Moderna fizika 2 - WebHome krizan/sola/modfiz2/slides/modfiz2-uvod.pdfjedrski fizik: 10-15....

download Moderna fizika 2 - WebHome krizan/sola/modfiz2/slides/modfiz2-uvod.pdfjedrski fizik: 10-15. nukleoni: mona, ibka: moja plaa. fizik osnovnih delcev: 10-18. ... formula Betheja

of 90

 • date post

  12-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  231
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Moderna fizika 2 - WebHome krizan/sola/modfiz2/slides/modfiz2-uvod.pdfjedrski fizik: 10-15....

 • Peter Krian

  Peter Krian

  Moderna fizika 2Uvod

 • Peter Krian

  Vsebina

  Uvod

  Standardni model osnovnih delcev in njihovih interakcij

  Poskusi v fiziki osnovnih delcev

  Program predmeta

  Pregled literature

 • Peter Krian

  DELCI in SILE, urejeni po NADSTROPJIHDELCI in SILE po nadstropjih

  Velikost(m) Predmet Sila Smisel Strokovnjak

  1021 kopicegalaksij gravitacija

  filozof

  1014 galaksijezvezdeplaneti

  astronom, astrofizik

  1 iva bitja instinkti ohranitev vrste biolog, sociolog

  10-8 molekule elektro-magnetna

  pestrost svetlobe, ivljenja

  kemik, atomski fizik,

  10-10 atomi energija atomski fizik

  10-14 jedra jedrska kemijski elementi, sonce, reaktor

  jedrski fizik

  10-15 nukleoni mona, ibka

  moja plaafizik osnovnih

  delcev

  10-18 kvarki? ? filozof

 • Peter Krian

  Kaken naj bo opis narave?

  Dve zahtevi: Preprost Pravilen

 • Peter Krian

  Opis narave po Anaksimenesu

  Anaksimenes iz Mileta:

  Narava je sestavljena iz tirih elementov: zrak zemlja voda ogenj

  Preprost, a napaen...

 • Peter Krian

  Opis narave po MedeljejevuD.I. Mendeljejev:Periodni sistem elementov:

  ~100 elementov Pravilen, a zapleten...

 • Peter Krian

  J.J. Thomson (1897): odkritje elektrona (NN 1906)

  Odkritje elektrona: zaetek fizike osnovnih delcev

 • Peter Krian

  A. Einstein, M. Planck: energijski paketi svetlobe (NN 1921, 1918)

  A. Einstein: E = mc 2

  L. de Broglie: B=hc / Ekin (NN 1929)

  W. Heisenberg: E . t ~ h (NN 1932)

 • Peter Krian

  Rutherford, Geiger

  Sipanje delcev na Au foliji

  Pozitivni naboj enakomerno porazdeljen po atomu? vsi delci se morajo sipati pod majhnimi koti.

  Poskus: precej delcev se siplje pod velikimi koti!

  Geiger, Marsden

 • Peter Krian

  E.Rutherford (1911): atomi so iz masivnega jedra in elektronskega oblaka

  Jedro: 1/1000000000000000 prostornine atoma

  Toda: A ni enak Z - razen pri vodiku!

  He: Z=2, A=4;

  Li: Z=3, A=7Kopija originalnega lanka dobite na naslovu http://www.chemteam.info/Chem-History/Rutherford-1911/Rutherford-1911.html

 • Peter Krian

  Jedra so sestavljena iz

  protonov in nevtronov !

  J. Chadwick: odkritje nevtrona (NN 1935)

 • Peter Krian

  Na poti do osnovnih delcev

  Red v periodnem sistemu atomi so sestavljeni iz osnovnejih delcev, protonov in nevtronov v atomskem jedru, in elektronov.

  Ali sta torej p in n osnovna delca?

 • Peter Krian

  H. Yukawa: nosilec mone sile med nukleoni je pion

  m c2 ~ 0,1 GeV

  (NN 1949)

  Poleg elektromagnetne e dodatna (mona) sila!!!

  mca

  rerV

  ar

  =

  /

  )( Potencial za interakcijo, ki jo prenaa masiven delec z maso m

  a: doseg interakcije

 • Peter Krian

  arki v meglini celici

  (C. Wilson, NN 1927)

  Detekcija delcev

 • Peter Krian

  Detekcija delcevDelec detektiramo tako, da ga pustimo, da interagira s

  sredstvom v detektorjuInterakcijo nato zabeleimo (razvijemo filmsko emulzijo,

  fotografiramo mehurke, obdelamo elektrini signal) in jo interpretiramo rekonstruiramo reakcijo (dogodek).

  Energijske izgube na enoto poti: formula Betheja in Blocha

 • Peter Krian

  Detekcija delcev 2

  Energijske izgube na enoto poti: formula Betheja in Blocha

  Za

 • Peter Krian

  Radioaktivni izotopi

  Kozmini delci

  Pospeevalniki

  Izvori delcev

 • Peter Krian

  C. Anderson(NN 1936)

  e +

  Nabit delec preka ploo iz Pb

  Naboj: predznak iz ukrivljenosti v magnetnem polju B (kae v sliko)

  Masa: iz gibalne koliine polmer kroga - in hitrosti (to pa ocenimo iz izgube E pri preletu svinca)

  Odkritje pozitrona

 • Peter Krian

  C. Anderson (1936):

  meritve z meglino celico

  ~4500 m.n.m.

  ~0 m.n.m.

  nov delec, m~0,1 GeV

  NE obuti mone sile

  (200 krat teji od e)

  Odkritje miona

 • Peter Krian

  C. Powell: fotografska emulzija, odkritje (1947)(NN 1950)

  Odkritje piona

  e

  Pravilno zaporedje: poasneji delci izgubljajo ve energije puajo debelejo sled

  X e X

 • Peter Krian

  Rochester, Butler (1947)

  K0+ K+

  Odkritje kaonov

  svinena ploa

 • Peter Krian

  udni delci

  Kaoni so primer udnih delcev: zelo radi nastanejo, razpadejo pa poasi.

  udni delci nastanejo le v parih: recimop+p p+p+K++K-, ne pa tudi p+p p+p+K0

  za nastanek je odgovorna mona interakcija, ki ohranja udnost S (za K+ S=+1, za K- S=-1)

  Razpad: na primer K+ + + -: poteka zaradi ibke interakcije, udnost se ne ohranja

  ibka interakcija: odgovorna tudi za razpad betan p e-

 • Peter Krian

  3-krat udni

 • Peter Krian

  K0 K+

  +

  K0K-

  - ,0

  S=1

  S= 0

  S=-1

  Q=0

  Q=1

  Q=-1

  Mezoni:

  Periodni sistem: naboj in udnost

 • Peter Krian

  n p

  +

  0-

  - ,0

  S=0

  S:-1

  S=-2

  Q=0

  Q=1

  Q=-1

  Barioni:

  Periodni sistem: barioni

 • Peter Krian

  Na poti do osnovnih delcev

  Red v periodnem sistemu atomi so sestavljeni iz osnovnejih delcev, protonov in nevtronov v atomskem jedru, in elektronov.

  Ali sta torej p in n osnovna delca?

  Teava: imata cel kup sorodnikov (hadronov), ki jih podobno kot atome uvrstimo v neke vrste periodni sistem.

 • Peter Krian

  Na poti do osnovnih delcevMultipleti hadronov ~ periodni sistem.

  J=1/2

  J=3/2

  J=0

  J=1

 • Peter Krian

  u: Q=+2/3d: Q=-1/3S: Q=-1/3

  M. Gell-Mann: hadroni so sestavljeni iz kvarkov!

 • Peter Krian1

  Hadroni: sestavljeni iz kvarkov

  Mezoni: kvark + anti-kvark barioni: trije kvarki

 • Peter Krian

  e ve kvarkov: najprej kvark c

  J/e+e-J/+-

  November 1974: odkritje delca J/ vezano stanje kvarka c in anti-kvarka c pri 3,1 GeV/c2 (NN Sam Ting in Burt Richter)

  Masa kvarka c ~ 1,5 GeV/c2

  SPEAR@SLAC

  BNL

 • Peter Krian

  e ve kvarkov: nato kvark b

  1977: odkritje delca vezano stanje kvarka b in anti-kvarka b pri 9,4 GeV/c2

  Masa kvarka b ~ 5 GeV/c2

  +-

  FERMILAB

 • Peter Krian

  e ve kvarkov: in konno t1995: odkritje kvarka t v razpadih t b e+ eEksperiment CDF v FERMILABu

  Pri zgornjem dogodku so zabeleili razpada obeh, t in anti-t (zmeraj nastaneta v paru); drugi t je razpadel takole t b d u

  _ _ _

 • Peter Krian

  Standardni model

  Standardni model: 2 vrste osnovnih delcev (leptoni, kvarki) 3 vrste interakcij

  delec, ki poskrbi za maso vseh ostalih (Higgs)

 • Peter Krian

  Sile med osnovnimi delci: izmenjava nosilcev sile

  Drsalca na ledu, ki si podajata ogo, se oddaljujeta eden od drugega.

  e je oga teka, si jo lahko podajata le na kratko razdaljo.

  Osnovni delci sodelujejo (interagirajo) med sabo preko nosilcev sile (interakcije)

 • Peter Krian

  Standardni model: osnovni delci

  Osnovni delci 1. druina 2. druina 3. druina

  kvarki u,d s,c b,t

  leptoni e-,e -, -,

 • Peter Krian

  Standardni model: Interakcije

  Sila - interakcija nosilci sile doseg

  elektromagnetna foton neskonen

  ibka ibki bozoni W+, W-,Z0

  zelo kratek

  mona gluoni g kratek

 • Peter Krian

  Barioni in mezoni: vezana stanja kvarkov in anti-kvarkov

  Mezoni: masa+: kvark u + antikvark d 1/7 mpK+: kvark u + antikvark s 1/2 mpK0: kvark d + antikvark s 1/2 mp : kvark s + antikvark s 1.1 mpJ/ : kvark c + antikvark c 3 mpB0 : kvark d + antikvark b 5.5 mp

  _

  __

  __

  _

  Barioni: proton: uud, nevtron: udd

 • Peter Krian

  ibka interakcija: pretvorba enega kvarka v drugega

  Pri prehodu, ki ga povzroi ibka interakcija, sespremeni okus kvarka: recimo du.

  Primer:Razpad beta pri nevtronu: (udd) (uud) + e- + e

  Moni prehodi:ud, us, ubcd, cs, cb td, ts, tb

  Vsi prehodi niso enako verjetni!

 • Peter Krian

  Matrika CKM

  Prehodi med kvarki iste druine so bistveno bolj verjetni (=debeleje rte)

  Wqi

  qjVij

  Prehodi med kvarki z nabojem 2/3 in 1/3: kompleksni matrini elementi unitarne matrike CKM (Cabibbo-Kobayashi-Maskawa)

  1

  2

  3

  1

  2

  30

  0.25

  0.5

  0.75

  1

  0

  0.25

  0.5

  0.75

  1

 • Peter Krian

  Kritve simetrije med delci in anti delci (CP)

  Kompleksnost matrike CKM kritev simetrije CPRazlika med delci in antidelci, kot smo jo izmerili s spektrometroma

  Belle in BaBar, se ujema z napovedjo japonskih fizikov M. Kobayashija in T. Maskawe

  Nobelova nagrada 2008 Meritve razlinih parametrov Standardnegamodela potrjujejo napoved Kobayashija in

  Maskawe

 • Peter Krian

  Ohranitveni zakoni

  Pri vseh (do sedaj znanih) interakcijah se ohranjajo:- etverec gibalne koliine- vrtilna koliina- naboj Q- barionsko tevilo B- udnost (razen pri ibki interakciji)- parnost (razen pri ibki interakciji)- leptonska tevila (loeno elektronsko, mionsko in

  tauonsko)*

  * razen pri propagaciji nevtrinov

 • Peter Krian

  Poskusi v fiziki osnovnih delcev

  Pospeimo osnovne delce, pri trku se sprosti energija, ta se pretvori v materijo delce, od katerih so nekateri neobstojni.

  Dva naina trkanja:Poskusi s fiksno taro Trkalnik

 • Peter Krian