Mod. 8850230125A Giu/2012 - Efco · 1 - Não utilize a motosserra antes de tomar totalmente...

Click here to load reader

 • date post

  09-Jan-2019
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Mod. 8850230125A Giu/2012 - Efco · 1 - Não utilize a motosserra antes de tomar totalmente...

MT 440 (42.9 cm3) Euro 1* - MT 4400 (42.9 cm3) Euro 2

*P - Modelo no disponvel para os mercados UEGR - ..TR - AB piyasalar iin mevcut olmayan modelCZ - Model nen k dispozici pro trhy EURUS-UK - PL - Model niedostpny na rynkach UE

P MANUAL DE INSTRUESGR TR FLEYC KULLANIM KILAVUZUCZ NVOD K POUIT A DRB

RUS UK PKOBOCTBO O CAAPL INSTRUKCJA OBSUGI I KONSERWACJI

Mod. 8850230125A Giu/2012

62

P INTRODUO

TRADUO DAS INSTRUES ORIGINAIS Para um emprego correto da motoserra e para evitar acidentes, no iniciar o trabalho sem ter lido este manual com a mxima ateno. Neste manual encontram-se as descries de funcionamento dos diversos componentes e as instrues para o necessrio controle e para a manuteno.N.B. As descries e as ilustraes contidas neste manual no se consideram rigorosamente obrigatrias. A Empresa reserva-se o direito de realizar modificaes sem ter que atualizar cada vez este manual.

GR

, . .: .

TR GR

ORJNAL TALMATLARIN EVRS Motorlu testereyi doru kullanmak ve kazalar nlemek iin motorlu testerenin nasl altn ve bakmnn nasl yapldn reten kullanm klavuzunun tamamn dikkatle okumadan cihaznz altrmayn.Not: Bu klavuzda hangi izimlerin ve teknik zelliklerin bulunmas gerektii herbir lkenin kanunlarna gre deiebileceinden, imalat firma tarafndan kullancya bildirilmeden deitirilebilir.

CZ VOD

PEKLAD PVODNHO NVODU K POUIT Ped prvnm pouitm etzov pily si pozorn pette tento nvod, abyste pilu mohli sprvn pouvat a zabrnili tak monm razm. V tomto nvodu najdete vysvtlen chodu rznch st pily a pokyny k nutnm kontrolm a drb.Pozn.: Ilustrace a popisy, uveden v tomto nvodu, nejsou psn zvazn. Vrobce si vyhrazuje prvo na provdn ppadnch zmn bez povinnosti aktualizace tohoto nvodu.

RUS UK BBEEHE aoo ooa e , o eae ea ae, e aa ao e aeoo e aoe . aee e oe ooeo ao a o eo , a ae aa o eoo oea oa.A: a ea ao o e eoe ee ooee, ooe eoa a, e oo oaa aoeo e.

PL WPROWADZENIE

TUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNYCH Przed przystpieniem do pracy zapozna si z treci niniejszej instrukcji obsugi a w szczeglnoci z zasadami bezpieczestwa. Instrukcja zawiera wyjanienia dotyczce dziaania rnych komponentw urzdzenia oraz instrukcje dotyczce przeprowadzania niezbdnych czynnoci kontrolnych oraz konserwacji.UWAGA Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji nie zawsze dokadnie odzwierciedlaj stan faktyczny. Producent zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian i nie zobowizuje si do kadorazowej aktualizacji podrcznika.

ATENO!!! POZOR!!!

RISCO DE PREJUZO AUDITIVONAS NORMAIS CONDIES DE UTILIZAO,

ESTA MQUINA PODE COMPORTAR PARA O OPERADOR ENCARREGADO UM NVEL

DE EXPOSIO PESSOAL DARIA AO RUIDO IGUAL OU SUPERIOR A

85 dB(A)

NEBEZPE POKOZEN SLUCHUPI NORMLNM POUVN SE

OBSLUHA TOHOTO PSTROJE VYSTAVUJEDENN HLADIN HLUKU ROVNAJC SE

NEBO VT NE

85 dB(A)

!!! A!!!

,

,

.

85 dB(A)

OACOC OA OAO CA

OA CO CAA OAO AO

A O O OAC OC O

A, AOO OO

85 (A)

DKKAT!!! UWAGA!!!

TME KAYBI RSK

NORMAL ARTLARDA BU MOTORUN KULLANIMI

SIRASINDA KULLANICI GNLK

85 dB(A)VE ST GRLTYE MARUZ KALABLR.

ZAGROENIE USZKODZENIA SUCHU

W ZWYKYCH WARUNKACH UYTKOWANIA URZDZENIE TO POWODUJE NARAENIE

OPERATORA NA DZIENNY POZIOM HAASU RWNY LUB WYSZY NI

85 dB(A)

63

P INDICE CZ OBSAH

INTRODUO ____________________ 62

EXPLICAO DOS SMBOLOS E ADVERTNCIAS DE SEGURANA _____ 64

COMPONENTES DA MOTOSERRA ____ 65

NORMAS DE SEGURANA _________ 66

MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE __ 72

PARA DAR PARTIDA _______________ 74

PARAGEM DO MOTOR _____________ 84

UTILIZAO _____________________ 86

MANUTENO ___________________ 94

ARMAZENAGEM __________________ 104

DADOS TECNICO _________________ 106

DECLARAO DE CONFORMIDADE___ 110

TABELA DE MANUTENO __________ 112

RESOLUO DE PROBLEMAS ________ 115

CERTIFICADO DE GARANTIA _______ 118

VOD __________________________ 62

VYSVTLEN SYMBOL A BEZPENOSTNCH UPOZORNN ____ 64

STI ETZOV PILY ______________ 65

BEZPENOSTN PEDPISY __________ 68

MONT LITY A ETZU ___________ 73

SPOUTN ______________________ 75

VYPNUT MOTORU ________________ 85

POUIT _________________________ 87

DRBA ________________________ 95

SKLADOVN _____________________ 105

TECHNICK DAJE ________________ 106

ES PROHLEN O SHOD __________ 110

TABULKA DRBY ________________ 113

EEN PROBLM ________________ 116

ZRUN PODMNKY ______________ 119

GR RUS UK

_______________________ 62

_____________ 64

__ 65

________ 66

__ 72

______________________ 74

____________________ 84

__________________________ 86

____________________ 94

___________________ 104

________________ 106

______________ 110

____________ 112

____ 115

_________ 118

EEE _______________________ 62

A COO AA OACOC _________________ 64

A O ___________ 65

E E ______ 68

CAOA _______ 73

EE _____________________ 75

E __________ 85

__________ 87

EEE E ____ 95

X ______________________ 105

EEE E ___ 106

_____ 110

_____ 114

_______________ 117

E ______ 119

TR NDEKLER PL SPIS TRECI

GR ___________________________ 62

SEMBOLLER VE KAZ ARETLERNN AIKLAMALARI ______ 64

MOTORLU TESTERENN PARALARI __ 65

GVENLIK NLEMLERI _____________ 67

TESTERENN VE ZNCRN TAKILMASI __ 72

ALITIRMAYA GE ______________ 74

MOTOR DURDURULMASI ___________ 84

KULLANIM _______________________ 86

BAKIM __________________________ 94

MUHAFAZA ______________________ 104

TEKNK ZELLIKLER _______________ 106

UYGUNLUK BEYANI ________________ 110

BAKIM TABLOSU __________________ 113

PROBLEM GDERME _______________ 116

GARANTI SERTIFIKASI ______________ 118

WPROWADZENIE _________________ 62

ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEE PRZED ZAGROENIAMI ____________ 64

BUDOWA PILARKI ________________ 65

NORMY BEZPIECZESTWA__________ 69

MONTA PROWADNICY I ACUCHAC _ 73

URUCHAMIANIE __________________ 75

ZATRZYMANIE SILNIKA _____________ 85

UYTKOWANIE ___________________ 87

KONSERWACJA ___________________ 95

PRZECHOWYWANIE _______________ 105

DANE TECHNICZNE ________________ 106

DEKLARACJA ZGODNOCI __________ 110

TABELA KONSERWACJI _____________ 114

ROZWIZYWANIE PROBLEMW _____ 117

CERTYFIKAT GWARANCYJNY ________ 119

64

e1*97/68SH2-IA*2004/26*0644*00

1148850230126CHAINSAW

(MT 4400)

P

P Antes de utilizar a mquina, leia o manual de instrues1 - Usar capacete, botas, macao e protetor auricolar2 - Tipo de mquina: 3 - MOTOSSERRANivel potencia acstica garantido4 - Nmero de srie5 - Marca CE de conformidade6 - Ano de fabbrico7 - 8 - ATENO: As superfcies podem estar quentesBulbo primer9 -

GR 1 - , 2 - : 3 - 4 - 5 - CE6 - 7 - 8 - ! primer9 -

TR Makinay kullanmadan nce kullanm klavuzunu okuyun1 - Kask, gzlk ve kulaklk kullann2 - Makine tipi: 3 - MOTORLU TESTEREGarant edlen akustk g dzey4 - Seri numaras5 - CE uygunluk iareti6 - retim yl7 - 8 - DIKKAT: yzeyler scak olabilirPrimer Karbratr9 -

CZ Ped prvnm pouitm pily si pozorn pette nvod k pouit a 1 - drbPouvejte ochrannou helmu, brle a sluchtka2 - Typ stroje: 3 - ETZOV PILAZaruen hladina akustickho vkonu4 - Sriov slo5 - Znaka CE o souladu s pedpisy ES6 - Rok vroby7 - 8 - POZOR: povrchy mohou bt horkNastikova paliva9 -

RUS ee ooae oaoe e o 1 - aa eoaaeae ae o, a a2 - : 3 - aaoa oe aeo oo4 - 5 - CE6 - 7 - 8 - : oa oaaeo aoa9 -

UK

PL Przed przystpieniem do uytkowania zapozna si z instrukcj 1 - obsugiZaoy kask, okulary i suchawki ochronne2 - Typ urzdzenia: 3 - PILARKA ACUCHOWAMoc akustyczna gwarantowana4 - Numer seryjny5 - Symbol zgodnoci CE6 - Rok produkcji7 - 8 - UWAGA: Powierzchnie mog by gorcePompka rozruchowa9 -

P EXPLICAO DE SIMBOLOS E ADVERTNCIAS DE SEGURANA CZ VYSVTLEN SYMBOL A BEZPENOSTNCH UPOZORNN

GR RUS UK OC COO AA OACOC

TR SEMBOLLERN AIKLAMASI VE GVENLK KAZLARI PL ZNACZENIE SYMBOLI I OSTRZEE PRZED ZAGROENIAMI

65

P COMPONENTES DA MOTOSERRAAlavanca de comando start 1 - Alavanca de acelerador 2 - Alavanca de paragem do 3 - aceleradorParafusos de regulao do 4 - carburador Alavanca de freio inercial 5 - Panela de escape 6 - Corrente 7 - Barra 8 - Tampa do filtro de ar 9 - Interruptor de massa10 - Tampa do depsito de 11 - combustvel

Pega de arranque12 -

Tampa do depsito de leo13 -

Bulbo primer14 -

Valvula de decompresso15 -

Parafuso tensor da corrente 16 -

lateral

Pega dianteira17 -

Pega traseira18 -

GR 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

12 -

13 -

primer14 -

15 -

16 -

17 -

18 -

TR MOTORLU TESTERENN PARALARIJigle 1 -

Gaz tetii 2 -

Gaz tetii emniyeti 3 -

Karbratr ayar vidalar 4 -

Inertial fren kolu 5 -

Egzoz 6 -

Zincir 7 -

Testere 8 -

Hava filtresi kapa 9 -

Kontak Dmesi10 -

Yakt deposu kapa11 -

Starter tipi12 -

Ya deposu kapa13 -

Primer Karbratr14 -

Kompresyon supab15 -

Yan zincir gergi vidas16 -

n kulp17 -

Arka kulp18 -

CZ STI ETZOV PILYPka sytie 1 - Pka plynu 2 - Bezpenostn pojistka plynu 3 - rouby nastaven karburtoru 4 - Pka brzdy etzu 5 - Tlumi vfuku 6 - etz 7 - Lita 8 - Kryt vzduchovho filtru 9 - Spna zapalovn10 - Vko palivov ndre11 -

Rukoje startru12 -

Vko olejov ndre13 -

Nastikova paliva14 -

Dekompresn ventil15 -

Bon roub napnku etzu16 -

Pedn rukoje17 -

Zadn rukoje18 -

RUS UK A O a ae 1 - aeo a aeeaoa 2 - a oao 3 - aeeaoa eo 4 - aaoa a eooo 5 - ooae 6 - e 7 - a 8 - a ooo 9 - a

ae a10 - a a ooo 11 - aa a aea 12 - a a aoo 13 - aaoa oaaeo 14 - aoa 15 - o16 - ooo ae e 17 - 18 -

PL BUDOWA PILARKIDwignia ssania 1 -

Dwign 2 - ia gazu

Blokada dwigni gazu 3 -

ruby regulacyjne ganika 4 -

Dwignia hamulca 5 - bezwadnociowego

Tumik 6 -

acuch 7 -

Prowadnica 8 -

Pokrywa filtra powietrza 9 -

Wycznik zaponu10 -

Korek zbiornika paliwa11 -

Uchwyt linki rozrusznika12 -

Korek zbiornika oleju13 -

Pompka rozruchowa14 -

Zawr dekompresyjny15 -

Boczna ruba napinajca 16 -

acuch

Uchwyt przedni17 -

Uchwyt tylny18 -

66

1 2 3 4

Portugus

NORMAS DE SEGURANA

ATENO: Se utilizarem corretamente a motoserra, tero um instrumento de trabalho cmodo, rpido e eficaz; se utilizarem de modo incorreto ou sem as devidas precaues pode-se transformar num instrumento perigoso. Para que o vosso trabalho seja sempre agradvel e seguro, queiram respeitar escrupulosamente as normas de segurana indicadas a seguir e no decorrer do manual.

ATENO: O sistema de arranque da sua unidade produz um campo electromagntico de intensidade muito baixa. Este campo pode interferir com alguns pacemaker. Para reduzir o risco de leses graves ou mortais, as pessoas com pacemaker devero consultar o seu mdico e o fabricante do pacemaker antes de utilizar esta mquina.

ATENO! A regulamentao nacional pode limitar o uso da mquina.

No utilize a motosserra antes de tomar totalmente conhecimento 1 - do modo especfico de utilizao do aparelho. Antes da primeira experincia, o operador deve praticar antes da utilizao no campo.A motoserra deve ser utilizada somente por pessoas adultas, em 2 - boas condies fsicas e com o conhecimento das normas de uso.No utilize a motoserra quando estiver fisicamente fatigado, 3 - ou quando tirer bebido lcool, ou tomado drogas ou medicamentos (Fig. 1).No use cachecol, pulseiras ou outras coisas que possam se prender 4 - na mquina ou na corrente. Use roupas aderentes com proteo contra os cortes (vide pag. 70 - 71).Use sapatos protetivos anti-deslize, luvas, culos de proteo, 5 - protetor auricolar e capacete antichoque (vide pag. 70 - 71).No permita que outras pessoas permaneam no raio de ao da 6 - motoserra durante o arranque e o corte (Fig. 2).No inicie o corte at que a rea de trabalho no estiver 7 - completamente limpa e livre. No corte em proximidades de cabos eltricos.Corte sempre em posio estvel e segura (Fig. 3). 8 - Ponha a motoserra a trabalhar s em lugares bem arejados, no 9 - utilize em atmosfera explosiva, inflamvel ou em ambientes

fechados (Fig. 4).No toque a corrente ou efetue a manuteno quando o motor 10 - estiver em funcionamento. proibido aplicar tomada de fora da motosserra um dispositivo 11 - que no seja o fornecido pelo fabricante.Mantenha todas as etiquetas com os sinais de perigo e de segurana 12 - em perfeitas condies. Em caso de danos ou deterioramentos, necessrio substituir as etiquetas imediatamente (vide pag.64). No utilize a mquina para usos diferentes dos indicados no 13 - manual (vide pag. 92).No abandonar a mquina com o motor ligado.14 - Controle diariamente a motoserra para assegurar-se que cada 15 - dispositivo, de segurana ou no, funcione. Siga sempre as nossas instrues e as operaes de manuteno.16 - No trabalhe com uma motoserra estragada, mal consertada, mal 17 - montada ou modificada abusivamente. No tire ou estrague ou torne ineficaz nenhum dispositivo de segurana. Utilize s barras com comprimento indicado na tabela.No efetue nunca operaes ou reparaes que no sejam de 18 - manuteno normal. Dirija-se s oficinas especializadas e autorizadas.No ponha em movimento a motoserra sem o crter cobre-corrente.19 - No caso em que for necessrio pr a motoserra fora de servio, no 20 - a largue no ambiente, mas entregue-a ao revendedor que providenciar para a sua correta colocao. Entregue ou empreste a motoserra somente para pessoas 21 - expertas e com o conhecimento do funcionamento e da correta utilizao da mquina. Entregue tambm o manual comas intrues de utilizao, para que seja lido antes de comear o trabalho.Dirija-sa sempre ao seu revendedor para qualquer esclarecimento ou 22 - interveno prioritria.Guarde com cuidado o presente Manual e consulte-o todas as vezes 23 - antes de utilizar a mquina.De salientar que o proprietrio ou o operador responsvel pelos 24 - acidentes ou riscos sofridos por terceiros ou bens de sua propriedade.

, , , . , .

: . . , .

! - .

1 - . . 2 - , . , 3 - , (Ek. 1). , 4 - . , ( 70 - 71). , , 5 - ( 70 - 71). 6 - (Ek. 2). , 7 - . (Ek. 3). . 8 - 9 - (Ek. 4). 10 - .

67

Trke

GVENLK NLEMLER

11 - .12 - . , ( . 64).13 - ( . 92). .14 - , 15 - , . 16 - . , 17 - , . . . 18 - . . 19 - . , 20 - , . 21 - . , . 22 - . 23 - . 24 - , .

DKKAT: Doru kullanldnda, motorlu testere hzl, DKKAT: Doru kullanldnda, motorlu testere hzl, kullanm kolay ve etkin bir alettir. Yanl ve gerekli kullanm kolay ve etkin bir alettir. Yanl ve gerekli nlemler alnmadan kullanldnda ok tehlikeli bir nlemler alnmadan kullanldnda ok tehlikeli bir alet olabilir. Salkl ve emniyetli kullanm iin gvenlik alet olabilir. Salkl ve emniyetli kullanm iin gvenlik nlemlerini uygulayn.nlemlerini uygulayn.

DKKAT: nitenizin almas ok dk younlukta bir DKKAT: nitenizin almas ok dk younlukta bir manyetik alan retir. Bu alan baz pacemaker'lar (kalp pili) manyetik alan retir. Bu alan baz pacemaker'lar (kalp pili) etkileyebilir. Ciddi yaralanma veya lm riskini azaltmak etkileyebilir. Ciddi yaralanma veya lm riskini azaltmak iin, pacemaker kullanan kiiler bu makineyi kullanmadan iin, pacemaker kullanan kiiler bu makineyi kullanmadan nce doktorlarna ve pacemaker reticisine danmaldr.nce doktorlarna ve pacemaker reticisine danmaldr.

DKKAT! Ulusal ynetmelikler makinenin kullanmn kstlayabilir.

zel kullanm ekli hakknda bilgilenmeden motorlu testereyi 1 - kullanmaynz. lk kez kullanyor olmas halinde operatr sahada kullanmadan nce deneme yapmaldr.Motorlu testere yalnz salkl ve doru kullanm kurallarn bilen 2 - kiilerce kullanlmaldr.Fiziksel bir yorgunluk, alkol etkisinde veya alnm bir ila etkisinde 3 - olma gibi durumlarda elektrikli testereyi kullanmaynz (ekil 1).Kullanrken earp gibi makinaya dolanabilecek aksesuarlar, bilezik, 4 - knye v.s. takmayn. Derinize sk temas eden kyafetler giyin (Sayfa 70 - 71).Taban kaymayan ayakkablar, eldiven, gzlk, kulaklk ve kask 5 - kullann (Sayfa 70 - 71).alma alannzda insanlarn bulunmasna izin vermeyin (ekil 2). 6 - alma alannz tamamen boalmadan kesime balamayn. Elektrik 7 - kablolarnn yaknnda almayn.Kesim yaparken ayanz yere sk basn ve emniyetli bir pozisyonda 8 - kesim yapn (ekil 3).Motorlu testereyi hava akm olan yerlerde kullann. Kapal 9 - ortamlarda, patlayc ve parlayc kimyasallarn bulunduu yerlerde altrmayn (ekil 4).Motor alrken zincire dokunmayn ya da bakm yapmaya 10 - kalkmayn.

Motorlu testerenin retici tarafndan tedarik edilmeyen aletlere 11 - taklmas yasaktr.Tehlike uyar etiketlerinin ve gvenlik etiketlerinin her zaman iyi 12 - bir durumda olmasn salaynz. Herhangi bir aksamn hasar grmes, veya kt hale gelmesi durumunda, zamannda gerekli deiiklii yapnz (Daha sayfa 64).Makineyi, kitapnda belirtilen amalar dnda kullanmaynz 13 - (Daha sayfa 92).Makineyi motoru alr halde brakmayz.14 - Her gn cihaznz hem kullanm hem de gvenlik asndan kontrol 15 - edin. Bakm ve kullanm klavuzunda yazanlara uyun. 16 - Hibir zaman bozuk, baz deiiklikler yaplm, doru tamir 17 - edilmemi ya da doru monte edilmemi motorlu testereleri kullanmayn. Gvenlik paralarndan herhangi birini karmayn, krmayn ya da kullanlmaz hale getirmeyin. Tabloda belirtilen uzunluktaki testereleri kullann.Rutin bakmn haricinde kendi banza motorlu testerenize bakm 18 - yapmaya kalkmayn. Bakm yaptrmak iin yetkili servislere bavurun.Zincir kapan skca taktktan sonra motoru altrn.19 - Motorlu testereniz artk kullanlmaz hale gelmise doal evreye 20 - zarar vermeden en yakn sat bayiine teslim ederek atn.Motorlu testereyi doru kullanmasn bilen ve daha nce kullanm 21 - kiilere dn verin. Kullanmadan nce kullanm klavuzunu okumalarn tavsiye edin.Kullanm klavuzunda belirtilen bakm ilemleri dndaki bakm 22 - hizmetleri yalnz yetkili servis ekibince yaplmaldr.Kullanm klavuzunu kaybetmeyin ve her kullanmdan nce okuyun.23 - nc ahslarn veya sahip olduklar mallarn maruz kald 24 - kazalardan veya risklerden makine sahibinin veya operatrn sorumlu tutulduunu unutmaynz.

68

1 2 3 4

esky Pcc

BEZPENOSTN PEDPISY OCOOOC

UPOZORNN - Pokud je sprvn pouvna, je etzov pila rychlm pomocnkem a innm nstrojem. Pokud je pouvna nesprvn nebo bez sprvnch pravidel bezpenosti, me se stt nebezpenm nstrojem. Aby byla vae prce vdy pjemn a bezpen, dodrujte vdy psn bezpenostn pravidla, kter jsou uveden v tomto nvodu k obsluze.

P O ZO R : Sys t m z a p a l ov n v j e d n o t ce v y t v elektromagnetick pole velmi slab intenzity. Toto pole me ruit nkter kardiostimultory. Pro snen nebezpe vnch nebo smrtelnch zrann by osoby s kardiostimultorem mly pouvn stroje konzultovat se svm lkaem a vrobcem.

UPOZORNN! - Nrodn zkonn pravy mohou omezit pouvn stroje.

etzovou pilu pouvejte a po dnm seznmen s jej obsluhou. 1 - Je nezbytn, aby se uivatel, kte pouvaj pilu poprv, seznmili dokonale s obsluhou a ovladai na stroji dve, ne zanou s pilou ezat.etzov pila me bt pouvan pouze dosplmi osobami a 2 - osobami v dobr fyzick kondici se znalost instrukck ovldn.Nepouvejte etzovou pilu, pokud jste unaveni, pokud jste poili 3 - alkohol, lky nebo omamn ltky (obr. 1).Pi prci nikdy nenoste voln vlajc tky, nramky nebo jin vci, 4 - kter by mohly bt zachyceny pilou nebo etzem.Noste pouze upnut pracovn odv (viz strana 70 a 71).Noste ochrann pomcky, neklouzav boty, rukavice, brle, 5 - sluchtka na ui a ochrannou pilbu (viz strana 70 a 71).Nikdy nedovolte okolostojcm, aby zstvali v pracovnm prostoru 6 - pi startovn nebo pi ezn pilou (obr. 2).Nezanejte s eznm, dokud nemte voln pracovn prostor. 7 - Neezejte v blzkosti elektrickch kabel.Vdy ezejte v pevnm postoji a pevn pozici (obr. 3). 8 - etzovou pilu pouvejte pouze v dobe vtranch prostorch. 9 - Nepracujte s motorovou pilou v holavm prosted nebov uzavench prostorch (obr. 4).Nikdy se nedotkejte etzu nebo neprovdjte drbu pily, pokud 10 - motor b.

Na vstupn hdel etzov pily se nesm pipojovat dn zazen, 11 - kter nebylo dodno pmo vrobcem.Vstran ttky, kter jsou na stroji umstny z dvodu upozornn 12 - obsluhy na nebezpe, udrujte v itelnm stavu. V ppad pokozen ttky vymte za nov (viz strana 64).Nepouvejte etzovou pilu k jinm elm, ne ke kterm je 13 - doporuena v robcem v tomto nvodu k pouit (viz strana 93).Neopoutjte stroj se zapnutm motorem.14 - Kad den si pekontrolujte etzovou pilu, abyste se ujistili, e jsou 15 - vechna bezpenostn zazen, tak i ostatn sti pily funkn.Pi drb vdy dodrujte instrukce vrobce.16 - Nikdy nepouvejte pokozen, pozmnn, nesprvn opraven 17 - nebo smontovan etzov pily. Neodstraujte nebo nedeaktivujte bezpenostn zazen. Pouvejte litu t dlky, kter je uveden v tabulce.Krom pravideln drby, kter je popsna v tomto nvodu 18 - k pouit, nikdy neprovdjte opravy nebo servisn kony sami. Vdy vyhledejte specializovanou nebo autorizovanou dlnu.Nikdy nestartujte etzovou pilu bez namontovanho krytu etzky.19 - Pokud etzovou pilu ji nelze pouvat, zlikvidujte ji v souladu 20 - s pedpisy na ochranu ivotnho prosted a nakldn s odpady. Vyhledejte vaeho mstnho prodejce, kter zad sprvnou likvidaci etzov pily.Pjujte vai etzovou pilu pouze takovm uivatelm, kte jsou 21 - zcela seznmeni s nvodem k obsluze pro pouit motorov pily. Dejte dalm uivatelm nvod k pouit k dispozici, tak aby si mohli ped pouitm pily nvod pest.Vechny jin devorubeck prce, ne kter jsou uvedeny 22 - v tomto nvodu k pouit, by mly bt provdny pouze kompetentnmi osobami.Mjte tento nvod k dispozici a ped pouitm pily jej konzultujte.23 - Uvdomte si, e majitel nebo pracovnk je odpovdn za razy nebo 24 - nebezpe, kter se stanou tetm osobm nebo jejich majetku.

A - e a a a o ooa o , o e e, oao eeo ooa eoe o e eoooo oa oe oo oao. oo, o aa aoa ea a o eoao, oo oae eee e ea aoe .

! . . , .

! - .

1 - . , . e o ooa oo oe, aoe 2 - aa ee aa aoe ooe eo oe.oa e oe eo o, e o a 3 - aoe o e aoo, aoo eae e (.1).oa e aeae ao, aeo ee, 4 - ooe o aae o e. aeae aa o oeo oe, ooa ooo eae e (. .70-71).aoa eo o, aeae eo o, ea 5 - a, ae o, a a (. .70-71).e oae, o ae e eo o e ee 6 - aa ao e a (.2).e aae ao o e o, oa e oooe eo ao. 7 - e oe o ee aee.ea e, ao oo eoao ooe 8 - (.3).eo o oo ooa oo ooo 9 - oeae ea, e ooa aoee

69

Pcc Polski

OCOOOC ZASADY BEZPIECZESTWA

aeo o ooa aa a oee (.4).e oaa e oo eoae 10 - eo aee 11 - .Coae eo e e eoae 12 - oa aa o eoao. ae oee oa ee eeeo ae (ctp. 64).e oe a o aae, oo o aaoo 13 - aoe ooe (ctp. 93). .14 - eeo oee, o e a ae 15 - ooe aoa aea oao.ea eae a aa o oee 16 - eoa.e ooa ea, eao 17 - oeooa eao aoe e oo eaooae ee ee o. e a, oa o o e ae oa. oe oo o , ooa eea ae.e eoe e aooeo e ooe 18 - aooeo ao, o a a eeo eoa. Oaae oo eaoae aooae ee e.e aa e aoo a e.19 - eooo ee eo aa e 20 - oae ee, a ae oe e, oo oee ee a a.eeaae e oo e a, ooe e 21 - ooa o ao aa ee aa. eeaa e a ee oo ee e, ooo ee oao ee aao ao.ea oaae oe e oe o 22 - ae eooo oe a-o oea.aeo oae ao oe 23 - e ee a ooae . , 24 - .

UWAGA - Prawidowo uytkowana pilarka acuchowa jest szybkim, wygodnym i efektywnym narzdziem pracy; uywana w sposb nieprawidowy lub bez wymaganych rodkw ostronoci moe sta si urzdzeniem niebezpiecznym. Aby praca przy uyciu pilarki bya zawsze przyjemna oraz bezpieczna, naley skrupulatnie przestrzega zasad bezpieczestwa podanych poniej oraz w dalszej czci instrukcji obsugi.

UWAGA: System uruchamiania Waszego urzdzenia wytwarza pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej intensywnoci. Pole to moe kolidowa z prac niektrych sztucznych rozrusznikw serca. Celem zmniejszenia ryzyka powanych lub mier telnych obrae, osoby z wszczepionym rozrusznikiem powinny poradzi si lekarza i skonsultowa z producentem rozrusznika przed rozpoczciem pracy z urzdzeniem.

UWAGA! - Przepisy krajowe mog ogranicza korzystanie z urzdzenia.

Nie uywa pilarki acuchowej bez uprzedniego przeszkolenia 1 - na temat jej prawidowej obsugi. Operator, ktry korzysta z urzdzenia po raz pierwszy, powinien powiczy prac z opryskiwaczem przed zastosowaniem go w praktyce.Pilarka acuchowa powinna by uywana wycznie przez osoby 2 - dorose, o dobrej kondycji fizycznej, znajce zasady jej obsugi.Nie uywa pilarki acuchowej gdy odczuwa si zmczenie fizyczne 3 - albo gdy jest si pod wpywem alkoholu, narkotykw lub lekw (Rys.1).Nie zakada szalikw, bransoletek lub innych rzeczy, ktre mogyby 4 - zosta wcignite przez urzdzenie lub przez acuch. Zakada odzie przylegajc do ciaa, chronion przed przeciciem. (patrz str. 70-71).Zakada ochronne obuwie przeciwpolizgowe, rkawice, okulary, 5 - suchawki oraz kask ochronny (patrz str. 70-71).Nie zezwala innym osobom na przebywanie w zasigu pilarki 6 - acuchowej podczas uruchamiania pilarki lub cicia (Rys. 2).Nie rozpoczyna cicia, dopki miejsce pracy nie zostao cakowicie 7 - wyczyszczony i oprniony. Nie wykonywa cicia w pobliu przewodw elektrycznych.Ci zawsze w pozycji stabilnej i bezpiecznej (Rys. 3). 8 - Pilark acuchow naley uywa wycznie w miejscach dobrze 9 - przewietrzonych, nie uywa pilarki w warunkach grocych wybuchem, zapaleniem lub w pomieszczeniach zamknitych

(Rys. 4).Nie dotyka acucha ani nie prowadzi prac konserwacyjnych, w 10 - czasie gdy silnik jest uruchomiony.Zabrania si nakadania na odbir mocy pilarki acuchowej 11 - jakichkolwiek akcesoriw innych producentw.Wszystkie oznaczenia niebezpieczestw oraz informacje BHP 12 - powinny by utrzymywane w idealnym stanie. W przypadku uszkodze lub pogorszenia ich stanu, naley je jak najszybciej wymieni (patrz Str. 64).Nie uywa urzdzenia do celw innych ni wskazane w instrukcji 13 - (patrz Str. 93).Nie oddala si od maszyny, jeli ma ona wczony silnik.14 - Codziennie kontrolowa pilark, aby upewni si, czy wszystkie 15 - urzdzenia zabezpieczajce i inne s sprawne.Postpowa zawsze zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczcymi 16 - konserwacji.Nie uywa pilarki, jeli jest ona uszkodzona, niewaciwie 17 - naprawiona, le zmontowana lub przerobiona wedug wasnego uznania. Nie odcza, nie uszkadza, nie dezaktywowa adnego urzdzenia zabezpieczajcego. Stosowa wycznie prowadnice o dugociach podanych w tabeli.Nie naley nigdy wykonywa samemu czynnoci lub napraw 18 - nie wchodzcych w zakres z wykej konser wacji . W takich wypadkach naley zwraca si wycznie do wyspecjalizowanego i autoryzowanego serwisu.Nie uruchamia pilarki acuchowej, jeli nie posiada ona osony 19 - acucha.Po zakoczonej pracy pilark przechowywa zabezpieczon w 20 - sposb wykluczajcy przypadkowe uruchomienie pilarki lub uruchomienie urzdzenia przez osoby nieuprawnione. Udostpnia lub poycza pilark acuchow wycznie osobom 21 - z dowiadczeniem, znajcym zasady dziaania i prawidowej obsugi urzdzenia. Dostarczy im wraz z pilark instrukcj obsugi, ktr powinni przeczyta przed przystpieniem do pracy.Zwraca si zawsze do sprzedawcy po wszelkie wyjanienia lub w 22 - razie koniecznoci pilnej naprawy.Przechowywa niniejsz instrukcj w odpowiednich warunkach i 23 - korzysta z niej przed kadym uyciem urzdzenia.Naley pamita, e waciciel lub uytkownik ponosi 24 - odpowiedzialno za wypadki lub ryzyko ponoszone przez osoby trzecie lub nalece do nich mienie.

70

Size M p.n. 001000853ASize L p.n. 001000854ASize XL p.n. 001000855ASize XXL p.n. 001000856A

Size S p.n. 001001369Size M p.n. 001000861ASize L p.n. 001000862ASize XL p.n. 001000863ASize XXL p.n. 001000864A

1 3A 3B

p.n. 001001284A p.n. 001000835

2

Portugus Trke

VESTURIO DE SEGURANA KORUYUCU GVENLK GYSS

A maioria dos acidentes com motoserra ocorre quando a corrente bate no operador. Ao trabalhar com a motoserra utilize sempre um vesturio de proteco homologado. A utilizao do vesturio de segurana no elimina o perigo de acidentes mas reduz as suas consequncias. O seu revendedor pode aconselh-lo na escolha do vesturio adequado.

O vesturio deve ser adequado e no deve atrapalhar o operador. Utilize sempre um vesturio aderente que o proteja de cortes. O casaco (Fig. 1), as calas com peitilho (Fig. 2) e as polainas de proteco Efco so ideais. No utilize roupas, cachecis, gravatas ou colares que possam ficar presas na madeira ou moitas. Prenda os cabelos e os proteja com um leno, bon, capacete, etc.

Calce sapatos ou botas de segurana com sola de borracha e biqueira de ao (Fig. 4-5).

Utilize capacete de proteco (Fig. 3A) ao trabalhar num local onde algo possa cair.

Utilize culos ou uma viseira de proteco.

Utilize proteces contra o rumor; auriculares (Fig. 3B) ou tampes. A utilizao de tais meios requer mais ateno e cautela do operador pois diminui-se a percepo de sinais de perigo como gritos e alarmes

Calce luvas prova de corte (Fig. 6)

Efco oferece uma gama completa de equipamentos de segurana.

. . , . .

. . (.1), (.2) Efco . , , . (.. , , .).

(. 4-5). (. 3A) ! (.3B) . , (, .).

(.6) Efco .

Elektrikli testere ile ilgili kazalarn byk bir ounluu zincir ksmnn operatre arpmas sonucu meydana gelmektedir. Elektrikli testere ile alrken gerekli emniyet asndan her zaman iin koruyucu giysiler giyiniz. Koruyucu giysilerin kullanm yaralanma riskini ortadan kaldrmaz, fakat bir kaza halinde yaralanmann etkisini azaltrlar. Uygun koruyucu giysiler seimi hakknda bilgi almak iin satcnz ile temasa geiniz.

Koruyucu giysi size uygun olmal ve hareketinizi engellememelidir. Uygun kesimli kyafet giyiniz. Ceket (ekil 1), nlk (ekil 2), ve koruyucu Efco dizlik aksesuarlar idealdir. Hareketli aksamlara veya al-rpya taklabilecek nitelikte elbiseler, earplar, boyun balar veya kolyeler kullanmaynz. Salarnz toplaynz ve korumaya alnz (rnein, bir earp, balk, bir kask v.s. ile).Taban kaymayan ayakkablar veya burun ksmnda elik bulunan emniyet/koruyucu botlar giyiniz (ekil 4-5).zerinize eya ve nesnelerin debilecei yerlerde koruyucu kask taknz (ekil 3A).Koruyucu gzlk veya apka siperi taknz!Grlt nleyici aparat taknz; rnein kep (ekil 3B) veya susturucu aparatlar gibi. itme kaybn nleyici koruma aparatlarnn kullanm byk bir dikkat ve ihtimam gerektirir, nk akustik tehlike uyar seslerini (ikaz sesi, alarmlar, v.s.) duymanz engelleyebilir.Koruyucu eldiven taknz (ekil 6) Efco, gvenlik iin geni bir rn yelpazesi sunmaktadr.

71

Size 41 p.n. 001000975BSize 42 p.n. 001000976BSize 43 p.n. 001000977BSize 44 p.n. 001000978BSize 45 p.n. 001000979B

5

Size 41 p.n. 001001079ASize 42 p.n. 001001080ASize 43 p.n. 001001081ASize 44 p.n. 001001082ASize 45 p.n. 001001083A

4

Size M p.n. 3255005Size M p.n. 3255006Size L p.n. 3255007Size XL p.n. 3255008Size XXL p.n. 3255009

6

esky Pcc Polski

OCHRANN ODV AA OA ODZIE OCHRONNA

K vtin raz pi prci s etzovou pilou dojde, kdy etz zashne pracovnka. Pi prci s e t z o vo u p i l o u s i v d y o b l ke j t e homologovan bezpenostn ochrann odv. Pouit ochrannho odvu neodstran nebezpe razu, ale v ppad nehody sn jej dsledky. Pi vbru vhodnho odvu si nechte poradit svm prodejcem.

Odv mus bt vhodn k dan prci a pohodln. Noste pilhav odv odoln proti rozznut. Idelnm pracovnm odvem je bunda (obr. 1), pracovn kalhoty (obr. 2) a holnky s ochranou proti proznut Efco. Nenoste odvy, ly, kravaty nebo pvsky, kter by se mohly zachytit v dv nebo v kov. Mte-li dlouh vlasy, sthnte si je a chrate je nap. tkem, epic nebo ochrannou helmou.Noste ochrann boty nebo holnky vybaven protiskluzovou podrkou a ocelovmi pikami (obr. 4-5).V mstech, kde by vm mohlo spadnout nco na hlavu, noste ochrannou helmu (obr. 3A).Pi prci pouvejte vdy ochrann brle nebo hled!Noste ochranu proti hluku; nap. sluchtka (obr. 3B) nebo un ucpvky. Pouvn pomcek k ochran sluchu vyaduje vt pozornost a opatrnost, protoe pracovnk he vnm zvukov vstran signly (kik, zvukov vstrahy apod.)Na ruce pouvejte rukavice s ochranou proti rozznut (obr. 6) Efco nabz plnou adu bezpenostnho vybaven.

oa a ea ae ooa eo oo, oa e aeae oeaoa. aoe eoo ea aeae eoa a oe. eee ao oe e ae oe a, o eae ooe oe eaoo a. oe ao oe ooe eoea aeo oeeoo ea.

Oea oa oo e ea aoe. aae o oeo a (.1), oeo (.2) e Efco ea eee. e aeae a, a, a eo, ooe o ae a ea a e. Coee o e oo e (ae o ao, a, a ..).aeae ae o ao, ee oooe oo ae aoe (.4-5).aeae a e (. 3A) ea, oo ooo aee eeo.ea aeae ae o oe!oe ooe a oao a, ae, a (.3B) a. eee ooe a oao a ee oooo a oooo, a a o oaae ooo oa oe a o oao (, a eee ..).aeae aae o oeo ea (.6) Efco eaae o oe aoo ae.

Wikszo wypadkw zwizanych z uyciem pilarki acuchowej dotyczy uderzenia przez acuch obsugujcego. W czasie pracy pilark acuchow, naley zawsze mie na sobie odzie ochronn posiadajc odpowiednie atesty. Uycie odziey ochronnej nie eliminuje ryzyka urazu, ale zmniejsza skutki szkody w razie wypadku. W kwestii wyboru odpowiedniej odziey ochronnej naley zwrci si o rad do zaufanego sprzedawcy.

Odzie powinna by dopasowana i niekrpujca. Mie na sobie odzie cile przylegajc, zapobiegajc naciciom. Idealna byyby kurtka (Rys.1), spodnie robocze (Rys.2) i obuty ochronne Efco. Nie nosi ubra, szalikw, krawatw lub biuterii, ktre mogyby zaplta si w drewno lub krzaki. Dugie wosy naley spi i zabezpieczy (na przykad chustk, beretem, kaskiem itd.).Zaoy buty ochronne zaopatrzone w podeszwy przeciwpolizgowe oraz stalowe czubki (Rys.4-5).Mie na sobie kask ochronny (Rys. 3A) w miejscach, gdzie w ystpuje zagroenie spadajc ymi przedmiotami. Zakada okulary lub oson ochronn!Stosowa rodki ochrony przed haasem; na przykad suchawki (Fig.3B) lub zatyczki do uszu. Uywanie rodkw ochrony suchu wymaga duej uwagi i ostronoci, poniewa powoduje to ograniczenie moliwoci usyszenia sygnaw dwikowych ostrzegajcych przed niebezpieczestwem (krzyk, alarm).Zakada specjalne rkawice ochronne (Rys. 6) Efco oferuje pen gam wyposaenia ochronnego.

72

1 2 3 4

Portugus Trke

MONTAGEM DA BARRA E CORRENTE TESTERENN VE ZNCRN TAKILMASI

- Puxe a proteo (Fig.1) no sentido da pega anterior para verificar que o freio da corrente no esteja inserido.

- Tire as porcas (A) e desmonte o carter cobre-corrente (B, Fig.2).

- Elimine a espessura de plstico inserida sobre os prisioneiros da barra (C, Fig.3).

- Leve a lingueta tensor de corrente (D, Fig. 3) at o limite de curso, desparafusando totalmente o parafuso tensor de corrente (L).

- Introduza a barra (F, Fig. 3) sobre os prisioneiros (N).- Monte a corrente (H, Fig. 4) dentro do pinho (E) e

da guia da barra (M). Faa ateno com o sentido de rotao da corrente (Fig.6).

- Apoie o crter cobre-corrente, introduzindo-o no prprio alojamento e, mantendo-o pressionado contra a barra, enrosque o parafuso tensor de corrente (L, Fig. 5), at que o pinho (D, Fig. 3) entre no furo (G) da barra.

- Monte o carter cobre-corrente e as relativas porcas sem apert-las.

- Esticar a corrente por meio do parafuso tensor de corrente (L, Fig.5).

- Apertar definitivamente as porcas de fixao do carter cobre-corrente mantendo elevada a ponta da barra (Fig. 7). A corrente deve ser regulada de modo que fique bem esticada e possa escorrer facilmente com a fora da mo (Fig.8).

- A corrente est regulada na justa tenso quando for possvel elevar alguns milmetros puxando-a para cima (Fig.8).

ATENO - Controle vrias vezes a tenso da corrente durante o uso dirio da motoserra. Utilize sempre luvas de proteo.

(.1) , .

() () (, .2).

(C, . 3).

(D, .3) , (L).

(F, . 3) (N). (, . 4)

(). (. 6).

, , , (L, .5), (D, .3) (G) .

() .

(L, .5).

() , (.7). , (.8).

, (.8).

, . .

- Freni n safa doru ekerek zincir freninin devrede olup olmadn kontrol edin (ekil 1).

- Testere somunlarn (A) ve zincir kapan (B) karn (ekil 2).

- Testere civatalarndan (C) plastik pulu karp atn (ekil 3).

- Zincir gergisi kilit mandaln sonuna kadar getirmek iin (D, ek.3) vida zincir (L) gergisini tamamen skme.

- Testereyi (F, ekil 3) civatalara takn (N). - Zinciri (H) (ekil 4) zincir dili arknn (E) hzlandrma

halkasna ve sonra da testerenin yivlerine (M) geirin. Zincirin doru ynde dnp dnmediini kontrol edin (ekil 6).

- Karter zincir muhafazasn desteklemek iin, yerine uygun olarak yerletirip ubua kar basl tutun, kilit mandal (D, ek.3) ubuun deliine (G) girecek ekilde zincir gergisi vidasn tekrar sklatrn (L, ek.5).

- Zincir kapan takn. Somunlar takn ama sktrmayn.

- Zincir gerdirme vidasyla (L) zincir gerginliini ayarlayn (ekil 5).

- Testerenin ucunu kaldrarak zincir kapann somunlarn skn (ekil 7). Zincir gergin olmal ama elle rahata evrilebilmelidir (ekil 8).

- Zincir birka milimetre kadar ekilebildiinde zincir gerginlii doru demektir (ekil 8).

DKKAT: Zincir gerginliini sk sk kontrol edin. Daima eldiven giyin.

73

5 6 7 8

esky Pcc Polski

MONT LITY A ETZU CAOA MONTA PROWADNICY I ACUCHAC

- Pithnte pku brzdy k pedn rukojeti (obr. 1) a pesvedte se, e brzda etzu nen v innosti.

- Sejmte matice (A) a kryt etzu (B, obr. 2).- Ze roub lity odstrate plastov tsnn (C, obr. 3).- Zpadku napnku etzu (D, obr. 3) posute a na

doraz a roub napnku etzu pln vyroubujte. - Nasate litu (F, obr. 3) na rouby (N).- Nasate etz (H, obr. 4) na etzku (E) a do drky lity

(M). Zkontrolujte, zda nen etz nasazen obrcen (obr. 6).

Nasate kryt etzu zasunutm do jeho uloen a pitisknte ho proti lit, pitom zaroubujte roub napnku etzu (L, obr. 5), aby zpadka (D, obr. 3) zapadla do otvoru (G) v lit.

- Namontujte kryt etzu a pslun rouby, pli je neutahujte.

- Napnte etz pomoc roubu napnku etzu (L, obr. 5).

- Dothnte upevovac rouby krytu etzu, piku lity drte pitom nadzdvihnutou (obr. 7). etz mus bt sezen tak, aby byl dobe napnut a bylo mon s nm rukou voln pohybovat (obr. 8).

- etz je sprvn napnut, jestlie ho mete vythnout o nkolik milimetr z drky nahoru (obr. 8).

UPOZORNN - Pi prci s pilou nkolikrt za den zkontrolujte napnut etzu. Vdy pouvejte ochrann rukavice.

o eoao (. 1) eee e, o oe, e e oo e.

C a (A) e (, .2). a ao ao oao

e (C, .3). a oa ae e (D, .3) o

oa, oo ae. ae (F, .3) a oaoe

(N). aee e () a eo () a

aa (, .4). Oae ae a aaee ae e (.6).

oe a o e, a eo ooeee eo, , ea eo a e, ae ae (L, .5), a, o oaa (D, . 3) oa oee (G) .

a o e a o e ooee a, e aa .

ae e oo ae e (L, .5).

o a oe, ooo ae a (.7). e oa aa, o ooo ooaa o (.8).

e aa ao, e, o e, ee oo o a eoo eo (.8).

A: oa eeeo oee eo o, ao oee aee e. o ea aeae ae ea.

- Pocign oson (Rys.1) w kierunku uchwytu przedniego, aby sprawdzi, czy hamulec acucha nie jest zaczony.

- Zdj nakrtk (A) i zdemontowa oson acucha(B, Rys.2).

- Zdj plastikow podkadk ustalajc ze rub (C, Rys. 3).- Maksymalnie przesun trzpie napinajcy acuch

(D, Rys.3) a do koca, okrcajc cakowicie rub napinacza

- Woy prowadnic (F, Rys. 3) na szpilki mocujce (N).- Zamontowa acuch (H, Rys. 4) na bbnie sprzga (E)

i w rowku prowadnicy (M). Zwrci uwag na kierunek obrotw acucha (Rys.6).

- Woy oson acucha do odpowiedniego gniazda i, trzymajc j wcinit do prowadnicy, przykrci rub napinacza (L, Rys.5), tak aby trzpie (D, Rys. 3) wszed do otworu (G) prowadnicy.

- Zamontowa oson acucha i jej nakrtki bez dokrcania.

- Napi acuch za pomoc ruby napinajcej acuch (L, Rys.5).

- Dokrci ostatecznie nakrtki mocujce oson acucha, trzymajc podniesion kocwk prowadnicy (Rys. 7). acuch powinien zosta tak wyregulowany, aby by dobrze napity i aby mona go byo atwo przesun rk (Rys.8).

- Napicie acucha jest prawidowo wyregulowane, jeli mona podnie acuch o kilka milimetrw pocigajc go do gry (Rys.8).

UWAGA- Sprawdza kilkakrotnie napicie acucha podczas codziennego uywania pilarki. Zakada zawsze rkawice ochronne.

74

9 10 11

Portugus Trke

PARA DAR PARTIDA ALITIRMAYA GE

COMBUSTVEL AT E N O : a g a s o l i n a u m c o m b u s t ve l

extremamente inflamvel. Usar de extrema cautela quando se manuseia a gasolina ou uma mistura de combustveis. No fume nem aproxime fogo ou chamas do combustvel ou da motosserra (Fig.9).

Para reduzir o risco de incndios e de queimaduras, manusear o combustvel com cuidado. altamente inflamvel.Agitar e colocar o combustvel num recipiente aprovado para esse fim (Fig. 10).Misturar os combustveis ao ar livre onde no existam fascas ou chamas.Posicionar no solo, parar o motor e deixar arrefecer antes de efectuar o reabastecimento.Desapertar lentamente o bujo do combustvel para aliviar a presso e para evitar a fuga de combustvel.Apertar convenientemente o bujo do combustvel aps o reabastecimento. As vibraes podem causar folgas no bujo e a fuga de combustvel.Limpe o combustvel que tenha vertido da unidade. Deslocar a mquina para 3 metros de distncia do local de reabastecimento antes de ligar o motor (Fig. 11). Nunca tentar, em nenhuma circunstncia, queimar o combustvel vertido. No fume durante o manuseamento do combustvel ou durante o funcionamento da motosserra.Armazenar o combustvel num local limpo, seco e bem ventilado No armazenar o combustvel em locais com folhas secas, palha, papel, etc.Conservar a unidade e o combustvel em locais nos quais os vapores do combustvel no fiquem em contacto com fascas ou chamas vivas, caldeiras de gua para aquecimento, motores elctricos ou interruptores, fornos, etc.No retire o bujo do depsito enquanto o motor estiver a funcionar.No utilizar combustvel para operaes de limpeza. Prestar ateno para no entornar combustvel no vesturio.

: .

. (. 9).

, . . (. 10). . , . , . . , . . 3 (. 11). . . , . , , , . , , , , . . . , .

YAKIT DKKAT: Benzin olduka yanc bir yakttr. Benzini

veya bir yanc madde karmn kullanrken youn dikkat gsteriniz. Yaktn veya motorlu testerenin yaknnda sigara imeyiniz veya ate ya da alevle yaklamaynz (ekil 9).

Yangn ve yanma riskini azaltmak iin, yakt dikkatli ekilde kullannz. Yksek derecede yancdr.Yanc maddeyi yakt iin onaylanm bir kabn ierisine koyunuz ve alkalaynz (ekil 10).Yanc maddeyi kvlcm veya alevlerden uzak, ak ortamlarda kartrnz.Yere koyunuz, motoru durdurunuz ve yakt doldurma ilemini gerekletirmeden nce soumasn bekleyiniz.Basnc gidermek ve yaktn kmasn engellemek iin yakt kapan yavaa gevetiniz.Yakt doldurma ileminden sonra yakt kapan skca kapatnz. Titreimler kapan gevemesine ve yaktn kmasna neden olabilir.niteden kan yanc maddeyi kurutunuz. Motoru altrmadan nce makineyi yakt doldurma yerinin 3 metre uzana taynz. (Fig.11). Hibir durumda, kan yanc maddeyi yakmaya almaynz. Yaktn kartrlmas veya motorlu testerenin altrlmas esnasnda sigara imeyiniz.Yakt serin, kuru ve iyi havalandrmal bir yerde muhafaza ediniz. Yanc maddeyi kuru yaprak, saman, kat, vs. bulunan yerlerde muhafaza etmeyiniz.Yakt ve niteyi yakt buharlarnn ak alev veya kvlcmlar, stma amal su kazanlar, elektrikli motorlar veya siviler, frnlar vs. ile temas etmeyecekleri yerlerde saklaynz.Motor almaktayken deponun kapan karmaynz. Yanc maddeyi temizlik ilemleri iin kullanmaynz. Yakt giysilerinizin zerine dkmemeye dikkat ediniz.

75

esky Pcc Polski

SPOUTN URUCHAMIANIE

PALIVO

POZOR: benzn je velice holav palivo. Manipulaci s benznem nebo se sms paliva vnujte maximln pozornost. Zkaz kouen a manipulace s otevenm ohnm v blzkosti paliva nebo motorov pily (obr.9).

Pro snen rizika poru nebo poplenin zachzejte s palivem opatrn. Je vysoce holav.Palivo mchejte a skladujte pouze v ndob schvlen pro dan typ paliva (obr. 10).Palivo mchejte venku, kde nehroz vskyt jisker nebo ohn. Ped dolvnm paliva stroj polote na zem, vypnte motor a pokejte a vychladne.Pomalu povolte palivov vko, aby mohl uniknout petlak a aby se vylouilo vylit paliva.Po dolit vko ndre dn dothnte. Vibrace mohou zpsobit povolen vka a nik paliva.Ppadn rozlit palivo peliv utete. Ped sputnm motoru odejdte alespo 3 metry od msta, kde jste dolvali palivo (obr. 11). Nikdy se nesnate split palivo rozlit za jakchkoli okolnost. Bhem manipulace s palivem a bhem innosti motorov pily nekute.Palivo skladujte na chladnm, suchm a dobe vtranm mst. Palivo neskladujte v mstech se suchm listm, slmou, paprem atd.Motorovou jednotku a palivo skladujte v mstech, kde vpary paliva nepijdou do styku s jiskrami, otevenm plamenem, ohvai vody, kotly topen, elektrickmi motory, spnai, sporky, troubami atd.Nikdy neodstraujte palivov vko, kdy je motor v chodu. Palivo nepouvejte na itn. Dvejte pozor, aby se palivo nedostalo na sousti obleen.

!

. . (. 9).

. . (.10). , . . . . . . , 3 (.11). . . , . , , .. , , , , , .. . . .

PALIWO U WAG A : b e n z y n a j e s t p a l i w e m s k r a j n i e

atwopalnym. Korzystajc z benzyny lub mieszanki paliw, naley si z nimi obchodzi z jak najwiksz ostronoci. Nie pali ani nie uywa ognia lub pomieni w pobliu paliwa lub pilarki acuchowej (Rys.9).

Celem zmniejszenia ryzyka poaru i oparze, naley obchodzi si z paliwem bardzo ostronie. Jest wysoce atwopalne.Potrzsn i umieci paliwo w pojemniku odpowiednim do przechowywania paliwa (Rys. 10).Miesza paliwo na otwartym powietrzu, w miejscu wolnym od obecnoci iskier i pomieni.Zoy na ziemi, zatrzyma silnik i odczeka a ostygnie przed rozpoczciem uzupeniania paliwa.Powoli odkrca korek wlewu paliwa, aby zwolni cinienie i unikn wylania si paliwa.Dobrze dokrci korek wlewu paliwa po jego uzupenieniu. Drgania mog spowodowa poluzowanie si korka i wyciek paliwa.Wytrze paliwo, ktre wycieko ze zbiornika. Odsun maszyn na odlego 3 metrw od miejsca uzupenienia paliwa przed uruchomieniem silnika (Rys. 11). Pod adnym pozorem nie prbowa nigdy spali wycieknitego paliwa. Nie pali podczas obchodzenia si z paliwem lub podczas pracy z pilark acuchow.Przechowywa benzyn w suchym, chodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Nie przechowywa benzyny w miejscach, w ktrych znajduj si suche licie, soma, papier, itp.Przechowywa urzdzenie oraz paliwo w miejscach, w ktrych opary paliwa nie maj moliwoci wejcia w kontakt z iskrami lub otwartym ogniem, warnikw wody grzewczej, silnikw elektrycznych lub wycznikw elektrycznych, piecw, itp.Nie zdejmowa korka ze zbiornika, gdy silnik jest wczony.Nie uywa paliwa do prac czyszczenia, Uwaa na to, by nie poplami paliwem wasnej odziey.

76

19

2% - 50:1 4% - 25:1

(cm3) (cm3)15

10152025

0,020,100,200,300,400,50

(20)(100)(200)(300)(400)(500)

0,040,200,400,600,801,00

(40)(200)(400)(600)(800)

(1000)

17

p.n. 4175158

18 20001001533 001001364001001363001001534

GASOLINA - BENZNHBENZIN - BENZN

- BENZYNYOLEO - - YA

OLEJ - - OLEJU

Portugus Trke

PARA DAR PARTIDA ALITIRMAYA GE

COMBUSTVELEste produto accionado por um motor a 2 tempos e requer a pr-mistura de gasolina e de leo para motores a 2 tempos. Pr-misturar a gasolina sem chumbo e o leo para motores a dois tempos num recipiente limpo aprovado para a gasolina (Fig. 17). COMBUSTVEL ACONSELHADO: ESTE MOTOR EST CERTIFICADO PARA FUNCIONAR COM GASOLINA SEM CHUMBO DE 89 OCTANAS ([R + M] / 2) PARA UTILIZAO AUTOMOBILSTICA OU COM UM NMERO MAIOR DE OCTANAS (Fig. 18).Misturar o leo para motores de dois tempos com a gasolina, de acordo com as instrues na embalagem.Recomendamos a utilizao de leo para motores de 2 tempos Efco a 2% (1:50) formulado especificamente para todos os motores a dois tempos arrefecidos a ar Efco.As propores correctas de leo/combustvel indicadas no catlogo (Fig. 19) so adequadas quando se utiliza leo para motores Efco PROSINT 2 e EUROSINT 2 (Fig. 20) ou um leo de motor equivalente de alta qualidade (especificaes JASO FD ou ISO L-EGD). Quando as especificaes do leo NO so equivalentes ou no so conhecidas, usar uma relao de mistura leo/combustvel de 4% (1:25).

ATENO: NO UTILIZAR LEO PARA VECULOS AUTOMVEIS OU LEO PARA MOTORES FORA DE BORDA a 2 TEMPOS.

CUIDADO:Adquirir apenas a quantidade de combustvel necessrio - com base nos seus consumos; no adquirir mais do que ser utilizado num ou dois meses;Conservar a gasolina num recipiente fechado hermeticamente, - em local seco e fresco.

CUIDADO - Para a mistura, nunca use um combustvel com uma percentagem de etanol superior a 10%; so aceitveis gasohol (mistura de gasolina e etanol) com uma percentagem de etanol at 10% ou combustvel E10.

NOTA - Prepare apenas a mistura necessria utilizao; no a deixe no reservatrio ou no bido por muito tempo. aconselhvel utilizar estabilizador para combustvel Emak ADDITIX 2000 cd.001000972, para conservar a mistura durante um perodo de 30 dias. Gasolina alquilada

CUIDADO - A gasolina alquilada no tem a mesma densidade da gasolina normal. Portanto, os motores testados com a gasolina normal podem necessitar de uma regulao diferente do parafuso H. Para esta operao, necessrio dirigir-se a um Centro de Assistncia Autorizado.

REABASTECIMENTO (Fig.23)Agitar o recipiente da mistura antes de proceder ao reabastecimento (Fig. 22).

. , (. 17). : 89 ([R + M] / 2) (. 18). . Efco 2% (1:50), Efco. / (. 19) Efco PROSINT 2 EUROSINT 2 (. 20) ( JASO FD ISO L-EGD). , / 4% (1:25).

: .

: - . . - .

- 10%. ( ) 10% E10.

- . . Emak ADDITIX 2000 .001000972 30 .

- . , H. , .

(. 23) (. 22).

YAKITBu rn 2 devirli bir motor ile altrlr ve 2 devirli motorlar iin benzin ve ya nkarm gerektirir. Benzin ve iki devirli motorlar iin olan kurunsuz ya benzin iin uygun olan temiz bir kapta kartrnz (ekil 17). NERLEN YAKIT: BU MOTOR OTOMOBLDE KULLANIM N 89 OKTANLIK ([R + M] / 2) YA DA YKSEK OKTAN NUMARALI KURUNSUZ BENZN LE ALITIRILMAK N ONAYLIDIR (ekil 18).2 devirli motorlar iin olan ya ve benzini ambalajn zerindeki talimatlara uygun ekilde kartrnz.Efco havada soutulan tm 2 devirli motorlar iin zel olarak formle edilmi olan %2lik (1:50) Efco yan kullanmanz nermekteyiz.Tabloda verilen ya/yakt karmnn doru oranlar (ekil 19) eer Efco PROSINT 2 ve EUROSINT 2 (ekil 20) veya yksek kaliteli edeerde bir motor ya (JASO FD zellikleri veya ISO L-EGD) kullanlyor ise uygundur. Ya zellikleri edeer DEL ise veya bilinmiyorsa, ya/yakt karm iin %4 (1:25) orann kullannz.

UYARI: MOTORLU ARALAR VEYA 2 DEVRL TAKMA MOTORLAR N OLAN YALARI KULLANMAYINIZ.

UYARI:Tketime bal olarak sadece gereken miktarda yakt alnz; bir - veya iki aylk bir dnemde kullanacaksanz gereinden fazla almaynz;Benzini hava geirmez ekilde kapatlm bir kapta, serin ve - kuru bir yerde muhafaza ediniz.

UYARI - Karm iin hibir zaman %10'dan fazla etanol ieren bir yakt kullanmayn;%10'a kadar etanol ieren gazohol (benzin ve etanol karm) veya E10 yakt kullanlabilir.

NOT - Yalnzca kullanmda gerekli olan karm hazrlayn: Hazne ya da yakt deposu iinde uzun sre brakmayn. Karm 30 gnlk bir sreliine korumak iin 001000972 kodlu Emak ADDITIX 2000 yakt stabilizatr kullanlmas nerilir. Alkil benzin

UYARI - Alkil benzin normal benzin ile ayn younlua sahip deildir. Bu nedenle, normal benzin ile altrlan motorlar H vidasnn farkl ekilde ayarlanmasn gerektirebilir. Bu ilem iin Yetkili Destek Merkezine bavurmak gereklidir.

YAKIT DOLDURMA (ekil 23)Karm yakt doldurmadan nce iyice kartrnz (ekil 22).

77

21 22 23

esky Pcc Polski

SPOUTN URUCHAMIANIE

PALIVOTento pstroj m pohon dvoutaktnm motorem a vyaduje tedy sms benznu a oleje pro dvoutaktn motory. Sms bezolovnatho benznu a oleje pro dvoutaktn motory si pipravte pedem v ist ndob schvlen pro benzn (obr. 17). DOPORUEN PALIVO: TENTO MOTOR JE SCHVLEN PRO INNOST S BEZOLOVNATM AUTOMOBILOVM BENZNEM S OKTANOVM SLEM 89 ([R + M] / 2) NEBO VYM (OBR. 18).Olej pro dvoutaktn motory smchejte s benznem podle pokyn na obalu.Doporuujeme pouvat olej pro dvoutaktn motory Efco v mnostv 2 % (1:50), kter byl vyvinut speciln pro dvoutaktn motory Efco chlazen vzduchem.Sprvn mchac pomr olej/palivo, uveden v prospektu (obr. 19), je vhodn jak pro pouvn motorovho oleje Efco PROSINT 2 a EUROSINT 2 (obr. 20), tak pro ekvivalentn motorov oleje vysok jakosti (specifikace JASO FD nebo ISO L-EGD). Kdy specifikace oleje NEJSOU ekvivalentn nebo nejsou znm, pouijte mchac pomr olej/palivo 4% (1:25).

UPOZORNN: NEPOUVEJTE OLEJ PRO AUTA ANI OLEJ PRO DVOUTAKTN MOTORY PRO LUNY.

UPOZORNN:Kupujte pouze potebn mnostv paliva podle vlastn - spoteby: nekupujte vce, ne se spotebuje za jeden nebo dva msce;Benzn uchovvejte v hermeticky uzaven ndob, na - chladnm a suchm mst.

UPOZORNN - Pro palivovou sms nikdy nepouvejte palivo s podlem etanolu vtm ne 10 %; ppustn jsou gasohol (sms benznu a etanolu) s podlem etanolu do 10 % nebo palivo E10.

POZNMKA - Pipravujte pouze takov mnostv paliva, kter potebujete k prci, nenechvejte sms v ndri nebo kanystru pli dlouho. Pro skladovn smsi po dobu 30 dn doporuujeme pout stabiliztor paliva Emak ADDITIX 2000 kd 001000972. Alkylov benzn

UPOZORNN - alkylov benzn nem stejnou hustotu jako normln benzn. Proto mohou motory sezen s normlnm benznem vyadovat jin sezen roubu H. K tomu je teba se obrtit na autorizovan servisn stedisko.

DOLVN PALIVA (obr. 23)Kanystrem se sms ped dolitm zatepejte (obr. 22).

2- - 2- . , (. 17). : 89 ([R + M] / 2) (.18). , . 2- Efco 2% (1:50), Efco. /, (.19), Efco PROSINT 2 EUROSINT 2 (.20) ( JASO FD ISO L-EGD). , / 4% (1:25).

!

! , - ; , - ; - .

! 10 %; ( ) 10 % E10.

- ; . Emak ADDITIX 2000 001000972, 30 .

! . , , H. .

(.23) (.22).

PALIWONiniejsze urzdzenie jest napdzane silnikiem dwusuwowym i wymaga wstpnego sporzdzenia mieszanki benzyny z olejem do silnikw dwusuwowych. Zmiesza benzyn bezoowiow i olej do silnikw dwusuwowych w czystym pojemniku, odpowiednim do przechowywania benzyny (Rys. 17). ZALECANE PALIWO: TEN SILNIK JEST PRZYSTOSOWANY DO PRACY NA BENZYNIE BEZOOWIOWEJ, PRZEZNACZONEJ DO UYTKU W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH, O LICZBIE OKTANOWEJ 89 ([R + M] / 2) LUB WYSZEJ (Rys. 18).Zmiesza olej do silnikw dwusuwowych z benzyn zgodnie z instrukcjami podanymi na opakowaniu.Zalecamy korzystanie z oleju do silnikw dwusuwowych Efco 2% (1:50) opracowanego specjalnie dla silnikw dwusuwowych chodzonych powietrzem Efco.Prawidowe proporcje oleju/benzyny podane w prospekcie (Rys. 19) s odpowiednie, jeli korzysta si z oleju do silnikw Efco PROSINT 2 i EUROSINT 2 (Rys. 20) lub rwnorzdnego oleju silnikowego wysokiej jakoci (zgodnego z norm JASO FD lub ISO L-EGD). Jeeli specyfikacja oleju NIE jest rwnorzdna lub jest nieznana, naley zmiesza olej z benzyn w proporcji 4% (1:25).

OSTRONIE: NIE KORZYSTA Z OLE JU DO POJAZDW SAMOCHODOWYCH LUB OLEJW DO DWUSUWOWYCH SILNIKW ZABURTOWYCH.

OSTRONIE:Dostosowa ilo kupowanej benzyny do jej rzeczywistego - zuycia; nie kupowa wicej paliwa, ni jest si w stanie wykorzysta w cigu jednego lub dwch miesicy;Przechowywa benzyn w hermetycznie zamknitym - pojemniku w suchym i chodnym miejscu.

OSTRONIE: Do mieszanki nie naley nigdy uywa paliwa zawierajcego wicej ni 10% etanolu; dopuszczalne s mieszanki benzyny i etanolu zawierajce etanol w steniu do maks. 10% lub paliwo typu E10.

UWAGA - Przygotowa tyle tylko mieszanki, ile zostanie zuyte w cigu dnia pracy. Nie pozostawi mieszanki w zbiorniku lub w kanistrze zbyt dugo. Zaleca si stosowanie stabilizatora do paliwa ADDITIX 2000 marki Emak o kodzie 001000972. Pozwala on zachowa waciwoci mieszanki przez okres 30 dni. Benzyna alkilowana

OSTRONIE: Benzyna alkilowana nie posiada takiej samej gstoci, jak standardowa. Z tego powodu silniki wyregulowane ze standardow benzyn mog wymaga innej regulacji ruby H. W celu przeprowadzenia tej procedury naley si zwrci do autoryzowanego serwisu.

UZUPENIANIE PALIWA (Rys. 23)Potrzsn zbiornikiem z mieszank przed rozpoczciem uzupeniania paliwa (Rys. 22).

78

25 26

Portugus Trke

PARA DAR PARTIDA ALITIRMAYA GE

LEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTEUma correta lubrificao da corrente durante a fase de corte reduz ao mnimo o desgaste entre a corrente e a barra, assegurando-lhe uma maior durao. Utilize sempre leo de boa qualidade (Fig. 25).

ATENO - proibido utilizar leo reciclado. Utilize sempre lubrificante biodegradvel (eco-lube Efco p.n. 001001552 (5) - 001001553 (1)) especfico para barras e correntes no mximo respeito da natureza e da durao dos componentes da serra com motor.

Antes de arrancar o motor, assegure-se que a corrente no esteja em contato com corpos estranhos.

Com o motor no mnimo a corrente no deve rodar. Caso contrrio, contacte um Centro de Servios Autorizado para realizar uma verificao e correo do problema.

Com o motor em movimento, segure sempre com firmeza a pega dianteira com a mo esquerda e a trazeira com a mo direita (Fig. 26). Verifique que todas as partes do corpo fiquem distantes da corrente da panela de escape.

A exposio s vibraes pode causar danos s pessoas que sofram de problemas de circulao sangunea ou problemas nervosos. Contacte um mdico se se verificarem sintomas fsicos como entorpecimento, falta de sensibilidade, diminuio da fora normal ou mudanas na cor da pele. Estes sintomas surgem habitualmente nos dedos, mos ou pulsos.

, , . (.25).

! (eco-lube Efco p.n. 001001552 (5) - 001001553 (1)) .

.

, . , .

, (Ek. 26). .

. , , , . , .

ZNCR YAIDoru yalanm zincir kullanm srasnda zincirle testere arasndaki srtnmeyi minimuma indirerek her ikisinin de mrn uzatr. Daima kaliteli ya kullann (ekil 25).

DKKAT: Hibir zaman atk ya kullanmayn. Doann korunmas ve elektrikli testerenin paralarnn uzun sre dayanmas asndan testere ve zincirler iin her zaman doada dalabilen, zel (eco-lube Efco p.n. 001001552 (5) - 001001553 (1)) kullannz.

Motoru altrmaya balamadan nce zincirde bir engel ya da pislik bulunmamasna dikkat edin.

Motor rlantide alrken zincir dnmemelidir. Aksi takdirde bir kontrol yapmak ve sorunu zmek bir yetkili Servis merkezine bavurun.

Motor alrken n sapn sol elinizle, arka sapn da sa elinizle skca tutun (ekil 26). Zincire ve egzosa demeyin.

Ti t re i m l e re m a r u z k a l m a k , k a n d o l a m problemleri veya sinirsel problemleri olan kiiler iin zararl olabilir. Halsizlik, his kayb, normal gte azalma veya cilt renginde deiiklik gibi fiziksel belirtilerin grlmesi halinde doktora dannz. Bu belirtiler genellikle parmaklarda, ellerde veya bileklerde grlr.

79

esky Pcc Polski

SPOUTN URUCHAMIANIE

OLEJ NA MAZN ETZUSprvn mazn etzu bhem ezn sniuje opoteben mezi etzem a vodic litou na minimum a tak prodluuje jejich ivotnost. Pouvejte vdy jen kvalitn olej (obr. 25).

UPOZORNN - Nikdy nepouvejte v yjet olej! Na lity a etzy pouvejte speciln b i o l o g i c k y roz l o i t e l n m a z i vo ( e co - l u b e Efco p.n. 001001552 (5) - 001001553 (1)), kter et ivotn prosted a pzniv ovlivuje ivotnost pily.

Pilu lze spoutt pouze poloenou na zemi, pilpnutou nohou za zadn rukoje a vzepenou rukou za pedn rukoje. Ped nastartovnm se ujistte, e etz nen zablokovn.

Pokud b motor na volnobh, etz se nesm otet. V opanm ppad kontaktujte Autorizovan servisn stedisko, aby provedlo kontrolu a odstrann problmu.

Pokud motorov pila b, drte pedn rukoje pevn levou rukou a zadn rukoje pravou rukou (obr. 26). Zkontrolujte, zda jsou vechny sti vaeho tla dostaten daleko od etzu a tlumie vfuku.

Vystaven vibracm me zpsobit pokozen zdrav osob, kter trp problmy obhovho systmu nebo nervovmi problmy. Pokud se projev fyzick symptomy, jako znecitlivn, snen citlivosti, snen normln sly nebo zmny zabarven pokoky, obrate se na lkae. Tyto symptomy se obvykle projev na prstech, rukou nebo zpst.

CAOO ACO aa aa e o e ao e o o a e e e o , oeea o o . ea oe oo ao ooeo aea (.25).

A aeae ooae oaoaoo aa!! ea oe oo oaaae a (o-a Efco, o aaa 001001552 (5) - 001001553 (1)) eaae ee oaoo a oa e a .

ee ao oee, o e e aaa ooo eeo.

ae aoae a a oooa, e e oa ooaa. , .

oa ea a aoae, ee eo ea ee eo o, a a o ao o (.26). e oae oooe e ee.

. , , , , . , , .

OLEJ DO SMAROWANIA ACUCHAPrawidowe smarowanie acucha podczas cicia zmniejsza do minimum zuywanie si acucha i prowadnicy, zapewniajc ich dusz trwao. Zawsze stosowa olej dobrej jakoci. (Rys.25).

U WAG A - Z a b ra n i a s i s t o s owa n i a o l e j u r e g e n e r o w a n e g o ! Z a w s z e s t o s o w a o l e j u l e g a j c y b i o d e g r a d a c j i ( e c o - l u b e E f c o p.n. 001001552 (5) - 001001553 (1)) przeznaczony do prowadnic i acuchw, zachowujc zasady zwizane z ochron rodowiska i przestrzegajc okresu trwaoci poszczeglnych czci pilarki.

Przed uruchomieniem silnika, naley upewni si, e acuch nie jest blokowany przed inny przedmiot.

Podczas pracy silnika na obrotach jaowych, acuch nie powinien si obraca. W przeciwnym razie skontaktuj si z Autoryzowanym Centrum Serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli i rozwiza problem.

Podczas pracy silnika zawsze mocno trzyma uchwyt przedni lew rk, a uchwyt tylny praw rk (Rys.26). Sprawdzi, czy wszystkie czci ciaa s oddalone od acucha i tumika.

Wystawienie na dziaanie drga moe spowodowa szkody zdrowotne u osb cierpic ych na zaburzenia krenia lub dolegliwoci ze strony ukadu nerwowego. Zasign porady lekarskiej w przypadku wystpienia objaww takich jak odrtwienie, utrata czucia, zmniejszenie normalnej siy czy zmiany kolorytu skry. Te objawy z reguy wystpuj w obrbie palcw, doni lub nadgarstkw.

80

30 31 32

Portugus Trke

PARA DAR PARTIDA ALITIRMAYA GE

ATENO: observar as instrues de segurana para o manuseamento do combustvel. Desligar sempre o motor antes de realizar o reabastecimento. Nunca adicionar combustvel a uma mquina com o motor a funcionar ou quente. Afastar-se pelo menos 3 m da posio em que foi realizado o reabastecimento antes de ligar o motor (fig. 30). NO FUMAR!

Limpar a superfcie em redor do bujo do combustvel para 1. evitar contaminaes.Desapertar lentamente o bujo do combustvel.2. Deitar a mistura do combustvel no depsito com cuidado. 3. Evitar derrames.Antes de voltar a colocar o bujo do combustvel, limpar e 4. verificar a junta.Volte a colocar imediatamente o bujo do combustvel 5. apertando-o manualmente. Remover eventuais derrames de combustvel.

ATENO: verificar se existem perdas de combustvel e, se existirem, elimin-las antes da utilizao. Se necessrio, contactar o servio de assistncia do seu revendedor.

Motor encharcado - Coloque o interruptor on/off na posio STOP. - Desaperte o parafuso na tampa (1, Fig.31 ).- Retire a tampa (2).- Engate uma ferramenta adequada na carcaa da vela

de ignio (3, Fig. 32).- Force a carcaa da vela de ignio para levantar.- Desaperte e seque a vela de ignio.- Abra completamente o acelerador.- Puxe o cordo de arranque vrias vezes para esvaziar

a cmara de combusto.- Volte a montar a vela de ignio e ligue a carcaa da

vela de ignio, pressione fi rmemente para baixo volte a montar as outras peas.

- Coloque o interruptor on/off na posio I, a posio de arranque.

- Coloque a alavanca de arranque na posio OPEN mesmo com o motor frio.

- De seguida, ligue o motor.

: . . . , 3 m (. 30). !

, 1. . .2. . 3. . , 4. . 5. . .

: . , .

.- on/off STOP. - (1, .31).- (2).-

(3, . 32).- .- .- .-

.- ,

.

- on/off I, .- (OPEN)

.- .

DKKAT: yakt kartrma ile ilgili talimatlara uyunuz. Yakt doldurmadan nce motoru daima kapatnz. Motoru alr veya scak haldeki arabaya asla yakt koymaynz. Yakt doldurma ileminden sonra motoru altrmadan nce bulunduunuz konumdan en az 3 m uzaklanz (ekil 30). SGARA MEYNZ!

K irlenmesini nlemek iin yakt kapann etrafn 1. temizleyiniz.Yakt kapan yavaa gevetiniz.2. Yakt karmn dikkatli bir ekilde tanka doldurunuz. Etrafa 3. dklmesini nleyiniz.Yakt kapan yerine yerletirmeden nce, contay 4. temizleyiniz ve kontrol ediniz.Yakt kapan derhal yerine yerletirerek elinizle sklaynz. 5. Dklen yakt temizleyiniz.

DKKAT: Yakt kaa olup olmadn kontrol ediniz, varsa kullanmadan nce temizleyiniz. Gerektii takdirde, teknik servise veya satcnza dannz.

Yakt tarm motor - On/off (ama/kapama) sivicini STOP (DURDURMA)

durumuna getiriniz. - Kapan zerindeki viday karnz (1, ekil 31).- Kapa karnz (2).- Buji botuna uygun bir alet geiriniz (3, ekil 32).- Buji botunu kaldrnz.- Bujiyi anz ve kurutunuz.- Gaz tam anz.- Yanma odasn temizlemek iin altrma ipini bir ka kez

ekiniz.- Bujiyi tekrar yerletiriniz ve buji botunu yavaa

bastrarak taknz dier paralar tekrar monte ediniz.- On/off sivicini I, altrma pozisyonuna getiriniz.- Takoz kolunu OPEN pozisyonuna getiriniz motor souk

olsa bile.

81

esky Pcc Polski

SPOUTN URUCHAMIANIE

POZOR: dodrujte bezpenostn pedpisy pro manipulaci s palivem. Ped dolitm benznu vdy nejdve vypnte motor. Nelijte nikdy palivo do stroje s motorem v innosti nebo zahtm motorem. Ped nastartovnm motoru odejdte alespo 3 m od msta, kde se dolvalo palivo (obr. 30). NEKUTE!

Povrch kolem palivov ztky oistte, aby nedolo k 1. zneitn.Palivovou ztku pomalu povolte.2. Sms paliva pozorn nalijte do ndre. Dejte pozor, abyste ji 3. nerozlili.Ped vloenm a zaroubovnm ztky zkontrolujte a oistte 4. tsnn ztky.Palivovou ztku ihned vlote do nalvacho hrdla a 5. dothnte rukou. Ppadn rozlit palivo odstrate.

POZOR: zkontrolujte, jestli nedochz k niku paliva, ppadn netsnosti opravte ped pouvnm stroje. Pokud je to nutn, spojte se servisnm stediskem prodejce.

Motor je zahlcen - Nastavte vypna Zap/Vyp na STOP. - Odroubujte roub na krytu (1, obr. 31).- Odstrate kryt (2).- Vsute vhodn nstroj do sedla zapalovac svky

(3, obr. 32).- Pkou sedlo zapalovac svky odstrate.- Vyroubujte a vysute zapalovac svku.- Otevete pln ovlada plynu.- Nkolikrt zathnte za lanko, aby se spalovac komora

vyistila.- Zapalovac svku vlote zpt a pipojte sedlo zapalovac

svky, pevn ho stlate - znovu sestavte dal dly.- Pesute vypna Zap/Vyp do polohy I, startovn.- Pku sytie nastavte do polohy OTEVENO (OPEN), i kdy

je motor studen.- Nyn nastartujte motor.

! . . . , , 3 (.30). !

1. . .2. - . 3. . 4. , . 5. . .

! , , , . .

- (STOP). - (1, . 31).- (2).-

(3, . 32).- .- .- .- ,

.- ,

.

- I - .-

(OPEN), .- .

UWAGA: przestrzega instrukcji bezpieczestwa dotyczcych obchodzenia si z paliwem. Wyczy silnik przed rozpoczciem uzupeniania paliwa. Nigdy nie dolewa paliwa do urzdzenia z uruchomionym bd gorcym silnikiem. Odsun si na odlego przynajmniej 3 m od miejsca, w ktrym przeprowadzono uzupenianie paliwa przed uruchomieniem silnika (rys. 30). NIE PALI TYTONIU!

Wyczyci powierzchni dookoa korka wlewu paliwa, aby 1. unikn przedostawania si zanieczyszcze.Powoli odkrci korek wlewu paliwa.2. Ostronie wla mieszank paliwa do zbiornika. Unika 3. rozlewania paliwa.Przed ponownym zaoeniem korka wlewu paliwa, wyczyci 4. i sprawdzi stan uszczelki.Natychmiast ponownie zaoy korek wlewu paliwa, 5. dokrcajc go rcznie. Usun ewentualne rozlane paliwo.

UWAGA: upewni si, e nie ma wyciekw paliwa, a jeli do nich doszo, usun je przed rozpoczciem uytkowania. Jeli pojawi si taka potrzeba, naley skontaktowa si z lokalnym dystrybutorem urzdze.

Silnik jest zalany- Ustawi przecznik w./wy w pozycji ZATRZYMANIA

(STOP). - Odkrci rub na pokrywie (1, Rys. 31).- Zdj pokryw (2).- Zaczepi odpowiednie narzdzie o fajk wiecy

zaponowej (3, rys. 32).- Podway i wyj fajk ze wiec zaponow.- Odkrci i osuszy wiec zaponow.- Szeroko otworzy przepustnic.- Kilka razy pocign link rozrusznika w celu oprnienia

komory spalania.- Ponownie zamocowa wiec zaponow i podczy

fajk, naciskajc j mocno w d. Zamontowa pozostae elementy.

- Ustawi przecznik w./wy. w pozycji uruchamiania.- Ustawi dwigni ssania w pozycji OTWARCIA (OPEN)

nawet jeli silnik jest zimny.- Uruchomi silnik.

82

33 34 35 36 37

Portugus Trke

PARA DAR PARTIDA ALITIRMAYA GE

ATENO Nunca ligar a serra sem a lmina de corte, a corrente e a tampa da embraiagem (travo da corrente) montadas a embraiagem pode soltar-se e causar leses graves.

ARRANQUE DO MOTORO travo da corrente deve estar engatado quando se liga a motosserra. Engate o travo da corrente empurrando a alavanca do travo da corrente/proteco da mo para a frente (em direco barra), para a posio de travo engatado (Fig.33). Enchero carburador com gasolina pressionando o bulbo (A, Fig. 34). Ao premir o boto (E, Fig. 35), abre-se a vlvula de descompresso. Aquando da primeira activao, ser fechada automaticamente. aconselhvel premir o boto antes de cada activao. Empurre a alavanca do starter (C, Fig. 36) completamente para baixo (1). Ponha a motoserra no cho numa posio estvel. Verifique se a corrente roda livremente, e no se choque contra corpos estranhos. Antes de ligar o motor, certifique-se de que a motosserra no est em contacto com nenhum objecto. Nunca tente ligar a motosserra quando a barra se encontra num corte. Mantendo a pega anterior firme com a mo esquerda, enfie o p direito na base da pega posterior (Fig. 37). Puxar o cordo de arranque por algumas vezes at obter a primeira exploso. Coloque a alavanca do starter (C, Fig. 38) na posio intermdia (2). Efectuar o arranque puxando a corda de arranque. Uma vez partido o motor, desactivar o travo da corrente e atender alguns segundos. Depois, accione a alavanca do acelerador (B, Fig. 39) para desbloquear o dispositivo de semi-acelerao automtica. Desactivar o travo (Fig. 40).

ATENO - Quando o motor estiver quente no utilize o start para o seu arranque

ATENO - Utilize o dispositivo de semi-acelerao exclusivamente na fase de arranque do motor.

AMACIAMENTO DO MOTORO motor debita a sua potncia mxima aps 58 horas de trabalho. Durante o perodo de amaciamento no deixe o motor em marcha lenta no regime mximo de rotaes para no sobrecarreg-lo.

ATENO! - Durante o perodo de amaciamento no varie a carburao para tentar aumentar a potncia pois tal danifica o motor.

NOTA: normal que um motor novo emita fumo durante e depois da primeira utilizao.

- , ( ) - .

. ( ), (. 33). (, .34). (E, . 35), . fi. fi . T starter (C, E.36) (1). , . , . , . (.37). . o starter (C, . 38) (2). . , . (, . 39) . (. 40).

, .

.

PPI IP 58 . , .

! - . .

: , .

DKKAT - Testerenizi ucu, zinciri ve kavrama kapa (zincir freni) takl halde deilken asla kullanmaynz - kavrama geveyebilir ve yaralanmanza neden olacak kazalara yol aabilir.

MOTORUN ALIMASIMotorlu testere altrldnda zincir freni takl olmaldr. Zincir freni kolunu / manonu ileriye itmek suretiyle (uca doru) zincir frenini fren takl konumuna getiriniz (ekil 33). Ateleme dmesine (A, ekil 34) basarak karbratr yaktla doldurun. Bamal dmeye baslmas ile birlikte (E, fiekil 35) kompresyon supab alr. lk ateflleme sava otomatik olarak devreye girecektir. Her bir startrden nce basmal dmeye baslmas nerilir. Balatma kolunu (C, ekil 36) aai doru (1) tam ittiriniz. Motorlu testereyi salam bir zemine, yere koyun. Zincirin rahat dnp dnmediini kontrol edin. Motoru altrmadan nce, motorlu testerenin herhangi bir nesneye temas etmediinden emin olunuz. U kesim yapmakta iken asla motorlu testereyi altrmay denemeyiniz. n sap sol elinizle tutun, arka sap da sa ayanzla yere bastrn (ekil 37). lk etkiyi almak iin balatma ipini birka kez ekiniz. Balatma kolunu (C, ekil 38) ara/orta pozisyona (2) getiriniz. Balatma ipini ekerek balatma ilemini etkin klnz. Motor almaya baladktan sonra fren zincirini etkisiz hale getirin ve birka saniye bekleyin. Daha sonra otomatik yar-hzlandrma ilevini altrmak iin gaz pedalini (B, ekil 39) harekete geiriniz. Freni boa koyun (ekil 40).

DKKAT: Motor scaksa jigleyle altrmayn.

DKKAT: Sadece ateleme aamasnda otomatik gazda kullann.

MOTOR RODAJIMotor, 58 saatlik almadan sonra maksimum gcne eriir. Bu rodaj periyodu sresince, ar ypranmay nlemek amacyla motoru rlantide yani bota iken maksimum hzda altrmaynz.

DKKAT! - Bu rodaj periyodu sresince, ngrlen g artn elde etmek iin yakt tipini deitirmeyin; motor hasar grebilir.

NOT: yeni bir motorun ilk kullanmnda veya sonrasnda duman karmas normaldir.

83

38 39 40

P - Localizao de comando startGR - TR - Yer jigleCZ - Sytie pozice RUS-UK - a PL - Dwignia ssania lokalizacja

esky Pcc Polski

SPOUTN URUCHAMIANIE

POZOR Motorovu pilu nikdy nespoutjte bez nasazen lity, etzu a krytu spojky (brzdy etzu) spojka se me uvolnit a zpsobit vn porann.

SPUTN MOTORUKdy se etzov pila spout, mus se zapnout brzda etzu. Brzdu etzu zapnete zatlaenm pky pro brzdu etzu / krytu ruky dopedu (smrem k lit), do polohy zapnut brzdy (obr. 33). Stisknutm klobouku pumpiky (A, obr. 34) nasajte palivo do karburtoru. Stiskem tlatka (E, obr. 35) otevfiete dekompresn ventil. Pfii prvnm zehu se automaticky zavfie. Doporuujeme stisknout tlatko pfied kadm startovnm. Stlate pku startru (C, obr. 36) pln dol (1). Pilu polote na do stabiln polohy zem. Zkontrolujte, zda se etz me voln toit a nenar na ciz pedmty. Ped sputnm motoru se ujistte, e etzov pila nen v kontaktu s dnm pedmtem. Nikdy se nesnate spustit etzovou pilu, kdy je lita v ezu. Levou rukou uchopte pedn rukoje a pravou nohou pidrte zadn rukoje (obr. 37). Nkolikrt zathnte za ru startru, a motor nasko. Uvete pku startru (C, obr. 38) do stedn polohy (2). Pokraujte ve startovn zathnutm za ru startru. Jakmile motor nasko, vypnte brzdu etzu a pokejte nkolik vtein. Potom stisknte plynovou pku (B, obr. 39), m odblokujete startovac nastaven karburtoru. Brzdu uvolnte (obr.40).

UPOZORNN - Pokud startujete tepl motor,nepouvejte ke sputn syti.

UPOZORNN - Startovac nastaven karburtorupouvejte pouze ve fzi spoutn motoru.

ZBH MOTORUMotor doshne svho maximlnho vkonu po 58 hodinch prce. V dob zbhu nenechvejte motor bet ve volnobhu na maximln poet otek, aby se pli nezatoval.

POZOR! - V dob zbhu nemte karburaci s clem zvit vkon; motor by se mohl pokodit.

POZNMKA: je normln, kdy nov motor bhem a po prvnm pouvn kou.

, ( ) .

AC A . , / ( ), (. 33). aoe aao, aa eoo a a o oaaeo aoa (A) (.34). (, . 35), , . . O (C, P.36) (1). ooe e a e oo ooe. oee, o e ooo aaa e aeaa oooe ee. , . , . ee ee eo o, ae a o ooae ae (.37). ee a oo eoo a o eoo aa ae. (C,. 38) (2). oee a, ea a oo . oa ae ae , oooe oo e ooe eoo e. ae ae a a aeeaoa (B, .39) oo aoo oa aoaeoo "oaa". Oooe oo (.40).

A: ae oe, e oe ae aa.

A: ooee aeeaoa "oa" ee ooa oo oe aa ae.

OAA Aae oae oe aao oo oe 58 ao ao.o e oo eoa oa e oe o a aa oooa ae o eae ee ao.

A! o e oa e ee aa e oe oe oo; o oe e o ae o.

: .

UWAGA Nigdy nie uruchamia pilarki bez zamontowanej prowadnicy, acucha i osony sprzga (hamulec acucha) sprzgo moe si obluzowa powodujc obraenia cielesne.

URUCHOMIENIE SILNIKAPodczas uruchamiania pilarki acuchowej naley wczy hamulec acucha. Wczy hamulec acucha, popychajc jego dwigni / oson doni do przodu (ku prowadnicy), do pozycji wczonej hamulca (Rys. 33). Ganik napeni paliwem naciskajc pompk rozruchow (A, Rys. 34). Po naciniciu przycisku (E, Rys. 35), zawr dekompresyjny si otwiera. Przy pierwszym uruchomieniu, zawr automatycznie si zamyka. Zaleca si nacinicie przycisku przed kadym uruchomieniem. Pocign dwigni rozrusznika (C, Rys. 36) di koca w d (1). Postawi pilark na stabilnej powierzchni. Sprawdzi, czy acuch moe si swobodnie obraca i czy nie ma stycznoci z ciaami obcymi. Przed uruchomieniem silnika naley si upewni, e pilarka acuchowa nie styka si z adnym przedmiotem. Nie prbowa nigdy uruchomi pilarki acuchowej, gdy prowadnica znajduje si w ciciu. Lew rk trzyma przedni uchwyt a praw stop pooy na podstawie tylnego uchwytu (Rys. 37). Kilkakrotnie pocign uchwyt linki rozrusznika, do momentu uruchomienia. Umieci dwigni rozrusznika (C, Rys. 38) w pozycji poredniej (2). Pocign link rozrusznika, aby uruchomi pilark. Po uruchomieniu silnika, zwolni blokad acucha i odczeka kilka sekund. Nastpnie, nacisn dwigni gazu (B, Rys. 39) aby odblokowa pautomatyczne urzdzenie rozruchowe. Podczas uruchamiania link rozrusznika przytrzyma a nastpne rcznie wprowadzi w obudow rozrusznika. Wyczy hamulec (Rys. 40).

UWAGA - Gdy silnik jest rozgrzany nie wyciga dwigni ssania.

UWAGA - Dwigni ssania naley uywa jedynie w fazie uruchomienia zimnego silnika.

DOCIERANIE SILNIKASilnik osiga swoj moc maksymaln po 58 godzinach pracy. Podczas okresu docierania silnika, nie wolno operowa silnikiem na maksymalnych obrotach bez pracy, aby unikn nadmiernych obcie.

UWAGA! - Podczas docierania, nie wolno zmienia paliwa, aby osign lepsze wyniki pracy, poniewa mona uszkodzi silnik.

UWAGA: jest zjawiskiem normalnym, e nowy silnik wytwarza dym podczas i po pierwszym uyciu.

84

41 42 43 44

Portugus Trke

PARAGEM DO MOTOR MOTORUN DURDURULMASI

PARAGEM DO MOTOR Largue a alavanca do acelerador (B, Fig. 41) levando o motor para a posio de ralenti.Desligue o motor, puxando a alavanca do starter (C, Fig. 41) completamente para cima (3). No apie a motoserra no cho se a corrente estiver ainda em movimento.

RODAGEM DA CORRENTEA regulagem deve sempre ser feita com a corrente fria. Faa rodar a corrente manualmente, lubrificando-a com leo suplementar (Fig.42). Ponha em funo o motor durante alguns minutos numa velocidade moderada, controlando o regular funcionamento da bomba do leo (Fig. 43). Pare o motor e regule a tenso da corrente. Ponha em funo o motor fazendo um corte num tronco. Pare novamente o motor e controle outra vez a tenso. Repita esta operao at que a corrente tenha atingido o seu alongamento mximo. No toque o terreno com a prpria corrente.

ATENO - No tocar nunca a corrente com o motor em funcionamento.

( .41) . starter (C, .41) (3). .

. , (.42). , (.43). . . . . .

.

MOTORUN DURDURULMASIGaz (B, ekil 41) kolunu brakarak motoru rlantide altrn. Balatma kolunu (C, ek. 41) geri tam yukar konuma (3) getirerek motoru kapatnz. Zincir dnerken motoru yere koymayn.

ZNCRN AILMASIYeni zincir esnediinden sk sk gerginletirilmelidir. Zincirin gerdirilmesi ancak zincir soukken yaplr. nce zinciri dndrerek yalayn (ekil 42). Motoru orta sratte alrken, bir yandan da ya pompasnn doru alp almadn kontrol edin (ekil 43). Motoru durdurarak zincir gerginliini ayarlayn. Motoru tekrar altrn. Zincirin snmasn salamak iin birka dal kesin. Motoru durdurun. Zincir souduktan sonra tekrar ayar yapn. Zincir uygun gerginlie gelene kadar bu ilemi devam ettirin. Zinciri yere dedirmeyin.

DKKAT: Motor alrken zincire dokunmayn.

SISTEMA ANTI-GELO BUZLANMAY NLEYICI SISTEM

Com temperaturas inferiores a 0C, desloque o cursor (A, Fig. 44) para a posio invernal. O smbolo da posio de Inverno(Fig. 44) deve ser indicado pela seta impressa no cursor. Permanecer direita, no coberto pela junta, pois desta forma o sistema aspira no apenas o ar frio mas tambm o ar quente proveniente do cilindro impedindo por conseguinte a formao de gelo no carburador.Com temperaturas superiores a +10C, torne a posicionar o cursor (A, Fig. 45) posio correspondente ao vero, pois caso contrrio, podero ocorrer anomalias de funcionamento do motor derivadas do superaquecimento.

0C, (, .44) . .44, . . +10C (, .45) . .

0Cye kadar dahili scaklkta, srgy (ek.44 daki gibi) k konumuna getirin. K pozisyonu sembol ek.44, kursr zerindeki ok iareti ile gsterilmelidir. Bu ekilde/modda, gelen tm souk havann yansra, silindirden gelen scak hava da ieri ekilir ve bylece karbratrn btn i ksmnda buzlanma meydana gelmez.+10Cye kadarki daha yksek scaklklarda, srgy (ek.45) yaz konumuna yeniden ayarlayn. Aksi takdirde, ar stmadan dolay motorda ilevsel/alma anormallikleri meydana gelebilir.

85

45

esky Pcc Polski

ZASTAVEN MOTORU OCAOA A ZATRZYMANIE SILNIKA

ZASTAVEN MOTORUUvolnte plynovou pku (B, obr. 41) a nastavte motor na volnobh. Vypnte motor zdvihnutm pky startru (C, obr. 41) pln nahoru (3). Nepokldejte pilu na zem, jestlie se etz jet to.

ZBH ETZUNapnn etzu se mus vdy provdt u studenho etzu. Nkolikrt protote etz rukou a namate ho olejem (obr. 42). Na nkolik minut spuste motor na mrnou rychlost a zkontrolujte sprvn fungovn olejovho erpadla (obr. 43). Zastavte motor a seite napt etzu. Spuste motor a provete nkolik ez do kmene. Opt motor zastavte a zkontrolujte napt etzu. Opakujte tak dlouho, dokud etz nen dostaten napnut. etzem se nedotkejten ternu.

UPOZORNN - Nikdy se nedotkejte etzu, pokud motor b.

OCAOA AOe a aeeaoa, (, .41) e o oooo ae . e ae, o a (C, .41) (3). e ae a e, e e ee e oaoa.

OAA eoa ae oo oo a oe e. Caaa oee e ooeo ae ee (.42). ae ae ae e oaoa a e oooa, e a e, o a ao aoa ao (.43). Oaoe ae oee aee e. Coa ae eae eoo ao. Coa oaoe ae ee a oee aee. ooe oea, oa e e ae o aa. e aae e e.

A - oa e aae e aoae aee.

ZATRZYMANIE SILNIKAZwolni dwigni gazu, (B, Rys. 41) aby silnik pracowa na minimalnych obrotach. Wyczy silnik przesuwajc dwigni rozrusznika (C, Rys. 41) do koca ku grze (3). Nie ka pilarki acuchowej na podou, jeli acuch jest jeszcze w ruchu.

DOCIERANIE ACUCHAPodczas regulacji, acuch powinien by zawsze zimny. Rcznie obrci acuch, smarujc go dodatkowo olejem (Rys. 42). Uruchomi silnik na kilka minut przy agodnych obrotach, aby sprawdzi prawidowe dziaanie pompy olejowej (Rys. 43). Zatrzyma silnik i dokona regulacji nacignicia acucha. Wczy silnik i sprbowa cicia. Zatrzyma silnik i ponownie sprawdzi naprenie. Powtarza operacj dopki acuch nie osignie waciwego naprenia. Nie dotyka podoa acuchem .

UWAGA! Podczas pracy silnika nie wolno dotyka acucha pilarki.

SYSTM PROTI ZAMRZNUT CCA O AA UKAD PRZECIW OBLODZENIOWY

Pi teplotch pod 0 posute klapku (A, obr. 44) do zimn polohy. Symbol zimn polohy, obr. 44, mus bt oznaen ipkou vytitnou na kurzoru. Tmto zpsobem se spolu se studenm vzduchem nasv i tepl vzduch z okol vlce a uvnit karburtoru se pak netvo led.Pi teplotch nad +10C vrate klapku (A, obr. 45) do letn polohy, jinak by mohlo dojt k poruchm motoru z dvodu peht.

eeaa, e 0C, aoe o (A, . 44) ee ooee. H ee ooee (. . 44), o , . o ae oe oooo oaa aaae ae e o, a aaoa e oae e. eeaa e +10C aoe o (A, .45) eee ooee. oo ae ae oe eee o.

Przy temperaturach poniej 0, umieci wskanik (A, Rys. 44) na pozycji "zima". Strzaka na kursorze powinna wskazywa symbol pozycji zimowej Rys. 44. W ten sposb, poza zimnym powietrzem doprowadzane jest rwnie powietrze ciepe pochodzce z cylindra, co uniemoliwia oblodzenie wntrza ganika.Przy temperaturach powyej +10C, naley ustawi wskanik (A, Rys. 45) w pozycj "lato". W przeciwnym wypadku, moe nastpi uszkodzenie silnika wynikajce z jego przegrzania.

86

49 50 51 52

Portugus Trke

UTILIZAO KULLANIM

FREIO CORRENTE NORMAS DE SEGURANA PARA CONTRA-GOLPES

O contra-golpe pode se verificar quando a ponta da barra toca um objeto ou quando a madeira bloqueia ou aperta a corrente durante o corte (Fig. 49-50-51).Para prevenir e reduzir o contra-golpe, mantenha o controle da motoserra segurando-a firmemente com ambas as mos.

FREIO CORRENTE INERCIALO freio corrente inercial um dispositivo de grande segurana no utilizo da motoserra. Protege o operador de possveis e perigosos contra-golpes, que poderiam produzir-se durante as vrias fases de trabalho. Se ativa quando a mo do operador pressiona a alavanca (Fig.52) (acionamento manual), fazendo com que a corrente se bloqueie instantaneamente, ou ento, automaticamente por inrcia quando a proteo for empurrada para frente (Fig.53) no caso de contra-golpe repentino (acionamento inercial).O freio corrente se desbloqueia puxando a alavanca em direo ao operador (Fig.54).

CONTROLE DE FUNCIONAMENTO FREIOQuando se efectua um controlo da mquina, antes se efectuar qualquer trabalho, verificar o funcionamento do travo, observando os seguintes pontos:1. Ligar o motor e apertar firmemente o punho com as duas

mos.2. Retirar a alavanca do acelerador para pr em movimento

a correia; empurrar para a frente a alavanca do travo, utilizando as costas da mo esquerda (Fig. 52).

3. Quando o travo funciona, a correia deve parar imediatamente; libertar a alavanca do acelerador.

4. Desactivar o travo (Fig. 54).

MANUTENO FREIO: Mantenha sempre limpo o mecanismo do freio corrente e lubrifique as alavancas (Fig. 55). Verifique o desgaste da fita do freio. A espessura mnima deve ser de 0.60 mm.

() () (.49-50-51). , .

. . , , (.52) () (.53), (). , , (.54).

, , .1.

.2.

, (. 52).

3. , . .

4. (. 54).

: (. 55). . 0.60 mm.

ZNCR FREN GER TEPMEYE KARI GVENLK NLEMLER

Testerenin ucu herhangi bir objeye dokunduunda ya d a ke s i l e n o d u n g e r i k a p a n p z i n c i r i sktrdnda testere geri tepebilir (ekil 49-50-51). Geri tepmeyi nlemek ve azaltmak iin testereyi her iki elinizle smsk kavrayn.

INERTIAL ZNCR FRENInertial zincir freni motorlu testerenin gvenle kullanlmasn salar. alma srasnda kullancy tehlikeli geri tepmelere kar korur. Kullanc sol bileiyle kola bastnda (manuel kontrol) (ekil 52) ya da ivmeye/sre duruma bal olarak ani bir geri tepmeyle fren ileri itildiinde (inertial kontrol) (ekil 53) inertial zincir freni devreye girerek annda zinciri kilitler.Kullanc freni kendine doru ektiinde (ekil 54) zincir frenden kurtulur.

FRENN KONTR