ΑΚΑΔΣΠΟΥΔΩΝΗΜΑΪΚΟ...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΑΚΑΔΣΠΟΥΔΩΝΗΜΑΪΚΟ...

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 19

 • 1 | Σ ε λ ί δ α

  Έκδοση 2η Copyright ©

  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αιγάλεω, Σεπτέμβριος 2018

  http://www.ba.uniwa.gr/

  Πανεπιστημιούπολη 2

  Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250, 12 244, Αιγάλεω

  http://www.uniwa.gr/

 • 2 | Σ ε λ ί δ α

  Περιεχόμενα Συντομογραφίες ................................................................................................................................................ 3

  1. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με μια Ματιά ..................................................................... 4

  2. Το Πρόγραμμα Σπουδών με μια Ματιά .......................................................................................... 6

  3. Εξάμηνο 1ο ................................................................................................................................................. 9

  4. Εξάμηνο 2ο ............................................................................................................................................... 11

  5. Εξάμηνο 3ο ............................................................................................................................................... 13

  6. Εξάμηνο 4ο ............................................................................................................................................... 15

  7. Εξάμηνο 5ο : Κατεύθυνση Διοικητικής των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ) ................... 17

  8. Εξάμηνο 5ο : Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ............................... 18

  9. Εξάμηνο 5ο : Κατεύθυνση Μάρκετινγκ ........................................................................................ 19

  10. Εξάμηνο 5ο : Κατεύθυνση Πλ ηροφοριακών Συστημάτων & Λήψης Αποφάσεων ... 20

  11. Εξάμηνο 6ο : Κατεύθυνση Διοικητικής των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ) .................. 22

  12. Εξάμηνο 6ο : Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας............................... 23

  13. Εξάμηνο 6ο : Κατεύθυνση Μάρκετινγκ ....................................................................................... 24

  14. Εξάμηνο 6ο : Κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων & Λήψης Αποφάσεων .... 25

  15. Εξάμηνο 7ο : Κατεύθυνση Διοικητικής τν Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ) ...................... 27

  16. Εξάμηνο 7ο : Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας............................... 28

  17. Εξάμηνο 7ο : Κατεύθυνση Μάρκετινγκ ....................................................................................... 29

  18. Εξάμηνο 7ο : Κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων & Λήψης Αποφάσεων .... 29

  19. Εξάμηνο 8ο : Κατεύθυνση Διοικητικής των Επιχειρήσεων (Μάνατζμεντ) .................. 32

  20. Εξάμηνο 8 : Κατεύθυνση Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας ................................ 33

  21. Εξάμηνο 8ο : Κατεύθυνση Μάρκετινγκ ....................................................................................... 34

  22. Εξάμηνο 8ο : Κατεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων & Λήψης Αποφάσεων .... 35

 • 3 | Σ ε λ ί δ α

  Συντομογραφίες

  ΦE : Φόρτος Εργασίας

  ΜΓΥ : Μάθημα Γενικής Υποδομής

  ΜΕΥ : Μάθημα Ειδικής Υποδομής

  ΜΕ : Μάθημα Ειδικότητας

  Υ : Υποχρεωτικό Μάθημα

  Δ : Διαλέξεις

  ΑΠ : Άσκηση Πράξη

  ΕΑ : Εργαστηριακές Ασκήσεις

  ΟΕ : Ομάδες Εμβάθυνσης

  ECTS : European Credit Transfer and

  Accumulation System

 • 4 | Σ ε λ ί δ α

  1. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με μια Ματιά

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

  προέκυψε από τη συνένωση των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας

  και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του

  Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. Είναι ένα δυναμικό τμήμα που έχει ως αντικείμενο την

  εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και το οποίο προσδοκά να επιτύχει τους

  στόχους του, επενδύοντας τόσο στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων

  διδασκαλίας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των φοιτητών, της αγοράς

  εργασίας και της κοινωνίας όσο και στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή

  (Διδακτικά Μέσα, Αίθουσες Εκπαίδευσης, Εργαστήρια) την οποία διαθέτει.

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων προσφέρει ένα Προπτυχιακό Πρόγραμμα

  Σπουδών διάρκειας 4 ετών, το οποίο παρέχει στους αποφοίτους του, την

  δυνατότητα απόκτησης εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων

  και ικανοτήτων των διαφόρων λειτουργιών μιας επιχείρησης, και συνάμα, την

  σύγχρονη επιχειρηματική προσέγγιση που απαιτείται από την αγορά εργασίας.

  Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις

  ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας δημιουργώντας στελέχη με τις

  απαραίτητες διοικητικές και ηγετικές ικανότητες.

  Οι εξειδικευμένες γνώσεις των κατευθύνσεων τις οποίες προσφέρει το Τμήμα

  στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό τόσο στο επιστημονικό υπόβαθρο των τεσσάρων

  πρώτων εξαμήνων όσο και στις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες τις οποίες

  αποκτούν οι φοιτητές από τη διδασκαλία αυτών των μαθημάτων. Οι πτυχιούχοι

  του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με την ολοκλήρωση των σπουδών τους

  διαθέτοντας τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έχουν την

  ευκαιρία :

   Επαγγελματικής σταδιοδρομίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον

  ιδιωτικό τομέα σε ειδικότητες αιχμής όπως το Μάρκετινγκ, η Διοίκηση

  Ανθρωπίνων Πόρων, η Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά η Διοίκηση

  Παραγωγής, η Εφοδιαστική Αλυσίδα και Υπηρεσίες, η Ανάλυση και

  Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, ο

  Προγραμματισμός και η Διαχείριση Έργων, η Επιχειρηματική Στρατηγική,

 • 5 | Σ ε λ ί δ α

  οι Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, η Διαχείριση της

  Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας.

   Συνέχισης των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε Ανώτατα

  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού με στόχο την

  απόκτηση μεταπτυχιακού, διδακτορικού τίτλου σπουδών.

  Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων λειτουργούν 5 ακαδημαϊκοί τομείς