ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ...

20
Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ… Dr Maria Hatzigianni Lecturer E: [email protected]

Transcript of ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ...

Page 1: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Η ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥΤΟΥ ΠΑΝΤΟΣ…

Dr Maria HatzigianniLecturerE: [email protected]

Page 2: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

2) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.

3) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

4) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ /ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΚΕΙΝ.

1) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ;;;

2) ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ;;;

3) ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ/ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ;;;

4) ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΑΥΤΗ Η ΣΧΕΣΗ;;;

ΔΕΔΟΜΕΝΑΕΡΩΤΗΜΑΤ

Α

Page 3: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Έρευνες για τη διγλωσσία Η εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην ανατομία του εγκεφάλου = η αλλαγή είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν η εκμάθηση της γλώσσας αρχίζει πολύ νωρίς πριν τα πέντε χρόνια (Mechelli et al., 2004).

http://www.medicaldaily.com/pulse/bilingualism-and-brain-health-learning-second-language-boosts-cognitive-function-even-343132

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Page 4: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Mechelli, Crinion, Noppeney, O'Doherty, Ashburner, Frackowiak, & Price (2004). Neurolinguistics: Structural plasticity in the bilingual brain. Nature, 431(7010), 757-757. doi: http://www.nature.com/nature/journal/v431/n7010/suppinfo/431757a_S1.html

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Page 5: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Πότε είναι η καλύτερη στιγμή να μάθουν τα παιδιά Ελληνικά / άλλη γλώσσα ;;;

ΟΤΑΝΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ

ΜΕΤΑ ΤΟΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΕΤΑ ΤΗΓΕΝΝΗΣΗ

Page 6: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Ποιο είναι το καλύτερο μοντέλο για να μάθουν τα παιδιά Ελληνικά / άλλη γλώσσα ;;;

•DEVELOPMENTAL BILINGUAL EDUCATION = HERITAGE LANGUAGE EDUCATION •L1 > L2

•IMMERSION/ PARTIAL IMMERSION•L1=L2

•SUBTRACTIVE BILINGUAL EDUCATION•L1<L2

(Baker, 2009, 2011; Schwartz & Palviainen, 2016)

Page 7: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ; • Ελάχιστοι αποσπασμενοι νηπ/γοί (κάτω απο 5)• Πρώτη αποσπασμένη νηπ/γός το 2004…• Δίγλωσσοι παιδικοί σταθμοί;;; Ποιοι διδάσκουν;• Ποια η αξιολόγηση των ‘Ελληνικών’ σταθμών στη 7βάθμια κλίμακα;

• Σταθμός με Ελληνικά ως πρώτη/κύρια γλώσσα (δύο πρώτα μοντέλα);

• Τι γίνεται με τα παιδιά κατω των 4; • Ποιο ειναι το πρόγραμμα των Ελληνικών που πρέπει να ακολουθείται για τις πολύ μικρές ηλικίες;

ΕΡΩΤΗΜΑ 1

Page 8: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Έρευνες για τα Ελληνικά

The longitudinal study of Australian children (LSAC): 91.5% των παιδιών διατηρούν τη μητρική τους γλώσσα μέχρι τα 5 και μετά αρχίζουν να τη χάνουν. Το ποσοστό μειώνεται πολύ μετά τα 7 (Verdon, McLeod, & Winsler, 2014a, b) .

ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Page 9: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Κύριες αιτίες για τη μη διατήρηση της μητρικής γλώσσας:

1) Κοινωνικό – πολιτισμικοί παράγοντες /στάσεις

2) Κρίσιμος ο ρόλος της οικογένειας + γενιά μεταναστών + τύπος φύλαξης/σχολείου

3) Η ποιότητα των δίγλωσσων προγραμμάτων (επίπεδο εκπ/κών – αναλυτικά προγράμματα).

Έρευνες για τα Ελληνικά ΕΡΩΤΗΜΑ 2

Page 10: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

Page 11: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Τα μικρά παιδιά χρειάζονται:Την αίσθηση του ανήκειν … ισχυρή ταυτότητα

… πολύ ση αντικός ο ρόλος της οικογένειας …της κοινότητας

https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

Page 12: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

• ΧΡΟΝΩΝ• ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ• ΑΚΡΙΒΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ• ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΠΡΩΤΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ 3

Page 14: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Holistic

Agency

Relationships

Active learning - Play

CriticalReflection

The Early years Learning Framework [EYLF ]- 2009

ΕΡΩΤΗΜΑ 3/4

Page 15: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Το Ελληνικό Πρόγραμμα του Νηπ/γείου

ΕΡΩΤΗΜΑ 3,4

Page 16: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

ΣΗΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΒΑ

ΣΗ

ΕΡΩΤΗΜΑ 3,4

Page 17: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Όπως λέει ο βραβευμένος με Nobel οικονομολόγος James Heckmann:

“Like it or not, the most important mental and behavioural patterns, once established, are difficult to change once children enter school.”

ΕΡΩΤΗΜΑ 3,4

Page 18: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

• ΕΠΕΝΔΥΣΗ στα πρώτα χρόνια εκπ/ση - έρευνα• ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ/ΣΤΑΘΜΟΙ με τα Ελληνικά κυρίαρχη γλώσσα

• Παιδικοί σταθμοί και στα 3 Ελληνικά κολλέγια • Δίγλωσσους εκπ/κούς με Πανεπιστημιακή εκπ/ση (π.χ. υποτροφίες σε Παν/κά τμήματα για μελλοντικούς δασκάλους που θα διδάξουν Ελληνικά)

• Περισσότεροι αποσπαμένοι νηπ/γοί• Σεμινάρια – επιμόρφωση γονέων.

ΕΡΩΤΗΜΑ 3,4

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Page 19: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Αν θέλουμε ισχυρή ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα και διατήρηση της ταυτότητάς μας και της κουλτούρας μας πρέπει να επενδύσουμε στα πρώτα χρόνια...

να χτίσουμε γερά θεμέλια...

να φυτέψουμε υγιείς σπόρους και να τους καλλιεργήσουμε σωστά!

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Page 20: ΗΑΡΧΗΕΙΝΑΙΤΟΗΜΙΣΥ ΤΟΥΠΑΝΤΟΣ… E: … · 2019. 10. 28. · ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1) ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΓΛΩΣΙΑΣ.

Verdon, S., McLeod, S., & Winsler, A. (2014b). Language maintenance and loss in a population study of young Australian children. Early Childhood Research Quarterly, 29(2), 168-181.

Verdon, S., McLeod, S., & Winsler, A. (2014a). Linguistic diversity among Australian children in the first 5 years of life. Speech, Language and Hearing,17(4), 196-203.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Australian Government Department of Education Employment and Workplace Relations (2009). Belonging, being & becoming: The Early Years Learning Framework for Australia. Retrieved from http://education.gov.au/early-years-learning-framework

Mechelli, A., Crinion, J. T., Noppeney, U., O'Doherty, J., Ashburner, J., Frackowiak, R. S., & Price, C. J. (2004). Neurolinguistics: Structural plasticity in the bilingual brain. Nature, 431(7010), 757-757. doi: http://www.nature.com/nature/journal/v431/n7010/suppinfo/431757a_S1.html

Baker, C. (2007). Becoming bilingual through bilingual education. Handbook of multilingualism and multilingual communication, 131-152.

Baker, C. (2011). Foundations of bilingual education and bilingualism (5th ed.). Bristol: Multilingual matters.