MARKET LEADERS - Simerini 2020-01-20آ  خ—.خ”.: info@cy. خ¤خ·خ».: 800 00 800 / 22...

download MARKET LEADERS - Simerini 2020-01-20آ  خ—.خ”.: info@cy. خ¤خ·خ».: 800 00 800 / 22 122100

of 100

 • date post

  08-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of MARKET LEADERS - Simerini 2020-01-20آ  خ—.خ”.: info@cy. خ¤خ·خ».: 800 00 800 / 22...

 • MARKET LEADERS

  2019

  ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Της Κυριακής

  Η ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • editorial

  Περιεχόμενα 6 Τράπεζα Κύπρου: Κοντά στον πε-

  λάτη και στην κάθε του ανάγκη 10 Γενικές Ασφάλειες Κύπρου: Από

  το 1951, σταθερά αξιόπιστες 14 CNP: Πρωταγωνιστής της

  Ασφαλιστικής Αγοράς στην Κύπρο

  16 Eurolife: Ηγετική δύναμη στην ασφαλιστική βιομηχανία

  22 Μαρίνα Αγίας Νάπας: Έτοιμη μέχρι το 2021

  28 Leptos Estates: Ο κυπριακός αναπτυξιακός κολοσσός

  30 Pafilia: Πρωτοπόρος στον τομέα των ακινήτων

  38 Quality Group: Χτίζουμε σήμε- ρα τις κατασκευές του αύριο

  44 «Cablenet is on fire» 48 Cyta: Διαμορφώνει το ψηφιακό

  μέλλον της Κύπρου

  54 Η KPMG ενισχύει τη γκάμα υπηρεσιών της

  58 PHS: Μια εκ των κορυφαίων ελεγκτικών εταιρειών στην Κύπρο

  66 Εταιρεία Καποδίστριας: Η ηγέτι- δα του aftermarket

  70 LandasColour: Tεχνογνωσία και εξοπλισμός για άριστο αποτέλεσμα

  74 Parimatch: Η δυναμική παρου- σία της στην Κύπρο

  78 Remedica: Η κορυφαία φαρμα- κευτική βιομηχανία

  86 Hermes Airports: Υψηλές πτή- σεις για τον τουρισμό

  92 Louis Hotels: Μεγάλες προοπτι- κές για περαιτέρω ανάπτυξη

  96 Οι προοπτικές και οι προκλή- σεις της οικονομίας για το 2020

  ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΚ∆ΟΤΗΣ: ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ∆ΙΑΣ ΛΤ∆

  Ιδρυτής: Κώστας Ν. Χατζηκωστής Διατελέσας Διευθύνων Σύμβουλος: Άντης Χατζηκωστής (2002-2010) ∆ιευθυντής Εκδοτικού Οίκου ∆ίας: Χρύσανθος Τσουρούλλης ∆ιευθύντρια «Σηµερινής»: Πέτρα Αργυρού Group Advertising Manager: Γεωργία Τουτουντζιάν Advertising Manager Radios Division & Simerini Newspaper: Μαρία Τερεζοπούλου Advertising Executive: Καρολίνα Σταμάτη, Γιώτα Παναγιώτου Αρχισυνταξία: Σκεύη Σταύρου Υπεύθυνη Έκδοσης: Θεοδώρα Νικολάου Art Director: Δανάη Μιχαηλίδου Production Manager: Χριστιάνα Παναγίδου Υπεύθυνος Λογιστηρίου: Γιώργος Γεωργίου Εκτύπωση: Printco Cassoulides Ltd

  Λεωφόρος Άντη Χατζηκωστή και Γωνία Λεωφόρου Αρχαγγέλου 31, 2057, Στρόβολος, Τηλ.: 22580580 / Φαξ: 22580455 Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά προτίμηση ή κατά διασκευή .

  MARKET LEADERS 3

  MARKET LEADERS Η κινητήριος δύναμη της οικονομίας Την κινητήριο δύναμη της οικονομίας αποτελούν οι ηγέτιδες εταιρείες της αγοράς. Η σχέση τους, άλλωστε, είναι αλληλένδετη. Όταν η οικονομία πάει καλά, τότε υπάρχει ανάπτυξη και στις επιχειρήσεις, ενώ όταν οι εταιρείες αποκτούν ευμάρεια, τότε συμβάλλουν στην επανεκκίνηση και ανάκαμψη της οικονομίας. Η ειδική έκδοση «Market Leaders 2019» έχει ως στόχο να αναδείξει την προσπάθεια και το έργο που επιτελούν εταιρείες και επιχειρήσεις με ηγετική μορφή στους τομείς που δραστηριοποιούνται. Πρόκειται για εταιρείες που πρωταγωνιστούν στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα, στην αγορά ακινήτων, ή εταιρείες ασχολούνται με τις τηλεπικοινωνίες, με την τουριστική βιομηχανία, το εμπόριο και την ενέργεια και που παρέχουν συμβου- λευτικές και ελεγκτικές ή στοιχηματικές υπηρεσίες. Δίνουμε βήμα, λοιπόν, στις εταιρείες της κυπριακής αγοράς που ξεχώρισαν με τη δράση τους το 2019, ώστε να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Εταιρείες που συνέβαλαν θετικά στην οικονομία του τόπου και άφησαν το στίγμα τους στον οικονομικό χάρτη της Κύπρου την χρονιά που ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετίσουμε. Παράλληλα, μαθαίνουμε τα επόμενα τους βήματα και τους άμεσους στόχους τους μέσα από συνεντεύξεις των CEOs και των Directors των κορυ- φαίων εταιρειών της αγοράς και ενημερωνόμαστε για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο κάθε κλάδος σήμερα. Καλή ανάγνωση!

  Θεοδώρα Νικολαου

 • Τραπεζικός και Ασφαλιστικός

  Τομέας Πρόκειται για δύό αΠό τόύς Πιό ςημαντικόύς κλαδόύς αναΠτύξης αλλα και ςτηριξης της όικόνόμιας. τόςό ό τραΠεζικός, όςό και ό αςφαλιςτικός τόμεας τα τελεύταια χρόνια

  βρεθηκαν αντιμετωΠόι με μεγαλες Πρόκληςεις, αΠό τις όΠόιες όμως καταφεραν να βγόύν Πιό

  δύνατόι. ακόλόύθόύν καΠόιες αΠό τις εταιρειες Πόύ Πρωταγωνιςτόύν ςτόύς κλαδόύς αύτόύς.

 • 6 MARKET LEADERS

  Παρουσίαση ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

  Κοντά στον πελάτη και στην κάθε του ανάγκη Τα ψηφιακα καναλια κερδιζουν εδαφος και Την καθιςΤουν πρωΤοπορα ςΤον κλαδο

  Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που εξυπη- ρετούν τις ανάγκες του κάθε πελάτη και τον βοηθούν να υλοποιήσει τους στόχους και τις επιθυμίες του. Τα προϊόντα εξυπηρετούν ιδιώτες και επιχειρηματίες, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με διαφορετικές απαιτήσεις. Προσφέρονται επίσης ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα, υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις για Κύπρι- ους καθώς και για διεθνείς πελάτες οικονομικής επιφάνειας, θεσμικούς πελάτες και άλλα νομικά πρόσωπα, μέσω εξειδικευμένων επενδυτικών υπηρεσιών οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων και οργανισμών συλλογι- κών Επενδύσεων σε Κινητές αξίες.

  Τα ψηφιακά κανάλια Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τρά- πεζας, που την καθιστούν πρωτοπόρα στον κλάδο της, είναι τα ψηφιακά της κανάλια που ολοένα κερδίζουν έδαφος. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχει η 1bank μέσω διαδικτύου ή

  κινητού τηλεφώνου προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον του κόσμου. Κύριο πλεονέκτημα οι εύκολες και γρήγορες συναλλαγές, απ’ όπου κι αν βρίσκεστε, η ευελιξία και εξοικονό- μηση χρόνου και χρήματος και κυρίως η ψηφιακή εμπειρία των ανέπαφων συναλλαγών. σήμερα το 75% των συναλλαγών που αφορούν διαχείρι- ση μετρητών και μεταφορές μεταξύ λογαριασμών πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών. η Τράπεζα εξυπηρετεί τον πελάτη της μέσω καινο- τόμων προϊόντων τα οποία αναβαθμί- ζονται συνεχώς. Τo νέο Mobile Banking App προσφέρει «έξυπνες» λύσεις, είναι γρήγορο και εύκολο στη χρήση και κά- νει τ