Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά...

of 44 /44
ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΙΑΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Α' ΓΕΛ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2013-14 ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1

Embed Size (px)

Transcript of Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά...

Page 1: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΩΡΙΑΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗ Α' ΓΕΛ

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2013-14

ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Συλλογή από καθηγητές ΠΕ04 Κυκλάδων του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ04 Κυκλάδων

1

Page 2: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

Γενικό Λύκειο ............. 17/1/2014Τμήμα Α1 Διαγώνισμα ΦυσικήςΟνοματεπώνυμο………………………………………………………………………………

ΘΕΜΑ Α : Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε την σωστή απάντηση :

1. Μια κίνηση που γίνεται σε ευθεία τροχιά, λέγεται ομαλή όταν :α) Η μετατόπιση παραμένει σταθερήβ) Η θέση παραμένει σταθερήγ) Η ταχύτητα παραμένει σταθερήδ) Η επιτάχυνση παραμένει σταθερή

2. Η επιτάχυνση ενός κινητού :

α) εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η θέση τουβ) εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητά τουγ) έχει την κατευθυνση της ταχύτηταςδ) Είναι μονόμετρο μέγεθος

3. Ένα κινητό περνά από τη θέση x1 = +2 m και μετά από λίγο από τη θέση x2 = -2 m.

Συνεπώς : α) Η κίνησή του είναι επιβραδυνόμενη β) Η μετατόπισή του είναι αρνητική γ) Η μετατόπισή του είναι μονόμετρο μέγεθος δ) Η επιτάχυνσή του είναι αρνητική

4. Ποια από τις παρακάτω κινήσεις αποτελεί εφαρμογή του πρώτου νόμου του Νεύτωνα ; α) Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση β) Ομαλή κυκλική κίνηση γ) Ελεύθερη Πτώση δ) Ευθύγραμμη κίνηση με σταθερή επιτάχυνση

5. Σε ένα σώμα ασκείται σταθερή δύναμη F . Άρα : α) Το σώμα κινείται με σταθερή ταχύτητα β) Το σώμα κινείται με σταθερή επιτάχυνση γ) Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του δεν είναι σταθερός δ) Ο ρυθμός μεταβολής της μετατόπισής του είναι σταθερός Μονάδες 5 X 7 = 35

ΘΕΜΑ Β : Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος Η και φτάνει στο έδαφος με ταχύτητα u=50 m/s Nα βρείτε το ύψος από το οποίο αφήσαμε το σώμα. ( Τριβές και αντιστάσεις του αέρα θεωρούνται αμελητέες ). Δίνεται g Μονάδες 20

ΘΕΜΑ Γ : Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου ενός κινητού που κινείται ευθύγραμμα . m/s

α) Να χαρακτηρίσετε το είδος των κινήσεων . 50 β) Να υπολογίσετε τις αντίστοιχες επιταχύνσεις. γ) Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα. 40

Μονάδες 3Χ 15 = 45 2 5 8 t (sec)

2

Page 3: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΛ ................................ Καθηγητής: Ονοματεπώνυμο μαθητή: …………………

ΘΕΜΑ 1(Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις)

1.Η επιτάχυνση που αποκτά ένα σώμα υπό την επίδραση μιας δύναμης F, είναι: α) ανάλογη της ταχύτητας. β) αντίστροφα ανάλογη με τη μάζα του σώματος. γ) δεν εξαρτάται από τη μάζα. δ) αντίστροφα ανάλογη με τη δύναμη.

2. Για την ταχύτητα και την επιτάχυνση γνωρίζουμε ότι : α. το ένα μέγεθος είναι μονόμετρο ενώ το άλλο διανυσματικό.β. έχουν πάντα την ίδια φορά.γ. το ένα εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η θέση, ενώ το άλλο εκφράζει το πόσο γρήγορα αλλάζει η ταχύτητα.

3. Μονάδα μέτρησης της δύναμης στο SI είναι : α) 1sec β) 1N γ) 1Km/h

4. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης ενός σώματος μέσα σε αερόκενο κατακόρυφο σωλήνα: α) η ταχύτητα του είναι σταθερή β) αποκτά επιτάχυνση που το μέτρο της εξαρτάται από τη μάζα του σώματος. γ) αποκτά επιτάχυνση ίση με την επιτάχυνση της βαρύτητας .

(μονάδες 40)

ΘΕΜΑ 2

Στο διπλανό σχήμα δίνεται το διάγραμμα υ(m/s)υ- t ενός σώματος μάζας 2 kg. Α) Για κάθε μια από της κινήσεις που εκτελεί 10 κινητό να προσδιορίσετε το είδος της, την επιτάχυνση της και την μετατόπιση της. 4

B) Να υπολογίσετε τη συνολική δύναμη ΣF 0 2 6 8 t(s) που δέχεται το σώμα τη χρονική στιγμή 1sec Γ) Να υπολογίσετε το μέτρο της ταχύτητας του σώματος τη χρονική στιγμή 7sec. (μονάδες 30)

ΘΕΜΑ 3Το σώμα m= 2kg του διπλανού σχήματος ξεκινά από την ηρεμία F τη χρονική στιγμή t=0, υπό την επίδραση οριζόντιας δύναμης F=12N. Αφού διανύσει απόσταση 32 m αποκτά ταχύτητα 16m/s. Τη στιγμή που απέκτησε ταχύτητα 16m/s παύει να ασκείται στο σώμα η δύναμη F.

Α) Να δείξετε ότι το σώμα δέχεται δύναμη τριβής από το οριζόντιο επίπεδο και να υπολογίσετε τον συντελεστή της τριβής ολίσθησης μ.Β) Να υπολογίσετε την συνολική μετατόπιση του σώματος μέχρι να σταματήσει.Γ) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου υ-t των κινήσεων του σώματος.

( μονάδες 30 ) ( δίνεται ότι g=10m/s2)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

3

Page 4: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ .......ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ A’ ΛΥΚΕΙΟΥΤρίτη 14/1/2014

Ονοματεπώνυμο: …………………………………………………Τμήμα: ……….………

ΘΕΜΑ 1 ο : Στις ερωτήσεις 1έως 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1) Ένα σώμα επιβραδύνεται ομαλά όταν η συνισταμένη δύναμη η οποία το επιβραδύνει: α) Είναι μηδενικήβ) Αυξάνεται γραμμικά με το χρόνογ) Μειώνεται γραμμικά με το χρόνοδ) Είναι σταθερή κατά μέτρο και κατεύθυνση Μονάδες 1

2) Η ταχύτητα ενός κινητού που κάνει ευθύγραμμη κίνηση ελαττώνεται μέχρι να μηδενιστεί. Μετά το κινητό συνεχίζει την κίνησή του στην αντίθετη κατεύθυνση. Τότε:

α) Το διάστημα που διανύει το κινητό αρχικά αυξάνεται και όταν το κινητό γυρίσει προς τα πίσω αρχίζει να μειώνεται

β) Το διάστημα που διανύει το κινητό συνέχεια αυξάνεταιγ) Η μετατόπιση του κινητού συνέχεια αυξάνεταιδ) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού συνέχεια αυξάνεται Μονάδες 1

3) Η κλίση του διαγράμματος ταχύτητας – χρόνου σε μία ευθύγραμμη κίνηση εκφράζει:α) Την μεταβολή της ταχύτητας.β) Τον ρυθμό μεταβολής της θέσης.γ) Τον ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας.δ) Την μετατόπιση του σώματος. Μονάδες 1

4) Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και η ταχύτητά του δίνεται από τη σχέση: x=20t+10t2. Τότε: α) Η αρχική του ταχύτητα είναι u0=10 m/s.β) H επιτάχυνση του σώματος είναι α= 20 m/s2.γ) Το σώμα κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.δ) Το σώμα κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα. Μονάδες 1

5) Χαρακτηρίστε με (Σ) τις σωστές προτάσεις και με (Λ) τις λανθασμένες.α) Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα θέσης – χρόνου x(t) είναι η επιτάχυνση.β) Τα διανύσματα της ταχύτητας και της επιτάχυνσης έχουν την ίδια κατεύθυνση σε κάθε

ευθύγραμμη κίνηση.γ) Η μέση ταχύτητα είναι διανυσματικό μέγεθος.δ) Το διάστημα που κινείται ένα σώμα δεν ταυτίζεται πάντα με την μετατόπισή του.ε) Η έκφραση 1m/s2 δηλώνει ότι η ταχύτητα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m/s κάθε

δευτερόλεπτο. Μονάδες 1

ΘΕΜΑ 2 ο : Σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και στη συνέχεια να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

A. Ένα σώμα μάζας m=5 kg, έχει αρχική ταχύτητα u0=15 m/s. Τη χρονική στιγμή t=0 δέχεται δύναμη μέτρου F=50 N, ίδιας διεύθυνσης και αντίθετης φοράς με την ταχύτητα. Η εξίσωση θέσης του σώματος είναι:

Ι) β) γ) δ)

4

Page 5: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΙΙ) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας Μονάδες 1+1Β) Ένα σώμα μάζας m=2kg που κινείται με αρχική ταχύτητα u0=10m/s, δέχεται την επίδραση συνισταμένης δύναμης F όπως στο σχήμα.

Ι) Γράψτε το είδος της κίνησης του σώματος:α) Από 0 έως 2sβ) Από 2s έως 4sγ) Από 4s έως 6s

ΙΙ) Πόση είναι η επιτάχυνσή του τις χρονικές στιγμές:α) t1=1,8s β) t2=2,5sγ) t3=5s

ΙΙΙ) Ποια είναι η μετατόπισή του τη χρονική στιγμή t=2s; Μονάδες 1+1+1

ΘΕΜΑ 3 ο :

Α) Σε ένα σώμα, μάζας m=2kg, που έχει αρχική ταχύτητα u0=15 m/s, ασκούνται τρείς δυνάμεις F1=50N, F2=30N και F3=10N, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το επίπεδο είναι λείο.

α) Υπολογίστε τη συνισταμένη δύναμη.β) Υπολογίστε την επιτάχυνση του σώματοςγ) Πόση ταχύτητα θα έχει το σώμα σε χρόνο t=2s;δ) Πόση απόσταση θα έχει κάνει το σώμα σε χρόνο t=2s;ε) Την χρονική στιγμή t=2s σταματάει να ασκείται η δύναμη F1, τι κίνηση θα κάνει μετά το

σώμα και με τι επιτάχυνση θα κινείται;Μονάδες 1+1+1+1+1

ΘΕΜΑ 4 ο :

Ένα σώμα μάζας 2kg έχει ταχύτητα που δίνεται από το διπλανό διάγραμμα. Να υπολογίσετε:α) Την επιτάχυνση του σώματος τις στιγμές 1 s, 3 s και 4,2 s.β) Τη συνολική μετατόπιση του σώματος.γ) Το μέτρο της συνισταμένης δύναμης τις στιγμές 1s και 4,2 s.δ) Tη μέση ταχύτητα του σώματος.ε) Να σχεδιάσετε τη γραφική παράσταση της μετατόπισης με το χρόνο x(t), και της επιτάχυνσης με το χρόνο α(t). Μονάδες 1+1+1+1+1

ΟΔΗΓΙΕΣ1. Να απαντήσετε σε ΟΛΑ τα θέματα2. Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στην κόλλα σας. Καμία απάντηση πάνω στο έντυπο

των θεμάτων δεν θα βαθμολογηθεί.

Καλή Επιτυχία

5

u0

F2F3 F1

m

t(s)

4

10

0

υ(m/s)

2 4 5

642

t(s)-6

12

0

F(N)

Page 6: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ..... ΔΙΔΑΣΚΩΝ: .....12/12/2013 Π.Ε. 04.01

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 ΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ A ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:……………………………………………………………

ΘΕΜΑΤΑ1. Να επιλέξετε τη σωστή πρόταση στις περιπτώσεις Α και Β που ακολουθούν:Α. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ότανi. η ταχύτητά του είναι σταθερή ii. η μετατόπισή του είναι μηδενικήiii. ξεκινά με επιτάχυνση iv. κινείται σε κυκλική τροχιά Μονάδες 10Β. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση όταν i. η ταχύτητά του είναι σταθερή ii. η επιτάχυνσή του είναι μηδενικήiii. η ταχύτητά του είναι αντίθετη της επιτάχυνσής του iii. η επιτάχυνσή του μειώνεται με το χρόνο Μονάδες 152. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα και η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο διάγραμμα 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λάθος (Μονάδες 10) και να διορθώσετε τις λανθασμένες (Μονάδες 15)Α. Η αρχική θέση του σώματος είναι . Β. Η μετατόπιση του σώματος από ως είναι .

Γ. Η ταχύτητα του σώματος από ως είναι . Δ. Το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση από ως

. Ε. Η επιτάχυνση του σώματος από ως είναι μηδενική.

3. Ένα αυτοκίνητο ξεκινά τη χρονική στιγμή με σταθερή ταχύτητα κινούμενο

συνεχώς ευθύγραμμα. Τη χρονική στιγμή ο οδηγός φρενάρει προσδίδοντας στο όχημα

σταθερή επιβράδυνση μέχρι να σταματήσει το όχημα.

Α. Να κάνετε σε κατάλληλα βαθμολογημένους άξονες τη γραφική παράσταση της ταχύτητας του αυτοκινήτου σε συνάρτηση με το χρόνο για το συνολικό χρονικό διάστημα της κίνησής του. Μονάδες 15Β. Να υπολογίσετε τη μέση ταχύτητα του σώματος στο συνολικό χρονικό διάστημα της κίνησής του. Μονάδες 10

4. Δύο αυτοκίνητα Α και Β κινούνται αντίθετα σε ευθύ αυτοκινητόδρομο ξεκινώντας ταυτόχρονα

από δύο σημεία που απέχουν . Το αυτοκίνητο Α κινείται με σταθερή επιτάχυνση , ενώ

το αυτοκίνητο Β κινείται με σταθερή επιτάχυνση . Να υπολογίσετε:

Α. μετά από πόσο χρονικό διάστημα από την εκκίνησή τους θα συναντηθούν. Μονάδες 10Β. πόσο θα απέχει το αυτοκίνητο Α από το σημείο εκκίνησής του. Μονάδες 10Γ. ποιο από τα δύο οχήματα θα φτάσει πρώτο στο σημείο εκκίνησης του άλλου και σε πόσο χρονικό διάστημα θα συμβεί αυτό από την εκκίνησή τους; Μονάδες 5

ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ! ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

6

Διάγραμμα 1

Page 7: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

Στοιχεία Μαθητή :Επώνυμο________________________________ Όνομα_____________________Τάξη Α Μάθημα Φυσική Ημερομηνία Θέμα 1 0

Για τις παρακάτω ερωτήσεις (1-4) να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Ένα κινητό κινείται με ταχύτητα μέτρου 36 km/h. Αυτό ισοδυναμεί με:

α. 72 m/s.β. 10 m/s.γ. 20 m/s.δ. 36 m/s.

(5 μονάδες)

2. Δύο σώματα με μάζες m1 και m2 με m2>m1 αφήνονται να πέσουν ελεύθερα από κάποιο ύψος. Αν για την κίνηση και των δύο σωμάτων αμελήσουμε τις διάφορες αντιστάσεις και θεωρήσουμε ότι κινούνται υπό την επίδραση μόνο του βάρους τους, ποιο σώμα κινείται με μεγαλύτερη επιτάχυνση;

α. το σώμα μάζας m1.β. το σώμα μάζας m2.γ. και τα δύο κινούνται με την ίδια επιτάχυνση.δ. εξαρτάται από τον πλανήτη στον οποίο γίνεται το πείραμα.

(5 μονάδες)

3. Στο διάγραμμα μετατόπισης-χρόνου ενός σώματος μπορούμε με την βοήθεια της κλίσης της καμπύλης σε κάποια χρονική στιγμή να υπολογίσουμε:

α. την επιτάχυνση που έχει εκείνη την χρονική στιγμή.β. την ταχύτητα με την οποία κινείται εκείνη την χρονική στιγμή.γ. την δύναμη που του ασκείται εκείνη την χρονική στιγμή.δ. την θέση στην οποία βρίσκεται εκείνη την χρονική στιγμή.

(5 μονάδες)

4. Σε ένα σώμα ασκούνται τρεις δυνάμεις. Οι F1 = 30 N και F2 = 5 N με κατεύθυνση προς τα δυτικά και η F3 = 40 N με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Η συνισταμένη δύναμη που δέχεται το σώμα είναι:

α. 75 Ν με δυτική κατεύθυνση.β. 15 Ν με ανατολική κατεύθυνση. γ. 5 Ν με ανατολική κατεύθυνση.δ. 15 Ν με δυτική κατεύθυνση.

7

Page 8: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

(5 μονάδες)5. Σε ένα σώμα ασκείται δύναμη με τα χαρακτηριστικά της αριστερής στήλης. Για κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές αντιστοιχεί ένα ή και περισσότερα είδη κίνησης που αναγράφονται στην δεξιά στήλη. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της αριστερής στήλης με αυτά της αριστερής στήλης σύμφωνα με το πιο πάνω

Δυνάμεις Είδη Κίνησης

Α. Δύναμη μηδενικού μέτρου.Β. Δύναμη σταθερού μέτρου.Γ. Δύναμη μεταβλητού μέτρου.

1. Ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση2. Ομαλή κίνηση3. Κίνηση μη ομαλά επιταχυνόμενη.4. Ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.5. Το σώμα παραμένει ακίνητο.

8

Page 9: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

(5 μονάδες)Θέμα 2 0

Με βάση τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου ενός κινητού, που φαίνεται στο διπλανό σχήμα, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α. Τι είδους κινήσεις πραγματοποιεί;(10 μονάδες)

β. Πόση είναι η επιτάχυνσή του στο χρονικό διάστημα (0 - 2) s;

(10 μονάδες)γ. Πόση είναι η μεταβολή της ταχύτητάς του στο χρονικό διάστημα (6-10) s;

(10 μονάδες)δ. Πόση είναι η συνολική μετατόπισή του;

(10 μονάδες)Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Θέμα 3 0

Σε σώμα μάζας m = 6 kg που βρίσκεται σε ηρεμία ασκείται σταθερή οριζόντια δύναμη F1 = 24 N για χρονικό διάστημα Δt1 = 5 sec. Στη συνέχεια μαζί με την F1 ασκείται στο σώμα και δύναμη F2 για επιπλέον χρονικό διάστημα Δt2 = 10 sec, οπότε τελικά το σώμα αποκτάει ταχύτητα υ = 30 m/s. Να υπολογίσετε:

α. την ταχύτητα που θα έχει το σώμα στο τέλος του χρονικού διαστήματος Δt1.

(10 μονάδες)β. το μέτρο και την φορά της δύναμης F2.

(10 μονάδες)γ. το συνολικό διάστημα που διανύει το σώμα.

(15 μονάδες)

9

Page 10: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

. . . . . . . . . . . . . . .

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΕΜΑ 1 ο

Επιλέξτε το γράμμα μπροστά από τη φράση που συμπληρώνει σωστά καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις.1. Η ταχύτητα ενός κινητού διατηρείται σταθερή, όταν:(α) ίσες μετατοπίσεις έχουν ίδια χρονική διάρκεια.(β) διαφορετικές μετατοπίσεις έχουν ίδια χρονική διάρκεια.(γ) ίσες μετατοπίσεις έχουν διαφορετική χρονική διάρκεια.(δ) το κινητό δε μετατοπίζεται.

Μονάδες 52. Όταν η ταχύτητα ενός κινητού διατηρείται σταθερή, η κίνηση χαρακτηρίζεται(α) ευθύγραμμη.(β) ομαλή.(γ) ευθύγραμμη ομαλή.(δ) ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη.

Μονάδες 53. Όταν η επιτάχυνση ενός σώματος έχει σταθερή τιμή 1 m/s2, αυτό σημαίνει ότι:(α) η ταχύτητά του σε κάθε s έχει σταθερή τιμή 1 m/s.(β) η ταχύτητά του μεταβάλλεται κατά 1 m κάθε s2.(γ) η ταχύτητά του μεταβάλλεται κατά 1 m/s κάθε s.(δ) η θέση του μεταβάλλεται κατά 1 m κάθε s2.

Μονάδες 54. Στις παρενθέσεις μπροστά από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). ( ) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η στιγμιαία ταχύτητα ταυτίζεται με τη μέση ταχύτητα. ( ) Στην ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση η επιτάχυνση είναι σταθερή και αντίθετης κατεύθυνσης με την ταχύτητα.( ) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η μετατόπιση ενός σώματος ταυτίζεται με το διάστημα που διανύει.( ) Ο χιλιομετρητής ενός αυτοκινήτου δείχνει τη συνολική μετατόπισή του από τότε που άρχισε να κινείται.( ) Όταν ένα αυτοκίνητο προσπερνά ένα άλλο, τη στιγμή που βρίσκονται δίπλα-δίπλα έχουν ίσες ταχύτητες.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ 2 ο

Α. Να συμπληρώσετε τα παρακάτω κενά. Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση:Η κλίση τού διαγράμματος μετατόπισης–χρόνου μάς δίνει τη(ν) _____________________ τής κίνησης.Το εμβαδόν ανάμεσα στο διάγραμμα ταχύτηταςχρόνου και σε κάποια χρονική διάρκεια στον άξονα τού χρόνου, μας δίνειτη(ν) _____________________ στη διάρκεια αυτή. Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση:Η κλίση τού διαγράμματος ταχύτητας–χρόνου μάς δίνει τη(ν) _____________________ τής κίνησης.Το εμβαδόν ανάμεσα στο διάγραμμα ταχύτηταςχρόνου και σε κάποια χρονική διάρκεια στον άξονα τού χρόνου, μας δίνειτη(ν) _____________________ στη διάρκεια αυτή.Το εμβαδόν ανάμεσα στο διάγραμμα επιτάχυνσης–χρόνου και σε κάποια χρονική διάρκεια στον άξονα τού χρόνου, μας δίνειτη(ν) _____________________ τής ταχύτητας στη διάρκεια αυτή.

[15 μονάδες]

10

Ονοματεπώνυμο ______________________

Ημερομηνία :

Page 11: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

Β. Τα παρακάτω διαγράμματα ΑΕ δείχνουν τη χρονική εξέλιξη της θέσης / της μετατόπισης / της ταχύτητας / της επιτάχυνσης για 5 σημειακά σώματα. Να γράψετε το είδος τής κίνησης για κάθε κινητό.

Α. Β. Γ. Δ. Ε. [10 μονάδες]

Α.

Β.

Γ.

Δ.

Ε.

ΘΕΜΑ 3 ο

Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύ δρόμο και η ταχύτητά του δίνεται από την εξίσωση υ = 12 3t (σε μονάδες S.I.).

α) Σχεδιάστε το διάγραμμα υt. [9 μονάδες]β) Υπολογίστε τη συνολική διάρκεια τής κίνησης. [8 μονάδες]γ) Υπολογίστε το συνολικό διάστημα που διανύει το αυτοκίνητο. [8 μονάδες]

ΘΕΜΑ 4 ο

Ένας δρομέας τρέχει σε ευθύ διάδρομο. Στο διάγραμμα φαίνεται η χρονική εξέλιξη που έχει (κατά προσέγγιση) η ταχύτητα τού δρομέα, σε ένα τμήμα τής διαδρομής.

α) Υπολογίστε την επιτάχυνση τού δρομέα στα χρονικά διαστήματα όπου η κίνησή του είναι μεταβαλλόμενη.

[9 μονάδες]β) Υπολογίστε το διάστημα που διανύει (ξεχωριστά) ο δρομέαςστα πρώτα από 0 s έως 3 s και και από 8 s έως 11 s.

[10 μονάδες]γ) Υπολογίστε τη μέση ταχύτητα τού δρομέα από 0 s έως 11 s.

[6 μονάδες]

11

επιτάχυνση (m/s2)

60

θέση (m)

χρόνος (s)60 χρόνος (s)

θέση (m)

60

ταχύτητα (m/s)

χρόνος (s)

60

μετατόπιση (m)

χρόνος (s)χρόνος (s)

60 χρόνος (s)

Page 12: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Καθηγητής

Βαθμός: Ονοματεπώνυμο:_______________________________

Τάξη: Α’ Λυκείου Ημερομηνία: 29- 11-2013

Θέμα 1 ο

Β. Να κυκλώσετε το γράμμα με τη σωστή απάντηση 1. Η γραφική παράσταση θέσης-χρόνου στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με θετική επιτάχυνση, α. είναι μία καμπύλη (παραβολή)β. είναι ευθεία παράλληλη στον άξονα των χρόνωνγ. είναι ευθεία πλάγια που περνάει πάντα από την αρχή των αξόνωνδ. είναι ευθεία πλάγια που περνάει από την αρχή των αξόνων, μόνο αν η αρχική ταχύτητα είναι ίση με μηδέν (Μον.5)

2. Σε μια ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, με τη βοήθεια του διαγράμματος ταχύτητας-χρόνου, μπορούμε να υπολογίσουμεα. τη μετατόπιση, από την κλίση της γραφικής παράστασηςβ. την επιτάχυνση, από το εμβαδό που περικλείεται κάτω από τη γραφική παράστασηγ. την ταχύτητα, από το εμβαδόν που περικλείεται κάτω από τη γραφική παράστασηδ. την επιτάχυνση από την κλίση της γραφικής παράστασης (Μον.5)

3. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση,α. η θέση του κινητού παραμένει σταθερήβ. η γραφική παράσταση θέσης-χρόνου, είναι μια ευθεία παράλληλη στον άξονα των χρόνωνγ. η μετατόπιση και το διάστημα έχουν το ίδιο μέτροδ. η ταχύτητα όπως και η επιτάχυνση είναι σταθερή και διάφορη του μηδενός (Μον.5)

4. Οι σχέσεις που δίνουν την ταχύτητα και την μετατόπιση στην εθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αρχική ταχύτητα είναι:

α. u=uo + αΔt Δχ= uo Δt + β. u=uo + αΔt2 Δχ= uo Δt +

γ. u=σταθερό Δχ= uo Δt δ. u= αΔt Δχ=

(Μον.5)5. Χαρακτηρίστε με Σ τις παρακάτω προτάσεις αν είναι σωστές και με Λ αν είναι λανθασμένες 1. Η μετατόπιση που διανύει ένα κινητό είναι μέγεθος μονόμετρο ενώ το διάστημα είναι διανυσματικό.2. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, ο ρυθμός μεταβολής της θέσης παραμένει σταθερός.3. Όταν η επιτάχυνση είναι αντίρροπη της ταχύτητας, το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται.4. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι ίσος με μηδέν.

12

Page 13: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

5. Κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος ενός αυτοκινήτου που κινείται ευθύγραμμα, η επιτάχυνση και η ταχύτητα είναι ομόρροπες. (Μον.5)

Θέμα 2ο Α. Να διατυπώσετε τον ορισμό της επιτάχυνσης. (Μον.10)Β.Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το διάγραμμα υ-t (ταχύτητας-χρόνου)για δύο σώματα Α και Β που κινούνται ευθύγραμμα u Α Β 2u0

u0

t1 t

α) Για τις επιταχύνσεις τους ισχύει: i) αΑ= αΒ ii) αΑ= 2αΒ iii) αΑ= αΒ/2

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και (Μον.5) β) Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας (Μον.10)

Θέμα 3ο (Μον.25) Στο διάγραμμα του σχήματος περιγράφονται οι μεταβολές της ταχύτητας κατά την ευθύγραμμη κίνηση ενός κινητού.α. Να περιγράψετε τιςκινήσεις του σώματος κινήσεωνβ.Να υπολογίσετε την επιτάχυνση του κινητού στις διάφορες φάσεις της κίνησης του.γ. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του κινητού κατά το χρονικό διάστημα 0 έως 8 sec

Θέμα 4ο (Μον.10)Ένα αυτοκίνητο είναι σταματημένο στο φανάρι (χ0=0, θέση Α). Τη στιγμή που ανάβει το πράσινο (t=0), ο οδηγός ξεκινά προσδίδοντας στο αυτοκίνητό του σταθερή επιτάχυνση α1=2m/s2 και μετά από 100m (σημείο Β) αρχίζει να επιβραδύνεται με σταθερή επιτάχυνση α2, μέχρι να σταματήσει στο επόμενο φανάρι τη στιγμή t=15s

Α χ0=0 Β Γ i) Να βρεις ποια χρονική στιγμή αρχίζει να φρενάρει και πόση ταχύτητα έχει εκείνη τη στιγμή.ii) Να υπολογίσεις τη σταθερή επιτάχυνση α2 του αυτοκινήτου στην κίνηση από το Β στο Γ.iii)Να βρεις πόσο απέχουν τα δύο φανάρια.

13

Page 14: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

14

Page 15: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗΟνοματεπώνυμο:Ημερομηνία:

ΘΕΜΑ 1ο:

1] Η έκφραση 1m/s2 δηλώνει ότι:α. Η μετατόπιση του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m κάθε ένα δευτερόλεπτο.β. Το διάστημα του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m κάθε ένα δευτερόλεπτο.γ. Η ταχύτητα του σώματος μεταβάλλεται κατά 1m/s σε κάθε ένα δευτερόλεπτο.δ. Η επιτάχυνση του κινητού μεταβάλλεται κατά 1m/s2 κάθε ένα δευτερόλεπτο.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 10 Μονάδες

2] Ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα ανταποκρίνεται σε ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση (όπου v το διάνυσμα της ταχύτητας και α το διάνυσμα της επιτάχυνσης);

α. β. γ. δ.

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση 10 Μονάδες

3] Ποιο ή ποια από τα παρακάτω διαγράμματα περιγράφουν ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση;

1 2 3

α

β

γ

Επιλέξτε τα σωστά διαγράμματα 10 ΜονάδεςΘΕΜΑ 2ο

15

Page 16: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

Με βάση τη γραφική παράσταση ταχύτητας-χρόνου ενός κινητού που φαίνεται στην εικόνα, να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

α) Τι είδους κινήσεις πραγματοποιεί και σε ποια χρονικά διαστήματα;β) Πόση είναι η επιτάχυνσή του το χρονικό διάστημα (6 - 10)s ;γ) Πόση ταχύτητα έχει στο 7ο δευτερόλεπτο της κίνησής του;δ) Πόση είναι η συνολική μετατόπισή του και ποια είναι η μέση ταχύτητά του;

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 3ο

Μία μοτοσικλέτα αρχίζει από την ηρεμία να κινείται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α=4m/s2 , τη χρονική στιγμή t=0. Να βρείτε:α. Τις εξισώσεις ταχύτητας και διαστήματος της μοτοσικλέτας.β. Το διάστημα που διήνυσε η μοτοσικλέτα τα πρώτα 10s της κίνησής της.γ. Την ταχύτητά της την χρονική στιγμή .

Ένα αυτοκίνητο τη χρονική στιγμή βρίσκεται σε απόσταση 400m από τη μοτοσικλέτα και κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση με σταθερή ταχύτητα . Να βρείτε:

δ. Ποια χρονική στιγμή θα συναντηθούν και τι διάστημα θα έχει διανύσει το αυτοκίνητο ως εκείνη τη στιγμή;

Μονάδες 40

Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α !

16

Page 17: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΑΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:……………………………………………………………………... ΘΕΜΑ: 1ο ( 20 μονάδες )

Από το Α μέχρι και το Γ να κυκλώσετε τον αριθμό με τη σωστή απάντηση Α. Η μετατόπιση ενός σωματίου είναι:

1) Το μήκος της τροχιάς του.2) Το διάστημα που διάνυσε.3) Το διάνυσμα με αρχή την αρχική θέση του κινητού και τέλος την τελική του θέση.4) Το διάνυσμα θέσης του.

Β. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση η επιτάχυνση του κινητού είναι:1) Ανάλογη του χρόνου κίνησης.2) Διάφορη του μηδενός και σταθερή.3) Ίση με μηδέν.4) Ανάλογη προς το τετράγωνο του χρόνου κίνησης.

Γ. Μία κίνηση λέγεται ευθύγραμμη ομαλή όταν:1) Η επιτάχυνση του κινητού είναι σταθερή.2) Το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή.3) Το κινητό κινείται σε ευθεία γραμμή και η ταχύτητα του είναι σταθερή.4) Το κινητό σε ίσους χρόνους διανύει ίσα διαστήματα.

Δ. Χαρακτηρίστε με Σ τις παρακάτω προτάσεις αν είναι σωστές και με Λ αν είναι λανθασμένες

1) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντα την ίδια φορά στην ευθύγραμμη κίνηση.2) Η ταχύτητα και η επιτάχυνση έχουν πάντα την ίδια διεύθυνση στην ευθύγραμμη

κίνηση.3) Τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα όχημα η ταχύτητά του είναι μηδέν.4) Τη χρονική στιγμή που ξεκινά ένα όχημα η επιτάχυνσή του είναι διάφορη από το

μηδέν.

ΘΕΜΑ: 2ο ( 25 μονάδες )

Α. Να συγκρίνετε τις ταχύτητες υ1 = 72 km/h και υ2 = 40 m/s.

Β. Ένα όχημα τη χρονική στιγμή t0 =0 έχει ταχύτητα υ0 και κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο.

Αν τη χρονική στιγμή t το όχημα έχει ταχύτητα υ και έχει μετατοπιστεί κατά Δχ, να κάνετε τη κατάλληλη αντιστοίχιση:

17

Page 18: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

Είδος κίνησης Σχέσεις1) Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση a) υ = υ0 + αt , Δχ = υ0 t + 1/2α t2

2) Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση,όπου τα μεγέθη α και υ0 έχουν ίδια κατεύθυνση

b) υ = υ0 , Δχ = υ0t

3) Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση,Όπου τα μεγέθη α και υ0 έχουν αντίθετες κατευθύνσεις

c) υ = υ0 - αt , Δχ = υ0 t - 1/2α t2

ΘΕΜΑ: 3 ο ( μονάδες 25 )

Το παρακάτω διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου, αντιστοιχεί στην ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος. u (m/s) Α. Να περιγράψετε την κίνηση

του σώματος από 0s έως 6s.

8 Β. Να βρείτε τη μετατόπιση του σώματος από 0s έως 6s.

4

0 2 4 6 t (s)

ΘΕΜΑ: 4ο ( μονάδες 30 )

Ένα όχημα ξεκινά από την ηρεμία και κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή επιτάχυνση α= 2m/s2. Nα υπολογίσετε:Α. Την ταχύτητα του οχήματος μετά από χρόνο t = 10sΒ. Το διάστημα που θα έχει διανύσει το όχημα στο χρόνο αυτό.Γ. Να κάνετε τα διαγράμματα ταχύτητας – χρόνου και διαστήματος – χρόνου.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

18

Page 19: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Β ομάδα)

Θέμα 1 ο (13+12 μον.)Α) Ορίζουμε ως επιτάχυνση ενός κινητού το φυσικό ……………… μέγεθος που έχει ως μέτρο:το ………………. της …………….. της………….. του κινητού προς τη…………… του …………… κατεύθυνση: την ………………… της ……………….. της ………………, δηλαδή: ……………………………….. Β) Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση(Ε.Ο.Κ) ονομάζεται η κίνηση στην οποία: α) …………………………………. και β) η………………. παραμένει …………σταθερό δηλαδή……………………………. ……………………………………………………..

Θέμα 2 ο Α) Ένα κινητό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως στο σχήμα :Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α) Το κινητό από 0 έως 20s αυξάνει την ταχύτητά του από 0 σε 50m/s.β) Το κινητό τη στιγμή 20s σταματά.γ) η μετατόπιση του κινητού από 0 έως 20s ισούται με 1000m. (7,5 μον.)

Β) Στο διάγραμμα ταχύτητας –χρόνου φαίνονται δύο αγωνιστικάαυτοκίνητα που κινούνται ευθύγραμμα. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α) τα δύο κινητά κινούνται με την ίδια ταχύτητα.β) τα δύο κινητά κινούνται συνεχώς το ένα δίπλα στο άλλο.γ) τα δύο κινητά κινούνται με την ίδια επιτάχυνσηδ) τα δύο κινητά έχουν ίδιες μετατοπίσεις σε ίσα χρονικά διαστήματα. (4 Χ 2,5 μον.)

Γ) Για ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα η εξίσωση της θέσης του είναι x=5t+8t2 ( x σε m, t σε s ). (7,5 μον.)Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

i) το σώμα τη χρονική στιγμή t0=0 βρίσκεται στη θέση x0=0 και έχει ταχύτητα μέτρου u0=5m/sec.ii) Η επιτάχυνση του σώματος έχει μέτρο α=8m/s2.iii) Η εξίσωση της ταχύτητας του σώματος είναι u=5+16t

Θέμα 3 ο Δίνεται το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα:

19

υ (m/s)

20t (s)O

50

φ

φ

υ

t O

Page 20: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

α) Να περιγράψετε το είδος της κίνησης στα διάφορα χρονικά διαστήματα. (5 μον.)β) Να υπολογίσετε το α (όπου υπάρχει). (5 μον.)γ) Να βρεθεί η μετατόπιση για τη συνολική κίνηση. (5 μον.)δ) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα για τα 6 πρώτα δευτερόλεπτα (5 μον.)ε) Να παρασταθεί γραφικά η θέση χ σε σχέση με το χρόνο (5 μον.) στ) τη μετατόπιση του στο δεύτερο δευτερόλεπτο της κίνησης του. (10 μον.)

Θέμα 4 ο

Δύο κινητά Α και Β, ξεκινούν ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου και κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση. Τα Α έχει αρχική ταχύτητα 40m/s και επιτάχυνση σταθερού μέτρου 2m/s2 και αντίθετης κατεύθυνσης από την ταχύτητα, ενώ το Β έχει αρχική ταχύτητα 10m/s και επιτάχυνση της ίδιας κατεύθυνσης και σταθερού μέτρου 1m/s2.

Να υπολογιστούν:Η χρονική διάρκεια της κίνησής τους μέχρι τη συνάντησή τους και η απόσταση που διήνυσαν τότε. (15 μον.)

Καλή τύχη!

υ (m/s)

20

O 2 6 10 t (s)

20

Page 21: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ (Α ομάδα)

Θέμα 1 ο (13 +12 μον.)Α) Ορίζουμε ως ταχύτητα ενός κινητού το φυσικό…………………. μέγεθος που έχει μέτρο: το …………….. της ……………. της θέσης (σωστότερα του διανύσματος θέσης) προς τη ……………. του ………….. . κατεύθυνση: την ………………….. της ……………. της ……………δηλαδή :…………………. (τύπος)

Β) Ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση ονομάζεται η κίνηση στην οποία: α) …………………………………. και β) η………………. παραμένει σταθερή δηλαδή…………………………….……………………………………………………..

Θέμα 2 ο Α) Ένα κινητό κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο και η αλγεβρική τιμή της ταχύτητάς του μεταβάλλεται με τον χρόνο όπως στο σχήμα :Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

α) Το κινητό από 0 έως 20s μειώνει την επιτάχυνση του από 0 σε 50m/s.β) Το κινητό τη στιγμή 20s σταματά.γ) η μετατόπιση του κινητού από 0 έως 20s ισούται με 1000m.

(7,5 μον.)

Β) Στο διάγραμμα ταχύτητας –χρόνου φαίνονται δύο αγωνιστικάαυτοκίνητα που κινούνται ευθύγραμμα. Ποιές από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; α) τα δύο κινητά κινούνται με την ίδια ταχύτητα.β) τα δύο κινητά κινούνται συνεχώς το ένα δίπλα στο άλλο.γ) τα δύο κινητά κινούνται με την ίδια επιτάχυνσηδ) τα δύο κινητά έχουν ίδιες μετατοπίσεις σε ίσα χρονικά διαστήματα. (4 Χ 2,5 μον.)

Γ) Για ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα η εξίσωση της θέσης του είναι x=5t-2t2 ( x σε m, t σε s ).Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές;

iv) το σώμα τη χρονική στιγμή t0=0 βρίσκεται στη θέση x0=0 και έχει ταχύτητα μέτρου u0=5m/sec.v) Η επιβράδυνση του σώματος έχει μέτρο α=2m/s2.vi) Η εξίσωση της ταχύτητας του σώματος είναι u=5-4t (7,5 μον.)

Θέμα 3 ο Δίνεται το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου για ένα κινητό που κινείται ευθύγραμμα:

21

υ (m/s)

20t (s)O

50

φ

φ

υ

t O

Page 22: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

α) Να περιγράψετε το είδος της κίνησης στα διάφορα χρονικά διαστήματα. (5 μον.)β) Να υπολογίσετε το α (όπου υπάρχει). (5 μον.)γ) Να βρεθεί η μετατόπιση για τη συνολική κίνηση. (5 μον.)δ) Να βρεθεί η μέση ταχύτητα για τα 5 πρώτα δευτερόλεπτα (5 μον.)ε) Να παρασταθεί γραφικά η θέση χ σε σχέση με το χρόνο (5 μον.) στ) τη μετατόπιση του στο τρίτο δευτερόλεπτο της κίνησης του. (10 μον.)

Θέμα 4 ο

Δύο κινητά Α και Β, ξεκινούν ταυτόχρονα από το ίδιο σημείο ενός ευθύγραμμου δρόμου και κατευθύνονται προς την ίδια κατεύθυνση. Τα Α έχει αρχική ταχύτητα 40m/s και επιτάχυνση σταθερού μέτρου 2m/s2 και αντίθετης κατεύθυνσης από την ταχύτητα, ενώ το Β έχει αρχική ταχύτητα 10m/s και επιτάχυνση της ίδιας κατεύθυνσης και σταθερού μέτρου 1m/s2.

Να υπολογιστούν:

Η χρονική διάρκεια της κίνησής τους μέχρι τη συνάντησή τους και η απόσταση που διήνυσαν τότε. (15 μον.)

Καλή τύχη!

υ (m/s)

20

O 4 5 10 t (s)

22

Page 23: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

Γ/ΣΙΟ ΜΕ ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ........... ΣΧΟΛ.ΕΤΟΣ 2013-14

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΑΞΗ: Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Να απαντησετε σε ολα τα θεματα.

1ο ΘΕΜΑ. α. Να εξηγησετε τι ειναι μονομετρα και τι διανυσματικά μεγέθη. Δώστε από ένα παράδειγμα(12 μον.)β. Να ορίσετε την επιταχυνση στην ευθυγραμμη ομαλα επιταχυνόμενη κίνηση και να αναφέρετε τη μονάδα μέτρησης στο SI(13 μ)

2ο ΘΕΜΑ.α. Να αποδειξετε τη σχέση u=u0 +at (11μ)β. Να αποδειξετε τη σχεση s=uot+1/2at2 (14 μ)

3ο ΘΕΜΑ.Αυτοκίνητο κάνει ευθυγραμμη ομαλη κινηση με σταθερη ταχυτητα u=50km/hα. Να μετατρεψετε την ταχυτητα σε m/sec(12μ)β. Να υπολογισετε το διαστημα που θα εχει διανυσει μετα απο χρονο Δt=130 sec(13 μ)

4ο ΘΕΜΑ.Μοτοσυκλέτα κινείται με αρχικη ταχυτητα uo =10 m/sec. Τη χρονική στιγμή t1=0 sec δεχεται δυναμη F= 2000 N , σταθερή. Η μοτοσυκλέτα έχει μάζα m= 180 kgα. Να υπολογίσετε την επιτάχυνση a. (7 μον)β. Ποια η ταχυτητα της τη χρονικη στιγμη t2= 10 sec ; (8 μον)γ. Πόσο διάστημα έχει διανύσει μέχρι τη χρονική στιγμή t3= 15 sec ; (10 μον)

23

Page 24: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 10/12/2013ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ………………………………………………………

ΘΕΜΑ 1Α. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) : (Μ.15)α) Η μάζα είναι διανυσματικό μέγεθος και το βάρος μονόμετροβ) Ο 1ος νόμος Νεύτωνα μας αναφέρει πως η δύναμη και η επιτάχυνση είναι μεγέθη ανάλογαγ) Όταν σε ένα σώμα ισχύει Fολ = 0 , τότε το σώμα παραμένει ακίνητο ή κινείται με σταθερή ταχύτηταδ) Η ελεύθερη πτώση είναι μια κίνηση ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενηε) Στην ελεύθερη πτώση , για την ταχύτητα υ ισχύει υ = g∙tΒ. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της πρώτης στήλης με αυτά της δεύτερης : (Μ.10) Μάζα • • Fολ = ma 1ος νόμος Νεύτωνα • • Fολ = 0 2ος νόμος Νεύτωνα • • υ = g∙t Ελεύθερη πτώση • • αδράνειαΘΕΜΑ 2Α.Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις : (Μ.10)α) Η επιτάχυνση μπορεί να υπολογιστεί δυναμικά από τον τύπο :

Α a = F∙m B a = Γ a = Δ a = g∙t

β) Για να προσδιοριστεί επακριβώς μια δύναμη , πρέπει να γνωρίζουμε : Α το μέτρο της Β την κατεύθυνσή της Γ το σημείο εφαρμογής της Δ όλα τα παραπάνωγ) Το βάρος Β ενός σώματος : Α μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο Β είναι παντού το ίδιο Γ υπολογίζεται από τον τύπο Β = m/g Δ είναι μέγεθος μονόμετροδ) Η μάζα ενός σώματος :Α μεταβάλλεται από τόπο σε τόπο Β είναι μέγεθος διανυσματικό Γ είναι παντού η ίδια Δ μετριέται σε ΝΒ.Να συμπληρώσετε τα κενά : (Μον. 15)Όταν σε ένα σώμα ασκείται σταθερή ……………….. , τότε το σώμα κινείται ευθύγραμμα ……………… ……………………….. . Η σχέση που ισχύει σε αυτήν την περίπτωση είναι η F = ……… . Στην περίπτωση που το σώμα παραμένει ακίνητο ή κινείται ευθύγραμμα και …………….. , τότε είναι F = …….ΘΕΜΑ 3Ένα σώμα αφήνεται να πέσει από ύψος Η = 125 m.α) Τι είδους κίνηση κάνει το σώμα ; (Μον. 4)β) Πόση είναι η ταχύτητά του υ μετά από χρόνο t = 2 s ; (Μον. 6)γ) Πόσο απέχει από την επιφάνεια σε αυτό το χρόνο ; (Μον. 8)δ) Σε πόσο χρόνο θα φτάσει στο έδαφος από τη στιγμή που το αφήσαμε ; (μον. 7) Δίνεται g = 10 m/s2

ΘΕΜΑ 4Ένα σώμα μάζας m = 5 kg κινείται υπό την επίδραση δυο δυνάμεων F1 = 10 N και F2 = 20 N με κατεύθυνση προς τα δεξιά , και μιας άγνωστης δύναμης F3 προς τα αριστερά.Το σώμα έχει ταχύτητα υ=10 m/s μετά από χρόνο t=5 s. α) Να βρεθεί η επιτάχυνση a του σώματος (Μον. 8)β) Να βρεθεί η συνισταμένη δύναμη Fολ και η δύναμη F3 (Μον. 10)γ) Πόση απόσταση s έχει διανύσει το σώμα σε χρόνο t=4 s ; (Μον. 7)

24

Page 25: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

25

Page 26: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗΖΗΤΗΜΑ 1: Επιλέξτε τη σωστή πρόταση στις περιπτώσεις που ακολουθούν και σημειώστε τον αριθμό της με Χ.Α) 1. Ένα σώμα που δέχεται σταθερή δύναμη εκτελεί ομαλή κίνηση.

2. Ένα σώμα στο οποίο δεν ασκούνται δυνάμεις, είναι οπωσδήποτε ακίνητο. 3. Όταν ένα σώμα δέχεται μεταβαλλόμενη δύναμη, μεταβάλλεται η

επιτάχυνσή του.4. Όταν ένα σώμα επιβραδύνεται, δεν ασκούνται δυνάμεις σ΄αυτό. Μονάδες 2

Β) Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση: 1. Τα διανύσματα επιτάχυνσης και ταχύτητας είναι ομόρροπα. 2. Τα διανύσματα της επιτάχυνσης και της μεταβολής της ταχύτητας είναι αντίρροπα. 3. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο. 4. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας παραμένει σταθερός.

Μονάδες 2

ΖΗΤΗΜΑ 2: Σε κάθε μια από τις ακόλουθες προτάσεις σημειώστε με Σ αυτές που θεωρείτε σωστές και με Λ αυτές που θεωρείτε λανθασμένες: 1. Όταν το μέτρο της επιτάχυνσης ενός σώματος παραμένει σταθερό, η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη. 2. Στην ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση, ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας του σώματος είναι ίσος με τη μέση ταχύτητά του. 3. Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, η μέση και η στιγμιαία ταχύτητα του σώματος είναι αριθμητικά ίσες. 4. Όταν διπλασιάζεται η επιτάχυνση ενός σώματος σταθερής μάζας, αυτό σημαίνει ότι διπλασιάστηκε και η συνισταμένη των δυνάμεων που δέχεται αυτό. 5. Η συνισταμένη δυο κάθετων μεταξύ τους δυνάμεων, έχει μέτρο ίσο με το άθροισμα των μέτρων των δυνάμεων αυτών. 6. Αν ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα ομαλά, το μήκος της διαδρομής που εκτελεί σε χρόνο t, ισούται με το μέτρο της μετατόπισής του στον ίδιο χρόνο. 7. Αν δυο σώματα αναχωρήσουν από το ίδιο σημείο προς την ίδια κατεύθυνση και με την ίδια επιτάχυνση αλλά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, η απόσταση μεταξύ τους θα παραμένει συνεχώς σταθερή. 8. Η τριβή που αναπτύσσεται κατά την ολίσθηση ενός σώματος πάνω σε ένα άλλο, είναι ανεξάρτητη από το εμβαδό της επιφάνειας επαφής των δυο σωμάτων. Μονάδες 6ΖΗΤΗΜΑ 3: Ένα σώμα Α έχει μάζα m και επιταχύνεται ευθύγραμμα με σταθερή επιτάχυνση α. Ένα άλλο σώμα Β, όταν δέχεται ακριβώς την ίδια συνισταμένη δυνάμεων με το Α, επιταχύνεται με επιτάχυνση α/2. Η μάζα του σώματος Β είναι (επιλέξτε): 1. ίση με την m 2. ίση με 2m 3. ίση με m/2 Μονάδα 1 Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 3

26

Page 27: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

Φυσική Α' Λυκείου

Ομάδα Α Ονοματεπώνυμο:

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ

1ΘΕΜΑ1. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε τη λέξη Σωστή αν η πρόταση είναι σωστή και τη λέξη

Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.α. Η μηχανική ενέργεια ενός συστήματος διατηρείται μόνο όταν στο σύστημα ασκούνται

συντηρητικές δυνάμεις.

.β Ηδύναμη του βάρους δεν παράγει έργο όταν το σώμα κινείται σε κεκλιμένοεπίπεδο.

γ. Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση τότε το έργο όλων των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν.

δ. Η ισχύς μιας σταθερής δύναμης όταν το σώμα εκτελεί ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση είναι σταθερή.

ε. Όταν η ταχύτητα ενός σώματος διπλασιάζεται, τότε διπλασιάζεται και η κινητική του ενέργεια.

20 μονάδες

2. A. Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα uo και φτάνει σε μέγιστο ύψος h από το έδαφος. Αν εκτοξευτεί με διπλάσια ταχύτητα τότε το μέγιστο ύψος που θα φτάσει είναι: (η μόνη δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι το βάρος του)α. 2h, β. 4h, γ. 3hΕπιλέξτε τη σωστή απάντηση.

5 μονάδεςΑιτιολογείστε την απάντησή σας.

10 μονάδες

Β. Μια οριζόντια δύναμη ασκείται σε σώμα το οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο. Αν το μέτρο της δύναμης μεταβάλλεται σύμφωνα με την εξίσωση: F=6-x (S.I.) τότε το έργο της για τη μετακίνηση του σώματος από x=0 ως x=6m, είναι:α. 36J, β. 18J γ. 9JΕπιλέξτε τη σωστή απάντηση.

5 μονάδεςΑιτιολογείστε την απάντησή σας.

10 μονάδες

27

Page 28: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

2ΘΕΜΑΣτο σώμα του διπλανού σχήματος μάζας m=2Kg, ασκείται δύναμη F η οποία σχηματίζει γωνία φ με το οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής του σώματος με το οριζόντιο επίπεδο είναι μ=0,5. Τη στιγμή που η ταχύτητα του σώματος γίνει ίση με 10m/s και το σώμα έχει διανύσει απόσταση 20m η δύναμη F καταργείται και το σώμα εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση μέχρι να σταματήσει. Να υπολογιστούν:Α. Η απόσταση που θα διανύσει το σώμα μετά την κατάργηση της δύναμης F.

15 μονάδεςΒ. Ο ρυθμός με τον οποίο η τριβή αφαιρεί ενέργεια (ισχύ) από το σώμα τη στιγμή που η

ταχύτητα του σώματος είναι 5m/s και η F έχει καταργηθεί.15 μονάδες

Γ. Το μέτρο της δύναμης F.20 μονάδες

Δίνονται: g=10m/s2, , .

Ομάδα Β Ονοματεπώνυμο:

ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ

1ΘΕΜΑ1. Στις παρακάτω προτάσεις να γράψετε τη λέξη Σωστή αν η πρόταση είναι σωστή και τη λέξη

Λάθος αν η πρόταση είναι λανθασμένη.α. Η ισχύς μιας σταθερής δύναμης όταν το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση είναι

σταθερή.

.β , Όταν η ταχύτητα ενός σώματος διπλασιάζεται τότε τετραπλασιάζεται και η κινητική του ενέργεια.

γ. Όταν ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση τότε το έργο όλων των δυνάμεων που ασκούνται πάνω του είναι μηδέν.

δ. Η μηχανική ενέργεια ενός σώματος διατηρείται πάντα.ε. Η δύναμη του βάρους δεν παράγει έργο όταν το σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο.

20 μονάδες

2. Α. Μια οριζόντια δύναμη ασκείται σε σώμα το οποίο βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο. Αν το μέτρο της δύναμης μεταβάλλεται σύμφωνα με την εξίσωση: F=10-2x (S.I.) τότε το έργο της για τη μετακίνηση του σώματος από x=0 ως x=5m, είναι:α. 50J, β. 100J γ. 25J

28

F

φ

Page 29: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

5 μονάδεςΑιτιολογείστε την απάντησή σας.

10 μονάδες

Β. Ένα σώμα εκτοξεύεται κατακόρυφα προς τα πάνω με αρχική ταχύτητα uo και φτάνει σε μέγιστο ύψος h από το έδαφος. Αν εκτοξευτεί με τη μισή ταχύτητα τότε το μέγιστο ύψος που θα φτάσει είναι: (η μόνη δύναμη που ασκείται στο σώμα είναι το βάρος του)α. h/2, β. h/4, γ. h/3Επιλέξτε τη σωστή απάντηση.

5 μονάδεςΑιτιολογείστε την απάντησή σας.

10 μονάδες

2ΘΕΜΑΣτο σώμα του διπλανού σχήματος μάζας m=1Kg, ασκείται δύναμη F η οποία σχηματίζει γωνία φ με το οριζόντιο επίπεδο. Ο συντελεστής τριβής του σώματος με το οριζόντιο επίπεδο είναι μ=0,5. Τη στιγμή που η ταχύτητα του σώματος γίνει ίση με 20m/s και το σώμα έχει διανύσει απόσταση 10m η δύναμη F καταργείται και το σώμα εκτελεί επιβραδυνόμενη κίνηση μέχρι να σταματήσει. Να υπολογιστούν:Α. Η απόσταση που θα διανύσει το σώμα μετά την κατάργηση της δύναμης F.

15 μονάδεςΒ. Ο ρυθμός με τον οποίο η τριβή αφαιρεί ενέργεια (ισχύ) από το σώμα τη στιγμή που η

ταχύτητα του σώματος είναι 10m/s και η F έχει καταργηθεί.15 μονάδες

Γ. Το μέτρο της δύναμης F.20 μονάδες

Δίνονται: g=10m/s2, , .

29

F

φ

Page 30: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

Φυσική Α Λυκείου Ωριαίο διαγώνισμα στη Δυναμική

Ημερομηνία ……………………… Ονοματεπώνυμο ………………………………………………………………………………………………………

1. Ένα βιβλίο βάρους 10 Ν ηρεμεί πάνω σε ένα οριζόντιο τραπέζι. Ποιά πρόταση είναι σωστή; [μονάδες 5]

i. Το βιβλίο δέχεται από το τραπέζι μιά δύναμη 10 Ν κατακόρυφη προς τα πάνω.ii. Η μόνη δύναμη που δέχεται το βιβλίο είναι το βάρος του.iii. Το βιβλίο δέχεται από τη Γή δύναμη μεγαλύτερη από 10 Ν.iv. Το βιβλίο δέχεται από το τραπέζι δύναμη προς τα πάνω ίση με 10 Ν, μόνον εάν το

τραπέζι είναι λείο.v. Η αντίδραση του βάρους ασκείται στο βιβλίο και έχει κατεύθυνση προς τα πάνω.

2. Εάν τα μέτρα των δυνάμεων 1F

, 2F

και 3F

είναι 8 Ν, 12 Ν και 16 Ν, αντίστοιχα, τότε:i. Να υπολογίσετε το μέτρο της συνισταμένης, να βρείτε

την κατεύθυνσή της και να τη σχεδιάσετε στο σχήμα. [μονάδες 5]

ii. Εάν η μάζα του αντικειμένου είναι ίση με 5 kg, να υπολογίσετε το μέτρο της επιτάχυνσης που αποκτά και να σχεδιάσετε την κατεύθυνσή της. [μονάδες 10]

3. Ένα σώμα με την επίδραση μιάς σταθερής δύναμης F = 20 N ανεβαίνει κατακόρυφα (χωρίς αντίσταση από τον αέρα) με σταθερή ταχύτητα υ = 4 m/s, όπως στο σχήμα. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση αιτιολογώντας την επιλογή σας: i. Το βάρος του σώματος είναι: [μονάδες 10]

1ος. Μικρότερο από 20 Ν.2ος. Ίσο με 20 Ν.3ος. Μεγαλύτερο από 20 Ν.

ii. Για να μπορεί να ανέρχεται με σταθερή ταχύτητα υ = 8 m/s, θα πρέπει να του ασκείται κατακόρυφη δύναμη F ίση με: [μονάδες 10]

1ος. 20 Ν προς τα πάνω.2ος. 40 Ν προς τα πάνω.

3ος. 20 Ν προς τα κάτω.4ος. 40 Ν προς τα κάτω.

4. Η Κατερίνα μετακινεί με σταθερή ταχύτητα ένα κιβώτιο βάρους 500 Ν, σπρώχνοντάς το με οριζόντια δύναμη F. i. Να σχεδιάσετε στην κόλλα σας, σε χωριστά σχήματα, τις δυνάμεις

που ασκούνται στην Κατερίνα και στο κιβώτιο, εξηγώντας τί είδους δύναμη είναι η καθεμιά και ποιος την ασκεί. [μονάδες 10]

30

F1

F2

3F

υ

Β

Page 31: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

ii. Εάν ο συντελεστής της τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του επιπέδου είναι ίσος με 0,5, τότε η τιμή της δύναμης F θα είναι ίση με:1ος. 250 Ν 2ος. 500 Ν 3ος. 1000 Ν

31

Page 32: Γενικό Λύκειο Πάρου Παροικιά 17/1/2014blogs.sch.gr/nroum/files/2014/02/Fysiki_Diagonismata-A... · Web viewΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. [μονάδες 15]

5. Ένα κιβώτιο αφήνεται να γλιστρήσει από την κορυφή Ζ ενός λείου επιπέδου ΖΕ, κλίσης 30˚. Επιλέγοντας δύο κατάλληλους άξονες κάθετους μεταξύ τους και ως Αρχή των αξόνων την αρχική θέση του σώματος:

i. Να σημειώσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο κατά την κίνησή του από το σημείο Ζ στο σημείο Ε. [μονάδες 5]

ii. Εφαρμόζοντας τον θεμελιώδη νόμο της μηχανικής, να υπολογίσετε την επιτάχυνση με την οποία κινείται το κιβώτιο στο κεκλιμένο επίπεδο. [μονάδες 10]

iii. Εάν η απόσταση ΖΕ είναι ίση με 40 m, να υπολογίσετε σε πόσο χρόνο φθάνει το κιβώτιο στη βάση του επιπέδου. [μονάδες 5]

Το κιβώτιο συνεχίζει την κίνησή του στο τραχύ οριζόντιο επίπεδο με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί σε 10 δευτερόλεπτα.iv. Να σημειώστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο κιβώτιο κατά την κίνησή του στο

οριζόντιο επίπεδο και να υπολογίσετε τον συντελεστή της τριβής ολίσθησης μεταξύ του κιβωτίου και του οριζοντίου επιπέδου. [μονάδες 15]

Σημείωση: σε κάθε περίπτωση θεωρούμε αμελητέα την αντίσταση του αέρα.Το μέτρο της επιτάχυνσης της βαρύτητας είναι 10 m/s2, η σχέση μεταξύ του βάρους ενός σώματος και της μάζας του είναι Β = mg και η σχέση μεταξύ της τριβής ολίσθησης και της κάθετης δύναμης είναι Τολ = μΝ, όπου μ ο συντελεστής της τριβής ολίσθησης.Δίνονται οι εξισώσεις ταχύτητας και μετατόπισης στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση: υ = υ0 + αt και Δx = υ0t + ½αt2 (επιλέγοντας ως Αρχή των χρόνων τη στιγμή t0 = 0), όπου υ, υ0, α και Δx οι αλγεβρικές τιμές των αντίστοιχων διανυσματικών μεγεθών.

Δίνονται ημ30 = 12 , συν30 = 3

2 και υπενθυμίζεται ότι η γωνία κλίσης θ του κεκλιμένου

επιπέδου με το οριζόντιο, ισούται με τη γωνία μεταξύ των διανυσμάτων Β

και yΒ

.

Ε

Ζ