ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

Click here to load reader

 • date post

  07-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ...

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 10629 Ιουνίου 2008

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΥπαγωγή επένδυσης της «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

  ΑΕΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποι−ήθηκε με τον ν. 3522/2006. ..................................................... 1

  Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας «ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 και ισχύει. ................................................... 2

  Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Πιτσούλης Ανδρέας & Σία ΟΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει. ....................... 3

  Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΜΝΙΑΝ & ΕΥΘΥΜ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατά−ξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει. ................................................................... 4

  Υπαγωγή επένδυσης του φορέα «ΒΟΠΑΤΖΑΚΗ ΕΥ−ΓΕΝΙΑ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροπο−ποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει. ..................... 5

  Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΦΟΥΚΗ Ν. ΜΟ−ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 και ισχύ−ει. .................................................................................................................. 6

  Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Παπαδάκης Ιά−κωβος και ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. TORNOMETAL» στις δι−ατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 και ισχύει............................................................... 7

  Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Κοκκινίδης − Πλατάκης Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εται−ρεία» με δ.τ. «ΚΑΝΤΙΣΚΟ Α.Ε. (CANDISCO S.A)» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), όπως ισχύει. ....................................................................................................... 8

  Περίληψη παράτασης χρόνου, Ολοκλήρωση, Οριστι−κοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λει−τουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΣΦΑΚΙΑ−ΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ». ....... 9

  Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχεί−ρησης «Ευάγγελος Πλουμάκης & Υιός ΟΕ». ............ 10

  Τροποποίηση ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Αγγελιδάκης ΑΕ». .............................. 11

  Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχεί−ρησης «Αγροτικός Συν/σμός Β΄ Ιεράπετρας». ........ 12

  Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Βαρδουλάκης Ιω−άννης και Σία ΟΕ» (υπό σύσταση) στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει. ...... 13

  Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Χρ. Κορνάρος − Παρ. Ζερβού ΟΕΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει. ....................... 14

  Υπαγωγή επένδυσης της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑ−ΚΛΕΙΟΥ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τρο−ποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006. ...................................... 15

  Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχεί−ρησης «ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». ................................... 16

  Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εται−ρείας «ΑΠΛΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»........................................................................ 17

  Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχεί−ρησης «Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.». ........................ 18

  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ 2296/25.9.2000 άδειας λει−τουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερ−δοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. Μη Κερδ), στο Φι−λανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΚΕΠΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», στο 17° χλμ Λ. Λαυρίου στην Παιανία» .. 19

  3ετής απαγόρευση θήρας σε έκταση Του Δ.Δ Δαφ−νοσπηλιάς − Παλιουρίου του Δήμου Καλλιφωνίου περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας. ......................... 20

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ(1)

  Υπαγωγή επένδυσης της «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙ ΣΑ/10518/Π10/5/000112/Ε/ν. 3299/ 2004/23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−ριφέρειας Κρήτης εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατά−ξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

  14527

 • 14528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  Επωνυμία «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕΕ»Είδος επένδυσης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΥΠΟ−

  ΓΡΑΦΕΙΟΥΤόπος εγκατάστασης 3° χιλ. Εθνικής οδού Ρεθύμνου−Χανίων,

  θέση: «ΝΤΟΝΑΔΟ» ΒΙΟΛΙ ΧΑΡΑΚΙ, ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ», ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

  Συνολικό κόστος 1.240.000,00€Επιχορήγηση 421.600,00€ (34%)Νέες Ε.Μ.Ε 0

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006, στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα ΠεριφέρειαςΟ Διευθυντής

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ F

  (2) Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση ομόρρυθμης

  εταιρείας «ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 και ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/10571/Π10/5/113/Ε/ν.3299/

  2004/23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−ρειας Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:Επωνυμία «ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» υπο

  σύστασηΕίδος Επένδυσης Ίδρυση μονάδας παραγωγής επίπλων, κου−

  φωμάτων, και λοιπών προϊόντων ξυλείας (ΣΤΑΚΟΔ 361.2, 361.3, 361.4)

  Τόπος Εγκατάστασης Οικισμός «Δρακουλιάρη», περιοχή Φοινικιάς, Δ.Δ Ηράκλειου Δήμου Ηράκλειου

  Συνολικό Κόστος 700.000,00 €Επιχορήγηση 238.000,00 € (34%)Νέες ΕΜΕ 5

  Η εξέταση του θέματος, έγινε κατά την 49η συνεδρί−αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F(3)

  Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Πιτσούλης Αν−δρέας & Σία ΟΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/10572/Π10/5/114/Ε/ν. 3299/2004/

  23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−ας Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:Επωνυμία Πιτσούλης Ανδρέας και Σία ΟΕΕίδος επένδυσης Ίδρυση μονάδας κατασκευής μηχανημάτων

  ταπητοκαθαρισμού Τόπος εγκατάστασης «Κάμπος Τυλίσου Δ. Τυλίσου Ν. Ηρακλείου

  Συνολικό κόστος 715.000 €

  Επιχορήγηση (34%) 243.100 €Νέες ΕΜΕ 2

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49π συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ, ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε, στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F

  (4) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΕΜΝΙΑΝ & ΕΥ−

  ΘΥΜ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/10578/Π10/5/115/Ε/ν.3299/2004 /23.5.2008 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει, επέν−δυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

  Επωνυμία «ΕΜΜΑΝ & ΕΥΘΥΜ ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε..»

  Είδος επένδυσης Εκσυγχρονισμός ελαιουργείου

  Τόπος εγκατάστασης Δ.Δ. Καλαθενές Δήμου Κισσάμου, Νο−μού Χανίων.

  Συνολικό κόστος 508.000,00 €.

  Επιχορήγηση (34%) 172.720,00 €

  Νέες ΕΜΕ 0

  Η εξέταση του θέματος, έγινε κατά την 49η συνεδρί−αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F(5)

  Υπαγωγή επένδυσης του φορέα «ΒΟΠΑΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/10580/Π10/5/0116/Ε/ν. 3299/2004/ 23.5.2008 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

  Επωνυμία ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑΕίδος Επένδυσης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ

  ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥΤόπος Εγκατάστασης Δ. Δ. ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΚΙΣ−

  ΣΑΜΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΣυνολικό Κόστος 200.000€Επιχορήγηση 68.000 (34%)Νέες θέσεις απασχόλησης 0 ΕΜΕ

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14529

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49η/22.5.2008 συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F

  (6) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΦΟΥΚΗ Ν. ΜΟΝΟ−

  ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 και ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/10583/Π0/5/117/Ε/ν. 3299/ 2004/23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−ριφέρειας Κρήτης εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−ξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της με τα παρακάτω στοιχεία:

  Επωνυμία «ΦΟΥΚΗ Ν. ΜΟΝΟΠΡΌΣΩΠΗ ΕΠΕ»Είδος επένδυσης Ίδρυση μονάδας παραγωγής ξύλινων

  προϊόντων.Τόπος εγκατάστασης Πατσίδες, Δήμου Αρχανών, Νομός Ηρα−

  κλείουΣυνολικό κόστος 645.000€Επιχορήγηση (34%), 219.300€Νέες ΕΜΕ 6,0

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49η/22.5.2008 συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F

  (7) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Παπαδάκης Ιάκωβος

  και ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. TORNOMETAL» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 και ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/10626/Π10/5/00118/Ε/23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει, επέν−δυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

  Επωνυμία «Παπαδάκης Ιάκωβος και ΣΙΑ ΕΕ με δ.τ. TORNOMETAL»

  Είδος επένδυσης Ίδρυση μονάδας παραγωγής μηχανημάτων μηχανουργικών εξαρτημάτων

  Τόπος εγκατάστασης Περιοχή Καλογεράδες 3° χιλ. ΕΟ Ιεράπετρας Βιάννου δήμου Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου

  Συνολικό κόστος 330.000€

  Επιχορήγηση (32%) 105.600€Νέες ΕΜΕ 1

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49η συνεδρί−αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 και ισχύει, στις 22.05.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F(8)

  Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Κοκκινίδης − Πλα−τάκης Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «ΚΑΝΤΙΣΚΟ Α.Ε. (CANDISCO S.A)» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/10630/Π10/5/00119/Ε/ν. 3299/2004 /23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−ας Κρήτης εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

  Επωνυμία «Κοκκινίδης − Πλατάκης Ανώνυμη Βι−ομηχανική Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «ΚΑΝΤΙΣΚΟ Α.Ε. _ (CANDISCO S.A)»

  Είδος επένδυσης Επέκταση − εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής προϊόντων αρτοζαχαρο−πλαστικής και λοιπών εδεσμάτων

  Τόπος εγκατάστασης Μαλάδες Δήμος Τεμένους Ν. ΗρακλείουΣυνολικό κόστος 350,000 €Επιχορήγηση (34%) 119.000 €Νέες Ε.Μ.Ε 17

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49π συνεδρί−αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F(9)

  Περίληψη παράτασης χρόνου, Ολοκλήρωση, Οριστικο−ποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργί−ας επένδυσης της επιχείρησης «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ−ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/2577/Π10/4/331/Ε/ν.3299/ 2004/22.5.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−ρειας Κρήτης τροποποιήθηκε και ολοκληρώνεται η επέν−δυση επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής:

  Επωνυμία «ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΕ»

 • 14530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμέ−νης μορφής ξενοδοχείο MARIN 3*** δυναμικ. 10 διαμερίσματα, 16 κλίνες

  Τόπος εγκατάστασης Οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 20, Δήμου Ρεθύμνου, Νομός Ρεθύμνης

  Κόστος οριστικοποίησης 1.219.000,00Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) 413.400,00 (33,91%)Επιχορήγηση (ποσοστό) 487.600,00 (40%)Δάνειο (ποσοστό) 318.000,00 (26,09%)ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστη−καν στην εγκριτική απόφαση

  6,0 ΕΜΕ

  ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργή−θηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης

  6,0 ΕΜΕ

  Υφιστάμενες Θέσεις σε Ε.Μ.Ε. (πριν την υλοποίηση της επένδυσης)

  3,0 ΕΜΕ

  Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ

  6,0 ΕΜΕ

  Ημερομηνία ολοκλήρωσης 15.4.2008Ημερομηνία έναρξης παρα−γωγικής λειτουργίας

  15.4.2008

  Να καταβληθεί υπόλοιπο επι−χορήγησης ύψους

  275.600,00

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49η συνεδρί−αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F

  (10) Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα−

  ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Ευάγγελος Πλουμάκης & Υιός ΟΕ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/2667/Π10/1 /624/ν. 2601/1998/ 23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ολοκληρώνεται η επένδυση επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής:

  Επωνυμία Ευάγγελος Πλουμάκης & Υιός ΟΕΕίδος Επένδυσης Ίδρυση μονάδας παραγωγής κου−

  φωμάτων αλουμινίου & σιδηροκα−τασκευών

  Τόπος εγκατάστασης Άγιο Πνεύμα Δ. Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου

  Κόστος οριστικοποίησης 428.300Ίδια συμμετοχή 176.675 (41,25%)Επιχορήγηση 128.490 (30,00%)Δάνειο 123.135 (28,75%)ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστη−καν στην εγκριτική απόφαση

  3x12/12=3

  ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργή−θηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης

  2x12/12=2

  Υφιστάμενες Θέσεις εργασί−ας σε ΕΜΕ

  0

  Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ

  2

  Ημερομηνία ολοκλήρωσης 17.3.2007Ημερομηνία έναρξης παρα−γωγικής λειτουργίας

  17.3.2007

  Να καταβληθεί ποσό επιχο−ρήγησης

  51.630

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε, στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F(11)

  Τροποποίηση ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Αγγελιδάκης ΑΕ». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/2161 /Π 10/4/102/Ε/ν. 3299−

  2004/23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−φέρειας Κρήτης ολοκληρώνεται η επένδυση επιχείρη−σης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής:

  Επωνυμία «Αγγελιδάκης ΑΕ»Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός

  ελαιουργείουΤόπος εγκατάστασης Ασήμι Δ. Κόφινα

  Ν. ΗρακλείουΚόστος οριστικοποίησης 552.000Ίδια συμμετοχή 219.600 (39,78%)Επιχορήγηση 193.200 (35,00%)Δάνειο _ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην εγκριτική απόφαση

  1X3/12=0,25

  Υφιστάμενες Θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ (Πριν την υλοποίηση της επένδυσης)

  1Χ3/12=0,25

  ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης

  1Χ3/12=0,25

  Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ 0,50Ημερομηνία ολοκλήρωσης 14−11−2007Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

  14.11.2007

  Να καταβληθεί ποσό επιχορήγησης 109.200

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F(12)

  Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα−ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Αγροτικός Συν/σμός Β΄ Ιεράπετρας». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/10186/Π10/4/133/Ε/ν. 3299−

  2004/23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14531

  φέρειας Κρήτης ολοκληρώνεται η επένδυση επιχείρη−σης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής:

  Επωνυμία Αγροτικός Συν/σμός Β΄ Ιερά−πετρας

  Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός ελαιουργείουΤόπος εγκατάστασης Αλμυρός Δ. Ιεράπετρας Ν. Λα−

  σιθίουΚόστος οριστικοποίησης 619.000Ίδια συμμετοχή 157.550 (25,45%)Επιχορήγηση 216.650 (35,00%)Δάνειο 244.800 (39,55%)ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην εγκριτική απόφαση

  0

  Υφιστάμενες Θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ (Πριν την υλοποίηση της επένδυσης)

  4X3,6/12=0,70

  ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργή−θηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης

  0

  Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ

  070

  Ημερομηνία ολοκλήρωσης 28.12.2006Ημερομηνία έναρξης παραγω−γικής λειτουργίας

  7.11.2007

  Να καταβληθεί ποσό επιχορή−γησης

  109.550

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F(13)

  Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Βαρδουλάκης Ιωάννης και Σία ΟΕ» (υπό σύσταση) στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/8291/Π10/5/041/Ε/ν. 3299/2004/ 23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−ας Κρήτης εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

  Επωνυμία Βαρδουλάκης Ιωάννης και Σία ΟΕ» (υπό σύσταση)

  Είδος επένδυσης Ίδρυση θερμοπκηπιακής μονάδας παραγωγής κηπευτικών

  Τόπος εγκατάστασης Πέρι Δ. Μοιρών Ν. ΗρακλείουΣυνολικό κόστος 1.380.000 €Επιχορήγηση (40%) 552.000 €ΝέεςΕΜΕ 5

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά τις 47η και 49η συ−νεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε, στις 28.3.2008 και 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  (14) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Χρ. Κορνάρος −

  Παρ. Ζερβού ΟΕΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε και όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/9667/Π10/5/083/Ε/ν. 3299/2004/ 23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−ας Κρήτης εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

  Επωνυμία Χρ. Κορνάρος − Παρ. Ζερβού ΟΕΕΕίδος επένδυσης Ίδρυση μονάδας παραγωγής ειδών ζαχα−

  ροπλαστικήςΤόπος εγκατάστασης Ανάληψη Δ. Μακρύ Γιαλού Ν. ΛασιθίουΣυνολικό κόστος 780.000 €Επιχορήγηση (32%) 249.600 €Νέες ΕΜΕ 2,67

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά τις 48η και 49η συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε, στις 17.4.2008 και 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F(15)

  Υπαγωγή επένδυσης της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙ−ΟΥ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθη−κε με τον ν. 3522/2006.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/8278/Π10/5/000040/Ε/ν. 3299/ 2004/23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−ριφέρειας Κρήτης εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατά−ξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006, επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:

  Επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙ−ΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» με δ.τ. «ΔΕΠΤΑΗ»

  Είδος επένδυσης ΙΔΡΥΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟ−ΚΙΝΗΤΩΝ

  Τόπος εγκατάστα−σης

  ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑΣ, ΚΟΜΜΕΝΟ ΜΠΕΤΕΝΙ, ΟΤ 298/310, ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΝΟ−ΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Συνολικό Κόστος 1.752.939,00€Επιχορήγηση 525.881,00€ (30%)Νέες Ε.Μ.Ε 3

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 47η και 49η συνεδριάσεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−θρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006, στις 28.3.2008 και 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

 • 14532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  (16) Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα−

  ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/ 3135 /Π 10/4/Ε/371/ν. 3299−2004/23.5.2008 απόφαση ολοκληρώνεται η επένδυση επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής:

  Επωνυμία «ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»Είδος Επένδυσης Ίδρυση μονάδας παρα−

  γωγής ειδών αρτοποιείου − ζαχαροπλαστικής

  Τόπος εγκατάστασης Τυμπάκι, Δ. Τυμπακίου, Ν. Ηρακλείου

  Κόστος οριστικοποίησης (ΕΥΡΩ) 461.500,00Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) 276.900,00 60%Επιχορήγηση (ποσοστό) 184.600,00 40%Δάνειο (ποσοστό) 0Επιδότηση (leasing) −ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην εγκριτική

  1 ΕΜΕ απόφαση

  ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθη−καν λόγω της υλοποίησης της επένδυσης

  1 ΕΜΕ

  Υφιστάμενες Θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ (Πριν την υλοποίηση της επένδυσης)

  0 ΕΜΕ

  Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ 1 ΕΜΕΗμερομηνία ολοκλήρωσης 20.11.2007Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

  20.3.2008

  Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορήγη−σης ύψους

  97.600,00

  Η εξέταση του θέματος έγινε στις 22.5.2008 κατά την 49η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−θρου 7 παρ.15 περ. γ, δ ν. 3299/2004, όπως τροποποιή−θηκε από τον ν. 3522/2006.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F

  (17) Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξη

  παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρεί−ας «ΑΠΛΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ−ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/10440/Π10/4/175/Ε/ν. 3299/2004/ 23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής:

  Επωνυμία ΑΠΛΑΔΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ Α.Ε.

  Είδος Επένδυσης Εκσυγχρονισμός ολο−κληρωμένης μορφής επι−πλωμένων διαμ/των 2*,78 δωμ.−132 κλινών

  Τόπος εγκατάστασης Αγ. Μαρίνα − Δ. Ν. Κυδωνί−ας − Ν. Χανίων

  Κόστος οριστικοποίησης 425.000Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) 255.000(60%)Επιχορήγηση (ποσοστό) 170.000(40%)Δάνειο (ποσοστό) −Επιδότηση (leasing) −−ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην εγκριτική απόφαση

  2,5

  ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω υλοποίησης της επένδυσης

  2.5ΕΜΕ

  Υφιστάμενες Θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ (Πριν την υλοποίηση της επέν−δυσης)

  20,83

  Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ 23,33Ημερομηνία ολοκλήρωσης 18.8.2007Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

  18.8.2007

  Να καταβληθεί υπόλοιπο επιχορή−γησης ύψους

  96.000

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49η συνεδρί−αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  F(18)

  Ολοκλήρωση, Οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα−ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/2984/Π10/4/077/ν. 3299/2004/ 23.5.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης ολοκληρώθηκε η επένδυση επιχείρησης με τα παρακάτω στοιχεία ως εξής:

  Επωνυμία Ι. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

  Είδος Επένδυσης Ιδρυση μονάδας αρτο−ποιείου

  Τόπος εγκατάστασης Λουκάρεως 6−Δ. Ρεθύ−μνης−Ν. Ρεθύμνου

  Κόστος οριστικοποίησης 107.000,00Ίδια συμμετοχή (ποσοστό) 64.200,00(60%)Επιχορήγηση (ποσοστό) 42.800,00(40%)Δάνειο (ποσοστό) ~Επιδότηση (leasing) ~ΝΘΕ σε ΕΜΕ που καθορίστηκαν στην εγκριτική απόφαση

  2ΕΜΕ

  ΝΘΕ σε ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν λόγω της υλοποίησης της επένδυσης

  4ΕΜΕ

  Υφιστάμενες Θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ (Πριν την υλοποίηση της επένδυσης)

  −−

  Συνολικές θέσεις εργασίας σε ΕΜΕ 4ΕΜΕΗμερομηνία ολοκλήρωσης 31.12.2006Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας

  27.6.2007

  Να καταβληθεί το σύνολο της επιχο−ρήγησης ύψους

  42.800

 • ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 14533

  Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 49η συνεδρί−αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 στις 22.5.2008.

  Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο ΔιευθυντήςΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

  FΑριθμ. 1781 (19) Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ 2296/25.9.2000 άδειας λει−

  τουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων μη κερ−δοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η. Μη Κερδ), στο Φι−λανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΚΕΠΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», στο 17° χλμ Λ. Λαυρίου στην Παιανία.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/13.6.1994 τ.Β΄)

  «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατά−ξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέ−ρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και κωδικο−ποιήθηκε με το π.δ. 30/1996 και ισχύει μέχρι σήμερα.

  2. Την υπ’ αριθμ. 229/1995 απόφαση «Εσωτερικός Οργα−νισμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α.Ανατολικής Αττικής» (ΦΕΚ 400/1995 τ.Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1068/28.7.2005 τ.Β΄.)

  3. Τον ν. 2345/12.10.1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες πα−ροχής προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/1995 τ.Α).

  4. Την υπ’ αριθμ. Π4β/οικ 4690/1996 υπουργική από−φαση «προϋποθέσεις Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) μη κερδοσκοπικού χα−ρακτήρα» (ΦΕΚ 833/11.9.1996 τ.Β΄.)

  5. Την υπ’ αριθμ. Π1γ/οικ. 81551/2007 υπουργική από−φαση περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των υπ’ αριθμ. Π4β/οικ. 3176/6.6.1996 (ΦΕΚ 455/τ.Β΄/1996) και Π4β/οικ. 4690/30.8.1996 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/1996) υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και Μ.Φ.Η. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αντίστοιχα

  6. Την υπ’ αριθμ. 2124/3.10.1997 άδεια Ίδρυσης Μ.Φ.Η (Μ.Κ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΚΕΠΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», που έχει τις κτιριακές του εγκαταστάσεις στο 17° χλμ Λ.Λαυρίου στην Παιανία, και έχει δυναμικότητα πενήντα εννέα (59) κλινών

  7. Την υπ’ αριθμ. 2296/25.9.2000 άδεια λειτουργίας της προαναφερομένης Μονάδας

  8. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για τη Διοικητική Υπεύθυνη της Μονάδας, αποφασίζουμε:

  1− Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2296/25.9.2000 χορη−γηθείσα άδεια λειτουργίας Μ.Φ. Ηλικιωμένων μη κερδο−σκοπικού χαρακτήρα, στο Φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΣΚΕΠΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», που βρίσκεται στο 17° χλμ Λ. Λαυρίου στην Παιανία και ορίζουμε ως διοικητικό υπεύθυνο την κα ΞΕΝΙΑ ΚΑΡΑΤΣΙΚΗ του Ανδρέα.

  2− Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 2296/25.9.2000 απόφασή μας

  Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Παλλήνη, 22 Μαΐου 2008Ο Νομάρχης

  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

  Αριθμ. 3553 (20)3ετής απαγόρευση θήρας σε έκταση Του Δ.Δ Δαφνο−

  σπηλιάς − Παλιουρίου του Δήμου Καλλιφωνίου πε−ριφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258, παρ.5 του ν.δ. 86/1969, που

  προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ.3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων τινών του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα»

  2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.1985) κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας»

  3. Τις δ/ξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22.3.1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανο−μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

  4. Τις δ/ξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13.6.1994) «Ίδρυση Νο−μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δ/ξεων για την Πρωτο−βάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες δ/ξεις»

  5. Τις δ/ξεις του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α΄/16.9.1994) «Συμπλήρωση δ/ξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες δ/ξεις».

  6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

  7. Την υπ’ αριθμ. 5851/22.6.2007 απόφαση Γενικού Γραμ−ματέα Περιφέρειας. Θεσσαλίας «Περί μεταβίβασης αρ−μοδιοτήτων κλπ (ΦΕΚ 421/Β΄/12.4.2001)

  8. Το υπ’ αριθμ. 35/3.3.2008 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας, σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυ−ξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας.

  9. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ/15.5.2008 έκθεση αυτοψίας της Δασοπόνου του Δασαρχείου Καρδίτσας Αγναντοπού−λου Ελένης, σε συνδυασμό με την πραγματοποιηθείσα έρευνα του Δασαρχείου Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

  Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων από 20.8.2008 έως 20.8.2011 σε έκταση 8.500 στρεμμάτων του Δ.Δ Δαφνοσπηλιάς − Παλιουρίου του Δήμου Καλλιφωνί−ου Νομού Καρδίτσας που ορίζεται ως εξής:

  Βόρεια: Από διασταύρωση Δ.Δ Παλιουριού μέχρι δι−ασταύρωση του επαρχιακού δρόμου που οδηγεί στο Δ.Δ Δαφνοσπηλιάς.

  Ανατολικά: Από διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Καρδίτσας−Κέδρου έως τα όρια του οικισμού Παλιουρι−ού, όπου συναντά τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στο Δ.Δ Δαφνοσπηλιάς.

  Νότια: Από τα όρια του οικισμού Παλιουριού− τον αγροτικό δρόμο έως την διασταύρωση του δρόμου δι−έλευσης των φορτηγών του Δ.Δ Δαφνοσπηλιάς.

  Δυτικά: Από διασταύρωση διέλευσης φορτηγών Δ.Δ Δαφνοσπηλιάς έως την διασταύρωση που οδηγεί στον κεντρικό οδικό άξονα προς Καρδίτσα.

  Από τις δ/ξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

  Η απόφαση αυτή ισχύει για τα κυνηγετικά έτη 2008 έως 2011.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 26 Μαΐου 2008Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

  Ο Δασάρχης κ.α.α.ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ

 • 14534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

  ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: [email protected]*02010620906080008*

  2008-06-13T08:40:55+0200Athens, Ethniko TypografioTheodoros MoumourisSigned PDF (embedded)