Lineaarialgebra - Lapin Peruslaskutoimitukset b a a + b a + b-b-b a a –b = a + (-b) a b...

download Lineaarialgebra - Lapin Peruslaskutoimitukset b a a + b a + b-b-b a a –b = a + (-b) a b suunnikassأ¤أ¤ntأ¶

of 151

 • date post

  08-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Lineaarialgebra - Lapin Peruslaskutoimitukset b a a + b a + b-b-b a a –b = a + (-b) a b...

 • Lineaarialgebra

 • Kertaus: Sinin ja Kosinin määrittely

  kaikille kulmille välillä -∞ …∞

  Arvioi yksikköympyrän avulla:

  a) sin(30o)

  b) Cos(30o)

  Ratkaise ilman laskinta

  a) sin(x) = 0.5 (terävä ja tylppä

  kulma)

  b) cos(x) = 0

  c) cos(x) = -0.5

  sin(α ) on kulmaa α vastaavan kehäpisteen y-koordinaatti

  cos(α ) on x- koordinaatti

  Yhtälölle sin(x) = 0.5

  Kone antaa x1 = sin -1(0.5) =

  30o

  Toinen ratkaisu on aina

  x2= 180 o – x1

  (tässä siis 150o)

 • Vektorilaskentaa osa1

  • Peruslaskutoimitukset

  • Komponenttiesitys

  • Vektorin pituus

  • Jana vektorimuodossa

  • Koordinaatistopisteen paikkavektori

  2D - vektorit

 • Vektorit • Vektoreita tarvitaan mekaniikassa ja fysiikassa esittämään suureita,

  joihin liittyy suuruuden lisäksi myös suunta: esim. voima F ja nopeus v.

  Kuvioissa vektoreita esitetään nuolilla.

  • Vektori voidaan esittää antamalla sen komponentit koordinaattiakselien

  suunnassa, tai vaihtoehtoisesti antamalla pituus ja suuntakulma

  esim. Lentokoneen nopeus

  v = (200m/s, 100 m/s)

  tai ts. v = 223.6 m/s suuntaan 26.6o

  eli lyh. 223.6

 • Peruslaskutoimitukset

  b

  a

  a + b

  a + b

  -b

  -b

  a

  a – b

  = a + (-b)

  a

  b

  suunnikassääntö

  3b

  Summa

  a + b

  erotus

  vakio*vektori, esim. 3b

  vastavektori

  suunnikassääntö

  a - b a

  b

 • Esim1) Kuvan suunnikkaan kärjestä A lähtevät vektorit a ja b. Pisteet K ja L ovat suunnikkaan

  sivujen AD ja CD keskipisteessä. Piste M sijaitsee ¼ matkaa C:stä kohti B:tä.

  a) a + b

  b) b – a (myös –a + b)

  c) ½ b + a

  d) b + ½ a

  e) -½ a – ½ b

  f) ½ b + a – ¼ b = ¼ b + a

 • Vektorit koordinaatistossa

  a = (2,4)

  b = (-3,2)

  c = (-1,-4)

  Kun vektorin alkupiste asetetaan origoon, vektori voidaan

  yksikäsitteisesti esittää sen loppupisteen koordinaattien avulla.

  (Tällä kurssilla käytetään pääasiassa tätä esitysmuotoa)

  (lue komponentit kuvasta)

 • Vektorien peruslaskutoimitukset

  komponenttimuodossa Algebrallisesti:

  (a1,a2) + (b1,b2) = (a1+ b1, a2 + b2,)

  (a1,a2) - (b1,b2) = (a1 - b1, a2 - b2)

  t (a1, a2) = (t a1, t a2)

  Esim. Vektori a = (1,2) ja b = (3,-2) . Laske

  a) a + b = (1+3, 2 -2) = (4, 0)

  b) a – b = (1-3, 2 – (-2)) = (-2, 4)

  c) -2 b = (-2*3 , -2*(-2)) = (-6, 4)

  d) 3 a – 4 b = (3,6) – (12, -8) = (3-12, 6 + 8) =(-9, 14)

  Monet laskimet osaavat laskea vektoreilla: esim. WolframAlphassa kohdat a) … d) syötetään

  (1,2) + (3, -2) (1,2) - (3, -2) -2*(3, -2) 3*(1,2) - 4*(3, -2)

  Huom! Joissain laskimissa kaarisulkujen tilalla pitää käyttää hakasulkuja tai aaltosulkuja

 • 2

  2

  2

  1|| aaa 

 • a)

  b)

  Esim.

  √(22+42) = √20 = 4.5

  √(32+22) = √13 = 3.6

  √(12+42) = √17 = 4.1

  Summavektori ja sen pituus

  s = (2-3-1,4+2-4) =(-2, 2)

  |s| = √(22+22) = √8 = 2.8

  (2,4) (-3,2)

  (-1,-4) norm (2,4) antaa 4.5

  norm (-3,2) antaa 3.6

  norm (-1,-4) antaa 4.1

 • Vektorin pituus laskimissa

  Vektorin pituus lasketaan funktiolla norm()

  Esim. laske vektorin (2,-5) pituus

  TI- cas norm((2,-5))

  WolframAlpha norm (2,-5)

  funktiolaskin √(22+52)

 • Miten lasketaan sen vektorin komponentit, jonka lähtö-piste

  on koordinaattipiste A(a1,a2) ja päätepiste on B(b1,b2)?

  Kuvion perusteella OB saadaan

  lisäämällä OA:han vektori AB , ts.

  OB = OA + AB , josta ratkaistuna

  Kaavan mukaan vektori A:sta B:hen saadaan vähentämällä

  loppupisteen B paikkavektorista lähtöpisteen paikkavektori

  Pisteiden koordinaatteja käyttäen vektori AB on siten

  𝐴𝐵 =(b1,b2)- (a1,a2) = (b1–a1, b2 - a2)

 • Jana pisteestä A pisteeseen B

  vektorimuodossa AB HUOMAA! Pisteen ja pisteeseen liittyvän paikkavektorin ero

  Piste, esim. A(2,5) ei ole vektori, sillä ei ole suuntaa eikä pituutta.

  Pisteeseen A liittyy origosta O pisteeseen A piirretty paikkavektori OA = (2,5)

  Miten lasketaan sen vektorin komponentit, joka lähtee koordinaattipisteestä

  A ja päättyy koordinaattipisteeseen B?

  Kuvion perusteella OB saadaan

  lisäämällä OA:han vektori AB , ts.

  OB = OA + AB , josta ratkaistuna

  => siirtymävektori A:sta B:hen saadaan vähentämällä loppupisteen

  B paikkavektorista lähtöpisteen paikkavektori

 • Esimerkkejä

  vektoritehtäviin

 • Esim. 1 Kuinka pitkä matka on Rovaniemen linja-autoasemalta linnuntietä hotelli

  Pohjanhoviin

  - määritä matkaa kuvaavan vektorin AB komponentit

  - laske vektorin pituus

  Jana vektorina : AB = (1030,550) – (150, 140) = (880,410)

  Kysytty välimatka on janan pituus

  |AB| = 971 m (√(8802 + 4102) = 971)

 • Esim. 2: Turisti lähtee Pohjanhovista B ja tulee paikkaan C, joka sijaitsee 400 m länteen

  ja 50 m etelään lähtöpaikasta

  - määritä matkaa kuvaavan vektorin BC komponentit : (-400,-50)

  - laske loppupisteen C koordinaatit vast: C(630,500)

  OC = OB + BC =

  (1030,550) +(-400,-50)

  = (1030-400, 550-50)

  = (630, 500)

 • Janan päätepisteen B laskeminen, kun

  alkupiste A ja siirtymävektori AB tunnetaan

  A(100,150)

  Sähkölinjan lähtöpiste on A(100, 150).

  Linjan pituus on 700m suuntaan 60o.

  Laske linjan toisen päätepisteen B koordinaatit.

  B

  1. Lasketaan siirtymävektorin AB komponentit:

  Vaakasuunnassa : 700*cos(60o) = 350 m

  Pystysuunnassa : 700*sin(60o) = 606 m

  2. Lasketaan vektorin pisteen B koordinaatit:

  𝑶𝑩 = 𝑶𝑨 +𝑨𝑩 = (100,150) + (350, 606) = (450, 756)

  60o

  Huom: Piste ja sen paikkavektori merkitään eri tavalla: A(100,150) on piste, jolla ei voi laskea.

  Pisteen koordinaatteja voi käyttää paikkavektorina, jolloin merkintätapa on

  𝑂𝐴 = (100,150) tai tällä kurssilla ҧ𝐴 = (100,150) . Paikkavektoriin voi lisätä toisen vektorin, jolloin saadaan uusi koordinaatistopiste.

 • Esim. 3 Henkilö siirtyy Pohjanhovista 600 m suuntaan, joka on 20 astetta

  länsisuunnasta Etelään. Mihin pisteeseen C hän tulee ?

  Lasketaan siirtymävektori BC komponentit:

  BC = ( 600*cos200o, 600*sin200o) = (-564, -205)

  Vektorin komponentit

  laskettuna napakoordi-

  naateista r, φ

  x= r cos φ , y = r sin φ

  Suuntakulma φ luetaan

  positiivisesta x- akselista

  r = vektorin pituus

  Loppupiste : OC =

  (1030,550) + (-564,-205) = (466,345)

 • A(0,0)

  B(60,20)

  C(-10,30)

  D (?, ?)

  Esim 3. Suorakulmaisen tontin kolme kärkipistettä sijaitsevat kohdissa A(0,0), B(60,20) ja

  C(-10, 30). Mitkä ovat pisteen D koordinaatit?

  Siirtymävektori B:stä D:hen:

  BD = AB = (-10,30)-(0,0) =(-10,30)

  Joten

  D:n paikka saadaan lisäämällä

  B:n paikkavektoriin siirtymä

  (60,20) + (-10,30)

  =(60-10, 20+30)

  = (50, 50)

 • Janan AB vektorimuoto AB

  Vektori AB saadaan vähentämällä

  janan loppupisteen koordinaateista

  janan alkupisteen koordinaatit

  b) Laske myös janan pituus

  a) Esitä jana AB vektorina, kun

  päätepisteiden koordinaatit ovat

  A(-2,3) ja B(3,7)

  (3,7) – (-2,3) = (5,4)

  𝟓𝟐 + 𝟒𝟐= 𝟒𝟏 = 6.4

  WolframAlpha

  norm (5,4)

  6.4

 • LapinAMK:n rakennus

  sijaitsee pisteessä

  A(475, 265)

  LUC:n kirjasto sijaitsee

  pisteessä B(90, 790)

  Laske välimatka LapinAMK:n

  ja LUC- kirjaston välillä

  seuraavasti:

  a) Määritä vektorin AB

  komponentit

  b) Määritä vektorin AB

  pituus |AB|

  (kokeile laskimen tai WA:n

  norm() funktiota)

  Esimerkki:

  Ratkaisu: Lasketaan vektori kampus => kirjasto

  AB = (90, 790) – (475, 265)= (-385, 525)

  Etäisyys on tämän vektorin pituus

  |AB|= √(3852+5252) = 651 m

 • Napakoordinaatit r ja φ

  Muunnokset

  (r ,φ) =>(x,y)

  (x,y) => (r ,φ)

  r

  φ

 • Napakoordinaatit r,φ

  sinry 

  Vektoreita esitetään komponenttimuodossa (x,y) tai vaihtoehtoisesti

  napakoordinaattien avulla (merk. r < φ) , missä r = vektorin pituus ja φ on

  vektorin suuntakulma (vektorin kulma positiivisen x – akselin kanssa)

  cosrx 

  Vektorin komponentit (x,y)

  saadaan napakoordinaateista

  muunnoskaavoilla

  Tehtävä: Laske kuvan vektoreiden summavektori ja sen pituus.

  Eräillä laskinmalleilla (mm. Ti-89) tämän