Μάθημα 1 Εισαγωγή...

Click here to load reader

 • date post

  14-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Μάθημα 1 Εισαγωγή...

 • Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

  Μάθημα 1

  Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων

  Τζανέτος Πομόνης

  ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος

  Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς

 • Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων;

  Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση και διαχείριση

  τεράστιου όγκου ψηφιακών πληροφοριακών δεδομένων.

   Πληροφορία ≠ Δεδομένα.

   Τα δεδομένα αποτελούν μια τυποποιημένη παράσταση σε

  καθορισμένη μορφή, που ορίζει κατάλληλα στοιχεία, έννοιες

  ή οδηγίες για επεξεργασία από τους ανθρώπους ή τις μηχανές.

   Η πληροφορία εξάγεται από τα δεδομένα ως γνώση (ειδήσεις,

  γεγονότα και έννοιες) και χρησιμοποιείται για την επίλυση

  προβλημάτων.

   Δεδομένα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων,

  επεξεργάζονται, και προκύπτει πληροφορία, η οποία

  χρησιμοποιείται από τους χρήστες.

 • Βάσεις Δεδομένων ή Αρχεία Δεδομένων

  Αρχεία δεδομένων:

   Παραδοσιακός τρόπος: έντυπες καρτέλες

   Χρήση Υπολογιστών: τα ψηφιακά δεδομένα οργανώνονται σε

  αρχεία, τα οποία περιέχουν εγγραφές.

  Δομή αρχείων δεδομένων:

   Κάθε αρχείο (file) περιέχει εγγραφές (records).

   Οι εγγραφές οργανώνονται σε λογικές ομάδες που περιέχουν

  τυποποιημένα στοιχεία τα οποία καλούνται πεδία (fields).

 • Μειονεκτήματα Αρχείων Δεδομένων

  Ασυνέπεια δεδομένων (data inconsistency):

   Πολλαπλή αποθήκευση πληροφοριών σε περισσότερα από ένα αρχεία.

   Η τροποποίηση των στοιχείων μιας εγγραφής απαιτεί την ταυτόχρονη

  ενημέρωση και άλλων συσχετιζόμενων εγγραφών.

  Πλεονασμός δεδομένων (data redundancy):

   Πολλαπλή αποθήκευση πληροφοριών.

   Αύξηση απαιτήσεων σε χώρο αποθήκευσης.

  Αδυναμία μερισμού δεδομένων (data sharing):

   Συνδυασμός των δεδομένων από διαφορετικά αρχεία.

   Μείωση απόδοσης στην εκτέλεση πράξεων αναζήτησης, διαγραφής ή

  τροποποίησης.

 • Βάση Δεδομένων

  Είναι ένα σύνολο αρχείων:

   Κάθε αρχείο περιέχει σχετικά μεταξύ τους δεδομένα.

   Τα δεδομένα συσχετίζονται με λογικές σχέσεις μεταξύ τους.

  Ειδικού σκοπού:

   Χρησιμοποιείται για κάποιο σκοπό.

   Παρέχει συγκεκριμένες λύσεις σε ένα μικρόκοσμο ή ένα πεδίο αναφοράς.

   Περιγράφει κάθε φορά την κατάσταση του μικρόκοσμου.

  Δυναμικό σύστημα αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων:

   Παρέχει έναν κοινό τρόπο διαχείρισης των δεδομένων.

   Παρέχει στοιχεία για τη διατήρηση του ιστορικού του προβλήματος και

  των επιμέρους πράξεων.

 • Πλεονεκτήματα Βάσεων Δεδομένων

  Δυνατότητα επιβολής τυποποίησης

   Ορισμός προτύπων όσον αφορά ορολογία :

   στις εγγραφές,

   στα πεδία,

   στη μορφή και τον τρόπο επικοινωνίας των

  χρηστών με τα δεδομένα αυτά.

  Ταυτόχρονη προσπέλαση

   Πολλοί χρήστες / ταυτόχρονη πρόσβαση στις εγγραφές (κοινή

  χρήση, sharing).

   Δυνατότητα ελέγχου σε περίπτωση ταυτόχρονης πρόσβασης

  σε μία συγκεκριμένη εγγραφή.

 • Πλεονεκτήματα Βάσεων Δεδομένων

  Μικρός χρόνος επεξεργασίας και απόκρισης

   Σαφής και βέλτιστη οργάνωση των δεδομένων.

   Δυνατότητα εύκολης μεταφοράς των δεδομένων στην κεντρική μνήμη του

  Η/Υ.

   Γρήγορη επεξεργασία των δεδομένων.

   Γρήγορη απόκριση στις ερωτήσεις του χρήστη.

  Ευελιξία

   Εύκολη προσαρμογή σε νέες προδιαγραφές.

   Δυνατότητα αλλαγών στη δομή της εφαρμογής:

   Στα χαρακτηριστικά των πεδίων των εγγραφών.

   Εισαγωγή νέων πεδίων στις ήδη ορισμένες εγγραφές.

 • Πλεονεκτήματα Βάσεων Δεδομένων

  Ενημερωμένα και ασφαλή δεδομένα

   Σκοπός η διατήρηση υψηλής ποιότητας δεδομένων.

   Σωστή απάντηση στις ερωτήσεις του χρήστη.

   Στόχος η :

   ασφάλεια (security),

   η ακεραιότητα (integrity) και

   η αξιοπιστία (reliability) των δεδομένων της βάσης.

 • Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

  Ειδικό λογισμικό και συλλογή από προγράμματα που:

   διαμεσολαβεί ανάμεσα στα αρχεία δεδομένων και τις

  εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι χρήστες,

   βοηθά στην ανάπτυξη των βάσεων δεδομένων,

   διευκολύνει τους χρήστες να εργάζονται με αυτές.

  Η πρόσβαση στο ΣΔΒΠ από το χρήστη γίνεται:

   είτε τοπικά,

   είτε απομακρυσμένα.

  Παρέχει τη δυνατότητα καθορισμού:

   των δικαιωμάτων πρόσβασης και

   των επιτρεπόμενων λειτουργιών ανά χρήστη.

 • Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

  Το ΣΔΒΔ αποτελείται από δύο βασικά προγράμματα:

   Λογισμικό επεξεργασίας ερωτήσεων:

   Παραλαμβάνει από το χρήστη τις εντολές, οι οποίες

  απορρέουν από τα ερωτήματά του στη βάση

  δεδομένων.

   Μετατρέπει τις εντολές σε μορφή κατανοητή από

  το λογισμικό προσπέλασης δεδομένων.

   Λογισμικό προσπέλασης δεδομένων:

   Εκτελεί τις εντολές του χρήστη,

   Επιστρέφει στο χρήστη τα αποτελέσματα.

 • Πλεονεκτήματα ΣΔΒΔ

  Βοήθεια στον ορισμό και στην ανάπτυξη της βάσης δεδομένων

   Το ΣΔΒΔ παρέχει στο χρήστη ένα ενιαίο πρότυπο ορισμού

  βάσεων δεδομένων,

   Εύκολος και γρήγορος σχεδιασμός μίας ΒΔ.

  Υποστήριξη πολλών χρηστών

   Υποστήριξη ταυτόχρονης προσπέλασης από πολλούς χρήστες.

   Ορισμός ομάδων χρηστών με δικαιώματα σε διαφορετικά

  επίπεδα δεδομένων.

   Κάθε επίπεδο χρηστών μπορεί να έχει πρόσβαση σε

  συγκεκριμένα δεδομένα της ΒΔ και να εκτελεί συγκεκριμένες

  λειτουργίες, τόσο σε αυτήν, όσο και στο ίδιο το ΣΔΒΔ.