ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ...

of 15 /15
ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Embed Size (px)

Transcript of ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ...

Page 1: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Page 2: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί. Τα απορρίμματα διακρίνονται σε στερεά απόβλητα και υγρά απόβλητα (ή λύματα).

Απορρίμματα

Τι είναι τα απορρίμματα;

Διακρίνονται σε : Στερεά Υγρά

Page 3: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Είδη Απορριμμάτων

Συγκεκριμένα τα στερεά διακρίνονται σε :

Οικιακά

Ιατρικά

Εργοστασιακά

Πυρηνικά

Page 4: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Από τα πιο επικίνδυνα απόβλητα είναι τα πυρηνικά

Πυρηνικά απόβλητα ονομάζονται τα άχρηστα προϊόντα πυρηνικών

αντιδράσεων που προκαλεί ο άνθρωπος.

Συνήθως τα πυρηνικά απόβλητα είναι προϊόντα της πυρηνικής σχάσης του

ασταθούς ισότοπου του ουρανίου 235 (ουράνιο με μαζικό αριθμό 235)

μιας πυρηνικής αντίδρασης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή

ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτά τα προϊόντα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τους ζωντανούς

οργανισμούς λόγω της ραδιενέργειας, δε μπορούν να καταστραφούν

σχεδόν καθόλου εύκολα και δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής ικανοποιητική

λύση καθώς η φύση χρειάζεται έως και πολλές χιλιάδες χρόνια για να τα

αφομοιώσει λόγω του μεγάλου χρόνου ημιζωής. Το πιο επικίνδυνο

παράγωγο είναι το πλουτώνιο το οποίο εκτός της μεγάλης

ραδιενέργειας που εκπέμπει είναι τοξικό.

Page 5: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Η απόρριψή τους γίνεται συνήθως σε προσωρινά μέρη φύλαξης, ενώ μόνιμες

λύσεις θεωρούνται η ταφή τους σε έρημους και υπόγειους χώρους, σε

ακατοίκητες περιοχές. Ωστόσο, η ραδιενέργεια που παράγουν

καταστρέφει πολλές μορφές ζωής, ενώ μπορεί να ρυπαίνει υπόγεια νερά

τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί, με καταστροφικές συνέπειες για το τοπικό

οικοσύστημα και τον ντόπιο πληθυσμό.

Page 6: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Ιατρικά απόβλητα

Ιατρικά απόβλητα χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που παράγονται από ιατρικές

μονάδες κατά τη διάγνωση, επεξεργασία, θεραπεία και την ανοσοποίηση

ανθρώπων, ζώων, καθώς επίσης και κατά τις ερευνητικές δραστηριότητες

για την παραγωγή ή δοκιμή φαρμάκων και κατηγοριοποιούνται συνοπτικά

ως εξής:

• Ιατρικά απόβλητα αστικού χαρακτήρα (ΙΑ-ΑΧ)

• Επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (ΕΙΑ) :

o Μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΜΧ)

o Ταυτόχρονα μολυσματικού και τοξικού χαρακτήρα(ΕΙΑ-ΜΤΧ)

o Αμιγώς τοξικού χαρακτήρα (ΕΙΑ-ΤΧ)

Page 7: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΕΙΔΗ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ:

•ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

•ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

•ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

•ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΙΔΗ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: • ΚΑΥΣΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

•ΡΙΨΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

Page 8: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

• Μείωση –Πρόληψη

• Επαναχρησιμοποίηση

• Ανακύκλωση

• Θερμική επεξεργασία –καύση –αποτέφρωση –πυρόλυση –αεριοποίηση

• Υγειονομική ταφή απορριμμάτων και υπολειμμάτων

Aξιολόγηση και ιεράρχηση των

μεθόδων διαχείρισης των ΑΣΑ

Page 9: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία με την οποία επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή ολικά οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και το οποίο στην μορφή που είναι δεν αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην διαδικασία αυτή συνήθως τα απορρίμματα μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά. Μέρος της διαδικασίας της ανακύκλωσης είναι και η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά ολοκληρώνει την διαδικασία της ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο. Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων σε τέτοια μορφή ώστε να είναι λιγότερο βλαβερά σε αντίθεση με την κατευθείαν εναπόθεσή τους π.χ. στην θάλασσα.

ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΗ

Page 10: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των

αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή

"recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές,

συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των

βιομηχανιών. Περιλαμβάνουν το γυαλί,το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα

μέταλλα όπως οχαλκός και οσίδηρος,την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά

προϊόντα και τα πλαστικά.Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει

να ανακυκλώνονται,όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε χώρους ταφής

απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία

μας

Ανακυκλώσιμα υλικά

Page 11: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Το χαρτί είναι από τα καταλληλότερα υλικά για ανακύκλωση.

Μπορούμε να ανακυκλώσουμε:

• εφημερίδες, περιοδικά

• χαρτοπετσέτες χαρτοσακούλες

• τετράδια (χωρίς το πλαστικό εξώφυλλο τους)

• χαρτιά περιτυλίγματος, χαρτοκιβώτια

Ανακύκλωση Χαρτιού

Page 12: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

ΟΦΕΛΗ : Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση

ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα υλικά, αποκαλούμενα επίσης "recyclables" ή "recyclates", μπορούν να προέλθουν από πολλές πηγές, συμπεριλαμβανομένων των σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών και των βιομηχανιών.

Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η τοποθέτηση τους σε χώρους ταφής απορριμμάτων επιβαρύνει το περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία μας.

Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα, όπως τα υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης.

Το 2010 η Ελλάδα βρισκόταν στην τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανακύκλωση. Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν για τους πολίτες και τις εταιρίες κίνητρα να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης.

Page 13: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα οργανικά

υλικά σε μια πλούσια σκούρα ουσία. Αυτή η ουσία λέγεται κομπόστ ή

χούμους ή εδαφοβελτιωτικό.

Η κομποστοποίηση είναι ένας πολύ άμεσος και σημαντικός τρόπος πρόληψης

και ανακύκλωσης. Έχει υπολογιστεί ότι το 35% των οικιακών απορριμμάτων

μπορούν να κομποστοποιηθούν. Η Ελληνική πολιτεία έχει μεριμνήσει για

την εκπόνηση μελέτης που αφόρα οδηγό εφαρμογής προγραμμάτων

Διαλογή στη Πηγή & συστημάτων διαχείρισης των βιοαποβλήτων.

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗ

Page 14: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Πολλά από τα οργανικά απορρίμματα ενός νοικοκυριού μπορούν να

ανακυκλωθούν με την βοήθεια της κομποστοποίησης.

Κομποστοποίηση ή λιπασματοποίηση, η βιολογική, αερόβια, θερμόφιλη και ελεγχόμενη διεργασία μερικής αποσύνθεσης των οργανικών αποβλήτων που οδηγεί στη παραγωγή κομπόστ, δηλαδή ενός οργανικού εδαφοβελτιωτικού, ένα είδος λιπάσματος με άλλα λόγια, αλλά προερχόμενο από φυσικά συστατικά και όχι με χημική επεξεργασία.Για την κομποστοποίηση μπορώ να χρησιμοποιήσω τα παρακάτω υλικά:

• *Πεσμένα φύλλα

• *Κομμένα χόρτα

• *Φρούτα, φλούδες φρούτων

• *Λαχανικά, φλούδες λαχανικών

• *Χαρτοπετσέτες

• Χαρτί κουζίνας (όχι εφημερίδες)

• *Τσόφλια αυγών

• *Ξεραμένα λουλούδια

• *Στάχτη από τζάκι

Λιπασματοποίηση

Page 15: ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑlyk-nydriou.lef.sch.gr/autosch/joomla15/images/uploaddocs... · 2016-02-23 · τα οποία δεν είχαν εντοπιστεί,

Καθημερινά σε ολόκληρο τον κόσμο φτάνουν στη θάλασσα περίπου 8

εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων από προϊόντα που χρησιμοποιούνται

από τους ανθρώπους, δημιουργώντας σοβαρή απειλή για το

οικοσύστημα και την υγεία μας. Πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί

πέφτουν θύματα των αποβλήτων λόγω κατάποσης ή παγίδευσης, ενώ

ταυτόχρονα υφίστανται και τις επιπτώσεις της υποβάθμισης του

θαλάσσιου περιβάλλοντος που προκαλούνται από τη δράση της

τριβής απορριμάτων στον βυθό. Οι αρνητικές επιπτώσεις είναι

εξαιρετικά σημαντικές και για την παγκόσμια οικονομία: μείωση του

τουρισμού λόγω της υποβάθμισης των ακτών και των θαλασσών,

υλικές ζημιές για τα σκάφη, υψηλό κόστος για την αποκατάσταση της

ρύπανσης στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ