Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο...

of 57 /57
2 Αρτοπαρασκευαστής / Bread Maker 903 2 Περιεχόμενα / Contents GR ................................................... Σελίδες 3 - 32 EN ................................................... Pages 33 - 58

Embed Size (px)

Transcript of Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο...

Page 1: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

2

Αρτοπαρασκευαστής / Bread Maker903

2

Περιεχόμενα / Contents

GR ................................................... Σελίδες 3 - 32

EN ................................................... Pages 33 - 58

Page 2: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

3

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, ελέγξτε αν

η τάση που υποδεικνύεται στη συσκευή συμφωνεί με την τάση της κεντρικής παροχής στο σπίτι σας. Αν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν δυσλειτουργεί ή μετά από πτώση ή αν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

• Αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

• Ελέγξτε κατά διαστήματα το καλώδιο.• Αν το καλώδιο ή το φις είναι κατεστραμμένα

ή παρουσιάσουν βλάβή, μη λειτουργείτε τη συσκευή προς αποφυγή κινδύνου και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ για έλεγχο και αντικατάσταση.

• Μην ακουμπάτε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Να χρησιμοποιείτε πάντα την χειρολαβή και τα πλήκτρα λειτουργίας.

• Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.

• Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ή το φις σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, προκειμένου να προστατευθείτε από τον κίνδυνο ηλεκτρικού σοκ.

• Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα:- Όταν δεν την χρησιμοποιείτε- Πριν προσθέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα- Πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση- Αμέσως μετά τη χρήση

• Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να κρέμεται σε γωνίες τραπεζιών ή πάνω από ζεστές επιφάνειες ή να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.

• Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από την πρίζα.

• Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που προτείνονται από τον κατασκευαστή της συσκευής. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.

• Αυστηρή επίβλεψη της συσκευής είναι απαραίτητη όταν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδία ή αναπήρους.

• Μη λειτουργείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρη της πάνω ή κοντά σε ζεστές επιφάνειες (όπως η ηλεκτρική κουζίνα, κουζίνα γκαζιού, ή ζεστό φούρνο) και σε σημεία που μπορεί να βρέχεται.

• Μην αγγίζετε τα κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη της συσκευής κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

• Ποτέ μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς πρώτα να έχετε τοποθετήσει σωστά στη θέση του τον κάδο και εφόσον τον έχετε γεμίσει με τα απαραίτητα υλικά.

• Μην χτυπάτε τον κάδο στα τοιχώματα του αρτοπαρασκευαστή προκειμένου να τον αφαιρέσετε, καθώς ο κάδος μπορεί να υποστεί ζημιά.

Page 3: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

4

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

• Ποτέ μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά (π.χ. χαρτί κουζίνας κτλ) μέσα στον αρτοπαρασκευαστή καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή βραχυκύκλωμα.

• Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ποτέ μην τοποθετείτε πετσέτες, πανιά ή παρόμοια υφάσματα επάνω στον αρτοπαρασκευαστή για να τον σκεπάσετε. Η θερμότητα και ο ατμός που παράγονται κατά τη χρήση πρέπει να βγαίνουν ελεύθερα.

• Για την αποφυγή πυρκαγιάς, ποτέ μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε τον αρτοπαρασκευαστή κοντά σε εύφλεκτα υλικά

• Για τον καθαρισμό της συσκευής, μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά ή σκληρά απορρυπαντικά ή διαλυτικά υγρά που μπορεί να αλλοιώσουν το χρώμα.

• Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.

• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της για άλλη από την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.

• Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

• Για την ασφάλειά σας η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (Περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Page 4: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

5

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

Περιγραφή της Συσκευής

4.

1.

5.

2. 3.

1. Πίνακας ελέγχου2. Αντικολλητικός κάδος3. Zυμωτής (στον πάτο του κάδου)4. Θάλαμος ψησίματος5. Kούπα και κουταλάκι μεζούρα

Note:

Page 5: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

6

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

Πίνακας Ελέγχου

1. ΒΑΣΙΚΟ2. ΓΑΛΛΙΚΟ3. ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ4. ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ5. ΓΛΥΚΟ6. ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ι7. ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΙΙ8. ZYMH9. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ

10. ΚΕΙΚ11. ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ12. ΨΗΣΙΜΟ

α. COLOR: Πλήκτρο επιλογής χρώματος κρούστας

β. SIZE: Πλήκτρο επιλογής μεγέθους καρβελιού

γ. START / STOP: Πλήκτρο έναρξης / λήξης λειτουργίας

δ. SELECT: Πλήκτρο επιλογής προγραμμάτωνε. TIME -, TIME +: Πλήκτρα ρύθμισης χρόνου

καθυστέρησης

Πριν την πρώτη χρήση• Ελέγξτε όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα της

συσκευής για τυχόν φθορές.• Καθαρίστε όλα τα μέρη της συσκευής

σύμφωνα με την παράγραφο «Καθαρισμός και Συντήρηση».

• Επιλέξτε το πρόγραμμα ψησίματος “ΨΗΣΙΜΟ” και πατήστε το πλήκτρο “START/STOP” και ξεκινήστε το ψήσιμο με άδειο κάδο για περίπου δέκα λεπτά.

• Μετά το τέλος των 10 λεπτών, πιέστε και πάλι το πλήκτρο “START/STOP” προκειμένου να τερματίσει η λειτουργία του ψησίματος.

• Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και καθαρίστε τη ακόμα μια φορά.

• Σκουπίστε προσεκτικά όλα τα μέρη ώστε να είναι εντελώς στεγνά και συναρμολογήστε τα σωστά στη θέση τους ώστε η συσκευή να είναι έτοιμη για χρήση.

Λειτουργία• Συνδέστε το καλώδιο του ρεύματος στην

πρίζα και πατήστε τον διακόπτη λειτουργίας στο πίσω μέρος της συσκευής, ώστε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή Θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση και θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη “3:00”.

• Η μηχανή είναι τώρα έτοιμη για χρήση. Ο αρτοπαρασκευαστής θα επιλέξει αυτόματα το πρόγραμμα “1” (κανονική θέση), αλλά το πρόγραμμα δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία

Page 6: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

7

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

Πλήκτρο START/STOP• Πιέστε το πλήκτρο “START/STOP” για να

ξεκινήσει ή να σταματήσει το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

• Πιέστε το πλήκτρο “START/STOP” μια φορά για να ξεκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα. Μια ηχητική ειδοποίηση (μπιπ) θα ακουστεί και η ένδειξη “ : ” του χρόνου στην οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Αυτό υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει. Όταν το πρόγραμμα ξεκινήσει, όλα τα πλήκτρα στον πίνακα ελέγχου απενεργοποιούνται εκτός από το πλήκτρο “START/STOP”.

• Για να σταματήσει το πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο “START/STOP” για περίπου 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση (μπιπ) που επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα τελείωσε. Αυτό το χαρακτηριστικό εμποδίζει οποιαδήποτε ακούσια διακοπή στη λειτουργία του προγράμματος.

Πλήκτρο MENU• Το πλήκτρο “MENU” σας επιτρέπει να

επιλέξετε ανάμεσα στα 12 διαφορετικά προγράμματα του αρτοπαρασκευαστή. Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο “MENΟΥ” ακούγεται ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) και ο αριθμός στον πίνακα ενδείξεων προχωρά στο επόμενο πρόγραμμα του MENU, από το 1 έως το 12, και το πρόγραμμα αλλάζει. Πατώντας συνεχώς το πλήκτρο, εμφανίζονται εναλλασσόμενα στην οθόνη LCD τα 12 προγράμματα του “MENU”. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα.

• Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά οι λειτουργίες των 12 προγραμμάτων:

1. BAΣΙΚΟ: Το πρόγραμμα αυτό ζυμώνει, φουσκώνει και ψήνει το ψωμί. Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να προσθέσετε υλικά για επιπλέον γεύση. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 1 φορά για να επιλέξετε τη ρύθμιση 1.

2. ΓΑΛΛΙΚΟ: Το πρόγραμμα αυτό ζυμώνει, φουσκώνει και ψήνει παρέχοντας περισσότερο χρόνο για το φούσκωμα. Το ψωμί που ψήνεται σε αυτό το πρόγραμμα έχει συνήθως τραγανή κρούστα και ελαφριά υφή. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 2 φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 2.

3. ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ: To πρόγραμμα αυτό ζυμώνει, φουσκώνει και ψήνει ψωμί ολικής άλεσης. Αυτή η ρύθμιση παρέχει μεγαλύτερο χρόνο προθέρμανσης ώστε οι σπόροι σιταριού να εμποτιστούν με νερό και να διογκωθούν. Με αυτό το πρόγραμμα δεν συνιστάται η χρήση της λειτουργίας χρόνο-καθυστέρησης καθώς μπορεί να μην έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 3 φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 3.

4. ΤΑΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: Το πρόγραμμα αυτό ζυμώνει, φουσκώνει και ψήνει το καρβέλι που περιέχει baking powder ή μαγειρική σόδα. Το ψωμί που παρασκευάζεται με αυτή τη ρύθμιση έχει συνήθως μικρότερο μέγεθος και πυκνότερη υφή. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 4 φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 4.

5. ΓΛΥΚΟ: Το πρόγραμμα αυτό ζυμώνει, φουσκώνει και ψήνει το γλυκό ψωμί. Κατάλληλο για αφράτο και τραγανό γλυκό ψωμί. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 5 φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 5.

6. ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ι: Το πρόγραμμα αυτό ζυμώνει, φουσκώνει και ψήνει καρβέλι 750γρ. σε πολύ γρήγορο χρόνο. Το ψωμί που παρασκευάζεται με αυτή τη ρύθμιση έχει μικρότερο μέγεθος και είναι λιγότερο αφράτο από το ψωμί που παρασκευάζεται με το πρόγραμμα ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ι. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 6 φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 6.

Page 7: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

8

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

7. ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΥΗΣ-ΙΙ: Το πρόγραμμα αυτό έχει την ίδια λειτουργία με το παραπάνω, αλλά είναι κατάλληλο για την παρασκευή μεγαλύτερου καρβελιού 900γρ. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 7 φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 7.

8. ΖΥΜΗ: Το πρόγραμμα αυτό ζυμώνει και φουσκώνει αλλά δεν ψήνει το ψωμί. Μετά την προετοιμασία της ζύμης από τον αρτοπαρασκευαστή, βγάζετε τη ζύμη από τον κάδο και την πλάθετε στο επιθυμητό σχήμα (π.χ. μικρά καρβελάκια ψωμιού, πίτσα κτλ). Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 8 φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 8.

9. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ: Το πρόγραμμα αυτό φτιάχνει αυτόματα μαρμελάδα μέσα στον κάδο. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 9 φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 9.

10. ΚΕΙΚ: Το πρόγραμμα αυτό ζυμώνει, φουσκώνει και ψήνει κέικ. Με το πρόγραμμα αυτό το μείγμα φουσκώνει με την προσθήκη μαγειρικής σόδας ή μπέικιν πάουντερ. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 10 φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 10.

11. ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ: Το πρόγραμμα αυτό ζυμώνει, φουσκώνει και ψήνει ψωμί για τοστ σάντουιτς. Είναι κατάλληλο για ψήσιμο ψωμιού με ελαφριά υφή και λεπτή κρούστα. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 11φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 11.

12. ΨΗΣΙΜΟ: Το πρόγραμμα αυτό μόνο ψήνει. Δεν ζυμώνει και δεν φουσκώνει. Χρησιμοποιείται επίσης για να αυξήσετε τον χρόνο ψησίματος σε ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει. Πιέστε το πλήκτρο “MENU” 12φορές για να επιλέξετε τη ρύθμιση 12.

Πλήκτρο COLOR• Με το πλήκτρο “COLOR” μπορείτε να

επιλέξετε το χρώμα της κρούστας που επιθυμείτε: LIGHT (Ανοικτό) , MEDIUM (Μεσαίο) ή DARK (Σκούρο). Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε το επιθυμητό χρώμα.

Πλήκτρο LOAF SIZE• Με το πλήκτρο “LOAF SIZE” μπορείτε να

επιλέξετε το μέγεθος του καρβελιού που επιθυμείτε: 750γρ. ή 900γρ. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε το μέγεθος του καρβελιού.

• Η ένδειξη “ I ” υποδεικνύει ότι το μέγεθος του καρβελιού που έχει επιλεγεί είναι 750γρ. ενώ η ένδειξη “ II” υποδεικνύει ότι το μέγεθος καρβελιού που έχει επιλεγεί είναι 900γρ. ΣΗμΕIωΣΗ: Ο συνολικός χρόνος

λειτουργίας κάθε προγράμματος ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος του καρβελιού που έχετε επιλέξει.

• Πλήκτρα ΤΙΜΕ+ & TIME – Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης

• Σε περίπτωση που δεν θέλετε να ξεκινήσει αμέσως η λειτουργία της συσκευής, μπορείτε να ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης με τα πλήκτρα “ΤΙΜΕ+” ή “ ΤΙΜΕ-”.

• Καθορίστε τον χρόνο κατά τον οποίο θέλετε να είναι έτοιμο το ψωμί σας, πατώντας το πλήκτρο «ΤΙΜΕ+” ή “ΤΙΜΕ-”. ΣΗμΕIωΣΗ: Ο χρόνος καθυστέρησης θα

πρέπει να συμπεριλαμβάνει τον χρόνο ψησίματος του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι με την ολοκλήρωση του χρόνου καθυστέρησης, θα έχετε ψημένο ψωμί έτοιμο για σερβίρισμα!

• Επιλέξτε το πρόγραμμα, το μέγεθος του καρβελιού και το χρώμα της κρούστας που επιθυμείτε.

• Στη συνέχεια ρυθμίστε τον χρόνο καθυστέρησης πατώντας τα πλήκτρα “TIME+” ή “ΤΙΜΕ-”. Με κάθε πάτημα των πλήκτρων “TIME+” ή “ΤΙΜΕ-” ο χρόνος αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα κατά 10 λεπτά.

• Ο μέγιστος χρόνος καθυστέρησης είναι 13 ώρες.

Page 8: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

9

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

• Παράδειγμα: Υποθέστε ότι η ώρα είναι 08:30μ.μ. Αν θέλετε το ψωμί σας να είναι έτοιμο την επόμενη μέρα στις 7:00π.μ το πρωί, δηλ. σε 10 ώρες και 30 λεπτά, ακολουθείστε τα παρακάτω:

• Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα, το χρώμα της κρούστας, το μέγεθος του καρβελιού και πατήστε τα πλήκτρα “TIME+” ή “ΤΙΜΕ-” για να ρυθμίσετε το χρόνο έως ότου εμφανιστεί στην οθόνη LCD η ένδειξη 10:30.

• Στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο “START/STOP” για να ενεργοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα καθυστέρησης.

• Η άνω κάτω τελεία “ : ” της ένδειξης του χρόνου θα ξεκινήσει να αναβοσβήνει και η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου θα ξεκινήσει δείχνοντας τον χρόνο που απομένει. Θα έχετε έτοιμο ψημένο ψωμί στις 07:00 το πρωί.

• Μετά το τέλος του χρόνου καθυστέρησης, και σε περίπτωση που δεν θέλετε να βγάλετε αμέσως το ψωμί από την συσκευή, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία διατήρησης της θερμότητας του ψωμιού για 1 ώρα. ΣΗμΕIωΣΗ: Όταν προγραμματίζετε

το ψήσιμο με χρονοκαθυστέρηση, μη χρησιμοποιείτε ευπαθή υλικά όπως αυγά, φρέσκο γάλα, φρούτα, κρεμμύδια, κλπ.

Λειτουργία Διατήρησης Θερμότητας

• Μετά τη λήξη του επιλεγμένου προγράμματος το ψωμί μπορεί να διατηρηθεί αυτόματα ζεστό για 60 λεπτά μετά το ψήσιμο.

• Σε περίπτωση που θέλετε να βγάλετε το ψωμί από τον κάδο αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος, πατήστε το πλήκτρο “START/STOP”.

Λειτουργία μνήμης• Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού

ρεύματος κατά τη διάρκεια της παρασκευής του ψωμιού, η διαδικασία παρασκευής θα ξεκινήσει πάλι αυτόματα σε 15 λεπτά ακόμα και χωρίς να πατήσετε το πλήκτρο “START/STOP”.

• Σε περίπτωση που ο χρόνος διακοπής ξεπεράσει τα 15 λεπτά, η μνήμη δεν διατηρείται και ο αρτοπαρασκευαστής θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και πάλι.

• Σε περίπτωση που κατά τη διακοπή του ρεύματος η ζύμη δεν έχει ξεπεράσει την φάση ζυμώματος, πιέστε το πλήκτρο “START/STOP” ώστε να ξεκινήσει το πρόγραμμα από την αρχή.

Ιδανικές συνθήκες λειτουργίας• Συνιστάται η λειτουργία της συσκευής σε

περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 34°C. Υπό άλλες συνθήκες (σε περίπτωση που η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή) μπορεί να υπάρξει διαφορά στο μέγεθος του καρβελιού.

Προειδοποιητικές Ενδείξεις• Σε περίπτωση που εμφανιστεί στην οθόνη η

ένδειξη “Η:ΗΗ” (Εικόνα 5) μετά την έναρξη του επιλεγμένου προγράμματος, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη λειτουργία του προγράμματος πατώντας το πλήκτρο “START/STOP”. Στη συνέχεια ανοίξτε το καπάκι και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για 10 με 20 λεπτά.

LIGHT MEDIUM DARK Ⅰ Ⅱ

Εικόνα 5

Page 9: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

10

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

• Σε περίπτωση που εμφανιστεί την οθόνη η ένδειξη “Ε:ΕΕ” (Εικόνα 6), εφόσον έχετε πατήσει το πλήκτρο ‘START/STOP”, αυτό σημαίνει ότι ο αισθητήρας της θερμοκρασίας έχει αποσυνδεθεί. Σε αυτή την περίπτωση μη λειτουργείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

LIGHT MEDIUM DARK Ⅰ Ⅱ

Εικόνα 6

Παρασκευή ψωμιού• Τοποθετείστε τον κάδο στη βάση του και

περιστρέψτε τον δεξιόστροφα ώστε να ασφαλίσει σωστά στη θέση του.

• Στερεώστε τον ζυμωτή στον περιστρεφόμενο οδηγό και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα ώστε να τοποθετηθεί σωστά στη βάση του κάδου.

• Συνιστάται να αλείφετε τον πάτο του κάδου και τον ζυμωτήρα με μαργαρίνη, πριν τοποθετήσετε τον ζυμωτήρα στη θέση του, ώστε να αφαιρείται εύκολα η ζύμη από τον κάδο και τον ζυμωτήρα μετά το τέλος του προγράμματος.

• Τοποθετείστε τα υλικά στον κάδο, σύμφωνα πάντα με την σειρά που αναγράφονται στους πίνακες των συνταγών που αναγράφονται παρακάτω. Συνήθως θα πρέπει να τοποθετείτε στον κάδο πρώτα το νερό ή τα υγρά υλικά, μετά η ζάχαρη, το αλάτι και το αλεύρι. Προσθέστε τη μαγιά ή το μπέικιν πάουντερ στο τέλος.

• Σε περίπτωση σκληρής ζύμης που περιέχει μεγάλη ποσότητα από αλεύρι σίκαλής ή ολικής άλεσης συνιστάται να αντιστρέψετε τη σειρά με την οποία τοποθετείτε τα υλικά στον κάδο. Σε αυτή την περίπτωση τοποθετείστε στον κάδο αρχικά την ξηρή μαγιά και το αλεύρι και τέλος προσθέστε τα υγρά υλικά, ώστε να πετύχετε καλύτερο αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια του ζυμώματος.

• Κάντε μια λακούβα στη μέση του αλευριού, χωρίς όμως αυτή να απλώνεται μέχρι τα υγρά υλικά και το αλάτι, και προσθέστε τη μαγιά. Η μαγιά δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τα υγρά υλικά και το αλάτι.

• Κλείστε ελαφρά το καπάκι και βάλτε τη συσκευή στη πρίζα.

• Πιέστε το πλήκτρο “MENΟU” για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.

• Πιέστε το πλήκτρο “COLOR” για να επιλέξετε το επιθυμητό χρώμα της κρούστας.

• Πιέστε το πλήκτρο “SIZE” για να επιλέξετε το επιθυμητό μέγεθος του καρβελιού 600gr ή 750gr

• Ρυθμίστε τον χρόνο καθυστέρησης πατώντας τα πλήκτρα “TIME+” ή “TIME-”. Αν θέλετε η συσκευή να αρχίσει να λειτουργεί αμέσως, μην προγραμματίσετε τον χρόνο καθυστέρησης.

• Πιέστε το πλήκτρο “START/STOP” για να ξεκινήσει η λειτουργία.

• Κατά τη λειτουργία των προγραμμάτων ΒΑΣΙΚΟ, ΓΑΛΛΙΚΟ, ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ, ΓΛΥΚΟ και ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ακούγεται μια παρατεταμένη ηχητική ειδοποίηση για να προσθέσετε επιπλέον υλικά (όπως φρούτα, ξηρούς καρπούς κτλ). Όταν ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση, ανοίξτε το καπάκι και προσθέστε τα επιπλέον υλικά.

• Κατά τη διάρκεια του ψησίματος, ατμός θα διαρρέει από τις σχισμές του εξαερισμού στο καπάκι. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.

Page 10: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

11

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

• Όταν ολοκληρωθεί το επιλεγμένο πρόγραμμα, θα ακουστεί μία ηχητική ειδοποίηση (μπιπ) 10 φορές. Πιέστε το πλήκτρο “START/STOP” για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα για να τερματίσει η λειτουργία. Φορέστε γάντια για να μην καείτε, ανοίξτε το καπάκι και πιάστε την λαβή του κάδου. Γυρίστε τον κάδο αριστερόστροφα και τραβήξτε τον απαλά προς τα πάνω και έξω προκειμένου να τον αφαιρέσετε από τη συσκευή.

• Χρησιμοποιείστε μια αντικολλητική σπάτουλα για να απομακρύνετε απαλά το ψωμί από τα τοιχώματα του κάδου.

ΠρΟΣΟχh: Μετά το τέλος του προγράμματος ο κάδος και το ψωμί θα είναι πολύ ζεστά. Για αυτό το λόγο πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί για να μην καείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα ειδικά γάντια πριν τα ακουμπήσετε.

• Γυρίστε τον κάδο ανάποδα σε μια καθαρή επιφάνεια και ανακινήστε προσεκτικά τον κάδο μέχρι να βγει το ψωμί.

• Αφήστε το ψωμί να κρυώσει για περίπου 20 λεπτά πριν το κόψετε σε φέτες.

• Σε περίπτωση που κατά τη λήξη του επιλεγμένου προγράμματος δεν βρίσκεστε στον χώρο όπου λειτουργεί ο αρτοπαρασκευαστής ή δεν πατήσετε το πλήκτρο “START/STOP”, τότε θα ενεργοποιηθεί αυτόματα η λειτουργία διατήρησης της θερμότητας και ο αρτοπαρασκευαστής θα κρατήσει ζεστό το ψωμί για 1 ώρα.

• Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία του αρτοπαρασκευαστή ή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, πάντα βγάζετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. ΣΗμΕIωΣΗ: Πριν κόψετε το ψωμί,

χρησιμοποιείστε τον ειδικό γάντζο για να αφαιρέσετε τον ζυμωτήρα που βρίσκεται στη βάση του ψωμιού. Ποτέ μην αφαιρείτε το ζυμωτήρα με γυμνά χέρια, καθώς το ψωμί θα είναι ζεστό και υπάρχει κίνδυνος να καείτε.

Καθαρισμός και Συντήρηση• Βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από την

πρίζα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

Αντικολλητικός Κάδος• Τρίψτε τα εσωτερικά και εξωτερικά

τοιχώματα του κάδου με ένα υγρό πανί. • Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά

απορρυπαντικά που μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση του κάδου.

• Σκουπίστε και στεγνώστε καλά τον κάδο πριν τον επανατοποθετήσετε στη θέση του.

Ζυμωτήρας• Σε περίπτωση που ο ζυμωτήρας δεν

αφαιρείται εύκολα από τον άξονα στον πάτο του κάδου, γεμίστε τον κάδο με ζεστό νερό και αφήστε τον να μουλιάσει για περίπου 30 λεπτά. Έτσι θα μπορέσετε να αφαιρέσετε τον ζυμωτήρα με ευκολία για τον καθαρισμό.

• Καθαρίστε προσεκτικά το ζυμωτήρα με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό πιάτων. Στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά με νερό. ΣΗμΕIωΣΗ: Ο κάδος και ο ζυμωτήρας

μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων.

Καπάκι και παράθυρο μαγειρέματος• Καθαρίστε τα εσωτερικά και εξωτερικά

τοιχώματα του καπακιού και του παράθυρου μαγειρέματος με ένα νωπό πανί.

Κυρίως Σώμα της συσκευής• Σκουπίστε ελαφρά την εξωτερική επιφάνεια

της συσκευής με ένα νωπό πανί.• Μη χρησιμοποιείτε σκληρά και διαβρωτικά

καθαριστικά που μπορεί αν αλλοιώσουν το χρώμα και τη γυαλάδα της συσκευής.

• Ποτέ μη βυθίσετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για τον καθαρισμό.

Page 11: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

12

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

Αποθήκευση• Πριν αποθηκεύσετε τον αρτοπαρασκευαστή,

βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει τελείως, ότι είναι καθαρός και στεγνός και το καπάκι είναι κλειστό.

Υλικά• Το βασικό υλικό για την παρασκευή ψωμιού

είναι το αλεύρι. Κατά συνέπεια, η σωστή επιλογή αλευριού αποτελεί το βασικό παράγοντα για ένα πετυχημένο καρβέλι.

Αλεύρι Σιταριού• Το αλεύρι σταριού περιέχει αρκετή ποσότητα

γλουτένης (με πολλές πρωτεΐνες), έχει ελαστικότητα και κάνει τη ζύμη να φουσκώνει διατηρώντας το μέγεθός της. Καθώς η περιεκτικότητα σε γλουτένη είναι υψηλότερη από ότι στο κοινό αλεύρι, η ζύμη του ψωμιού από σταρένιο αλεύρι φουσκώνει πολύ και το ψωμί είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες.

Λευκό αλεύρι• Το λευκό αλεύρι παρασκευάζεται από μείγμα

καλοδιαλεγμένου μαλακού και σκληρού σταριού που χρησιμοποιείται για ψωμί ταχείας παρασκευής και κέικ.

Αλεύρι ολικής άλεσης• Το αλεύρι ολικής άλεσης αποτελείται

από σιτάρι ολικής άλεσης και περιέχει το εξωτερικό κέλυφος του σιταριού, που συχνά αναφέρεται ως πίτουρο, και γλουτένη. Το αλεύρι ολικής άλεσης δίνει στο ψωμί μια πιο “γεμάτη” γεύση και πιο σκληρή υφή στο καρβέλι. Επιπλέον είναι πιο θρεπτικό από το κοινό αλεύρι. Το ψωμί που παρασκευάζεται από αλεύρι ολικής άλεσης είναι συνήθως πιο σφικτό από το λευκό ψωμί. Για ελαφρύτερο ψωμί, αντικαταστήστε ένα μέρος της ποσότητας του αλευριού ολικής άλεσης με λευκό αλεύρι αρτοποιίας.

μαύρο αλεύρι • Το μαύρο αλεύρι, που συχνά αναφέρεται και

ως “ακατέργαστο” αλεύρι, μοιάζει αρκετά με το αλεύρι ολικής άλεσης. Το αλεύρι αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αλεύρι σιταριού ή μόνο του. Για να πετύχετε μεγάλο μέγεθος καρβελιού χρησιμοποιείστε το σε συνδυασμό με αρκετή ποσότητα από αλεύρι σιταριού.

μαλακό αλεύρι για κέικ• Το μαλακό αλεύρι αποτελείται από αλεσμένο

μαλακό σιτάρι ή σιτάρι που περιέχει μικρή ποσότητα πρωτεϊνών. Το αλεύρι αυτό είναι κατάλληλο για την παρασκευή κέικ.

• Στο εμπόριο υπάρχουν διάφορα είδη αλευριών που μοιάζουν να είναι ίδια. Στην πραγματικότητα η ποιότητα και η απορροφητικότητα του αλευριού εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι η περιοχή και οι συνθήκες καλλιέργειας του σιταριού, η διαδικασία άλεσης κτλ. Μπορείτε να επιλέξετε αλεύρια από διάφορες μάρκες για να τα ελέγξετε, να τα δοκιμάσετε, να τα συγκρίνετε και να επιλέξετε αυτό που θα δώσει το βέλτιστο αποτέλεσμα σύμφωνα με την πείρα και το γούστο σας.

Καλαμποκάλευρο και αλεύρι βρώμηςΤο καλαμποκάλευρο και το αλεύρι βρώμης παρασκευάζονται από την άλεση του καλαμποκιού και της βρώμης αντίστοιχα. Και τα δύο αποτελούν συμπληρωματικά υλικά για την παρασκευή σφιχτού και δυνατού ψωμιού, δίνουν γεύση και ενισχύουν την υφή του καρβελιού.

Αλεύρι χωρίς γλουτένη Για χρήση αλεύρου χωρίς γλουτένη προσθέστε ακόμα μιά δόση μαγιάς /π.χ αν η συνταγή σας προτείνει 1 κουταλάκι μαγιάς για να κάνετε λευκό ψωμί ,αν χρησιμοποιείται αλεύρι χωρίς γλουτένη προσθέστε 2 κουταλιές μαγιά.

Page 12: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

13

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

Ζάχαρη• Η ζάχαρη είναι πολύ σημαντικό συστατικό

καθώς προσφέρει γλυκιά γεύση και συνεισφέρει στο χρώμα του ψωμιού. Επιπλέον η ζάχαρη προσελκύει την υγρασία και έτσι ενισχύει τις ιδιότητες του καρβελιού όσον αφορά στη συντήρησή του. Η ζάχαρη παρέχει τροφή για τη μαγιά και κάνει τη ζύμη πιο ενεργή.

• Η λευκή ζάχαρη χρησιμοποιείται ευρέως. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μαύρη ζάχαρη, ζάχαρη άχνη ή ακατέργαστη ζάχαρη.

• Σε περίπτωση που αντικαταστήσετε τη ζάχαρη με υγρή γλυκαντική ουσία τότε θα πρέπει να μειώσετε ελαφρώς τη συνολική ποσότητα του υγρού της συνταγής.

μαγιά• Η μαγιά έχει την ιδιότητα να φουσκώνει το

ψωμί και να το κάνει πιο αφράτο.• Στην αγορά διατίθεται τόσο νωπή όσο και

ξηρή μαγιά.• Οι συνταγές που αναγράφονται σε αυτό το

βιβλίο, έχουν δοκιμαστεί με την χρήση ξηρής μαγιάς.

• Η μαγιά τοποθετείται σε μία λακκούβα στο αλεύρι, όπου διατηρείται στεγνή και ξεχωριστά από τα υγρά συστατικά, ώσπου να ξεκινήσει η ανάμειξη.

• Συνιστάται η χρήση ξηρής μαγιάς για καλύτερα αποτελέσματα.

• Αντίθετα, δεν συνίσταται η χρήση νωπής μαγιάς καθώς προσφέρει πιο ευμετάβλητα αποτελέσματα σε σχέση με τη ξηρή μαγιά.

• Μη χρησιμοποιείτε νωπή μαγιά με την λειτουργία προγραμματισμού χρόνο-καθυστέρησης.

• Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε νωπή μαγιά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι φρέσκια. Αν η μαγιά δεν είναι φρέσκια το ψωμί δεν θα φουσκώσει.

• Μπορείτε να επιβεβαιωθείτε αν η μαγιά σας είναι φρέσκια και ενεργή ακολουθώντας τα παρακάτω:

• Γεμίστε μια κούπα με ½ φλιτζάνι ζεστό νερό (45-50°C).

• Προσθέστε 1 κουταλάκι άσπρη ζάχαρη και ανακατέψτε.

• Στη συνέχεια προσθέστε 2 κουταλάκια μαγιάς.

• Αφήστε το μείγμα σε θερμοκρασία δωματίου για περίπου 10 λεπτά, χωρίς να το ανακατεύετε μέχρι να αφρίσει.

• Αν η μαγιά είναι φρέσκια ο αφρός θα ανέβει ώστε να γεμίσει ολόκληρη την κούπα.

• Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, η μαγιά δεν είναι φρέσκια.

• Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε νωπή μαγιά, αναμίξτε την με 1 κουταλάκι ζάχαρη και δύο κουταλιές χλιαρό νερό. Αφήστε το μίγμα 5 λεπτά να αφρίσει και στη συνέχεια προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά στον κάδο. ΣΗμΕIωΣΗ: 6γρ. νωπή μαγιά = 1

κουταλάκι στεγνή μαγιά.• Χρησιμοποιείστε την ποσότητα της μαγιάς

όπως αναφέρεται στις συνταγές. Αν η ποσότητα που χρησιμοποιήσετε είναι υπερβολική , το ψωμί μπορεί να φουσκώσει και να χυθεί έξω από τον κάδο.

• Χρησιμοποιείστε τη ξηρή μαγιά πριν την ημερομηνία λήξης της. Αφού ανοίξετε ένα φακελάκι ξηρής μαγιάς, πρέπει να το χρησιμοποιήσετε μέσα σε 48 ώρες. Μετά τη χρήση κλείστε καλά το φακελάκι και φυλάξτε το στην κατάψυξη μέχρι την επόμενη χρήση.

Αλάτι• Το αλάτι είναι απαραίτητο για την

παρασκευή του ψωμιού καθώς δίνει γεύση και βελτιώνει το χρώμα της κρούστας.

• Το αλάτι αναστέλλει την ανάπτυξη της μαγιάς, πράγμα που αποτρέπει την υπερδιόγκωση και την καθίζηση της ζύμης.

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ υπερβολική ποσότητα αλατιού στις συνταγές σας.

Page 13: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

14

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

• Εάν θέλετε μπορείτε να μην προσθέσετε καθόλου αλάτι. Στην περίπτωση αυτή το ψωμί θα φουσκώσει ακόμα περισσότερο.

Αυγά• Τα αυγά εμπλουτίζουν τη ζύμη και

βελτιώνουν την υφή και το χρώμα του ψωμιού, το κάνουν θρεπτικότερο και συντελούν στο να φουσκώσει περισσότερο.

• Αν χρησιμοποιήσετε αυγά θα πρέπει να μειώσετε ανάλογα την ποσότητα των υγρών συστατικών.

Λίπος, βούτυρο και λάδι• Το λίπος ή το λάδι μαλακώνει την ψίχα

του ψωμιού και το διατηρεί φρέσκο για μεγαλύτερο διάστημα.

• Το βούτυρο θα πρέπει να είναι λιωμένο ή κομμένο σε μικρά κομμάτια πριν από τη χρήση έτσι ώστε να ανακατευτεί εύκολα με τα υπόλοιπα υλικά.

• Αντί για βούτυρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. Το ηλιέλαιο είναι μια καλή λύση αν ανησυχείτε για το επίπεδο της χοληστερόλη σας.

• Μη χρησιμοποιείτε μαργαρίνη με χαμηλά λιπαρά καθώς περιέχουν νερό και επομένως δε διαθέτουν τις ίδιες ιδιότητες με το βούτυρο.

μπέικιν πάουντερ / μαγειρική Σόδα• Το μπέικιν πάουντερ και η μαγειρική

σόδα χρησιμοποιούνται κυρίως για να φουσκώσουν το ψωμί και το κέικ γρήγορα. Έτσι δεν απαιτείται χρόνος για το φούσκωμα. Επιπλέον μαλακώνουν την υφή της ζύμης.

• Τα δύο αυτά υλικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε συνδυασμό.

• Το μπείκιν πάουντερ και η μαγειρική σόδα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ψωμιού ή κέικ με τα προγράμματα ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-I και ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-II.

Νερό και άλλα υγρά• ο νερό είναι βασικό συστατικό στην

παρασκευή ψωμιού. Η πιο κατάλληλη θερμοκρασία του νερού είναι μεταξύ 20°C και 25°C. Ωστόσο, για τα προγράμματα ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-I και ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ –II, η θερμοκρασία νερού θα πρέπει να είναι μεταξύ 45°C και 50°C προκείμενου να επιτευχθεί ο κατάλληλος χρόνος για το φούσκωμα.

• Μπορείτε να αντικαταστήσετε το νερό με φρέσκο γάλα ή να το συνδυάσετε με ημί-αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη (2% λιπαρά).

• Το γάλα ενισχύει τη γεύση του ψωμιού και βελτιώνει το χρώμα της κρούστας, ενώ το νερό δημιουργεί πιο τραγανή κόρα από ότι το γάλα.

• Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού χρόνο- καθυστέρησης, προσθέστε στα υλικά σας γάλα σε σκόνη διαλυμένο σε νερό αντί για φρέσκο γάλα, διότι το φρέσκο γάλα θα χαλάσει.

• Ορισμένες συνταγές συμπεριλαμβάνουν στα συστατικά τους χυμούς για την ενίσχυση της γεύσης, όπως χυμό μήλου, πορτοκαλιού, λεμονιού κτλ.

Page 14: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

15

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

Ποσότητα υλικών• Για βέλτιστα αποτελέσματα είναι σημαντικό

να τηρείτε τις ποσότητες των υλικών όπως αναγράφονται στις συνταγές.

• Χρησιμοποιείτε πάντα την κούπα μεζούρα και το διπλό κουτάλι μεζούρα που εμπεριέχονται στη συσκευασία του αρτοπαρασκευαστή σας για να μετρήσετε την ακριβή ποσότητα των υλικών. Διαφορετικά μπορεί να μην έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

μέτρηση των υγρών υλικών• Μετρήστε το νερό, το φρέσκο γάλα ή το

γάλα σε σκόνη διαλυμένο σε νερό με την κούπα μεζούρα, κοιτάζοντας προσεκτικά τις ενδείξεις επάνω στην κούπα μεζούρα.

• Καθαρίστε καλά την κούπα μεζούρα μετά από την μέτρηση κάθε συστατικού.

μέτρηση υλικών σε μορφή σκόνης• Απλώστε ομοιόμορφα τα υλικά σε μορφή

σκόνης στην μεζούρα και πιέστε ελαφρά με την πίσω πλευρά του κουταλιού για να δημιουργηθεί ομοιόμορφη επιφάνεια και να μετρήσετε με ακρίβεια τα υλικά σε σκόνη.

Σειρά προσθήκης υλικών• Η σειρά τοποθέτησης των υλικών πρέπει να

γίνεται με προσοχή. • Σε γενικές γραμμές η σειρά τοποθέτησης

των υλικών που πρέπει να ακολουθείτε είναι η παρακάτω: υγρά υλικά, αυγά, αλάτι, ζάχαρη κλπ.

• Όταν προσθέτετε τα υλικά, το αλεύρι δεν υγραίνεται τελείως. Προσθέστε τη μαγιά στο αλεύρι (κάνοντας μια λακκούβα στο κέντρο του αλευριού), χωρίς να έρχεται σε επαφή με τα υγρά υλικά. Είναι σημαντικό η μαγιά να μην έρθει αρχικά σε επαφή με το αλάτι.

• Κατά τη λειτουργία των προγραμμάτων ΒΑΣΙΚΟ, ΓΑΛΛΙΚΟ, ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ, ΓΛΥΚΟ και ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ, ακούγεται μια παρατεταμένη ηχητική ειδοποίηση για να προσθέσετε επιπλέον υλικά, όπως φρούτα, ξηρούς καρπούς κτλ. Αν προσθέσετε τα φρούτα σε πολύ αρχικό στάδιο, το άρωμα τους θα χαθεί κατά τη διάρκεια του ζυμώματος.

• Σε περίπτωση που θέσετε σε λειτουργία τον προγραμματισμό χρόνο - καθυστέρησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, μην προσθέτετε στα συστατικά σας ευπαθή υλικά που μπορεί να χαλάσουν, όπως αυγά, φρέσκο γάλα, φρούτα κτλ.

Page 15: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

16

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

1 κούπα = 250 ml 1 κουταλιά = 1 κουταλιά της σούπας 15 ml 1 κουταλάκι = 1 κουταλάκι του γλυκού 5ml 1 σακουλάκι ξηρή μαγιά = 8γρ.

• Τοποθετείστε τον κάδο στη βάση του αρτοπαρασκευαστή και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα ώστε να ασφαλίσει σωστά στη θέση του.

• Στη συνέχεια στερεώστε τον ζυμωτή στον τροχό στη βάση του κάδου και περιστρέψτε τον δεξιόστροφα ώστε να τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.

• Προσθέστε τα υλικά σύμφωνα με τη σειρά που αναγράφονται στις συνταγές, εκτός από την μαγιά.

• Προσθέστε τη μαγιά αφού κάνετε μια λακκούβα στη μέση του αλευριού, χωρίς αυτή να φτάνει μέχρι τα υγρά υλικά.

• Κλείστε το καπάκι.• Πιέστε το πλήκτρο “MENU” για να επιλέξετε

το επιθυμητό πρόγραμμα.

• Επιλέξτε το μέγεθος του καρβελιού πατώντας το πλήκτρο “LOAF SIZE” αλλά και το χρώμα της κρούστας πατώντας το πλήκτρο “COLOR” που επιθυμείτε.

• Πατήστε το πλήκτρο “START/STOP” για να ξεκινήσει η λειτουργία.

• Σε περίπτωση που η συνταγή περιλαμβάνει επιπλέον υλικά όπως αποξηραμένα φρούτα, ξηρούς καρπούς, τυρί κτλ, προσθέστε τα όταν ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση κατά τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.

• Μετά τη λήξη του προγράμματος, σβήστε τον αρτοπαρασκευαστή πατώντας το πλήκτρο START/STOP, πιέστε τον διακόπτη λειτουργίας στο πίσω μέρος της συσκευής στη θέση “O” και βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Αφαιρέστε τον κάδο γυρίζοντάς τον αριστερόστροφα και τραβήξτε τον απαλά προς τα πάνω και έξω από τη συσκευή.

• Τέλος αδειάστε το περιεχόμενο του κάδου σε μια επίπεδη επιφάνεια για να κρυώσει.

Συνταγές

Page 16: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

17

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

ΑΣΠρΟ ΨωμΙμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 250ml 300mlΑλάτι 1½ κουταλάκι 2 κουταλάκιαΖάχαρη 2 κουταλιές 2½ κουταλιέςΣιμιγδάλι από ψιλό σκληρό σιτάρι

120γρ. 150γρ.

Άσπρο αλεύρι αρτοποιίας 270γρ. 350γρ.Ξηρή μαγιά 1¼ κουταλάκι 1½ κουταλάκιΛάδι 2 κουταλιές 2½ κουταλιέςΠρόγραμμα: ΓΑΛΛΙΚΟ

ΨωμΙ μΕ ΚΑρΥΔΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙΔΕΣμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό ή γάλα 250ml 330mlΜαργαρίνη ή βούτυρο 2 κουταλιές 2½ κουταλιέςΑλάτι 1½ κουταλάκι 2 κουταλάκιαΖάχαρη 2 κουταλιές 2½ κουταλιέςΑλεύρι αρτοποιίας 450γρ. 520γρ.Ξηρή μαγιά 1⅕ κουταλάκι 1½ κουταλάκιΣταφίδες 50γρ, 75γρ.Ψιλοκομμένα καρύδια 30γρ. 40γρΠρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΟ

ΣΗμΕωΣΗ: Προσθέστε τις σταφίδες και τα καρύδια μετά την ηχητική ειδοποίηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης ζυμώματος.

ΨωμΙ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 250ml 320mlΜαργαρίνη ή βούτυρο 1½ κουταλιά 2 κουταλιέςΑλάτι 1 κουταλάκι 1 κουταλάκιΖάχαρη 1 κουταλάκι 1 κουταλάκιΆσπρο αλεύρι αρτοποιίας 200γρ. 260γρ.Αλεύρι ολικής άλεσης 200γρ 260γρ.Ξηρή μαγιά 1 κουταλάκι 1¼ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ

Page 17: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

18

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

ΠΑρΑΔΟΣΙΑΚΟ ΑΣΠρΟ ΨωμΙμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 250ml 330mlΜαργαρίνη ή βούτυρο 1 κουταλιά 1½ κουταλιάΑλάτι 1 κουταλάκι 1¾ κουταλάκιΓάλα σε σκόνη 1½ κουταλιά 2 κουταλιέςΖάχαρη 1½ κουταλιά 2 κουταλιέςΆσπρο αλεύρι αρτοποιίας 450γρ. 520γρ.Ξηρή μαγιά 1¼ κουταλάκι 1½ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΟ

ΙΤΑΛΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΨωμΙμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 220ml 280mlΑλάτι 1 κουταλάκι 1 κουταλάκιΜαργαρίνη ή βούτυρο 2½ κουταλιές 3 κουταλιέςΖάχαρη 2½ κουταλάκια 3 κουταλάκιαΑλεύρι αρτοποιίας 300γρ. 400γρ.Σιμιγδάλι 80γρ. 100γρ.Ξηρή μαγιά 1½ κουταλάκι 1¾ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΓΛΥΚΟ ΨωμΙμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΦρέσκο γάλα 210ml 230mlΜαργαρίνη ή βούτυρο 1½ κουταλιά 2 κουταλιέςΑυγά 1 2Αλάτι 1 κουταλάκι 1 κουταλάκιΜέλι 1½ κουταλιά 2 κουταλιέςΖάχαρη 3 κουταλιές 4 κουταλιέςΑλεύρι αρτοποιίας 450γρ. 520γρ.Ξηρή μαγιά 1 κουταλάκι 1¼ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΓΛΥΚΟ

Page 18: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

19

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

ΨωμΙ μΕ ΠΑΤΑΤΑμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό ή γάλα 170ml 230mlΜαργαρίνη ή βούτυρο 1½ κουταλιά 2 κουταλιέςΑυγά 1 1Βραστές λιωμένες πατάτες 120γρ. 150γρ.Αλάτι 1 κουταλάκι 1½ κουταλάκιΖάχαρη 2 κουταλιές 3 κουταλιέςΑλεύρι αρτοποιίας 380γρ. 460γρ.Ξηρή μαγιά 1 κουταλάκι 1¼ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΟ

ΨωμΙ μΕ ΚΑρΟΤΟμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 250ml 310mlΒούτυρο 1½ κουταλιά 2 κουταλιέςΑλεύρι αρτοποιίας 450γρ. 520γρ.Τριμμένα καρότα 56γρ. 70γρ.Αλάτι 1 κουταλάκι 1 κουταλάκιΖάχαρη 2 κουταλιές 2½ κουταλιέςΞηρή μαγιά 1 κουταλάκι 1¼ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΟ

ΨωμΙ μΕ ΠΕΣΤΟμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΧλιαρό νερό (480C) 270ml 340mlΠέστο 3 κουταλιές ½ κούπαΓάλα σε σκόνη 1⅓ κουταλιές 2 κουταλιέςΖάχαρη 1⅓ κουταλιές 2 κουταλιέςΑλάτι ½ κουταλάκι 2/3 κουταλάκιΑλεύρι αρτοποιίας 380γρ. 500γρ.Ξηρή μαγιά 3 κουταλάκια 4 κουταλάκιαΠρόγραμμα: ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ-Ι

Page 19: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

20

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

ΚΑρΥΔΟΨωμΟμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΓάλα 120ml 160mlΑυγά 2 2Λιωμένο βούτυρο 4 κουταλιές 5 κουταλιέςΖάχαρη 4 κουταλιές 5 κουταλιέςΑλάτι 1½ κουταλάκι 2 κουταλάκιαΞύσμα λεμονιού ¾ κουταλάκι 1 κουταλάκιΑλεύρι αρτοποιίας 380γρ. 500γρ.Ψιλοκομμένα καρύδια 40γρ. 60γρ.Ξηρή μαγιά 1 κουταλάκι 1 ¼ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΓΛΥΚΟ

ΣΤΑρΕΝΙΟ ΨωμΙμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 150ml 220mlΖάχαρη 2 ½ κουταλιές 3 κουταλιέςΑλάτι 1 κουταλάκι 1 κουταλάκιΒούτυρο ή μαργαρίνη 1 ½ κουταλιά 2 κουταλιέςΜέλι 1 κουταλιά 1 ½ κουταλιάΑυγά 2 2Σιτάλευρο ολικής άλεσης 380γρ. 500γρ.Ξηρή μαγιά 2 ½ κουταλάκια 4 κουταλάκιαΠρόγραμμα: ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ

Page 20: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

21

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

ΨωμΙ μΕ ΣΥΚΑ ΚΑΙ ΚΑρΥΔΙΑμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 250ml 310mlΑλεύρι αρτοποιίας 330γρ. 460γρ.Αλεύρι σικάλεως 75γρ. 100γρ.Αλάτι 1 κουταλάκι 1 κουταλάκιΛάδι 1 κουταλιά 2 κουταλιέςΨιλοκομμένα ξερά σύκα 35γρ. 50γρ.Ψιλοκομμένα καρύδια 35γρ. 50γρ.Μέλι 1 κουταλιά 1½ κουταλιάΞηρή Μαγιά 1¼ κουταλάκι 1½ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΒΑΣΙΚΟ

ΨωμΙ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 230ml 300mlΑλάτι 1 κουταλάκι 1⅓ κουταλάκιΖάχαρη ¾ κουταλιάς 1 κουταλιάΛευκό αλεύρι αρτοποιίας 390γρ. 500γρ.Ξηρή μαγιά 1¼ κουταλάκι 1½ κουταλάκιΛάδι 1 κουταλιά 2 κουταλιέςΠρόγραμμα: ΓΑΛΛΙΚΟ

ΨωμΙ μΕ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΟ ΤΥρΙ ΚΑΙ μΑΥρΟ ΠΙΠΕρΙμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΧλιαρό νερό (48°C) 230ml 300mlΜαλακό κατσικίσιο τυρί 40γρ. 55γρ.Γάλα σε σκόνη 2 κουταλιές 3 κουταλιέςΑλάτι 2/3 κουταλάκι 1 κουταλάκιΖάχαρη 2 κουταλιές 3 κουταλιέςΧοντραλεσμένο μαύρο πιπέρι 1 κουταλιά 1⅓ κουταλιέςΑλεύρι αρτοποιίας 410γρ. 520γρ.Ξηρή μαγιά 3 κουταλάκια 4 κουταλάκιαΛάδι 1 κουταλιά 2 κουταλιέςΠρόγραμμα: ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ-Ι

Page 21: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

22

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

ΓΛΥΚΟ ΨωμΙ μΕ ΣΤΑΦΙΔΕΣμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 120ml 190mlΑυγά 2 3Λάδι 2 κουταλιές 3 κουταλιέςΖάχαρη 2 κουταλιές 3 κουταλιέςΑλάτι 1 ½ κουταλάκι 2 κουταλάκιαΑλεύρι αρτοποιίας 400γρ. 520γρ.Σταφίδες 50γρ. 75γρ.Ξηρή μαγιά 1 κουταλάκι 1 ½ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΓΛΥΚΟ

ΨωμΙ ME ΚΑΝΕΛΛΑ, ΣΤΑΦΙΔΕΣ & ΚΑρΥΔΙΑμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 220ml 270mlΛάδι 2 κουταλιές 3 κουταλιέςΚανέλλα ¾ κουταλάκι 1 κουταλάκιΜαύρη Ζάχαρη 1 κουταλιά 1 ⅓ κουταλιάΣταφίδες 60γρ. 80γρ.Ψιλοκομμένα καρύδια 60γρ. 80γρ.Αλάτι 1 ½ κουταλάκι 2 κουταλάκιαΑλεύρι αρτοποιίας 350γρ. 460γρ.Ξηρή μαγιά 1 κουταλάκι 1 ¼ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΓΛΥΚΟ

ΨωμΙ ΓΙΑ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣμέγεθος καρβελιού 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 220ml 300mlΒούτυρο ή μαργαρίνη 1½ κουταλιά 2 κουταλιέςΑλάτι 1½ κουταλάκι 2 κουταλάκιαΖάχαρη 1 κουταλιά 1½ κουταλιάΑλεύρι αρτοποιίας 380γρ. 500γρ.Ξηρή μαγιά 1¼ κουταλάκι 1½ κουταλάκιΠρόγραμμα: ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

Page 22: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

23

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

KEΪKμέγεθος μικρό μεγάλοΥλικάΒούτυρο 8 κουταλιές 10 κουταλιέςΖάχαρη 8 κουταλιές 10 κουταλιέςΑυγά 5 6Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

1 ½ κούπα 2 κούπες

Χυμός λεμονιού 1 ½ κουταλιά 1 ¾ κουταλιά;Μαγιά 2/3 κουταλάκι 4/5 κουταλάκιΠρόγραμμα: ΚΕΙΚ

ΙρΛΑΝΔΙΚΟ ΨωμΙμέγεθος καρβελιού 900γρ.ΥλικάΠλήρες γάλα 220mlΑυγά 2Λάδι 2 κουταλιέςΑλεύρι για όλες τις χρήσεις 500γρ.Ζάχαρη ½ κούπαΜαγειρική Σόδα 1 κουταλιάΑλάτι ½ κουταλάκιΣταφίδες 1 κούπαΠρόγραμμα: ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΛΑμΠΟΚΟΨωμΟμέγεθος καρβελιού 750γρ.ΥλικάΓάλα 120mlΑυγά 3Βούτυρο ή μαργαρίνη ⅓ της κούπαςΖάχαρη 1 /4 της κούπαςΑλάτι 1 κουταλάκιΑλεύρι για όλες τις χρήσεις 350γρ.Καλαμποκαλευρο 140γρ.Μπέικιν πάουντερ 5 κουταλάκιαΠρόγραμμα: ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ

Page 23: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

24

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

Προετοιμασία Ζύμης• Μπορείτε να ετοιμάστε εύκολα ζύμη

με το πρόγραμμα “DOUGH” του αρτοπαρασκευαστή σας. Μετά την προετοιμασία της ζύμης από τον αρτοπαρασκευαστή, μπορείτε να συνεχίσετε το ζύμωμα αν επιθυμείτε, να δώσετε σχήμα και στη συνέχεια να την ψήσετε στον φούρνο σας. Στη δεύτερη φάση ζυμώματος, προσθέστε τα υλικά όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα. Στο πρόγραμμα ζύμης “DOUGH” δεν υπάρχουν διαφορές στα επίπεδα ψησίματος.

• Παρακάτω αναφέρονται αναλυτικά κάποιες συνταγές για το πρόγραμμα ζύμης “DOUGH”.

ΓΑΛΛΙΚΗ μΠΑΚΕΤΑμέγεθος Ζύμης 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 260ml 330mlΑποξηραμένη προζύμη 25γρ. 50γρ.Αλάτι 1 κουταλάκι ½ κουταλάκιΖάχαρη 1 κουταλάκι ½ κουταλάκιΑλεύρι αρτοποιίας 340γρ. 420γρ.Σιτάλευρο 45γρ. 60γρ.Ξηρή Μαγιά ½ σακουλάκι ¾ σακοουλάκιΠρόγραμμα: ΖΥμΗ

• Χωρίστε την έτοιμη ζύμη σε 2-4 μακρόστενα καρβέλια και αφήστε τα να ξεκουραστούν για 30-40 λεπτά.

• Στη συνέχεια, χαράξτε διαγώνια την επιφάνεια της ζύμης και βάλτε τη στον φούρνο για ψήσιμο.

Page 24: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

25

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

ΠΙΤΣΑ μΕ ΖΥμΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣμέγεθος Ζύμης 750γρ. 900γρ.ΥλικάΝερό 250ml 330mlΑλάτι ½ κουταλάκι 1 κουταλάκιΕλαιόλαδο 2 κουταλιές 3 κουταλιέςΣιτάλευρο ολικής άλεσης 380γρ. 500γρ.Σπόροι σιταριού – WHEAT GERMS

1 κουταλιά 1½ κουταλιά

Ξηρή Μαγιά ½ σακουλάκι ¾ σακουλάκιΠρόγραμμα: ΖΥμΗ

• Απλώστε τη ζύμη σε στρογγυλές φόρμες και αφήστε τη να ξεκουραστεί για 10 λεπτά. • Προσθέστε τη σάλτσα και τα υλικά της αρεσκείας σας.• Ψήστε για 20 λεπτά στους 1800C.

ΚρΟΥΑΣΑΝμέγεθος Ζύμης για 14 κομμάτιαΥλικάΑυγά 1Νερό ή γάλα 225mlΒούτυρο 60γρ.Αλάτι 1 κουταλάκιΖάχαρη 2 κουταλιέςΣκληρό αλεύρι 400γρ.Ξηρή Μαγιά ¾ σακουλάκιΠρόγραμμα: ΖΥμΗ

• Ανοίγετε την ζύμη σε φύλλο και την κόβετε σε τρίγωνα κομμάτια.• Τυλίξτε τα τριγωνικά κομμάτια ζύμης ξεκινώντας από την πιο φαρδιά πλευρά και τοποθετήστε

τα σε ένα ταψί αφού πρώτα το έχετε αλείψει με λάδι.• Αλείψτε τα κομμάτια της ζύμης με χτυπημένο αυγό. • Ψήστε τα για 20 λεπτά σε φούρνο που έχετε ήδη προθερμάνει στους 190°C.• Μην ανοίγετε την πόρτα του φούρνου κατά τη διάρκεια του ψησίματος.

Page 25: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

26

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

ΚΕΙΚ μΕ ΚΑΝΕΛΑ ΚΑΙ ΚΑρΥΔΙΑμέγεθος Ζύμης μικρό μεγάλοΥλικάΓάλα 170ml 225mlΑλάτι ¼ κουταλάκι ½ κουταλάκιΚρόκος αυγού 1 1Βούτυρο ή μαργαρίνη 10γρ. 20γρ.Αλεύρι αρτοποιίας 350γρ. 450γρ.Ζάχαρη 35γρ. 50γρ.Ξηρή Μαγιά ½ σακουλάκι ¾ σακουλάκιΠρόγραμμα: ΖΥμΗ

• Αφαιρέστε τη ζύμη από τον κάδο και πλάστε τη.Πλάστε τη ζύμη σε στρογγυλό ή τετράγωνο σχήμα και προσθέστε τα παρακάτω υλικά:

Υλικά μικρό μεγάλοΛιωμένο βούτυρο 2 κουταλιές 3 κουταλιέςΖάχαρη 75γρ. 100γρ.Τριμμένη κανέλα 1 κουταλάκι 1 ½ κουταλάκιΛιωμένα καρύδια 60γρ. 90γρ.Γλάσο Όσο επιθυμείτε Όσο επιθυμείτε

• Αλείψτε τη ζύμη με το βούτυρο.• Ανακατέψτε σε ένα μπολ τη ζάχαρη, την κανέλλα και τα καρύδια και στη συνέχεια απλώστε τα

στη βουτυρωμένη ζύμη.• Αφήστε τη ζύμη να σταθεί για 30 λεπτά σε ζεστό μέρος.• Προχωρήστε στο ψήσιμο.

ΠρΕΤΣΕΛΣμέγεθος Ζύμης μικρό μεγάλοΥλικάΝερό 200ml 300mlΑλάτι ¼ κουταλάκι ½ κουταλάκιΑλεύρι αρτοποιίας 360γρ. 540γρ.Ζάχαρη ½ κουταλάκι ¾ κουταλάκιΞηρή Μαγιά ½ σακουλάκι ¾ σακουλάκιΑυγό ελαφρώς χτυπημένο 1 1Χοντρό αλάτιΠρόγραμμα: ΖΥμΗ

• Τοποθετήστε όλα τα υλικά τον κάδο εκτός από το αυγό και το χοντρό αλάτι.• Επιλέξτε το πρόγραμμα “ΖΥΜΗ”.

Page 26: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

27

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

• Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα και εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 0:00, πατήστε το πλήκτρο έναρξης/ λήξης “START/STOP”.

• Προθερμαίνετε τον φούρνο στους 230°C.• Χωρίστε τη ζύμη σε κομμάτια.• Με κάθε κομμάτι ζύμης φτιάξτε λεπτά και

μακριά ρολά.• Δώστε σχήμα στα πρέτσελ και τοποθετήστε

τα σε ένα ταψί που έχετε αλείψει με βούτυρο ή λάδι.

• Αλείψτε τα πρέτσελς με το χτυπημένο αυγό και πασπαλίστε με το αλάτι.

• Ψήστε τα πρέτσελς στους 200°C για 12-15 λεπτά στον φούρνο που έχετε ήδη προθερμάνει.

Παρασκευή μαρμελάδας• Η Παρασκευή μαρμελάδας με τον

αρτοπαρασκευαστή σας είναι εύκολη υπόθεση, ακόμα κι αν δεν έχετε φτιάξει μαρμελάδα ποτέ πριν. Είναι γεγονός ότι με τον αρτοπαρασκευαστή σας θα φτιάξετε πολύ νόστιμες μαρμελάδες!

• Ακολουθείστε τις παρακάτω οδηγίες:- Διαλέξτε φρέσκα και ώριμα φρούτα, όπως

μήλα, ροδάκια, αχλάδια κτλ.- Ξεφλουδίστε τα.- Πρέπει πάντα να προσθέτετε τις

προτεινόμενες δόσεις των υλικών για το πρόγραμμα μαρμελάδα “JAM”, όπως αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος η μαρμελάδα να χυθεί έξω από τον κάδο ή να βράσει πολύ γρήγορα.

- Ζυγίστε τα φρούτα.- Κόψτε τα σε μικρά κομμάτια, μέγιστο

μέγεθος 1εκ., - Προσθέστε ζάχαρη μαρμελάδας με πηκτίνη

2:1 στις αναγραφόμενες ποσότητες.- Μην χρησιμοποιείτε απλή ζάχαρη ή ζάχαρη

μαρμελάδας με πηκτίνη 1:1, καθώς η μαρμελάδα δεν θα γίνει αρκετά πηκτή.

- Ανακατέψτε τη ζάχαρη με τα φρούτα και ξεκινήστε το πρόγραμμα.

- Μετά από λίγο θα ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση.

- Γεμίστε τη μαρμελάδα σε καθαρά, γυάλινα δοχεία και κλείστε τα καλά.

μαρμελάδα Φράουλα- Πλυμένες και καθαρισμένες φράουλες- κομμένες κομματάκια ή λιωμένες, 900γρ.- Ζάχαρη μαρμελάδας με πηκτίνη, 500γρ.- Χυμός λεμονιού, 1 κουταλιά• Τοποθετήστε τα υλικά στον κάδο και

ανακατέψτε τα με μια πλαστική σπάτουλα.• Επιλέξτε το πρόγραμμα μαρμελάδας

“ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ” και πατήστε το πλήκτρο “START/STOP” για την έναρξη του προγράμματος.

• Αφαιρέστε τα τυχόν υπολείμματα ζάχαρης στα τοιχώματα του κάδου με μια σπάτουλα.

• Όταν ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση, αφαιρέστε τον κάδο από την συσκευή χρησιμοποιώντας γάντια για να μην καείτε.

• Γεμίστε την μαρμελάδα σε καθαρά, γυάλινα δοχεία και κλείστε τα καλά.

μαρμελάδα Βατόμουρο- Κατεψυγμένα βατόμουρα, 950γρ.- Ζάχαρη μαρμελάδας με πηκτίνη, 500γρ.- Χυμός λεμονιού, 1 κουταλιά• Τοποθετήστε τα υλικά στον κάδο και

ανακατέψτε τα με μια πλαστική σπάτουλα.• Επιλέξτε το πρόγραμμα μαρμελάδας

“ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ” και πατήστε το πλήκτρο “START/STOP” για την έναρξη του προγράμματος.

• Αφαιρέστε τα υπολείμματα ζάχαρης στα τοιχώματα του κάδου με μια σπάτουλα.

• Όταν ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση, αφαιρέστε τον κάδο από την συσκευή χρησιμοποιώντας γάντια για να μην καείτε.

• Γεμίστε την μαρμελάδα σε γυάλινα δοχεία και κλείστε τα καλά.

Page 27: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

28

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

μαρμελάδα Πορτοκάλι- Ξεφλουδισμένα ψιλοκομμένα πορτοκάλια,

900γρ.- Ξεφλουδισμένα ψιλοκομμένα λεμόνια,

100γρ.- Ζάχαρη μαρμελάδας με πηκτίνη, 500γρ.• Ξεφλουδίστε τα πορτοκάλια και τα λεμόνια

και κόψτε τα σε μικρά κομματάκια.• Προσθέστε τα υλικά στον κάδο και

ανακατέψτε τα καλά.• Επιλέξτε το πρόγραμμα μαρμελάδας

“ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ” και πατήστε το πλήκτρο “START/STOP” για την έναρξη του προγράμματος.

• Αφαιρέστε τα τυχόν υπολείμματα ζάχαρης στα τοιχώματα του κάδου με μια σπάτουλα.

• Όταν ακουστεί η ηχητική ειδοποίηση, αφαιρέστε τον κάδο από την συσκευή χρησιμοποιώντας γάντια για να μην καείτε.

• Γεμίστε την μαρμελάδα σε καθαρά, γυάλινα δοχεία και κλείστε τα καλά.

Page 28: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

29

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

Οδηγός λύσης προβλημάτων

Αρ. Πρόβλημα Αιτία Λύση

1

Εμφάνιση καπνού από την έξοδο εξαερισμού κατά το ψήσιμο, κατά την πρώτη χρήση

Τα λιπαντικά στην αντίσταση που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή της συσκευής καίγονται κατά την πρώτη χρήση.

Βγάλτε τη συσκευή από τη πρίζα, περιμένετε να κρυώσει και καθαρίστε την αντίσταση προσεχτικά. Πριν τη πρώτη χρήση βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή αφήνοντας ανοιχτό το καπάκι.

2

Η κρούστα στη βάση του ψωμιού είναι πολύ παχιά.

Έχετε αφήσει το ψωμί στον κάδο για πολύ ώρα μετά το ψήσιμο.

Βγάλτε το ψωμί από τον κάδο σύντομα μετά το ψήσιμο.

3

Είναι δύσκολο να αφαιρέσετε το ψωμί από τον κάδο.

Ο ζυμωτήρας έχει κολλήσει στον άξονα στη βάση του κάδου.

Αφού βγάλετε το ψωμί, βάλτε ζεστό νερό στο κάδο με τον ζυμωτήρα και αφήστε το για 10 λεπτά. Μετά αφαιρέστε τον και καθαρίστε τον.

4

Τα υλικά δεν ανακατεύονται ομοιόμορφα και δεν ψήνονται καλά.

1. Έχετε επιλέξει λάθος πρόγραμμα.

2. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ανοίξατε πολλές φορές το καπάκι, στέγνωσε το ψωμί και η κόρα δεν έχει ροδίσει

3. Η ζύμη είναι πολύ βαριά και ο ζυμωτήρας δεν μπορεί να περιστραφεί με αποτέλεσμα να μην ανακατεύει καλά.

1. Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα στο μενού.

2. Μην ανοίγετε το καπάκι κατά το τελευταίο φούσκωμα.

3. Ελέγξτε τη τρύπα του ζυμωτήρα, βγάλτε τον κάδο και λειτουργείστε τη συσκευή άδεια. Αν κάτι δεν είναι φυσιολογικό, επικοινωνήστε με ένα από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευών ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

5

Εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «Η:ΗΗ» αφού έχετε πατήσει το πλήκτρο “START/STOP”.

Η θερμοκρασία του αρτοπαρασκευαστή είναι πολύ υψηλή για να κάνει ψωμί.

Πατήστε το πλήκτρο “START/STOP” και βγάλτε τη συσκευή από τη πρίζα. Αφαιρέστε τον κάδο και ανοίξτε το καπάκι μέχρι να κρυώσει ο αρτοπαρασκευαστής.

6

Ακούγεται ο θόρυβος του μοτέρ αλλά η ζύμη δεν ανακατεύεται.

1. O κάδος δεν είναι τοποθετημένος σωστά στη θέση του

2. Η ζύμη είναι πολύ βαριά για να ανακατευτεί.

1. Ελέγξτε αν ο κάδος είναι σωστά τοποθετημένος στη θέση του

2. Ελέγξτε αν η ζύμη έχει παρασκευαστεί σύμφωνα με τη συνταγή και αν τα υλικά είναι ζυγισμένα με ακρίβεια.

Page 29: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

30

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

7

Το μέγεθος του ψωμιού είναι τόσο μεγάλο ώστε να σπρώχνει το καπάκι.

1. Έχετε προσθέσει μεγαλύτερη από το επιτρεπτό ποσότητα μαγιάς, νερού (υγρού) ή αλευριού.

2. Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ υψηλή.

1. Μειώστε τις ποσότητες των υλικών σύμφωνα με αυτές που αναγράφονται στις συνταγές.

2. Επαναφέρετε τη θερμοκρασία δωματίου σε κανονικά επίπεδα.

8

Το μέγεθος του ψωμιού είναι πολύ μικρό ή το ψωμί δεν έχει φουσκώσει.

1. Δεν έχετε προσθέσει μαγιά ή η ποσότητα της μαγιάς που έχετε προσθέσει δεν είναι αρκετή.

2. Η μαγιά δεν έχει δράσει σωστά αν έχετε προσθέσει πολύ ζεστό νερό ή αν έχει έρθει σε επαφή με το αλάτι.

3. Επίσης η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή.

1. Ελέγξτε την ποσότητα της μαγιάς.

2. Φροντίστε το νερό που προσθέτετε στο μίγμα να μην είναι καυτό και η μαγιά αρχικά να μην έρθει σε επαφή με το αλάτι.

3. Επαναφέρετε τη θερμοκρασία δωματίου σε κανονικά επίπεδα.

9

Η ζύμη είναι πολύ μεγάλη και υπερχειλίζει από τον κάδο.

Έχετε προσθέσει μεγαλύτερη ποσότητα μαγιάς από ότι χρειάζεται. Επίσης η ποσότητα των υγρών υλικών είναι πιο μεγάλη από ότι πρέπει και η ζύμη είναι πολύ μαλακή.

Ελαττώστε την ποσότητα των υγρών υλικών και βελτιώστε την ρευστότητα της ζύμης.

10Καθίζηση του ψωμιού κατά το ψήσιμο.

1. Το αλεύρι που έχετε χρησιμοποιήσει δεν είναι αρκετά σκληρό και δεν κάνει τη ζύμη να φουσκώσει.

2. Η θερμοκρασία της μαγιάς ή του νερού είναι πολύ υψηλή.

3. Η μεγαλύτερη ποσότητα νερού κάνει τη ζύμη πολύ υγρή και μαλακή.

1. Η θερμοκρασία της μαγιάς θα πρέπει να είναι σε κανονικά επίπεδα.

2. Η θερμοκρασία της μαγιάς θα πρέπει να είναι σε κανονικά επίπεδα.

3. Προσαρμόστε την ποσότητα του νερού αναλογικά.

11

Το ψωμί είναι πολύ βαρύ με πολύ πυκνή υφή.

1. Έχετε χρησιμοποιήσει, πολύ αλεύρι ή λίγο νερό

2. Έχετε προσθέσει μεγάλη ποσότητα φρούτων ή ξηρών καρπών.

3. Έχετε προσθέσει μεγάλη ποσότητα από αλεύρι ολικής άλεσης.

1. Μειώστε την ποσότητα από το αλεύρι ή αυξήστε την ποσότητα του νερού.

2. Μειώστε την ποσότητα των υλικών και ελέγξτε την ποσότητα της μαγιάς που έχετε χρησιμοποιήσει.

Page 30: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

31

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

12

Το επάνω μέρος και τα πλαϊνά του ψωμιού είναι πεσμένα

1. Υπερβολική ποσότητα νερού.2. Υπερβολική ποσότητα μαγιάς.3. Δεν υπάρχει αρκετό αλάτι.4. Η θερμοκρασία του νερού είναι

πολύ υψηλή.

1 Μειώστε την ποσότητα του νερού.

2. Μειώστε την ποσότητα της μαγιάς.

3. Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη ποσότητα αλατιού.

4. Ελέγξτε τη θερμοκρασία του νερού.

13

Στην επιφάνεια του ψωμιού έχει κολλήσει σκόνη αλευριού.

1. Υπάρχουν έντονα κολλώδη υλικά στο ψωμί όπως βούτυρο, μπανάνες κλπ.

2. Η ζύμη δεν έχει ανακατευτεί καλά λόγω έλλειψης νερού.

1. Μην χρησιμοποιείτε πολύ κολλώδη υλικά στο ψωμί.

2. Ελέγξτε την ποσότητα του νερού. Επίσης ελέγξτε αν η συσκευή λειτουργεί κανονικά.

14

Σκούρη κρούστα / υπερβολικό πάχος

Έχετε χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση χρώματος κρούστας “DARK”.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση μεσαίου “MEDIUM” ή ανοικτού “LIGHT” χρώματος την επόμενη φορά.

15

Η κρούστα του ψωμιού είναι πολύ παχιά και το χρώμα του πολύ σκούρο, όταν φτιάχνετε κέικ ή ψωμί με μεγάλη ποσότητα ζάχαρης.

Έχετε χρησιμοποιήσει υπερβολική ποσότητα ζάχαρης.

Για συνταγές με μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, προκειμένου το χρώμα του ψωμιού / κέικ κατά τα ψήσιμο να μην είναι πολύ σκούρο, ακολουθήστε τα παρακάτω:- Πιέστε το πλήκτρο START/STOP

για να διακόψετε τη λειτουργία του προγράμματος 5-10 λεπτά πριν τη λήξη του. Αφήστε το ψωμί ή το κέικ μέσα στον κάδο με το καπάκι κλειστό, πριν το αφαιρέσετε από τη συσκευή.

Page 31: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

32

GRΑρτοπαρασκευαστής

903

Tεχνικές Προδιαγραφέςμοντέλο: FRESH BREAD 903 IZZYΙσχύς: 700W

Ασφαλής Aπόρριψητης Συσκευής

• Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπου υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση και Εξυπηρέτηση Πελατών

• Πριν παραδοθούν οι συσκευές μας υπόκεινται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Ωστόσο η συσκευή σας διαθέτει και δύο (2) χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς της. Στην περίπτωση που προκύψει βλάβη σε αυτό το χρονικό διάστημα το SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει το προϊόν ή οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα χωρίς χρέωση.

• H εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν ανήκουν στα κέντρα service ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ:

X. MΠΕΝρΟΥμΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ.: 210 6156400 Fax: 210 6199316 e-mail: [email protected]

ΚEΝΤΡΟ SERVICE ΜΠΕΝΡΟΥΜΠH: 210 8822221

Page 32: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

33

ENBread Maker

903

We thank you for having chosen an appliance from the Izzy range.

Important Safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed:• Read carefully the instructions for use

provided with the appliance and keep them for future reference.

• Before you connect the appliance to the supply mains, check that the voltage indicated in the data plate of the appliance corresponds to that of the voltage mains in your home. If this is not the case, do not use the appliance and contact one of the authorized BENRUBI Service Centers.

• Do not use the appliance it malfunctions or if it has been dropped or damaged in any way and contact an authorized BENRUBI Service Center.

• If the appliance does not operate normally, disconnect it from the power supply and contact an authorized BENRUBI Service Center.

• Check the cord periodically for possible damages.

• Do not use the appliance if the power cord or plug are damaged in any way and contact an authorized BENRUBI Service Center.

• Never leave the power cable wrapped during use. Unwind it completely.

• To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance, the cord or the plug in water or other liquids.

• Unplug the appliance from the mains supply:- When not in use.- Before putting on or taking off parts.

- Before cleaning or maintenance operations.

- Immediately after use• Do not allow the power cord hanging over

the edge of table or counter or hanging over or touching hot surfaces.

• Never pull the cord to disconnect from the electrical outlet; instead grasp the plug and pull it to disconnect.

• Use only accessories recommended by the manufacturer. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.

• Close supervision is necessary when your appliance is being used near children or infirm persons.

• Do not place the appliance on top or near any source of heat (hot gas, or electric burner or heated oven) or on top or near surfaces where it may get wet.

• Do not touch any moving or spinning parts of the appliance when baking.

• Never switch on the appliance without having properly placed the bread pan filled with the appropriate ingredients.

• Never beat the bread pan on the top or the edges of the bread maker in order to remove it, since this may damage the bread pan.

• Never insert metal foils or other materials into the bread maker as this can give in order to avoid the risk of fire or short circuit.

• Το prevent the risk of fire, never cover the bread maker with towels or any other materials.

• The heat and steam produced during use must be able to escape freely.

• To prevent the risk of fire, never place or use the bread maker near or close to combustible materials.

• Never use highly corrosive or abstractive agents for cleaning the appliance.

• This appliance is for domestic use only.• Do not use outdoors.

Page 33: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

34

ENBread Maker

903

• Do not operate the appliance for other than its intended use.

• Any repairs made by a non-authorized BENRUBI Service Center CANCEL THE GUARANTEE.

• For your safety, this appliance conforms to the applicable standards, regulations and directives (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental etc. Directives).

SAVE ThESE INSTRUCTIONS

Page 34: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

35

ENBread Maker

903

Appliance Description

4.

1.

5.

2. 3.

1. Control panel2. Bread baking pan3. Kneading Bar4. Baking chamber5. Measuring cup & spoon

Page 35: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

36

ENBread Maker

903

Control Panel

1. ΒΑΣΙΚΟ = BASIC2. ΓΑΛΛΙΚΟ = FRENCH 3. ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ = WHOLE WHEAT 4. ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ = QUICK 5. ΓΛΥΚΟ = SWEET 6. ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ι = ULTRA FAST I 7. ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΙΙ = ULTRA FAST II 8. ΖΥΜΗ = DOUGH 9. ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ = JAM10. ΚΕΙΚ = CAKE 11. ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ = SANDWICH 12. ΨΗΣΙΜΟ = BAKE

a. COLOR: Crust control buttonb. LOAF SIZE: Loaf size selection buttonc. START/STOP: Start/Stop Buttond. MENU: Program selection buttone. TIME -, TIME +: Delay time buttons

Before the first use• Check all parts and accessories for possible

damages.• Clean all the parts of the appliance

according to the section“Cleaning and Maintenance”.

• Select the “ΨΗΣΙΜΟ” (BAKE) program and press the “START/STOP” button, so as to set the bread maker in baking mode. Bake empty for about 10 minutes.

• After 10 minutes of baking, press the “START/STOP” button to end the baking mode.

• Allow the appliance to cool down and clean once more.

• Dry all parts thoroughly and assembly them, so the appliance is ready for using.

After connecting to thesupply mains

• After connecting the bread maker to the supply mains, press the power switch to activate the appliance. A beep sound will be heard and after a while the indication “3:00” will appear on the display.

• The machine is now ready to operate and is automatically set to program “1” (normal position), but the program has not yet started.

START / STOP Button• Press the “START/STOP” button to start or

stop the selected baking program.• To start the selected program, press the

“START/STOP” button once. A short beep is heard, the two dots “ : ” in the time display begin to flash and the program starts. After the program has begun, any other button, except the “START/STOP” button, is deactivated

Page 36: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

37

ENBread Maker

903

• To stop the program, press the “START/STOP” button for approximately 3 seconds until a “beep” sound confirms that the program has been switched off. This feature will help to prevent any unintentional disruption to the operation of the program.

MENU Button• The “MENU” button allows you to select

among the 12 different programs of your bread maker. Each time you press the “MENU” button, a short “beep” sound is heard and the numbers of the menu on the LCD display move from 1 to 12, indicating that the program changes. By pressing the “MENU” button continuously the 12 programs are indicated in circle on the LCD display. Select the desired program by pressing the “MENU” button.

• The functions of the 12 programs are analyzed below:

1. ΒΑΣΙΚΟ = BASIC: This program is suitable for kneading, rising and baking normal bread. You may also add ingredients to add flavor. Press the “MENU” button once to select program 1.

2. ΓΑΛΛΙΚΟ = FRENCh: This program is suitable for kneading, rising and baking with longer rise time. The bread baked with this program usually has crisper crust and light texture. Press the “MENU” button 2 times to select program 2.

3. ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ = WhOLE WhEAT: This program is suitable for kneading, rising and baking whole wheat bread. This setting provides longer preheating time to allow the grain to soak up the water and expand. It is not advised to use the delay function with this program as this may produce poor results. Press the “MENU” button 3 times to select program 3.

4. ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ = QUICK: This program is suitable for kneading, rising and baking loaf containing baking soda or baking powder. The bread baked on this setting is usually smaller with a dense texture. Press the “MENU” button 4 times to select program 4.

5. ΓΛΥΚΟ = SWEET: This program is suitable for kneading, rising and baking sweet bread. This program is suitable for baking crispy and sweet bread. Press the “MENU” button 5 times to select program 5.

6. ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ-Ι = ULTRA FAST-I: This program is suitable for kneading, rising and baking a 500gr. loaf in a shortest time. Usually the bread made is smaller and rougher than that made by using the QUICK program. Press the “MENU” button 6 times to select program 6.

7. ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ-ΙΙ = ULTRA FAST-II: This program is similar to the above. The only difference is that is used for making 750gr bread loaf. Press the “MENU” button 7 times to select program 7.

8. ΖΥμΗ = DOUGh: This program is suitable for kneading and rising, but without baking. After the dough is prepared, remove it from the bowl and shape it to the desired shape to make bread rolls, pizza, steamed bread, etc. Press the “MENU” button 8 times to select program 8.

9. μΑρμΕΛΑΔΑ = JAM: This program is suitable for making jams and marmalades. Press the “MENU” button 9 times to select program 9.

10. ΚΕΙΚ = CAKE: This program is suitable for kneading, rising and baking. When using this program, the rising occurs when the ingredients contain soda or baking powder. Press the “MENU” button 10 times to select program 10.

Page 37: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

38

ENBread Maker

903

11. ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ = SANDWICh: This program is suitable for kneading, rising and baking bread for making sandwich. Using this program, you can bake light texture bread with a thinner crust. Press the “MENU” button 11 times to select program 11.

12. ΨΗΣΙμΟ = BAKE: This program is used for baking only. No kneading and rising occurs. It is also used for increasing the baking time on selected settings. Press the “MENU” button 11 times to select program 11.

COLOR Button• By pressing the “COLOR” button you can

select the desired color for the crust: LIGHT, MEDIUM or DARK. Press this button to select your desired color.

LOAF SIZE Button• By pressing the “SIZE” button you can

select the loaf size of the bread: 750gr or 900gr. Press this button to select the loaf size.

• Τhe “I” marking indicates that the selected loaf size is 750gr. while the “II” marking indicates that the selected loaf size is 900gr. NOTE: The total operation time for each

program may vary according to the selected loaf size.

“TIME +” or “TIME – ” Buttons - Time Delay Function

• You can set the delay time by pressing buttons “TIME + ”or “TIME - ”, in case you do not wish to start the function of your bread maker immediately.

• Set the time after which you wish your bread to be ready by pressing buttons “TIME + ”or “TIME - ”.

NOTE: The delay time should include the baking time of the selected program. This means, that at the completion of delay time, hot bread will be ready to be serviced.

• Firstly select the desired program and the color of the crust.

• Then, set the delay time by pressing “TIME+” or “TIME-”. By each press of buttons “TIME+” or “TIME-”, the delay time increases or decreases respectively by 10 minutes.

• The maximum delay time is 13 hours. EXAMPLE: Assume that the time is 8:30p.m. If you want your bread to be ready next morning at 7:00am, i.e.10 hours and 30 minutes later, then proceed according to the below:• Select the desired program, the color of the

crust and the loaf size.• Then press the “TIME+” or “TIME-“to add

the time until 10:30 appears on the LCD. Press the “START/STOP” button to activate this delay program.

• You will see the dots of the time indication flashing and the count down will begin showing the remaining time. You will have fresh baked bread at 7:00 in the morning.

• After the completion of the delay time, and in case you do not want to remove the bead immediately, the keep warm function is activated, keeping the bread warm for 1 hour. NOTE: For time delayed baking, do not

use any easily perishable ingredients such as eggs, fresh milk, fruits, onions, etc.

Keep Warm FunctionAfter the completion of the selected program, bread can be automatically kept warm for 60 minutes after baking.

Page 38: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

39

ENBread Maker

903

In case you want to remove the bread from the bowl immediately after the completion of the program, press the “START/STOP” button.

Memory• If the power supply goes off during bread

making, the process of bread making will be continued automatically within 15 minutes, even without pressing the“START/STOP” button.

• If the break time exceeds 15 minutes, the memory cannot be kept and the bread maker must be restarted.

• In case that the dough is no further than the kneading phase when the power supply goes off, then press the “START/STOP” button to start the program from the beginning.

EnvironmentWe suggest that the bread maker operates in room temperature between 15° and 34° . Otherwise, there could be a difference in the loaf size, if the room temperature is very hot or very cold.

Warning Display• If the marking “H:HH” is indicated on the

display after the program has been started, (Figure 5) the internal temperature is still too high. Then the program has to be stopped by pressing the “START/STOP” button. Then open the lid and allow the machine to cool down for 10 to 20 minutes.

LIGHT MEDIUM DARK Ⅰ Ⅱ

• If the marking “E:EE” is indicated on the display (Figure6), after you have pressed the “START/STOP” button, the temperature sensor is disconnected

• In this case do not operate the appliance and contact an authorized BENRUBI Service Center.

LIGHT MEDIUM DARK Ⅰ Ⅱ

how to make bread• Place the pan in position, then turn it

clockwise until they click in correct position. Fix the kneading blade onto the drive shafts. Turn the kneaders clockwise until they click into place. It is recommended to fill holes with heat-resisting margarine prior to placing the kneaders, this avoids the dough to stick below the kneaders and the kneaders could be removed from bread easily.

• Place ingredients into the bread pan. Please keep to the order mentioned in the recipe.

• Usually the water or liquid substance should be put firstly, then add sugar, salt and flour, always add yeast or baking powder as the last ingredient. In case of heavy dough with high Rye or wholemeal portion we advise to reverse the order of ingredients. i.e. to fill in first the dry yeast and flour, and finally the liquid to get a better kneading result.

• With finger make a small indentation on one side of the flour. Add yeast to indentation,

• Make sure it does not come into contact with the liquid ingredients or salt.

• Close the lid gently and plug the power cord into a wall outlet.

• Press the Menu button until your desired program is selected.

Page 39: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

40

ENBread Maker

903

• Press the COLOR button to select the desired crust color.

• Press the LOAF SIZE button to select the desired size (1.5 LB or 2.0 LB).

• Set the delay time by pressing Time+ or Time- button. This step may be skipped if you want the bread maker to start working immediately.

• Press the START/STOP button to start working.

• During the operation of programs ΒΑΣΙΚΟ (BASIC), ΓΑΛΛΙΚΟ (FRENCH), ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ (WHOLE WHEAT), ΓΛΥΚΟ (SWEET) and ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ (SANDWICH), a long beep sound is heard. This is to prompt you to add ingredients. Open the lid and put in ingredients. It is possible that steam will escape through the vent slits in the lid during baking. This is absolutely normal.

• Once the process has been completed, 10 “beep” sounds will be heard. Press the “START/STOP” button for approximately 3-5 seconds to stop the process. Open the lid by using oven mitts and firmly grasp the bread bowl handle. Turn the bowl anti-clockwise and gently pull the bowl straight up and out of the bread maker.

• Use a non-stick spatula to gently loosen the sides of the bread from the bowl.

CAUTION: the bread pan and bread may be very hot! Always handle with care and use oven mitts so as to avoid getting burned.

• Turn the bread pan upside down onto a clean cooking surface and gently shake until the bread falls out on the clean surface.

• Remove the bread carefully from the bowl and allow it to cool down for about 20 minutes before slicing.

• In case that at the end of the selected program, you are out of the room in which the bread maker operates or you have not pressed the “START/STOP” button, the 60’ keep warm function will start and the bread will be kept warm automatically for 1 hour. After 1 hour the keep warm function will be stopped.

• Always turn off the power switch by turning it to “0” position and unplug the power cord, when you do not use the bread maker or when the operation is completed. NOTE: Before slicing the loaf, use the

hook to remove the kneading blade hidden on the bottom of the loaf. Never use bear hands to remove the kneading blade so as not to get burned, since the loaf will be hot.

Special Instructions

ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ (QUICK) Program• Bread made by using the “QUICK” program

contains baking powder and baking soda which activate by moisture and heat. For perfect quick breads, it is suggested that all liquids are placed in the bottom of the bowl, while the dry ingredients are placed on top.

• During the initial mixing of quick bread, batters and dry ingredients may gather on the corners of the bowl. Therefore, use a rubber spatula to mix the ingredients and avoid flour clumps.

ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ-1 (ULTRA FAST) Program• By using programs ΤΑΧΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ι (ULTRA FAST-I) and ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΙΙ (ULTRA FAST-II), the bread maker can bake bread within 1 hour. To be specific, these 2 programs can bake bread in 58 minutes. The bread made by using the above two programs is a little more dense in texture.

Page 40: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

41

ENBread Maker

903

• Program ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-Ι (ULTRA FAST-I) is used for baking 750gr. of bread while program ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΙΙ (ULTRA FAST – II) is used for baking 900gr. of bread. NOTE: When making bread with the above

two programs, the water you will add should be hot ranging from 48°C to 50°C. Use a cooking thermometer to measure the temperature of the water. The water temperature is very critical for baking performance. If the water temperature is too low the bread will not rise to the expected size; if the water temperature is too high it will affect the yeast prior to rising, which will also largely affect the baking performance.

Cleaning and Maintenance• Turn off the power switch to “0” position and

unplug the appliance from the power supply before cleaning.

Non stick bowl• Rub the inside and outside walls of the non-

stick bowl with a damp cloth. • Do not use any sharp or abrasive agents

which may damage the non-stick coating of the bowl.

• Dry the bowl thoroughly before putting it back to its place.

Kneading Blade• In case that the kneading is difficult to

remove from the axle, fill the bowl with warm water and allow it to soak for approximately for 30minutes.The kneader can then be easily removed for cleaning.

• Wash the kneader carefully with soap water by using a damp cloth. Then rinse thoroughly with water. NOTE: The non stick bowl and the

kneading blade can also be washed in the dishwasher.

Lid & Window• Wipe and clean the internal and external

walls of the lid with a slightly damp cloth.

Main Body• Gently wipe the outer surface of the housing

with a wet cloth. • Do not use any abrasive cleaning agents

for cleaning as they could degrade the high polish of the surface.

• Never immerse the appliance into water or other liquids for cleaning.

Storage• Before the bread maker is packed away

for storage, ensure that it has completely cooled down, it is clean and dry, and that the lid is closed.

Bread ingredientsBread flour• Bread flour has high content of high gluten

(so it can be also called high-gluten flour which contains high protein), it has good elastic and can keep the size of the bread from sunken after rising. As the gluten content is higher than the common flour so it can be used for making bread with large size and better inner fiber. Bread flour is the most important ingredients of making bread.

Plain flour • Plain flour is made by mixing well-chosen

soft and hard wheat and applicable for making express bread or cakes.

Whole wheat flour • Whole wheat flour is made by grinding

whole wheat, it contains wheat skin and gluten whole wheat flour is heavier and more nutrient than common flour. The bread made by whole wheat flour is usually small in size. So many recipes usually combine the whole wheat flour and bread flour to achieve best results.

Page 41: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

42

ENBread Maker

903

Black wheat flour• Black wheat flour, also named by“rough

flour”, is a kind of high fiber flour that is similar to whole wheat flour. To obtain the large size after rising it must be used in combination with high proportion of bread flour.

Cake powder• Cake powder is made by grinding soft wheat

or low protein wheat, which is specially used for making cakes. Different flour seems to be alike, Actually yeast performance or absorbability of various flour differs largely for growing areas ,growth reasons , grinding process and storage life. You may choose flour with different trademark to test, taste and compare in local market, and select the one which could produce the best result according to your own experiences and taste.

Corn flour and oatmeal flour • Corn flour and oat flour are made by

grinding corn and oatmeal respectively, they both are the additive ingredients of making rough bread, which are used for enhancing the flavor and texture.

Gluten free flour• If you use guten free flour, we suggest put

half more of fast action yeast on it. • For example, if you put 1 spoon of yeast

to cook a bread when using Strong white bread flour, then you’d better to put 2 spoons of yeast to cook a bread when using gluten free flour.

Sugar• Sugar is very important ingredient to add

sweet taste and color of bread. While it helps to yeast bread as nourishment. white sugar is largely used. Brown sugar, powder sugar or cotton sugar may be called by special requirements.

Yeast• Yeast passes doughy yeasting process,

then produces carbon dioxide, making bread expand and inner fibre soft. However, yeast fast breeding needs carbohydrate in sugar and flour as nourishment.1 tsp. active dry yeast = ¾ tsp. instant yeast5 tsp. active dry yeast = 1 tsp. instant yeast2 tsp. active dry yeast = 1.5 tsp. instant yeast

• Yeast must be stored in refrigerator as it will be killed at high temperature, before using check the date and storage life of your yeast. Store it back to the refrigerator as soon as possible after each use. Usually the failure of bread rising is caused by the dead yeast.

• The ways described below will check whether your yeast is fresh and active or not.- Pour ½ cup warm water (45-50°C) into a

measuring cup- Put 1 tsp. white sugar into the cup and stir,

then sprinkle 2tsp. yeast over the water.- Place the measuring cup in a warm place

for about 10min. Do not stir the water.- The froth will be up to 1 cup. Otherwise the

yeast is dead or inactive.

Salt• Salt is necessary to improve bread flavor

and crust color. But salt can also restrain yeast from rising. Never use too much salt in a recipe. if you don’t want to use salt, omit it. And bread would be larger if without salt.

Egg• Eggs can improve bread texture, make the

bread more nourish and larger in size, add special egg flavor to bread. when using it must be peeled and stirred evenly.

Page 42: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

43

ENBread Maker

903

Grease, butter and vegetable oil• Grease can make bread be soft and delay

storage life. Butter should be melted or chopped to small particles prior use, so as to be stir evenly when you take it out from refrigerator.

Baking powder• Baking powder mainly is used to rise the

Ultra Fast bread and cake. As it do not need rise time and produce gas which will form bubble or soften the texture of bread utilizing chemical principle.

Soda• The same principle as above. It can also

used in combination with baking powder.

Water and other liquid• Water is essential ingredient for making

bread. Generally speaking, water temperature between 200C and 250C is the most proper. But the water temperature should be within 45-500C for achieving rising speed for make Ultra Fast bread. The water may be replaced by fresh milk or water mixed with 2% milk powder, which may enhance bread flavor and improve crust color. Some recipes may call for juice for the purpose of enhancing bread flavor, eg: apple juice, orange juice, lemon juice and so on.

Ingredients weight• One of important step for making good

bread is utilizing proper amount of ingredients.

• It is strongly suggest to used measuring cup, measuring spoon to obtain accurate amount, otherwise the bread will be largely influenced.

1. Weighing liquid ingredients• Water, fresh milk or milk powder solution

should be measured with measuring cups.• Observe the level of the measuring cup with

your eyes horizontally.• When you measure cooking oil or other

ingredients, clean the measuring cup thoroughly without any other ingredients.

2. Measure dry powder • Dry powder should be kept in natural and

loose conditions, level the cup mouth gently by blade to ensure accurate measure.

3. Ingredient sequence• The sequence of placing ingredients

should be observed, generally speaking, the sequence is: liquid ingredients, eggs, salt and milk powder etc. When placing the ingredients, the flour can’t be wet by liquid completely. The yeast can only be placed on the dry flour. Exclusively, yeast can’t touch with salt. After the flour has been kneaded for some time and a beep remind you to put Fruit ingredients into the mixture. If the fruit ingredients are added too early the flavor will be diminished after long time mixing. When you use the delaying function for a long time, never add the perishable ingredients such as eggs, fruit ingredient.

Page 43: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

44

ENBread Maker

903

Trouble shooting guideNo. Problem Course Solution

1Smoke from ventilation hole when baking

Some ingredients adhere to the heat element or nearby, for the first use, oil remained on the surface of heat element

Unplug the bread maker and clean the heat element, but be careful not to burn you, during the first use, dry operating and open the lid.

2Bread bottom crust is too thick

Keep bread warm and leave bread in the bread pan for a long time so that water is losing too much

Take bread out soon without keeping it warm

3It is very difficult to take bread out

Kneader adheres tightly to the shaft in bread pan

After taking bread out, put hot water into bread pan and immerge kneader for 10 minutes, then take it out and clean.

4Stir ingredients not evenly and bake badly

1. Selected program menu is improper Select the proper program menu

2. After operating, open cover several times and bread is dry, no brown crust color

Don’t open cover at the last rise

3. Stir resistance is too large so that kneader almost can’t rotate and stir adequately

Check kneader hole, then take bread pan out and operate without load, if not normal, contact with the authorized service facility.

5

Display “H:HH” after pressing “start/stop” button

The temperature in bread maker is too high to make bread.

Press “start/stop” button and unplug bread maker, then take bread pan out and open cover until the bread maker cools down

6

Hear the motor noises but dough isn’t stirred

Bread pan is fixed improperly or dough is too large to be stirred

Check whether bread pan is fixed properly and dough is made according to recipe and the ingredients is weighed accurately

7Bread size is so large as to push cover

Yeast is too much or flour is excessive or water is too much or environment temperature is too high

Check the above factors, reduce properly the amount according to the true reasons

8

Bread size is too small or bread has no rise

No yeast or the amount of yeast is not enough, moreover, yeast may have a poor activity as water temperature is too high or yeast is mixed together with salt, or the environment temperature is lower.

Check the amount and performance of yeast, increase the environment temperature properly.

Page 44: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

45

ENBread Maker

903

9

Dough is so large to overflow bread pan

The amount of liquids is so much as to make dough soft and yeast is also excessive.

Reduce the amount of liquids and improve dough rigidity

10

Bread collapses in the middle parts when baking dough

1. Used flour is not strong powder and can’t make dough rise Use bread flour or strong powder.

2. Yeast rate is too rapid or yeast temperature is too high

Yeast is used under room temperature

2. Excessive water makes dough too wet and soft.

According to the ability of absorbing water, adjust water on recipe

11

Bread weight is very large and organization construct is too dense

1. Too much flour or short of water Reduce flour or increase water

2. Too many fruit ingredients or too much whole wheat flour

Reduce the amount of corresponding ingredients and increase yeast

12Middle parts are hollow after cutting bread

1. Excessive water or yeast or no salt

Reduce properly water or yeast and check salt

2. Water temperature is too high Check water temperature

13Bread surface is adhered to dry powder

1. There is strong glutinosity ingredients in bread such as butter and bananas etc.

Do not add strong glutinosity ingredients into bread.

2. Stir not adequately for short of water

Check water and mechanical construct of bread maker

14

Crust is too thick and baking color is too dark when making cakes or food with excessive sugar

Different recipes or ingredients have great effect on making bread, baking color will become very dark because of much sugar

If baking color is too dark for the recipe with excessive sugar, press start/stop to interrupt the program ahead 5-10min of intended finishing time. Before removing out the bread you should keep the bread or cake in bread pan for about 20 minutes with cover closed

Page 45: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

46

ENBread Maker

903

Breadmaker Cookbook

1 CUP =250 ml 1 tbsp = 3tsp 1 tbsp =15 ml 1 tsp = 5ml1 Packet Dry yeast = 8g

WhITE BREAD LOAF SIZE 750gr 900grIngredients Water 250ml 300mlSalt 1.5 tsp 2 tsp Sugar 2 tbsp 2.5 tbspDurum wheat semolina 120g 150g Bread flour 270g 350gDry Yeast 11/4 tsp 11/2 tspOil 2tbsp 21/2tbspProgram: ΓΑΛΛΙΚΟ (FRENCh)

TRADITIONAL WhITE BREAD LOAF SIZE 750gr 900grIngredients Water 250ml 330mMargarine or butter 1tbsp 1 1/2tbsp Salt 1tsp 1 3/4 tspDry milk 1 1/2 tbsp 2tbsp Sugar 1 1/2tbsp 2 tbspbread flour 450g 520gDry yeast 1 1/4tsp 1 1/2 tsp Program: ΒΑΣΙΚΟ (BASIC)

Page 46: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

47

ENBread Maker

903

NUT & RAISIN BREADTip: Add the raisins and nuts after the acoustic signal during the second kneading phase.LOAF SIZE 750gr 900gr IngredientsWater or milk 250ml 330mlMargarine or butter 2 tbsp 21/2 tbspSalt 11/2 tsp 2 tspSugar 2 tbsp 21/2 tbspBread flour 450g 520gDry yeast 11/5 tsp 11/2 tspRaisins 50g 75gCrushed walnuts 30g 40gProgram: ΒΑΣΙΚΟ (BASIC)

COARSE WhITE BREADLOAF SIZE 750gr 900grIngredientsMilk 280 ml 330mlMargarine or butter 11/2 tbsp 2tbspSalt 1 tsp 1tspSugar 2 tbsp 3tbspCoarse Bread flour 380g 510gDry yeast 1 tsp 1tspProgram: ΒΑΣΙΚΟ (BASIC)

WhOLE MEAL BREADLOAF SIZE 750gr 900grIngredientsWater 250ml 320mlMargarine or butter 11 /2tbsp 2 tbspSalt 1 tsp 1 tspSugar 1 tsp 1 tspBread flour 200g 260gWheat whole meal flour 200g 260gDry yeast 1tsp 1 1/4tspProgram : ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ (WhOLE-WhEAT)

Page 47: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

48

ENBread Maker

903

ITALIAN WhITE BREADLOAF SIZE 750gr 900grIngredientsWater 220ml 280mlSalt 1 tsp 1 tspMargarine or butter 21/2 tbsp 3 tbspSugar 21/2 tsp 3 tspBread flour 300g 400gCorn semolina 80g 100gDry yeast 11/2 tsp 13/4 tspProgram: ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ (SANDWICh)

SWEET BREADLOAF SIZE 750gr 900grIngredientsFresh milk 210ml 230mlMargarine or butter 11/2 tbsp 2 tbspEggs 1 2Salt 1 tsp 1 tspHoney 11/2 tbsp 2 tbspSugar 3 tbsp 4tbspBread flour 450g 520gDry yeast 1 tsp 11/4 tspProgram: ΓΛΥΚΟ (SWEET)

POTATO BREADLOAF SIZE 750gr 900grIngredientsWater or Milk 170ml 230mlMargarine or butter 1 1/2 tbsp 2tbspEggs 1 1Mashed boiled potatoes 120g 150gSalt 1 tsp 1 1/2 tspSugar 2 tbsp 3 tbspBread flour 380g 460gDry yeast 1tsp 1 1/4tspProgram: ΒΑΣΙΚΟ (BASIC)

Page 48: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

49

ENBread Maker

903

CARROT BREADLoaf size

750gr. 900gr.IngredientsWater 250ml 310mlButter 1½ tbsp 2 tbspBread flour 450gr. 520gr.Grated carrots 56gr. 70gr.Salt 1 tsp 1 tspSugar 2 tbsp 2½ tbspDry yeast 1 tsp 1¼ tspProgram: ΒΑΣΙΚΟ (BASIC)

BREAD WITh PESTOLoaf size 750gr. 900gr.IngredientsWarm Water (48°C) 270ml 340mlPesto 3 tbsp ½ κούπαPowdered milk 1⅓ tbsp 2 tbspSugar 1⅓ tbsp 2 tbspSalt ½ tsp 2/3 tspBread flour 380gr. 500gr.Dry yeast 3 tsp 4 tspProgram: ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ-Ι) ULTRA- FAST

WALNUT BREADLoaf size 750gr. 900gr.IngredientsMilk 120ml 160mlEggs 2 2Melted Butter 4 tbsp 5 tbspSugar 4 tbsp 5 tbspSalt 1½ tsp 2 tspLemon zest ¾ tsp 1 tspBread flour 380gr. 500gr.Chopped walnuts 40gr. 60gr.Dry Yeast 1 tsp 1 ¼ tspProgram: ΓΛΥΚΟ (SWEET)

Page 49: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

50

ENBread Maker

903

WhOLEWhEAT BREADLoaf size 750gr. 900gr.IngredientsWater 150ml 220mlSugar 2 ½ tbsp 3 tbspSalt 1 tsp 1 tspButter or margerine 1 ½ tbsp 2 tbspHoney 1 tbsp 1 ½ tbspEggs 2 2Wholewheat flour 380gr. 500gr.Dry Yeast 2 ½ tsp 4 tspProgram: ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ (WhOLE WhEAT)

FIG AND WALNUT BREADLoaf size 750gr. 900gr.IngredientsWater 250ml 310mlBread flour 330gr. 460gr.Rye flour 75gr. 100gr.Salt 1 tsp 1 tspOil 1 tbsp 2 tbspFinely chopped dried figs 35gr. 50gr.Chopped walnuts 35gr. 50gr.Honey 1 tbsp 1½ tbspDry Yeast 1¼ tsp 1½ tspProgram: ΒΑΣΙΚΟ (BASIC)

CLASSIC FRENCh BREADLoaf size 750gr. 900gr.IngredientsWater 230ml 300mlSalt 1 tsp 1⅓ tspSugar ¾ tbspς 1 tbspWhite bread flour 390gr. 500gr.Dry Yeast 1¼ tsp 1½ tspOil 1 tbsp 2 tbspProgram: ΓΑΛΛΙΚΟ (FRENCh)

Page 50: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

51

ENBread Maker

903

ULTRA-FAST ChEESE-CRACKED PEPPER BREADLoaf size 750gr. 900gr.IngredientsWarm Water (48°C) 230ml 300mlSoft goats cheese 40gr. 55gr.Powdered milk 2 tbsp 3 tbspSalt 2/3 tsp 1 tspSugar 2 tbsp 3 tbspCoarsly chopped black pepper 1 tbsp 1⅓ tbspBread flour 410gr. 520gr.Dry Yeast 3 tsp 4 tspOil 1 tbsp 2 tbspProgram: ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ-Ι (ULTRA-FAST)

RICh SWEET BREADLoaf size 750gr. 900gr.IngredientsWater 120ml 190mlEggs 2 3Oil 2 tbsp 3 tbspSugar 2 tbsp 3 tbspSalt 1 ½ tsp 2 tspBread flour 400gr. 520gr.Σταφίδες 50gr. 75gr.Dry Yeast 1 tsp 1 ½ tspProgram: ΓΛΥΚΟ (SWEET)

Page 51: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

52

ENBread Maker

903

CINNAMON RAISIN NBUT BREADLoaf size 750gr. 900gr.IngredientsWater 220ml 270mlOil 2 tbsp 3 tbspCinnamon ¾ tsp 1 tspBrown Sugar 1 tbsp 1 ⅓ tbspRaisins 60gr. 80gr.Chopped walnuts 60gr. 80gr.Salt 1 ½ tsp 2 tspBread flour 350gr. 460gr.Dry Yeast 1 tsp 1 ¼ tspProgram: ΓΛΥΚΟ (SWEET)

SANDWICh BREADLoaf size 750gr. 900gr.IngredientsWater 220ml 300mlButter or margerine 1½ tbsp 2 tbspSalt 1½ tsp 2 tspSugar 1 tbsp 1½ tbspBread flour 380gr. 500gr.Dry Yeast 1¼ tsp 1½ tspProgram: ΣΑΝΤΙΟΥΙΤΣ (SANDWICh)

CAKELoaf size small largeIngredientsButter 8 tbsp 10 tbspSugar 8 tbsp 10 tbspEggs 5 6Self-raising flour 1 ½ κούπα 2 κούπεςLemon juice 1 ½ tbsp 1 ¾ tbsp;Yeast 2/3 tsp 4/5 tspProgram: ΚΕΙΚ (CAKE)

Page 52: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

53

ENBread Maker

903

IRISh BREADLoaf size 900gr.IngredientsFull cream Milk 220mlEggs 2Oil 2 tbspAll purpose flour 500gr.Sugar ½ cupBicarbonate of soda 1 tbspSalt ½ tspRaisins 1 cupProgram: ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ (QUICK)

CORN BREADLoaf size 750gr.IngredientsMilk 120mlEggs 3Butter or margarine ⅓ της cupSugar 1 /4 της cupSalt 1 tspAll purpose flour 350gr.Corn meal 140gr.Baking powder 5 tspProgram: ΤΑχΕΙΑΣ ΠΑρΑΣΚΕΥΗΣ (QUICK)

Page 53: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

54

ENBread Maker

903

Dough PreparationYou can easily prepare dough with the DOUGH program of your bread making machine. The dough can be further worked and baked in your oven. During the 2nd kneading phase, add the ingredients when you hear the acoustic signal. In the dough program there are no differences in the baking levels. We will provide the doses that can be prepared. Here are a few recipes:

FRENCh BAGUETTELoaf size 750gr 900gr.IngredientsWater 260ml 330mlDried wheat leaven 25gr 50grSalt 1 tsp ½ tspSugar 1 tsp ½ tspBread flour 340gr. 420γρ.Durum wheat flour 45gr. 60γρ.Dry yeast ½ packet ¾ packetProgram: ΖΥμΗ (DOUGh)

• Divide the dough when ready into 2-4 parts, from long loaf shapes and leave them to rest for 30-40 minutes. Make a series of diagonal cuts on the top surface and put the bread to bake in the oven.

WhOLEMEAL PIZZADough size 750gr. 900gr.IngredientsWater 250ml 330mlSalt ½ tsp 1 tspOlive oil 2 tbsp 3 tbspWheat wholemeal flour 380gr. 500gr.Wheat germs 1 tbsp 1½ tbspDry yeast ½ packet ¾ packetProgram: ΖΥμΗ (DOUGh)

• Spread the do.make round forms and leave them to rest for 10 minutes. • Spread pizza sauce on the dough and the desired filling • Bake for 20 minutes

Page 54: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

55

ENBread Maker

903

CROISSANTSDough size for 14 piecesIngredientsEggs 1Water or milk 225mlButter 60gr.Salt 1 tspSugar 2 tbspBread flour 400gr.Dry yeast ¾ packetProgram: ΖΥμΗ (DOUGh)

• Roll up the triangles starting from the wider side and lay them on the greased baking tin.• Coat them with beaten eggs and bake them fro 20 minutes in an oven heated to 190°C.• Do not open the oven while baking!

CINAMMON AND WALNUT CAKEDought size Small LargeIngredientsMilk 170ml 225mlSalt ¼ tsp ½ tspEgg yolk 1 1Butter or margarine 10gr. 20gr.Bread flour 350gr. 450gr.Sugar 35gr. 50gr.Dry yeast ½ packet ¾ packetProgram: ΖΥμΗ (DOUGh)

• Take the dough out of the container and work it.• Make a round or square shape with it and add the following fillings.

Ingredients Small LargeMelted butter 2 tbsp 3 tbspSugar 75gr. 100gr.Ground cinnamon 1 tsp 1 ½ tspCrushed walnuts 60gr. 90grIcing As you like it As you like it

• Spead the butter on the dough• Mix the sugar, cinnamon and nuts in a bowl and spread them on the butter.• Leave the dough to rest for 30 minutes in a warm place and then bake.

Page 55: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

56

ENBread Maker

903

PRETZELSDough size Small LargeIngredientsWater 200ml 300mlSalt ¼ tsp ½ tspBread flour 360gr. 540gr.Sugar ½ tsp ¾ tspDry yeast ½ packet ¾ packetLightly beaten egg 1 1Coarse-grained saltProgram: ΖΥμΗ (DOUGh)

• Fill the ingredients except the egg and corarse-grained salt in the container.• When the acoustic signal rings and the display shows 0:00, press the START/STOP key.• Heat the oven to 230°C.• Divide the dough into pieces and form a long thin roll out of each piece of dough.• Make the pretzels and lay them on a greased baking tin.• Coat the pretzels with the beaten egg and then spread the salt.• Bake the pretzels at 200°C for 12-15 minutes in the preheated oven.

Page 56: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

57

ENBread Maker

903

Making Jam• It is easy to make jams or marmalades with

the bread baking machine. Even if you have never made marmalade before, it is worth giving it a try. You can be sure to make especially tasty marmalades.

• Proceed as follows:- Wash fresh, ripe fruit. Peel the apples,

peaches, pears and other hard-peeled fruits.- Always use the recommended doses, as

these are precisely determined for the MARMALADE program. Otherwise the marmalade risks to boil too early or to spill over.

- Weigh the fruit, cut it into small pieces (max 1cm) or add 2:1 jellifying sugar in the specified quantities. Do not use normal sugar or 1:1 jellifying sugar, as the jam will not be thick enough.

- Mix the fruit with the sugar and start the progream that runs completely automatically.

- After 1’20’’ the acoustic signal is given. You can fill the marmalade into glass jars. Close the jars well.

Stawberry jam- Washed and cleaned fresh strawberries - either cut into pieces or pureed, 900gr.- Jellifying sugar, 500gr.- Lemon juice, 1 tbsp• Mix all the ingredients in the container with a

plastic scraper.• Select the MARMALADE program and start.• Remove the sugar remains on the side of

the container with a spatula.• When the acoustic signal is given, take the

container out of the appliance with oven gloves.

• Fill the marmalade into glass jars and close them well.

Berry jam- Thawed deep-frozen berries, 950gr.- Jellifying sugar, 500gr.- Lemon Juice, 1 tbsp• Mix all the ingredients in the container.• Select the MARMALADE program and start.• Remove the sugar remains on the side of

the container with a spatula.• When the acoustic signal is given, take the

container out of the appliance with oven gloves.

• Fill the marmalade into glass jars and close them well.

Orange jam- Peeled and thinly diced oranges, 900gr.- Peeled and thinly diced lemons, 100gr.- ΖJellifying sugar, 500gr.• Peel the oranges and lemons and cut them

into pieces.• Add the sugar and mix all the ingredients in

the container.• Select the MARMALADE program and start.• Remove the sugar remains on the side of

the container with a spatula.• When the acoustic signal is given, take the

container out of the appliance with oven gloves.

• Fill the marmalade into glass jars and close them well.

Page 57: Περιεχόμενα / Contents · 7 gr Αρτοπαρασκευαστής 903 Πλήκτρο start/stop • Πιέστε το πλήκτρο “start/stop” για να ξεκινήσει

58

ENBread Maker

903

Technical SpecificationsModel: FRESH BREAD 903 IZZYPower: 700W

Safe Αppliance Disposal

• This product should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate it from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmental safe recycling. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Guarantee & Customer Service• Before delivery our devices are subjected

to rigorous quality control. Moreover your appliance is guaranteed for a period of two (2) years from the date of purchase. During this period SERVICE BENRUBI will repair or replace the product or any defective parts free of charge.

• We are under no liability in respect of any defect arising from wilful or accidental damage, fair wear or tear, faulty installation, handling or maintenance of the product, connection to an unsuitable electric supply, negligence, abnormal conditions, failure to follow our instructions, misuse or alteration or repair of the product without the approval of an authorized BENRUBI service center.

FOR MORE INFORMATION CONTACT: h. BENRUBI & FILS SA27 Aghiou Thoma str, GR15124 Maroussi - Athens Tel.: 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: [email protected]

BENRUBI SERVICE CENTER: 210 8822221