ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα...

154
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ Αργυρώ Ρεμούνδου, MSc Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΛΟΤ Κωνσταντίνα Τζιά, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια ΕΜΠ Βασιλική Ωραιοπούλου, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια ΕΜΠ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 2009

Transcript of ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα...

Page 1: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ

Αργυρώ Ρεμούνδου, MSc Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, ΕΛΟΤ

Κωνσταντίνα Τζιά, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια ΕΜΠ

Βασιλική Ωραιοπούλου, Δρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Καθηγήτρια ΕΜΠ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αθήνα, 2009

Page 2: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

2

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Page 3: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

3

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελ.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6

3. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 10

3.1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 10

3.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΙSO) 13

3.3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CEN) 17

3.4 CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION 21

4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 24

4.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΝ) 24

4.2 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO) 25

4.3 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 26

4.4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΩΝ 123

5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 128

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 128

5.2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

128

5.3 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 129

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

130

Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΕΤ HACCP 133 Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ι. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΟΛΥΝΤΕΣ 133

ΙΙ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΟΛΥΝΤΕΣ 134 ΙΙΙ. ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ 139 ΙV. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 149 V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ 143 VI. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 145 VII. ΝΕΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 147 VII. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

147

Page 4: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

4

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ

Σελ

Πίνακας 4.1 Κατάλογος και κατηγοριοποίηση Ευρωπαϊκών Προτύπων τροφίμων (ΕΝ)

28

Πίνακας 4.2 Κατάλογος και κατηγοριοποίηση Διεθνών Προτύπων τροφίμων (ISO)

67

Πίνακας 4.3 Αριθμός Ευρωπαϊκών Προτύπων τροφίμων (ΕΝ) ανά επιτροπή 123

Πίνακας 4.4 Αριθμός Διεθνών Προτύπων τροφίμων (ISO) ανά υπο-επιτροπή

124

Πίνακας 5.1 Νομοθεσία - Μικροβιολογικοί μολυντές 148

Πίνακας 5.2 Νομοθεσία - Μυκοτοξίνες - Βιοτοξίνες 149

Πίνακας 5.3 Νομοθεσία – Μέταλλα 150

Πίνακας 5.4 Νομοθεσία - Υπολείμματα φυτοφαρμάκων - ζωικών φαρμάκων

151

Πίνακας 5.5 Νομοθεσία - Υλικά σε επαφή με τρόφιμα 152

Πίνακας 5.6 Νομοθεσία - Οργανικοί και λοιποί μολυντές 153

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ EXCEL:

- ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΕΝ)

- ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ (ISO)

- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Page 5: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

5

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ποιότητα και η ασφάλεια των τροφίμων έχει μεγάλη σημασία για τον καταναλωτή,

και συνεπώς η βιομηχανία τροφίμων ελέγχει την ποιότητα και ασφάλεια των

παραγόμενων τροφίμων, ενώ στην αγορά των προϊόντων οι έλεγχοι αυτοί

διενεργούνται από τους φορείς ελέγχου των τροφίμων. Η νομοθεσία των τροφίμων

καθορίζει τις συνθήκες παραγωγής και διακίνησης των τροφίμων όπως και

όρια/προδιαγραφές για τους παράγοντες ποιότητας και ασφάλειας αυτών.

Τα πρότυπα εξυπηρετούν στην έρευνα, την επιστήμη, αλλά και στην παραγωγή και

διακίνηση των προϊόντων. Η ανάγκη για πρότυπα είναι συνεπώς δεδομένη για τα

διάφορα προϊόντα, πολύ περισσότερο για τα τρόφιμα των οποίων ο έλεγχος

σχετίζεται με την υγεία ή την οικονομία. Τα πρότυπα είναι είτε γενικά για όλα τα

τρόφιμα είτε εξειδικευμένα για τις βασικές κατηγορίες των τροφίμων. Πρότυπα

εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ) ή από το Διεθνή

Οργανισμό Τυποποίησης (ISO).

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η συλλογή και ανάλυση των προτύπων των

τροφίμων καθώς και της νομοθεσίας σχετικά με τα τρόφιμα. Η μελέτη αυτή θα

αποβεί πολλαπλώς χρήσιμη σε όποιον ασχολείται με τα τρόφιμα, ενώ μπορεί να

αποτελέσει βάση για περαιτέρω επέκταση ή/και ανάδειξη των ελλείψεων ή

ελλειμμάτων της νομοθεσίας ή των προτύπων των τροφίμων.

Page 6: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

6

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

2. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τα τρόφιμα καταναλώνονται είτε νωπά, είτε επεξεργασμένα (προϊόντα τροφίμων). Η

επεξεργασία εφαρμόζεται για διάφορους λόγους στα τρόφιμα, είτε για την αλλαγή της

σύστασής τους, για απομόνωση ή παραλαβή συστατικών τους, για παρασκευή νέων

προϊόντων ή για τη συντήρησή τους.

Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο- ή μικρο-θρεπτικά, όλα

απαραίτητα με ειδικό ρόλο για τη διατροφή του ανθρώπου. Εκτός από τα θρεπτικά

συστατικά, σημαντικά για τα τρόφιμα και την αποδοχή του καταναλωτή είναι τα

οργανοληπτικά τους χαρακτηριστικά (οσμή, γεύση, άρωμα, υφή, χρώμα κτλ.).

Στα τρόφιμα υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες (μικροβιολογικοί, χημικοί ή φυσικοί)

που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και

χαρακτηρίζονται ως «κίνδυνοι» των τροφίμων. Οι κίνδυνοι προέρχονται από πρώτες

ύλες ή παράγονται κατά την επεξεργασία των τροφίμων (από εξοπλισμό, χώρο,

προσωπικό ή περιβάλλον παραγωγής). Οι διεργασίες των τροφίμων πρέπει να

εφαρμόζονται, ώστε τα τελικά προϊόντα να είναι θρεπτικά, αρεστά και ασφαλή για

τον καταναλωτή.

Ποιότητα τροφίμου ορίζεται ως ο βαθμός προσαρμογής στις απαιτήσεις του

καταναλωτή, που έχουν σχέση με τη θρεπτικότητα και τις οργανοληπτικές ιδιότητες

αυτού. Αποτελεί το σύνολο των χαρακτηριστικών του τροφίμου, τα οποία στοχεύουν

στην ικανοποίηση των εκφρασμένων ή εννοούμενων αναγκών του καταναλωτή.

Η ποιότητα στα τρόφιμα καθορίζεται με τα χαρακτηριστικά τους, όπως θρεπτική

αξία, μικροβιολογική ποιότητα (απουσία παθογόνων, ολικό μικροβιακό φορτίο),

οργανοληπτική ποιότητα (γεύση, άρωμα, υφή, χρώμα, εμφάνιση, κτλ.).

Οι βιομηχανίες τροφίμων σχεδιάζουν την ποιότητα των προϊόντων τους καθορίζοντας

τις προδιαγραφές/στόχους για όλα τα κρίσιμα χαρακτηριστικά τους (επίπεδο/στάθμη

ποιότητας). Η ποιότητα για ένα τρόφιμο, όπως και για άλλα προϊόντα, σημαίνει

συμμόρφωσή του προς τις προδιαγραφές (νομικές, τροφίμου, βιομηχανίας/εταιρείας,

καταναλωτή).

Page 7: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

7

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Ασφάλεια τροφίμου ορίζεται ως η κατάσταση του τροφίμου η οποία δεν έχει δυσμενή

επίπτωση στην υγεία του καταναλωτή ή η διασφάλιση του τροφίμου έναντι διαφόρων

κινδύνων (μικροβιολογιών, χημικών, φυσικών). Ασφάλεια για τα τρόφιμα σημαίνει την

απουσία μικροβιολογικών (παθογόνα μικρόβια), χημικών (χημικά, φυτοφάρμακα, κτλ.)

και φυσικών (γυαλί, μέταλλο, κ.ά.) κινδύνων. Αντίστοιχα τα τρόφιμα που δεν

περιέχουν κινδύνους (δυσμενείς παράγοντες για την υγεία) καλούνται ασφαλή. Όλα τα

τρόφιμα που διακινούνται στην αγορά πρέπει υποχρεωτικά από τη νομοθεσία να είναι

ασφαλή.

Η ασφάλεια είναι ένας συντελεστής ποιότητας των τροφίμων, ο σπουδαιότερος, και

έχει ειδική σημασία για τα τρόφιμα. Η ποιότητα των τροφίμων είναι επιθυμητή και σε

κάποιο βαθμό προαιρετική, η ασφάλεια όμως των τροφίμων θεωρείται «δεδομένη»

για τον καταναλωτή, είναι υποχρεωτικά απαιτούμενη από τη νομοθεσία και πρέπει να

εξασφαλίζεται για όλα τα προϊόντα που παράγονται από τη βιομηχανία τροφίμων και

διακινούνται στην αγορά. Για αυτό η ασφάλεια εξετάζεται ιδιαίτερα στα τρόφιμα, και

προς τούτο έχει αναπτυχθεί το εξειδικευμένο για την ασφάλεια των τροφίμων

σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου - Hazard

Analysis Critical Control Points) – σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας των

τροφίμων (από τη συγκομιδή έως την κατανάλωση).

Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στα τρόφιμα κατά την επεξεργασία τους είναι φυσικές,

χημικές ή μηχανικές π.χ. διεργασίες για διαχωρισμούς, αναμίξεις ή για συντήρηση

των τροφίμων. Βασικός σκοπός της τεχνολογίας τροφίμων είναι να εξασφαλίζει την

παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων. Στην παραγωγή των τροφίμων, εκτός

από τις βασικές διεργασίες επεξεργασίας, λαμβάνουν χώρα και οι διαδικασίες

παραλαβής, χειρισμού και αποθήκευσης, καθώς και η συσκευασία και διακίνηση των

τελικών προϊόντων.

Οι πρώτες ύλες των τροφίμων μπο ρεί να περιέχο υν από τη φύση το υς παθογόνους

μικροοργανισμούς ή μολυσματικές ουσίες (τοξίνες, βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα,

ορμόνες), ενώ συνήθως είναι ευαίσθητες στη θερμοκρασία και κατά τη μεταφορά ή

την αποθήκευσή τους μπορεί να αναπτύξουν περαιτέρω κινδύνους ή να επιμολυνθούν

(σπόρια μικροβίων, τοξίνες, παράσιτα ή απορρίμματα ζώντων οργανισμών).

Οι διάφορες μέθοδοι επεξεργασίας των τροφίμων έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την

«εξυγίανσή» τους π.χ. θερμικές κατεργασίες (λεύκανση, παστερίωση, αποστείρωση,

Page 8: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

8

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ξήρανση), ψυκτικές κατεργασίες (ψύξη, κατάψυξη) ή μηχανικοί διαχωρισμοί

(απομάκρυνση ξένων σωμάτων, μικροβίων). Με βάση την αρχή των μεθό δων

καθορίζονται οι παράμετροι που θα πρέπει να ελέγχονται, ώστε να «παράγονται»

ασφαλή προϊόντα τροφίμων. Η επεξεργασία των τροφίμων μέσα στο εργοστάσιο

πρέπει να γίνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και διατήρηση των

προϊόντων σε όλο το διάστημα της διάρκειας ζωής τους. Η συσκευασία προστατεύει

το τρόφιμο από επιμολύνσεις, χωρίς να εισάγει νέους κινδύνους σε αυτό.

Το HACCP αναφέρεται λεπτομερώς στις διεργασίες της παραγωγή των τροφίμων,

ενώ η Ορθή Βιομηχανική/Υγιεινή Πρακτική (GMPs-GHPs) αναφέρεται στα μέτρα

υγιεινής που είναι υποστηρικτικά του HACCP (για κτίριο, εξοπλισμό, προσωπικό,

απολυμάνσεις/καθαρισμούς, απεντομώσεις/μυοκτονίες) και αποτελούν απαραίτητες

προϋποθέσεις για την εφαρμογή του HACCP. Η νομοθεσία της Ε.Ε. έχει

ενσωματώσει τις απαιτήσεις για την υγιεινή και το HACCP σε Κανονισμούς (Καν.

ΕΚ 178/2002: εισάγει την ασφάλεια στην τροφική αλυσίδα και την ιχνηλασιμότητα

των τροφίμων και Καν. ΕΚ 852/2004: για την Υγιεινή των τροφίμων). Για την

πρωτογενή παραγωγή (αγρό, φάρμα) η ασφάλεια εξασφαλίζεται με ορθές πρακτικές

(ορθή γεωργική πρακτική, ορθή πρακτική μεταχείρισης των ζώων). Για το HACCP

και τη διαχείριση των κινδύνων σε επιχειρήσεις τροφίμων έχει εκδοθεί το πρότυπο

σύστημα ISO 22000, τα δε μέτρα υγιεινής ειδικά τα απαιτούμενα κατά τη λειτουργία

της βιομηχανίας (λειτουργικά μέτρα υγιεινής) οργανώνονται σε ειδικά Προγράμματα

Υγιεινής (PRPs - Prerequisite Programs).

Για την εκτίμηση της ποιότητας των τροφίμων ή των συστατικών τους έχουν

αναπτυχθεί μέθοδοι οι οποίες πρέπει να είναι αξιόπιστες και να διαθέτουν

χαρακτηριστικά όπως: εξειδίκευση, εκλεκτικότητα, ευαισθησία, ακρίβεια

(αναπαραγωγιμότητα, επαναληψιμότητα, πιστότητα) και να επικυρώνονται.

Οι μέθοδοι ανάλυσης που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων είναι: α)

υποκειμενικές ή β) αντικειμενικές.

Στις υποκειμενικές ανήκουν οι οργανοληπτικές αναλύσεις για εκτίμηση της οσμής,

γεύσης, υφής, χρώματος, εμφάνισης κτλ. των τροφίμων. Η μέτρηση/εκτίμηση των

οργανοληπτικών ιδιοτήτων γίνεται με οργανοληπτική εξέταση των τροφίμων, δηλαδή

με εξέταση των τροφίμων με τις αισθήσεις από ειδικευμένους δοκιμαστές. Η

Page 9: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

9

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

οργανοληπτική εξέταση έχει αναπτυχθεί ως επισημοποιημένη, δομημένη και

κωδικοποιημένη μεθοδολογία.

Οι αντικειμενικές διακρίνονται σε:

α) Φυσικές μέθοδοι: για τη μέτρηση φυσικών χαρακτηριστικών των τροφίμων, όπως

μέγεθος, χρώμα, υφή, ή για την επιθεώρηση μίας παραγωγικής διεργασίας κ.α.

β) Χημικές μέθοδοι: για τον ποσοτικό προσδιορισμό θρεπτικών συστατικών ή

ανεπιθύμητων συστατικών (προσμίξεων, μολυντών κτλ.). Στη βιομηχανία

τροφίμων υπάρχει ενδιαφέρον για τη χρήση πέρα από τις χημικές αναλύσεις και

για ταχείες δοκιμές.

γ) Φυσικοχημικές αναλύσεις: για προσδιορισμό υγρασίας, pH, οξύτητας κ.α. είτε σε

δείγματα τροφίμων είτε κατά την παραγωγική διαδικασία.

δ) Μικροβιολογικές αναλύσεις: για έλεγχο μόλυνσης ή αλλοίωσης των τροφίμων

(ύπαρξη μυκήτων, ζυμών, βακτηρίων) ή για ανίχνευση συγκεκριμένων

εξειδικευμένων βακτηρίων (π.χ. παθογόνων υψηλής επικινδυνότητας).

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ελέγχου των τροφίμων, έχουν αναπτυχθεί

ταχείες δοκιμές για διάφορους προσδιορισμούς, όπως ενζυμικές (για σάκχαρα,

αιθανόλη κ.α.), ανοσοαναλύσεις (για χημικούς μολυντές), έμμεσοι προσδιορισμοί

(για μικροβιακό φορτίο κ.α.).

Επιστημονικοί οργανισμοί ή Οργανισμοί τυποποίησης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τυποποίησης - CEN ή Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης - ISO) παρέχουν

αναλυτικές μεθόδους για τις ανάγκες ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων

που διενεργείται στις βιομηχανίες τροφίμων. Οι μέθοδοι αυτές είναι αναγνωρισμένες

και αποδεκτές για την εκτίμηση της ποιότητας των τροφίμων στις εμπορικές

συναλλαγές.

Page 10: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

10

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

3. ΠΡΟΤΥΠΑ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΤΥΠΑ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Πρότυπο

Η έννοια του προτύπου (standard) ξεκινά από την τεχνική προδιαγραφή (technical

specification), που όπως είναι γνωστό, είναι έντυπο που αναφέρει τα χαρακτηριστικά

ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας (π.χ. χαρακτηριστικά ποιότητας, επιδόσεις,

χαρακτηριστικά ασφάλειας, διαστάσεις) και μπορεί να περιλαμβάνει ή να ασχολείται

αποκλειστικά με ορολογία, σύμβολα, έλεγχο και μεθόδους δοκιμής, συσκευασία ή

απαιτήσεις σημάτων ποιότητας (συμμόρφωσης). Τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να

συντάξει οποιοσδήποτε, οργανισμός ή πρόσωπο, σε ιδιωτικές ή δημόσιες συμφωνίες,

στις προμήθειες υλικού, στις κατασκευές, στην παραγωγή υλικών ή προϊόντων κτλ.

Αυτό που διαφοροποιεί την έννοια της τεχνικής προδιαγραφής και οδηγεί στην έννοια

του προτύπου είναι η προσιτότητα στο ευρύ κοινό, και κυρίως ο τρόπος δημιουργίας

του. Το εθνικό πρότυπο (π.χ. πρότυπο ΕΛΟΤ) έχει εκπονηθεί με συναίνεση όλων

των ενδιαφερομένων - σε εθνική κλίμακα - και έχει εγκριθεί από αναγνωρισμένο

εθνικό οργανισμό τυποποίησης (π.χ. ΕΛΟΤ). Το ευρωπαϊκό πρότυπο (EN, ETS

κτλ.) έχει εκπονηθεί με συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων - σε ευρωπαϊκή

κλίμακα - και έχει εγκριθεί από μία από τις τρεις ευρωπαϊκές οργανώσεις

τυποποίησης CEN, CENELEC ή ETSI με διακρατική ευρωπαϊκή ψήφιση (ψήφιση

από τις χώρες μέλη μέσω των οργανισμών τυποποίησής τους). Το διεθνές πρότυπο

(π.χ. ISO, IEC) έχει εκπονηθεί με συναίνεση όλων των ενδιαφερομένων - σε

παγκόσμια κλίμακα - και έχει εγκριθεί από μία από τις δύο παγκόσμιες οργανώσεις

τυποποίησης ISO, IEC.

«Πρότυπο» είναι το έγγραφο που έχει καθιερωθεί με συναίνεση και έχει εγκριθεί από

έναν αναγνωρισμένο φορέα, παρέχει, για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση,

κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή τα

αποτελέσματά τους και αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα

συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. (ΕΛΟΤ ΕΝ 45020)

Page 11: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

11

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Αναγνωρισμένοι φορείς νοούνται οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης. Κάθε πρότυπο

είναι προαιρετικής εφαρμογής, εκτός εάν νομοθετικές ή άλλες διατάξεις το καθιστούν

υποχρεωτικής εφαρμογής.

Το πρότυπο αποτελεί ένα τυποποιητικό έγγραφο. Ως τυποποιητικά έγγραφα νοούνται

πέραν των προτύπων, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι κώδικες πρακτικής, οι

κανονισμοί και οι τεχνικοί κανονισμοί.

«Τεχνική προδιαγραφή» είναι το έγγραφο που καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που

πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, μία διεργασία ή υπηρεσία.

«Κώδικας πρακτικής» είναι το τυποποιητικό έγγραφο που περιλαμβάνει πρακτικές

ή διαδικασίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή

τη χρήση εξοπλισμού, κατασκευών ή προϊόντων.

«Κανονισμός» είναι το έγγραφο που περιέχει υποχρεωτικούς νομοθετικούς κανόνες

και υιοθετείται από μια Αρχή.

«Τεχνικός κανονισμός» είναι ο κανονισμός που περιέχει τεχνικές απαιτήσεις, είτε

άμεσα ή με αναφορά ή με ενσωμάτωση του περιεχομένου ενός προτύπου, μίας

τεχνικής προδιαγραφής ή ενός κώδικα πρακτικής. Ένας τεχνικός κανονισμός μπορεί

να συνοδεύεται από τεχνικές υποδείξεις που περιγράφουν τον τρόπο συμμόρφωσης

προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού, δηλαδή τη διαδικασία που τεκμαίρει την

ικανοποίηση της απαίτησης.

Τα οφέλη από την τυποποίηση είναι σημαντικά, καθώς τα πρότυπα:

Τι προσφέρουν τα πρότυπα

• καθιστούν την ανάπτυξη, παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών

αποδοτικότερη, ασφαλέστερη και «καθαρότερη»

• διευκολύνουν το διακρατικό εμπόριο και το καθιστούν δικαιότερο

• παρέχουν στις κυβερνήσεις μία τεχνική βάση για τη θέσπιση νομοθεσίας σχετικά

με την υγεία την ασφάλεια και το περιβάλλον και για την αξιολόγηση της

συμμόρφωσης

• διαχέουν την τεχνολογική γνώση και πρόοδο και τις πρακτικές ορθής διαχείρισης

• διαχέουν την καινοτομία

Page 12: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

12

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

• διασφαλίζουν τους καταναλωτές και τους χρήστες γενικότερα, των προϊόντων

και υπηρεσιών

• διευκολύνουν την ζωή με την παροχή λύσεων σε κοινά προβλήματα.

Σήμερα με τον όρο τυποποίηση (standardization) εννοείται μία δραστηριότητα που

δίνει λύσεις για επαναλαμβανόμενη εφαρμογή σε προβλήματα επιστημονικά,

τεχνολογικά ή οικονομικά και αποσκοπεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για κάθε

συγκεκριμένη περίπτωση. Γενικά, η τυποποίηση περιλαμβάνει τις διαδικασίες της

σύνταξης, της έκδοσης και της εθνικής μεταφοράς προτύπων.

Τυποποίηση

«Τυποποίηση», είναι η δραστηριότητα με την οποία καθιερώνονται, για υφιστάμενα

ή δυνητικά προβλήματα κοινής και επαναλαμβανόμενης χρήσης, διατάξεις οι οποίες

αποσκοπούν στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε συγκεκριμένο πλαίσιο

εφαρμογής.

Ειδικότερα, η τυποποίηση περιλαμβάνει την εκπόνηση, έκδοση και εφαρμογή

προτύπων, αλλά και άλλων κειμένων τεχνικής καθοδήγησης, όπως τεχνικών

προδιαγραφών, οδηγών εφαρμογής, κωδίκων πρακτικής, κανονισμών κτλ.

Για τη λειτουργία των διαδικασιών τυποποίησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο

έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι παρακάτω Οργανισμοί Τυποποίησης:

Oι οργανισμοί Τυποποίησης (ISO, CEN, ΕΛΟΤ)

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης - CEN

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης - CENELEC

• Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων - ETSI

• Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης - ISO

• Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή - IEC.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) είναι μέλος σε όλους αυτούς τους

οργανισμούς και συμμετέχει ενεργά στις διοικητικές και τεχνικές δραστηριότητές

τους.

Page 13: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

13

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

3.2 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΙSO)

Το 1946, οι εκπρόσωποι 25 χωρών συναντήθηκαν στο Λονδίνο και αποφάσισαν να

δημιουργήσουν ένα νέο διεθνή οργανισμό, αντικείμενο του οποίου θα ήταν «να

διευκολύνει το διεθνή συντονισμό και την ενοποίηση των βιομηχανικών προτύπων».

Ο νέος Οργανισμός, ISO, επισήμως ξεκίνησε να λειτουργεί στις 23 Φεβρουαρίου του

1947, στη Γενεύη της Ελβετίας.

Επειδή ο «Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης» θα είχε διαφορετικές συντομογραφίες

στις διάφορες γλώσσες, (IOS στα Αγγλικά, OIN στα Γαλλικά, κτλ.), οι ιδρυτές του

αποφάσισαν να του δώσουν ένα σύντομο όνομα που να καλύπτει το σκοπό του.

Επέλεξαν έτσι το όνομα «ISO», το οποίο προέρχεται από την ελληνική λέξη «ίσος»,

οπότε σε οποιαδήποτε γλώσσα η συντομογραφία του οργανισμού είναι πάντα ISO.

Ο ISO αποτελείται από 161 μέλη τα οποία διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α)

φορείς - μέλη, β) ανταποκριτές - μέλη, γ) συνδρομητές - μέλη. Ο φορέας - μέλος

είναι ο πιο «αντιπροσωπευτικός» φορέας τυποποίησης μίας χώρας, ο οποίος μπορεί

να συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα σε οποιαδήποτε τεχνική επιτροπή ή επιτροπή

διαμόρφωσης πολιτικής του ISO. Το μέλος - ανταποκριτής είναι ένας οργανισμός

χώρας που δεν έχει αναπτύξει πλήρη τυποποιητική δραστηριότητα. Το μέλος αυτό

δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις, αλλά έχει το δικαίωμα να πληροφορείται πλήρως για

τις εργασίες του ISO. Η συνδρομητική συμμετοχή έχει δημιουργηθεί για τις πολύ

μικρές οικονομίες. Το μέλος - συνδρομητής πληρώνει μικρότερη συνδρομή που όμως

του επιτρέπει να διατηρεί επαφή με τη διεθνή τυποποιητική δραστηριότητα.

Η διοικητική δομή του ISO δίνεται παραστατικά στο διάγραμμα 3.1 που ακολουθεί.

Λειτουργία του ISO

Page 14: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

14

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Διάγραμμα 3.1 Διοικητική δομή του ISO

Υπάρχουν τρία κύρια στάδια στη διεργασία ανάπτυξης διεθνών προτύπων ως

ακολούθως:

Ανάπτυξη Διεθνών Προτύπων

1. Η ανάγκη για την ανάπτυξη ενός προτύπου εκφράζεται συνήθως από ένα τομέα

της βιομηχανίας, ο οποίος το επικοινωνεί στον εθνικό φορέα τυποποίησης της

χώρας του, φορέα-μέλος του ΙSO. Ο φορέας-μέλος προτείνει το νέο έργο στο ISO.

Εφόσον η ανάγκη για ένα Διεθνές Πρότυπο έχει αναγνωριστεί και συμφωνηθεί

επισήμως, η πρώτη φάση αφορά τον καθορισμό του τεχνικού σκοπού του

μελλοντικού προτύπου. Αυτή η φάση συνήθως διενεργείται από ομάδες ειδικών

από χώρες που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο.

2. Αφού συμφωνηθεί το τεχνικό αντικείμενο που θα καλυφθεί από το πρότυπο, σε

δεύτερη φάση ανάπτυξης οι χώρες διαπραγματεύονται για τις λεπτομερείς

προδιαγραφές που θα συμπεριληφθούν στο πρότυπο. Πρόκειται για μία φάση

συναίνεσης.

Page 15: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

15

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

3. Η τελική φάση περιλαμβάνει την επίσημη έγκριση του σχεδίου του Διεθνούς

Προτύπου (ως κριτήριο αποδοχής έχει καθοριστεί ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν

τα δύο τρίτα των μελών που συμμετείχαν ενεργά στη διαμόρφωση του προτύπου

και το 75% όλων των μελών με δικαίωμα ψήφου), η οποία ακολουθείται από την

έκδοση του συμφωνημένου κειμένου ως Διεθνές Πρότυπο του ISO.

Είναι πιθανό να δημοσιεύονται και ενδιάμεσα κείμενα σε διάφορα στάδια της

διεργασίας τυποποίησης.

Τα περισσότερα πρότυπα απαιτούν περιοδική αναθεώρηση. Υπάρχουν ορισμένοι

παράγοντες που μπορεί να καταστήσουν απαρχαιωμένο ένα πρότυπο, όπως οι

τεχνολογικές εξελίξεις, νέες μέθοδοι και υλικά, νέες απαιτήσεις ποιότητας και

ασφάλειας. Προκειμένου ο ISO να λαμβάνει υπόψη του αυτούς τους παράγοντες

έχει εγκαταστήσει ένα γενικό κανόνα, ότι όλα τα ISO πρότυπα θα πρέπει να

ανασκοπούνται κατά χρονικές περιόδους όχι μεγαλύτερες από πέντε έτη.

Διεθνή Πρότυπα για Τρόφιμα

Ο ISO έχει αναπτύξει περισσότερα από 800 Διεθνή Πρότυπα, κυρίως για μεθόδους

ανάλυσης και δειγματοληψίας, από την Τεχνική Επιτροπή TC34: Προϊόντα τροφίμων

και τις υποεπιτροπές (SC):

TC 34/SC 2: Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων

TC 34/SC 3: Προϊόντα φρούτων και λαχανικών

TC 34/SC 4: Σιτηρά και όσπρια

TC 34/SC 5: Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

TC 34/SC 6: Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους

TC 34/SC 7: Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα

TC 34/SC 8: Τσάι

TC 34/SC 9: Μικροβιολογία

TC 34/SC 10: Ζωοτροφές

TC 34/SC 11: Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια

TC 34/SC 12: Οργανοληπτική ανάλυση

TC 34/SC 14: Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά

TC 34/SC 15: Καφές

Page 16: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

16

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

TC 34/SC 16: Οριζόντιες μέθοδοι για ανάλυση μοριακού βιοσημειωτή.

Άλλες συναφείς με τα τρόφιμα υποεπιτροπές είναι της Γεωργίας, των Ιχθυρών και

των προϊόντων τους, της Τεχνολογία τροφίμων, των Φυτοφαρμάκων, του Νερού κ.α.

Page 17: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

17

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

3.3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (CEN)

Η CEN ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1961 ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με

αποστολή του την προαγωγή της Ευρωπαϊκής οικονομίας στο διεθνές εμπόριο, την

ευημερία των ευρωπαίων πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσω των

υπηρεσιών της, παρέχεται η πλατφόρμα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων και

άλλων τεχνικών προδιαγραφών.

Μέλη της είναι οι Εθνικοί φορείς Τυποποίησης 30 ευρωπαϊκών κρατών, των 27

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 3 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής

Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Επιπρόσθετα, η CEN έχει 7 Συνδεδεμένα Μέλη που

εκπροσωπούν πανευρωπαϊκές επαγγελματικές και εμπορικές ομοσπονδίες, όπως και

καταναλωτικά και περιβαλλοντικά συμφέροντα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η

Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA) λειτουργούν ως

Σύμβουλοι της CEN σε θέματα πολιτικής.

Λειτουργία CEN

Τα 30 εθνικά μέλη της CEN εργάζονται από κοινού για να αναπτύξουν εθελοντικά

Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ENs), ως εξής:

• Καθορίζουν τις αντιπροσωπείες στις Τεχνικές Επιτροπές, βρίσκοντας τους

ειδικούς σε κάθε χώρα

• Ψηφίζουν και εφαρμόζουν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ως εθνικά

• Παρέχουν τις γραμματείες στις Επιτροπές

• Χρηματοδοτούν άνω του 50% των εργασιών της CEN

• Με τη σειρά τους χρηματοδοτούνται ευρέως από τη βιομηχανία, τις πωλήσεις

προτύπων και από κρατικές επιχορηγήσεις.

Η διοικητική δομή της CEN δίνεται παραστατικά στο διάγραμμα 3.2 που ακολουθεί.

Page 18: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

18

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Διάγραμμα 3.2 διοικητική δομή της CEN

Ανάπτυξη Ευρωπαϊκών Προτύπων

Τα πρότυπα αναπτύσσονται μέσω διεργασιών συναίνεσης, ήτοι:

• Οι συμμετέχοντες στην ανάπτυξη των προτύπων εκπροσωπούν όλα τα

συμφέροντα: βιομηχανία, αρχές, κοινωνία μέσω των εθνικών φορέων

τυποποίησης.

• Τα σχέδια προτύπων δημοσιοποιούνται για σχολιασμό στο ευρύ κοινό.

• Η τελική επίσημη ψήφος είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη.

• Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα πρέπει να υιοθετούνται ως εθνικά πρότυπα και

οποιαδήποτε αντίστοιχα εθνικά πρότυπα αντίκεινται σε αυτά πρέπει να

αποσύρονται.

Page 19: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

19

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά που ακολουθείται κατά την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού

προτύπου παρουσιάζεται μέσω του ακόλουθου διαγράμματος 3.3:

Διάγραμμα 3.3 Ανάπτυξη ευρωπαϊκού προτύπου

CEN και Ευρωπαϊκή πολιτική

Η CEN υποστηρίζει τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU) και της Ευρωπαϊκής

Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA), όχι μόνο στο ελεύθερο εμπόριο αλλά και σε

άλλες καίριες περιοχές δράσης, όπως:

• Ασφάλεια εργαζομένων και καταναλωτών

• Διαλειτουργικότητα δικτύων

• Περιβαλλοντική προστασία

• Εκμετάλλευση των προσραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης

• Δημόσιες συμβάσεις.

Εκ μέρο υς των κυβερνήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτρο πή ή η Γραμματεία της

Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών μπορεί να ζητήσει από τη CEN, μέσω

επίσημων εντολών, την ανάπτυξη προτύπων για την υποστήριξη πολιτικών τους.

Page 20: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

20

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Η CEN πέρα από την Ευρώπη

Τα ευρωπαϊκά πρότυπα αναπτύσσονται με παγκόσμια προοπτική. Η CEN έχει

συνυπογράψει με τον ISO τη «Συνθήκη της Βιέννης», σύμφωνα με την οποία ένας

σημαντικός αριθμός ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων αναπτύσσονται από κοινού.

Αυτά τα EN/ISO πρότυπα έχουν τη διπλή ωφέλεια της αυτόματης και ταυτόσημης

εφαρμογής στις 30 χώρες μέλη της CEN και την εφαρμοσιμότητα σε παγκόσμια

κλίμακα.

Επιπρόσθετα στα EN/ISO πρότυπα, ένας αριθμός EN προτύπων που αναπτύχθηκαν

από τη CEN είναι στενά συνδεδεμένα με ISO πρότυπα.

Ευρωπαϊκά Πρότυπα για Τρόφιμα

Η CEN έχει αναπτύξει περισσότερα από 400 Ευρωπαϊκά Πρότυπα, κυρίως για

μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης, με ένα υφιστάμενο πρόγραμμα εργασιών

100 έργων που διενεργούνται από 7 Τεχνικές Επιτροπές:

CEN/TC 174: Χυμοί φρούτων και λαχανικών

CEN/TC 194: Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

CEN/TC 275: Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι

CEN/TC 302: Γάλα και προϊόντα γάλακτος

CEN/TC 307: Ελαιούχοι σπόροι, φυτικά και ζωικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα

τους

CEN/TC 327: Ζωοτροφές

CEN/TC 338: Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών.

Page 21: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

21

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

3.4 CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION

Η Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων (Codex Alimentarius Committee,CAC) ιδρύθηκε

τo 1963 από τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO)

και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO). Πρόκειται για ένα διακυβερνητικό

σώμα αποτελούμενο από εκπροσώπους 180 κυβερνήσεων κρατών - μελών,

συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως οργανισμό-μέλος. Στις εργασίες

της Επιτρο πής μπο ρο ύν να συμμετάσχο υν ως παρατηρητές και διάφο ρο ι μη

κυβερνητικοί οργανισμοί, που εκπροσωπούν καταναλωτές, πανεπιστήμια,

επιστήμονες, βιομηχανία κτλ., προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. Πάνω

από 160 διεθνείς μη κυβερνητικοί οργανισμοί συμμετέχουν ως παρατηρητές μαζί με

περισσότερους από 60 οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και άλλους

διακυβερνητικούς οργανισμούς, συμβάλλοντας με τις εξειδικευμένες γνώσεις τους σε

ειδικούς τομείς. Παρόλα αυτά, οι τελικές αποφάσεις λαμβάνονται από τους

εκπροσώπους των μελών του Κώδικα οι οποίοι ορίζονται από κυβερνήσεις των

χωρών μελών.

Ρόλος της Επιτροπής του Κώδικα Τροφίμων είναι η ανάπτυξη διεθνών προτύπων,

κατεθυντήριων οδηγιών και άλλων σχετικών κειμένων όπως κωδίκων πρακτικής, στα

πλαίσια υλοποίησης του κοινού προγράμματος ανάπτυξης προτύπων για τα τρόφιμα

(Joint FAO/WHO Food Standards Programme). Οι κύριοι στόχοι αυτού του

προγράμματος είναι η προστασία της υγείας των καταναλωτών, η διασφάλιση

κανόνων υγιούς ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο τροφίμων και ο συντονισμός των

εργασιών ανάπτυξης όλων των προτύπων που αφορούν τρόφιμα τις οποίες εργασίες

αναλαμβάνουν κυβερνητικοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί.

Η Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων υποστηρίζεται στο έργο της από επιμέρους

επιτροπές, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο γενικές κατηγορίες:

• Επιτροπές Κώδικα - προετοιμάζουν τα προσχέδια των προτύπων για υποβολή

στην Επιτροπή Κώδικα Τροφίμων (CAC) και διακρίνονται σε Επιτροπές Γενικών

Θεμάτων και Επιτροπές Κατηγοριών Προϊόντων

Page 22: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

22

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

• Συντονιστικές Επιτροπές - διασφαλίζουν ότι το έργο της Επιτροπής

ανταποκρίνεται στα συμφέροντα ευρύτερων περιοχών και τα ενδιαφέροντα των

αναπτυσσόμενων χωρών

Ο Κώδικας Τροφίμων (Codex Alimentarius στα λατινικά) είναι το αποτέλεσμα του

έργου της Επιτροπής και των περίπου 20 Τεχνικών Επιτροπών της και αποτελεί μία

συλλογή από διεθνώς υιοθετημένα πρότυπα τροφίμων, κατευθυντήριες γραμμές και

κώδικες πρακτικής. Τα πρότυπα του Codex υιοθετούνται με συναίνεση και

βασίζονται στην πιο πρόσφατη επιστημονική και τεχνική γνώση. Η ανάπτυξη ενός

προτύπου του Κώδικα είναι μία μακροχρόνια και αναλυτική διαδικασία και σε

περίπτωση αμφιβολιών, είναι πιθανό η Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων να μην

προχωρήσει στην εκπόνηση ενός προτύπου ή να απαιτηθεί πολύς χρόνος για να

φτάσουν τα εμπλεκόμενα μέρη σε συμφωνία, ιδιαίτερα όταν τα κράτη μέλη έχουν

πολύ διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις.

Ο Κώδικας Τροφίμων αποτελείται από 16 τόμους.

• Τόμος 1Α - Γενικές Απαιτήσεις

• Τόμος 1Β - Γενικές Απαιτήσεις (Υγιεινή Τροφίμων)

• Τόμος 2Α - Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων στα Τρόφιμα (Γενικά Κείμενα)

• Τόμος 2Β - Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων στα Τρόφιμα (Μέγιστα Όρια

Υπολειμματικότητας-MRLs)

• Τόμος 3 - Υπολείμματα Αντιβιοτικών στα Τρόφιμα

• Τόμος 4 - Τρόφιμα ειδικών διαιτητικών χρήσεων (συμπεριλαμβανομένων

βρεφικών και παιδικών τροφών)

• Τόμος 5Α - Επεξεργασμένα και κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά

• Τόμος 5Β - Φρέσκα Φρούτα και Λαχανικά

• Τόμος 6 - Χυμοί Φρούτων

• Τόμος 7 - Δημητριακά, όσπρια και παραγόμενα προϊόντα και φυτικές πρωτεΐνες

• Τόμος 8 - Λίπη, έλαια και σχετικά προϊόντα

• Τόμος 9 - Ψάρια και Θαλασσινά

• Τόμος 10 - Κρέας και προϊόντα κρέατος, σούπες και ζωμοί

• Τόμος 11 - Σάκχαρα, προϊόντα κακάο και σοκολάτας και διάφορα προϊόντα

Page 23: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

23

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

• Τόμος 12 - Γάλα και Προϊόντα γάλακτος

• Τόμος 13 - Μέθοδοι ανάλυσης και δειγματοληψίας

Ο Κώδικας Τροφίμων ακολουθεί την αρχή ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να

θεωρούν ότι τα τρόφιμα είναι ασφαλή, καλής ποιότητας και κατάλληλα για

κατανάλωση. Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλεια και η βασική ποιότητα των διεθνώς

εμπορευόμενων τροφίμων είναι υψίστης σημασίας.

Ο Κώδικας Τροφίμων έχει θέσει μία σειρά προτύπων και κωδίκων για τρόφιμα που

απευθύνονται σε ευαίσθητες ομάδες καταναλωτών όπως τα νεογνά και τα μικρά

παιδιά, ώστε να παρέχεται κατάλληλη διατροφή, να προστατεύονται από τροφογενείς

κινδύνους και να μειώνεται η παιδική θνησιμότητα και νοσηρότητα παγκοσμίως.

Ο Κώδικας Τροφίμων επίσης στοχεύει στην προστασία των καταναλωτών έναντι

παραπλανητικών πρακτικών. Η εργασία στην επισήμανση των τροφίμων συμβάλλει

στην παροχή ακριβών και χρήσιμων πληροφοριών προς τους καταναλωτές οι οποίες

τους βοηθούν στην επιλογή των τροφίμων.

Ο Κώδικας Τροφίμων βοηθάει στην εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών και

κανονισμών για τα τρόφιμα των χωρών που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα

κείμενα του Κώδικα Τροφίμων ως βάση. Η διεθνής εναρμόνιση των προτύπων

διευκολύνει το εμπόριο και την αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Ο Κώδικας Τροφίμων

παίζει σημαντικό ρόλο ιδιαίτερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες οι οποίες δεν

διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και εξειδίκευση για να θεσπίσουν κατάλληλα

πρότυπα, μέτρα ελέγχου τροφίμων και συστήματα διαχείρισης.

Page 24: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

24

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

4. ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

4.1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΝ)

Τα πρότυπα των τροφίμων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 4.1. Στον πίνακα

παρέχονται:

- Κωδικός του προτύπου

- Τίτλος προτύπου

- Επιτροπή της CEN

- Αντικείμενο της επιτροπής

Στο αρχείο Excel με τίτλο (Φύλλο 1): Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τροφίμων (EN) που

παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή παρέχονται επίσης:

- Κατάσταση ισχύος προτύπου

- Ημερομηνία θέσης σε ισχύ

- Παράθεση στην ΕΕΕΕ

- Οδηγία

Στο τέλος του Φύλλου 1 στο αρχείο αυτό του Excel (με κίτρινη σκίαση) παρέχονται

Πρότυπα για:

- Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων

- Υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

Στο ίδιο αρχείο Excel στο Φύλλο 2 παρέχονται Πρότυπα για το νερό κυρίως για την

επεξεργασία του νερού.

Στο ίδιο αρχείο Excel στο Φύλλο 3 παρέχονται Πρότυπα του Codex Alimentarius.

Αναζήτηση στο αρχείο Excel των ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ)

Στο αρχείο του Excel μπορεί κανείς να αναζητήσει πρότυπα για ορισμένα τρόφιμα ή

συγκεκριμένες μεθόδους ανάλυσης τροφίμων.

Επίσης μπορεί να αναγνωρίσει ποια από τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) είναι και διεθνή

πρότυπα (ISO).

Page 25: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

25

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

4.2 ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ISO)

Τα πρότυπα των τροφίμων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 4.2. Στον πίνακα

παρέχονται:

- Κωδικός του προτύπου

- Τίτλος προτύπου

- Επιτροπή του ISO

- Αντικείμενο της επιτροπής

- Υπο-επιτροπή

- Αντικείμενο υπο-επιτροπής

Στο αρχείο Excel με τίτλο: Διεθνή Πρότυπα Τροφίμων (ISO) που παρέχεται σε

ηλεκτρονική μορφή παρέχονται επίσης:

- Κατάσταση προτύπου

- Στάδιο εναρμόνισης προτύπου

- Κωδικός υπο-επιτροπής

Στο τέλος του Φύλλου 1 στο αρχείο αυτό του Excel (με κίτρινη σκίαση) παρέχονται

συναφή με τα τρόφιμα Πρότυπα, όπως για:

- Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων

- Υλικά σε επαφή με τρόφιμα.

Αναζήτηση στο αρχείο Excel των διεθνών προτύπων (ISO)

Στο αρχείο του Excel μπορεί κανείς να αναζητήσει πρότυπα για ορισμένα τρόφιμα ή

συγκεκριμένες μεθόδους ανάλυσης τροφίμων.

.

Page 26: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

26

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

4.3 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Τα πρότυπα Τροφίμων, τα ευρωπαϊκά (ΕΝ) και διεθνή (ISO), κωδικοποιήθηκαν ως

προς τις παραμέτρους:

Α. Κατηγοριοποίηση ως προς:

- Προσδιορισμός (περιεκτικότητας) συστατικών

- Προσδιορισμός (περιεκτικότητας) ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών,

Έλεγχος - Προσδιορισμός μόλυνσης

- Προσδιορισμός υπολειμμάτων

- Προσδιορισμός προσμίξεων

- Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών

- Προσδιορισμός (φυσικοχημικών) ιδιοτήτων - Μέτρηση ιδιοτήτων

- Ανάλυση - Μέθοδοι ανάλυσης/ανίχνευσης - Μεθοδολογία - Δομική

- Προσδιορισμός (ενεργότητας) ενζύμου

- Προετοιμασία δείγματος - Προετοιμασία για ανάλυση

- Προδιαγραφή

- Μικροβιολογία (παθογόνα, αρίθμηση, ανίχνευση παθογόνων)

- Δειγματοληψία

- Ορισμός, Ονοματολογία, Λεξικό, Ορολογία, Ονοματολογία

- Συσκευή - Βαθμονόμηση οργάνου

- Οδηγία - Συστάσεις/πρακτικές, Υγιεινή-Οδηγία, Οδηγία- Διεργασία

- Εκτίμηση ακρίβειας, Αβεβαιότητα

Β. Κατηγοριοποίηση - Τύπος μεθόδου:

- Μέθοδος αναφοράς

- Μέθοδος ρουτίνας

- Ταχεία μέθοδος

Γ. Κατηγοριοποίηση - Φύση της μεθόδου:

- Φυσική/ Χημική

- Ενόργανη (με απλά όργανα)/ Εμπειρική

- Φασματοφωτομετρική, Πολαρογραφική, Φθοριομετρική κ.α.

- Ενόργανες (με υψηλής τεχνολογίας όργανα), όπως:

GC, LC, HPLC, AAS, NIR, PCR, GC-MS, ICP, NMR

- Μικροβιολογική

- Οργανοληπτική

Page 27: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

27

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Αναζήτηση στα αρχεία Excel:

- Ευρωπαϊκά Πρότυπα Τροφίμων (ΕΝ)

- Διεθνή Πρότυπα Τροφίμων (ISO)

Στα αρχεία Excel μπορεί κανείς να αναζητήσει πρότυπα για ορισμένα τρόφιμα ή

συγκεκριμένες μεθόδους ανάλυσης τροφίμων.

Επιπλέον μπορεί κανείς να κάνει αναζήτηση ως προς τις παραμέτρους

κατηγοριοποίσης (που αναφέρθηκαν προηγουμένως).

Page 28: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

28

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Πίνακας 4.1 Κατάλογος και κατηγοριοποίηση Ευρωπαϊκών Προτύπων τροφίμων (ΕΝ)

Κωδικός Προτύπου Τίτλος Προτύπου Επιτροπή Αντικείμενο Επιτροπής Κατηγοριοποίηση Μέθοδος Φύση μεθόδου

EN 1185:1994 Starches and derived products - Determination of sulfur dioxide content - Acidimetric method (ISO 5379:1983 modified) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 13188:2000 Vinegar - Product made from liquids of agricultural origin - Definitions, requirements, marking SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Ορισμός προϊόντος

EN 13188:2000/AC:2002

Vinegar - Product made from liquids of agricultural origin - Definitions, requirements, marking SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Ορισμός προϊόντος

EN 13189:2000 Acetic acid food grade - Product made from materials of non-agricultural origin - Definitions, requirements, marking SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Ορισμός προϊόντος (συστατικού)

EN 13189:2000/AC:2002

Acetic acid food grade - Product made from materials of non-agricultural origin - Definitions, requirements, marking SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Ορισμός προϊόντος (συστατικού)

EN ISO 22000:2005 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Σύστημα Διαχείρισης

EN ISO 22000:2005/AC:2006

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005/Cor.1:2006) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Σύστημα Διαχείρισης

EN ISO 22005:2007 Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation (ISO 22005:2007)

SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Σύστημα Διαχείρισης

EN ISO 3493:2007 Vanilla - Vocabulary (ISO 3493:1999) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Λεξικό EN ISO 4120:2007 Sensory analysis - Methodology - Triangle test (ISO 4120:2004) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Ανάλυση – Μεθοδολογία Οργανοληπτική

EN ISO 5495:2007 Sensory analysis - Methodology - Paired comparison test (ISO 5495:2005 and ISO 5495:2005/Cor 1:2006) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Ανάλυση - Μεθοδολογία Οργανοληπτική

EN ISO 5809:1994 Starches and derived products - Determination of sulphated ash SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 5810:1994 Starches and derived products - Determination of chloride content - Potentiometric method SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Ενόργανη/ Εμπειρική

EN ISO 8586-2:2008 Sensory analysis - General guidance for the selection, training and monitoring of assessors - Part 2: Expert sensory assessors (ISO 8586-2:2008)

SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Ανάλυση - Οδηγία Οργανοληπτική

prEN ISO 6571 Spices, condiments and herbs - Determination of volatile oil content (hydrodistillation method) (ISO 6571:2008) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Φυσική/ Χημική

prEN ISO 5492 Sensory analysis - Vocabulary (ISO 5492:2008) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Λεξικό prEN ISO 948 Spices and condiments - Sampling (ISO 948:1980) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Δειγματοληψία

prEN ISO 939 Spices and condiments - Determination of moisture content - Entrainment method (ISO 939:1980) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Φυσική/ Χημική

prEN ISO 676 Spices and condiments - Botanical nomenclature (ISO 676:1995, including Cor 1:1997) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Ονοματολογία (βοτανική)

Page 29: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

29

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

prEN ISO 927 Spices and condiments - Determination of extraneous matter and foreign matter content (ISO/DIS 927:2007) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

ξένων σωμάτων Φυσική/ Χημική

prEN ISO 6465 Whole cumin (Cuminum cyminum L.) - Specification (ISO/DIS 6465:2007) SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Προδιαγραφή

prEN ISO 4720 Essential oils - Nomenclature SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Ονοματολογία prEN ISO 9235 Aromatic natural raw materials - Vocabulary SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Λεξικό EN ISO 3493:2007/prA1 Vanilla – Vocabulary SS C01 Food products (Προϊόντα τροφίμων) Λεξικό

EN ISO 10504:2000

Starch derivative - Determination of the composition of glucose syrups, fructose syrups and hydrogenated glucose syrups - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 10504:1998)

SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN ISO 10520:1998 Native starch - Determination of starch content - Ewers polarimetric method (ISO 10520:1997) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Πολαρογραφική

EN ISO 11212-1:1997 Starch and derived products - Heavy metals content - Part 1: Determination of arsenic content by atomic absorption spectrometry (ISO 11212-1:1997)

SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών – μολυντών

AAS

EN ISO 11212-2:1997 Starch and derived products - Heavy metals content - Part 2: Determination of mercury content by atomic absorption spectrometry (ISO 11212-2:1997)

SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών – μολυντών

AAS

EN ISO 11212-3:1997 Starch and derived products - Heavy metals content - Part 3: Determination of lead content by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization (ISO 11212-3:1997)

SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών – μολυντών

AAS

EN ISO 11212-4:1997 Starch and derived products - Heavy metals content - Part 4: Determination of cadmium content by atomic absorption spectrometry with electrothermal atomization (ISO 11212-4:1997)

SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών – μολυντών

AAS

EN ISO 11213:1995 Modified starch - Determination of acetyl content - Enzymatic method (ISO 11213:1995) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Ενζυμική

EN ISO 11214:1996 Modified starch - Determination of carboxyl group content of oxidized starch (ISO 11214:1996) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών

EN ISO 11215:1998 Modified starch - Determination of adipic acid content of acetylated di-starch adipates - Gas-chromatographic method (IS0 11215:1998)

SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών GC

EN ISO 11216:1998 Modified starch - Determination of content of carboxymethyl groups in carboxymethyl starch (ISO 11216:1998) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών

EN ISO 11543:2002 Modified starch - Determination of hydroxypropyl content - Method using proton Nuclear Magnetic Resonance (NMR) spectrometry (ISO 11543:2000)

SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών NMR

EN ISO 1666:1997 Starch - Determination of moisture content - Oven-drying methods (ISO 1666:1996) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 1741:1994 Dextrose - Determination of loss in mass on drying - Vacuum oven method (ISO 1741:1980) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 3188:1994 Starches and derived products - Determination of nitrogen content by the Kjeldahl method - Titrimetric method (ISO 3188:1978) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 3593:1994 Starch - Determination of ash (ISO 3593:1981) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 30: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

30

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 3946:1994 Starches and derived products - Determination of total phosphorus content - Spectrophotometric method (ISO 3946:1982) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Φασματοφωτομετρική

EN ISO 3947:1994 Starches, native or modified - Determination of total fat content (ISO 3947:1977) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 5377:1994 Starch hydrolysis products - Determination of reducing power and dextrose equivalent - Lane and Eynon constant titre method (ISO 5377:1981)

SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 5378:1994 Starches and derived products - Determination of nitrogen content by the Kjeldahl method - Spectrophotometric method (ISO 5378:1978)

SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομετ

ρική

EN ISO 5381:1994 Starch hydrolysis products - Determination of water content - Modified Karl Fischer method (ISO 5381:1983) SS C10 Starch (Άμυλο) Προσδιορισμός περιεκτικότητας

συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 12632:1999 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of acetic acid (acetate) content - NAD Spectrometric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

ENV 13070:1998 Fruit and vegetable juices - Determination of the stable carbon isotope ratio (13C/12C) in the pulp of fruit juices - Method using isotope ratio mass spectrometry

TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός συστατικών – Αυθεντικότητα Ισοτοπική MS

EN 12631:1999 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D- and L-lactic acid (lactate) content - NAD spectrometric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

EN 12138:1997 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D-malic acid content - NAD spectrometric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

ENV 12140:1996 Fruit and vegetable juices - Determination of the stable carbon isotope ratio (13C/12C) of sugars from fruits juices - Method using isotope ratio mass spectrometry

TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός συστατικών – Αυθεντικότητα Ισοτοπική MS

EN 12630:1999 Fruit and vegetable juices - Determination of glucose, fructose, sorbitol and sucrose contents - Method using high performance liquid chromatography

TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

EN 13196:2000 Fruit and vegetable juices - Determination of total sulfur dioxide by distillation TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

ENV 12142:1996 Fruit and vegetable juices - Determination of the stable hydrogen isotope ratio (2H/1H) of water from fruit juices - Method using isotope ratio mass spectrometry

TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός συστατικών – Αυθεντικότητα Ισοτοπική MS

ENV 12141:1996 Fruit and vegetable juices - Determination of the stable oxygen isotope (18O/16O) of water from fruit juices - Method using isotope ratio mass spectrometry

TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός συστατικών – Αυθεντικότητα Ισοτοπική MS

EN 1135:1994 Fruit and vegetable juices - Determination of ash TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 12145:1996 Fruit and vegetable juices - Determination of total dry matter - Gravimetric method with loss of mass on drying TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 12144:1996 Fruit and vegetable juices - Determination of total alkalinity of ash - Titrimetric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN 1138:1994 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of L-malic acid (L-malate) content - NADH spectrometric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

Page 31: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

31

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN 1137:1994 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of citric acid (citrate) content - NADH spectrometric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

EN 1136:1994 Fruit and vegetable juices - Determination of phosphorus content - Spectrometric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομετ

ρική

EN 1134:1994 Fruit and vegetable juices - Determination of sodium, potassium, calcium and magnesium content by atomic absorption spectrometry (AAS)

TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών AAS

EN 1131:1994 Fruit and vegetable juices - Determination of the relative density TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

EN 1133:1994 Fruit and vegetable juices - Determination of the formol number TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

EN 1132:1994 Fruit and vegetable juices - Determination of the pH-value TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

EN 12143:1996 Fruit and vegetable juices - Estimation of soluble solids content - Refractometric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

EN 12134:1997 Fruit and vegetable juices - Determination of centrifugable pulp content TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 12133:1997 Fruit and vegetable juices - Determination of chloride content - Potentiometric titration method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

EN 12742:1999 Fruit and vegetable juices - Determination of the free amino acids content - Liquid chromatographic method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών LC

EN 12137:1997 Fruit and vegetable juices - Determination of tartaric acid in grape juices - Method by high performance liquid chromatography TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

EN 12136:1997 Fruit and vegetable juices - Determination of total carotenoid content and individual carotenoid fractions TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 12135:1997 Fruit and vegetable juices - Determination of nitrogen content - Kjeldahl method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 12148:1996 Fruit and vegetable juices - Determination of hesperidin and naringin in citrus juices - Method using high performance liquid chromatography

TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

EN 1141:1994 Fruit and vegetable juices - Spectrometric determination of proline content TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομετ

ρική

EN 1140:1994 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D-glucose and D-fructose content - NADPH spectrometric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

EN 1139:1994 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of D-isocitric acid content - NADPH spectrometric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

EN 12147:1996 Fruit and vegetable juices - Determination of titrable acidity TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

EN 1142:1994 Fruit and vegetable juices - Determination of the sulfate content TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 12146:1996 Fruit and vegetable juices - Enzymatic determination of sucrose content - NADP spectrometric method TC 174 Fruit and vegetable juice (Χυμοί φρούτων

και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

Page 32: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

32

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 11816-1:2006 Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity - Part 1: Fluorimetric method for milk and milk-based drinks (ISO 11816-1:2006)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορσιμός ενεργότητας ενζύμου Φθορισμομετρική

EN ISO 11816-2:2003 Milk and milk products - Determination of alkaline phosphatase activity - Part 2: Fluorometric method for cheese (ISO 11816-2:2003)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορσιμός ενεργότητας ενζύμου Φθορισμομετρική

EN ISO 1211:2001 Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1211:1999) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 13366-1:2008 Milk - Enumeration of somatic cells - Part 1: Microscopic method (Reference method) (ISO 13366-1:2008) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Αρίθμηση σωματιδιακών κυττάρων Μέθοδος αναφοράς Μικροσκοπική

EN ISO 13366-2:2006 Milk - Enumeration of somatic cells - Part 2: Guidance on the operation of fluoro-opto-electronic counters (ISO 13366-2:2006) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Αρίθμηση σωματιδιακών κυττάρων - Οδηγία Ενόργανη/

Εμπειρική

EN ISO 13366-2:2006/AC:2007

Milk - Enumeration of somatic cells - Part 2: Guidance on the operation of fluoro-opto-electronic counters (ISO 13366-2:2006) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Αρίθμηση σωματιδιακών κυττάρων - Οδηγία Ενόργανη/

Εμπειρική

EN ISO 13969:2004 Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of microbial inhibitor tests (ISO 13969:2003) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Οδηγία για δοκιμή

EN ISO 14501:2007 Milk and milk powder - Determination of aflatoxin M1 content - Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-performance liquid chromatography (ISO 14501:2007)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων/ μολυντών συστατικών HPLC

EN ISO 14637:2006 Milk - Determination of urea content - Enzymatic method using difference in pH (Reference method) (ISO 14637:2004) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Ενζυμική

EN ISO 14673-1:2004 Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 1: Method using cadmium reduction and spectrometry (ISO 14673-1:2004)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών Φασματοφωτομετ

ρική

EN ISO 14673-2:2004 Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 2: Method using segmented flow analysis (Routine method) (ISO 14673-2:2004)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

EN ISO 14673-3:2004 Milk and milk products - Determination of nitrate and nitrite contents - Part 3: Method using cadmium reduction and flow injection analysis with in-line dialysis (Routine method) (ISO

TC 302 Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

Page 33: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

33

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

14673-3:2004) ανάλυσης)

EN ISO 14675:2003 Milk and milk products - Guidelines for a standardized description of competitive enzyme immunoassays - Determination of aflatoxin M1 content (ISO 14675:2003)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Οδηγία για προσδιορισμό (ανεπιθύμητων) Ανοσοανάλυση

EN ISO 14891:2002 Milk and milk products - Determination of nitrogen content - Routine method using combustion according to the Dumas principle (ISO 14891:2002)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 17189:2003 Butter, edible oil emulsions and spreadable fats - Determination of fat content (Reference method) (ISO 17189:2003) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 1735:2004 Cheese and processed cheese products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1735:2004)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 1736:2008 Dried milk and dried milk products - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)(ISO 1736:2008) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 1737:2008 Evaporated milk and sweetened condensed milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1737:2008)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 18330:2003 Milk and milk products - Guidelines for the standardized description of immunoassays or receptor assays for the detection of antimicrobial residues (ISO 18330:2003)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Οδηγία για προσδιορισμό (ανεπιθύμητων) Ανοσοανάλυση

EN ISO 1854:2008 Whey cheese - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 1854:2008) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 20541:2008 Milk and milk products - Determination of nitrate content - Method by enzymatic reduction and molecular-absorption spectrometry after Griess reaction (ISO 20541:2008)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Ενζυμική –

Φωτομετρική

EN ISO 21187:2005

Milk - Quantitative determination of bacteriological quality - Guidance for establishing and verifying a conversion relationship between routine method results and anchor method results (ISO 21187:2004)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Μικροβιολογία - Βακτήρια

EN ISO 22160:2007 Milk and milk-based drinks - Determination of alkaline phosphatase activity - Enzymatic photo-activated system (EPAS) method (ISO 22160:2007)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ενζυμικής ενεργότητας Ενζυμική (ΕΡΑS)

Page 34: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

34

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 2450:2008 Cream - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO2450:2008) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 3727-1:2001 Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents - Part 1: Determination of moisture content (Reference method) (ISO 3727-1:2001)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 3727-2:2001 Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents - Part 2: Determination of non-fat solids content (Reference method) (ISO 3727-2:2001)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 3727-3:2003 Butter - Determination of moisture, non-fat solids and fat contents - Part 3: Calculation of fat content (ISO 3727-3:2003) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 4833:2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Colony-count technique at 30 degrees C (ISO 4833:2003)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 5534:2004 Cheese and processed cheese - Determination of the total solids content (Reference method) (ISO 5534:2004) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 5537:2004 Dried milk - Determination of moisture content (Reference method) (ISO 5537:2004) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 5764:2002 Milk - Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method (Reference method) (ISO 5764:2002) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος αναφοράς

Ενόργανη/ Εμπειρική

EN ISO 5943:2006 Cheese and processed cheese products - Determination of chloride content - Potentiometric titration method (ISO 5943:2006) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

EN ISO 6785:2007 Milk and milk products - Detection of Salmonella spp. (ISO 6785:2001) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Ανίχνευση μικροοργανισμών - Παθογόνα Μικροβιολογική

EN ISO 707:2008 Milk and milk products - Guidance on sampling (ISO 707:2008) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Οδηγία για δειγματοληψία

EN ISO 7208:2008 Skimmed milk, whey and buttermilk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method)(ISO 7208:2008) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

Page 35: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

35

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ανάλυσης)

EN ISO 7328:2008 Milk-based edible ices and ice mixes - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 7328:2008) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 8069:2007 Dried milk - Determination of content of lactic acid and lactates (ISO 8069:2005) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 8261:2001 Milk and milk products - General guidance for the preparation of test samples, initial suspensions and decimal dilutions for microbiological examination (ISO 8261:2001)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Οδηγία για προετοιμασία δείγματος δοκιμής Μικροβιολογική

EN ISO 8381:2008 Milk-based infant foods - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO 8381:2008) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 8968-1:2001 Milk - Determination of nitrogen content - Part 1: Kjeldahl method (ISO 8968-1:2001) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 8968-2:2001 Milk - Determination of nitrogen content - Part 2: Block-digestion method (Macro method) (ISO 8968-2:2001) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 8968-3:2007 Milk - Determination of nitrogen content - Part 3: Block-digestion method (Semi-micro rapid routine method) (ISO 8968-3:2004) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Ταχεία Μέθοδος ρουτίνας

Φυσική/ Χημική

EN ISO 8968-4:2001 Milk - Determination of nitrogen content - Part 4: Determination of non-protein nitrogen content (ISO 8968-4:2001) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 8968-5:2001 Milk - Determination of nitrogen content - Part 5: Determination of protein-nitrogen content (ISO 8968-5:2001) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

prEN ISO 17678 Milk and milk products - Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method) (ISO/DIS 17678:2008)

TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Ποσδιορισμός καθαρότητας Μέθοδος αναφοράς GC

prEN ISO 5764 Milk - Determination of freezing point - Thermistor cryoscope method (Reference method) (ISO/DIS 5764:2007) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος αναφοράς

Ενόργανη/ Εμπειρική

Page 36: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

36

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

prEN ISO 1211 Milk - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) (ISO/DIS 1211:2008) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

prEN ISO 17193-1 Milk - Determination of lactoperoxidase activity by a photometric method (Reference method) TC 302

Milk and milk products - Methods of sampling and analysis (Γάλα και προϊόντα γάλακτος - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ενεργότητας ενζύμου Μέθοδος αναφοράς Φωτομετρική

EN 14103:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of ester and linolenic acid methyl ester contents TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 14104:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of acid value TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN 14105:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free and total glycerol and mono-, di-, triglyceride contents (Reference method)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN 14106:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free glycerol content TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 14107:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of phosphorus content by inductively coupled plasma (ICP) emission spectrometry

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών ICP

EN 14108:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of sodium content by atomic absorption spectrometry

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών ΑΑS

EN 14109:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of potassium content by atomic absorption spectrometry

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών ΑΑS

EN 14110:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of methanol content TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 14111:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of iodine value TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

Page 37: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

37

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN 14112:2003 Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of oxidation stability (accelerated oxidation test) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 10519:2000 Rapeseed - Determination of chlorophyll content - Spectrometric method (ISO 10519:1997) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομετ

ρική

EN ISO 10539:2002 Animal and vegetable fats and oils - Determination of alkalinity (ISO 10539:2002) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 10565:1998 Oilseeds - Simultaneous determination of oil and water contents - Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry (ISO 10565:1998)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών NMR

EN ISO 12193:2004 Animal and vegetable fats and oils - Determination of lead by direct graphite furnace atomic absorption spectroscopy (ISO 12193:2004)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών AAS

EN ISO 12228:1999 Animal and vegetable fats and oils - Determination of individual and total sterols contents - Gas chromatographic method (ISO 12228:1999)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών GC

EN ISO 13884:2005 Animal and vegetable fats and oils - Determination of isolated trans isomers by infrared spectrometry (ISO 13884:2003) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών ΙR

EN ISO 15301:2001 Animal and vegetable fats and oils - Determination of sediment in crude fats and oils - Centrifuge method (ISO 15301:2001) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 15301:2001/AC:2007

Animal and vegetable fats and oils - Determination of sediment in crude fats and oils - Centrifuge method (ISO 15301:2001/Cor 1:2007)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 15302:2007 Animal and vegetable fats and oils - Determination of benzo[a]pyrene content - Reverse-phase high-performance liquid chromatography method (ISO 15302:1998)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων/ μολυντών συστατικών RP-HPLC

EN ISO 15303:2008 Animal and vegetable fats and oils - Detection and identification of a volatile organic contaminant by GC/MS (ISO 15303:2001) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων/ μολυντών συστατικών GC-MS

Page 38: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

38

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 15304:2002 Animal and vegetable fats and oils - Determination of the content of trans fatty acid isomers of vegetable fats and oils - Gas chromatographic method (ISO 15304:2002)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων/ μολυντών συστατικών GC

EN ISO 15304:2002/AC:2004

Animal and vegetable fats and oils - Determination of the content of trans fatty acid isomers of vegetable fats and oils - Gas chromatographic method (ISO 15304:2002/Cor.1:2003)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων/ μολυντών συστατικών GC

EN ISO 15753:2006 Animal and vegetable fats and oils - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (ISO 15753:2006) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων/ μολυντών συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 15774:2001 Animal and vegetable fats and oils - Determination of cadmium content by direct graphite furnace atomic absorption spectrometry (ISO 15774:2000)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων/ μολυντών συστατικών AAS

EN ISO 15788-1:2001

Animal and vegetable fats and oils - Determination of stigmastadienes in vegetable oils - Part 1: Method using capillary-column gas chromatography (Reference method) (ISO 15788-1:1999)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος αναφοράς CC-GC

EN ISO 15788-2:2004 Animal and vegetable fats and oils - Determination of stigmastadienes in vegetable oils - Part 2: Method using high-performance liquid chromatography (HPLC) (ISO 15788-2:2003)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

EN ISO 16035:2005 Animal and vegetable fats and oils - Determination of low-boiling halogenated hydrocarbons in edible oils (ISO 16035:2003) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων/ μολυντών συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 16931:2001 Animal and vegetable fats and oils - Determination of polymerized triglycerides by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) (ISO 16931:2001)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων/ μολυντών συστατικών HPSEC

EN ISO 17932:2007 Animal and vegetable fats and oils - Determination of the deterioration of bleachability index (DOBI) (ISO 17932:2005) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 18395:2007

Animal and vegetable fats and oils - Determination of monoacylglycerols, diacylglycerols, triacylglycerols and glycerol by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) (ISO 18395:2005)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών HPSEC

EN ISO 18609:2001 Animal and vegetable fats and oils - Determination of unsaponifiable matter - Method using hexane extraction TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 39: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

39

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 19219:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of visible foots in crude fats and oils (ISO 19219:2002) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορσιμός ανεπιθύμητων συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

EN ISO 23275-1:2008 Animal and vegetable fats and oils - Cocoa butter equivalents in cocoa butter and plain chocolate - Part 1: Determination of the presence of cocoa butter equivalents (ISO 23275-1:2006)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 23275-2:2008 Animal and vegetable fats and oils - Cocoa butter equivalents in cocoa butter and plain chocolate - Part 2: Quantification of cocoa butter equivalents (ISO 23275-2:2006)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 27107:2008 Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Potentiometric end-point determination (ISO 27107:2008) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 3596:2001 Animal and vegetable fats and oils - Determination of unsaponifiable matter - Method using diethyl ether extraction TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 3656:2002 Animal and vegetable fats and oils - Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction (ISO 3656:2002) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φασματοφωτομετρική

EN ISO 3657:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of saponification value (ISO 3657:2002) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 3960:2008 Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Iodometric (visual) endpoint determination (ISO 3960:2007) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 3961:1999 Animal and vegetable fats and oils - Determination of iodine value (ISO 3961:1996) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 542:1995 Oilseeds - Sampling (ISO 542:1990) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Δειγματοληψία

EN ISO 658:2002 Oilseeds - Determination of content of impurities (ISO 658:2002) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορσιμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 660:1999 Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and acidity (ISO 660:1996) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

Page 40: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

40

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

και παραπροϊόντα τους)

EN ISO 660:1999/A1:2005

Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and acidity - Amendment 1: Precision data for virgin olive oil (ISO 660:1996/Amd 1:2003)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 661:2005 Animal and vegetable fats and oils - Preparation of test sample (ISO 661:2003) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής

EN ISO 664:2008 Oilseeds - Reduction of laboratory sample to test sample (ISO 664:2008) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής

EN ISO 665:2000 Oilseeds - Determination of moisture and volatile matter content (ISO 665:2000) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 6800:1997 Animal and vegetable fats and oils - Determination of the composition of fatty acids in the 2-position of the triglycerides molecules (ISO 6800:1997)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 6885:2007 Animal and vegetable fats and oils - Determination of anisidine value (ISO 6885:2006) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 6886:2008 Animal and vegetable fats and oils - Determination of oxidative stability (accelerated oxidation test) (ISO 6886:2006) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 734-1:2006 Oilseed meals - Determination of oil content - Part 1: Extraction method with hexane (or light petroleum) (ISO 734-1:2006) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 734-2:2008 Oilseed meals - Determination of oil content - Part 2: Rapid extraction method (ISO 734-2:2008) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 8292:1995 Animal and vegetable fats and oils - Determination of solid fat content - Pulsed nuclear magnetic resonance method (ISO 8292:1991)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών NMR

EN ISO 8420:2002 Animal and vegetable fats and oils - Determination of content of polar compounds (ISO 8420:2002) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 41: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

41

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 8892:1995 Oilseed residues - Determination of total residual hexane (ISO 8892:1987) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 9167-1:1995 Rapeseed - Determination of glucosinolates content - Part 1: Method using high-performance liquid chromatography (ISO 9167-1:1992)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

EN ISO 9289:1995 Oilseed residues - Determination of free residual hexane (ISO 9289:1991) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 9832:2003 Animal and vegetable fats and oils - Determination of residual technical hexane content (ISO 9832:2002) TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

EN ISO 9936:2006/AC:2008

Animal and vegetable fats and oils - Determination of tocopherol and tocotrienol contents by high-performance liquid chromatography (ISO 9936:2006/Cor 1:2008)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός συστατικών HPLC

FprEN ISO 22959

Animal and vegetable fats and oils - Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons by on-line donor-acceptor complex chromatography and HPLC with fluorescence detection (ISO/FDIS 22959:2009)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

FprEN ISO 16931 Animal and vegetable fats and oils - Determination of polymerized triglycerides by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC) (ISO/FDIS 16931:2009)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών HPSEC

prEN ISO 12966-1 Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 1: Guidelines on gas chromatography (ISO/PWI 12966-1:2008)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Οδηγίες για προσδιορισμό GC

prEN ISO 12966-4

Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 4: Determination of cis-, trans-, saturated, mono- and polyunsaturated fatty acids in vegetable or non-ruminant oils and fats (ISO/DIS 12966-4:2008)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών GC

prEN ISO 8292-2 Animal and vegetable fats and oils - Determination of solid fat content by pulsed nuclear magnetic resonance method - Part 2: Indirect method (ISO 8292-2:2008)

TC 307

Oilseeds, vegetable and animal fats and oils and their by-products (Ελαιούχοι σπόροι, ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια και παραπροϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών NMR

EN ISO 6321:2002 Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 1: Preparation of methyl esters (ISO/TS 17764-1:2002) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

EN ISO 658:2002 Animal feeding stuffs - Determination of the content of fatty acids - Part 2: Gas chromatographic method (ISO/TS 17764-2:2002) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών GC

Page 42: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

42

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 660:1999 Animal feeding stuffs - Determination of sugar content - High performance exchange chromatographic method (HPAEC-PAD) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

EN ISO 660:1999/A1:2005

Animal feeding stuffs - PCR typing of probiotic strains of Saccharomyces cerevisiae (yeast) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Μικροβιολογία - Ζύμες PCR

EN ISO 661:2005

Animal feeding stuffs - Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum, arsenic, lead and cadmium by ICP-AES

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών ICP-AES

EN ISO 661:2005/AC:2006

Animal feeding stuffs - Determination of cadmium and lead by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF-AAS) after pressure digestion

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών AAS

EN ISO 662:2000 Animal feeding stuffs - Determination of amino acids content (ISO 13903:2005) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 663:2008 Animal feeding stuffs - Determination of tryptophan content (ISO 13904:2005) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 664:2008 Animal feeding stuffs - Determination of acid detergent fibre (ADF) and acid detergent lignin (ADL) contents (ISO 13906:2008) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 665:2000 Animal feeding stuffs - Determination of residues of organochlorine pesticides - Gas chromatographic method (ISO 14181:2000) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός υπολειμμάτων GC

EN ISO 6800:1997 Animal feeding stuffs - Determination of residues of organophosphorus pesticides - Gas chromatographic method (ISO 14182:1999)

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός υπολειμμάτων GC

EN ISO 6885:2007 Animal feeding stuffs - Determination of monensin, narasin and salinomycin contents - Liquid chromatographic method using post-column derivatization (ISO 14183:2005)

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορσιμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών LC

EN ISO 6886:2008 Animal feeding stuffs - Determination of vitamin A content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 14565:2000) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

EN ISO 734-1:2006 Animal feeding stuffs - Determination of trypsin inhibitor activity of soya products (ISO 14902:2001) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορσιμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 734-2:2008 Animal feeding stuffs - Determination of carbadox content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 14939:2001) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορσιμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

EN ISO 8292:1995 Animal feeding stuffs - Enzymatic determination of total starch content (ISO 15914:2004) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

EN ISO 8294:1999 Animal feeding stuffs - Determination of amylase-treated neutral detergent fibre content (aNDF) (ISO 16472:2006) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 43: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

43

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 8420:2002

Food products - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content - Part 1: Oilseeds and animal feeding stuffs (ISO 16634-1:2008)

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 8420:2002/AC:2008

Animal feeding stuffs - Determination of aflatoxin B1 (ISO 17375:2006) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορσιμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 8534:2008 Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 1: Kjeldahl method (ISO 5983-1:2005)

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 8892:1995 Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 2: Block digestion/steam distillation method (ISO 5983-2:2005)

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 9167-1:1995 Animal feeding stuffs - Sampling (ISO 6497:2002) TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Δειγματοληψία

EN ISO 9289:1995 Animal feeding stuffs - Determination of crude fibre content - Method with intermediate filtration (ISO 6865:2000) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 9832:2003 Animal feeding stuffs - Determination of vitamin E content - Method using high-performance liquid chromatography (ISO 6867:2000) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

EN ISO 9936:2006 Animal feeding stuffs - Determination of the contents of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium and zinc - Method using atomic absorption spectrometry (ISO 6869:2000)

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών AAS

EN ISO 9936:2006/AC:2008 Fish-meal - Vocabulary (ISO 7088:1981) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Λεξικό

FprEN ISO 22959 Animal feeding stuffs, animal products, and faeces or urine - Determination of gross calorific value - Bomb calorimeter method (ISO 9831:1998)

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

FprEN ISO 16931 Animal feeding stuffs - Determination of OC-pesticides and PCB’s by GC/MS TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών GC/MS

prEN ISO 17059 Animal feeding stuffs - Determination of OC-pesticides and PCB’s by GC/ECD TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών GC/ECD

prEN ISO 12966-3 Animal feeding stuffs - Determination of maduramicin-ammonium by reversed-phase HPLC using post-column derivatisation TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

prEN ISO 11701 Animal feeding stuffs - Determination of nicarbazin - High-performance liquid chromatographic method TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

prEN ISO 11702 Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of presumptive Bacillus spp. TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of

sampling and analysis (Ζωοτροφές - Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

Page 44: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

44

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

prEN ISO 659 Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Bifidobacterium spp. TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

prEN ISO 660 Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Pediococcus spp. TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

prEN ISO 12788 Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Lactobacillus spp. TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

prEN ISO 9167 Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of Enterococcus (E. faecium) spp. TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 3960:2008/prAC

Animal feeding stuffs - Isolation and enumeration of yeast probiotic strains TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

prEN ISO 15302 Animal feeding stuffs - Determination of phytase activity (ISO/DIS 30024:2008) TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών

prEN ISO 12966-2 Foodstuffs - Determination of Deoxynivalenol in animal feed - HPLC method with immunoaffinity column clean-up TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

prEN ISO 3656 Animal feeding stuffs - Determination of zearalenone in animal feed - High performance liquid chromatographic method with fluorescence detection and immunoaffinity column clean-up

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

prEN ISO 9832 Animal feedstuffs, cereals and milled cereal products - Guidelines for the application of near infrared spectrometry (ISO/DIS 12099:2008)

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Οδηγίες για εφαρμογή NIR

prEN ISO 9289 rev Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 2: Block digestion and steam distillation method (ISO/FDIS 5983-2:2009)

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

prEN ISO 12966-1 Animal feeding stuffs - Determination of fumonisin B1 and B2 TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών Φυσική/ Χημική

prEN ISO 12966-4 Animal feeding stuffs - Determination of ochratoxin A TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών Φυσική/ Χημική

prEN ISO 8292-1 Animal feeding stuffs - Determination of cyanide by HPLC TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

prEN ISO 8292-2 Animal feeding stuffs - Determination of arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after microwave pressure digestion

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HGAAS

CEN ISO/TS 17764-1:2006

Animal feeding stuffs - Determination of selenium by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after microwave digestion

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HGAAS

Page 45: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

45

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

CEN ISO/TS 17764-2:2006

Animal feeding stuffs - Determination of mercury by cold-vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after microwave pressure digestion

TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών CVAAS

CEN/TS 15621:2007 Animal feeding stuffs - Determination of inorganic arsenic TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών Φυσική/ Χημική

CEN/TS 15754:2008 Animal feeding stuffs - Determination of fluoride content after hydrochloric acid treatment by ISE method TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών

Φυσική/ Χημική

CEN/TS 15790:2008 Animal feeding stuffs - Determination of semduramicin TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών Φυσική/ Χημική

EN 15510:2007 Animal feeding stuffs - Determination of decoquinate by HPLC-Fluo TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 15550:2007 Animal feeding stuffs - Determination of dioxins and dioxin-like PCBs TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών Φυσική/ Χημική

EN ISO 13903:2005 Animal feeding stuffs — Guidelines for sample preparation TC 327 Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Οδηγίες - προετοιμασία δείγματος

EN ISO 13904:2005 Animal feeding stuffs - Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content - Part 1: Kjeldahl method TC 327

Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis (Ζωοτροφές - Μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 13906:2008 Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum Desf.) - General guidelines for instrumental methods measurement of semolina colour

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους) Οδηγίες για μέτρηση

EN ISO 14181:2000

Cereals and cereal products - Common wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of alveograph properties of dough at adapted hydration from commercial or test flours and test milling methodology

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους) Προσδιορισμός ιδιοτήτων

Κλασική (ενόργανη, εμπειρική)

EN ISO 14182:1999 Cereals and cereal products - Durum wheat (T. durum Desf.) - Determination of percentage of mitadine grains and calculation of percentage of vitreous grains

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών

Κλασική (ενόργανη, εμπειρική)

EN ISO 14183:2008 Cereals and cereal products — Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.) and feed barley (Hordeum vulgare L.)

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους) Προσδιορισμός ιδιοτήτων

Κλασική (ενόργανη, εμπειρική)

EN ISO 14565:2000 Cereals and cereal products - Determination of Besatz in wheat (Triticum aestivum L.), durum wheat (Triticum durum Desf.), rye (Secale cereale L.) and feed barley (Hordeum vulgare L.)

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους) Προσδιορισμός ιδιοτήτων

Κλασική (ενόργανη, εμπειρική)

EN ISO 14902:2001 Durum wheat flour and semolina - Determination of yellow pigment content (ISO 11052:1994) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και

προϊόντα τους) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 14939:2001 Cereals, pulses and milled products - Sampling of static batches (ISO 13690:1999) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και

προϊόντα τους) Δειγματοληψία

Page 46: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

46

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 15914:2005 Cereals and pulses - Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content - Kjeldahl method (ISO 20483:2006)

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 16472:2006 Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 1: Determination of wet gluten by a manual method (ISO 21415-1:2006) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και

προϊόντα τους) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

EN ISO 16634-1:2008 Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 2: Determination of wet gluten by mechanical means (ISO 21415-2:2006) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και

προϊόντα τους) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

EN ISO 17375:2006 Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 3: Determination of dry gluten from wet gluten by an oven drying method (ISO 21415-3:2006)

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 5983-1:2005 Wheat and wheat flour - Gluten content - Part 4: Determination of dry gluten from wet gluten by a rapid drying method (ISO 21415-4:2006)

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

EN ISO 5983-2:2005

Cereals and cereal products - Common wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of alveograph properties of dough at constant hydration from commercial or test flours and test milling methodology (ISO 27971:2008)

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

EN ISO 6497:2005 Wheat, rye and respective flours, durum wheat and durum wheat semolina - Determination of the Falling Number according to Hagberg-Perten (ISO 3093:2004)

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

EN ISO 6865:2000 Flowing cereals and milled cereal products - Automatic sampling by mechanical means (ISO 6644:2002) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και

προϊόντα τους) Δειγματοληψία

EN ISO 6867:2000 Rice - Determination of amylose content - Part 1: Reference method (ISO 6647-1:2007) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και

προϊόντα τους) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 6869:2000 Rice - Determination of amylose content - Part 2: Routine methods (ISO 6647-2:2007) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και

προϊόντα τους) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

EN ISO 7088:2005 Cereals and cereal products - Determination of moisture content - Routine reference method (ISO/DIS 712:2007) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και

προϊόντα τους) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

EN ISO 9831:2003 Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 1: Reference method (ISO/DIS 7971-1:2007) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και

προϊόντα τους) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος αναφοράς

Ενόργανη/ Εμπειρική

EN 15741:2009

Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 2: Method of traceability for measuring instruments through reference to the international standard instrument (ISO/DIS 7971-2:2007)

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

EN 15742:2009 Cereals - Determination of bulk density, called mass per hectolitre - Part 3: Routine method (ISO/DIS 7971-3:2007) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και

προϊόντα τους) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος ρουτίνας

Ενόργανη/ Εμπειρική

FprEN 15781 Cereals and cereal products - Sampling (ISO/DIS 24333:2008) TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους) Δειγματοληψία

FprEN 15782 Wheat, rye and respective flours, durum wheat and durum wheat semolina - Determination of the Falling Number according to Hagberg-Perten (ISO 3093:2004)

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

prEN 15784 Food products - Determination of the total nitrogen content by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content - Part 2: Cereals, pulses and milled cereal

TC 338 Cereal and cereal products (Σιτηρά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 47: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

47

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

products

CEN ISO/TS 11133-2:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media (ISO/TS 11133-2:2003)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Οδηγίες για προετοιμασία δείγματος

CEN ISO/TS 20836:2005

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Performance testing for thermal cyclers (ISO/TS 20836:2005)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Δειγματοληψία

CEN/TR 15298:2006 Foodstuffs - Sample comminution for mycotoxins analysis - Comparison between dry milling and slurry mixing TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Δείγμα για ανάλυση

CEN/TR 15641:2007 Food analysis - Determination of pesticide residues by LC-MS/MS - Tandem mass spectrometric parameters TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών LC-MS/MS

CEN/TS 14537:2003 Foodstuffs - Determination of neohesperidin-dihydrochalcon TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

CEN/TS 15506:2007 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of tin in fruit and vegetables preserved in cans by flame atomic absorption spectrometry (AAS)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών AAS

CEN/TS 15568:2006 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Sampling strategies TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Μέθοδος Ανάλυσης GMO

CR 13505:1999 Food analysis - Biotoxins - Criteria of analytical methods of mycotoxins TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανάλυση ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών Φυσική/ Χημική

EN 12014-1:1997 Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 1: General considerations TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών

Φυσική/ Χημική

EN 12014-1:1997/A1:1999

Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 1: General considerations TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών

Φυσική/ Χημική

EN 12014-2:1997 Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 2: HPLC/IC method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable products

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών

HPLC

EN 12014-3:2005 Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 3: Spectrometric determination of nitrate and nitrite content of meat products after enzymatic reduction of nitrate to nitrite

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών

Φασματοφωτομετρική

EN 12014-4:2005 Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 4: Ion-exchange chromatographic (IC) method for the determination of nitrate and nitrite content of meat products

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών

IC

EN 12014-5:1997 Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 5: Enzymatic determination of nitrate content of vegetable-containing food for babies and infants

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών

Ενζυμική

EN 12014-7:1998 Foodstuffs - Determination of nitrate and/or nitrite content - Part 7: Continuous flow method for the determination of nitrate content of vegetables and vegetable products after Cadmium reduction

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών

Φυσική/ Χημική

EN 12393-1:2008 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the gas chromatographic determination of pesticide residues - Part 1: General considerations

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων GC

EN 12393-2:2008 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the gas TC 275 Food analysis - Horizontal methods Προσδιορισμός υπολειμμάτων GC

Page 48: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

48

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

chromatographic determination of pesticide residues - Part 2: Methods for extraction and cleanup

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

EN 12393-3:2008 Foods of plant origin - Multiresidue methods for the gas chromatographic determination of pesticide residues - Part 3: Determination and confirmatory tests

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων GC

EN 12396-1:1998 Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 1: Spectrometric method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φασματοφωτομετρική

EN 12396-2:1998 Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 2: Gas chromatographic method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων GC

EN 12396-3:2000 Non-fatty foods - Determination of dithiocarbamate and thiuram disulfide residues - Part 3: UV spectrometric xanthogenate method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φασματοφωτομετρική

EN 12821:2000 Foodstuffs - Determination of vitamin D by high performance liquid chromatography - Measurement of cholecalciferol (D3) and ergocalciferol (D2)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 12822:2000 Foodstuffs - Determination of vitamin E by high performance liquid chromatography - Measurement of alpha-, beta-, gamma-, and delta-tocopherols

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 12823-1:2000 Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography - Part 1: Measurements of all-trans-retinol and 13-cis-retinol

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 12823-2:2000 Foodstuffs - Determination of vitamin A by high performance liquid chromatography - Part 2: Measurements of Beta-carotene TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 12856:1999 Foodstuffs - Determination of acesulfame-K, aspartame and saccharin - High performance liquid chromatographic method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 12857:1999 Foodstuffs - Determination of cyclamate - High performance liquid chromatographic method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 12955:1999

Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1, and the sum of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in cereals, shell-fruits and derived products - High performance liquid chromatographic method with post column derivatization and immunoaffinity column clean up

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 13191-1:2000 Non-fatty food - Determination of bromide residues - Part 1: Determination of total bromide as inorganic bromide TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

EN 13191-2:2000 Non-fatty food - Determination of bromide residues - Part 2: Determination of inorganic bromide TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

EN 13585:2001 Foodstuffs - Determination of fumonisins B1 and B2 in maize - HPLC method with solid phase extraction clean-up TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 13708:2001 Foodstuffs - Detection of irradiated food containing crystalline sugar by ESR spectroscopy TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση ακτινοβολημένων τροφίμων ESR

Φασμασκοπία

EN 13751:2002 Foodstuffs - Detection of irradiated food using photostimulated luminescence TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση ακτινοβολημένων τροφίμων

EN 1376:1996 Foodstuffs - Determination of saccharin in table top sweetener preparations - Spectrometric method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών Φασματοφωτομετρική

EN 1376:1996/AC:1996

Foodstuffs - Determination of saccharin in table top sweetener preparations - Spectrometric method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών Φασματοφωτομετρική

Page 49: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

49

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN 1377:1996 Foodstuffs - Determination of acesulfame K in table top sweetener preparations - Spectrometric method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών Φασματοφωτομετρική

EN 1377:1996/AC:1996

Foodstuffs - Determination of acesulfame K in table top sweetener preparations - Spectrometric method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών Φασματοφωτομετρική

EN 1378:1996 Foodstuffs - Determination of aspartame in table top sweetener preparations - Method by high performance liquid chromatography TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 1378:1996/AC:1996

Foodstuffs - Determination of aspartame in table top sweetener preparations - Method by high performance liquid chromatography TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 13783:2001 Foodstuffs - Detection of irradiated food using Direct Epifluorescent Filter Technique/Aerobic Plate Count (DEFT/APC) - Screening method

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ακτινοβολημένων τροφίμων DEFT/APC

EN 13784:2001 Foodstuffs - DNA Comet Assay for the detection of irradiated foodstuffs - Screening method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση ακτινοβολημένων τροφίμων DNA

EN 1379:1996 Foodstuffs - Determination of cyclamate and saccharin in liquid table top sweetener preparations - Method by high performance liquid chromatography

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 1379:1996/AC:1996

Foodstuffs - Determination of cyclamate and saccharin in liquid table top sweetener preparations - Method by high performance liquid chromatography

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 13804:2002 Foodstuffs - Determination of trace elements - Performance criteria, general considerations and sample preparation TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 13805:2002 Foodstuffs - Determination of trace elements - Pressure digestion TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

EN 13806:2002 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of mercury by cold-vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after pressure digestion

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών CVAAS

EN 14082:2003 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of lead, cadmium, zinc, copper, iron and chromium by atomic absorption spectrometry (AAS) after dry ashing

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών AAS

EN 14083:2003 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of lead, cadmium, chromium and molybdenum by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) after pressure digestion

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών GFAAS

EN 14084:2003 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of lead, cadmium, zinc, copper and iron by atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών AAS

EN 14122:2003 Foodstuffs - Determination of vitamin B1 by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 14122:2003/AC:2005 Foodstuffs - Determination of vitamin B1 by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 14123:2007

Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 and the sum of aflatoxin B1, B2, G1 and G2 in hazelnuts, peanuts, pistachios, figs, and paprika powder - High performance liquid chromatographic method with post-column derivatisation and immunoaffinity column cleanup

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14130:2003 Foodstuffs - Determination of vitamin C by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 14131:2003 Foodstuffs - Determination of folate by microbiological assay TC 275 Food analysis - Horizontal methods Προσδιορισμός συστατικών Μικροβιολογική

Page 50: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

50

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

EN 14132:2003 Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee - HPLC method with immunoaffinity column clean-up TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14132:2003/AC:2006

Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee - HPLC method with immunoaffinity column clean-up TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14133:2003 Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in wine and beer - HPLC method with immunoaffinity column clean-up TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14133:2003/AC:2006

Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in wine and beer - HPLC method with immunoaffinity column clean-up TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14148:2003 Foodstuffs - Determination of vitamin K1 by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 14152:2003 Foodstuffs - Determination of vitamin B2 by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 14152:2003/AC:2005 Foodstuffs - Determination of vitamin B2 by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 14164:2008 Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 14176:2003 Foodstuffs - Determination of domoic acid in mussels by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14177:2003 Foodstuffs - Determination of patulin in clear and cloudy apple juice and puree - HPLC method with liquid/liquid partition clean-up TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14185-1:2003 Non-fatty food - Determination of N-methylcarbamate residues - Part 1: HPLC-method with SPE clean-up TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων HPLC

EN 14185-2:2006 Non fatty foods - Determination of N-methylcarbamate residues - Part 2: HPLC method with clean-up on a diatomaceous earth column

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων HPLC

EN 14332:2004 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of arsenic in seafood by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS) after microwave digestion

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών GFAAS

EN 14333-1:2004 Non fatty foods - Determination of benzimidazole fungicides carbendazim, thiabendazole and benomyl (as carbendazim) - Part 1: HPLC method with solid phase extraction clean up

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14333-2:2004 Non fatty foods - Determination of benzimidazole fungicides carbendazim, thiabendazole and benomyl (as carbendazim) - Part 2: HPLC method with gel permeation chromatography clean up

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14333-3:2004 Non fatty foods - Determination of benzimidazole fungicides carbendazim, thiabendazole and benomyl (as carbendazim) - Part 3: HPLC method with liquid/liquid-partition clean up

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14352:2004 Foodstuffs - Determination of fumonisin B1 and B2 in maize based foods - HPLC method with immunoaffinity column clean up TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14524:2004 Foodstuffs - Determination of okadaic acid in mussels - HPLC method with solid phase extraction clean-up, derivatization and fluorimetric detection

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

Page 51: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

51

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN 14526:2004 Foodstuffs - Determination of saxitoxin and dc-saxitoxin in mussels - HPLC method using pre-column derivatization with peroxide or periodate oxidation

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HPLC

EN 14546:2005 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of total arsenic by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after dry ashing

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HGAAS

EN 14569:2004 Foodstuffs - Microbiological screening for irradiated food using LAL/GNB procedures TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Μικροβιολογία ακτινοβολημένων τροφίμων GC/MS

EN 14573:2004 Foodstuffs - Determination of 3-monochloropropane-1,2-diol by GC/MS TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών GC/MS

EN 14627:2005 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of total arsenic and selenium by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after pressure digestion

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HGAAS

EN 14663:2005 Foodstuffs - Determination of vitamin B6 (including its glycosylated forms) by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

EN 15054:2006 Non fatty foods - Determination of chlormequat and mepiquat - LC-MS method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών LC-MS

EN 15055:2006 Non fatty foods - Determination of chlormequat and mepiquat - LC-MS/MS method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών LC-MS/MS

EN 15086:2006 Foodstuffs - Determination of isomalt, lactitol, maltitol, mannitol, sorbitol and xylitol in foodstuffs TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών

EN 15111:2007 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of iodine by ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry) TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών ICP/MS

EN 1528-1:1996 Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Part 1: General TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών Φυσική/ Χημική

EN 1528-2:1996 Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Part 2: Extraction of fat, pesticides and PCBs, and determination of fat content

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών Φυσική/ Χημική

EN 1528-3:1996 Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Part 3: Clean-up methods TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών Φυσική/ Χημική

EN 1528-4:1996 Fatty food - Determination of pesticides and polychlorinated biphenyls (PCBs) - Determination, confirmatory tests, miscellaneous

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών Φυσική/ Χημική

EN 15505:2008 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of sodium and magnesium by flame atomic absorption spectrometry (AAS) after microwave digestion

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών AAS

EN 15517:2008 Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of inorganic arsenic in seaweed by hydride generation atomic absorption spectrometry (HGAAS) after acid extraction

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών HGAAS

EN 15633-1:2009 Foodstuffs - Detection of food allergens by immunological methods - Part 1: General considerations TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση αλλεργειογόνων

EN 15634-1:2009 Foodstuffs - Detection of food allergens by molecular biological methods - Part 1: General considerations TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση αλλεργειογόνων

EN 15637:2008 Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using LC-MS/MS following methanol extraction and clean-up using TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων LC-MS/MS

Page 52: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

52

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

diatomaceous earth

EN 15662:2008

Foods of plant origin - Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - QuEChERS-method

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός υπολειμμάτων LC-MS/MS

EN 1784:2003 Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas chromatographic analysis of hydrocarbons TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση ακτινοβολημένων τροφίμων GC

EN 1785:2003 Foodstuffs - Detection of irradiated food containing fat - Gas chromatographic/mass spectrometric analysis of 2-alkylcyclobutanones

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση ακτινοβολημένων τροφίμων GC/MS

EN 1786:1996 Foodstuffs - Detection of irradiated food containing bone - Method by ESR spectroscopy TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση ακτινοβολημένων τροφίμων ESR

EN 1787:2000 Foodstuffs - Detection of irradiated food containing cellulose by ESR spectroscopy TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση ακτινοβολημένων τροφίμων ESR

EN 1788:2001 Foodstuffs - Thermoluminescence detection of irradiated food from which silicate minerals can be isolated TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση ακτινοβολημένων τροφίμων

EN 1988-1:1998 Foodstuffs - Determination of sulfite - Part 1: Optimized Monier-Williams method TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών

EN 1988-2:1998 Foodstuffs - Determination of sulfite - Part 2: Enzymatic method TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Ενζυμική

EN ISO 10272-1:2006 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 1: Detection method (ISO 10272-1:2006)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση - Αρίθμηση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 10273:2003 Microbiology of food and animal feedings stuffs - Horizontal method for the detection of presumptive pathogenic Yersinia enterocolitica (ISO 10273:2003)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 11290-1:1996 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1: Detection method (ISO 11290-1:1996)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση - Αρίθμηση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 11290-1:1996/A1:2004

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 1: Detection method - Amendment 1: Modification of the isolation media and the haemolysis test, and inclusion of precision data (ISO 11290-1:1996/AM1:2004)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση - Αρίθμηση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 11290-2:1998 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 2: Enumeration method (ISO 11290-2:1998)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση - Αρίθμηση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 11290-2:1998/A1:2004

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes - Part 2: Enumeration method - Amendment 1: Modification of the enumeration medium (ISO 11290-2:1998/AM1:2004)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση - Αρίθμηση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 15141-1:1998 Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereals and cereal products - Part 1: High performance liquid chromatographic method with silica gel clean up (ISO 15141-1:1998)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

Page 53: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

53

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 15141-2:1998 Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereals and cereal products - Part 2: High performance liquid chromatographic method with bicarbonate clean up (ISO 15141-2:1998)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

EN ISO 16140:2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Protocol for the validation of alternative methods (ISO 16140:2003) TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Πρωτόκολλο επικύρωσης

EN ISO 16654:2001 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157 (ISO 16654:2001) TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 20837:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for sample preparation for qualitative detection (ISO 20837:2006)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών PCR

EN ISO 20838:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for amplification and detection for qualitative methods (ISO 20838:2006)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών PCR

EN ISO 21567:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Shigella spp. (ISO 21567:2004) TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 21569:2005 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Qualitative nucleic acid based methods (ISO 21569:2005)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση GMO GMO

EN ISO 21570:2005 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Quantitative nucleic acid based methods (ISO 21570:2005)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση GMO GMO

EN ISO 21570:2005/AC:2007

Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Quantitative nucleic acid based methods (ISO 21570:2005/Cor.1:2006)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση GMO GMO

EN ISO 21571:2005 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Nucleic acid extraction (ISO 21571:2005)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση GMO GMO

EN ISO 21572:2004 Foodstuffs - Methods for the detection of genetically modified organisms and derived products - Protein based methods (ISO 21572:2004)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση GMO GMO

EN ISO 21572:2004/AC:2005

Foodstuffs - Methods for the detection of genetically modified organisms and derived products - Protein based methods (ISO 21572:2004)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση GMO GMO

EN ISO 21871:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the determination of low numbers of presumptive Bacillus cereus - Most probable number technique and detection method (ISO 21871:2006)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Αριθμός παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 22174:2005 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions (ISO 22174:2005)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών PCR

EN ISO 24276:2006 Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - General requirements and definitions (ISO 24276:2006)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση GMO GMO

Page 54: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

54

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN ISO 6579:2002 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Salmonella spp (ISO 6579:2002) TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 6579:2002/A1:2007

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Salmonella spp. - Amendment 1: Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage (ISO 6579:2002/Amd 1:2007)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 6579:2002/AC:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection of Salmonella spp (ISO 6579:2002/Cor.1:2004) TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 6887-1:1999

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions (ISO 6887-1:1999)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής

EN ISO 6887-2:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products (ISO 6887-2:2003)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής

EN ISO 6887-3:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 3: Specific rules for for the preparation of fish and fishery products (ISO 6887-3:2003)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής

EN ISO 6887-4:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products (ISO 6887-4:2003)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής

EN ISO 6887-4:2003/AC:2004

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products (ISO 6887-4:2003)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής

EN ISO 6888-1:1999

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium (ISO 6888-1:1999)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 6888-1:1999/A1:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium - Amendment 1: Inclusion of precision data (ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 6888-2:1999 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 2: Technique

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

Page 55: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

55

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

using rabbit plasma fibrinogen agar medium (ISO 6888-2:1999)

EN ISO 6888-2:1999/A1:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 2: Technique using rabbit plasma fibrinogen agar medium - Amendment 1: Inclusion of precision data (ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 6888-3:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for low numbers (ISO 6888-3:2003)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 6888-3:2003/AC:2005

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) - Part 3: Detection and MPN technique for low numbers (ISO 6888-3:2003)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 7218:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2007)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Οδηγία για εξέταση Μικροβιολογική

EN ISO 7932:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus - Colony-count technique at 30 °C (ISO 7932:2004)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

EN ISO 7937:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of Clostridium perfringens - Colony-count technique (ISO 7937:2004)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

ENV 14164:2002 Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

ENV 14166:2001 Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by microbiological assay TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών Μικροβιολογική

ENV 14194:2002 Foodstuffs - Determination of saxitoxin and dc-saxitoxin in mussels - HPLC method using post column derivatisation TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

ENV ISO 11133-1:2000

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS 11133-1:2000)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Οδηγίες για προετοιμασία δείγματος

prEN 12821 Foodstuffs - Determination of vitamin D by high performance liquid chromatography - Measurement of cholecalciferol (D3) or ergocalciferol (D2)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

prEN 14166 Foodstuffs - Determination of vitamin B6 by microbiological assay TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών Μικροβιολογική

prEN 15607 Foodstuffs - Determination of d-biotin by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

prEN 15652 Foodstuffs - Determination of niacin by HPLC TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

Page 56: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

56

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

prEN 14133 Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in wine and beer - HPLC method with immunoaffinity column clean-up TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

prEN 14132 Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in barley and roasted coffee - HPLC method with immunoaffinity column clean-up TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

prCEN/TS 15606 Foodstuffs - Determination of acesulfame-K, aspartame, neohesperidine-dihydrochalcone and saccharin - High performance liquid chromatographic method

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

prEN 13751 Foodstuffs - Detection of irradiated food using photostimulated luminescence TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ανίχνευση ακτινοβολημένων τροφίμων

prEN ISO 22118

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Performance characteristics of molecular detection methods (ISO/DIS 22118:2007)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών PCR

prEN ISO 22119

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Real-time polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions (ISO/DIS 22119:2007)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών PCR

prEN 15763

Foodstuffs - Determination of trace elements - Determination of arsenic, cadmium, mercury and lead in foodstuffs by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after pressure digestion

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών ICP-MS

prEN 15764 Foodstuffs - Determination of tin by flame and graphite furnace atomic absorption spectrometry (FAAS and GFAAS) after pressure digestion

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών FAAS - GFAAS

prEN 15765 Foodstuffs - Determination of tin by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) after pressure digestion TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών ICP-MS

prEN 15842 Foodstuffs - Detection of food allergens - General considerations and validation of methods TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιορισμός αλλεργειογόνων

prEN ISO 13720 Meat and meat products - Enumeration of presumptive Pseudomonas spp. (ISO/DIS 13720:2009) TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

prEN ISO 6887-5

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products (ISO/DIS 6887-5:2008)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής Μικροβιολογική

prEN 15890 Foodstuffs - Determination of patulin in fruit juice and fruit based puree for young children - HPLC method with liquid/liquid partition cleanup and solid phase extraction and UV detection

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιροσμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

prEN 15891

Foodstuffs - Determination of deoxynivalenol in cereals, cereal products and cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and UV detection

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιροσμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

prEN 15850

Foodstuffs - Determination of zearalenone in barley, maize and wheat flour, polenta and cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιροσμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

Page 57: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

57

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

prEN 15851 Foodstuffs - Determination of aflatoxin B1 in cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιροσμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

prEN 15835 Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in cereal based foods for infants and young children - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιροσμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

prEN 15829 Foodstuffs - Determination of ochratoxin A in currants, raisins, sultanas, mixed dried fruit and dried figs - HPLC method with immunoaffinity column cleanup and fluorescence detection

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι)

Προσδιροσμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

prEN 15911 Foodstuffs - Simultaneous determination of nine sweeteners by high performance liquid chromatography and evaporative light scattering detection

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προσδιροσμός συστατικών HPLC

prCEN ISO/TS 10272-3

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative detection (ISO/CD TS 10272-3:2008)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

prCEN/TR 13505 Foodstuffs - Performance criteria for methods of analysis of mycotoxins TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Κριτήρια μεθόδων ανάλυσης

prEN ISO 22117 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Specific requirements for proficiency testing by interlaboratory comparison (ISO/CD 22117/2007)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Διεργαστηριακές συγκρίσεις

prEN ISO 4833-2 Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Part 2: Surface colony count technique at 30 °C

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

prEN ISO 21572 Foodstuffs - Methods for the detection of genetically modified organisms and derived products - Protein based methods (ISO/NP 21572:2008)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Μέθοδος Ανίχνευσης GMO

prEN ISO 21570 rev Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Quantitative nucleic acid based methods

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Μέθοδος Ανάλυσης GMO

CEN ISO/TS 11133-2:2003/prA1

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ογηγίες για προετοιμασία δείγματος Μικροβιολογική

EN ISO 7218:2007/prA1

Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations (ISO 7218:2007/NP Amd 1:2008)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Οδηγία για εξέταση Μικροβιολογική

EN ISO 6887-4:2003/prA1

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination - Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products (ISO 6887-4:2003/NP Amd 1:2008)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Προετοιμασία δειγμάτων δοκιμής Μικροβιολογική

EN ISO 16140:2003/prA1

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Protocol for the validation of alternative methods (ISO 16140:2003) TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Πρωτόκολλο επικύρωσης Μικροβιολογική

prEN ISO 21569 rev Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Qualitative nucleic acid based methods

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Μέθοδος Ανάλυσης GMO

Page 58: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

58

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

prEN ISO 21571 rev Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Nucleic acid extraction TC 275 Food analysis - Horizontal methods

(Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Μέθοδος Ανάλυσης GMO

CEN ISO/TS 11133-1:2009

Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines on preparation and production of culture media - Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory (ISO/TS 11133-1:2009)

TC 275 Food analysis - Horizontal methods (Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι) Ογηγίες για προετοιμασία δείγματος Μικροβιολογική

CEN/TR 15623:2008 Food processing machinery - Route map - Materials for food area TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή EN 13871:2005/AC:2005

Food processing machinery - Cubes cutting machinery - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13378:2001 Pasta processing plants - Pasta presses - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13379:2001 Pasta processing plants - Spreader, stripping and cutting machine, stick return conveyor, stick magazine - Safety and hygiene requirements

TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 1974:1998 Food processing machinery - Slicing machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12355:2003 Food processing machinery - Derinding-, skinning- and membrane removal machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12984:2005 Food processing machinery - Portable and/or hand-guided machines and appliances with mechanically driven cutting tools - Safety and hygiene requirements

TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13289:2001 Pasta processing plants - Dryers and coolers - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13390:2002 Food processing machinery - Pie and tart machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13591:2005 Food processing machinery - Fixed deck oven loaders - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12505:2000 Food processing machinery - Centrifugal machines for processing edible oils and fats - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13732:2002 Food processing machinery - Bulk milk coolers on farms - Requirements for construction, performance, suitability for use, safety and hygiene

TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12268:2003 Food processing machinery - Band saw machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13570:2005 Food processing machinery - Mixing machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 1674:2000 Food processing machinery - Dough and pastry brakes - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12042:2005 Food processing machinery - Automatic dividers - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12041:2000 Food processing machinery - Moulders - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

Page 59: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

59

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN 453:2000 Food processing machinery - Dough mixers - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 454:2000 Food processing machinery - Planetary mixers - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13288:2005 Food processing machinery - Bowl lifting and tilting machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12855:2003 Food processing machinery - Rotating bowl cutters - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12267:2003 Food processing machinery - Circular saw machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12331:2003 Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 1673:2000 Food processing machinery - Rotary rack ovens - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13389:2005 Food processing machinery - Mixers with horizontal shafts - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12043:2000 Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 14655:2005 Food processing machinery - Baguette slicers - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13954:2005 Food processing machinery - Bread slicers - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 1672-2:2005 Food processing machinery - Basic concepts - Part 2: Hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13885:2005 Food processing machinery - Clipping machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13886:2005 Food processing machinery - Cooking kettles equipped with powered stirrer and/or mixer - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 14957:2006 Food processing machinery - Dishwashing machines with conveyor - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12331:2003/A1:2005

Food processing machinery - Mincing machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 14958:2006 Food processing machinery - Machinery for grinding and processing flour and semolina - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13732:2002/A1:2005

Food processing machinery - Bulk milk coolers on farms - Requirements for construction, performance, suitability for use, safety and hygiene

TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 15166:2008 Food processing machinery - Automatic back splitting machines of butchery carcasses - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12853:2001 Food processing machinery - Hand-held blenders and whisks - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12463:2004 Food processing machinery - Filling machines and auxiliary machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12852:2001 Food processing machinery - Food processors and blenders - TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

Page 60: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

60

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Safety and hygiene requirements

EN 1678:1998 Food processing machinery - Vegetable cutting machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12851:2005 Food processing machinery - Catering attachments for machines having an auxiliary drive hub - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 12854:2003 Food processing machinery - Beam mixers - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13871:2005 Food processing machinery - Cubes cutting machinery - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13534:2006 Food processing machinery - Curing injection machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13870:2005 Food processing machinery - Chop cutting machines - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13208:2003 Food processing machinery - Vegetable peelers - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

EN 13621:2004 Food processing machinery - Salad dryers - Safety and hygiene requirements TC 153 Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων Υγιεινή

CEN/TR 15356-1:2006

Validation and interpretation of analytical methods, migration testing and analytical data for materials and articles in contact with food - Part 1: General considerations

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Μέθοδος Ανάλυσης

CEN/TS 12983-2:2005

Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 2: Further general requirements and specific requirements for ceramic, glass and glass ceramic cookware

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προδιαγραφή

CEN/TS 12983-3:2007

Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 3: Cookware for use on induction heating sources TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προδιαγραφή

CEN/TS 13130-10:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 10: Determination of acrylamide in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-11:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 11: Determination of 11-aminoundecanoic acid in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-12:2005

Material and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 12: Determination of 1,3-benzenedimethanamine in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-13:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 13: Determination of 2,2-bis(4-hydroxyphenyl)propane (Bisphenol A) in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-14:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 14: Determination of 3,3-bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-indoline in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-15:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 15: Determination of 1,3-butadiene in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

Page 61: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

61

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

CEN/TS 13130-16:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 16: Determination of caprolactam and caprolactam salt in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-17:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 17: Determination of carbonyl chloride in plastics

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-18:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 18: Determination of 1,2-dihydroxybenzene, 1,3-dihydroxybenzene, 1,4-dihydroxybenzene, 4,4'-dihydroxybenzophenone and 4,4'dihydroxybiphenyl in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-19:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 19: Determination of dimethylaminoethanol in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-20:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 20: Determination of epichlorohydrin in plastics

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-21:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 21: Determination of ethylenediamine and hexamethylenediamine in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-22:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 22: Determination of ethylene oxide and propylene oxide in plastics

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-23:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 23: Determination of formaldehyde and hexamethylenetetramine in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-24:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 24: Determination of maleic acid and maleic anhydride in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-25:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 25: Determination of 4-methyl-1-pentene in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-26:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 26: Determination of 1-octene and tetrahydrofuran in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-27:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 27: Determination of 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-28:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 28: Determination of 1,1,1-trimethylolpropane in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 13130-9:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 9: Determination of acetic acid, vinyl ester in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

Page 62: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

62

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

CEN/TS 14234:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Polymeric coatings on paper and board- Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 14235:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Polymeric coatings on metal substrates - Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

CEN/TS 14577:2003 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Polymeric additives - Test method for the determination of the mass fraction of a polymeric additive that lies below 1000 Daltons

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1183:1997 Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for thermal shock and thermal shock endurance TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1184:1997 Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for translucency of ceramic articles TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-1:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 1: Guide to the selection of conditions and test methods for overall migration

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-10:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 10: Test methods for overall migration into olive oil (modified method for use in cases where incomplete extraction of olive oil occurs)

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-11:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 11: Test methods for overall migration into mixtures of C-labelled synthetic triglycerides

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-12:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 12: Test methods for overall migration at low temperatures TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-13:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 13: Test methods for overall migration at high temperatures TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-14:2002

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 14: Test methods for 'substitute tests' for overall migration from plastics intended to come into contact with fatty foodstuffs using test media iso-octane and 95 % ethanol

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-15:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 15: Alternative test methods to migration into fatty food simulants by rapid extraction into iso-octane and/or 95 % ethanol

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-2:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 2: Test methods for overall migration into olive oil by total immersion TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-3:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 3: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by total immersion

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-4:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 4: Test methods for overall migration into olive oil by cell TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

Page 63: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

63

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN 1186-5:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 5: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by cell

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-6:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 6: Test methods for overall migration into olive oil using a pouch TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-7:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 7: Test methods for overall migration into aqueous food simulants using a pouch

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-8:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 8: Test methods for overall migration into olive oil by article filling TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1186-9:2002 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Part 9: Test methods for overall migration into aqueous food simulants by article filling

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1217:1997 Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for water absorption of ceramic articles TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12546-1:2000 Materials and articles in contact with foodstuffs - Insulated containers for domestic use - Part 1: Specification for vacuum ware, insulated flasks and jugs

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12546-1:2000/AC:2005

Materials and articles in contact with foodstuffs - Insulated containers for domestic use - Part 1: Specification for vacuum ware, insulated flasks and jugs

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12546-2:2000 Materials and articles in contact with foodstuffs - Insulated containers for domestic use - Part 2: Specification for insulated bags and boxes

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12546-3:2000 Materials and articles in contact with foodstuffs - Insulated containers for domestic use - Part 3: Specification for thermal packs

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12571:1998 Materials and articles in contact with foodstuffs - Transport units for catering containers containing prepared foodstuffs - Thermal and hygienic requirements and testing

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12778:2002 Cookware - Pressure cookers for domestic use TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12778:2002/A1:2005 Cookware - Pressure cookers for domestic use TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12778:2002/AC:2003 Cookware - Pressure cookers for domestic use TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

Page 64: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

64

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN 12875-1:2005 Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 1: Reference test method for domestic articles TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12875-2:2001 Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 2: Inspection of non-metallic articles TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12875-4:2006 Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 4: Rapid test for domestic ceramic articles TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12875-5:2006 Mechanical dishwashing resistance of utensils - Part 5: Rapid test for ceramic catering articles TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12980:2000 Materials and articles in contact with foodstuffs - Non-metallic articles for catering and industrial use - Method of test for the determination of impact resistance

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12983-1:2000 Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 1: General requirements TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12983-1:2000/A1:2004

Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 1: General requirements TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 12983-1:2000/AC:2008

Cookware - Domestic cookware for use on top of a stove, cooker or hob - Part 1: General requirements TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13130-1:2004

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 1: Guide to test methods for the specific migration of substances from plastics to foods and food simulants and the determination of substances in plastics and the selection of conditions of exposure to food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13130-2:2004 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 2: Determination of terephthalic acid in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13130-3:2004 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 3: Determination of acrylonitrile in food and food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13130-4:2004 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 4: Determination of 1,3-butadiene in plastics

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13130-5:2004 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 5: Determination of vinylidene chloride in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13130-6:2004 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 6: Determination of vinylidene chloride in plastics

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

Page 65: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

65

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

EN 13130-7:2004 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 7: Determination of monoethylene glycol and diethylene glycol in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13130-8:2004 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics substances subject to limitation - Part 8: Determination of isocyanates in plastics

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13248:2002 Cookware - Coffee makers for domestic use with an independent heat source - Definitions, requirements and test methods TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13258:2003 Materials and articles in contact with foodstuffs - Test methods for crazing resistance of ceramic articles TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13750:2002 Domestic water kettles for use on top of stove, cooker or hob - Requirements and test methods TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 13834:2007 Cookware - Ovenware for use in traditional domestic ovens TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1388-1:1995 Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part 1: Determination of the release of lead and cadmium from ceramic ware

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1388-2:1995 Materials and articles in contact with foodstuffs - Silicate surfaces - Part 2: Determination of the release of lead and cadmium from silicate surfaces other than ceramic ware

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 14233:2002

Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Determination of temperature of plastics materials and articles at the plastics/food interface during microwave and conventional oven heating in order to select the appropriate temperature for migration testing

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 14481:2003 Materials and articles in contact with foodstuffs - Plastics - Test methods for the determination of fatty contact TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε

επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 14916:2005 Domestic cookware - Graphical symbols (pictograms) TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 15136:2006 Materials and articles in contact with foodstuffs - Certain epoxy derivatives subject to limitation - Determination of BADGE, BFDGE and their hydroxy and chlorinated derivatives in food simulants

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 15137:2006 Materials and articles in contact with foodstuffs - Certain epoxy derivatives subject to limitation - Determination of NOGE and its hydroxy and chlorinated derivatives

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 15284:2007 Materials and articles in contact with food stuffs - Test method for the resistance to microwave heating of ceramic, glass, glass-ceramic or plastics cookware

TC 194 Untensils in contact with food (Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα)

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 1900:1998 Materials and articles in contact with foodstuffs - Non-metallic tableware - Terminology TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός

συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης

Page 66: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

66

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

- χρήση

EN 631-1:1993 Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering containers – Part 1: Dimensions of containers TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN 631-2:1999 Materials and articles in contact with foodstuffs - Catering containers – Part 2: Dimensions of accessories and supports TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα

Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN ISO 8442-1:1997 Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 1: Requirements for cutlery for the preparation of food (ISO 8442-1:1997)

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN ISO 8442-1:1997/AC:1999

Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table hollowware - Part 1: Requirements for cutlery for the preparation of food (ISO 8442-1:1997)

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN ISO 8442-2:1997 Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 2: Requirements for gold-plated cutlery (ISO 8442-2;1997)

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης – χρήση

EN ISO 8442-2:1997/AC:2006

Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 2: Requirements for stainless steel and silver-plated cutlery (ISO 8442-2:1997)

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN ISO 8442-3:1997 Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 3: Requirements for silver-plated table and decorative holloware (ISO 8442-3:1997)

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN ISO 8442-4:1997 Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 4: Requirements for gold-plated cutlery (ISO 8442-4:1997)

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN ISO 8442-4:1997/AC:1999

Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 4: Requirements for gold-plated cutlery (ISO 8442-4:1997)

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN ISO 8442-5:2004 Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 5: Specification for sharpness and edge retention test of cutlery (ISO 8442-5:2004)

TC 194 Σκεύη σε επαφή με τρόφιμα Προσδιορισμός συστατικών/μολυντών-μετανάστευσης - χρήση

EN ISO 8442-6:2000 Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 6: Lightly silver plated table holloware protected by lacquer (ISO 8442-6:2000)

TC 194

EN ISO 8442-7:2000 Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 7: Specification for table cutlery made of silver, other precious metals and their alloys (ISO 8442-7:2000)

TC 194

EN ISO 8442-8:2000 Materials and articles in contact with foodstuffs - Cutlery and table holloware - Part 8: Specification for silver table and decorative holloware (ISO 8442-8:2000)

TC 194

Page 67: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

67

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Πίνακας 4.2 Κατάλογος και κατηγοριοποίηση Διεθνών Προτύπων τροφίμων (ISO)

Κωδικός Προτύπου Τίτλος Προτύπου Επιτρ

ο-πή Αντικείμενο Επιτροπής

Υπο- Επιτρο-πή

Αντικείμενο Υπο-επιτροπής Κατηγοριοποίηση Μέθοδος Φύση μεθόδου

ISO 542:1990 Oilseeds -- Sampling TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Δειγματοληψία

ISO 658:2002 Oilseeds -- Determination of content of impurities TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας προσμίξεων

Φυσική/ Χημική

ISO/FDIS 659 Oilseeds -- Determination of oil content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 659:1998 Oilseeds -- Determination of oil content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 664:2008 Oilseeds -- Reduction of laboratory sample to test sample TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Δείγμα

ISO 665:2000 Oilseeds -- Determination of moisture and volatile matter content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 729:1988 Oilseeds -- Determination of acidity of oils TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός (φυσικοχημικών) ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 734-1:2006 Oilseed meals -- Determination of oil content -- Part 1: Extraction method with hexane (or light petroleum)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 734-2:2008 Oilseed meals -- Determination of oil content -- Part 2: Rapid extraction method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Ταχεία μέθοδος Φυσική/ Χημική

ISO 735:1977 Oilseed residues -- Determination of ash insoluble in hydrochloric acid TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 749:1977 Oilseed residues -- Determination of total ash TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 771:1977 Oilseed residues -- Determination of moisture and volatile matter content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 68: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

68

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 5500:1986 Oilseed residues -- Sampling TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Δειγματοληψία

ISO 5502:1992 Oilseed residues -- Preparation of test samples TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προετοιμασία δείγματος

ISO 5506:1988 Soya bean products -- Determination of urease activity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός ενεργότητας ενζύμου

ISO 5507:2002 Oilseeds, vegetable oils and fats -- Nomenclature TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Ονοματολογία

ISO 5511:1992

Oilseeds -- Determination of oil content -- Method using continuous-wave low-resolution nuclear magnetic resonance spectrometry (Rapid method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Ταχεία μέθοδος ΝΜR

ISO 5511:1992/Cor 1:1997 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

0

ISO 7700-2:1987 Check of the calibration of moisture meters -- Part 2: Moisture meters for oilseeds TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Βαθμονόμηση οργάνου

ISO 8892:1987 Oilseed residues -- Determination of total residual hexane TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

ISO 9167-1:1992 Rapeseed -- Determination of glucosinolates content -- Part 1: Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

HPLC

ISO 9289:1991 Oilseed residues -- Determination of free residual hexane TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

ISO/CD 9289 Oilseed meal -- Determination of free and total residual hexane TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

ISO 10519:1997 Rapeseed -- Determination of chlorophyll content -- Spectrometric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC2 Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομ

ετρική

ISO 10565:1998 Oilseeds -- Simultaneous determination of oil and water contents -- Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών ΝΜR

ISO 10632:2000

Oilseed residues -- Simultaneous determination of oil and water contents -- Method using pulsed nuclear magnetic resonance spectroscopy

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών ΝΜR

ISO 10633-1:1995 Oilseed residues -- Determination of glucosinolates content -- Part 1: Method using high-performance liquid

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

HPLC

Page 69: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

69

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

chromatography

ISO 17059:2007

Oilseeds -- Extraction of oil and preparation of methyl esters of triglyceride fatty acids for analysis by gas chromatography (Rapid method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC2

Oleaginous seeds and fruits and oilseed meals (Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων)

Προετοιμασία για ανάλυση Ταχεία μέθοδος GC

ISO 750:1998 Fruit and vegetable products -- Determination of titratable acidity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός (φυσικοχημικών) ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 751:1998 Fruit and vegetable products -- Determination of water-insoluble solids TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 762:2003 Fruit and vegetable products -- Determination of mineral impurities content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας προσμίξεων

Φυσική/ Χημική

ISO 763:2003 Fruit and vegetable products -- Determination of ash insoluble in hydrochloric acid TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 1026:1982

Fruit and vegetable products -- Determination of dry matter content by drying under reduced pressure and of water content by azeotropic distillation

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 1842:1991 Fruit and vegetable products -- Determination of pH TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός (φυσικοχημικών) ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 1955:1982 Citrus fruits and derived products -- Determination of essential oils content (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 2172:1983 Fruit juice -- Determination of soluble solids content -- Pycnometric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 2173:2003 Fruit and vegetable products -- Determination of soluble solids -- Refractometric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 2447:1998 Fruit and vegetable products -- Determination of tin content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 2448:1998 Fruit and vegetable products -- Determination of ethanol content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 3634:1979 Vegetable products -- Determination of chloride content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 5515:1979 Fruits, vegetables and derived products -- Decomposition of organic matter prior to analysis -- Wet method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προετοιμασία για ανάλυση

ISO 5516:1978 Fruits, vegetables and derived products -- Decomposition of organic matter prior to analysis -- Ashing method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προετοιμασία δείγματος

ISO 5517:1978 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of iron content -- 1,10- Phenanthroline photometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φωτομετρική

ISO 5518:2007 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of benzoic acid content -- Spectrophotometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών Φασματοφωτομ

ετρική

Page 70: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

70

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 5519:2008 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of sorbic acid content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών Φυσική/ Χημική

ISO 5520:1981 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of alkalinity of total ash and of water-soluble ash

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 5521:1981 Fruits, vegetables and derived products -- Qualitative method for the detection of sulphur dioxide

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών Φυσική/ Χημική

ISO 5522:1981 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of total sulphur dioxide content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών Φυσική/ Χημική

ISO 5523:1981 Liquid fruit and vegetable products -- Determination of sulphur dioxide content (Routine method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 6557-1:1986 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of ascorbic acid -- Part 1: Reference method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 6557-2:1984 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of ascorbic acid content -- Part 2: Routine methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 6558-2:1992 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of carotene content -- Part 2: Routine methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 6560:1983

Fruit and vegetable products -- Determination of benzoic acid content (benzoic acid contents greater than 200 mg per litre or per kilogram) -- Molecular absorption spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών

Φασματοφωτομετρική - Μοριακή απορρόφηση

ISO 6561-1:2005

Fruits, vegetables and derived products -- Determination of cadmium content -- Part 1: Method using graphite furnace atomic absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO 6561-2:2005

Fruits, vegetables and derived products -- Determination of cadmium content -- Part 2: Method using flame atomic absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO 6632:1981 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of volatile acidity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός ιδιοτήτων

ISO 6633:1984 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of lead content -- Flameless atomic absorption spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO 6634:1982

Fruits, vegetables and derived products -- Determination of arsenic content -- Silver diethyldithiocarbamate spectrophotometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φασματοφωτομετρική

Page 71: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

71

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 6635:1984 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of nitrite and nitrate content -- Molecular absorption spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φασματοφωτομετρική - Μοριακή απορρόφηση

ISO 6636-1:1986 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of zinc content -- Part 1: Polarographic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Πολαρογραφική

ISO 6636-2:1981 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of zinc content -- Part 2: Atomic absorption spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO 6636-3:1983 Fruit and vegetable products -- Determination of zinc content -- Part 3: Dithizone spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φασματοφωτομετρική

ISO 6637:1984 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of mercury content -- Flameless atomic absorption method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO 6638-1:1985 Fruit and vegetable products -- Determination of formic acid content -- Part 1: Gravimetric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 6638-2:1984 Fruit and vegetable products -- Determination of formic acid content -- Part 2: Routine method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 7466:1986 Fruit and vegetable products -- Determination of 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 7952:1994 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of copper content -- Method using flame atomic absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO 8128-1:1993

Apple juice, apple juice concentrates and drinks containing apple juice -- Determination of patulin content -- Part 1: Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

HPLC

ISO 8128-2:1993

Apple juice, apple juice concentrates and drinks containing apple juice -- Determination of patulin content -- Part 2: Method using thin-layer chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

TLC

ISO 9526:1990 Fruits, vegetables and derived products -- Determination of iron content by flame atomic absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO 17239:2004

Fruits, vegetables and derived products -- Determination of arsenic content -- Method using hydride generation atomic absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO 17240:2004 Fruit and vegetable products -- Determination of tin content -- Method using flame atomic absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

Page 72: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

72

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 22855:2008

Fruit and vegetable products -- Determination of benzoic acid and sorbic acid concentrations -- High performance liquid chromatography method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC3 Fruit and vegetable products (Προϊόντα

φρούτων και λαχανικών) Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών HPLC

ISO 520:1977 Cereals and pulses -- Determination of the mass of 1000 grains TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO/CD 520 Cereals and pulses -- Determination of the mass of 1000 grains TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 605:1991 Pulses -- Determination of impurities, size, foreign odours, insects, and species and variety -- Test methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός προσμίξεων Μέθοδος

δοκιμής Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 711:1985 Cereals and cereal products -- Determination of moisture content (Basic reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Βασική Μέθοδος αναφοράς

Φυσική/ Χημική

ISO 712:1998 Cereals and cereal products -- Determination of moisture content -- Routine reference method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας αναφοράς

Φυσική/ Χημική

ISO/DIS 712 Cereals and cereal products -- Determination of moisture content -- Reference method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 2164:1975 Pulses -- Determination of glycosidic hydrocyanic acid TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 2171:2007 Cereals, pulses and by-products -- Determination of ash yield by incineration TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 3093:2004

Wheat, rye and respective flours, durum wheat and durum wheat semolina -- Determination of the Falling Number according to Hagberg-Perten

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO/DIS 3093

Wheat, rye and respective flours, durum wheat and durum wheat semolina -- Determination of the Falling Number according to Hagberg-Perten

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 3093:2004/Cor 1:2008 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) 0

ISO 4112:1990 Cereals and pulses -- Guidance on measurement of the temperature of grain stored in bulk

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Οδηγία - για μέτρηση

ISO 4174:1998 Cereals, oilseeds and pulses -- Measurement of unit pressure loss in one-dimensional air flow through bulk grain

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Μέτρηση ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 5223:1995 Test sieves for cereals TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Συσκευή

ISO 5223:1995/Amd 1:1999

Additional sizes TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Συσκευή

Page 73: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

73

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 5526:1986 Cereals, pulses and other food grains – Nomenclature TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Ονοματολογία

ISO/NP 5526 Cereals, pulses and other food grains – Nomenclature TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Ονοματολογία

ISO 5527:1995 Cereals – Vocabulary TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Λεξικό

ISO/NP 5527 Cereals – Vocabulary TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Λεξικό

ISO 5529:2007 Wheat -- Determination of the sedimentation index -- Zeleny test TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 5530-1:1997

Wheat flour -- Physical characteristics of doughs -- Part 1: Determination of water absorption and rheological properties using a farinograph

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO/CD 5530-1

Wheat flour -- Physical characteristics of doughs -- Part 1: Determination of water absorption and rheological properties using a farinograph

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 5530-2:1997 Wheat flour -- Physical characteristics of doughs -- Part 2: Determination of rheological properties using an extensograph

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO/NP 5530-2 Wheat flour -- Physical characteristics of doughs -- Part 2: Determination of rheological properties using an extensograph

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 5530-3:1988

Wheat flour -- Physical characteristics of doughs -- Part 3: Determination of water absorption and rheological properties using a valorigraph

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 6322-1:1996 Storage of cereals and pulses -- Part 1: General recommendations for the keeping of cereals

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Συστάσεις/Πρακτικές

ISO 6322-2:2000 Storage of cereals and pulses -- Part 2: Practical recommendations TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Συστάσεις/Πρακτικές

ISO 6322-3:1989 Storage of cereals and pulses -- Part 3: Control of attack by pests TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Έλεγχος μόλυνσης

ISO 6540:1980 Maize -- Determination of moisture content (on milled grains and on whole grains) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 6639-1:1986 Cereals and pulses -- Determination of hidden insect infestation -- Part 1: General principles

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός μόλυνσης Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 6639-2:1986 Cereals and pulses -- Determination of hidden insect infestation -- Part 2: Sampling TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός μόλυνσης - Δειγματοληψία

ISO 6639-3:1986 Cereals and pulses -- Determination of hidden insect infestation -- Part 3: Reference method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός μόλυνσης Μέθοδος

αναφοράς Ενόργανη/ Εμπειρική

Page 74: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

74

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 6639-4:1987 Cereals and pulses -- Determination of hidden insect infestation -- Part 4: Rapid methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός μόλυνσης Ταχεία

μέθοδος Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 6644:2002 Flowing cereals and milled cereal products -- Automatic sampling by mechanical means TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Δειγματοληψία - μηχανήματα

ISO/WD 6646 Rice -- Determination of the potential milling yield from paddy and from husked rice TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 6646:2000 Rice -- Determination of the potential milling yield from paddy and from husked rice TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 6647-1:2007 Rice -- Determination of amylose content -- Part 1: Reference method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 6647-2:2007 Rice -- Determination of amylose content -- Part 2: Routine methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 6820:1985 Wheat flour and rye flour -- General guidance on the drafting of bread-making tests TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Οδηγίες - για δοκιμή

ISO/CD 7301 Rice – Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προδιαγραφή

ISO 7301:2002 Rice – Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προδιαγραφή

ISO 7304:1985 Durum wheat semolinas and alimentary pasta -- Estimation of cooking quality of spaghetti by sensory analysis

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Εκτίμηση ιδιοτήτων Οργανοληπτική

ISO 7304-2:2008 Alimentary pasta produced from durum wheat semolina -- Estimation of cooking quality by sensory analysis -- Part 2: Routine method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Εκτίμηση ιδιοτήτων Μέθοδος

ρουτίνας Οργανοληπτική

ISO 7305:1998 Milled cereal products -- Determination of fat acidity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 7700-1:2008 Food products -- Checking the performance of moisture meters in use -- Part 1: Moisture meters for cereals

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Συσκευές

ISO 7970:2000 Wheat (Triticum aestivum L.) -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προδιαγραφή

ISO/CD 7970 Wheat (Triticum aestivum L.) -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προδιαγραφή

ISO/FDIS 7971-1 Cereals -- Determination of bulk density, called mass per hectolitre -- Part 1: Reference method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος

αναφοράς Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 7971-1:2003 Cereals -- Determination of bulk density, called "mass per hectolitre" -- Part 1: Reference method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 7971-2:1995 Cereals -- Determination of bulk density, called "mass per hectolitre" -- Part 2: Routine method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος

ρουτίνας Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO/FDIS 7971-2 Cereals -- Determination of bulk density, called mass per hectolitre -- Part 2: Method of traceability for measuring instruments through

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

Page 75: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

75

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

reference to the international standard instrument

ISO/FDIS 7971-3 Cereals -- Determination of bulk density, called mass per hectolitre -- Part 3: Routine method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος

ρουτίνας Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 7973:1992 Cereals and milled cereal products -- Determination of the viscosity of flour -- Method using an amylograph

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 8981:1993 Wheat -- Identification of varieties by electrophoresis TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ηλεκτροφόρηση

ISO 9648:1988 Sorghum -- Determination of tannin content TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 11050:1993 Wheat flour and durum wheat semolina -- Determination of impurities of animal origin TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός προσμίξεων Φυσική/ Χημική

ISO 11051:1994 Durum wheat (Triticum durum Desf.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προδιαγραφή Φυσική/ Χημική

ISO 11052:1994 Durum wheat flour and semolina -- Determination of yellow pigment content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 11085:2008

Cereals, cereals-based products and animal feeding stuffs -- Determination of crude fat and total fat content by the Randall extraction method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/CD 11746 Rice -- Determination of biometric characteristics of kernels TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO/CD 11747 Rice -- Determination of cooked rice kernel hardness index TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 13690:1999 Cereals, pulses and milled products -- Sampling of static batches TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Δειγματοληψία

ISO 14864:1998 Rice -- Evaluation of gelatinization time of kernels during cooking TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Εκτίμηση ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 15141-1:1998

Foodstuffs -- Determination of ochratoxin A in cereals and cereal products -- Part 1: High performance liquid chromatographic method with silica gel clean up

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός

ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

ISO 15141-2:1998

Foodstuffs -- Determination of ochratoxin A in cereals and cereal products -- Part 2: High performance liquid chromatographic method with bicarbonate clean up

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός

ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

ISO 15793:2000 Durum wheat semolinas -- Determination of the undersize fraction TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 16002:2004 Stored cereal grains and pulses -- Guidance on the detection of infestation by live invertebrates by trapping

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Οδηγία - επιμολύνσεις

ISO 20483:2006 Cereals and pulses -- Determination of the nitrogen content and calculation of the crude protein content -- Kjeldahl method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 76: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

76

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 21415-1:2006 Wheat and wheat flour -- Gluten content -- Part 1: Determination of wet gluten by a manual method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 21415-2:2006 Wheat and wheat flour -- Gluten content -- Part 2: Determination of wet gluten by mechanical means

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 21415-3:2006 Wheat and wheat flour -- Gluten content -- Part 3: Determination of dry gluten from wet gluten by an oven drying method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 21415-4:2006 Wheat and wheat flour -- Gluten content -- Part 4: Determination of dry gluten from wet gluten by a rapid drying method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/DIS 24333.2 Cereals and cereal products -- Sampling TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Δειγματοληψία

ISO/FDIS 24557 Pulses -- Determination of moisture content -- Air-oven method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 27971:2008

Cereals and cereal products -- Common wheat (Triticum aestivum L.) -- Determination of alveograph properties of dough at constant hydration from commercial or test flours and test milling methodology

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO/CD TR 29263 Cereals and cereal products -- Sampling studies TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC4 Cereal and pulses (Σιτηρά και όσπρια) Δειγματοληψία

ISO 488:2008 Milk -- Determination of fat content -- Gerber butyrometers TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 707:2008 Milk and milk products -- Guidance on sampling TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Οδηγία - Δειγματοληψία

ISO/DIS 1211 Milk -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 1211:1999 Milk -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 1546:1981 Procedure for milk recording for cows TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Διαδικασία

ISO 1735:2004 Cheese and processed cheese products -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 1736:2008 Dried milk and dried milk products -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 1737:2008 Evaporated milk and sweetened condensed milk -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 1738:2004 Butter -- Determination of salt content TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 1739:2006 Butter -- Determination of the refractive index of the fat (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος

αναφοράς Ενόργανη/ Εμπειρική

Page 77: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

77

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 1740:2004 Milkfat products and butter -- Determination of fat acidity (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος

αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 1854:2008 Whey cheese -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 2446:2008 Milk -- Determination of fat content TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 2449:1974 Milk and liquid milk products -- Density hydrometers for use in products with a surface tension of approximately 45 mN/m

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Συσκευές

ISO 2450:2008 Cream -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 2911:2004 Sweetened condensed milk -- Determination of sucrose content -- Polarimetric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Πολαρογραφία

ISO 2920:2004 Whey cheese -- Determination of dry matter (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 2962:1984 Cheese and processed cheese products -- Determination of total phosphorus content -- Molecular absorption spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Φασματοφωτομετρία Μοριακής απορρόφησης

ISO/TS 2963:2006 Cheese and processed cheese products -- Determination of citric acid content -- Enzymatic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών Ενζυμική

ISO 3356:2009 Milk -- Determination of alkaline phosphatase TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ενζύμου

ISO 3432:2008 Cheese -- Determination of fat content -- Butyrometer for Van Gulik method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών -- Συσκευή

ISO 3433:2008 Cheese -- Determination of fat content -- Van Gulik method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 3594:1976 Milk fat -- Detection of vegetable fat by gas-liquid chromatography of sterols (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Ανίχνευση συστατικών Μέθοδος αναφοράς GLC

ISO 3727-1:2001

Butter -- Determination of moisture, non-fat solids and fat contents -- Part 1: Determination of moisture content (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 3727-2:2001

Butter -- Determination of moisture, non-fat solids and fat contents -- Part 2: Determination of non-fat solids content (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 3727-3:2003 Butter -- Determination of moisture, non-fat solids and fat contents -- Part 3: Calculation of fat content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 3728:2004 Ice-cream and milk ice -- Determination of total solids content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 3889:2006 Milk and milk products -- Specification of Mojonnier-type fat extraction flasks TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προδιαγραφή - Συσκευή

Page 78: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

78

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO/FDIS 3890-1

Milk and milk products -- Determination of residues of organochlorine compounds (pesticides) -- Part 1: General considerations and extraction methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

ISO 3890-1:2000

Milk and milk products -- Determination of residues of organochlorine compounds (pesticides) -- Part 1: General considerations and extraction methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

ISO/FDIS 3890-2

Milk and milk products -- Determination of residues of organochlorine compounds (pesticides) -- Part 2: Test methods for crude extract purification and confirmation

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

ISO 3890-2:2000

Milk and milk products -- Determination of residues of organochlorine compounds (pesticides) -- Part 2: Test methods for crude extract purification and confirmation

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

ISO 3976:2006 Milk fat -- Determination of peroxide value TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 5534:2004 Cheese and processed cheese -- Determination of the total solids content (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO/DIS 5536 Milk fat products -- Determination of water content -- Karl Fischer method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 5536:2002 Milk fat products -- Determination of water content -- Karl Fischer method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 5537:2004 Dried milk -- Determination of moisture content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 5538:2004 Milk and milk products -- Sampling -- Inspection by attributes TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Δειγματοληψία

ISO 5542:1984 Milk -- Determination of protein content -- Amido black dye-binding method (Routine method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 5543:2004 Caseins and caseinates -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 5544:2008 Caseins -- Determination of " fixed ash " (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 5545:2008 Rennet caseins and caseinates -- Determination of ash (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 5546:1979 Caseins and caseinates -- Determination of pH (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος

αναφοράς Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 5547:2008 Caseins -- Determination of free acidity (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος

αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 5548:2004 Caseins and caseinates -- Determination of lactose content -- Photometric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομ

ετρία

ISO 5549:1978 Caseins and caseinates -- Determination of protein content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

Page 79: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

79

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 5550:2006 Caseins and caseinates -- Determination of moisture content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 5738:2004 Milk and milk products -- Determination of copper content -- Photometric method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φωτομετρική

ISO 5739:2003 Caseins and caseinates -- Determination of contents of scorched particles and of extraneous matter

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 5764:2002 Milk -- Determination of freezing point -- Thermistor cryoscope method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος αναφοράς

Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 5764 Milk -- Determination of freezing point -- Thermistor cryoscope method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος αναφοράς

Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 5765-1:2002

Dried milk, dried ice-mixes and processed cheese -- Determination of lactose content -- Part 1: Enzymatic method utilizing the glucose moiety of the lactose

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

ISO 5765-2:2002

Dried milk, dried ice-mixes and processed cheese -- Determination of lactose content -- Part 2: Enzymatic method utilizing the galactose moiety of the lactose

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

ISO 5943:2006 Cheese and processed cheese products -- Determination of chloride content -- Potentiometric titration method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

ISO/TS 6090:2004 Milk and dried milk, buttermilk and buttermilk powder, whey and whey powder -- Detection of phosphatase activity

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ενζυμικής ενεργότητας

ISO 6091:1980 Dried milk -- Determination of titratable acidity (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος

αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 6092:1980 Dried milk -- Determination of titratable acidity (Routine method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος

ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 6611:2004 Milk and milk products -- Enumeration of colony-forming units of yeasts and/or moulds -- Colony-count technique at 25 degrees C

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία Μικροβιολογική

ISO 6730:2005 Milk -- Enumeration of colony-forming units of psychrotrophic microorganisms -- Colony-count technique at 6,5 degrees C

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία Μικροβιολογική

ISO 6731:1989 Milk, cream and evaporated milk -- Determination of total solids content (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 6732:1985 Milk and milk products -- Determination of iron content -- Spectrometric method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς

Φασματοφωτομετρική

ISO/TS 6733:2006 Milk and milk products -- Determination of lead content -- Graphite furnace atomic absorption spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών AAS

Page 80: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

80

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 6734:1989 Sweetened condensed milk -- Determination of total solids content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 6735:1985 Dried milk -- Assessment of heat class -- Heat-number reference method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Εκτίμηση διεργασίας

ISO 6785:2001 Milk and milk products -- Detection of Salmonella spp. TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Μικροβιολογία - Παθογόνα Μικροβιολογική

ISO 7208:2008 Skimmed milk, whey and buttermilk -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 7238:2004 Butter -- Determination of pH of the serum -- Potentiometric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 7328:2008 Milk-based edible ices and ice mixes -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 7586:1985 Butter -- Determination of water dispersion value TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 7889:2003 Yogurt -- Enumeration of characteristic microorganisms -- Colony-count technique at 37 degrees C

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία Μικροβιολογική

ISO 8069:2005 Dried milk -- Determination of content of lactic acid and lactates TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 8070:2007

Milk and milk products -- Determination of calcium, sodium, potassium and magnesium contents -- Atomic absorption spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών AAS

ISO 8086:2004 Dairy plant -- Hygiene conditions -- General guidance on inspection and sampling procedures

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Υγιεινή - Οδηγία

ISO 8156:2005 Dried milk and dried milk products -- Determination of insolubility index TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 8196-1:2000

Milk -- Definition and evaluation of the overall accuracy of indirect methods of milk analysis -- Part 1: Analytical attributes of indirect methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Εκτίμηση ακρίβειας μεθόδου - Έμμεσες μέθοδοι

ISO/FDIS 8196-1

Milk -- Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis -- Part 1: Analytical attributes of alternative methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Εκτίμηση ακρίβειας μεθόδου -Εναλλακτικές μέθοδοι

ISO 8196-2:2000

Milk -- Definition and evaluation of the overall accuracy of indirect methods of milk analysis -- Part 2: Calibration and quality control in the dairy laboratory

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Εκτίμηση ακρίβειας μεθόδου - Βαθμονόμηση - Ποιοτικός έλεγχος

ISO/FDIS 8196-2

Milk -- Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis -- Part 2: Calibration and quality control in the dairy laboratory

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Εκτίμηση ακρίβειας μεθόδου - Βαθμονόμηση - Ποιοτικός έλεγχος

Page 81: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

81

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO/FDIS 8196-3

Milk -- Definition and evaluation of the overall accuracy of alternative methods of milk analysis -- Part 3: Protocol for the evaluation and validation of alternative quantitative methods of milk analysis

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Εκτίμηση ακρίβειας μεθόδου - Πρωτόκολλο επικύρωσης

ISO 8197:1988 Milk and milk products -- Sampling -- Inspection by variables TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Δειγματοληψία

ISO 8260:2008

Milk and milk products -- Determination of organochlorine pesticides and polychlorobiphenyls -- Method using capillary gas-liquid chromatography with electron-capture detection

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών C-GLC

ISO 8261:2001

Milk and milk products -- General guidance for the preparation of test samples, initial suspensions and decimal dilutions for microbiological examination

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Οδηγία - Προετοιμασία δείγματος

ISO 8262-1:2005

Milk products and milk-based foods -- Determination of fat content by the Weibull-Berntrop gravimetric method (Reference method) -- Part 1: Infant foods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς

Κλασική (φυσική, χημική)

ISO 8262-2:2005

Milk products and milk-based foods -- Determination of fat content by the Weibull-Berntrop gravimetric method (Reference method) -- Part 2: Edible ices and ice-mixes

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 8262-3:2005

Milk products and milk-based foods -- Determination of fat content by the Weibull-Berntrop gravimetric method (Reference method) -- Part 3: Special cases

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 8381:2008 Milk-based infant foods -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 8552:2004 Milk -- Estimation of psychrotrophic microorganisms -- Colony-count technique at 21 degrees C (Rapid method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία Ταχεία μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 8553:2004 Milk -- Enumeration of microorganisms -- Plate-loop technique at 30 degrees C TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Μικροβιολογία Μικροβιολογική

ISO 8851-1:2004 Butter -- Determination of moisture, non-fat solids and fat contents (Routine methods) -- Part 1: Determination of moisture content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 8851-2:2004

Butter -- Determination of moisture, non-fat solids and fat contents (Routine methods) -- Part 2: Determination of non-fat solids content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 8851-3:2004 Butter -- Determination of moisture, non-fat solids and fat contents (Routine methods) -- Part 3: Calculation of fat content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

Page 82: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

82

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 8870:2006 Milk and milk-based products -- Detection of thermonuclease produced by coagulase-positive staphylococci

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ενζύμου

ISO 8967:2005 Dried milk and dried milk products -- Determination of bulk density TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 8968-1:2001 Milk -- Determination of nitrogen content -- Part 1: Kjeldahl method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 8968-2:2001 Milk -- Determination of nitrogen content -- Part 2: Block-digestion method (Macro method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 8968-3:2004 Milk -- Determination of nitrogen content -- Part 3: Block-digestion method (Semi-micro rapid routine method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Ταχεία μέθοδος ρουτίνας

Φυσική/ Χημική

ISO 8968-4:2001 Milk -- Determination of nitrogen content -- Part 4: Determination of non-protein-nitrogen content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 8968-5:2001 Milk -- Determination of nitrogen content -- Part 5: Determination of protein-nitrogen content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 9231:2008 Milk and milk products -- Determination of the benzoic and sorbic acid contents TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών Φυσική/ Χημική

ISO 9232:2003

Yogurt -- Identification of characteristic microorganisms (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and Streptococcus thermophilus)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία Μικροβιολογική

ISO 9233-1:2007

Cheese, cheese rind and processed cheese -- Determination of natamycin content -- Part 1: Molecular absorption spectrometric method for cheese rind

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φασματοφωτομετρία Μοριακής απορρόφησης

ISO 9233-2:2007

Cheese, cheese rind and processed cheese -- Determination of natamycin content -- Part 2: High-performance liquid chromatographic method for cheese, cheese rind and processed cheese

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

HPLC

ISO 9622:1999 Whole milk -- Determination of milkfat, protein and lactose content -- Guidance on the operation of mid-infrared instruments

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 9874:2006 Milk -- Determination of total phosphorus content -- Method using molecular absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Φασματοφωτομετρία Μοριακής απορρόφησης

ISO 9874:2006/Cor 1:2007 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

ISO/TS 9941:2005 Milk and canned evaporated milk -- Determination of tin content -- Spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φασματοφωτομετρία

ISO/DIS 10932 Milk and milk products -- Determination of the minimal inhibitory concentration (MIC) of antibiotics applicable to bifidobacteria and

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 83: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

83

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

non-enterococcal lactic acid bacteria (LAB)

ISO/CD TS 11059 Milk and milk products -- Method for the enumeration of Pseudomonas spp. TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Μικροβιολογία - Παθογόνα Μικροβιολογική

ISO 11285:2004 Milk -- Determination of lactulose content -- Enzymatic method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

ISO 11813:1998 Milk and milk products -- Determination of zinc content -- Flame atomic absorption spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

FAAS

ISO 11814:2002 Dried milk -- Assessment of heat treatment intensity -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Εκτίμηση διεργασίας HPLC

ISO 11815:2007 Milk -- Determination of total milk-clotting activity of bovine rennets TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός ενεργότητας ενζύμου

ISO 11816-1:2006

Milk and milk products -- Determination of alkaline phosphatase activity -- Part 1: Fluorimetric method for milk and milk-based drinks

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ενεργότητας ενζύμου

ISO 11816-2:2003 Milk and milk products -- Determination of alkaline phosphatase activity -- Part 2: Fluorometric method for cheese

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ενεργότητας ενζύμου

ISO 11865:1995 Instant whole milk powder -- Determination of white flecks number TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO/FDIS 11865 Instant whole milk powder -- Determination of white flecks number TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 11866-1:2005

Milk and milk products -- Enumeration of presumptive Escherichia coli -- Part 1: Most probable number technique using 4-methylumbelliferyl-beta-D-glucuronide (MUG)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία - Παθογόνα Μικροβιολογική

ISO 11866-2:2005

Milk and milk products -- Enumeration of presumptive Escherichia coli -- Part 2: Colony-count technique at 44 degrees C using membranes

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία - Παθογόνα Μικροβιολογική

ISO 11868:2007 Heat-treated milk -- Determination of lactulose content -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών HPLC

ISO 11869:1997 Yogurt -- Determination of titratable acidity -- Potentiometric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO/FDIS 11870 Milk and milk products -- Determination of fat content -- General guidance on the use of butyrometric methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 11870:2000 Milk and milk products -- Determination of fat content -- General guidance on the use of butyrometric methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 12078:2006 Anhydrous milk fat -- Determination of sterol composition by gas liquid chromatography (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός συστατικών Μέθοδος αναφοράς GLC

Page 84: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

84

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 12080-1:2000 Dried skimmed milk -- Determination of vitamin A content -- Part 1: Colorimetric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φωτομετρική

ISO/FDIS 12080-1 Dried skimmed milk -- Determination of vitamin A content -- Part 1: Colorimetric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φωτομετρική

ISO/FDIS 12080-2 Dried skimmed milk -- Determination of vitamin A content -- Part 2: Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 12080-2:2000 Dried skimmed milk -- Determination of vitamin A content -- Part 2: Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 12081:1998 Milk -- Determination of calcium content -- Titrimetric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 12082:2006

Processed cheese and processed cheese products -- Calculation of the content of added citrate emulsifying agents and acidifiers/pH-controlling agents, expressed as citric acid

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός προσθέτων/συντηρητικών Φυσική/ Χημική

ISO/CD 12779 Lactose -- Determination of water content -- Karl Fischer method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/CD 13082 Milk and milk products -- Determination of the lipase activity of pregastric lipase preparation TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός ενεργότητας ενζύμου

ISO 13366-1:2008 Milk -- Enumeration of somatic cells -- Part 1: Microscopic method (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Μικροβιολογία Μέθοδος

αναφοράς Μικροσκοπική

ISO 13366-2:2006 Milk -- Enumeration of somatic cells -- Part 2: Guidance on the operation of fluoro-opto-electronic counters

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία - Οδηγία

ISO 13559:2002

Butter, fermented milks and fresh cheese -- Enumeration of contaminating microorganisms -- Colony-count technique at 30 degrees C

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία - Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

ISO 13580:2005 Yogurt -- Determination of total solids content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 13875:2005 Liquid milk -- Determination of acid-soluble beta-lactoglobulin content -- Reverse-phase HPLC method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 13969:2003 Milk and milk products -- Guidelines for a standardized description of microbial inhibitor tests

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Οδηγίες - για δοκιμή

ISO 14156:2001 Milk and milk products -- Extraction methods for lipids and liposoluble compounds TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Μέθοδοι για συστατικά Φυσική/ Χημική

ISO 14156:2001/Amd 1:2007

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Page 85: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

85

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 14377:2002 Canned evaporated milk -- Determination of tin content -- Method using graphite furnace atomic absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO/FDIS 14378 Milk and dried milk -- Determination of iodide content -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

HPLC

ISO 14378:2000 Milk and dried milk -- Determination of iodide content -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

HPLC

ISO 14461-1:2005 Milk and milk products -- Quality control in microbiological laboratories -- Part 1: Analyst performance assessment for colony counts

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία - Έλεγχος Ποιότητας εργαστηρίου

ISO 14461-2:2005

Milk and milk products -- Quality control in microbiological laboratories -- Part 2: Determination of the reliability of colony counts of parallel plates and subsequent dilution steps

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία - Έλεγχος Ποιότητας εργαστηρίου

ISO 14501:2007

Milk and milk powder -- Determination of aflatoxin M1 content -- Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών

Μέθοδος αναφοράς Ενζυμική

ISO 14637:2004 Milk -- Determination of urea content -- Enzymatic method using difference in pH (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Ενζυμική

ISO 14673-1:2004 Milk and milk products -- Determination of nitrate and nitrite contents -- Part 1: Method using cadmium reduction and spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

ροσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φασματοφωτομετρία

ISO 14673-2:2004

Milk and milk products -- Determination of nitrate and nitrite contents -- Part 2: Method using segmented flow analysis (Routine method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

ροσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 14673-3:2004

Milk and milk products -- Determination of nitrate and nitrite contents -- Part 3: Method using cadmium reduction and flow injection analysis with in-line dialysis (Routine method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

ροσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 14674:2005

Milk and milk powder -- Determination of aflatoxin M1 content -- Clean-up by immunoaffinity chromatography and determination by thin-layer chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

ροσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών - μολυντών

Χρωματογραφία ανοσοσυγγένειας - TLC

ISO 14675:2003

Milk and milk products -- Guidelines for a standardized description of competitive enzyme immunoassays -- Determination of aflatoxin M1 content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Οδηγίες - για προσδιορισμό

ISO 14891:2002 Milk and milk products -- Determination of nitrogen content -- Routine method using combustion according to the Dumas principle

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

Page 86: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

86

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 14892:2002 Dried skimmed milk -- Determination of vitamin D content using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 15174:2002 Milk and milk products -- Microbial coagulants -- Determination of total milk-clotting activity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 15322:2005 Dried milk and dried milk products -- Determination of their behaviour in hot coffee (Coffee test)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 15323:2002 Dried milk protein products -- Determination of nitrogen solubility index TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 15648:2004 Butter -- Determination of salt content -- Potentiometric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 15884:2002 Milk fat -- Preparation of fatty acid methyl esters TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προετοιμασία δείγματος

ISO 15885:2002 Milk fat -- Determination of the fatty acid composition by gas-liquid chromatography TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός συστατικών GLC

ISO 16305:2005 Butter -- Determination of firmness TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 17129:2006

Milk powder -- Determination of soy and pea proteins using capillary electrophoresis in the presence of sodium dodecyl sulfate (SDS-CE) -- Screening method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός προσθέτων Προκαταρκτική μέθοδος

Ηλεκτροφόρηση

ISO 17189:2003 Butter, edible oil emulsions and spreadable fats -- Determination of fat content (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO/DIS 17678.2 Milk and milk products -- Determination of milk fat purity by gas chromatographic analysis of triglycerides (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός συστατικών - καθαρότητα

Μέθοδος αναφοράς GC

ISO 17792:2006

Milk, milk products and mesophilic starter cultures -- Enumeration of citrate-fermenting lactic acid bacteria -- Colony-count technique at 25 degrees C

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία Μικροβιολογική

ISO/TS 17837:2008

Processed cheese products -- Determination of nitrogen content and crude protein calculation -- Kjeldahl method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/TS 17996:2006

Cheese -- Determination of rheological properties by uniaxial compression at constant displacement rate

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 17997-1:2004 Milk -- Determination of casein-nitrogen content -- Part 1: Indirect method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 17997-2:2004 Milk -- Determination of casein-nitrogen content -- Part 2: Direct method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Άμεση μέθοδος Φυσική/ Χημική

ISO 18252:2006 Anhydrous milk fat -- Determination of sterol composition by gas liquid chromatography (Routine method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος ρουτίνας GLC

Page 87: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

87

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 18329:2004

Milk and milk products -- Determination of furosine content -- Ion-pair reverse-phase high-performance liquid chromatography method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

HPLC

ISO 18330:2003

Milk and milk products -- Guidelines for the standardized description of immunoassays or receptor assays for the detection of antimicrobial residues

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Οδηγίες - για ανίχνευση υπολειμμάτων

ISO 20128:2006

Milk products -- Enumeration of presumptive Lactobacillus acidophilus on a selective medium -- Colony-count technique at 37 degrees C

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Αρίθμηση μικροοργανισμών - Μικροβιολογία Μικροβιολογική

ISO 20541:2008

Milk and milk products -- Determination of nitrate content -- Method by enzymatic reduction and molecular-absorption spectrometry after Griess reaction

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Ενζυμική - Φασματοφωτομετρία Μοριακής απορρόφησης

ISO 21187:2004

Milk -- Quantitative determination of bacteriological quality -- Guidance for establishing and verifying a conversion relationship between routine method results and anchor method results

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός βακτηρίων - Μικροβιολογία - Οδηγία

ISO 21543:2006 Milk products -- Guidelines for the application of near infrared spectrometry TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Οδηγίες για ανάλυση NIR

ISO 22160:2007 Milk and milk-based drinks -- Determination of alkaline phosphatase activity -- Enzymatic photo-activated system (EPAS) method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ενεργότητας ενζύμου

ISO 22662:2007 Milk and milk products -- Determination of lactose content by high-performance liquid chromatography (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς HPLC

ISO 22935-1

Milk and milk products -- Sensory analysis -- Part 1: General guidance for the recruitment, selection, training and monitoring of assessors

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Οδηγία - Οργανοληπτική ανάλυση

ISO 22935-2 Milk and milk products -- Sensory analysis -- Part 2: Recommended methods for sensory evaluation

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μέθοδος - Οργανοληπτική ανάλυση Οργανοληπτική

ISO 22935-3

Milk and milk products -- Sensory analysis -- Part 3: Guidance on a method for evaluation of compliance with product specifications for sensory properties by scoring

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Οδηγία - Οργανοληπτική ανάλυση

ISO/TS 22964:2006

Milk and milk products -- Detection of Enterobacter sakazakii TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Μικροβιολογία - Ανίχνευση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

ISO 23058:2006 Milk and milk products -- Ovine and caprine rennets -- Determination of total milk-clotting activity

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 23065:2009 Milk fat from enriched dairy products -- Determination of omega-3 and omega-6 fatty acid content by gas-liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

Page 88: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

88

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO/DIS 26323 Milk products -- Determination of the acidification activity of dairy cultures by continuous pH measurement (CpH)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO/DIS 26462 Milk -- Determination of lactose content -- Enzymatic method using difference in pH TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

ISO/TS 26844:2006

Milk and milk products -- Determination of antimicrobial residues -- Tube diffusion test TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

ISO/CD TS 27105 Milk and milk products -- Determination of lysozyme content by HPLC and verification by LC/MS.

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

HPLC

ISO/CD TS 27106 Cheese -- Determination of nisin A content by LC/MS and LC/MS/MS TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

LC/MS

ISO/DIS 27205.2 Fermented milk products -- Bacterial starter cultures -- Standard of identity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα)

Μικροβιολογία - Καλλιέργειες βακτηρίων Μικροβιολογική

ISO/PRF TS 27265 Dried milk -- Enumeration of the specially thermoresistant spores of thermophilic bacteria

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία - Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

ISO/NP 27871 Cheese and processed cheese -- Determination of nitrogen fractions TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/DIS 29981 Milk products -- Enumeration of presumptive bifidobacteria -- Colony count technique at 37 degrees C

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC5 Milk and milk products (Γάλα και γαλακτοκομικά

προϊόντα) Μικροβιολογία - Αρίθμηση μικροοργανισμών Μικροβιολογική

ISO 936:1998 Meat and meat products -- Determination of total ash TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 937:1978 Meat and meat products -- Determination of nitrogen content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 1442:1997 Meat and meat products -- Determination of moisture content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 1443:1973 Meat and meat products -- Determination of total fat content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 1444:1996 Meat and meat products -- Determination of free fat content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 1840:1976 Definitions of living animals for slaughter -- Porcines TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Ορισμοί προϊόντων

ISO 1841-1:1996 Meat and meat products -- Determination of chloride content -- Part 1: Volhard method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 1841-2:1996 Meat and meat products -- Determination of chloride content -- Part 2: Potentiometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC6

Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

Page 89: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

89

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 2294:1974 Meat and meat products -- Determination of total phosphorus content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 2917:1999 Meat and meat products -- Measurement of pH -- Reference method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Μέτρηση ιδιοτήτων Μέθοδος αναφοράς

Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 2918:1975 Meat and meat products -- Determination of nitrite content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 3091:1975 Meat and meat products -- Determination of nitrate content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 3496:1994 Meat and meat products -- Determination of hydroxyproline content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 3974:1977 Definitions of living animals for slaughter -- Ovines TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Ορισμοί προϊόντος

ISO 3975:1977 Definitions of living animals for slaughter -- Horses TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Ορισμοί προϊόντος

ISO 4134:1999 Meat and meat products -- Determination of L-(+)- glutamic acid content -- Reference method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC6

Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 5553:1980 Meat and meat products -- Detection of polyphosphates TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Ανίχνευση ανεπιθύμητων Φυσική/ Χημική

ISO 5554:1978 Meat products -- Determination of starch content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 13493:1998 Meat and meat products -- Determination of chloramphenicol content -- Method using liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC6

Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών LC

ISO 13496:2000 Meat and meat products -- Detection of colouring agents -- Method using thin-layer chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC6

Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών LC

ISO 13720:1995 Meat and meat products -- Enumeration of Pseudomonas spp. TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC6 Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Μικροβιολογία - Παθογόνα Μικροβιολογική

ISO 13730:1996 Meat and meat products -- Determination of total phosphorus content -- Spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC6

Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομ

ετρική

ISO 13965:1998 Meat and meat products -- Determination of starch and glucose contents -- Enzymatic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC6

Meat, poultry, fish, eggs and their products (Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

ISO 676:1995 Spices and condiments -- Botanical nomenclature TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Ονοματολογία

Page 90: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

90

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 676:1995/Cor 1:1997 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα)

ISO 882-1:1993 Cardamom (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill) -- Specification -- Part 1: Whole capsules

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 882-1:1993/Cor 1:1996 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα)

ISO 882-2:1993 Cardamom (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill) -- Specification -- Part 2: Seeds

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 882-2:1993/Cor 1:1996 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα)

ISO/FDIS 927 Spices and condiments -- Determination of extraneous matter and foreign matter content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός προσμίξεων

ISO 927:1982 Spices and condiments -- Determination of extraneous matter content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός προσμίξεων Φυσική/ Χημική

ISO 928:1997 Spices and condiments -- Determination of total ash TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 930:1997 Spices and condiments -- Determination of acid-insoluble ash TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 939:1980 Spices and condiments -- Determination of moisture content -- Entrainment method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 941:1980 Spices and condiments -- Determination of cold water-soluble extract TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 948:1980 Spices and condiments -- Sampling TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Δειγματοληψία

ISO 959-1:1998 Pepper (Piper nigrum L.), whole or ground -- Specification -- Part 1: Black pepper TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 959-2:1998 Pepper (Piper nigrum L.), whole or ground -- Specification -- Part 2: White pepper TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 972:1997 Chillies and capsicums, whole or ground (powdered) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 973:1999 Pimento (allspice) [Pimenta dioica (L.) Merr.], whole or ground -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 1003:2008 Spices -- Ginger (Zingiber officinale Roscoe) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 1108:1992 Spices and condiments -- Determination of non-volatile ether extract TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 1208:1982 Spices and condiments -- Determination of filth TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός προσμίξεων Φυσική/ Χημική

ISO 1237:1981 Mustard seed -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 2253:1999 Curry powder -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

Page 91: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

91

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 2254:2004 Cloves, whole and ground (powdered) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 2255:1996 Coriander (Coriandrum sativum L.), whole or ground (powdered) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 2256:1984 Dried mint (spearmint) (Mentha spicata Linnaeus syn. Mentha viridis Linnaeus) -- Specification

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 2825:1981 Spices and condiments -- Preparation of a ground sample for analysis TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προετοιμασία δείγματος

ISO 3493:1999 Vanilla -- Vocabulary TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Λεξικό

ISO 3513:1995 Chillies -- Determination of Scoville index TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 3588:1977 Spices and condiments -- Determination of degree of fineness of grinding -- Hand sieving method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος αναφοράς

Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO/CD 3632-1 Saffron (Crocus sativus Linnaeus) -- Part 1: Specifications TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO/TS 3632-1:2003

Saffron (Crocus sativus L.) -- Part 1: Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO/DIS 3632-2 Saffron (Crocus sativus L.) -- Part 2: Test methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Μέθοδος δοκιμής

ISO/TS 3632-2:2003

Saffron (Crocus sativus L.) -- Part 2: Test methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Μέθοδος δοκιμής

ISO 5559:1995 Dehydrated onion (Allium cepa Linnaeus) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 5560:1997 Dehydrated garlic (Allium sativum L.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 5561:1990 Black caraway and blond caraway (Carum carvi Linnaeus), whole -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 5562:1983 Turmeric, whole or ground (powdered) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 5563:1984 Dried peppermint (Mentha piperita Linnaeus) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 5564:1982 Black pepper and white pepper, whole or ground -- Determination of piperine content -- Spectrophotometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομ

ετρική

ISO 5565-1:1999 Vanilla [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames] -- Part 1: Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 5565-2:1999 Vanilla [Vanilla fragrans (Salisbury) Ames] -- Part 2: Test methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Μέθοδος δοκιμής

ISO 5566:1982 Turmeric -- Determination of colouring power -- Spectrophotometric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φασματοφωτομ

ετρική

ISO 5567:1982 Dehydrated garlic -- Determination of volatile organic sulphur compounds TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 92: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

92

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO/FDIS 6465 Spices -- Cumin (Cuminum cyminum L.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 6465:1984 Whole cumin (Cuminum cyminum Linnaeus) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 6538:1997

Cassia, Chinese type, Indonesian type and Vietnamese type [Cinnamomum aromaticum (Nees) syn. Cinnamomum cassia (Nees) ex Blume, Cinnamomum burmanii (C.G. Nees) Blume and Cinnamomum loureirii Nees] -- Specification

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 6539:1997 Cinnamon, Sri Lankan type, Seychelles type and Madagascan type (Cinnamomum zeylanicum Blume) -- Specification

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 6571:2008 Spices, condiments and herbs -- Determination of volatile oil content (hydrodistillation method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 6574:1986 Celery seed (Apium graveolens Linnaeus) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 6575:1982 Fenugreek, whole or ground (powdered) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 6576:2004 Laurel (Laurus nobilis L.) -- Whole and ground leaves -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 6577:2002 Nutmeg, whole or broken, and mace, whole or in pieces (Myristica fragrans Houtt.) -- Specification

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 6754:1996 Dried thyme (Thymus vulgaris L.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 7377:1984 Juniper berries (Juniperus communis Linnaeus) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 7386:1984 Aniseed (Pimpinella anisum Linnaeus) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 7540:2006 Ground paprika (Capsicum annuum L.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 7541:1989 Ground (powdered) paprika -- Determination of total natural colouring matter content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 7542:1984 Ground (powdered) paprika (Capsicum annuum Linnaeus) -- Microscopical examination

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Μικροσκοπική εξέταση Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 7543-1:1994 Chillies and chilli oleoresins -- Determination of total capsaicinoid content -- Part 1: Spectrometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομ

ετρική

ISO 7543-2:1993

Chillies and chilli oleoresins -- Determination of total capsaicinoid content -- Part 2: Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

Page 93: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

93

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 7925:1999 Dried oregano (Origanum vulgare L.) -- Whole or ground leaves -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 7926:1991 Dehydrated tarragon (Artemisia dracunculus Linnaeus) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 7927-1:1987 Fennel seed, whole or ground (powdered) -- Part 1: Bitter fennel seed (Foeniculum vulgare P. Miller var. vulgare) -- Specification

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 7928-1:1991 Savory -- Specification -- Part 1: Winter savory (Satureja montana Linnaeus) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 7928-2:1991 Savory -- Specification -- Part 2: Summer savory (Satureja hortensis Linnaeus) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 10620:1995 Dried sweet marjoram (Origanum majorana L.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 10621:1997 Dehydrated green pepper (Piper nigrum L.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 10622:1997 Large cardamom (Amomum subulatum Roxb.), as capsules and seeds -- Specification

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 11027:1993

Pepper and pepper oleoresins -- Determination of piperine content -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 11162:2001 Peppercorns (Piper nigrum L.) in brine -- Specification and test methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 11163:1995 Dried sweet basil (Ocimum basilicum L.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 11164:1995 Dried rosemary (Rosmarinus officinalis L.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 11165:1995 Dried sage (Salvia officinalis L.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 11178:1995 Star anise (Illicium verum Hook. f.) -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments (Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προδιαγραφή

ISO 13685:1997

Ginger and its oleoresins -- Determination of the main pungent components (gingerols and shogaols) -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC7 Spices, culinary herbs and condiments

(Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 1572:1980 Tea -- Preparation of ground sample of known dry matter content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προετοιμασία δείγματος

ISO 1573:1980 Tea -- Determination of loss in mass at 103 degrees C TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 1575:1987 Tea -- Determination of total ash TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 1576:1988 Tea -- Determination of water-soluble ash and water-insoluble ash TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 1577:1987 Tea -- Determination of acid-insoluble ash TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 1578:1975 Tea -- Determination of alkalinity of water- TC 34 Food Products SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

Page 94: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

94

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

soluble ash (Προϊόντα Τροφίμων)

ISO 1839:1980 Tea -- Sampling TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Δειγματοληψία

ISO 3103:1980 Tea -- Preparation of liquor for use in sensory tests TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προετοιμασία δείγματος

ISO 3720:1986 Black tea -- Definition and basic requirements TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Ορισμός προϊόντος

ISO/WD 3720 Black tea -- Definition and basic requirements TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Ορισμός προϊόντος

ISO 3720:1986/Cor 1:1992 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι)

ISO 3720:1986/Cor 2:2004 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι)

ISO 6078:1982 Black tea -- Vocabulary TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Λεξικό

ISO 6079:1990 Instant tea in solid form -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προδιαγραφή

ISO 6770:1982 Instant tea -- Determination of free-flow and compacted bulk densities TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 7513:1990 Instant tea in solid form -- Determination of moisture content (loss in mass at 103 degrees C)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 7514:1990 Instant tea in solid form -- Determination of total ash TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 7516:1984 Instant tea in solid form -- Sampling TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Δειγματοληψία

ISO 9768:1994 Tea -- Determination of water extract TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 9768:1994/Cor 1:1998 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι)

ISO 9884-1:1994 Tea sacks -- Specification -- Part 1: Reference sack for palletized and containerized transport of tea

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προδιαγραφή

ISO 9884-2:1999 Tea sacks -- Specification -- Part 2: Performance specification for sacks for palletized and containerized transport of tea

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προδιαγραφή

ISO 10727:2002

Tea and instant tea in solid form -- Determination of caffeine content -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 11286:2004 Tea -- Classification of grades by particle size analysis TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Ιδιότητα Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO/WD 11287 Green tea -- Definition and basic requirements TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Ορισμός προϊόντος

ISO 14502-1:2005 Determination of substances characteristic of green and black tea -- Part 1: Content of total polyphenols in tea -- Colorimetric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 95: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

95

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

using Folin-Ciocalteu reagent ISO 14502-1:2005/Cor 1:2006 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι)

ISO 14502-2:2005

Determination of substances characteristic of green and black tea -- Part 2: Content of catechins in green tea -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

ISO 14502-2:2005/Cor 1:2006 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι)

ISO 15598:1999 Tea -- Determination of crude fibre content TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC8 Tea (Τσάι) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 4831:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of coliforms -- Most probable number technique

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Ανίχνευση/Αρίθμηση

μικροοργανισμών Οριζόντια μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 4832:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of coliforms -- Colony-count technique

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Αρίθμηση μικροοργανισμών Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 4833:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of microorganisms -- Colony-count technique at 30 degrees C

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Αρίθμηση μικροοργανισμών Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO/CD 4833-2

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of microorganisms -- Part 2: Colony count at 30 degrees C by the surface plating technique

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Αρίθμηση μικροοργανισμών Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 6579:2002 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection of Salmonella spp.

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 6579:2002/Cor 1:2004 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία)

ISO 6579:2002/Amd 1:2007

Annex D: Detection of Salmonella spp. in animal faeces and in environmental samples from the primary production stage

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση Μικροβιολογική

ISO 6887-1:1999

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 1: General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Προετοιμασία δείγματος

ISO 6887-2:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 2: Specific rules for the preparation of meat and meat products

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Προετοιμασία δείγματος

Page 96: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

96

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 6887-3:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 3: Specific rules for the preparation of fish and fishery products

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Προετοιμασία δείγματος

ISO 6887-4:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 4: Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Προετοιμασία δείγματος

ISO 6887-4:2003/WD Amd 1 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία)

ISO 6887-4:2003/Cor 1:2004 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία)

ISO/DIS 6887-5

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination -- Part 5: Specific rules for the preparation of milk and milk products

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Προετοιμασία δείγματος Μικροβιολογική

ISO 6888-1:1999

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) -- Part 1: Technique using Baird-Parker agar medium

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Αρίθμηση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003 Inclusion of precision data TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Ακρίβεια

ISO 6888-2:1999

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) -- Part 2: Technique using rabbit plasma fibrinogen agar medium

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Αρίθμηση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003 Inclusion of precision data TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Ακρίβεια

ISO 6888-3:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) -- Part 3: Detection and MPN technique for low numbers

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Αρίθμηση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 7218:2007 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- General requirements and guidance for microbiological examinations

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Οδηγία για εξέταση

Page 97: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

97

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 7218:2007/NP Amd 1 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία)

ISO 7251:2005

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of presumptive Escherichia coli -- Most probable number technique

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα -

Ανίχνευση/Αρίθμηση Οριζόντια μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 7932:2004

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of presumptive Bacillus cereus -- Colony-count technique at 30 degrees C

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Αρίθμηση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 7937:2004

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of Clostridium perfringens -- Colony-count technique

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Αρίθμηση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 10272-1:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. -- Part 1: Detection method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα -

Ανίχνευση/Αρίθμηση Οριζόντια μέθοδος Μικροβιολογική

ISO/TS 10272-2:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. -- Part 2: Colony-count technique

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα -

Ανίχνευση/Αρίθμηση Οριζόντια μέθοδος Μικροβιολογική

ISO/CD TS 10272-3

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. -- Part 3: Semi-quantitative method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα -

Ανίχνευση/Αρίθμηση Οριζόντια μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 10273:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection of presumptive pathogenic Yersinia enterocolitica

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO/WD 11133 Microbiology of food, animal feeding stuffs and water -- Preparation, production, storage and performance testing of culture media

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Προετοιμασία δείγματος

ISO/TS 11133-1:2009

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Guidelines on preparation and production of culture media -- Part 1: General guidelines on quality assurance for the preparation of culture media in the laboratory

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Οδηγίες - Προετοιμασία

δείγματος

ISO/TS 11133-2:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Guidelines on preparation and production of culture media -- Part 2: Practical guidelines on performance testing of culture media

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Οδηγίες - Προετοιμασία

δείγματος

ISO/TS 11133-2:2003/NP Amd 1

Test microorganisms for commonly used culture media TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Μικροοργανισμοί ελέγχου Μικροβιολογική

ISO 11289:1993 Heat-processed foods in hermetically sealed containers -- Determination of pH TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

Page 98: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

98

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 11290-1:1996

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes -- Part 1: Detection method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα -

Ανίχνευση/Αρίθμηση Οριζόντια μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 11290-1:1996/Amd 1:2004

Modification of the isolation media and the haemolysis test, and inclusion of precision data

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Μέσα απομόνωσης

ISO 11290-2:1998

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes -- Part 2: Enumeration method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα -

Ανίχνευση/Αρίθμηση Οριζόντια μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004 Modification of the enumeration medium TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Αρίθμηση μικροοργανισμών - Μέσα

ISO/WD TS 13136

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) belonging to O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups -- Qualitative Real-time polymerase chain reaction (PCR)-based method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση Οριζόντια

μέθοδος PCR

ISO/DIS 13720 Meat and meat products -- Enumeration of presumptive Pseudomonas spp. TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Αρίθμηση Μικροβιολογική

ISO 13722:1996 Meat and meat products -- Enumeration of Brochothrix thermosphacta -- Colony-count technique

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Αρίθμηση Μικροβιολογική

ISO 15213:2003

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of sulfite-reducing bacteria growing under anaerobic conditions

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Αρίθμηση μικροοργανισμών Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 15214:1998

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of mesophilic lactic acid bacteria -- Colony-count technique at 30 degrees C

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Αρίθμηση μικροοργανισμών Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 16140:2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Protocol for the validation of alternative methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Πρωτόκολο επικύρωσης

ISO 16649-1:2001

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli -- Part 1: Colony-count technique at 44 degrees C using membranes and 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Αρίθμηση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 16649-2:2001

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli -- Part 2: Colony-count

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Αρίθμηση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

Page 99: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

99

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

technique at 44 degrees C using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide

ISO/TS 16649-3:2005

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli -- Part 3: Most probable number technique using 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Αρίθμηση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 16654:2001 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection of Escherichia coli O157

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 17410:2001

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of psychrotrophic microorganisms

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Αρίθμηση μικροοργανισμών Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 17604:2003 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Carcass sampling for microbiological analysis

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Δειγματοληψία

ISO 17604:2003/FDAmd 1

Sampling of poultry carcasses TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Δειγματοληψία

ISO 18593:2004

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Δειγματοληψία Οριζόντια

μέθοδος

ISO/TS 19036:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Guidelines for the estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Οδηγίες - Αβεβαιότητα

ISO/TS 19036:2006/Amd 1:2009

Measurement uncertainty for low counts TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Αβεβαιότητα

ISO/TS 20836:2005

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -- Performance testing for thermal cyclers

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση PCR

ISO 20837:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -- Requirements for sample preparation for qualitative detection

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Προετοιμασία

δείγματος PCR

ISO 20838:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -- Requirements for amplification and detection for qualitative methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση PCR

Page 100: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

100

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 21527-1:2008

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -- Part 1: Colony count technique in products with water activity greater than 0,95

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Αρίθμηση μικροοργανισμών Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 21527-2:2008

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the enumeration of yeasts and moulds -- Part 2: Colony count technique in products with water activity less than or equal to 0,95

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Αρίθμηση μικροοργανισμών Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 21528-1:2004

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 1: Detection and enumeration by MPN technique with pre-enrichment

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Ανίχνευση/Αρίθμηση

μικροοργανισμών Οριζόντια μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 21528-2:2004

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal methods for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae -- Part 2: Colony-count method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Ανίχνευση/Αρίθμηση

μικροοργανισμών Οριζόντια μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 21528-2:2004/CD Amd 1 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία)

ISO 21567:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection of Shigella spp.

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO 21807:2004 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Determination of water activity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 21871:2006

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the determination of low numbers of presumptive Bacillus cereus -- Most probable number technique and detection method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO/TS 21872-1:2007

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio spp. -- Part 1: Detection of Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO/TS 21872-1:2007/Cor 1:2008 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία)

ISO/TS 21872-2:2007

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection of potentially enteropathogenic Vibrio spp. -- Part 2: Detection of species other than Vibrio parahaemolyticus and Vibrio cholerae

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση Οριζόντια

μέθοδος Μικροβιολογική

ISO/CD 22117 Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Specific requirements for proficiency testing by interlaboratory comparison

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Διεργαστηριακές συγκρίσεις

Page 101: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

101

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO/DIS 22118

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -- Performance characteristics of molecular detection methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση PCR

ISO/DIS 22119

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Real-time polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -- General requirements and definitions

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση PCR

ISO 22174:2005

Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -- General requirements and definitions

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC9 Microbiology (Μικροβιολογία) Παθογόνα - Ανίχνευση PCR

ISO 5061:2002 Animal feeding stuffs -- Determination of castor oil seed husks -- Microscope method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός συστατικών Μικροσκοπική

ISO 5510:1984 Animal feeding stuffs -- Determination of available lysine TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 5983-1:2005 Animal feeding stuffs -- Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content -- Part 1: Kjeldahl method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 5983-1:2005/Cor 1:2008 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές)

ISO/FDIS 5983-2

Animal feeding stuffs -- Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content -- Part 2: Block digestion and steam distillation method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 5983-2:2005

Animal feeding stuffs -- Determination of nitrogen content and calculation of crude protein content -- Part 2: Block digestion/steam distillation method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 5984:2002 Animal feeding stuffs -- Determination of crude ash TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 5984:2002/Cor 1:2005 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Φυσική/ Χημική

ISO 5985:2002 Animal feeding stuffs -- Determination of ash insoluble in hydrochloric acid TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 5985:2002/Cor 1:2005 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές)

ISO 6490-1:1985 Animal feeding stuffs -- Determination of calcium content -- Part 1: Titrimetric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 6491:1998 Animal feeding stuffs -- Determination of phosphorus content -- Spectrometric method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομ

ετρική

ISO 6492:1999 Animal feeding stuffs -- Determination of fat content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 6493:2000 Animal feeding stuffs -- Determination of TC 34 Food Products SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός Πολαρογραφική

Page 102: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

102

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

starch content -- Polarimetric method (Προϊόντα Τροφίμων) περιεκτικότητας συστατικών

ISO 6495:1999 Animal feeding stuffs -- Determination of water-soluble chlorides content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/DIS 6495-1 Animal feeding stuffs -- Determination of water-soluble chlorides content -- Part 1: Titrimetric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/CD 6495-2 Animal feeding stuffs -- Determination of water-soluble chlorides content -- Part 2: Potentiometric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 6496:1999 Animal feeding stuffs -- Determination of moisture and other volatile matter content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 6497:2002 Animal feeding stuffs -- Sampling TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Δειγματοληψία

ISO 6498:1998 Animal feeding stuffs -- Preparation of test samples TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προετοιμασία δείγματος

ISO/CD 6498 Animal feeding stuffs -- Guidelines for sample preparation TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Οδηγίες - Προετοιμασία δείγματος

ISO 6651:2001 Animal feeding stuffs -- Semi-quantitative determination of aflatoxin B1 -- Thin-layer chromatographic methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

ανεπιθύμητων/μολυντών TLC

ISO 6654:1991 Animal feeding stuffs -- Determination of urea content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 6655:1997 Animal feeding stuffs -- Determination of soluble nitrogen content after treatment with pepsin in dilute hydrochloric acid

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/CD 6655 Animal feeding stuffs -- Determination of soluble nitrogen content after treatment with pepsin in dilute hydrochloric acid

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 6865:2000 Animal feeding stuffs -- Determination of crude fibre content -- Method with intermediate filtration

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 6866:1985 Animal feeding stuffs -- Determination of free and total gossypol TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 6867:2000 Animal feeding stuffs -- Determination of vitamin E content -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 6869:2000

Animal feeding stuffs -- Determination of the contents of calcium, copper, iron, magnesium, manganese, potassium, sodium and zinc -- Method using atomic absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φασματοφωτομετρική

ISO 6870:2002 Animal feeding stuffs -- Qualitative determination of zearalenone TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών Φυσική/ Χημική

ISO 7088:1981 Fish-meal -- Vocabulary TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Λεξικό

Page 103: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

103

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 7485:2000 Animal feeding stuffs -- Determination of potassium and sodium contents -- Methods using flame-emission spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φλωγοφωτομετρία

ISO 9831:1998 Animal feeding stuffs, animal products, and faeces or urine -- Determination of gross calorific value -- Bomb calorimeter method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO/DIS 12099 Animal feedstuffs, cereals and milled cereal products -- Guidelines for the application of near infrared spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Ογηγίες για ανάλυση NIR

ISO 13903:2005 Animal feeding stuffs -- Determination of amino acids content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 13904:2005 Animal feeding stuffs -- Determination of tryptophan content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 13906:2008 Animal feeding stuffs -- Determination of acid detergent fibre (ADF) and acid detergent lignin (ADL) contents

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 14181:2000 Animal feeding stuffs -- Determination of residues of organochlorine pesticides -- Gas chromatographic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

υπολειμμάτων GC

ISO 14182:1999 Animal feeding stuffs -- Determination of residues of organophosphorus pesticides -- Gas chromatographic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

υπολειμμάτων GC

ISO 14183:2005

Animal feeding stuffs -- Determination of monensin, narasin and salinomycin contents -- Liquid chromatographic method using post-column derivatization

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

ανεπιθύμητων/μολυντών LC

ISO 14565:2000 Animal feeding stuffs -- Determination of vitamin A content -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 14718:1998

Animal feeding stuffs -- Determination of aflatoxin B1 content of mixed feeding stuffs -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

ανεπιθύμητων/μολυντών HPLC

ISO 14797:1999 Animal feeding stuffs -- Determination of furazolidone content -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

ανεπιθύμητων/μολυντών HPLC

ISO 14902:2001 Animal feeding stuffs -- Determination of trypsin inhibitor activity of soya products TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών

ISO 14939:2001 Animal feeding stuffs -- Determination of carbadox content -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

ανεπιθύμητων/μολυντών HPLC

ISO 15914:2004 Animal feeding stuffs -- Enzymatic determination of total starch content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 16472:2006 Animal feeding stuffs -- Determination of amylase-treated neutral detergent fibre content (aNDF)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 104: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

104

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 17372:2008

Animal feeding stuffs -- Determination of zearalenone by immunoaffinity column chromatography and high performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

ανεπιθύμητων/μολυντών HPLC

ISO 17375:2006 Animal feeding stuffs -- Determination of aflatoxin B1 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών Φυσική/ Χημική

ISO/TS 17764-1:2002

Animal feeding stuffs -- Determination of the content of fatty acids -- Part 1: Preparation of methyl esters

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών - Προετοιμασία

ISO/TS 17764-2:2002

Animal feeding stuffs -- Determination of the content of fatty acids -- Part 2: Gas chromatographic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών GC

ISO/PRF 27085

Animal feeding stuffs -- Determination of calcium, sodium, phosphorus, magnesium, potassium, iron, zinc, copper, manganese, cobalt, molybdenum, arsenic, lead and cadmium by ICP-AES

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός συστατικών

- μολυντών ICP-AES

ISO/FDIS 30024 Animal feeding stuffs -- Determination of phytase activity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC10 Animal feeding stuffs (Ζωοτροφές) Προσδιορισμός ενεργότητας ενζύμου

ISO/FDIS 660 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of acid value and acidity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 660:1996 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of acid value and acidity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 660:1996/Amd 1:2003 Precision data for virgin olive oil TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Ακρίβεια δεδομένων

ISO 661:2003 Animal and vegetable fats and oils -- Preparation of test sample TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προετοιμασία δείγματος

ISO 662:1998 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of moisture and volatile matter content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 663:2007 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of insoluble impurities content TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 934:1980 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of water content -- Entrainment method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 935:1988 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of titre TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 3596:2000 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of unsaponifiable matter -- Method using diethyl ether extraction

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/CD 3656 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φασματοφωτομετρική

ISO 3656:2002 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of ultraviolet absorbance expressed as specific UV extinction

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φασματοφωτομετρική

Page 105: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

105

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 3657:2002 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of saponification value TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 3960:2007 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of peroxide value -- Iodometric (visual) endpoint determination

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 3961:2009 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of iodine value TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 5508:1990 Animal and vegetable fats and oils -- Analysis by gas chromatography of methyl esters of fatty acids

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Ανάλυση συστατικών GC

ISO 5509:2000 Animal and vegetable fats and oils -- Preparation of methyl esters of fatty acids TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προετοιμασία δείγματος

ISO 5555:2001 Animal and vegetable fats and oils -- Sampling TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Δειγματοληψία

ISO 5558:1982 Animal and vegetable fats and oils -- Detection and identification of antioxidants -- Thin-layer chromatographic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός/ανίχνευση προσθέτων TLC

ISO 6320:2000 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of refractive index TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική ISO 6320:2000/Cor 1:2006 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια)

ISO 6321:2002 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of melting point in open capillary tubes (slip point)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 6463:1982

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of butylhydroxyanisole (BHA) and butylhydroxytoluene (BHT) -- Gas-liquid chromatographic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός προσθέτων GLC

ISO 6656:2002 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of polyethylene-type polymers TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 6800:1997

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of the composition of fatty acids in the 2-position of the triglyceride molecules

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 6883:2007 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of conventional mass per volume (litre weight in air)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 6884:2008 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of ash TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 6885:2006 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of anisidine value TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO 6886:2006 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of oxidative stability (accelerated oxidation test)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων - Δοκιμή Φυσική/ Χημική

ISO 7366:1987 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of 1-monoglycerides and free TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 106: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

106

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

glycerol contents

ISO 7847:1987 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of polyunsaturated fatty acids with a cis,cis 1,4-diene structure

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 8292-1:2008 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of solid fat content by pulsed NMR -- Part 1: Direct method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών NMR

ISO 8292-2:2008 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of solid fat content by pulsed NMR -- Part 2: Indirect method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών NMR

ISO 8294:1994

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of copper, iron and nickel contents -- Graphite furnace atomic absorption method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO 8420:2002 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of content of polar compounds TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 8420:2002/Cor 1:2004 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια)

ISO 8534:2008 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of water content -- Karl Fischer method (pyridine free)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 9832:2002 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of residual technical hexane content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός υπολειμμάτων Φυσική/ Χημική

ISO 9936:2006

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of tocopherol and tocotrienol contents by high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 9936:2006/Cor 1:2008 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια)

ISO 10539:2002 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of alkalinity TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 10540-1:2003 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of phosphorus content -- Part 1: Colorimetric method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

Φωτομετρική

ISO 10540-2:2003

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of phosphorus content -- Part 2: Method using graphite furnace atomic absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

AAS

ISO 10540-3:2002

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of phosphorus content -- Part 3: Method using inductively coupled plasma (ICP) optical emission spectroscopy

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

ICP

ISO/FDIS 11053 Vegetable fats and oils -- Determination of cocoa butter equivalents in milk chocolate TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 107: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

107

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO/DIS 11701

Vegetable fats and oils -- Determination of phospholipids in lecithins by high performance liquid chromatography (HPLC) using a light scattering detector

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

ISO/DIS 11702 Animal and vegetable fats and oils -- Enzymatic determination of total sterols content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Ενζυμική

ISO 12193:2004 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of lead by direct graphite furnace atomic absorption spectroscopy

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών AAS

ISO 12228:1999 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of individual and total sterols contents -- Gas chromatographic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών GC

ISO/DIS 12871 Determination of aliphatic alcohols content by capillary gas chromatography TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών CGC

ISO/DIS 12872 Method for the determination of the percentage of 2-glyceryl monopalmitate in olive oils

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/DIS 12873 Determination of wax content in olive oils by capillary column gas chromatography TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

CGC

ISO/CD 12966-2

Animal and vegetable fats and oils -- Gas chromatography of fatty acid methyl esters -- Part 2: Preparation of methyl esters using alkaline/acid catalysed transmethylation

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προετοιμασία για ανάλυση GC

ISO/DIS 12966-3

Animal and vegetable fats and oils -- Gas chromatography of fatty acid methyl esters -- Part 3: Preparation of methyl esters using trimethylsulfonium hydroxide (TMSH)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προετοιμασία για ανάλυση GC

ISO/CD 12966-4

Animal and vegetable fats and oils -- Gas chromatography of fatty acid methyl esters -- Part 4: Determination of cis-, trans-, saturated, mono- and polyunsaturated fatty acids in vegetable or non-ruminant oils and fats

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών GC

ISO/WD 13081

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of saponification value (SV) -- Indirect method-using Gas Liquid Chromatography Method (GLC)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων GLC

ISO 13884:2003 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of isolated trans isomers by infrared spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών συστατικών

IR

ISO 15267:1998 Animal and vegetable fats and oils -- Flashpoint limit test using Pensky-Martens closed cup flash tester

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

Page 108: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

108

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 15301:2001 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of sediment in crude fats and oils -- Centrifuge method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 15301:2001/Cor 1:2007

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

ISO 15302:2007

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of benzo[a]pyrene -- Reverse-phase high performance liquid chromatography method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών συστατικών

RP-HPLC

ISO 15303:2001 Animal and vegetable fats and oils -- Detection and identification of a volatile organic contaminant by GC/MS

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών συστατικών

GC/MS

ISO 15304:2002

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of the content of trans fatty acid isomers of vegetable fats and oils -- Gas chromatographic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών συστατικών

GC

ISO 15304:2002/Cor 1:2003

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

ISO 15305:1998 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of Lovibond colour TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 15753:2006 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 15774:2000

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of cadmium content by direct graphite furnace atomic absorption spectrometry

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών συστατικών

AAS

ISO 15788-1:1999

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of stigmastadienes in vegetable oils -- Part 1: Method using capillary-column gas chromatography (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Μέθοδος αναφοράς CC-GC

ISO 15788-2:2003

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of stigmastadienes in vegetable oils -- Part 2: Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών HPLC

ISO 16035:2003 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of low-boiling halogenated hydrocarbons in edible oils

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών συστατικών

Φυσική/ Χημική

ISO 16931:2009

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of polymerized triacylglycerols by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών HPSEC

ISO 17932:2005 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of the deterioration of TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

Page 109: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

109

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

bleachability index (DOBI)

ISO 18395:2005

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of monoacylglycerols, diacylglycerols, triacylglycerols and glycerol by high-performance size-exclusion chromatography (HPSEC)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών HPSEC

ISO 18609:2000 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of unsaponifiable matter -- Method using hexane extraction

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 19219:2002 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of visible foots in crude fats and oils

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Ενόργανη/

Εμπειρική

ISO 22959

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons by on-line donor-acceptor complex chromatography and HPLC with fluorescence detection

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών συστατικών

HPLC

ISO 23275-1:2006

Animal and vegetable fats and oils -- Cocoa butter equivalents in cocoa butter and plain chocolate -- Part 1: Determination of the presence of cocoa butter equivalents

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 23275-2:2006

Animal and vegetable fats and oils -- Cocoa butter equivalents in cocoa butter and plain chocolate -- Part 2: Quantification of cocoa butter equivalents

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/CD TS 23647 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of wax content -- Method using gas chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας ανεπιθύμητων συστατικών

GC

ISO/CD TR 24054

Animal and vegetable fats and oils -- Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) -- Method using gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια)

Προσδιορισμός ανεπιθύμητων/μολυντών συστατικών

GC/MS

ISO 27107:2008 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of peroxide value -- Potentiometric end-point determination

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Φυσική/ Χημική

ISO/DIS 27608 Animal and vegetable fats and oils -- Determination of Lovibond colour -- Automatic method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO/DIS 28198 Vegetable fats and oils -- Determination of toluene insoluble matter TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 29822:2009 Vegetable fats and oils -- Isomeric diacylglycerols -- Determination of relative amounts of 1,2- and 1,3-diacylglycerols

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 29841:2009

Vegetable fats and oils -- Determination of the degradation products of chlorophylls a and a' (pheophytins a, a' and pyropheophytins)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC11 Animal and Vegetable fats and oils (Ζωικά και

φυτικά λίπη και έλαια) Προσδιορισμός ανεπιθύμητων συστατικών Φυσική/ Χημική

Page 110: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

110

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 3591:1977 Sensory analysis -- Apparatus -- Wine-tasting glass TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Συσκευή

ISO/WD 3972 Sensory analysis -- Methodology -- Method of investigating sensitivity of taste TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία - Μέθοδος Οργανοληπτική

ISO 3972:1991 Sensory analysis -- Methodology -- Method of investigating sensitivity of taste TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία - Μέθοδος Οργανοληπτική

ISO 4120:2004 Sensory analysis -- Methodology -- Triangle test TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία - Δοκιμή Οργανοληπτική

ISO 4121:2003 Sensory analysis -- Guidelines for the use of quantitative response scales TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Οδηγίες

ISO 5492:2008 Sensory analysis -- Vocabulary TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Λεξικό

ISO 5495:2005 Sensory analysis -- Methodology -- Paired comparison test TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία - Δοκιμή Οργανοληπτική

ISO 5495:2005/Cor 1:2006 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση)

ISO 5496:2006 Sensory analysis -- Methodology -- Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία Οργανοληπτική

ISO 5497:1982 Sensory analysis -- Methodology -- Guidelines for the preparation of samples for which direct sensory analysis is not feasible

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία -

Οδηγίες Οργανοληπτική

ISO 6564:1985 Sensory analysis -- Methodology -- Flavour profile methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία Οργανοληπτική

ISO 6658:2005 Sensory analysis -- Methodology -- General guidance TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία - Οδηγία Οργανοληπτική

ISO 8586-1:1993 Sensory analysis -- General guidance for the selection, training and monitoring of assessors -- Part 1: Selected assessors

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Οδηγία

ISO/WD 8586-1 Sensory analysis -- General guidance for the selection, training and monitoring of assessors -- Part 1: Selected assessors

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Οδηγία

ISO 8586-2:2008

Sensory analysis -- General guidance for the selection, training and monitoring of assessors -- Part 2: Expert sensory assessors

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Οδηγία

ISO 8587:2006 Sensory analysis -- Methodology -- Ranking TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία Οργανοληπτική

ISO 8588:1987 Sensory analysis -- Methodology -- "A" - "not A" test TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Μεθοδολογία - Δοκιμή Οργανοληπτική

ISO/NP 8588 Sensory analysis -- Methodology -- "A" - "not A" test TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία - Δοκιμή Οργανοληπτική

ISO 8589:2007 Sensory analysis -- General guidance for the design of test rooms TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Οδηγία

ISO 10399:2004 Sensory analysis -- Methodology -- Duo-trio test TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία - Δοκιμή Οργανοληπτική

Page 111: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

111

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 11035:1994

Sensory analysis -- Identification and selection of descriptors for establishing a sensory profile by a multidimensional approach

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση Οργανοληπτική

ISO 11036:1994 Sensory analysis -- Methodology -- Texture profile TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία Οργανοληπτική

ISO 11037:1999 Sensory analysis -- General guidance and test method for assessment of the colour of foods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Οδηγία για

δοκιμή ελέγχου

ISO/CD 11037 Sensory analysis -- General guidance and test method for assessment of the colour of foods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Οδηγία για

δοκιμή ελέγχου

ISO 11056:1999 Sensory analysis -- Methodology -- Magnitude estimation method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία - Μέθοδος Οργανοληπτική

ISO/CD 11132 Sensory analysis -- Methodology -- General guidance for monitoring the performance of a quantitative sensory panel

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία -

Οδηγία Οργανοληπτική

ISO 13299:2003 Sensory analysis -- Methodology -- General guidance for establishing a sensory profile TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία - Οδηγία Οργανοληπτική

ISO 13300-1:2006 Sensory analysis -- General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory -- Part 1: Staff responsibilities

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Οδηγία

ISO 13300-2:2006 Sensory analysis -- General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory -- Part 2: Recruitment and training of panel leaders

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Οδηγία

ISO 13301:2002

Sensory analysis -- Methodology -- General guidance for measuring odour, flavour and taste detection thresholds by a three-alternative forced-choice (3-AFC) procedure

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία -

Οδηγία Οργανοληπτική

ISO 13302:2003 Sensory analysis -- Methods for assessing modifications to the flavour of foodstuffs due to packaging

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μέθοδος Οργανοληπτική

ISO 16657:2006 Sensory analysis -- Apparatus -- Olive oil tasting glass TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Συσκευή

ISO 16820:2004 Sensory analysis -- Methodology -- Sequential analysis TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία Οργανοληπτική

ISO/CD 29842 Sensory analysis -- Methodology -- Balanced incomplete block designs TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC12 Sensory Analysis (Οργανοληπτική ανάλυση) Ανάλυση - Μεθοδολογία Οργανοληπτική

ISO 873:1980 Peaches -- Guide to cold storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 874:1980 Fresh fruits and vegetables -- Sampling TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Δειγματοληψία

ISO 931:1980 Green bananas -- Guide to storage and transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

Page 112: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

112

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 949:1987 Cauliflowers -- Guide to cold storage and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 1134:1993 Pears -- Cold storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 1212:1995 Apples -- Cold storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 1673:1991 Onions -- Guide to storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 1838:1993 Fresh pineapples -- Storage and transport TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 1956-1:1982 Fruits and vegetables -- Morphological and structural terminology TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Ορολογία

ISO 1956-2:1989 Fruits and vegetables -- Morphological and structural terminology TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Ορολογία

ISO 1990-1:1982 Fruits -- Nomenclature -- First list TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Ονοματολογία

ISO 1990-2:1985 Fruits -- Nomenclature -- Second list TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Ονοματολογία

ISO 1991-1:1982 Vegetables -- Nomenclature -- First list TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Ονοματολογία

ISO 1991-2:1995 Vegetables -- Nomenclature -- Part 2: Second list TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Ονοματολογία

ISO 2165:1974 Ware potatoes -- Guide to storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 2166:1981 Carrots -- Guide to storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 2167:1991 Round-headed cabbage -- Guide to cold storage and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 2168:1974 Table grapes -- Guide to cold storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 2169:1981 Fruits and vegetables -- Physical conditions in cold stores -- Definitions and measurement TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία - Ορισμοί - Μέτρηση

Page 113: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

113

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 2295:1974 Avocados -- Guide for storage and transport TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 2826:1974 Apricots -- Guide to cold storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 3631:1978 Citrus fruits -- Guide to storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 3659:1977 Fruits and vegetables -- Ripening after cold storage TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 3959:1977 Green bananas -- Ripening conditions TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 4125:1991 Dry fruits and dried fruits -- Definitions and nomenclature TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Ορισμοί - Ονοματολογία

ISO 4186:1980 Asparagus -- Guide to storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 4187:1980 Horse-radish -- Guide to storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 5524:1991 Tomatoes -- Guide to cold storage and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 5525:1986 Potatoes -- Storage in the open (in clamps) TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 6000:1981 Round-headed cabbage -- Storage in the open TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 6477:1988 Cashew kernels -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 6478:1990 Peanuts -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 6479:1984 Shelled sweet kernels of apricots -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 6479:1984/Cor 1:1999 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

ISO 6659:1981 Sweet pepper -- Guide to refrigerated storage and transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και Οδηγία - Διεργασία

Page 114: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

114

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

λαχανικά)

ISO 6660:1993 Mangoes -- Cold storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 6661:1983 Fresh fruits and vegetables -- Arrangement of parallelepipedic packages in land transport vehicles

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 6662:1983 Plums -- Guide to cold storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 6663:1995 Garlic -- Cold storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 6664:1983 Bilberries and blueberries -- Guide to cold storage TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 6665:1983 Strawberries -- Guide to cold storage TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 6755:2001 Dried sour cherries -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 6756:1984 Decorticated stone pine nuts -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 6757:1984 Decorticated kernels of mahaleb cherries -- Specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 6822:1984 Potatoes, root vegetables and round-headed cabbages -- Guide to storage in silos using forced ventilation

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 6882:1981 Asparagus -- Guide to refrigerated transport TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 6949:1988 Fruits and vegetables -- Principles and techniques of the controlled atmosphere method of storage

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία - Τεχνική

ISO 7558:1988 Guide to the prepacking of fruits and vegetables TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία

ISO 7560:1995 Cucumbers -- Storage and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 7561:1984 Cultivated mushrooms -- Guide to cold storage and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

Page 115: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

115

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 7562:1990 Potatoes -- Guidelines for storage in artificially ventilated stores TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγίες - Διεργασία

ISO 7563:1998 Fresh fruits and vegetables -- Vocabulary TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Λεξικό

ISO 7701:1994 Dried apples -- Specification and test methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 7702:1995 Dried pears -- Specification and test methods TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 7702:1995/Cor 1:2001 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

ISO 7703:1995 Dried peaches -- Specification and test methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 7703:1995/Cor 1:2001 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

ISO 7907:1987 Carob -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 7908:1991 Dried sweet cherries -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 7910:1991 Dried mulberries -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 7911:1991 Unshelled pine nuts -- Specification TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 7920:1984 Sweet cherries and sour cherries -- Guide to cold storage and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 7922:1985 Leeks -- Guide to cold storage and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 8682:1987 Apples -- Storage in controlled atmospheres TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 8683:1988 Lettuce -- Guide to precooling and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

ISO 9376:1988 Early potatoes -- Guide to cooling and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Οδηγία - Διεργασία

Page 116: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

116

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO 9719:1995 Root vegetables -- Cold storage and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 9833:1993 Melons -- Cold storage and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 9930:1993 Green beans -- Storage and refrigerated transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Διεργασία

ISO 23391:2006 Dried rosehips -- Specification and test methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 23392:2006 Fresh and quick-frozen maize and peas -- Determination of alcohol-insoluble solids content

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC14

Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 23393:2006 Pomegranate fruit -- Specification and test methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 23394:2006 Dried oleaster -- Specification and test methods TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC14 Fresh, dry and dried fruits and vegetables (Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά)

Προδιαγραφή

ISO 1446:2001 Green coffee -- Determination of water content -- Basic reference method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Βασική Μέθοδος αναφοράς

Φυσική/ Χημική

ISO 1446:2001/NP Amd 1 TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές)

ISO 3509:2005 Coffee and coffee products -- Vocabulary TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Λεξικό

ISO 3726:1983 Instant coffee -- Determination of loss in mass at 70 degrees C under reduced pressure

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO 4052:1983 Coffee -- Determination of caffeine content (Reference method) TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός περιεκτικότητας συστατικών

Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 4072:1982 Green coffee in bags -- Sampling TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Δειγματοληψία

ISO 4149:2005 Green coffee -- Olfactory and visual examination and determination of foreign matter and defects

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Εξέταση ξένων

σωμάτων/ελαττωμάτων

ISO/WD 4150 Green coffee -- Size analysis -- Manual sieving TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Ανάλυση ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 4150:1991 Green coffee -- Size analysis -- Manual sieving TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Ανάλυση ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO/WD 6666 Coffee triers TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Συσκευή δειγματοληψίας

ISO 6666:1983 Coffee triers TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Συσκευή δειγματοληψίας

ISO 6667:1985 Green coffee -- Determination of proportion of TC 34 Food Products SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός Ενόργανη/

Page 117: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

117

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

insect-damaged beans (Προϊόντα Τροφίμων) ανεπιθύμητων Εμπειρική

ISO 6668:2008 Green coffee -- Preparation of samples for use in sensory analysis TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προετοιμασία δείγματος

ISO 6669:1995 Green and roasted coffee -- Determination of free-flow bulk density of whole beans (Routine method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Μέθοδος

ρουτίνας Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 6670:2002 Instant coffee -- Sampling method for bulk units with liners TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Δειγματοληψία

ISO 6673:2003 Green coffee -- Determination of loss in mass at 105 degrees C TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός συστατικών Φυσική/ Χημική

ISO/WD 8455 Green coffee in bags -- Guidance on storage and transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Οδηγία - Διεργασία

ISO 8455:1986 Green coffee in bags -- Guidance on storage and transport TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Οδηγία - Διεργασία

ISO 8460:1987 Instant coffee -- Determination of free-flow and compacted bulk densities TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός ιδιοτήτων Ενόργανη/ Εμπειρική

ISO 9116:2004 Green coffee -- Guidelines on methods of specification TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Οδηγίες - προδιαγραφές

ISO 10095:1992 Coffee -- Determination of caffeine content -- Method using high-performance liquid chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών HPLC

ISO 10470:2004 Green coffee -- Defect reference chart TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Ελαττώματα - Διάγραμμα

ISO 11292:1995

Instant coffee -- Determination of free and total carbohydrate contents -- Method using high-performance anion-exchange chromatography

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών HP-χρωματογραφία ιοντοεναλλαγής

ISO 11294:1994

Roasted ground coffee -- Determination of moisture content -- Method by determination of loss in mass at 103 degrees C (Routine method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Μέθοδος ρουτίνας Φυσική/ Χημική

ISO 11817:1994 Roasted ground coffee -- Determination of moisture content -- Karl Fischer method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO 20481:2008

Coffee and coffee products -- Determination of the caffeine content using high performance liquid chromatography (HPLC) -- Reference method

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Μέθοδος αναφοράς HPLC

ISO 20938:2008 Instant coffee -- Determination of moisture content -- Karl Fischer method (Reference method)

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Προσδιορισμός

περιεκτικότητας συστατικών Μέθοδος αναφοράς Φυσική/ Χημική

ISO/WD 24114 Instant coffee -- Criteria for authenticity TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Κριτήρια αυθεντικότητας

ISO/WD 24115 Green coffee -- Procedure for correlation of moisture meters -- Routine method TC 34 Food Products

(Προϊόντα Τροφίμων) SC15 Coffee (Καφές) Συσκευές - συσχέτιση Μέθοδος ρουτίνας

Page 118: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

118

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

ISO/TS 21098:2005

Foodstuffs -- Nucleic acid based methods of analysis of genetically modified organisms and derived products -- Information to be supplied and procedure for the addition of methods to ISO 21569, ISO 21570 or ISO 21571

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

Μέθοδοι ανάλυσης GMO

ISO/NP TS 21098

Foodstuffs -- Nucleic acid based methods of analysis of genetically modified organisms and derived products -- Information to be supplied and procedure for the addition of methods to ISO 21569, ISO 21570 or ISO 21571

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

Μέθοδοι ανάλυσης GMO

ISO/NP 21569

Foodstuffs -- Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Qualitative nucleic acid based methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

Μέθοδοι ανάλυσης/ανίχνευσης GMO

ISO 21569:2005

Foodstuffs -- Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Qualitative nucleic acid based methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

Μέθοδοι ανάλυσης/ανίχνευσης GMO

ISO 21570:2005

Foodstuffs -- Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Quantitative nucleic acid based methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

Μέθοδοι ανάλυσης/ανίχνευσης GMO

ISO/NP 21570

Foodstuffs -- Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Quantitative nucleic acid based methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

Μέθοδοι ανάλυσης/ανίχνευσης GMO

ISO 21571:2005

Foodstuffs -- Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Nucleic acid extraction

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές

Μέθοδοι ανάλυσης/ανίχνευσης GMO

Page 119: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

119

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

ISO/NP 21571

Foodstuffs -- Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Nucleic acid extraction

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

Μέθοδοι ανάλυσης/ανίχνευσης GMO

ISO 21572:2004 Foodstuffs -- Methods for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Protein based methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

Μέθοδοι ανάλυσης/ανίχνευσης GMO

ISO/NP 21572 Foodstuffs -- Methods for the detection of genetically modified organisms and derived products -- Protein based methods

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

Μέθοδοι ανάλυσης/ανίχνευσης GMO

ISO 24276:2006

Foodstuffs -- Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products -- General requirements and definitions

TC 34 Food Products (Προϊόντα Τροφίμων) SC16

Horizontal methods for the detection of molecular biomarkers in: foods; seeds and propagules of food crops; commodity food crops; fruits; vegetables and derived foods (Οριζόντιες μέθοδοι ανίχνευσης βιοσημειωτή σε τρόφιμα, σπόρους, πολλαπλασιαστές καλλιεργειών, φρούτα, λαχανικά και προϊόντα

Μέθοδοι ανάλυσης/ανίχνευσης GMO

ISO/ASTM 51204:2004

Practice for dosimetry in gamma irradiation facilities for food processing TC 85 Nuclear energy

ISO/ASTM 51900:2002

Guide for dosimetry in radiation research on food and agricultural products TC 85 Nuclear energy

ISO/ASTM 51431:2005

Practice for dosimetry in electron beam and X-ray (bremsstrahlung) irradiation facilities for food processing

TC 85 Nuclear energy

ISO 21469:2006 Safety of machinery -- Lubricants with incidental product contact -- Hygiene requirements

TC 199 Safety of machinery (Ασφάλεια μηχανημάτων)

ISO 5667-5:2006 Water quality -- Sampling -- Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems

TC 147

Sampling (general methods) (Δειγματοληψία - Γενικές μέθοδοι)

ISO 16532-1:2008 Paper and board -- Determination of grease TC 6 Test methods and SC2

Page 120: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

120

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

resistance -- Part 1: Permeability test quality specifications for paper and board (Μέθοδοι ελέγχου και προδιαγραφές ποιότητας χαρτιού και χαρτονιού)

ISO/PAS 30000:2008

Ships and marine technology -- Ship recycling management systems -- Specifications for management systems for safe and environmentally sound ship recycling facilities

TC 8 Ships and marine technology

ISO 10993-17:2002 Biological evaluation of medical devices -- Part 17: Establishment of allowable limits for leachable substances

TC 194 Biological evaluation of medical devices

ISO 8442-5:2004

Materials and articles in contact with foodstuffs -- Cutlery and table holloware -- Part 5: Specification for sharpness and edge retention test of cutlery

TC 186 Cutlery and table and decorative metal hollow-ware

ISO 14617-8:2002 Graphical symbols for diagrams -- Part 8: Valves and dampers TC 10

Process plant documentation and tpd-symbols

SC10

ISO 16532-2:2007 Paper and board -- Determination of grease resistance -- Part 2: Surface repellency test TC 6

Test methods and quality specifications for paper and board (Μέθοδοι ελέγχου και προδιαγραφές ποιότητας χαρτιού και χαρτονιού)

SC2

ISO 2037:1992 Stainless steel tubes for the food industry TC 5 Steel tubes SC1

ISO 2851:1993 Stainless steel bends and tees for the food industry TC 5 Steel tubes SC1

ISO 2852:1993 Stainless steel clamp pipe couplings for the food industry TC 5 Steel tubes SC1

ISO 2853:1993 Stainless steel threaded couplings for the food industry TC 5 Steel tubes SC1

ISO 4531-1:1998 Vitreous and porcelain enamels -- Release of lead and cadmium from enamelled ware in contact with food -- Part 1: Method of test

TC 107 Metallic and other inorganic coatings

ISO 4531-2:1998 Vitreous and porcelain enamels -- Release of lead and cadmium from enamelled ware in contact with food -- Part 2: Permissible limits

TC 107 Metallic and other inorganic coatings

ISO 8391-1:1986 Ceramic cookware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Method of test

TC 166

Ceramic ware in contact with food. Release of toxic materials - STANDBY

SC1

ISO 8391-2:1986 Ceramic cookware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 2: TC 166 Ceramic ware in

contact with food. SC1

Page 121: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

121

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Permissible limits Release of toxic materials - STANDBY

ISO 8442-1:1997

Materials and articles in contact with foodstuffs -- Cutlery and table holloware -- Part 1: Requirements for cutlery for the preparation of food

TC 186 Cutlery and table and decorative metal hollow-ware

ISO 13750:2000 Textile floor coverings -- Determination of resistance to staining by acid food colours TC 219 Floor coverings

ISO 7086-1:2000 Glass hollowware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method

TC 166

Ceramic ware in contact with food. Release of toxic materials - STANDBY

ISO 7086-2:2000 Glass hollowware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 2: Permissible limits

TC 166

Ceramic ware in contact with food. Release of toxic materials - STANDBY

ISO 6486-1:1999 Ceramic ware, glass-ceramic ware and glass dinnerware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 1: Test method

TC 166

Ceramic ware in contact with food. Release of toxic materials - STANDBY

ISO 6486-2:1999

Ceramic ware, glass-ceramic ware and glass dinnerware in contact with food -- Release of lead and cadmium -- Part 2: Permissible limits

TC 166

Ceramic ware in contact with food. Release of toxic materials - STANDBY

ISO 22000:2005 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005)

TC 34

Processes in the food industry (Διεργασίες στη βιομηχανία τροφίμων)

Σύστημα Διαχείρισης

ISO 22000:2005/Cor 1:2006

TC 34

Processes in the food industry (Διεργασίες στη βιομηχανία τροφίμων)

Σύστημα Διαχείρισης

ISO 22003:2007

Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems

TC 34

Processes in the food industry (Διεργασίες στη βιομηχανία τροφίμων)

Σύστημα Διαχείρισης

ISO 22004:2005 Food safety management systems -- Guidance on the application of ISO 22000:2005

TC 34

Processes in the food industry (Διεργασίες στη βιομηχανία τροφίμων)

Σύστημα Διαχείρισης

ISO/DIS 22006 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to crop production

TC 34

Processes in the food industry (Διεργασίες στη βιομηχανία τροφίμων)

Σύστημα Διαχείρισης

ISO 22000:2005/AC:2006

Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2005/Cor.1:2006)

TC 34 Processes in the food industry (Διεργασίες στη βιομηχανία

Σύστημα Διαχείρισης

Page 122: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

122

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

τροφίμων)

ISO 22005:2007

Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation (ISO 22005:2007)

TC 34

Processes in the food industry (Διεργασίες στη βιομηχανία τροφίμων)

Σύστημα Διαχείρισης

ISO 15161:2001 Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for the food and drink industry TC 34

Processes in the food industry (Διεργασίες στη βιομηχανία τροφίμων)

Σύστημα Διαχείρισης

ISO/CD 22008

Food irradiation -- Requirements for the development, validation and routine control of the ionizing radiation process used for the treatment of food for human consumption

TC 34

Processes in the food industry (Διεργασίες στη βιομηχανία τροφίμων)

ISO 7002:1986 Agricultural food products -- Layout for a standard method of sampling from a lot TC 34

Food products in general (Προϊόντα τροφίμων γενικά)

ISO/DIS 26642 Food products -- Determination of the glycemic index (GI) and relevant classification TC 34

Food products in general (Προϊόντα τροφίμων γενικά)

ISO/CD 12875 Traceability of fish products -- Specification on the information to be recorded in captured fish distribution chains

TC 234 Fish and fishery products (Ιχθυρά και προϊόντα τους)

ISO/CD 12877 Traceability of fish products -- Specification on the information to be recorded in farmed fish distribution chains

TC 234 Fish and fishery products (Ιχθυρά και προϊόντα τους)

Page 123: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

123

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

4.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Στους Πίνακες 4.3 και 4.4 παρουσιάζεται ο αριθμός των Ευρωπαϊκών και Διεθνών

προτύπων ανά αντικείμενο επιτροπής της CEN ή υπο-επιτροπής του ISO αντίστοιχα.

Πίνακας 4.3 Αριθμός Ευρωπαϊκών Προτύπων τροφίμων (ΕΝ) ανά επιτροπή

Επιτροπή / Αντικείμενο Αριθμός Προτύπων

CEN/TC 174:

Χυμοί φρούτων και λαχανικών 33

CEN/TC 194:

Υλικά σε επαφή με τρόφιμα 94

CEN/TC 275:

Ανάλυση τροφίμων - Οριζόντιες μέθοδοι 178

CEN/TC 302:

Γάλα και προϊόντα γάλακτος 48

CEN/TC 307:

Ελαιούχοι σπόροι, φυτικά και ζωικά λίπη και

έλαια και παραπροϊόντα τους

95

CEN/TC 327:

Ζωοτροφές 56

CEN/TC 338:

Δημητριακά και προϊόντα δημητριακών 24

SS C01

Προϊόντα τροφίμων 25

SS C10

Άμυλο 20

CEN/TC 153:

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων 47

ΣΥΝΟΛΟ 620

Page 124: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

124

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Πίνακας 4.4 Αριθμός Διεθνών Προτύπων τροφίμων (ISO) ανά υπο-επιτροπή

Επιτροπή/Υπο-επιτροπή - Αντικείμενο Αριθμός Προτύπων

TC 34/SC 2: Ελαιούχοι σπόροι και καρποί και υπολείμματα ελαιούχων σπόρων

28

TC 34/SC 3: Προϊόντα φρούτων και λαχανικών

45

TC 34/SC 4: Σιτηρά και όσπρια

76

TC 34/SC 5: Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα

192

TC 34/SC 6: Κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και προϊόντα τους

23

TC 34/SC 7: Καρυκεύματα, βότανα και αρτύματα

75

TC 34/SC 8: Τσάι

30

TC 34/SC 9: Μικροβιολογία

71

TC 34/SC 10: Ζωοτροφές

53

TC 34/SC 11: Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια

84

TC 34/SC 12: Οργανοληπτική ανάλυση

34

TC 34/SC 14: Φρέσκα, ξηρά και αφυδατωμένα φρούτα και λαχανικά

73

TC 34/SC 15: Καφές

29

TC 34/SC 16: Οριζόντιες μέθοδοι για ανάλυση μοριακού βιοσημειωτή

11

Άλλα (υλικά σε επαφή με τρόφιμα, διεργασίες) 38 ΣΥΝΟΛΟ 859

Page 125: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

125

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Στα Διαγράμματα 4.1 και 4.2 παρουσιάζεται ο αριθμός των Ευρωπαϊκών (ΕΝ) και

Διεθνών (ISO) Προτύπων ανά αντικείμενο επιτροπής της CEN ή υπο-επιτροπής του

ISO αντίστοιχα.

Διάγραμμα 4.1 Αριθμός Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) ανά αντικείμενο

επιτροπής CEN

Διάγραμμα 4.2 Αριθμός Διεθνών Προτύπων (ISO) ανά αντικείμενο υπο-

επιτροπής του ISO

Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)

0

50

100

150

200

Χυμοί φρούτων καιλαχανικών

Υλικά σε επαφή μετρόφιμα

Ανάλυση τροφίμων -Οριζόντιες μέθοδοι

Γάλα και προϊόνταγάλακτος

Ελαιούχοι σπόροι,φυτικά και ζωικά λίπη

και έλαια καιπαραπροϊόντα τους

Ζωοτροφές Δημητριακά καιπροϊόντα

δημητριακών

Προϊόντα τροφίμων Άμυλο Μηχανήματαεπεξεργασίας

τροφίμων

Αντικείμενο επιτροπής

Αρι

θμός

προ

τύπ

ων

Διεθνή Πρότυπα (ISO)

0

50

100

150

200

250

Ελαιούχοι σπόροικαι καρποί καιυπολείμματαελαιούχωνσπόρων

Προϊόνταφρούτων καιλαχανικών

Σιτηρά καιόσπρια

Γάλα καιγαλακτοκομικά

προϊόντα

Κρέας,πουλερικά,

ψάρια, αυγά καιπροϊόντα τους

Καρυκεύματα,βότανα καιαρτύματα

Τσάι Μικροβιολογία Ζωοτροφές Ζωικά και φυτικάλίπη και έλαια

Οργανοληπτικήανάλυση

Φρέσκα, ξηρά καιαφυδατωμένα

φρούτα καιλαχανικά

Καφές Οριζόντιεςμέθοδοι γιαανάλυσημοριακού

βιοσημειωτή

Άλλα (υλικά σεεπαφή μετρόφιμα,

διεργασίες)

Αντικείμενο υπο-επιτροπής

Αρι

θμός

προ

τύπ

ων

Page 126: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

126

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Στο Διάγραμμα 4.3 παρουσιάζεται ο αριθμός των Ευρωπαϊκών (ΕΝ) και Διεθνών

(ISO) Προτύπων ως προς τη βασική κατηγοριοποίηση (προσδιορισμοί συστατικών,

ανεπιθύμητων, ιδιοτήτων, προδιαγραφών, οδηγιών, κτλ.).

Διάγραμμα 4.3 Αριθμός των Ευρωπαϊκών (ΕΝ) και Διεθνών (ISO) Προτύπων ως

προς τη βασική κατηγοριοποίηση (προσδιορισμοί συστατικών, ανεπιθύμητων,

ιδιοτήτων, προδιαγραφών, οδηγιών, κτλ.).

Στα Διαγράμματα 4.4 και 4.5 παρουσιάζεται ο αριθμός των Ευρωπαϊκών (ΕΝ) και

Διεθνών (ISO) Προτύπων με βάση την κατηγοριοποίηση ωε προς τη μέθοδο

(αναφοράς, ρουτίνας, ταχεία) και ως προς τη φύση της μεθόδου (φυσική/χημική,

ενόργανη/εμπειρική, ενόργανη/σύγχρονη, κτλ.) αντίστοιχα.

0

50

100

150

200

250Π

ροσδ

ιορι

σμός

συσ

τατικ

ών

Προ

σδιο

ρισμ

ός α

νεπ

ιθύμ

ητω

νσυ

στατ

ικώ

ν/μο

λυντ

ών/

προ

σμίξ

εων/

προ

σθέτ

ων

Προ

σδιο

ρισμ

ός ιδ

ιοτή

των

Μικ

ροορ

γανι

σμοί

- Π

αθογ

όνοι

Προ

σδιο

ρισμ

ός ε

νζύμ

ων

Ανά

λυση

- Μ

έθοδ

ος -

Μεθ

οδολ

ογία

Προ

ετοι

μασί

α δε

ίγμα

τος

Προ

διαγ

ραφέ

ς

Οδη

γίες

Διε

ργασ

ίες

Δει

γματ

οληψ

ία

Ονο

ματο

λογί

α - Ο

ρολο

γία

- Λεξ

ικό

- Ορι

σμοί

Ακρ

ίβει

α - Μ

έθοδ

ος

Υγι

εινή

- Συ

στάσ

εις-

Πρα

κτικ

ές

Συσκ

ευές

Σύστ

ημα

Δια

χείρ

ισης

Κατηγοριοποίηση μεθόδων

Αρι

θμός

προ

τύπ

ων

Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)Διεθνή Πρότυπα (ISO)

Page 127: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

127

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Διάγραμμα 4.4 Αριθμός Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) και Διεθνών Προτύπων

(ISO) με βάση την κατηγοριοποίηση ως προς τη μέθοδο

Διάγραμμα 4.5 Αριθμός Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ) και Διεθνών

Προτύπων (ISO) με βάση την κατηγοριοποίηση ως προς τη φύση της μεθόδου

0

25

50

75

100

125

150

175

200

Μέθοδοςρουτίνας

Μέθοδοςαναφοράς

Ταχείαμέθοδος

(ρουτίνας)

Οριζόντιαμέθοδος

Κατηγοριοποίηση - Μέθοδος

Αριθ

μός

προτ

ύπω

ν

Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)Διεθνή Πρότυπα (ISO)

0

50

100

150

200

250

Φυσική

/Χημική

Φωτομε

τρική

Φθορισ

μομε

τρική

Φασμα

τοφωτομ

ετρική

Πολαρ

ογρα

φική

Οργανο

ληπτικ

ή

Μικροσκ

οπική

Μικροβιο

λογικ

ή

Ενόργ

ανη/Ε

μπειρ

ική

Ενόργ

ανες

σύγχρ

ονες

(HPLC

, NMR, P

CR, AAS, G

C-MS, L

C-MS, IP

C

Ενζυμ

ικήGMO

Κατηγοριοποίηση - Φύση μεθόδου

Αρι

θμός

προ

τύπ

ων

Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ)Διεθνή Πρότυπα (ISO)

Page 128: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

128

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

5. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι όροι που πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα και ποτά που διατίθενται στην κατανάλωση στην Ελλάδα καθορίζονται στον Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης. Οι διατάξεις του αποτελούν τον κορμό της Νομοθεσίας Τροφίμων της χώρας μας και είναι εναρμονισμένες με όλες τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφαρμόζονται άμεσα στην Ελλάδα από την ημερομηνία ισχύος τους, ενώ η εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις οδηγίες και αποφάσεις που εκδίδονται γίνεται με απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου και έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από τη Διεύθυνση Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης και τα αντικείμενα τα οποία καλύπτει στα κεφάλαιά του, καθώς και η νομοθεσία που διέπει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, η οποία δεν περιλαμβάνεται στον Κώδικα. Ειδικότερα για την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, παρουσιάζονται και σχολιάζονται αρχικά οι γενικοί κανονισμοί και οδηγίες, ακολουθεί η νομοθεσία που διέπει τον έλεγχο των τροφίμων από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), και στη συνέχεια οι ειδικοί κανονισμοί, οδηγίες και αποφάσεις για τους μολυντές ή άλλους κινδύνους σχετιζόμενους με τα τρόφιμα. Επίσης παρατίθενται οι κανονισμοί και οδηγίες που αναφέρονται στα πρόσθετα, στην επισήμανση, και ορισμένες άλλες διατάξεις που μπορεί να σχετίζονται έμμεσα με την ασφάλεια των τροφίμων. 5.2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Η σύνταξη του Κώδικα Τροφίμων προέκυψε από τη συλλογική εργασία των χημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) αλλά και άλλων συναρμοδίων Υπηρεσιών και εκπροσώπων των καταναλωτών και της βιομηχανίας τροφίμων. Η πρώτη προσπάθεια κωδικοποίησης των αποφάσεων του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) περί τροφίμων και ποτών έγινε το έτος 1941 οπότε και κυκλοφόρησε ο πρώτος Κώδικας Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης. Έκτοτε ακολούθησε η κωδικοποίηση με την απόφαση Α.Χ.Σ. 3000/70, Φ.Ε.Κ. 677/Β/24-8-71 και η μεταγλώττισή του στη Δημοτική και κωδικοποίηση με την απόφαση Α.Χ.Σ. 1100/87, Φ.Ε.Κ. 788/Β/31-12-1987. Από το έτος 1987 και μετά η κωδικοποιημένη μορφή του Κώδικα Τροφίμων κυκλοφορεί και σε κινητά φύλλα, ώστε να είναι ευχερής η ενημέρωσή του. Από το έτος 1998 έχουν επέλθει πολλές αλλαγές τόσο στις εθνικές διατάξεις που θεσπίστηκαν όσο και στις αντίστοιχες κοινοτικές διατάξεις προς τις οποίες εναρμονίστηκαν οι διατάξεις του. Η Διεύθυνση Τροφίμων του Γ.Χ.Κ., που επιμελείται επί σειρά ετών την κωδικοποίηση των διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων, συνέλεξε και κωδικοποίησε όλες τις ισχύουσες και δημοσιευμένες αποφάσεις του Α.Χ.Σ. μέχρι την 31/12/2002. Για τη συνοχή του κειμένου συμπεριέλαβε στη νέα έκδοση του Κώδικα Τροφίμων και εκείνες τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στους όρους που πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα για την έκδοση των οποίων έχει συμπράξει και το Γ.Χ.Κ. και υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και

Page 129: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

129

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

τους Κανονισμούς Ε.Κ. για τους ρυπαντές των τροφίμων. Η έντυπη μορφή του Κώδικα Τρο φίμων και Πο τών περιλαμβάνει τον Τό μο 1 , Τόμο 2 & Συμπλήρωμα (Έκδοση Σεπτεμβρίου 2003 και Συμπλήρωμα Νο 1, Ιουνίου 2004). Οι πρόσφατες τροποποιήσεις μπορούν να αναζητηθούν στα αντίστοιχα ΦΕΚ και είναι προσβάσιμες ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Γ.Χ.Κ. (www.gcsl.gr/media/trofima/pinakas-ktp.pdf)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Τα κεφάλαια του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών με τα αντίστοιχα άρθρα που καθορίζουν τους νομοθετικούς όρους παρατίθενται στη συνέχεια:

ΜΕΡΟΣ Α: ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ Κεφάλαιο Ι Γενικές διατάξεις (άρθρα 1-20) ΙΙ Υλικά συσκευασίας Τροφίμων (άρθρα 21-28) ΙΙΙ Πρόσθετες ύλες Τροφίμων (άρθρα 29-36) IV Αρτυματικές ύλες και αιθέρια έλαια (άρθρα 37-46) V Καφές – Τσάι – Κακάο και προϊόντα αυτού (άρθρα 47-60) VI Διατηρημένα Τρόφιμα (άρθρα 61-62) VII Γλυκαντικές ύλες (άρθρα 63-69) VIIΙ Εδώδιμα λίπη και έλαια (άρθρα 70-78) IX Γάλα, αυγά και εξ αυτών προϊόντα (άρθρα 79-87) X Κρέας και εξ αυτού προϊόντα (άρθρα 88-91) ΧΙ Ιχθυηρά και εξ αυτών προϊόντα (άρθρα 92-99) ΧΙ Δημητριακά –Προϊόντα εξ αυτών (άρθρα 100-117) ΧΙΙ Διάφορα τρόφιμα φυτικής προέλευσης (άρθρα 118-130) XIV Προϊόντα με γλυκαντικές ύλες (άρθρα 131-142) XV Ποτά διάφορα (άρθρα 143-150) XVI Μεταβατικές διατάξεις (άρθρα 151)

ΜΕΡΟΣ Β: Επίσημες Μέθοδοι εξέτασης τροφίμων και ποτών Εγκύκλιος Γ.Χ.Κ. 1/1976 5.3 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η νομοθεσία που διέπει την ασφάλεια τροφίμων και ποτών δεν περιέχεται στα άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, αν και συμπεριλαμβάνεται στην τελευταία έντυπη έκδοση. Στη συνέχεια παρατίθενται οι σχετικοί κανονισμοί, οδηγίες και προεδρικά διατάγματα, όπως εμφανίζονται στην έντυπη έκδοση του Κώδικα ή στη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (eur-lex.europa.eu/RΕΚH_menu.do) και σχολιάζονται. Η κατάταξή τους ακολουθεί τη σειρά: Α. Γενικοί κανονισμοί για την υγιεινή και ασφάλεια και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων Β. Διατάξεις ΕΦΕΤ, HACCP Γ. Ειδικοί κανονισμοί για μολυντές και άλλους κινδύνους

Page 130: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

130

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων. Κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων Κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο Κανονισμός (ΕΚ) 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών 853/2004, 854/2004 και 882/2004 και για την τροποποίηση των κανονισμών 853/2004 και 854/2004 Κανονισμός (ΕΚ) 1019/2008 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων Οδηγία 2004/41/ΕΚ για την κατάργηση ορισμένων οδηγιών σχετικών με την υγιεινή των τροφίμων και τους υγειονομικούς όρους για την παραγωγή και διάθεση ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση των οδηγιών 89/662/ΕΟΚ, 92/118/ΕΟΚ και της απόφασης 95/408/ΕΚ Η οδηγία (στα άρθρα 1 και 2) καταργεί από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των κανονισμών 852/2004, 853/2004 και 854/2004 τις οδηγίες: 64/433/ΕΟΚ 71/118/ΕΟΚ 72/461/ΕΟΚ 77/96/ΕΟΚ 77/99/ΕΟΚ 80/215/ΕΟΚ 89/362/ΕΟΚ 89/437/ΕΟΚ 91/492/ΕΟΚ 91/493/ΕΟΚ 91/494/ΕΟΚ 91/495/ΕΟΚ 92/45/ΕΟΚ 92/46/ΕΟΚ 92/48/ΕΟΚ

Page 131: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

131

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

94/65/ΕΚ Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων Κανονισμός (ΕΚ) 776/2006 για την τροποποίηση του παραρτήματος VΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 όσον αφορά τα κοινοτικά εργαστήρια αναφοράς Κανονισμός (ΕΚ) 301/2008 για την προσαρμογή του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων Κανονισμός (ΕΚ) 737/2008 για τον ορισμό των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς όσον αφορά τις νόσους καρκινοειδών, τη λύσσα και τη φυματίωση των βοοειδών, για τον καθορισμό επιπλέον αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των κοινοτικών εργαστηρίων αναφοράς όσον αφορά τη λύσσα και τη φυματίωση των βοοειδών και για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 Κανονισμός (ΕΚ) 180/2008 σχετικά με το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τις νόσους των ιπποειδών πλην της πανώλους των ιπποειδών και για την τροποποίηση του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 Κανονισμός (ΕΚ) 1029/2008 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 882/2004 με σκοπό την επικαιροποίηση της αναφοράς σε ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα Οδηγία 70/373/ΕΟΚ περί εισαγωγής τρόπων λήψεως δειγμάτων και μεθόδων κοινοτικής αναλύσεως για τον επίσημο έλεγχο των ζωοτροφών Οδηγία 85/591/ΕΟΚ περί εισαγωγής τρόπων λήψεως δειγμάτων και μεθόδων κοινοτικής αναλύσεως για τον έλεγχο τροφίμων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση Οδηγία 89/397/ΕΟΚ για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων Οδηγία 93/99/ΕΟΚ σχετικά με τα πρόσθετα μέτρα που αφορούν τον επίσημο έλεγχο των τροφίμων Οδηγία 95/53/ΕΟΚ που καθορίζει τις αρχές που διέπουν την οργάνωση επισήμων ελέγχων στο πεδίο της διατροφής των ζώων

Page 132: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

132

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Προεδρικό διάταγμα 178/2005 (ΦΕΚ 229/2005, τ.Α) Κανόνες υγειονομικού ελέγχου που διέπουν την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/99/ΕΚ και τα άρθρα 1 και 2 της οδηγίας 2004/41/ΕΚ Σχόλια Ο κανονισμός (ΕΚ) 178/2002) θεσπίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, ειδικότερα δε την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών στην Κοινότητα και σε εθνικό επίπεδο. Ιδρύει την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Καθορίζει διαδικασίες και θέματα που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων και των ζωοτροφών. Δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση πρωτογενούς παραγωγής για ιδιωτική οικιακή χρήση ή στην περίπτωση οικιακής παρασκευής, χειρισμού ή αποθήκευσης τροφίμων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση. Ο κανονισμός (ΕΚ) 852/2004 θεσπίζει τους γενικούς κανόνες και τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων όσον αφορά την υγιεινή των τροφίμων. Εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων και στις εξαγωγές. Δεν εφαρμόζεται στην πρωτογενή παραγωγή για ιδιωτική οικιακή χρήση ή στην οικιακής παρασκευή, χειρισμό ή αποθήκευση τροφίμων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση, καθώς και στην προμήθεια μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων από τον παραγωγό στον καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον καταναλωτή. Ο κανονισμός (ΕΚ) 853/2004 θεσπίζει ειδικούς κανόνες για την υγιεινή τροφίμων ζωικής προέλευσης που συμπληρώνουν τους κανόνες του κανονισμού 852/2004. Εφαρμόζεται στα μη μεταποιημένα και στα μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης, ενώ δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα που περιέχουν μεταποιημένα προϊόντα ζωικής προέλευσης (η προετοιμασία των τελευταίων, εντούτοις, γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού). Δεν εφαρμόζεται στην πρωτογενή παραγωγή για ιδιωτική οικιακή χρήση ή στην οικιακής παρασκευή, χειρισμό ή αποθήκευση τροφίμων για ιδιωτική οικιακή κατανάλωση, καθώς και στην προμήθεια μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων από τον παραγωγό ή τους κυνηγούς στον καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον καταναλωτή. Επίσης, το προεδρικό διάταγμα 178/2005 περιέχει τα άρθρα της οδηγίας 2002/99/ΕΚ και θεσπίζει τους γενικούς κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την παραγωγή, μεταποίηση, διανομή και εισαγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης. Με τις διατάξεις του δεν θίγονται οι διατάξεις του μέρους Α και μέρους Γ του ΠΔ/τος 420/1993 «Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώα και προ ϊό ντα ζωικής προ έλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών, για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/662/ΕΟΚ, 90/425/ΕΟΚ (όσον αφορά τους κτηνιατρικούς ελέγχους) 90/675/ΕΟΚ και 91/476/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 179) όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ΠΔ 120/2000 (Α΄ 109) και των ΠΔ/των που αναφέρονται σε μέτρα για την καταπολέμηση και τον έλεγχο νόσων. Με την έναρξη της εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004 καταργήθηκαν μια σειρά από προηγούμενες οδηγίες της ΕΚ βάσει της οδηγίας 2004/41/ΕΚ.

Page 133: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

133

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Η οργάνωση των επισήμων ελέγχων για τη συμμόρφωση με τα νομοθετικά όρια στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές καθώς και επισήμων ελέγχων για την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 882/2004. Ειδικότερα για τον επίσημο έλεγχο στα προϊόντα ζωικής προέλευσης θεσπίζονται ειδικές διατάξεις από τον κανονισμό (ΕΚ) 854/2004 που εφαρμόζεται μόνο σε δραστηριότητες και πρόσωπα έναντι των οποίων εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) 853/2004. Για τη δειγματοληψία και τις μεθόδους αναλύσεων κατά τον επίσημο έλεγχο έχουν εκδοθεί οι οδηγίες 85/591/ΕΟΚ, 89/397/ΕΟΚ, και 93/99/ΕΟΚ για τα τρόφιμα, καθώς και 70/373/ΕΟΚ και 95/53/ΕΟΚ για τις ζωοτροφές. Στον κανονισμό (ΕΚ) 882/2004 καθορίζεται ότι τα επίσημα εργαστήρια για την ανάλυση τροφίμων και ζωοτροφών πρέπει να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα τις μεθόδους ανάλυσης και δειγματοληψίας που συμμορφώνονται με τους Κοινοτικούς κανόνες, ή, εάν δεν υπάρχουν, τα πρότυπα της CEN ή αναγνωρισμένα διεθνή, ή εθνικά πρωτόκολλα, ή, εάν δεν υπάρχουν, κατάλληλες για το σκοπό της ανάλυσης μεθόδους. Για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 853/2004, (ΕΚ) 854/2004 και (ΕΚ) 882/2004 από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας θεσπίσθηκαν ορισμένες μεταβατικές διατάξεις από τον κανονισμό (ΕΚ) 2076/2005, οι οποίες ισχύουν για τη μεταβατική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2009. Επίσης, ακολούθησαν ορισμένες τροποποιήσεις των παραπάνω κανονισμών από τους κανονισμούς (ΕΚ) 2076/2005, (ΕΚ) 1019/2008, (ΕΚ) 776/2006, (ΕΚ) 301/2008, (ΕΚ) 737/2008, (ΕΚ) 180/2008 και (ΕΚ) 1029/2008. Σε ορισμένες από τις τροποποιήσεις ορίζονται και εργαστήρια αναφοράς ειδικά για τις νόσους των ζώων.

Β. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΕΤ HACCP

Ο Νόμος 2741/1999 όρισε τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του. Ορισμένες προσθήκες και τροποποιήσεις αυτού έγιναν με το Νόμο 3438/2006. Ο ΕΦΕΤ είναι ο αρμόδιος φορέας για τον έλεγχο των τροφίμων, και ο τρόπος διεξαγωγής των ελέγχων καθώς και οι κυρώσεις καθορίζονται από του παραπάνω νόμους. Η οργάνωση και ο συντονισμός του συστήματος ελέγχου από τις υπηρεσίες του Υπ. Γεωργίας και του ΕΦΕΤ καθορίζονται από την Υπ. Αποφ. Β3-32/2003, ενώ η διαδικασία επιβολής προστίμων από την Υπ. Αποφ. 10755/2006. Η Υπ. Αποφ. 052/2004 καθορίζει τη συνεργασία του ΕΦΕΤ με τις δημόσιες αρχές και υπηρεσίες. Η Υπ. Αποφ. 15523/2006 καθορίζει τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και της οδηγίας 2004/41/ΕΚ, ενώ με την εφαρμογή της καταργείται η Υπ. Αποφ. 487/2000 για την υγιεινή των τροφίμων. Σύμφωνα με την Υπ. Αποφ. 15523/2006, ο ΕΦΕΤ αποτελεί την Κεντρική Αρμόδια Αρχή για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης και της φάσης της πρώτης μεταποίησης.

Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Ι. ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΟΛΥΝΤΕΣ

Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 1441/2007

Page 134: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

134

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 2073/2005 Προεδρικό Διάταγμα 9/1989 Καθορισμός μικροβιολογικών σταθερότυπων σε ορισμένα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης Απόφαση 1999/313/ΕΚ για τα εργαστήρια αναφοράς για τον έλεγχο των μολύνσεων των δίθυρων μαλακίων από βακτήρια και ιούς

ΙΙ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΟΛΥΝΤΕΣ

Κανονισμός (ΕΟΚ) 315/93 για τη θέσπιση κοινοτικών διαδικασιών για τις προσμείξεις των τροφίμων Τοξίνες, βαρέα μέταλλα, άλλοι περιβαλλοντικοί μολυντές Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 για τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα Ο κανονισμός περιλαμβάνει ανώτατα όρια για νιτρικά, μυκοτοξίνες, μέταλλα, 3-μονοχλωροπροπανο- 1,2-διόλη (3-MCPD), διοξίνες και PCB, και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες για καθορισμένα τρόφιμα. Κανονισμός (ΕΚ) 1126/2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006 Αφορά τις τοξίνες από μύκητες του γένους Fusarium στον αραβόσιτο και στα προϊόντα αραβοσίτου Κανονισμός (ΕΚ) 565/2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006 Αφορά τον καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων για τις διοξίνες και τα PCB στο ήπαρ των ψαριών Κανονισμός (ΕΚ) 629/2008 για τη βελτίωση του κανονισμού (ΕΚ) 1881/2006 Oδηγία 2001/22/ΕΚ για την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των συγκεντρώσεων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου και 3-MCPD στα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 333/2007 για τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των ορίων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου, ανόργανου κασσιτέρου, 3-MCPD και βενζο(α)πυρενίου στα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 1882/2006

Page 135: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

135

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

για καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων νιτρικών ιόντων σε ορισμένα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 1883/2006 για τις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των διοξινών και των παρόμοιων με διοξίνες PCBs Κανονισμός (ΕΚ) 401/2006 για τον καθορισμό μεθόδων δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα Οδηγία 2002/26/ΕΚ για τη καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων ωχρατοξίνης Α στα τρόφιμα Οδηγία 2005/5/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/26/ΕΚ για την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων ωχρατοξίνης Α σε ορισμένα τρόφιμα Οδηγία 2005/38/ΕΚ για την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων τοξινών Fusarium στα τρόφιμα Οδηγία 91/492/ΕΟΚ περί καθορισμού των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και τη διάθεση στην αγορά ζώντων διθύρων μαλακίων Απόφαση 2002/225/ΕΚ για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 91/492/EΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια και τις μεθόδους ανάλυσης για ορισμένες θαλάσσιες βιοτοξίνες στα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνόζωα και τα θαλάσσια γαστερόποδα Απόφαση 2002/226/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών υγειονομικών ελέγχων σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία ορισμένων δίθυρων μαλακίων με επίπεδο αμνησιακής τοξίνης των μαλακίων (ASP) που υπερβαίνει την οριακή τιμή που έχει καθοριστεί στην οδηγία 91/492/ΕΟΚ του Συμβουλίου Απόφαση 93/383/ΕΟΚ όσον αφορά τα εργαστήρια αναφοράς για τον έλεγχο των θαλασσίων βιοτοξινών Απόφαση 2006/504(EΚ) σχετικά με τους ειδικούς όρους για ορισμένα τρόφιμα εισαγωγής από ορισμένες τρίτες χώρες λόγω του κινδύνου μόλυνσής τους από αφλατοξίνες Οδηγία 2003/40/ΕΚ για τον καθορισμό του καταλόγου, των οριακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την επισήμανση των συστατικών των φυσικών μεταλλικών νερών,

Page 136: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

136

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

καθώς και των όρων χρήσης του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην κατεργασία ορισμένων φυσικών μεταλλικών νερών και νερών πηγής

Φυτοφάρμακα και ζωικά φάρμακα Κανονισμός (ΕΚ) 396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου Κανονισμός (ΕΚ) 178/2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 με σκοπό την κατάρτιση του παραρτήματος I όπου απαριθμούνται τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων Κανονισμός (ΕΚ) 260/2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 με σκοπό την κατάρτιση του παραρτήματος VII στο οποίο απαριθμούνται οι συνδυασμοί δραστικής ουσίας/προϊόντος που καλύπτονται κατά παρέκκλιση ύστερα από μετασυλλεκτική χρήση με υποκαπνιστικό Κανονισμός (ΕΚ) 299/2008 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή Κανονισμός (ΕΚ) 839/2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 396/2005 όσον αφορά τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και IV σχετικά με τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα Οδηγία 2003/13/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 96/5/ΕΚ για τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά Οδηγία 2006/141/ΕΚ σχετικά με τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας και την τροποποίηση της οδηγίας 1999/21/ΕΚ Οδηγία 2002/63/ΕΚ για την καθιέρωση κοινοτικών μεθόδων δειγματοληψίας για τον επίσημο έλεγχο των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω σε προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης και την κατάργηση της οδηγίας 79/700/ΕΟΚ Κανονισμός (ΕΚ) 1213/2008 για ένα συντονισμένο πολυετές κοινοτικό πρόγραμμα ελέγχου για τα έτη 2009, 2010 και 2011 ώστε να εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια και να εκτιμηθεί η έκθεση του καταναλωτή στα υπολείμματα φυτοφαρμάκων μέσα και πάνω στα τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης Κανονισμός (ΕΟΚ) 2377/90

Page 137: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

137

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωϊκής προέλευσης Κανονισμός (ΕΚ) 1831/2003 για τις πρόσθετες ύλες που χρησιμοποιούνται στη διατροφή των ζώων Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 σχετικά με τον καθορισμό ανώτατων ορίων για την παρουσία κοκκιδιοστατικών ή ιστομοναδοστατικών στα τρόφιμα ως αποτέλεσμα της αναπόφευκτης μεταφοράς των εν λόγω ουσιών σε μη στοχευόμενες ζωοτροφές Οδηγία 96/23/ΕΚ περί της λήψης μέτρων ελέγχου για ορισμένες ουσίες και τα κατάλοιπά τους σε ζώντα ζώα και στα προϊόντα τους και κατάργησης των οδηγιών 85/358/ΕΟΚ και 86/469/ΕΟΚ και των αποφάσεων 89/187/ΕΟΚ και 91/664/ΕΟΚ Απόφαση 2002/657/ΕΚ για εφαρμογή της οδηγίας 96/23/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με την επίδοση των αναλυτικών μεθόδων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων Υλικά σε επαφή με τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ Οδηγία 84/500/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Οδηγία 2005/31/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δήλωση συμμόρφωσης και τα κριτήρια επίδοσης της μεθόδου ανάλυσης για τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα Οδηγία 2007/42/ΕΚ περί των υλικών και των αντικειμένων από μεμβράνη αναγεννημένης κυτταρίνης που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Οδηγία 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Οδηγία 2004/1/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ όσον αφορά την αναστολή της χρήσης αζωδικαρβοναμιδίου ως διογκωτικού μέσου Οδηγία 2004/19/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα

Page 138: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

138

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Οδηγία 2005/79/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Οδηγία 2007/19/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και της οδηγίας 85/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό του καταλόγου των προσομοιωτών που πρέπει να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Οδηγία 2008/39/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/72/ΕΚ σχετικά με τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Οδηγία 82/711/EOK για τον καθορισμό των βασικών κανόνων που είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Οδηγία 93/8/ΕΟΚ για τροποποίηση της οδηγίας 82/711/ΕΟΚ για τον καθορισμό των βασικών κανόνων που είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Οδηγία 97/48/ΕΚ για τη δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 82/711/ΕΟΚ για τον καθορισμό των βασικών κανόνων που είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της μετανάστευσης των συστατικών των υλικών και αντικειμένων από πλαστική ύλη που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Οδηγία 1978/142/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που περιέχουν μονομερές βινυλοχλωρίδιο και προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα Οδηγία 80/766/ΕΟΚ περί καθορισμού της κοινοτικής μεθόδου αναλύσεως για τον επίσημο έλεγχο της περιεκτικότητος σε μονομερές βινυλοχλωρίδιο των υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα Οδηγία 81/432/ΕΟΚ περί καθορισμού της κοινοτικής μεθόδου ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο του βινυλοχλωριδίου το οποίο μεταδίδεται στα τρόφιμα από υλικά και αντικείμενα Οδηγία 2004/13/ΕΚ

Page 139: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

139

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

για τροποποίηση της οδηγίας 2002/16/ΕΚ για τη χρήση ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005 για περιορισμό της χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα

ΙΙΙ. ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2003/89/ΕΚ που τροποποιεί την οδηγία 2000/13/ΕΚ όσον αφορά στην ένδειξη αλλεργιογόνων συστατικών που υπάρχουν στα τρόφιμα και θεσπίζει τον κατάλογο των τροφίμων που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙα Οδηγία 2006/142/ΕΚ σχετικά με τη βελτίωση του παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/89/ΕΚ που παραθέτει τα συστατικά τα οποία πρέπει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες να αναγράφονται στην ετικέτα των τροφίμων Κανονισμός (ΕΚ) 41/2009 σχετικά με τη σύνθεση και την επισήμανση τροφίμων κατάλληλων για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη

ΙV. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές Κανονισμός (ΕΚ) 1830/2003 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ Κανονισμός (ΕΚ) 65/2004 για την καθιέρωση συστήματος σχηματισμού και απόδοσης αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς Κανονισμός (ΕΚ) 641/2004 σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1829/2003 όσον αφορά την αίτηση για έγκριση νέων γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και ζωοτροφών, την κοινοποίηση υφιστάμενων προϊόντων και την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία γενετικώς τροποποιημένου υλικού που έτυχε ευνοϊκής αξιολόγησης κινδύνου

Page 140: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

140

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Κανονισμός (ΕΚ) 1981/2006 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΚ) 1829/2003 όσον αφορά το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς Κανονισμός (ΕΚ) 298/2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1829/2003 όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή Σχόλια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ψήφιση του κανονισμού (ΕΚ) 178/2002, που αποτελεί το γενικό νόμο για τα τρόφιμα και ιδρύει την Ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων, προχώρησε στην ψήφιση μιας σειράς κανονισμών για την ενίσχυση της ασφάλειας των τροφίμων, θέτοντας όρια για διάφορους μολυντές ή υπολείμματα. Οι επίσημοι έλεγχοι για τη συμμόρφωση με τα νομοθετικά όρια πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 882/2004. Σε αυτόν καθορίζεται ότι τα επίσημα εργαστήρια για την ανάλυση τροφίμων και ζωοτροφών πρέπει να χρησιμοποιούν κατά προτεραιότητα τις μεθόδους ανάλυσης και δειγματοληψίας που συμμορφώνονται με τους Κοινοτικούς κανόνες, ή, εάν δεν υπάρχουν, τα πρότυπα της CEN ή αναγνωρισμένα διεθνή, ή εθνικά πρωτόκολλα, ή, εάν δεν υπάρχουν, κατάλληλες για το σκοπό της ανάλυσης μεθόδους. Μικροβιολογικοί μολυντές Ο ισχύον κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 καθορίζει ανώτατα όρια για Salmonella και Listeria monocytogenes σε συγκεκριμένα τρόφιμα, σταφυλοκοκκικές εντεροτοξίνες σε γαλακτοκομικά προϊόντα, Enterobacter sakazakii σε ξηρές παιδικές τροφές, E. Coli και ισταμίνη σε ορισμένα αλιευτικά προϊόντα. Επίσης καθορίζει τα κριτήρια υγιεινής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από κρέας που συμπεριλαμβάνουν μέτρηση αερόβιων αποικιών, Enterobacteriaceae, Salmonella και E. Coli. Ο νεώτερος κανονισμός (ΕΚ) 1441/2007 θέτει συμπληρωματικά όρια των παραπάνω μολυντών σε ορισμένα τρόφιμα, καθώς και όρια για σταφυλόκοκκους θετικούς στην πηκτάση (γάλα, τυριά μαλάκια), και πιθανό Bacillus cereus (ξηρές παιδικές τροφές). Και στους δύο κανονισμούς αναφέρονται οι μέθοδοι δειγματοληψίας, οι μέθοδοι ανάλυσης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα όρια συμμόρφωσης. Η Ελληνική νομοθεσία συμπληρώνεται από το Προεδρικό Διάταγμα 9/1989 που θέτει όρια για ορισμένα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Συνοπτικά, το διάταγμα καθορίζει ανώτατα όρια σε προϊόντα αλλαντοποιίας, και διάφορα άλλα προϊόντα, ολόκληρα πτηνά ή τεμάχια αυτών τα οποία έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία ή και κάπνιση, αφυδατωμένες σούπες και ζωμούς κρέατος, βάτραχους, σαλιγκάρια, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Τα όρια περιλαμβάνουν, ανάλογα με την κατηγορία τροφίμου, E. Coli, Salmonella, σταφυλόκοκκους που παράγουν πηκτάση, θερμοαναγωγικά κλωστρήδια, ολική μεσόφιλη χλωρίδα Cl. Perfrigens, B. Cereus, κολοβακτηριοειδή, ζύμες και μύκητες Χημικοί μολυντές Α) Μυκοτοξίνες, βιοτοξίνες Ο ισχύον κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 καθορίζει ανώτατα όρια για ορισμένες μυκοτοξίνες: αφλατοξίνες (Β1, Β1+Β2+G1+G2), ωχρατοξίνη Α, πατουλίνη, δεοξινιβαλενόλη, και ζεαραλενόνη σε διάφορα τρόφιμα, φουμονισίνες (Β1+Β2) σε αραβόσιτο και προϊόντα του, και Τ-2+ΗΤ-2 τοξίνες σε

Page 141: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

141

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

δημητριακά και προϊόντα τους. Ειδικότερα για τις τοξίνες του Fusarium σε αραβόσιστο θεσπίζονται όρια στον κανονισμό (ΕΚ) 1126/2007. Δεν υπάρχουν όρια στη νομοθεσία για τη στεριγματοσυστίνη και τη σιτρινίνη. Επειδή η δειγματοληψία παίζει σημαντικό ρόλο στην ακρίβεια του προσδιορισμού των μυκοτοξινών, καθώς είναι πολύ ανομοιόμορφα κατανεμημένες, η δειγματοληψία και η ανάλυση κατά τους επίσημους ελέγχους καθορίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 401/2006. Η νομοθεσία συμπληρώνεται από ορισμένες αποφάσεις και οδηγίες. Η απόφαση της Επιτροπής 2006/504(EΚ) (υπό τροποποίηση) καθορίζει ειδικές συνθήκες για ορισμένα τρόφιμα εισαγόμενα από συγκεκριμένες τρίτες χώρες, λόγω του κινδύνου μόλυνσης αυτών των τροφίμων με αφλατοξίνες. Για την ωχρατοξίνη Α η οδηγία 2005/5/ΕΚ που συμπληρώνει την οδηγία 2002/26/ΕΚ αναφέρεται στη δειγματοληψία και την ανάλυση κατά τον επίσημο έλεγχο σε ορισμένα τρόφιμα. Ομοίως η οδηγία 2005/38/ΕΚ αναφέρεται στη δειγματοληψία και την ανάλυση κατά τον επίσημο έλεγχο για τοξίνες του Fusarium. Δεν έχουν όμως θεσπισθεί νομοθετικά όρια για τη στεριγματοσυστίνη και τη σιτρινίνη. Για τις ιχθυοτοξίνες οι οδηγίες 2002/225/ΕΚ και 2002/226/ΕΚ θεσπίζουν αναλυτικούς κανόνες για την εφαρμογή της οδηγίας 91/492/ΕΟΚ όσον αφορά στα μέγιστα όρια και στις μεθόδους ανάλυσης. Η οδηγία αναφέρεται σε ορισμένες ιχθυοτοξίνες και ορισμένα είδη θαλασσινών. Ειδικότερα, για την ισταμίνη σε ιχθυηρά που διατίθενται στην αγορά ο κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 θέτει τους κανόνες δειγματοληψίας, τα ανώτατα όρια και την αναλυτική μέθοδο αναφοράς. Δεν υπάρχει νομοθεσία σχετική με τις φυτικές τοξίνες, αν και ο κανονισμός (ΕΟΚ) 315/93 απαγορεύει τη διάθεση στην αγορά τροφίμων με μολυντές σε ποσότητες που είναι μη αποδεκτές για τη δημόσια υγεία και ιδιαίτερα σε ένα τοξικολογικό επίπεδο. Β) Βαρέα μέταλλα Ο κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 καθορίζει ανώτατα όρια για τα βαρέα μέταλλα στα τρόφιμα. Ο νεώτερος κανονισμός (ΕΚ) 629/2008 θέτει επί πλέον όρια για κάδμιο, μόλυβδο και υδράργυρο σε ορισμένα τρόφιμα. Για το κάδμιο και το μόλυβδο, υπάρχουν και οι οδηγίες 84/500/ΕΟΚ, 2005/31/ΕΚ για τη μετανάστευσή τους από κεραμικά υλικά σε επαφή με τρόφιμα. Επί πλέον ο κανονισμός (ΕΚ) 333/2007 αναφέρεται στις μεθόδους δειγματοληψίας και ανάλυσης κατά τον επίσημο έλεγχο του μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου και ανόργανου κασσιτέρου. Πιο συγκεκριμένα, ο κανονισμός δεν αναφέρει συγκεκριμένες μεθόδους ανάλυσης, αλλά αναφέρει τα κριτήρια λειτουργίας που πρέπει να πληρούν οι μέθοδοι που θα επιλεχθούν από τα εργαστήρια. Εναλλακτικά, τα εργαστήρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια καθορισμένη συνάρτηση αβεβαιότητας προκειμένου να αποδείξουν την καταλληλότητα της μεθόδου. Γ) Νιτρικά και νιτρώδη Ο κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 καθορίζει ανώτατα όρια για τα νιτρικά που εξαρτώνται από το είδος του λαχανικού, την περίοδο συγκομιδής και τη μέθοδο καλλιέργειας. Ανώτατα όρια για νιτρώδη καθορίζονται από την οδηγία 2006/52/ΕΚ, η οποία ορίζει όρια για διάφορα πρόσθετα εκτός χρωστικών και γλυκαντικών και τροποποιεί την προηγούμενη αντίστοιχη οδηγία 95/2/ΕΚ. Δ) Οργανικοί μολυντές Ο κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 καθορίζει ανώτατα όρια για ορισμένους μολυντές, όπως 3-MCPD, διοξίνες, PCBς, βενζο(α)πυρένιο, και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες για καθορισμένα τρόφιμα. Ειδικότερα, μέγιστα όρια για τις διοξίνες και τα PCBς στο ήπαρ ψαριών και στα προϊόντα του τίθενται από τον κανονισμό (ΕΚ) 565/2008. Επίσης όρια τίθεται για τις ζωοτροφές στην οδηγία 2006/13/ΕΚ. Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και τα κριτήρια επίδοσης που πρέπει να πληρούν οι μέθοδοι για την ανάλυση κατά το ν επίσημο έλεγχο των 3-MCPD και βενζο(α)πυρενίου τίθενται από τον κανονισμό (ΕΚ) 333/2007, ενώ των διοξινών και PCBς από τον κανονισμό (ΕΚ) 1883/2006.

Page 142: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

142

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Ε) Υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ζωικών φαρμάκων Τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων (Maximum residual limits - MRLs) φυτοφαρμάκων έχουν τεθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 και τα αντίστοιχα παραρτήματα. Επί πλέον, φυτοφάρμακα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή πρώτων υλών που προορίζονται για παιδικές τροφές, καθώς και ΜRLs αυτών ή των μεταβολιτών τους περιέχονται στις οδηγίες 2003/13/ΕΚ και 2006/141/ΕΚ. Υπάρχουν ακόμη οδηγίες για τη δειγματοληψία κατά τον επίσημο έλεγχο (2004/1/ΕΚ, 2002/63/ΕΚ), ενώ τα κριτήρια των αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων περιέχονται στο SANCO/825/2004. Για τα υπολείμματα ζωικών φαρμάκων η διαδικασία για τον καθορισμό των MRLs ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2377/90, ενώ τα επιτρεπόμενα πρόσθετα στις ζωοτροφές από τον κανονισμό (ΕΚ) 1831/2003. Ο πρόσφατος κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 (σε εφαρμογή από 1 Ιουλίου 2009) θέτει όρια για ορισμένα υπολείμματα σε ζωικά τρόφιμα λόγω μεταφοράς των αντίστοιχων ουσιών από τις ζωοτροφές. Η διαδικασία των επίσημων ελέγχων για τον προσδιορισμό των διαφόρων κατηγοριών ζωικών φαρμάκων ορίζεται από την οδηγία 96/23/ΕΚ, ενώ η εφαρμογή της όσον αφορά στα κριτήρια λειτουργίας των αναλυτικών μεθόδων και την κατανόηση των αποτελεσμάτων καθορίζεται στην απόφαση 2002/657/ΕΚ. ΣΤ) Υλικά σε επαφή με τρόφιμα Τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα υπόκεινται σε τρεις τύπους κανονιστικών εγγράφων: Τον κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004, ο οποίος αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων καθώς και τις απαιτήσεις ιχνηλασιμότητας. Ο κανονισμός περιλαμβάνει και τα ενεργά ή νοήμονα υλικά. Ειδικές οδηγίες για ομάδες υλικών, όπως τα κεραμικά, τα φιλμ αναγεννημένης κυτταρίνης και τα πλαστικά. Ειδικότερα για τα κεραμικά, η οδηγία 84/500/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2005/31/ΕΚ καθορίζει όρια για την πιθανή μετανάστευση καδμίου και μολύβδου από τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα. Για τις μεμβράνες αναγεννημένης κυτταρίνης, η οδηγία 2007/42/ΕΚ αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση, αντικαθιστά την οδηγία 93/10/ΕΟΚ και τις τροποποιήσεις της (Οδηγίες 93/111/ΕΚ και2004/14/ΕΚ) και καθορίζει ένα κατάλογο επιτρεπτών ουσιών και τις συνθήκες υπό τις οποίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για τα πλαστικά, η οδηγία 2002/72/ΕΚ καθιερώνει έναν κατάλογο εγκεκριμένων ουσιών για την κατασκευή των εν λόγω υλικών και αντικειμένων, ειδικότερα πρόσθετων ουσιών και μονομερών, τους περιορισμούς ως προς τη χρήση τους, την επισήμανση, καθώς επίσης και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή ή στον υπεύθυνο της βιομηχανίας τροφίμων για τη σωστή χρήση αυτών των υλικών και αντικειμένων. Επίσης η οδηγία περιλαμβάνει ειδικά όρια μετανάστευσης (specific migration limits –SMLs) για διάφορα μονομερή και πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των πλαστικών υλικών. Μεταγενέστερες οδηγίες (2004/19, 2005/79, 2007/19/ΕΚ, 2008/39/ΕΚ) αναφέρονται σε τροποποιήσεις ως προς την μετανάστευση συστατικών από διάφορα πλαστικά υλικά. Κανονισμούς και οδηγίες για μεμονωμένες χημικές ουσίες ή ομάδες ουσιών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των υλικών σε επαφή με τρόφιμα. Ο κανονισμός (ΕΚ) 1985/2005 θέτει όρια για τον περιορισμό της χρήσης και τη μετανάστευση ορισμένων εποξεικών παραγώγων και καταργεί την προηγούμενη οδηγία 2002/16/ΕΚ. Η οδηγία 1978/142/ΕΟΚ για μονομερή βινυλοχλωριδίου, η οδηγία 2004/1/ΕΚ για ημικαρβαζίδιο.

Page 143: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

143

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Οι βασικοί κανόνες που είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της μετανάστευσης συστατικών από πλαστική ύλη σε τρόφιμα καθορίζονται από την οδηγία 82/711/EOK, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 93/8/ΕΟΚ και 97/48/ΕΚ. Για τις μεθόδους ανάλυσης κατά τον επίσημο έλεγχο βινυλοχλωριδίου στα τρόφιμα, ή μονομερούς βινυλοχλωριδίου στα υλικά σε επαφή με τρόφιμα έχουν εκδοθεί οι οδηγίες 81/432/ΕΟΚ και 80/766/ΕΟΚ, αντίστοιχα. Αλλεργιογόνα Η αναγραφή ορισμένων συστατικών που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο κατάλογος των συστατικών που πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙα της οδηγίας 2003/89/ΕΚ, όπως βελτιώθηκε από την οδηγία 2006/142/ΕΚ. Το παράρτημα αυτό προστίθεται στην οδηγία 2000/13/ΕΚ που θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων. Ειδικότερα για τη γλουτένη έχει θεσπισθεί ο κανονισμός (ΕΚ) 41/2009 σχετικά με τη σύνθεση και την επισήμανση τροφίμων κατάλληλων για άτομα με δυσανεξία σε αυτή. Γενετικά τροποποιημένα Οι γενικοί κανόνες που διέπουν την έγκριση χρήσης, την επισήμανση και τους ελέγχους γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και ζωοτροφές θεσπίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1829/2003. Ο κανονισμός (ΕΚ) 1830/2003 αναφέρεται στην ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, ενώ ο Κανονισμός (ΕΚ) 65/2004 καθιερώνει το σύστημα σχηματισμού και απόδοσης αποκλειστικών αναγνωριστικών κωδικών για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Επίσης μια σειρά επόμενων κανονισμών, (ΕΚ) 641/2004, (ΕΚ) 1981/2006, (ΕΚ) 1829/2003 καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 1829/2003.

V. ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Κανονισμός (ΕΚ) 2232/96 σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωματικές ύλες που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν εντός ή επί των τροφίμων Κανονισμός (ΕΚ) 1565/2000 περί θεσπίσεως μέτρων έγκρισης ενός προγράμματος αξιολόγησης, σε εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 2232/96 Κανονισμός (ΕΚ) 622/2002 περί καθορισμού προθεσμιών για την υποβολή πληροφοριών για την αξιολόγηση των χημικά καθορισμένων αρτυματικών υλών που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 2065/2003 για τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή πάνω στα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 627/2006 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 2065/2003 σχετικά με τη θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων για τις επικυρωμένες μεθόδους ανάλυσης για τη δειγματοληψία, την ταυτοποίηση και το χαρακτηρισμό πρωτογενών καπνιστών προϊόντων

Page 144: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

144

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Κανονισμός (ΕΚ) 1925/2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 108/2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1925/2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 634/2007 για την έγκριση σεληνομεθειονίνης που παρασκευάζεται από Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 ως πρόσθετης ύλης ζωοτροφών Κανονισμός (ΕΚ) 884/2007 σχετικά με τη λήψη επειγόντων μέτρων για την αναστολή της χρήσης του E 128 (Ερυθρό 2G) ως χρωστικής τροφίμων Κανονισμός (ΕΚ) 1331/2008 για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων Κανονισμός (ΕΚ) 1332/2008 για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του κανονισμού (ΕΚ) 1493/1999, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) 258/97 Κανονισμός (ΕΚ) 1333/2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων Κανονισμός (ΕΚ) 1334/2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 1601/91, του κανονισμού (ΕΚ) 2232/96, του κανονισμού (ΕΚ) 110/2008 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ Οδηγία 2008/60/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα γλυκαντικά που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (Κωδικοποιημένη έκδοση) Οδηγία 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα (Κωδικοποιημένη έκδοση) Οδηγία 2008/84/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Οδηγία 2009/10/ΕΚ

Page 145: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

145

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/84/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών

Σχόλια Η διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων είναι ενιαία και θεσπίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1331/2008. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων προσθέτων δίνεται στον κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008 που θεσπίζει και τις συνθήκες υπό τις οποίες μπορούν να προστεθούν στα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ενζύμων, όπως καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1332/2008, και των αρωματικών υλών, όπως καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 1334/2008. Επί πλέον ο κανονισμός (ΕΚ) 1333/2008 θέτει τους κανόνες επισήμανσης των προσθέτων στα τρόφιμα. Ο κανονισμός (ΕΚ) 1333/2008 καταργεί τις οδηγίες 89/107/ΕΟΚ για τα πρόσθετα τροφίμων, 94/35/ΕΚ για τις χρωστικές, 94/36/ΕΚ για τα γλυκαντικά (όπως βελτιώθηκε από τις οδηγίες 2003/115/ΕΚ και 2006/52/ΕΚ) και 95/2/ΕΚ για πρόσθετα εκτός χρωστικών και γλυκαντικών (όπως βελτιώθηκε από τις οδηγίες 2003/114/ΕΚ και 2006/52/ΕΚ) Όλα τα πρόσθετα πρέπει να συμμορφώνονται με τα κριτήρια καθαρότητας που τίθενται από τις οδηγίες 2008/60/ΕΚ για τα γλυκαντικά, 2008/128/ΕΚ για τις χρωστικές και 2008/84/ΕΚ όπως διορθώθηκε από την 2009/10/ΕΚ για πρόσθετα εκτός χρωστικών και γλυκαντικών. Η οδηγία 2008/128/ΕΚ καταργεί την προηγούμενη οδηγία 95/45/ΕΚ για τα κριτήρια καθαρότητας και τις βελτιώσεις αυτής 1999/75/ΕΚ, 2001/50/ΕΚ και 2006/33/ΕΚ. Επί πλέον των ανωτέρω, υπάρχουν κανονισμοί για τις αρωματικές ύλες ((ΕΚ) 2232/96, (ΕΚ) 1565/2000), τις αρτυματικές ύλες ((ΕΚ) 622/2002, (ΕΚ) 2065/2003), τις βιταμίνες και τα ανόργανα συστατικά ((ΕΚ) 1925/2006, (ΕΚ) 108/2008).

VI. ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 107/2008 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή Κανονισμός (ΕΚ) 109/2008 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα Κανονισμός (ΕΚ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου

Page 146: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

146

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Κανονισμός (ΕΚ) 353/2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών υγείας όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006 Οδηγία 2000/13/ΕΚ για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2001/101/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων Οδηγία 2002/67/ΕΚ σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων που περιέχουν κινίνη και των τροφίμων που περιέχουν καφεΐνη Οδηγία 2003/89/ΕΚ για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίμων Οδηγία 2006/142/ΕΚ για τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙα της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που περιλαμβάνει την απαρίθμηση των συστατικών που πρέπει να αναγράφονται σε όλες τις περιπτώσεις στην επισήμανση των τροφίμων Οδηγία 2008/5/ΕΚ σχετικά με την αναγραφή, στην επισήμανση ορισμένων τροφίμων, υποχρεωτικών ενδείξεων πέραν των προβλεπομένων από την οδηγία 2000/13/ΕΚ Οδηγία 2007/29/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 96/8/ΕΚ σχετικά με την επισήμανση, τη διαφήμιση ή την παρουσίαση τροφίμων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους Σχόλια Η οδηγία 2000/13/ΕΚ που θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για την επισήμανση, παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων. Οι τροποποιήσεις (οδηγίες 2001/101/ΕΚ, 2003/89/ΕΚ, 2006/142/ΕΚ, 2008/5/ΕΚ) αναφέρονται στα συστατικά που πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στην ετικέτα των τροφίμων, ενώ η οδηγία 2002/67/ΕΚ θεσπίζει την υποχρεωτική αναγραφή κινίνης και καφεϊνης. Ο κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006 θεσπίζει όλους τους κανόνες που ισχύουν για την αναγραφή ισχυρισμών διατροφής και υγείας στην ετικέτα των προϊόντων, καθώς και τη διαδικασία έγκρισης αυτών των ισχυρισμών (όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 353/2008). Ειδικότερα για τους ισχυρισμούς υγείας, ο κανονισμός αναφέρει ότι απαγορεύονται εκτός εάν περιλαμβάνονται στους κοινοτικούς καταλόγους εγκεκριμένων ισχυρισμών υγείας. Οι κατάλογοι αυτοί δεν έχουν ακόμα καταρτιστεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται λεπτομερώς στον

Page 147: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

147

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

κανονισμό. Για το λόγο αυτό η τροποποίηση μέσω του κανονισμού (ΕΚ) 109/2008 ορίζει ότι ισχυρισμοί για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας, και ισχυρισμοί που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών επιτρέπονται εφόσον έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 1924/2006. Επί πλέον ισχύουν όσα αναφέρθηκαν στα αλλεργιογόνα και την υποχρεωτική αναφορά τους στα τρόφιμα. Σχετικά με την αναγραφή γεωγραφικών ενδείξεων υπάρχουν αρκετές νομοθετικές πράξεις, όπως ο κανονισμός (ΕΚ) 110/2008, που δεν περιέχονται στο παρόν κείμενο.

VII. ΝΕΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Κανονισμός (ΕΚ) 258/97 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων Κανονισμός (ΕΚ) 1852/2001 για τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε ορισμένες πληροφορίες και την προστασία των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 258/97 Κανονισμός (ΕΚ) 1332/2008 για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ, του κανονισμού (ΕΚ) 1493/1999, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, της οδηγίας 2001/112/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97

VII. ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός (ΕΚ) 37/2005 σχετικά με τον έλεγχο της θερμοκρασίας στα μέσα μεταφοράς και στους χώρους αποθήκευσης και φύλαξης τροφίμων βαθείας καταψύξεως που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου Κανονισμός (ΕΚ) 1609/2006 για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά παρασκευασμάτων για βρέφη βασισμένων σε προϊόντα υδρόλυσης πρωτεΐνης ορού γάλακτος από πρωτεΐνη γάλακτος αγελάδας για περίοδο δύο ετών Κανονισμός (ΕΚ) 764/2008 για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ Κανονισμός (ΕΚ) 1243/2008 για την τροποποίηση των παραρτημάτων III και VI της οδηγίας 2006/141/ΕΚ όσον αφορά τις απαιτήσεις σχετικά με τη σύνθεση ορισμένων παρασκευασμάτων για βρέφη

Page 148: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

148

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Πίνακας 5.1 Νομοθεσία - Μικροβιολογικοί μολυντές Μικροβιολογικοί μολυντές

Ουσία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Δειγματοληψία Ανάλυση Σχετιζόμενα τρόφιμα Listeria monocytogenes

Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

EN/ISO 11290-1 Έτοιμες τροφές για παιδιά και για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, Έτοιμες τροφές ικανές να ενισχύσουν την ανάπτηξη του βακτηρίου (πριν την απομάκρυνση από τη βιομηχανία)

EN/ISO 11290-2 Έτοιμες τροφές εκτός εκείνων που προορίζονται για παιδιά και για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

Salmonella Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

EN/ISO 6579 Κρέας και προϊόντα του, αυγά και προϊόντα τους, γαλακτοκομικά, οστρακοειδή, έτοιμα προς κατανάλωση τεμαχισμένα φρούτα και λαχανικά

Εντεροτοξίνες σταφυλόκοκκου

Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

Τυριά, σκόνη γάλακτος, σκόνη ορού γάλακτος

Enterobacter sakazakii Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

Ξηρές παιδικές τροφές και ειδικές τροφές για βρέφη κάτω των εξι μηνών

E. coli Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

ISO TS 16649-3 Ζώντα δίθυρα μαλάκια, εχινόδερμα, χιτωνόζωα και γαστερτόποδα

ISO TS 16649-1 ή 2 Κρέας και προϊόντα του Enterobacteriaceae Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ

Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

ISO 21528-2 Σφάγια

Aerobic colony count Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ

ISO 4833 Σφάγια

Σταφυλόκοκκοι θετικοί στην πηκτάση

Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ ΕΝ/ΙSO 6888-1 ή 2 Γάλα, τυριά, προϊόντα βρασμένων μαλακοστρακων και μαλακίων

Πιθανός Bacillus cereus

Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ Κανονισμός 1141/2007/ΕΚ EN/ISO 7932 Παρασκευάσματα για βρέφη σε σκόνη και τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

Page 149: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

149

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Πίνακας 5.2 Νομοθεσία - Μυκοτοξίνες - Βιοτοξίνες Μυκοτοξίνες-βιοτοξίνες

Ουσία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Δειγματοληψία Ανάλυση Σχετιζόμενα τρόφιμα Ισταμίνη Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ. Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ. Κανονισμός 2073/2005/ΕΚ. Αλιευτικά προϊόντα από είδη ιχθύων που συνδέονται

με ψηλές ποσότητες ιστιδίνης Ιχθυοτοξίνες (DSP, AZP)

Οδηγία 2002/225/ΕΚ. Οδηγία 2002/225/ΕΚ. Αλιευτικά προϊόντα

Ιχθυοτοξίνες (ASP) Οδηγία 2002/226/ΕΚ. Οδηγία 2002/226/ΕΚ. Αλιευτικά προϊόντα Ιχθυοτοξίνες (PSP) Κανονισμός 2004/853/ΕΚ. Κανονισμός 2004/853/ΕΚ. Αλιευτικά προϊόντα Μυκοτοξίνες (αφλατοξίνες, πατουλίνη, ζεαραλενόνη, T-2 και HT-2)

Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 Κανονισμός 401/2006/ΕΚ Κανονισμός 401/2006/ΕΚ Διάφορα τρόφιμα

Μυκοτοξίνες (ωχρατοξίνη Α)

Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 Κανονισμός 401/2006/ΕΚ Οδηγία 2002/26/ΕΚ Οδηγία 2005/5/ΕΚ

Κανονισμός 401/2006/ΕΚ Οδηγία 2002/26/ΕΚ Οδηγία 2005/5/ΕΚ

Διάφορα τρόφιμα

Μυκοτοξίνες (DON, ζεαραλενόνη, φουμονισίνες)

Κανονισμός 1126/2007/ΕΚ. Κανονισμός 401/2006/ΕΚ Οδηγία 2005/38/ΕΚ

Κανονισμός 401/2006/ΕΚ Οδηγία 2005/38/ΕΚ

Ορισμένα δημητριακά και προϊόντα τους

Page 150: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

150

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Πίνακας 5.3 Νομοθεσία - Μέταλλα Μέταλλα

Ουσία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Δειγματοληψία Ανάλυση Σχετιζόμενα τρόφιμα Αρσενικό Κανονισμός (ΕΟΚ) 315/93. Οδηγία 2003/40/ΕΚ. Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Φυσικά μεταλλικά νερά Κάδμιο Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Διάφορα τρόφιμα Κανονισμός 629/2008/ΕΚ Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Διάφορα τρόφιμα Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Φυσικά μεταλλικά νερά Οδηγία 1984/500/ΕΟΚ Οδηγία 1984/500/ΕΟΚ Οδηγία 1984/500/ΕΟΚ Κεραμικά σκεύη και αντικείμενα Κασσίτερος Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κονσερβοποιημένα τρόφιμα εκτός ποτών/

ποτά/παιδικές τροφές/τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς

Μόλυβδος Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Διάφορα τρόφιμα Κανονισμός 629/2008/ΕΚ Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Διάφορα τρόφιμα Οδηγία 2001/22/ΕΚ Οδηγία 2001/22/ΕΚ Οδηγία 2001/22/ΕΚ Αρωματισμένα κρασιά, ποτά και κοκτέιλ με βάση το

κρασί Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Φυσικά μεταλλικά νερά Οδηγία 1984/500/ΕΟΚ Οδηγία 1984/500/ΕΟΚ Οδηγία 1984/500/ΕΟΚ Κεραμικά σκεύη και αντικείμενα Υδράργυρος Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Προϊόντα αλιείας και σάρκα ορισμένων ψαριών Κανονισμός 629/2008/ΕΚ Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Σάρκα ορισμένων ψαριών και food supplements

Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Φυσικά μεταλλικά νερά Χρώμιο Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Φυσικά μεταλλικά νερά

Page 151: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

151

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Πίνακας 5.4 Νομοθεσία - Υπολείμματα φυτοφαρμάκων – ζωικών φαρμάκων Ουσία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Δειγματοληψία Ανάλυση Σχετιζόμενα τρόφιμα

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων

Κανονισμός (ΕΚ) 396/2005 Κανονισμός (ΕΚ) 839/2008 Βάση δεδομένων για MRLs

Οδηγία 2002/63/ΕΚ SANCO 825/2004 Διάφορα τρόφιμα

Κανονισμός (ΕΚ) 396/2005 Κανονισμός (ΕΚ) 839/2008 Βάση δεδομένων για MRLs

Οδηγία 2002/63/ΕΚ SANCO 825/2004 Προϊόντα ζωικής προέλευσης

Οδηγία 2003/13/ΕΚ Οδηγία 2002/63/ΕΚ SANCO 825/2004 Βρεφικές τροφές Οδηγία 2006/141/ΕΚ Οδηγία 2002/63/ΕΚ SANCO 825/2004 Παιδικές τροφές Πενταχλωροφαινόλη (PCP)

Κανονισμός (ΕΚ) 396/2005 Βάση δεδομένων για MRLs

Οδηγία 2002/63/ΕΚ QuΕΚhers For Guar Gum Guar Gum

Υπολείμματα ζωικών φαρμάκων εκτός των υπαγόμενων στον κανονισμό (ΕΚ) 124/2009

Κανονισμός (ΕΟΚ) 2377/90 Διάφοροι κανονισμοί

Οδηγία 1996/23/ΕΚ Οδηγία 2002/657/ΕΚ Διάφορα τρόφιμα

DΕΚoquinate Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης Diclazuril Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης Halofuginone Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης Lasalocid sodium Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης Maduramicin Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης Monensin sodium Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης Narasin Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης Nicarbazin Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης Robenidine Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης Salinomycin sodium Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης Semduramicin Κανονισμός (ΕΚ) 124/2009 Τρόφιμα ζωικής προέλευσης

Page 152: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

152

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Πίνακας 5.5 Νομοθεσία - Υλικά σε επαφή με τρόφιμα Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Ουσία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Δειγματοληψία Ανάλυση Σχετιζόμενα τρόφιμα Ημικαρβαζίδιο Οδηγία 2004/1/ΕΚ Οδηγία 2004/1/ΕΚ Οδηγία 2004/1/ΕΚ Παιδικές τροφές Μονομερή και πρόσθετα

Οδηγία 2002/72/ΕΚ Οδηγία 2007/19/ΕΚ Οδηγία 2008/39/ΕΚ

Οδηγία 1997/48/ΕΚ Οδηγία 1997/48/ΕΚ Τρόφιμα σε επαφή με πλαστικά

Μονομερές βινυλοχλωριδίου

Οδηγία 1978/142/ΕΟΚ Οδηγία 1980/766/ΕΟΚ Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Μονομερές βινυλοχλωριδίου

Οδηγία 1978/142/ΕΟΚ Οδηγία 1981/432/ΕΟΚ Τρόφιμα σε επαφή με υλικά που περιέχουν βινυλοχλωρίδιο

Σύνολο μετανάστευσης BADGE, BADGE.H20 & BADGE.2H2O

Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005 Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Σύνολο μετανάστευσης BADGE.HCl, BADGE.2HCl & BADGE.H20.HCl

Κανονισμός (ΕΚ) 1895/2005 Υλικά σε επαφή με τρόφιμα

Page 153: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

153

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Πίνακας 5.6 Νομοθεσία - Οργανικοί και λοιποί μολυντές Οργανικοί και λοιποί μολυντές

Ουσία Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Δειγματοληψία Ανάλυση Σχετιζόμενα τρόφιμα Ακρυλαμίδιο Κανονισμός (ΕΟΚ) 315/93

Recommendation 2007/331/ΕΚ

Recommendation 331/2007/ΕΚ

Κανονισμός 882/2004/ΕΚ

Τηγανιτές πατάτες, τσιπς, ψωμί, δημητριακά πρωινού, μπισκότα, καβουρδισμένος καφές, παιδικές τροοφές με βάση δημητριακά, άλλες τροφές

Αλλεργιογόνα Κανονισμός (ΕΟΚ) 142/2006 Οδηγία 2003/89/ΕΚ, Οδηγία 2000/13/ΕΚ

Επεξεργασμένα τρόφιμα και ποτά

Αλλεργιογόνα (γλουτένη) Κανονισμός (ΕΚ) 41/2009 Βενζο(α)πυρένιο Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κανονισμός

333/2007/ΕΚ Διάφορα τρόφιμα

Βρωμικά Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Φυσικά μεταλλικά νερά Γενετικά τροποποιημένα υλικά

Κανονισμός 1829/2003/ΕΚ Τρόφιμα που δεν παράγονται ή περιέχουν GMOs

Γενετικά τροποποιημένο LL RICE 601

Κανονισμός 1829/2003/ΕΚ Απόφαση 2006/754/ΕΚ εφαρμόζεται μόνο σε προϊόντα εισαγόμενα από ΗΠΑ

DΕΚision 2006/754/ΕΚ Ρύζι και προϊόντα του

Διοξίνες, dioxin like PCBs και φουράνια

Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1883/2006

Κανονισμός (ΕΚ) 1883/2006

Κρέας και προϊόντα του, συκώτι, ιχθυηρά, αυγά και προϊόντα τους, γαλακτοκομικά, λιπαρά

Κανονισμός (ΕΚ) 565/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 1883/2006

Κανονισμός (ΕΚ) 1883/2006

Συκώτι ψαριού και προϊόντα του εκτός ιχθυελαίων

Non-dioxin like PCBs Κανονισμός (ΕΟΚ) 315/93 Κρέας, εντόσθια, αυγά, έλαια από κρέας και ψάρι Φουράνιο Recommendation

2007/196/ΕΚ Κανονισμός (ΕΟΚ) 315/93

Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κανονισμός 882/2004/ΕΚ

Εμορικά προϊόντα (π.χ. καφές, κονσερβοποιημένα τρόφιμα)

Ερουκικό οξύ Οδηγία 76/621/ΕΟΚ Οδηγία 80/891/ΕΟΚ. Οδηγία 80/891/ΕΟΚ. Λάδια λίπη και προϊόντα που τα περιέχουν Κυάνιο Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Φυσικά μεταλλικά νερά Κανονισμός (ΕΟΚ) 315/93 Πυρήνες βερίκοκου 3-MCPD Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 Κανονισμός 333/2007/ΕΚ Κανονισμός

333/2007/ΕΚ Υδρολυμένες φυτικές πρωτείνες και σάλτσα σόγιας

Page 154: ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΕ - TEElibrary.tee.gr/digital/m2424.pdf · 2016-07-13 · Τα τρόφιμα περιέχουν θρεπτικά συστατικά, μακρο-

154

Πρότυπα για την ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων και νομοθεσία τροφίμων, ΤΕΕ, Αθήνα, 2009

Μελαμίνη Απόφαση 2008/798/ΕΚ Γάλα και πρωτεϊνικά προϊόντα εισαγόμενα από Κίνα

Απόφαση 2008/921/ΕΚ Προϊόντα ειδικής διατροφής που υπάγονται στην οδηγία 89/398/ΕΟΚ

Νιτρικά Κανονισμός (ΕΚ) 1881/2006 Κανονισμός (ΕΚ) 1882/2006

Κανονισμός (ΕΚ) 1882/2006

Οδηγία 2006/52/ΕΚ Οδηγία 1995/2/ΕΚ Οδηγία 1995/2/ΕΚ Επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, τυριά, ρέγκα Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Φυσικά μεταλλικά νερά Νιτρώδη Οδηγία 2006/52/ΕΚ Οδηγία 1995/2/ΕΚ Οδηγία 1995/2/ΕΚ Επεξεργασμένα και μη προϊόντα κρέατος Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Οδηγία 2003/40/ΕΚ Φυσικά μεταλλικά νερά