Ζαγόρι...Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 2 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 2 0 1 2 Β ρ υ ξ έ λ...

of 1/1
Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012 Βρυξέλλες Το Γραφείο ΕΟΤ Βελγίου-Λουξεµβούργου, στην προσπάθειά του να αναδείξει στο βελγικό κοινό λιγότερο δηµοφιλείς ελ- ληνικούς προορισµούς, διοργάνωσε παρουσίαση για το Ζαγόρι σε τουριστικά γραφεία, τουριστικούς πράκτορες και δηµοσιο- γράφους, σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννί- νων. Η εκδήλωση «Ζαγόρι: τόπος πίσω από τα βουνά» πραγ- µατοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012, στο Γρα- φείο του ΕΟΤ στις Βρυξέλλες, στην Ελληνική Πρεσβεία. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση ενός αγροτου- ριστικού προορισµού, εναλλακτικού τουρισµού, που έχει τη δυνατότητα να συνδυαστεί µε την Κέρκυρα και την Θεσσα- λονίκη - πόλεις προς τις οποίες υπάρχουν απευθείας πτή- σεις από το Βέλγιο. Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν 50 εκπρόσωποι του- ριστικών γραφείων και δηµοσιογράφοι που έδειξαν ιδι- αίτερο ενδιαφέρον για ένα προορισµό, άγνωστο στο ευρύ κοινό. Οι προσκεκληµένοι είχαν την ευκαιρία να ανα- καλύψουν µια περιοχή της Ελλάδας ,που προσφέρει ποι- κιλία φυσιολατρικών και αθλητικών δραστηριοτήτων (παρακολούθηση πτηνών, πεζοπορία, αναρρίχηση, ρά- φτινγκ, κ.ά ) Το κόστος για την ανωτέρω εκδήλωση ήταν µηδενικό για τον ΕΟΤ, αφού αντί για κοκτέιλ, οι προσκεκληµένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιµάσουν τοπικά ελληνικά προϊόντα προ- σφοράς της περιοχής Ζαγορίου. Η εκδήλωση είχε επά- ξιο επικοινωνιακό αποτέλεσµα, αφού κατάφερε να δώ- σει ακόµη µια φορά την αφορµή θετικών σχολίων του βελ- γικού Τύπου και παράλληλα να δηµιουργήσει µελλοντι- κή επικοινωνιακή δράση προβολής της Ελλάδας, µε εκ- παιδευτικό ταξίδι στην περιοχή, την άνοιξη του 2013. Ζαγόρι ∆ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΤ ΒΕΛΓΙΟΥ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ
 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ζαγόρι...Π α ρ α σ κ ε υ ή 1 2 Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 2 0 1 2 Β ρ υ ξ έ λ...

 • Παρασκευή 1122ΟΟκκττωω

  ββρρίίοουυ22001122

  Βρυξέλλες

  Το Γραφείο ΕΟΤ Βελγίου-Λουξεµβούργου, στην προσπάθειάτου να αναδείξει στο βελγικό κοινό λιγότερο δηµοφιλείς ελ-ληνικούς προορισµούς, διοργάνωσε παρουσίαση για το Ζαγόρισε τουριστικά γραφεία, τουριστικούς πράκτορες και δηµοσιο-γράφους, σε συνεργασία µε την Ένωση Ξενοδόχων Ιωαννί-νων. Η εκδήλωση «Ζαγόρι: τόπος πίσω από τα βουνά» πραγ-µατοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012, στο Γρα-φείο του ΕΟΤ στις Βρυξέλλες, στην Ελληνική Πρεσβεία.Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση ενός αγροτου-ριστικού προορισµού, εναλλακτικού τουρισµού, που έχει τηδυνατότητα να συνδυαστεί µε την Κέρκυρα και την Θεσσα-λονίκη - πόλεις προς τις οποίες υπάρχουν απευθείας πτή-σεις από το Βέλγιο.

  Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν 50 εκπρόσωποι του-ριστικών γραφείων και δηµοσιογράφοι που έδειξαν ιδι-αίτερο ενδιαφέρον για ένα προορισµό, άγνωστο στο ευρύκοινό. Οι προσκεκληµένοι είχαν την ευκαιρία να ανα-καλύψουν µια περιοχή της Ελλάδας ,που προσφέρει ποι-κιλία φυσιολατρικών και αθλητικών δραστηριοτήτων(παρακολούθηση πτηνών, πεζοπορία, αναρρίχηση, ρά-φτινγκ, κ.ά )

  Το κόστος για την ανωτέρω εκδήλωση ήταν µµηηδδεεννιικκόόγιατον ΕΟΤ, αφού αντί για κοκτέιλ, οι προσκεκληµένοι είχαντην ευκαιρία να δοκιµάσουν τοπικά ελληνικά προϊόντα προ-σφοράς της περιοχής Ζαγορίου. Η εκδήλωση είχε επά-ξιο επικοινωνιακό αποτέλεσµα, αφού κατάφερε να δώ-σει ακόµη µια φορά την αφορµή θετικών σχολίων του βελ-γικού Τύπου και παράλληλα να δηµιουργήσει µελλοντι-κή επικοινωνιακή δράση προβολής της Ελλάδας, µε εκ-παιδευτικό ταξίδι στην περιοχή, την άνοιξη του 2013.

  Ζαγόρι

  ∆ΡΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΟΤ ΒΕΛΓΙΟΥ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ

  ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ