Mekanismer

of 21 /21
Mecanismos Mechanism. Механизма. Механизам. Mécanisme. Механізму. Meccanismo. Mecanisme. Mechanismus. Mexanizmi. Μηχανισμός. Mekanismi. Mecanwaith. Mechanisme. Mechanizm. Mekanisme. Mehānisms. Mechanizmus. Mekanisme

Embed Size (px)

description

Mekanismer er en analyse element.

Transcript of Mekanismer

 • 1. Mecanismos Mechanism.. . Mcanisme. . Meccanismo.Mecanisme. Mechanismus. Mexanizmi. . Mekanismi. Mecanwaith. Mechanisme. Mechanizm. Mekanisme. Mehnisms. Mechanizmus. Mekanisme Mehnisms.Mecanismos. Mechanismus. Mecanism. Mechaniz.
 • 2. Introduksjon.MekanismerDette dokumentet er skrevet p en slik mte slik at vi kan forst den retningen de tarting p en generell mte, under visse omstendigheter, og at mekanismene er guidensom bestemmer den endelige konklusjon i denne saken ser vi at nr vi starter fra enpunkt, finne en konklusjon, og hvis i samme fag fra et annet punkt, kommer du til enannen, p grunn av dette finner vi radikale forskjeller mellom en tankegang og enannen, oppstr denne tilsynelatende selvmotsigelsen fra mten vi analysereprosedyren punkt der vi startet, fungerer dette for se geografi av ideer, kan vi ogssi at dette dokumentet er rettet mot se problemene i fysikk, men kan brukes til allefag, fordi vi vil se en rekke enkle eksempler som synes ha noe forhold til emnet,men generelt og spesielt vil gi oss innsikt i hvorfor det skjer skjer og nr det skjer.Dermed forventer vi et resultat av hva vi utsettes lys til et bredere syn, for finneforklaring til visse konklusjoner av en sak spesielt, men fundamentalt endre vrmte bestemme en dom i enhver sak i spesielt.Frihet av ideer, ble fengslet av vre fordommer, og takket vre dette har vi noebetalt en hy pris, og at menneskelig oppfinnsomhet gjennomgikk kjeder, ikkesannheter bde kjettinger, kjeder heller virtuelle og imaginre produsert av vretanker.P samme mte som Gud har fridd oss fordmmelse, falt det p oss, og vi ble ndttil kjeder av slaveriet, gjennom tilgivelse for vre synder, gi oss frihet og tilgivelse,og et nytt tankesett basert p hva som er gi oss, vr tenkning om dette temaet isrdeleshet, frte oss sammen med frihet, en ny mte tenke p, blir frigjort fraslaveriet i loven som dmte oss, n g for frihet av hans nde, oppfrer vi somindivider ny begynnelse i vre tanker endring, noe som resulterer i et nytt liv, ikkebare i tanken, men ogs i de handlingene som ble beriket p alle mter, og takketvre dette har vi et nytt liv.Hvis du ser ut som en fyr jeg mter i dette tilfellet en slik henvisning, vil vi finne at detvar en begynnelse, kan vi grovt oppsummeres som en handling av Gud, ettergivelse,et dokument som inneholder bakgrunnen og verkty {Bibelen } kan inkluderes i denaktuelle personen sendt for kunngjre at siste faktum, men det er for tiden i kraft.Under denne tenkningen, nsker jeg bruke kurer gjr arbeidet, fordi jeg tror atmenns liv er knyttet sammen, og danner obligasjoner, som ikke bare i presens, forditakket vre skriftlig, kan vi gjre en forskjell, siden For eksempel vet jeg hvilketanker, ideer og Issac Newton arbeid eller livet og en del av banen av apostelenPaulus, er det ingen tilfeldighet at vi kjenner noen srlig, bde i ntid og i fortid,siden under ideen om at alt ser ut til vre p grunn av tilfeldigheter, konkluderer vimed at det var en ulykke, men som en intelligent samle at p visse problemer isrdeleshet, og var ikke et resultat av tilfeldigheter dette faktum spesielt. Som eteksempel vil jeg si, at hvis jeg er planlegging reise til et sted i srdeleshet, og jeggjr det, ikke ved en tilfeldighet, kan vi si at er et produkt av intelligens, var parallellmte en handling av meg, p den mten som jeg sa, fast bestemt p at forlsningener en handling av Gud.S legge til at hvis du leser dette dokumentet, er det fordi det skal vre, fordi
 • 3. kanskje ditt ligger i landet Russland, og jeg skrev dette dokumentet i det nordligeMexico, har vi forskjellige sprk, ulike kulturer, er vanskelig komme til tro at topersoner som bor tusenvis av miles fra hverandre, kan de kontakte hvis vi ser lovenav sannsynligheter, er det knapt noen som kan vre kjent, ogs i dette tilfellet at duog jeg vi vet s upersonlig, fra hverandre, vil jeg konkludere, for forst mittresonnement ville vite mye informasjon om meg, s etter min mening er det ikkendvendig vite hvorfor skrive dette dokumentet, eller hvem jeg er og hvor jeg bor,hvis jeg er i live eller er en del av en generasjon av to hundre r siden, eller 3000 rsiden som var til stede i verden, er det viktigste her er at det ble skrevet, jeg kommertil hendene dine, og du leser den.MekanismerVi kan klassifisere dem inn i tre klasser, mekanismer ved tanken, naturligemekanismer og menneskelige mekanismer, produkt av oppfinnelsen ogoppfinnsomhet, {teknologi}.Dokumentanalyse.1 -. Mekanismer for tanken.Disse mekanismene er kilden til ideer, forankret i hjernen vr, er en del av det vikaller eller vet delvis som nd, ikke kan forklares fysisk, og disse mekanismene ikompleks form banet vei for utvikling av verkty og senere av maskiner som brukes,og alt annet relatert til teknologi, kan vi se utviklingen av kommunikasjon, med dettefinner vi at tankene til enkeltpersoner spesielt, har en tendens til bli sammen, ogdermed oppndd, en slags tanke kollektiv, som i dag, hvis vi har skt finformasjon nettsk, mekanismer ved tanken er opphavet og grunnlaget som er dencumulus og mangfoldet av ideer, er varierte som trening et individ er en del av etubestemt antall faktorer, noen av disse er, deres kultur, sprk, sekulre utdanning,religis utdanning, i dette mangefasetterte masse kombinasjoner er hva lede ossgjennom vr kunnskap og erfaring til observasjon konkludere vre ideer, dette virvarav ledninger kaller intelligens, er intelligens ekstremt komplekst, siden demekanismene som styrer ikke har en presis formel, kan vi se logikken, som enmekanisme for intelligens, men ikke Vi kan si at logikken er et verkty som kanforklare for eksempel, vil, karakter, nske om noe spesielt, er den menneskelige ndhinsides rasjonell forklaring.Omstendigheter legge til de allerede kompliserte mekanismer, fant vi at disse harbetydelig innflytelse p hendelsene, sammenlignet med naturlige mekanismer, ermenneskelig intelligens mye mer kompleks enn noe kjent.Vi konkluderer derfor med at intelligens kan ikke forklare det fysisk.2 -. Natural mekanisme.Hver handling av naturen i vrt milj og i vrt univers, har en konstant variasjon
 • 4. spesielt og indisier, som er observerbare systematisk og repeterende, blir vurdert, eruniverset bestr av ulike og varierte mekanismer, ogs svrt kompleks, fordi deforhold de opererer er mange, som vi har sagt er at under visse omstendigheter fforskjellige resultater, s forskjellige som universet selv.3 -. Mekanismer for menneskelig oppfinnelse.Er mekanismene for menneskelig oppfinnelse ment oppn et resultat likstandardtekst systematisk, perfekt og nyaktig, det vi kaller generelt, verkty ogteknologi, ogs innen mekanismene for menneskelig oppfinnelse ha kommunikasjon,verbal, skriftlig , og ogs ved hjelp av signaler, som resulterer i en kombinasjon avalle gjr den mest komplekse system drevet av menneskeheten.Mekanismer, mekanikere, maskiner.En mekanisme er en enkel maskin sammen, hjelper denne studien oss forst og gimening av mekanikerne, m vi frst se oss selv som den mekanismen som giropphav til den andre, etter dette kan vi se mekanikken, er dette et omrde avfysikken som analyserer bevegelse og resten av kroppen, kan dette deles inn i fireblokker, klassisk mekanikk, kvantemekanikk, relativistiske mekanikk ogkvantefeltteori, og parallelt ser vi de naturlige mekanismer, ikke kan avgjre hvilkesamtrafikk er mer eller mindre direkte konsekvens lede oss til resultatet, kan vifastsl, er at sammen, danner de en realitet blant de tre, 1 -. mekanismer tanke, 2.-naturlige mekanismer, og 3 -. menneskelige mekanismer, de tre er en kombinasjonav alt.Vi kan analysere mekanismene, uten frst ta en titt, organisk liv, og flgeligintelligent liv, og vi trenger en analyse start i begynnelsen, med henvisning p ensvrt enkel og generell genetikk.1 -. Mekanismer for tanken.Dette er komplekse, kan vi si at de er betinget til vr kunnskap og lring, som girlogikk til ting, er mekanikken i tanken en rekke ulike eksempler, med sitt mangfold,som en id eller konsept.De relativt nyere funn av det menneskelige genom, gir vi en oversikt over denfantastiske kompleksiteten i kroppen vr, og absolutt ikke mindre komplisert, erbestemmelse av vre gener som gjr oss forskjellige fra hverandre, s form, som inoen arter er to helt identiske individer, og hvis det er to genetisk identiske vesener,enten naturlig eller kunstig, disse, som liksom genetisk identiske, ser vi at forskjelligei mten de tenker og oppfrer seg , til handle, kort sagt, er mer komplekse vesenerhittil kjent.Tenk p dette fra visningen og perspektivet til en observatr, til en upartiskbestemme og analysere rettferdige dom, m vi etablere et annet perspektiv, det erderfor vi m ta opp sprsmlet av mekanismene for tanken, har dette ingenting gjre med hjernen mekanismer, siden generelt kan vi si dette, hjernen, et organ somvi knytter alt, og opererer p et system selv uforstelig, elektriske kommunikasjonsignaler og komplekse mekanismer samtrafikk tenker, ideer og konsepter, rsaken tildenne analysen, siden denne analysen hvis vi snakker om klassisk mekanikk, for
 • 5. eksempel, ikke aportaramos noe med dette dokumentet, akkurat som snakk omkvantemekanikk, relativistiske mekanikken eller kvantefeltteori, ville vi vreutsendinger av disse linjene tanke, er hovedformlet ikke se de mekanismene somen individuell sak, da dette dokumentet viser mangfoldet som helhet som en helhet,og ikke fordi jeg anser grenene mekanikk galt, men snarere at hensikten med dettedokumentet er gi og vise ting fra et annet punkt, liksom se hva som skjuler seg fordet blotte ye, p grunn av kompleksiteten, forst selve konseptet, ikke enestemten se et nytt konsept, og samtidig etablere en linje som frer til konklusjonerom fysisk, siden klassisk mekanikk er godt studert og vi s noe av dette kan ikkebringe noe nytt, hvis Analysen er basert p forestillingen og nvrende kunnskap,vil alle mekanikere som gjelder for det samme synspunkt, fre n de sammekonklusjoner, s det er viktig analysere fr, se ting fra en annen vinkel, og at hvisvi nsker vise et annet synspunkt trenger vi ogs andre argumenter logisk og atdisse er riktig strukturert, stttet av logikken br ogs vre nyskapende og nyaktig,at vr mening om saken har noen dybde.Vanligvis mennesker har linjer med tanke som frer oss til bestemme vrdmmekraft og mening om et emne {x}, nr disse linjene med tanke varierer, er nrvi fr en annen oppsummering av bestemt hendelse {x}, noe som betyr at hvis vilegger to +2- matematisk resultatet vil alltid vre 4, men hvis for eksempel gjreen annen operasjon varierer, for eksempel 2-2 - resultatet vil vre annerledes, sfinner vi at hvis bare enkel matematikk for oss bare brukes til legge til, villeresultatet av en slik logikk alltid vre den samme, hvor 2 +2- fr 4, dette er merinteressant nr vi ser forskjellige linjer med tanke, s vi i mekanikk, kan det deles inni blokker, som sa er 4, klassisk mekanikk, kvantemekanikk, relativistiske mekanikkog feltteori, under visjonen om den frste, og med bevis og begrunnelsen for dette,finner vi det vellykket, men vi kan se den andre parten er ikke absolutt hvis det ikkehadde utviklet seg ideen om mekanikk, i dag, ville vi ha en linje for tenke basert pvr kunnskap klassisk mekanikk, men i dag har vi ikke bare har ideen om klassiskmekanikk, siden vi sa vi mekanikk sammenfattes i fire bolker, finner vi at spredningav mekanikk, og ikke det samme som de andre linjene trodde forskjellige former ogfasonger gjort formler, noen er bare gode ideer som ikke kan bevises, men det erviktig vurdere alle linjer med tanke, da dette pner drene for finne varianter somkan vre linjer tenker hjelpe oss finne en forklaring, til visse fakta {x}, i enbestemt situasjon, at gjennom klassisk mekanikk, kan ikke forklares, uten unntak,nr du er i fysikk, det er endringer, de tar lang tid bli akseptert, og noen ganger nrdisse resultatene er akseptert, og vi har en annen mte se p ting, og alltid ogs tamye lengre tid anerkjenne begrunnelsen av disse fire blokkene sammen mekanikkhar ikke vrt i stand til lse konkrete fakta om fysiske situasjoner, derfor har vi net tomrom som ikke kan fylles, men vi herved har et bredere syn p faget, vil jeglegge til at, etter mitt syn, er bare min personlige mening, som i den endeligeanalysen, er det mer enn det, men jeg tror det er viktig, s vel som den oppfatning avandre, manifest.Som vi s med innfringen, hjelper mekanikk oss med spore, til lede ossgjennom den.
 • 6. Begynn vr analyse, basert p vrt eget konsept av tid og rom, noe som vil avgjresamt tid og sted, henholdsvis.Forhpentligvis i denne analysen, kan vi bringe noe nytt, med sunn fornuft ogforstand, ettersom generelt, er alle bidrag vurderes som viktige linjer med tanke ergenerelt outlandish, andre er noe mer enn fantasi, det viktigste formlet med denneforskningen dokumentet , er sett i mekanismene, et eksempel for sttte eller klare st hva som er presentert.Mekanismer, ikke bare hvordan analysere mekanikken, er det ogs en mte analysere vre personlige tanker, og tanker sammen p nettet, slr vi til spesifikkresonnement.Eksempler.Mellom individer og nasjoner finner at det er forskjeller, som er synlig, er disseforskjellene basert p sprk, religion, mat og historie, blant andre, men disse fire eren del av det vi kaller kultur, nr du besker et land som ikke er vre, kan vi se at erannerledes, ikke bare for de tingene som er basert som vi sa, sprk, religion, mat oghistorie, vi fant ogs at bygge sine hus forskjellig, deres sosiale og politiskeorganisasjon, er ulike lovene er radikalt annerledes nr sammenlignet mellom veienog landet vrt vi beskte, som er vanlig i vrt land, ikke i deres, fordi hvis vianalyserer eksisterer disse forskjellene, kan vi finne ut, i tilfelle hvordan gjre sinehjem kan dette vre p grunn av materialene til rdighet i deres territorium, og hvisvi flger finne rsakene, er det interessant ting at det er forskjeller forklarlig, men noelitt uforstelig er at vi er vesener av samme art, formet av andre uforklarlige brppeke at det er forskjeller som ikke kan forklares, for eksempel i samme kontinent,der flere land, og de har alle de samme materialene til bygge sine hjem, finner vi atde stiler av dem er forskjellige, for eksempel er det radikale forskjeller mellom stilenav husene i den japanske, og stiler av tyskerne, og disse igjen er forskjellig fra denengelske, jo dypere vil vi finne at det er forskjeller i land, interne forskjeller, foreksempel i Mexico, har vi ca 56 forskjellige urfolksgrupper, disse etniske gruppenehar ogs en god del godt merkede forskjeller hvis vi fortsetter utdype, vil vi finne ati byene, er det forskjeller mellom sektorer i samme omkrets, og i sin tur, finner viforskjeller mellom naboer i samme leilighetskompleks, hvis vi gr videre, vil vi finnemange forskjeller mellom familiemedlemmer, som vi kan si at de har til felles,genetikk, utdanning, sprk, skikker, matvaner, samme hus, og alle de ting som enfamilie har til felles, men vi finner at selv personer i disse forholdene er annerledes,er dette veldig interessant.ArgumentasjonDet er ingen logisk forklaring, se denne tilleggsinformasjonen til hva som er logikk.,Logikken er en formell vitenskap som studerer prinsippene for gyldig demonstrasjonog inferens. Ordet stammer fra det gamle greske (logike), som betyr "utstyrtmed fornuft, intellektuelle, dialektisk, argumentative" som igjen kommer fra (logos), ord, tanke, ide, argument, grunn eller prinsipp."Logikken undersker gyldigheten av argumentene i forhold til sin logiske struktur,uavhengig av det konkrete innholdet av talen og sprket som brukes i sin tale og
 • 7. ekte stater hvor slikt innhold kan referere.Dette er akkurat hva du nsker si at logikken er en vitenskap "formelle".Generelt kan jeg legge til, at logikken er en rekke felles fornuft argumenter,konkluderer vi som sant begrunnelsen av en individuell, og gi oss en felles resultat.Mekanismer for tanken, er virkelig komplisert, ikke en del av logikk, for eksempel,finner vi forskjeller mellom religioner, tar vi som en basis de store religionene i vrplanet, jdedom, kristendom, islam, buddhisme, hinduisme, blant disse Vi kan finnestore forskjeller, og noen kan finne kamper, men vi kan si at det er flere forskjellerenn likheter, gir dette enkelt faktum alene oss bevis for at det vi lrer er ennkkelfaktor kjring vre mekanismer for tanke, fordi p den ene siden har vi ikristendommen, en linje dmt til tilgivelse og harmoni mellom individer, og andreslike egenskaper er ikke, er fokusert i en annen retning, hvis vi gr dypere vil vi finneat den samme linje, for eksempel i kristendommen, blant dem som bekjenner vreen del av denne gruppen, er det forskjeller, som kan identifiseres som en form forregjering, doktriner, praksis, og mange andre, hvis vi gr dypere, finner vi at blantmedlemmer av samme gruppe, for si det samme lokale kirken, er det forskjeller,fordi et medlem betyr en passasje av hans lre, en vei, og et annet medlem ikkegodt forsttt, finner vi at det er en variant, er dette virkelig interessant fordi vi deler ensamme art, men ikke de samme mekanismene for tanken.ArgumentasjonHer er noen argumenter, for eksempel teorien om Darwins evolusjon, er denneteorien ganske logisk for meg, fra synspunkt som Darwin avsluttet sin visjon, somdet synes at arter utvikler seg og forandrer seg, etter observasjoner, s funnet her, atdet de s fr de utviklingen, var det bare n tankegang, dette er visningen avskapelsen, det vi ser er at under denne syn p ting, matematikk, som strekker segfra 2 2 er fire, fordi det liksom, m vi n 2-2 er null, er de samme tallene, menforskjellige resultater, ikke fordi tallene er forskjellige, fordi hvis vi ser nye, tallene erde samme , et par nummer 2, betyr ikke dette at jeg tror p evolusjon, fordi jeg ikkegjr det, men lrdommen er at under forskjellige synspunkter, er mangfoldetinnhentet, for eksempel for meg denne utviklingen er et faktum, men Jeg sikter ikketil utviklingen av arter, siden jeg ikke tror det, men jeg tror p en naturlig ogprogressiv utvikling av organismer som et forsvar i visse omstendigheter, foreksempel kan vi se denne utviklingen i mennesker, er et faktum, ikke en id, hvis visammenligner hender to menn med forskjellig yrke, en av dem er en ansatt i etselskap som er ansvarlig for samle ananas, dette er en mann som bruker hendenefor at frukt hsting, og vi har ogs en annen person som arbeider i byggingen avbetongbygg, hvis vi gjr en underskelse av hendene p bde menn legger merke tilat de to personene er av samme art, kanskje en av dem bor i Hawaii, og en iVenezuela, men til tross for at de samme artene, deres hender er merkbartforskjellig, frst en av dem sine hender er grov og grov, fortykket hud, og den andrefyren, som hans hender er merkbart slitt, slik at deres Fingeravtrykk kan neppe blisett, hvis sett p en generell mte, og vi har nyaktig og spesifikk informasjon om altsom er relatert til de to personene, er dette som mte en mann som planet er, den
 • 8. slags er, hva jobben din er, og alt om dem, er konklusjonen i vr analyse ogobservasjon av hendene p disse to personene, at de ikke er like, er forklaringenriktig, resultatet av det du skriver ned i tilfelle noen spr oss om lage en rapport,anotaramos sikkert i rapporten, at fordi de to mennene jobbe og spille i forskjelligemiljer, har man hud tykkere hender fordi han arbeider i bygg og anlegg, er kroppendin endrer seg i ditt milj, kroppen din og kroppen beskyttet som sdan har en sterkfysisk arbeid, var hendene fulle av nkler, for takle sitt daglige arbeid, somarbeider med sement og murstein bygge vegger, p den annen side ogs riktigkonkludere med at den andre personen, har sin slitt hender som for sitt arbeid, somer samle ananas, juice av disse forverres huden din fordi fingeravtrykk er nestenuobserverbare, for oppsummere, finner vi det riktige svaret p den informasjonenvi har til ta eksamen i noen aspekter vi kan bruke logikk, men hva skjer hvisgjennomgangen av denne par individer, er litt annerledes, er sagt p en annen mte,antar testen at vi vil vil gjre et par personer som dde i en flyulykke, og disse topersonene er ikke landet, er andre arter forskjellig fra vr, og denne arten er ukjentfor oss, ulykken han led i en ukjent flymaskin engineering, vet vi ingenting av dem,har ikke detaljene daglige arbeid, antagelig resultatet oss score p eksamen, der vianalyserer hendene p dem som individer av andre arter, konkluderte med si, vetrsakene fordi hendene p de individene er radikalt annerledes, selv om de ser ut til vre bde samme art, synes begrunnelsen til flge et logisk sprsml her er,kan vi bruke den samme prosedyren i alle tilfeller, det beste svaret er nei.Skjer, kan vi si det er en logisk resultat av begge testene, ikke bare logisk, er detfornuftig, s finner vi at vi har en tankegang der vi oppfrer oss.Tilbake til Darwins evolusjon, jeg personlig synes at de logiske konklusjonene fraDarwin, er usammenhengende eller outlandish, men forskjellig p hva slutten her,fordi jeg tror p skapelsen av alle ting av Gud, og jeg tror Gud skapte alt, og dennetanken er ikke bare at noen Doctrino meg i denne troen, siden hverandre mineargumenter stttes ogs p min mte analysere det han s, og det jeg ser, vil jeglegge til at jeg ikke finner , ingen undervisning, for antyde det motsatte, nemlig atGud ikke si at ting ikke skulle endre laget som et resultat, tror jeg at Gud skapte alt,men naturlig disse endring under visse omstendigheter, men jeg synes at kraftenkan avgjre om en art over millioner av r for gi en helt annen, som et resultat aven naturlig utvikling, som jeg ikke kan bestemme, siden informasjonen er tilgjengelig,er det observeres at arter tilpasse seg gradvise endringer i deres milj , men sfinner jeg at arter antas utddd for millioner av r, ble oppdaget i dag, og disse erikke fysiske, ikke utvikle seg, som er sammenligne de fossiler som frste arteneantas vre utddd, og den levende dyr hinderet i dag, dessuten om reproduksjon,noen arter reprodusere med andre av forskjellige arter, som for eksempel hest, mensynes ikke tilstrekkelig grunn til anta en annen resonnement som jeg har n.Akkurat som vi kan oppsummere at de ulike grener av mekanikk, AIM, positur,forskjellige resultater observert i vrt milj synlig, frste klassisk mekanikk generelt,basert p testing se hva som skjer makroskopisk milj, og for det andrekvantemekanikk gjr forskjell i posisjon mot ting som skjer mikroskopisk, slik at detser ut til vre uenige om vi ser sammen er fornuftig og logisk, er dette ikke fordi
 • 9. klassisk mekanikk er galt, eller motsatt, kvantemekanikk.Her er en annen retningslinje tanker, mennesker er de beste oppfinnere hittil kjent pdenne planeten, de lrde innen fysikk, er det mest fremtredende, takket vreobservasjoner av den utbredte forverring av ting, noen posit en naturlig mekanismesom kalles entropi, Denne mekanismen er ansvarlig for alt dette stadig drligere, jernkorroderer, og ting blir delagt jevnt, basert sin sknad p disse observasjonene,ytterligere raffinert entropi katalogisert som en strrelsesorden, dette takket vre isin analyse av ting, observert at dette skjer over hele linja i universet, slik at vi n hardenne tankegangen i college, og at de som bestemmer hva som skal undervises iklasserommene, avtalt i at de har reist nok argumenter, og det er sant, derforgodkjent hans undervisning.P den annen side, og med en annen posisjon at jeg har funnet denne tankegangen,siden jeg basert p en personlig analyse av observasjoner om emnet, fant jeg ut atdet de konkluderte til vre sant, for meg er det ikke, siden i min motstand Jeg harmange ressurser for f ned sine funn og derfor hans lre, her er noen eksemplerp disse lre entropisk, har dette allerede vrt nevnt i andre dokumenter.Hastigheten p bordet, faller hastigheten av bordet og knuste pauser og deler erspredt p gulvet, er undervisning hovedsakelig fordi ting skje som de skjer, og ikkep motsatt mte, er ideen om at fordi ikke kaste tabellen stykker som danner renteog fall rente, denne observasjonen vi har det de ser og analysert fr et faktum er atdet er forringelse av organiseringen av alle ting i universet.Noe veldig interessant, og det br bemerkes, er at de konkluderer, av hvorfor tingskjer p denne mten og ikke p motsatt mte, er ikke tilstrekkelig observasjon,siden basert sine konklusjoner p delvis observasjoner av en hendelse {x}, dette ersats p bordet for meg og basert p en mer nyaktig og detaljert observasjon avfakta, ser jeg at i frste omgang hvis det skjedde i motsatt mte som faktisk, sidenhastigheten fr hastigheten var mye gjrme, sted i alle land, etter at det ble enperson som gjrme inn i en vakker kopp, ikke bare det, vil jeg si som en spk, og jegtror dette svrt personlig, som i smak sjangere er brutt, tror jeg mannen som diktetillegget, gjorde han det, at hastigheten vi brt for studiet av entropi, var en veldig finpris, som ble brukt for en leksjon absurd, siden fr testing hastigheten noen sette pbordet , s jeg oppsummere at fr denne testen, er det vist at hvis ting skjer i motsattvei, og mer forseggjort, her igjen pstanden om at Immanuel Kant, er helt rett, og atmannen ikke kan vite ting er de, som vi forenkle, ting logisk bestemme hvordan vioppfatter, dette er utbredt i alle lren som brukes i dag som et eksempel innenfysikk, finner vi samme resultat i et annet dokument s undervisning boks medklinkekuler, som fjerner divisjonene er arrangert i ingen spesiell rekkeflge, meddenne undervisningen er vist som et eksempel hva som skjer p molekylrt niv,betyr dette at entropi styrer og frer gradvis til rote rundt i en mer konsekvent, detsamme test boksen jeg vil si klinkekuler, skjedde det motsatte frst, fordi de frstekulene var laget av en del materiale som ikke var i det hele tatt runde og sammestrrelse, for eksempel glass, etter at den barken p et tre, ble ved hjelp av enomfattende prosess produsert boliger som tjente for testen, sier ogs skjedd atmotsatt, som i en pose klinkekuler var kryptert, og forstyrret av farge, men fr testen
 • 10. var fargene i en bestemt rekkeflge, og foret skillene mellom disse, s vi konkluderemed at fr testen, hendelsen inntraff konkludere med at de ikke skje, eller at frsteorganiserte kulene og pflgende Dette blir forstyrret.Vi kan se at organisk liv p planeten vr, benekter naturligvis disse fakta entropisk,som organisk liv, er et unikt eksempel p organisering, hvis noen hevder at de totidligere tester der jeg konkludere med at det ikke er slike entropi , og hevder at detvar intervensjon av menneskelig intelligens, i mine kommentarer ved si at naturligskjer med alle levende organismer, som vi kan se uten tvil at livet er en prosess somkommer fra lidelse bestille, og ikke p motsatt mte, er dette ogs observeres ihvert synlige fysiske fakta som n kan vi se hvordan vrt univers har en mte komme fram til en presis organisasjon av andre slik vi ser det fra der det hadde gassog materie uten en forhndsbestemt rekkeflge et sted i noen galakse, gjennomnaturlige prosesser vi ser hvordan en stjerne blir fdt, er fdt et system, ogkonkluderte med at det beste eksempel p at entropi er kaotisk produkt av fancy,eksisterer denne bare i menneskesinnet, og er drlig gjort produkt analyse.Derfor mekanismer tanke er den beste mten starte et lp, en nrmere analyse avnoen hendelse {x}, for alle fag, Einsteins relativitetsteori der plassen er ment kurve,hvor tid og rom, er forent og fleksibel n ting, ser jeg at konklusjonen av dette faktumved mte se ting ikke er basert p faktiske fysiske verifiserbare fakta, og ogskoble prosedyre tid og rom klokt vek ikke fra begynnelsen, siden denne teorien etunivers som allerede er i prosess og endringer, etter mitt syn, er lite gjennomtenktteori opprinnelse, og basert p forutsetninger og mentale velser, som ikke har noenbasis i fakta, siden ideen om f.eks Einstein, mellomrom, viser tyngdekraften somikke-eksisterende, som jeg ikke tror det riktig, i motsetning til det som er nevnt avNewton, at tyngdekraften er forrsaket av tiltrekningen av massen, som hevet avEinstein, kan demonteres enkelt, uten tvil, som jeg nevnte i et annet dokument, eralvoret i Newton vellykket fordi havene p planeten vr er bevist, siden s mye vannreagerer p kraft alvoret av mnen mnen, beviser dette hinsides tvil at en sliktilnrming er at plassen som presser mot planetene, synes det for meg helt gal, fordihvis det var sant oppdratt av Einstein ville ikke ha tidevann havet, vil havet ikkebyes i retning av mnen som plassen ville presse p motsatt mte, krumning av tidog rom, m jeg innrmme at det er en svrt original, men det baserer sitt konsept avtid og rom, p forutsetninger ubegrunnet, siden tid og rom, mangel p personlighet.I form av fysikk, nsker vi lse alt med logikk og matematikk, og gi en rasjonell driftalle ting nr vi vet p forhnd at under spesielle omstendigheter, en bestemthendelse {x}, og ikke fre til det vi antar m skje. Her m vi skille hva som er mulig,hva er sannsynlig, er to ord som ser like ut, men er to ord som betyr noe helt annet.Vi konkluderer med at mekanismene for tanke, ikke er regulert og inneholder ikke enformel forutsigbare handlinger er mangfoldige og komplekse, og vi er langt fra vre i stand til finne ut hvordan kontrollere dem eller straffeforflge dem, sdette er i frste omgang, menneskelig umulig.Naturlige mekanismer
 • 11. Vurder noen mekanismer, for eksempel som i en logisk sekvens ha som en lederden andre.PlassMatterTidLysGravityKjemiEnergienOrganisk livDisse mekanismene kan se dem som separate deler, men komponenter av universetsom helhet, mekanikerne p noen av dem kan vi si at synes adlyde en regel, medf variasjoner, selv om dette er ikke en regel, men kan vre forutsigbar, ogmatematisk beregnelige, er et slikt tyngdekraften, synes denne mekanismen vremotoren av energi, og universelle rsaken organisasjonen vi kjenner kosmos,Hvis vi starter fra begynnelsen vil vre lettere n en vellykket avslutning, kan vi serommet hvor mekanismen er spilt av andre, kan srlig plass si det er mekanismender saken gr uten motstand, dette kan ikke matematisk kvalifisere eller tallfeste det,fordi hans motstand mot saken vi kan si er nei, og mten de samhandler med sakener ikke-eksisterende, er en mekanisme forutsigbar og uforanderlig, kan det ikke vrecalculable, s langt vi kan se i I dag synes uendelig.Matter, ser vi dette som en mekanisme som gir opphav til all materie er i konstantforandring og transformasjon, i konstant bevegelse, av dette kan vi si at det er aldridet samme belpet i universet.Klokka er mekanismen som gjr det mulig for oss forholde fakta og vesentligeendringer i banen.Lyset vi ser mekanismen av naturen, som formidler og forplanter ved en hastighet avsaken.Gravity er en mekanisme som kan beskrives som bare ett aspekt av saken, virkerdet som denne mekanismen er iboende og avhengig saken, fordi hvis vi ser det fraen annen vinkel, kan vi si om denne kraften, som ikke finnes i uavhengig, som det erdrevet bare rolle, med andre ord faget er den eneste med tyngdekraften, dettefungerer i en avstand og ved kontakt.Kjemi, denne naturlige mekanismen som vi kan se ulike elementer reaksjon nr duer i kontakt.Energi er mekanismen, kan vi se bare som en del av saken, siden vi kan merke detsom akselererende saken p noen mte vi ser det, vil vi komme til sammekonklusjon, er at energien ganske enkelt akselererende feltet .Organisk liv, kan vi beskrive det som den spesielle mekanismen av universet, ogsom i seg selv kan dette formere, reprodusere, vedlikeholde og opprettholde, som enunik funksjon, kan under visse omstendigheter sl hva p intelligente raser.Disse mekanismene som vi antar er et produkt av en singularitet, eller som vi kanbare si at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden, slik det vises logisk enige
 • 12. om at vr hele universet har en begynnelse, i enhver form vi ser i utgangspunktet detsamme, de frste slike mekanismer for sette det p en annen mte, gjr mekanikk,studert av vre arter, i en svrt generell mte kan vi si mer eller mindre nyaktig slikvi forstr det. Neste i den frste ledige plassen, begynner en serie som vi beskriversom Big Bang, den komplekse prosessen med dannelsen av vrt univers, er sakenspredt over hele plassen etter dette og sikkert utseendet vi beskrev saken somtyngdekraften begynner sin prosess med fokus p spesifikke punkter og gassfelt,med tid dette vises i en simultan faktisk skjer alt p et yeblikk, det aspektet vi kallertid, kjent som tyngdekraften iboende aspekt , og et annet aspekt vi kaller energi,siden tyngdekraften, fyrte blanding av forskjellige materialer kjemi mekanisme, somp en gang himmelen lyser opp, slik at veien til lys, etter dette mekanismermultiforme forbindelse bringer frem livet.Av disse mekanismene m bemerkes, er ikke gjenstand for regulert eller angittmatematisk, fordi hvis vi ser nye, er i stadig endring og forhold spesifikke punktergenerere varianter som p samme mte har vi nok av stjerner med ulike materialersom skriver dem, men alle vurdere stjerner, finner vi at under visse omstendigheterkan vi peke p som spesielle varianter vil ke.EksemplerEksempel 1 -. Ting vi kan ikke kapsle materialet i en enkel ligning, EMC, 2, sidenunder tett observasjon ikke kan forklares med selve innholdet av dette, mye mindrevariasjoner med hensyn til saken til energi.Eksempel 2 -. Tyngdekraften kan vi vurdere en lov til en matematisk ligning ellerkonklusjon beskrive med noen nyaktighet, de spesifikke fakta i saken, til dissefakta bestemme dem som en lov, m vre observerbar og uforanderlig gjennomhele univers, ikke noe unntak fra regelen, men vi fant at selv innenfor disseanslagene vurdere nyaktig, kan denne loven ikke av seg selv gi en forklaring pfakta ogs observerbar i universet, slik som stjernene senere eller eksterne galakser,variantene er uforenlig med det vi anser loven, disse kan under beregningene ogloven ikke forklare den fysiske oppfrsel, sammenlignet med stjerner som er mer ien galakse.Eksempel 3 -. Den virtuelle tid menneskelig oppfinnelse, kan ikke vre nyaktigfordi det er ingen tilstrekkelig presis teknologi som mler, i form av naturlig tid, kan visi dette gr uten stoppe, da det er de fysiske endringer av saken i en bane.Lyset vi betrakter den naturlige mekanismen av naturen spre seg i rommet.Vi kan oppsummere disse naturlige mekanismer er gjenstand for stadige endringer,og i hver og en av dem er varianter.Menneskelige mekanismer.Menneskelige mekanismer, ser vi dem som mekanismer kunstig intelligens produkt,er disse utformet for dra nytte av bruken, som brukes til lette arbeidet.Fra begynnelsen menneskelig oppfinnsomhet utviklingsverkty, for eksempel etspyd, som ble oppfunnet for lette jakt for skaffe mat, har det gradvis utviklet avoppfinnelsen og oppfinnsomhet, slike verkty stadig mer komplekse, hovedsakelig iomrdet for kommunikasjon, men fokusere vr oppmerksomhet til bare tomenneskelige oppfinnelser, med nok vise at tankegangen, disse to oppfinnelser er
 • 13. forbrenningsmotorer og elektriske motorer, motorene er preget, har en repeterendeog systematisk drift, men vi kan finne varianter som fungerer somforbrenningsmotorer varierer i drivstofforbruk, avhengig av hvor i verden de opererer,fordi hvis vi ser hva du bruker p drivstoff i srlige americas varierer i forhold til hvade bruker i Ecuador, at fordi de opererer under forskjellige temperaturer hyde ogmange andre faktorer.Elektriske motorer Tilsvarende i laboratorietesting viser at ikke bare forbruk, men pet annet sted p samme sted der de kan teste dette er variabel, selv innenforvariasjonen som er stabil, men med andre ord stabilitet i elektriske motorer, ervariable.Konklusjon og oppsummering.Som en generell oppsummeringVi kan si det er synlig og trolig en universell variant, som som en konsekvensforhindrer formulere fysiske lover med srpreg strrelsesorden, som kan beregnesbare fasers fysikk.Akkurat som denne varianten gir en generell fysiske lover, men p ingen mte kanbetraktes fasers fysikk nyaktig, denne ekstremt komplisert p grunn av mangfoldetav omstendigheter som han tjener vrt univers. Forfatter Arturo Ral Corts Alle rettigheter reservert.