Kursus modul 2: Fra foder til mælk - Institut for...

Click here to load reader

 • date post

  29-May-2019
 • Category

  Documents

 • view

  217
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Kursus modul 2: Fra foder til mælk - Institut for...

Mette Olaf NielsenInstitut for Veterinr- og Husdyrvidenskab

Kursus for kvgrdgivereAU-Foulum, 2-3.5.2017Foulum

Kursus modul 2: Fra foder til mlk

Dag 2 3. del: Mlkeproduktion og respons p nringsstofforsyning

Yverniveau: Regulering af nringsstofoptag i yveret Glukose Aminosyrer Triglycerid (TG) Uesterificerede fedtsyrer (NEFA) Acetat+-hydroxy-butyrat (BOHB)

velser: Hvad begrnser yverets mlkesyntese? Fortstte med kvantitative model

Mlkeydelsen er begrnset af 2 hovedfaktorer: Yverets syntesekapacitet (emne for dagen igr)

Antal celler Udvikling (GH behandling) Opstart af ny laktation (goldperiode)

Synteseaktivitet af celler Stadie i laktationen (GH behandling)

Udnyttelse af syntesekapaciteten (dagens emne) Nringsstofforsyning

Nringsstofkoncentration i blodet (foder, konkurrence med andre vv)

Blodforsyning til yveret (stress) Effektivitet af optagelse af nringsstoffer (stadie i laktationen) Malkeinterval

Regulering af nringsstofoptag i yveret:Glukose

Arterio-vens (AV) differens over yver for glukose efter propionat injektion i blodet

AV differens

Mlke vene

Carotis arterie

Nielsen MO et al (2001): J Dairy Research 68, 337-349

Pla

sma in

suli

n P

lasm

a g

luco

sep

Mm

M

Yverets ekstraktion af glukose laktationsstadie (geder)

Mod. e. Nielsen et al 2001 J. Dairy Research 68, 337-349

Ekstraktion =Arterio-vens differens/Arteriel koncentration

and Animal Sciences

Yverets glukoseoptag

Stort set uafhngigt af tilfrsel Undtagen nr glukose koncentration er lav (

Regulering af nringsstofoptag i yveret:Aminosyrer

8

Yverets optag af aminosyrer

Mnster ses for nsten alle aminosyrer

Dvs. optag stiger med get tilfrsel

Madsen et al. (2005). Small ruminant Res. 56. 151-164

Essential amino acids

0

250

500

750

1000

0 500 1000 1500 2000

A rt er ial concent rat io n ( mM )

Early

Late

Regulering af nringsstof optag i yveret:Triglycerid (TG)

Fra chylomikronfedt (absorberet fedt)

Fra VLDL (syntetiseret i leveren udfra NEFA)

Disse to omsttes p samme mde, og krver begge lipoprotein lipase aktivitet for at TG-bundne fedtsyrer kan frigives og optages i yveret

Spaltningen af TG -> frie fedtsyrer sker ude i kapillrerne, hvor de blandes med blodets NEFA fraktion.

Nogle af de TG-bundne fedtsyrer kan dermed passere ud af yveret, nu som NEFA

Triglycerid optag i yveret

Plasmakoncentration

Rela

tivt

op

tag

40 mg/100 ml

Normal plasma koncentration:

~20-30-mg/100 ml

Mod. E. Baldwin & Smith (1983) I: WAS kap. 14.

Regulering af nringsstofoptag i yveret:Ikke-esterificerede fedtsyrer (NEFA)

Frie fedtsyrer (dvs de er ikke TG-bundet) i blodet

Transporteres i blodet (vske) associeret til albumin

Stammer fra fedtvv

Dvs frigives i forbindelse med omstning af fedt i fedtvv

Sciences

NEFA optag i yveret

Plasma NEFA

Ca. 0.3 mM

Mod. e. Nielsen et al. 1994 Comp Biochem Physiol 109A 857-867

Optag styret af tilfrslen til yveret

Dvs. bestemt af plasma koncentration (fedtmobilisering)

OBS: FA frigivet fra TG optages ikke 100%

=> AV for NEFA

Regulering af nringsstofoptag i yveret:Acetat (C2) + BOHB (C4)

I yveret kan BOHB aktiveres til BOHB-CoA som kan: Bidrage med de frste 4 C-atomer i de novo fedtsyresyntesen Spaltes til 2 Acetyl-CoA og omsttes ligesom acetat

I opgaven med den kvantitative model er der ikke skelnet mellem disse to stoffer

Propionat (C3) ekstraheres stort set 100% af leveren og findes ikke i det perifere blod Undtagen hvis der fodres med hje niveauer af stivelse Kan s indg som start-klods i yverets fedtsyresyntese =>

get indhold af uligekdede fedtsyrer

Yverets optag af acetat og BOHB

Optag styret af tilfrslen til yveret

Dvs. bestemt af plasma koncentration

Samme mnster i tidlig og sen laktation

Acetate

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

A rt er ial concent rat ion ( mM )

Early

Late

3-OH-butyrate

0.0

0.2

0.4

0.6

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

A rt erial co ncent rat io n ( mM )

Early

Late

Madsen et al. (2005). Small ruminant Res. 56. 151-164

Acetat i vomvske og plasma (kvg)

Fodring

Timerefter fodring

Vomindhold(mmol/100 ml)

Arterielt blod

Ace

tat

kon

cen

traa

tio

n(m

g /

100

ml)

12

10

8

6

4

2

2 4 6 8

Produktionen i vommen styrer koncentrationen af acetat i blodet

Teoretiske velser: Hvad begrnser yverets mlkesyntese ?

Betydning: Laktationsstadie? Nringsstofforsyning? Vksthormon behandling? Antal malkninger (malkeinterval)? Goldperioden?

Teoretisk velse 1:Begrnsende faktorer i yveret for mlkeydelse

I Tabel 1 p nste slide er vist resultater fra et forsg, hvor ker i tidlig laktation (20 dage efter klvning fik tildelt ekstra protein (kasein) ved infusion direkte i lben

1. Tegn grafer over respons i mlkeydelse, totalt indtag af N og udskillelse af N i hhv mlk og urin, og diskuter hvorfor de har den form de har

2. Diskuter hvad der begrnser mlkeydelsen hos ker i helt tidlig laktation

Tabel 1: Nringsstofinfusion i tidlig laktation

Kasein infunderet

(g/dag)

Mlkeydelse(kg/dag)

N (g/dag)

Indtag Urin Mlk

0 12,97 203 90,7 60,8

200 15,32 230 97,4 73,5

400 16,50 255 100,3 80,7

600 17,18 285 117,2 85,6

Effekt p mlkeydelsen af infusion i lben af kasein hos ker i tidlig laktation (20 dage efter klvning) (Whitelaw et al. (1985). Proc. Nutr. Soc. 44, 1, 44A)

Teoretisk velse 2: Nringsstoftilfrsel og vksthormon behandling i midt laktation

I tabel 2 p nste slide er vist resultater af et forsg udfrt med ker i midt laktation, som fik nringsstofinfusion (NSI) bestende af glukose og protein (kasein) infunderet i lben, og det blev gjort med eller uden samtidig behandling med vksthormon (somatotropin; ST)

1. Diskuter hvilken betydning nringsstofforsyningen til yveret har for mlkeydelsen i midt laktation

2. Diskuter p hvilken mde vksthormon stimulerer mlkeydelsen

Tabel 2: Effekt p mlkeydelse af nringsstofinfusion i lben (NSI)* +/-vksthormon (ST) behandling i midt-laktation hos ker (Peel et al. (1982). J. Nutr. 112, 1770-1778)

* Mlkesammenstningen var upvirket af behandlingerne** NSI: Infusion i lben af glukose (274 g/dag) og kasein (441 g/dag) ST: Behandling med daglige injektioner af STForskelligt bogstav angiver signifikant forskellige vrdier indenfor samme rkke

GH behandling og nringsstofinfusion

Ydelse*(kg/dag)

Behandling**:

Kontrol NSI ST NSI+ST

Mlk 28,3 (a) 29,4 (a) 32,6 (b) 33,1 (b)

Fedt 0,94 (a) 0,98 (a) 1,10 (b) 1,12 (b)

Protein 0,94 (a) 1,00 (a) 1,08 (b) 1,10 (b)

Laktose 1,36 (a) 1,42 (a) 1,64 (b) 1,62 (b)

Teoretisk velse 3: Betydning af antal daglige malkninger og vksthormon p mlkeydelse

1. Diskuter udfra tabel 3, hvordan antal malkninger pr. dag pvirker mlkeydelsen.

1. Hvordan kan denne effekt forklares?

2. Vil man altid opn den samme gevinst ved at ge fra 2 til 3 gange daglig malkning?

2. Er det en tilsvarende effekt/virkningsmekanisme der er involveret i den ydelsesstimulerende virkning af vksthormon (ST)?

3. Ved mere end 4x malkning pr. dag opnes sjldent yderligere gevinst p ydelsen. Hvad kan det skyldes?

Tabel 3: Betydning af antal daglige malkninger og vksthormon p mlkeydelse

Behandling*(Kontrolbehandling: 2x daglig malkning; minus hormonbehandling)

Ydelse relativ til kontrol: Reference

Mlk (kg/dag)

Fedt(kg/dag)

Protein(kg/dag)

Ker (1. laktation)

ST - systemisk

4x - ene yverhalvdel

ST+4x - se ovenfor

+12,8%

+14,0%

+25,8%

Knight et al. 1992) J. Dairy Res. 59, 243-252

Ker 3x - begge yverhalvdele +10,4% +4,7% +7,3%Klei et al. (1997) J. Dairy Sci. 80, 427-436

Ker(305 dages ydelse i parantes)

3x - lavtydende (~5700 kg)

3x - mediumydende (6800 kg)

3x - hjtydende (~7800 kg)

undret

Teoretisk velse 4: Betydning af goldperiode for mlkeydelse og foderoptagelse

Figur 1 og 2 i de nste slides viser resultater fra danske forsg med hjtydende malkeker, som enten fik en normal 6 ugers goldperiode eller som blev malket kontinuerligt helt fram til klvning og opstart af ny laktation.

1. Diskutr udfra Figur 1 hvordan mlkeydelse og mlkens sammenstning blev pvirket af om koen havde haft en goldperiode eller ej. Hvordan kan det forklares?

2. Diskutr udfra Figur 2 hvad der kan forklare forskelle med hensyn til hvordan foderoptagelse ndrer sig i den periparturiente periode hos ker afhngig af om de vret goldede eller ej

Figur 1: Betydning af goldning for mlkeydelse og mlkesammenstning

0

10

20

30

40

50

Milk

yie

ld (kg

/d)

2

3

4

5

6

7

Pro

tein

co

nte

nt

(%)

3

3.5

4

4.5

5