ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ...

Click here to load reader

 • date post

  09-Mar-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ...

 • Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70

  ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

  1

  ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ

  ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

  Επιµορφωτικό υλικό

  για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης

  Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60/70

  Αρχική έκδοση

  (02.05.2008)

  Τοµέας Ε ιµόρφωσης & Κατάρτισης

  Πάτρα, Μάιος 2008

 • Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70

  ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

  2

  Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο

  του Υποέργου 4 «Εκπόνηση επιµορφωτικού υλικού»

  της Πράξης «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ

  στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία»

  (Γ’ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ)

  που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση / Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

  Φορέας Υλοποίησης και Τελικός ∆ικαιούχος

  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

  Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ

  Φορέας Λειτουργίας

  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων

  ∆ιεύθυνση Συµβουλευτικής, Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Εκπαιδευτικών ∆ραστηριοτήτων

  Επιστηµονικοί Τεχνικοί Σύµβουλοι

  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

  Ερευνητικό Ακαδηµαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

  Υπεύθυνος Πράξης

  Προϊστάµενος Μονάδας Α1-Ειδική Υπηρεσίας Εφαρµογής Προγραµµάτων ΚΠΣ-ΥπΕΠΘ

 • Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70

  ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

  3

  Προοίμιο

  Το επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης

  Επιµόρφωσης, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και

  αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’

  ΚΠΣ, περιλαµβάνει 5 τεύχη: ένα τεύχος για το γενικό µέρος και τέσσερα ακόµη τεύχη

  για τους 4 κλάδους του ειδικού µέρους. Το κείµενο του Τεύχους 2 που ακολουθεί

  περιλαµβάνει το επιµορφωτικό υλικό για το Ειδικό Μέρος της επιµόρφωσης

  εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ60/70 στα Κέντρα Στήριξης Επιµόρφωσης (ΚΣΕ).

  Το υλικό του παρόντος τεύχους δηµιουργήθηκε από συγγραφική οµάδα µε

  επικεφαλής τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πατρών Βασίλειο Κόµη.

  Συγκεκριµένα στη συγγραφική οµάδα περιλαµβάνονταν οι: Β. Κόµης (Α’ µέρος), Μ.

  Αργύρης, Ν. Γιαννούτσου, Γ. Γουµενάκης, Ν. ∆απόντες, Μ. Θεοδωρακάκου, Β.

  Κόµης, Ι. Παπαδηµητρίου, Α. Τζαβάρα, Μ. Φραγκάκη, Σ. Φράγκου (Β’ µέρος).

  Η πρόταση αυτή συντάχθηκε στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της ειδικής

  επιστηµονικής επιτροπής, αποτελούµενης από τους:

  • Χαράλαµπο Ζαγούρα, Καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πατρών, ο οποίος έχει την

  ευθύνη συντονισµού των εργασιών της επιτροπής

  • Βασίλειο ∆αγδιλέλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Μακεδονίας

  • Βασίλειο Κόµη, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πατρών

  • ∆ηµήτριο Κουτσογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου

  Θεσσαλονίκης

  • Χρόνη Κυνηγό, Καθηγητή Πανεπιστηµίου Αθηνών

  • ∆ηµήτριο Ψύλλο, Καθηγητή Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης

  Όλοι οι ανωτέρω είναι µέλη της δεκαεξαµελούς Επιστηµονικής Επιτροπής της

  Πράξης, που έχει ορισθεί στην υπ’ αριθµ. 5|20-9-05 συνεδρίαση της ΚΕΕΒΕΠ.

  Το παρόν επιµορφωτικό υλικό αποτελεί ιδιοκτησία του ΥπΕΠΘ και καλύπτεται από

  την ισχύουσα νοµοθεσία για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων.

 • Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 2: Κλάδοι ΠΕ60-70

  ΕΑΙΤΥ - Τοµέας Επιµόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ)

  4

  Περιεχόμενα

  Μέρος Πρώτο

  Εισαγωγή........................................................................................................................5

  Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ................5

  1.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις............................................................................................ 5

  1.2. Το εκπαιδευτικό λογισμικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι κατηγορίες του......... 9

  1.3. Τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού και εργαλείων γενικής χρήσης για την επιμόρφωση

  των εκπαιδευτικών (ΠΕ60/70) ............................................................................................ 18

  Ενότητα 2 .....................................................................................................................49

  Χρήση Βασικών Εργαλείων Πληροφορικής.................................................................49

  2.1. Εισαγωγή ...................................................................................................................... 49

  2.2. Η επεξεργασία κειμένου .............................................................................................. 50

  2.3. Το λογισμικό παρουσίασης.......................................................................................... 52

  2.4. Το λογιστικό φύλλο ...................................................................................................... 53

  2.5. Το λογισμικό ζωγραφικής και επεξεργασίας εικόνας και γραφικών........................... 55

  2.6. Οι Βάσεις δεδομένων................................................................................................... 56

  2.7. Φυλλομετρητές – μηχανές αναζήτησης - εκπαιδευτικές πύλες.................................. 59

  2.8. Ιστολόγια (blogs) .......................................................................................................... 61

  Ενότητα 3 .....................................................................................................................66

  Χρήση Εκπαιδευτικού Λογισμικού ..............................................................................66

  3.1. Εισαγωγή ...................................................................................................................... 66

  3.2. Λο