ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3...

33
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ Μ. Παυλίδης Δ. Δοκιανάκη Ηράκλειο, Νοέμβριος 2013 1

Transcript of ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3...

Page 3: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

3

Manta ray Guitar fish

Hagfish

Lamprey

Page 6: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Βιότοπος - Εξάπλωση

Λίμνες, ποτάμια, ρυάκια, πηγές, θερμές πηγές, υπόγειες σπηλιές

Από πολικές έως τροπικές θάλασσες

Από την επιφάνεια του νερού ή και έξω από το νερό έως μεγάλα βάθη (7.000 m)

Θερμοκρασίες από -1.8˚C έως > 40˚C

pH από 4 (1) έως > 10

Διαλυμένο οξυγόνο από 0 έως πλήρη κορεσμού

Αλατότητες από 0 έως 90 (Πηγή: Davenport and Sayer 1993, in Moyle and Cech 2004)

6

Page 7: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

7

Ταξινόμηση

Osteichthyes Actinopterygii

Page 8: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

8

Gnathostomata

1Elasmobranchii (815) 2Holocephaloi (31)

3Brachiopterygii (13) 4Chondrostei (26)

Chondrichthyes

Actinopterygii (rayfins)

5Lepidosteus (7) 6Amia (1) Teleostei (>25,000) Neopterygii

7Actinistia (2) 8Dipnoi (6) Sarcopterygii (lobefins)

Choanota Amphibia

Tetrapoda

Ταξινόμηση (Fall, 2001)

1Sharks, skates & rays; 2Ratfish or chimaeras; 3Reedfish - bichirs 4Sturgeon & paddlefish; 5Gars; 6Bowfin or choupique; 7Coelacanth 8Lungfish (στην παρένθεση δίνεται ο αριθμός των ειδών κατά Graham, 2006)

Agnatha: Myxini (hagfish: 43) & Chephalaspidomorphi (lampreys: 41)

Page 9: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

9

Τελεόστεος - Εξωτερική Μορφολογία

1Αναπνευστικές σχισμές ή ρώθωνες - 2Οφθαλμός – 3Επικαλυμματικό – 4Ραχιαίο πτερύγιο – 4αΣκληρές άκανθες - 4βΜαλακές ακτίνες (λεπιδοτρίχια) - 5Ουραίο πτερύγιο 6Ουραίος Μίσχος - 7Εδρικό πτερύγιο – 8 «Έδρα» - 9Λέπια - 10Πλευρική γραμμή 11Κοιλιακά πτερύγια - 12Θωρακικά πτερύγια – 13Στόμα (κάτω γνάθος)

3

4α 4β

5 6 10

12

1 2 3 4α

5

10 12 8

9 4β

6

7 11

13

Page 10: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

10

Page 11: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Μονά & Ζυγά πτερύγια

11 Photos: K. Kokkaris

1. Ραχιαίο (σκληρές άκανθες) Μαλακές ακτίνες (λεπιδοτρίχια) 2. Ουραίο 3. Εδρικό (Dorsal fin) (Caudal fin) (Anal fin)

4. Θωρακικά 5. Κοιλιακά (Pectoral fins) (Pelvic fins)

Page 12: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Λέπια, χρωματοφόρα

12 Photos: K. Kokkaris

Page 13: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Λέπια (Scales)

13

Τύπος, μέγεθος, αριθμός ⇒ ταξινομική / τρόπος ζωής

3. Kυκλοειδή (Cycloids)

1. Πλακοειδή (Placoids) 2. Γανοειδή (ganoids)

4. Kτενοειδή (Ctenoidss)

Page 14: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

14

Χρωματοφόρα Χρωστική Χρώμα

Μελανοφόρα Μελανίνη Μαύρο ή καφέ Ερυθροφόρα Καροτενοειδή &

πτεριδίνες Κόκκινο

Ξανθοφόρα Καροτενοειδή Κίτρινο

Λευκοφόρα Κρύσταλλοι γουανίνης

Λευκό

Ιριδοφόρα Κρύσταλλοι γουανίνης

(Αντανάκλαση)

Page 15: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Χρωματοφόρα

15

Φυσιολογική vs. Μορφολογική Αλλαγή του Χρώματος

Page 16: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

16

Έδρα Ουρογεννητικός

πόρος

Photo: K. Kokkaris

Page 17: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Αισθητήρια όργανα

17

Οφθαλμός

Αντίληψη των κινήσεων του νερού γύρω από το ψάρι, δια μέσου αισθητηρίων απολήξεων αναγνώρισης μηχανικών μεταβολών

Πλευρική γραμμή

Ρώθωνες

Page 18: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Νευρομαστός

Photos: P. Katharios

UoC, Electronic microscopy unit

UoC, Electronic microscopy unit

Page 19: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Ωτόλιθοι

Δομές από ανθρακικό ασβέστιο που βρίσκονται δίπλα στον εγκέφαλο των ψαριών. Αναγνώριση ήχου Μετατροπή ηλεκτρικών σημάτων σε ηχητικά κύματα Αναγνώριση βαρύτητας Ηλικία των ψαριών

19

Source: Wikipedia

Page 20: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Σωματομετρία - Οστεϊχθύς

20

Length: Μήκος – Total: Ολικό - Fork: Μεσουραίο - Standard: Τυπικό Dorsal: Ραχιαίο – Caudal peduncle: Ουραίος μίσχος - Anal: Εδρικό Pectoral: Θωρακικό – Jaw: Γνάθος – Snout: Ρύγχος – Orbital: Οφθαλμικός

Page 21: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Τελεόστεος - Εσωτερική Μορφολογία

21

Βράγχια (Gills) Καρδιά (Heart) Ήπαρ (Liver) Σπλήνας (Spleen)

2 3 5

4 3 5 6 4

7 8

Χολή (Gall bladder) Νηκτική κύστη (Swim bladder) Πεπτικός σωλήνας (Digestive tract) Ουροδόχος κύστη (Urinary bladder)

Γονάδες (Gonads) Νεφροί (Kidneys) Eγκέφαλος (Brain) Οτόλιθοι (Otoliths)

Photo: K. Kokkaris

Page 22: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Ενδοκρινικό Σύστημα

22

1

1Υποθάλαμος - 2Υπόφυση - 3Επίφυση - 4Θυρεοειδικά θυλάκια 5Οπισθοβράγχιος αδένας - 6Σπλήνας - 7Παγκρεατικά νησίδια - 8Έντερο -7Πυλωρικά τυφλά - 8Στομάχι - 9Γονάδες - 10ΝΧρωμιόφυλος ιστός 11Μεσονεφρικός ιστός (interrenal tissue) – 12Σωματίδια Stannius - 13Ουρόφυση

2

3

4 5

7

6 8

9

10 11 12

13

Page 23: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Ανατομία

23

1 2

3 4

Photo: K. Kokkaris

Page 24: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

24

Βράγχια

Photo: K. Kokkaris

Βραγχιακό τόξο (Gill arch) Bραγχιακές άκανθες (Gill rakers) Βραγχιακά ελάσματα (Gill filaments)

Page 25: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

25

Page 26: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Καρδιά, Ήπαρ, Χολή, Σπλήνας

26

1

Photo: K. Kokkaris

Κύρια: Κοιλιακή και ραχιαία αορτή (κυρίως αναπνευστική λειτουργία) Δευτερεύουσα: Στενά, εσπειραμένα αγγεία που ξεκινούν από τις κύριες αρτηρίες, κατευθύνονται στα βράγχια και στα άλλα συστήματα και στη συνέχεια καταλήγουν στο φλεβικό σύστημα (κυρίως διατροφικός ρόλος)

Φλεβώδης κόλπος ή φλεβοκόμβος (sinus venosus)

Κόλπος (atrium) Κοιλία (ventricle) Αορτικός βολβός (bulbus arteriosus):

Page 27: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

27

2

3

Page 28: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Γονάδες

Όρχεις

Ωοθήκες

Αναστροφή φύλου

Photos: Μ. Pavlidis & S. Fragkoulis

Page 29: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Πεπτικός σωλήνας

3 4

5 6

Photo: K. Kokkaris

Page 30: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Νεφροί, «Επινεφρίδια»

30 Photos: K. Kokkaris Photo: K. Kokkaris

Page 31: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Μυοσκελετικό σύστημα

31

Page 32: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

32

Page 33: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΨΑΡΙΟΥ · 8 Gnathostomata 1 Elasmobranchii (815) 2 Holocephaloi (31) 3 Brachiopterygii (13) 4 Chondrostei (26) Chondrichthyes . Actinopterygii (rayfins) 5.

Εγκέφαλος

33

Photo: K. Kokkaris

Forebrain: Πρόσθιος εγκέφαλος Midbrain: Ενδιάμεσος εγκέφαλος Hindbrain: Οπισθεγκέφαλος

Cerebrum: Eγκέφαλος Cerebellum: Παρεγκεφαλίδα Brain staim: Εγεφαλικό στέλεχος