Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α

of 14 /14

Embed Size (px)

Transcript of Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α

Εθνικ Σστημα Διαπστευσης ΑΣελδα 1 απ 13
Εργαστηρου Διακριβσεων της
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
-80 oC … 0 oC 0,08 oC Με τη χρση θερμομτρων
αντστασης λευκχρυσου, σμφωνα
με την οδηγα:
0 oC … 270 oC 0,10 oC
270 oC … 400 oC 0,20 oC
400 oC … 1000 oC 1,30 oC Με τη χρση θερμοζεγους τπου S,
σμφωνα με την οδηγα:
EURAMET/cg-13/v.4 :2017
Θερμοζεγη -25 oC … 125 oC 0,25 oC Με τη χρση διακριβωτ
θερμοκρασας και θερμοαντστασης
EURAMET/cg-08/ v.2.1 :2011
400 oC … 1000 oC 1,40 oC Με τη χρση διακριβωτ
θερμοκρασας και θερμοζεγους
EURAMET/cg-08/v.2.1 :2011
35 oC … 90 oC 0,16 oC Συγκριτικ διακρβωση σε λουτρ
δατος με θερμμετρο αντστασης
ως 2000 l
αντστασης λευκχρυσου
τοποθετημνο σε να σημεο του θαλμου.
-25 oC … 400 oC 1 oC Με τη χρση θερμοζευγν τπου K
που καλπτουν τον γκο του
θαλμου.
-25 oC … 70 oC 0,30 oC Με τη χρση ψηφιακν
καταγραφικν θερμοκρασας που
Παρρτημα F2/15 του Πιστοποιητικο Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 345-3 05.10.2018
Σελδα 2 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
οδηγα: DKD-R 5-7 : 2004 και στο
πρτυπο: ΕΛΟΤ ΕΝ 60068-3-5:2002 και μπορον να διεξαχθον και επ
τπου
Φορνοι, Κλβανοι,
Πυριαντρια 400 oC … 1000 oC 1,60 oC Με τη χρση θερμοζεγους τπου K
τοποθετημνο σε να σημεο στο
κντρο του θαλμου.
Με τη χρση θερμομτρου
αντστασης λευκχρυσου σε να
σε να σημεο του θαλμου.
Λουτρ -80 oC … 300 oC 0,10 oC Με τη χρση θερμομτρου
αντστασης λευκχρυσου.
επ τπου
Συσκευς διαλυτοποησης
χρση θερμομτρου αντστασης
επ τπου
-40 oC … 170 oC 0,10 oC Με τη χρση περιβαλλοντικο
θαλμου
-25 oC … 125 oC 0,45 oC Με τη χρση διακριβωτ
θερμοκρασας και θερμομτρου
χουν εξωτερικος αισθητρες
επ τπου.
0,70 oC
50 oC … 200 oC 0,25 oC Mε τη χρση μπνιου και
θερμομτρου αντστασης
χουν εξωτερικος αισθητρες.
επ τπου.
400 oC … 1000 oC 1,50 oC Με τη χρση διακριβωτ
θερμοκρασας και θερμοζεγους
χουν εξωτερικος αισθητρες
επ τπου.
Θερμοκρασα/ Μεταδτης
αισθητριο θερμοκρασας
λες οι διακριβσεις βασζονται στην
οδηγα: DKD-R 5-1 2003 και μπορον
να διεξαχθον και επ τπου.
Παρρτημα F2/15 του Πιστοποιητικο Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 345-3 05.10.2018
Σελδα 3 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
αισθητριο θερμοκρασας
Θερμοκρασα/ Μεταδτης
mA σε V, συνδεδεμνος με
αισθητριο θερμοκρασας
Μετρσεις Υγρασας
θαλμου
στους 25 oC
DKD-R 5-7 : 2004
επ τπου.
Φυσικς Μετρσεις
Ταχτητα / Διακρβωση
ορου ταχτητας
30 km/h ... 250 km/h 2,5 km/h Η διακρβωση διεξγεται επ τπου.
Μετρσεις Πυκντητας
Αραιμετρα / Υγρμετρα /
Πυκνμετρα Υγρν
850 g/cm3 – 1200 g/cm3 6,0*10-4 g/cm3 – 6,5*10- 4 g/cm3
Βασισμνη στην μεθοδολογα
γκος / Μηχανικς – Ψηφιακς
Πιπττες, Δοσμετρα υγρν
10 μl … 100 μl 0,8 % … 0,19 % EURAMET cg-19, Version 2.1 (03-
2012) 100 μl … 1000 μl 0,19 % … 0,042 %
1000 μl … 10ml 0,042 % … 0,009 %
γκος / Τιτλοδτες
γκος / Σιφνια - Προχοδες
γκου V (ml), εσωτερικ
διμετρο λαιμο D (mm)
γκος / Υλινες - Πλαστικς
ογκομετρικς φιλες/δοχεα/
1 ml … 10 ml / D=5mm 0,12 % … 0,016 % ΑSΤΜ E542:2007, ΟΙΜL R-
120:1996, OIML R-43:1981, ISO 1 ml … 10 ml / D=10mm 0,47 % … 0,05 %
Παρρτημα F2/15 του Πιστοποιητικο Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 345-3 05.10.2018
Σελδα 4 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
κλινδροι απλς νδειξης,
διαβθμισης και μεταλλικ
ογκομετρικ δοχεα τπων
(ml),εσωτερικ διμετρο
λαιμο D (mm)
1 ml … 10 ml / D=15mm 1,1 % … 0,1 % 4787:2010, ISBN 978-963-88410-0-
1:2009 IMEKO (p. 2344) 1 ml … 10 ml / D=20mm 1,9 % … 0,2 %
10 ml … 100 ml/ D=5mm 0,016 % … 0,01 %
10 ml … 100 ml/ D=10mm 0,05 % … 0,01 %
10 ml … 100 ml/ D=15mm 0,1 % … 0,01 %
10 ml … 100 ml/ D=20mm 0,2 % … 0,02 %
10 ml … 100 ml/ D=30mm 0,4 % … 0,04 %
100 ml 1 l / D(5mm-10mm) 0,01 % … 0,008 %
100 ml … 1 l / D=15mm 0,01 % … 0,008 %
100 ml … 1 l / D=20mm 0,02 % … 0,009 %
100 ml … 1 l / D=30mm 0,04% … 0,009 %
1 l… 5 l / D(5mm-15mm) 0,008 % … 0,037 %
1 l… 5 l / D(20mm-30mm) 0,009 % … 0,037 %
1 l… 5 l / D(40mm-60mm) 0,02 % … 0,037 %
5 l … 20 l / D=60mm 0,037 % … 0,032 %
5 l … 20 l / D=80mm 0,039 % … 0,032 %
5 l … 20 l / D=100mm 0,040 % … 0,032 %
Διαστασιακς Μετρσεις
Παχμετρα αναλογικ /
d= (0,01 … 0,1) mm
πρτυπων πλακιδων & πρτυπων
d= (0,01 … 0,1) mm
d=0,001 mm 0,6 μm … 3,7 μm
d=0,01mm 6 μm … 6,9 μm
Κσκινα Ονομαστικ νοιγμα
ISO 3310-1:2000, ISO 3310-2:1999,
ASTM E11:2009, ISO 5223:1995,
3μm
επ τπου 50 mm …. 300 mm 5μm
(με φακ < x30)
Διακρβωση στο εργαστριο R=2 μm 3,6 μm
R=5 μm 4,0 μm
R=10 μm 6,4 μm
R=20 μm 12 μm
R=100 μm 58 μm
R=5 μm 13 μm Επ τπου διακρβωση
R=10 μm 14 μm
R=20 μm 17 μm
R=100 μm 59 μm
Μετρητικ ρολγια
προτπων πλακιδων
1:2000
Παρρτημα F2/15 του Πιστοποιητικο Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 345-3 05.10.2018
Σελδα 5 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
Κυλινδρικ καλοπια (Standard
proctor moulds) 4in
ISO 10360-2 §6, §7
Εγχρακτοι καννες μτρησης 0 mm … 3000 mm 1 mm (d=1mm)
0,6d (mm) (d≥2mm)
OIML R35-2 §7.5, §7.6
Επιμηκυσνιμετρα 0 mm … 50 mm 0,6μm + (0,85μm per
mm) ISO 9513, ASTM E83
Ηλεκτρικς Μετρσεις
Τσης (DC)
10 V … 190 V 4,0· 10-3· U Με χρση πρτυπου multifunction
calibrator
Τση DC (Μτρηση) /
Τροφοδοτικ Συνεχος Τσης
(DC)
100 μV … 200 mV 1,5· 10-5· U Με χρση πρτυπου πολυμτρου
υψηλς ακρβειας
Τση DC (Μτρηση) /
Βαθμονομητς Συνεχος Τσης
100 mV 8,0· 10-6· U Με τη χρση πρτυπου πολυμτρου
(πρτυπου μεταφορς)
Τση AC (Παραγωγ) /
calibrator.
30 kHz … 100 kHz (4,7· 10-3 … 5,5· 10-3)· U
1,9 mV … 19 mV
30 Hz … 300 Hz
300 Hz … 1 kHz 5,8· 10-4· U
1 kHz … 10 kHz 6,0· 10-4· U
10 kHz … 30 kHz (5,9· 10-4 … 6,5· 10-4)· U
30 kHz … 100 kHz (6,5· 10-4 … 1,4· 10-3)· U
19 mV … 190 mV 30 Hz … 300 Hz
(2,2· 10-4 … 1,7· 10-4)· U
300 Hz … 1 kHz 1,7· 10-4· U
1 kHz … 10 kHz 1,8· 10-4· U
10 kHz … 30 kHz (1,8· 10-4 … 2,5· 10-4)· U
30 kHz … 100 kHz (2,5· 10-4 … 9,7· 10-4)· U
190 mV … 1,9 V
10 Hz … 30 Hz
1 kHz … 10 kHz 6,0· 10-5· U
10 kHz … 30 kHz 6,0· 10-5· U
30 kHz … 100 kHz (6,0· 10-5 … 2,3· 10-4)· U
Παρρτημα F2/15 του Πιστοποιητικο Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 345-3 05.10.2018
Σελδα 6 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
1,9 V … 19 V
10 Hz … 30 Hz
1 kHz … 10 kHz 6,0· 10-5· U
10 kHz … 30 kHz 6,1· 10-5· U
30 kHz … 100 kHz (6,1· 10-5 … 2,3· 10-4)· U
100 kHz … 300 kHz (2,3· 10-4 … 2,5· 10-4)· U
300 kHz … 1 ΜΗz (2,5· 10-4 … 1,6· 10-3)· U
19 V … 190 V
10 Hz … 30 Hz
10 kHz … 30 kHz 7,0· 10-5· U
30 kHz … 100 kHz (7,0· 10-5 … 1,4· 10-4)· U
190 V … 1000 V
40 Hz … 300 Hz
700 V
100 kHz
υψηλς ακρβειας.
> 200 mV … 2 V
20 Hz … 40 Hz
> 2 V … 20 V
20 Hz … 40 Hz
> 20 V … 200 V
40 Hz … 1 kHz
> 200 V … 700 V
20 Hz … 40 Hz
Τση AC (Μτρηση) /
(πρτυπου μεταφορς)
Παρρτημα F2/15 του Πιστοποιητικο Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 345-3 05.10.2018
Σελδα 7 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
1 kHz … 100 kHz (4,7· 10-4 … 9,0· 10-4)· U
100 kHz … 500 kHz (9,0· 10-4 … 3,1· 10-3)· U
500 kHz … 1 ΜHz (3,1· 10-3 … 4,4· 10-3)· U
100 mV
1 kHz … 100 kHz (1,4· 10-4 … 5,7· 10-4)· U
100 kHz … 500 kHz (5,7· 10-4 … 1,4· 10-3)· U
500 kHz … 1 ΜHz (1,4· 10-3 … 2,9· 10-3)· U
1 V
1 kHz … 100 kHz (4,5· 10-5 … 1,3· 10-4)· U
100 kHz … 500 kHz (1,3· 10-4 … 1,0· 10-3)· U
500 kHz … 1 ΜHz (1,0· 10-3 … 1,6· 10-3)· U
10 V
1 kHz … 100 kHz (4,2· 10-5 … 1,1· 10-4)· U
100 kHz … 500 kHz (1,1· 10-4 … 1,0· 10-3)· U
500 kHz … 1 ΜHz (1,0 ·10-3 … 1,6· 10-3)· U
19 V
1 kHz
1 kHz … 100 kHz (5,1· 10-5 … 1,5· 10-4)· U
100 kHz … 200 kHz (1,5· 10-4 … 8,6· 10-4)· U
700V 50
1000 V
νταση DC (Παραγωγ) / Μετρητικ ργανα Συνεχος
Ρεματος (DC)
10 Α … 190 Α 9,5· 10-5 · Ι Με τη χρση πρτυπου multifunction calibrator
100 Α … 1,9 mA 4,1· 10-5 · Ι
1,0 mA … 19 mA 4,1· 10-5 · Ι
10 mA … 190 mA 4,2· 10-5 · Ι
100 mA … 1,9 A 9,7· 10-5 · Ι
>1,9 A … 10 A 1,5· 10-4 · Ι
νταση DC (Παραγωγ) /
2 Α 5,1· 10-4 · Ι Με τη χρση πρτυπης διταξης
παραγωγς ρεματος ως 1000Α
νταση DC (Μτρηση) /
100 μΑ 9,2· 10-5 · Ι Με τη χρση πρτυπου πολυμτρου
(πρτυπου μεταφορς)
νταση DC (Μτρηση) /
100 Α
2 mA … 20 mA 1,1· 10-4 · Ι Με τη χρση πρτυπης διταξης
μτρησης ρεματος ως 100 Α
20 mA … 200 mA 1,1· 10-4 · Ι
200 mA … 2 A (1,1· 10-4 … 2,1· 10-4)· Ι
2 A … 20 A 2,1· 10-4 · Ι
20 A … 100 A (2,1· 10-4 … 5,1· 10-4)· Ι
νταση DC (Μτρηση) /
Τροφοδοτικ Συνεχος
Ρεματος (DC) ως 2 Α 100 μΑ … 2 A 1,6· 10-4 · Ι
Με τη χρση πρτυπου πολυμτρου
υψηλς ακρβειας
calibrator
Παρρτημα F2/15 του Πιστοποιητικο Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 345-3 05.10.2018
Σελδα 8 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
1,0 mA … 19 mA
10 mA … 190 mA
100 mA … 1,9 A
>1,9 A … 10 A
νταση AC (Παραγωγ) /
2 Α 2,5· 10-3 · Ι Με τη χρση πρτυπης διταξης
παραγωγς ρεματος ως 1000Α
νταση AC (Μτρηση) /
(πρτυπου μεταφορς)
1 mA
10 mA
100 mA
1 A
10 A 40 Hz … 10 kHz
(3,9· 10-4 … 3,1· 10-3)· Ι
νταση AC (Μτρηση) /
20 mA … 200 mA
50 Hz … 1 kHz
10 mΑ … 2 A
30 Hz … 300 Hz
υψηλς ακρβειας
Αντσταση DC 4 αγωγν
10 Ω 2,2· 10-5 · R Με τη χρση πρτυπου multifunction
calibrator 100 Ω 1,0· 10-5 · R
1 kΩ 8,2· 10-6 · R
10 kΩ 8,2· 10-6 · R
100 kΩ 1,1· 10-5 · R
Παρρτημα F2/15 του Πιστοποιητικο Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 345-3 05.10.2018
Σελδα 9 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
Αντσταση DC 2 αγωγν
10 Ω 1,3· 10-3 · R Με τη χρση πρτυπου multifunction
calibrator
Αντσταση /
10 ΜΩ 37 kΩ
100 ΜΩ 370 kΩ
1 GΩ 3,8 ΜΩ
10 GΩ 38 ΜΩ
100 GΩ 0,95 GΩ
1 ΤΩ 17 GΩ
10 ΤΩ 730 GΩ
100 ΤΩ 1,8 ΤΩ
10 Ω 2,0· 10-5 · R Με τη χρση πρτυπου πολυμτρου
(πρτυπου μεταφορς)
Αντσταση 4 αγωγν
Αντιστσεις
0,1 Ω … 200 Ω 1,6· 10-5 · R Με τη χρση πρτυπου πολυμτρου
υψηλς ακρβειας
Αντσταση 2 αγωγν
Αντιστσεις
0,1 Ω … 200 Ω 1,2· 10-3 · R Με τη χρση πρτυπου πολυμτρου
υψηλς ακρβειας
Αντσταση (Μτρηση) /
Αντιστσεις διακλδωσης
υψηλν ρευμτων
0,001 Ω 5,0· 10-4 · R Με τη χρση πρτυπης διταξης
παραγωγς ρεματος ως 100 Α
0,01 Ω 2,8· 10-4 · R
0,1 Ω 1,5· 10-4 · R
1 Ω 8,4· 10-5 · R
10 Ω 8,0· 10-5 · R
100 Ω 8,0· 10-5 · R
Τση DC (Παραγωγ) /
μπορον να διεξαχθον και επ τπου.
Τση DC (Παραγωγ) /
Ενδεικτικ Θερμοκρασας με
αντιστθμιση ψυχρς επαφς
Σελδα 10 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
Με τη χρση πρτυπης πηγς
συχντητας και πρτυπου
συχνμετρου
Συχντητα / Συχνμετρα 1 MHz 14 μHz Με τη χρση πρτυπης πηγς
συχνοττων 10 MHz 230 μHz
Συχντητα / Οπτικ
Στροφμετρα
600 rpm (10 Hz) 14,2 · 10-2 rpm Με τη χρση πρτυπου multifunction
calibrator και πρτυπου συχνομτρου
60.000 rpm (1000 Hz) 0,5 rpm
90.000 rpm (1500 Hz) 0,8 rpm
Συχντητα περιστροφς /
Φυγκεντροι, εκχυλιστρες
ασφλτου, mixers
0 rpm …. 200.000 rpm 9 rpm Με τη χρση στροφμετρου.
Η διακρβωση μπορε να γνει και επ
τπου.
Μετρσεις Μζας
Μζα / Πρτυπα μζας 1 mg … 10 mg 0,01 mg Δυναττητα διακρβωσης πρτυπων
βαρν μχρι και :
200 mg 0,01 mg ,, F1 ,,
500 mg 0,01 mg ,, F1 ,,
1 g 0,01 mg ,, F1 ,,
2 g 0,02 mg ,, F1 ,,
5 g 0,02 mg ,, F1 ,,
10 g 0,03 mg ,, F1 ,,
20 g 0,03 mg ,, F1 ,,
50 g 0,04 mg ,, F1 ,,
100 g 0,06 mg ,, F1 ,,
200 g 0,12 mg ,, F1 ,,
500 g 0,90 mg ,, F2 ,,
1 kg 1,0 mg ,, F1 ,,
2 kg 1,4 mg ,, F1 ,,
5 kg 3,1 mg ,, F1 ,,
10 kg 8,2 x101 mg ,, Μ1 ,,
20 kg 8,2 x101 mg ,, F2 ,,
50 kg 1,7x102 mg ,, F2 ,,
Μζα / ργανα ζγισης μη-
EURAMET/cg-18/v.04:11/2015
Μγιστο συνολικ διαθσιμο φορτο
Διαθσιμα πρτυπα σταθμ OIML
Μγιστο συνολικ διαθσιμο φορτο
(max grouped load) 11,1 kg
Διαθσιμα πρτυπα σταθμ OIML Class F2 στο ερος 1 mg ... 5 kg.
Μγιστο συνολικ διαθσιμο φορτο
Διαθσιμα πρτυπα σταθμ OIML
Μγιστο συνολικ διαθσιμο φορτο
2 mg 0,002 mg 5 mg 0,002 mg 10 mg 0,002 mg 20 mg 0,003 mg 50 mg 0,003 mg
100 mg 0,005 mg 200 mg 0,006 mg 500 mg 0,007 mg
1 g 0,010 mg 2 g 0,010 mg 5 g 0,015 mg 10 g 0,02 mg 20 g 0,03 mg
50 g ... 1 kg 1 10-6 2 kg ... 5 kg 2 10-6
5 kg … 10 kg 6 10-6
10 kg … 60 kg 5 10-5
Παρρτημα F2/15 του Πιστοποιητικο Ε.ΣΥ.Δ. Αρ. 345-3 05.10.2018
Σελδα 11 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
60 kg … 750 kg 6 10-5 (max grouped load) 50 kg
Διαθσιμα πρτυπα σταθμ OIML
Μγιστο συνολικ διαθσιμο φορτο
(max grouped load) 700 kg 640 kg … 3,84 t (5,3 10-5m + 1,2 N) kg
που
kg
18/v.03:03/2011, με χρση
υποκατστατων φορτων γνωστς
εργαστηρου
2 kN… 20 kN 0,12 % ,, 1
20 kN … 45 kN 0,07 % ,, 0.5
45 kN … 450 kN 0,14 % ,, 1
600 kN … 3000 kN 0,26 % ,, 1
Δναμη / Μηχανς δοκιμν σε
2 kN … 22 kN 0,11 % ,, 0.5
20 kN … 45 kN 0,10 % ,, 0.5
45 kN … 220 kN 0,13 % ,, 0.5
220 kN … 450 kN 0,13 % ,, 0.5
Σμφωνα με το πρτυπο ISO 7500-1:
2004.
γνουν επ τπου
λες οι διακριβσεις μπορον να
γνουν επ τπου
- Επιπεδτητα πλακν μηχανς - 2μm
μηχανς
- Τραχτητα πλακν μηχανς
Δναμη / Δυναμομετρικο
0kN … 100 kN 0,07% Σμφωνα με το πρτυπο ISO 7500-1:
2004 & BS 1377-1.
γνουν επ τπου
1 Nm … 85 Nm 0,25% Με την χρση πρτυπων βαρν
85 Nm … 700 Nm 0,15%
Ροπκλειδα 1Nm … 700 Nm 0.6% Με την χρση συστματος ελγχου
ροπς
Μσο: αριο
Σελδα 12 απ 13
Διακριβσεων(k=2)* Παρατηρσεις
(MPa)
που:
Μσο: λδι
που:
πεσης.
τπου
πεσης. Μσο: αριο, λδι
Σμφωνα με το πρτυπο
EURAMET/cg-17/ v. 03 (04/2017)
τπου
40 MPa… 100 MPa 0,02MPa…0,06MPa Με χρση πρτυπων αισθητηρων
πεσης. Μσο: λδι
τπου
πεσης.
τπου
2Mpa…10,MPa (a) 0,54kPa…0,81kPa
10,3MPa…16MPa (a) 0,81kPa…16,75kPa
Βαρομετρικ Πεση 900hPa … 1050 hPa 0,19 hPa Με χρση πρτυπων αισθητηρων
πεσης.
τπου
* που η αβεβαιτητα συνοδεεται απ την αντστοιχη μονδα μτρησης, εναι απλυτη, εν που δεν συνοδεεται απ μονδα, εναι
σχετικ.