Metode istraživanja stanica

download Metode istraživanja stanica

of 17

Embed Size (px)

Transcript of Metode istraživanja stanica

1. Metode istraivanja stanica 2. Mikroskopija Mikroskop (gr. micron malo, scopein gledati) Optiki insturment zapromatranje objekata nevidljivim ljudskom oku. U 19. st. Carl Zeiss sa svojim suradnikom Ernstom Abbeom usavrio ondanjisloeni mikroskop te postigao mo razluivanja od 0,5 mikrometara [m]. 3. Optiki ili Svjetlosni mikroskop Najuobiajeniji tip mikroskopa, ujedno i prvi konstruiran. Glavni dijelovi: 1. objektiv stvara poveanu realnu sliku predmeta2. okular omoguava promatranje slikeMoe imati poveanje do 1500 puta (imerzijski objektivi). 4. Ostali dijelovi svjetlosnog mikroskopa Ostali dijelovi svjetlosnog mirkoskopa su: 1. stalak (zrcalo/rasvjeta)2. stoli (stavljamo preparat)3. kondenzor (sustav lea)4. iris-zaslon5. tubus (makro/mikro vijci) 5. Elektronski mikroskop Louis de Broglie 1929. otkrio da se estice(elektroni) gibaju poput vala te daimaju valnu duljinu. Omoguena znatno vea mo razluivanja kod mikroskopa. 6. Mo razluivanja Sposobnost mikroskopa da dvije bliske toke prikae odvojeno. Elektronski mikroskopi umjesto vidljive svjetlosti koriste zraku elektrona, teju usmjeravaju koristei elektromagnetsko polje. 7. Poveanje Razluivost elektronskog mikroskopa je puno manja od one svjetlosnog, oko0.1 0.2 nm. Oko 1000 puta vea mo razluivanja(poveanje do 100 000 puta)! 8. Stanino frakcioniranje Postupak rastavljanja stanica na sastavne dijelove. Nakon kidanja stanica manje st. komponente se na osnovi razliite gustoeodvajaju cetrifugiranjem(centrifuga). 9. Autoradiografija radiografsko snimanje pri kojemu je masa tijela koje se snima izvor zraenja izvodi se s pomou radioaktivnih izotopa 10. Primjena primjenjuje se za praenje sinteze makromolekula i izmjene tvari uorganima. Pomou nje otkriveno da se RNA sintetizira u jezgri, te da se DNAudvostruuje u jezgri.. 11. Kultura stanica Metoda nasaivanja stanica mnogostaninih organizama na odgovarajuehranjive podloge(tekui hranjivi medij). Posuda s hranjivom podlogom mora biti sterilna! 12. Primjena Veoma raznolika primjena, npr. U suvremenoj poljoprivredi ibiotehnologiji(oplemenjivanje biljaka, GMO,odstranjivanje virusnih bolestisadnica..) 13. Raunala Upotreba raunala jedan je od neizostavnih dijelova biologije kao znanosti. Raunalni su dio mikroskopije i mnogih medicinskih dijagnostikih metoda. 14. Korist od raunala Pomou raunala se istrauju i objavljuju istraivanja, te je omoguena brakomunikacija i izmjena informacija. Bioinformatika 15. KRAJ Napravio: Luka Vidovi 1. oga