MAP OF EILAT - BGU Math ergodic/Eilat.pdfEilat ' M R H 'A M IM A R S H L O M YIT P U E B N A N O N A...

download MAP OF EILAT - BGU Math ergodic/Eilat.pdfEilat ' M R H 'A M IM A R S H L O M YIT P U E B N A N O N A H T I V T E G V A V . H A' E N V H A V U H I M G U Y V A R G M A A V. E O T. O

If you can't read please download the document

 • date post

  30-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of MAP OF EILAT - BGU Math ergodic/Eilat.pdfEilat ' M R H 'A M IM A R S H L O M YIT P U E B N A N O N A...

 • SCALEM.

  ZE'EVIMSQ.

  HA'ELA

  HATIVAT HANEGEV AV.

  ZAHURITSQ.

  BiTRA

  N

  DAFD

  UF

  ABUV

  AN

  SULI

  T

  DAKAR

  HAL

  ILAN

  YULI

  T YA

  M S

  UF

  KAR

  ISH

  PASO

  N

  HAN

  ITAN

  PARPERONTS

  IV'O

  N TAVASON

  MA'ALE ZAHARON

  SHARVITAN

  TUKINON

  MULIT

  PAZITLEH

  AVIT

  NITS

  RAN

  SHAF

  RIR

  ZETA

  N

  HA

  HO

  TRIM

  ADMON

  HAMELEKH AHAZ

  YEHOSHAFATYOTAM RD.

  SHR

  AKR

  AK

  BOKER

  SAGI

  TSENIFIM

  KARK

  OMSHA

  HAMO

  NSN

  APPIR

  LOS ANGELES

  SAMAR

  'EVRONA

  YOTV

  ATA

  IDANKETURA

  GITR

  AN

  KIPP

  OD

  AG

  SHU

  MER

  VENU

  S

  FIKUS

  PETEL

  AFUN

  HALAVLUV

  ORYO

  N

  HASH

  EMES

  H

  HARDUFNEPTUNE

  SHEZ

  ARHAYAREAH

  LA'AN

  A

  GIRITUKAM

  SILONDARDAR

  SHES

  HET H

  AYAM

  IM AV

  .

  TIRAN

  GERO

  FIT

  HAKHLIL

  'AROD

  ATAK

  HARDAL

  KALLANIT

  'ARAD

  MALK

  IT

  HASPORTA'IM

  GRAN

  ITHATOR

  OREV

  HA GI

  R

  TSIFHA

  MALK

  AT SH

  VA

  EZORIT

  TSUR

  GER

  ANIT

  HAL

  AMIS

  H

  MALKAT SHVA

  IRIT

  HATS

  EVI

  TSAB

  BAR

  SAIFA

  N

  GOME

  ZEHAVIT

  HARNUGZUGAN

  HAVA

  TSEL

  ETVEREDSQ.

  NIR

  IT

  YA'HEL

  HAHAMANIT

  KID

  A

  LUFIT

  MAKOR HAHASIDAHASIGALIT

  HADAS

  ATAD

  Begin

  TSE'ELIM

  ARGAMAN AV.

  MITSPE YAM

  Canada Park

  'ARAR

  HALAMITFRAKRAK

  HASHALOMSQ.

  Stadium

  REFIDIMSQ.

  AYYALIMSQ.

  HATSEROTSQ. MAKHELOT SQ.

  LEVANASQ.

  YERUSHALAYIMSQ. NAHAL HARUZ

  NAHAL SHANI

  NAHAL ORA

  NAHAL HEMDA

  NAHAL TSIHOR

  NAHAL KTURA

  GAROFSQ.

  KEDA

  R

  BOSM

  AT

  ASHOSH

  SHEZAF

  HASHITA

  SNUNIT

  SHEH

  ORET

  RAVIV

  HA'ES

  HEL

  TAPU

  AH SD

  OMDO

  M

  HAG

  ETA'OT

  RETAMIM

  MIDYAN

  EDOM

  ASHLIL

  MO

  'AV

  ROTEM

  MARVA

  SINAI

  RIM

  ON

  TSEFAHO

  T GISHRON

  PARAN

  NEHUSHTAN

  ZIK

  BARN

  E'A

  SHAN

  I

  TSIN SAL'IT

  YEHUDA

  SE'IR

  NITSAN

  A

  BASHAN

  TURAYIM

  EDER

  KADESH BARAK

  NAH

  SHO

  N

  RODED

  SIG

  IM

  HA ME'AROT

  HASHAHAM

  HATS

  UK

  HAH

  OR

  EV

  HAM

  IKH

  RO

  T

  HAMLEHA

  HAT

  MAR

  IM A

  V.

  TSOFAR

  BARNE'A

  HADEQEL

  LOH

  AME

  HA ESHELHURSHAF

  SQ.

  CENTER

  OFIR

  'ARAVA

  TAM

  AR

  Nahal HaZome'ah Park

  OFARIM

  MALKHEYEHUDA

  SQ.

  NEVE

  MID

  BAR

  DIS

  HO

  NIM

  RE'

  EMIM YA

  HM

  UR

  IMHA

  TSEV

  A'IM

  HATA

  NNIN

  IM

  HATO

  KHNA

  HAM

  ASGE

  RZE

  'AT A

  PEKH

  A

  HANMERIMSQ.

  HANEHOSHET HAM

  ESIL

  OT

  HA'

  ASH

  LAG

  HAG

  OFR

  IT

  HA MESILOT

  MEH

  TSAV

  IM

  ARAYOTSQ.

  YOZM

  A

  HAT

  VUN

  A

  HATU

  SHIY

  A

  HATS

  LAHA

  HABA

  NAI

  HE H

  ARAS

  H

  HAMLAKHA

  HA'UMAN

  HASANDLAR

  HAM

  UTS

  AR

  HAGA

  NNAN

  HASA

  RTAT

  HAN

  APAH

  HANAGGAR

  YE'E

  LIM

  REV

  IVIM

  MAN

  GAN

  TSU

  KIM

  GAN

  NIM

  GEV

  IM HAT

  IVAT

  GO

  LAN

  I AV.

  SHUNIT

  HA T

  SDAF

  IM

  ZA'AMANSQ.

  PETE

  N

  EF'E

  SHFIF

  ON

  HA'AR

  AVA R

  D.HA

  NEHA

  G

  HASA

  RTAT

  HA BALLAN

  HAZA

  GAG

  HA GALLAV

  HASA

  VAR

  HASAPPAN

  HADAYAG

  HA'O

  RGIM

  HASATTAT

  KAMEN

  INDUSTRIALAREAYE'ELIM

  SUSIM

  PERAI'M

  SHU'ALIM

  HATO

  FERE

  T

  HA'AHOT

  HA MEYYALEDET

  HARA

  TAKH

  C-Hotel

  TARSHISH

  HATOREN

  ANTI

  BES

  HA YAM

  NEVI'OT

  BEACH

  ROYAL

  BEACH

  HA ZAHAV

  BEACH

  KOKHAV HA YAM

  BEACH

  EDOMBEACHHA SHEHAFIM

  BEACH

  NORTHERN BEACHHOTEL AREA

  HAOGENSQ.

  HA

  MAY

  IM

  HA MAYIM

  KAMPEN

  MIFRATS

  HA SHEMESH BEACH

  AYIT

  DAYA

  HAKO

  RE

  DROR

  SHAHAF

  ANAFA

  PERES

  HAN

  EZ

  SHALDAGLULIT

  YAS'UR

  SH

  AD

  MIT

  HANESHER

  HATIVAT

  HANEG

  EV AV.

  EFRO

  NI

  BARKAN

  TSIV

  ON

  I

  SHOS

  HAN

  DOLE

  VNO

  FAR

  EZOV

  KISO

  S

  TILT

  AN

  YA'ARA

  RAKE

  FET

  YASM

  IN

  HARZ

  IT BARKAN

  LOTU

  S

  ODEM

  LESH

  EMNA

  TSITS

  ADMONIT

  NEVI'OT

  NA'AMA

  HAR SINAI

  NAHALKTOVOT

  OFIRA

  AGUR

  HABA

  Z

  HEL H

  A HAN

  DASS

  A

  HAPA

  LM

  AH

  DURB

  AN

  THEPEARL NEPTUNE BEACH

  MORIAH BEACH

  TARSHISH BEACH

  TOPA

  Z

  GANNIM B'

  ELOT

  AV.

  TSOFIT

  PA'AM

  E HA

  SHA

  LOM

  HA'IR

  US

  HABROSH

  REHA

  N

  HAT

  SAV

  TSAL

  AF

  HAK

  ANE

  IRIT

  NAR

  KIS

  RIS

  AN

  NU

  RIT

  SAH

  ARO

  N

  RO

  GEN

  SAVYONSAHLAV

  'AD'AD

  SHIMSHON

  PALGIT

  GANNIMA'

  HA MLEHA(SALT PONDS)

  DanPanorama

  CentralPark

  OazisRed Sea

  Red Sea

  YERU

  SHALAYIM

  HASH

  ELEMA

  ZARZIR

  VolunteerGrove

  FredkinGarden

  HASE

  LAHA

  AD

  OMBE

  ACH

  SHAHAMON

  ShehoretGarden

  HATMARIM

  AV.

  MemorialGarden

  GAN BINYAMIN

  SMOL

  YAN

  YAM SUF

  ALMUGGIM

  NAHAL NITSO

  S

  HAMEYASDIMSQ.

  NakashGarden

  HADA

  YAGIM

  BEACH

  UMRA

  SH-RASH

  BEACH

  HARIM R

  D.

  HARI

  MR

  D.

  (MALHIT)

  TSED

  EK

  OMER

  EILA

  T AIR

  PORT

  HolidayInn Patio

  TSEFA

  KhanCtr.

  HA

  BAR

  DLA

  S

  AirlinesOffices

  Sculpture Garden

  BenjaminGarden

  Eilat AirportTerminal

  (SWIMM

  ING FO

  RBIDD

  EN)

  SHOR

  TSIPOREN

  'ARAD

  VARDIT

  MES

  HAR

  HAM

  ELEK

  H

  HaShalomLaw Court

  BARE

  KET

  HANE

  SHER

  HA'EDOMIM

  HAZALBANIM

  HAMIDYYANIM

  HAMOAVIM

  HA'ARAMIM

  HA'HITIM

  HASHOMRONIM

  HA'AMORA'IM

  HAMA

  CCAB

  IM

  BNE I

  SRAE

  L

  'EN NETAFIM

  'ENN

  ETAFIM

  RAHAM

  NAHALHEMAR

  NAHALMENUH

  A

  NAHAL

  SHEH

  OR

  ET

  HAKNA'ANIM

  SHES

  HET H

  A YAM

  IM AV

  .

  'EN MOR

  HAR

  DLA'A

  T

  HAR

  LUTS

  'ENAK

  RABIM

  HAR Y

  A'ALON

  'EN AK

  EV

  HAR

  'ENBO

  KEK

  HAR

  HALU

  KIMHARI

  MRD

  .

  'EN YAHAV

  NAHAL HAYUN

  NAHA

  L

  HEVY

  ON

  NAHA

  L

  MAMS

  HIT

  'EN YAHAVMISHMESH

  HA

  AGAS

  MANDARINA

  SHEZIF

  HAROV

  ESHKOLIT

  TAPU'AH

  ETROG

  LIMON

  TAPUZ

  HA'AGAS

  ZAYIT

  ARMON

  EGOZ

  SHAKED

  TE'ENA

  HUSHHASH

  MANGO

  DOVDEVAN

  AFARSEMON

  AVUKADO

  PEKAN

  TUT

  HA'

  AFAR

  SEK

  HA'AG

  AS

  HA'AGAS

  AGM

  ON

  IM

  ELOT AV.

  YOTAMRD.

  DI-ZAHAV

  HATSAFTSAFA

  LILAKH

  ARG

  AMAN

  AV.

  Ofira Park

  NAHAL 'AMRAM

  BARNE'A

  ARN

  ON

  HA

  MIN

  H

  AROT

  YE'E

  NIM

  HABURSEKI

  Ha'aravaPark

  HA

  ZAHARON

  KE

  SAR

  HAD

  UR

  HAGIL'ADIM

  GSHU

  R

  HAR

  SA'AD

  NAHAL ZARHAN

  w.c.

  w.c.

  w.c.

  w.c.

  $

  $

  $

  EN H

  E HAT

  UL

  Municipality

  $w.c.

  SAPPIR

  MallHaYam

  w.c.

  BeitHaGesher

  Ben GurionUniversity-Eilat

  Campus

  Eilat HighSchool

  CentralBus Station

  HAGEFEN

  HAR

  SA'AD

  Nahal Shahamon Park

  TennisCtr.

  SwimmingPool

  ATAL

  EFM

  NAM

  NEM

  AN

  GAR

  BIL

  HAGMALIM

  KOTSANZAHOV

  MARYON

  NOF HAMIDBAR

  HATULHABAR

  KARAKAL

  YEFE ZANAVYARBOA

  NEVE

  MIDBA

  R

  SHESH

  ET HA YA

  MIM AV.

  PASMON

  DARBAN

  SAMM

  UR

  OG

  ER

  KIPPOD

  SHAF

  AN S

  LA'IM

  ARN

  EVET

  KAR

  AKAL

  CentralPark

  YeminHerzog

  NEWEMIDBAR

  URIM

  Tse'elim

  Urim

  'Arava

  Ofir

  MitspeYam

  HADOLFIN

  YOTAM RD.

  'EzionCraver

  RabinHigh School

  ARGAMANAV.

  HAGAI RD.

  SHES

  HET

  HAYA

  MIM

  AV.HAGAI RD.

  HaYovelJ.H.

  HAKU

  ZARI

  M

  HA'AK

  ADIM

  HAHA

  SHMO

  NAIM

  BNE