Από τη Σχολική μας Ζωή - eid-eidiko-lef...

of 6 /6
Περιεχόμενα Τεύχους -Ο παππούς και η γιαγιά πάνε σχολείο -Εκστρατεία συλλογής ρουχισμού 1 -Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων– Εκδηλώσεων 2 3 4 -Συμμετοχή του Ειδικού Σχολείου στο «Πρόγραμμα Λαχανό- κηποι σε 100 σχολεία» 4 -Αθλητικά προγράμ- ματα στο Ειδικό Σχο- λείο Λευκωσίας 5 -Τα παιδιά της Ομάδας 1 στέλνουν ευχές ταχυδρομικώς 5 Ένα δέντρο μια φο- ρά» από τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου 6 -Τραγούδησαν τα κά- λαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 6 Εκστρατεία συλλογής ρουχισμού Το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας και ο μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός Οργανισμός «Ανάκυκλος Περιβαλ- λοντική», διοργάνωσαν με επιτυχία εκστρατεία συλλογής ρουχισμού από 14-21/11/2013. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας συλλέγησαν ρούχα, πα- πούτσια, σεντόνια τα οποία έφεραν στο Σχολεíο οι Μαθητές και το Προ- σωπικό. Τα είδη που μαζεύτηκαν πα- ραδόθηκαν σε εκπρόσωπο του «Ανάκυκλου Περιβαλλοντική» στις 11.12.13. Μέρος των ρούχων που μπορούν να ξαναφορεθούν προσφέ- ρονται δωρεάν σε άπορα άτομα στα καταστήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύ- ης του Ανάκυκλου στη Λευκωσία και Λεμεσό και μέσω του Γραφείου Ευημε- ρίας και φιλανθρωπικών οργανισμών στην υπόλοιπη Κύπρο. Τα ακατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση ρούχα , α- νακυκλώνονται. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14 ΤΕΥΧΟΣ 4 Από τη Σχολική μας Ζωή ΣΕΛΙΔΑ 1 « Ο παππούς και η γιαγιά πάνε σχολείο » Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις 17.10.13 στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας η εκδήλωση «Ο παππούς και η γιαγιά πάνε σχολείο». Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν και έλαβαν μέρος παππούδες και γιαγιάδες μαθητών του Σχολείου καθώς και ομάδα ατόμων από τη Στέγη Ηλικιωμένων του Δή- μου Αγλαντζιάς. Η εκδήλωση περιλάμβανε παρασκευή παραδοσιακών γλυκών από τις γιαγιάδες με τη βοήθεια των μαθητών και του προσωπικού του Σχολείου και καλλιτε- χνικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγού- δια από τη χορωδία του Σχολείου. Οι μαθη- τές του Σχολείου δώρισαν στους παππούδες και στις γιαγιάδες αναμνηστικά δωράκια. Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας για τη Σχολική Χρoνιά 2013-14. Μέσα από το ενημερωτικό μας δελτίο, προσδο- κούμε να αναδείξουμε το έργο που επιτελείται στη σχολική μας μονάδα προσφέροντας ενημέ- ρωση για τη δομή, τη λειτουργία, τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τις δραστηριότητες και εκδηλώσεις του Σχολείου μας.

Embed Size (px)

Transcript of Από τη Σχολική μας Ζωή - eid-eidiko-lef...

Page 1: Από τη Σχολική μας Ζωή - eid-eidiko-lef ...eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/data/uploads/enimerotika-deltia/... · ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 6.9.2013 Φιλοξενήθηκε

Περιεχόμενα Τεύχους

-Ο παππούς και η γιαγιά πάνε σχολείο -Εκστρατεία συλλογής ρουχισμού

1

-Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων– Εκδηλώσεων

2 3 4

-Συμμετοχή του Ειδικού Σχολείου στο «Πρόγραμμα Λαχανό-κηποι σε 100 σχολεία»

4

-Αθλητικά προγράμ-ματα στο Ειδικό Σχο-λείο Λευκωσίας

5

-Τα παιδιά της Ομάδας 1 στέλνουν ευχές ταχυδρομικώς

5

-«Ένα δέντρο μια φο-ρά» από τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου

6

-Τραγούδησαν τα κά-λαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

6

Εκστρατεία συλλογής ρουχισμού Το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας και ο

μη κερδοσκοπικός περιβαλλοντικός

Οργανισμός «Ανάκυκλος Περιβαλ-

λοντική», διοργάνωσαν με επιτυχία

εκστρατεία συλλογής ρουχισμού από

14-21/11/2013. Κατά τη διάρκεια της

εκστρατείας συλλέγησαν ρούχα, πα-

πούτσια, σεντόνια τα οποία έφεραν

στο Σχολεíο οι Μαθητές και το Προ-

σωπικό. Τα είδη που μαζεύτηκαν πα-

ραδόθηκαν σε εκπρόσωπο του

«Ανάκυκλου Περιβαλλοντική» στις

11.12.13. Μέρος των ρούχων που

μπορούν να ξαναφορεθούν προσφέ-

ρονται δωρεάν σε άπορα άτομα στα

καταστήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης του Ανάκυκλου στη Λευκωσία και

Λεμεσό και μέσω του Γραφείου Ευημε-

ρίας και φιλανθρωπικών οργανισμών

στην υπόλοιπη Κύπρο. Τα ακατάλληλα

για επαναχρησιμοποίηση ρούχα , α-

νακυκλώνονται.

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α Σ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-14

ΤΕΥΧΟΣ 4

Από τη Σχολική μας Ζωή

ΣΕΛΙΔΑ 1

«Ο παππούς και η γιαγιά πάνε σχολείο »

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στις

17.10.13 στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας η

εκδήλωση «Ο παππούς και η γιαγιά πάνε

σχολείο». Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν

και έλαβαν μέρος παππούδες και γιαγιάδες

μαθητών του Σχολείου καθώς και ομάδα

ατόμων από τη Στέγη Ηλικιωμένων του Δή-

μου Αγλαντζιάς. Η εκδήλωση περιλάμβανε

παρασκευή παραδοσιακών γλυκών από τις

γιαγιάδες με τη βοήθεια των μαθητών και

του προσωπικού του Σχολείου και καλλιτε-

χνικό πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγού-

δια από τη χορωδία του Σχολείου. Οι μαθη-

τές του Σχολείου δώρισαν στους παππούδες

και στις γιαγιάδες αναμνηστικά δωράκια.

Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου του Ειδικού Σχολείου

Λευκωσίας για τη Σχολική Χρoνιά 2013-14. Μέσα από το ενημερωτικό μας δελτίο, προσδο-

κούμε να αναδείξουμε το έργο που επιτελείται στη σχολική μας μονάδα προσφέροντας ενημέ-

ρωση για τη δομή, τη λειτουργία, τα ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, τις δραστηριότητες

και εκδηλώσεις του Σχολείου μας.

Page 2: Από τη Σχολική μας Ζωή - eid-eidiko-lef ...eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/data/uploads/enimerotika-deltia/... · ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 6.9.2013 Φιλοξενήθηκε

ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013

6.9.2013 Φιλοξενήθηκε στο Σχολείο μας παγκύπριο εκπαιδευτικό σεμινάριο για

εκπαιδευτικούς τεχνικής εκπαίδευσης που διδάσκουν το μάθημα της ξυλουργι-

κής στα Ειδικά Σχολεία.

24.9.13 Τελέστηκε Αγιασμός με την ευκαιρία της έναρξης σχολικής χρονιάς.

27. 9.13 Πραγματοποιήθηκε ενδοσχολικός εορτασμός για την επέτειο της 1ης

Οκτωβρίου ο όποιος περιλάμβανε απαγγελίες και τραγούδια από τη χορωδία

του Σχολειού.

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2013

10.10.13 Ομάδα μαθητών και συνοδών από το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας

Κέρκυρας συνοδευόμενοι από μέλη του σωματείου «Η ΑΓΑΠΗ, φίλοι Ατόμων

με Ειδικές Ανάγκες Κύπρου» πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Σχολείο και ενη-

μερώθηκαν για τα προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης του Σχολείου.

15+23.10.13 Ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου επισκέφθηκαν το Σχολείο και ενημερώθηκαν για τα προ-

γράμματα που εφαρμόζονται στο Σχολείο.

17.10.13 Διοργανώθηκε στο Σχολείο εκδήλωση με τίτλο «Ο παππούς και η για-

γιά πάνε σχολείο».

22.10.13 Αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών και μαθητών του «Εργαστηρίου Ειδι-

κής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Κιλκίς» συνο-

δευόμενοι από μέλη του σωματείου «Η ΑΓΑΠΗ, φίλοι Ατόμων με Ειδικές Ανά-

γκες Κύπρου» επισκέφτηκαν το Σχολείο και ενημερώθηκαν για τα προγράμμα-

τα προεπαγγελματικής κατάρτισης του Σχολείου. Στην ενημέρωση παραβρεθή-

καν ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Ελπιδοφόρος Νεοκλέους και ο

Επιθεωρητής του Σχολείου κ. Παύλος Πασχάλης.

24.10.13 Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου επισκέφθη-

καν το Σχολείο και ενημερώθηκαν για τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο

Σχολείο.

25.10.13 Πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Κλεοπάτρα υπό την αιγίδα της Υ-

πουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η τελετή βράβευσης των Σχο-

λείων που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό σχολικών παραδειγμάτων «Καλής πρα-

κτικής σε θέματα ασφάλειας και υγείας, 2012-13» κατά την οποία το Ειδικό

Σχολείο Λευκωσίας βραβεύθηκε για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το βραβείο

το οποίο συνοδευόταν και από το χρηματικό ποσό των €400 παρέλαβε η Διευθύ-

ντρια του Σχολείου.

25.10.13 Πραγματοποιήθηκε ενδοσχολικός εορτασμός για την επέτειο της 28ης

Οκτωβρίου 1940 ο οποίος περιελάμβανε απαγγελίες από μαθητές και τραγούδια

από τη χορωδία.

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων – Εκδηλώσεων

ΣΕΛΙΔΑ 2

Από τη Σχολική μας Ζωή

Αγιασμός στο Σχολείο

Ο παππούς και η γιαγιά πάνε σχολείο

Επίσκεψή Ε.Ε.Ε .Ε .Κ. Κιλκίς στο Σχολείο

Εορτασμός 28ης Οκτω βρίου

Page 3: Από τη Σχολική μας Ζωή - eid-eidiko-lef ...eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/data/uploads/enimerotika-deltia/... · ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 6.9.2013 Φιλοξενήθηκε

ΣΕΛΙΔΑ 3

25.10.13 Ομάδα μαθητών του Σχολείου μας στα πλαίσια των αμφίδρομων προ-

γραμμάτων παρακολούθησαν τον εορτασμό για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου

1940 στο Γυμνάσιο Πλατύ Αγλαντζιάς.

29.10.13 Οι μαθητές του Σχολείου μας παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση

«Τρελαντώνης» του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.

ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2013

6.11.13 Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδρομή του Σχολείου. Οι Ομάδες 1-8 μετέ-

βησαν στο Μοναστήρι του Αγ. Ραφαήλ στην Ξυλοτύμπου και ακολούθως στον

Κ.Ο.Τ. Λάρνακας. Οι Ομάδες 9-11 μετέβησαν στην Εκκλησία του Αγίου Λαζάρου

και ακολούθως στις Φοινικούδες.

26.11.13 Εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα Ψυχοκινητικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμ-

μα το όποιο εφαρμόζεται για πρώτη φορά χρηματοδοτείται από το Σύνδεσμο Γο-

νέων. Στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος μαθητές των ομάδων 2,3,4, κα 5.

27.11.13 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση γνωριμίας του Προσωπικού του Σχο-

λείου με τους γονείς των μαθητών του Σχολείου. Ακολούθησε εκλογική συνέλευ-

ση του Συνδέσμου Γονέων και εκλογή του νέου Συμβουλίου.

19-27.11 Δύο φοιτήτριες του κλάδου «Σχολικών Βοηθών για Ειδική Αγωγή και Φροντίδα» του Cyprus College πραγματοποίησαν πρακτική εξάσκηση στο

Σχολείο μας στα πλαίσια των σπουδών τους.

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2013

2.12.13 Μαθητές του Σχολείου μας συμμετείχαν στην Παγκύπρια Ημερίδα Καλα-θόσφαιρας των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου στο πολυπροπονητήριο «Ευάγγελος Φλωράκης».

4.12.13 Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου επισκέφθηκαν

το Σχολείο και ενημερώθηκαν για τα προγράμματα που εφαρμόζονται στο Σχο-

λείο.

10.12.13 Πραγματοποιήθηκε άσκηση πολιτικής άμυνας. Το σενάριο της άσκησης

προέβλεπε σεισμό και διάσωση τραυματία.

12.12.13 Μαθητές του Σχολείου μας τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια

στο «Χριστουγεννιάτικο παζαράκι» της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Στα πλαίσια

της εκδήλωσης αυτής εκτέθηκαν προς πώληση χριστουγεννιάτικες κάρτες που

κατασκεύασαν οι μαθητές του Σχολείου με τη βοήθεια των δασκάλων τους.

13-17. 12.13 Η χορωδία του Σχολείου τραγούδησε τα κάλαντα στον Υπουργό

Παιδείας και Πολιτισμού (13.12.13), στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (16.12.13)

και στα Δημαρχεία Αγλαντζιάς και Λευκωσίας (17.12.13).

17.12.13 Μαθητές του Σχολείου μας συμμετείχαν στην Παγκύπρια ημερίδα Κο-λύμβησης των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου στο Κλειστό Κολυμβητήριο Λεμε-σού .

19.12.13 Πραγματοποιήθηκε η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σχολείου. Η γιορτή

περιελάμβανε τραγούδια από τη Χορωδία και το θεατρικό «Ένα δέντρο μια φο-

ρά».

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων – Εκδηλώσεων

ΤΕΥΧΟΣ 4

Άσκηση Πολιτικής Άμυνας

Χριστουγεννιάτικη γιορτή

Εκδρομή στη Λάρνακα

Page 4: Από τη Σχολική μας Ζωή - eid-eidiko-lef ...eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/data/uploads/enimerotika-deltia/... · ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 6.9.2013 Φιλοξενήθηκε

ΣΕΛΙΔΑ 4

20.12.13 Οι Μαθητές του Σχολείου εκκλησιάστηκαν στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργί-

ου με την ευκαιρία της εορτής των Χριστουγέννων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

9.1.14 Έναρξη προγράμματος θεραπευτικής ιππασίας στη Λαπάτσα.

13.1.14 Πραγματοποιήθηκε κοπή της βασιλόπιτας με την ευκαιρία του νέου

έτους.

14.1.14 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Διευθυντικής Ομάδας του Ειδικού

Σχολείου με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Καθοδηγητών Εργασίας κατά την οποί-

α συζητήθηκε η συνέχιση και η διεύρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στα δύο

μέρη.

16.1.14 Μαθητές του Σχολείου μας συμμετείχαν στην Παγκύπρια Ημερίδα Στί-

βου των Ειδικών Ολυμπιακών Κύπρου στο Στάδιο Στίβου Γ.Σ.Π.

17.1.14 Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας (Κ.Ο.Κ.)

συμπεριλαμβανομένων και αθλητών της εθνικής ομάδας νέων επισκέφθηκαν

το Σχολείο μας και έλαβαν μέρος σε φιλικό αγώνα καλαθόσφαιρας με μαθητές

του Σχολείου μας.

20.1.14 Μαθητές του Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα επισκέφθηκαν το Σχολείο

μας και έλαβαν μέρος σε κοινές δραστηριότητες με μαθητές του Σχολείου μας.

Οι κοινές δραστηριότητες περιλάμβαναν καραόκε, τόμπολα, κατασκευές κο-

σμημάτων, αθλητικά και παρασκευή γλυκών.

Ημερολόγιο Δραστηριοτήτων – Εκδηλώσεων

Συμμετοχή του Ειδικού Σχολειού στο πρόγραμμα «Λαχανόκηποι σε 100 σχολεία της Κύπρου»

Το Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας

επιλέγηκε μετά από αίτηση που

υπέβαλε προς το ΥΠΠ ως ένα

από τα Σχολεία για συμμετοχή

στο Πρόγραμμα «Λαχανόκηποι

σε 100 σχολεία της Κύπρου». Το

πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε

με πρωτοβουλία των εταιρειών

Premier Shukuroglou, Αρδευτικά

Elysee και Φυτώρια Σολωμού οι

οποίες προσέφεραν δωρεάν φυ-

τόχωμα, σποριόφυτα και αρδευ-

τικό σύστημα στα σχολεία που

επιλέγηκαν για συμμετοχή στο

πρόγραμμα. Η συμμετοχή του

Σχολείου μας στο πρόγραμμα

ενίσχυσε περαιτέρω το ήδη υπάρ-

χον φυτώριο του Σχολείου μας.

Η ενασχόληση των μαθητών του

Σχολείου με την κηπουρική, μέ-

σα από τη χαρά της δημιουργίας,

βοηθά τους μαθητές να αναπτύ-

ξουν τις δεξιότητες τους, τη σχέ-

ση τους με τη φύση, καθώς και

την περιβαλλοντική τους συνεί-

δηση.

Από τη Σχολική μας Ζωή

Εκκλησιασμός

Επίσκεψη Κ.Ο.Κ.

Θεραπευτική Ιππασία

Επίσκεψη Λυκείου Απ. Βαρνάβα

Page 5: Από τη Σχολική μας Ζωή - eid-eidiko-lef ...eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/data/uploads/enimerotika-deltia/... · ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 6.9.2013 Φιλοξενήθηκε

ακοί όπου και διακρίθηκαν.

Συγκεκριμένα μαθητές του Σχο-

λείου μας έλαβαν μέρος στις

ημερίδες καλαθόσφαιρας, κο-

λύμβησης, στίβου, και Bocce. Τα

αθλητικά προγράμματα του

Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας

προσφέρουν τη δυνατότητα

στους μαθητές να βελτιώσουν

την φυσική τους κατάσταση τον

συντονισμό των κινήσεων τους

στα μέτρα και στα όρια των δυ-

νατοτήτων τους και ταυτόχρο-

να να αναπτύξουν τον αλληλο-

σεβασμό, τον αυτοσεβασμό, την

εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

δασκάλας τους την ταχυδρο-

μική διεύθυνση, αγόρασαν τα

γραμματόσημα και τα κόλλη-

σαν στο φάκελο, ρίχνοντας στη

συνέχεια τους φακέλους στο

ταχυδρομικό κιβώτιο αλληλο-

γραφίας. Τα υπόλοιπα ήταν

δουλειά του ταχυδρόμου.

Τα παιδιά της Oμάδας 1, ο

Μάριος, ο Παναγιώτης, ο

Σταύρος και ο Μάριος, μαζί

με τη δασκάλα τους κ. Άντρη

Τάππα και τη σχολική βοηθό

κ. Τασούλα Βανέζου με την

ευκαιρία των Χριστουγέννων,

έφτιαξαν τη δική τους κάρτα

για να ευχηθούν στην οικογέ-

νειά τους. Η ομάδα πραγμα-

τοποίησε επίσκεψη στο ταχυ-

δρομείο της ενορίας μας στην

Αγλαντζιά και τα παιδιά εί-

χαν την ευκαιρία να μάθουν

από την υπεύθυνη του ταχυ-

δρομείου την διαδικασία τα-

χυδρόμησης. Τα παιδιά

έγραψαν με τη βοήθεια της

Τα παιδιά της Ομάδας 1 στέλνουν ευχές ταχυδρομικώς

Τα αθλητικά προγράμματα απο-

τελούν ένα σημαντικό κομμάτι

των προγραμμάτων του Ειδικού

Σχολείου Λευκωσίας. Τα αθλητι-

κά προγράμματα προσφέρονται

τόσο εντός όσο και εκτός Σχολεί-

ου και περιλαμβάνουν Γυμνα-

στική, κολύμβηση, θεραπευτική

ιππασία, Bowling καθώς και το

καινούργιο πρόγραμμα ανάπτυ-

ξης της ψυχοκινητικότητας που

άρχισε φέτος. Επιπρόσθετα μα-

θητές του Ειδικού Σχολείου Λευ-

κωσίας συμμετείχαν και φέτος

στις Παγκύπριες Ημερίδες που

διοργάνωσαν οι ειδικοί ολυμπι-

Αθλητικά Προγράμματα στο Ειδικό Σχολείο Λευκωσίας

ΤΕΥΧΟΣ 4

ΣΕΛΙΔΑ 5

Page 6: Από τη Σχολική μας Ζωή - eid-eidiko-lef ...eid-eidiko-lef.schools.ac.cy/data/uploads/enimerotika-deltia/... · ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2013 6.9.2013 Φιλοξενήθηκε

Στα πλαίσια της Χριστουγεννιάτικης Γιορτής οι μαθητές του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας ανέβασαν το

θεατρικό του Ευγένιου Τριβιζά «Ένα δέντρο μια φορά». Την προσπάθεια των μαθητών ενίσχυσε και ο ηθο-

ποιός Γιάννος Αντωνίου με την ανιδιοτελή συμμετοχή του στην παράσταση.

«Ένα δέντρο μια φορά» από τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου Λευκωσίας

ΣΕΛΙΔΑ 6

Τραγούδησαν τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στη

σύζυγό του και στο προσωπικό του Προεδρικού

Μεγάρου τραγούδησε η χορωδία του Ειδικού

Σχολείου Λευκωσίας με την ευκαιρία των εορτών

των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Με

τη σειρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχή-

θηκε και συνομίλησε με τους μαθητές.

Από τη Σχολική μας Ζωή ΤΕΥΧΟΣ 4