MULTIRESISTENTE KIEMEN. DE SITUATIE IN 2014. · PDF file 2014-12-28 · Wenen Kerst...

Click here to load reader

 • date post

  26-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MULTIRESISTENTE KIEMEN. DE SITUATIE IN 2014. · PDF file 2014-12-28 · Wenen Kerst...

 • MULTIRESISTENTE KIEMEN.  DE SITUATIE IN 2014.

  FILIP Moerman

  Infectioloog. CHR Citadelle Luik.

  Docent Instituut Tropische Geneeskunde

 • Wenen Kerst 2013: Prof David Livermore

  • Dramatische oproep tot het verlaten van  empirische AB‐θ

  (exc the septic pt)

  • Gaan we terug naar vooroorlogse situaties? • Big threat from India (1/3 of the world’s pop) • Algemene regel: dekolonisatie/eradicatie 

  slaagt slechts in 50% en nut niet bewezen • Schoolvoorbeeld: Gonorrhea (1930 Sulfa, 50‐

  60 Peni, 70 Peni+, FQ 90, nu C3 (ev + Azithro),  later Solithromycine?

 • 3 3

  Bacteriële celwand.

 • To treat or not to treat?

 • Ruptuur van de mucocutane barrière

  Kolonisatie Infectie ?

  terrein

 • Argumenten ter behandeling

  • Klinische context (dreigende sepsis? Ziek?) • Kolonisatie vaak ongevaarlijk (CAVE immuundef) • Dragerschap niet zonodig willen eradiceren • Oppervlakkige kweken in de regel niet behandelen • Soms preventief handelen (vb abdo fistel en fluco) • Sommige kiemen krijg je nooit weg, vb 

  verblijfskatheter en gram‐ • Zelden toch indicatie voor erg lange AB‐therapie • Evolutie naar ‘kort en hoog gedoseerd’

 • IZ als ‘risico‐afdeling’

  Geografische uitwisseling AB selectiedruk / drug pressure hoger Hogere kans op kruistransmissie Kwetsbare patiëntengroep

  IZ

  hospitaal stad

 • Resistentie 

  • Definitie • Detectie: fenotypisch (MIC), disk diff (+ 

  breakpoints) • Tegenwoordig genetic testing (vb PCR) • Mechanismen: mutaties van genetisch bact mat. 

  Kans op verticale transmissie • Of: via plasmiden (vert + horiz transm): snellere 

  verspreiding.  • Oorzaken van resistantie: multipel & complex

 • Dragers identificeren

  Isoleren zonodig

  AB voorschrijfgedrag in de hand houden.  EMPIRISCH DIENT VERLATEN TE WORDEN.

  Eradicatie neus(?)

  Preventie

 • Enkele begrippen • Klassiek: welke AB voor gram+/‐, anaeroben? • ‘Clinical Breakpoints’

  (/farmacodyn, ‐kin, specimen origin, AUC, ….

  )

  • MIC‐cijfer ‐‐> Clinical Breakpoints ‐‐> R/S/I • MRSA

  sedert jaren ‘50 (Vanco, Teico, Doxy, CMX F, 

  Tige, C5) • ESBL

  jaren ‘80 (Carbapenems, soms Temo, geen 

  C3!); CPE

  als gevolg…

  • Andere: MDR‐TB (CAVE!!), HIV, Malaria, Tyfus (Salm  from Asia), …..

 • 15 15

  Historiek

  • Einde WO II, introductie van Penicilline, snel resistentie tegen stammen van S.aureus

  • 1965 : ontdekking van het -lactamase TEM-1 in Griekenland (!) bij een stam van E.coli

  • Ontdekking van het -lactamase SHV-1 bij K.pneumoniae et E.coli

  • 1985 : 1ste epidemie van ‘ESBL’ in een stam van K.pneumoniae

  • 2014: meer dan 200 ESBL beschreven in verscheidene bacteriële species wereldwijd

 • The hospital superbug

  disseminatievirulentieresistentie

 • S. aureus

  = commensale kiem

  Permanente drager : 20%

  intermittente drager : 60%

  Geen drager: 20%

  nasale carriage: 20‐55%

  andere sites:

  oksels perineum huidplooien

  Kluytmans 1997, Vandenbergh 1999, Peacock 2001

 • S. aureus: klinisch polymorfisme

 • 19 19

  Historiek van de resistantie mbt Staphylococcus aureus • SA en penicillines

  Ontwikkeling van resistentie: spatieel overzicht

  Pénicilline G

  Amoxicilline

  Ticacilline

  Augmentin

  Tazocilline

  Pénicilline M: 

  Oxacilline, 

  Méticilline

  Céphalosporines

  Carbapénème

  Nvelles 

  céphalosporines 

  Ceftaroline, 

  Ceftobiprole

  Wild type S S S S S Stam die 

  penicillinases 

  secreteert(plasmid)

  95% der MRSA R S S S S

  Stam met gen 

  mecA (PLP2a)

  MRSA 20‐30% nosocom 1‐2% ‘en ville’

  (CA)

  R R R R S

  1961 Meticilline

  1970 Vancomycine 1988 Teicoplanine

  2002 Linezolide 2007

  Daptomycine

  MRSA 1962 MRSA +++

  1993 GISA 1997

  2013 Ceftaroline

 • Resistance aan Methicilline : risicofactoren

  • Reservoirs: waar kruistransmissie plaatsvond  (transfer vanuit een andere dienst (of ander land…), 

  hospitalisatie op IZ, …) • Patiëntkenmerken: leeftijd > 60 ans, co‐

  morbiditeiten, open huidletsels • Antibioticagebruik («

  drug pressure

  »), vnl C3, FQ.

 • Resistentie aan Methicilline : mechanisme

  mechanisme van de resistantie = modificatie van de ‘target’ target = protein dat het Penicilline bindt (PBP) normaliter: 4 PBPs MRSA: synthese van een 5de PBP (PBP2a) PLP2a: zwakke affiniteit voor de ‐lactamines

  PBP peptidoglycane

  Cytoplasmatische membraan

  Labischinski 1992, Ghuysen 1994, Hartman 1984, Utsui 1985

 • Glycopeptiden vancomycine teicoplanine

  Trage bactericiede activiteit Diffusie door biofilm matig, dus  soms +rifa Toxiciteit / veneuze adherentie*

  Aminosides gentamicine

  toxicité

  Rifampicine Fosfomycine Cotrimoxazole

  ±

  ±

  *vancomycine

  Antibiotherapie voor MRSA

 • Streptogramines Quinupristine/dalfopristine

  Fagon AJRCCM 2000

  Oxazolidinones Linezolide

  efficaciteit 

 • Hoge Negatieve Predictieve Waarde (!)

  Nasale carrier = bron van infecties  Longen en bronchi

  Heeft nasale eradicatie zin?

  Nasale drager Bronchopneumonie ?

 • Impact van MRSA

  Verlengde hospitalisatieduur

  Verhoogde kost en ‘medische tijd’

  Impact op de mortaliteit?

  Contradictorische resultaten in de literatuur

  Waarschijnlijk affirmatief….

  Keuze controlegroep = bias

  Oorzaak of gevolg?

  Niet steeds een ‘MRSA’

  behandelen…!

  Girou 2002,

  Peres‐Bota 2003,

  Lepelletier 2004, Chaix 1999

  Blot 2002, Cosgrove 2003, Melzer 2003, Combes 2004

 • période SEMESTRE

  Taux d'incidence (MRSA/1000 admissions) percentile

  1999/S2 3,04 73

  2000/S1 2,02 56

  2006/S1 5,59 88

  2006/S2 5,4 91

  2007/S1 6,54 88

  2007/S2 6,63 91

  2008/S1 6,56 91

  2008/S2 6,63 91

  2009/S1 2,95 79

  2009/S2 3,02 80

  2010/S1 3,79 90

  2010/S2 2,86 81

  2011/S1 3,12 88

  2011/S2 3,78 91

  2012/S1 3,38 93

  2012/S2 3,71 93

  2013/S1 3,78 89

  CHR

 • 27

  MRSA

  Le taux de résistance moyen = Σ

  MRSA x 100/ Σ

  MRSA + MSSA 

  27

 • En toch geldt voor Vancomycine  een  ‘MIC –CREEP’

 • 29 29

 • 30 30

 • 31 31

 • 32

  Preventie van verspreiding van ESBL 

  Hydro-alcoholische hand-desinfectie

  Opvoeding van gezondheidswerkers; cfr handhygiëne, etc.

  Rationeel gebruik van antibiotica (antibioguidance, ‘GGA’)

  Ingeval van epidemie

  - Versterken van de hygiënemaatregelen - Reservoir identificeren (vb kranen voor Pseudomonas) - Procedure isolatie starten (éénpersoonskamer) - Cohortage van de aangetaste patiënten (ploeg ziekenhuishygiëne) - Dekolonisatie digestief wordt niet aangeraden

  Niet te vergeten: aanpak van antibioticagebruik bij dieren.

 • 33

  ESBL: actieve antibiotica 

  Carbapenems

  Multi-resistent – cotrimoxazole 70 % – FQ 70 % – aminosides 30 à 40 %

  AB wèl actief andere dan de carbapenems – Fosfomycine trometamol po (urine) en Fosfomycine IV – Furanen (urine) – Colimycine (te houden voor totale resistentie!) – Tigecycline (maar: ‘excess deaths’ – limieten ervan kennen) – Temocilline

  C3, C4 waarschijnlijk nooit meer….

 • 34

 • Bloodstream infections due to Oxa‐48‐ like Carbapenemase Prod Enterob,

  • Zeer belangrijk paper (Balkan et al. Int J of  Infect Dis 2014). CPE is the big threat!!

  • The optimal treatment remains undefined • But for sure: Colistin‐based dual combinations • Importance of rectal screening  (early 

  recognition and prompt treatment) • Isolation if screening positive!! (All pts coming 

  from…..???) • High [excess] mortality rates (!)

 • Carbapenemases (non exhaustive)

 • 37 37

 • 38 38

 • 39 39

 • 40 40

 • What about the fu