ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / FOLDING DOORS · 2019. 3. 4. · 12. 5 /door:...

Click here to load reader

 • date post

  06-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ / FOLDING DOORS · 2019. 3. 4. · 12. 5 /door:...

 • ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ /FOLDING DOORSΠόρτες θαλάμου / Cabin doors

 • ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ

  ● ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 (Οδηγός 100mm) .........................................................................12. 5 ● ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 (Οδηγός 80mm) ...........................................................................12. 6 ● ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ............................................................................12. 7 ● ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΜΟΝΤΕΛΟ “ΤΙΤΑΝ” ......................................................................12. 8 ● ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΜΕ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ...............................................12. 9 ● ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ .................................................................12. 10 ● ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ G3 ................................................................................12. 11 ● ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ .............................................................................12. 12 ● ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ - ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΥΛΛΟ .....................................................12. 13 ● ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ............................................................................12. 14 ● ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ...............................................................12. 15 ● ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ECC ..........................................12. 16 ● ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ .....................................................................................12. 17 ● ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ .......................................................................................................12. 18 ● ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ ...........................................................................................................................12. 19

  Παράγεται και σχεδιάζεται από την Klefer.Ιανουάριος 2015.

  Όλες οι διαστάσεις δίνονται σε χιλιοστά.Η Klefer διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στις προδιαγραφές των προιόντων αυτού του καταλόγου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • FOLDING CABIN DOORS

  ● FOLDING CABIN DOOR G3 (Sill 100mm) ...............................................................................................12. 5 ● FOLDING CABIN DOOR G3 (Sill 80mm) ................................................................................................12. 6 ● FOLDING CABIN DOOR G3 MODERNIZATION .......................................................................................12. 7 ● FOLDING CABIN DOOR G3 MODEL “TITAN” ..........................................................................................12. 8 ● FOLDING CABIN DOOR G3 WITH INVERTED MECHANISM .......................................................................12. 9 ● FOLDING CABIN DOOR G3 WITH MECHANISM UNDER ...........................................................................12. 10 ● DIFFERENT FINISHES FOR GLASS PANELS G3 .....................................................................................12. 11 ● FOLDING CABIN DOOR G3 ASYMMETRIC ...........................................................................................12. 12 ● FOLDING CABIN DOOR G3 ASYMMETRIC - GLASS PANELS ...................................................................12. 13 ● STANDARD FOLDING CABIN DOOR ..................................................................................................12. 14 ● STANDARD FLAT FOLDING CABIN DOOR ...........................................................................................12. 15 ● FOLDING CABIN DOOR ECC FLAT MODEL ...........................................................................................12. 16 ● DIFFERENT FINISHES FOR GLASS PANELS .......................................................................................12. 17 ● DIFFERENT POSSIBILITIES FOR OPERATOR HEIGHT ..........................................................................12. 18 ● LIST OF ICONS ............................................................................................................................12. 19

  Produced and designed by Klefer.January 2015.

  All dimensions are given in millimeters.Klefer reserves the right to make changes to the specification of the products whithin this catalogue without prior notice.

  INDEX

 • 12. 5

  ΠΟΡΤΑ/DOOR:

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 (Οδηγός 100mm)FOLDING CABIN DOOR G3 MODEL (Sill 100mm)

  ΚΑ / CO 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

  E 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

  ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) 50 52.4 54.7 57 59.3 61.6 64 66.3 68.6 71

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  DC

  = =

  100

  994

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΚΥ ΤΥ

  ΠΟΠΟ

  ΙΗΜΕ

  ΝΟ =

  2000

  (ΕΠΙ

  ΛΟΓΗ

  : 200

  0 - 22

  00) |

  CH S

  TAND

  ARD

  = 200

  0 (OP

  TIONA

  L: 20

  00 - 2

  200)

  243

  50

  ΚΥ +

  293 |

  CH

  + 293

  6

  ΚΥ | C

  H

  ΚΥ +

  100 |

  CH

  +100

  100

  6

  100

  ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | FLUSH SILL

  20

  10020

  5020

  6

  ΚΑ | CO

  ΕΙΣΟΔΟΣ | ENTRANCE = E

  2525

  ΚΑ | CO 125125

  ΚΥ- 1

  2 | C

  H - 1

  2

  0,25 Κ

  Α + 45

  0,25 C

  O + 4

  5

  0,25 ΚΑ + 450,25 CO + 45

 • 12. 6

  ΠΟΡΤΑ/DOOR: ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 (Οδηγός 80mm)FOLDING CABIN DOOR G3 MODEL (Sill 80mm)

  ΚΑ / CO 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

  E 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

  ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) 48 50.4 52.7 55 57.3 59.6 62 64.3 66.6 70

  = =

  80

  994

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΚΥ Τ

  ΥΠΟΠ

  ΟΙΗΜ

  ΕΝΟ

  = 20

  00 (Ε

  ΠΙΛΟ

  ΓΗ: 2

  000 -

  2200

  ) | C

  H ST

  ANDA

  RD =

  2000

  (OPT

  IONA

  L: 20

  00 -

  2200

  )24

  358

  ΚΥ +

  301 |

  CH

  + 30

  1

  6

  ΚΥ | C

  H

  ΚΥ +

  100 |

  CH

  +100

  100

  6

  80

  ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | FLUSH SILL

  20

  8020

  5020

  6

  ΚΑ | CO

  ΕΙΣΟΔΟΣ | ENTRANCE = E

  2525

  ΚΑ | CO 125125

  ΚΥ -

  12 | C

  H - 1

  2

  0,25 Κ

  Α +

  450,2

  5 CO

  + 45

  0,25 ΚΑ + 450,25 CO + 45

  Sill 80

  DC

 • 12. 7

  ΠΟΡΤΑ/DOOR: ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣFOLDING CABIN DOOR G3 MODERNIZATION

  = =

  100

  994

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΚΥ ΤΥ

  ΠΟΠΟ

  ΙΗΜΕ

  ΝΟ =

  2000

  (ΕΠΙ

  ΛΟΓΗ

  : 200

  0 - 22

  00) |

  CH S

  TAND

  ARD

  = 200

  0 (OP

  TIONA

  L: 20

  00 - 2

  200)

  478

  50

  ΚΥ +

  528 |

  CH

  + 528

  6

  ΚΥ | C

  H

  ΚΥ +

  100 |

  CH

  +100

  100

  6

  ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | FLUSH SILL

  20

  8020

  5020

  6

  ΚΑ | CO

  ΕΙΣΟΔΟΣ | ENTRANCE = E

  2525

  ΚΑ | CO 125125

  ΚΥ- 1

  2 | C

  H - 1

  2

  0,25 Κ

  Α + 45

  0,25 C

  O + 4

  5

  0,25 ΚΑ + 450,25 CO + 45

  25163

  ΚΑ / CO 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

  E 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

  ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) 52 54.4 56.7 59 61.3 63.6 66 68.3 70.6 73

  DC

 • 12. 8

  ΠΟΡΤΑ/DOOR: ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΕΠΙΛΟΓΗ:OPTIONAL:

  ΚΥ =

  2000

  | CH

  = 20

  00ΚΥ

  = 20

  00 | C

  H = 2

  000

  243

  50

  ΚΥ +

  293 |

  CH

  + 293

  6

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΜΟΝΤΕΛΟ "TITAN" (Οδηγός 100mm)FOLDING CABIN DOOR G3 MODEL "TITAN" (Sill 100mm)

  ΚΥ +

  100 |

  CH

  + 100

  100

  ΚΥ | C

  H

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΜΟΝΤΕΛΟ "TITAN" (Οδηγός 80mm)ΕΠΙΛΟΓΗ:FOLDING CABIN DOOR G3 MODEL "TITAN" (Sill 80mm)OPTIONAL:

  478

  50

  ΚΥ +

  528 |

  CH

  + 528

  ΚΥ | C

  H

  ΚΥ +

  100 |

  CH

  + 100

  6

  100

  ΚΥ -

  12 | C

  H - 1

  2ΚΥ

  -12 |

  CH

  - 12

  = =

  100

  = =

  100

  25180

  ΚΑ / CO 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350

  E 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

  ΒΑΡΟΣ/ WEIGHT (kg) SILL 100mm 74.3 76.6 79 81.3 83.6 86 88.3 90.6

  ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) SILL 80mm 76.3 78.6 81 83.3 85.6 88 90.3 92.6

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΜΟΝΤΕΛΟ “ΤΙΤΑΝ”FOLDING CABIN DOOR G3 MODEL “TITAN”

  DC

 • 12. 9

  ΠΟΡΤΑ/DOOR: ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΜΕ ΑΝΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟFOLDING CABIN DOOR G3 WITH INVERTED MECHANISM

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΚΥ ΤΥ

  ΠΟΠΟ

  ΙΗΜΕΝ

  Ο = 2

  000 (

  ΕΠΙΛΟ

  ΓΗ: 2

  000 -

  2200

  ) |

  CH ST

  ANDA

  RD =

  2000

  (OPT

  IONA

  L: 20

  00 - 2

  200)

  478

  50

  ΚΥ +

  528 |

  CH +

  528

  ΚΥ | C

  H

  100

  6ΚΥ

  - 12 |

  CH - 1

  2

  = =

  100

  ΚΥ+1

  00 | C

  H + 10

  0

  ΟΔΗΓΟΣ 100mm / SILL 100mm

  DC

  ΚΥ | C

  H

  100

  6ΚΥ

  - 12 |

  CH - 1

  2

  = =

  100

  ΚΥ+1

  00 | C

  H + 10

  0

  63 460

  ΟΔΗΓΟΣ 80mm / SILL 80mm

  ΚΥ | C

  H

  100

  6ΚΥ

  - 12 |

  CH - 1

  2

  = =

  100

  ΚΥ+1

  00 | C

  H + 10

  0

  80 460

  ΟΔΗΓΟΣ 80mm / SILL 80mm

  ΚΑ / CO 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

  E 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

  ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) 52 54.4 56.7 59 61.3 63.6 66 68.3 70.6 73

 • 12. 10

  ΠΟΡΤΑ/DOOR: ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  = =

  S

  994

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΚΥ Τ

  ΥΠΟΠ

  ΟΙΗΜ

  ΕΝΟ

  = 20

  00 (Ε

  ΠΙΛΟ

  ΓΗ :

  2000

  - 22

  00) |

  CH

  STAN

  DARD

  = 2

  000

  (OPT

  IONA

  L : 2

  000

  - 220

  0)

  X+18

  6

  ΚΥ |

  CHX+

  18

  6

  ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | FLUSH SILL

  245

  S20

  5020

  6

  ΚΑ | CO

  ΕΙΣΟΔΟΣ | ENTRANCE = E

  2525

  ΚΑ | CO 125125

  ΚΥ- 1

  2 | C

  H - 1

  2

  0,25

  ΚΑ

  + 45

  0,25

  CO

  + 45

  243

  74

  X/2

  Xmin = 80mm

  S

  750

  100

  82,5

  74

  X

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩFOLDING CABIN DOOR G3 WITH MECHANISM UNDER

  S = Sill (mm)

  80 80

  100 100

  DC

  ΚΑ / CO 500 - 950

  E 550 - 1000

 • 12. 11

  ΠΟΡΤΑ/DOOR: ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  Παράθυρο / Vision Panel Big Vision Φύλλο / Big Vision Panel

  Προφίλ Αλουμινίου / Aluminium Profile

  A

  550

  40

  ΚΥ - 9

  2 | C

  H - 9

  2

  E/4 - 58

  1174

  ΚΥ - 1

  10 | C

  H - 1

  10

  B

  E 650-750 800-900 950-1000

  A 66 100 125

  E 650 700-800 850-950 1000

  B 52.5 65 90 127

  1

  1

  3

  2

  2

  Καθαρό Υψος 2000-2200mm (Για μοντέλα σελ. 5, 7, 9).Καθαρό Υψος 2000mm (Για μοντέλο σελ. 6).

  Clear Height 2000-2200mm (For models pages 5, 7, 9).Clear Height 2000mm (For model page 6).

  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝ G3 DIFFERENT FINISHES FOR GLASS PANELS G3

  3Διαθέσιμο Καθαρό Υψος 2000mm και Ε: 550-1000mm.Available Clear Height 2000mm and E: 550-1000mm.

  Καθαρό Υψος 2000-2200mm (Για μοντέλα σελ. 5, 7, 9).Καθαρό Υψος 2000mm (Για μοντέλο σελ. 6).

  Clear Height 2000-2200mm (For models pages 5, 7, 9).Clear Height 2000mm (For model page 6).

 • 12. 12

  ΠΟΡΤΑ/DOOR: ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗFOLDING CABIN DOOR G3 ASYMMETRIC

  = =

  100

  994

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΚΥ ΤΥ

  ΠΟΠΟ

  ΙΗΜΕ

  ΝΟ =

  2000

  (ΕΠΙ

  ΛΟΓΗ

  : 200

  0 - 22

  00) |

  CH S

  TAND

  ARD

  = 200

  0 (OP

  TIONA

  L: 20

  00 - 2

  200)

  243

  50

  ΚΥ +

  293 |

  CH

  + 293

  6

  ΚΥ | C

  H

  ΚΥ +

  100 |

  CH

  +100

  100

  6

  100

  ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | FLUSH SILL

  20

  10020

  5020

  6

  ΚΑ | CO

  ΕΙΣΟΔΟΣ | ENTRANCE = E

  2525

  ΚΑ | CO 125125

  ΚΥ- 1

  2 | C

  H - 1

  2

  ΒΑ

  ΚΑ / CO 550 600 650 700 750 800 850 900 950

  E 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

  Α 170 170 170 170 170 170 195 220 245

  Β 195 220 245 270 295 320 320 320 320

  ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) 52.4 54.7 57 59.3 61.6 64 66.3 68.6 71

  DC

 • 12. 13

  ΠΟΡΤΑ/DOOR:

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΕΠΙΛΟΓΗ:OPTIONAL:

  ΚΥ =

  2000

  | CH

  = 200

  024

  350

  ΚΥ +

  293 |

  CH

  + 293

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 "ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ" (Παράθυρο)FOLDING CABIN DOOR G3 "ASYMMETRIC" (Vision panel)

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 "ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ" (Big vision)ΕΠΙΛΟΓΗ:FOLDING CABIN DOOR G3 "ASYMMETRIC" (Big vision)OPTIONAL:

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΚΥ =

  2000

  | CH

  = 200

  024

  350

  ΚΥ +

  293 |

  CH

  + 293

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ G3 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ - ΓΥΑΛΙΝΟ ΦΥΛΛΟ FOLDING CABIN DOOR G3 ASYMMETRIC - GLASS PANELS

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

 • 12. 14

  ΠΟΡΤΑ/DOOR:

  = =

  100

  1167

  2755

  0ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΚΥ Τ

  ΥΠΟΠ

  ΟΙΗΜ

  ΕΝΟ

  = 200

  0 (ΕΠ

  ΙΛΟΓ

  Η: 19

  00, 1

  950,

  2100

  ) | C

  H ST

  ANDA

  RD =

  2000

  (OPT

  IONA

  L: 19

  00, 1

  950,

  2100

  )19

  870

  ΚΥ +

  270 |

  CH

  + 27

  0

  100

  6

  ΚΥ | C

  H

  ΚΥ +

  78 | C

  H +7

  810

  0

  6

  100

  ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | FLUSH SILL

  21

  ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | RAISED SILL

  100

  621

  7520

  6

  ΚΑ | CO

  ΕΙΣΟΔΟΣ | ENTRANCE = E

  2525

  ΚΑ | CO 11511515821

  ΚΥ- 1

  2 | C

  H - 1

  2

  0,25 Κ

  Α +

  550,2

  5 CO

  + 55

  0,25 ΚΑ + 550,25 CO + 55

  DC

  ACII

  ACIII

  ΚΑ / CO 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150

  E 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

  ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) 35 39 41 43 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ STANDARD FOLDING CABIN DOOR

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

 • 12. 15

  ΠΟΡΤΑ/DOOR:

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΚΥ Τ

  ΥΠΟΠ

  ΟΙΗΜ

  ΕΝΟ

  = 20

  00 (Ε

  ΠΙΛΟ

  ΓΗ: 1

  900,

  1950

  , 210

  0) | C

  H ST

  ANDA

  RD =

  2000

  (OPT

  IONA

  L: 19

  00, 1

  950,

  2100

  )

  1167

  2755

  0

  213

  70

  6

  ΚΥ +

  93 | C

  H +

  9310

  0

  ΚΥ +

  316 |

  CH

  + 31

  6

  = =

  100

  100

  0,25 ΚΑ + 35

  0,25 CO + 35

  ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | FLUSH SILL

  21

  10021

  7520

  6

  ΚΑ | CO 115115

  ΚΑ | CO

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  2525

  100

  50

  1000

  ΚΥ | C

  H

  ΚΥ +

  3 | C

  H +

  3

  0,25 Κ

  Α + 3

  5

  0,25 C

  O + 3

  5

  6

  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥSTANDARD FLAT FOLDING CABIN DOOR

  ΚΑ / CO 500 550 600 650 700 750 800 850 900

  E 550 600 650 700 750 800 850 900 950

  ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) 35 39 41 43 46 48 50 52 54

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  DC

  ACII

  ACIII

 • 12. 16

  ΠΟΡΤΑ/DOOR:

  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΘΑΛΑΜΟΥ ECCFOLDING CABIN DOOR ECC FLAT MODEL

  7021

  3ΚΥ

  | CH

  ΚΥ +

  304 |

  CH

  + 304

  2155

  0

  100

  100

  100

  0,25 ΚΑ + 35

  0,25 CO + 35

  0,25 Κ

  Α + 35

  0,25 C

  O + 3

  5

  621

  100

  ΚΥ +

  93 | C

  H + 9

  3

  ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΟΔΗΓΟΣ | FLUSH SILL

  10021

  7520

  6

  ΚΑ | CO 115115

  ΚΑ | CO

  ΕΙΣΟΔΟΣ | ENTRANCE = E

  2525

  ΚΥ | C

  H

  ΚΥ +

  3 | C

  H + 3

  1172

  1005

  50

  6

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  ΚΑ / CO 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150

  E 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

  ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) 35 39 41 43 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

  DC

 • 12. 17

  ΠΟΡΤΑ/DOOR:

  Παράθυρο / Vision Panel Big Vision Φύλλο / Big Vision Panel

  Προφίλ Αλουμινίου / Aluminium Profile

  100

  550

  39,5

  ΚΥ -

  80 | C

  H - 8

  0

  E/4 - 58

  1172

  ΚΥ -

  183 |

  CH

  - 183

  *

  * Ανάλογα την είσοδο. Επικοινωνήστε με το Τεχνικό Τμήμα.Depending on entrance. Contact our technical department.

  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΦΥΛΛΩΝDIFFERENT FINISHES FOR GLASS PANELS

  Διαθέσιμα μοντέλα:Available models:

  1 Τυπ. επίπεδο μοντέλο / Standar Flat model. Τυποποιημένο μοντέλο / Standard model. Επίπεδο μοντέλο ECC / Flat ECC model.

  2 Τυπ. επίπεδο μοντέλο / Standar Flat model. Τυποποιημένο μοντέλο / Standard model. Επίπεδο μοντέλο ECC / Flat ECC model.

  3 Τυπ. επίπεδο μοντέλο / Standar Flat model. Επίπεδο μοντέλο ECC / Flat ECC model.

  1 2

  3

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

 • 12. 18

  ΠΟΡΤΑ/DOOR:

  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥDIFFERENT POSSIBILITIES FOR OPERATOR HEIGHT

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E

  ΕΠΙΛΟΓΗ:OPTIONAL:

  40

  100

  ΚΥ (Τ

  ΥΠΟΠ

  ΟΙΗΜ

  ΕΝΟ

  = 200

  0) | C

  H (S

  TAND

  ARD

  = 200

  0)ΚΥ

  (ΤΥΠ

  ΟΠΟΙ

  ΗΜΕΝ

  Ο = 2

  000)

  | CH

  (STA

  NDAR

  D = 2

  000)

  435

  70

  185

  150

  8020

  ΚΥ +

  505 |

  CH

  + 505

  6

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ "G"FOLDING CABIN OPERATOR MODEL "G"

  ΚΥ +

  78 | C

  H + 7

  810

  0

  ΚΥ | C

  H

  ΕΙΣΟΔΟΣ = E | ENTRANCE = E = =

  100

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ "O"ΕΠΙΛΟΓΗ:FOLDING CABIN OPERATOR MODEL "O"OPTIONAL:

  350

  70

  20

  ΚΥ +

  420 |

  CH

  + 420

  ΚΥ | C

  H

  ΚΥ +

  78 | C

  H + 7

  8

  6

  100

  100

  50

  ΚΥ -

  12 | C

  H - 1

  2ΚΥ

  -12 |

  CH

  - 12

  ΚΑ / CO 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150

  E 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200

  ΒΑΡΟΣ / WEIGHT (kg) 35 39 41 43 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

  ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗ / FOLDING

  DC

  ACII

  ACIII

 • 12. 19

  ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝLIST OF ICONS

  IPX3.

  IP54.

  Αντιεκρηκτικό.Explosion-proof.

  Πλακέτα C2T.C2T Circuit.

  Απεγκλωβισμός.Emergency power supply.

  DC Μοτέρ DC.DC motor.

  ACII

  Μονοφασικό μοτέρ AC.Monophase AC motor.

  Παράθυρο.Vision window panel.

  ACIII

  Τριφασικό μοτέρ AC.Triphase AC motor.

  E-30E-30 EN 81-58.

  E-60E-60 EN 81-58.

  EI-60EI-60 EN 81-58.

  EW-60EW-60 EN 81-58.

  E-120E-120 EN 81-58.

  EI-120EI-120 EN 81-58.

  Αντιβανδαλικό.Vandal resistant.

  Κλειδί στο φύλλο.Key in panel.

  Κομβιοδόχος.Push button hole.

  Επαφή χαμηλής απόληξης EN 81.21.EN 81.21 contact lock.

  Κρυφό πλαίσιο.Hidden frame.

  Χωρίς κάσωμα.Frameless.

  Κλειδαριά θαλάμου.Cabin lock.

  Φωτοκουρτίνα.Light barrier.

  MSS.

  Γυάλινο φύλλο.Full glass panel.

  Φύλλο με προφίλ αλουμινίου.Aluminium profile panel.

  Φύλλο Big Vision.Big vision panel.

  Επίπεδο φύλλο Big Vision.Flush big vision panel.

  E-60

  Φύλλο Big Vision E-60.Big vision panel E-60.

  EI-30

  Φύλλο Big Vision EI-30.Big vision panel EI-30.

  Οδηγός αλουμινίου.Aluminium sill.

  Ενισχυμένος οδηγός αλουμινίου.Reinforced aluminium sill.

  Οδηγός από χάλυβα/ανοξ. χάλυβα.Steel/Stainless still sill.

  Επίπεδος οδηγός.Flush sill.

  Κεκλιμένος οδηγός.Raised sill.

  Συμπαγής οδηγός χάλυβα/ανοξ. χάλυβα.Massive Steel/Stainless still sill

  Θερμενόμενος οδηγός.Heated sill.

  Επίπεδο ενίσχυσης 1.Reinforcement level 1.

  Επίπεδο ενίσχυσης 2.Reinforcement level 2.

  1

  2