Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï...

of 87 /87
1 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (εκτός των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας (εκτός των ειδικοτήτων των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019 O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις (α) του άρθρου 60 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 11 και 27 του ν.1824/1988 (Α΄ 296), (β) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), (γ) του άρθρου 88 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), (δ) του ν.δ. 749/1970 (Α΄ 277), (ε) του άρθρου 30 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144) και (στ) του άρθρου 33 του ν. 1143/1981 (Α΄ 80). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 3) και 22 έως 34 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 4. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 24-04-2018 Αριθ. Πρωτ.: Φ1/64546/Δ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Κ. Καλαθά Τηλέφωνο: 210-344 32 76 Fax: 210 344 23 65 e-mail: [email protected] Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος" Μητροπόλεως 26-28, 10563 Αθήνα ΑΠΟΦΑΣΗ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα

Embed Size (px)

Transcript of Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï...

Page 1: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

1

3333333333333333333

ΠΡΟΣ:

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: Έγκριση ανατύπωσης εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων (ως έχουν) Τεχνολογικών-Επαγγελματικών

μαθημάτων των Τομέων Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. (εκτός των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών

Επαγγελμάτων) και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας (εκτός των ειδικοτήτων των Τομέων

Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων) της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄

τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-2019

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις (α) του άρθρου 60 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων

11 και 27 του ν.1824/1988 (Α΄ 296), (β) της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), (γ) του άρθρου

88 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), (δ) του ν.δ. 749/1970 (Α΄ 277), (ε) του άρθρου 30 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144)

και (στ) του άρθρου 33 του ν. 1143/1981 (Α΄ 80).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 3) και 22 έως 34 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό Πλαίσιο των

Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και

Θρησκευμάτων».

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 24-04-2018 Αριθ. Πρωτ.: Φ1/64546/Δ4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

-----

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

-----

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Κ. Καλαθά Τηλέφωνο: 210-344 32 76 Fax: 210 344 23 65 e-mail: [email protected]

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) "Διόφαντος" Μητροπόλεως 26-28, 10563 Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα

[Πληκτρολογήστε μια φράση από το έγγραφο ή τη

σύνοψη για ένα ενδιαφέρον σημείο. Μπορείτε να

τοποθετήσετε το πλαίσιο κειμένου οπουδήποτε

στο έγγραφο. Χρησιμοποιήστε την καρτέλα

"Εργαλεία πλαισίου κειμένου" για να αλλάξετε τη

μορφοποίηση της ελκυστικής φράσης.]

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 2: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

2

5. Το π.δ. 125/2016 (A΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών

και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/25.11.2016 (Β΄ 3818) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και

Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

7. Την υπ΄ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β΄ 1489) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και

των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του Ν.4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας

μεταξύ τους».

8. Την υπ΄ αριθμ. Φ2/88938/Δ4/01-06-2016 (Β΄ 1567) Υπουργική Απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των

μαθημάτων Γενικής Παιδείας, Προσανατολισμού και Επιλογής της Α' Τάξης και των μαθημάτων Γενικής

Παιδείας και Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων της Β' Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν.

4386/2016 (A' 83)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις υπ΄ αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21.04.2017 (Β΄ 1426) «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής

Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ Τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.

του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)» και Φ2/127065/Δ4/01.08.2016 (Β΄2434) “Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ'

αριθμ. 88070/Δ4/04-06-2015 (Β' 1053) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των

μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α' τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Β', Γ' τάξεων Ημερησίων και Α', Β' και

Γ' τάξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού»” Υπουργικές Αποφάσεις,

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Τις υπ΄ αριθμ 6/01-02-2018 και 10/01-03-2018 Πράξεις του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

(Ι.Ε.Π.).

11. Τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών της Β΄ και Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και

της Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σε διδακτικά βιβλία για το σχολικό έτος 2018-2019.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε την ανατύπωση, ως έχουν, και τη διανομή από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και

Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.) για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2018-2019 των

ακόλουθων εγκεκριμένων διδακτικών βιβλίων Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων των Τομέων Β΄

Τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (εκτός των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών

Επαγγελμάτων) και των αντίστοιχων μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Γ΄ και Δ΄ τάξης

Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (εκτός των ειδικοτήτων των Τομέων Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Ναυτιλιακών

Επαγγελμάτων) ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 3: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

3

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ι . ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/ A ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΧΡ., ΜΑΤΤΑΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥ-ΛΟΣ ΧΡ., ΤΑΧΟ-ΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ.

24-0089 978-960-06-

2875-3

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Περιβάλλον και Γεωργία

ΓΚΟΥΦΑ ΜΑΡ., ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ, ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΣΑΙΤΑΝΗΣ ΚΩΝ., ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΣΠ

24-0092 978-960-06-

2878-4

3 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φυτική Παραγωγή

ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΧΡ., ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ., ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Α.

24-0097 978-960-06-

2883-8

4 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζωική Παραγωγή

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΣΗΦ, ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡ., ΦΡΑΓΚΟΣ Κ., ΧΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓ.

24-0095 978-960-06-

2881-4

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων

ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ., ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡ., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜ., ΧΑΙΚΑΛΗ ΜΑΡ.

24-0091 978-960-06-

2877-7

6 ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου*

ΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗΣ ΣΤ., ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΙΚ.

24-0102 978-960-06-

2888-3

7

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικές Εγκαταστάσεις

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤ., ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Δ., ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΡΧ.

24-0114 978-960-06-

3335-1

Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή

ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓ., ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝ, ΜΠΙΛΑΛΗΣ Δ.., ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΚΩΝ.

24-0090 978-960-06-

2876-0

8 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ Exploiting the Earth

ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛ., ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ.,

24-0111 978- 960-06-

2897-5

*Το βιβλίο «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου» θα πρέπει να διατηρηθεί από τους μαθητές και για την επόμενη χρονιά

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 4: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

4

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρχές Λογιστικής

ΖΑΡΙΦΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΡ., ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Κ.

22-0126 978-960-06-

2382-6

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Αρχές Marketing

ΒΑΘΗΣ Α., ΖΩΣΤΗΡΑΣ Δ., ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ _Χ-Λ., ΤΟΜΑΡΑΣ Π.

24-0473 978-960-06-

4868-3

3 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κοινωνιολογία και Ψυχολογία Τουρισμού

ΜΟΙΡΑ Π., ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ., ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑΣ Δ.

24-0496 978-960-06-

4878-2

Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟ-ΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ., ΛΑΛΑΣ ΧΡ., ΛΙΒΑΔΑΣ ΚΩΝ.

24-0217 978-960-06-

2989-7

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS)

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

ΦΩΛΙΝΑΣ Δ. 24-0495 978-960-06-

4884-3

5

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (EXCEL)

Σύγχρονες Συναλλαγές

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΚΑΝΑΒΟΣ Μ..

24-0480 978-960-06-

4872-0

Χρήση Η/Υ (EXCEL)

ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ Α., ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Β.

24-0205 978-960-06-

2980-4

6

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ- ΕΜΠΟΡΙΚΟ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)

Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου – Α’ μέρος: Αστικό Δίκαιο

ΒΑΡΚΑ-ΑΔΑΜΗ Α., ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π.

24-0202

set: 978-960-06-3286-6

τ.Α.:978-960-

06-3287-3

Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου – Β’ μέρος: Εργατικό Δίκαιο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΥ Ο., ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Π.

24-0203

set: 978-960-06-3286-6 τ.Β.:978-960-

06-3288-0

Στοιχεία Εμπορι-κού Δικαίου

ΜΕΝΤΗΣ Γ., ΦΕΡΓΑΔΗΣ Ι. κ.ά.

24-0522 978-960-06-

5124-9

Τουριστική Νομοθεσία

ΜΕΝΤΗΣ Γ., ΜΥΛΩ-ΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

24-0467 978-960-06-

5122-5

7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Οικονομικά Μαθηματικά

ΑΠΟΣΤΟΛΟ-ΠΟΥΛΟΣ Θ. κ.ά.

24-0198 978-960-06-

2975-0

Στατιστική Επιχειρήσεων

Στατιστική Επιχειρή-

σεων (Λύσεις των ασκήσεων)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Δ., ΚΟΚΛΑ Α-Μ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ-ΤΙΝΟΥ Ε.

24-0199

24-0200

978-960-06-2976-7

(978-960-06-

2978-1)

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 5: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

5

8 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ English for Office Clerks

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

24-0206

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ:

24-0207

978-960-06-2981-1

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ: 978-960-06-

2982-8

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΜΠΟΥΛΑΜΑΚΗ Α. ΓΟΥΝΑΛΗ Χ.

24-0127 978-960-06-

2909-5

2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Τοπογραφία ΣΤΑΘΑΣ Δ., ΜΠΙΘΑΣ Α.

24-0132 978-960-06-

2914-9

3 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ -ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τοπογραφικό Σχέδιο

ΣΤΑΘΑΣ Δ. κ.ά. 24-0148

978-960-06-2928-6

Ψηφιακή Χαρτογραφία

(Α’ ΜΕΡΟΣ): ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Ι., ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ Μ., ΣΗΦΑΚΗ-ΠΙΣΤΟΛΛΑ Δ., ΛΕΟΥΝΑΚΗ Ε. (Β’ ΜΕΡΟΣ): ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Β.

24-0561 978-960-06-

5165-2

4 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κτιριακά Έργα Ι ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ.,

ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ Β., ΜΑΡΑΒΕΑΣ Χ.

24-0128 978-960-06-

2910-1

Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ι

ΛΙΤΙΝΑΣ Ν., ΓΙΑΝ-ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ.

24-0131 978-960-06-

2913-2

5 ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ I

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α., ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Ε., ΤΟΛΙΑΣ Θ.

24-0129 978-960-06-

2911-8

Σχεδίαση μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Ε., ΤΟΛΙΑΣ Θ.

24-0130 978-960-06-

2912-5

6

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευές και περιβάλλον

ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Α., ΑΔΑΚΤΥΛΟΥ Ν., ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Μ.

24-0572 978-960-06-

5298-7

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Πολεοδομία και Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες)

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ Σ., ΓΕΡΑΚΗΣ Γ., ΚΑΡΑΛΗΣ Γ.

24-0136 978-960-06-

2918-7

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 6: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

6

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟ-ΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)

Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0307

set: 978-96006-2857-9

τ.Α.:978-960- 06-2858-6

Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΜΕΡΟΣ

Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0308

set: 978-96006-2857-9

τ.Β.978-960- 06-2933-0

Ηλεκτροτεχνία ΒΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,

ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΟΛΥΜ.

κ.ά

24-0332

978-960-06 3076-3

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,

ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ,

ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24-0331

978-960-06 3075-6

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚ.,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΣ κ.ά.

24-0082

978-960-06 2869-2

2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.,

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣ., κ.ά.

24-0337

978-960-06 3080-0

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔ.,

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ κ.ά.

24-0334

978-960-06 3077-0

Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & Ηλεκτρολογικού Σχεδίου

Τετράδιο Εργασίας για το μάθημα Στοιχεία Εσωτερ. Εγκατα-στάσεων & Ηλ/γικού Σχεδίου

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΦ.,

ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΧΑΡ.,

ΣΑΚΑΛΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

24-0348

ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

24-0338

978-960-06 3087-09

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ 978-960-

06-3081-7

3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τεχνολογία

Υπολογιστών &

Περιφερειακών

ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,

ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ,

κ.ά.

24-0310 978-960-06

3297-2

Εργαστήριο

Δικτύων

Υπολογιστών

ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,

ΜΠΟΒΑΛΗΣ ΚΩΝ.

24-0318 978-960-06

3062-6

Επικοινωνίες και

Δίκτυα

ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΣΩΤ.,

ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,

κ.ά.

24-0304

978-960-06

3056-5

Εκπομπή & Λήψη

Τηλεοπτικού

Σήματος (ΜΕΡΟΣ

Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ,

ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, κ.ά.

24-0328 978-960-06

3072-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 7: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

7

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

4 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Συστήματα

Αυτοματισμών

(Α' ΤΟΜΟΣ)

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓ., ΣΟΥΛΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0340

set:978-960-

06-3162-3

τ.Α:978-960-

06-3163-0

Τετράδιο

Εργαστηριακών

Ασκήσεων για το

Εργαστήριο

Αυτοματισμού

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

(ΤΕΤΡΑΔΙΟ)

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

24-0333 978-960-06

3321-4

5 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Γενικά

Ηλεκτρονικά

(ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ)

ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓ.,

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κ.ά

24-0302

set: 978-96006-

3133-3

τ.Α. :978- 960-

06-3134-0

Γενικά

Ηλεκτρονικά

(ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓ.,

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κ.ά

24-0303

set: 978-96006-

3133-3

τ.B. :978- 960-

06-3141-8

Συλλογή,

Μεταφορά και

Έλεγχος

Δεδομένων

(ΘΕΩΡΙΑ)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΖΥΓΟΥΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24-0320

set: 978-96006-

3150-0

τ.Α.978-960-

06-3151-7

Ψηφιακά

Ηλεκτρονικά

(ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ)

ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ

ΠΑΝΑΓ.

24-0311

set:978-960-

06-2847-0

τ.Α.978-960-

06-2848-7

Ψηφιακά

Ηλεκτρονικά

(ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΑΣΗΜΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ

ΠΑΝΑΓ.

24-0312

set:978-960-

062847-0

τ.Β. 978-960-

06-2849-4

6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ESP COURSEBOOK ELECTRICITY

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ κ.ά.

24-0513 978-960-06

4880-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 8: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

8

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών

Λύσεις των Ασκή-

σεων

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ΡΟΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

24-0026

ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

24-0027

978-960-06-2815-9

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

978-960-06-2816-6

2

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Μηχανολογικό Σχέδιο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0045 978-960-06-

2832-6

Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

Θα χρησιμοποι-

ηθεί και στη Γ ΤΑΞΗ

24-0031 978-960-06-

2819-7

3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τεχνολογία μηχανολογικών κατασκευών

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓ.

24-0032 978-960-06-

2820-3

4 ΒΑΣΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στοιχεία Ηλεκτρολογίας

Λύσεις των Ασκή-

σεων

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Έχει δοθεί στην Α΄ τάξη

Να προβλεφθεί περιορισμέ-νος αριθμός βιβλίων για

όσους μαθητές δεν

είχαν δηλώσει το

μάθημα επιλογής της

Α’ τάξης «Αρχές

Ηλεκτρο-λογίας

24-0029

ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

24-0030

978-960-06-2817-3

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ 978-960-06-

2818-0

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-ΛΟΥ ΘΕΟΔ.

24-0082 978-960-06-

2869-2

Τετράδιο εργαστηρια-

κών ασκήσεων για το

Εργαστήριο Αυτοματισμού

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

Περιορι-σμένα

αντίτυπα μόνο ως βιβλίο

καθηγητή

24-0333 978-960-06-

3321-4

5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ

Coursebook for Mechanical Engineering Technicians

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΟΥΒΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

24-0376 978-960-06-

3095-4

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 9: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

9

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΑΡ.., ΒΡΑΧΝΟΣ ΕΥΡΙΠ., ΚΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓ., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ., ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΒΑΣ., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

24-0537 978-960-06-

5141-6

2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΒΑΣ., ΘΗΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓ., ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΟΡΜΟΡΗΣ ΕΜ.., ΞΙΞΗΣ ΑΝΑΣΤ.

24-0551 978-960-06-

5156-0

3 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

ΛΙΑΧΝΗ ΆΝΝΑ-ΑΡΙΣΤΕΑ, ΜΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠ.

24-0552 978-960-06-

5157-7

4

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΌΡΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

24-0553 978-960-06-

5158-4

5 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ., ΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.

24-0555 978-960-06-

5159-1

6

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24-0557 978-960-06-

5161-4

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 10: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

10

Β΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟ-ΔΕΥΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ελεύθερο Σχέδιο, ΤΕΕ, Α΄ τάξη 1ου κύκλου – Β΄ τάξη 1ου κύκλου, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάστ.

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ., ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

24-0150 978-960-06-

2929-3

Σχεδιασμός Ετοίμων Ενδυμά-των Ι, Β΄ ΤΕΕ, Τομέ-

ας Κλωστοϋφαν-τουργίας & Ένδυσης

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗΣ Κ., ΘΑΝΟΣ Π.

24-0427 978-960-06-

3130-2

2 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γραμμικό Σχέδιο, Β΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΟΥ ΑΛΕΚΑ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κ.ά.

22-0194

978-960-06-2438-0

3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης, Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΛ, (ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ)

ΖΙΡΟ ΟΛΓΑ, ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

22-0135 978-960-06-

2391-8

Α. Ιστορία Ενδυμασίας Ι, Α΄ ΤΕΕ, Τομέας Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝ-ΝΗ Ε.

24-0425

set: 978-960-06-3145-6

τ.Α.:978-960-06-3146-3

Β. Ιστορία Ενδυμασίας ΙΙ , Β΄ ΤΕΕ, Τομέας Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΡΙΦΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ

24-0431

set: 978-960-06-3145-6

τ.Β.:978-960-06-3147-0

Γ. Ιστορία των Γραφικών Τεχνών, Α΄ τάξη 2ος κύκλος ΤΕΕ, τομέας Εφαρμο-σμένων Τεχνών – Γραφικές Τέχνες

ΒΙΘΥΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

24-0160 978-960-06-

2939-2

Δ. Ιστορία Διακοσμητικών Τεχνών, Α΄ τάξη 2ος

κύκλος, ΤΕΕ, τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών – Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε. ΔΑΦΝΟΣ Ε., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Η.

24-0167 978-960-06-

2946-0

Ε. Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Α΄

τάξη 2ος κύκλος ΤΕΕ, Τομέας Εφαρ-μοσμένων Τεχνών – Συντήρηση έργων τέχνης-αποκατάστ.

Μ. ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Σ. ΡΑΠΤΗ, Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

24-0175 978-960-06-

2953-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 11: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

11

4 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Αρχές Σύνθεσης, ΤΕΕ, Α΄ τάξη 1ου κύκλου, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης- Αποκατάστ.

ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΡΟΒΑ ΒΑΣΩ

24-0149 978-960-06-

3282-8

5 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Εφαρμογές Η/Υ, ΤΕΕ Β΄ τάξη 1ου κύκλου, Γραφικές Τέχνες (Τομέας Εφαρ-

μοσμένων Τεχνών)

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΒΙΚΤ., ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ν., ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡ.

24-0151 978-960-06-

2930-9

Σχέδιο με Η/Υ, ΤΕΕ

Β΄ τάξη 1ου κύκλου & Α΄ τάξη 2ου κύκλου, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων (Τομέας Εφαρμοσμέ-νων Τεχνών)

ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

24-0163 978-960-06-

2942-2

6 ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (6.1 – 6.4)

6.1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Φωτογραφία Ι, ΤΕΕ Β΄ τάξη 1ου κύκλου Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάστ.

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Γ., ΖΗΒΑΣ ΑΝΤ., ΠΟΛΕΜΗΣ ΝΙΚ.

24-0154

set: 978-960-06-3183-8

τ.Α.: 978-960-06-3184-5

Φωτογραφία ΙΙ, ΤΕΕ Α΄ τάξη, 2ος κύκλος, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης- Αποκατάστ.

ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚ., ΜΠΑΚΑ ΝΙΝΑ, ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ

24-0170

set: 978-960-06-3183-8

τ.Β.: 978-960-06-3188-3

Εφαρμογές Η/Υ ΤΕΕ Β΄ τάξη 1ου κύκλου, Γραφικές Τέχνες (Τομέας Εφαρ-μοσμένων Τεχνών)

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΒΙΚΤ., ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ν., ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡ.

24-0151 978-960-06-

2930-9

Εφαρμογές Η/Υ ΤΕΕ, 2ος κύκλος, Γραφικές Τέχνες (Τομέας Εφαρμοσμέ-νων Τεχνών)

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Β., ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ν., ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡ.

24-0159 978-960-06-

2938-5

6.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Τεχνολογία Κλω-στοϋφαντουργι-κών Υλών (Υφαντικές Ύλες), Α΄ ΤΕΕ 1ου κύκλου, Τομέα Κλωστοϋφαν-τουργίας & Ένδυσης

ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ Ν.,

24-0428 978-960-06-

3131-9

6.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με ελεύθερο οπτικοακουστικό υλικό.

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 12: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

12

6.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επεξεργασία Επιφανειών ΙΙ, A΄ Τάξη 2ου Κύκλου ΤΕΕ

Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

24-0193 978-960-06-

2970-5

Τεχνολογία Ξύλου-Μηχανήματα, Β΄

Τάξη 1ου Κύκλου ΤΕΕ

Σ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Κ. ΣΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ, Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Γ. ΚΑΛΕΜΑΣ

24-0192 978-960-06-

2969-9

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ι . ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/ A ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Φυτική Παραγωγή

ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΧΡ., ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ., ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Α.

24-0097 978-960-06-

2883-8

2 ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ζωική Παραγωγή

ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΣΗΦ, ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡ., ΦΡΑΓΚΟΣ Κ., ΧΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓ.

24-0095 978-960-06-

2881-4

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων

ΚΑΤΣΑΜΠΟΞΑΚΗΣ Κ., ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΡ., ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Δ., ΧΑΙΚΑΛΗ ΜΑΡ.

24-0091 978-960-06-

2877-7

4 ΑΡΧΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου*

ΡΟΪΔΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΙΚ.

24-0102 978-960-06-

2888-3

5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ Exploiting the Earth

ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΕΛ., ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛ., ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΑΡ., ΜΩΡΑΙΤΑΚΗ Μ.

24-0111 978-960-06-

2897-5

*Το βιβλίο «Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου» θα πρέπει να διατηρηθεί από τους μαθητές και για την επόμενη χρονιά.

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 13: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

13

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αρχές Λογιστικής

ΖΑΡΙΦΗΣ ΑΝΤ., ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΑΡ., ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Κ.

22-0126 978-960-06-

2382-6

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Αρχές Marketing

ΒΑΘΗΣ Α., ΖΩΣΤΗΡΑΣ Δ., ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ _Χ-Λ., ΤΟΜΑΡΑΣ Π.

24-0473 978-960-06-

4868-3

3 ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κοινωνιολογία και Ψυχολογία Τουρισμού

ΜΟΙΡΑ Π. κ.ά. 24-0496

978-960-06-4878-2

Εφαρμογές Η/Υ στον Τουρισμό

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Σ., ΛΑΛΑΣ Χ., ΛΙΒΑΔΑΣ Κ.

24-0217 978-960-06-

2989-7

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ (LOGISTICS)

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

ΦΩΛΙΝΑΣ Δ. 24-0495 978-960-06-

4884-3

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΑΣΤΙΚΟ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ)

Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου – Α’ μέρος: Αστικό Δίκαιο

ΒΑΡΚΑ-ΑΔΑΜΗ Α., ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Π.

24-0202

set: 978-960-06-3286-6

τ.Α.:978-960-

06-3287-3

Στοιχεία Αστικού και Εργατικού Δικαίου – Β’ μέρος: Εργατικό Δίκαιο

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥ ΛΟΥ Α. κ.ά.

24-0203

set: 978-960-06-3286-6 τ.Β.:978-960-

06-3288-0

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ Τοπογραφία ΣΤΑΘΑΣ Δ. κ.ά. 24-0132 978-960-06-

2914-9

2 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Κτιριακά Έργα Ι

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Μ. κ.ά.

24-0128 978-960-06-

2910-1

Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Ν. ΛΙΤΙΝΑΣ κ.ά. 24-0131

978-960-06-2913-2

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 14: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

14

3 ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ I

Σχεδίαση με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α., ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Ε., ΤΟΛΙΑΣ Θ.

24-0129 978-960-06-

2911-8

Σχεδίαση μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Ε., ΤΟΛΙΑΣ Θ.

24-0130 978-960-06-

2912-5

4

ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευές και περιβάλλον Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Τ.Ε.Ε.

ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Α., ΑΔΑΚΤΥΛΟΥ Ν., ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ Μ.

24-0572 978-960-06-

5298-7

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Πολεοδομία & Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες)

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΚΟΛΩΝΙΑ Σ., ΓΕΡΑΚΗΣ Γ., ΚΑΡΑΛΗΣ Γ.

24-0136 978-960-06-

2918-7

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ)

Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0307

set: 978-96006-2857-9

τ.Α.:978-960- 06-2858-6

Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0308

set: 978-96006-2857-9

τ.Β.978-960- 06-2933-0

Ηλεκτροτεχνία ΒΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,

ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΟΛ. κ.ά 24-0332

978-960-06 3076-3

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,

ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ,

ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24-0331

978-960-06 3075-6

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡ., ΧΑΡΑ-

ΛΑΜΠΑΚΗΣ Ν. κ.ά.

24-0082 978-960-06

2869-2

2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ.,

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣ., κ.ά.

24-0337

978-960-06 3080-0

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔ.,

ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ κ.ά.

24-0334

978-960-06 3077-0

Στοιχεία Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων & Ηλεκτρολογικού Σχεδίου

Τετράδιο Εργασίας για το μάθημα Στοιχεία Εσωτερ. Εγκατα-στ. & Ηλ/γικού Σχεδίου

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Φ.,

ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΧΑΡ.,

ΣΑΚΑΛΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

24-0348

ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

24-0338

978-960-06 3087-09

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ 978-960-

06-3081-7

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 15: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

15

3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Γενικά

Ηλεκτρονικά

(ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ)

ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓ.,

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κ.ά

24-0302

set: 978-960-06-3133-3 τ.Α. :978-960-06-

3134-0

Γενικά

Ηλεκτρονικά

(ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓ.,

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, κ.ά

24-0303

set: 978-960-06-3133-3

τ.Β.:978-960-06-3141-8

Συλλογή,

Μεταφορά και

Έλεγχος

Δεδομένων

(ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΖΥΓΟΥΡΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

24-0320

set: 978-960-06-3150-0

τ.Α.978-960-06-3151-7

Ψηφιακά

Ηλεκτρονικά

(ΜΕΡΟΣ Α΄ ΘΕΩΡΙΑ)

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚ.,

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ.,

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΝ. 24-0311

set:978-960-06-2847-0 τ.Α.978-960-06-2848-7

Ψηφιακά

Ηλεκτρονικά

(ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚ.,

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓ.,

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ ΠΑΝ. 24-0312

set: 978-960-06-2847-0

τ.Β.978-960-06-2849-4

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνική Μηχανική – Αντοχή Υλικών

Λύσεις των Ασκή-

σεων

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ., ΡΟΖΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

24-0026

ΣΥΝΟΔΕΥ-ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

24-0027

978-960-06-2815-9

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

978-960-06-2816-6

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τεχνολογία μηχανολογικών κατασκευών

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΜΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΣΟΥΜΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

24-0032 978-960-06-

2820-3

3 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ

Coursebook for Mechanical Engineering Technicians

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΣΟΥΒΛΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

24-0376 978-960-06-

3094-7

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 16: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

16

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

ΛΙΑΧΝΗ ΆΝΝΑ-ΑΡΙΣΤΕΑ, ΜΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ, ΝΙΚΟΛΟΥ ΑΓΓΕΛ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΣΠ.

24-0552 978-960-06-5157-

7

2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΌΡΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

24-0553 978-960-06-5158-

4

3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

ΔΕΛΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ., ΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ.

24-0555 978-960-06-5159-

1

4

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Τεχνικά Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού και Λογισμικού

ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24-0557 978-960-06-5161-

4

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟ-ΔΕΥΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ελεύθερο Σχέδιο, ΤΕΕ, Α΄ τάξη 1ου κύκλου – Β΄ τάξη 1ου κύκλου, Σχεδια-σμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης- Αποκατάσταση

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚ., ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

24-0150 978-960-06-

2929-3

Σχεδιασμός Ετοίμων Ενδυμάτων Ι, Β΄ ΤΕΕ, Τομέας Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

Κ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗΣ, ΘΑΝΟΣ Π.

24-0427 978-960-06-

3130-2

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 17: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

17

2 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γραμμικό Σχέδιο, Β΄ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΟΥ ΑΛΕΚΑ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

22-0194 978-960-06-

2438-0

3 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης, Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, (ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ)

ΖΙΡΟ ΟΛΓΑ, ΜΕΡΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

22-0135 978-960-06-

2391-8

Α. Ιστορία Ενδυμασίας Ι, Α΄

ΤΕΕ, Τομέας Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΓΙΑΝ-ΝΗ Ε.

24-0425

set: 978-960-06-3145-6

τ.Α.:978-960-06-3146-3

Β. Ιστορία Ενδυμασίας ΙΙ , Β΄

ΤΕΕ, Τομέας Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΖΑΡΙΦΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ-ΖΩΓΡΑΦΟΣ

24-0431

set: 978-960-06-3145-6

τ.Β.:978-960-06-3147-0

Γ. Ιστορία των Γραφικών Τεχνών, Α΄ τάξη 2ος κύκλος ΤΕΕ, τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών – Γραφικές Τέχνες

ΒΙΘΥΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

24-0160 978-960-06-

2939-2

Δ. Ιστορία Διακοσμητικών Τεχνών, Α΄ τάξη 2ος κύκλος, ΤΕΕ, τομέας Εφαρμ Τεχνών – Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

ΓΕΩΡΓΟΥΣΟ-ΠΟΥΛΟΣ Ε. ΔΑΦΝΟΣ Ε., ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-ΠΟΥΛΟΣ Η.

24-0167 978-960-06-

2946-0

Ε. Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Α΄

τάξη 2ος κύκλος ΤΕΕ, τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών–Συντήρηση έργων τέχνης-αποκατάσταση

Μ. ΜΑΡΜΑΡΑΣ, Σ. ΡΑΠΤΗ, Ε. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

24-0175 978-960-06-

2953-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 18: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

18

4 ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗ-ΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (4.1 – 4.4)

4.1

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Φωτογραφία Ι, ΤΕΕ Β΄ τάξη 1ου κύκλου Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάσταση

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Γ., ΖΗΒΑΣ ΑΝΤ., ΠΟΛΕΜΗΣ ΝΙΚ.

24-0154

set: 978-960-06-3183-8

τ.Α.: 978-960-06-3184-5

Φωτογραφία ΙΙ, ΤΕΕ Α΄ τάξη, 2ος κύκλος, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης- Αποκατάσταση

ΑΞΑΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΚ., ΜΠΑΚΑ ΝΙΝΑ, ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΜΑΙΡΗ

24-0170

set: 978-960-06-3183-8

τ.Β.:978-960-

06-3188-3

Εφαρμογές Η/Υ ΤΕΕ Β΄ τάξη 1ου κύκλου, Γραφικές Τέχνες (τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών)

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΒΙΚΤ., ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ν., ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡ.

24-0151 978-960-06-

2930-9

Εφαρμογές Η/Υ ΤΕΕ, 2ος κύκλος, Γραφικές Τέχνες (τομέας Εφαρμ. Τεχνών)

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Β., ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ν., ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡ.

24-0159 978-960-06-

2938-5

4.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ

Τεχνολογία Κλωστοϋφαν-τουργικών Υλών (Υφαντικές Ύλες) Α΄ ΤΕΕ 1ου κύκλου, Τομέα Κλωστοϋ-φαντουργίας & Ένδυσης

ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ Α. ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΠΡΙΜΕΝΤΑΣ Ν.

24-0428 978-960-06-

3131-9

4.3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με ελεύθερο οπτικοακουστικό υλικό

4.4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επεξεργασία Επιφανειών, A΄ Τάξη 2ου

Κύκλου ΤΕΕ

Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ

24-0193 978-960-06-

2970-5

Τεχνολογία Ξύλου-Μηχανήματα, Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου ΤΕΕ

Σ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Κ. ΣΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ, Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Γ. ΚΑΛΕΜΑΣ

24-0192 978-960-06-

2969-9

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 19: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

19

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ι Ι . ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγχρονες

Γεωργικές

Επιχειρήσεις

ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝ.,

ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ,

ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24-0096 978-960-06-

2882-1

2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στοιχεία

Βιολογικής

Γεωργίας

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡ.,

ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ,

ΜΠΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ

24-0116 978-960-06-

2899-9

Βιολογική

Εκτροφή

Αγροτικών Ζώων

ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛ.,

ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΙΚ.

24-0525 978-960-06-

5127-0

3 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Δενδροκομία

ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡ.,

ΚΟΝΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,

ΤΣΙΤΣΙΒΑ – ΠΑΠΑ-

ΔΑΤΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

24-0455 978-960-06-

3330-6

Αμπελουργία

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ

ΜΑΝ., ΜΠΙΝΙΑΡΗ

ΑΙΚ., ΣΥΜΙΝΗΣ

ΧΑΡΑΛ., ΣΩΤΗΡΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ.

24-0448 978-960-06-

3328-3

4

ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ -

ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Φυτά Μεγάλης

Καλλιέργειας

ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΧΡ.,

ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΚΩΝ.,

ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

24-0514 978-960-06-

4881-2

Ανθοκηπευτικές

Καλλιέργειες

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ

ΚΩΝ/Ν,

ΚΟΣΜΑΤΟΥ Α.,

ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟ-

ΜΟΣ Ι. κ.α.

24-0099 978-960-06-

2885-2

5 ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εκμηχάνιση της

Γεωργίας και

Αρδεύσεις

ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ Ν.,

ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝ.

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π. 24-0445

978-960-06-

3325-2

6 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Φυτοπροστασία

ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓ.,

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓ.,

ΤΖΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘ.

24-0098 978-960-06-

2884-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 20: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

20

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝ., ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24-0096 978-960-06-

2882-1

2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΠΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ

24-0116 978-960-06-

2899-9

Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛ., ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΙΚ.

24-0525 978-960-06-

5127-0

3 ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Διατροφή Αγροτικών Ζώων

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕ-ΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

24-0474 978-960-06-

4869-0

4 ΕΚΤΡΟΦΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εκτροφή Αγροτικών Ζώων Ι

ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΘΕΣΣΑΛΟΣ ΚΩΝ., ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣ., ΣΙΦΩΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΤΣΑΤΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

24-0524 978-960-06-

5126-3

Εκτροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-ΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΙΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

24-0515 978-960-06-

4893-5

5 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Υδατοκαλλιέρ-γειες

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Σ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ν.

24-0483 978-960-06-

5123-2

6 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ Μελισσοκομία-Σηροτροφία

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛ.

24-0477 978-960-06-

4876-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 21: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

21

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝ., ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24-0096 978-960-06-

2882-1

2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΠΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ

24-0116 978-960-06-

2899-9

Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛ., ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΙΚ.

24-0525 978-960-06-

5127-0

3 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛ., ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟ-ΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΣΣΑΜ ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ

24-0099 978-960-06-

2885-2

4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία

Εργα-στηρια-

κός οδηγός

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡ.., ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

24-0105

Εργαστη-ριακός οδηγός 24-0106

978-960-06-2891-3

Εργαστηρια-κός οδηγός 978-960-06-

2892-0

5

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΈΡΓΩΝ

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚ., ΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣ., ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΔΕΣ.

24-0110 978-960-06-

2896-8

Εφαρμογές Η/Υ ΝΕΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘ., ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ.

24-0107 978-960-06-

2893-7

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής

ΡΟΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ, ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Το βιβλίο «Στοιχεία

Αρχιτε-κτονικής Τοπίου»,

έχει δοθεί στη Β’ τάξη

24-0102 978-960-06-

2888-3

6

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝ., ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

24-0109 978-960-06-

2895-1

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 22: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

22

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝ., ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡ., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24-0096 978-960-06-

2882-1

2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΠΙΣΤΗ ΜΑΡΙΑ

24-0116 978-960-06-

2899-9

Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛ., ΣΚΟΤΙΔΑ ΑΙΚ.

24-0525 978-960-06-

5127-0

3 ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

ΓΑΡΔΕΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΓΑΡΔΙΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

24-0122 978-960-06-

2904-0

4

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΦΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0124 978-960-06-

2906-4

5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

ΓΙΟΥΤΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΟΑΤΣΟΥ ΓΚΟΛΦΩ, ΜΠΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24-0123 978-960-06-

2905-7

6 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

ΓΑΛΑΝΟΣ Ε, ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ Α., ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΥ Π., ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ Ε.

24-0126 978-960-06-

2908-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 23: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

23

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Λύσεις των

ασκή-σεων

ΛΙΑΝΟΣ Θ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. , ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α.

22-0127

22-0128

978-960-06-2383-3

978-960-06-

2384-0

2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές Οργάνω-σης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Μ., ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

24-0208

978-960-06-2983-5

3 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙ-ΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εργασίες Σύγχρο-νου Γραφείου

Κ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ κ.ά.

24-0196

978-960-06-2973-6

4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Φορολογική Λογιστική

Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ – ΑΘ. ΦΙΛΗΣ

24-0523

978-960-06-5125-6

5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λογιστικές Εφαρμογές (Τήρηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας)

Μ. ΚΑΤΣΙΦΩΤΗ, Π. ΜΙΧΟΣ, Ν. ΣΕΡΔΑΡΗΣ

24-0210 978-960-06-

2985-9

6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημόσιες Σχέσεις

ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ Κ.., ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚ., ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΗΡ., ΣΕΡΔΑΡΗΣ ΝΙΚ.

24-0209 978-960-06-

2984-2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Λύσεις των

ασκή-σεων

ΛΙΑΝΟΣ Θ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α. , ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α.

22-0127

22-0128

978-960-06-2383-3

978-960-06-

2384-0

2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές Οργάνω-σης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Μ., ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

24-0208

978-960-06-2983-5

3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Δ. ΦΩΛΙΝΑΣ

24-0502

978-960-06-4887-4

4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

ΧΡ. ΒΡΟΝΤΟΣ, Δ. ΦΩΛΙΝΑΣ

24-0532

978-960-06-5136-2

5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

Εφαρμογές Εφοδιαστικής

Δ. ΦΩΛΙΝΑΣ

24-0544

978-960-06-5148-5

6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λογιστικές Εφαρμογές

Μ. ΚΑΤΣΙΦΩΤΗ, Π. ΜΙΧΟΣ, Ν. ΣΕΡΔΑΡΗΣ

24-0210

978-960-06-2985-9

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 24: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

24

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΑΡΧΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ

Αρχές

Οικονομικής

Θεωρίας

Λύσεις

των

ασκή-

σεων

ΛΙΑΝΟΣ Θ.,

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.

, ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

Α.

22-0127

22-0128

978-960-06-

2383-3

978-960-06-

2384-0

2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές

Οργάνωσης και

Διοίκησης

Επιχειρήσεων

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Μ.,

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

24-0208 978-960-06-

2983-5

3

ΣΥΓΧΡΟΝΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εργασίες

Σύγχρονου

Γραφείου

Κ. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ κ.ά.

24-0196 978-960-06-

2973-6

4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ)

Εισαγωγή στη

Διαφήμιση

Γ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ

24-0494 978-960-06-

4883-6

5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Δημόσιες

Σχέσεις

Κ. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

κ.ά.

24-0209

978-960-06-

2984-2

6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Τουριστικό

Μάρκετινγκ

Α. ΒΑΘΗΣ, Η.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Χ.

ΠΕΤΡΕΑΣ

24-0221 978-960-06-

2993-4

Εμπορία

(marketing)

γεωργικών

προϊόντων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι.,

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

Δ., ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ

Ν., ΝΑΝΟΣ Ι.

24-0104 978-960-06-

4436-4

7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λογιστικές

Εφαρμογές

(Τήρηση

Βιβλίων Γ΄

κατηγορίας)

Μ. ΚΑΤΣΙΦΩΤΗ,

Π. ΜΙΧΟΣ, Ν.

ΣΕΡΔΑΡΗΣ

24-0210 978-960-06-

2985-9

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 25: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

25

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΑΡΧΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΘΕΩΡΙΑΣ

Αρχές

Οικονομικής

Θεωρίας

Λύσεις

των

ασκή-

σεων

ΛΙΑΝΟΣ Θ.,

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.

, ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ

Α.

22-0127

22-0128

978-960-06-

2383-3

978-960-06-

2384-0

2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές

Οργάνωσης και

Διοίκησης

Επιχειρήσεων

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Μ.,

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

24-0208 978-960-06-

2983-5

3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λειτουργίες

Ξενοδοχειακών

Μονάδων

Λειτουρ-

γίες

Ξενοδο-

χειακών

Μονάδων

(εργαστη-

ριακός

οδηγός)

Μ. ΔΡΟΣΟΥ κ.ά.

24-0218

24-0219

978-960-06-

2990-3

978-960-06-

2991-0

4

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Λειτουργίες

Τουριστικών

Γραφείων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ κ.ά.

24-0220 978-960-06-

2992-7

5 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τουριστική

Γεωγραφία

Θ. ΤΕΡΚΕΝΛΗ

24-0466

978-960-06-

5121-8

6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Εφαρμογές Η/Υ

στον Τουρισμό

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟ-

ΠΟΥΛΟΣ κ.ά.

Έχει δοθεί

στη Β’

ΕΠΑΛ

24-0217 978-960-06-

2989-7

7 ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

English for the

Hotel and

Tourist Trade

Π. ΝΤΑΣΙΟΥ κ.ά.

24-0215 978-960-06-

2987-3

8 ΓΑΛΛΙΚΑ ή

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Θα καθορισθούν με νέα Υπουργική Απόφαση

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 26: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

26

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (Πολεοδομία & Αρχιτεκτονικές Λεπτομέρειες,) 2ος Κύκλος Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ

ΓΕΡΑΚΗΣ Γ., ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-ΚΟΛΩΝΙΑ Σ., ΚΑΡΑΛΗΣ Γ.

Το βιβλίο έχει δοθεί

στη Β΄ τάξη

ΕΠΑ.Λ.

24-0136 978-960-06-

2918-7

2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Οικοδομική, 2ος Κύκλος Ειδ. Κτιριακ. Έργων ΤΕΕ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ Π., ΝΙΤΗ ΆΝΝΑ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Μ.

24-0134 978-960-06-

2916-3

3

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Σχέδιο Τεχνικών Έργων (Συγκοινωνιακά-Υδραυλικά) 2ος Κύκλος ΤΕΕ

ΤΖΑΛΑΒΡΑ Π., ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

24-0547 978-960-06-

5151-5

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού, Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.

24-0139 978-960-06-

2921-7

4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ

Εφαρμογές Γεωπληροφορι-κής στα Τεχνικά Έργα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Β.

24-0493 978-960-06-

5135-5

5 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

Οργάνωση Εργοταξίου – Μηχανήματα Τεχνικών Έργων, Β Τάξη 1ου Κύκλου Κτιριακ. Έργων ΤΕΕ

ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ ΜΙΧ. ΠΑΡΙΣ

24-0135 978-960-06-

2917-0

Επιμετρήσεις– Προμετρήσεις, 2ος Κύκλος Ειδ. Κτιριακ Έργων ΤΕΕ

ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΙΣ ΜΙΧ. ΠΑΡΙΣ , ΛΑΖΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

24-0133 978-960-06-

2915-6

6

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΈΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Η/Υ ΙΙ

Ο Η/Υ στο χώρο των Κατασκευών, Β Τάξη 1ου Κύκλου Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Ν., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α., ΜΑΥΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Α.

24-0144 978-960-06-

2925-5

Σχεδίαση μέσω Η/Υ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ Ε., ΤΟΛΙΑΣ Θ.

Το βιβλίο έχει δοθεί

στην Β’ ΕΠΑΛ

24-0130 978-960-06-

2912-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 27: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

27

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου

ΖΙΡΟ Ο. ΜΕΡΤΖΑΝΗ Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Β.

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ

22-0135 978-960-06-

2391-8

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνολογία Υλικών Γ΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχα-νικού Σχεδιασμού

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΛΕΑ ΑΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α.

24-0174 978-960-06-

2952-1

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ

Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα ΤΕΕ Α΄ τάξη 2ου κύκλου, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων-Γραφικές Τέχνες

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δ., ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ., ΧΑΡΙΣΗΣ ΗΛ.

24-0158-

01 978-960-06-

2937-8

4 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γραφιστικές Εφαρμογές ΙΙ, Γ΄

ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΓΚΟΥΒΗ Κ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Λ., ΚΑΜΠΑ Ι., ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΟΥ Β.

24-0157 978-960-06-

2936-1

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Τεχνολογία Εκτυπώσεων, Β΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΑΠΕΡΓΗ, Ο. & ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ, Δ.

24-0161 978-960-06-

2940-8

6 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Εφαρμογές Η/Υ, Β΄ ΕΠΑΛ,

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΒΙΚΤ., ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ν., ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡ.

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ

24-0151 978-960-06-

2930-9

Εφαρμογές Η/Υ, ΤΕΕ 2ος

κύκλος, Γραφικές Τέχνες

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Β., ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ Ν., ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡ.

24-0159 978-960-06-

2938-5

7 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γραμματογρα-φία, ΤΕΕ Β Τάξη 1ου Κύκλου-Γραφικές Τέχνες

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ Ε., ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ε., ΜΑΤΖΑΡΗ Μ.

24-0155 978-960-06-

2934-7

8 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θα καθορισθεί με νέα Υπουργική Απόφαση

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 28: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

28

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: AΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου

ΖΙΡΟ Ο. ΜΕΡΤΖΑΝΗ Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Β.

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ

22-0135 978-960-06-

2391-8

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ *

Τεχνολογία Υλικών Γ΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχα-νικού Σχεδιασμού

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΛΕΑ ΑΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α.

24-0174 978-960-06-

2952-1

3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Σημειώσεις εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με ελεύθερο οπτικοακουστικό υλικό

4

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ -ΣΜΑΛΤΟ

Σημειώσεις εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με ελεύθερο οπτικοακουστικό υλικό

5 ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟ-ΠΟΙΙΑΣ

Σχέδιο Κοσμηματο-ποιίας

ΓΙΩΤΑ ΒΟΓΚΛΗ ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΟΥΑΡΙΕ

24-0182 978-960-06-

2959-0

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΜΕΤΑΛΛΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με ελεύθερο οπτικοακουστικό υλικό

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 29: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

29

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου

ΖΙΡΟ Ο. ΜΕΡΤΖΑΝΗ Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Β.

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ

22-0135 978-960-06-

2391-8

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ *

Τεχνολογία Υλικών Γ΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχα-νικού Σχεδιασμού

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΛΕΑ ΑΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α.

24-0174 978-960-06-

2952-1

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Συντήρηση Έργων Τέχνης (ΤΕΥΧΟΣ Α’)

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΕΥΘ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

24-0173

set: 978-960-06-3185-2

τ.Α.:978-960-06-3186-9

Συντήρηση Έργων Τέχνης (ΤΕΥΧΟΣ Β’)

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΝΤΑΛΟΥΚΑ ΕΥΘ., ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

24-0176

set: 978-960-06-3185-2

τ.Β.:978-960-06-3187-6

4 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΕΜΜ., ΡΑΠΤΗ ΣΤΑΥΡ, ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

24-0175 978-960-06-

2953-8

5 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Αντίγραφο – Αισθητική Αποκατάσταση

ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΣΠΥΡ., ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡ, ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΤ

24-0171 978-960-06-

2950-7

6 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Αποτυπώσεις, 1ος Κύκλος Β Τάξη ΤΕΕ Ειδικότητα: Συντήρη-ση Έργων Τέχνης – Αποκατάσταση

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Α. ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ

24-0172 978-960-06-

2951-4

Εφαρμογές Η/Υ Α΄ Τάξη 1ου Κύκλου ΤΕΕ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ Κ., ΚΥΡΙΑΝΑΚΗ Ε., ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ι.

24-0587 978-960-06-

5302-1

Τεχνικό Σχέδιο Γ΄ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Γ.

24-0588 978-960-06-

5303-8

7 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θα καθορισθούν με νέα Υπουργική Απόφαση

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 30: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

30

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου

ΖΙΡΟ Ο. ΜΕΡΤΖΑΝΗ Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Β.

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ

22-0135 978-960-06-

2391-8

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ *

Τεχνολογία Υλικών Γ΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχα-νικού Σχεδιασμού

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΛΕΑ ΑΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α.

24-0174 978-960-06-

2952-1

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ)

Τεχνολογία Πρότυπων Κοπής (ΠΑΤΡΟΝ) Ι, Β΄ τάξη 1ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

Ε. ΒΑΣΙΛΟΥΛΗ, Φ. ΔΑΒΟΥ

Δίνεται και για το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-ΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑ-ΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ της ίδιας τάξης

(Γ΄)

24-0430

set: 978-960-06-3180-7

τ.Α.: 978-960-06-3181-4

Τεχνολογία Πρότυπων Κοπής (ΠΑΤΡΟΝ) ΙΙ, 2ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

Β. ΝΤΟΒΑΣ, ΑΙΚ. ΣΥΚΑΡΑ, Ε. ΚΟΡΔΩΝΗ, Σ. ΦΩΚΑ

Δίνεται και για το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-ΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑ-ΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ της ίδιας τάξης

24-0438

set: 978-960-06-3180-7

τ.Β.: 978-960-06-3182-1

4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τεχνολογία Πρότυπων Κοπής (ΠΑΤΡΟΝ) Ι, Β΄ τάξη 1ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

Ε. ΒΑΣΙΛΟΥΛΗ, Φ. ΔΑΒΟΥ

Δίνεται και για το μάθημα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) της

ίδιας τάξης

24-0430

set: 978-960-06-3180-7

τ.Α.: 978-960-06-3181-4

Τεχνολογία Πρότυπων Κοπής (ΠΑΤΡΟΝ) ΙΙ, 2ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

Β. ΝΤΟΒΑΣ, ΑΙΚ. ΣΥΚΑΡΑ, Ε. ΚΟΡΔΩΝΗ, Σ. ΦΩΚΑ

Δίνεται και για το μάθημα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ) της

ίδιας τάξης

24-0438

set: 978-960-06-3180-7

τ.Β.: 978-960-06-3182-1

Σημειώσεις καθηγητή με βάση το Εγχειρίδιο του λογισμικού.

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 31: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

31

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Τεχνολογία Υφάσματος – Υφασματολογία, Α’ Τάξη 1ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

Α.ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ρ. ΤΟΥΝΤΗ, Ν. ΠΑΠΑΔΙΑΣ

24-0440 978-960-06-

3143-2

Τεχνική Ανάλυση Οργάνωση Συλλογής, 2ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

Ε. ΕΥΓΕΝΙΑΔΗ, Ι. ΒΑΜΒΑΚΙΑ

24-0437 978-960-06-

3140-1

6 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Ποιοτικός Έλεγχος Υφάσματος 2ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαντουρ--γίας & Ένδυσης

Μ. ΜΠΑΜΠΑ, Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ, Α. ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΣ

24-0433 978-960-06-

3136-4

Εργαστηριακός οδηγός του μαθήματος: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ-ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, 2ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

Μ. ΜΠΑΜΠΑ, Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ, Α. ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΣ.

24-0434 978-960-06-

3137-1

7 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυμάτων, Β΄ τάξη 1ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ, Α. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Δ. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ, Α. ΤΣΕΡΠΕ, Β.ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ

24-0429 978-960-06-

3132-6

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 32: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

32

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου

ΖΙΡΟ Ο. ΜΕΡΤΖΑΝΗ Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Β.

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ

22-0135 978-960-06-

2391-8

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ *

Τεχνολογία Υλικών Γ΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχα-νικού Σχεδιασμού

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΛΕΑ ΑΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α.

24-0174 978-960-06-

2952-1

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ

Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα ΤΕΕ Α΄ τάξη 2ου κύκλου, Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων-Γραφικές Τέχνες

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δ., ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ., ΧΑΡΙΣΗΣ ΗΛ.

24-0158 978-960-06-

2937-8

4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Σχέδιο με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Β΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχα-νικού Σχεδιασμού

ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

Έχει δοθεί στη Β΄ ΕΠΑΛ

24-0163 978-960-06-

2942-2

5 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων Β΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ - ΚΟΛΩΝΙΑ, Ι. ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ, ΜΑΧΗ ΚΑΡΑΛΗ

24-0162 978-960-06-

2941-5

Σχεδιασμός Επαγγελματικών Χώρων, Α’ Τάξη 2ου Κύκλου ΤΕΕ, Τομέας Εφαρμο- σμένων Τεχνών - Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

ΑΙΚ. ΚΑΚΟΛΥΡΗ, Ρ. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ, Β. ΣΚΙΑΔΑ

24-0169 978-960-06-

2948-4

6

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΚΕΤΑ

Διακοσμητική Σύνθεση Μακέτα Β΄ΕΠΑΛ Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, Π. ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ

24-0166 978-960-06-

2945-3

7 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θα καθορισθούν με νέα Υπουργική Απόφαση

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 33: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

33

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΪΑ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου

ΖΙΡΟ Ο. ΜΕΡΤΖΑΝΗ Ε. ΠΕΤΡΙΔΟΥ Β.

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη ΕΠΑΛ

22-0135 978-960-06-

2391-8

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ *

Τεχνολογία Υλικών Γ΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχα-νικού Σχεδιασμού

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΛΕΑ ΑΙΚ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ Α.

24-0174 978-960-06-

2952-1

3 ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Επεξεργασία Επιφανειών, A΄ Τάξη 2ου

Κύκλου ΤΕΕ

Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ 24-0193 978-960-06-

2970-5

Τεχνολογία Ξύλου-Μηχανήματα, Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου ΤΕΕ

Σ. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ, Κ. ΣΚΟΥΛΑΡΑΚΟΣ, Ι. ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Γ. ΚΑΛΕΜΑΣ

24-0192 978-960-06-

2969-9

4 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ-ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗ

Συνδεσμολογία Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου ΤΕΕ - Επιπλοποιία

Μ. ΣΚΑΡΒΕΛΗΣ, Ι. ΖΩΡΓΟΣ,

24-0190 978-960-06-

2967-5

Ξυλογλυπτική, Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου ΤΕΕ - Επιπλοποιία

Ι. ΚΑΚΑΡΑΣ, Γ. ΜΠΟΘΟΣ,

24-0189 978-960-06-

2966-8

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία Ξύλου–Μετρήσεις, Α΄ Τάξη 2ου Κύκλου ΤΕΕ

Γ. ΜΑΝΤΑΝΗΣ, Γ. ΝΤΑΛΟΣ, Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

24-0194 978-960-06-

2971-2

6 ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Γραμμικό Σχέδιο Β Τάξη Ενιαίου Λυκείου

Α. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΟΥ, Γ. ΠΑΥΛΙΔΗ, Α. ΠΑΥΛΙΔΟΥ

Έχει δοθεί στη Β’ ΕΠΑΛ

22-0194 978-960-06-

2438-0

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

Ελεύθερο Σχέδιο-Χρώμα ΤΕΕ Α΄ τάξη 2ου κύκλου, Σχεδια-σμός Εσωτερικών Χώρων-Γραφικές Τέχνες

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δ., ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ., ΧΑΡΙΣΗΣ ΗΛ.

24-0158 978-960-06-

2937-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 34: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

34

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,

ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Μέρος Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡ., ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ Γ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Έχει δοθεί στη

Β’ τάξη 24-0311

set:978-960-06-2847-0

τ.Α.978-960-06-2848-7

Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογι-στών (Μέρος Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

24-0316 978-960-06-

3060-2

2 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δίκτυα Υπολογιστών (Βιβλίο μαθητή)

Λύσεις Ασκή-σεων

Οδηγός Εκπ/κού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0534 Συνοδευτι-κό Υλικό

24-0604

978-960-06-5138-6

Δίκτυα Υπολογιστών (Τετράδιο μαθητή)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0578 978-960-06-

5310-6

3 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Μέρος Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ. Ν., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ.

24-0313

set: 978-960-06-3138-8

τ.Α.978-960-06-3139-5

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Μέρος Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ. Ν., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ.

24-0314

set: 978-960-06-3138-8

τ. Β. 978-960-06-3144-9

4

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

ΒΟΥΤΥΡΑΣ Γ., ΜΑΤΖΑΚΟΣ Π., ΜΠΟΒΑΛΗΣ Κ.

Έχει δοθεί στη

Β’ τάξη 24-0318

978-960-06-3062-6

Τεχνολογίες Διαδικτύου (INTERNET)

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΚΑΛΗ ΑΘΗΝΑ, ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

24-0324 978-960-06-

3068-8

5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συστήματα Ελέγχου και Ασφάλειας

ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

24-0529 978-960-06-

5133-1

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 35: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

35

6 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

Επικοινωνίες και Δίκτυα

ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΣΩΤ.,

ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., κ.ά.

Έχει δοθεί στη

Β’ τάξη 24-0304

978-960-06-3056-5

Συστήματα Εκπομπής και Λήψης

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ.

24-0322 978-960-06-

3066-4

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝ., ΚΟΛΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓ., ΟΥΤΣΙΟΣ ΣΤΑΜ.

24-0323 978-960-06-

3067-1

Εκπομπή & Λήψη Τηλεοπτι-κού Σήματος (Μέρος Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΠΑΝ.

Έχει δοθεί στη

Β’ τάξη 24-0328

978-960-06-3072-5

Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμε-νου Ρεύματος (Μέρος Β΄

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έχει δοθεί στη

Β’ τάξη 24-0308

set: 978-960-06-2857-9

τ. Β. 978-960-06-2933-0

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Μέρος Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ. Ν., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ.

Δίνεται στο μάθημα

ΕΦΑΡΜΟ-ΣΜΕΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟ-ΝΙΚΑ –

ΚΑΤΑΣΚΕΥ-ΕΣ

24-0314

set: 978-960-06-3138-8

τ. Β. 978-960-06-3144-9

7 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογι-στών (Μέρος Α’ ΘΕΩΡΙΑ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

Δίνεται στο μάθημα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

24-0316 978-960-06-

3060-2

Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογι-στών (Μέρος Β’

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

24-0317 978-960-06-

3061-9

Μηχατρονική ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ 24-0530

978-960-06-5134-8

Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Μέρος Α’ ΘΕΩΡΙΑ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ Ι. Δ.

24-0320

set: 978-960-06-3150-0

τ. Α. 978-960-06-3151-7

Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομέ-νων (Μέρος Β’

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ Ι. Δ.

24-0321

set: 978-960-06-3150-0

τ. Β. 978-960-06-3152-4

8 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος (Μέρος

Α’ ΘΕΩΡΙΑ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔ., ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝ.

24-0329 978-960-06-

3073-2

Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος (Μέρος

Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔ., ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝ.

24-0330 978-960-06-

3074-9

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 36: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

36

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚTΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

Ηλεκτροτεχνία

ΒΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ., ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΟΛ., ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤ., ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ Γ.

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη

24-0332 978-960-06-

3076-3

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Μ., ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΘΩΜ., ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη

24-0331 978-960-06-

3075-6

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ Σ., ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ Μ., ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘ.

24-0345 978-960-06-

3085-5

3 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2

Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, (Α΄ ΤΕΥΧΟΣ)

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ Μ., ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔ., ΔΗΜΗΤΡΟ-ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡ.

24-0342

set: 978-960-06-3159-3

τ.Α.: 978-960-06-3160-9

Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, (Β΄ ΤΕΥΧΟΣ)

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ Μ., ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔ., ΔΗΜΗΤΡΟ-ΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡ.

24-0343

set: 978-960-06-3159-3

τ.Β.: 978-960-06-3161-6

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛ., ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛ., ΚΥΡΙΑΝΑ-ΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

24-0344 978-960-06-

3084-8

4

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥ-ΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη

24-0082 978-960-06-

2869-2

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Δίνεται στο μάθημα

«Ηλεκτρο-λογικές

Εγκαταστά-σεις ΙΙ» της

ίδιας ειδικότητας

24-0344 978-960-06-

3084-8

5 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟ-ΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Συστήματα Αυτοματισμών (Β’ ΤΟΜΟΣ)

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚ., ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0346

set:978-960-06-3162-3

τ.Β:978-960-06-3164-7

Εργαστήριο Αυτοματισμών & Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου

ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜ., ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΙΚ., ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

24-0341 978-960-06-

3083-1

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 37: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

37

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

Έχει δοθεί στη

Β΄ΕΠΑΛ 24-0031

978-960-06-2819-7

2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ, ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0041 978-960-06-

2828-9

3

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ –

ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ

Μηχανουργική Τεχνολογία Ι (Κατεργασίες Κοπής)

ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠ., ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΓΓ.

24-0046

set: 978-960-06-3171-5

τ.Α.: 978-960-06-3172-2

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ (Κατεργασίες Διαμόρφωσης)

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤ., ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0047

set: 978-960-06-3171-5

τ.Β.: 978-960-06-3173-9

Συγκολλήσεις ΑΣΗΜΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΣ Α., ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Κ.

24-0076 978-960-06-

2863-0

4

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –

ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ

Ανελκυστήρες

ΔΟΥΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, κ.ά.

24-0083 978-960-06-

2870-8

5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ –

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ψύξη – Κλιματισμός

ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝ., ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ.

24-0087 978-960-06-

2873-9

Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι

ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μ., κ.ά

24-0085

Set:978-960-06-3168-5

τ.Α΄:978-960-06-3169-2

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι

ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., κ.ά.

24-0084

Set: 978-960-06-3156-2

τ.Α΄: 978-960-06-3157-9

Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι: Εργαστηριακός Οδηγός

ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μ., κ. ά.

24-0060

set: 978-960-06-3174-6

τ.Α.: 978-960-06-3175-3

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι: Εργαστηριακός Οδηγός

ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., κ.ά.

24-0057

set: 978-960-06-3192-0

τ.Α΄: 978-960-06-3193-7

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 38: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

38

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

KΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία

Μηχανών -

Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ.,

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-

ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

Έχει δοθεί

στη

Β΄ΕΠΑΛ

24-0031 978-960-06-

2819-7

2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Στοιχεία

Σχεδιασμού

Κεντρικών

Θερμάνσεων

ΔΙΑΒΑΤΗΣ Η.,

ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι. κ.ά. 24-0041

978-960-06-

2828-9

3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑ-

ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ

ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Συντήρηση και

Επισκευές

Εγκαταστάσεων

Κεντρικής

Θέρμανσης

ΚΑΡΓΑΣ Δ.,

ΚΑΣΙΜΗΣ Γ.,

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ

ΑΙΚ.

24-0042 978-960-06-

2829-6

Θερμικές

Εγκαταστάσεις

ΚΑΣΙΜΗΣ Γ.,

ΚΡΕΠΙΑΣ ΕΥΣΤΡ.,

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΑΘ.

24-0034 978-960-06-

2821-0

4 ΥΔΡΕΥΣΗ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ύδρευση – Αποχέτευση

ΚΑΡΓΑΣ Δ., κ.ά 24-0037

978-960-06-2824-1

Υδραυλικές Εγκαταστάσεις

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ-ΛΟΣ Α., κ.ά.

24-0036 978-960-06-

2823-4

5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κατασκευή και

Λειτουργία

Κεντρικής

Θέρμανσης

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ Κ.,

ΚΡΕΠΙΑΣ ΕΥΣΤΡ. 24-0039

978-960-06-

2826-5

6 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχέδιο ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜ., ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Κ.

24-0035 978-960-06-

2822-7

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 39: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

39

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

Έχει δοθεί στη Β΄ ΕΠΑΛ

24-0031 978-960-06-

2819-7

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ψύξη –Κλιματισμός

ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝ., ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ.

24-0087 978-960-06-

2873-9

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι

ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μ., κ. ά.

24-0085

Set:978-960-06-3168-5

τ.Α΄:978-960-06-3169-2

Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ Μ., κ.ά.

24-0061

Set: 978-960-06-3168-5

τ.Α΄: 978-960-06-3170-8

Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι (Εργαστηριακός Οδηγός)

ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μ., κ. ά.

24-0060

set: 978-960-06-3174-6

τ.Α.: 978-960-06-3175-3

Εγκαταστάσεις Ψύξης ΙΙ (Εργαστηριακός Οδηγός)

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Π., κ.ά.

24-0062

set: 978-960-06-3174-6

τ.Β.: 978-960-06-3176-0

4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι

ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ. ΜΠΙΜΗΣ Π. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Κ.

24-0084

set: 978-960-06-3156-2

τ.Α.: 978-960-06-3157-9

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΙΙ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ., ΔΙΑΚΟΥ-ΜΑΚΟΣ ΚΩΝ., ΣΕΚΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚ.

24-0058

set: 978-960-06-3156-2

τ.Β.:978-960-06-3158-6

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι (Εργαστηριακός Οδηγός)

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ., ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΚΩΝ., ΜΠΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓ.

24-0057

set: 978-960-06-3192-0

τ.Α.:978-960-06-3193-7

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού ΙΙ (Εργαστηριακός Οδηγός)

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ., ΔΙΑΚΟΥ-ΜΑΚΟΣ ΚΩΝ., ΣΕΚΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚ.

24-0059

set: 978-960-06-3192-0

τ.Β.:978-960-06-3194-4

5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρολογία-Αυτοματισμοί

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Κ., ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.

24-0063 978-960-06-

2850-0

Ηλεκτρολογία-Αυτοματισμοί (Εργαστηριακός Οδηγός)

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Κ. κ.ά.

24-0064 978-960-06-

2851-7

6

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑ-ΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σχέδιο Ειδικότητας

ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ., ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24-0065 978-960-06-

2852-4

Σχέδιο Ειδικότητας ΤΕΥΧΟΣ Β΄

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Γ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ-ΛΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ

24-0066 978-960-06-

2853-1

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 40: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

40

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία

Μηχανών -

Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ.,

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-

ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

Έχει δοθεί

στη Β΄

ΕΠΑΛ

24-0031 978-960-06-

2819-7

2 ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

Μηχανές

Εσωτερικής

Καύσης Ι (ΜΕΚ Ι)

ΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.,

ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ Π.,

ΡΩΣΣΗΣ ΚΥΡ.

24-0022 978-960-06-

2811-1

ΜΕΚ ΙΙ

(ΤΕΕ, 2ος κύκλος)

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Χ,

ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Α.,

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Λ.

24-0068 978-960-06-

2855-5

3

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Μηχανές

Εσωτερικής

Καύσης Ι (ΜΕΚ Ι)

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.,

ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ Π.,

ΡΩΣΣΗΣ ΚΥΡ.

24-0023 978-960-06-

2812-8

ΜΕΚ ΙΙ

(ΤΕΕ, 2ος κύκλος)

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Χ,

ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Α.,

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Λ.

24-0069 978-960-06-

2856-2

4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Συστήματα

Αυτοκινήτου Ι

ΑΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚ.,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.

24-0024

set:978-960-

06-3029-9

τ.Α.:978-960-

06-3030-5

Συστήματα

Αυτοκινήτου Ι

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΑΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚ.,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.

24-0025

set:978-960-

06-3016-9

τ.Α.:978-960-

06-3017-6

Συστήματα

Αυτοκινήτου ΙΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜ., ΓΙΑΝΝΟΣ Γ.,

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Γ.

24-0070

set:978-960-

06-3029-9

τ.Β.:978-960-

06-3117-3

Συστήματα

Αυτοκινήτου ΙΙ

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜ., ΓΙΑΝΝΟΣ Γ.,

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Γ.

24-0071

set:978-960-

06-3016-9

τ.Β.:978-960-

06-3024-4

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου – Σχέδιο Ηλεκτρι-κού Συστήματος

Τετράδιο Εργασίας

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ., ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0019 Συνοδευ-τικό υλικό

24-0020

978-960-06-2808-1

Συνοδευτικό υλικό

978-960-06-2809-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 41: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

41

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ Γ., κ.ά. 24-0073

978-960-06-2860-9

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων (Εργαστηριακός Οδηγός)

ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ Γ., κ.ά. 24-0074 978-960-06-

2861-6

Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανι-κών & Ηλεκτρο-νικών Συστημά-των Αυτοκινήτου

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Γ., ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ Π., ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Β.

24-0067 978-960-06-

2854-8

Εργαστήριο- Συστήματα Ελέγχου & Αυτοματισμών Αυτοκινήτου

ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ Π., ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣ-Μ., ΤΣΑΡΑΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝ.

Να δοθεί μόνο ως βιβλίο

καθηγητή

24-0072 978-960-06-

2859-3

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

Έχει δοθεί στη Β΄ ΕΠΑΛ

24-0031 978-960-06-

2819-7

2 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά 24-0079

978-960-06-2866-1

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., ΦΡΕΣΚΟΣ ΤΡ.

24-0081 978-960-06-

2868-5

3 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά 24-0079

978-960-06-2866-1

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., ΦΡΕΣΚΟΣ ΤΡ.

24-0081 978-960-06-

2868-5

4 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Τεχνολογία Αεροσκαφών Ι

ΚΑΡΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0080 978-960-06-

2867-8

5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Συντήρηση Αεροσκαφών

ΜΙΧΑΛΑΣ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΛΦΑ (μόνο διανομή)

24-0567

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού

ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α. (Επιμ.) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Αναθ)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑ (μόνο

διανομή) 24-0606

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 42: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

42

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προγραμματι-

σμός

Υπολογιστών

Τετράδιο

εργασίας

Μαθητή

Τεύχος

Λύσεων

Ασκήσεων

Οδηγός

εκπαιδευ-

τικού

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α., ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΑΝΙΔΗΣ Ε., ΛΕΚΚΑ Δ., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

24-0601

Συνοδευτι-κό Υλικό

24-0602

24-0603

2 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δίκτυα

Υπολογιστών

(βιβλίο

μαθητή)

Τεύχος

Λύσεων

Ασκήσεων

Οδηγός

εκπαιδευ-

τικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-ΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0534 Συνοδευτι-κό Υλικό

24-0604

978-960-06-5138-6

Τετράδιο Μαθητή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-ΠΟΥΛΟΥ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0578 978-960-06-

5310-6

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Προγραμματι-

σμός

Υπολογιστών

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α., ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΑΝΙΔΗΣ Ε., ΛΕΚΚΑ Δ., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

Οι ασκήσεις του βιβλίου

εφαρμο-σμένες σε

περιβάλλον γλώσσας Python

24-0601

4 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Δίκτυα

Υπολογιστών

(βιβλίο

μαθητή)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0534 978-960-06-

5138-6

5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Πληροφοριακά

Συστήματα σε

Επιχειρήσεις και

Οργανισμούς

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ι., ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ Φ., ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ Ζ. ΠΡΑΠΑΣ Λ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Β.

24-0536 978-960-06-

5140-9

6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συστήματα Δια-

χείρισης Βάσεων

Δεδομένων και

Εφαρμογές τους

στο Διαδίκτυο

ΓΙΑΤΑΣ Δ., ΓΩΓΟΥΛΟΣ Γ., ΚΟΤΙΝΗ Ι., ΚΥΡΙΑ-ΚΑΚΗ Γ., ΜΩΡΑΚΗΣ Δ., ΤΖΕΛΕΠΗ Σ., ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟ-ΛΑΚΗΣ Μ.

24-0554 978-960-06-

5155-3

7 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ειδικά Θέματα

στον Προγραμ-

ματισμό

Υπολογιστών

ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΟΥΡΕΤΑΣ Ι., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ Α.

24-0535 978-960-06-

5139-3

8

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Σχεδιασμός και

Ανάπτυξη

Διαδικτυακών

Εφαρμογών

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ., ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ., ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Μ., ΚΟΤΙΝΗ Ι., ΣΤΑΥΡΙ-ΔΗΣ Κ., ΤΖΕΛΕΠΗ Σ.

24-0558 978-960-06-

5162-1

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 43: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

43

Γ΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προγραμματι-

σμός

Υπολογιστών

Τετράδιο

εργασίας

Μαθητή

Τεύχος

Λύσεων

Ασκήσεων

Οδηγός

εκπαιδευ-

τικού

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α., ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΑΝΙΔΗΣ Ε., ΛΕΚΚΑ Δ., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

24-0601

Συνοδευτι-κό Υλικό

24-0602

24-0603

2 ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δίκτυα

Υπολογιστών

(βιβλίο

μαθητή)

Τεύχος

Λύσεων

Ασκήσεων

Οδηγός

εκπαιδευ-

τικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-ΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0534 Συνοδευτι-κό Υλικό

24-0604

978-960-06-5138-6

Τετράδιο Μαθητή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0578 978-960-06-

5310-6

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Προγραμματι-

σμός

Υπολογιστών

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α., ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΑΝΙΔΗΣ Ε., ΛΕΚΚΑ Δ., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

Οι ασκήσεις του βιβλίου

εφαρμο-σμένες σε

περιβάλλον γλώσσας Python

24-0601

4

ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Δίκτυα

Υπολογιστών

(βιβλίο μαθητή)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0534

978-960-06-5138-6

5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Πληροφοριακά

Συστήματα σε

Επιχειρήσεις και

Οργανισμούς

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ι., ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ Φ., ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ Ζ. ΠΡΑΠΑΣ Λ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Β.

24-0536 978-960-06-

5140-9

6

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εγκατάσταση,

Διαχείριση και

Συντήρηση

Υπολογιστικών

Συστημάτων

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΣ Λ. 24-0556

978-960-06-

5160-7

7

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ

ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ειδικά Θέματα

στο Υλικό και

στα Δίκτυα

Υπολογιστών

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Β.,

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,

ΘΕΜΕΛΗΣ Θ.,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μ.

24-0559

978-960-06-

5163-8

8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τεχνική Υποστή-

ριξη Υπολογιστι-

κών Συστημάτων

και Δικτυακών

Υποδομών

ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ Τ.,

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. 24-0538

978-960-06-

5142-3

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 44: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

44

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Ι Ι . ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισαγωγή στη

Γεωργική

Οικονομία

ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥ-ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

24-0089 978-960-06-

2875-3

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΑ Περιβάλλον και

Γεωργία

ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ, ΓΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΙΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

24-0092 978-960-06-

2878-4

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικές

Εγκαταστάσεις

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

24-0114

978-960-06-3335-1

Εισαγωγή στη

Γεωργική

Παραγωγή

ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

24-0090 978-960-06-

2876-0

4 ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Εκμηχάνιση της

Γεωργίας και

Αρδεύσεις

ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24-0445 978-960-06-

3325-2

5 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Φυτοπροστασία

ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΣΠΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΖΑΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

24-0098 978-960-06-

2884-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 45: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

45

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισαγωγή στη

Γεωργική

Οικονομία

ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥ-ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

24-0089 978-960-06-

2875-3

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΑ Περιβάλλον και

Γεωργία

ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ, ΓΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΙΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

24-0092 978-960-06-

2878-4

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικές

Εγκαταστάσεις

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

24-0114

978-960-06-3335-1

Εισαγωγή στη

Γεωργική

Παραγωγή

ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

24-0090 978-960-06-

2876-0

4 ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Διατροφή

Αγροτικών Ζώων

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕ-ΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

24-0474 978-960-06-

4869-0

5 ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ-

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ Μελισσοκομία-

Σηροτροφία

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

24-0477 978-960-06-

4876-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 46: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

46

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισαγωγή στη

Γεωργική

Οικονομία

ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥ-ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

24-0089 978-960-06-

2875-3

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΑ Περιβάλλον και

Γεωργία

ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ, ΓΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΙΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

24-0092 978-960-06-

2878-4

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικές

Εγκαταστάσεις

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

24-0114

978-960-06-3335-1

Εισαγωγή στη

Γεωργική

Παραγωγή

ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

24-0090 978-960-06-

2876-0

4 ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ ΦΥΤΑ Ανθοκηπευτικές

Καλλιέργειες

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΣΜΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΣΣΑΜ ΧΑΡΟΛΝΤ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ

24-0099 978-960-06-

2885-2

5

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

Εφαρμογές

Αρδευτικών

Δικτύων στην

Κηποτεχνία

Εργαστη-ριακός οδηγός

ΒΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Η. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΣΠΑΘΑΡΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

24-0105

Εργαστη-ριακός οδηγός 24-0106

978-960-06-2891-3

Εργαστηριακός

οδηγός 978-960-06-

2892-0

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 47: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

47

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εισαγωγή στη

Γεωργική

Οικονομία

ΖΙΩΓΑΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΑΤΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥ-ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

24-0089 978-960-06-

2875-3

2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΑ Περιβάλλον και

Γεωργία

ΚΑΛΤΣΙΚΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗΣ, ΓΚΟΥΦΑ ΜΑΡΙΑ, ΛΩΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΑΙΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

24-0092 978-960-06-

2878-4

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΓΕΩΡΓΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Γεωργικές

Εγκαταστάσεις

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ

24-0114

978-960-06-3335-1

Εισαγωγή στη

Γεωργική

Παραγωγή

ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

24-0090 978-960-06-

2876-0

4 ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αρχές

Επεξεργασίας

Τροφίμων

ΓΑΡΔΕΛΗ ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΓΑΡΔΙΚΑ ΑΙΜΙΛΙΑ, ΜΑΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

24-0122 978-960-06-

2904-0

5 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υγιεινή και

Ασφάλεια

Τροφίμων

ΓΑΛΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜ. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΙΣΚΑΤΩΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

24-0126 978-960-06-

2908-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 48: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

48

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ –

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Σύγχρονες

Συναλλαγές

Ν. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Μ. ΚΑΝΑΒΟΣ 24-0480

978-960-06-

4872-0

Χρήση Η/Υ

(EXCEL)

Ε. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,

Α. ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ

24-0205 978-960-06-

2980-4

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Οικονομικά

Μαθηματικά

Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-

ΛΟΣ, Γ. ΚΑΪΤΣΑΣ

24-0198

978-960-06-

2975-0

Στατιστική

Επιχειρήσεων

Ασκήσεις

(Δραστη-

ριότητες-

Λύσεις)

Δ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,

Α. ΚΟΚΛΑ, Ε.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ-

ΤΙΝΟΥ

24-0199

Συνοδευ-

τικό Υλικό

24-0200

978-960-06-

2976-7

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

(ΕΜΠΟΡΙΚΟ -

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)

Στοιχεία

Εμπορικού

Δικαίου

Γ. ΜΕΝΤΗΣ, Ι.

ΦΕΡΓΑΔΗΣ, Π.

ΠΛΕΣΣΑΣ, Α.

ΜΠΑΜΠΗ

24-0522 978-960-06-

5124-9

Τουριστική

Νομοθεσία

Γ. ΜΕΝΤΗΣ, Δ.

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

24-0467

978-960-06-

5122-5

4 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ English for Office

Clerks

Βιβλίο

καθηγητή

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΣΑΛΟΥ,

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,

ΜΑΡΙΑ

ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ

24-0206

Βιβλίο

καθηγητή:

24-0207

978-960-06-

2981-1

Βιβλίο

καθηγητή:

978-960-06-

2982-8

5 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λογιστικές

Εφαρμογές

Μ. ΚΑΤΣΙΦΩΤΗ, Π.

ΜΙΧΟΣ, Ν.

ΣΕΡΔΑΡΗΣ

24-0210

978-960-06-

2985-9

6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Δημόσιες Σχέσεις

Κ. ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

κ.α.

24-0209

978-960-06-

2984-2

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 49: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

49

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ –

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Σύγχρονες

Συναλλαγές

Ν. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Μ. ΚΑΝΑΒΟΣ 24-0480

978-960-06-

4872-0

Χρήση Η/Υ

(EXCEL)

Ε. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,

Α. ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ

24-0205 978-960-06-

2980-4

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Οικονομικά

Μαθηματικά

Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-

ΛΟΣ, Γ. ΚΑΪΤΣΑΣ

24-0198

978-960-06-

2975-0

Στατιστική

Επιχειρήσεων

Ασκήσεις

(Δραστη-

ριότητες-

Λύσεις)

Δ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,

Α. ΚΟΚΛΑ, Ε.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ-

ΤΙΝΟΥ

24-0199

Συνοδευ-

τικό Υλικό

24-0200

978-960-06-

2976-7

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

(ΕΜΠΟΡΙΚΟ -

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)

Στοιχεία

Εμπορικού

Δικαίου

Γ. ΜΕΝΤΗΣ, Ι.

ΦΕΡΓΑΔΗΣ, Π.

ΠΛΕΣΣΑΣ, Α.

ΜΠΑΜΠΗ

24-0522 978-960-06-

5124-9

Τουριστική

Νομοθεσία

Γ. ΜΕΝΤΗΣ, Δ.

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

24-0467 978-960-06-

5122-5

4 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ English for Office

Clerks

Βιβλίο

καθηγητή

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΣΑΛΟΥ,

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,

ΜΑΡΙΑ

ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ

24-0206

Βιβλίο

καθηγητή:

24-0207

978-960-06-

2981-1

Βιβλίο

καθηγητή:

978-960-06-

2982-8

5 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Εφαρμογές Η/Υ

στον Τουρισμό

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ,

ΛΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΛΙΒΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Έχει δοθεί

στη Β΄

τάξη

ΕΠΑΛ

24-0217 978-960-06-

2989-7

6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Τουριστική

Γεωγραφία ΤΕΡΚΕΝΛΗΣ Θ. 24-0466

978-960-06-

5121-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 50: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

50

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ –

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Σύγχρονες

Συναλλαγές

Ν. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Μ. ΚΑΝΑΒΟΣ 24-0480

978-960-06-

4872-0

Χρήση Η/Υ

(EXCEL)

Ε. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,

Α. ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ

24-0205 978-960-06-

2980-4

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Οικονομικά

Μαθηματικά

Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-

ΛΟΣ, Γ. ΚΑΪΤΣΑΣ

24-0198

978-960-06-

2975-0

Στατιστική

Επιχειρήσεων

Ασκήσεις

(Δραστη-

ριότητες-

Λύσεις)

Δ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,

Α. ΚΟΚΛΑ, Ε.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ-

ΤΙΝΟΥ

24-0199

Συνοδευ-

τικό Υλικό

24-0200

978-960-06-

2976-7

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

(ΕΜΠΟΡΙΚΟ -

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)

Στοιχεία

Εμπορικού

Δικαίου

Γ. ΜΕΝΤΗΣ, Ι.

ΦΕΡΓΑΔΗΣ, Π.

ΠΛΕΣΣΑΣ, Α.

ΜΠΑΜΠΗ

24-0522 978-960-06-

5124-9

Τουριστική

Νομοθεσία

Γ. ΜΕΝΤΗΣ, Δ.

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

24-0467

978-960-06-

5122-5

4 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ English for Office

Clerks

Βιβλίο

καθηγητή

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΣΑΛΟΥ,

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,

ΜΑΡΙΑ

ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ

24-0206

Βιβλίο

καθηγητή:

24-0207

978-960-06-

2981-1

Βιβλίο

καθηγητή:

978-960-06-

2982-8

5

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

(ΕΙΣΑΓΩΓΗ,

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΒΟΛΗ)

Εισαγωγή στη

Διαφήμιση

ΚΟΚΚΙΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0494 978-960-06-

4883-6

6 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Δημόσιες Σχέσεις

ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ

ΚΩΝ., ΜΑΝΤΑΣ

ΝΙΚ., ΜΟΣΧΟΝΑΣ

ΗΡΑΚΛ., ΣΕΡΔΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24-0209 978-960-06-

2984-2

7 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λογιστικές

Εφαρμογές

ΚΑΤΣΙΦΩΤΗ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΙΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ, ΣΕΡΔΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24-0210 978-960-06-

2985-9

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 51: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

51

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ –

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

Σύγχρονες

Συναλλαγές

Ν. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ,

Μ. ΚΑΝΑΒΟΣ 24-0480

978-960-06-

4872-0

Χρήση Η/Υ

(EXCEL)

Ε. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ,

Α. ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ

24-0205 978-960-06-

2980-4

2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ &

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Οικονομικά

Μαθηματικά

Θ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ-

ΛΟΣ, Γ. ΚΑΪΤΣΑΣ

24-0198

978-960-06-

2975-0

Στατιστική

Επιχειρήσεων

Ασκήσεις

(Δραστη-

ριότητες-

Λύσεις)

Δ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ,

Α. ΚΟΚΛΑ, Ε.

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝ-

ΤΙΝΟΥ

24-0199

Συνοδευ-

τικό Υλικό

24-0200

978-960-06-

2976-7

3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ

(ΕΜΠΟΡΙΚΟ -

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ)

Στοιχεία

Εμπορικού

Δικαίου

Γ. ΜΕΝΤΗΣ, Ι.

ΦΕΡΓΑΔΗΣ, Π.

ΠΛΕΣΣΑΣ, Α.

ΜΠΑΜΠΗ

24-0522 978-960-06-

5124-9

Τουριστική

Νομοθεσία

Γ. ΜΕΝΤΗΣ, Δ.

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

24-0467

978-960-06-

5122-5

4 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ English for Office

Clerks

Βιβλίο

καθηγητή

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΣΑΛΟΥ,

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ,

ΜΑΡΙΑ

ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ

24-0206

Βιβλίο

καθηγητή:

24-0207

978-960-06-

2981-1

Βιβλίο

καθηγητή:

978-960-06-

2982-8

5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΠΟΘΗΚΩΝ

Οργάνωση και

Διαχείριση

Αποθηκών

ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜ.

24-0502 978-960-06-

4887-4

6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Λογιστικές

Εφαρμογές

ΚΑΤΣΙΦΩΤΗ

ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΜΙΧΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ, ΣΕΡΔΑΡΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24-0210 978-960-06-

2985-9

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 52: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

52

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

ΓΟΥΝΑΛΗ ΧΙΛΝΤΑ, ΜΠΟΥΛΑΜΑΚΗ-ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣ.

24-0127 978-960-06-

2909-5

2

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Τοπογραφικό Σχέδιο

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΙΘΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΤΑΘΑΣ ΔΗΜΟΣΘ.

24-0148 978-960-06-

2928-6

Ψηφιακή

Χαρτογραφία

(Α’ Μέρος) ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ Ι., ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ Μ., ΣΗΦΑΚΗ-ΠΙΣΤΟΛΛΑ Δ., ΛΕΟΥΝΑΚΗ Ε. (Β’ Μέρος): ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Β.

24-0561 978-960-06-

5165-2

3 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ Θα καθορισθούν με νέα Υπουργική Απόφαση

4

ΣΧΕΔΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ

ΈΡΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Η/Υ ΙI

Ο Η/Υ στο χώρο των Κατασκευών, Β Τάξη 1ου Κύκλου Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚ., ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΜΑΥΡΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ

24-0144 978-960-06-

2925-5

Σχεδίαση μέσω

Η/Υ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΛ., ΤΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔ.

Έχει δοθεί στη Β΄ τάξη

ΕΠΑΛ 24-0130

978-960-06-2912-5

5

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΈΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Σχέδιο Τεχνικών Έργων (Συγκοινωνιακά-Υδραυλικά) 2ος Κύκλος ΤΕΕ

ΤΖΑΛΑΒΡΑ Π., ΒΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

24-0547 978-960-06-

5151-5

Σχέδιο Πολιτικού Μηχανικού, Β΄ Τάξη 1ου Κύκλου Ειδ. Σχεδιαστών ΤΕΕ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

24-0139 978-960-06-

2921-7

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 53: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

53

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Αρχές Σύνθεσης

ΤΕΕ Α΄ τάξη 1ου

κύκλου,

Σχεδιασμός

Εσωτερικών

Χώρων, Γραφικές

Τέχνες, Συντήρηση

Έργων Τέχνης

ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ,

ΤΡΟΒΑ ΒΑΣΩ

24-0149 978-960-06-3282-8

2

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Η/Υ

Εφαρμογές Η/Υ

Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας

Εφαρμοσμένων

Τεχνών

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ,

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ, ΤΕΡΖΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

24-0151 978-960-06-

2930-9

Σχέδιο με Η/Υ

Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας

Εφαρμοσμένων

Τεχνών –

Βιομηχανικού

Σχεδιασμού

ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΩ,

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ

24-0163 978-960-06-

2942-2

3 ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Γραμμα-

τογραφία

ΤΕΕ Β Τάξη 1ου

Κύκλου-Γραφικές

Τέχνες

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ,

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ,

ΜΑΤΖΑΡΗ ΜΥΡΤΩ

24-0155 978-960-06-

2934-7

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Τεχνολογία

Εκτυπώσεων

Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας

Εφαρμοσμένων

Τεχνών – Γραφικές

Τέχνες

ΑΠΕΡΓΗ ΟΛΓΑ,

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

24-0161 978-960-06-

2940-8

5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Θα καθορισθούν με νέα Υπουργική Απόφαση

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 54: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

54

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Αρχές Σύνθεσης

ΤΕΕ Α΄ τάξη 1ου

κύκλου,

Σχεδιασμός

Εσωτερικών

Χώρων, Γραφικές

Τέχνες, Συντήρηση

Έργων Τέχνης

ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ,

ΤΡΟΒΑ ΒΑΣΩ

24-0149 978-960-06-3282-8

2

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Η/Υ

Εφαρμογές Η/Υ

Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας

Εφαρμοσμένων

Τεχνών

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ,

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ, ΤΕΡΖΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

24-0151 978-960-06-

2930-9

Σχέδιο με Η/Υ

Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας

Εφαρμοσμένων

Τεχνών –

Βιομηχανικού

Σχεδιασμού

ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΩ,

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ

24-0163 978-960-06-

2942-2

3 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

Σημειώσεις εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με ελεύθερο οπτικοακουστικό υλικό

4

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ –

ΜΕΤΑΛΛΟ-ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

Σημειώσεις εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με ελεύθερο οπτικοακουστικό υλικό

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 55: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

55

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Αρχές Σύνθεσης

ΤΕΕ Α΄ τάξη 1ου

κύκλου,

Σχεδιασμός

Εσωτερικών

Χώρων, Γραφικές

Τέχνες, Συντήρηση

Έργων Τέχνης

ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ,

ΤΡΟΒΑ ΒΑΣΩ

24-0149 978-960-06-3282-8

2

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Η/Υ

Εφαρμογές Η/Υ

Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας

Εφαρμοσμένων

Τεχνών

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ,

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ, ΤΕΡΖΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

24-0151 978-960-06-

2930-9

Σχέδιο με Η/Υ

Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας

Εφαρμοσμένων

Τεχνών –

Βιομηχανικού

Σχεδιασμού

ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΩ,

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ

24-0163 978-960-06-

2942-2

3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Προστασία

Πολιτιστικής

Κληρονομιάς

ΤΕΕ Α΄ τάξη 2ου

κύκλου, Τομέας

Εφαρμοσμένων

Τεχνών – Συντήρη-

ση έργων τέχνης-

αποκατάσταση

ΜΑΡΜΑΡΑΣ Β.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,

ΡΑΠΤΗ Χ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,

ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

24-0175 978-960-06-

2953-8

4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΈΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΗΣ

Αντίγραφο –

Αισθητική

Αποκατάσταση

ΤΕΕ Β΄ τάξη 1ου

κύκλου, Α΄ τάξη 2ου

κύκλου, Συντήρη-

ση έργων τέχνης-

αποκατάσταση

ΚΩΤΣΑΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ,

ΜΑΡΙΝΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΧΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

24-0171 978-960-06-

2950-7

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 56: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

56

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Αρχές Σύνθεσης ΤΕΕ Α΄ τάξη 1ου κύκλου, Σχεδιασμ. Εσωτερ. Χώρων, Γραφικές Τέχνες, Συντήρηση Έργων Τέχνης

ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΡΟΒΑ ΒΑΣΩ

24-0149 978-960-06-

3282-8

2 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Εφαρμογές Η/Υ Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ, ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

24-0151

978-960-06-2930-9

Σχέδιο με Η/Υ Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμ. Τεχνών – Βιομηχ.Σχεδιασμού

ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΩ, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

24-0163

978-960-06-2942-2

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ)

Τεχνολογία Πρότυπων Κοπής (ΠΑΤΡΟΝ) Ι, Β΄ τάξη 1ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστο-ϋφαντουργίας & Ένδυσης

Ε. ΒΑΣΙΛΟΥΛΗ, Φ. ΔΑΒΟΥ

24-0430

set: 978-960-06-3180-7

τ.Α.: 978-960-06-3181-4

Τεχνολογία Πρότυπων Κοπής (ΠΑΤΡΟΝ) ΙΙ, 2ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστο-ϋφαντουργίας & Ένδυσης

Β. ΝΤΟΒΑΣ, ΑΙΚ. ΣΥΚΑΡΑ, Ε. ΚΟΡΔΩΝΗ, Σ. ΦΩΚΑ

24-0438

set: 978-960-06-3180-7

τ.Β.: 978-960-06-3182-1

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυμάτων Β΄ τάξη 1ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστο-ϋφαντουργίας & Ένδυσης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Δ., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓ., ΜΑΝΩΛΑΚΗ Μ., ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣ., ΤΣΕΡΠΕ ΑΡΓΥΡΩ

24-0429 978-960-06-

3132-6

5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Τεχνολογία Υφάσματος – Υφασματολογία, Α’ Τάξη 1ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστο-ϋφαντουργίας & Ένδυσης

Α. ΓΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ρ. ΤΟΥΝΤΗ, Ν. ΠΑΠΑΔΙΑΣ

24-0440 978-960-06-

3143-2

Τεχνική Ανάλυση Οργάνωση Συλλογής, 2ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστο-ϋφαντουργίας & Ένδυσης

Ε. ΕΥΓΕΝΙΑΔΗ, Ι. ΒΑΜΒΑΚΙΑ

24-0437 978-960-06-

3140-1

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 57: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

57

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

Αρχές Σύνθεσης

ΤΕΕ Α΄ τάξη 1ου

κύκλου,

Σχεδιασμός

Εσωτερικών

Χώρων, Γραφικές

Τέχνες, Συντήρηση

Έργων Τέχνης

ΣΙΑΠΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ,

ΤΡΟΒΑ ΒΑΣΩ

24-0149 978-960-06-3282-8

2

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ

ΤΕΧΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Η/Υ

Εφαρμογές Η/Υ

Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας

Εφαρμοσμένων

Τεχνών

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΒΙΚΤΩΡ,

ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ, ΤΕΡΖΙΔΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

24-0151 978-960-06-

2930-9

Σχέδιο με Η/Υ

Β’ ΕΠΑΛ, Τομέας

Εφαρμοσμένων

Τεχνών –

Βιομηχανικού

Σχεδιασμού

ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΩ,

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ

24-0163 978-960-06-

2942-2

3 ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων Β΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σ. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ -

ΚΟΛΩΝΙΑ,

Ι. ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ,

ΜΑΧΗ ΚΑΡΑΛΗ

24-0162 978-960-06-

2941-5

Σχεδιασμός Επαγγελματικών Χώρων Α’ Τάξη 2ου Κύκλου

ΤΕΕ Τομέας Εφαρμ.

Τεχνών-

Σχεδιασμός

Εσωτερικών Χώρων

ΑΙΚ. ΚΑΚΟΛΥΡΗ,

Ρ. ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ,

Β. ΣΚΙΑΔΑ

24-0169 978-960-06-

2948-4

4

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ –

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ

ΜΑΚΕΤΑ

Διακοσμητική Σύνθεση – Μακέτα Β΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

ΑΛΕΞ., ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΗ,

ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ ΠΟΛ.

24-0166 978-960-06-

2945-3

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 58: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

58

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ)

Κυκλώματα

Συνεχούς και

Εναλλασσόμε-

νου Ρεύματος

(ΜΕΡΟΣ Α΄

ΘΕΩΡΙΑ)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

ΣΤΗ Β’

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ 24-0307

set: 978-960-

06-2857-9

τ.Α.:978-960-

06-2858-6

Κυκλώματα

Συνεχούς και

Εναλλασσόμε-

νου Ρεύματος

(ΜΕΡΟΣ

Β΄ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ

Σ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

ΣΤΗ Β’

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ 24-0308

set: 978-

96006-2857-

9

τ.Β.:978-960-

06-2933-0

Ηλεκτροτεχνία

ΒΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,

ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΟΛΥΜ.

κ.ά

ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

ΣΤΗ Β’

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ 24-0332

978-960-06

3076-3

Ανάλυση

Ηλεκτρικών

Κυκλωμάτων

ΜΑΡΙΑ,

ΜΙΚΡΩΝΗΣ

ΘΩΜΑΣ, ΤΣΙΛΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

ΣΤΗ Β’

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ 24-0331

978-960-06

3075-6

Ηλεκτρολογικό

Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚ.

ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

ΣΤΗ Β’

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ 24-0082

978-960-06

2869-2

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τεχνολογία

Υπολογιστών &

Περιφερειακών

ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,

ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΜΠΟΥΓΑΣ ΠΑΥΛΟΣ,

κ.ά.

24-0310 978-960-06

3297-2

Εργαστήριο

Δικτύων

Υπολογιστών

ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,

ΜΠΟΒΑΛΗΣ ΚΩΝ. 24-0318

978-960-06

3062-6

Επικοινωνίες

και Δίκτυα

ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΣΩΤ.,

ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.,

κ.ά.

24-0304 978-960-06

3056-5

Εκπομπή και

Λήψη Τηλεο-

πτικού Σήματος

(ΜΕΡΟΣ

Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ,

ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ

Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,

κ.ά.

24-0328 978-960-06

3072-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 59: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

59

3 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ,

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Συστήματα

Αυτοματισμών

(Α' ΤΟΜΟΣ)

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓ.,

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0340

set:978-960-

06-3162-3

τ.Α.:978-960-

06-3163-0

Τετράδιο

Εργαστηριακών

Ασκήσεων για το

Εργαστήριο

Αυτοματισμού

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

(ΤΕΤΡΑΔΙΟ)

ΖΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ

24-0333 978-960-06

3321-4

4

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ -

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Μέρος Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ

24-0313

set: 978-960- 06-3138-8

τ.Α.:978-960- 06-3139-5

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Μέρος Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ. Ν., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α. Σ.

24-0314

set: 978-960- 06-3138-8 τ. Β.:978- 960-06- 3144-9

5 ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογι-στών (Μέρος Α’

ΘΕΩΡΙΑ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

24-0316 978-960-06-

3060-2

Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογι-στών (Μέρος Β’

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ Γ., ΜΠΟΥΓΑΣ Π., ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ ΚΙΑΜΑΛ

24-0317 978-960-06-

3061-9

Μηχατρονική

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

24-0530 978-960-06-

5134-8

Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Μέρος Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ Ι. Δ.

24-0320

set: 978-960- 06-3150-0 τ. Α.:978- 960-06- 3151-7

Συλλογή, Μεταφορά και Έλεγχος Δεδομένων (Μέρος Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΤΣΕΛΕΣ Ι. Δ.

24-0321

set: 978-960- 06-3150-0 τ. Β.:978- 960-06- 3152-4

6

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΥ

ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος (Μέρος Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔ., ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝ.

24-0329 978-960-06- 3073-2

Παραγωγή και Επεξεργασία Σήματος (Μέρος Β’

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔ., ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝ.

24-0330 978-960-06- 3074-9

7 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ESP Coursebook Electrricity

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓ.,

κ.ά. 24-0513

978-960-06-

4880-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 60: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

60

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΙ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ)

Κυκλώματα

Συνεχούς και

Εναλλασσόμε-

νου Ρεύματος

(ΜΕΡΟΣ Α΄

ΘΕΩΡΙΑ)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

ΣΤΗ Β’

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ 24-0307

set: 978-960-

06-2857-9

τ.Α.:978-960-

06-2858-6

Κυκλώματα

Συνεχούς και

Εναλλασσόμε-

νου Ρεύματος

(ΜΕΡΟΣ Β΄

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΠΑΛΗΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

ΣΤΗ Β’

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ 24-0308

set: 978-

96006-2857-

9

τ.Β.:978-960-

06-2933-0

Ηλεκτροτεχνία

ΒΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,

ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΟΛΥΜ.

κ.ά

ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

ΣΤΗ Β’

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ 24-0332

978-960-06

3076-3

Ανάλυση

Ηλεκτρικών

Κυκλωμάτων

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ,

ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΘΩΜΑΣ,

ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΈΧΕΙ ΔΟΘΕΙ

ΣΤΗ Β’

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ 24-0331

978-960-06

3075-6

2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Τεχνολογία Υπολογιστών & Περιφερειακών

ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤ,

ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΡ.,

ΜΠΟΥΓΑΣ Π.,

ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ Κ.,

ΣΙΦΝΑΙΟΣ Ι.

24-0310 978-960-06-

3297-2

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΜΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,

ΜΠΟΒΑΛΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

24-0318 978-960-06

3062-6

Επικοινωνίες και Δίκτυα

ΜΑΤΑΚΙΑΣ ΣΩΤ., ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., κ.ά.

24-0304 978-960-06

3056-5

Εκπομπή και Λήψη Τηλεοπτικού Σήματος (ΜΕΡΟΣ

Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, κ.ά.

24-0328 978-960-06

3072-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 61: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

61

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

3 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ,

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Συστήματα Αυτοματισμών (Α' ΤΟΜΟΣ)

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓ., ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0340

set:978-960- 06-3162-3 τ.Α.:978-960-

06-3163-0

Τετράδιο Εργαστηριακών Ασκήσεων για το Εργαστήριο Αυτοματισμού ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΤΡΑΔΙΟ)

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

24-0333 978-960-06

3321-4

4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2

Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, (Α΄ ΤΕΥΧΟΣ)

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ Μ., ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡ

24-0342

set: 978-960- 06-3159-3 τ.Α.: 978- 960-06- 3160-9

Ειδικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, (Β΄ ΤΕΥΧΟΣ)

ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ Μ., ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΣ ΧΡ.

24-0343

set: 978-960- 06-3159-3 τ.Β.: 978- 960-06- 3161-6

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛ., ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛ., ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

24-0344 978-960-06-

3084-8

5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ ESP Coursebook Electrricity

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ ΑΓΓ.,

κ.ά. 24-0513

978-960-06-

4880-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 62: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

62

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

24-0031 978-960-06-

2819-7

Μηχανολογικό

Σχέδιο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π., κ.ά

24-0045 978-960-06-

2832-6

2

ΒΑΣΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ –

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στοιχεία

Ηλεκτρολογίας

Λύσεις των

Ασκή-σεων

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ., ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

24-0029

Συνοδευ-τικό υλικό

24-0030

978-960-06-2817-3

Συνοδευτικό

υλικό 978-960-06-

2818-0

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.

24-0082 978-960-06-

2869-2

Τετράδιο

εργαστη-

ριακών

ασκήσεων

για το

Εργαστή-

ριο Αυτο-

ματισμού

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

Να δοθεί μόνο ως βιβλίο καθηγητή

24-0333 978-960-06-

3321-4

3

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ –

ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ

Μηχανουργική Τεχνολογία Ι (Κατεργασίες Κοπής)

ΜΑΝΣΟΥΡ ΓΚΑΜΠ., ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΑΓΓ.

24-0046

set: 978-960-06-3171-5

τ.Α.: 978-960-06-3172-2

Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ (Κατεργασίες

Διαμόρφωσης)

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤ., ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0047

set: 978-960-06-3171-5 τ.Β.:

978-960-06-3173-9

Συγκολλήσεις

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Κ.

24-0076 978-960-06-

2863-0

4

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ –

ΑΝΥΨΩΤΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ

Ανελκυστήρες

ΔΟΥΜΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, κ.ά.

24-0083 978-960-06-

2870-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 63: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

63

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

24-0031 978-960-06-

2819-7

Μηχανολογικό

Σχέδιο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π., κ.ά

24-0045 978-960-06-

2832-6

2

ΒΑΣΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ –

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στοιχεία

Ηλεκτρολογίας

Λύσεις των

Ασκή-σεων

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ., ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

24-0029

Συνοδευ-τικό υλικό

24-0030

978-960-06-2817-3

Συνοδευτικό

υλικό 978-960-06-

2818-0

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.

24-0082 978-960-06-

2869-2

Τετράδιο

εργαστη-

ριακών

ασκήσεων

για το

Εργαστή-

ριο Αυτο-

ματισμού

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

Να δοθεί μόνο ως βιβλίο καθηγητή

24-0333 978-960-06-

3321-4

3 ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Σχέδιο

ΚΟΡΡΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

24-0035 978-960-06-

2822-7

ΥΔΡΕΥΣΗ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Ύδρευση – Αποχέτευση

ΚΑΡΓΑΣ Δ., κ.ά 24-0037

978-960-06-2824-1

Υδραυλικές

Εγκαταστάσεις

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥ-ΛΟΣ Α., κ.ά.

24-0036 978-960-06-

2823-4

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 64: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

64

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

24-0031 978-960-06-

2819-7

Μηχανολογικό

Σχέδιο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π., κ.ά

24-0045 978-960-06-

2832-6

2

ΒΑΣΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ –

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στοιχεία

Ηλεκτρολογίας

Λύσεις των

Ασκή-σεων

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ., ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

24-0029

Συνοδευ-τικό υλικό

24-0030

978-960-06-2817-3

Συνοδευτικό

υλικό 978-960-06-

2818-0

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚ., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.

24-0082 978-960-06-

2869-2

Τετράδιο

εργαστη-

ριακών

ασκήσεων

για το

Εργαστή-

ριο Αυτο-

ματισμού

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

Να δοθεί μόνο ως βιβλίο καθηγητή

24-0333 978-960-06-

3321-4

3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι

ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ. ΜΠΙΜΗΣ Π. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ Κ.

24-0084

set: 978-960-06-3156-2

τ.Α.: 978-960-06-3157-9

Εγκαταστάσεις

Κλιματισμού ΙΙ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ., ΔΙΑΚΟΥ-ΜΑΚΟΣ ΚΩΝ., ΣΕΚΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚ.

24-0058

set: 978-960-06-3156-2

τ.Β.:978-960-06-3158-6

Εγκαταστάσεις

Κλιματισμού Ι

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ., ΜΠΑΛΑΡΑΣ ΚΩΝ., ΜΠΙΜΗΣ ΠΑΝΑΓ.

24-0057

set: 978-960-06-3192-0

τ.Α.:978-960-06-3193-7

Εγκαταστάσεις

Κλιματισμού ΙΙ

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ., ΔΙΑΚΟΥ-ΜΑΚΟΣ ΚΩΝ., ΣΕΚΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚ.

24-0059

set: 978-960-06-3192-0

τ.Β.:978-960-06-3194-4

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 65: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

65

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

24-0031 978-960-06-

2819-7

Μηχανολογικό

Σχέδιο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π., κ.ά

24-0045 978-960-06-

2832-6

2

ΒΑΣΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ –

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στοιχεία

Ηλεκτρολογίας

Λύσεις των

Ασκή-σεων

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ., ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

24-0029

Συνοδευ-τικό υλικό

24-0030

978-960-06-2817-3

Συνοδευτικό

υλικό 978-960-06-

2818-0

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Ν., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.

24-0082 978-960-06-

2869-2

Τετράδιο

εργαστη-

ριακών

ασκήσεων

για το

Εργαστή-

ριο Αυτο-

ματισμού

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

Να δοθεί μόνο ως βιβλίο καθηγητή

24-0333 978-960-06-

3321-4

3 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Συστήματα

Αυτοκινήτου Ι

ΑΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚ.,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.

24-0024

set:978-960-

06-3029-9

τ.Α.:978-960-

06-3030-5

Συστήματα

Αυτοκινήτου Ι

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΑΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚ.,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

ΠΑΝ., ΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ.

24-0025

set:978-960-

06-3016-9

τ.Α.:978-960-

06-3017-6

Συστήματα

Αυτοκινήτου ΙΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜ., ΓΙΑΝΝΟΣ Γ.,

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Γ.

24-0070

set:978-960-

06-3029-9

τ.Β.:978-960-

06-3117-3

Συστήματα

Αυτοκινήτου ΙΙ

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜ., ΓΙΑΝΝΟΣ Γ.,

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Γ.

24-0071

set:978-960-

06-3016-9

τ.Β.:978-960-

06-3024-4

Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκι-νήτου – Σχέδιο Ηλεκτρικού Συστήματος

Τετράδιο Εργασίας

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ., ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0019 Συνοδευ-τικό υλικό

24-0020

978-960-06-2808-1

Συνοδευτικό υλικό

978-960-06-2809-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 66: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

66

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

24-0031 978-960-06-

2819-7

Μηχανολογικό

Σχέδιο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Π., κ.ά

24-0045 978-960-06-

2832-6

2

ΒΑΣΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ –

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στοιχεία

Ηλεκτρολογίας

Λύσεις των

Ασκή-σεων

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΠΑΓΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛ., ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

24-0029

Συνοδευ-τικό υλικό

24-0030

978-960-06-2817-3

Συνοδευτικό

υλικό 978-960-06-

2818-0

Ηλεκτρολογικό Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓ., ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Ν., ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔ.

24-0082 978-960-06-

2869-2

Τετράδιο

εργαστη-

ριακών

ασκήσεων

για το

Εργαστή-

ριο Αυτο-

ματισμού

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΦΕΤΖΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

Να δοθεί μόνο ως βιβλίο καθηγητή

24-0333 978-960-06-

3321-4

3

ΔΟΜΗ ΚΑΙ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Τεχνολογία Αεροσκαφών Ι

ΚΑΡΑΚΙΟΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0080 978-960-06-

2867-8

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 67: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

67

Γ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αρχές Προγραμ-

ματισμού

Υπολογιστών

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α., ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΑΝΙ-ΔΗΣ Ε., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝ-ΝΗΣ Π., ΜΠΕΛΕΣΙΩ-ΤΗΣ Β., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

24-0537 978-960-06-

5141-6

2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υλικό και

Δίκτυα

Υπολογιστών

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Β., ΘΗΒΑΙΟΣ Γ., ΜΙΧΑΣ Γ., ΜΟΡΜΟΡΗΣ Ε., ΞΙΞΗΣ Α.

24-0551 978-960-06-

5156-0

3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συστήματα

Διαχείρισης

Βάσεων Δεδομέ-

νων και Εφαρ-

μογές τους στο

Διαδίκτυο

ΓΙΑΤΑΣ Δ., ΓΩΓΟΥ-ΛΟΣ Γ., ΚΟΤΙΝΗ Ι., ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Γ., ΜΩΡΑΚΗΣ Δ., ΤΖΕΛΕΠΗ Σ., ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟ-ΛΑΚΗΣ Μ.

24-0554 978-960-06-

5155-3

4

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Σχεδιασμός και

Ανάπτυξη

Διαδικτυακών

Εφαρμογών

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Γ., ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Γ., ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ Μ., ΚΟΤΙΝΗ Ι., ΣΤΑΥΡΙ-ΔΗΣ Κ., ΤΖΕΛΕΠΗ Σ.

24-0558 978-960-06-

5162-1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Αρχές Προγραμ-

ματισμού

Υπολογιστών

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α., ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΑΝΙΔΗΣ Ε., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

24-0537 978-960-06-

5141-6

2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Υλικό και

Δίκτυα

Υπολογιστών

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Β., ΘΗΒΑΙΟΣ Γ., ΜΙΧΑΣ Γ., ΜΟΡΜΟΡΗΣ Ε., ΞΙΞΗΣ Α.

24-0551 978-960-06-

5156-0

3

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εγκατάσταση,

Διαχείριση και

Συντήρηση

Υπολογιστικών

Συστημάτων

ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΣ Λ. 24-0556

978-960-06-

5160-7

4

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τεχνική Υποστή-

ριξη Υπολογιστι-

κών Συστημάτων

και Δικτυακών

Υποδομών

ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ Τ.,

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. 24-0538

978-960-06-

5142-3

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 68: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

68

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓ., ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ.

24-0096 978-960-06-

2882-1

2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ Γ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Μ., ΜΠΙΣΤΗ Μ.

24-0116 978-960-06-

2899-9

Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

ΖΕΡΒΑΣ Γ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π., ΣΚΟΤΙΔΑ Α.

24-0525 978-960-06-

5127-0

3 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

Δενδροκομία

ΚΑΝΑΚΗΣ Α., ΚΟΝ-ΔΗΣ Κ., ΤΣΙΤΣΙΒΑ – ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Π.

24-0455 978-960-06-

3330-6

Αμπελουργία

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Μ., ΜΠΙΝΙΑΡΗ Α. ΣΥΜΙΝΗΣ Χ., ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

24-0448 978-960-06-

3328-3

ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ – ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας

ΑΥΓΟΥΛΑΣ Χ., ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ Κ., ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Π.

24-0514 978-960-06-

4881-2

Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες

ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ Κ.ΚΟΣΜΑΤΟΥ Α., ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟ-ΜΟΣ Ι., ΠΑΣΣΑΜ Χ.,

24-0099 978-960-06-

2885-2

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓ., ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ.

24-0096 978-960-06-

2882-1

2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ Γ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Μ., ΜΠΙΣΤΗ Μ.

24-0116 978-960-06-

2899-9

Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

ΖΕΡΒΑΣ Γ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π., ΣΚΟΤΙΔΑ Α.

24-0525 978-960-06-

5127-0

3 ΕΚΤΡΟΦΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

Εκτροφή Αγροτι-κών Ζώων Ι

ΓΚΑΒΑΛΕΚΑΣ Γ., ΘΕΣΣΑΛΟΣ Κ., κ.α.

24-0524

978-960-06-5126-3

Εκτροφή Αγροτι-κών Ζώων ΙΙ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ.,ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ Σ.,κ.α.

24-0515

978-960-06-4893-5

4 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Υδατοκαλλιέρ-γειες

ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ Σ., ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

24-0483 978-960-06-

5123-2

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 69: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

69

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓ., ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ.

24-0096 978-960-06-

2882-1

2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ Γ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Μ., ΜΠΙΣΤΗ Μ.

24-0116 978-960-06-

2899-9

Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

ΖΕΡΒΑΣ Γ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π., ΣΚΟΤΙΔΑ Α.

24-0525 978-960-06-

5127-0

3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΚΑΙ Η/Υ

Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων

ΓΚΟΛΤΣΙΟΥ ΑΙΚ., ΛΑΣΚΑΡΗ ΒΑΣ., ΣΑΡΑΚΙΝΙΩΤΗ ΔΕΣΠ.

24-0110 978-960-06-

2896-8

Εφαρμογές Η/Υ ΝΕΛΛΑΣ ΕΛΕΥΘ., ΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝ. 24-0107

978-960-06-2893-7

4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣΔ., ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π., ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε.

24-0109 978-960-06-

2895-1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓ., ΝΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ.

24-0096 978-960-06-

2882-1

2 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας

ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ Γ., ΔΕΣΥΛΛΑΣ Μ., ΜΠΙΣΤΗ Μ.

24-0116 978-960-06-

2899-9

Βιολογική Εκτροφή Αγροτικών Ζώων

ΖΕΡΒΑΣ Γ., ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π., ΣΚΟΤΙΔΑ Α.

24-0525 978-960-06-

5127-0

3 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ Γ., ΤΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓ.

24-0124 978-960-06-

2906-4

4 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων

ΓΙΟΥΤΑΝΗΣ Ε., ΖΕΡΦΥΡΙΔΗΣ Γ., ΜΟΑΤΣΟΥ Γ., ΜΠΛΟΥΚΑΣ Ι.

24-0123 978-960-06-

2905-7

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 70: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

70

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Λύσεις των

ασκή-σεων

ΛΙΑΝΟΣ Θ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α.

22-0127

Συνοδευτικό

Υλικό 22-0128

978-960-06-2383-3

Συνοδευτικό

Υλικό 978-960-06-

2384-0

2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Μ. ΚΑΙ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

24-0208 978-960-06-

2983-5

3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Φορολογική Λογιστική

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π. ΦΙΛΗΣ Α.

24-0523 978-960-06-

5125-6

4 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εργασίες Σύγχρονου Γραφείου

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Κ, κ.α.

24-0196 978-960-06-

2973-6

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Λύσεις των

ασκή-σεων

ΛΙΑΝΟΣ Θ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α.

22-0127

Συνοδευτικό

Υλικό 22-0128

978-960-06-2383-3

Συνοδευτικό

Υλικό 978-960-06-

2384-0

2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Μ. ΚΑΙ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

24-0208 978-960-06-

2983-5

3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

X. ΒΡΟΝΤΟΣ - Δ. ΦΩΛΙΝΑΣ

24-0532

978-960-06-5136-2

4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ

Εφαρμογές Εφοδιαστικής

ΦΩΛΙΝΑΣ Δ. 24-0544 978-960-06-

5148-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 71: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

71

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Λύσεις των

ασκή-σεων

ΛΙΑΝΟΣ Θ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α.

22-0127

22-0128

978-960-06-2383-3

978-960-06-

2384-0

2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές Οργάνω-σης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Μ. ΚΑΙ ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

24-0208

978-960-06-2983-5

3 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (ΕΙΣΑΓΩ-ΓΗ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ)

Εισαγωγή στη Διαφήμιση

ΚΟΚΚΙΝΗΣ Γ.

24-0494

978-960-06-4883-6

4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Τουριστικό Μάρκετινγκ

ΒΑΘΗΣ Α., ΜΟΣΧΟ-ΝΑΣ Η., ΠΕΤΡΕΑΣ Χ.

24-0221 978-960-06-

2993-4

Εμπορία (marketing) Γεωργικών Προϊόντων

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι., ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΟΣ Δ., ΚΟΝΤΟΜΙΧΟΣ Δ., ΝΑΝΟΣ Ι.

24-0104 978-960-06-

4436-4

5 ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛ-ΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Εργασίες Σύγχρο-νου Γραφείου

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Κ. κ.α. 24-0196 978-960-06-

2973-6

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Λύσεις των

ασκή-σεων

ΛΙΑΝΟΣ Θ., ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α., ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Α.

22-0127

22-0128

978-960-06-2383-3

978-960-06-

2384-0

2 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αρχές Οργάνω-σης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ Μ., ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ Π.

24-0208

978-960-06-2983-5

3

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων

ΔΡΟΣΟΥ Μ. κ.α

24-0218

978-960-06-2990-3

Λειτουργίες Ξενοδοχειακών Μονάδων (εργαστηριακός οδηγός)

ΔΡΟΣΟΥ Μ. κ.α

24-0219 978-960-06-

2991-0

4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙ-ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Λειτουργίες Τουριστικών Γραφείων

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ κ.α. 24-0220

978-960-06-2992-7

5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ English for the Hotel and Tourist Trade

Π. ΝΤΑΣΙΟΥ κ.ά.

24-0215

978-960-06-

2987-3

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 72: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

72

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΟ

Αρχιτεκτονικό

Σχέδιο

(Πολεοδομία και

Αρχιτεκτονικές

Λεπτομέρειες)

2ος Κύκλος Ειδ.

Σχεδιαστών ΤΕΕ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ-

ΚΟΛΩΝΙΑ ΣΟΦΙΑ,

ΓΕΡΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ΚΑΡΑΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Έχει δοθεί

στη Β΄

ΕΠΑ.Λ.

24-0136 978-960-06-

2918-7

2 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Οικοδομική,

2ος Κύκλος Ειδ.

Κτιριακών

Έργων ΤΕΕ

ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΝΙΤΗ

ΑΝΝΑ, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

24-0134 978-960-06-

2916-3

3

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Εφαρμογές

Γεωπληροφορι-

κής στα Τεχνικά

Έργα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Μ.,

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Β.

24-0493 978-960-06-

5135-5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οργάνωση

Εργοταξίου –

Μηχανήματα

Τεχνικών

Έργων

ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ Π. 24-0135 978-960-06-

2917-0

4 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιμετρήσεις -

Προμετρήσεις

ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ

Π., ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. 24-0133

978-960-06-

2915-6

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 73: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

73

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου

ΖΙΡΩ Ο., ΜΕΡΤΖΑΝΗ Ε., ΠΕΤΡΙΔΟΥ Β.

22-0135 978-960-06-

2391-8

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνολογία Υλικών, Γ’ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Β. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚ. ΜΑΛΕΑ, Γ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΥ

24-0174 978-960-06-

2952-1

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ

Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα ΤΕΕ, Α’ τάξη 2ου κύκλου, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών – Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δ., ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΙΣΗΣ Η.

24-0158 978-960-06-

2937-8

4 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γραφιστικές Εφαρμογές ΙΙ Γ΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών- Γραφικές Τέχνες

Κ. ΓΚΟΥΒΗ, Λ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Ι. ΚΑΜΠΑ, Β. ΤΣΑΜΑΣΛΙΔΟΥ

24-0157 978-960-06-

2936-1

5 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ

Εφαρμογές H/Y, 2ος Κύκλος, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών – Γραφικών Τεχνών

Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Χ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ

24-0151 978-960-06-

2930-9

Εφαρμογές H/Y Β΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Β. ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Χ. ΤΕΡΖΙΔΗΣ

24-0159 978-960-06-

2938-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 74: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

74

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου

ΖΙΡΩ Ο., ΜΕΡΤΖΑΝΗ Ε., ΠΕΤΡΙΔΟΥ Β.

22-0135 978-960-06-

2391-8

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνολογία Υλικών, Γ’ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Β. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚ. ΜΑΛΕΑ, Γ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΥ

24-0174 978-960-06-

2952-1

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ

Ελεύθερο Σχέδιο – Χρώμα ΤΕΕ, Α’ τάξη 2ου κύκλου, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών – Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων, Γραφικές Τέχνες

ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ Δ., ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΧΑΡΙΣΗΣ Η.

24-0158 978-960-06-

2937-8

4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Σχέδιο με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή, Β΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών, Ειδικότητα: Σχεδιασμός Εσωτερικών Χώρων

Μ. ΚΑΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗ Γ ΕΠΑΛ 24-0163

978-960-06-2942-2

5

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΜΑΚΕΤΑ

Διακοσμητική Σύνθεση Μακέτα Β’ ΕΠΑΛ Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Α., ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α.,ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ Π.

24-0166 978-960-06-

2945-3

6 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θα καθορισθούν με νέα Υπουργική Απόφαση

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 75: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

75

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου

ΖΙΡΩ Ο., ΜΕΡΤΖΑΝΗ Ε., ΠΕΤΡΙΔΟΥ Β.

22-0135 978-960-06-

2391-8

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνολογία Υλικών, Γ’ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Β. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚ. ΜΑΛΕΑ, Γ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΥ

24-0174 978-960-06-

2952-1

3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Συντήρηση

Έργων Τέχνης, Τόμος 1ος, (ΤΕΕ Β Τάξη 1ου

Κύκλου, Ειδικότητα: Συντήρηση έργων τέχνης- Αποκατάσταση

Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ-ΛΟΣ, Ε. ΝΤΑΛΟΥΚΑ, Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

24-0173

set: 978-960-06-3185-2

τ.Α.:978-960-06-3186-9

Συντήρηση Έργων

Τέχνης, Τόμος 2ος,

(ΤΕΕ Β Τάξη 2ου

Κύκλου, Συντήρηση έργων τέχνης- Αποκατάσταση)

Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥ-ΛΟΣ, Ε. ΝΤΑΛΟΥΚΑ, Θ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Μ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

24-0176

set: 978-960-06-3185-2

τ.Β.:978-960-06-3187-6

4 ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Αποτυπώσεις, (ΤΕΕ Β Τάξη 1ου Κύκλου, Συντήρηση Έργων Τέχνης-Αποκατάσταση)

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΠΟΡΤΕΛΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

24-0172 978-960-06-

2951-4

Εφαρμογές Η/Υ, (ΤΕΕ Α Τάξη 1ου Κύκλου, Ειδικότητα: Σχεδιασμός εσωτερικών χώρων/ γραφικές τέχνες/ συντήρηση έργων τέχνης- αποκατάσταση)

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

24-0587 978-960-06-

5302-1

Τεχνικό Σχέδιο Γ΄ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ε., ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ Γ. 24-0588

978-960-06-5303-8

5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Θα καθορισθούν με νέα Υπουργική Απόφαση

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 76: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

76

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ιστορία της Τέχνης Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου

ΖΙΡΩ Ο., ΜΕΡΤΖΑΝΗ Ε., ΠΕΤΡΙΔΟΥ Β.

22-0135 978-960-06-

2391-8

2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Τεχνολογία Υλικών, Γ’ ΕΠΑΛ, Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Β. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΙΚ. ΜΑΛΕΑ, Γ. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ Α. ΣΤΑΣΙΝΟΥ

24-0174 978-960-06-

2952-1

3 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ (ΠΑΤΡΟΝ)

Τεχνολογία Πρότυπων Κοπής (ΠΑΤΡΟΝ) Ι, 2ος Κύκλος TEE Β τάξη 1ου κύκλου Τομέα Κλωστοϋφαν-τουργίας & Ένδυσης

ΒΑΣΙΛΟΥΛΗ Ε., ΛΑΒΟΥ Φ.

ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑ-

ΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

της ίδιας τάξης

24-0430

set: 978-960-06-3180-7

τ.Α.: 978-960-06-3181-4

Τεχνολογία Πρότυπων Κοπής (ΠΑΤΡΟΝ) ΙΙ, 2ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαν-τουργίας & Ένδυσης

Β. ΝΤΟΒΑΣ, ΑΙΚ. ΣΥΚΑΡΑ, Ε. ΚΟΡΔΩΝΗ, Σ. ΦΩΚΑ

ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑ-

ΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

της ίδιας τάξης

24-0438

set: 978-960-06-3180-7

τ.Β.: 978-960-06-3182-1

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 77: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

77

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

4

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τεχνολογία Πρότυπων Κοπής (ΠΑΤΡΟΝ) Ι, 2ος Κύκλος TEE Β τάξη 1ου κύκλου Τομέα Κλωστο-ϋφαντουργίας & Ένδυσης

ΒΑΣΙΛΟΥΛΗ Ε., ΛΑΒΟΥ Φ.

ΔΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ της ίδιας τάξης

24-0430-01-2017

set: 978-960-06-3180-7

τ.Α.: 978-960-06-3181-4

Τεχνολογία Πρότυπων Κοπής (ΠΑΤΡΟΝ) ΙΙ, 2ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστο-ϋφαντουργίας & Ένδυσης

Β. ΝΤΟΒΑΣ, ΑΙΚ. ΣΥΚΑΡΑ, Ε. ΚΟΡΔΩΝΗ, Σ. ΦΩΚΑ

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΟΠΗΣ της ίδιας τάξης

24-0438

set: 978-960-06-3180-7

τ.Β.: 978-960-06-3182-1

Σημειώσεις του καθηγητή με βάση το εγχειρίδιο του λογισμικού

5 ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ

Ποιοτικός Έλεγ-χος Υφασμάτων-Ενδυμάτων, 2ος Κύκλος TEE Τομέα Κλωστο-ϋφαντουργίας & Ένδυσης

Μ. ΜΠΑΜΠΑ, Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ, Α. ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΣ

24-0433 978-960-06-

3136-4

Εργαστηριακός οδηγός μαθήμα-τος: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ-ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, 2ος

Κύκλος TEE Τομέα Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

Μ. ΜΠΑΜΠΑ, Μ. ΜΑΝΩΛΑΚΗ, Α. ΤΣΟΥΤΣΑΙΟΣ.

24-0434 978-960-06-

3137-1

6 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Τεχνολογία Παραγωγής Ενδυμάτων, ΤΕΕ, Β’ τάξη 1ου Κύκλου Τομέα Κλωστοϋφαντουρ-γίας & Ένδυσης

ΜΑΝΩΛΑΚΗ Μ., ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α., ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ Δ., ΤΣΕΡΠΕ Α., ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ Β.

24-0429 978-960-06-

3132-6

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 78: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

78

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ψηφιακά Ηλεκτρονικά (Μέρος Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

Ν. ΑΣΗΜΑΚΗΣ κ.α.

ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ

24-0311

set:978-960-06-2847-0

τ.Α.978-960-06-2848-7

Δομή και Λει-τουργία Μικρο-ϋπολογιστών (Μέρος Α’ ΘΕΩΡΙΑ)

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ι., κ.α ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡ ΕΠΑΛ

24-0316 978-960-06-

3060-2

2 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δίκτυα Υπολογιστών (Βιβλίο Μαθητή)

Λύσεις

Ασκήσεων

Οδηγός

Εκπ/κού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν. ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0534

Συνοδευ-τικό Υλικό 24-0604

978-960-06-5138-6

Δίκτυα Υπολογι-στών (Τετράδιο μαθητή)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0578 978-960-06-

5310-6

3

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

ΒΟΥΤΥΡΑΣ Γ., ΜΑΤΖΑΚΟΣ Π., ΜΠΟΒΑΛΗΣ Κ..

ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡ ΕΠΑΛ

24-0318 978-960-06-3062-6

Τεχνολογίες Διαδικτύου (INTERNET)

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ι. ΒΑΚΑΛΗ Α. ΚΥΡΙΑΝΑΚΗΣ Ε.

24-0324 978-960-06-

3068-8

4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συστήματα Ελέγ-χου & Ασφάλειας

ΜΑΓΚΑΝΙΑΡΗ Μ.

24-0529 978-960-06-

5133-1

5 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ

Επικοινωνίες και Δίκτυα

ΜΑΤΑΚΙΑΣ Σ. ΤΣΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Α κ.α..

ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡ ΕΠΑΛ

24-0304 978-960-06-

3056-5

Συστήματα Εκ-πομπής & Λήψης

ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Δ.

24-0322

978-960-06-3066-4

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Κ., ΚΟΛΥΒΑΣ Γ., ΟΥΤΣΙΟΣ Σ.

24-0323 978-960-06-

3067-1

Εκπομπή & Λήψη Τηλεοπτι-κού Σήματος (Μέρος Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ Ε.,ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΟΣ Κ. ΤΣΙΝΤΖΟΣ Π., ΤΣΙΡΩΝΗΣ Π.

ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗ Γ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡ ΕΠΑΛ

24-0328 978-960-06-

3072-5

Κυκλώματα Συνεχούς και Εναλλασσόμενου Ρεύματος (Μέρος

Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΛΗΟΣ Γ., ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ Γ.

ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗ Β ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡ ΕΠΑΛ

24-0308

set: 978-960-06-2857-9

τ.Β.978-960-06-2933-0

Αναλογικά Ηλεκτρονικά (Μέρος Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Γ., ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ., ΠΑΚΤΙΤΗΣ Α.

ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗ Γ ΤΑΞΗ

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ στο μάθημα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ -

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

24-0314

set: 978-960-06-3138-8

τ.Β.:978-960-06-3144-9

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 79: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

79

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2

Ηλεκτροτεχνία

ΒΟΥΡΝΑΣ ΚΩΝ.,

ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΟΛ.,

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤ.,

ΧΑΤΖΑΡΑΚΗΣ Γ.

Έχει δοθεί

στη Β΄

εσπερ. ΕΠΑΛ

24-0332 978-960-06-

3076-3

Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Μ.,

ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΘΩΜ.,

ΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Έχει δοθεί

στη Β΄

εσπερ. ΕΠΑΛ

24-0331 978-960-06-

3075-6

2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ

Ηλεκτρικές

Μηχανές

ΓΑΝΤΖΟΥΔΗΣ Σ.,

ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ Μ.,

ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘ.

24-0345 978-960-06-

3085-5

3

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ -

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΩΝ

Ηλεκτρολογικό

Εργαστήριο

ΤΟΠΑΛΗΣ ΦΡΑΓ.,

ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ,

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Έχει δοθεί

στη Β΄

εσπερ. ΕΠΑΛ

24-0082 978-960-06-

2869-2

Εργαστήριο

Ηλεκτρικών

Εγκαταστάσεων

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,

ΙΩΑΝΝΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΚΥΡΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Έχει δοθεί

στη Γ΄ εσπ.

σχ. έτους

2017-18 στο

μάθημα

Ηλεκτρικές

Εγκαταστά-

σεις ΙΙ της

ίδιας ειδικ.

24-0344 978-960-06-

3084-8

4

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ-

ΖΟΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

Συστήματα

αυτοματισμών,

Β’ τόμος

ΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚ.,

ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΣΟΥΛΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

24-0346

set:978-960-

06-3162-3

τ.Β:978-960-

06-3164-7

Εργαστήριο

Αυτοματισμών

& Συστημάτων

Αυτομάτου

Ελέγχου

ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜ.,

ΓΛΩΣΣΑΣ ΝΙΚ.,

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ

24-0341 978-960-06-

3083-1

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 80: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

80

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία

Μηχανών -

Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι.,

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ Α.,

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ Α.

Έχει δοθεί

στη Γ΄

Εσπερ. ΕΠΑΛ

24-0031 978-960-06-

2819-7

2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Στοιχεία

Σχεδιασμού

Κεντρικών

Θερμάνσεων

ΔΙΑΒΑΤΗΣ Η.

ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι. κ.α. 24-0041

978-960-06-2828-9

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ –

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ψύξη – Κλιματισμός

ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝ., ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ.

24-0087 978-960-06-

2873-9

Εγκαταστάσεις

Ψύξης Ι

ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μ.,

κ.ά 24-0085

Set:978-960-06-3168-5

τ.Α΄:978-960-06-3169-2

Εγκαταστάσεις

Κλιματισμού Ι

ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., κ.ά. 24-0084

Set: 978-960-06-3156-2

τ.Α΄: 978-960-06-3157-9

Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι: Εργαστηριακός

Οδηγός

ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μ.,

κ. ά. 24-0060

set: 978-960-06-3174-6

τ.Α.: 978-960-06-3175-3

Εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ι: Εργαστηριακός

Οδηγός

ΜΠΑΛΑΡΑΣ Κ., κ.ά. 24-0057

set: 978-960-06-3192-0

τ.Α΄: 978-960-06-3193-7

4

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ –

ΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΜΗΧΑΝΕΣ

Μηχανουργική

Τεχνολογία Ι

(Κατεργασίες

Κοπής)

ΜΑΝΣΟΥΡ Γ.,

ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ Α. 24-0046

set: 978-960-06-

3171-5

τ.Α.: 978-960-06-

3172-2

Μηχανουργική

Τεχνολογία ΙΙ

(Κατεργασίες Διαμόρφωσης)

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Α.,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Γ.

24-0047

set: 978-960-

06-3171-5

τ.Β.: 978-960-

06-3173-9

Συγκολλήσεις

ΑΣΗΜΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΣ Α.,

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Κ.

24-0076 978-960-06-

2863-0

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 81: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

81

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία

Μηχανών -

Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι.,

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ Α.,

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ Α.

Έχει δοθεί

στη Γ΄

Εσπερ. ΕΠΑΛ

24-0031 978-960-06-

2819-7

2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ

Στοιχεία

Σχεδιασμού

Κεντρικών

Θερμάνσεων

ΔΙΑΒΑΤΗΣ Η.

ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι. κ.α. 24-0041

978-960-06-2828-9

3

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ

ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Συντήρηση και

Επισκευές

Εγκαταστάσεων

Κεντρικής

Θέρμανσης

ΚΑΡΓΑΣ Δ.,

ΚΑΣΙΜΗΣ Γ.,

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ Α.

24-0042 978-960-06-

2829-6

Θερμικές

Εγκαταστάσεις

ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓ.,

ΚΡΕΠΙΑΣ ΕΥΣΤΡ.,

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

24-0034 978-960-06-

2821-0

4

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κατασκευή

και Λειτουργία

Εγκαταστάσεω

ν Κεντρικής

Θέρμανσης

Κ. ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ

Ε. ΚΡΕΠΙΑΣ

24-0039 978-960-06-

2826-5

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 82: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

82

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία

Μηχανών -

Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ι.,

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ Α.,

ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗ Α.

Έχει δοθεί

στη Γ΄

Εσπερ. ΕΠΑΛ

24-0031 978-960-06-

2819-7

2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ψύξη –Κλιματισμός

ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝ., ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ.

24-0087 978-960-06-

2873-9

3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Εγκαταστάσεις Ψύξης Ι

ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μ., κ. ά.

24-0085

Set:978-960-06-3168-5

τ.Α΄:978-960-06-3169-2

Εγκαταστάσεις

Ψύξης ΙΙ

ΚΤΕΝΙΑΔΑΚΗΣ Μ.,

κ.ά.

24-0061

Set: 978-960-06-3168-5

τ.Α΄: 978-960-06-3170-8

Εγκαταστάσεις

Ψύξης Ι

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΒΡΑΧΟΠΟΥΛΟΣ Μ.,

κ. ά.

24-0060

set: 978-960-06-3174-6

τ.Α.: 978-960-06-3175-3

Εγκαταστάσεις

Ψύξης ΙΙ

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Π., κ.ά.

24-0062

set: 978-960-06-3174-6

τ.Β.: 978-960-06-3176-0

4

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΕΓΧΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρολογία-

Αυτοματισμοί

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ Κ,

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Μ,

κ.ά.

24-0063 978-960-06-

2850-0

Ηλεκτρολογία-

Αυτοματισμοί

Εργαστηριακός

Οδηγός

ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Μ,

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚ.,

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ι.

24-0064 978-960-06-

2851-7

5

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΨΥΞΗΣ -

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σχέδιο

Ειδικότητας

Ψυκτ. Εγκατ Α.

ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜ.,

ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Κ 24-0065

978-960-06-

2852-4

Σχέδιο

Ειδικότητας

Ψυκτ. Εγκατ. Β

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Γ.,

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥ-

ΛΟΥ ΡΟΔΟΥΛΑ

24-0066 978-960-06-

2853-1

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 83: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

83

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥ-

ΤΙΚΟ

ΥΛΙΚΟ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

Στοιχεία

Μηχανών -

Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ.,

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-

ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

Έχει δοθεί

στη Γ΄

Εσπερ. ΕΠΑΛ

24-0031 978-960-06-

2819-7

2 ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

Μηχανές

Εσωτερικής

Καύσης Ι (ΜΕΚ Ι)

ΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.,

ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ Π.,

ΡΩΣΣΗΣ ΚΥΡ.

24-0022 978-960-06-

2811-1

ΜΕΚ ΙΙ

(ΤΕΕ, 2ος κύκλος)

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Χ,

ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Α.,

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Λ.

24-0068 978-960-06-

2855-5

3

ΜΗΧΑΝΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ

(ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Μηχανές

Εσωτερικής

Καύσης Ι (ΜΕΚ Ι)

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΑΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.,

ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ Π.,

ΡΩΣΣΗΣ ΚΥΡ.

24-0023 978-960-06-

2812-8

ΜΕΚ ΙΙ

(ΤΕΕ, 2ος κύκλος)

(Εργαστηριακός

Οδηγός)

ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Χ,

ΚΟΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Α.,

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ Λ.

24-0069 978-960-06-

2856-2

4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΕΩΝ

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων

ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ Γ., κ.ά. 24-0073

978-960-06-2860-9

Τεχνολογία Ελέγχων και Διαγνώσεων (Εργαστηριακός Οδηγός)

ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ Γ., κ.ά. 24-0074 978-960-06-

2861-6

Εργαστήριο Ηλεκτρομηχανι-κών & Ηλεκτρο-νικών Συστημά-των Αυτοκινήτου

ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Γ., ΚΑΡΑΜΠΙΛΑΣ Π., ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Β.

24-0067 978-960-06-

2854-8

Εργαστήριο- Συστήματα Ελέγχου & Αυτοματισμών Αυτοκινήτου

ΑΓΙΑΚΑΤΣΙΚΑΣ Π., ΑΝΤΩΝΕΛΑΚΗΣ ΙΣ-Μ., ΤΣΑΡΑΜΙΑΔΗΣ ΠΑΝ.

Να δοθεί μόνο ως βιβλίο

καθηγητή

24-0072 978-960-06-

2859-3

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 84: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

84

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ-

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Στοιχεία Μηχανών - Σχέδιο

ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝ., ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ ΑΝΤ., ΝΤΑΣΚΑ-ΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚ.

Έχει δοθεί

στη Γ΄

Εσπερ. ΕΠΑΛ

24-0031 978-960-06-

2819-7

2 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά 24-0079

978-960-06-2866-1

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., ΦΡΕΣΚΟΣ ΤΡ.

24-0081 978-960-06-

2868-5

3 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Κινητήρες Αεροσκαφών Ι

ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., κ.ά 24-0079

978-960-06-2866-1

Κινητήρες Αεροσκαφών ΙΙ

ΚΑΡΕΛΑΣ Ε., ΦΡΕΣΚΟΣ ΤΡ.

24-0081 978-960-06-

2868-5

4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Συντήρηση Αεροσκαφών

ΜΙΧΑΛΑΣ Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΛΦΑ (μόνο διανομή)

24-0567

5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Τεχνολογία Αεροπορικού Υλικού

ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Α. (Επιμ.) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. (Αναθ)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΦΑ (μόνο

διανομή) 24-0606

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 85: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

85

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προγραμματι-

σμός

Υπολογιστών

Τετράδιο

εργασίας

Μαθητή

Τεύχος

Λύσεων

Ασκήσεων

Οδηγός

εκπαιδευ-

τικού

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α., ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΑΝΙΔΗΣ Ε., ΛΕΚΚΑ Δ., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

24-0601

Συνοδευ-τικό Υλικό 24-0602 24-0603

2 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δίκτυα

Υπολογιστών

(βιβλίο

μαθητή)

Τεύχος

Λύσεων

Ασκήσεων

Οδηγός

εκπαιδευ-

τικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-ΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0534

Συνοδευ-τικό Υλικό 24-0604

978-960-06-5138-6

Τετράδιο Μαθητή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-ΠΟΥΛΟΥ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0578 978-960-06-

5310-6

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Προγραμματι-

σμός

Υπολογιστών

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α., ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΑΝΙΔΗΣ Ε., ΛΕΚΚΑ Δ., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

Οι ασκήσεις του βιβλίου

εφαρμο-σμένες σε

περιβάλλον γλώσσας Python

24-0601

5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Πληροφοριακά

Συστήματα σε

Επιχειρήσεις και

Οργανισμούς

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ι., ΚΟΥΤΣΑΚΑΣ Φ., ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ Ζ. ΠΡΑΠΑΣ Λ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Β.

24-0536 978-960-06-

5140-9

6

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ

ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ειδικά Θέματα

στο Υλικό και

στα Δίκτυα

Υπολογιστών

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Β.,

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,

ΘΕΜΕΛΗΣ Θ.,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-

ΠΟΥΛΟΥ Μ.

24-0559

978-960-06-

5163-8

4 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Δίκτυα

Υπολογιστών

(βιβλίο

μαθητή)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0534 978-960-06-

5138-6

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 86: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

86

Δ΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ

ΜΑΘΗΤΗ

ΒΙΒΛΙΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙ

ΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗ

ΡΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ISBN

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Προγραμματι-

σμός

Υπολογιστών

Τετράδιο

εργασίας

Μαθητή

Τεύχος

Λύσεων

Ασκήσεων

Οδηγός

εκπαιδευ-

τικού

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α., ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΑΝΙΔΗΣ Ε., ΛΕΚΚΑ Δ., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

24-0601

Συνοδευ-τικό Υλικό 24-0602 24-0603

2 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Δίκτυα

Υπολογιστών

(βιβλίο

μαθητή)

Τεύχος

Λύσεων

Ασκήσεων

Οδηγός

εκπαιδευ-

τικού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-ΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0534

Συνοδευ-τικό Υλικό 24-0604

978-960-06-5138-6

Τετράδιο Μαθητή

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-ΠΟΥΛΟΥ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0578 978-960-06-

5310-6

3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Προγραμματι-

σμός

Υπολογιστών

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ Α., ΒΡΑΧΝΟΣ Ε., ΚΑΝΙΔΗΣ Ε., ΛΕΚΚΑ Δ., ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Π., ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ Β., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Σ., ΤΖΗΜΑΣ Δ.

Οι ασκήσεις του βιβλίου

εφαρμο-σμένες σε

περιβάλλον γλώσσας Python

24-0601

5

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑ

ΔΙΚΤΥΑ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ειδικά Θέματα

στο Υλικό και

στα Δίκτυα

Υπολογιστών

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Β.,

ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι.,

ΘΕΜΕΛΗΣ Θ.,

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ-

ΠΟΥΛΟΥ Μ.

24-0559

978-960-06-

5163-8

6

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τεχνική Υποστή-

ριξη Υπολογιστι-

κών Συστημάτων

και Δικτυακών

Υποδομών

ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ Τ.,

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α. 24-0538

978-960-06-

5142-3

4 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Δίκτυα

Υπολογιστών

(βιβλίο

μαθητή)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μ., ΞΕΦΤΕΡΑΚΗΣ Ν., ΠΑΠΑΔΕΑΣ Μ., ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Γ.

24-0534 978-960-06-

5138-6

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0
Page 87: Βαθμός Eροτραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ï ... · 5. 8 . ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΜΕΑ. English for Office Clerks . ΒΙΒΛΙΟ

87

Τα παραπάνω βιβλία θα ανατυπωθούν ως έχουν για τους μαθητές/ μαθήτριες της Β΄,Γ΄ τάξης Ημερήσιου και

Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν τα αντίστοιχα

μαθήματα για το σχολικό έτος 2018-2019.

Ο αριθμός των αντιτύπων θα καθορισθεί από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

"Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.) μετά την συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων

"Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.).

Επισημαίνεται ότι στο εξώφυλλο των βιβλίων, στο πάνω μέρος του βιβλίου, κάτω από τον τίτλο «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», θα αναγράφεται µε κεφαλαία γράμματα «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» και στις εσωτερικές σελίδες οι συντελεστές του βιβλίου κ.τλ.

Παρακαλείται το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος"» (Ι.Τ.Υ.Ε.), να προχωρήσει

στις απαραίτητες ενέργειες.

Εσωτ. Διανομή

Γραφείο Υφυπουργού κ. Δ. Μπαξεβανάκη

Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Γ. Αγγελόπουλου

Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης

Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης – Τμήμα Α΄

ΣΥΝ/ΤΗΣ ΤΜ/ΡΧΗΣ ΠΡΟΪΣΤ. Δ/ΝΣΗΣ

ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ/ΣΗΣ.

ΠΡΟΪΣΤ. ΓΕΝΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

ΑΔΑ: 6ΛΣ94653ΠΣ-ΩΑ0