METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati...

28
ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL VOLUNTARILOR PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2» 1 Proiect: ‘Anterprenoriatul in Mediul RuralAxa 5.2. TIPUL PROIECTULUI Tipul proiectului: Multi-regional DOMENIUL DE CLASIFICARE Domeniul de clasificare: Rural LOCATIA PROIECTULUI TARA: Romania REGIUNI: Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Vest JUDETE: Hunedoara, Satu Mare, Sibiu, Teleorman ALTELE: OBIECTIVE ORIZONTALE POS DRU - Dezvoltare durabila √ - Inovatie & TIC √ - Abordare transfrontaliera √ - Abordare inter-regionala √ - Egalitate de sanse √ Grupul-tinta din proiect este format din: 1000 persoane din mediul rural, dintre care 300 de persoane sunt in cautarea unui loc de munca, 100 sunt persoane inactive, 300 de persoane lucreaza in agricultura de subzistenta si alte 300 de persoane sunt someri (100 sunt tineri someri si 100 sunt someri pe termen lung). METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL VOLUNTARILOR

Transcript of METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati...

Page 1: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

1

Proiect: ‘Anterprenoriatul in Mediul Rural’Axa 5.2.

TIPUL PROIECTULUITipul proiectului:

Multi-regional

DOMENIUL DE CLASIFICAREDomeniul de clasificare:

Rural

LOCATIA PROIECTULUITARA: Romania

REGIUNI: Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia, Vest

JUDETE: Hunedoara, Satu Mare, Sibiu, TeleormanALTELE:OBIECTIVE ORIZONTALE POS DRU- Dezvoltare durabila √- Inovatie & TIC √- Abordare transfrontaliera √- Abordare inter-regionala √- Egalitate de sanse √

Grupul-tinta din proiect este format din: 1000 persoane din mediul rural, dintre care 300 de persoane sunt in

cautarea unui loc de munca, 100 sunt persoane inactive, 300 de persoane lucreaza in agricultura de

subzistenta si alte 300 de persoane sunt someri (100 sunt tineri someri si 100 sunt someri pe termen lung).

METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA &

MANAGEMENTUL VOLUNTARILOR

Page 2: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

2

1. CADRU............................................................................................................................ 31.1 Rolul voluntarilor in «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa deocupare» ....................................................................................................................... 31.2 Formarea echipei de Manageri din cadrul activitatii ...................................... 41.3 Profilul voluntarului................................................................................................. 4

On-Line" voluntariat virtual ’ .................................................................................................5Oportunitati de participare .................................................................................................5"Off-Line" voluntariat..............................................................................................................5

2. RECTRUTAREA VOLUNTARILOR ..................................................................................... 6Μetodologie.............................................................................................................. 6Instrumente................................................................................................................ 7

3. SELECTAREA VOLUNTARILOR........................................................................................ 73.1 SCOP........................................................................................................................ 73.2 DESCRIERE ............................................................................................................... 7

Μetodologie.............................................................................................................. 7Instrumente................................................................................................................ 8

4. INFORMAREA/SENSIBILIZAREA VOLUNTARILOR ......................................................... 84.1 SCOP........................................................................................................................ 84.2 DESCRIERE ............................................................................................................... 8

Μetodologie.............................................................................................................. 8Instrumente................................................................................................................ 9

5. MANAGEMENTUL/MENTINEREA VOLUNTARILOR ....................................................... 95.2. Μetodologie....................................................................................................... 9

6. MENTINEREA/RASPLATA VOLUNTARILOR .................................................................. 116.1SCOP....................................................................................................................... 116.2 DESCRIERE ............................................................................................................. 11

7. EVALUARE..................................................................................................................... 127.1 SCOP...................................................................................................................... 127.2 DESCRIERE ............................................................................................................. 12

ANEXA Ι – CERERE DE PARTICIPARE A VOLUNTARULUI................................................ 13FORMULAR DE OFERTA A SERVICIILOR VOLUNTARE .................................................... 13A. DATE PERSONALE ........................................................................................................ 13Date de contact ............................................................................................................. 13B. EDUCATIE SI FORMARE ............................................................................................... 13C. EXPERIENTA ................................................................................................................. 13D. CUNOSTINTE SI COMPETENTE SUPLIMENTARE .......................................................... 13D.1. LIMBI STRAINE (Daca cunoasteti)......................................................................... 14D.2. . CUNOSTINTE CALCULATOR (Daca aveti) .......................................................... 14

E. DOMENII DE INTERES PENTRU OFERTA DE SERVICII VOLUNTARE ........................ 14Tabelul 1........................................................................................................................... 15

On-Line" voluntariat virtual ’ ...............................................................................................15Oportunitati de participare ...............................................................................................15"Off-Line" voluntariat............................................................................................................15

DACA NU ESTE ACCEPTAT, MOTIVELE RESPINGERII ..................................................... 16ANEXA II- PREZENTAREA ELECTRONICA A LUCRARII VOLUNTARILOR ....................... 17ANEXA ΙΙΙ – CHESTIONAR PENTRU INTERVIUL POTENTIALILOR VOLUNTARI ................ 21ANEXA V – CONVENTIA DE COLABORARE INTRE VOLUNTARI SI INSTITUTIE/PARTENER ......................................................................................................................... 27

Page 3: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

3

Metodologia pentru Recrutarea & Managementul Voluntarilor a fost elaborata de catre

echipa de Implementare a Partenerului Transnational P5 din Activitatea 3, «Dezvoltarea

si implementarea campaniilor de informare si constientizare - promovarea culturii

antreprenoriale», in cadrul proiectului ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de

ocupare.

Textul de fata are valoarea unui plan initial la inceputul actιvitatii 3 si, de asemenea, are

drept scop sa ofere primele indrumari pentru implementarea sa. Insa, datorita faptului

ca voluntarii vor continua sa se implice si sa contribuie pe toata durata proiectului,

manualul de fata va fi imbogatit si va fi imbunatatit in mod sistematic, pe durata

implementarii activitatii.

1. CADRU

Prin voluntariat se intelege activitatea desfasurata, din proprie vointa, fara a primi o

contraprestatie materiala si prin mijloace pasnice, in folosul altora (adica persoane care

nu fac parte din mediul familial), in anumite cadre care sunt mai mult sau mai putin

organizate (http://www.cev.be/1-news_home-EN.html). Importanta voluntariatului in

societatea contemporana, ce este o societate individualizata si de consum, reprezinta

cea mai inalta forma de sensibilizare sociala si de oferta si devine din ce in ce mai

importanta, deoarece exprima responsabilitatea sociala a cetateanului activ fata de

semenii sai. Astfel, participarea voluntarilor si contributia lor in societatiile locale confera

caracterul social ce este necesar pentru ca sa desfasoare lucrarile lor in cel mai bun

mod si consolideaza coeziunea sociala a cetatenilor. In acest proiect, voluntariatul are

drept scop sa contribuie la constientizarea tuturor persoanelor care sunt in cautarea unui

loc de munca si, mai ales, la constientizarea persoanelor ce se ocupa cu agricultura de

subzistenta, in ceea ce priveste sansele noi de activitate pe piata muncii. Aceste noi

activitati sunt create prin serviciile noi si sunt promovate in proiect. (pag. 17 a cererii).

In final, Uniunea Europeana incurajeaza voluntariatul si prin intermediul programelor

speciale de promovare a voluntariatului.

http://register.consilium.europa.eu/pdf/ro/07/st14/st14425.ro07.pdf

1.1 Rolul voluntarilor in «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare»

Crearea unui corp de voluntari care ofera servicii de rectrutare, primire, informare si

stimulare a grupului tinta pentru participarea activa la activitatile proiectului, reprezinta

Page 4: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

4

componenta inovatoare a proiectului. Sunt mentionate unele exemple de motive pentru

care sunt alesi, de preferinta, tineri voluntari:

Deoarece grupul tinta este alcatuit din persoane ce provin din mediul rural, printre

care se numara si tineri someri, selectarea tinerilor voluntari este inspirata din idei

inovatoare si creative si are drept scop ca acestia sa participle drept facilitatori si

multiplicatori pentru promovarea culturii antreprenoriale, dar si pentru a motiva grupul

tinta sa participle activ. Promovarea culturii antreprenoriale in activitati non-agricole,

prevede printer altele si organizarea de evenimente pentru promovarea si prezentarea

produselor si serviciilor locale, cat si a culturii locale, in zonele in care se implementeaza

proiectul…

o Faptul ca unii dintre voluntari pot proveni si din grupul tinta si vor aveacaracteristici comune cu celelalte persoane, va facilita abordarea si asistentaacordata grupului tinta.

o Voluntarii vor contribui oferind idei echipei de management din proiect pentruorganizarea evenimentelor locale si pentru lansare lor, evenimente la care vorparticipa impreuna cu alte persoane disponibile din grupul tinta

o Voluntarii contribuie la promovarea "Angajabilitatii Durabile", prin prezentarea sipromovarea aspectelor legate de protectia mediului si de calitatea produselor,astfel incat acestea sa fie incluse de catre persoanele din grupul tinta inprocesul de productie.

o Participarea persoanelor ce sunt interesate sa devina voluntari reprezinta oprovocare pentru dezvoltarea economica si coeziunea sociala in comunitatealocala.

o In paralel cu promovarea culturii antreprenoriale, implicarea voluntarilor esteconsiderata drept o sansa, ca impreuna cu cultivarea spiritului de antreprenoriatsi antreprenoriat social, sa contribuie intr-o forma mai raspandita de voluntariatmodern “on line sau voluntariat virtual”.

o In cele din urma, implicarea voluntarilor la inregistrarea, filmarea si promovareaevenimentelor culturale si in agroturism este utila, deoarece le va daposibilitatea de a beneficia, dobandind prin intermediul noilor experiente, noicunostinte si competente utile pentru antreprenoriat.

1.2 Formarea echipei de Manageri din cadrul activitatii

Prin decizia Echipei de Management din proiect s-a decis ca este necesara crearea

unei echipe speciale de Manageri pentru aceasta actiune. Aceasta echipa formuleaza

standardele lucrarii voluntarilor, profilul lor si, in general, stabileste metodologia pentru

recrutarea, selectia, informarea si managementul voluntarilor. Aceasta echipa este

formata din Responsabilul pentru publicitate a Managerului de proiect si din

reprezentantii Partenerilor P1, P2, P3, P4 şi P5. Echipa va contribui la dezvoltarea retelei

de colaborare pentru implementarea activitatilor de informare si constientizare –

promovare a culturii antreprenoriale, cu autoritatile publice locale si cu intreprinderile de

productie din zona.

1.3 Profilul voluntarului

Page 5: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

5

Vor fi selectati patruzeci (40) de voluntari (10 pentru fiecare judet: Hunedoara, Satu

Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea

obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina din grupul tinta (daca persoane din grupul tinta

isi exprima interesul). Dupa ce vor fi bine formati , trebuie sa fie dornici sa organizeze si sa

coordoneze doua echipe principale pentru asistenta: A) Echipa On line B) Echipa Off

line . Se va avea drept scop ca numarul barbatilor ce vor participa sa fie egal cu cel al

femeilor, astfel incat sa fie asigurata participarea egala in toate activitatile.

Responsabilitatile lor in calitate de facilitatori si multiplicatori sunt prezentate in urmatorul

tabel:

OPORTUNITATI DE PARTICIPARE la lucrarea ‘Antreprenoriatul in Mediul Rural – O sansa de Ocupare’, "Thinkglobally, act locally".

On-Line" voluntariat virtual ’

Oportunitati de participare

• Participarea la oportunitatilesite-ului (sa depui ideile talereferitoare la logo, pliante,afise, etc, sa scrii articole , saparticipi la discutii pe Forum,adnotari , sa incarci fotografii sivideo ale manifestarilor inGaleria Foto, sa urezi bun venitnoilor membri, sa promoveziactivitatile lucrarii e-marketing)

• Sfaturi pentru familiarizareanoilor membri pe site-ullucrarii pentru a exista o climafavorabila a discutiilor si ingeneral membrii sa se simta “caacasa”

• Coordonarea discutiilor incapitolele respective alForumului, in functie de grupultinta sau la capitolul“Antreprenoriatul in MediulRural” , sa pastrezi ordinea incontinutul si buna organizare adiscutiilor

• Trimiterea de SMS prinintermediul paginii de web alucrarii pentru a informaparticipantii

• Cautarea de continut de peportal , pentru a trimite news-letters regulate (sortare-selectie a temelor si highlightsla anumite intervale de timp )

• Cautare si citare de continut

"Off-Line" voluntariat

Oportunitati de participare

• Coordonarea- organizareamanifestarilor locale si ameeting-urilor, coordonarea sipunerea in aplicare aConferintelor si Workshop-urilor

• Implementarea activitatilor depromovare, publicitarea-prezentarea programuluiAntreprenoriatul in MediulRural catre foruri dininteriorul si din exteriorullocului unde studiezi saumuncesti (informarea noilormembri, a celor activi, colegi defacultate/prieteni/rude,organizarea de expozitii, contactecu institutii locale si organizatii,colaborarea cu canale locale deinformare etc.)

• Participarea la evenimentelocale si manifestari de la loculunde studiezi sau lucrezi(raspunsul de la manifestarileinteresante si initiativele localecu caracter informativ, distractivsau cu alt caracter)

• Angajarea si intarireanucleului de voluntari‘Antreprenoriatul in MediulRural – O sansa de Ocupare’ inlocul in care traiesti/muncestisau studiezi

• Participarea si co-organizarea

Page 6: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

6

interesant din surse exterioare( de ex. teme din ‘EuropeanNetwork for RuralDevelopment’ stiri locale,initiative si oportunitati oferitede proiect, stiri si rapoarte de lalocul in care traiesti/studiezi/lucrezi )

pentru punerea in aplicare aunor actiuni comune cu alteorganizatii voluntare ONG(gazduirea membrilor din alteregiuni, coordonare, manifestariparalele etc. ), cunoscute ingeneral si ca "My VolunteerismeXperience"

• Alte sarcini specifice care aparin functie de sezon si denecesitati.

2. RECTRUTAREA VOLUNTARILOR

Μetodologie

Actiunile de rectrutare se vor baza: pe informarea generala a publicului din regiunile de

implementare a proiectului, pe abordarea institutiilor ce fac referinta la persoanele din

grupul tinta sau au o legatura de orice natura cu acestea, pe informarea elevilor /

studentilor si a absolventilor de studii umaniste, studii sociale si studii in informatica, sau si

pe abordarea persoanelor ce au experienta relevanta. Se va pune accentul pe

consecintele pozitive la nivel social si personal (de ex. recunoasterea experientei si a

competentelor la nivel european/ Europass).

Sunt enumerate unele exemple din actiunile planificate pentru recrutarea tinerilor

voluntari, in care se poate angaja Echipa de Manageri din cadrul Activitatii:

• Vor fi abordate Primariile din regiunile de implementare a proiectului, Asociatiile si

Uniunile agricole ce sunt legate de grupul tinta.

• Vor fi abordate ONG-urile pentru a informa voluntarii pe care ii au.

• Se va constitui un capitol aparte pe pagina web a proiectului << ANTREPRENORIATUL

IN MEDIUL RURAL - O Sansa de ocupare>> cu material informativ pentru voluntari

unde va exista posibilitatea depunerii unei cereri electronice

• Se va inregistra pe de pagina web a voluntariatului care vizeaza informarea

publicului si cauta voluntari despre existenta registrelor de voluntariat (de ex.

Serviciul Roman de Voluntariat)

• Vor fi contactate institutii ce ofera servicii si programe tinerilor pentru a sprijini

lucrarea de recrutare a voluntarilor.

• Vor fi realizate intalniri informative cu Birourile de Recrutare din cadrul Universitatilor si

a Institutiilor de Invatamant ce dispun de specializari relevante, in scopul de a

Page 7: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

7

informa&mobiliza studentii (de ex. Departamentul de Psihologie, Pedagogie,

Informatica, Jurnalism, Publicitate, Arta fotografica etc.)

Instrumente

In aceasta etapa, joaca un rol important informarea pe scurt si clara cu privire la proiect.

Urmatoarele formulare/ instrumente au fost elaborate pentru asistenta in aceasta faza,

atat la nivel de informare, cat si la nivel de recrutare a voluntarilor din proiect:

o Inregistrarea atributiilor voluntariloro Inregistrarea profilului Voluntariloro Cerere de Participare la Voluntariat (pe suport de hartie si in format electronic)

(Anexa I)o Prezentare generala a Proiectului pe site web si, mai ales, a lucrarii voluntarilor

(Anexa II)o Pliant Informativ pentru Voluntari

3. SELECTAREA VOLUNTARILOR

3.1 SCOP

Se doreste sa fie selectat un numar satisfacator de voluntari pentru a sprijini

implementarea proiectului.

Pentru echipa de voluntari “Off-line” se propune sa se instituie comisii locale de selectie

a voluntarilor (Hunedoara, Satu Mare, Sibiu si Teleorman) si sa se decida de catre Echipa

de Responsabili a Proiectului responsabilul/responsabila cu selectia voluntarilor .

Pentru echipa “On- Line” selectia poate fi facuta la sediul partenerului de coordonare

din Sibiu, prin utilizarea TIC.

3.2 DESCRIERE

Μetodologie

Faza de selectie a voluntarilor este urmatorul pas dupa recrutarea voluntarilor. Fiecare

potential voluntar completeaza cererea de voluntariat si dupa aceea, se prezinta la

interviul de selectie. Interviurile sunt idividuale, sunt realizate de un responabil pentru

selectie si se va folosi un chestionar special pentru interviu structurat. Obiectivul lor este,

nu doar selectarea persoanelor ce se potrivesc cel mai bine lucrarii ce li se va acorda,

cat si plasarea persoanelor pe o pozitie specifica si intr-o Echipa specifica. In special, pe

durata interviului sunt confirmate datele ce au fost completate in cerere, sunt explorate

obiectivele voluntarului, sunt inregistrate experientele relevante precum si

disponibilitatea fiecarui voluntar etc. De asemenea, interviul are drept scop sa

informeze voluntarii despre proiect. Sunt informati despre proiect si despre rolul

voluntarilor in cadrul sau, sunt clarificate eventuale nelamuriri. In cele din urma, voluntarii

Page 8: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

8

selectati semneaza un memorandum de colaborare si sunt informati despre programul

de informare si de constientizare ce va urma.

Interviurile nu vor depasi 20 de minute.

Pentru voluntarii din echipa “On-Line” exista posibilitatea interviului prin intermediul

skype, in conformitate cu un chestionar constituit special pentru interviuri

Instrumente

Urmatoarele formulare/livrabile au fost elaborate pentru asistenta pe parcursul

procedurii de selectare a voluntarilor din proiect:

• Chestionar pentru interviu structurat (Anexa ΙΙΙ)

• Chestionarul de verificare a pregatirii pentru voluntariatul on-line (Anexa ΙV)

• Conventia de Colaborare (Anexa V)

4. INFORMAREA/SENSIBILIZAREA VOLUNTARILOR

4.1 SCOP

Scopul acestei activitati este de a coordona echipele “On-Line” si “Off-Line”, dispunand

de personalul ce a fost constientizat intr-un mod adecvat Obiectivul aceste activitati

este reprezentat de o mica informare a voluntarilor pentru a fi informati si sensibilizati la

un grad ce le va permite sa preia si sa indeplineasca in mod efectiv sarcinile lor.

4.2 DESCRIERE

Μetodologie

Pentru a-si indeplini responsabilitatile , voluntarii vor realiza o informare scurta (6-8 ore)

ce va contine subiecte precum ar fi: Obiectivele proiectului, obiectivele si activitatile

Actiunii 3, sensibilizarea in ceea ce priveste particularitatile grupului-tinta, comunicare

care pune accentul pe: incurajarea si feedback-ul constructiv, genul social si

stereotipurile profesionale, calendarul manifestarilor si cererea de participare a

voluntarilor, metodologia si modurile de participare ca voluntar “Off—line” si “On-line”

care este continut in Activitatea 3 a Proiectului precum si informarea despre serviciile de

informare & asistenta prin consiliere, evaluarea aptitudinilor, formarea si consilierea in

afaceri, ce sunt incluse in proiect. Informarea voluntarilor este o oportunitate de a ura

bun venit tuturor voluntarilor ce apartin echipei din proiect. Deci, este important sa

transmitem mesajul voluntarilor ca apartin echipei din proiect, ca au un rol important,

pentru care li se va acorda asistenta adecvata atunci cand este necesar.

Voluntarii vor primi o adeverinta de participare la aceasta informare dupa terminarea

acesteia.

Page 9: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

9

Activitatile de informare/ sensibilizare a voluntarilor vor fi efectuate in centre selectate

din fiecare dintre judetele Hunedoara, Satu Mare, Sibiu si Teleorman. Va fi numit un

responsabil pentru Planificare si implementare a activitatii de informare/sensibilizare.

Informarea va fi inregistrata video iar materialul informativ prezentat va fi inregistrat pe

CD, pentru a fi pus la dispozitia acelor voluntari care din diferite motive nu au putut fi

prezenti .

Instrumente

Urmatoarele formulare vor fi elaborate pentru a veni in sprijinul alegerii voluntarilor din

proiect:

o Oraro Notite pentru formareo Continutul Programului de Informare

5. MANAGEMENTUL/MENTINEREA VOLUNTARILOR

5.1 SCOP

Scopul procedurilor de management al voluntarilor reprezinta mentinerea lor si lucrul lor

intr-un mod eficient in Echipele “On-Line” si “Off-Line” , astfel incat sa se asigure

calitatea oferita de serviciile voluntarilor.

5.2. Μetodologie

Managementul eficient al voluntarilor reprezinta un punct cheie pentru implementarea

proiectului. Prin urmare, este important ca structura organizatorica la care apartin

voluntarii, lucrarea lor, responsabilitatile lor si persoanele ce vor sprijini si vor supraveghea

activitatea lor, sa fie clara. In ceea ce priveste atat organizarea corespunzatoare a

proiectului ca un intreg, cat si functionarea eficienta a voluntarului, au fost planificate

urmatoarele:

o Vor fi numiti 2 voluntari experimentati ca responsabili ai echipei. Unul pentru

echipa voluntarilor “Off-Line” (animator) si unul pentru echipa “On-Line”

(moderator) care vor supraveghea, vor sprijini voluntarii si vor rezolva

nelamuririle lor atat la nivel individual, cat si la nivel de echipa

o Resonsabila/responsabilul pentru selectarea voluntarilor numit de Echipa de

Manageri din cadrul Activitatii va supraveghea si va sprijini lucrarea managerilor

voluntarilor ai fiecarei echipe de voluntari si, prin urmare, si cea a voluntarilor.

o Va fi implementata o intalnire de lucru a grupului, cu tot personalul Echipei de

Manageri din cadrul Activitatii si atunci cand va fi necesar vor fi prezenti

responsabilii voluntarilor “Off-Line” (animatori) si On-Line (moderator).

Page 10: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

10

Procedurile de mai sus reprezinta cerintele de baza pentru asistenta eficienta acordata

voluntarilor pentru a-si desfasura lucrarea. Aceste proceduri pot fi modificate in functie

de nevoile fiecarei Echipe, cat si a voluntarilor, luand mereu in considerare lucrarea

buna si cat mai eficienta a voluntarilor din cadrul acesteia.

Instrumente• Minutele intalnirilor

• Lista cu voluntarii prezenti• Program cu schimburile de tura ale Voluntarilor

Page 11: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

11

6. MENTINEREA/RASPLATA VOLUNTARILOR

6.1SCOP

Sa se mentina interesul voluntarilor, pentru a finaliza lucrarea lor, prin cel mai bun mod

posibil, fara a se pierde un numar important de voluntari.

6.2 DESCRIERE

Pe durata implementarii acestei activitati, s-a programat sa se puna in aplicare actiuni

de mentinere a voluntarilor din etapa de recrutare pana la faza de implementare a

lucrarilor voluntarilor. In momentul in care voluntarii vor fi informati, li se va ura bun venit

drept prima actiune ce are drept scop mentinerea voluntarilor, iar acestia din urma vor fi

incurajati in mod corespunzator, astfel incat sa fie pregatiti pentru urmatoarea etapa. In

continuare, responsabilul/responsabila de selectie a voluntarilor, in colaborare cu

membrii Echipei de Manageri din cadrul Activitatii, vor avea responsabilitatea pentru

planificarea activitatilor speciale de mentinere a voluntarilor, ce vor fi definite in functie

de nevoile fiecarei echipe “On-Line” si “Off-Line”. Dupa ce proiectul va fi finalizat, va

avea loc o intalnire finala a voluntarilor, ce va avea rolul de intalnire pentru

recompensarea si recunoasterea lucrarii lor.

Page 12: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

12

7. EVALUARE

7.1 SCOP

Evaluarea implicarii voluntarilor in proiectul «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O

sansa de ocupare»

7.2 DESCRIERE

Metodologia si instrumentele de evaluare a activitatilor voluntarilor din proiect vor fi

preluate de catre partenerul trasnational. Se vor realiza in colaborare cu Partenerul

Coordonator, ce a preluat evaluarea proiectului. Mai mult, Echipa de Manageri din

cadrul Activitatii ce va implementa si supraveghea programul de informare/sensibilizare

a voluntarilor, va evalua continutul sau, cat si utilitatea sa pentru voluntari.

Page 13: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

13

ANEXA Ι – CERERE DE PARTICIPARE A VOLUNTARULUI

FORMULAR DE OFERTA A SERVICIILOR VOLUNTARE

A. DATE PERSONALENume:Prenume:Numele tatalui :Varsta: 18-25 26-

3546-55 56+

Sex: Barbat FemeieSituatie: Angajat Neangajat Pensionar

Date de contactTelefon acasa : Telefon loc munca:Fax acasa : FAX loc munca:E-mail personal: E-mail loc munca:

B. EDUCATIE SI FORMARENivelul de educatie: Studii gimnaziale

Liceu

Universitare

MasterSpecialitatea:

C. EXPERIENTACu ce va ocupati?Aveti experienta in munca? DA ANI NUV-ati mai ocupat cu activitati devoluntariat? DA NU

Daca DA, in ce proiect/proiecte?

D. CUNOSTINTE SI COMPETENTE SUPLIMENTARE

Page 14: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

14

D.1. LIMBI STRAINE (Daca cunoasteti)Intelegere Vorbit Scris

Oral Scris(citit) Conversatie Exprimare oralaΑΒCA=Avansati, B=Intermediar, C= Slab

D.2. . CUNOSTINTE CALCULATOR (Daca aveti)Utilizare MSOFFICE Word Excel PowerPoint Access Data

EntryNivelul deutilizare aINTERNET-ului

Cunostinte de baza Cunostinte medii Avansat

Utilizarea altorprograme

E. DOMENII DE INTERES PENTRU OFERTA DE SERVICIIVOLUNTARE

Dupa ce veti studia tabelul 1 , unde sunt descrise posibilitatile de participare in cadrul ofertei de serviciivoluntare fie prin prezenta fizica (Off-line) fie prin intermediul paginilor de wed a proiectului si a utilizariiTIC (on-line), fie in ambele moduri , va rugam sa completati domeniile care va intereseaza prin indicareaprioritatilor 1 pana la 5 (1 pentru cea maiputernica, 5 pentru cea mai putin puternica)ACTIVITATI OFF- LINE GRADUL DE PRIORITATE

1 2 3 4 51. coordonarea-organizarea manifestarilor localesi a meeting-urilor2. implementarea actiunilor de promovare si depublicitate-imbunatatire a proiectuluiAntreprenoriatul in Mediul Rural3 participare la evenimente locale si manifestatii4. angajarea si incurajarea nucleului local devoluntari5. participarea si co-organizarea inimplementarea manifestarilor pe teme similarecu alte organizatii de voluntari ONG-uri6. Alte lucrari, informari si comunicari

ACTIVITATI OΝ LINE GRAD DE PRIORITATE

1 2 3 4 51. participarea la oportunitatile site-ului2. sfaturi de “familiarizare” a noilor membri cupagina web a site-ului3 coordonarea Discutiilor in anumite capitole aleForumului4. trimiterea de SMS din interiorul paginii de WEB5. cautarea de texte din resurse de Internet pentrucrearea newsletter-urilor periodice6. cererea si manifestarea interesului pentrucontinut din surse externe

Page 15: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

15

Tabelul 1

OPORTUNITATI DE PARTICIPARE la lucrarea ‘Antreprenoriatul in Mediul Rural – O sansa de Occupare’, "Thinkglobally, act locally".

On-Line" voluntariat virtual ’

Oportunitati de participare

• Participarea la oportunitatilesite-ului (sa depui ideile talereferitoare la logo, pliante,afise, etc, sa scrii articole , saparticipi la discutii pe Forum,adnotari , sa incarci fotografii sivideo ale manifestarilor inGaleria Foto, sa urezi bun venitnoilor membri, sa promoveziactivitatile lucrarii e-marketing)

• Sfaturi pentru familiarizareanoilor membri pe site-ullucrarii pentru a exista o climafavorabila a discutiilor si ingeneral membrii sa se simta “caacasa”

• Coordonarea discutiilor incapitolele respective alForumului, in functie de grupultinta sau la capitolul“Antreprenoriatul in MediulRural” , sa pastrezi ordinea incontinutul si buna organizare adiscutiilor

• Trimiterea de SMS prinintermediul paginii de web alucrarii pentru a informaparticipantii

• Cautarea de continut de peportal , pentru a trimite news-letters regulate (sortare-selectie a temelor si highlightsla anumite intervale de timp )

• Cautare si citare de continutinteresant din surse exterioare( de ex. teme din ‘EuropeanNetwork for RuralDevelopment’ stiri locale,initiative si oportunitati oferitede proiect, stiri si rapoarte de lalocul in care traiesti/studiezi/lucrezi )

"Off-Line" voluntariat

Oportunitati de participare

• Coordonarea- organizareamanifestarilor locale si ameeting-urilor, coordonarea sipunerea in aplicare aConferintelor si Workshop-urilor

• Implementarea activitatilor depromovare, publicitarea-prezentarea programuluiAntreprenoriatul in MediulRural catre foruri dininteriorul si din exteriorullocului unde studiezi saumuncesti (informarea noilormembri, a celor activi, colegi defacultate/prieteni/rude,organizarea de expozitii, contactecu institutii locale si organizatii,colaborarea cu canale locale deinformare etc.)

• Participarea la evenimentelocale si manifestari de la loculunde studiezi sau lucrezi(raspunsul de la manifestarileinteresante si initiativele localecu caracter informativ, distractivsau cu alt caracter)

• Angajarea si intarireanucleului de voluntari‘Antreprenoriatul in MediulRural – O sansa de Ocupare’ inlocul in care traiesti/muncestisau studiezi

• Participarea si co-organizareapentru punerea in aplicare aunor actiuni comune cu alteorganizatii voluntare ONG(gazduirea membrilor din alteregiuni, coordonare, manifestariparalele etc. ), cunoscute ingeneral si ca "My VolunteerismeXperience"

• Alte sarcini specifice care aparin functie de sezon si denecesitati.

Page 16: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

16

F. DISPONIBILITATEA

Ce zile si ce perioade a zilei/ a saptamanii preferati ;LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI Observatii09:00-

17:00

09:00-

17:00

09:00-

17:00

09:00-

17:00

09:00-

17:0017:00-

21:00

17:00-

21:00

17:00-

21:00

17:00-

21:00

17:00-

21:00

Cum ati fost informat cu privire la Programul de Voluntariat?PaginaWEB a

proiectului

De laintreprinderea/organizatia

unde lucrez

Formularedepublicitateaproiectului

Campaniapartenerilorproiectului– AJOFM

Camerasau altiparteneri aiproiectului

Altesurse

Semnatura Data

(nume si prenume si semnatura)

Se respecta Legea nr…………………..referitoare la pastrarea confidentialitatii

DATA DEPUNERII CERERII :

DATA LA CARE S-AU INTRODUS DATELE:

DATA PROPUNERII SPRE VERIFICARE :

DATA HOTARARII DE ACCEPTARE SAU DE RESPINGERE:

DECIZIE: SE ACCEPTA

DECIZIE: SE RESPINGE

DACA NU ESTE ACCEPTAT, MOTIVELE RESPINGERII

Page 17: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

17

ANEXA II- PREZENTAREA ELECTRONICA A LUCRARII VOLUNTARILORProiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane

“Investeste in Oameni”

Proiect: “Antreprenoriatul in Mediul Rural”

Un proiect strategic ce este implementat in cadrul POSDRU 2007-2013 &

are o durata de 36 de luni

PARTENERI

COORDONATOR: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca SIBIU

P.1.: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca SATU MARE

P.2.: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca HUNEDOARA

P.3.: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca TELEORMAN

P.4.: TECHNICAL TRAINING S.R.L. BUCHAREST

P.5.: TECHNIKI EKPEDEFTIKI, KENTRO EPAGGELMATIKIS KATARTISIS S.A. ATHENS

REGIUNI: Centru, Nord-Vest, Sud-Munenia, Vest- Axa 5.2.

Ce reprezinta proiectul ‘Anterprenoriatul in Mediul Rural’

Obiectivul principal al proiectului este imbunatatirea competentelor si a calitatii

resurselor umane din mediul rural, pentru a facilita accesul la piata muncii pentru

activitati non-agricole a grupului tinta. Grupul tinta este format din: persoane ce

lucreaza in agricultura de subzistenta, persoane inactive, someri, tineri someri si persoane

ce sunt in cautarea unui loc de munca, din regiunile Centru, Nord-Vest, Sud-Muntenia,

Vest Axa 5-2.

Page 18: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

18

Ce reprezinta proiectul “Anterptenoriatul in Mediul Rural”

Obiectivul principal al proiectului este consolidarea angajabilitatii persoanelor din

grupul-tinta, prin intermediul:

- formarii si certificarii cunostintelor si competentelor lor

- consolidarii competentelor antreprenoriale pe care le detin

- promovarii activitatilor de informare si sensibilizare

- dezvoltarii retelei de e-commerce pentru promovarea produselor si a serviciilor

produse la nivel local

- consilierii in afaceri si a serviciilor de asistenta pentru asigurarea ocuparii durabile

in zonele rurale, in domenii non-agricole in curs de dezvoltare.

Sa devii membru al Echipei de Voluntari in cadrul proiectului “Antreprenoriatul in Mediul

Rural”

- durata si timpul pe care le dedica fiecare candidat pentru activitatile de

informare, constientizare si promovare a culturii antreprenoriale depind de

disponibilitatea lor

Ce vei face in Proiectul “Antreprenoriatul in Mediul Rural”

In functie de calificarea ta, de priceperile tale, si de timpul de care dispui vei alege

activitatea/activitati din urmatoarele echipe:

ON-LINE si OFF- LINE

Page 19: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

19

Voluntariatul virtual “On-Line”

Oportunitati de participare

Participare la oportunitatile site-ului (sa depui ideile tale referitoare la logo, pliante, afise,

etc, sa scrii articole , sa participi la discutii pe Forum, adnotari , sa incarci fotografii si

inregistrari video ale manifestarilor in Galeria Foto, sa urezi bun venit noilor membri, sa

promovezi activitatile lucrarii e-marketing)

Sfaturi pentru familiarizarea noilor membri pe site-ul lucrarii pentru a exista o clima

favorabila a discutiilor si in general membrii sa se simta “ca acasa”

Coordonarea discutiilor in capitolele respective al Forumului, in functie de grupul tinta

sau la capitolul “Antreprenoriatul in Mediul Rural” , sa pastrezi ordinea in continutul si

buna organizare a discutiilor

Trimiterea de SMS prin intermediul paginii de web a lucrarii pentru a informa participantii

Cautarea de continut de pe portal , pentru a trimite news-letters regulate (sortare-

selectie a temelor si highlights la anumite intervale de timp )

Cautare si citare de continut interesant din surse exterioare ( de ex. teme din ‘European

Network for Rural Development’ stiri locale, initiative si oportunitati oferite de proiect, stiri

si rapoarte de la locul in care traiesti/studiezi/ lucrezi )

VOLUNTARIATUL OFF LINE

OPORTUNITATI DE PARICIPARE

Coordonarea- organizarea manifestarilor locale si a meeting-urilor, coordonarea si

punerea in aplicare a Conferintelor si Workshop-urilor

Implementarea activitatilor de promovare, publicitarea- prezentarea programului

Antreprenoriatul in Mediul Rural catre foruri din interiorul si din exteriorul locului unde

studiezi sau muncesti (informarea noilor membri, a celor activi, colegi de

facultate/prieteni/rude, organizarea de expozitii, contacte cu institutii locale si

organizatii, colaborarea cu canale locale de informare etc.)

Participarea la evenimente locale si manifestari de la locul unde studiezi sau lucrezi

(raspunsul de la manifestarile interesante si initiativele locale cu caracter informativ,

distractiv sau cu alt caracter)

Angajarea si intarirea nucleului de voluntari ‘Antreprenoriatul in Mediul Rural – O sansa

de Ocupare’ in locul in care traiesti/muncesti sau studiezi

Participarea si co-organizarea pentru punerea in aplicare a unor actiuni comune cu alte

organizatii voluntare ONG (gazduirea membrilor din alte regiuni, coordonare, manifestari

paralele etc. ), cunoscute in general si ca "My Volunteerism eXperience"

Alte sarcini specifice care apar in functie de sezon si de necesitati.

Page 20: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

20

Ce vei face in cadrul proiectului “Antreprenoriatul in Mediul Rural”

• Vei ajuta sa abordam si sa selectam persoanele din grupul-tinta care vor

participa la proiect

• Ii vei primi si le vei oferi informatii

• Vei participa si vei colabora cu reteaua de institutii pubice si private pentru

fotografiere, inregistrare video, organizare de evenimente & evenimente

culturale/in agroturism pentru promovarea & marketingul produselor si serviciilor

locale, precum si a culturii locale. Creatiile tale vor fi publicate pe pagina web a

proiectului.

• Vei participa la sesiunile Echipei de Coordonare a Activitatii

Ce ti se va oferi in cadrul proiectului “Antreprenoriatul in Mediul Rural”

• Un seminar de informare si un Certificat de participare

• Certificat pentru participarea precum si pentru aptitudinile dobandite

• Asistenta permanenta si indrumare pentru actiunile pe care le vei intreprinde

• Material/ echipament pentru ati desfasura lucrarea

• CV si experienta valoroasa, cunostinte si competente care sunt recunoscute in

toata Europa prin Europass.

• Premierea lucrarii tale ca voluntar

De ce sa devii membru al Echipei de Voluntari din cadrul proiectului “Antreprenoriatul in

Mediul Rural”

Pentru ca sa satisfaci:

• Nevoia ta de a fi activ si de a lua initiative

• Dorinta ta de a oferi, ajutand persoane ce au aceleasi nevoi sau aceeasi varsta

ca si tine

• Nevoia ta de a invata lucruri noi in practica (si nu in clasa)

Pentru ca sa devii membru al Echipei de Voluntari din proiectul “Antreprenoriatul in

Medul Rural”

• Vei completa formularul special/ Cererea

• Vei discuta cu responsabilul/responsabila pentru selectarea voluntarilor

Page 21: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

21

• Vei fi format pentru ca sa poti sa te conformezi la necesitatile activitatilor pe care

le vei prelua.

Proiectul “Antreprenoriatul in Medul Rural” este implementat in patru judete:

- Sibiu

- Hunedoara

- Satu Mare

- Teleorman

Daca sunteti interesati, contactati:

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SIBIU

Website:www.sibiu.anofm.ro/

e-mail: [email protected]

Telefoane: 0269-210882 ; 0269-230089

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SATU MARE

Website: www.satumare.anofm.ro

e-mail: [email protected]

Telefoane:0261 -770 237

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SATU MARE

Website: www.ajofmhd.ro

e-mail: [email protected]

Telefoane:+ 40254 216 151, + 40741 819 994, + 40741 819 993

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA SATU MARE

Website: http://www.teleorman.anofm.ro

e-mail: [email protected]

Telefoane:0247-312944, 0247-315915, 0247-310155

ANEXA ΙΙΙ – CHESTIONAR PENTRU INTERVIUL POTENTIALILOR VOLUNTARI

NUMELE SI PRENUMELE &SEMNATURA INTERVIEVATORULUI:

---------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

DENUMIREA INSTITUTIEI ---------------------------------------------------------

DATA INTERVIULUI ---------------------------------------------------------

(1) CONFIRMAREA DATELOR DE CONTACT CE AU FOST DECLARATE IN CERERE

Daca datele de contact sunt aceleasi cu cele declarate in cerere, va rugam sa

completati doar numele si prenumele voluntarului candidat

Page 22: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

22

NUME SI PRENUME ---------------------------------------------------------

DATA NASTERII ---------------------------------------------------------

ADRESA: ---------------------------------------------------------

TELEFON: ---------------------------------------------------------

MOBIL ---------------------------------------------------------

Ε – mail ---------------------------------------------------------

(2) CONFIRMAREA NIVELULUI DE EDUCATIE (nivel si descriere)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) EXPERIENTA ANTERIOARA

Ati mai lucrat? Daca da, descrieti pe scurt continutul lucrarii dvs. ---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

Lucrati in prezent? Daca da, ce anume?

----------------------------------------------------------------------------------------- -------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

V-ati ocupat de voluntariat in trecut? Daca da, ce anume?

-------------------------------------------------------------------------------- ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aveti experienta relevanta pentru grupul-tinta? Daca da, descrieti-o pe scurt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) EXPLORAREA MOTIVELOR

De ce doriti sa participati la programul <<Antreprenoriatul in mediul rural- o sansa de

ocupare >>? Cum credeti ca veti beneficia din experienta dvs. in calitate de voluntar?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. DISPONIBILITATE

Va rugam sa mentionati in ce zile si la ce ore sunteti disponibil/a si doriti sa dedicati timp

Programului <<Antreprenoriatul in mediul rural- o sansa de ocupare >.

LUNI: ------------------------- VINERI -------------------------

Page 23: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

23

MARTI: ------------------------- SAMBATA: -------------------------MIERCURI: ------------------------- DUMINICA: -------------------------JOI: -------------------------

(6) VRETI SA INTREBATI SAU SA DECLARATI ALTCEVA, IN LEGATURA CU PROGRAMUL SI CU

PARTICIPAREA DVS. ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(7) EVALUARE FINALA A VOLUNTARULUI CANDIDAT

Comentarii (de ex. Motive pentru care voluntarul este admis sau respins):

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ADMIS RESPINS

Page 24: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

24

ANEXA IV – CHESTIONAR DE VERIFICARE A PREGATIRII PENTRU VOLUNTARIATUL ON_LINE

Numai pentru voluntarii din echipa on-line

Esti cu adevarat pregatit sa fii voluntar virtual?

Volunatriatul de la un computer de acasa sau de la locul de munca este diferit demunca pe site cu o organizatie din mai multe motive : exista mai multa flexibilitate inutilizarea timpului tau, un grad mai mare de independenta, interactionezi mult mai putin(sau de loc) cu diferiti membri ai echipei, etc. Pentru anumite persoane, acesteargumente fac munca de voluntariat virtual ideala; aceleasi motive o fac pentru altiidificila.

Stabilirea propriului program este una din bucuriile de a fi propriul sef in voluntariatulvirtual. Cu toate acestea, nu este nimic virtual in angajamentele care le faceti, nici intermene de predare care se stabilesc in munca de voluntariat. Organizatia se bazeazape tine pentru terminarea unor proiecte. Cand esti de acord sa devii voluntar virtual, estide acord sa termeni proiectele la timp.

Este atat de usor sa spui „da” pentru un voluntariat prin intermediul Internetului incat uniiindivizi se inscriu fara sa ia in considerare asteptarile si programele pentru caresemneaza.

Inainte de a deveni voluntar pentru a ajuta o organizatie, trebuie sa iei in considerareurmatoarele lucruri pentru a sti daca esti intr-adevar pregatit:

• Ai acces regulat la Internet?

Daca ai acces doar la colegiu, si semestrul este pe terminate sau daca te pregatestisa reziliezi contractul cu Internet provider tau, atunci probabil ca nu este un momentbun pentru a deveni voluntar intr-un proiect virtual. O misiune de voluntariat onlinedureaza de obicei trei luni; trebuie sa te asiguri ca vei avea acces la Internet inaceasta perioada .

• Stii sa comunici bine in scris?

Majoritatea, daca nu toata comunicarea in voluntariatul virtual se desfasoara prinintermediul e-mail-ului. Abilitatile de exprimare in scris si o excelenta atentie pentrudetalii sunt foarte importante in orice program de voluntariat virtual. Chiar dacadoresti sa oferi servicii tehnice specializate, cum ar fi creerea unei baze de date,trebuie sa fii capabil sa exprimi clar in scris ceea ce faci catre persona de contactdin organizatie.

• Respecti termenele de predare? Urmaresti un proiect pana la finalizarea lui?

Organizatiile se bazeaza pe tine sa finalizezi atributiile pe care ti le-ai asumat cavoluntar; nu este nimic virtual in angajamentul tau.

Page 25: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

25

• Lucrezi bine de unul singur, fara o supraveghere directa?

Aceasta nu inseamna ca nu vei cere indrumari atunci cand vei avea nevoie. Cutoate acestea, atributiile virtuale sunt ideale pentru acele persoane carora le placesa lucreze singure, cu o supraveghere ocazionala.

• Esti automotivat?

Unele organizatii care angajeaza voluntari de la distanta sunt priceputi in a creamodalitati care sa motiveze indivizii pe durata angajarii – te pot suna doar sa-tispuna „Ai facut treaba buna ” sau sa te verifice. Directorul executiv iti poate trimitepersonal un e-mail multumindu-ti pentru activitatea depusa. Dar multe organizatii nuprocedeaza inca astfel cu voluntarii sai . Cand lucrezi acasa, dorinta de a lucra laobligatiile tale virtuale trebuie sa vina de la sine.

• Ai un ritm propriu bun? Eviti sa te angajezi in astfel de proiecte?

Multi voluntari care nu-si completeaza indatoririle lor on line spun ca au crezut ca vorputea sa o faca cand s-au inscris , dar la data termenului de expirare al proiectuluiau realizat ca au avut alte prioritati: activitati scolare, indatoriri ale casei, lucru laproiecte etc. Organizatia ramane cu o misiune neindeplinita si cu o nevoienesatisfacuta . Gandeste-te la stilul tau de lucru si la angajamentele tale inainte dea deveni voluntar virtual.

• Ti-ai stabilit un program dupa care vei lucra la indatoririle virtuale?

Nu te gandi doar ca vei lucra trei ore la indatoririle virtuale cu catva timp inainte determenul limita al proiectului, sau in doua saptamani de acum inainte;programeaza-ti timpul, chiar daca o faci cu aproximatie, pentru a termina proiectulpe care il ai de realizat.

• Exista altceva care poate sa te distraga in timp ce lucrezi ca voluntar intr-omisiune?

Orice misiune voluntara iti va solicita un anumit nivel de intensitate si deconcentrare. Asigura-te ca mediul tau iti va permite sa depui toata energia pentrua-ti duce misiunea la indeplinire.

• Este momentul potrivit sa te inscrii intr-un proiect de voluntariat?

Daca tu consideri ca esti suprasolicitat , atunci probabil nu este inca momentul sate inscrii intr-o actiune de voluntariat, on sau off line. Managerii voluntarilor incearcasa inteleaga ca esti angajat si in alte probleme legate de munca sau de familie, darcu toate acestea conteaza pe tine in a-ti finaliza obligatiile pe care ti le-ai asumat.

• Raspunzi promt la e-mailuri? (nu mai mult de 48 de ore/ doua zile lucratore de laprimire) ?

Organizatia poate avea nevoie sa te contacteze in legatura cu cu o problemacritica inainte de terminarea indatoririlor tale. Daca esti in stransa legatura cu cinevacare face parte din obligatiile virtuale, responsabilitatea este de mare importanta insuccesul relatiilor tale on line.

Page 26: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

26

• Ce beneficii astepti de la voluntariatul virtual? Ce rezultate ar trebui sa astepteorganizatia din voluntariatul tau?

Raspunde de unul singur la aceasta intrebare care te va ajuta sa identifici obligatiilevirtuale cele mai potrivite pentru tine.

Daca nu ai raspuns la nici una din intrebarile de mai sus, sau ai dificultati in araspunde la cateva dintre ele, probabil ca nu esti inca pregatit pentru o actiune devoluntariat virtual.

Daca simti ca esti gata sa fii voluntar virtual, te indemnam sa cauti si alte resurse cuprivire la voluntariatul virtual care te vor ajuta sa te pregatesti, sa gasesti si sacompletezi un proiect de voluntariat virtual.

Page 27: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

27

ANEXA V – CONVENTIA DE COLABORARE INTRE VOLUNTARI SI INSTITUTIE/ PARTENER

Conventia de colaborare intre voluntari si institutie/partener

In ………………… azi, in data de .......................... :

1. …………………………….. care participa in calitate de partener in cadrul proiectului

strategic POSDRU al axei 5.2. cu ID 55328 cu titlul «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL – o

sansa de ocupare » si care este reprezentat de ………………………… si,

2. …………………………………………….ce s-a oferit sa colaboreze cu INSTITUTIA si sa ofere

serviciile sale in calitate de voluntar in cadrul implementarii Activitatii 3 ‘Dezvoltarea si

implementarea activitatilor de informare si sensibilizare- promovarea culturii antreprenoriale’

din proiectul «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL – o sansa de ocupare »,

Au convenit ca,

In societatea contemporana, ce este o societate individualizata si de consum, voluntatiatul

reprezinta cea mai inalta forma de sensibilizare sociala si de oferta. Cetatenii care folosesc

o parte din timpul lor liber pentru voluntariat, onoreaza comunitatea locala din care provin.

In pofida caracterului sau voluntar, Lucrarea oferita de voluntari este si trebuie sa fie de o

calitate inalta, deoarece atat voluntarii, cat si Lucrarea lor reprezinta un standard.

Pentru ca Lucrarea voluntarilor sa fie eficienta si benefica, trebuie sa fie inregistrate

limitele/conditiile in care voluntarii vor colabora cu institutia locala.

In conformitate cu cele prezentate anterior:

INSTITUTIA se angajeaza:

- Sa il/o formeze pe ……………… pentru a putea oferi serviciile sale prin cel mai bun mod,

- Sa ia in considerare, cat mai mult posibil, dorintele voluntarului in ceea ce priveste

Lucrarea care ii va fi atribuita

- Sa-i furnizeze informatiile si materialele ce sunt necesare pentru Lucrarea sa,

- Sa-l indrume si sa ii ofere sprijin, de orice tip, pe durata Lucrarii sale, astfel incat, in primul

rand, sa se conformeze la atributiile sale cat mai bine posibil si, in al doilea rand, sa

dobandeasca cunostinte si abilitatile care ii vor fi utile in continuare

- Sa ii elibereze un certificat ce va atesta ca a participat la programul de formare

- Sa ii elibereze un certificat ce va atesta atributiile pe care le-a preluat in cadrul Activitatii

3 din proiectul “ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - o Sansa de ocupare”

Page 28: METODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTUL … · Mare, Sibiu, Teleorman) ce sunt sensibilizati si dispusi sa contribuie la realizarea obiectivelor proiectului. Ei pot sa provina

ΜΕTODOLOGIA PENTRU RECRUTAREA & MANAGEMENTULVOLUNTARILOR

PROIECT: «ANTREPRENORIATUL IN MEDIUL RURAL - O sansa de ocupare A.P. 5.2»

28

Voluntarul se angajeaza:

- Sa participe la programul de informare / formare a voluntarilor ce va fi implementat de

catre Institutie si sa il valorifice cat mai bine posibil

- Sa colaboreze cu Institutia pentru a stabili cand este disponibil si sa convina care va fi

Lucrarea ce va prelua

- Sa ofere serviciile convenite, prin modalitatea optima

- Sa informeze din timp Institutia in cazul in care, pentru orice motiv, nu poate veni in ziua

si la ora convenite.

- Sa informeze din timp Institutia in cazul in care, indiferent de motiv, vrea sa intrerupa

colaborarea.

Voluntarul Institutia