Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνο 2020-21 (202101) 18 ... ·...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνο 2020-21 (202101) 18 ... ·...

 • Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2020-21 (202101) 18/1/21-16/4/21

  Block ΜΑΜ Θέμα Αρ. Ακρ Χαρ. Τίτλος Μαθήματος ΠΜ ΔΤΕΠΑΣ Ώρα Κτίριο Α.Θ. Όνομα Διδάσκοντα/ Επόπτη

  A ετος Δ +

  Γ΄Δ΄Ν10926 ΕΠΑ 105 1 Ιστορία της Εκπαίδευσης   6.00 Δ . . Π . . 1200-1330 ΧΩΔ01 40 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  A ετος Δ +

  Γ΄Δ΄ΝΕΠΑ 105 2 Ιστορία της Εκπαίδευσης   6.00 Δ . . Π . . 1500-1630 ΠΑΝ 40 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  Περιορ Β

  έτοςΕΠΑ 118 1 Ε Εκπαίδευση και Φύλο 6.00 Δ . . Π . . 1030-1200 ΠΑΝ 70 Χρίστου Μιράντα (Κ)

  Β΄έτος Ν ΕΠΑ 137 1 Η αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής 

  Τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο

    6.00 .Τ…Α 1030-1200 ΚΕΝΤΡ 70 Αγγελή Χαρούλα (Κ)

  Β΄έτος Ν ΕΠΑ 137 1Α Η αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής 

  Τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο

  0.00 . Τ.. 1200-1330 ΚΕΝΤΡ 35 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  Β΄έτος Ν ΕΠΑ 137 1Β Η αξιοποίηση της Εκπαιδευτικής 

  Τεχνολογίας στο Νηπιαγωγείο

  0.00 ….Α. 1200-1330 ΚΕΝΤΡ 35 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  Α έτος Ν 15056 ΕΠΑ 175 1 Οι ΦΕ στο Νηπιαγωγείο:ΠΖΟ   6.00 Δ . . Π . . 1330-1500 ΚΕΝΤΡ 70 Πέτρου Α. Στέλλα (Κ)

  ΕΠΑ 175 1Α Οι ΦΕ στο Νηπιαγωγείο:ΠΖΟ 0.00 Δ  1500-1630 ΚΕΝΤΡ 23 Πέτρου Α. Στέλλα (Κ)

  ΕΠΑ 175 1Β Οι ΦΕ στο Νηπιαγωγείο:ΠΖΟ 0.00 Δ  1630-1800 ΚΕΝΤΡ 24 Πέτρου Α. Στέλλα (Κ)

  ΕΠΑ 175 1Γ Οι ΦΕ στο Νηπιαγωγείο:ΠΖΟ 0.00 ... Π . . 1500-1630 ΚΕΝΤΡ 24 Πέτρου Α. Στέλλα (Κ)

  Α έτος Ν 10401 ΕΠΑ 202 1 Παιδαγωγική της Προσχολικής 

  Ηλικίας

    6.00 .Τ. . Α . . 1030-1200 ΠΑΝ 65 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Κ)

  Α έτος Δ 12055 ΕΠΑ 220 1 Θεωρία & Μεθοδολογία της Διδασ   6.00 . Τ . . Α . 1030-1159 ΧΩΔ02 60 Φιλίππου Σταυρούλα (Κ)

  Α έτος Δ 12056 ΕΠΑ 220 1Α Θεωρία & Μεθοδολογία της Διδασ   0.00 . . Τ . . . 1200-1330 ΧΩΔ02 30 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  Α έτος Δ 12057 ΕΠΑ 220 1Β Θεωρία & Μεθοδολογία της Διδασ   0.00 . . Τ . . . 1330-1500 ΧΩΔ02 30 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  Α έτος Ν 12058 ΕΠΑ 220 2 Θεωρία & Μεθοδολογία της Διδασ   6.00 . Τ . . Α . 0900-1029 ΧΩΔ02 65 Φιλίππου Σταυρούλα (Κ)

  Α έτος Ν 12059 ΕΠΑ 220 2Α Θεωρία & Μεθοδολογία της Διδασ   0.00 . . Α . . . 1200-1329 ΧΩΔ02 33 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  Α έτος Ν 12060 ΕΠΑ 220 2Β Θεωρία & Μεθοδολογία της Διδασ   0.00 . . Α . . . 1330-1459 ΧΩΔ02 32 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  Β έτος Δ 12189 ΕΠΑ 221 1 Αναπτυσόμενος Γραμματισμός   6.00 Δ . . Π . . 1330-1459 ΠΑΝ 70 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Κ)

  Β΄έτος Ν ΕΠΑ 223 1 Γραμματισμός στην Προσχολική 

  Εκπαίδευση

  6.00 . Τ . . Α . 1500-1630 ΚΕΝΤΡ 40 Νεοκλέους Θεώνη (Κ)

 • Β΄έτος Ν ΕΠΑ 223 2 Γραμματισμός στην Προσχολική 

  Εκπαίδευση

  6.00 . Τ . . Α . 1630-1800 ΚΕΝΤΡ 40 Νεοκλέους Θεώνη (Κ)

  Β έτος Δ 15057 ΕΠΑ 226 1 Δομή της Ελληνικής Γλώσσας   6.00 Δ . . Π . . 1630-1800 ΧΩΔ02 65 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Β έτος Δ 15058 ΕΠΑ 226 1Α Δομή της Ελληνικής Γλώσσας   0.00 . . Τ . . . 1330-1500 ΚΕΝΤΡ 30 Νεοκλέους Θεώνη (Κ)

  Β έτος Δ 15059 ΕΠΑ 226 1Β Δομή της Ελληνικής Γλώσσας   0.00 . . Α . . . 1330-1500 ΚΕΝΤΡ 30 Νεοκλέους Θεώνη (Κ)

  Β έτος Δ 12955 ΕΠΑ 229 1 Σχολική Εμπειρία στο Δημοτική 

  Σχολείο Ι

    6.00 . . Ε . . . 0830-1129 ΠΑΝ 30 Ολυμπίου Α. Γεώργιος (Κ)

  12190 ΕΠΑ 238 1 Σχεδιασμός και Τεχνολογία   6.00 . . Ε . . . 1630-1929 ΠΤΕΡ-Β 20 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Κ)

  13393 ΕΠΑ 238 2 Σχεδιασμός και Τεχνολογία   6.00 . Δ . . . . 1630-1929 ΠΤΕΡ-Β 20 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Κ)

  Β΄έτος Ν 10488 ΕΠΑ 239 1 Σχολική Εμπειρία στο Νηπιαγωγείο 

  ΙΙ

    6.00 Δ . . Π . . 1630-1759 ΠΑΝ 30 Μιχαηλίδη Μ. Άνθια (Κ)

  Γ΄έτος Ν ΕΠΑ 253 1 Παιχνίδι και Τέχνες 6.00 .Τ..Α. 1800-1930 ΠΑΝ 53 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (Κ)

  Α΄έτος Δ 10975 ΕΠΑ 286 1 Φυσικές Επ.στ Δημ Σχ:ΦΧΦΜ   6.00 Δ . . Π . . 1330-1500 ΠΑΝ 40 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  12895 ΕΠΑ 286 1Α Φυσικές Επ.στ Δημ Σχ:ΦΧΦΜ   0.00 . .Ε . . . 1330-1500 ΠΤΕΡ-Β 20 Πέτρου Α. Στέλλα (Κ)

  13171 ΕΠΑ 286 1Β Φυσικές Επ.στ Δημ Σχ:ΦΧΦΜ   0.00 . . . Ε . 1500-1630 ΠΤΕΡ-Β 20 Πέτρου Α. Στέλλα (Κ)

  Γ΄έτος Ν 13172 ΕΠΑ 312 1 Εκπαίδευση και Αναπηρία   6.00 Δ . . Π . . 1500-1630 ΠΤΕΡ 60 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  Γ΄έτος Δ 10795 ΕΠΑ 329 1 Σχολική Εμπειρία στο Δημοτικό 

  Σχολείο ΙΙ

    6.00 . . . . Α . 0830-1129 ΠΑΝ 35 Ολυμπίου Α. Γεώργιος (Κ)

  Β΄έτος Ν 10144 ΕΠΑ 332 1 Διδακτικ Μαθηματικών στο Νηπιαγ   6.00 . Τ . . Α . 0900-1029 ΚΕΝΤΡ 40 Ηλία Ιλιάδα (Κ)

  ΕΠΑ 332 2 Διδακτικ Μαθηματικών στο Νηπιαγ   6.00 . Τ . . Α . 1330-1500 ΚΕΝΤΡ 40 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  Β΄έτος Ν 10486 ΕΠΑ 332 12Α Διδακτικ Μαθηματικών στο Νηπιαγ   0.00 . . Ε . . . 1330-1459 ΠΤΕΡ-Β 26 Δημοσθένους Ελένη (Κ)

  Β΄έτος Ν 10487 ΕΠΑ 332 12Β Διδακτικ Μαθηματικών στο Νηπιαγ   0.00 . . Ε . . . 1500-1629 ΠΤΕΡ-Β 27 Δημοσθένους Ελένη (Κ)

  Β΄έτος Ν ΕΠΑ 332 12Γ Διδακτικ Μαθηματικών στο Νηπιαγ   0.00 . . Ε . . . 1630-1800 ΠΤΕΡ-Β 27 Δημοσθένους Ελένη (Κ)

  Β΄έτος Δ 10145 ΕΠΑ 336 1 Διδακτική των Φυσικών Επιστημ.   6.00 Δ . . Π . . 1030-1159 ΠΑΝ 70 Ζαχαρία Ζαχαρίας (Κ)

  Β΄έτος Δ ΕΠΑ 336 1Α Διδακτική των Φυσικών Επιστημ. 0.00 …Ε.. 1200-1330 ΠΤΕΡ-Β 23 Παπαευριπίδου Ν. Μάριος (Κ)

  Β΄έτος Δ ΕΠΑ 336 1Β Διδακτική των Φυσικών Επιστημ. 0.00 …Ε.. 1330-1500 ΠΤΕΡ-Β 23 Παπαευριπίδου Ν. Μάριος (Κ)

  Β΄έτος Δ ΕΠΑ 336 1Γ Διδακτική των Φυσικών Επιστημ. 0.00 …Ε.. 1500-1630 ΠΤΕΡ-Β 24 Παπαευριπίδου Ν. Μάριος (Κ)

  Γ΄έτος Ν 10561 ΕΠΑ 339 1 Σχολική Εμπειρία στο Νηπιαγωγείο 

  ΙΙ

    6.00 Δ . . Π . . 0900-1029 ΚΕΝΤΡ 30 Μιχαηλίδη Μ. Άνθια (Κ)

  Γ΄έτος Δ 13174 ΕΠΑ 341 1 Θεολογία & Διδακτική 

  των Θρησκευτικ

    6.00 Δ…Π 1500-1629 ΠΤΕΡ 50 Φωτίου Σταύρος (Κ)

  Β' 'ετος Δ 12891 ΕΠΑ 351 1 Εικαστική Αγωγή στ Δημ Σχολείο   6.00 . Τ . . Α . 1030-1200 ΠΤΕΡ-Β 25 Σάββα Άντρη (Κ)

 • Β' 'ετος Δ 15062 ΕΠΑ 351 2 Εικαστική Αγωγή στ Δημ Σχολείο   6.00 . Τ . . Α . 1200-1330 ΠΤΕΡ-Β 25 Σάββα Άντρη (Κ)

  Γ έτος Ν 13176 ΕΠΑ 368 1 Διδακτική Μουσικής στο 

  Νηπιαγωγειο

   6.00 . Τ . . Α . 1030-1200 ΚΟΔ02 25 Τηλεμάχου Νόπη (Κ)

  ΕΠΑ 368 1 Διδακτική Μουσικής στο 

  Νηπιαγωγειο

    6.00 . Τ . . Α . 1200-1330 ΚΟΔ03 25 Τηλεμάχου Νόπη (Κ)

  Β΄έτος Ν 10404 ΕΠΑ 377 1 Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο   6.00 Δ . . Π . . 0900-1029 ΧΩΔ02 30 Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα Κλέα (

  Κ)

  Δ . . Π . . 0900-1029 ΚΑΘΛ

  Β΄έτος Ν 12441 ΕΠΑ 377 2 Φυσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο   6.00 Δ . . Π . . 1030-1159 ΚΑΘΛ 30 Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα Κλέα (

  Κ)

  Δ . . Π . . 1030-1159 ΧΩΔ02

  Γ΄έτος Δ 12191 ΕΠΑ 390 1 Ιστορία και η Διδακτική της   6.00 Δ . . Π . . 1800-1929 ΧΩΔ01 60 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  11275 ΕΠΑ 401 1 Ε Εκπ Ιδεοδ & η Φιλ τους Θεμελίωσ   6.00 . Τ . . Α . 1630-1759 ΚΕΝΤΡ 60 Παπαστεφάνου Μαριάννα (Κ)

  Περιορ Β

  έτοςΕΠΑ  412 1 Οργάνωση και Διοίκηση της 

  Εκπαίδευσης

  6.00 Δ…Π 1030-1200 ΚΕΝΤΡ 50 Ηλιοφώτου Μαρία (Κ)

  Γ΄Δ΄έτοςΔ 15063 ΕΠΑ 424 1 Πολυτροπικότητα και 

  Πολυγραμματισμοί     

    6.00 . Τ . . Α . 1500-1630 ΧΩΔ02 30 Κοντοβούρκη Σταυρούλα (Κ)

  Δ΄ έτος Δ 10040 ΕΠΑ 429 1 Σχολική Εμπειρία στο Δημοτικό 

  Σχολείο ΙΙΙ

   20.00 Δ Τ Ε Π Α. 0730-1329 ΧΩΔ02 30 Ολυμπίου Α. Γεώργιος (Κ)

  Δ΄έτος Ν 10405 ΕΠΑ 439 1 Σχολική Εμπειρία στο Νηπιαγωγείο 

  ΙΙΙ

   20.00 Δ Τ Ε Π Α. 0730-1329 ΧΩΔ02 30 Μιχαηλίδη Μ. Άνθια (Κ)

  Γ΄Δ΄έτοςΔ ΕΠΑ 444 1 Θεωρία και Πρακτική της Μουσικής 6.00 . Τ . . Α . 1330-1459 ΚΟΔ02 30 Τηλεμάχου Νόπη (Κ)

  Γ΄Δ΄έτοςΔ ΕΠΑ 453 1 Εικαστική Αγωγή και Εκπαίδευση 6.00 . Τ . . Α . 1330-1459 ΠΤΕΡ-Β 28 Σάββα Άντρη (Κ)

  Γ΄Δ΄έτοςΔ ΕΠΑ 457 1 Μεθοδολογία της Φυσικής Αγωγής 6.00 . Τ . . Α . 1330-1459 ΧΩΔ02 30 Τσαγγαρίδου Νίκη (Κ)

  Γ΄Δ΄έτοςΔ ΕΠΑ 466 1 Μαθησιακές Δυσκολίες 6.00 . Τ . . Α . 1330-1459 ΠΤΕΡ 30 Συμεωνίδου Σιμώνη

  ΕΠΑ 468 1 Ειδικές Ανάγκες στο Γενικό Σχολείο 6.00 . Τ . . Α . 1630-1800 ΠΤΕΡ 30 Φτιάκα Ελένη

  Γ΄Δ΄έτοςΔ ΕΠΑ 473 1 Διδακτική των Αριθμών και της 

  ΄Αλγεβρας στο Δημοτικό Σχολείο

    6.00 Δ . . Π . . 1330-1500 ΠΤΕΡ-Β 30 Δημοσθένους Ελένη (Κ)

  Περιορ Β

  έτος12690 ΕΠΑ 481 1 Ε Χριστιαν Ηθική & Σύγχρ Κόσμος   6.00 . Δ . .Π. 1630-1800 ΠΤΕΡ 60 Φωτίου Σταύρος (Κ)

  Γ΄έτος Ν 12063 ΕΠΑ 487 1 Διδακτική Φυσικής Αγωγής στο 

  Νηπιαγωγειο

   6.00 Δ . . Π . . 1200-1329 ΚΑΘΛ 25 Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα Κλέα (

  Κ)

  Δ . . Π . . 1200-1329 ΧΩΔ01

 • Γ΄Δ΄έτοςΔ 10632 ΕΠΑ 488 1 Σύγχρ Εκπαιδ Διαστάσ τ Βιολογ   6.00 Δ . . Π . . 1330-1500 ΠΤΕΡ-Β 25 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  10096 ΕΠΑ 490 1 Διπλωματικ Εργασία Ι   6.00 . . Ε . . . 0800-0859 50 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10041 ΕΠΑ 491 1 Διπλωματική ΙΙ   6.00 Δ . . . . . 0700-0729 50 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  15066 ΕΠΑ 524 1 Θεωρίες Κειμένου-Πολυγραμματισ  12.00 . Τ . . . . 1800-2059 ΧΩΔ02 30 Κοντοβούρκη Σταυρούλα (Κ)

  15067 ΕΠΑ 529 1 Μονόγλ,Δίγλωσ,Πολύγλ Εκπαίδευσ  12.00 Δ . . . . . 1800-2059 ΧΩΔ01 30 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  12893 ΕΠΑ 546 1 Διαφοροποίηση στην Ενιαία Τάξη  12.00 . . . .Ε . 1800-2059 ΠΤΕΡ 30 Συμεωνίδου Σιμώνη (Κ)

  ΕΠΑ 565 1 Σημειωτική Προσέγγιση της 

  Μάθησης των Μαθηματικών στη 

  Νηπιοσχολική Ηλικία

  12.00 …Ε… 1800-2100 ΠΑΝ 30 Ηλία Ιλιάδα (Κ)

  12894 ΕΠΑ 571 1 Μοντέλ Διδασκ&Αναλυτ Προγραμμ  12.00 . Τ . . . . 1800-2059 ΧΩΔ02 30 Τσαγγαρίδου Νίκη (Κ)

  13178 ΕΠΑ 598 1 Μεταποικιακή Θεωρία & Αναλυτικ  12.00 . . . Π . . 1800-2059 ΧΩΔ01 30 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  10227 ΕΠΑ 600 1 Συνέχεια Διατριβής Μάστερ   1.00 . Τ . . . . 0730-0759 30 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  ΕΠΑ 617 1 Διοίκηση στην Εκπαίδευση και 

  Διαχείριση Αλλαγής

  12.00 …Δ… 1800-2100 ΚΕΝΤΡ 30 Ηλιοφώτου Μαρία (Κ)

  13179 ΕΠΑ 623 1 Παρακολ & Αξιολ Διδασκ&Προσωπ  12.00 . Τ . . . . . 1800-2059 ΧΩΔ01 30 Χαραλάμπους Χαράλαμπος (Κ)

  15072 ΕΠΑ 637 1 Θεωρ &Πολιτική τ Διαπολιτ Εκπα  12.00 . Τ . . . . 1800-2059 ΧΩΔ02 30 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  10869 ΕΠΑ 639 1 Ενιαία Εκπ τ Νέο Πρόσ Ειδ Εκπ  12.00 . .Τ.. . . 1800-2059 ΠΤΕΡ 30 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  ΕΠΑ 641 1 Φύλο και Εκπαίδευση 12.00 ..Α.. 1800-2100 ΚΕΝΤΡ 30 Χρίστου Μιράντα (Κ)

  ΕΠΑ 643 1 Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών 

  στην Ανάπτυξη Προγραμμάτων

  12.00 …Α 1800-2100 ΠΤΕΡ 30 Αγγελή Χαρούλα (Κ)

  10633 ΕΠΑ 646 1 Παγκοσμιοπ, Κοσμοπολ & Εκπαίδ  12.00 . Τ . . . . 1800-2059 ΚΕΝΤΡ 30 Παπαστεφάνου Μαριάννα (Κ)

  ΕΠΑ 645 1 Εκπαιδευτική Πολιτική 12.00 Δ . . . . . 1800-2059 ΚΕΝΤΡ 30 Αντωνίου Παναγιώτης (Κ)

  ΕΠΑ 652 1 Εποικοδομητισμός και Μάθηση με 

  Διερώτηση

  12.00 …Π…. 1800-2100 ΠΤΕΡ-Β 30 Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

  ΕΠΑ 654 1 Ιστορία της Εκπαίδευσης 12.00 …Π…. 1800-2100 ΠΑΝ 30 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  EΠΑ 656 1 Διδασκαλία και Μάθηση στην 

  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την 

  Εκπαίδευση για την Αειφορεία

  12.00 Δ . . . . . 1800-2059 ΠΤΕΡ-Β 30 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  ΕΠΑ 671 1 Ανάλυση της Μάθησης των 

  Μαθηματικών από Γνωστική Σκοπιά

  12.00 …Ε… 1800-2100 ΠΤΕΡ-Β 30 Πιττάλης Μάριος (Κ)

  ΕΠΑ 676 1 Σύγχρονη Τεχνολογία στη 

  Διδασκαλία των Μαθηματικών

   12.00 Δ . . . . . 1800-2059 ΠΤΕΡ-Β 30 Χρίστου Κωνσταντίνος (Κ)

 • ΕΠΑ 682 1 Ποιοτική ΄Ερευνα στην Εκπαίδευση 12.00 …Ε… 1800-2100 ΠΑΝ 30 Αντωνίου Παναγιώτης (Κ)

  ΕΠΑ 682 1Α Ποιοτική ΄Ερευνα στην Εκπαίδευση 0.00 …Ε… 1630-1800 ΠΑΝ 30 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

  15076 ΕΠΑ 683 1 Εκπ Στατιστ με Εφαρμ Στατ Πακέ  12.00 . . Ε . . . 1800-2059 Παν 25 Χαραλάμπους Χαράλαμπος (Κ)

  15077 ΕΠΑ 683 1Α Εκπ Στατιστ με Εφαρμ Στατ Πακέ   0.00 . . Ε . . . 1630-1759 Παν 25 ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ (1) (Κ)

  ΕΠΑ 684 1 Σεμινάριο Μάθηση στις Φυσικές 

  Επιστήμες και στο Περιβάλλον

  6.00 …Α… 1100-1200 ΠΤΕΡ_Β 30 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  10583 ΕΠΑ 689 Α Εξατομικευμένη Μελέτη  12.00 . . . . Α . 0800-0859 20 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12140 ΕΠΑ 689 Γ Εξατομικευμένη Μελέτη  12.00 . . . . Α . 1000-1159 20 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  10089 ΕΠΑ 689 Δ Εξατομικευμένη Μελέτη  12.00 . . . . Α . 0800-0859 20 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10090 ΕΠΑ 689 Ε Εξατομικευμένη Μελέτη  12.00 Δ . . . . . 0800-0829 20 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10044 ΕΠΑ 689 Μ Εξατομικευμένη Μελέτη  12.00 Δ . . . . . 0900-0959 20 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  12956 ΕΠΑ 689 Ν Εξατομικευμένη Μελέτη  12.00 . . Ε . . . 0700-0729 20 Συμεωνίδου Σιμώνη (Κ)

  Φτιάκα Ελένη

  10088 ΕΠΑ 689 Φ Εξατομικευμένη Μελέτη  12.00 . . . . Α . 0800-0859 20 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

  10593 ΕΠΑ 700 Α Συγγραφικό Στάδιο VI   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  13014 ΕΠΑ 700 Γ Συγγραφικό Στάδιο VI   0.00 . . Ε . . . 0800-0829 1 Κοντοβούρκη Σταυρούλα (Κ)

  Ιωαννίδου Έλενα

  10511 ΕΠΑ 700 Δ Συγγραφικό Στάδιο VI   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10594 ΕΠΑ 700 Ε Συγγραφικό Στάδιο VI   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10595 ΕΠΑ 700 Μ Συγγραφικό Στάδιο VI   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  15595 ΕΠΑ 700 Ν Συγγραφικό Στάδιο VI   0.00 . Τ . . . . 0700-0729 20 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

 • 10596 ΕΠΑ 700 Φ Συγγραφικό Στάδιο VI   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

  10597 ΕΠΑ 701 Α Συγγραφικό Σταδ VII Διδακτορικ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  14476 ΕΠΑ 701 Γ Συγγραφικό Σταδ VII Διδακτορικ   0.00 Δ . . . . . 0700-0729 5 Κοντοβούρκη Σταυρούλα (Κ)

  Ιωαννίδου Έλενα

  10598 ΕΠΑ 701 Δ Συγγραφικό Σταδ VII Διδακτορικ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10601 ΕΠΑ 701 Ε Συγγραφικό Σταδ VII Διδακτορικ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10599 ΕΠΑ 701 Μ Συγγραφικό Σταδ VII Διδακτορικ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  15596 ΕΠΑ 701 Ν Συγγραφικό Σταδ VII Διδακτορικ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  10600 ΕΠΑ 701 Φ Συγγραφικό Σταδ VII Διδακτορικ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

  10602 ΕΠΑ 702 Α Συγγραφικό Στάδιο VIII   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  15597 ΕΠΑ 702 Γ Συγγραφικό Στάδιο VIII   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  10603 ΕΠΑ 702 Δ Συγγραφικό Στάδιο VIII   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10604 ΕΠΑ 702 Ε Συγγραφικό Στάδιο VIII   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10605 ΕΠΑ 702 Μ Συγγραφικό Στάδιο VIII   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  15598 ΕΠΑ 702 Ν Συγγραφικό Στάδιο VIII   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  10606 ΕΠΑ 702 Φ Συγγραφικό Στάδιο VIII   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

  10607 ΕΠΑ 703 Α Συγγραφ Στάδιο ΙΧ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

 • Φιλίππου Σταυρούλα

  15692 ΕΠΑ 703 Γ Συγγραφ Στάδιο ΙΧ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 1

  10608 ΕΠΑ 703 Δ Συγγραφ Στάδιο ΙΧ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10609 ΕΠΑ 703 Ε Συγγραφ Στάδιο ΙΧ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10610 ΕΠΑ 703 Μ Συγγραφ Στάδιο ΙΧ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  10611 ΕΠΑ 703 Φ Συγγραφ Στάδιο ΙΧ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

  10612 ΕΠΑ 704 Α Συγγραφικό Στάδιο Χ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  10613 ΕΠΑ 704 Δ Συγγραφικό Στάδιο Χ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10614 ΕΠΑ 704 Ε Συγγραφικό Στάδιο Χ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10615 ΕΠΑ 704 Μ Συγγραφικό Στάδιο Χ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  10616 ΕΠΑ 704 Φ Συγγραφικό Στάδιο Χ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

  10796 ΕΠΑ 705 Α Συγγραφικό Στάδιο ΧΙ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  10619 ΕΠΑ 705 Δ Συγγραφικό Στάδιο ΧΙ   0.00 . . Ε . . . 0800-0829 20 Κυριακίδης Λεωνίδας (Κ)

  Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10797 ΕΠΑ 705 Ε Συγγραφικό Στάδιο ΧΙ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10798 ΕΠΑ 705 Μ Συγγραφικό Στάδιο ΧΙ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  10799 ΕΠΑ 705 Φ Συγγραφικό Στάδιο ΧΙ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 20 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

  13021 ΕΠΑ 706 Δ Συγγαφικό Στάδιο ΧΙΙ   0.00 . . . . Α . 0700-0729 1 Κυριακίδης Λεωνίδας (Κ)

 • Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  13006 ΕΠΑ 706 Φ Συγγαφικό Στάδιο ΧΙΙ   0.00 Δ . . . . . 0700-0729 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  14535 ΕΠΑ 707 Δ Συγγραφικό Στάδιο ΧΙΙΙ   0.00 . . . . Α . 0800-0829 1 Κυριακίδης Λεωνίδας (Κ)

  15599 ΕΠΑ 708 Δ Συγγραφικό Στάδιο XIV   0.00 . . . Π . . 0700-0729 20 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10579 ΕΠΑ 730 1 Σεμ Ανάπτ Προγραμ & Διδασκ Ι   4.00 Δ . . . . . 1500-1759 60 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  10451 ΕΠΑ 731 1 Σεμιν Εκπαιδευτ Διοίκησης Ι   4.00 . Τ . . . . 1500-1759 60 Κυριακίδης Λεωνίδας (Κ)

  10452 ΕΠΑ 732 1 Σεμ Μαθηματικής Παιδείας Ι   4.00 . Τ . . . . 1500-1759 60 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  10940 ΕΠΑ 734 ΕΤ Σεμ Επιστημών της Αγωγής Ι   4.00 Δ . . . . . 1500-1759 60 Αγγελή Χαρούλα (Κ)

  10941 ΕΠΑ 734 ΝΑ Σεμ Επιστημών της Αγωγής Ι   4.00 . . . . Α . 1500-1759 60 Ηλία Ιλιάδα (Κ)

  15261 ΕΠΑ 734 ΦΑ Σεμ Επιστημών της Αγωγής Ι   4.00 Δ . . . . . 1500-1759 60 Τσαγγαρίδου Νίκη (Κ)

  10453 ΕΠΑ 735 1 Σεμ Πολιτισμ Διαστάσ της Εκπ Ι   4.00 . . Ε . . . 1500-1759 60 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  10580 ΕΠΑ 737 1 Σεμ Διαστάσ της Ενιαίας Εκπ Ι   4.00 Δ . . . . . 1500-1759 20 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  12957 ΕΠΑ 738 1 Σεμινάρ Διδακτικής τ Γλώσσας Ι   4.00 . Τ . . . . 1500-1759 20 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  10447 ΕΠΑ 740 1 Σεμιν Ανάπτ Προγρ & Διδασκ ΙΙ   4.00 . . Ε . . . 0600-0629 60 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  10370 ΕΠΑ 741 1 Σεμιν Εκπαιδευτ Διοίκησ ΙΙ   4.00 Δ . . . . . 1500-1759 60 Χαραλάμπους Χαράλαμπος (Κ)

  10371 ΕΠΑ 742 1 Σεμ Μαθηματικής Παιδείας ΙΙ   4.00 Δ . . . . . 1500-1759 60 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  10942 ΕΠΑ 744 ΕΤ Σεμιν Επιστημών της Αγωγής ΙΙ   4.00 . Τ . . . . 1500-1759 60 Αγγελή Χαρούλα (Κ)

  10943 ΕΠΑ 744 ΝΑ Σεμιν Επιστημών της Αγωγής ΙΙ   4.00 . . . Π . . 1500-1759 60 Λοΐζου Ελένη (Κ)

  14472 ΕΠΑ 744 ΦΑ Σεμιν Επιστημών της Αγωγής ΙΙ   4.00 . Τ . . . . 0700-0959 60 Τσαγγαρίδου Νίκη (Κ)

  10454 ΕΠΑ 745 1 Σεμιν Πολιτ Διαστ της Εκπαιδ   4.00 . . . Π . . 1500-1759 60 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  10581 ΕΠΑ 747 1 Σεμ Διαστάσ της Ενιαίας Εκπ ΙΙ   4.00 Δ . . . . . 1500-1759 20 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  12958 ΕΠΑ 748 1 Σεμιν Διδακτικής τ Γλώσσας ΙΙ   4.00 Δ . . . . . 1500-1759 20 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  13975 ΕΠΑ 750 1 Εξέταση Πρότασης Διδ Διατριβής   0.00 . . Ε . . . 1001-1029 15 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

 • 10448 ΕΠΑ 760 1 Σεμιν Ανάπτ Προγρ&Διδασκ ΙΙΙ   4.00 . . Ε . . . 0800-0829 60 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  10406 ΕΠΑ 761 1 Σεμιν Εκπαιδευτικής Διοίκ ΙΙΙ   4.00 . Τ . . . . 0700-0959 60 Χαραλάμπους Χαράλαμπος (Κ)

  10407 ΕΠΑ 762 1 Σεμιν Μαθηματικής Παιδείας ΙΙΙ   4.00 . Τ . . . . 0700-0959 60 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  10944 ΕΠΑ 764 ΕΤ Σεμινάριο Επιστημ τ Αγωγής ΙΙΙ   4.00 . . . . Α . 0700-0959 60 Αγγελή Χαρούλα (Κ)

  10945 ΕΠΑ 764 ΝΑ Σεμινάριο Επιστημ τ Αγωγής ΙΙΙ   4.00 Δ . . . . . 0700-0959 60 Λοΐζου Ελένη (Κ)

  12979 ΕΠΑ 764 ΦΑ Σεμινάριο Επιστημ τ Αγωγής ΙΙΙ   4.00 . . . Π . . 0700-0959 60 Τσαγγαρίδου Νίκη (Κ)

  10455 ΕΠΑ 765 1 Σεμιν Πολιτ Διαστ τ Εκπαίδ ΙΙΙ   4.00 . . . . Α . 0700-0959 60 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  10582 ΕΠΑ 767 1 Σεμιν Διδακτ τ Ενιαίας Εκπ ΙΙΙ   4.00 Δ . . . . . 1500-1759 20 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  12959 ΕΠΑ 768 1 Σεμινάρ Διδακτική τ ΓλώσσαςΙΙΙ   4.00 Δ . . . . . 1500-1759 20 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  10359 ΕΠΑ 777 1 Προπαρασκ Στάδιο για Εξετάσεις   1.00 Δ . . . . . 0730-0759 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10584 ΕΠΑ 798 Α Διατριβή Μάστερ Ι  12.00 . . . Π . . 0800-0859 25 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  10801 ΕΠΑ 798 Γ Διατριβή Μάστερ Ι  12.00 . . . Π . . 0900-0959 20 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  10093 ΕΠΑ 798 Δ Διατριβή Μάστερ Ι  12.00 . . . Π . . 0800-0859 25 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10092 ΕΠΑ 798 Ε Διατριβή Μάστερ Ι  12.00 . . . Π . . 0800-0859 25 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10091 ΕΠΑ 798 Μ Διατριβή Μάστερ Ι  12.00 . . . Π . . 0900-0959 25 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  10800 ΕΠΑ 798 Ν Διατριβή Μάστερ Ι  12.00 . . . Π . . 0900-0959 20 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  10585 ΕΠΑ 799 Α Διατριβή Μάστερ ΙΙ  12.00 . . . Π . . 0800-0859 25 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  10803 ΕΠΑ 799 Γ Διατριβή Μάστερ ΙΙ  12.00 . . . Π . . 0900-0959 20 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  10408 ΕΠΑ 799 Δ Διατριβή Μάστερ ΙΙ  12.00 . . . . Α . 0800-0859 25 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10104 ΕΠΑ 799 Ε Διατριβή Μάστερ ΙΙ  12.00 . . Ε . . . 0800-0859 25 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10105 ΕΠΑ 799 Μ Διατριβή Μάστερ ΙΙ  12.00 . . . . Α . 0730-0759 25 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

 • 10802 ΕΠΑ 799 Ν Διατριβή Μάστερ ΙΙ  12.00 . . . Π . . 0900-0959 20 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  10509 ΕΠΑ 800 Φ Διατριβή Μάστερ Ι  16.50 . . . Π . . 0800-0859 25 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  10510 ΕΠΑ 801 Φ Διατριβή Μάστερ ΙΙ  16.50 . . Ε . . . 0800-0859 25 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  10294 ΕΠΑ 820 1 Περιεκτική Εξέταση  33.00 . . Ε . . . 0700-0729 16 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11939 ΕΠΑ 891Α Α Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 . Τ . . . . 0800-0859 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12023 ΕΠΑ 891Α Γ Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 . Τ . . . . 0800-0859 10 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11941 ΕΠΑ 891Α Δ Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0800-0829 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11943 ΕΠΑ 891Α Ε Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0800-0829 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11945 ΕΠΑ 891Α Μ Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0800-0829 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  12015 ΕΠΑ 891Α Ν Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0700-0729 4 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  11947 ΕΠΑ 891Α Φ Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 . . . . Α . 0800-0829 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11940 ΕΠΑ 891Β Α Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0800-0829 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12024 ΕΠΑ 891Β Γ Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0800-0829 10 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11942 ΕΠΑ 891Β Δ Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 . Τ . . . . 0800-0829 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11944 ΕΠΑ 891Β Ε Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 . Τ . . . . 0800-0829 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11946 ΕΠΑ 891Β Μ Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 . Τ . . . . 0800-0829 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

 • 12016 ΕΠΑ 891Β Ν Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 4 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  11948 ΕΠΑ 891Β Φ Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0800-0829 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11949 ΕΠΑ 892Α Α Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 Δ . . . . . 0700-0729 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12025 ΕΠΑ 892Α Γ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 Δ . . . . . 0700-0729 10 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11951 ΕΠΑ 892Α Δ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 Δ . . . . . 0700-0729 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11991 ΕΠΑ 892Α Ε Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11992 ΕΠΑ 892Α Μ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . Ε . . . 0730-0759 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  12017 ΕΠΑ 892Α Ν Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0800-0829 4 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  11993 ΕΠΑ 892Α Φ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . Π . . 0730-0759 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11950 ΕΠΑ 892Β Α Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0700-0729 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12026 ΕΠΑ 892Β Γ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . Π . . 0730-0759 10 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11952 ΕΠΑ 892Β Δ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0700-0729 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11994 ΕΠΑ 892Β Ε Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0730-0759 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11995 ΕΠΑ 892Β Μ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0800-0829 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  12018 ΕΠΑ 892Β Ν Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . . Α . 0800-0829 4 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  11996 ΕΠΑ 892Β Φ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . . Α . 0700-0729 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

 • Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11953 ΕΠΑ 893Α Α Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 Δ . . . . . 0700-0729 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12028 ΕΠΑ 893Α Γ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0700-0729 10 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11955 ΕΠΑ 893Α Δ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11997 ΕΠΑ 893Α Ε Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . . . Π . . 0700-0729 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11998 ΕΠΑ 893Α Μ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . . . . Α . 0730-0759 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  12980 ΕΠΑ 893Α Ν Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  11999 ΕΠΑ 893Α Φ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 Δ . . . . . 0800-0829 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11954 ΕΠΑ 893Β Α Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0700-0729 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12029 ΕΠΑ 893Β Γ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11956 ΕΠΑ 893Β Δ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0800-0829 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  12000 ΕΠΑ 893Β Ε Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . . Ε . . . 0730-0759 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  12001 ΕΠΑ 893Β Μ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 Δ . . . . . 0800-0829 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  12981 ΕΠΑ 893Β Ν Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0700-0729 10 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  12002 ΕΠΑ 893Β Φ Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . . . . Α . 0830-0859 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11957 ΕΠΑ 894Α Α Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 . . . Π . . 0700-0729 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12710 ΕΠΑ 894Α Γ Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 Δ . . . . . 0730-0759 10 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

 • Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11959 ΕΠΑ 894Α Δ Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 . . . . Α . 0700-0729 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11961 ΕΠΑ 894Α Ε Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 . Τ . . . . 0730-0759 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11963 ΕΠΑ 894Α Μ Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 Δ . . . . . 0700-0729 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  12982 ΕΠΑ 894Α Ν Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 Δ . . . . . 0730-0759 10 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  11965 ΕΠΑ 894Α Φ Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 Δ . . . . . 0730-0759 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11958 ΕΠΑ 894Β Α Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 . Τ . . . . 0730-0759 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12153 ΕΠΑ 894Β Γ Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11960 ΕΠΑ 894Β Δ Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 . Τ . . . . 0730-0759 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11962 ΕΠΑ 894Β Ε Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 . . . Π . . 0800-0829 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11964 ΕΠΑ 894Β Μ Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 . Τ . . . . 0800-0829 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  12158 ΕΠΑ 894Β Ν Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 Δ . . . . . 0700-0729 5 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  11966 ΕΠΑ 894Β Φ Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 . Τ . . . . 0800-0829 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11967 ΕΠΑ 895Α Α Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . Τ . . . . 0800-0829 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12154 ΕΠΑ 895Α Γ Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . . . Π . . 0800-0829 10 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11969 ΕΠΑ 895Α Δ Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . . . . Α . 0730-0759 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

 • Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11971 ΕΠΑ 895Α Ε Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . Τ . . . . 0700-0729 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11973 ΕΠΑ 895Α Μ Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . Τ . . . . 0730-0759 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  12159 ΕΠΑ 895Α Ν Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . Τ . . . . 0730-0759 5 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  11975 ΕΠΑ 895Α Φ Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0800-0829 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11968 ΕΠΑ 895Β Α Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0830-0859 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12162 ΕΠΑ 895Β Γ Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . Τ . . . . 0800-0829 5 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11970 ΕΠΑ 895Β Δ Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . . . Π . . 0800-0829 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11972 ΕΠΑ 895Β Ε Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . . Ε . . . 0830-0859 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11974 ΕΠΑ 895Β Μ Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  15600 ΕΠΑ 895Β Ν Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . . Ε . . . 0800-0829 10 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  11976 ΕΠΑ 895Β Φ Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11977 ΕΠΑ 896Α Α Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0730-0759 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12163 ΕΠΑ 896Α Γ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . . Α . 0730-0759 5 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11979 ΕΠΑ 896Α Δ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 Δ . . . . . 0700-0729 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11981 ΕΠΑ 896Α Ε Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11983 ΕΠΑ 896Α Μ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 Δ . . . . . 0730-0759 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  14500 ΕΠΑ 896Α Ν Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Φτιάκα Ελένη (Κ)

 • Συμεωνίδου Σιμώνη

  11985 ΕΠΑ 896Α Φ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 Δ . . . . . 0700-0729 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  11978 ΕΠΑ 896Β Α Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . . Α . 0800-0859 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  14528 ΕΠΑ 896Β Γ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . . Α . 0700-0729 5 Ιωαννίδου Έλενα (Κ)

  Κοντοβούρκη Σταυρούλα

  11980 ΕΠΑ 896Β Δ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . Ε . . . 0800-0829 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  11982 ΕΠΑ 896Β Ε Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . Π . . 0800-0829 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  11984 ΕΠΑ 896Β Μ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . Π . . 0800-0829 10 Χρίστου Κωνσταντίνος (Κ)

  Πίττα Πανταζή Δήμητρα

  14501 ΕΠΑ 896Β Ν Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . Π . . 0700-0729 10 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  11986 ΕΠΑ 896Β Φ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . . Α . 0700-0729 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  10586 ΕΠΑ 897 Α Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12705 ΕΠΑ 897 Γ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ   0.00 . . Ε . . . 0800-0829 5 Κοντοβούρκη Σταυρούλα (Κ)

  10106 ΕΠΑ 897 Δ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ   0.00 . . Ε . . . 1000-1059 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10409 ΕΠΑ 897 Ε Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ   0.00 . . Ε . . . 0900-0959 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10146 ΕΠΑ 897 Μ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ   0.00 . . Ε . . . 0730-0759 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  12988 ΕΠΑ 897 Ν Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ   0.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  10410 ΕΠΑ 897 Φ Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ   0.00 . . Ε . . . 0900-0959 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

 • 10587 ΕΠΑ 898 Α Συγγραφικό Στάδιο IV   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  15594 ΕΠΑ 898 Γ Συγγραφικό Στάδιο IV   0.00 . . . Π . . 0800-0829 10 Κοντοβούρκη Σταυρούλα (Κ)

  10114 ΕΠΑ 898 Δ Συγγραφικό Στάδιο IV   0.00 . . Ε . . . 1000-1059 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10411 ΕΠΑ 898 Ε Συγγραφικό Στάδιο IV   0.00 . . Ε . . . 0900-0959 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10147 ΕΠΑ 898 Μ Συγγραφικό Στάδιο IV   0.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  15601 ΕΠΑ 898 Ν Συγγραφικό Στάδιο IV   0.00 . . . . Α . 0700-0729 10 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  Συμεωνίδου Σιμώνη

  10412 ΕΠΑ 898 Φ Συγγραφικό Στάδιο IV   0.00 . . Ε . . . 0900-0959 10 Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος (Κ)

  Κορφιάτης Κωνσταντίνος

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  10588 ΕΠΑ 899 Α Συγγραφικό Στάδιο V   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 10 Κληρίδης Ελευθέριος (Κ)

  Φιλίππου Σταυρούλα

  12990 ΕΠΑ 899 Γ Συγγραφικό Στάδιο V   0.00 . . . . Α . 0700-0729 5 Κοντοβούρκη Σταυρούλα (Κ)

  10589 ΕΠΑ 899 Δ Συγγραφικό Στάδιο V   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 10 Ηλιοφώτου Μενόν Μαρία (Κ)

  Κυριακίδης Λεωνίδας

  Αντωνίου Παναγιώτης

  Χαραλάμπους Χαράλαμπος

  10590 ΕΠΑ 899 Ε Συγγραφικό Στάδιο V   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 10 Διδάσκων ΕΠΑ (Κ)

  10591 ΕΠΑ 899 Μ Συγγραφικό Στάδιο V   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 10 Πίττα Πανταζή Δήμητρα (Κ)

  14506 ΕΠΑ 899 Ν Συγγραφικό Στάδιο V   0.00 . . . . Α . 0700-0729 10 Φτιάκα Ελένη (Κ)

  10592 ΕΠΑ 899 Φ Συγγραφικό Στάδιο V   0.00 . . Ε . . . 1500-1559 10 Κορφιάτης Κωνσταντίνος (Κ)

  Ζαχαρία Ζαχαρίας

  Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος

  14496 ΕΠΑ 900 1 Erasmus  30.00 3

  11883 ΣΠΦ 600 1 Διατριβή Μάστερ Συνέχεια   1.00 . Τ . . . . 0800-0829 15 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12132 ΣΠΦ 689 1 Εξατομικευμένη Μελέτη  12.00 Δ . . . . . 0700-0729 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  13880 ΣΠΦ 700 1 Συγγραφικό Στάδιο VI   0.00 . . . Π . . 0700-0729 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12064 ΣΠΦ 776 1 Queer Theory&Σπουδές Σεξουαλικ  12.00 Δ . . . . . 1800-2059 ΧΩΔ02 30 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  13788 ΣΠΦ 777 1 Σεμινάριο στις Σπουδές Φύλου   4.00 . . . . Α . 0830-0859 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

 • 11276 ΣΠΦ 798 1 Διατριβή Μάστερ Ι  12.00 . . Ε . . . 0630-0659 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  11277 ΣΠΦ 799 1 Διατριβή Μάστερ ΙΙ  12.00 . Τ . . . . 0700-0729 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  15689 ΣΠΦ 820 1 Περιεκτική Εξέταση  33.00 . . Ε . . . 1000-1059 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  11987 ΣΠΦ 891Α 1 Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 . . . Π . . 0700-0729 12 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  11988 ΣΠΦ 891Β 1 Ερευνητικό Στάδιο Ι  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 12 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  11989 ΣΠΦ 892Α 1 Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . . Π . . 0700-0729 12 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  11990 ΣΠΦ 892Β 1 Ερευνητικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0700-0729 12 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12143 ΣΠΦ 893Α 1 Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0630-0659 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12144 ΣΠΦ 893Β 1 Ερευνητικό Στάδιο ΙΙΙ  15.00 . . . Π . . 0700-0729 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12145 ΣΠΦ 894Α 1 Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 . . . . Α . 0700-0729 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12146 ΣΠΦ 894Β 1 Ερευνητικό Στάδιο IV  15.00 Δ . . . . . 0800-0829 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12133 ΣΠΦ 895Α 1 Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0700-0729 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12134 ΣΠΦ 895Β 1 Συγγραφικό Στάδιο Ι  15.00 Δ . . . . . 0730-0759 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12135 ΣΠΦ 896Α 1 Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . Τ . . . . 0700-0729 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12136 ΣΠΦ 896Β 1 Συγγραφικό Στάδιο ΙΙ  15.00 . . Ε . . . 0700-0729 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12137 ΣΠΦ 897 1 Συγγραφικό Στάδιο ΙΙΙ   0.00 . . . Π . . 0700-0729 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  12138 ΣΠΦ 898 1 Συγγραφικό Στάδιο IV   0.00 . . . . Α . 0700-0729 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)

  15602 ΣΠΦ 899 1 Συγγραφικό Στάδιο V   0.00 . . . . Α . 0800-0829 10 Γρηγορίου Ζέλεια (Κ)