Newton - HAVO Samenvatting Elektromagnetische inductie

Click here to load reader

 • date post

  12-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Newton - HAVO Samenvatting Elektromagnetische inductie

 • Dia 1
 • Newton - HAVO Samenvatting Elektromagnetische inductie
 • Dia 2
 • Magnetische flux De magnetische flux (phi) is een maat voor het aantal Een verandering van de magnetische flux () binnen een spoel veroorzaakt een inductiespanning U ind over die spoel Een inductiespanning U ind ontstaat door een magneet naar een spoel te bewegen of er vanaf te bewegen of door de magneet te draaien Als de magneet niet beweegt is de inductiespanning nul. magnetische veldlijnen dat door de dwarsdoorsnede A van een spoel gaat
 • Dia 3
 • Magnetische flux De grootte van de magnetische flux hangt af van de magnetische inductie B dwarsdoorsnede A richting van de magnetische inductie Hoe groter de magnetische inductie B binnen de spoel is, des te groter is de magnetische flux . B en zijn rechtevenredig. Hoe groter de dwarsdoorsnede A van de spoel is, des te groter is de magnetische flux. A en zijn recht evenredig. De magnetische flux is maximaal als de veldlijnen in de lengterichting door de spoel lopen, dus bij een hoek van 0 tussen B en de lengteas. Bij een grotere hoek is de magnetische flux kleiner. En bij een hoek van 90 is de magnetische flux nul.
 • Dia 4
 • Inductiespanning Een verandering van de magnetische flux binnen een spoel veroorzaakt een inductiespanning U ind over de spoel De inductiespanning hangt af van: de tijdsduur van de fluxverandering de magnetische flux het aantal windingen van de spoel Drie manieren om een inductiespanning op te wekken hoe groter de verandering van de magnetische flux is, des te groter de inductiespanning hoe korter de tijdsuur t van de fluxverandering is, des te groter de inductiespanning hoe groter het aantal windingen N van de spoel is, des te groter de inductiespanning
 • Dia 5
 • Als een noordpool van een magneet een spoel nadert, is er een toename van de flux. De inductiestroom in de spoel veroorzaakt een een tegenflux. Het naderen van de noordpool wordt tegengewerkt: de spoel en de magneet stoten elkaar af. (linksonder) Wanneer de magneet weer van de spoel af beweegt veroorzaakt de inductiestroom een meeflux: de stroomrichting is omgekeerd. De spoel en de magneet trekken elkaar nu aan. De spoel werkt als een spanningsbron, buiten de bron loopt de stroom van de pluspool naar de minpool, in de bron van de minpool naar de pluspool. De stroomrichting in de spoel vind je met de rechterhandregel. Inductiespanning en -stroom
 • Dia 6
 • Dynamo Tijdens het draaien van een winding in een magnetisch veld verandert de magnetische flux volgens een cosinusfunctie In stand E is de flux nul, de verandering van de flux in de tijd (t) is echter maximaal, de inductiespanning U ind is dan ook maximaal In stand D is de flux maximaal, de verandering van de flux in de tijd (t) is echter even nul, de inductiespanning U ind is dan ook nul Als de flux een cosinusfunctie van de tijd is, is de U ind een sinusfunctie
 • Dia 7
 • Wisselspanning Een wisselspanning wordt gekenmerkt door een frequentie f en een topwaarde U max De tijdsduur van n volledige spanningsgolf is de periode T Voor frequentie en periode geldt: f is de frequentie (in Hz) T is de periode (in s) In een wisselspanningsmeter wordt de wisselspanning omgezet in een pulserende gelijkspanning, de meter geeft dan een constante uitslag Deze waarde noemen we de effectieve waarde U eff De effectieve waarde U eff is altijd kleiner dan de topwaarde U max
 • Dia 8
 • Dynamorendement Een dynamo zet arbeid W om in elektrische energie E e Of: een dynamo zet mechanisch vermogen om in elektrisch vermogen Hierin is:P e het elektrisch vermogen (in W) P m het mechanisch vermogen (in W) het dynamorendement (zonder eenheid) Het elektrisch vermogen bepaal je met: Het mechanisch vermogen bepaal je met:
 • Dia 9
 • De bouw van een dynamo Een dynamo (of generator) bestaat uit drie onderdelen: rotor stator collector de rotor is het draaiende gedeelte van de dynamo de rotor bestaat uit een draaias met een spoel de stator is het stilstaande gedeelte van de dynamo de stator bestaat uit een permanente magneet of een elektromagneet, en levert het magnetisch veld dat nodig is voor het opwekken van een inductiespanning de collector zorgt voor en een stroomkring het contact tussen de rotorspoel
 • Dia 10
 • Transformator Voor het hoger en lager maken van een wisselspanning gebruiken we een transformator Een transformator bestaat uit: primaire spoel secundaire spoel gesloten weekijzeren kern In de primaire spoel wordt een voortdurend wisselend magnetisch veld opgewekt door de wisselspanning Via de weekijzeren kern wordt dit magnetisch veld gevoeld door de secundaire spoel, in deze spoel ontstaat weer een inductie(wissel)spanning Afhankelijk van het aantal windingen van de spoelen kan de spanning omhoog of omlaag getransformeerd worden
 • Dia 11
 • Transformator Het verband tussen de spanningen en de aantallen windingen wordt gegeven door de formule: Hierin zijn:U p en U s de spanningen (in V) over de primaire en secundaire spoel N p en N s de aantallen windingen (zonder eenheid) van de primaire en secundaire spoel In een transformator wordt altijd een deel van het elektrisch vermogen omgezet in warmte, dit percentage is vaak gering Voor een ideale transformator ( = 1 of 100%) geldt: U p en U s zijn de spanningen (in V) over de spoelen I p en I s zijn de stroomsterktes (in A) door de spoelen
 • Dia 12
 • Vermogenverlies in hoogspanningkabels het warmteverlies door het onder hoogspanning te transporteren Het vermogensverlies in kabels is P e = I R k, naarmate de stroomsterkte kleiner is wordt ook de warmteontwikkeling in de kabels kleiner Bij het transport van eenzelfde vermogen bij een tweemaal zo grote spanning, is (volgens P e = U I) de stroomsterkte tweemaal zo klein en is het warmteverlies (volgens P e = I R k ) dus viermaal zo klein Bij transport van elektrisch vermogen beperken transformatoren