Latex Prin Exemple

download Latex Prin Exemple

of 212

 • date post

  13-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  366
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Latex Prin Exemple

AlexandruColesnicov LudmilaMalahovaInstitutul de Matematica, Academia de,Stiin,te a Republicii Moldova,Chi,sinauNeculaiCurteanu GabrielHolbanInstitutul de Informatica Teoretica, Academia Romana, Filiala Ia,siLATEX PRIN EXEMPLEPrezentul manual a fost tehnoredactat de catre autori n sistemul LATEX2.Prinaceastaoferimpotent ialilorsaiutilizatorioimagineconcretaasupradi-versitat ii documentelor si a calitat ii de tiparire ce pot obt inute cu LATEX.Cuvant nainteTEX1este un sistem de pregatire a textelor pentru tiparire, utilizandcalculatorul. El a fost creat de cunoscutul matematician ,si informaticianamerican Donald Knuth n anul 1977. LATEX este o varianta a TEX-ului,elaborata de Leslie Lamport.Cuvantul TEX se cite,ste teh. D. Knuth s-a inspirat din prescurta-rea a cuvantului grec din care deriva cuvintele tehnica, tehnolo-gie etc.Avantajele TEX-ului. Daca l comparam cu alte editoare binecunos-cutecumsuntWordPerfect2sauWord3, TEX-ul vinecuurmatoareleargumente majore: performan,te ,si facilita,ti tehnice similare (uneori su-perioare); distribu,tie gratuita (public domain); portabilitate ,si compa-tibilitate deplina (sistemul se bazeaza pe codul ASCII); circula,tia liberapere,teauaInterNet(indsinguruleditorimportant naceastasitua,tieprivilegiata); dezvoltarearapidapentrudomenii deaplicarefoartedi-verse (de la matematica,si chimie pana la,sah,si muzica), cat,si pentrumajoritatea limbilor de circula,tie interna,tioanla; n ne, existen,ta mul-tor grupuri,si cluburi de suport na,tional,si interna,tional.TEX-ul este utilizat cu precadere n editarea documentelor din dome-niul ,stiin,tic: matematica, informatica, zica, chimie etc., ind solicitatlaprezentareaarticolelorpentrureviste,si conferin,te,stiin,tice. AMS(Societatea Americana de Matematica),si multe edituri cer prezentarea1TEXestemarca nregistrat adeAmericanMathematicalSociety.2WordPerfectestemarca nregistrat adeWordPerfectCorporation.3Wordestemarca nregistrat adeMicrosoftCorporation.4 Cuvant naintemanuscriselor n TEX. Aceasta nu nseamna ca TEX-ul este sau poate utilizat exclusiv pentru texte,stiin,tice.Un aspect caracteristic sistemelor TEX este reprezentat de exibili-tatea ,si adaptabilitatea lor deosebite. Pe solu,tiile standard ale sistemu-lui, orice utilizator ,si poate construi propriul lui mediu de editare.Portabilitateaoferitade TEX,si variantele sale este foarte mare:acela,si ,sier-sursa poate prelucrat pe orice tip de calculator,si tiparitpeoriceimprimanta, curezultateidentice. Chiar,si peoimprimantamatriciala, calitatea tiparului este comparabila cu cea tipograca.VersiuneaLATEXadevenitdince ncemai popularadatoritafa-cilita,tiloroferitelaeditare: LATEXlucreazacaoconstruc,tiedeasupralimbajului TEX, mo,stenindtoateposibilita,tileTEX-ului, darindmaiconcis, mai general, mai u,sor de manevrat,si dezvoltat.Diculta,tispeciceTEX-ului. TEX-ul este un sistem complex carelucreaza ca un compilator. In timpul culegerii textului sursa TEX, nu sevizualizeaza rezultatul nal. Utilizatorul poate nsa oricand sa iasa dintextul sursa,si sacontrolezeformaob,tinutapentruimprimare. Avan-tajuloferitdeexisten,taacestordouaetapedistincteestecaneputemconcentra asupra con,tinutului,si a organizarii logice a documentului.Instruc,tiuniledebazadinTEXsunt re,tinutedestul derepede nprocesul lucrului, dar documenta,tia este absolut necesara. Exista multecar,ti ,si documente electronice consacrate descrierii diverselor aspecte dinTEX,si LATEX.Sistemul ocupa relativ mult spa,tiu pe discul hard al IBM PC4. Pentruversiunea de baza este necesar un spa,tiu de circa 18 Mb de memorie.De,si TEX poseda biblioteci de fonturi foarte bogate, dezvoltarea pro-priilor fonturi este posibila pentru utilizatorii avansa,ti.Acesteaparenteneajunsuri sunt nsaputernicbalansatedemarileavantaje ale utilizarii sistemelor TEX,si LATEX.Con,tinutul manualului. Structuraprezentului manual corespundescenariului dupacareunutilizatorediteazacuajutorul LATEX-ului un4IBM PC este marca nregistrat a de International Business Machines,Incorporat-ed.Cuvant nainte 5document. Este descris ntregul ciclu de la culegerea textului sursa panalaob,tinerearezultatului nal tiparit. Toateinstruc,tiunileLATEXsauTEXimportantesuntprezentateconcis,siexemplicateimediatsau nanexe substan,tiale (ob,tinerea ,si instalarea sistemului sunt prezentate nanexele F,si G).Ideea de baza este ca utilizatorul sa ncarce LATEX-ul direct pe calcu-lator (cu atat mai mult cu cat editorul este u,sor de procurat) ,si sa expe-rimenteze singur, utilizand pas cu pas posibilita,tile descrise n manual.Aceasta va ajuta la asimilarea mai rapida ,si mai profunda a sistemului.Un al doilea aspect major al car,tii de fa,ta este utilizarea ei ca manualdereferin,tapentruLATEX,si componentelesale.,Si dinacest motiv,toate exemplele din capitole, plus multe informa,tii suplimentare au fostconcentrate,si n anexe.Cui se adreseaza manualul. Manualul se adreseazaunui publicfoarte larg: de la matematicieni,si zicieni, economi,sti,si ingineri,lingvi,sti,sitraducatoridelimbistraine,elevi,studen,ti,siprofesori,tu-turor celor care doresc sanve,te temeinic editarea documentelor cu calcu-latorul, folosind un editor foarte puternic ,si care, n plus, se distribuie nmod gratuit (un element de loc neglijabil n perspectiva foarte apropiataa adoptarii,,si n,tara noastra, a legisla,tiei privind drepturile de autor).Precizare. Trebuie sa specicam de lanceput ca vom discuta, n prin-cipal,versiuneaLATEX,sirealizareaeipentruIBMPCnumitaemTEX,ambele datate dupa 14 august 1995.Pe 3 iunie 1994 versiunea precedenta a LATEX-ului (nr. 2.09) a fostnlocuita ocial de versiunea noua LATEX2. Cand vorbim despre LATEXavemdeci nvedereLATEX2. Versiuneavechetrebuiemen,tionataex-plicit ca LATEX 2.09. emTEX-ul, de asemenea, a fost nlocuit de o versi-une noua, aparuta la mijlocul lunii iulie 1995, ,si la care ne vom referi ncontinuare.Deci, prezentam n cartea noastra cele mai noi versiuni de LATEX,siemTEX.CuprinsulListatabelelor 12Listagurilor 131 Principiigenerale 141.1 Variante de TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.2 Succesiunea opera,tiunilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141.3 Un text de proba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.4 Aspectul general al instruc,tiunilor LATEX . . . . . . . . . . 171.5 Structura generala unui document LATEX . . . . . . . . . . 201.5.1 Editarea unui articol,stiin,tic. . . . . . . . . . . . 201.5.2 Instruc,tiunea \documentclass ,si pache te de mac-rodeni,tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201.5.3 Preambulul documentului . . . . . . . . . . . . . . 221.5.4 Corpul articolului . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231.6 Asamblarea documentelor din ,siere separate . . . . . . . 242 Corpuldocumentului 252.1 Structura corpului documentului . . . . . . . . . . . . . . 252.2 Titlul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252.3 Rezumatul articolului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.4 Textul principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.5 Anexele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.6 Bibliograa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.7 Un model de articol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Cuprinsul 73 Sec,tiunile,sitextulobi,snuit 293.1 Instruc,tiuni de sec,tionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293.2 Text obi,snuit, entita,ti grace,si contexte. . . . . . . . . . 323.3 Aliniate n textul obi,snuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333.4 Indica,tii pentru culegerea textului general . . . . . . . . . 333.4.1 Spa,tiile,si avansarea randurilor . . . . . . . . . . . 333.4.2 Ghilimelele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343.4.3 Cratime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.4.4 Puncte de suspensie . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.4.5 Simboluri LATEX rezervate . . . . . . . . . . . . . . 363.4.6 Utilizari,si dimensiuni speciale ale spa,tiului . . . . 363.4.7 Literele cu semne diacritice . . . . . . . . . . . . . 383.5 Notele de subsol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393.6 Schimbarea fonturilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403.7 Trecerea la rand nou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Contextedetipnematematic 454.1 Alinierea textului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.2 Contextelequote,quotation,siverse. . . . . . . . . . . 474.3 Listele n LATEX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484.4 Contextulverbatim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.5 Scrierea bibliograei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 Formulelematematice 545.1 Contexte matematice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545.2 Alinierea ecua,tiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555.3 Deosebiri n culegerea ecua,tiilor. . . . . . . . . . . . . . . 565.4 Spa,tiile n modul matematic . . . . . . . . . . . . . . . . . 565.5 Schimbarea fonturilor n modul matematic . . . . . . . . . 585.6 Indicii superiori,si inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615.7 Radicalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625.8 Frac,tiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635.9 Simboluri matematice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655.10Accentele n contextul matematic. . . . . . . . . . . . . . 675.11Derivate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685.12Elemente etajate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 Cuprinsul5.13Contextularray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705.14Marcarea ecua,tiilor,si referirea lor . . . . . . . . . . . . . 725.15Grupe de ecua,tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 725.16Numerotarea teoremelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 Unita,tidemasura,cutii,sirigle 756.1 Unita,tile de masura n TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . 756.2 Elemente de lipire,si de umplere . . . . . . . . . . . . . . 776.3 Spa,tierea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786.4 Cutiile (boxurile) n TEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796.5 Cutii de un singur rand .