o Ενημερωτικό Δελτίο r...11ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών...

4
9ο Ενημερωτικό Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας http://research.upatras.gr No 9 | Ιούνιος 2016 Στο παρόν τεύχος, οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν και να αναζητήσουν πληροφορίες για τρέχοντα θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ερευνητική Κοινότητα και αφορούν στα κάτωθι: Σημαντικές Ημερομηνίες Εκδηλώσεων και παρουσίασης Προγραμμάτων Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Καθηγητών & Λεκτόρων Υποβολή Πρότασης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού- Πανεπιστήμιο Πατρών» 4ος Κύκλος Επιχειρηματικού Επιταχυντή “Food for Business” Πρόσφατα Εγκεκριμένα Έργα Π.Π. Ενίσχυση Τμημάτων για κάλυψη αναγκών βιβλιοθηκών και υπολογιστικών κέντρων & χρηματοδότηση για επικουρικό έργο Έγκριση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για αμοιβές απασχολούμενων στο Π.Π. Αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Δηλώσεις 2016 & Υποτροφίες Τιμολόγια Αυτοπαράδοσης Οικονομική Ενίσχυση από ΕΛΚΕ για τη Διοργάνωση συνεδρίων (Β΄ Εξάμηνο 2016) Αλλαγή Ασφαλιστικού Συστήματος για Συνταξιούχους Σημαντικές Ημερομηνίες 19 Σεπτεμβρίου 2016 H2020 Energy Efficiency 2017 Info Day, Βρυξέλες, Εγγραφές: Ιούνιο 2016 Πληροφορίες 18 Σεπτεμβρίου 2016 H2020 Health Demographic Change and Wellbeing Info Day, Βρυξέλες, Πληροφορίες 14 Σεπτεμβρίου 2016 Open Info Day Η2020 “Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials”, Βρυξέλες Πληροφορίες 07,12 & 15 Σεπτεμβρίου 2016 Καταληκτικές Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα LIFE, Πληροφορίες 08 Ιουλίου 2016 Νέα Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις 211 υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων, Πληροφορίες ΙΚΥ 08 Ιουλίου 2016 Open Info Day Η2020 “Health, Demographic Change and Wellbeing”, Βρυξέλες Πληροφορίες 27-29 Ιουνίου 2016 InfoWeek on calls in 2017 for Societal Challenge 2, Βρυξέλες Πληροφορίες ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ & ΛΕΚΤΟΡΩΝ N.4386/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ O νέος Νόμος για την Έρευνα 4386/2016 (που είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο: http://research.upatras.gr/el/content/epiheirimatikes-drastiriotites-kathigiton-lektoronn43862016-gia-tin- ereyna#) στο άρθρο 24 παράγραφος 13 αναφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπηρετούντων Καθηγητών και Λεκτόρων πλήρους απασχόλησης ως προς τη συμμετοχή τους τόσο σε χρηματοδοτούμενα έργα όσο και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες (δηλ. άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, κέρδη από μετοχές κ.λ.π.). Επιπλέον καθορίζει το ποσοστό παρακράτησης για τον ΕΛΚΕ επί των αμοιβών που λαμβάνουν από τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα έργα οποιουδήποτε φορέα σε 5%, καθώς και από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 7% επί των ακαθαρίστων εσόδων. Σύμφωνα με τον 4386/2016, η παράλειψη ενημέρωσης του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει το μέλος ΔΕΠ που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής του ως άνω αναφερθέντος ποσοστού, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Με την υπ' αριθ. 3299/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η εν λόγω παρακράτηση δεν είναι αντίθετη σε καμία συνταγματική διάταξη και δεν προσκρούει στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ταυτόχρονα μεταφέρθηκε η «ποινική» ευθύνη για την αναζήτηση των ποσών αυτών στις διοικήσεις των ΕΛΚΕ/ΑΕΙ (N.4283/2014 άρθρ. 18) , ενώ δόθηκε και η δυνατότητα ενημέρωσης από το TAXIS των υπηρεσιών των ΕΛΚΕ για το κατά πόσο ασκεί κάποιος επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς όμως πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της δήλωσής του. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλώ όσοι από εσάς ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν το έχετε δηλώσει μέχρι σήμερα να ενημερώσετε τον Κοσμήτορα της Σχολής σας και τον ΕΛΚΕ για την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς σας στέλνοντας μήνυμα στο [email protected] και να προβείτε σε τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων προς τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Transcript of o Ενημερωτικό Δελτίο r...11ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών...

Page 1: o Ενημερωτικό Δελτίο r...11ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων 5κδόθηκε ο 11ο ελ ίο Ανοιχών Προσκλήσεων

9ο Ενημερωτικό Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας http://research.upatras.gr

No 9 | Ιούνιος 2016

lo

r

e

m

Στο παρόν τεύχος, οι αναγνώστες μπορούν να ενημερωθούν και να αναζητήσουν πληροφορίες για τρέχοντα θέματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ερευνητική Κοινότητα και αφορούν στα κάτωθι:

Σημαντικές Ημερομηνίες Εκδηλώσεων και παρουσίασης Προγραμμάτων

Επιχειρηματικές Δραστηριότητες Καθηγητών & Λεκτόρων

Υποβολή Πρότασης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού- Πανεπιστήμιο Πατρών»

4ος Κύκλος Επιχειρηματικού Επιταχυντή “Food for Business”

Πρόσφατα Εγκεκριμένα Έργα Π.Π.

Ενίσχυση Τμημάτων για κάλυψη αναγκών βιβλιοθηκών και υπολογιστικών κέντρων & χρηματοδότηση για επικουρικό έργο

Έγκριση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για αμοιβές απασχολούμενων στο Π.Π.

Αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Δηλώσεις 2016 & Υποτροφίες

Τιμολόγια Αυτοπαράδοσης

Οικονομική Ενίσχυση από ΕΛΚΕ για τη Διοργάνωση συνεδρίων (Β΄ Εξάμηνο 2016)

Αλλαγή Ασφαλιστικού Συστήματος για Συνταξιούχους

Σημαντικές

Ημερομηνίες

19 Σεπτεμβρίου 2016 H2020 Energy Efficiency 2017 Info Day, Βρυξέλες, Εγγραφές: Ιούνιο 2016 Πληροφορίες

18 Σεπτεμβρίου 2016 H2020 Health Demographic Change and Wellbeing Info Day, Βρυξέλες, Πληροφορίες

14 Σεπτεμβρίου 2016 Open Info Day Η2020 “Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials”, Βρυξέλες Πληροφορίες

07,12 & 15 Σεπτεμβρίου 2016 Καταληκτικές Ημερομηνίες υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα LIFE, Πληροφορίες

08 Ιουλίου 2016 Νέα Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τις 211 υποτροφίες υποψήφιων διδακτόρων, Πληροφορίες ΙΚΥ

08 Ιουλίου 2016 Open Info Day Η2020 “Health, Demographic Change and Wellbeing”, Βρυξέλες Πληροφορίες

27-29 Ιουνίου 2016 InfoWeek on calls in 2017 for Societal Challenge 2, Βρυξέλες Πληροφορίες

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ &

ΛΕΚΤΟΡΩΝ N.4386/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΡΕΥΝΑ

O νέος Νόμος για την Έρευνα 4386/2016 (που είναι διαθέσιμος στο σύνδεσμο: http://research.upatras.gr/el/content/epiheirimatikes-drastiriotites-kathigiton-lektoronn43862016-gia-tin-ereyna#) στο άρθρο 24 παράγραφος 13 αναφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις υπηρετούντων Καθηγητών και Λεκτόρων πλήρους απασχόλησης ως προς τη συμμετοχή τους τόσο σε χρηματοδοτούμενα έργα όσο και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες (δηλ. άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, κέρδη από μετοχές κ.λ.π.).

Επιπλέον καθορίζει το ποσοστό παρακράτησης για τον ΕΛΚΕ επί των αμοιβών που λαμβάνουν από τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα έργα οποιουδήποτε φορέα σε 5%, καθώς και από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 7% επί των ακαθαρίστων εσόδων.

Σύμφωνα με τον 4386/2016, η παράλειψη ενημέρωσης του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκει το μέλος ΔΕΠ που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής του ως άνω αναφερθέντος ποσοστού, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Με την υπ' αριθ. 3299/2014 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε ότι η εν λόγω παρακράτηση δεν είναι αντίθετη σε καμία συνταγματική διάταξη και δεν προσκρούει στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Ταυτόχρονα μεταφέρθηκε η «ποινική» ευθύνη για την αναζήτηση των ποσών αυτών στις διοικήσεις των ΕΛΚΕ/ΑΕΙ (N.4283/2014 άρθρ. 18) , ενώ δόθηκε και η δυνατότητα ενημέρωσης από το TAXIS των υπηρεσιών των ΕΛΚΕ για το κατά πόσο ασκεί κάποιος επιχειρηματική δραστηριότητα, χωρίς όμως πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της δήλωσής του.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλώ όσοι από εσάς ασκείτε επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν το έχετε δηλώσει μέχρι σήμερα να ενημερώσετε τον Κοσμήτορα της Σχολής σας και τον ΕΛΚΕ για την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς σας στέλνοντας μήνυμα στο [email protected] και να προβείτε σε τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων προς τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Page 2: o Ενημερωτικό Δελτίο r...11ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων 5κδόθηκε ο 11ο ελ ίο Ανοιχών Προσκλήσεων

2 9ο Ενημερωτικό Δελτίο

ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ No 9 | Ιούνιος 2016

11ο Ενημερωτικό

Δελτίο Ανοικτών

Προσκλήσεων

Εκδόθηκε το 11ο Δελτίο Ανοιχτών

Προσκλήσεων όπου βρίσκεται

συγκεντρωμένη πληροφορία για όλες τις

προσκλήσεις που κλείνουν το επόμενο

τρίμηνο, καθώς και εκείνων που

αναμένεται να δημοσιευθούν το αμέσως

επόμενο χρονικό διάστημα.

Υποβολή Πρότασης

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής

Διδακτικής Εμπειρίας σε

Νέους Επιστήμονες

Κατόχους Διδακτορικού-

Πανεπιστήμιο Πατρών»

ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΈΡΓΩΝ

Την Παρασκευή 17/06/2016, υποβλήθηκε από τον ΕΛΚΕ ΠΠ, η Ιδρυματική πρόταση με τίτλο

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού -

Πανεπιστήμιο Πατρών», χρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

H συγκεκριμένη πρόταση σκοπεύει μέσα από ανοικτή διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης

ενδιαφέροντος- η οποία πρόκειται να ανακοινωνθεί εντός του επόμενου χρονικού

διαστήματος- να προσλάβει νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού διπλώματος, που θα

καλύψουν τις 103 θέσεις αυτοδύναμης διδασκαλίας μαθημάτων, όπως αυτά κατανεμήθηκαν

στα 21 Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, με κύριο στόχο τον εμπλουτισμό του

ακαδημαϊκού βιογραφικού των ωφελούμενων.

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ITTO)

4ος Κύκλος Επιχειρηματικού Επιταχυντή “Food for Business”

Ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS, διοργανώνει 4ο Κύκλο

Επιχειρηματικό Επιταχυντή “Food for Business” με στόχο την ταχύρρυθμη ενίσχυση νέων ιδεών και ομάδων που φιλοδοξούν να

επιχειρήσουν στους τομείς της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας. Πρόκειται για ένα 3μηνο πρόγραμμα ταχύρρυθμης

Πρόσφατα

Εγκεκριμένα

Έργα Π.Π.

CD-ETA: Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage

INTERREG EUROPE

COM-MED: COMMunication systems with renewable Energy micro-griD

ERANETMED Renewable Energies ΕRΑΝΕΤΜΕD

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και

εξατομικευμένο mentoring/coaching σε ομάδες και startups, που φιλοδοξούν να

επιχειρήσουν στους τομείς της αγροδιατροφής, της γαστρονομίας και του τουρισμού,

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για τη βέλτιστη δυνατή λειτουργία του Επιχειρηματικού Επιταχυντή “Food for Business”,

το INNOVATHENS θα συνεργαστεί με 3 Εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Αθηναίων (Γαλακτοκομίας, Οινολογίας και Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας

Τροφίμων), τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΓΠΑ και με

εξειδικευμένους συμβούλους τόσο για τα ίδια τα προϊοντικά χαρακτηριστικά των

επιχειρηματικών δράσεων όσο και τις επιχειρησιακές λειτουργίες των σχημάτων που θα

ενταχθούν στον επιταχυντή.

Στόχος είναι η ένταξη στον επιταχυντή 15 σχημάτων, μετά από αξιολόγηση με κριτήρια

επιλογής:

η πληρότητα περιγραφής της επιχειρηματικής ιδέας, η ανταγωνιστικότητα

και ο βαθμός εξωστρέφειάς της (40%)

η καινοτομία της πρότασης (20%)

η δυνατότητα υλοποίησης της ιδέας (20%)

η συμπληρωματικότητα και ωριμότητα της ομάδας (20%)

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων έως 28/8/2016

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο: http://www.innovathens.gr/4thba/

Page 3: o Ενημερωτικό Δελτίο r...11ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων 5κδόθηκε ο 11ο ελ ίο Ανοιχών Προσκλήσεων

3 9ο Ενημερωτικό Δελτίο

ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ No 9 | Ιούνιος 2016

H Επ. Ερευνών στην αρ. 465/30.05.2016 Συνεδρίασή της αποφάσισε για λόγους βέλτιστης διαχείρισης των εν θέματι χρηματοδοτήσεων ως κάτωθι:

Ως προς το Επικουρικό Έργο, το οποίο στο εξής θα καταβάλλεται στους δικαιούχους με Τ.Π.Υ. ή Δελτίο Κτήσης, κάθε τέλος έτους θα ελέγχεται από τον ΕΛΚΕ η απορρόφηση των κονδυλίων του εκάστοτε Τμημάτος και τα μη απορροφηθέντα ταμειακά υπόλοιπα θα επιστρέφονται στον ΕΛΚΕ.

Αναφορικά με τα ταμειακά υπόλοιπα ανά Τμήμα μέχρι σήμερα, η Επιτροπή δίνει την δυνατότητα στα Τμήματα να τα απορροφήσουν έως την 31/12/2016.

Ως προς την ενίσχυση Τμημάτων για κάλυψη αναγκών βιβλιοθηκών και υπολογιστικών κέντρων, η Επιτροπή θα ελέγχει ανά τριετία τα ταμειακά διαθέσιμα των Τμημάτων αρχής γενομένης από την 01/01/2019 και, εφ' όσον δεν έχουν απορροφηθεί, θα επιστρέφονται στον ΕΛΚΕ.

Ενίσχυση Τμημάτων από τον

ΕΛΚΕ για κάλυψη αναγκών

βιβλιοθηκών και υπολογιστικών

κέντρων και χρηματοδότηση

για επικουρικό έργο

Αποσβέσεις Παγίων

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013, άρθρο 24 παρ. 4, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4386/2016, άρθρο 24, παρ. 8β, εξοπλισμός και όργανα,

που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας αποσβένονται με ποσοστό 40% ανά έτος.

Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός,

που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α, στο οποίο αναφέρεται ότι τα κριτήρια

χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και

Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού (νυν Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων).

Ωστόσο, επειδή μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί το σχετικό προεδρικό διάταγμα, προκειμένου για τον καθορισμό των κριτηρίων για τον

χαρακτηρισμό των δαπανών ως δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, μέχρι την έκδοσή του

και προκειμένου για την αναγνώριση των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, θα λαμβάνονται υπόψη τα οριζόμενα στην

αριθ. 12962 (ΠΟΛ) 2029/3.11.1987 (ΦΕΚ 743Β') Απόφαση του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η οποία δεν έχει

καταργηθεί.

(Ορθή Επανάληψη της από 31/05/2016 Ανακοίνωσης της Επιτροπής Ερευνών)

Η Επιτροπή Ερευνών λαμβάνοντας υπόψη το αρ. 14/2016 Γνωμοδοτικό Σημείωμα της Νομικής Υπηρεσίας του Παν. Πατρών

(http://research.upatras.gr/el/content/egkrisi-ypiresiakoy-symvoylioy-gia-amoives-apasholoymenon-sto-pp) και με αφορμή σχετική

δημοσιονομική διόρθωση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ελέγχου Ιδρυματικής Πράξης, αποφάσισε ομόφωνα στην αρ. 465/30.05.2016

Συνεδρίασή της στο εξής να προσκομίζεται σχετική άδεια του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την άσκηση έργου στα πάσης φύσεως

προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ με αμοιβή εκτός υπηρεσιακών καθηκόντων και υποχρεώσεων για τους απασχολούμενους του

Ιδρύματος, Μονίμους και ΙΔΑX, ενώ οι Ε.Τ.ΕΠ, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π., θα προσκομίζουν σχετική άδεια από την Ακαδημαϊκή Μονάδα στην οποία

ανήκουν. Τα μέλη ΔΕΠ εξαιρούνται των σχετικών διατάξεων.

Η ως άνω άδεια θεωρείται από την Επ. Ερευνών αναγκαία προκειμένου για την προώθηση της εντολής πληρωμής των εν λόγω υπαλλήλων.

Έγκριση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για αμοιβές απασχολούμενων στο

Π.Π.

ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για το 2016 τα εισοδήματα από υποτροφίες ΔΕΝ αναρτώνται από τον ΕΛΚΕ σε κάποιον από τους

προσυμπληρωμένους κωδικούς του εντύπου της φορολογικής δήλωσης. Οι υποτροφίες

συμπληρώνονται στον κωδικό 781 της δήλωσης από τον υπόχρεο υποβολής της δήλωσης.

Για περαιτέρω διευκρινήσεις επικοινωνείτε με τη Μονάδα Οικονομικής Διαχείρισης ΕΛΚΕ Παν.

Πατρών, Τμήμα Λογιστηρίου, κ. Β. Κατσουλιέρη, τηλ.: 2610-996634

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016 &

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Ανακοινώσεις

Page 4: o Ενημερωτικό Δελτίο r...11ο Ενημερωτικό Δελτίο Ανοικτών Προσκλήσεων 5κδόθηκε ο 11ο ελ ίο Ανοιχών Προσκλήσεων

4 9ο Ενημερωτικό Δελτίο

ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ No 9 | Ιούνιος 2016

Αίτηση Οικονομικής Ενίσχυσης

Διοργάνωσης συνεδρίων

από την

Επ. Ερευνών (Β΄ Εξάμηνο 2016)

Σας ενημερώνουμε ότι, για να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1. γραπτό αίτημα από τον Ε.Υ. του έργου που αναθέτει την εργασία προς το εργαστήριο με αναλυτική περιγραφή των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν

2. γραπτή απάντηση του Εργαστηρίου με αναλυτική κοστολόγηση των εργασιών

3. κατάθεση στο λογιστήριο του ΕΛΚΕ από το Εργαστήριο αιτήματος έκδοσης τιμολογίου παροχής υπηρεσιών

4. κατάθεση στο ΕΛΚΕ, από το έργο που ανάθεσε την εργασία, εντολής πληρωμής μαζί με όλα τα προηγούμενα με δικαιούχο της πληρωμής Εργαστήριο

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, (παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν.2859/2000) «η αυτοπαράδοση υπηρεσιών υπόκειται σε ΦΠΑ. Ως παραστατικό για παροχή αυτού θα πρέπει να εκδοθεί το οριζόμενο από τον ΚΦΑΣ, άρθρο 6, τιμολόγιο αυτοπαράδοσης.»

Σύμφωνα με το Ν. 4387/16 (ΦΕΚ 85 Α/12-05-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -

συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» υπάρχουν αλλαγές

αναφορικά με την απασχόληση των συνταξιούχων.

Συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του Άρθρου 20 περί την «Απασχόληση συνταξιούχων» αναφέρεται ότι «Ειδικά, στην περίπτωση που οι

συνταξιούχοι της παραγράφου 1* αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα σε φορείς της γενικής Κυβέρνησης, η καταβολή της

σύνταξής ή των συντάξεών τους, κύριων και επικουρικών αναστέλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η παροχή της εργασίας τους ή των υπηρεσιών

τους ή η δραστηριότητά τους.»

Ενώ στην παράγραφο 5 του Άρθρου 20 αναφέρεται επίσης ότι: «Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1* του παρόντος υποχρεούνται πριν

αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα

επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου

του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της

αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε Ε.Φ.Κ.Α. δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές

συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως.»

*Όπου όπως αναφέρει η παράγραφο 1: «Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου».

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Πατρών επιχορηγεί την οργάνωση

συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων τις οποίες οργανώνουν

μέλη ΔΕΠ του για το 2016, με κονδύλια του Ειδικού

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.

Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της

διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την

ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για συνέδρια

που διοργανώνονται το 2016 και η οποία θα είναι ανοιχτή από

01.06.2016 έως 30.06.2016 για υποβολή αιτήσεων που

αφορούν σε συνέδρια και εκδηλώσεις που οργανώνονται για

το β΄ εξάμηνο του 2016.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες υποβολής της αίτησης

μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

http://research.upatras.gr/el/content/prosklisi-gia-aitisi-

oikonomikis-enishysis-diorganosis-synedrion-apo-poroys-tis-

epitropis

Αλλαγή Ασφαλιστικού Συστήματος για Συνταξιούχους

Τιμολόγια Αυτοπαράδοσης

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ανακοινώσεις (συνέχεια……)