Ταυτότητα του Πλανήτη...

of 11 /11
Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του γύρω από τον ήλιο) 88 γήινες ημέρες Ημέρα του Πλανήτη (μία περιστροφή γύρω από τον άξονά του) 58,6 γήινες ημέρες Γωνία του άξονα περιστροφής 0,1 ο (μοίρες) Μέση απόσταση από τον Ήλιο (σε χιλ.) 57,9 εκατομμύρια χιλιόμετρα Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 4.879 χιλιόμετρα Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 0,38 Μέση θερμοκρασία επιφάνειας -180 ο C έως +430 ο C Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 0,056 Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 5,43 γραμ. ανά κυβ. εκ. Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 0,38 Αριθμός Δορυφόρων 0 Αριθμός Δακτυλίων 0

Embed Size (px)

Transcript of Ταυτότητα του Πλανήτη...

Page 1: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του ΠλανήτηΕ ρ μ ή

Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά τουγύρω από τον ήλιο)

88 γήινες ημέρες

Ημέρα του Πλανήτη (μία περιστροφήγύρω από τον άξονά του)

58,6 γήινες ημέρες

Γωνία του άξονα περιστροφής 0,1ο (μοίρες)

Μέση απόσταση από τον Ήλιο (σε χιλ.) 57,9 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 4.879 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 0,38

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας -180ο C έως +430ο C

Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 0,056

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 5,43 γραμ. ανά κυβ. εκ.

Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 0,38

Αριθμός Δορυφόρων 0

Αριθμός Δακτυλίων 0

Page 2: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του ΠλανήτηΑ φ ρ ο δ ί τ η

Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά τουγύρω από τον ήλιο)

224,7 γήινες ημέρες

Ημέρα του Πλανήτη (μία περιστροφήγύρω από τον άξονά του)

243,2 γήινες ημέρες

Γωνία του άξονα περιστροφής 117ο (μοίρες), περιστρέφεταιαντίστροφα από τους άλλους πλανήτες

Μέση απόσταση από τον Ήλιο (σε χιλ.) 108 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 12.100 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 0,95

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας 465ο C

Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 0,86

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 5,25 γραμ. ανά κυβ. εκ.

Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 0,89

Αριθμός Δορυφόρων 0

Αριθμός Δακτυλίων 0

Page 3: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του ΠλανήτηΓ η

Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά τουγύρω από τον ήλιο)

365,26 ημέρες

Ημέρα του Πλανήτη (μία περιστροφήγύρω από τον άξονά του)

23 ώρες 56 λεπτά 4 δευτερόλ.

Γωνία του άξονα περιστροφής 23,5ο (μοίρες)

Μέση απόσταση από τον Ήλιο (σε χιλ.) 149,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 12.760 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 1

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας -70ο C έως +55ο C

Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 1

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 5,52 γραμ. ανά κυβ. εκ.

Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 1

Αριθμός Δορυφόρων 1

Αριθμός Δακτυλίων 0

Page 4: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του Δορυφόρουτης Γης, της Σ ε λ ή ν η ς

Διάστημα ανάμεσα σε δύο νέες σελήνες 29 ημέρες 12 ώρες 44 λεπτά

Περίοδος περιστροφής (μία περιστροφήγύρω από τον άξονά της)

27,3 γήινες ημέρες

Γωνία του άξονα περιστροφής τηςσελήνης σε σχέση με το επίπεδο περιφοράςτης γύρω από της γη.

6ο (μοίρες)

Μέση απόσταση από τη Γη (σε χιλ.) 384.000 χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού της (σε χιλ.) 3.476 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 3,6

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας -155ο C έως +105ο C

Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 0,02

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 3,34 γραμ. ανά κυβ. εκ.

Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 0,16 ή το 1/6 της βαρύτηταςτης Γης

Page 5: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του ΠλανήτηΆ ρ η

Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά τουγύρω από τον ήλιο)

687 γήινες ημέρες

Ημέρα του Πλανήτη (μία περιστροφήγύρω από τον άξονά του)

24 ώρες 37 λεπτά

Γωνία του άξονα περιστροφής 25ο (μοίρες)

Μέση απόσταση από τον Ήλιο (σε χιλ.) 230 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 6.790 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 0,53

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας -120ο C έως +25ο C

Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 0,15

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 3,95 γραμ. ανά κυβ. εκ.

Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 0,38

Αριθμός Δορυφόρων 2

Αριθμός Δακτυλίων 0

Page 6: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του ΠλανήτηΔ ί α

Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά τουγύρω από τον ήλιο)

11 γήινα έτη

Ημέρα του Πλανήτη (μία περιστροφήγύρω από τον άξονά του)

9 ώρες 50 λεπτά

Γωνία του άξονα περιστροφής 3ο (μοίρες)

Μέση απόσταση από τον Ήλιο (σε χιλ.) 778 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 142.980 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 11,20

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας -150ο C

Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 1.319

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 1,33 γραμ. ανά κυβ. εκ.

Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 2,54

Αριθμός Δορυφόρων 16+

Αριθμός Δακτυλίων 2

Page 7: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του ΠλανήτηΚ ρ ό ν ο υ

Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά τουγύρω από τον ήλιο)

29,5 γήινα έτη

Ημέρα του Πλανήτη (μία περιστροφήγύρω από τον άξονά του)

10 ώρες 40 λεπτά

Γωνία του άξονα περιστροφής 27ο (μοίρες)

Μέση απόσταση από τον Ήλιο (σε χιλ.) 1.430 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 120.540 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 9,45

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας -180ο C

Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 744

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 0,69 γραμ. ανά κυβ. εκ.

Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 1,07

Αριθμός Δορυφόρων 18+

Αριθμός Δακτυλίων 10.000+

Page 8: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του ΠλανήτηΟ υ ρ α ν ο ύ

Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά τουγύρω από τον ήλιο)

84 γήινα έτη

Ημέρα του Πλανήτη (μία περιστροφήγύρω από τον άξονά του)

17 ώρες 14 λεπτά

Γωνία του άξονα περιστροφής 98ο (μοίρες)

Μέση απόσταση από τον Ήλιο (σε χιλ.) 2.870 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 51.120 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 4,10

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας -210ο C

Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 67

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 1,29 γραμ. ανά κυβ. εκ.

Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 0,80

Αριθμός Δορυφόρων 18+

Αριθμός Δακτυλίων 11+

Page 9: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του ΠλανήτηΠ ο σ ε ι δ ώ ν α

Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά τουγύρω από τον ήλιο)

164,79 γήινα έτη

Ημέρα του Πλανήτη (μία περιστροφήγύρω από τον άξονά του)

16 ώρες 7 λεπτά

Γωνία του άξονα περιστροφής 30ο (μοίρες)

Μέση απόσταση από τον Ήλιο (σε χιλ.) 4.450 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 49.530 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 3,90

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας -220ο C

Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 57

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 1,64 γραμ. ανά κυβ. εκ.

Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 1,20

Αριθμός Δορυφόρων 8+

Αριθμός Δακτυλίων 6+

Page 10: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του ΠλανήτηΠ λ ο ύ τ ω ν α

Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά τουγύρω από τον ήλιο)

247,7 γήινα έτη

Ημέρα του Πλανήτη (μία περιστροφήγύρω από τον άξονά του)

6 μέρες 9 ώρες 17 λεπτά

Γωνία του άξονα περιστροφής 120ο (μοίρες)

Μέση απόσταση από τον Ήλιο (σε χιλ.) 5.900 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 2.280 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 0,18

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας -230ο C

Όγκος (σε σχέση με τη Γη = 1) 0,006

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 2,03 γραμ. ανά κυβ. εκ.

Βαρύτητα σε σχέση με τη Γη 0,01

Αριθμός Δορυφόρων 1

Αριθμός Δακτυλίων 0

Page 11: Ταυτότητα του Πλανήτη Ερμή9dim-rethymn.reth.sch.gr/contents_gr/scilab/1st_sci... · Άρη Έτος του Πλανήτη (μια περιφορά του ...

Ταυτότητα του ΉλιουΗλικία του Ήλιου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια

Ημέρα του Ήλιου (μία περιστροφή γύρωαπό τον άξονά του, στον ισημερινό του)

26,8 ημέρες και περίπου 35ημέρες στους πόλους

Γωνία του άξονα περιστροφής 7,25ο (μοίρες)

Μέση απόσταση από τη Γη (σε χιλ.) 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα

Διάμετρος του Ισημερινού του (σε χιλ.) 695.000 χιλιόμετρα

Διάμετρος σε σχέση με τη Γη 54,5

Μέση θερμοκρασία επιφάνειας 5.770ο Κ ή 5497ο C

Μάζα (σε σχέση με τη Γη = 1) 333.400 !!!

Πυκνότητα (νερό = 1 γραμ. ανά κυβ. εκ.) 160 γραμ. ανά κυβ. εκ. !!!