N4051 2012

of 28/28
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40 29 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4051 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. Άρθρο 1 Αναπροσαρμογή συντάξεων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. 1.α. Από 1.1.2012 για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, γενικά, αναπροσαρμόζεται με μείωση κατά 12% το ποσό της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα χίλια τριακόσια (1.300) ευρώ. β. Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης της προηγούμενης περίπτωσης, λαμβάνεται υπόψη το μηνιαίο ποσό της κύριας σύνταξης, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2011. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται μετά την ανωτέρω ημερομηνία. γ. Η ανωτέρω μείωση θα αρχίσει από τη σύνταξη μη− νός Μαΐου 2012, τα δε οφειλόμενα ποσά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2012 μέχρι 30.4.2012 θα παρακρατηθούν σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη μηνός Μαΐου 2012. δ. Εξαιρούνται της μείωσης που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους επί− δομα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ.169/2007 (Α΄ 210) ή των άρθρων 100 έως και 104 του π.δ. 168/2007 (Α΄ 209) ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185), καθώς και οι συνταξιούχοι που έχουν ανάπηρο σύζυγο ή ανάπηρο τέκνο σε ποσοστό 80% και άνω. Επίσης, εξαιρούνται της ανωτέρω μείωσης οι συντα− ξιούχοι του Δημοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 80% και άνω. ε. Στις περιπτώσεις που στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, για τον προσδιορι− σμό του ποσού της σύνταξης της υποπαραγράφου β΄ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό της σύνταξης που έχει μεταβιβασθεί και το ποσό της μείωσης επιμερίζεται ανάλογα. στ. Στις περιπτώσεις καταβολής στο ίδιο πρόσωπο περισσοτέρων από μία κύριες συντάξεις από το Δημόσιο ή από Ασφαλιστικό Φορέα, λαμβάνεται υπόψη το άθροι− σμα των συντάξεων αυτών. Η μείωση γίνεται από τον Φορέα που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης. ζ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλο− γη εφαρμογή και για τις χορηγίες που καταβάλλει το Δημόσιο. η. Τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της περίπτω− σης δ΄ εξαιρούνται και από τη μείωση της περίπτωσης α΄ της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011. 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ− μόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημοσίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Ορ− γανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλιστικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδη− ροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α΄ 276). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. 4046/2012 Άρθρο 2 Τροποποίηση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2012 1. Ο Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2012 όπως εγκρίθηκε με το ν. 4032/2011 (A΄ 257) τροποποι− είται ως εξής: α) Οι πιστώσεις των προϋπολογισμών όλων των Υπουργείων, πλην του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις (Κ.Α.Ε. της υποκατηγορίας 0700), λειτουργικές δαπάνες (Κ.Α.Ε. της υποκατηγορίας 0800), Προμήθειες αγαθών (Κ.Α.Ε. της κατηγορίας 1000), διάφορες άλλες δαπάνες (Κ.Α.Ε. των ομάδων 2130, 5120 έως 5190, 7210 και 7240 και των υποκατηγοριών 3300 και 4300 έως 4600) μειώνονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%). β) Οι ίδιες, ως ανωτέρω, πιστώσεις του προϋπολογι− σμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μειώνονται κατά 1087
 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  890
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of N4051 2012

 • 1. Signature NotVerifiedDigitally signed byTheodoros MoumourisDate: 2012.03.01 03:08:37EETReason: Signed PDF(embedded)Location: Athens, Ethniko 1087Typografio . 40 29 2012NOMO . 4051 . . 4046/2012.. , . : . . . ..... 1 . 10 1 . 4024/2011. 2. .... ...1.. 1.1.2012 , .... , 12% , (1.300) . , . , , , 31.12.2011. .. 3395/1955 ( 276). . . 2012, . 4046/2012 1.1.2012 30.4.2012 2 (8) 2012 2012.. 1. 2012 . 4032/2011 (A 257) 54 ..169/2007 ( :210) 100 104 .. 168/2007) ( 209) , , 1897/1990 ( 120) 1977/1991 ( 185), (... 80% . 0700), (..., 0800), (... , , 1000), (... 2130, 5120 5190, 7210 7240 80% . 3300 4300 4600) . (15%). , ) , ,

2. 1088 ( ) (100.000.000) (... 2365) (... 6910) (500.000.000) (300.000.000) . (... 2369) ) (251.000.000) . ... (... 0562) ) (50.000.000) .. (... 2731) , (43.000.000) . , :) 1. (... 2000) (140.000.000) . (25.000.000) . 2. ) (9.000.000) (... 2000) . (26.000.000) 3. (... 5323) (2.000.000) .(60.000.000) . 4. ) , (4.000.000) . : 5. 1. (... , 2000) 19 710 (82.000.000) .(10.000.000) . 6. 2. , (... 0344 0354) (8.000.000) . (24.000.000) . 7. 3. , (... 0229) (38.000.000) (15.000.000) . .4. ... 8. (... 2894) , (11.000.000) . (112.000.000) .5. (... 2422) 9. (14.000.000) . 6. (14.000.000) . (... 2425) 10. (6.000.000) . ) (5.000.000) . (... 11. 5260) (50.000.000) (8.000.000) . ... (... 3210) 12. (59.000.000) ., ) (1.000.000) . (...13. 0600) (66.000.000) , (4.000.000) . (... 14. 3400) (251.000.000) . (15.000.000) .) 15. (60.000.000) .(... 2361) 16. (15.400.000) , .. (5.000.000) . 17. (... 7293) (21.300.000) , (4.000.000) . 3. ( )108918. , , (4.000.000) . 19. , , (2.000.000) . , 20. , , , (3.000.000) . , ) , . .. , : . 1. . (147.000.000) . 2. , , , (10.000.000) , . (500)3. ., , (20.000.000) . , 4. (25.000.000) ., 2. 3 9 (45.000.000) 20 . 2386/1996 (43), . 5. , , . (80.000.000) .3. 6. , (7.000.000) .. , 7. , . (5.000.000) . 3.. 8. 92 . 2 181 . 2 . 3852/ 2010 ( 87) (10.000.000) . 10%.2. . . 3 181 . 3852/ 2010 (5) : (...) (75%) . 3 (50%) . . , 1. , , . , 4024/2011 ( 226), 1.11.2011 , , 2012, 164 . 3852/2010 . 2012.. , 2. 131 .. 96/2007 ( 116 ) 1.1.2012. :. 1 92 . 3852/2010 : 1311. , 1. , , , . 4. 1090 ( ) 5 2 3 59 . 3852/2010, 1.) :(...) (2) .... (1), (4) (...) (2), (5) (3), .. 1975/1942 ( 295), (6) (4), (8) (5), .. 3402/1955 ( 279) . 1349/1983 ((9) (6), (10) (12) (7)52) (13) (8). , , 200.000 . . ) ... 59 . ( ).6 . 3852/2010. ) . 1 , ... 92 . 3852/2010, : , 1.1.2013.) , 4) , ) , , .1. 4 70 ... (.2. ) , 2238/1994, 151), , : .... (...), , , 9.10.1958 ( 155) (300.000) (...) , , (...) .. 572/1970 (125), , , . , ) , ... , , , . . (60) ) : ) , . ) , , ) . (4) 3. ) , , . , (AIDS) .... , , . ( .2. . 10 53 .), 1 .. 93/19954021/2011 ( 218) :( 57), 362/1995 (193) 198/1997 (156), ... . ) , 13. .3. . 5 29 .4.) (..) 3986/2011 ( 152) : 5.) (....) .... , 11 9 ... (. 2238/1994). (.....), 14. 3 .. 77/2000 ( 65), 2012. 82/2002 ( 59) 161/2007 (202), 5. ( ) 1091 , . .) ) (.....) . (....) ..... ) , . 1, ) (..) (...) .... ..... , , . ..... .) ) : :) ,) ,) ) ,, ) ) , , , ) , ) , ,.5. ) ) . .... 8.) : (....) (....). . 3 (....) .... 10 . 2919/2001 (128), (.....) . 1 . 8 . 2919/2001 ) .... , , . 3 9 . 3438/2006 (33), , . (...).) ) : .. ) , ) (...). ) ) , , . 6.) : (...), : (...), ) (...), (....) ) (...) .... ) (...). (....) 9.) 9 .. 3998/1959 .... (....) (...), 1 .. 432/1987 502/1968 (168) 539/1968 ( 203), ( 204), . . ) ... ) . .7.) ) : .... ) , ( ) ) 28 . 1 . 1514/ ,1985 ( 13), ) , ) ,, , .) ) , ) . 10.) : (), , (....), (....) 6. 1092 ( ) (....) , .... , & . (.....), . 1) , 1 .. 9/2006 ( 7), , . , ) , , , . 11. . , ) , .... (...), 1 10, .... , , , .... , ..... , . , . , , , , , , .... , 12. : .) , , , , , 1 10, , , . . , 13. : , (...), , ..... , . ) ..... . , . (1) . , (...) ... . 8 14. 9, . .) , 6 ,, . , 1. (1.300) , , , . , , , 12% 1.1.2012. , 50% 7. ( ) 1093 7 . .4013/2011, . 4014/2011 . 3833/2010 1.1.2012 . 1. . 1 4 . 4013/2011 ( 204), . (1.300) . 2.. , 3 , 24 . 4014/2011 ( 209), (1.300) 30.6.2012. . . , 28.2.2012, , . 3 24 2. 30.9.2012. (), . , (), . () . , , (), 28.2.2012 , . 3. . 1 11 () . 3833/2010 ( 40) : , 1.1.2012 : 2012, (250) , . 1 1 10% . . 3812/2009, , 1 (200) ..3429/2005, 2012 , (250,01) (300) , .15% . 8 (225) . (300,01) 20% . (255) . (Commitment on 50% Confidence in Statistics), . 1.1.2012 . , , 3. 1 2 I. 2 2 . 4024/2011, 9 . 4. 1 2 8 ( . 3864/2010) 2012.5. 1. 2 . 3864/2010 3, 4 5 : .3. 6. 1 2 42 7, . 1140/1981, , , . 7 , 3 , . 4. 31.12.2011. 8. 1094 ( ) 63 . . 4021/2011, , : , . , .. ,5. . , , . 2. 4 3 . 3864/2010 , : . . . 7. , 3. 4 . 3864/2010 , ,:, 4 , 5% 1. , . .2. . , , , , . . 5, , ,. 3. . 2. , 8. , , , . , .4. 6 7. 9. , , . . , o : . . 5. , 2, . , . 6 6, 8,, , , . , . 2 2 . , , o (60) , . . , , , , , , , , , ,, . , Euro Working , Group. ,6. . , 9. ( ) 1095. 12. , :. . ,, . , , . , , . , / . , . , . . , . Euro .Working Group.10. 13. , , . , (10) . : . . , , , . 5, , (5) , , , 2 , , , . , , . . (2) . , 14. , , . 7, . , , , , (3) 63 . 4021/2011, . , ., , , , . , . . 11. . 15. . , (1) , (1) , . , , . . , 10. 1096 ( ) () , . , , , , . 16. , , , ( (3) . ), / (2) , , . , , , , , , () . . 3. (15) , , , , . 17. (1) , . , (10) . . , 4. , . 7, 7 , .. , , . .5. 18. . , E.E. . 5, , . (3) ., 19. . , 6. . (3) . (2) , . , 20. , . . 7. , . . , 4. 6 . 3864/2010 : . 5. 1 7 6 . 3864/2010 : 1. , , , . . 2. : . 11. ( ) 10976. 7 . 3864/2010 4 : 7, 1, , 7. , 7. , 1, , . . , , , , , , , . , 9. 3 10 . 3864/2010 : . , 7. 7 . 3864/2010 , 7 : . 7 10. 3 10 . 3864/ 2010, 1. : ) , 3 ) , . 11. 6 10 , . , ,12. 16 . 3864/2010 , , , 16 16 16 : , , 16 . 2190/1920 . 1. , , , , . 2. , . , , , . 1. 2. , 3. 1 10% , , , 1 7. , . 3. , . , ,8. 8 . 3864/2010 , : . 8 4. , , , , 12. 1098 ( ) ., , 16. 8. 1. , , , .. 9. , 2. , . , . . , 10. . , 4 . 3864/2010, , . 3 16 . 3864/2010, (2) , (6) (6) (3) . .11. 4 16 . 3864/2010 3. . , , , . 12. . 4. , 13 63 7 63 . 3601/2007. , , , , , 4 , , 13 . 3746/2009. .13. . 3864/2010 5. , , , , , 3, 14 . 3864/2010, , . . 14. 5 . 3864/2010, 6. , . , 15. 8 . 3864/2010, . 16. . 2 13 . 3864/2010, , , . . .7. 17. 3 13 . 3864/2010, , , . 18. . 1 14 . 3864/2010 . : 13. ( ) 1099 , . , 3. 1 ,63 . 3601/2007 : , , 2 2. , , . 3746/2009. 4. 3 63 , , . 3601/2007 : ) , , , . 19. 4 14 . 3864/2010 :. 3746/2009. 5. 4 , 63 . 3601/2007 : , (2) , 13 . , , , 2 . . 20. . 5 14 . 3864/2010, 1, , . . 21. . 6 14 . 3864/2010, 1, 13 . , 22. . 3 16 . 3864/2010, .. 23. . 1 3 . 3864/2010 , : 15. , .. , 10 . 3601/2007 63 1. 27 . 3601/2007 4 : 4. 68. 6. 63 . 3601/2007 , , . 4021/2011, 15 : 15. . 1, , 1, 12,5. , 2. 2 62 . 3601/2007 1 63. 7 62 . 3601/2007 : , 1, . 14. 1100 ( ) . ,7. 3 .63 . 3601/2007 : 13. 3. 4 63 . , 3601/2007 . . 3864/2010. 14. 3 63 . 3601/2007 : , . 8. 6 , 63 . 3601/2007 : , , , 1, 4 63 . . 15. 63 . 3601/2007 4 63 . 4021/2011 5 .:9. 6 63 5. . 3601/2007 . 4021/2011 : . (6) 16. 3 1, 63 . 3601/2007 . 17. 68 . 3601/2007 4 : 4. , 1 , 63. 156 , 2 . 3301/2004, , . , 154 5 12 63. , 4 10. 9 63 . 3601/2007 13 . 3746/2009 16 , . 4021/2011, 4 .:18. 13 . 3746/2009 . (2) . 19. 13 . , 3746/2009 : , , 63 63 . 3601/2007, (2) . 11. 10 63 : , 4 5 .. 178/2002 63 154 63 . 3601/2007 . 154 . 12. 63 6 154 : 6. , , , . . 154 , . 20. 16 4 . 3746/2009 : , . 2 9, 154 15. ( ) 1101 ) 154 . 154 . 4. 23 . 3746/ , 2009 : . 1. (..). 154 . (6) , (1) . , (3) (2) 11 . 5. . 4 23 ( . 3746/2009). 3746/2009 : , 1. . 4 4 . 3746/2009 . , : , 1 , (1%) , ., , , . 1%. , , , . 2. . 4 4 . 3746/2009, : ) 2013 , . 4 i ii , 6. . 8 23 . 3746/2009 : . , (4), . 4 . 4 i 7. . 9 23 . 3746/2009 iv . :) (5) . , 8. 16 . 3864/2010 , . , .. 12 , 1. 2 203 , . . 2717/1999 ( 97), 31.12.2025. : , , . 4 . 4 , ii. 3. . 8 4 . , : ) 3746/2009 : ) 16. 1102 ( ) ) . , , . , , , . 2. 3 6 , . 2238/1994 . ( 151), , : ) , . .3. 1 24 ... , : , , , , , , , . 4. 1 24 ... , 3 : 51 ... ) . , . .5. . 5 62 . 2214/1994 :, , 40 . 6. 17 7 , . 4038/2012 ( 14) , . 1 2 682. 3 202 . 4002/2011 ( 180), , . .2717/ 1999 (97), 7. 5 69 . 3601/2007 : . 4021/2011 ) .2 203 14. 13 1. 1 13 , . 3691/2008 : . 17. ( ) 1103 18. 1104 ( ) 19. ( ) 1105 20. 1106 ( ) 21. ( ) 1107 22. 1108 ( ) 23. ( ) 1109 24. 1110 ( ) 25. ( ) 1111 26. 1112 ( ) . , 29 2012 . . ... . . . ... , . . , . , , ... , . , , , ... ... . , 29 2012 27. 1114 ( ) : ... 1 16 1 0,20 . ... 0,15 . DVD/CD: 150 40 15 ...110 30 - 300 80 30 ... 100 -50 ...5 - .... 50 ... 200 20 110 30 .....100 ... cdrom 100 , 5 1 50 . . . . 225 160 ..... 2.250 320 ...160 ... 225 65 ... 65 ....70 .... 65 ... 10 ... .... ( ) , 70 , . (...). ( . . 9067/28.2.20052 ) , ( 34, .. 104 32 ). , , . , , , , ...., (50%) . .... (5% ), (... 3512) . .... . ... .: 210 5279000. ...: .: 210 8220885. (www.et.gr) H : http://www.et.gr email: [email protected] 08:00 13:30*01000402902120028* 34 * 104 32 * . 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004