konstrukcije knauf potkrovlje

download konstrukcije knauf potkrovlje

of 20

 • date post

  11-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  47
 • download

  1

Embed Size (px)

description

kako ispravno uraditi izolacije u potkrovlju

Transcript of konstrukcije knauf potkrovlje

 • Izolacija kosih krovovai potkrovlja

  10 - 10knaufinsulation.hr

 • Izolirani krov je uteen novac!

  Ispravna izolacija tedi i titi.

  Toplinska izolacija mjera je sanacije s najveim potencijalom utede

  energije. Preko krova, fasade, poda na tlu i/ili podruma nedovoljno izolirane

  ili uope neizolirane kue gubi se preko 70% energije.

  Povrine krova u tom imaju najvee uee - preko nedovoljno izoliranog

  krova gubi se do 30% topline iz unutranjosti zgrade prema van. To znai

  da je treina energije upotrijebljene za grijanje prostorija izgubljena. Prema

  tome je i treina trokova za grijanje plaena bez potrebe!

  Optimalna izolacija krova ostaje stoga najvei potencijal za utedu energije.

  Knauf Insulation nudi primjeren sustav izolacije za svaku graevinu - i

  naravno za sve mogue varijante izolacije krova - bilo da se radi o sanaciji,

  bilo da se radi o novogradnji.

  Vane vrijednosti za izoliranje krova: U-vrijednost:U-vrijednost opisuje koja se koliina topline gubi po 1 m krova kod pada (razlike) temperature od 1oC (1 K). Kao glavno pravilo vrijedi: to je manja U-vrijednost, to je bolja toplinska izolacija.Kue sa suvremenom izolacijom krova imaju U-vrijednost od 0,0 (W/mK) ili jo niu.

  Pomak faze i sniavanje temperaturne amplitude

  Dobrom toplinskom izolacijom krovne konstrukcije drastino se smanjuje utjecaj visoke vanjske temperature.

  Sanacija ili novogradnja - izoliranje krova prema aktualnim energetskim standardimaKrovovi starijih kua esto su vrlo loe izolirani - u najgorem sluaju oni su i bez ikakve izolacije. Sanacija takvih krovova veoma je sloena - nijedan krov ne slii nekom drugom. Ovisno o stanju krova i/ili planirane mjere sanacije u unutranjosti potkrovlja moe se raditi postupak izoliranja izvana (kod novog pokrova) ili izoliranje iznutra. U oba sluaja treba se pridravati zakonskih propisa o utedi energije (Tehniki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zatiti u zgradama (N.N. 110/08), Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada (N.N. 113/08)). Od travnja 010. na snazi su nove pootrene smjernice.

  Nove se kue moraju graditi s izolacijskim sustavima, koji takoer odgovaraju aktualnim energetskim standardima, jer su iskoristivost energije i komfor stanovanja danas najvaniji zahtjevi koji se postavljaju na kue za stanovanje.

 • Izolacija potkrovlja

  3

  Optimalna stambena klima pod krovom

  Krovovi su izloeni jakim klimatskim promjenama: sunce, vjetar, kia, tua,

  snijeg. Za ugodnu i zdravu klimu u prostorijama neizostavna je ispravna

  izolacija krova.

  Zatita od hladnoe zimi U zimi u tavanskim prostorijama moe biti vrlo neugodno, ukoliko toplinska izolacija nije dostatna. Ispravna toplinska izolacija u kombinaciji sa zranim slojem brine se, da kod niskih vanjskih temperatura toplina ne izlazi, nego ostaje u unutranjosti prostorije.

  Zatita od prekomjernog zagrijavanja u ljetnom perioduIspravna toplinska izolacija brine se za to, da se tavanske prostorije kod visokih vanjskih temperatura previe ne zagrijavaju. Zbog sveobuhvatnih obloga s visokim kapacitetom pohranjivanja topline, ukupna se ljetna toplinska zatita manifestira na najbolji mogui nain.

  Izoliranje kao prilog zdravom stanovanjuNa povrini neizolirane vanjske povrine zrak se brzo hladi i raste relativna vlaga zraka, a time i rizik stvaranja plijesni i gljivica! Struna ugradnja izolacijskih materijala znaajno smanjuje tu opasnost i tako daje veliki prilog zdravom stanovanju.

  Toplinska zatita ljeti i zimi

  Tehniki propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zatiti u zgradama (N.N.110/08)Stambena potkrovlja u velikoj mjeri odreuju koliinu godinje potrebne toplinske energije za grijanje po jedinici plotine korisne povrine zgrade QH,nd (kWh/m

  ) koja se kod stambenih zgrada grijanih na temperaturu 18C, ovisno o faktoru oblika zgrade mora kretati u okvirnim granicama izmeu 51,31 i 95,01 kWh/m.Ta potronja direktno utjee i na kvalitetu u pogledu toplinske zatite na razini itavog objekta, a ujedno u velikoj mjeri odreuje pripadnost energetskom razredu zgrade.

 • Mir i odmor, ak i u potkrovlju

  Avionska buka, vlakovi ili buka s gradilita: ukoliko ne moemo utjecati

  na te faktore, komfor stanovanja jako je ugroen. S ispravnom izolacijom

  buka ostaje pred vratima, jer odlina svojstva Knauf Insulation izolacijskih

  materijala nude najbolju moguu akustinu zatitu.

  Vane vrijednosti za akustinu zatitu: R-vrijednost:Oznaava svojstva akustinosti dijela graevine, odn. akustine zatite izmeu prostorija. Zvuna zatita dijelova

  graevineR w daje mjeru zvune izolacije bez prenoenja preko greda u decibelima. Zvuna zatita izmeu

  prostorijaKod Rw u obzir se uzima i prijenos preko greda (npr. sa stropova).Krovna konstrukcija (letvice 30/50 mm) s Knauf gipskartonskim ploama (18 mm) kao oblogom s donje strane, te Knauf Insulation filcom za kose krovove UNIFIT 035 160 mm daje minimalno vrijednost zvune izolacije R od 5-8 dB.

  Najbolja protupoarna i akustina zatita

  Sigurnost u sluajevima kad stvari postanu ozbiljne

  Kad izbije vatra, krovna joj je

  konstrukcija posebno podlona. Stoga

  se na izolacijske materijale, osim

  mnogih drugih zathjeva, postavlja

  i visoki stupanj zatite u pogledu

  protupoarstva. Izolacijski materijali

  od staklene i kamene mineralne vune

  Knauf Insulation imaju protupoarnu

  klasu A1, to znai da su negorivi.

  Visoka toka taljenja materijala iz

  kamene vune od preko 1000 oC nudi

  najbolju sigurnost u sluaju poara.

  Vane vrijednosti za protupoarnu zatitu: Protupoarna klasaGraevinski materijali po svojem su ponaanju u poaru podijeljeni u razliite klase:HRN EN 13501-1Klasifikacija graevinskih materijala i vrsta graevina prema ponaanju u poaru, npr. A1 znai negorivo.DIN 4102-1Ponaanje graevinskih materijala i dijelova ugrada, npr. B. Klasa poarne otpornostiOpisuje trajanje otpora poaru u minutama, npr. zid F-30 u sluaju poara mora izloen najveim optereenjima izdrati minimalno 30 minuta. Dokaz pripadnosti dijela graevine u pojedinanu protupoarnu klasu radi se u poarnim pokusima.Krovna konstrukcija protupoarne klase F 30-B postie se s tono ovakvim poretkom materijala: crijep, Knauf Insulation filc za kose krovove UNIFIT 035 160 mm, popreni presjek greda 80/160 mm sa svjetlim razmakom greda 900 mm i s dvostrukom oblogom od vatrootpornih gipskartonskih ploa od strane prostorije.

 • Izolacija potkrovlja

  5

  Pravilnik o energetskom certificiranju zgrada

  Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada iskaznica je obavezna

  za sve zgrade. Ona daje podatke o energetskoj potronji zgrade i trebala bi

  pomoi da se procijene mogui trokovi za toplinu i energiju.

  Energetska uinkovitost zgrada znaajan je pokazatelj toplinsko-izolacijske

  kvalitete vanjske ovojnice zgrade. im je vii ovaj stupanj kvalitete, time je

  i via energetska uinkovitost objekta, a uz manje financiranje odravanja

  ovog objekta s gledita grijanja.

  Grafiki pokazatelj energetske uinkovitosti zgrade je tzv. energetski razred

  zgrade prema potronji energije.

  Energetski razred klasificira zgrade u osam kategorija A+, A, B, C, D, E, F,

  G, od veoma tedljivih (pasivnih A+) sve do izrazito neekonominih (G).

  Za odgovarajue se smatraju zgrade u kategorijama A, B i C.

  Ciljevi eneregetske iskaznice: uiniti vidljivom energetsku

  potrebu kua i stanova stvoriti usporedivost i

  transparentnost na tritu nekretnina

  pokazati potencijale utede energije dati impulse za investicije u

  energetske sanacije zgrada

  Energetska iskaznica

  Energetski certifikat izdaje se za cijelu zgradu za zgradu s vie zona - izdaje se za

  dijelove zgrade za postojee zgrade koje se

  prodaju, iznajmljuju ili daju na leasing - moe se izdati i za dio zgrade koji ini samostalnu uporabnu cjelinu kao to je naprimjer ured, stan ili sl.

  Rok vaenja energetskog certifikata zgrade je 10 godina, a osiguranje istog je obveza investitora.

  Kod zgrada javne namjene, prva stranica energetskog certifikata se mora izloiti na vidljivom mjestu objekta (kod ulaza u zgradu).

 • Korak prema odrivoj budunosti

  Konstantno investiranje u istraivanje i razvoj rezultiralo je

  revolucionarno novom tehnologijom veziva. Nai novi proizvodi od

  prirodne mineralne vune proizvedeni po ECOSE Technology potvruju

  nae opredjeljenje za odgovoran i odriv proces proizvodnje i gradnje.

  Nova generacija mineralne vune

  Prednosti:

  tedi energiju

  Visoka izolacijska uinkovitost

  za maksimalan toplinski

  ugoaj i udobnost

  Negorivost za poveanu

  sigurnost

  Superiorna akustika

  uinkovitost

  Poboljana trajnost

  6

  Superioran stupanj odrivosti

  Proizvedeno od materijala koji se pojavljuju u prirodi i/ili se mogu reciklirati

  Bez formaldehida, fenola i akrila Poboljava kvalitetu zraka u

  prostorijama (u usporedbi s Knauf Insulation tradicionalnom mineralnom vunom)

  Manji postotak energije ukljuen u procesu proizvodnje

  Poboljava opu odrivost zgrada

  Superiorno rukovanje

  Ugodnija / njenija na dodir Manje se prai Neutralnog mirisa Lako se ree

  Prirodno smee boje

  Nema dodataka umjetne boje ili pigmentaOvaj proizvod zadovoljava najvie

  mogue standarde u pogledu kvalitete zraka unutarnjih prostora diljem Europe zahvaljujui ECOSE Technology.

 • Izolacija potkrovlja

  7

  Dobro Vrlo dobro Odlino

  1. Knauf Insulation parna brana LDS 1002. Knauf Insulation vienamjenski filc

  Classic 040 / 100 mm3. Knauf Insulation vienamjenski filc

  Classic 040 / 60 mm4. Daana oplata i K