικαιώματος.

  Οι ονομασίες Nero, Nero BackItUp, Nero BackItUp & Burn, Nero Burning ROM, Nero Digital,

  Nero DMA Manager, Nero Essentials, Nero Express, Nero ImageDrive, Nero LiquidTV, Nero

 • Dell Mobile Sync 3

  MediaHome, Nero MediaHub, Nero MediaStreaming, Nero Mobile Sync, Nero Move it, Nero

  Music2Go, Nero PhotoDesigner, Nero PhotoSnap, Nero Recode, Nero RescueAgent, Nero

  SmartDetect, Nero Simply Enjoy, Nero SmoothPlay, Nero StartSmart, Nero Surround, Nero

  Vision, Nero Vision Xtra, Burn-At-Once, InCD, LayerMagic, Liquid Media, το λογότυπο

  SecurDisc και η ονομασία UltraBuffer είναι εμπορικά σήματα κοινού δικαίου ή σήματα

  κατατεθέντα της Nero AG.

  Η ονομασία Dell, το λογότυπο DELL, οι ονομασίες Dell Mobile Sync, Dell Thunder και Dell

  Streak είναι εμπορικά σήματα της Dell Inc.

  Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και βίντεο και τα σχετικά δεδομένα παρέχονται από την Gracenote®. Το Gracenote είναι το πρότυπο της βιομηχανίας στην τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και στην παροχή

  σχετικού περιεχομένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.gracenote.com.

  CD, DVD, Blu-ray Disc και δεδομένα σχετικά με μουσική και βίντεο από την Gracenote, Inc., copyright ©

  2000 για την παρουσίαση της Gracenote. Λογισμικό Gracenote, copyright © 2000 για την παρουσίαση της

  Gracenote. Μία ή περισσότερες από τις ευρεσιτεχνίες που ανήκουν στην Gracenote ισχύουν για αυτό το

  προϊόν και την υπηρεσία. Ανατρέξτε στην τοποθεσία Web της Gracenote για μια ανεξάντλητη λίστα

  εφαρμόσιμων ευρεσιτεχνιών Gracenote. Οι ονομασίες Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, το

  λογότυπο Gracenote και το λογότυπο “Powered by Gracenote” είναι είτε σήματα κατατεθέντα είτε

  εμπορικά σήματα της Gracenote στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Μέρη του περιεχομένου

  ανήκουν βάσει copyright © στην Gracenote ή στους παρόχους της

  Κατασκευάστηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Η ονομασία “Dolby” και το σύμβολο του διπλού D

  είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories. Απόρρητα μη δημοσιευμένα έργα. Πνευματικά δικαιώματα

  1998-2009 Dolby Laboratories. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

  Κατασκευάστηκε με άδεια με τους αριθμούς ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;

  5,978,762; 6,487,535 και άλλες ευρεσιτεχνίες που έχουν εκδοθεί ή εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και σε ολόκληρο

  τον κόσμο. Η ονομασία και το σύμβολο DTS είναι σήματα κατατεθέντα και η ονομασία DTS Digital

  Surround και τα λογότυπα DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με επιφύλαξη κάθε

  νόμιμου δικαιώματος.

  Οι ονομασίες Apple, Apple TV, iTunes, iTunes Store, iPad, iPod, iPod touch, iPhone, Mac

  και QuickTime είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και άλλες

  χώρες.

  Οι ονομασίες AVCHD και AVCHD Lite είναι εμπορικά σήματα της Sony Corporation και της

  Panasonic Corporation.

  Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc.

 • Dell Mobile Sync 4

  Η ονομασία Facebook είναι σήμα κατατεθέν της Facebook, Inc.

  Οι ονομασίες Google, Android και YouTube είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.

  Οι ονομασίες Microsoft, Microsoft Outlook, Outlook Express, Silverlight, το λογότυπο

  Silverlight, οι ονομασίες Windows, Windows Media Player, Windows Mail, Windows Vista,

  Windows XP και Windows 7 είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις

  Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.

  Η ονομασία My Space είναι εμπορικό σήμα της MySpace, Inc.,

  Το λογότυπο USB είναι εμπορικό σήμα της Universal Serial Bus Implementers Corporation.

  Οι ονομασίες Yahoo! και Flickr είναι σήματα κατατεθέντα της Yahoo! Inc.

  Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στο παρόν ονομάζονται μόνο για ενημερωτικούς

  λόγους. Όλες οι εμπορικές ονομασίες και τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των

  αντίστοιχων κατόχων τους.

  Τα σχέδια, οι εικόνες και άλλες απεικονίσεις προϊόντων μπορούν να αλλάξουν από την

  ημερομηνία παραγωγής της παρούσας δημοσίευσης.

  Nero AG, Im Stoeckmaedle 18, D-76307 Karlsbad, Germany

 • Dell Mobile Sync 5

  Περιεχόμενα:

  1 Ξεκινήστε με επιτυχία 8

  Πληροφορίες για την εφαρμογή 8

  Εκδόσεις του Dell Mobile Sync 8

  Εγκατάσταση της εφαρμογής 9

  Εργασία με το Dell Mobile Sync 11

  2 Διεπαφή Χρήστη 13

  Κύριο παράθυρο 13

  Διαχείριση βιβλιοθήκης και επιλογές 19

  Οθόνη “Αναζήτηση μουσικής” 23

  Οθόνη “Αναζήτηση φωτογραφιών” 29

  Επεξεργασία φωτογραφιών 35

  Οθόνη “Αναζήτηση βίντεο” 42

  Οθόνη “Αναπαραγωγή βίντεο” 47

  Οθόνη “Προβολή παρουσίασης” 51

  Παράθυρο “Προσαρμογή προβολής παρουσίασης” 54

 • Dell Mobile Sync 6

  Οθόνη “Άλμπουμ” 56

  Επεξεργασία φωτογραφιών 60 Οθόνη “Αναπαραγωγή βίντεο” 68

  Αναζήτηση και αναπαραγωγή CD ήχου 72

  Συσκευές 74

  Συσκευή Apple 76 Συσκευές Dell 77 Εγκατεστημένες συσκευές 78

  Οθόνη “Δημοσίευση” 79

  3 Αναζήτηση και αναπαραγωγή 81

  Έναρξη αναπαραγωγής μουσικής (Βιβλιοθήκη ή Λίστα αναπαραγωγής)

  81

  Έναρξη αναπαραγωγής CD ήχου 82

  Έναρξη αναπαραγωγής βίντεο (Βιβλιοθήκη) 83

  4 Δημιουργία και επεξεργασία 84

  Δημιουργία προβολής παρουσίασης 84

  Προσαρμογή της προβολής παρουσίασής σας 86

  Δημιουργία άλμπουμ φωτογραφιών & βίντεο 88

 • Dell Mobile Sync 7

  Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής 89

  Γενική επεξεργασία φωτογραφιών 91

  Αφαίρεση κόκκινων ματιών 92

  Προσθήκη εφέ στις φωτογραφίες 93

  Περικοπή φωτογραφίας 94

  5 Εισαγωγή από δίσκους και συσκευές 96

  Εγκατάσταση συσκευής 96

  Αντιγραφή από CD ήχου 98

  6 Αποθήκευση και επαναφορά 99

  Αποθήκευση δεδομένων συσκευής σε αντίγραφο ασφαλείας 99

  Επαναφορά δεδομένων συσκευής 100

  7 Δημοσίευση 103

  Εγγραφή σε δίσκο 103

  Αποστολή σε κοινότητα 104

  8 Ευρετήριο 105

 • 1

  Dell Mobile Sync 8

  Ξεκινήστε με επιτυχία

  Πληροφορίες για την εφαρμογή Η εφαρμογή επιφάνειας εργασίας Dell Mobile Sync είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών για τη

  νέα γενιά κινητών τηλεφώνων της Dell. Το Dell Mobile Sync επιτρέπει την άνετη

  αναπαραγωγή αρχείων μουσικής, αλλά και τη διαχείριση και δημιουργία λιστών

  αναπαραγωγής. Μπορείτε να αναπαράγετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο απευθείας στον

  υπολογιστή σας με όλες τις ευκολίες ενός ενσωματωμένου προγράμματος αναπαραγωγής.

  Το Dell Mobile Sync επιτρέπει επίσης τη δημιουργία δικών σας συλλογών άλμπουμ για

  φωτογραφίες και βίντεο. Μπορείτε να δείτε όλες τις συλλογές σας με τη λειτουργία προβολής

  παρουσίασης.

  Το Dell Mobile Sync μειώνει αυτόματα το μέγεθος των βίντεο σε κλιπ τα οποία χρειάζονται

  μόνο ένα μέρος του χώρου αποθήκευσης, σε μια ανάλυση βίντεο που αφορά αποκλειστικά

  την προβολή σε συσκευή χειρός, και επίσης τα διακωδικοποιεί σε μορφή που υποστηρίζεται

  από τη συσκευή χειρός. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη μορφή αρχείων, τους

  κωδικοποιητές και την ανάλυση βίντεο.

  Εκμεταλλευόμενοι την ενσωμάτωση βιβλιοθήκης του iTunes, μπορείτε επίσης να

  αναπαράγετε τις λίστες αναπαραγωγής iTunes και να διαχειριστείτε τα περιεχόμενα

  πολυμέσων χωρίς να εκτελείτε 2 εφαρμογές μαζί.

  Επιπλέον, το Dell Mobile Sync αποθηκεύει βολικά όλα τα σημαντικά δεδομένα συσκευής σε

  αντίγραφο ασφαλείας και το επαναφέρει στην κάρτα SD.

  Εκδόσεις του Dell Mobile Sync Το Dell Mobile Sync είναι διαθέσιμο σε βασική έκδοση και σε έκδοση Premium.

  Η βασική έκδοση του Dell Mobile Sync υπάρχει στη συσκευή Dell.

 • 1

  Dell Mobile Sync 9

  Οι παρακάτω λειτουργίες του Dell Mobile Sync υπάρχουν μόνο στις συσκευές Dell:

  ● Συγχρονισμός μεταξύ Dell Mobile Sync και φορητής συσκευής.

  ● Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά των δεδομένων στην κάρτα SD.

  Η παρακάτω λειτουργία υπάρχει μόνο στις συσκευές Dell στη βασική έκδοση του Dell Mobile

  Sync:

  ● Αντιγραφή αρχείων σε συσκευή προορισμού (Αντιγραφή σε).

  Η βασική έκδοση του Dell Mobile Sync δεν παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες:

  ● Ο αριθμός των υποστηριζόμενων κωδικοποιητών βίντεο και ήχου είναι περιορισμένος.

  ● Οι οπτικοί δίσκοι (αναπαραγωγή και αντιγραφή) δεν υποστηρίζονται.

  ● Η εγγραφή δεν υποστηρίζεται.

  ● Η λειτουργία προβολής παρουσίασης δεν είναι διαθέσιμη.

  ● Η Συσκευή Apple δεν είναι διαθέσιμη.

  ● Η αναζήτηση περιεχομένου σε συσκευές υπάρχει μόνο στις συσκευές Dell.

  Μπορείτε πάντα να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση από τη βασική έκδοση του

  Dell Mobile Sync στην έκδοση Premium με τις πλήρεις λειτουργίες από το κουμπί

  Αναβάθμιση στην επάνω γραμμή εργαλείων της κύριας οθόνης της εφαρμογής.

  Εγκατάσταση της εφαρμογής Ένας οδηγός εγκατάστασης θα σας καθοδηγήσει στη γρήγορη και απλή διαδικασία

  εγκατάστασης.

  Για να εγκαταστήσετε το Dell Mobile Sync, πρέπει να έχετε δικαιώματα διαχειριστή για όλα τα

  λειτουργικά συστήματα που είναι νεότερα από τα Windows XP.

 • 1

  Dell Mobile Sync 10

  Λεπτομερείς απαιτήσεις συστήματος υπάρχουν στις τοποθεσίες μας στο Web.

  Για να εγκαταστήσετε το Dell Mobile Sync, προχωρήστε ως εξής:

  1. Κλείστε όλα τα προγράμματα των Microsoft Windows και οποιοδήποτε λογισμικό εντοπισμού ιών μπορεί να λειτουργεί.

  Το Dell Mobile Sync μπορεί να εγκατασταθεί από ένα εκτελέσιμο αρχείο λήψης ή από το εκτελέσιμο αρχείο αυτόματης εκτέλεσης στην κάρτα SD. (Συσκευή συνδεδεμένη στον

  υπολογιστή σας.)

  2. Ξεκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης, κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο εγκατάστασης. Τα αρχεία αποσυμπιέζονται αυτόματα και αποθηκεύονται στη μονάδα δίσκου C σε έναν

  προσωρινό φάκελο, από τον οποίο διαγράφονται αυτόματα όταν χρησιμοποιηθούν.

  Η εγκατάσταση προετοιμάζεται και ανοίγει το παράθυρο InstallShield Wizard.

  3. Κάντε κλικ στο κουμπί Εγκατάσταση. Ένας οδηγός θα σας καθοδηγήσει στη γρήγορη και απλή διαδικασία εγκατάστασης. Διαβάστε προσεκτικά την άδεια χρήσης και επιλέξτε το κατάλληλο πλαίσιο ελέγχου, αν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας. Η εγκατάσταση δεν είναι δυνατή χωρίς αυτή την

  άδεια.

  Όταν ο οδηγός εγκαταστήσει με επιτυχία το Dell Mobile Sync ανοίγει ένα τελευταίο

  παράθυρο.

  4. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος. Το Dell Mobile Sync έχει εγκατασταθεί. Το εικονίδιο Dell Mobile Sync είναι τώρα διαθέσιμο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή: Αν κάνετε διπλό κλικ επάνω του, θα ανοίξει η

  εφαρμογή.

  δείτε επίσης:

  Κύριο παράθυρο → 13

 • 1

  Dell Mobile Sync 11

  Εργασία με το Dell Mobile Sync

  Μερικές από τις λειτουργίες που αναφέρονται εδώ είναι διαθέσιμες μόνο στην

  έκδοση Premium του Dell Mobile Sync που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή

  σας.

  Μερικές λειτουργίες είναι μόνο διαθέσιμες για τις συσκευές Dell.

  Κατά την πρώτη εκκίνηση της εφαρμογής, το Dell Mobile Sync σάς καλωσορίζει στο κύριο

  παράθυρο που είναι το σημείο έναρξης για τη χρήση του Dell Mobile Sync. Παρέχει

  πρόσβαση στις τρεις κύριες βιβλιοθήκες πολυμέσων, στις τοπικά συνδεδεμένες συσκευές,

  αλλά και στα άλμπουμ και στις λίστες αναπαραγωγής που δημιουργείτε στο Dell Mobile

  Sync.

  Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Dell Mobile Sync, πρέπει να υποδείξετε την εφαρμογή

  τη θέση στην οποία υπάρχουν τα αρχεία πολυμέσων κάνοντας κλικ στο κουμπί στην

  επάνω γραμμή εργασιών στο κύριο παράθυρο. Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα

  αρχεία πολυμέσων στην εφαρμογή εκτός και αν έχετε προσθέσει τους σχετικούς φακέλους

  στη βιβλιοθήκη Dell Mobile Sync. Μπορείτε ωστόσο να γεμίσετε και να διαχειριστείτε

  βιβλιοθήκες πολυμέσων στο παράθυρο Επιλογές αργότερα κάνοντας ξανά κλικ στο κουμπί

  . Μπορείτε επίσης απλώς να σύρετε και να αποθέσετε αρχεία ή φακέλους στο Dell Mobile

  Sync. Θα ανοίξει αυτόματα ένα παράθυρο και θα σας ρωτήσει αν θέλετε να προσθέσετε το

  φάκελο στη βιβλιοθήκη.

  Επιπλέον, τα αρχεία μπορούν να εισαχθούν στις βιβλιοθήκες πολυμέσων από τις φορητές

  συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον υπολογιστή σας. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε

  μεμονωμένα κομμάτια ή ολόκληρο άλμπουμ από ένα CD ήχου. Όλα τα αρχεία πολυμέσων

  που εισάγονται στη βιβλιοθήκη του Dell Mobile Sync θα αντιγράφονται στους φακέλους που

  επιλέξατε στο παράθυρο Επιλογές.

 • 1

  Dell Mobile Sync 12

  Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε και να διαχειριστείτε το περιεχόμενο πολυμέσων π.χ.

  δημιουργώντας συλλογές άλμπουμ για φωτογραφίες και βίντεο, δημιουργώντας και

  εξατομικεύοντας προβολές παρουσιάσεων ή συλλέγοντας κομμάτια σε λίστες

  αναπαραγωγής.

  Μόλις ολοκληρώσετε την επεξεργασία, μπορείτε να ξεκινήσετε το συγχρονισμό από την

  περιοχή Συγχρονισμός στη μέση της οθόνης αναζήτησης συσκευής με ένα μόνο κλικ στο

  κουμπί Συγχρονισμός. Μπορείτε επίσης να δημοσιεύσετε το περιεχόμενό σας (π.χ. μια

  επιλογή αρχείου, επεξεργασμένες φωτογραφίες ή εξατομικευμένη προβολή παρουσίασης)

  από οποιαδήποτε οθόνη αναζήτησης και επεξεργασίας.

  δείτε επίσης:

  Κύριο παράθυρο → 13

  Διαχείριση βιβλιοθήκης και επιλογές → 19

  Συσκευές → 74

 • 2

  Dell Mobile Sync 13

  Διεπαφή Χρήστη

  Κύριο παράθυρο

  Μερικές από τις λειτουργίες που αναφέρονται εδώ είναι διαθέσιμες μόνο στην

  έκδοση Premium του Dell Mobile Sync που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή

  σας.

  Το κύριο παράθυρο είναι το σημείο έναρξης για τη χρήση του Dell Mobile Sync. Ένα δέντρο

  πλοήγησης υπάρχει στην αριστερή περιοχή του παραθύρου. Όταν κάνετε κλικ σε κάποιο από

  τα στοιχεία, η αντίστοιχη οθόνη εμφανίζεται στα δεξιά. Επιπλέον, οι καταχωρίσεις στην κάτω

  γραμμή εργασιών προσαρμόζονται στην αντίστοιχη οθόνη.

  Η εφαρμογή εκκινείται με μία από τις οθόνες αναζήτησης που εμφανίζονται. Ανοίγει στην

  προβολή στοίβας της ομάδας βιβλιοθήκης που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά που

  εκκινήθηκε το Dell Mobile Sync. Οι στοίβες είναι τα σημεία εισόδου στη λεπτομερή προβολή

  περιήγησης.

  Επιπλέον, οι παρακάτω συνολικές επιλογές ρύθμισης είναι διαθέσιμες στην επάνω γραμμή

  εργασιών:

  Κουμπί

  Πίσω

  Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

  Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο στην οθόνη επεξεργασίας και

  αναπαραγωγής. Ένα κουμπί εισαγωγής είναι διαθέσιμο σε όλες τις

  οθόνες διαχείρισης αρχείων, όπως η λεπτομερής προβολή

  αναζήτησης φωτογραφιών.

 • 2

  Dell Mobile Sync 14

  Κουμπί

  Άνοιγμα του παραθύρου Επιλογές όπου μπορείτε να δείξετε στο Dell

  Mobile Sync τη θέση στην οποία βρίσκονται τα αρχεία πολυμέσων

  στον υπολογιστή σας. Οι επιμέρους φάκελοι περιλαμβάνονται

  αυτόματα.

  Αν θέλετε να προσθέσετε προσωπικούς φακέλους πολυμέσων, κάντε

  κλικ στο κουμπί Προσθήκη και επιλέξτε το φάκελο που θέλετε από το

  δέντρο περιήγησης. Η βιβλιοθήκη ενημερώνεται όταν επανεκκινηθεί

  το Dell Mobile Sync.

  Αναπτυσσόμενο

  μενού

  Άνοιγμα του αρχείου βοήθειας.

  Κύριο παράθυρο

 • 2

  Dell Mobile Sync 15

  Οι παρακάτω καταχωρίσεις είναι διαθέσιμες στο δέντρο περιήγησης:

  Βιβλιοθήκη Παραθέτει τις βιβλιοθήκες πολυμέσων του Dell Mobile Sync. Τρεις

  προεπιλεγμένοι φάκελοι για μουσική, φωτογραφίες και βίντεο είναι

  διαθέσιμοι από την αρχή.

  Αν θέλετε να προσθέσετε προσωπικούς φακέλους πολυμέσων, κάντε

  κλικ στο κουμπί Προσθήκη στο παράθυρο Επιλογές και επιλέξτε το

  φάκελο που θέλετε από το δέντρο περιήγησης. Η βιβλιοθήκη

  ανανεώνεται κατά την εκκίνηση του Dell Mobile Sync.

  Αν δεν είναι πια διαθέσιμο περιεχόμενο πολυμέσων (π.χ. αν τα

  αρχεία διαγράφηκαν από τον υπολογιστή σας), το Dell Mobile Sync

  προσφέρεται να καταργήσει την καταχώριση από τη βιβλιοθήκη.

  Μπορείτε επίσης απλώς να σύρετε και να αποθέσετε αρχεία ή

  φακέλους στο Dell Mobile Sync. Ανοίγει αυτόματα ένα παράθυρο και

  σας ρωτά αν θέλετε να προσθέσετε το φάκελο στη βιβλιοθήκη.

  Προβολές

  παρουσίασης

  Παραθέτει τις υπάρχουσες προβολές παρουσίασης. Αν κάνετε διπλό

  κλικ σε μία από τις υπάρχουσες συλλογές προβολής παρουσίασης,

  τότε ανοίγει στην οθόνη επεξεργασίας της προβολής παρουσίασης.

  Αν θέλετε να δημιουργήσετε επιπλέον προβολές παρουσίασης, κάντε

  κλικ στο κουμπί Δημιουργία προβολής παρουσίασης με φωτογραφίες

  και ταινίες που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της καταχώρισης

  Προβολές παρουσίασης όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού

  επάνω από αυτήν. Ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο μπορείτε να

  εισάγετε όνομα για την καινούργια προβολή παρουσίασης.

 • 2

  Dell Mobile Sync 16

  Άλμπουμ

  φωτογραφιών &

  βίντεο

  Παραθέτει τα υπάρχοντα άλμπουμ. Αν κάνετε κλικ σε μία από τις

  συλλογές άλμπουμ, το περιεχόμενο εμφανίζεται στην οθόνη του

  αντίστοιχου άλμπουμ. Κάνοντας κλικ σε μια φωτογραφία ή βίντεο στο

  επιλεγμένο άλμπουμ, εμφανίζεται μια προεπισκόπηση είτε στην

  οθόνη Επεξεργασία φωτογραφιών (φωτογραφίες) είτε στην οθόνη

  Αναπαραγωγή (βίντεο).

  Αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα καινούργιο άλμπουμ, κάντε κλικ στο

  κουμπί Δημιουργία νέου άλμπουμ που εμφανίζεται στα δεξιά της

  καταχώρισης Άλμπουμ φωτογραφιών & βίντεο όταν τοποθετείτε το

  δείκτη του ποντικιού επάνω από αυτήν. Ανοίγει ένα παράθυρο και

  μπορείτε να εισάγετε όνομα για το καινούργιο άλμπουμ.

  Λίστες

  αναπαραγωγής

  Παραθέτει τις υπάρχουσες λίστες αναπαραγωγής. Αν κάνετε κλικ σε

  μία από τις λίστες αναπαραγωγής, το περιεχόμενο εμφανίζεται σε

  αριθμημένη σειρά (η σειρά που προσθέσατε τα μεμονωμένα κομμάτια

  ή τα άλμπουμ στη λίστα).

  Μια κενή λίστα αναπαραγωγής είναι διαθέσιμη από προεπιλογή. Αν

  θέλετε να δημιουργήσετε επιπλέον λίστες αναπαραγωγής, κάντε κλικ

  στο κουμπί Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής που εμφανίζεται δεξιά

  στην καταχώριση Λίστες αναπαραγωγής όταν τοποθετείτε το δείκτη

  του ποντικιού επάνω από αυτήν. Ανοίγει ένα παράθυρο στο οποίο

  μπορείτε να εισάγετε ένα όνομα για την καινούργια λίστα

  αναπαραγωγής.

  Αν θέλετε να προσθέσετε ένα επιπλέον κομμάτι σε υπάρχουσα λίστα

  αναπαραγωγής, απλώς σύρετε το επιλεγμένο κομμάτι από την οθόνη

  αναζήτησης και αποθέστε το στην αντίστοιχη λίστα αναπαραγωγής

  στο δέντρο περιήγησης.

 • 2

  Dell Mobile Sync 17

  Κάνοντας διπλό κλικ στις επιλεγμένες λίστες αναπαραγωγής ξεκινάει

  η αναπαραγωγή. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα κομμάτια

  ενώ η τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής εκτελείται ως ήχος

  παρασκηνίου.

  Οπτικοί δίσκοι Αναπαραγωγή κομματιών ήχου και αρχείων βίντεο από οπτικούς

  δίσκους. Το περιεχόμενο ενός δίσκου τοποθετημένου στη μονάδα

  δίσκου καταχωρίζεται για αναπαραγωγή όταν επιλέξετε την

  αντίστοιχη καταχώριση κάτω από την κύρια καταχώριση Οπτικοί

  δίσκοι στο δέντρο περιήγησης στα αριστερά.

  Το πρόγραμμα αναπαραγωγής οπτικών δίσκων Dell Mobile Sync

  υποστηρίζει την αναπαραγωγή CD. Εμφανίζεται η προβολή

  αναπαραγωγής και η γραμμή εργασιών. Είναι δυνατή η εναλλαγή

  στην προβολή πλήρους οθόνης.

  iTunes Παραθέτει τις λίστες αναπαραγωγής και τα αρχεία που είναι

  συνδεδεμένα στο Dell Mobile Sync από το iTunes. Για την εισαγωγή

  ή την ενημέρωση των λιστών που έχουν εισαχθεί, κάντε κλικ στο

  κουμπί Λήψη λιστών αναπαραγωγής iTunes που εμφανίζεται στα

  δεξιά της καταχώρισης iTunes όταν τοποθετείτε το δείκτη του

  ποντικιού επάνω από αυτήν.

  Μπορείτε να μεταφέρετε λίστες αναπαραγωγής και μεμονωμένα

  αρχεία πολυμέσων από τις λίστες iTunes του Dell Mobile Sync στη

  συσκευή χειρός. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η αντιγραφή αρχείων από

  το κινητό σας τηλέφωνο προς τις λίστες αναπαραγωγής iTunes.

 • 2

  Dell Mobile Sync 18

  Μπορείτε πάντα να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) την

  υποστήριξη εξωτερικής λίστας αναπαραγωγής στο παράθυρο

  Επιλογές > κατηγορία Εξωτερική λίστα αναπαραγωγής.

  Διατίθεται μόνο με iTunes στον υπολογιστή σας.

  Windows Media

  Player

  Παραθέτει τις λίστες αναπαραγωγής και τα αρχεία που είναι

  συνδεδεμένα στο Dell Mobile Sync από το Windows Media Player.

  Για την εισαγωγή ή ενημέρωση των λιστών που έχουν εισαχθεί, κάντε

  κλικ στο κουμπί Λήψη λιστών αναπαραγωγής WMP που εμφανίζεται

  δεξιά στην καταχώριση Media Player όταν τοποθετείτε το δείκτη του

  ποντικιού επάνω από αυτήν.

  Μπορείτε να μεταφέρετε λίστες αναπαραγωγής και μεμονωμένα

  αρχεία πολυμέσων από τις λίστες WMP του Dell Mobile Sync στη

  συσκευή χειρός. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η αντιγραφή αρχείων από

  το κινητό σας τηλέφωνο προς τις λίστες αναπαραγωγής WMP.

  Μπορείτε πάντα να ενεργοποιήσετε (ή να απενεργοποιήσετε) την

  υποστήριξη εξωτερικής λίστας αναπαραγωγής ανά κουμπί επιλογής

  στο παράθυρο Επιλογές κατηγορία > Εξωτερική λίστα

  αναπαραγωγής.

  Συσκευές Παραθέτει τις συνδεδεμένες συσκευές για την απλή εισαγωγή

  πολυμέσων στον υπολογιστή σας. Η εφαρμογή εντοπίζει αυτόματα

  τις καλύτερες ρυθμίσεις και βελτιστοποιεί το περιεχόμενο για τις

  συσκευές σας.

 • 2

  Dell Mobile Sync 19

  δείτε επίσης:

  Διαχείριση βιβλιοθήκης και επιλογές → 19

  Οθόνη “Αναζήτηση μουσικής” → 23

  Οθόνη “Αναζήτηση φωτογραφιών” → 29

  Οθόνη “Αναζήτηση βίντεο” → 42

  Οθόνη “Προβολή παρουσίασης” → 51

  Οθόνη “Άλμπουμ” → 56

  Αναζήτηση και αναπαραγωγή CD ήχου → 72

  Συσκευές → 74

  Διαχείριση βιβλιοθήκης και επιλογές

  Μερικές από τις λειτουργίες που αναφέρονται εδώ είναι διαθέσιμες μόνο στην

  έκδοση Premium του Dell Mobile Sync που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή

  σας.

  Το παράθυρο Επιλογές ανοίγει όταν κάνετε κλικ στο κουμπί στην επάνω γραμμή

  εργασιών στο κύριο παράθυρο. Εδώ μπορείτε να προβάλετε την εφαρμογή στην οποία

  αποθηκεύονται τα αρχεία πολυμέσων στον υπολογιστή σας και να κάνετε τις δικές σας

  ρυθμίσεις ήχου, βίντεο και φωτογραφιών.

  Το παράθυρο Επιλογές διαιρείται σε μια περιοχή κατηγοριών αριστερά και σε μια περιοχή

  κύριων ρυθμίσεων. Η περιοχή κύριων ρυθμίσεων προσαρμόζεται ανάλογα με την κατηγορία

  που επιλέγετε.

 • 2

  Dell Mobile Sync 20

  Παράθυρο “Επιλογές”

  Εμφανίζονται οι παρακάτω κατηγορίες:

  Βιβλιοθήκη Εμφάνιση της περιοχή ρυθμίσεων Διαχείριση βιβλιοθήκης.

  Οι προεπιλεγμένοι φάκελοι (οι προεπιλεγμένοι φάκελοι των

  Windows) για τα στοιχεία Φωτογραφίες, Μουσική και Βίντεο είναι

  διαθέσιμοι στην περιοχή Φάκελοι ή μονάδες δίσκου που

  παρακολουθούνται από την αρχή. Αν θέλετε να προσθέσετε

  προσωπικούς φακέλους πολυμέσων, κάντε κλικ στο κουμπί

  Προσθήκη και επιλέξτε το φάκελο που θέλετε από το δέντρο

  περιήγησης. Η βιβλιοθήκη ανανεώνεται κατά την εκκίνηση του Dell

 • 2

  Dell Mobile Sync 21

  Mobile Sync. Μπορείτε επίσης να σύρετε και να αποθέσετε αρχεία ή

  φακέλους στο Dell Mobile Sync. Ανοίγει ένα παράθυρο και σας ρωτά

  αν θέλετε να προσθέσετε τους φακέλους στη βιβλιοθήκη. Για να

  διαγράψετε ένα φάκελο από τη λίστα παρακολούθησης της

  εφαρμογής, κάντε κλικ στο κουμπί .

  Ήχος Εμφάνιση της περιοχής Ρυθμίσεις ήχου όπου μπορείτε να ρυθμίσετε

  τις επιλογές μουσικής που προτιμάτε, όπως οι ρυθμίσεις εξόδου

  ήχου.

  Φωτογραφία Εμφάνιση της περιοχής Ρυθμίσεις φωτογραφιών όπου μπορείτε να

  ρυθμίσετε τις επιλογές προβολής παρουσίασης που προτιμάτε, όπως

  η προεπιλεγμένη διάρκεια των φωτογραφιών.

  Βίντεο Εμφάνιση της περιοχής Ρυθμίσεις βίντεο όπου μπορείτε να ρυθμίσετε

  τις επιλογές βίντεο που προτιμάτε, όπως η γλώσσα βίντεο ή η

  αναλογία εικόνας.

  Εισαγωγή Εμφάνιση των επιλογών εισαγωγής. Αν εισάγετε αρχεία στη

  βιβλιοθήκη, τα αρχεία που εισάγετε θα αντιγραφούν στους φακέλους

  που επιλέγετε σε αυτήν την περιοχή. Κάντε κλικ στο αντίστοιχο

  κουμπί Αναζήτηση για να αναζητήσετε τους καταλόγους

  αποθήκευσης που προτιμάτε.

  Εγγραφή &

  αντιγραφή

  Εμφάνιση της περιοχής Εγγραφή & αντιγραφή όπου μπορείτε να

  ρυθμίσετε τις επιλογές δημοσίευσης που προτιμάτε, όπως η

  λειτουργία βίντεο (PAL ή NTSC).

  Αντιγραφή CD Εμφάνιση της περιοχής Αντιγραφή CD όπου μπορείτε να ρυθμίσετε

 • 2

  Dell Mobile Sync 22

  τις επιλογές αντιγραφής CD που προτιμάτε, όπως ο κατάλογος

  εξόδου και η ποιότητα.

  Μετα-δεδομένα ήχου Εμφανιση της περιοχής Μετα-δεδομένα ήχου. Μπορείτε να επιλέξετε

  αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τη βάση δεδομένων μουσικής

  Gracenote.

  Το πλαίσιο ελέγχου είναι επιλεγμένο από προεπιλογή.

  Συσκευές Εμφάνιση της περιοχής Συσκευές. Μπορείτε να επιλέξετε το όνομα

  του φακέλου στον οποίο θα αποθηκευτούν τα αρχεία εισαγωγής.

  Ένας ειδικός φάκελος θα δημιουργείται από το Dell Mobile Sync σε

  κάθε εισαγωγή.

  Επιπλέον, μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση

  “Συσκευή Apple” για την εμφάνιση μιας ειδικής καταχώρισης Συσκευή

  Apple στο δέντρο περιήγησης του Dell Mobile Sync Όπως και σε

  κάθε φορητή συσκευή, μπορείτε να σύρετε και να αποθέσετε τα

  επιλεγμένα αρχεία μουσικής και βίντεο ή τις λίστες αναπαραγωγής

  από τη βιβλιοθήκη σας ή άλλες συσκευές στο στοιχείο Συσκευή

  Apple. Το iTunes πρέπει να είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή

  σας για τη χρήση αυτών των λειτουργιών.

  Εξωτερική λίστα

  αναπαραγωγής

  Εμφάνιση της περιοχής Εξωτερική λίστα αναπαραγωγής όπου

  μπορείτε να επιλέξετε να καταχωρίσετε σε λίστα τις εξωτερικές λίστες

  αναπαραγωγής ως καταχωρίσεις στο δέντρο περιήγησης του Dell

  Mobile Sync. Όπως και σε κάθε φορητή συσκευή, μπορείτε να

  σύρετε και να αποθέσετε τα επιλεγμένα αρχεία μουσικής και βίντεο ή

  τις λίστες αναπαραγωγής από τη βιβλιοθήκη σας ή άλλες συσκευές

  στο iTunes ή το Windows Media Player.

 • 2

  Dell Mobile Sync 23

  Το κουμπί επιλογής iTunes είναι διαθέσιμο μόνο αν είναι

  εγκατεστημένο το iTunes στον υπολογιστή σας.

  δείτε επίσης:

  Κύριο παράθυρο → 13

  Οθόνη “Αναζήτηση μουσικής”

  Μερικές από τις λειτουργίες που αναφέρονται εδώ είναι διαθέσιμες μόνο στην

  έκδοση Premium του Dell Mobile Sync που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή

  σας.

  Στην οθόνη αναζήτησης μουσικής μπορείτε να περιηγηθείτε στα στοιχεία της ομάδας

  βιβλιοθήκης Μουσική. Η οθόνη εμφανίζεται στην προβολή στοίβας όταν επιλέγετε την

  καταχώριση βιβλιοθήκης Μουσική στο δέντρο περιήγησης αριστερά.

  Οι στοίβες είναι τα σημεία εισόδου στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης. Κάθε στοίβα

  εμφανίζει πληροφορίες για το πλήθος των άλμπουμ που περιλαμβάνονται. Με διπλό κλικ σε

  οποιαδήποτε στοίβα μπορείτε να αλλάξετε στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης.

  Εμφανίζονται μόνο τα άλμπουμ της επιλεγμένης στοίβας, η στοίβα λειτουργεί ως φίλτρο. Η

  προβολή λεπτομερούς αναζήτησης εμφανίζεται με εστίαση στο πρώτο στοιχείο. Όλα τα άλλα

  στοιχεία της επιλεγμένης στοίβας παρατίθενται πιο κάτω, μια γραμμή κύλισης στη δεξιό

  περιθώριο της οθόνης επιτρέπει την κύλιση στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης.

  Κάνοντας διπλό κλικ σε ένα μεμονωμένο στοιχείο στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης,

  ξεκινάει η αναπαραγωγή του. Τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής εμφανίζονται στην κάτω

  γραμμή εργασιών. Η εναλλαγή σε άλλη οθόνη δεν διακόπτει την αναπαραγωγή. Μια μικρή

  οθόνη στην κάτω αριστερή γωνία του κύριου παραθύρου παραμένει ορατή και εμφανίζει τον

 • 2

  Dell Mobile Sync 24

  τίτλο και το χρόνο αναπαραγωγής. Μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτήν την οθόνη για να

  επιστρέψετε στην οθόνη αναζήτησης μουσικής.

  Αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού επάνω σε ένα στοιχείο στην προβολή αναζήτησης,

  εμφανίζεται ένα πλαίσιο ελέγχου στην επάνω αριστερή γωνία. Στην προβολή λεπτομερούς

  αναζήτησης, το πλαίσιο ελέγχου βρίσκεται στην πιο δεξιά στήλη του πίνακα. Ενεργοποιήστε

  το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε το στοιχείο. Έτσι, μπορείτε να κάνετε μια επιλογή.

  Επίσης, τα εξώφυλλα των άλμπουμ λειτουργούν ως επιλογέας. Αν κάνετε κλικ στο εξώφυλλο

  όλα τα στοιχεία άλμπουμ θα επισημανθούν ως επιλεγμένα. Ακόμη, μπορείτε να επιλέξετε

  διάφορες ομάδες στοίβας. Με ένα κλικ σε άλλο στοιχείο (κάνοντας κλικ στην ίδια τη

  μικρογραφία αντί για το πλαίσιο ελέγχου) η επιλογή θα καταργηθεί και μπορείτε να ξεκινήσετε

  νέο δείγμα. Μια προεπιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη αν θέλετε να δημιουργήσετε μια λίστα

  αναπαραγωγής επιλεγμένων κομματιών.

  Κάτω από την επάνω γραμμή εργασιών στο κύριο παράθυρο, εμφανίζονται επιπλέον οι

  επιλογές ταξινόμησης και αναζήτησης. Οι παρακάτω επιλογές ρυθμίσεων είναι διαθέσιμες για

  την αναζήτηση μουσικής:

  Κουμπί

  Επισκόπηση

  Τερματισμός της προβολής λεπτομερούς αναζήτησης και επιστροφή

  στην προβολή στοίβας. Διατηρείται η διάταξη που επιλέχθηκε στην

  προβολή λεπτομερούς αναζήτησης.

  Αναπτυσσόμενο

  μενού

  Τακτοποίηση κατά

  Αλλαγή της ταξινόμησης των στοιβών στην επισκόπηση. Τα αρχεία

  μπορούν να ταξινομηθούν με διαφορετικά κριτήρια, όπως Έτος ή

  Φάκελος.

  Αναπτυσσόμενο

  μενού

  Παρουσίαση

  Φιλτράρισμα ομάδων με διαφορετικά κριτήρια (π.χ. εμφάνιση μόνο

  των αγαπημένων).

 • 2

  Dell Mobile Sync 25

  Ρυθμιστικό

  Μεγέθυνση

  Σμίκρυνση ή μεγέθυνση στην προβολή αναζήτησης.

  Πεδίο εισαγωγής

  Αναζήτηση

  Χρήση λέξης-κλειδιού για την αναζήτηση ονομάτων αρχείων,

  καλλιτεχνών, άλμπουμ και τίτλων. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε

  προβολή λεπτομερούς αναζήτησης. Το κριτήριο ταξινόμησης είναι ο

  καλλιτέχνης.

  Οι παρακάτω επιλογές ρυθμίσεων είναι διαθέσιμες στην κάτω γραμμή εργασιών:

  Κουμπί

  Διακοπή

  Διακοππή αναπαραγωγής.

  Κουμπί

  Γρήγορη μετακίνηση

  προς τα πίσω/προς

  τα εμπρός

  Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/προς τα εμπρός του στοιχείου

  που αναπαράγεται.

  Κουμπί

  Μετάβαση στο

  προηγούμενο/Μετάβ

  αση στο επόμενο

  κομμάτι

  Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.

  Αν κάνετε κλικ στο αντίστοιχο κουμπί όταν ολοκληρωθεί το τελευταίο

  (πρώτο) κομμάτι ενός άλμπουμ, ξεκινάει η αναπαραγωγή του

  επόμενου (προηγούμενου) άλμπουμ.

  Κουμπί

  Αναπαραγωγή/Παύσ

  η

  Έναρξη/παύση της αναπαραγωγής των επιλεγμένων στοιχείων ή

  άλμπουμ. Αν κάνετε κλικ στο κουμπί στην προβολή στοίβας με

  επιλεγμένη μια στοίβα, εμφανίζεται η προβολή λεπτομερούς

  αναζήτησης και το πρώτο στοιχείο θα ξεκινήσει να αναπαράγεται

  αυτόματα.

 • 2

  Dell Mobile Sync 26

  Κουμπί

  Ενεργοποίηση/απενε

  ργοποίηση τυχαίας

  αναπαραγωγής

  Αναπαραγωγή επιλεγμένων στοιχείων ή άλμπουμ με τυχαία σειρά.

  Κουμπί

  Επαναλαμβάνει την

  τρέχουσα

  αναπαραγωγή ή μια

  ολόκληρη λίστα

  αναπαραγωγής

  Επανάληψη της αναπαραγωγής του στοιχείου, της επιλογής, του

  άλμπουμ ή της λίστας αναπαραγωγής που αναπαράγεται εκείνη τη

  στιγμή.

  Κουμπί

  Ένταση

  Προσαρμόζει την ένταση. Ενεργοποιώντας το επιπλέον κουμπί

  Σίγαση κάτω από το ρυθμιστικό πραγματοποιείται σίγαση της

  μουσικής παρασκηνίου.

  Κουμπί

  Εγγραφή δίσκου

  μουσικής

  Εμφάνιση της οθόνης Δημοσίευση στην οποία μπορείτε να συλλέξετε

  μεμονωμένα στοιχεία, προ-επιλογές ή λίστες αναπαραγωγής και να

  τις εγγράψετε.

  Κουμπί

  Δημιουργία λίστας

  αναπαραγωγής

  μουσικής

  Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής από επιλεγμένα στοιχεία. Ανοίγει

  ένα παράθυρο, το οποίο σας ζητά να καταχωρίσετε ένα όνομα για

  την καινούργια λίστα αναπαραγωγής. Μια νέα καταχώριση

  προστίθεται στην περιοχή Λίστες αναπαραγωγής του δέντρου

  περιήγησης.

  Μπορείτε απλώς να σύρετε και να αποθέσετε τα επιλεγμένα στοιχεία,

  άλμπουμ ή ολόκληρες στοίβες σε οποιαδήποτε λίστα αναπαραγωγής

  στο δέντρο περιήγησης.

 • 2

  Dell Mobile Sync 27

  Κουμπί

  Επιπλέον λειτουργίες

  Εμφάνιση περισσοτέρων λειτουργιών.

  Οι παρακάτω καταχωρίσεις είναι διαθέσιμες στο αναδυόμενο μενού πρόσθετων λειτουργιών:

  Προσθήκη στα

  Αγαπημένα

  Προσθήκη εικονιδίου αστεριού στην κάτω δεξιά γωνία επιλεγμένων

  στοιχείων ή ολόκληρων στοιβών.

  Η αξιολόγηση μπορεί να είναι χρήσιμη στην οργάνωση αν

  χρησιμοποιείτε το αναπτυσσόμενο μενού Εμφάνιση (επιλογές

  ρυθμίσεων ταξινόμησης) και εμφανίζετε μόνο τα αγαπημένα σας.

  Μπορείτε να καταργήσετε ξανά στοιχεία ή στοίβες από τη λίστα των

  αγαπημένων. Όταν επιλέγεται ένα αγαπημένο σας στοιχείο, η

  καταχώριση στο αναδυόμενο μενού επιπλέον λειτουργιών αλλάζει σε

  Αφαίρεση από τα Αγαπημένα. Για την αφαίρεση ενός στοιχείου ή

  στοίβας από τη λίστα με τα αγαπημένα σας, κάντε κλικ σε αυτήν την

  καταχώριση.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο ή στοίβα.

  Αντιγραφή σε Άνοιγμα του παραθύρου Αντιγραφή επιλεγμένων αρχείων σε. Εδώ

  μπορείτε να επιλέξετε την αντιγραφή των επιλεγμένων αρχείων σε μια

  συσκευή προορισμού.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.

  Λήψη πληροφοριών

  τραγουδιού

  Άνοιγμα του παραθύρου Λήψη μετα-δεδομένων.

  Με το Gracenote MusicID το Dell Mobile Sync μπορεί να

  αναγνωρίσει αρχεία μουσικής από οποιοδήποτε είδος σύνθεσης

  ήχου. Η πρόσβαση στα λεγόμενα μετα-δεδομένα, όπως ο

  καλλιτέχνης, ο τίτλος και το είδος, εκτελείται από τη Βάση δεδομένων

 • 2

  Dell Mobile Sync 28

  πολυμέσων Gracenote και εμφανίζεται στο Dell Mobile Sync. Τα

  αναγνωρισμένα μετα-δεδομένα εγγράφονται στα αρχεία μουσικής και

  είναι έπειτα διαθέσιμα. Με αυτόν τον τρόπο, τοποθετείται ετικέτα στη

  συλλογή μουσικής με όλες τις πληροφορίες. Αυτό είναι ιδιαίτερα

  χρήσιμο όταν τα αρχεία ήχου δεν έχουν όνομα ή λείπει μέρος του

  ονόματος. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή κάτω δεξιά στο

  παράθυρο για να συγχρονίσετε τα δεδομένα που εντοπίστηκαν με τα

  αρχεία σας.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.

  Επεξεργασία

  πληροφοριών

  τραγουδιού

  Άνοιγμα του παραθύρου Λήψη μετα-δεδομένων. Μπορείτε να

  επεξεργαστείτε τα μετα-δεδομένα – όπως να προσθέσετε δεδομένα

  που λείπουν στα πεδία εισαγωγής. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή

  κάτω δεξιά στο παράθυρο για να συγχρονίσετε τα δεδομένα στα

  αρχεία σας. Τα μετα-δεδομένα αποστέλλονται στο Gracenote και

  προστίθενται στη βάση δεδομένων.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.

  Εμφάνιση

  πληροφοριών

  πολυμέσων

  Άνοιγμα της αναδυόμενης περιοχής Πληροφορίες πολυμέσων που

  εμφανίζει πληροφορίες για τα μετα-δεδομένα του επιλεγμένου

  στοιχείου. Αν υπάρχουν, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες, όπως ο

  καλλιτέχνης, ο τίτλος ή η διάρκεια. Η αναδυόμενη περιοχή

  Πληροφορίες πολυμέσων παραμένει ανοιχτή κάτω αριστερά στο

  παράθυρο. Η καταχώριση στο αναδυόμενο μενού επιπλέον

  λειτουργιών αλλάζει σε Απόκρυψη πληροφοριών πολυμέσων. Για να

  κλείσετε ή να αποκρύψετε την αναδυόμενη περιοχή, επιλέξτε αυτήν

  την καταχώριση.

 • 2

  Dell Mobile Sync 29

  Άνοιγμα με την

  Εξερεύνηση των

  Windows

  Άνοιγμα του παραθύρου Εξερεύνησης των Windows που εμφανίζει

  τη σχετική διαδρομή του προγράμματος περιήγησης στον κατάλογο

  στον οποίο αποθηκεύεται το επιλεγμένο στοιχείο στον υπολογιστή

  σας.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.

  Διαγραφή Διαγραφή στοιχείου ή ολόκληρης στοίβας από το Dell Mobile Sync

  και από το φάκελό του στον υπολογιστή σας.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο ή στοίβα.

  Η τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και τα σχετικά δεδομένα παρέχονται από την Gracenote®. Το Gracenote είναι το πρότυπο της βιομηχανίας στην τεχνολογία αναγνώρισης μουσικής και στην παροχή σχετικού περιεχομένου. Για

  περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία www.gracenote.com.

  δείτε επίσης:

  Έναρξη αναπαραγωγής μουσικής (Βιβλιοθήκη ή Λίστα αναπαραγωγής) → 81

  Οθόνη “Αναζήτηση φωτογραφιών”

  Μερικές από τις λειτουργίες που αναφέρονται εδώ είναι διαθέσιμες μόνο στην

  έκδοση Premium του Dell Mobile Sync που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή

  σας.

  Στην οθόνη αναζήτησης φωτογραφιών μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία της ομάδας

  βιβλιοθήκης Φωτογραφίες. Η οθόνη εμφανίζεται στην προβολή στοίβας όταν επιλέγετε την

  καταχώριση βιβλιοθήκης Φωτογραφίες στο δέντρο περιήγησης αριστερά.

  http://www.gracenote.com/�

 • 2

  Dell Mobile Sync 30

  Οι στοίβες είναι τα σημεία εισόδου στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης. Με διπλό κλικ σε

  οποιαδήποτε στοίβα μπορείτε να μεταβείτε στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης. Η

  προβολή λεπτομερούς αναζήτησης εμφανίζεται με εστίαση στο πρώτο στοιχείο. Όλα τα άλλα

  στοιχεία της επιλεγμένης στοίβας παρατίθενται πιο κάτω, ενώ μια γραμμή κύλισης στη δεξιά

  οθόνη επιτρέπει την κύλιση στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης. Κάνοντας ξανά διπλό

  κλικ σε ένα μόνο στοιχείο στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης, εμφανίζεται η οθόνη

  Επεξεργασία φωτογραφιών.

  Αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού σε ένα στοιχείο, εμφανίζεται μια προεπισκόπηση.

  Μόλις απομακρύνετε το δείκτη του ποντικιού, αυτή σβήνει.

  Αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από ένα στοιχείο, εμφανίζεται ένα πλαίσιο

  ελέγχου στην επάνω αριστερή γωνία. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου για να επιλέξετε το

  στοιχείο. Έτσι, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια επιλογή. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε

  διάφορες ομάδες στοιβών. Κάνοντας κλικ σε άλλο στοιχείο (σαν να κάνατε κλικ στην ίδια τη

  μικρογραφία αντί για το πλαίσιο ελέγχου) η επιλογή θα καταργηθεί και μπορείτε να ξεκινήσετε

  ένα νέο δείγμα. Μια προ-επιλογή μπορεί να είναι χρήσιμη αν θέλετε να ξεκινήσετε μια άμεση

  προβολή παρουσίασης που αναπαράγει μόνο επιλεγμένες φωτογραφίες.

  Κάτω από την επάνω γραμμή εργασιών στο κύριο παράθυρο, εμφανίζονται επίσης οι

  επιλογές ταξινόμησης και αναζήτησης. Για την αναζήτηση φωτογραφιών είναι διαθέσιμες οι

  παρακάτω επιλογές ρυθμίσεων:

  Κουμπί

  Επισκόπηση

  Τερματισμός της προβολής λεπτομερούς αναζήτησης και επιστροφή

  στην προβολή στοίβας. Διατηρείται η διάταξη που επιλέχθηκε στην

  προβολή λεπτομερούς αναζήτησης.

  Αναπτυσσόμενο

  μενού

  Τακτοποίηση κατά

  Αλλαγή της ταξινόμησης των στοιχείων και τακτοποίηση των αρχείων

  κατά διαφορετικά κριτήρια, όπως Έτος ή Φάκελος.

 • 2

  Dell Mobile Sync 31

  Αναπτυσσόμενο

  μενού

  Παρουσίαση

  Φιλτράρισμα ομάδων με διαφορετικά κριτήρια (π.χ. εμφάνιση μόνο

  των αγαπημένων).

  Αναπτυσσόμενο

  μενού με ρυθμιστικό

  Μεγέθυνση

  Σμίκρυνση και μεγέθυνση στην προβολή αναζήτησης.

  Πεδίο εισαγωγής

  Αναζήτηση

  Χρήση λέξεων-κλειδιών για την αναζήτηση ονομάτων αρχείων. Τα

  αποτελέσματα εμφανίζονται στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης.

  Οθόνη “Αναζήτηση φωτογραφιών”

 • 2

  Dell Mobile Sync 32

  Οι παρακάτω επιλογές ρυθμίσεων είναι διαθέσιμες στην κάτω γραμμή εργασιών:

  Κουμπί

  Δημιουργία

  προβολής

  παρουσίασης

  Δημιουργία προβολής παρουσίασης με φωτογραφίες και ταινίες.

  Εμφανίζεται η οθόνη Προβολή παρουσίασης.

  Μπορείτε να προ-επιλέξετε τις φωτογραφίες και τις ταινίες που θέλετε

  να προσθέσετε στην καινούργια προβολή παρουσίασης.

  Ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που εμφανίζεται στην επάνω

  αριστερή γωνία ενός στοιχείου για να το επιλέξετε.

  Κουμπί

  Αναπαραγωγή

  Εκκίνηση αναπαραγωγής άμεσης προβολής παρουσίασης. Η

  προβολή παρουσίασης προβάλλεται με προεπιλεγμένες μεταβάσεις

  και προεπιλεγμένη μουσική παρασκηνίου. Οι προβολές

  παρουσίασης αναπαράγονται σε προβολή πλήρους οθόνης.

  Για την αποφυγή διενέξεων αναστέλλεται η τυχόν συνεχής μουσική

  στο παρασκήνιο και αναπαράγεται η μουσική της προβολής

  παρουσίασης.

  Μπορείτε να προεπιλέξετε τις φωτογραφίες και τις ταινίες που θέλετε

  να αναπαράγετε στην άμεση προβολή παρουσίασης. Ενεργοποιήστε

  το πλαίσιο ελέγχου που εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία για

  να επιλέξετε το στοιχείο.

  Κουμπί

  Επεξεργασία

  Εμφάνιση της οθόνης Επεξεργασία φωτογραφιών στην οποία

  μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να βελτιώσετε τις

  φωτογραφίες σας.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.

 • 2

  Dell Mobile Sync 33

  Κουμπί

  Δημοσίευση /

  Εγγραφή

  Εμφάνιση της οθόνης Δημοσίευση στην οποία μπορείτε να συλλέξετε

  στοιχεία ή προεπιλογές σε τίτλους περιεχομένου και να τα εγγράψετε

  ή να τα εξάγετε.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.

  Κουμπί

  Περιστροφή

  αριστερόστροφα /

  Περιστροφή

  δεξιόστροφα

  Περιστροφή του επιλεγμένου στοιχείου κατά 90° προς τα αριστερά ή

  προς τα δεξιά.

  Διατίθεται μόνο στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης. Πρέπει να

  επιλεγεί τουλάχιστον ένα στοιχείο.

  Κουμπί

  Αποστολή

  αλληλογραφίας προς

  Άνοιγμα του παραθύρου Αποστολή αλληλογραφίας προς. Μπορείτε

  να επισυνάψετε είτε τα αρχικά αρχεία είτε αρχεία με αλλαγμένο

  μέγεθος (επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί επιλογής) σε ένα καινούργιο

  μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην προεπιλεγμένη εφαρμογή

  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες για το εκτιμώμενο

  μέγεθος αρχείου εμφανίζονται σε παρενθέσεις.

  Διατίθεται μόνο στην προβολή λεπτομερούς αναζήτησης. Πρέπει να

  επιλεγεί τουλάχιστον ένα στοιχείο.

  Κουμπί /

  Αναδυόμενο μενού

  Επιπλέον λειτουργίες

  Εμφάνιση περισσοτέρων λειτουργιών.

 • 2

  Dell Mobile Sync 34

  Οι παρακάτω καταχωρίσεις είναι διαθέσιμες στο αναδυόμενο μενού πρόσθετων λειτουργιών:

  Αντιγραφή σε Άνοιγμα του παραθύρου Αντιγραφή επιλεγμένων αρχείων σε. Εδώ

  μπορείτε να επιλέξετε την αντιγραφή των επιλεγμένων αρχείων σε μια

  συσκευή προορισμού.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.

  Προσθήκη στα

  Αγαπημένα

  Προσθήκη εικονιδίου αστεριού στην κάτω δεξιά γωνία επιλεγμένων

  στοιχείων ή ολόκληρων στοιβών.

  Η αξιολόγηση μπορεί να είναι χρήσιμη στην οργάνωση αν

  χρησιμοποιείτε το αναπτυσσόμενο μενού Εμφάνιση (επιλογές

  ρυθμίσεων ταξινόμησης) και εμφανίζετε μόνο τα αγαπημένα σας.

  Μπορείτε να καταργήσετε ξανά στοιχεία ή στοίβες από τη λίστα των

  αγαπημένων. Όταν επιλέγεται ένα αγαπημένο σας στοιχείο, η

  καταχώριση στο αναδυόμενο μενού επιπλέον λειτουργιών αλλάζει σε

  Αφαίρεση από τα Αγαπημένα. Για την αφαίρεση ενός στοιχείου ή

  στοίβας από τη λίστα με τα αγαπημένα σας, κάντε κλικ σε αυτήν την

  καταχώριση.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο ή στοίβα.

  Εμφάνιση

  πληροφοριών

  πολυμέσων

  Άνοιγμα της αναδυόμενης περιοχής Πληροφορίες πολυμέσων που

  εμφανίζει πληροφορίες για τα μετα-δεδομένα του επιλεγμένου

  στοιχείου. Αν υπάρχουν, μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες όπως η

  μορφή αρχείου, το μέγεθος, η ανάλυση ή η ημερομηνία δημιουργίας.

  Η αναδυόμενη περιοχή Πληροφορίες πολυμέσων παραμένει ανοιχτή

  κάτω αριστερά στο παράθυρο. Η καταχώριση στο αναδυόμενο μενού

  επιπλέον λειτουργιών αλλάζει σε Απόκρυψη πληροφοριών

 • 2

  Dell Mobile Sync 35

  πολυμέσων. Για να κλείσετε ή να αποκρύψετε την αναδυόμενη

  περιοχή, επιλέξτε αυτήν την καταχώριση.

  Μετονομασία Ενεργοποίηση του πεδίου εισαγωγής τίτλου, στο οποίο μπορείτε να

  καταχωρίσετε το καινούργιο όνομα που θέλετε για το στοιχείο.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.

  Διαγραφή Διαγραφή στοιχείου ή ολόκληρης στοίβας από το Dell Mobile Sync

  και από το φάκελό του στον υπολογιστή σας.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο ή στοίβα.

  Άνοιγμα με την

  Εξερεύνηση των

  Windows

  Άνοιγμα του παραθύρου Εξερεύνησης των Windows που εμφανίζει

  τη σχετική διαδρομή του προγράμματος περιήγησης στον κατάλογο

  στον οποίο αποθηκεύεται το επιλεγμένο στοιχείο στον υπολογιστή

  σας.

  Πρέπει να είναι επιλεγμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.

  δείτε επίσης:

  Επεξεργασία φωτογραφιών → 35

  Επεξεργασία φωτογραφιών

  Μερικές από τις λειτουργίες που αναφέρονται εδώ είναι διαθέσιμες μόνο στην

  έκδοση Premium του Dell Mobile Sync που είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή

  σας.

  Η οθόνη Επεξεργασία φωτογραφιών εμφανίζεται όταν κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία

  στην αναζήτηση φωτογραφιών, σε μια προβολή παρουσίασης ή μια οθόνη άλμπουμ. Εδώ

  μπορείτε να δείτε, να επεξεργαστείτε και να βελτιώσετε τις φωτογραφίες σας.

 • 2

  Dell Mobile Sync 36

  Κάντε κλικ στο κουμπί επιστροφής επάνω αριστερά στην οθόνη για να επιστρέψετε στην

  προηγούμενη οθόνη.

  Αν τοποθετήσετε το δείκτη του ποντικιού στο επάνω τρίτο της περιοχής περιεχομένου ή

  επεξεργασίας, μια λωρίδα μικρογραφιών θα εμφανιστεί σταδιακά. Η λωρίδα μικρογραφιών

  εμφανίζει όλες τις φωτογραφίες της αντίστοιχης συλλογής άλμπουμ ή όλων των στοιχείων

  που επιλέξατε στην οθόνη αναζήτησης φωτογραφιών (επιλεγμένο πλαίσιο ελέγχου). Αν

  επιλέξατε μόνο ένα στοιχείο στην οθόνη αναζήτησης φωτογραφιών, η λωρίδα μικρογραφιών

  εμφανίζει όλες τις φωτογραφίες της αντίστοιχης ομάδας. Μπορείτε να μετακινηθείτε στα

  στοιχεία της λωρίδας μικρογραφιών με τα κουμπιά και . Κάντε κλικ σε μια

  μικρογραφία για να επιλέξετε την αντίστοιχη φωτογραφία και να την εμφανίσετε στην περιοχή

  περιεχομένου.

  Οθόνη “Επεξεργασία φωτογραφιών”

 • 2

  Dell Mobile Sync 37

  Κάτω από την επάνω γραμμή εργασιών στο κύριο παράθυρο, εμφανίζονται επίσης

  προσαρμοσμένες επιλογές ρυθμίσεων. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές ρυθμίσεων:

  Κουμπί

  Λωρίδα

  φωτογραφιών

  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λωρίδας μικρογραφιών.

  Δεν διατίθεται για τις φωτογραφίες που ανήκουν σε συλλογές

  προβολής παρουσίασης.

  Κουμπί

  Διαιρεμένη προβολή

  Διαιρεί την περιοχή περιεχομένου σε δύο οθόνες για την προβολή

  π.χ. του εφέ πριν (στα αριστερά) και μετά (στα δεξιά) στην

  τροποποίηση που έχει πραγματοποιηθεί.

  Ένα δεύτερο κλικ κλείνει τη λειτουργία διαιρεμένης οθόνης.

  Κουμπί

  Προσαρμογή στην

  οθόνη

  Προσαρμογή του εμφανιζόμενου στοιχείου στην περιοχή

  περιεχομένου. Η αναλογία εικόνας διατηρείται.

  Κουμπί

  Πλήρης οθόνη

  Εμφάνιση στοιχείου στην προβολή πλήρους οθόνης. Το διπλό κλικ

  σε μια φωτογραφία στην περιοχή περιεχομένου εκκινεί επίσης την

  προβολή πλήρους οθόνης.

  Αναπτυσσόμενο

  μενού με ρυθμιστικό

  Μεγέθυνση

  Σμίκρυνση και μεγέθυνση της προβολής περιεχομένου.

  Οι παρακάτω επιλογές ρυθμίσεων είναι διαθέσιμες στην κάτω γραμμή εργασιών:

  Κουμπί

  Αυτόματη βελτίωση

  Αυτόματη βελτίωση της ποιότητας βάσει των όρων αναφοράς.

  Η ίδια λειτουργία είναι διαθέσιμη μέσω του κουμπιού Αυτόματη

  βελτίωση στην καρτέλα Βελτίωση στο παράθυρο Τροποποίηση.

 • 2

  Dell Mobile Sync 38

  Κουμπί

  Αφαίρεση κόκκινων

  ματιών

  Άνοιγμα του παραθύρου Αφαίρεση κόκκινων ματιών. Ο δείκτης του

  ποντικιού αλλάζει σε σταυρό.

  Απλώς κρατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού πατημένο για να

  ορίσετε ένα τετράγωνο γύρω από την περιοχή που επηρεάζεται στη

  φωτογραφία σας. Απελευθερώστε το κουμπί του ποντικιού για την

  εφαρμογή του εφέ. Τα κόκκινα μάτια αφαιρούνται αυτόματα.

  Κουμπί

  Μετάβαση στο

  προηγούμενο/Μετάβ

  αση στο επόμενο

  κομμάτι

  Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο στοιχείο.

  Σε αντίθεση με τη λωρίδα μικρογραφιών που εμφανίζει μόνο τις

  φωτογραφίες μιας επιλογής ή μιας ομάδας, μπορείτε να

  χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά μετάβασης για να εμφανίσετε τα

  στοιχεία των προηγούμενων/επόμενων στοιβών.

  Κουμπί

  Αναπαραγωγή

  Εκκίνηση αναπαραγωγής μιας άμεσης προβολής παρουσίασης. Η

  άμεση προβολή παρουσίασης παρουσιάζεται με τις προεπιλεγμένες

  μεταβάσεις και την προεπιλεγμένη μουσική παρασκηνίου. Για την

  αποφυγή διενέξεων αναστέλλεται η τυχόν συνεχόμενη μουσική

  παρασκηνίου και αναπαράγεται η μουσική της άμεσης προβολής

  παρουσίασης. Οι προβολές παρουσίασης αναπαράγονται σε

  προβολή πλήρους οθόνης.

  Η άμεση προβολή παρουσίασης αναπαράγει όλες τις φωτογραφίες

  στην επιλεγμένη οθόνη αναζήτησης άλμπουμ ή φωτογραφίας.

  Μπορείτε να προεπιλέξετε τις φωτογραφίες και τις ταινίες που θέλετε

  να αναπαράγετε στην άμεση προβολή παρουσίασης. Ενεργοποιήστε

  το πλαίσιο ελέγχου που εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία για

  να επιλέξετε το στοιχείο.

  Δεν διατίθεται για τις φωτογραφίες που ανήκουν σε συλλογές

 • 2

  Dell Mobile Sync 39

  προβολής παρουσίασης.

  Κουμπί

  Τροποποίηση

  Άνοιγμα του παραθύρου Τροποποίηση στο οποίο μπορείτε να

  επιλέξετε διάφορα εφέ, προσαρμογές και βελτιώσεις που υπάρχουν

  στις τρεις αντίστοιχες καρτέλες.

  Κουμπί

  Περικοπή

  Άνοιγμα του παραθύρου Περικοπή στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε

  ανάμεσα σε διάφορα πρότυπα που ορίζουν την αναλογία εικόνας

  ενός πλαισίου περικοπής. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε χειροκίνητα

  το μέγεθος του στοιχείου.

  Για τη χειροκίνητη περικοπή, μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού από

  το παράθυρο Περικοπή στην περιοχή περιεχομένου. Αλλάζει σε

  εργαλείο περικοπής. Κάντε κλικ, κρατήστε και μετακινήστε το

  εργαλείο περικοπής για να δείτε απευθείας το τμήμα της

  φωτογραφίας που θα περικοπεί. Το πλάτος, το ύψος και η θέση της

  περιοχής που περικόπηκε μπορεί να ρυθμιστεί αφού αφήσετε τ�