LAMDA DEVELOPMENT

of 63/63
Απολογισμός Χρήσεως 2006 LAMDA DEVELOPMENT LAMDA DEVELOPMENT
 • date post

  16-Oct-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of LAMDA DEVELOPMENT

τηλ.: 210 7450600 fax: 210 7450645
Απολογισμς Χρσεως 2006
Οικονομικς Απολογισμς 2006 11
Πορεα της Μετοχς 14
Κτρια Γραφεων 26
λλες Επενδσεις 29
Κυρες και Κριοι Μτοχοι,
Το 2006, η LAMDA Development εδραιθηκε ως η ηγτιδα δναμη ανπτυξης και διαχερισης εμπορικν και ψυχαγωγικν κντρων στην Ελλδα. Πρα απ την εξαιρετικ επιτυχ λειτουργα των The Mall Athens στην Αθνα και Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονκη, των οποων η πληρτητα ανλθε στο 100% και 98% αντστοιχα, η εταιρεα εδρα- ωσε την κυραρχη θση της στο χρο των εμπορικν και ψυχαγωγικν κντρων με την κατοχρωση της παραχρησης του IBC επ της Λεωφρου Κηφισας απ την εταιρεα Ολυμπιακ Ακνητα, για την μετατροπ και χρση ως εμπορικ κντρο υψηλν προδιαγραφν. Ιδιατερα σημαντικ εξλιξη για την εταιρεα αλλ και για την Ελλδα ταν η συμφωνα μεταββασης στην HSBC Property Investments του 50% των μετοχν που κατεχε η LAMDA Development στο The Mall Athens, ενργεια που πιστοποησε την επιτυχα της ανπτυξης και διαχερισης του πρτου μεγλου εμπορικο και ψυχαγωγικο κντρου στην Ελλδα και απετλεσε την επιβεβαωση για το διενεργομενο εκσυγχρονισμ του τομα του λιανικο εμπορου στη χρα μας. Η συμφωνα απφερε κρδη €33 εκατομμυρων επιπλ- ον των κερδν που προκυψαν απ την αναπροσαρμο- γ του The Mall Athens στην ελογη αξα, στο Α’ εξμηνο του 2006, ψους €43 εκατομμυρων. Η πορεα των κντρων εναι ιδιατερα θετικ τσο απ πλευρς επισκεψιμτητας, σο και απ εμπορικς κνησης με αποτλεσμα την ιδιατερα σημαντικ συνεισφορ τους στην αξηση της καθαρς αξας ενεργητικο (Net Asset Value) κατ 34% το 2006 σε σχση με το προηγομενο τος.
Οι επενδσεις αυτς σε Αθνα και Θεσσαλονκη χουν δη δημιουργσει περπου 4.500 νες θσεις εργασας. Σημαντικ, επσης, εξλιξη το 2006 ταν οι συμφωνες για αγορ ξι σημαντικν οικοπδων σε χρες της νοτιοανατολικς Ευρπης και πιο συγκεκριμνα στη Βουλγαρα, Ρουμανα και Σερβα, για την ανπτυξη νων οικιστικν και εμπορικν επενδσεων, υλοποι- ντας μρος της στρατηγικς παρουσας της εταιρεας στις χρες αυτς. λλα σημαντικ γεγοντα για το 2006 αποτλεσαν: η επικερδς πληση της ναυπηγοεπισκευαστικς μο- νδας LAMDA Shipyards, η υπογραφ προσυμφνου πλησης του κτιρου γραφεων Ilida Business Center στο Μαροσι, καθς και η ολοκλρωση της λιμενικς και χερσαας ανπτυξης της Μαρνας του Φλοσβου, η οποα θα χει ως συνπεια τη βελτωση των οικονομι- κν αποτελεσμτων απ το 200. Σημαντικ εξλιξη υπρξε και η επτευξη της μεωσης των επιτοκιακν περιθωρων δανεισμο κατ 0,5%, με συνολικ προ φρων ετσια ωφλεια €1,5 εκα- τομμυρων. Να σημειωθε τι το 93% των δανειακν υποχρεσεων της εταιρεας εναι πλρως αντισταθμι- σμνο ναντι μεταβολν των επιτοκων. Οι θετικς συνπειες της πορεας της εταιρεας χουν αποτυπωθε στα οικονομικ αποτελσματα για το οικο- νομικ τος 2006: η LAMDA Development κατγραψε σε ενοποιημνη βση κατακρυφη αξηση του κκλου εργασιν κατ %, της καθαρς κερδοφορας κατ 1% και της καθαρς αξας ενεργητικο (Net Asset Value) κατ 34% στα €405 εκατομμρια σε σχση με τη χρση του 2005.
Γρμμα προς τους Mετχους
Γρμμα προς τους Μετχους
8
Κατ τη διρκεια του 2006, η εταιρεα πραγματοποησε σειρ παρουσισεων σε θεσμικος επενδτες, με αποτλεσμα, σμερα, το 20% των μετοχν της να αποτελεται απ διεθνες επενδυτς και το 11% απ λληνες θεσμικος. Η διασπορ των μετοχν της ανρχεται στο 3,6%, εν, σημαντικ αυξθηκε η μση ημερσια εμπορευσιμτητα. Το προτεινμενο μρισμα στη Γ.Σ. της εταιρεας για τη χρση 2006 ανρχεται στο ποσ των €0,23 αν μετοχ εν το συνολικ ποσ του μερσματος ανρχεται σε €10.121.822,06. Με βση τη μση τιμ της μετοχς κατ το 2006, τοι €,4, η μερισματικ απδοση ανρχεται στο 3%. Ως επιστγασμα της θετικς πορεας της εταιρεας, τo 2006, η LAMDA Development αναδεχθηκε κορυ- φαα εταιρεα στην Ελλδα, στο πλασιο της ετσιας δημοσκπησης Euromoney Real Estate Survey 2006, που διοργνωσε το περιοδικ Euromoney, κερδζοντας την 1η θση στις κατηγορες “Best Developer” και “Best for Property ”. Επσης, ανακηρχθηκε “Retail Investor of the Year” για την επνδυση του The Mall Athens, απ τα βραβεα Retail Business.
Στρατηγικ Κριος οικονομικς στχος του ομλου LAMDA Development εναι η συνεχς βελτωση της καθαρς αξας του ενεργητικο (NAV), η οποα αυξθηκε κατ 129% τα δο τελευταα χρνια. Το 200 αναμνεται περαιτρω βελτωση του NAV που βασζεται στην: • βελτωση της κερδοφορας των υπαρχουσν
επενδσεων, • βελτωση των συντελεστν κεφαλαιοποησης (yields)
στον τομα των ακιντων, • ανπτυξη νων επενδσεων. Παρλληλα, η διοκηση της LAMDA Development στοχεει στη συνχιση και ενδυνμωση των στρατη- γικν συνεργασιν της, τσο με διεθνες, σο και με ελληνικος ομλους.
Ελλδα Σχετικ με τη στρατηγικ των επενδσεων της εταιρεας στην Ελλδα, κατ τη διρκεια του 200 η εταιρεα θα στρψει την προσοχ της σε αναπτξεις που σχετζονται με εμπορικ και ψυχαγωγικ κντρα (malls, outlets, big boxes) καθς και σε αναπτξεις υψηλς ποιτητας παραθεριστικν συγκροτημτων. Οι συνθκες που επικρατον στο χρο των παραπνω
αναπτξεων διαμορφνονται ως εξς: • Αναφορικ με τα εμπορικ κντρα, εναι σημαντικ
να τονσουμε τι η Ελλδα χει μια απ τις χαμηλ- τερες αναλογες τ.μ. αν κτοικο. Υπολογζεται τι σε κθε 1.000 κατοκους αντιστοιχον περπου 55 τ.μ. εμπορικν κντρων, τη στιγμ που στην Ευρπη ο μσος ρος εναι 200 τ.μ. αν 1.000 κατοκους. Επιπλον, η ζτηση θα αυξηθε περαιτρω, καθς η σταθερ ωρμανση της ελληνικς αγορς προσελκει λο και περισστερο διεθνες αλυσδες, που ενδιαφ- ρονται να συμμετχουν σε μεγλες αναπτξεις. Τλος, οι συντελεστς κεφαλοποησης αναμνεται να προσεγγσουν τα μσα ευρωπακ εππεδα της τξης του 4,5%-5%.
• Στην κατηγoρα εκπτωτικν κντρων (outlets), ετε αυτ εναι factory outlets τπου big box, ετε εναι designer outlets, τα περιθρια για την ελληνικ αγορ εναι μεγλα, καθς oι μχρι σμερα επενδ- σεις εναι περιορισμνες.
• Αναφορικ με τη δημιουργα συγκροτημτων παραθεριστικν κατοικιν παρουσιζεται μια πολ σημαντικ επενδυτικ ευκαιρα, καθς μχρι σμερα η Ελλδα δεν χει αξιοποισει τα φυσικ της πλεονε- κτματα, που σε συνδυασμ με την πολιτιστικ της κληρονομι την καθιστον προνομιοχο σε σγκριση με λλους ευρωπακος προορισμος. Η ζτηση προρχεται κατ κριο λγο απ βορειοευρωπαους, που ζητον παραθαλσσιες αναπτξεις, παρξη σωστς διαχερισης και τυποποιημνες προτσεις χρηματοδτησης, δηλαδ ρους και συνθκες που βρσκουν στις αγορς που ανταγωνζονται την Ελλδα.
9
Αν και σμερα δρομολογονται σημαντικς αλλαγς με σκοπ τη βελτωση του επενδυτικο πλαισου, οι επενδσεις στην Ελλδα ακμα αντιμετωπζουν σημαντικ προβλματα, αναφορικ με το θεσμικ και φορολογικ πλασιο, τη δημιουργα Εθνικο Ειδικν Χωροταξικν Σχεδων για την αποσαφνιση των χρσεων γης και του πολεοδομικο καθεσττος, τη διαφνεια της αγορς, την κατακερματισμνη ιδιοκτη- σα, καθς και τα διφορα γραφειοκρατικ θματα που χουν σχση με την αρχαιολογα και τα δασαρχεα.
Ντιο-ανατολικ Ευρπη Η LAMDA Development τo 200 στοχεει στην περαιτρω ενσχυση του δικτου της εταιρεας στη Ρουμανα, Βουλγαρα και Σερβα με σκοπ την επιδ- ωξη νων συμφωνιν για αναπτξεις συγκροτημτων κατοικιν, γραφεων και εμπορικν κντρων, καθς και δραστηριοποηση σε νες χρες πως Ρωσα, Ουκρανα, Τουρκα και Πολωνα. Ο μεγλος γκος των προς επνδυση κεφαλαων, σε συνδυασμ με την λλειψη προσφερμενου προντος, χει ξεκινσει να οδηγε σε συμπεση των συντελεστν κεφαλαιοποησης, με αποτλεσμα την νοδο τιμν των ακιντων, φαινμενο το οποο προβλπεται να ενταθε στην επμενη τριετα. Τα παραπνω, σε συνδυασμ με την αξηση του διαθσιμου εισοδματος και τις ανγκες των νοικο- κυριν για βελτωση του βιοτικο τους επιπδου, τo χαμηλτερο εργατικ και παραγωγικ κστος, τη μεωση των φορολογικν συντελεστν, την ανπτυξη των υποδομν, την αστυφιλα, την ανπτυξη στεγα- στικς πστης και την αξηση του ΑΕΠ κατ 5,5%, συγκρινμενη με την κατ 1,9% αντστοιχη αξηση στη δυτικ Ευρπη, οδηγον σε να πολλ υποσχμενο επενδυτικ περιβλλον στις χρες αυτς. Μχρι τις αρχς του 200, οι επενδσεις της LAMDA Development συμπεριλαμβνουν κτριο γραφεων και χρων αποθκευσης στο Βουκουρστι, κτριο γραφε- ων, εμπορικος χρους και συγκρτημα πολυτελν κατοικιν στη Σφια, καθς και οικιστικ συγκρτημα
στη Σερβα. Το συνολικ ψος των παραπνω επενδ- σεων αναμνεται να ανλθει στα €90 εκατομμρια. Συνολικ, τσο στην Ελλδα σο και στη νοτιοανατο- λικ Ευρπη, η εταιρεα εξετζει τις προοπτικς μιας σειρς αναπτξεων με στχο την επνδυση συνολικ τουλχιστον €400 εκατομμυρων μχρι το τλος του 2008. Μχρι το πρτο τρμηνο του 200, η εταιρεα χει δη αναλβει περπου €150 εκατομμρια νων επενδσεων. Η παροσα οικονομικ θση της εταιρεας της επιτρ- πει να προβε σε σνολο επενδσεων €00 εκατομ- μυρων (μσω 65% μχλευσης). Η μση στοχευμενη απδοση εναι της τξης του 30%.
Κυρες και Κριοι Μτοχοι, Το 2006 ταν μια κρσιμη χρονι, κατ την οποα αφενς πτυχαν εμπορικ οι μεγλες επενδσεις και επιτεχθηκαν υψηλ οικονομικ αποτελσματα και αφετρου μειθηκαν σημαντικ οι κνδυνοι της εταιρεας για το μλλον. Τα παραπνω δε θα μποροσαν να υλοποιηθον χωρς τη μεγλη προσπθεια και συμμετοχ των εργαζομ- νων της εταιρεας, οι οποοι δειξαν ιδιατερη αποτελε- σματικτητα σε λους τους τομες της δραστηριτητας της εταιρεας. Σμερα, η LAMDA Development, με να οργανωτικ δομ, χοντας μεγιστοποισει τη δυναμικ της, μπανει σε μια να τροχι ανπτυξης. Εκ μρους της διοκησης και των εργαζομνων της εταιρεας, σας ευχαριστομε θερμ για την εμπιστοσνη σας.
Απστολος Ταμβακκης Πρεδρος και Διευθνων Σμβουλος LAMDA Development
Γρμμα προς τους Μετχους
10
11
Η αξηση του κκλου εργασιν προρχεται κυρως απ τα σοδα των εμπορικν και ψυχαγωγικν κντρων The Mall Athens και Mediterranean Cosmos, καθς και απ τις συνεχιζμενες πωλσεις κατοικιν του οικιστικο συγκροτματος ΗΛΙΔΑ, στο Μαροσι. Θα πρπει να σημειωθε τι 92% του κκλου εργασιν αφορ σοδα απ ανπτυξη, διαχεριση και επνδυση ακιντων ναντι 80% το 2005. Επισημανεται τι η λειτουργικ κερδοφορα του 2006 αυξθηκε σε ιδιατερα σημαντικ εππεδα σε σχση με το 2005, αν ληφθε υπψη τι το 2005 ταν το τος ολοκλρωσης των δο εμπορικν κντρων και του κτιρου γραφεων Ilida Business Center στο Μαροσι, με συνπεια η καθαρ αξα ενεργητικο (NAV) και τα κρδη προ φρων το 2005 να χουν επηρεασθε κατ €159 εκατομμρια απ την ολοκλρωση των προανα- φερθντων ργων. Η σημαντικ βελτωση των ενοποιημνων αποτελε- σμτων σε σχση με το προηγομενο τος, κατ €14 εκατομμρια και του ΝΑV κατ €103,3 εκατομμρια, οφελεται αφενς στην επιτυχ λειτουργα και δια- χεριση των εμπορικν κντρων The Mall Athens και Mediterranean Cosmos με πληρτητα 100% και 98% αντστοιχα, αφετρου στις υπεραξες (€82,2 εκατομμ- ρια πριν την αφαρεση του αναβαλλμενου φρου το 2006) που προλθαν απ την αναπροσαρμογ
των ακιντων στην ελογη αξα, απ διεθνες ανεξρ- τητους εκτιμητς. Η συμφωνα που επιτεχθηκε με την HSBC Properties για τη μεταββαση του 50% των μετοχν που κατχει η LAMDA Development στο εμπορικ κντρο Τhe Mall Athens απφερε κρδη €33 εκατομμυρων επιπλον των κερδν που προκυψαν απ την αναπρο- σαρμογ του The Mall Athens στην ελογη αξα, στο A’ εξμηνο του 2006. H υπεραξα που προκυψε απ την αποτμηση του The Mall Athens, οφελεται τσο στην επιτυχημνη πορεα του εμπορικο κντρου σο και στην πτση του συντελεστ κεφαλαιοποησης (yield) σε σχση με την αποτμηση της 31/12/2005.
Οικονομικς Απολογισμς 2006
Οι θετικς συνπειες της πορεας της εταιρεας χουν αποτυπωθε στα οικονομικ αποτελσματα για το οικονομικ τος 2006. H LAMDA Development κατγραψε σε ενοποιημνη βση κατακρυφη αξηση του κκλου εργασιν κατ %, της καθαρς κερδοφορας κατ 1% και της καθαρς αξας ενεργητικο (Net Asset Value) κατ 34% στα €405 εκατομμρια σε σχση με τη χρση του 2005.
Συνοπτικ Ενοποιημνα Οικονομικ Στοιχεα: (ποσ σε € εκατομ.) 2006 2005 Μεταβολ Κκλος Εργασιν 108,2 61,0 ,4% EBITDA 145,2 143,4 1,25%
Αποτελσματα μετ Φρων και Δικαιωμτων Μειοψηφας
94,5 80,6 1,3%
NAV 405,2 301, 34,3%
12
Η χρση χαμηλτερου συντελεστ κεφαλαιοποησης για την αποτμηση του εμπορικο κντρου βασζεται χι μνο στις επικρατοσες διεθνς συνθκες της αγορς, αλλ και στη συμφωνα πλησης, που επιτε- χθηκε με την HSBC Properties. Θετικ εππτωση στα αποτελσματα εχαν επσης: •Η αναπροσαρμογ κατ €4,9 εκατομμρια
του τιμματος για τη μεταββαση στην EFG Eurobank Ergasias S.A. των μετοχν της εταιρεας EUROBANK Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., σε υλοποηση της σμβασης απ τον Αγουστο του 2005. Η διαφορ αυτ προκυψε απ τον τελικ προσδιο- ρισμ της τιμς της μετοχς κατ την εισαγωγ της EUROBANK Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στο Χρηματιστριο Αθηνν.
•Η μεωση του συντελεστ φρου εισοδματος που επηρασε θετικ τα αποτελσματα κατ €18 εκατομ- μρια και αντιστθμισε την εμφανιζμενη αξηση των χρηματοοικονομικν εξδων κατ €12,2 εκατομ- μρια τα οποα, με την ολοκλρωση και λειτουργα των ργων, αποτελον δαπνη που επιβαρνει τα αποτελσματα και δεν κεφαλαιοποιονται πως κατ τη χρση του 2005 και προγενστερα.
•Η μεταββαση, το Σεπτμβριο του 2006, του συνλου των μετοχν που κατεχε η LAMDA Development στην LAMDA Shipyards Α.Ε. -τοι ποσοστ 5%- ναντι τιμματος €10,9 εκατομμυρων. Η παραπνω θυγατρικ εταιρεα εχε δη προχωρσει στη μεταββαση του συνλου του μετοχικο κεφαλαου της θυγατρικς της ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ Α.Ν.Ε. ναντι τιμματος €5,2 εκατομμυρων. Η συνολικ επδραση της ανωτρω συναλλαγς στα αποτελσματα εναι €2, εκατομμρια ναντι λειτουργικν ζημιν €2,9 εκατομμυρων το 2005.
•Η μεωση των επιτοκιακν περιθωρων δανεισμο κατ 0,5%, με συνολικ προ φρων ετσια ωφλεια €1,5 εκατομμυρων.
•Η ολοκλρωση της λιμενικς και χερσαας ανπτυ- ξης της μαρνας του Φλοσβου εντς του 2006 με συνπεια την περαιτρω βελτωση των οικονομικν αποτελεσμτων απ το 200. Η εταιρεα LAMDA TechnOL Flisvos Marina A.E. παρουσασε ζημες €1,9 εκατομμυρων ναντι αντστοιχης ζημας €5,5 εκατομμυρων το 2005. Η βελτωση των αποτε- λεσμτων οφελεται αφενς στην αξηση του κκλου εργασιν σε €6,1 εκατομμρια απ €5,1 εκατομμρια, καθς επσης και στο γεγονς τι τα αποτελσματα του 2005 εχαν επηρεαστε αρνητικ απ το σνολο της αναπροσαρμογς του ενοικου που αφοροσε και τη χρση 2004. Εναι σημαντικ τι το αρνητικ αποτλεσμα οφελεται στην καταγραφ για λγους συντηρητικς απεικνισης του συνλου του μισθ- ματος που ζητε η Εταιρεα Τουριστικς Ανπτυξης (Ε.Τ.Α.), εν ο καθορισμς του ψους μισθματος θα προσδιοριστε, τσο για το 2006 σο και για τα τη 2004 και 2005, με την διαδικασα της διαιτησας που βρσκεται δη σε εξλιξη.
Η πορεα των σημαντικν οικονομικν μεγεθν του Ομλου απεικονζεται στα γραφματα που ακολουθον:
13
Οικονομικς Απολογισμς
Οικονομικ Στοιχεα (σε € εκατομ.) 2005 2006 Κκλος Εργασιν 61,0 108,2 EBITDA 143,4 145,2 Καθαρ Κρδη 80,6 94,5 NAV 301, 405,2
Συνοπτικς Κκλος Εργασιν (σε € εκατομ.) 2004 2005 2006 Κκλος Εργασιν 4,6 61 108,2
Καθαρ Αξα Ενεργητικο σε € εκατoμ.
Καθαρ Αξα Ενεργητικο σε € εκατoμ.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
176,6
2004 2005 2006 0
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006
Καθαρ Αξα Ενεργητικο (σε € εκατομ.) 2004 2005 2006 NAV 16,6 301, 405,2 NNAV 18,9 263,4 365,6 Το NNAV ισοται με το NAV μειωμνο κατ τον αναβαλλμενο φρο
Αναλυτικς Κκλος Εργασιν (σε € εκατομ.) 2005 2006 Διαχ. Ακιντων 12,2 54,5 Πωλσεις Ακιντων 28,6 40,8 Λοιπς Δραστηριτητες 20,2 12,9 ΣΥΝΟΛΟ 61,0 108,2
Τραπεζικς Δανεισμς και Σνολο Ενεργητικο (σε € εκατομ.) 2004 2005 2006 Ενεργητικ 55 893 82 Τραπεζικς Δανεισμς 205 363 26
Καθαρ Αξα Ενεργητικο σε € εκατoμ.
Καθαρ Αξα Ενεργητικο σε € εκατoμ.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
176,6
2004 2005 2006 0
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006
δια Κεφλαια και Σνολο Ενεργητικο (σε € εκατομ.) 2004 2005 2006 Ενεργητικ 55 893 82 δια Κεφλαια 216 30 408 To σνολο των ιδων κεφαλαων σε σχση με το σνολο του ενεργητικο ανλθε στο 52,2%
Καθαρ Αξα Ενεργητικο σε € εκατoμ.
Καθαρ Αξα Ενεργητικο σε € εκατoμ.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
176,6
2004 2005 2006 0
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
176,6
2004 2005 2006 0
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
176,6
2004 2005 2006 0
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
176,6
2004 2005 2006 0
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
σε € εκατομ.
0
20
40
60
80
100
120
2005 2006
Πορεα της Μετοχς 2005 2006
Τιμ Κλεισματος στο Τλος του τους € 5,6 € 11,6 Μση Tιμ τους € 4,11 € ,4 Αντατη Τιμ τους € 5,98 € 11,6 Καττατη Τιμ τους € 2,60 € 5,64 Μσος Ημερσιος γκος Συναλλαγν (τεμχια) 43.458 8.612
Στοιχεα αν Μετοχ 2005 2006
Αριθμς Μετοχν Τλους Χρσης 43.85.850 44.029.950 Σταθμισμνος Αριθμς Μετοχν 43.50.344 44.024.665 Στοιχεα αν Μετοχ — — Κρδη μετ απ Φρους Χρσεων & Αμοιβς Δ.Σ. € 1,84 € 2,10
Λογιστικ Αξα Μετοχς € 6,02 € 8,30 Καθαρ Αξα Ενεργητικο (NAV) € 6,89 € 9,20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
MID-40 54%
Το 2006 ταν λλη μια χρονι ιδιατερα σημαντι- κν αποδσεων για τους μετχους της LAMDA Development. Η μετοχ κατγραψε κρδη της τξεως του 104%, ξεπερνντας σε απδοση τσο το Γενικ Δεκτη του Χρηματιστηρου Αθηνν (κρδη 20%) σο και το δεκτη μεσαας κεφαλαιοποησης FTSE/ASE MID-40 (κρδη 54%). Η νοδος αυτ εναι συνχεια της τσης του 2005 που η μετοχ εχε δσει υπεραξα στους μετχους της 82%. Η συστηματικ διενργεια παρουσισεων και ενη- μερσεων σε μεγλους θεσμικος επενδυτς του εξωτερικο και του εσωτερικο απ τον Σεπτμβριο του 2006 αξησε την εμπορευσιμτητα της μετοχς, πως αποτυπνεται στην κατακρυφη νοδο του
μσου ημερσιου γκου συναλλαγν για δετερη συνεχμενη χρονι. Ως αποτλεσμα, το 2006 καταγρ- φηκε σημαντικ αξηση της ελεθερης διασπορς της μετοχς (“free float”), το σνολο της οποας αυξθηκε στο 3,6%, με ιδιατερη την παρουσα επιλεγμνων ξνων θεσμικν χαρτοφυλακων. Η συμμετοχ της μετοχς στους σχετικος δεκτες του Χρηματιστηρου Αθηνν, καθς και στον πανευρωπακ δεκτη EPRA/ NAREIT που απαρτζεται απ 103 επιλεγμνες μετοχς real estate διεθνος φμης απ 15 ευρωπακς χρες, υποστηρζει περαιτρω την εμπορευσιμτητα και την αναγνωρισιμτητ της.
Πορεα της Μετοχς
Σνοψη Οικονομικν Στοιχεων 2006 Σμφωνα Με ΔΠΧΠ - Κατσταση Αποτελεσμτων (σε € εκατομ.)
2005 2006 Πωλσεις 61,0 108,2 Αποτελσματα προ Τκων & Φρων (Ι) 140,4 138,0 Κρδη προ Φρων 138,6 122,4 Φρος Εισοδματος 4, 29, Κρδη μετ Φρων & Δικαιωμτων Μειοψηφας 80,6 94,5
(Ι) Περιλαμβνει καθαρ κρδος απ την προσαρμογ στην ελογη αξα των επενδυτικν ακιντων
Οικονομικ Μεγθη Ισολογισμο 2005 2006 Διαφορ %
Επενδσεις σε Ακνητα 602, 439,0 -2% Ενσματα Πγια 49,1 48,3 -2% Αποθματα 80,9 58,4 -28% Ταμειακ Διαθσιμα 36,8 9,9 11% Σνολο Ιδων Κεφαλαων 306,8 408,2 33% Βραχυπρθεσμος Δανεισμς 23,0 22,9 -90% Μακροπρθεσμος Δανεισμς 125, 252,9 101%
Ετσια Απδοση 31/12/2005 31/12/2006 Διαφορ%
LAMDA DEVELOPMENT € 5,6 € 11,6 104%
ASE XA 3.663,90 4.394,13 20% ASE MID 40 3.39,00 5.245,31 54% EPRA/NAREIT EUROPE 2.581,00 3.855,06 49%
Συμμετοχ στους εξς Δεκτες FTSE ASE MID-40 ASE GENERAL INDEX EPRA/NAREIT EUROPE INDEX EPSI 50
REUTERS QUOTE LMDr.AT BLOOMBERG QUOTE LAMDA GA
Οικονομικς Απολογισμς
Ια ν-
Το επενδυτικ χαρτοφυλκιο της LAMDA Development περιλαμβνει εμπορικ και ψυχαγωγικ κντρα, κτρια γραφεων, οικιστικ συγκροτματα καθς και τη Μαρνα Φλοσβου.
18
19
Βασικ χαρακτηριστικ του The Mall Athens εναι ο σημαντικς αριθμς καταστημτων ο οποος σε συνδυασμ με τους πολυριθμους χρους εστασης και ψυχαγωγας προσφρει τη δυναττητα επιλογς πολ- λν διαφορετικν δραστηριοττων για λα τα μλη της οικογνειας, οι νετοι και προστατευμνοι χροι στθμευσης, οι ολοκληρωμνες υπηρεσες διαχερισης καθς και η μεση και εκολη πρσβαση σε σημαντι- κς οδικς αρτηρες και μσα μαζικς μεταφορς. Πιο συγκεκριμνα, το The Mall Athens εναι δομημνο σε 5 εππεδα εμπορικς λειτουργας και 3 υπγεια εππε&de