Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR · 2019. 11. 29. · Ενημερωτικό...

of 8 /8
Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR EwasteR Ενημερωτικό Δελτίο Έργου Τεύχος 01. 2015 Περιεχόμενα E RASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜ- ΜΑΧΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2 WEEE: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2 E WASTER ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 3 ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 3 Ε ΤΑΙΡΟΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 4 ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ Ρ ΩΜΗ 7 ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 8 ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 8 ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; 8 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΡΓΟ EWASTER : ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ SKILLS ALLIANCE ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟ 2014 Το Έργο EwasteR επιδιώκει να αναπτύξει και να καθιερώσει ένα νέο υψηλής ποιότητας διεπιστημονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ευρώπη, δημιουργώντας το σύνδεσμο ανάμεσα στα στάδια παραγωγής και απόρριψης ενός προϊόντος για να δημιουργήσει μια πρωτοβουλία για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και για να δημιουργηθούν ευκαιρίες για απασχόληση και κινητικότητα. Δεκατρείς οργανισμοί συναντήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014 για να συνεργαστούν σε ένα τριετές σχέδιο για την ανάπτυξη ενός νέου επαγγελματικού προφίλ, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του τομέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης E-waste δίνοντας την ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της επαναχρησιμοποίησης και να συμβάλει σε μια βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Το έργο εμπλέκει τέσσερις διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Κύπρος) και αποσκοπεί να προσδιορίσει τα τρέχοντα προσόντα και τα επαγγελματικά προφίλ σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν σχέση με τον τομέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, την ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών και στρατηγικών για την ευαισθητοποίηση των φορέων για τις δυνατότητες της επαναχρησιμοποίησης για τη δημιουργία απασχόλησης και κεφαλαίων. Ο επικεφαλής εταίρος του έργου EwasteR είναι ο οργανισμός Erifo (Ίδρυμα Έρευνας και Εκπαίδευσης). Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Η- λεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Το Έργο EwasteR χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +: Sector Skills Alliances ( Τομέας Συμμαχίας Δεξιοτήτων) (Call EAC / S11 / 13). Το έργο είναι μία από τις μόλις έξι από συνολικά 48 προτάσεις που επιλέχθηκαν να λά- βουν χρηματοδότηση το 2014. Ο Τομέας Συμμαχίας Δεξιοτήτων (SSA) είναι σχεδι- ασμένος για την προώθηση της συνεργα- σίας στην Ευρώπη μέσα σε ένα συγκεκριμέ- νο τομέα της οικονομίας. Με βάση τα διδάγ- ματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci ο Τομέας Συμμαχίας Δεξιο- τήτων (SSA) θα αναπτύξει επαγγελματικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των αναγ- κών της αγοράς εργασίας, την προώθηση και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.

Embed Size (px)

Transcript of Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR · 2019. 11. 29. · Ενημερωτικό...

Page 1: Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR · 2019. 11. 29. · Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR EwasteR Ενημερ X Rικό Δελ Rο Έργο

EwasteR Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 1, 2015 Σελίδα 1

Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR

EwasteR Ενημερωτικό Δελτίο Έργου Τεύχος 01. 2015

Περιεχόμενα ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΜ-

ΜΑΧΙΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

2

WEEE: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ 2

EWASTER ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ 3

ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 3

ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ 4

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ 7

ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 8

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 8

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ; 8

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΡΓΟ EWASTER : ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ SKILLS ALLIANCE ΠΟΥ

ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟ 2014

Το Έργο EwasteR επιδιώκει να αναπτύξει και να καθιερώσει ένα νέο υψηλής ποιότητας διεπιστημονικό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης στους τομείς ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Αποβλήτων στην Ευρώπη, δημιουργώντας το σύνδεσμο ανάμεσα στα στάδια παραγωγής και απόρριψης ενός προϊόντος για να δημιουργήσει μια πρωτοβουλία για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και για να δημιουργηθούν ευκαιρίες για απασχόληση και κινητικότητα. Δεκατρείς οργανισμοί συναντήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014 για να συνεργαστούν σε ένα τριετές σχέδιο για την ανάπτυξη ενός νέου επαγγελματικού προφίλ, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του τομέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης E-waste

δίνοντας την ευκαιρία για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της επαναχρησιμοποίησης και να συμβάλει σε μια βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Το έργο εμπλέκει τέσσερις διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Κύπρος) και αποσκοπεί να προσδιορίσει τα τρέχοντα προσόντα και τα επαγγελματικά προφίλ σε ολόκληρη την Ευρώπη που έχουν σχέση με τον τομέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, την ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών και στρατηγικών για την ευαισθητοποίηση των φορέων για τις δυνατότητες της επαναχρησιμοποίησης για τη δημιουργία απασχόλησης και κεφαλαίων.

Ο επικεφαλής εταίρος του έργου EwasteR

είναι ο οργανισμός Erifo (Ίδρυμα Έρευνας

και Εκπαίδευσης).

Ανακύκλωση και Επαναχρησιμοποίηση Η-λεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Το Έργο EwasteR χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +: Sector Skills Alliances ( Τομέας Συμμαχίας Δεξιοτήτων) (Call EAC / S11 / 13). Το έργο είναι μία από τις μόλις έξι από συνολικά 48 προτάσεις που επιλέχθηκαν να λά-βουν χρηματοδότηση το 2014. Ο Τομέας Συμμαχίας Δεξιοτήτων (SSA) είναι σχεδι-ασμένος για την προώθηση της συνεργα-

σίας στην Ευρώπη μέσα σε ένα συγκεκριμέ-νο τομέα της οικονομίας. Με βάση τα διδάγ-ματα που αντλήθηκαν από το πρόγραμμα Leonardo da Vinci ο Τομέας Συμμαχίας Δεξιο-τήτων (SSA) θα αναπτύξει επαγγελματικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των αναγ-κών της αγοράς εργασίας, την προώθηση και υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ της εκπαίδευσης και της απασχόλησης.

Page 2: Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR · 2019. 11. 29. · Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR EwasteR Ενημερ X Rικό Δελ Rο Έργο

EwasteR Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 1, 2015 Σελίδα 2

Erasmus+ Τομέας Συμμαχίας Δεξιοτήτων(SSA)

Ο Τομέας Συμμαχίας Δεξιοτήτων (SSA)

έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση των

ελλείψεων σε δεξιότητες και για να

ενισχύσει τα συστήματα της αρχικής και

σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ς Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ).

Γενικός στόχος του τομέα είναι να

στηρίξει συγκεκριμένους τομείς της

αγοράς εργασίας σχετικά με τις νέες

δεξιότητες που απαιτούνται σε έναν ή

περισσότερους επαγγελματικούς

κλάδους. Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν

με:

Εκσυγχρονισμό της επαγγελματικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης και

αξιοποίηση του δυναμικού της για την

προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και

της καινοτομίας, κυρίως σε τοπικό και

περιφερειακό επίπεδο, και την αύξηση

της ανταγωνιστικότητας των σχετικών

τομέων.

Ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων

και πρακτικών μεταξύ των ιδρυμάτων

επαγγελματικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης και της αγοράς εργασίας με

την ένταξη της μάθησης με βάση την

εργασία..

Διευκόλυνση της κινητικότητας του

εργατικού δυναμικού, την αμοιβαία

εμπιστοσύνη και την αυξημένη αναγνώριση

των επαγγελματικών προσόντων σε

ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο των

σχετικών τομέων.

Ο τομέας (SSA) θα εργαστεί για να σχεδιάσει

και να παραδώσει τα κοινά προγράμματα

ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς κ α ι

μεθοδολογίες διδασκαλίας και κατάρτισης.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην

μάθηση με βάση την εργασία, παρέχοντας

στους μαθητές τις δεξιότητες που απαιτεί η

αγορά εργασίας..Κάθε SSA εφαρμόζει ένα

συνεκτικό, ολοκληρωμένο και μεταβλητό

σύνολο των αλληλένδετων δραστηριοτήτων,

όπως

Καθορισμός των δεξιοτήτων και των

αναγκών παροχής κατάρτισης σε ένα

συγκεκριμένο τομέα ο ικονομικής

δραστηριότητας.

Ο σχεδιασμός κοινών προγραμμάτων

σπουδών.

Διανομή κοινών προγραμμάτων σπουδών.

Εκσυγχρονισμός ΕΕΚ

«Ο Τομέας Συμμαχίας

δεξιοτήτων θα εργαστεί για να

σχεδιάσει και να παραδώσει

κοινά προγράμματα και

μεθοδολογίες διδασκαλίας στον

τομέα επαγγελματικής

εκπαίδευσης και κατάρτισης "

WEEE: υπόβαθρο και στατιστικά στοιχεία

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE)

αυξάνονται 3,5% ανά έτος, σχεδόν τρεις

φορές πιο γρήγορα από ό, τι το συνολικό

ρεύμα των αποβλήτων. Οτιδήποτε

λειτουργεί με ηλεκτρική ενέργεια θα

καταλήξει μία ημέρα ως e-waste.

Τα WEEE είναι ένα σύνθετο μείγμα

υλικών και εξαρτημάτων. Περιέχει

περισσότερες από 1.000 διαφορετικές

ουσίες, πολλές από τις οποίες είναι

τοξικές, όπως ο μόλυβδος, ο υδράργυρος,

το αρσενικό, το κάδμιο, το σελήνιο, το

εξασθενές χρώμιο και επιβραδυντικά

φλόγας, τα οποία, αν δεν τύχουν κατάλληλης

διαχείρισης μπορεί να προκαλέσουν

σημαντικά προβλήματα στο περιβάλλον και

την υγεία.

Τα WEEE περιέχουν επίσης πολύτιμα

μέταλλα, όπως ο χαλκός και ο χρυσός, τα

οποία είναι σπάνια και ακριβά , έτσι η

ανακύκλωση των WEEE προσφέρει

σημαντικές ευκαιρίες από πλευράς διάθεσης

δευτερογενών πρώτων υλών στην αγορά.

Η ισχύουσα οδηγία για τα WEEE προωθεί

την ε παναχρ ησι μοποί ησ η, την

ανακύκλωση και άλλες μορφές

ανάκτησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

αποβλήτων, για να:

μειώσει την ποσότητα των εν λόγω

αποβλήτων προς διάθεση

βελτιώσει την περιβαλλοντική

επίδοση των οικονομικών φορέων που

συμμετέχουν στην επεξεργασία τους.

Διάγραμμα: Ηλεκτρικός και ηλεκτρονι-κός εξοπλισμός (ΗΗΕ) που διατίθεται στην αγορά και τα απόβλητα ηλεκτρι-κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που συλλέγονται και επεξεργάζονται, ΕΕ, 2007-12 Πηγή: Eurostat - Στατιστικές αποβλή-των - ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Μάιος 2015

Page 3: Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR · 2019. 11. 29. · Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR EwasteR Ενημερ X Rικό Δελ Rο Έργο

EwasteR Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 1, 2015 Σελίδα 3

H ροή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

αποβλήτων (E-waste), είναι σήμερα η

ταχύτερα αυξανόμενη ροή αποβλήτων.

Κάθε μέρα ένας τεράστιος αριθμός η-

λεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

καταλήγουν ως απόβλητα, ορισμένες

από αυτές ως άχρηστες και άλλες ως

ξεπερασμένης τεχνολογίας. Όλα αυτά

αναδεικνύονται σταδιακά ως ένα σοβα-

ρό περιβαλλοντικό πρόβλημα, το οποίο

μέχρι στιγμής απέτυχε να προσελκύσει

το ενδιαφέρον του κοινού. Η ανακύκ-

λωση των WEEE (Ηλεκτρικών και Ηλεκ-

τρονικών Αποβλήτων) είναι ένα εξειδι-

κευμένο μέρος του κλάδου διαχείρισης

αποβλήτων και ανακύκλωσης. Είναι

ένας ταχέα αναπτυσσόμενος υπο-

τομέας που οφείλεται κυρίως στην ε-

φαρμογή της οδηγίας για τα WEEE στις

χώρες της ΕΕ, θέτοντας αυστηρούς

στόχους για την ανακύκλωση και,

πρόσφατα, τη ψηφιακή μετάβαση.

Υπάρχει ανάγκη για κοινή αναγνώριση

των προσόντων των Διευθυντών και

των εργαζομένων που εμπλέκονται

στην ανακύκλωση και επαναχρησιμο-

ποίηση των WEEE. Παρά τη σταθερά

αυξανόμενη ανάγκη για τεχνικά εξειδι-

κευμένο προσωπικό για να λειτουργεί

τις προηγμένες εγκαταστάσεις επεξερ-

γασίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών

αποβλήτων, τα προσόντα στο πλαίσιο

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και

κατάρτισης (ΕΕΚ) για τη διαχείριση των

Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών αποβλή-

των έχουν διαφοροποιημένη δομή

μεταξύ των μελών της ΕΕ και δεν εναρ-

μονίζονται με τις πρωτοβουλίες του

EQF και του ECVET.

Έργο EwasteR σε βάθος

Η ανακύκλωση των WEEE είναι ένας

ταχέως αναπτυσσόμενος υποτομέας που

ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με την

εφαρμογή της οδηγίας για τα WEEE στις

χώρες της ΕΕ

Κύριοι στόχοι του έργου EwasteR

“Υπάρχει ανάγκη για κοινή

αναγνώριση των προσόντων των

Διευθυντών και των εργαζομένων

που εμπλέκονται στην ανακύκλωση

και επαναχρησιμοποίηση των

WEEE. .”

Η κοινοπραξία EwasteR αποτελείται από 13 οργανισμούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες - Κύπρο, Ιταλία, Πολωνία

και το Ηνωμένο Βασίλειο – και υποστηρίζεται από την οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα WEEE .

Η κοινοπραξία θα συνεργαστεί για τρία χρόνια για να επιτύχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

Προσδιορισμό των υφιστάμενων προσόντων και των επαγγελματικών προφίλ σε ολόκληρη την Ευρώπη, που είναι σχετικά με το πεδίο της διαχείρισης της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ηλεκτρι-κών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, την ανταλλαγή εμπειριών, πρακτι-κών και στρατηγικών για την αύξηση της ευαισθητοποίησης των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με τη δυνατότητα της επαναχρησιμο-ποίησης και για τη δημιουργία ευκαι-ριών απασχόλησης και εσόδων. Να αναπτύξει ένα νέο επαγγελμα-τικό προσόν, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια της ΕΕ (ECVET-EQAVET), που να διαθέτει τις σχετικές δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες για την ανα-

κύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών α-ποβλήτων (EWASTE) που θα τεθούν σε πιλοτική εφαρμογή μέσω καινο-τόμων μεθόδων ΕΕΚ (τάξη σχολείο ανοικτής διαχείρισης , εικονική κινη-τικότητα) και δραστηριότητες μά-θησης βασισμένες στην εργασία (Labs-shadowing). Να εκδώσει ένα εγχειρίδιο για την τελική διαφανή αναγνώριση και διαδικασία επικύρωσης για την αξιο-λόγηση των μαθησιακών αποτελεσ-μάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια τις πιλοτικής εφαρμογής για να διευκολύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, την αμοι-βαία εμπιστοσύνη και την αυξημένη αναγνώριση των προσόντων σε

ευρωπαϊκό επίπεδο εντός του τομέα. Να δημιουργήσει μια νέα ανοικτή διαδικτυακή περιοχή του Έργου (Project open web area) όπου θα μοι-ράζονται πληροφορίες, πρακτικές, έρευνα, εργαλεία και εμπειρογνωμο-σύνη σε όλο τον τομέα κατά τη διάρ-κεια και πέρα από τη διάρκεια ζωής του Έργου. Να παραχθεί ένα πακέτο με ερ-γαλεία και όργανα ΕΕΚ που να παρέ-χουν μεταφερόμενες δεξιότητες και ικανότητες διευκολύνοντας την κινητικότητα των εκπαιδευόμενων και των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Να ενδυναμώσει τη διαχείριση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίη-σης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη και να εν-θαρρύνει τη μετατροπή των επιχειρή-σεων που ασχολούνται με τον τομέα, από ανεπίσημες σε επίσημες.

Page 4: Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR · 2019. 11. 29. · Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR EwasteR Ενημερ X Rικό Δελ Rο Έργο

EwasteR Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 1, 2015 Σελίδα 4

Η κοινοπραξία EwasteR αποτελείται από 13 οργανισμούς από τέσσερις χώρες (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία και Κύπρο)

και η διαφορετική φύση των εν λόγω εταίρων χρησιμεύει για να ενισχύσει το προφίλ του Τομέα Συμμαχίας Δεξιοτήτων .

Η επιλογή των εταίρων της κοινοπραξίας βασίστηκε σε μια σειρά κριτηρίων, μεταξύ των οποίων η άμεση γνώση, η εμπειρία

και η ικανότητα στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και επίσης στην παροχή συμβουλών σχετικά με την επιχειρηματι-

κότητα. Επιπλέον, οι απαιτήσεις για τη συμμετοχή στον Τομέα Συμμαχίας Δεξιοτήτων ορίζουν ότι πρέπει οι οργανισμοί-

εταίροι να εμπίπτουν στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:

1. Δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

2. Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν την συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη και αντιπροσωπεύουν ή δραστηριο ποιούνται σε συγκεκριμένο τομέα (σε περιφερειακό, εθνικό και / ή ευρωπαϊκό επίπεδο)

3. Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν ρυθμιστική λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης (σε περιφερειακό, εθνικό και / ή ευρωπαϊκό επίπεδο)

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ERIFO (ΙΤΑΛΙΑ)

Ο ERIFO είναι διαπιστευμένος πάροχος ΕΕΚ-τριτοβάθμιο επίπεδο, αναγνωρίζεται από την

Περιφέρεια του Λάτσιο για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής για σταδιοδρομία και

την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρέχει αναγνωρισμένα και χρηματοδοτούμενα προγράμμα-

τα για αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πανεπιστημιακού επιπέδου. Είναι

εγγεγραμμένος στον Εθνικό Κατάλογο Ερευνών (Υπουργείο Επιστημονικής Έρευνας). Επίσης,

είναι διαπιστευμένος από το Υπουργείο Παιδείας για τη Δια Βίου Μάθηση του προσωπικού

των σχολείων για τα επίσημα και διαδικτυακά προγράμματα. Από το Φεβρουάριο του2014,

ο ERIFO έχει διαπιστευτεί στο θέμα εξεύρεσης εργοδοτών (Υπουργείο Εργασίας). Επιπλέον,

ο ERIFO έχει μια συμφωνία-πλαίσιο με τον UNCI ΛΑΤΣΙΟ (Unione Nazionale Cooperatine

Italiane) να προωθήσει την εφαρμογή της ΕΕΚ (πρακτική εξάσκηση σε συνδεδεμένες επιχει-

ρήσεις ), με περίπου 500 συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται στη Περιφέρεια Λάτσιο .

Η APEA είναι μια εσωτερική εταιρεία ανάπτυξης για την ενέργεια και το περιβάλλον της,

επαρχίας της Σιένα . Έχει ένα ισχυρό και αποτελεσματικό δίκτυο από επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλή-

των. Λειτουργεί κανονικά με το Παρατηρητήριο αποβλήτων για να καταρτίζουν την ετήσια

έκθεση σχετικά με τα απόβλητα. Έχει ισχυρούς δεσμούς με τη δημόσια οργάνωση, «Siena

Ambiente", η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της διαχείρισης της ανακύκλωσης και

επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Έχει μια σχετική εμπειρία

στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης

και κατάρτισης (βλέπε: Terre di Siena Creative) για την προώθηση επιχειρηματικών πρωτο-

βουλιών.

APEA (ΙΤΑΛΙΑ)

PROVINCIA DI SIENA (ΙΤΑΛΙΑ)

Η Επαρχία της Σιένα είναι ένας δημόσιος φορέας διαχείρισης του συστήματος (ΔΥΑ) Δημόσι-

ας Υπηρεσίας Απασχόλησης εντός της περιοχής, καθώς επίσης και διάφορα έργα και δρασ-

τηριότητες με σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και νεαρούς φοιτητές. Η επαρχία

είναι μία ενδιάμεση αρχή για τις περιφέρειες (RQF) και τους δήμους. Οι ρυθμιστικές δρασ-

τηριότητες για την εκπαίδευση και το σύστημα κατάρτισης στην επαρχία της Σιένα είχαν

συσταθεί το Νοέμβριο του 1999, με ένα δίκτυο πέντε τοπικών κέντρων απασχόλησης (ΔΥΑ)

για να καλύψουν την περιοχή. Εντός των κέντρων προσφέρονται δραστηριότητες επαγγελ-

ματικού προσανατολισμού και καριέρας για διαφορετικές κοινωνικές ομάδες (άτομα με

ειδικές ανάγκες, άνεργους, γυναίκες, άτομα εθνικών μειονοτήτων, πρώην παραβάτες και

νεαρά άτομα που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ). Η Επαρχία της

Σιένα παίζει ενεργό ρόλο στη διαπίστευση, την πιστοποίηση, την αναγνώριση και την επικύ-

ρωση των δεξιοτήτων, γνώσεων και των ικανοτήτων του συστήματος κατάρτισης (τυπικής,

μη τυπικής, άτυπης) σε σχέση με το RQF.

Page 5: Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR · 2019. 11. 29. · Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR EwasteR Ενημερ X Rικό Δελ Rο Έργο

EwasteR Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 1, 2015 Σελίδα 5

Το Κέντρο Διαχείρισης Αποβλήτων (CWM) ιδρύθηκε το 2002 για να αποτελέσει τον πυρήνα

για την υπάρχουσα έρευνα σχετικά με τα απόβλητα και το περιβάλλον, την παροχή συμβου-

λών και μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο του Central Lancashire (UCLan), ένα ίδρυμα τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης που παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και μιας παγκόσμι-

ας κλάσης έρευνα. Το Κέντρο παρέχει ένα φάσμα υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις με στόχο

την αύξηση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των περιβαλ-

λοντικών επιδόσεων. Παράλληλα με αυτό το UCLan έχει επίσης αναπτύξει μια σειρά προγ-

ραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω χρηματοδότησης τόσο του

Ηνωμένου Βασιλείου ( υψηλού επιπέδου δεξιότητες και εταιρικές σχέσεις) καθώς και ευρω-

παϊκής χρηματοδότησης. Το προσωπικό είναι εξαιρετικά καταρτισμένοι εμπειρογνώμονες

στους τομείς τους και έχουν εμπειρία στη συνεργασία με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Το UCLan προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένα προσόντα και επιπρόσθετα σύντομα στοχευ-

μένα προγράμματα για συγκεκριμένους κλάδους κατάρτισης.

UCLAN (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

REGIONE LAZIO (ΙΤΑΛΙΑ)

LCRN (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

Το Κοινοτικό Δίκτυο Πόρων του Λονδίνου (LCRN )έχει εμπειρία πάνω από 10 χρόνια σε πρω-

τοποριακές και καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση

ενός φάσματος υλικών. Συγκεκριμένα, έχουν παραδοθεί τα ακόλουθα έργα: "Το Δίκτυο

Επαναχρησιμοποίησης του Λονδίνου", συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος επισκευ-

ής Reworks για λευκά είδη (πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια κλπ). Το LCRN βοήθησε στη δημι-

ουργία του Bright Sparks, ενός πρωτοποριακού κέντρου επαναχρησιμοποίησης των μικρών

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, που παρέχει στους κατοίκους εύκολους τρόπους

για την επαναχρησιμοποίηση, την επισκευή ή την ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρικών ειδών

αντί της απόρριψης τους, μειώνοντας την πιθανότητα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Επίσης,

παρέχει οικονομικά προσιτές τιμές για επισκευές και /η υπηρεσίες αντικατάστασης για

άτομα με περιορισμένους προϋπολογισμούς. Οι επισκευές πραγματοποιούνται σε ένα ερ-

γαστήριο, όπου έχουν δημιουργηθεί ευκαιρίες κατάρτισης και εθελοντισμού για τους ανέρ-

γους και συνέβαλε στην τοπική οικονομία.

WAMITAB (ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ)

Το WAMITAB ιδρύθηκε το 1989. Είναι ένας οργανισμός που απονομής προσόντων αναγνω-

ρισμένων από τις ρυθμιστικές αρχές για την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και των προσόντων

στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα προσόντα στηρίζονται σε εθνικά επαγγελματικά πρότυπα και

στην αγορά εργασίας. Συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις των EQF. Η εξωτερική

πιστοποίηση που παρέχεται από τις ρυθμιστικές αρχές εκπαίδευσης διαβεβαιώνει τους εκ-

παιδευόμενους, τους εργοδότες και το κοινό ότι τα προσόντα που αναπτύχθηκαν και απονέ-

μονται από έναν οργανισμό του οποίου η ακεραιότητα, η συνέπεια και επάρκεια πιστοποιεί-

ται από ανεξάρτητους φορείς. Τα προσόντα προσφέρονται σε πάνω από 70 εγκεκριμένα

κέντρα που καλύπτουν την Αγγλία, τη Βόρεια Ιρλανδία, τη Σκωτία και την Ουαλία. Το WAMI-

TAB, γνωστό ως Συμβούλιο Γνωμοδότησης, Διαχείρισης αποβλήτων, Βιομηχανίας και

Εκπαίδευσης παρέχει οδηγίες και πληροφορίες για στην κυβέρνηση, τους ενδιαφερόμενους

φορείς και τη βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με τις ικανότητες που απαιτούν-

ται για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Το εύρος των προσόντων που προσ-

φέρει το WAMITAB σχετικά με τη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση ηλεκτρικών και

ηλεκτρονικών αποβλήτων έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και την εξέλιξη

της σταδιοδρομίας στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων και την αειφορία.

Η περιοχή Λάτσιο οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα σχετικά με το ανθρώπινο κεφάλαιο για να

παραδώσει στους πολίτες τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας

καθώς και για συμμετοχή στην τοπική κοινότητα. Λειτουργεί ως μια περιφερειακή οργάνωση

εφαρμογής με ευθύνη για τη διαχείριση των περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων που

χρηματοδοτούνται από το FSE (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), αναλαμβάνοντας τις δραστηριότητες,

σύμφωνα με τους κανονισμούς FSE σχετικά με τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την

παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την εποπτεία της σχετικής συγχρηματοδότησης. Επιπλέον, μέρος

του ρόλου της είναι να παραδώσει το στρατηγικό περιφερειακό πρόγραμμα για την έρευνα, την

καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας.

Page 6: Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR · 2019. 11. 29. · Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR EwasteR Ενημερ X Rικό Δελ Rο Έργο

EwasteR Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 1, 2015 Σελίδα 6

IEP-NRI (ΠΟΛΩΝΙΑ)

Το Ινστιτούτο προστασίας του περιβάλλοντος - Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας (IEP-NRI) είναι ένα

κυβερνητικό ίδρυμα που εδρεύει στη Βαρσοβία και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περι-

βάλλοντος και το δικό του Επιστημονικό Συμβούλιο. Οι ειδικοί στη διαχείριση των αποβλή-

των του IEP-NRI, απασχολούνται στο Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων και στο Κέντρο για την

προστασία του εδάφους και Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και σε λύκεια και πανεπισ-

τήμια. Το ΙΕΡ-NRI παρέχει κατάρτιση για τη βιομηχανία, την τοπική και περιφερειακή διοί-

κηση και τους μαθητές για μια σειρά ετών. Το ΙΕΡ-NRI συμμετέχει στην ανάπτυξη, δοκιμή

και διάδοση καινοτόμων μοντέλων ΕΕΚ και επιμορφωτικών εργαλείων για τις εγκαταστάσεις

διαχείρισης αποβλήτων καθώς και στη κατάρτιση πλαισίου επαγγελματικής εκπαίδευσης

των φορέων, και διαχειριστών εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων. Το ΙΕΡ-NRI έχει επίσης

εφαρμόσει με επιτυχία ένα σημαντικό αριθμό διεθνών έργων στους τομείς της προστασίας

του περιβάλλοντος και της διαχείρισης των αποβλήτων.

IPED (ΠΟΛΩΝΙΑ) Το Ινστιτούτο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τη Δημοκρατία του Πολωνικού Εμπορικού

Επιμελητηρίου (IPED) αναλαμβάνει την έρευνα στον τομέα της πολιτικής ανάλυσης για την

υποστήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα στην Πολωνία. Το IPED έχει σημαντική

εμπειρία σε έργα, όπως την διαχείριση της Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης ηλεκ-

τρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων .Το IPED έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο με

επιχειρήσεις και οργανισμούς σε εθνικό επίπεδο που εργάζονται στη διαχείριση της Ανα-

κύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων ως μέρος

του προγράμματος προώθησης κουλτούρας στις επιχειρήσεις: "Business Fair Play". Οι στό-

χοι του περιλαμβάνουν: ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών και

των επιχειρήσεων, δημιουργία συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα

διεθνή πρότυπα, την εξοικονόμηση ενέργειας και την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης πα-

ρουσιάζοντας τις καλύτερες πρακτικές και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες στη

διαχείριση των υδάτων και τη διαχείριση των αποβλήτων.

IBE (ΠΟΛΩΝΙΑ)

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ερευνών (ΙΒΕ) διεξάγει διεπιστημονική έρευνα σχετικά με τη λει-

τουργία και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος στην Πολωνία. Το

Ινστιτούτο συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα (π.χ. TALIS, PISA,

PIAAC), συντάσσει εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και διεξάγει συμβουλευτι-

κά καθήκοντα. Ο Υπουργός Παιδείας ανέθεσε στο IBE να αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο

εθνικό σύστημα επαγγελματικών προσόντων στην Πολωνία, που να περιλαμβάνει το Πο-

λωνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Εθνικό Μητρώο Επαγγελματικών Προσόντων. Αυτό

επιτυγχάνεται σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα, εμπειρογνώμονες και τα ενδιαφε-

ρόμενα μέρη του συστήματος επαγγελματικών προσόντων στην Πολωνία και στην Ευρώ-

πη.

INTERCOLLEGE(ΚΥΠΡΟΣ)

Το Intercollege είναι ένα από τα κορυφαία ιδιωτικά κολέγια στην Κύπρο, το οποίο από

την έναρξή του το 1989, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών και ακαδημαϊ-

κών προγραμμάτων σε φοιτητές. Το Intercollege προσφέρει προγράμματα σπουδών

στις Επισιτιστικές Τέχνες, στην Αισθητική, στην Τεχνολογία Υπολογιστών, στην Πληρο-

φορική, στην Ηλεκτρολογική και Μηχανική Τεχνολογία, στην Μηχανική Αυτοκινήτου

κλπ., οδηγώντας στην απόκτηση Διπλώματος, Ανώτερου Διπλώματος και Πτυχίου. Το

Intercollege ήταν το πρώτο κολέγιο στην Κύπρο το οποίο ανέπτυξε τεχνικά προγράμ-

ματα στον τομέα των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, και πιο πρόσφατα στον

τομέα των Αέριων και Καυσίμων. Επιπλέον, το Κολέγιο παρέχει άρτιες εγκαταστάσεις

και καλά εξοπλισμένα εργαστήρια, προκειμένου να προσφέρει εξειδικευμένα προγ-

ράμματα σπουδών στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Page 7: Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR · 2019. 11. 29. · Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR EwasteR Ενημερ X Rικό Δελ Rο Έργο

EwasteR Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 1, 2015 Σελίδα 7

ΚΕΠΑ (ΚΥΠΡΟΣ)

Το Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) είναι ένα τμήμα του Υπουργείου Εργασίας

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ) της κυβέρνησης της Κύπρου με 60 μέλη

προσωπικού. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του είναι "να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημό-

σιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο δυναμικό και τα κεφάλαια τους με

τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα". Το ΚΕΠΑ ασχολείται

με προγράμματα τα οποία επιχορηγούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το

ΚΕΠΑ είναι ο κύριος πάροχος τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης εκτός του επίσημου

εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο, και έχει προσφέρει προγράμματα αρχικής και συνε-

χιζόμενης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης από το 1963. Οι κύριοι τομείς δραστηριό-

τητας περιλαμβάνουν: την επιστημονική και διοικητική υποστήριξη στο Συμβούλιο Παραγω-

γικότητας, την ανάπτυξη της διευθυντικής ικανότητας (συμπεριλαμβανομένων μεταπτυχια-

κών προγραμμάτων), διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων και προγράμματων που

συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, την προώθηση της δια βίου μάθησης και της παραγωγι-

κότητας, παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το ΥΕΠΚΑ και τα

διάφορα τμήματά του.

ΚΕΒΕ (ΚΥΠΡΟΣ)

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) λειτουργεί σαν Ομοσπονδία

των Επαρχιακών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας από τις πέντε μεγάλες πόλεις

της Κύπρου, Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο, που έχουν αρμοδιότητα

στις αντίστοιχες πόλεις και επαρχίες τους . Το Επιμελητήριο είναι η οργάνωση του επιχει-

ρηματικού κόσμου της Κύπρου και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Τα μέλη του

Επιμελητηρίου υπερβαίνουν τις 8000 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής

δραστηριότητας που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 95% της επιχειρηματικής

κοινότητας της χώρας. Περισσότερες από 140 Επαγγελματικές Ενώσεις από τους τομείς

του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών είναι επίσης συνδεδεμένες με το Επι-

μελητήριο, μεταξύ των οποίων και Ένωση Κυπρίων Ανακυκλωτών. Αξίζει να σημειώσουμε

δύο πρωτοβουλίες του ΚΕΒΕ που σχετίζονται με τον τομέα της ανακύκλωσης και επαναχ-

ρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων , δηλαδή την "GreenDot Cyprus

Ltd», η οποία είναι η πρώτη εταιρεία συσκευασίας και διαχείρισης των αποβλήτων στην

Κύπρο και η "WEEE Electrocyclosis Cyprus Ltd», που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργα-

νισμός.

Στη Ρώμη, στις 5-6 Μάρτη 2015, ο Erifo φιλοξένησε την πρώτη συνάντηση των εταίρων του έργου EwasteR: «Σχεδιασμός και δοκιμή νέων δεξιοτήτων για την ανάπτυξη του Συστήματος διαχείρισης της Ανακύκλωσης και Επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκ-τρονικού Εξοπλισμού στην Ευρώπη".Ο σκοπός της συνάντησης ήταν να συντονίσει την εκτέ-λεση της πρώτης φάσης του έργου, η οποία συνίσταται στην ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός νέου υψηλής ποιότητας διεπιστημονικού προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για την διαχείριση του τομέα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ευρώπη. Το σχέδιο σκοπεύει να δημιουργήσει μια σχέση μεταξύ του σταδίου παραγωγής ενός προϊόντος και του σταδίου απόρριψης και να καλλιερ-γησει ένα πνεύμα πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία ευκαιριών απασχολησιμότητας και κινητικότητας.

ΕΡΓΟ EWASTER : ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Πρώτη συνάντηση του έργου EwasteR

στη Ρώμη, Μάρτιος, 2015

Page 8: Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR · 2019. 11. 29. · Ενημερωτικό Δελτίο Έργου EwasteR EwasteR Ενημερ X Rικό Δελ Rο Έργο

EwasteR Ενημερωτικό Δελτίο Έργου, Τεύχος 1, 2015 Σελίδα 8

Project number: 554341-EPP-1-

2014-1-IT-EPPKA2-SSA

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΡΓΟ EwasteR

Επόμενη συνάντηση:

3 Νοεμβρίου 2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

www.ewaster.eu

[email protected]

www.facebook.com/EwasteRProject

@eu_ewaster

EwasteR Project

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ;

ΕΡΓΟ EWASTER : ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Μετά από μια πρώτη επισκόπηση της διαδικασίας επιλογής των σχεδίων του 2014 στο Τομέα Συμμαχίας Δεξιοτήτων, οι εταίροι επικεντρώ-

θηκαν στο έργο EwasteR , και συζήτησαν το σύστημα της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλή-

των στην Ευρώπη και πώς μια συνεργατική προσέγγιση στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι οι πρα-

κτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης θα διαδραματίσουν στρατηγικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη στην ΕΕ.

Το έργο EwasteR εστιάζεται κυρίως στην υποστήριξη της ανάπτυξης ενός κοινού πλαισίου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για

την διαχείριση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των WEEE, ενθαρρύνοντας την αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρημα-

τικότητας στην Ευρώπη, μέσα από μια προσέγγιση του Τομέα Συμμαχίας Δεξιοτήτων. Ο γενικός στόχος του έργου EwasteR είναι να αναπ-

τυχθεί και να ενσωματωθεί ένα νέο υψηλής ποιότητας διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών για την διαχείριση της ανακύκλωσης και επα-

ναχρησιμοποίησης των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών στην Ευρώπη.

Η πρώτη συνεδρίαση έδωσε την ιδανική ευκαιρία για κάθε έναν από τους εταίρους του έργου να παρουσιάσει μια επισκόπηση του οργα-

νισμού τους, και πώς η εμπειρία και οι γνώσεις τους θα συμβάλουν στην επιτυχία του έργου EwasteR. Η κοινοπραξία επανεξέτασε επίσης

το πρόγραμμα εργασίας και τις οικονομικές πτυχές του έργου με τον Erifo, τον επικεφαλή εταίρο , να παρέχει μια επισκόπηση του συστή-

ματος κοστολόγησης (unit cost system) , τις επιλέξιμες δραστηριότητες και τη δομή του προϋπολογισμού.

Το έργο EwasteR συγκεντρώνει

13 συμμετέχοντες οργανισμούς και

βασικούς ενδιαφερομένους, από

τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες